Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης δράσης Δήμου Ορεστιάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης δράσης Δήμου Ορεστιάδας"

Transcript

1 Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Δράσης δράσης Δήμου Τι είναι Η Ελλάδα διάγει μια από τις πλέον κρίσιμες φάσεις της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής της ιστορίας. Πολλοί συνάνθρωποί μας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, ενώ αρκετοί από αυτούς ζουν στα όρια της απόλυτης φτώχειας. Στην παρούσα συγκυρία η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει αναδειχθεί ως ο κύριος φορέας στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, απλώνοντας ένα δίχτυ προστασίας, με την υλοποίηση δράσεων στους βασικούς τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Είναι γεγονός ότι στον αγώνα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνη. Κεντρικοί ή αποκεντρωμένοι φορείς του Κράτους, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συνδράμουν στο σημαντικό αυτό έργο. Τίθεται λοιπόν εκ των πραγμάτων, θέμα συντονισμού της δράσης όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο που απευθύνονται κυρίως σε πληθυσμιακές ομάδες όπως παιδιά, ΑμεΑ, ηλικιωμένους και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη του συντονισμού της δράσης αλλά και την ανάδειξη των αναγκών και των προτεραιοτήτων σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, αποτελεί η σύνταξη ενός Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης, με έμφαση στην Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Πληθυσμιακών Ομάδων και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στον Δήμο. Στόχοι του Τοπικού Σχεδίου - Η ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των δράσεων για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από όλους τους φορείς σε τοπικό επίπεδο με τη δικτύωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας (Ε.Σ.Κ.Ε. και Πε.Σ.Κ.Ε.). - Συνδιαμόρφωση με την τοπική κοινωνία του Δήμου, ενός σχεδίου με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, που θα εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, θα δεσμεύει την δημοτική αρχή και η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 1 Σ ε λ ί δ α

2 - Η δημιουργίας μιας πλατφόρμας συστηματικής δικτύωσης των φορέων σε επίπεδο Β. Έβρου. - Η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο, με την καταγραφή του απασχολούμενου προσωπικού, των προσφερόμενων δράσεων, του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, των οικονομικών δεδομένων, κ.λπ. Δομή και περιεχόμενο του Τοπικού Σχεδίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1.: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο - Συνοπτική περιγραφή - Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ΕΝΟΤΗΤΑ 2.: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης - Κρίσιμα ζητήματα - Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ΕΝΟΤΗΤΑ 3.: Σχεδιασμός Παρεμβάσεων: Προσδιορισμός Στόχων, Προτεραιοτήτων και καθορισμός δράσεων για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. 2 Σ ε λ ί δ α

3 ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ο Δήμος προκειμένου να συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αναγκών και προτεραιοτήτων, στο οποίο θα σχεδιάσει νέες δομές και υπηρεσίες Κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και θα εκσυγχρονίσει τις ήδη υφιστάμενες, προβαίνει σε διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης. Για τις ανάγκες της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν: - συναντήσεις με αιρετούς εκπροσώπους όλων των αυτοδιοικητικών παρατάξεων που απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο, - συναντήσεις με εκπροσώπους/φορέων υπηρεσιών, ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών - σύνταξη ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου : και καλούνται να το συμπληρώσουν τόσο μεμονωμένοι πολίτες όσο και στελέχη - εκπρόσωποι Φορέων - το ερωτηματολόγιο να αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή στο φαξ Σ ε λ ί δ α

4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (πολιτών) 1. Καλύπτονται οι ανάγκες σας για κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης από το Δήμο ; Καθόλου Μέτρια Αρκετά Πολύ Καλά Απόλυτα 2. Εάν όχι διευκρινίστε ποιες κοινωνικές ανάγκες σας δυσκολεύονται να καλυφθούν από το Δήμο (Τσεκάρετε ) Εκπαίδευση/Επιμόρφωση - Επαγγελματική Κατάρτιση Υγεία Πρόνοια (φροντίδα/προστασία ευπαθών ομάδων, π.χ. Ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κλπ.) Εργασία Απασχόληση Πληροφόρηση/Ενημέρωση / Eξυπηρέτηση σε Διοικητικά Θέματα (π.χ. ΚΕΠ) - Άλλο (Περιγράψτε συνοπτικά το είδος της ανάγκης) Σ ε λ ί δ α

