ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλ , Fax: , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ απαιτήσεων για τη μίσθωση επτά (7) ελικόπτερων δασοπυρόσβεσης, μεσαίου τύπου, με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας lt νερού τουλάχιστον για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης του έτους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος που αφορούν στη μίσθωση επτά (7) ελικόπτερων δασοπυρόσβεσης, μεσαίου τύπου με αναρτημένο κάδο χωρητικότητας lt νερού τουλάχιστον για τις ανάγκες του έτους Η μίσθωση περιλαμβάνει τα μέσα, το προσωπικό λειτουργίας (ιπτάμενο και τεχνικό) και τη συντήρηση αυτών για όλη τη διάρκεια της. 2. ΓΕΝΙΚΑ Τα ελικόπτερα θα είναι μεσαίου τύπου, με δυνατότητα πυρόσβεσης με αναρτημένο κάδο με τουλάχιστον lt νερού για εκτέλεση επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης για χρήση κατά το έτος Επίσης θα διαθέτουν πιστοποιητικό τύπου κατηγορίας Standard Transport Category ή άλλο ισοδύναμο αυτού αναφορικά με τη δυνατότητά τους να επιχειρούν, το οποίο θα αναγνωρίζει και αποδέχεται η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τα παραπάνω ελικόπτερα θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Η χρονική περίοδος μίσθωσης ορίζεται ως εξής: Ως βασική περίοδος μίσθωσης των ελικοπτέρων ορίζεται το, εντός της αντιπυρικής περιόδου (1/5 31/10), χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών με ανά ώρα χρέωση του πτητικού έργου. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου δεν είναι ενιαία για όλα τα Ε/Π. Καταληκτική ημερομηνία έναρξης περιόδου ορίζεται η 1 η Ιουλίου. Το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενημερώνει εγγράφως τον εκμισθωτή για την έναρξη της περιόδου μίσθωσης ανά Ε/Π τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης Πέρα από το πιο πάνω οριζόμενο ως «βασική περίοδος» συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης ισχύος της περιόδου υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, για δεκαπενθήμερα χρονικά διαστήματα ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, για κάθε ένα από τα ελικόπτερα. Η πιο 1

2 πάνω παράταση ισχύος της περιόδου γνωστοποιείται εγγράφως από το Πυροσβεστικό Σώμα προς τον εκμισθωτή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της ισχύουσας συμβατικής ημερομηνίας Ο εκμισθωτής υποχρεούται, την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της περιόδου να ειδοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα για την ετοιμότητά του στις Βάσεις. Το Πυροσβεστικό Σώμα θα πραγματοποιεί στις Βάσεις στάθμευσης των ελικοπτέρων επιβεβαίωση της παρουσίας του προσωπικού και των μέσων του εκμισθωτή για να υλοποιήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις σε ότι αφορά την εκτέλεση επιχειρήσεων. Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τη χωρητικότητα των κάδων που συνοδεύουν κάθε Ε/Π είτε με διενέργεια ογκομέτρησης, είτε ζητώντας την προσκόμιση πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή της δεξαμενής ή των κάδων, είτε με άλλο δόκιμο τρόπο ή συνδυασμό αυτών Το Πυροσβεστικό Σώμα εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει από τον εκμισθωτή την επαύξηση του αριθμού των παρεχομένων ελικοπτέρων, προσδιορίζοντας τον αιτούμενο χρόνο άφιξης. Ο εκμισθωτής οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει το αίτημα του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Η αύξηση του αριθμού των Ε/Π πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, αναφορικά με τους προβλεπόμενους ελέγχους καταλληλότητας και εξοπλισμού, πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις. 2. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ 2.1. Ως ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή ορίζεται το στρατιωτικό ή πολιτικό Α/Δ της χώρας, στο οποίο ο εκμισθωτής, υποχρεούται να εγκαταστήσει ένα Ε/Π καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό συντήρησης Οι Κύριες Βάσεις στις οποίες θα σταθμεύουν κατά τη διάρκεια της «περιόδου» τα Ε/Π θα γνωστοποιούνται στον εκμισθωτή το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της κάθε περιόδου. Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Κύριων Βάσεων με την υποχρέωση της έγκαιρης ειδοποίησης του εκμισθωτή Ως ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στη παρούσα ορίζεται το στρατιωτικό ή πολιτικό Α/Δ, στο οποίο τα Ε/Π, λαμβάνουν την εντολή να σταθμεύσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας Μεταστάθμευση θεωρείται όταν το ελικόπτερο πραγματοποιεί από μία (1) έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε άλλο αεροδρόμιο εκτός της κύριας Βάσης, για επιχειρησιακούς λόγους, πραγματοποιείται δε με εντολή του ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ προς το «σύνδεσμο» τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν και σε περίπτωση που επιχειρεί στην περιοχή μεταστάθμευσης τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν τη λήξη της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας Ενδεχομένως να μην διαθέτουν όλες οι βάσεις τα προβλεπόμενα καύσιμα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον ανεφοδιασμό των ελικοπτέρων. Για το σκοπό αυτό, ο Κυβερνήτης του κάθε ελικοπτέρου πριν από κάθε απογείωσή του, ζητά από το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ οδηγίες για τη συγκεκριμένη βάση του επόμενου ανεφοδιασμού του, η οποία θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου Το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ είναι υπεύθυνο να πληροφορεί το πλήρωμα του κάθε ελικοπτέρου για την βάση του επόμενου ανεφοδιασμού και να ενημερώνει εγκαίρως τους υπευθύνους της βάσης ώστε αυτή να ευρίσκεται σε ετοιμότητα Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το δικαίωμα, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο, να πραγματοποιεί αλλαγή της Κύριας Βάσης στάθμευσης των ελικοπτέρων. Η αλλαγή της κύριας βάσης θα γνωστοποιείται τρεις (3) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος πτήσης υπολογίζεται ως χρόνος επιχειρησιακής πτήσης. Σε περίπτωση που η αλλαγή της Κύριας 2

3 Βάσης στάθμευσης των Ε/Π γίνει μετά από αίτημα του εκμισθωτή, τα καύσιμα βαρύνουν αυτόν και ο χρόνος πτήσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος επιχειρησιακής πτήσης Το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ δύναται, λόγω ειδικών επιχειρησιακών αναγκών (π.χ. δείκτης επικινδυνότητας) ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης να απαιτήσει την παραμονή κάποιου από τα Ε/Π σε ανοιχτό χώρο (μη-προπαρασκευασμένο πεδίο), μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς τη νύχτα τα Ε/Π πρέπει να βρίσκονται σε οργανωμένο Α/Δ για την εκτέλεση συντήρησης. Εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι προϋποθέσεις ασφάλειας πτήσεων και η έγκριση της Υ.Π.Α., ο εκμισθωτής υποχρεούται να ικανοποιήσει την ανωτέρω επιχειρησιακή απαίτηση Σε κάθε Κύρια ή Δευτερεύουσα Βάση, με την προϋπόθεση ότι αποτελεί οργανωμένο Α/Δ, στρατιωτικό ή πολιτικό της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα Ε/Π μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμο, μετά από εντολή του ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ και έγκαιρη ενημέρωση των Κυβερνητών. Γενικότερα ο ανεφοδιασμός με καύσιμο γίνεται με μέριμνα του ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ και υπό την παρουσία του εκπροσώπου του Πυρ/κού Σώματος. Οι όποιες απαιτήσεις σε λιπαντικά γίνονται με ευθύνη του εκμισθωτή. 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 3.1. Τα Ε/Π να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχουν ικανότητα ρίψεως τουλάχιστον lt νερού από αναρτημένο κάδο κατάλληλης χωρητικότητας Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, τεχνικό φυλλάδιο που να πιστοποιεί τη χωρητικότητα του τύπου του κάδου που θα χρησιμοποιηθεί. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Για να εκπληρώσει τον σκοπό της μίσθωσης το κάθε προσφερόμενο Ε/Π θα πρέπει να έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 4.1. Επιχειρησιακή οροφή πόδια (ft) τουλάχιστον Το Ε/Π να έχει εμβέλεια τουλάχιστον 200 ναυτικά μίλια σύμφωνα με τη διαμόρφωση της παραγράφου 3 και υπό συνθήκες I.S.A. ( HPA, +15 ο C) και S.L. (στην επιφάνεια της θάλασσας) Να έχει αυτονομία δύο (2) ωρών τουλάχιστον σύμφωνα με την διαμόρφωση της παραγράφου 3 και υπό συνθήκες I.S.A. ( HPA, +15 ο C) και S.L. (στην επιφάνεια της θάλασσας) και με υπόλοιπο καυσίμου ασφαλείας, ικανό για διάρκεια πτήσης με τις ανωτέρω συνθήκες, είκοσι πρώτων λεπτών (20 ) της ώρας Να είναι ικανό να απογειώνεται και να επιχειρεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος τουλάχιστον +45 ο C και με άνεμο τουλάχιστον 30 knots Κάθε Ε/Π να συντηρείται και να διατηρεί την πλοϊμότητά του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και το Κεφ. 6, μέρος τρίτο, Annex 6 του I.C.A.O Κάθε Ε/Π να έχει πιστοποιητικό πλοϊμότητας από τη χώρα νηολόγησης σύμφωνα με το Annex 8 του I.C.A.O Κάθε Ε/Π να επιχειρεί σύμφωνα με το Doc 9408 του I.C.A.O Κάθε Ε/Π να έχει πλήρη ικανότητα εκκίνησης χωρίς τη βοήθεια εξωτερικής πηγής ενέργειας. 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το κάθε Ε/Π για να εκτελέσει τις παραπάνω αποστολές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα: 5.1. G.P.S Δύο υψόμετρα (το ένα υποχρεωτικά σε πόδια) Τα προβλεπόμενα συστήματα επικοινωνιών, επιπλέον (1) VHF/FM ( MHZ) με τις συχνότητες του Π.Σ. για την επικοινωνία του επίγειου συντονιστή-παρατηρητή του Π.Σ. και του διερμηνέα. Με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ο εκμισθωτής οφείλει να έρθει σε επικοινωνία με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να του δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό επικοινωνίας Αυτόματα ενεργοποιούμενο, τόσο με πρόσκρουση, όσο και με νερό, πομπό ανάγκης 3

4 (ELT) Ανάλογους πυροσβεστήρες Κυτίο πρώτων βοηθειών Ραδιοϋψόμετρο (RADALT) Transponder με mode C Να φέρει εντός κάθε Ε/Π κατά την διάρκεια των αποστολών εφεδρικό κάδο για να αντικαθίσταται τοπικά ο κύριος κάδος σε περίπτωση βλάβης. 6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 6.1. Όλα τα μέλη των πληρωμάτων να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και άδεια σε ισχύ για τις απαιτούμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον I.C.A.O. Αnnex 1, Kεφ. 2. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ε/Π ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Πτητικές ώρες σε ελικόπτερο Πτητικές ώρες επί του τύπου 500 Πτητικές ώρες αεροπυρόσβεσης επί του τύπου 300 ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Πτητικές ώρες σε ελικόπτερο 400 Πτητικές ώρες επί του τύπου Όλο το προσωπικό συντήρησης του ελικοπτέρου θα πρέπει να έχει τα προσόντα και άδεια σε ισχύ σύμφωνα με τον ICAO Annex 1, Κεφ Όλα τα πληρώματα θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τον ICAO Annex 1, Κεφ Ένας τουλάχιστον χειριστής Ε/Π ανά πλήρωμα να είναι καλός γνώστης της Αγγλικής Γλώσσας και πεπειραμένος στην Αγγλική ορολογία της Αεροναυτιλίας Το πλήρωμα κάθε Ε/Π θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) χειριστές Κάθε Ε/Π θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα πληρώματα προκειμένου να ανταποκρίνεται στη ζητούμενη διαθεσιμότητα Το πλήρωμα του κάθε Ε/Π θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ισχύοντα (κανονισμοί Ασφαλείας, Διεθνείς Οργανισμοί κλπ) Όλο το προσωπικό να είναι κατάλληλα ενδεδυμένο (ομοιόμορφη φόρμα ή στολή) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σε όλες τις στιγμές κατά την διάρκεια των αποστολών και εντός των χώρων των βάσεων Η εμπειρία του κυβερνήτη σε αεροπυρόσβεση να πιστοποιείται από τον αερομεταφορέα ή άλλα επίσημα έγγραφα Το Πυροσβεστικό Σώμα και ο εκμισθωτής μπορούν να ζητήσουν την αντικατάσταση μελών των πληρωμάτων ή του προσωπικού εδάφους με άτομα αντίστοιχης εμπειρίας καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το δικαίωμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των χειριστών Ε/Π στην αεροπυρόσβεση καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για όλα τα μέλη του πληρώματος, τα οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της σύμβασης. Εάν απαιτηθούν αλλαγές του προσωπικού καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να συμπληρωθεί αντίστοιχος πίνακας. Ονοματεπώνυμο 4

