Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ"

Transcript

1 Νικόλαος Μπόκαρης Δασολόγος Α.Π.Θ Συντονιστής Ο.Ε ΓΕΩΤΕΕ Δ/νση Επικοινωνίας Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα ΤΚ10164 Τηλ fax Αθήνα 6/5/2013 Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ 2. Μέλη Ο.Ε του ΓΕΩΤΕΕ Θέμα : Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» ΓΕΝΙΚΑ. Ομάδα εργασίας : Το ΓΕΩΤΕΕ συγκρότησε ομάδα εργασίας προκειμένου να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη τοποθέτηση του Επιμελητηρίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» που κατατέθηκε προς συζήτηση στην Βουλή από το ΥΠΕΚΑ. Η συγκρότηση της ομάδας εργασίας έγινε με το αριθμ. 1422/ έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ. Σύνθεση Ομάδας εργασίας: Η ομάδα εργασίας αποτελείται από δασολόγους δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες, ως ακολούθως : 1. Μπόκαρη Νικόλαο (Συντονιστή / ΥΠΕΚΑ/ Αντιπρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ) 2. Τσιλίκουνα Σταύρο (ΥΠΕΚΑ) 3. Διαμαντόπουλο Στέργιο (Μελετητή) 4. Λάγκα Θωμά (Μελετητή) 5. Πετρέλη Βασίλειο (ΥΠΕΚΑ/ Μέλος Δ.Σ ΓΕΩΤΕΕ) 6. Πέτρου Βαρουχάκη Αναστασία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 7. Γούναρη Νικόλαο (Μελετητή) Τρόπος εργασίας: Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας του ΓΕΩΤΕΕ στην Α- θήνα, προκειμένου να συζητήσει τον τρόπο λειτουργίας, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων των μελών της. Στη συνάντηση της Αθήνας ανταλλάχτηκαν απόψεις ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής, ιδίως όσο αφορά στο ιστορικό του έργου (θεσμικό πλαίσιο-αλλαγές), στις δυσκολίες στο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα διάφορα στάδια του προγραμματισμού του μέχρι σήμερα. Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Δασών και έλαβε γνώση για τις προτάσεις της Υπηρεσίας καθώς και για τις μικρές αλλαγές που είχαν γίνει κατά το στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας του, οι οποίες δε διαφοροποιούσαν το σκεπτικό και την πρόθεση του Υπουργείου που εισηγείται στη Βουλή (Υπουργείο Περιβάλλοντος) το Σχέδιο Νόμου.. Τα μέλη της ομάδας εργασίας κατέθεσαν τις απόψεις τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην Ο.Ε και στο ΓΕΩΤΕΕ.

2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει κτηματολόγιο. Επίσης είναι και η μοναδική χώρα που δεν έχει οριοθετημένα με έγκυρο και νομικά ισχυρό τρόπο τα δάση της. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι λόγω της έλλειψης κτηματολογίου για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας έχει θεσπιστεί από το 1836 το υπέρ του δημοσίου μαχητό τεκμήριο κυριότητας για τα δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι διατάξεις που αφορούσαν το δασικό κτηματολόγιο ξεκινούν από το έτος 1976 με το νόμο Ν. 248/76 (ΦΕΚ-6 Α/ ) «Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των Δασικών εκτάσεων και προστασίας των Δημοσίων Δασικών Εκτάσεων». Ο νόμος αυτός, λόγω εμφανών αδυναμιών που αφορούσαν την σύνδεση της μορφής με το εκάστοτε ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ καθώς και λόγω του ότι ακολούθησαν διάφορες τροποποιήσεις του και σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών, καταργήθηκε στην πράξη. Ακολούθησε το έτος 1998 ο νόμος Ν. 2664/ (ΦΕΚ 275 Α ) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις». ο οποίος στα άρθρα 27 και 28 αυτού, καθόρισε τις διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών με τρόπο που ξεπερνιούνταν τα προβλήματα του προηγούμενου αποτυχημένου νόμου για το δασικό κτηματολόγιο. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε λόγω της πραγματικής ανάγκης που όφειλε να καλύψει η πολιτεία σε σχέση με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, στο οποίο, έπρεπε πρώτα να καταγραφούν με νομικά έγκυρο τρόπο τα δασικά οικοσυστήματα για τα οποία ίσχυε το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου. (*) * Από το έτος 1999 ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης των δασικών χαρτών όπως προβλεπόταν από το Νόμο 2664/1998 με τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και τη λήψη συμπληρωματικών συνοδευτικών μέτρων για την ενίσχυση των δασικών Υπηρεσιών (σύσταση τμημάτων δασικών χαρτών στις Δ/νσεις Δασών των νομών, προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την υποστήριξη του έργου αυτού ). Με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν δασικοί χάρτες σε περισσότερους από 331 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ που ήταν υπό κτηματογράφηση στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου. Αιτία για την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών ξεκίνησαν με την εφαρμογή του νόμου 2664/98 ήταν η ψήφιση του νόμου 3208/2003 η οποία προκάλεσε πολλές νομικές περιπλοκές (προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας) λόγω της αλλαγής του ορισμού του Δάσους (αλλαγή ισχυόντων κριτηρίων). Εξαιτίας αυτής της αλλαγής του ορισμού ετίθεντο εκτός συνταγματικής προστασίας εκατομμύρια στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων. Το έτος 2005 εκδόθηκε η απόφαση 202/2005 της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών που είχαν γίνει στο πρώτο αυτό στάδιο του Εθνικού Κτηματολογίου, με βάση το νόμο 2664/98, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου και είχε παραπεμφθεί η υπόθεση. Επισημαίνεται ότι το έτος 2013, η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 32/2013 έκρινε ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη, τη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό του δάσους, που όριζε ο νόμος 3208/2003. Το έτος 2010 με το νόμο 3889/10 (ΦΕΚ 182 Α/ ) : Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια τάξεις» η Κυβέρνηση αναθεώρησε το πλαίσιο σύνταξης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών περιορίζοντας το ρόλο της δασικής υπηρεσίας (δηλ την ουσιαστική συμβολή της στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου). Οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανατίθενται από την Κτηματολόγιο Α.Ε σε μελετητικά γραφεία και οι δασικές Υ- πηρεσίες έχουν την υποχρέωση να παραλάβουν τα παραδοτέα αφού τα ελέγξουν για την ορθότητα τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών όπως προβλέπει ο νόμος Το έτος 2011 με το νόμο Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α/ ) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις ακολουθεί και άλλη απομείωση αρμοδιοτήτων από τις Δασικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά στην ανάθεση, την επίβλεψη, παραλαβή, διόρθωση των δασικών χαρτών και πλέον αυτά ασκούνται στο σύνολό τους από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.

3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί δασικές μελέτες (Δασικοί χάρτες) και παραδοθεί οι προβλεπόμενες μελέτες δασικών χαρτών ως εξής. 1. Δασικοί χάρτες σε 331 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ. Είναι οι δασικές μελέτες που έχουν παραληφθεί από τις δασικές υπηρεσίες, μετά από ανάθεση μέσω της κτηματολόγιο Α.Ε σε ιδιωτικά γραφεία κατά πρώτη φάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι μελέτες αυτές πρέπει να διορθωθούν και να γίνουν οι προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές και την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, νομοτεχνικές προσαρμογές. 2. Δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν επίσης από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε το έτος 2008 (Διαγωνισμός ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών της , προϋπολογισμού ,30 ευρώ, αποτελούμενος από 6 διακριτές συμβάσεις (ΔΧ-01, ΔΧ-02, ΔΧ-03, ΔΧ-04, ΔΧ-05 και ΔΧ-06) 3. Δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν επίσης από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε το έτος 2010, ( Διαγωνισμός ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών υπολοίπων περιοχών Νομού Αττικής της , προϋπολογισμού ,67 ευρώ, αποτελούμενος από 3 διακριτές συμβάσεις (Δ3-01, Δ3-02 και Δ3-03). 4. Δασικοί χάρτες τους οποίους επίσης παραδίδουν ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε που έγιναν το έτος 2011, όπου και ανατέθηκαν σε μελετητικά γραφεία 5ης τάξης (κατηγορία 24 δασικές μελέτες) 4 συμβάσεις από τις 8 (οι συμβάσεις Δ4-01, Δ4-02, Δ4-04 και Δ4-07), ενώ για τις υπόλοιπες 4 συμβάσεις εκκρεμούν προσφυγές στη δικαιοσύνη. Διαδικασία ανάθεσης Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους ανωτέρω διαγωνισμούς είναι ο Ν. 3316/2005, προβλέπονται δε τρία διακριτά στάδια: α) έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής, β) βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και γ) αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η επιλογή του αναδόχου με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, το άθροισμα δηλ. της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Γενικά. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα μεγάλο έργο με επιστημονικά και τεχνικά χαρακτηριστικά το οποίο για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα προϋποθέτει σταθερή πολιτική βούληση (λόγω των αντιδράσεων από ΟΤΑ, οικοδομικούς συνεταιρισμούς ακόμα και απλούς πολίτες που έχουν αυθαίρετα καταλάβει δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις) αλλά και ισχυρή διοίκηση για την άσκηση ελέγχου των παραδοτέων, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των Ελληνικών δασών και την άσκηση οριζόντιων μέτρων δασικής πολιτικής μετά την κύρωση των χαρτών. Επιπροσθέτως πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ανάθεσης των μελετών, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες, την Κτηματολόγιο Α.Ε και τα μελετητικά γραφεία σε όλα τα στάδια της σύνταξης, παραλαβής, ελέγχου των παραδοτέων, ανάρτησης και της τελικής τους κύρωσης. 2. Αξιολόγηση Μέχρι σήμερα καταλογίζονται καθυστερήσεις κατά τα διάφορα στάδια του έργου. Οι καθυστερήσεις είναι κυρίως αποτέλεσμα κακού συντονισμού ή της ανυπαρξίας συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ακόμη και προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην πορεία εκτέλεσης του έργου και αφορούσαν κυρίως στην αποτύπωση υποχρεωτικών γεωχωρικών δεδομένων στο χάρτη (πχ μη υποβολή των εγκεκριμένων ορίων σχεδίων πόλεων, τα οποία, είτε δεν αποδίδονταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε δεν είχαν την απαραίτητη νομιμοποίηση για να αποδοθούν (παράνομοι οικισμοί κλπ). Πέραν των ανωτέρω, στη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών υπεισέρχονται και παρεμπίπτοντα ζητήματα που σχετίζονται με την υποβολή αντιρρήσεων από τους ενδιαφε-

4 ρόμενους πολίτες, οι οποίοι για να καταθέσουν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις επί των οποίων επικαλούνται έννομο συμφέρον, επιβαρύνονται με το κόστος για τη σύνταξη του φακέλου της αντίρρησης και την υποστήριξή του στις ΕΠΕΑ αλλά και για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, πολλές φορές γνωρίζοντας εκ των προτέρων και οι ίδιοι, (λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης των εκτάσεων) το αποτέλεσμα της αντίρρησής τους. Συνεπώς όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα συνιστούν ένα μάλλον αρνητικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει να καλή οργάνωση, υποστήριξη των διαδοχικών σταδίων και μελετημένος σχεδιασμός του έργου. Η σωστή κατανομή του έργου χρονικά αλλά και χωρικά, σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων ενδεχομένως ακόμη και ο προγραμματισμός αυτού σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθμού (δηλαδή η ανάθεση περισσότερων αλλά μικρότερων μελετών), θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα υποστήριξης του έργου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (διότι θα υλοποιείται περισσότερο στοχευμένα) και τη δυνατότητα διευκόλυνσης των ελέγχων σε όλα τα στάδια σύνταξης του και την τελική παραλαβή των παραδοτέων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και συνεπώς λιγότερα προβλήματα στην κύρωση των χαρτών που ακολουθεί. 3. Διάκριση των προβλημάτων.το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα έπρεπε να απαντά στα παρακάτω προβλήματα που κατά τη γνώμη μας δεν επιτρέπουν την εγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Προβλήματα στον προγραμματισμό του έργου. Η δασική υπηρεσία δεν συμμετείχε στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό το έργου στις περιοχές για τις οποίες θα καταρτίζονταν δασικοί χάρτες. Στην πραγματικότητα αγνοήθηκε τελείως. Η Κτηματολόγιο Α.Ε προχώρησε στην ανάθεση μεγάλων μελετών, σε περιφερειακές ενότητες, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των τοπικών υπηρεσιών σε προσωπικό και μέσα, που θα τις καθιστούσαν ικανές να ολοκληρώσουν τον ελεγκτικό τους ρόλο στα περιορισμένα χρονικά διαστήματα που θέτει το νομικό πλαίσιο και οι ισχύουσες προδιαγραφές. Οι Δασικές Υπηρεσίες, είτε σε Κεντρικό επίπεδο (ΥΠΕΚΑ) είτε σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλουν συνοδευτικά ή υποστηρικτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του έργου (μέσω συμβάσεων έργου εξειδικευμένου προσωπικού). Μη ρεαλιστικές διορίες παραλαβής και ελέγχου. Οι προθεσμίες που θέτει το ι- σχύον νομικό πλαίσιο στις Υπηρεσίες για τον έλεγχο των παραδοτέων, είναι καθορισμένες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σύμβασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος της έκτασης την οποία αφορά η μελέτη, είτε πχ αφορά δύο εκατομμύρια στρέμματα σε περιοχή με μωσαϊκό χρήσεων γης (και ως εκ τούτο, μεγάλο πλήθος πολυγώνων), είτε α- φορούσε στη μισή έκταση σε μια αμιγώς πεδινή περιοχή, η προθεσμία ελέγχου των δασικών μελετών για τη δασική υπηρεσία είναι ίδια, με δεδομένα, από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα υποστελέχωσής τους. Προβλήματα αποτύπωσης σχεδίων πόλεως. Οι δασικοί χάρτες δεν μπορούν να αποδώσουν με νομικά έγκυρο και ισχυρό τρόπο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις αν δεν έχει προηγηθεί η αποτύπωση σε αυτούς των εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και ιδίως των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων τα οποία πρέπει να παραδίδονται στους αναδόχους δεόντως υπογεγραμμένα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, πριν από οτιδήποτε άλλο. Η προϋπόθεση αυτή παρά το ότι προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο ( αρ. 23 του ν. 3889/10) ωστόσο δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος για τους δασικούς χάρτες ψηφίστηκε ενώ είχαν ήδη παραδοθεί στην υπηρεσία οι δασικοί χάρτες από τις προηγούμενες συμβάσεις που είχε συνάψει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Για παράδειγμα στην Ανατολική Αττική ο νόμος 3889/2010, όχι μόνο ψηφίστηκε μετά την παράδοση των χαρτών από τους αναδόχους, αλλά και μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας ελέγχου των μελετών που είχαν παραδοθεί και παραληφθεί από την υπηρεσία. Προληπτικός έλεγχος παραδοτέων Οι δασικές Υπηρεσίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την αρμοδιότητα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος, από αυτές, των παραδοτέων από την κτηματολόγιο Α.Ε (δηλ των μελετών δασικών χαρτών) είναι δέσμια εκ του νόμου αρμοδιότητα τους. Οι χάρτες που παραδίδονται στα πλαίσια των συμβάσεων που συνάπτει η κτηματολόγιο Α.Ε με τα μελετητικά γραφεία πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται από τις Δασικές Υπηρεσίες. Δεν ήταν λίγες οι

5 φορές, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, που στην ουσία οι Δασικές Υπηρεσίες συνέτασσαν από την αρχή τους δασικούς χάρτες που τους είχαν παραδοθεί, λόγω σοβαρότατων δομικών λαθών και της υποχρέωσής τους να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, ελέγχοντας τους δασικούς χάρτες. Ο έλεγχος των δασικών χαρτών δεν μπορεί να είναι δειγματοληπτικός ή ανύπαρκτος, επειδή υπάρχουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες για τους δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που απεμποληθούν δικαιώματα του δημοσίου. Η διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των δασικών χαρτών είναι το σημαντικότερο στάδιο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία. (*) (*) Αυτός είναι και ο σοβαρότερος λόγος που η Δ/νση Δασών Αν. Αττικής παρέλαβε τα παραδοτέα δύο συμβάσεων σε διάστημα δύο μηνών, το 2010, που αφορούσαν 49 καποδιστριακούς ΟΤΑ και μπόρεσε να ελέγξει και θεωρήσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 3 μηνών, τους 6. Επιγραμματικά τα παραπάνω συνοψίζονται στο ότι δεν υπήρχε έγκυρη και έ- γκαιρη ανταπόκριση των πολεοδομικών Υπηρεσιών και πολλά συναφή με το ζήτημα αυτό διοικητικά προβλήματα. Μη σταθερό πλαίσιο (Αλλαγές νόμων και Τεχνικών προδιαγραφών). Η διαδικασία ελέγχου των δασικών χαρτών είναι τόσο πολύπλοκη και σημαντική και προϋποθέτει σταθερό και οριζόντιο πλαίσιο κανόνων (οδηγιών). Στην πραγματικότητα πολλά προβλήματα διαπιστώθηκαν κατά τα διάφορα στάδια του έργου και αυτό οδήγησε σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της υπουργικής απόφασης (προδιαγραφών) ακόμα και του νόμου 3889/2010 με το ν 4030/2011. (**) (**) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ αρχικά είχε επιλεγεί να θεωρούνται από τις Υπηρεσίες ως έγκυρα τα σχέδια που παραδίδονταν, στη δεύτερη φάση, φθάσαμε στο άλλο άκρο, να μην γίνεται αποδεκτό κανένα σχέδιο πόλης αν δεν της παραδιδόταν θεωρημένο από τις πολεοδομικές υπηρεσίες. Τέλος η απεικόνιση των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ψηφιακά με συντεταγμένες ΕΓ- ΣΑ 87 από τις αρμόδιες πολεοδομίες, θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο. Αντ αυτού επιχειρήθηκαν διάφοροι νομοθετικοί πειραματισμοί προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το σοβαρό ζήτημα, καθιστώντας όμως και με αυτόν τον τρόπο τους δασικούς χάρτες ευάλωτους. Νομοτεχνικά κενά που έπρεπε να λυθούν ή με τροποποίηση των προδιαγραφών ή με τροποποιήσεις του νόμου. Με αυτές τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, όπου η Κτηματολόγιο Α.Ε ανέθετε δασικές μελέτες (χάρτες) που αφορούσαν όμως αποκλειστικά την δασική υπηρεσία, χωρίς να την εμπλέκει σε κανένα στάδιο του προγραμματισμού, προέκυψαν και άλλα διοικητικά παράδοξα όπως η έκδοση οδηγιών προς τους αναδόχους των μελετών από την Κτηματολόγιο, που κινούνταν σε διαφορετική κατεύθυνση από τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές που ίσχυαν και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές ήταν αντικρουόμενες ακόμα και αν αφορούσαν αποδέκτες που είχαν αναλάβει μελέτες στα πλαίσια διαφορετικών συμβάσεων.. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην παραλαβή από τις Υπηρεσίες δασικών χαρτών με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που γνώριζαν. Το μη σταθερό πλαίσιο και οι αλλεπάλληλες και εκ των υστέρων τροποποιήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όχι μόνο δεν βοήθησαν αλλά προκάλεσαν και προκαλούν σύγχυση και συνεχώς την ανάγκη επανακατάρτισης των δασικών χαρτών. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Ορισμός του Δάσους Το έτος 2013, η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 32/2013 έκρινε ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη, τη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό του δάσους, που όριζε ο νόμος 3208/2003. Εκτιμώ ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρχει είναι η δικαστική περιπλοκή του ζητήματος του ορισμού του δάσους (ΣτΕ, Ευρωπαϊκό δικαστήριο, Δικαστήριο του άρ.100 του Συντ.). Ερμηνευτικές ασάφειες ή αλλαγή του ορισμού, ακυρώνει και επιβαρύνει οικονομικά το έργο των δασικών χαρτών και βέβαια πλήττει την εγκυρότητα του απέναντι στους πολίτες, αυξάνοντας τις αμφισβητήσεις και αυτό πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υ- πόψη.

6 Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ Το ΓΕΩΤΕΕ διαχρονικά, με τοποθετήσεις του στις επιτροπές της Βουλής κατά τη συζήτηση των σχετικών με τους δασικούς χάρτες νομοσχεδίων, έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη υιοθέτησης και στήριξης πολιτικών που θα αφορούν στην ολοκλήρωση μιας εθνικής στρατηγικής για τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο. Συνεπώς η πάγια θέση του ΓΕΩΤΕΕ αλλά και όλων των επιστημονικών συλλόγων των δασολόγων είναι ότι οι «Δασικοί Χάρτες» είναι ένα έργο απαραίτητο όχι μόνο για τη δασική ανάπτυξη και προστασία αλλά για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας και συνεπώς πρέπει να μπει πολύ υψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και να στηριχτεί ουσιαστικά. Το έργο αυτό είναι αντικείμενο των ειδικών επιστημόνων (των δασολόγων) και έχει τόσο επιστημονικά όσο και διοικητικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να αποδίδονται πάνω στο Δασικό Χάρτη αξιόπιστα και με νομικά έγκυρο και ισχυρό τρόπο. Στη σύνταξη του χάρτη (και αναφέρομαι σε όλα τα στάδια αυτού) είναι απαραίτητη τόσο η επάρκεια των μελετητικών γραφείων που αναλαμβάνουν το έργο όσο (κάτι που ισχύει) και η αντίστοιχη δυνατότητα των Δασικών Υπηρεσιών να ελέγξουν τα παραδοτέα και να θεωρήσουν το χάρτη Δασικός χάρτης μη ελεγμένος (επιστημονικά και τεχνικά) από μια Δημόσια Αρχή δεν θα έχει την εγκυρότητα που απαιτείται και θα αμφισβητείται συνεχώς, από τους πολίτες που έχουν έννομα συμφέροντα, ακυρώνοντας ουσιαστικά μια πολυδάπανη και πολύχρονη προσπάθεια, που εκτιμώ ότι έχει τη στήριξη της Πολιτείας. Για να προχωρήσει απρόσκοπτα αυτό το έργο επιβάλλεται η συνεργασία στην πράξη και όχι στα λόγια των εμπλεκόμενων φορέων (Δασικών Υπηρεσιών και Κτηματολόγιο Α.Ε) σε όλα τα στάδια του Χάρτη. Από το πρώτο επίπεδο του προγραμματισμού και της υποστήριξης των υπηρεσιών (με χαρτογραφικό κλπ υλικό) μέχρι το επίπεδο της τελικής κύρωσής τους. Τέλος είναι απαραίτητο να βρεθεί τρόπος (ακόμα και σήμερα) για την άμεση και συνολική αναδιοργάνωση και ενίσχυση (ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι) της δασικής υπηρεσίας. Αυτό δεν είναι συντεχνιακό αίτημα, αλλά ανάγκη του ίδιου (πρώτα από όλα) του Κράτους που είναι υποχρεωμένο (σύμφωνα με το Σύνταγμα) να οργανώσει το ίδιο, ένα δημόσιο φορέα (στην προκειμένη περίπτωση) για την προστασία της ί- διας του της περιουσίας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : Το συζητούμενο στην επιτροπή της Βουλής σχέδιο νόμου έρχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή και επανεισάγει στην κρίση της νομοθετικής εξουσίας το θέμα των δασικών χαρτών παρά τα πολύ πρόσφατα νομοθετήματα (βλ.ν.3889/2010 & ν.4030/2011) και ουσιαστικά επαναρυθμίζει το θέμα των δασικών χαρτών στο σύνολό του, συγκεντρώνοντας σε μια ανώνυμη εταιρεία στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, όπως μετονομάζεται, θεματικές αρμοδιότητες που ασκούνταν από δημόσιες Αρχές, με παράλληλη συρρίκνωση του ρόλου του ΟΚΧΕ και της Δασικής Υπηρεσίας. Κριτήριο για τις ρυθμίσεις του Σ/Ν είναι (από ότι αντιλαμβανόμαστε) η πολιτική απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να δημιουργήσει την ΕΚΧΑ Α.Ε στη θέση της Κτηματολόγιο Ά.Ε μειώνοντας αρμοδιότητες από δημόσιες Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή για να σταθεί πολιτικά συνδέθηκε με την μνημονιακή δέσμευση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το έτος 2020 και με την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ελέγχου ώστε να έχουμε έγκαιρη κύρωση των δασικών χαρτών. Συνεπώς θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο θέματα αυτά της επιτάχυνσης των διαδικασιών και των διοριών για την κύρωση των Δασικών Χαρτών

7 1. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. Το υπόψη σχέδιο νόμου. προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών αλλά και ανάληψη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής των αντιρρήσεων, με ταυτόχρονη πίεση της Δασικής Υπηρεσίας για θεώρηση. Οι αλλαγές που προτείνονται στη διαδικασία ανάθεσης και αφορούν στην εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε θα συμπτύξουν σημαντικά του απαιτούμενους χρόνους ανάθεσης αλλά και το κόστος ανάθεσης. Η μόνη παρατήρηση που θα κάνουμε είναι ότι θα μπορούσε το έργο να ανατίθεται σε ε- πίπεδο ΟΤΑ και όχι Περιφερειακής ενότητας, ώστε να ανατίθεται σε περισσότερα γραφεία ( να ανοίξει δηλαδή το έργο σε χαμηλότερες κατηγορίες μελετητικών γραφείων δασολόγων) με τη διασφάλιση βέβαια ότι αυτά διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελεχιακή οργάνωση Οι αλλαγές που προτείνονται στα στάδια του ελέγχου και της τελικής ανάρτησης και υποβολή αντιρρήσεων έχουμε την άποψη ότι μπορεί να οδηγήσουν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Δηλαδή «να δούμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος» ή να το πoύμε διαφορετικά, για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να οδηγηθούμε σε «έκπτωση» στην ποιότητα των χαρτών και την εγκυρότητα τους Διότι δασικός χάρτης που αναρτάται χωρίς να ελεγχθεί και να θεωρηθεί από μια δημόσια αρχή δε θα έχει τα απαιτούμενα διοικητικά και τεχνικά εχέγγυα και θα αμφισβητείται σε διάφορα επίπεδα. Και είναι γνωστό ότι ο δασικός χάρτης θίγει καταστάσεις και συμφέροντα που χαρακτηρίζουν την στρεβλή και χωρίς χωροταξικούς κανόνες, ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια, (θα αναδειχθεί αυτή η χρόνια παθογένεια, θα θίξει πολύ ισχυρά συμφέροντα και θα καθορίσει το επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων για την νόμιμη τακτοποίηση τους ) ΔΙΟΡΙΕΣ Στο σχέδιο νόμου, προβλέπονται αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διορίες τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για τη Δασική Υπηρεσία, Οφείλουν δηλαδή Ανάδοχος και Δασική Υπηρεσία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ουσία του χάρτη, να ολοκληρώσουν ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες εντός στενού χρονοδιαγράμματος ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις αλλά με τι κόστος; Κυρίως όσον αφορά τη Δασική Υπηρεσία ο έλεγχος και θεώρηση του δασικού χάρτη κάτω από ασφυκτική πίεση ή η απουσία του ελέγχου του, σε περίπτωση που παρέλθει η διορία, είναι βέβαιο πως οδηγεί σε έκπτωση στην ποιότητα της ουσίας του χάρτη. Ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του Σ/Ν, όπου τίθεται διορία για τη θεώρηση του δασικού χάρτη, η οποία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθός του. Δηλαδή ένας χάρτης που συντάχθηκε σε 3 χρόνια με έναν χάρτη ο οποίος συντάχθηκε σε 6 μήνες έχουν την ίδια διορία ελέγχου. Αυτό βέβαια ίσως να μην προκαλούσε εντύπωση αν κάθε Διεύθυνση Δασών είχε τη δυνατότητα να εξοπλίζεται με προσωπικό και υλικοτεχνική υ- ποδομή, όποτε και όσο ήταν απαραίτητο για να ανταπεξέλθει στο έργο. Η πραγματικότητα όμως διαφέρει κατά πολύ, οι πόροι είναι δεδομένοι και περιορισμένοι και κατ επέκταση η μόνη μεταβλητή που είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος του χάρτη είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη προτείνουμε: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν/Σ : - Προτείνεται ο ανακαθορισμός των διοριών για τη θεώρηση των δασικών χαρτών και ο υπολογισμός του χρόνου θεώρησης να γίνεται ανάλογα με τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη σύνταξη του χάρτη καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. των υπηρεσιών. - Προτείνεται η λήψη συνοδευτικών μέτρων όταν η προκήρυξη της μελέτης του Δασικού Χάρτη αφορά στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας και προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Κτηματολόγιο Α.Ε και το ΥΠΕΚΑ στην οποία

8 θα καθορίζονται τα συνοδευτικά - υποστηρικτικά μέτρα που απαιτούνται και ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης που θα προκύπτει. - Προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου για τη σύνταξη των χαρτών με τη συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας Διεύθυνσης Δασών σε όλα τα στάδια κατάρτισης δασικού χάρτη από το σχεδιασμό και την ανάθεση μέχρι την παραλαβή και διαχείριση αντιρρήσεων - Προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου ανάθεσης, όσον αφορά τη σύνθεση των επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών δασικών χαρτών, να συμμετέχει ένα μέλος εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ (όπως αντίστοιχα ισχύει με το ΤΕΕ και το δικηγορικό σύλλογο στους διαγωνισμούς κτηματογράφησης) και ένα μέλος από την Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΚΑ - Εφαρμογή στενών διοριών για τον ποιοτικό έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ) Άρθρο 5, Παράγραφος 4 Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 να προστεθεί εδάφιο ως εξής : «Πριν από την κατά τα ανωτέρω απόρριψη οικονομικής προσφοράς ως απαράδεκτα χαμηλής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού». Άρθρο 5, Παράγραφος 11 Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 και αναδιατύπωση του ως εξής: «11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία «ΚΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση- ανάρτηση μελετών δασικών χαρτών, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΚΑ., που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και ένα από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να καταρτίσει η ίδια αυτούς. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

9 Επίσης στο άρθρο 5 προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου 12 μετά την παράγραφο 11 (και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής:. «12. Η επίβλεψη των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών ασκείται ομού από στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και από δασολόγο που υπηρετεί στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών, κατά το μέρος που αφορά στην ορθότητα απόδοσης των δασικών εκτάσεων και των λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη, τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης εκτείνεται στις περιοχές ευθύνης περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, ορίζονται επιβλέποντες δασολόγοι από όλες τις Διευθύνσεις Δασών που αφορά η σύμβαση, οι οποίοι ασκούν την επίβλεψη ομού με το στέλεχος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τις περιοχές ευθύνης τους.» Άρθρο 7 παράγραφος 1 (Τη συμπλήρωση αυτή την προτείνει και η Ειδική Γραμματεία Δασών) Προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (του άρθρου 3 παρ.7 ν 998/79) που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 διατυπώνεται ως εξής: «1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 καθώς και οι εκτάσεις της παραγράφου 7 άρθρου 3 ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289Α ) απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί το δασικό χάρτη.» Σ.Σ.: συνεπεία της ανωτέρω διατύπωσης να συμπληρώνεται η φράση «των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5» όπου συναντάται, με τη φράση «καθώς και οι εκτάσεις της παραγράφου 7» στο κείμενο του σχεδίου. Άρθρο 7 παράγραφος 1 συνέχεια (Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν.3889/2010) Προσθήκη νέας παραγράφου. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου του άρθρου 13 του ν.3889/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 4 (αριθμείται 4) και οι επόμενες που ακολουθούν αναριθμούνται. «4. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, καθορίζονται, στις περιπτώσεις ανάθεσης μελετών σε επίπεδο Περιφερειακής Ε- νότητας και άνω, συνοδευτικά μέτρα για την υποστήριξη των οικείων δασικών υπηρεσιών που αφορούν ιδίως, στην ανάθεση, επίβλεψη, παραλαβή, έλεγχο, θεώρηση, διόρθωση και κύρωση του δασικού χάρτη, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης συμβάσεων έργου με τις απαραίτητες ειδικότητες επιστημονικού προσωπικού το οποίο θα απασχολείται για την υποστήριξη και την έγκαιρη ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων του δασικού χάρτη. Άρθρο 7 παράγραφος 1 συνέχεια (Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν.3889/2010). Παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 (παρ. 5 με την ανωτέρω καινούργια α- ρίθμηση ) Οι προθεσμίες που τίθενται στην παράγραφο αυτή για να είναι ρεαλιστικές πρέπει να συνδεθούν με το μέγεθος της έκτασης και το διαθέσιμο προσωπικό που ελέγχει τα παραδοτέα των συμβάσεων προκειμένου να θεωρηθούν από την οικεία δασική Υπηρεσία. Προτείνεται αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 ως ακολούθως :

10 «4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε χρονικό διάστημα ίσο με το μισό (1/2) του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της υπογραφής της σύμβασης και της υποβολής των προς έλεγχο παραδοτέων στην Διεύθυνση Δασών από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως μετονομάζεται και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν απαιτηθούν διορθώσεις ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 50%.» Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου προτείνουμε να διαγραφεί. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οκτάμηνης προθεσμίας ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο δύνανται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε κατά τοα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου. Εφόσον δεν γίνει αποδεκτή αυτή η αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και παραμείνει η ισχύουσα διατύπωση, τότε πρέπει να αυξηθούν κατά δύο (2) οι μήνες για τη θεώρηση του Χάρτη από την υποβολή του.(δηλαδή να γίνου εξι (6) συν δύο (2) οι μήνες αντί των τεσσάρων (4) συν δύο (2) που προτείνονται. Στη δεύτερη εναλλακτική πρόταση μας η διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 γίνεται : «4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτιση του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών, και θεωρείται με τον ίδιο τρόπο μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την αρχική υποβολή του ακόμα και στην περίπτωση τμηματικής υποβολής του. Στη συνέχεια ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.» Και στη δεύτερη αυτή εναλλακτική πρόταση προτείνουμε να διαγραφεί το δεύτερο εδάφιο Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οκτάμηνης προθεσμίας ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο δύνανται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε κατά τοα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου. Άρθρο 7 παρ. 4: Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του τροποποιημένου άρθρου 17 του ν. 3889/2010 ως εξής: «3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματα του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν. Άρθρο 7 παράγραφος 6 Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του τροποποιημένου άρθρου 19 του ν.3889/2010 ως εξής: : «2. Ο κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένος και διορθωμένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, στο σύνολό του με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. Στη συνέχεια ο κυρωμένος δασικός χάρτης αποστέλλεται και τηρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφα του κυρωμένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσματική μορφή αποστέλλονται άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Δασών.»

11 7. Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετά την τμηματική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωση του. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά με εφαρμογή των διαδικασιών των άρθρων 13 έως και 19 του παρόντος. Επίσης, επιτρέπεται η αναμόρφωση με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, είτε με τις αντίστοιχες πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν. Η κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος.» 8. Τροποποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 21 ν. 3889/10 ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ, καθορίζονται:» (προστίθεται η έντονη γραφή) 9. Κατάργηση του άρθρου 24 ν. 3889/10. Η διάταξη αυτή δημιουργεί καθυστερήσεις και εμπλοκές χρονικού, διαδικαστικού και νομικού χαρακτήρα. Αφού οι εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας μέχρι τη νόμιμη υπαγωγή τους σε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο του δασικού χάρτη. Στο άρθρο 13 «Μεταβατικές διατάξεις», πρέπει να προβλέπονται οι συμβατότητες με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατόπιν τούτου η παράγραφος 3 του ανωτέρω άρθρου προτείνεται ως εξής: «3. Οι διατάξεις του νόμου 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, όσο και στις μελλοντικές. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 3889/2010 που εισάγονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη αναρτηθεί. Εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις περιοχών είτε αναρτημένων είτε κυρωμένων δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, για τις οποίες, αφού χαρτογραφηθούν, ακολουθούνται αυτόνομα οι διαδικασίες των άρθρων 13 έως 19 του παρόντος.» Νίκος Μπόκαρης Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ & Πρόεδρος Δ.Σ ΠΕΔΔΥ Δασολόγος Α.Π.Θ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τη λειτουργία του Κτηματολογίου 1. Εισαγωγή Το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να ρυθμίσει τις λειτουργίες, διαδικασίες και αρμοδιότητες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ώστε να επιταγχυνθεί το έργο της και να εκπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το Το πρόβλημα της χρονοβόρας διαδικασίας κατάρτισης κτηματολογίου καλείται να λύσει το νέο Σ.Ν. συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με παράλληλη συρρίκνωση του ρόλου του ΟΚΧΕ και της Δασικής Υπηρεσίας. 2. Το πρόβλημα των δασικών χαρτών 2.1. Γενικά Αναφορικά με την χρονοβόρα διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών το υπόψη Σ.Ν. προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών αλλά και ανάληψη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής των αντιρρήσεων με ταυτόχρονη πίεση της Δασικής Υπηρεσίας για θεώρηση. Και ενώ οι αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης θα συμπτύξουν σημαντικά του απαιτούμενους χρόνους, η κατάρτιση, η θεώρηση και η τελική ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών αναμένεται να ολοκληρώνονται με εκπτώσεις ως προς την ποιότητά τους. Είναι γεγονός όμως, πως καθυστερήσεις δεν προκύπτουν μόνο από τους παραπάνω Δημόσιους Φορείς αλλά και από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των χαρτών Διορίες Στην κατεύθυνση περιορισμού των καθυστερήσεων προβλέπεται τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία όσο και από το προτεινόμενο Σ.Ν., αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διορίες τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για τη Δασική Υπηρεσία ενώ από την άλλη πλευρά απουσιάζουν διορίες για τον «ποιοτικό» έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε. Οφείλουν δηλαδή Ανάδοχος και Δασική Υπηρεσία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για την ουσία του χάρτη, να ολοκληρώσουν ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες εντός στενού χρονοδιαγράμματος ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις αλλά με τι κόστος. Κυρίως όσον αφορά τη Δασική Υπηρεσία ο, υπό ασφυκτική πίεση, έλεγχος και θεώρηση του δασικού χάρτη από την Δασική Υπηρεσία ή η απουσία του σε περίπτωση που παρέλθει η διορία, είναι βέβαιο πως οδηγεί σε έκπτωση στην ποιότητα της ουσίας του χάρτη. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο, να τίθεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του Σ.Ν., διορία για τη θεώρηση δασικού χάρτη, η οποία να είναι ανεξάρτητη από το μέγεθός του. Δηλαδή ένας χάρτης που συντάχθηκε σε 3 χρόνια με έναν χάρτη ο οποίος συντάχθηκε σε 6 μήνες έχουν την ίδια διορία ελέγχου. Και, ίσως αυτό να μην

37 προκαλούσε εντύπωση αν κάθε Διεύθυνση Δασών είχε τη δυνατότητα να εξοπλίζεται με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή όποτε και όσο ήταν απαραίτητο. Η πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ, οι πόροι είναι δεδομένοι και περιορισμένοι και κατ επέκταση η μόνη μεταβλητή που είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος του χάρτη είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου. Με το παρόν νομοσχέδιο, η αδυναμία της Δασικής Υπηρεσίας να ανταπεξέλθει σε χρονικά όρια που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για ανάληψη αρμοδιοτήτων από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και παραγκωνισμό της Δασικής Υπηρεσίας. Βέβαια με τη μεταφορά της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής αντιρρήσεων στην Κτηματολόγιο Α.Ε. προβλέπεται και η ταυτόχρονη επάνδρωσή της με το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο βέβαια αν είχε διατεθεί παλιότερα στη Δασική Υπηρεσία τα φαινόμενα αδυναμίας εμπρόθεσμης θεώρησης των χαρτών θα είχαν περιοριστεί σημαντικά Σχέσεις Δασικής υπηρεσίας - Κτηματολογίου Οι καθυστερήσεις δεν προκύπτουν μόνο ως συστημικό πρόβλημα διαδικασιών και αρμοδιοτήτων των οργανισμών που εμπλέκονται αλλά και ως αποτέλεσμα κακών διαυπηρεσιακών σχέσεων. Το μεγαλύτερο ζήτημα στο όλο εγχείρημα σύνταξης δασικών χαρτών ήταν και είναι η αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να μεταδώσει επιτυχώς στη Δασική Υπηρεσία και την Κτηματολόγιο Α.Ε. πνεύμα συνεργασίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε και συντηρείται με την απουσία της Δασικής Υπηρεσίας από κάθε είδους απόφαση, από το σχεδιασμό μέχρι και τη σύνταξη των δασικών χαρτών. - Ο θεσμοθετημένος ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στην παραγωγική διαδικασία Δασικών Χαρτών όσον αφορά τον ουσιαστικό έλεγχο της πληροφορίας του χάρτη την καθιστά απαραίτητη. - Η απουσία της Δασικής Υπηρεσίας στο σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν ελλείψεις και γενικότερα η δυναμική και οι προτάσεις της εκάστωτε Διεύθυνσης Δασών οδηγεί στα παρακάτω βήματα: 1. τοποθέτηση μη ρεαλιστικών διοριών για την Υπηρεσία 2. εκπτώσεις στην ποιότητα των ελέγχων 3. εκπτώσεις στην ποιότητα του θεωρημένου χάρτη 4. καθυστερήσεις 5. δαιμονοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας για τις καθυστερήσεις 6. απώλεια διάθεσης συνεργασίας από την πλευρά της Υπηρεσίας 7. αφορμή για αναζήτηση λύσεων επιτάχυνσης της διαδικασίας 8. Περιορισμός αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας 9. Συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων στην Κτηματολόγιο Α.Ε. 10.Παράκαμψη Δασικής Υπηρεσίας

38 11.Ανάρτηση ουσιαστικά αθεώρητων χαρτών 12.Υπερβολικές αντιρρήσεις 13.Ελληνικό Δημόσιο με «οριστικούς» δασικούς χάρτες οι οποίοι όμως θα μεταβάλλονται συνεχώς. Με το παρόν νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης δασικών χαρτών αλλά η μετάθεση του ουσιαστικού προβλήματος από το στάδιο του ελέγχου και Θεώρησης στο στάδιο υποβολής αντιρρήσεων μιας και εκεί θα έρθουν στην επιφάνεια τα λάθη λόγω έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι υπεύθυνη η Δασική Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις. Όταν είναι γνωστό πως κατά το σχεδιασμό οποιασδήποτε γραμμής παραγωγής μελετάται, καθορίζεται και παραμετροποιείται ο ρόλος και η λειτουργία της κάθε παραγωγικής μονάδας που συμμετέχει και όταν είναι επίσης γνωστό πως αυτό στην παρούσα κατάσταση δεν επιδιώχθηκε ή τουλάχιστον δεν επιτεύχθηκε είναι αναμενόμενο το αποτέλεσμα να είναι μια προβληματική ροή εργασιών. Η συμβολή της εκάστοτε Διεύθυνσης Δασών σε επίπεδο προγραμματισμού και σχεδιασμού αλλά και σε επίπεδο ανάθεσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών και όχι μόνο στον έλεγχο και τη θεώρηση, θα έλυνε πολλά από τα προβλήματα. Οι καθυστερήσεις δεν είναι πρόβλημα της Δασικής Υπηρεσίας είναι πρόβλημα δομικού σχεδιασμού. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Η εξ αρχής και συνεχής συμμετοχή στην όλη διαδικασία των δασικών, κάθε περιοχής για την οποία πρόκειται να συνταχθεί δασικός χάρτης, θα αποτελέσει προληπτικό μέτρο για την αποφυγή τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Για παράδειγμα σε επίπεδο σχεδιασμού θα ήταν γνωστό ποιες Διευθύνσεις Δασών μπορούν να «τρέξουν» τον έλεγχο δασικών χαρτών και ποιες είναι υποστελεχωμένες και συνεπώς σε αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ελέγχου και θεώρησης των δασικών χαρτών Σύνθεση Επιτροπών Διαγωνισμών Σχετικά με τις επιτροπές διαγωνισμών σύμφωνα με το υπόψη νομοσχέδιο προβλέπεται «Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής... αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού... Ένα (1) μέλος της Επιτροπής... από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ... για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων...». Έχοντας υπόψη αυτά ευλόγως θα θεωρούσε κάποιος πως στις δασικές μελέτες δεν απαιτείται εκπρόσωπος ΤΕΕ παρά εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ. 3. Προτάσεις Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών χωρίς έκπτωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος απαιτείται η ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Δασικής

39 Υπηρεσίας σε όλα τα στάδια. Και τούτο διότι με το ισχύον καθεστώς η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την προκήρυξη, ανάθεση, επίβλεψη και αποπληρωμή των μελετών των δασικών χαρτών και η αρμόδια Διεύθυνση Δασών για την θεώρηση και ανάρτησή τους, χωρίς η τελευταία να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στα προηγούμενα στάδια. Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο φαινόμενο άλλος να αναθέτει και να επιβλέπει την μελέτη και άλλος να την εγκρίνει. Η δυσλειτουργία αυτή εντείνεται και από το γεγονός ότι η επίβλεψη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εξαντλείται θεσμικά σε θέματα τυποποίησης των παραδοτέων. Απουσιάζει δηλ. η επίβλεψη της ορθότητας απόδοσης των δασικών εκτάσεων και λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη, η οποία είναι αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας. προτείνεται: καθορισμός των διοριών για τη θεώρηση των δασικών χαρτών να υπολογίζεται αναλόγως με τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη σύνταξη του χάρτη καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας Διεύθυνσης Δασών σε όλα τα στάδια κατάρτισης δασικού χάρτη από το σχεδιασμό και την ανάθεση μέχρι την παραλαβή και διαχείριση αντιρρήσεων όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής, να συμμετέχει ένα μέλος εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ αντί του ΤΕΕ και ένα μέλος από την οικεία Διεύθυνση Δασών Εφαρμογή στενών διοριών για τον ποιοτικό έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε. Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 11 ως εξής: «11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία«κτηματολογιο Α.Ε.» για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επ ιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών δασικών χαρτών, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΚΑ., τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.και ένα από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη

40 διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να καταρτίσει η ίδια αυτούς. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» Προτείνεται επίσης η προσθήκη μίας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 11 (και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής: «12. Η επίβλεψη των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών ασκείται ομού από στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (όσον αφορά την τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων) και από δασολόγο που υπηρετεί στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών (όσον αφορά την ορθότητα απόδοσης των δασικών εκτάσεων και των λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη), τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης εκτείνεται στις περιοχές ευθύνης περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, ορίζονται επιβλέποντες δασολόγοι από όλες τις Διευθύνσεις Δασών που αφορά η σύμβαση, οι οποίοι ασκούν την επίβλεψη ομού με το στέλεχος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τις περιοχές ευθύνης τους.» 4. Επίλογος Γενικότερα με το παρόν Σ.Ν. εκδηλώνεται η πάγια στάση του Ελληνικού κράτους με την κακήν κακώς ολοκλήρωση έργων ώστε να είναι η χώρα τυπικά εντός προθεσμιών, καταλήγοντας τελικά με προβληματικά παραδοτέα (βλ. έργα ολυμπιακών αγώνων Αθήνα 2004). Έτσι και εδώ, επιχειρούνται οι απαραίτητες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ώστε να παραχθούν μεν δασικοί χάρτες εκπληρώνοντας την μνημονιακή δέσμευση αλλά επί της ουσίας με πολλά λάθη και ασυμφωνίες με την πραγματικότητα και κατ επέκταση υπερβολικό αριθμό αντιρρήσεων. Το 2020 θα έχουμε δασικούς χάρτες, αλλά ο αριθμός των αντιρρήσεων θα είναι τόσο μεγάλος που η μόνη διαφορά με τη σημερινή κατάσταση θα είναι πως αντί για αίτηση για πράξη χαρακτηρισμού θα κάνουμε αντιρρήσεις. Λάγκας Θωμάς Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Προς : 1. Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 2. Μέλη Επιτροπής Βουλή των Ελλήνων

Προς : 1. Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 2. Μέλη Επιτροπής Βουλή των Ελλήνων Νικόλαος Μπόκαρης /νση Επικοινωνίας Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα ΤΚ10164 Τηλ. 2102124606-7 fax 2015242408 email: nbokaris@yahoo.gr Αθήνα 10/5/2013 Προς : 1. Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624 e-mail: teeam@tee.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.γιάννη Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Α.Ζυγούρα Τηλέφωνο : 2613 613401 Fax : 2610 490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 29-10-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 284935/7236 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα