ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ( Κ.Ο.Α.) CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ( C.M.F.) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Κύπρο με έδρα την Λευκωσία αθλητική Ομοσπονδία αυτοκινητιστικού αθλητισμού, με καθεστώς ως αυτή ορίζεται από τον περί ΚΟΑ Νόμο και Κανονισμούς με την επωνυμία «Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (K.O.A.)» The Cyprus Motorsport Federation (C.M.F.) που πιο κάτω θα αναφέρεται η Ομοσπονδία. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Αρθρο 2ο 1. Να καλλιεργεί και αναπτύσσει το άθλημα του αυτοκινήτου στην Κύπρο σαν σύνολο και σ όλες τις κατηγορίες ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική τάξη και θρησκευτική ή εθνική κοινότητα σύμφωνα με τους τοπικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς, ενθαρρύνοντας, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τις αθλητικές δραστηριότητες των Μελών της και όσων άλλων καλλιεργούν τον αθλητισμό με αυτοκίνητο οποιουδήποτε τύπου. 2. Να διοργανώνει αποκλειστικά τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Αγώνων Αυτοκινήτου όλων των κατηγοριών, να θέτει υπό την αιγίδα της αγώνες ή να συμμετέχει σε Διεθνείς διοργανώσεις και να αναλαμβάνει τη διοργάνωση Διεθνών Αγώνων Αυτοκινήτου στην Κύπρο. 3. Να διοργανώνει στην Κύπρο σε συνεργασία με άλλους αθλητικούς φορείς μαθήματα και/ή σεμινάρια για την εκπαίδευση αθλητών, κριτών, εφόρων και άλλων αξιωματούχων και να διευκολύνει τη συμμετοχή των σε σεμινάρια στο εξωτερικό και να παρέχει σε αυτούς ευκαιρίες για επιμόρφωση και ειδίκευση. 4. Να ελέγχει τα πληρώματα για την εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Αγωνιστικές εκδηλώσεις και Αγώνες Αυτοκινήτου και να οργανώνει και καταρτίζει τις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών με βάση κριτήρια που θα διέπονται κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις και την ικανότητα των διαγωνιζομένων. 5. Να επικοινωνεί με Διεθνείς Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Διοικήσεις για την παρακολούθηση της αγωνιστικής κίνησης στο εξωτερικό και να συνεργάζεται μαζί τους γα τη διοργάνωση αγώνων, για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση κριτών ή εφόρων και γενικά για κάθε αγωνιστικό ή αθλητικό θέμα. 6. Να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες κυπριακές αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες ή Διοικήσεις και να συμμετέχει σε Οργανισμούς που υπάρχουν ή θα γίνουν και επιδιώκουν τους ίδιους ή παράλληλους σκοπούς. 7. Να εκδίδει Κανονισμούς που να ρυθμίζουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με εγγραφές νέων σωματείων στη δύναμη της, τους όρους παραχώρησης χορηγιών ή άλλων ωφελημάτων σε άτομα ή σωματεία, με την πειθαρχία αθλητών, κριτών, εφόρων, σωματείων, οργανωτών αγώνων, ομάδων,