5 3. Μελετώντας τον κατάλογο με τις υπάρχουσες κοινωνικές δομές (βλέπε πίνακες στο τέλος του ερωτηματολογίου) και τα προγράμματα που υλοποιούν ποιες κρίνετε ότι: - δεν επαρκούν (ονομάστε) απουσιάζουν εντελώς (περιγράψτε) Είστε ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τους υπάρχοντες κοινωνικούς φορείς και δομές; Καθόλου Μέτρια Αρκετά Πολύ Καλά Απόλυτα Αν όχι εκτιμάτε ότι αυτό οφείλεται σε: Έλλειψη/Υποστελέχωση προσωπικού Ακαταλληλότητα κτιριακών υποδομών Ανεπαρκείς Οικονομικοί Πόροι Μη ευέλικτα και μη εκσυγχρονισμένα προγράμματα Περιορισμένη δικτύωση, συνεργασία και συντονισμός των υπηρεσιών Κακή γεωγραφική κατανομή και δυσκολία προσέγγισης/πρόσβασης Απουσία συστημάτων αξιολόγησης από χρήστες των υπηρεσιών και αυτοαξιολόγησης του φορέα 5 Σ ε λ ί δ α

6 5. Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, ονομάστε την υπηρεσία/πρόγραμμα που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη ο Δήμος κατά απόλυτη προτεραιότητα Για Υπηρεσίες/Προγράμματα που ήδη γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε, προτείνετε μέτρα βελτίωσης / επέκτασης / εκσυγχρονισμού για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 7. Ποιες από τις υπηρεσίες / δομές που γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε, πιστεύετε ότι οφείλουν να βελτιώσουν το συντονισμό, την επικοινωνία, τη διασύνδεση και τον από κοινού προγραμματισμό τους; α)... β)... γ)... δ) Πως βλέπετε τη δημιουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής ατζέντας στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου όλοι οι φορείς και οι υπηρεσίες θα μπορούν να ενημερώνουν τους πολίτες για τις δράσεις τους ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, σωστότερος προγραμματισμός και η μη επικάλυψη δράσεων και προγραμμάτων; Απαραίτητη Πολύ βοηθητική Αρκετά βοηθητική Λίγο βοηθητική Αδιάφορη 6 Σ ε λ ί δ α

7 9. Πως θα βλέπατε την παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών των κοινωνικών φορέων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Απαραίτητη Πολύ βοηθητική Αρκετά βοηθητική Λίγο βοηθητική Αδιάφορη ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (φορέων) 7 Σ ε λ ί δ α

8 Επιπλέον ερωτήματα για εκπροσώπους φορέων (συμπληρώνεται μόνον από εκπροσώπους και στελέχη φορέων) 1. Ποιες θεωρείτε τις πιο εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες από αυτές που παρέχει το πλαίσιό σας (εστιάστε) α... β... γ... δ... ε Ποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας θεωρείτε ελλειμματικές, πεπαλαιωμένες ή περιορισμένου χαρακτήρα με ανάγκη βελτίωσης ή επέκτασης; Με ποιες υπηρεσίες ή φορείς στην περιοχή ευθύνης σας θεωρείτε αναγκαίο να συστηματοποιήσετε επιπλέον τη συνεργασία και τη δικτύωση; Ποια υπηρεσία ή πρόγραμμα θεωρείτε κατά απόλυτη προτεραιότητα να συστηθεί άμεσα στο Δήμο, ενώ δεν υπάρχει; Ποια υπηρεσία ή πρόγραμμα στα όρια του Δήμου οφείλει: α. να εκσυγχρονιστεί άμεσα προκειμένου να εκπληρώνει το ρόλο της ολοκληρωμένα;... β. να καταργηθεί καθώς δεν υφίσταται λόγος ύπαρξής της; 8 Σ ε λ ί δ α