5 Εθνικότητα Αριθμός διαβατηρίου Θέση στο πλήρωμα Ημερομηνία τελευταίου Ελέγχου Αδείας Συνολικός χρόνος πτήσης Συνολικός χρόνος πτήσης σε ελικόπτερο Συνολικός χρόνος πτήσης επί του τύπου Συνολικός χρόνος πτήσεων αεροπυρόσβεσης Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για όλα τα λοιπά μέλη τα οποία θα υποστηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τα προς εκμίσθωση Ε/Π. Ονοματεπώνυμο Εθνικότητα Αριθμός διαβατηρίου Θέση - καθήκοντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1.1. Ορισμοί: Χρόνος Επιχειρησιακής Διαθεσιμότητας: Ορίζεται ως ο χρόνος από το πρώτο φως (30 πρώτα λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου) έως το τελευταίο φως (30 πρώτα λεπτά μετά την δύση του ηλίου) κάθε ημέρας Χρόνος Επιχειρησιακής Πτήσης: Ορίζεται ως ο χρόνος σε ώρες και πρώτα λεπτά της ώρας μεταξύ μιας απογείωσης και στη συνέχεια προσγείωσης του ελικοπτέρου, για την εκτέλεση αποστολής, ανεφοδιασμού ή μεταστάθμευσης, όπως αυτά βεβαιώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας Χρόνος Επιχειρησιακής Ετοιμότητας: Ορίζεται ως ο χρόνος από την στιγμή κατά την οποία θα δοθεί από το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ εντολή εκτέλεσης κάποιας συγκεκριμένης αποστολής, ανεφοδιασμού ή μεταστάθμευσης μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το ελικόπτερο πρέπει να είναι σε θέση να απογειωθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η Επιχειρησιακή Ετοιμότητα έχει εφαρμογή εντός του χρόνου της ημέρας από το πρώτο φως και μέχρι το τελευταίο φως. Ο χρόνος επιχειρησιακής ετοιμότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά της ώρας από το πρώτο φως έως το τελευταίο φως Ματαίωση Επιχειρησιακής Αποστολής: Ορίζεται ως η αποτυχία εκτέλεσης εντολής απογείωσης για την υλοποίηση αποστολής εντός του χρόνου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας ή η δήλωση καθήλωσης εντός του χρόνου Επιχειρησιακής Πτήσης, οπότε και παύει ο χρόνος Επιχειρησιακής Πτήσης Κάθε Ε/Π που θα εκμισθωθεί θα συνοδεύεται με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης και υποστήριξης εδάφους του σκάφους και των κινητήρων του μαζί με τα απαραίτητα όργανα, δοκιμαστικές συσκευές και συλλογές ανταλλακτικών για την εξασφάλιση αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας για την υποστήριξη του κάθε ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της «περιόδου» ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη αξιοπιστία και διαθεσιμότητά του Τα προσφερόμενα ελικόπτερα θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης από το πρώτο φως μέχρι και το τελευταίο φως, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα για όλο το διάστημα της περιόδου Ο εκμισθωτής θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα οργανώσει όλα τα επίπεδα 5

6 συντήρησης του ελικοπτέρου έτσι ώστε κατά τη διάρκεια όλης της «περιόδου» να εξασφαλίζεται πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα Για το σκοπό αυτό, όλα τα προβλεπόμενα επίπεδα συντήρησης του ελικοπτέρου υλοποιούνται με ευθύνη του εκμισθωτή κατά τις νυκτερινές ώρες Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας, ο εκμισθωτής μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο από τα ελικόπτερα με άλλο ιδίου τύπου και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως καθορίζονται στην παρούσα μετά από αιτιολογημένη αίτηση αντικατάστασης, η οποία θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος. Τυχόν ύπαρξη εξωσυμβατικών Ε/Π τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, μετακινούνται, σταθμεύουν και συντηρούνται με δαπάνες και ευθύνη του εκμισθωτή Η μεταφορά των ελικοπτέρων και των παρελκόμενων τους, μετά από τον προβλεπόμενο εκτελωνισμό τους, καθώς