3 κατασκευαστών ή διοργανωτών αγώνων, τη διάρθρωση των υπηρεσιών και γενικά τη λειτουργία της Ομοσπονδίας ως του εθνικού φορέα άσκησης του αυτοκινητιστικού αθλητισμού στην Κύπρο. 8. Ως η ανώτερη αρχή στην Κύπρο σχετικά με όλα τα θέματα που απορρέουν ή αφορούν ή έχουν σχέση με το άθλημα ή αγώνα του αυτοκινήτου επιδιώκει την ένταξη της σε Διεθνείς Ομοσπονδίες, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Διοικήσεις. 9. Να φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας και ολοκλήρωση των στόχων και προγραμμάτων της. 10. Να επιδιώκει αθλητική αναγνώριση σαν Ομοσπονδία σύμφωνα με τον Περί Κυπριακού Αθλητισμού Νόμου 41/1969 και τις τροποποιήσεις του. Δια τα ιδρυτικά μέλη παρέχεται λογική περίοδος για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης εάν δεν υπάρχει κατά την ίδρυση της Ομοσπονδίας. 11. Να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για υλοποίηση συγκεκριμένης υποδομής τόσο για την αθλητική όσο και την κοινωνική πτυχή των σκοπών της Ομοσπονδίας τόσο με την οικονομική και υλική υποστήριξη των Σωματείων Μελών όσο και στη κατασκευή εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων πιστών και οικήματος της Ομοσπονδίας. 12. Να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα αντιπροσώπευσης του αθλήματος του αυτοκινήτου και να συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ως την Ανώτατη Αθλητική Αρχή της Κύπρου και κάθε Κυβερνητική ή άλλη Αρχή ή Φορέα στη Κύπρο για θέματα που απορρέουν ή έχουν σχέση ή αφορούν το άθλημα του αυτοκινήτου και της ασφαλούς οδήγησης. ΜΕΛΗ Άρθρο 3 ο 1. Μέλη της Ομοσπονδίας είναι: A. Tα «Ιδρυτικά» μέλη που είναι τα Σωματεία «Όμιλος Φίλων Αυτοκινήτου», «Λέσχη Αυτοκινήτου Λεμεσού», «Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Λάρνακας», «Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Πάφου» και «Λέσχη Αυτοκινήτου Αμμοχώστου» που καλλιεργούν αποκλειστικά τον αυτοκινητισμό και το άθλημα του αυτοκινήτου εν γένει από της ιδρύσεως των και χαρακτηρίζονται «Ιδρυτικά». B. Τα «Τακτικά» μέλη που είναι όσα σωματεία ήθελε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση με απόφαση της λαμβανομένη με πλειοψηφία δύο τρίτων των δικαιουμένων να παραστούν και να ψηφίσουν κατά τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σωματείου και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Μέλος της Ομοσπονδίας αποστερείται του δικαιώματος του μέλους και διαγράφεται υποχρεωτικά από το Μητρώο των Μελών από τη Γενική

4 Συνέλευση με απλή πλειοψηφία των παρόντων εάν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους όρους: Α. Δηλώνει γραπτώς παραίτηση ή αποχώρηση του από την Ομοσπονδία. Β. Εάν αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει σε δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας. Γ. Εάν διαλυθεί. Δ. Όταν δεν περιλαμβάνει στις τάξεις τουλάχιστο 20 Μέλη. Ε. Όταν απωλέσει την αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με τον Περί Κυπριακού Οργανισμού Νόμο Αρ. 41/1969 και των Τροποποιήσεων του. ΣΤ. Όταν αποδεδειγμένα περιφρονεί και/ή δεν συμμορφώνεται με τους εκάστοτε Κανονισμούς, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υποσκάπτει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ενέργειες του την Ομοσπονδία. Νοείται πως στην περίπτωση παραπομπής μέλους δυνάμει του παρόντος εδαφίου στην Γενική Συνέλευση για διαγραφή, το Μέλος θα έχει το δικαίωμα να ακουστεί και να παραθέσει λόγους για την μη διαγραφή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που τελικά αποφασίζει.οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αυτοί μόνον θα αναπτύσονται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 4 ο Πόροι της Ομοσπονδίας είναι: 1. Οι ετήσιες συνδρομές των Μελών, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση. 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις μέσων των αρμοδίων οργάνων. 3. Οποιεσδήποτε εισπράξεις από αθλητικές διοργανώσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, δικαιώματα συμμετοχής σε αγώνες και άλλα συναφή. 4. Εισφορές φιλάθλων, δωρεές και κληροδοτήματα. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 5 ο 1. Η Ομοσπονδία αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της προς Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές ως και έναντι τρίτων, από τον Πρόεδρο της, εκτός

5 εάν διαφορετικά ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένη περίπτωση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει σε κάθε περίπτωση τις λεπτομέρειες της αντιπροσωπεύσεως. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 6 ο Σύνθεση Γενικής Συνελεύσεως Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε Ετήσιες και Έκτακτες, απαρτίζονται δε από αντιπροσώπους των Ιδρυτικών και Τακτικών αυτής Μελών. Κάθε Ιδρυτικό μέλος εκπροσωπείται σ αυτές από πέντε αντιπροσώπους, κάθε δε τακτικό μέλος από δύο. Και στις δύο περιπτώσεις οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας και υποδεικνύονται με έγγραφο κατατεθειμένο στη Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εφ όσον δεν είναι αντιπρόσωποι σωματείων μελών, δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Άρθρο 7 ο 1. Η Ετησία Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται εντός της περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τα μέλη τουλάχιστο 15 μέρες πριν από αυτή. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος, η ημερομηνία και ώρα της Συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα. 2. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης γραπτής αίτησης που υποβάλλουν τα ήμισυ τουλάχιστο των Ιδρυτικών και Τακτικών Μελών τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου (7)1 σε ότι αφορά τον τρόπο ειδοποιήσεως των μελών. Στην κατηγορία των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων ανήκουν και οι Καταστατικές Συνελεύσεις. 3. Απαρτία έχουν οι Γενικές Συνελεύσεις όταν είναι παρόντες σε αυτές τουλάχιστο οι ημίσεις πλέον ενός των αντιπροσώπων των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 4. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μία ώρα μετά την παρέλευση της οποίας οσοιδήποτε αντιπρόσωποι ήθελαν παραστεί αποτελούν απαρτία. 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία εκτός όπου προνοείται ειδικά στο παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

6 6. Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος εκλεγόμενος υπό Γενικής Συνελεύσεως. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Άρθρο 8 ο Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι: 1. Ακούει την έκθεση πεπραγμένων και τον αθλητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τα παρουσιάζουν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Ταμίας και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των πραγμάτων του αθλήματος. 2. Συζητεί και εγκρίνει τον Ισολογισμο της προηγουμενης χρονιας καθως επισης και τον Προϋπολογισμό και Αθλητικό Προγραμματισμό της νέας χρονιάς. 3. Εκλέγει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ως προνοεί το άρθρο 9(1.1α) πιο κάτω. 4. Επικυρώνει τους δύο αντιπροσώπους που ορίζουν έκαστο Ιδρυτικό Σωματείο Μέλος της Ομοσπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιο ως προνοεί το άρθρο 9(1β) πιο κάτω ως και τους αντιπροσώπους που ορίζουν τα Τακτικά Μέλη ως προνοεί το άρθρο 9(1Γ). Νοείται ότι οι αντιπρόσωποι των Τακτικών Μελών θα προέρχονται από τις 4 κατηγορίες Αγώνων Κάρτιγκ, Επιτάχυνσης, 4Χ4, και Ιστορικού Αυτοκινήτου, Drift, Time Attack η οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αυτοκινηταθληματος. 5. Ορίζει το Ελεγκτικό Γραφείο για τον έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας και την συνταξη του ετησιου Ισολογισμου. 6. Εγκρίνει Κανονισμούς που ρυθμίζουν τα της λειτουργίας της Ομοσπονδίας τα περί εγγραφων και οποιοδήποτε θέμα ήθελε παρουσιασθεί. 7. Απονέμει, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο άθλημα του αυτοκινήτου και ανακηρύσσει επίτιμους Προέδρους και επίτιμα Μέλη της Ομοσπονδίας. 8. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών που υπογράφουν και σφραγίζουν τα ψηφοδέλτια πριν από τη διεξαγωγή τους. 9. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την εκλογή Προέδρου για την οποία η ψηφοφορία είναι μυστική, η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού εκτός αν σε κάποια περίπτωση υπάρχει ένσταση από 5 αντιπροσώπους, ότε η ψηφοφορία είναι και σε αυτήν τη περίπτωση μυστική.

7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο 9 ο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται: Α.Από τον Πρόεδρο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ξεχωριστή μυστική ψηφοφορία μεταξύ προσώπων που θα έχουν υποβάλει γραπτώς υποψηφιότητα προς το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου επτά τουλάχιστο μέρες πριν από την εκλογή. Νοειται οτι ο καθε ενδιαφερομενος για τη θεση του Προεδρου του Διοικητικου Συμβουλιου θα πρεπει να υποστηριζεται απο εγγραφο υπογεγραμμενο τουλαχιστο απο 2 αντιπροσωπους των Μελων της Γενικης Συνελευσης και που θα κατατιθεται ταυτοχρονα με την εγγραφη υποψηφιοτητα Νοείται ότι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλης Ομοσπονδίας η οιουδηποτε των Σωματειων μελων της Ομοσπονδιας. Β. Από δύο εκπροσώπους από το καθένα από όλα τα Ιδρυτικά Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας, τους οποίους υποδεικνύουν τα Διοικητικά των Συμβούλια και επικυρώνει η Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι αντικατάσταση εκπροσώπου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο με την παραίτηση του μέλους και ο αντικαταστάτης θα πρέπει να υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του μέλους και να επικυρώνεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Γ. Από τους εκπροσώπους των Τακτικών Σωματείών Μελών της Ομοσπονδίας τους οποίους υποδεικνύει η Γενική Συνέλευση της κατηγορίας των, ως προνοείται στο άρθρο 8.4, και επικυρώνει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 1 εκπροσώπου κάθε Κατηγορίας. Νοείται ότι αντικατάσταση εκπροσώπου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο με την παραίτηση του μέλους και ο αντικαταστάτης θα πρέπει να υποδεικνύεται εκ νέου από την Γενική Συνέλευση της Κατηγορίας ως προνοείται στο άρθρο 8.4 και να επικυρώνεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση. 2. Ο εκλεγόμενος σύμφωνα με το άρθρο 8(3) Πρόεδρος καλεί σε συνεδρία τα εκλεγόμενα μέλη αμέσως ύστερα από την εκλογή τους στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας Α. Τον Αντιπρόεδρο Β. Το Γενικό Γραμματέα και Γ. Τον Ταμία 3. A. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπροσώπου Ιδρυτικού Μέλους της Ομοσπονδίας, κωλύεται να παραστεί σε συνεδρία μπορεί να αναπληρωθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μέλους που υποδεικνύεται από τον κωλυόμενο και υπό την προυπόθεση ότι θα τυγχάνει της εγκρίσεως της πλειοψηφίας των έτερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.»

8 Β. Σε περίπτωση παραίτησης ή μόνιμης αδυναμίας ή ανικανότητας του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή δια το υπολειπόμενο της θητείας του υπό Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως προς τούτο καλουμένης συμφώνως του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού. Γ. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το παραιτηθέν Μέλος αντικαθίσταται στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες που προνοούνται στο άρθρο 8.4 του παρόντος καταστατικού αναλόγως της περίπτωσης. 4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αν παρίστανται τα ημίσεια μέλη συν ένα. 6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δευτέρα ή νικώσαν ψήφο. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 10 ο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει Τακτικά κάθε μήνα κι έκτακτα όσες φορές ήθελε κρίνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή ήθελαν ζητήσει τούτο εγγράφως τα ημίσεια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 1. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία Παγκύπρια και διεθνώς και μετέχει των εργασιών των Τοπικών και Διεθνών Οργανισμών στους οποίους ήθελε η Ομοσπονδία συνεργαστεί ή/και ενταχθεί. 2. Χειρίζεται γενικά όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και καταρτίζει τον αθλητικό προγραμματισμό κάθε χρονιάς λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αγώνων. 3. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων της κάλυψης των κονδυλίων που αναφέρονται σε αυτόν. 4. Καθορίζει με ειδικούς κανονισμούς κριτήρια αξιολόγησης των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και τους επιχορηγεί ανάλογα με τις δυνατότητες της, και των δικών τους αναγκών για την εκτέλεση του προγράμματος των. 5. Προκηρύσσει και διοργανώνει τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Αγώνες όλων των Κατηγοριών ή/και αναθέτει τη διοργάνωση των σε Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των Διεθνών και Τοπικών Κωδικών και Κανονισμών κατά την διεξαγωγή των όπως και του Εσωτερικού Κανονισμού και Κώδικα της Ομοσπονδίας.