9 Θεωρείτε σκόπιμη τη δημιουργία θεματικών πρωτοκόλλων συνεργασίας για διαχείριση αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων π.χ. Πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών κακοποιημένων γυναικών, παραμέλησης/ κακοποίησης ανηλίκων, κλπ;... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Σ ε λ ί δ α

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου (ΚΚΠΑΑΔΟ) Εθνομαρτύρων 98 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ 2 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείριση Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΗΚΕΠΑΟ) Κωνσταντινουπόλεως 59 ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΥ 3 Δήμος Βασ. Κων/νου 9-11 ΔΗΜΟΣ 4 ΔΕΥΑΟ Αγ. Θεοδώρων 202 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 5 ΚΕΠ Βασ. Κων/νου 9-11 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 6 ΟΑΕΔ Κωνσταντινουπόλεως 62 7 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κωνσταντινουπόλεως 57 8 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ευριπίδου & Μ. Μπότσαρη 9 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Κωνσταντινουπόλεως Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 30 Νεομαρτύρων Θράκης 3 11 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ευρυπίδου 10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 12 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας (Κ.Μ.Ψ.Υ.) του Τ. Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν.Εβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης 13 Κινητή Παιδοψυχιατρική Ομάδα του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν. Εβρου- Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξ/πολης Ευρυπίδου 10 Ευρυπίδου 10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 14 Κέντρο Υγείας Ευρυπίδου 10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 15 Κέντρο Υγείας Δικαίων Δίκαια ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 16 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θούριο 17 ΚΕΘΕΑ - ΚΙΒΩΤΟΣ Εθνομαρτύρων 98 ΝΠΙΔ 18 Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Έβρου (ΚΕΔΔΥ) 1o χμλ. Αλεξανδρούπολης- Παλαγίας Αλεξανδρούπολη 19 Πρωτοδικείο 30 Νεομαρτύρων Θράκης 3 20 Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης /Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων 10 Σ ε λ ί δ α

11 21 ΨΥΧΑΣΠΙΣ 3ο χλμ Ν. - Πύργου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 22 Αναπτυξιακό ΚΕΚ Θράκης Κωνσταντινουπόλεως ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 23 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας 24 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) Παράρτημα 25 Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου Παράρτημα Ευρυπίδου 10 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κωνσταντινουπόλεως 257 Μη Κυβερνητική Οργάνωση Εθνομαρτύρων 98 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 26 Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Ορέστου 50 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 27 Κέντρο Πρόληψης τω Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Έβρου 28 ΔΕΗ-Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Διον. Σολωμού 2 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κωνσταντινουπόλεως 233 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 29 Ιδ. Παιδικοί Σταθμοί Ορεστιάδα ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 30 Σύλλογος Πολυτέκνων Βασ. Κωνσταντίνου 9-11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 31 Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Θεοδώρων 32 Eνωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών 33 Επιμελητήριο Έβρου (Παράρτημα ) Αγ. Θεοδώρων 63 Αγ. Θεοδώρων184, 1ος Οροφος Αγ. Θεοδώρων184, 1ος Οροφος 34 ΚΕ.Π.Υ. Φυλάκιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΙΔ/ΧΟΥ & ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 35 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Φυλάκιο Μη Κυβερνητική Οργάνωση 11 Σ ε λ ί δ α

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑΣ 1 Κέντρο Σίτισης Βίτσι 28 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 2 Κέντρο Κοινότητας Εθνομαρτύρων 98 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 3 Κέντρο Κοινότητας/Παράρτημα Ρομά & Ευπαθών Ομάδων 40 Εκκλησιών 75 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 4 Α Παιδικός Σταθμός Σοφοκλέους 2 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 5 Β Παιδικός Σταθμός Περικλέους 28 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 6 Γ Παιδικός Σταθμός Πατρ. Γρηγορίου & Μ. Μπότσαρη Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 7 Δ Παιδικός Σταθμός Ορφέως 6 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 8 Παιδικός Σταθμός Δικαίων Δίκαια Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 9 Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου Κυπρίνος Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 10 Παιδικός Σταθμός Ριζίων Ρίζια Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 11 Παιδικός Σταθμός Ν. Βύσσας Βύσσα Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 12 Βοήθεια στο Σπίτι Βάλτου/ Εθνομαρτύρων 98 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 13 Βοήθεια στο Σπίτι Ν. Βύσσας Ν. Βύσσα Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 14 Βοήθεια στο Σπίτι Κυπρίνου Κυπρίνος Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 15 Βοήθεια στο Σπίτι Τριγώνου Δίκαια Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 16 ΚΑΠΗ Α Αίθουσα Πατρ. Γρηγορίου 131 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 17 ΚΑΠΗ Β Αίθουσα Ηρακλέους 2 Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 18 ΚΑΠΗ Καστανεών Καστανιές Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 19 ΚΑΠΗ Ελαίας Ελαία Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 20 ΚΑΠΗ Στέρνας Στέρνα Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 21 ΚΑΠΗ Κομάρων Κόμαρα Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 22 ΚΑΠΗ Βάλτου Βάλτος Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 23 ΚΑΠΗ Κυπρίνου Κυπρίνος Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 24 ΚΑΠΗ Πενταλόφου Πεντάλοφος Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 25 ΚΑΠΗ Δικαίων Δίκαια Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 26 ΚΑΠΗ Καβύλης Καβύλη Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 27 ΚΑΠΗ Ν. Βύσσας Ν. Βύσσα Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 28 ΚΑΠΗ Ριζίων Ρίζια Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 29 ΚΑΠΗ Πετρωτών Πετρωτά Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 30 ΚΑΠΗ Ορμενίου Ορμένιο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 31 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 32 Kοιν. Φροντιστήριο Δήμου Εθνομαρτύρων 98 Βασ. Κων/νου ΚΔΑΠ Οινόης Αριστείδου & Βασ. Όλγας ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. 34 ΚΔΑΠ- ΜΕΑ Κανάρη 23 & Ζαρίφη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. 12 Σ ε λ ί δ α

13 35 Παιδικός Σταθμός Κλεισσούς Αναγεννήσεως & Βιζβύζη 36 ΚΔΑΠ Πύργου Νέες Εργ. Κατοικίες Πύργου 37 ΕΠΑΣ Μαθητείας/ΟΑΕΔ Κωνσταντινουπόλεως Πρόγραμμα Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕURES Eργασία στην Ευρώπη/ Κ.Υ.Υ./ΟΑΕΔ 39 Κοινωνικές Παροχές (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα)/ΟΑΕΔ 40 Επιδόματα και Παροχές ΟΑΕΔ (Παροχές Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας, άλλα βοηθήματα, Επιδότηση Νεοεισερχομένων, Προαιρετική Ασφάλιση/Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη) 41 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) /ΟΑΕΔ Κωνσταντινουπόλεως 62 Κωνσταντινουπόλεως 62 Κωνσταντινουπόλεως 62 Κωνσταντινουπόλεως Ιδ. Παιδικός Σταθμός Το Μέλι Αδριανουπόλεως Ιδ. Παιδικός Σταθμός Τα Ζουζούνια Εθνομαρτύρων 150 ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ 44 Κοιν. Ιατρείο Ι.Μ. Δ.Ο.Σ. Αγ. Θεοδώρων 63 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Θεοδώρων 45 Τράπεζα Αγάπης Ι.Μ. Δ.Ο.Σ. Αγ. Θεοδώρων 63 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Θεοδώρων 46 Κοιν. Παντοπωλείο Ι.Μ. Δ.Ο.Σ. Αγ. Θεοδώρων 63 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Θεοδώρων 47 Κοιν.Φαρμακείο Ι.Μ. Δ.Ο.Σ. Αγ. Θεοδώρων 63 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Θεοδώρων 13 Σ ε λ ί δ α