και η έξοδός τους με τη λήξη της σύμβασης βαρύνει τον Εκμισθωτή Όταν ένα από τα Ελικόπτερα επιχειρεί σε συμβάν εκτός της κύριας βάσης του και απαιτείται συντήρηση νυχτερινή, δύναται αυτή να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη βάση της εταιρείας που σταθμεύει ελικόπτερο του ίδιου τύπου και αερομεταφορέα, χωρίς να απαιτείται η επιστροφή στην αρχική του βάση, εφόσον βέβαια επιβάλλεται η παραμονή του και την επομένη στον τόπο της επιχείρησης Κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, ο εκμισθωτής θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την υπογραφή μιας συμφωνίας (letter of agreement) μεταξύ της ΥΠΑ της χώρας του αερομεταφορέα και της Ελληνικής ΥΠΑ, προκειμένου η πρώτη να εκχωρήσει στη δεύτερη τα δικαιώματα ελέγχου του αερομεταφορέα για τις πτητικές υπηρεσίες που θα παρέχει στην Ελλάδα με βάση την παρούσα μίσθωση. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, οφείλει να αιτηθεί, με δικά του έξοδα, την παρουσία επιθεωρητή από την ΥΠΑ της χώρας του αερομεταφορέα. 2. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 2.1. Κατά τη διάρκεια της Βασικής Περιόδου, ο εκμισθωτής υποχρεούται, με δική του ευθύνη και με έξοδα που βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν, για την υποβολή αίτησης πραγματοποίησης ενός τουλάχιστον ελέγχου/επιθεώρησης, από την Ελληνική ΥΠΑ εφόσον υπάρχει σχετικό letter of agreement (βλ. παρ. 1.9 κεφ. Γ) ή διαφορετικά από εξουσιοδοτημένο όργανο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας του αερομεταφορέα και οργανισμού συντήρησης με τη συμπλήρωση του 50% της βασικής περιόδου των 120 ημερών. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στην Ελληνική ΥΠΑ και στο Π.Σ Τα πάσης φύσεως έξοδα για την υλοποίηση της σύμβασης, με εξαίρεση τα καύσιμα σύμφωνα με το κεφ. Δ της παρούσας, βαρύνουν τον εκμισθωτή Η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών εργασίας του προσωπικού, το οποίο θα πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις παροχής εργασίας στην Ελλάδα Η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών πτήσεων για τις επιχειρήσεις που περιγράφονται στην παρούσα με βάση τη συγκεκριμένη διαμόρφωση όπως επίσης και των απαραίτητων αδειών καταλληλότητας των πληρωμάτων και του τεχνικού προσωπικού υποστήριξης για όλο το χρονικό διάστημα της περιόδου, εφόσον χορηγούνται τέτοιες άδειες από την ΥΠΑ Ελλάδας Το περιεχόμενο των αποστολών και τα αποτελέσματα των καθημερινών επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης, για όλη τη διάρκεια της περιόδου, είναι βαθμού ασφαλείας «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ» Κατόπιν εντολής ή έγγραφης αδείας του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών, βίντεο και η με οποιοδήποτε τρόπο απεικόνιση της τοποθεσίας των συμβάντων, εξαιρουμένων εγκαταστάσεων όπου απαγορεύεται η λήψη εικόνας όπως 6

7 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κατά τις επιχειρήσεις για λόγους πληροφόρησης της Υπηρεσίας, εκπαιδευτικούς κλπ Ο εκμισθωτής υποχρεούται να διασφαλίσει την επικοινωνία (ασύρματη τηλεφωνική) με το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ και με τους συντονιστές της πυρκαγιάς, τοποθετώντας σε κάθε Ε/Π κατάλληλο σύστημα επικοινωνίας. 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ 3.1. Η ευθύνη της ασφάλειας πτήσεων ανήκει αποκλειστικά στον αερομεταφορέα Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου τα πληρώματα των ελικοπτέρων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Εναέριας Κυκλοφορίας και λοιπές οδηγίες της Υ.Π.Α Το κάθε ελικόπτερο θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που είναι πιστοποιημένο και μόνο σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για τη εκτέλεση αποστολής εκτός της ελληνικής επικράτειας τότε μετά από απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και με τη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή, είναι δυνατή η επιχειρησιακή συμμετοχή του ελικοπτέρου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας προδιαγραφής και εκτός ορίων της ελληνικής επικράτειας Η χρήση και η λειτουργία του ελικοπτέρου για κάθε αποστολή θα είναι πάντοτε αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των επιχειρησιακών ορίων του ελικοπτέρου, των καιρικών συνθηκών και των γενικότερων απαιτήσεων ασφαλείας πτήσεων Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πτήσεων συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής των πτήσεων του ελικοπτέρου ή του αερομεταφορέα. 4. ΓΛΩΣΣΑ 4.1. Ως γλώσσα επικοινωνίας των πληρωμάτων των ελικοπτέρων, του τεχνικού προσωπικού και του «συνδέσμου» με το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ και τους κατά τόπους συντονιστές δασικών πυρκαγιών, ορίζεται η Ελληνική Για το σκοπό αυτό, ο εκμισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει κατά τις πτήσεις του ελικοπτέρου ένα (1) τουλάχιστον μέλος του πληρώματος, το οποίο θα καταλαβαίνει και θα ομιλεί την Ελληνική γλώσσα και το οποίο θα επικοινωνεί με το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ και τους κατά τόπους συντονιστές επιχειρήσεων δασικών πυρκαγιών. Το Πυρ/κο Σώμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του «διερμηνέα» σε περίπτωση που αυτός δεν εκπληρώνει σωστά τα καθήκοντα του. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να προβεί στην άμεση αντικατάσταση του. Ανάλογη αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτημά του εκμισθωτή και έγκριση του Π.Σ.. Οι λόγοι ή αιτίες αντικατάστασης γνωστοποιούνται μόνο προς τον εκμισθωτή ή το Πυροσβεστικό Σώμα Το Πυρ/κό Σώμα δύναται πριν την έναρξη της περιόδου να διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης των διερμηνέων της παραπάνω παραγράφου, διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ορίσει ένα (1) ελληνομαθές άτομο, ως σύνδεσμο του, μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το Πυρ/κό Σώμα - ΕΣΚΕ /ΣΚΕΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Το Πυροσβεστικό Σώμα αναλαμβάνει τα παρακάτω: 1.1. Πρόσβαση, όταν απαιτείται σε ασφαλείς χώρους για κάθε ελικόπτερο, στους οποίους θα υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε 24ωρη βάση. 7

8 1.2. Χώρο για την εγκατάσταση: α. μετακινούμενου οικίσκου (τροχόσπιτο) για την παραμονή του προσωπικού β. εμπορευματοκιβωτίου (container) για τα ανταλλακτικά και δοκιμαστικές συσκευές. γ. με τη λήξη της παρούσας σύμβασης, ο εκμισθωτής υποχρεούται για την άμεση απομάκρυνση των παραπάνω (α) και (β) Διάθεση και εφοδιασμός με τα απαραίτητα καύσιμα. Τα καύσιμα βαρύνουν το Π.Σ. πλην των περιπτώσεων μετακινήσεων των Ε/Π μετά από αίτημα του εκμισθωτή, των πτήσεων αρχικής εγκατάστασης, συντήρησης πληρωμάτων, δοκιμαστικών πτήσεων, κ.α. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2.1. Το γενικό αλλά και τον καθημερινό και ανά αποστολή σχεδιασμό των επιχειρήσεων πραγματοποιεί το Πυρ/κό Σώμα (ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ), το οποίο μπορεί να συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τον εκμισθωτή. Οι συνεννοήσεις και οι εντολές διαβιβάζονται από το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ προς τους επικεφαλής των πληρωμάτων του ελικοπτέρου μέσω του «συνδέσμου» Το κάθε ελικόπτερο θα επιχειρεί σύμφωνα με τον κώδικα επιχειρησιακής διαχείρισης εναέριων μέσων σε δασικές πυρκαγιές (υπ αριθ Φ / Διαταγή Α.Π.Σ.), όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει κάθε έτος. Αντίγραφο του ετήσιου και εν ισχύ Κώδικα Διαχείρισης Εναερίων Μέσων λαμβάνει ο εκμισθωτής από το Α.Π.Σ Το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ είναι υπεύθυνο και για τα ακόλουθα: Την παρακολούθηση και καταγραφή, σε καθημερινή βάση, των ωρών πτήσης του ελικοπτέρου Την παρακολούθηση και καταγραφή, σε καθημερινή βάση, των περιπτώσεων ματαίωσης εκτέλεσης της αποστολής του ελικοπτέρου Την παρακολούθηση και καταγραφή, σε καθημερινή βάση, του συνολικού αριθμού των ωρών κατά τις οποίες αυτό παραμένει στο έδαφος λόγω βλάβης ή απρογραμμάτιστης συντήρησης Την παρακολούθηση και καταγραφή, σε καθημερινή βάση, των τυχόν διαταχθεισών και πραγματοποιηθεισών μετασταθμεύσεων Τα παραπάνω τηρούμενα από το ΕΣΚΕ/ΣΚΕΔ στοιχεία θα προσυπογράφονται από τον «σύνδεσμο», σε περίοδο που θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα ΠΣ, στα οποία θα διατυπώνονται και τυχόν ενστάσεις και τα στοιχεία αυτά δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν στην συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, έγγραφα και εγχειρίδια τα οποία είναι αποδεκτά στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα αλλιώς να κατατεθεί μαζί με το πρωτότυπο επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά: 1.1. Πιστοποιητικό Τύπου ή άλλο ισοδύναμο αυτού, το οποίο θα αναγνωρίζει και αποδέχεται η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο κατά νόμο επικυρωμένο από αρμόδια αρχή Από χώρες μέλη του JAA (Ευρωπαϊκές) το Πιστοποιητικό Άδεια εκτέλεσης εργασιών πυρόσβεσης από αέρα (Aerial Work). Από χώρες μη μέλη του JAA (μη Ευρωπαϊκές) το Πιστοποιητικό Άδεια Αερομεταφορέα (Α.Ο.C.) σε ισχύ. Η άδεια Aerial Work ή AOC πρέπει να είναι πρωτότυπη ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο κατά νόμο επικυρωμένο από αρμόδια αρχή και να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: Ταυτότητα του αερομεταφορέα (ονομασία, έδρα) Την ημερομηνία εκδόσεως και διάρκεια ισχύος αυτής Την περιγραφή του τύπου των πτητικών αποστολών για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί στις οποίες πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αεροπυρόσβεση. 8

9 Τους τύπους των εναέριων μέσων τους οποίους έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί, στα οποία να συμπεριλαμβάνονται τα προτεινόμενα μέσα Τις αποστολές που είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελεί ανά τύπο εναερίων μέσων Τις περιοχές και διαδρομές για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα αεροπορικά μέσα. Στις περιοχές πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα για την εκτέλεση επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης Επιπρόσθετα, εάν απαιτείται, το παράρτημα που του δίνει τη δυνατότητα και εξουσιοδότηση εκτέλεσης επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης στην Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα και εξουσιοδότηση εκτέλεσης επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης με τα προτεινόμενα πτητικά μέσα Ισχύοντα πιστοποιητικά Νηολόγησης (Certificates of Registration) και Πλοϊμότητας (Certificates of Airworthiness) για κάθε Ε/Π πολιτικού νηολογίου που προτείνεται να εκμισθωθεί, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα κατά νόμο επικυρωμένα από αρμόδια αρχή Να υποβληθούν τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία: Μέγιστη διάρκεια πτήσης (Endurance) Περιορισμοί ανέμων & θερμοκρασίας Ταχύτητα πτήσης Εναλλακτικοί τύποι καυσίμου Κατανάλωση καυσίμου Εμβέλεια (Range) Πυροσβεστική ικανότητα Ε/Π σε λίτρα νερού ΜΤΟΜ (Maximum Take Off Mass) 1.5. Ιστορικό ατυχημάτων (Accidents Records) του αερομεταφορέα από την ημέρα ιδρύσεώς του έως και ένα (1) μήνα πριν τη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή να έχει εγκριθεί από την Υ.Π.Α. της χώρας του αερομεταφορέα, να είναι αναλυτικό και ειδικά για επεισόδια ή ατυχήματα οποιασδήποτε κλίμακας που έλαβαν χώρα εκτός της χώρας, στην οποία είναι η έδρα του αερομεταφορέα, να περιλαμβάνει τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται από την Υ.Π.Α. της χώρας όπου συνέβηκε το επεισόδιο ή ατύχημα. Το ιστορικό ατυχημάτων θα πρέπει να κατατεθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο κατά νόμο επικυρωμένο από αρμόδια αρχή Πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, άδειες και πτυχία των χειριστών όσο και των τεχνικών. Ο φάκελος θα αποτελείται από υποφακέλους για κάθε μέλος των πληρωμάτων. Επίσης τα στοιχεία των πινάκων χειριστών και τεχνικών θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση της αντίστοιχης Υ.Π.Α., στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένοι οι χειριστές και οι τεχνικοί ή βεβαίωση του αερομεταφορέα Πλήρη φάκελο με τα ατομικά στοιχεία του συνδέσμου και των υποψήφιων «διερμηνέων» της παραγράφου 4.2 κεφ. Γ της παρούσας, ανά Ε/Π και οι αντικαταστάτες αυτών όπου θα φαίνεται η επιστημονική και εμπειρική τους γνώση Εγχειρίδιο Ασφαλείας Πτήσεων του αερομεταφορέα Εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης του αερομεταφορέα (Company Operations Manual) Ισχύοντα πιστοποιητικά ασφάλισης ή Προσύμφωνο πιστοποιητικών ασφάλισης ή βεβαίωση ασφάλισης κάθε Ε/Π, για τις επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούνται όπου θα περιλαμβάνεται και ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους. Σε περίπτωση κατάθεσης Προσύμφωνου πιστοποιητικών ασφάλισης ή βεβαίωσης ασφάλισης, πριν την έναρξη της περιόδου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταθέσει στο Πυροσβεστικό Σώμα αντίγραφα των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Η διάρκεια ασφάλισης θα αφορά όλη την περίοδο μίσθωσης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των Ε/Π θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) Αριθμ. 785/2004 του Ευρωπαϊκού 9

10 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ποσά αποζημίωσης υπέρ τρίτων με βάση την κατηγορία ΜΤΟΜ (Maximum Take Off Mass) των Ε/Π Τροποποιήσεις ή αλλαγές στη διαμόρφωση των Ελικοπτέρων πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή τους και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας εγγραφής και θα πρέπει να αναφέρονται στις τεχνικές οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας Εάν κάποιο από τα προσφερόμενα Ε/Π είναι μεν νηολογημένο στη χώρα του προσφερόμενου Αερομεταφορέα και δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του αλλά είναι στην εκμετάλλευση του βάσει συμφωνίας μίσθωσης τότε θα πρέπει να συνυποβληθούν και τα εξής επιπλέον: Αντίγραφα της συμφωνίας μίσθωσης ή αποσπάσματα αυτής στην οποία θα φαίνονται ευκρινώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης και η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλη τη περίοδο και τις πιθανές επεκτάσεις της Η ονομασία και η ακριβής διεύθυνση του ιδιοκτήτη του Ε/Π Σε περίπτωση που κάποιο προσφερόμενο Ε/Π δεν είναι νηολογημένο στην χώρα του αερομεταφορέα, αλλά χρησιμοποιείται από αυτόν βάσει συμφωνίας μίσθωσης, τότε πλέον των αναφερομένων, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της Υ.Π.Α. της χώρας νηολόγησης όπου να δηλώνεται ότι το Ε/Π είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης Οι τυχόν συμφωνίες μίσθωσης (Leasing Agreements) θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών για τον παρόντα διαγωνισμό Το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα υποβολής της προσφοράς στο Πυροσβεστικό Σώμα. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1. Η τεχνική προσφορά, η οποία θα υποβληθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα αποτελείται από έναν φάκελο, χωρισμένο σε υποφακέλους και ως εξής: Πίνακα ανά παράγραφο και εδάφιο των όρων της παρούσας, (φύλλο συμμόρφωσης) στον οποίο θα αναγράφεται η συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αιτιολογημένο σκεπτικό Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που αναφέρονται επιμέρους σε κάθε Ε/Π (πιστοποιητικά πλοϊμότητας, νηολόγησης, φάκελος πληρωμάτων του (με τις άδειες τους, πιστοποιητικά τους κ.λ.π.), «σύνδεσμος» κλπ.) να περιέχονται σε ξεχωριστούς υποφακέλους Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς δεν επιτρέπεται να υπάρχουν διορθώσεις, αλλοιώσεις ή γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο, το οποίο μαρτυρά επέμβαση στα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των εγγράφων Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί ταυτόχρονα εξουσιοδότηση προς το Πυροσβεστικό Σώμα να ελέγξει μονομερώς σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη αρχή την ακρίβεια και ορθότητα των αναγραφομένων στοιχείων. ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αθήνα 23/10/