9 6. Προγραμματίζει και διοργανώνει σειρά Διεθνών Αγώνων και Διοργανώσεων στην Κύπρο κι αποφασίζει για τη συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες στο εξωτερικό. 7. Παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών με εισηγήσεις και παρατηρήσεις στο θέμα της τήρησης των σχετικών κανονισμών. 8. Εκδίδει Κανονισμούς όπως προβλέπει το άρθρο 2(7) του Καταστατικού. 9. Υποδεικνύει στη Γενική Συνέλευση πρόσωπα για απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε αθλητές, φιλάθλους, δωρητές και γενικά υπηρέτες της αθλητικής ιδέας. 10. Καταρτιζει Πειθαρχικη Επιτροπη, Δικαστικη Επιτροπη, Τεχνικη Επιτροπη, Επιτροπη Αγωνων και/η αλλες Επιτροπες, καθοριζει τη συνθεση, τις αρμοδιοτητες και τα καθηκοντα των. 11. Διορίζει τις Υποεπιτροπές Αγώνων Ράλλυ, Ταχύτητας, Αγώνων 4Χ4, Αγώνων Dragster, Αγώνων Karting, Drift, Time Attack και Αγώνων Ιστορικού Αυτοκινήτου όπως και άλλες υποεπιτροπές και καταρτίζει τους όρους εντολής των. 12. Μεριμνά για την είσπραξη χρημάτων, εισφορών, δωρεών, δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών και οποιωνδήποτε άλλων εσόδων για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας. 13. Εκδίδει αθλητικές ταυτότητες στους αθλητές μελών της Ομοσπονδίας σύμφωνα με κανονισμούς που θα θεσπίσουν όπως προνοεί το άρθρο 8(6) πιο πάνω. 14. Διορίζει και αξιολογεί το προσωπικό της Ομοσπονδίας και φροντίζει για την επιμόρφωση του σε θέματα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της. 15. Καταρτίζει ad hoc επιτροπές με επικεφαλής ένα εκ των μελών του με ειδικούς όρους εντολής. 16. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3(1)Β, ορίζει καθεστώς «υπό ένταξιν» Σωματείου που υποβάλλει αίτηση εγγραφής κατά τη διάρκεια του έτους. 17. Το Διοικητικο Συμβουλιο δυναται να εκχωρει εξουσιες και δικαιωματα σε Επιτροπη, που θα καλειται Εκτελεστικο Επιτροπη και η οποια θα αποτελειται απο τον Προεδρο, Αντιπροεδρο, Γραμματεα, Ταμια της Ομοσπονδιας και ενα μελος του Διοικητικου Συμβουλιου που θα διοριστει δυναμει αποφασης του Διοικητικου Συμβουλιου. 18. Λαμβάνει αποφάσεις για την ορθή λειτουργία της Ομοσπονδίας, αναλόγως των περιστάσεων που έχει να αντιμετωπίσει με την υποχρέωση να τις αιτιολογεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 19. Παραπέμπει άτομα, αθλητές, αξιωματούχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Σωματείων μελών ως επίσης και Σωματεία μέλη στη Γενική Συνέλευση για διαγραφή.

10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ Άρθρο 11 ο 1. Αρμοδιότητες Προέδρου: A. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και λογοδοτεί ενώπιον των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. B. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίες και προεδρεύει αυτών. Γ. Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις αυτής εκτός εάν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ενδεχόμενη περίπτωση. Δ. Υπογραφεί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την επικύρωση των όπως και κάθε δεσμευτικό για την Ομοσπονδία έγγραφο προς αθλητικές αρχές και Οργανισμούς όντας υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του. Ε. Υπογράφει με τον Ταμία τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και λογαριασμούς καθως επισης καθε δεσμευτικο για την Ομοσπονδια εγγραφο χρηματοοικονομικης φυσεως.. ΣΤ.Έχει διπλή ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου: Α. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην απουσία του. Β. Παρακολουθεί και ελέγχει το έργο του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας. Γ. Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελε μεταβιβασθεί σε αυτόν από τον ίδιο τον Πρόεδρο ή από Διοικητικό Συμβούλιο (με συγκατάθεση του ιδίου). 3. Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα: A. Tηρεί τα επίσημα βιβλία που είναι: I. Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. II. Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. III. Επίσημο Μητρώο Μελών, Ιδρυτικών και Τακτικών. IV. Μητρώο αθλητών εγγεγραμμένων στη δύναμη των σωματείων μελών της Ομοσπονδίας. V. Μητρώο αποτελεσμάτων αγώνων και επιδόσεων.

11 VI. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων με τους σχετικούς φακέλους. VII. Μητρώο περιουσιακών στοιχείων. B. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε δεσμευτικό για την Ομοσπονδία έγγραφο προς αθλητικές αρχές και Οργανισμούς. Γ. Φυλάττει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας. 4. Αρμοδιότητες Ταμία: A. Τηρεί όλα τα λογιστικά βιβλία και παρακολουθεί στενά το έργο του αρμόδιου λογιστικού λειτουργού της Ομοσπονδίας. B. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της περιουσίας της Ομοσπονδίας. Γ. Καταθέτει σε Τράπεζα που επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εισπραττόμενο ποσό. Δ. Διαχειρίζεται άμεσα η έμμεσα ποσό μέχρι Ευρω 200 που διατηρεί σε μετρητά σαν μικρό ταμείο. Ε. Φροντίζει για τον έλεγχο των λογαριασμών της Ομοσπονδίας από το εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση Ελεγκτικό Γραφείο και παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό μαζί με την έκθεση των ελεγκτών καθώς και τον Προϋπολογισμό της νέας χρονιάς για έγκριση. ΣΤ.Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις τραπεζικές επιταγές, γραμμάτια και λογαριασμούς καθως επισης καθε δεσμευτικο για την Ομοσπονδια εγγραφο χρηματοοικονομικης φυσεως. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Άρθρο 12 ο Τηρούνται τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία που βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον το ήθελε ζητήσει. Όλες οι πληρωμές και εισπράξεις γίνονται με εντολή του Προέδρου και του Ταμία, που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση κι εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οικονομικά. Οι λογαριασμοί ελέγχονται κάθε χρόνο πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση από Ελεγκτές που εκλέγονται από αυτή. Η έκθεση των Ελεγκτών αναγιγνώσκεται και αναλύεται από αυτούς κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση.

12 Άρθρο 13 ο 1. Η Ομοσπονδία διοργανώνει και/ή εγκρίνει την διοργάνωση αγώνων και/ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με τις κατηγορίες αγώνων αυτοκινήτου που υπάγονται στην Ομοσπονδία. 2. Κανένας αθλητής εγγεγραμμένος στην Ομοσπονδία ή που υπάγεται στην Ομοσπονδία δεν θα αγωνίζεται σε οιονδήποτε αγώνα στην Κύπρο που δεν εγκρίνεται και/η τηρείται υπό την επίβλεψη της Ομοσπονδίας και κανένα Μέλος της Ομοσπονδίας δεν θα διοργανώνει οιονδήποτε τοιούτο αγώνα χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. 3. Ουδέν άτομο θα συμμετέχει σε επίσημο αγώνα διοργανωμένο ή εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας και πληρεί τους απαιτούμενους όρους για τοιαύτη εγγραφή. 4. Κάθε αθλητής μπορεί να αγωνίζεται μόνο για ένα Σωματείο κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. 5. Αθλητής που επιθυμεί να συμμετάσχει σε αγώνες στο εξωτερικό θα ειδοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόθεση του αυτή και θα πρέπει να καταθέσει το σχετικό Πρόγραμμα του καθώς και προϋπολογισμό βάσει σχετικών Εγκυκλίων που θα δημοσιεύονται. 6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τεχνικής Επιτροπής και Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετεχουν ως διαγωνιζόμενοι σε αγώνες που προσμετρούν στα επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνονται ή εγκρίνονται από την Ομοσπονδία. Η Γενικη Συνελευση δυναται να θεσει την παρουσα απαγορευτικη προνοια, η μερος αυτης, σε αναστολη, για οσο χρονο κρινει αναγκαιο, βασει των στοιχειων που θα κατατεθουν και θα αποτελεσουν τη δικαιολογηση της αναστολης και το χρονο ισχυς της. 7. Όλα τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων θα καθορίζονται με Ειδικούς Κανονισμούς σχετικά με κάθε κατηγορία που υπάγεται στην Ομοσπονδία. Οι Κανονισμοί αυτοί, όπως υιοθετούνται και τροποποιούνται από καιρό σε καιρό θα είναι δεσμευτικοί για όλα τα Μέλη της Ομοσπονδίας. 8. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει επιπληξη και/η προφορική επίπληξη σε αθλητές, που παρεκτρέπονται ή διασαλεύουν την τάξη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής αγώνων ή οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας της Ομοσπονδίας. Για περαιτέρω τιμωρία το Δ.Σ. δύναται να καταγγέλλει το θέμα στην Δικαστική Επιτροπή. 9. Αθλητές τιμωρημένοι από οποιοδήποτε όργανο δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Εθνικές Ομάδες σε αγώνες εξωτερικού και δεν θα λαμβάνουν χορηγία. 10.Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνων κάτω από συνθήκες στοιχήματος. 11.Απαγορεύεται η χρήση σε αθλητή ή η λήψη απ αυτόν κάθε ουσίας που μπορεί να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας

13 (ντόπινγκ) καθώς και η χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα από τον Περί της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ(Κυρωτικός) Νόμος του 1993, των εκάστοτε απαγορευμένων ουσιών, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ καταλόγους της Worldwide Anti-Doping Agency (WADA). Για διαπίστωση τυχόν λήψης απαγορευμένων ουσιών ή χρήσης των σχετικών απαγορευμένων ουσιών και/ή απαγορευμένων μεθόδων όπως περιγράφονται πιο πάνω θα διεξάγεται έλεγχος για τη λήψη ούρων και/ή αίματος. Η διεξαγωγή του ελέγχου όπως και η σχετική δειγματοληψία δύναται να γίνουν προ, ή κατά τη διάρκεια ή μετά από οιονδήποτε αγώνα και/ή σε περίοδο εκτός συναγωνισμού. Σε περίπτωση καταγγελίας από την Εθνική Επιτροπή Αντι-Ντόπινγκ ή αντιπροσώπου αυτής σχετικά με θετικό αποτέλεσμα ελέγχου ντόπινγκ πάνω σε αθλητή εγγεγραμμένο στην Ομοσπονδία τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας παραπέμπει το θέμα στη Δικαστική Επιτροπή για τιμωρία. ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 14 ο Η Ομοσπονδία έχει ιδία σφραγίδα σχήματος κυκλικού που φέρει στο μέσο το έμβλημα της ήτοι την παράσταση της και γύρω τις λέξεις ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 15 ο Τροποποίηση του Καταστατικού ή προσθήκη μπορεί να γίνει από ειδική καταστατική Συνέλευση που συγκαλείται όπως και οι Τακτικές Συνελεύσεις. Σε αυτή πρέπει να παρίστανται τουλάχιστο τα 2/3 των αντιπροσώπων που δικαιούνται να παραστούν και η τροποποίηση να γίνεται αφού ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστο τα 2/3 των παρόντων μελών. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από την Καταστατική συνέλευση των αντιπροσώπων και των πέντε σωματείων που συνήλθε στη Λευκωσία στις 12 Μαίου 2000 υπογράφεται δε σε δέκα αντίγραφα από τους Προέδρους αυτών με χρονολογική σειρά ιδρύσεως και σφραγίζεται με τη σφραγίδα τους. Κάθε σωματείο Ιδρυτικό Μέλος θα εφοδιασθεί με ένα αντίγραφο του υπογραμμένου από όλους Καταστατικού. Άρθρο 16 ο Η Ομοσπονδία διαλύεται κατόπιν απόφασης 4/5 των μελών της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Νοείται πως σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας πάσα κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχεται στα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας.

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ - ΘΕΜΑ ελ. 1 Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού 3 Αθλητισμού...... 2 Ερμηνεία Ορισμοί... 3 3 Έδρα... 4 4 Διεθνή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ)

ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΛΟΙΑΘ) Άρθρο 1 Ίδρυση - επωνυμία - έδρα Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία "ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ε.Ο.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦ. Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Από τα παρακάτω αναφερόµενα Σωµατεία ιδρύθηκε κατά το έτος 1970 Οµοσπονδία υπό τον τίτλο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014) ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα