Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ"

Transcript

1 Νικόλαος Μπόκαρης Δασολόγος Α.Π.Θ Συντονιστής Ο.Ε ΓΕΩΤΕΕ Δ/νση Επικοινωνίας Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα ΤΚ10164 Τηλ fax Αθήνα 6/5/2013 Προς : 1. ΓΕΩΤΕΕ - Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ 2. Μέλη Ο.Ε του ΓΕΩΤΕΕ Θέμα : Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» ΓΕΝΙΚΑ. Ομάδα εργασίας : Το ΓΕΩΤΕΕ συγκρότησε ομάδα εργασίας προκειμένου να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη τοποθέτηση του Επιμελητηρίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» που κατατέθηκε προς συζήτηση στην Βουλή από το ΥΠΕΚΑ. Η συγκρότηση της ομάδας εργασίας έγινε με το αριθμ. 1422/ έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ. Σύνθεση Ομάδας εργασίας: Η ομάδα εργασίας αποτελείται από δασολόγους δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες, ως ακολούθως : 1. Μπόκαρη Νικόλαο (Συντονιστή / ΥΠΕΚΑ/ Αντιπρόεδρο ΓΕΩΤΕΕ) 2. Τσιλίκουνα Σταύρο (ΥΠΕΚΑ) 3. Διαμαντόπουλο Στέργιο (Μελετητή) 4. Λάγκα Θωμά (Μελετητή) 5. Πετρέλη Βασίλειο (ΥΠΕΚΑ/ Μέλος Δ.Σ ΓΕΩΤΕΕ) 6. Πέτρου Βαρουχάκη Αναστασία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 7. Γούναρη Νικόλαο (Μελετητή) Τρόπος εργασίας: Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας του ΓΕΩΤΕΕ στην Α- θήνα, προκειμένου να συζητήσει τον τρόπο λειτουργίας, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων των μελών της. Στη συνάντηση της Αθήνας ανταλλάχτηκαν απόψεις ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής, ιδίως όσο αφορά στο ιστορικό του έργου (θεσμικό πλαίσιο-αλλαγές), στις δυσκολίες στο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα διάφορα στάδια του προγραμματισμού του μέχρι σήμερα. Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Δασών και έλαβε γνώση για τις προτάσεις της Υπηρεσίας καθώς και για τις μικρές αλλαγές που είχαν γίνει κατά το στάδιο της πρωτογενούς επεξεργασίας του, οι οποίες δε διαφοροποιούσαν το σκεπτικό και την πρόθεση του Υπουργείου που εισηγείται στη Βουλή (Υπουργείο Περιβάλλοντος) το Σχέδιο Νόμου.. Τα μέλη της ομάδας εργασίας κατέθεσαν τις απόψεις τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην Ο.Ε και στο ΓΕΩΤΕΕ.

2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει κτηματολόγιο. Επίσης είναι και η μοναδική χώρα που δεν έχει οριοθετημένα με έγκυρο και νομικά ισχυρό τρόπο τα δάση της. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι λόγω της έλλειψης κτηματολογίου για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας έχει θεσπιστεί από το 1836 το υπέρ του δημοσίου μαχητό τεκμήριο κυριότητας για τα δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι διατάξεις που αφορούσαν το δασικό κτηματολόγιο ξεκινούν από το έτος 1976 με το νόμο Ν. 248/76 (ΦΕΚ-6 Α/ ) «Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των Δασικών εκτάσεων και προστασίας των Δημοσίων Δασικών Εκτάσεων». Ο νόμος αυτός, λόγω εμφανών αδυναμιών που αφορούσαν την σύνδεση της μορφής με το εκάστοτε ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ καθώς και λόγω του ότι ακολούθησαν διάφορες τροποποιήσεις του και σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών, καταργήθηκε στην πράξη. Ακολούθησε το έτος 1998 ο νόμος Ν. 2664/ (ΦΕΚ 275 Α ) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις». ο οποίος στα άρθρα 27 και 28 αυτού, καθόρισε τις διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών με τρόπο που ξεπερνιούνταν τα προβλήματα του προηγούμενου αποτυχημένου νόμου για το δασικό κτηματολόγιο. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε λόγω της πραγματικής ανάγκης που όφειλε να καλύψει η πολιτεία σε σχέση με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, στο οποίο, έπρεπε πρώτα να καταγραφούν με νομικά έγκυρο τρόπο τα δασικά οικοσυστήματα για τα οποία ίσχυε το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου. (*) * Από το έτος 1999 ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης των δασικών χαρτών όπως προβλεπόταν από το Νόμο 2664/1998 με τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και τη λήψη συμπληρωματικών συνοδευτικών μέτρων για την ενίσχυση των δασικών Υπηρεσιών (σύσταση τμημάτων δασικών χαρτών στις Δ/νσεις Δασών των νομών, προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την υποστήριξη του έργου αυτού ). Με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν δασικοί χάρτες σε περισσότερους από 331 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ που ήταν υπό κτηματογράφηση στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου. Αιτία για την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών ξεκίνησαν με την εφαρμογή του νόμου 2664/98 ήταν η ψήφιση του νόμου 3208/2003 η οποία προκάλεσε πολλές νομικές περιπλοκές (προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας) λόγω της αλλαγής του ορισμού του Δάσους (αλλαγή ισχυόντων κριτηρίων). Εξαιτίας αυτής της αλλαγής του ορισμού ετίθεντο εκτός συνταγματικής προστασίας εκατομμύρια στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων. Το έτος 2005 εκδόθηκε η απόφαση 202/2005 της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών που είχαν γίνει στο πρώτο αυτό στάδιο του Εθνικού Κτηματολογίου, με βάση το νόμο 2664/98, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου και είχε παραπεμφθεί η υπόθεση. Επισημαίνεται ότι το έτος 2013, η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 32/2013 έκρινε ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη, τη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό του δάσους, που όριζε ο νόμος 3208/2003. Το έτος 2010 με το νόμο 3889/10 (ΦΕΚ 182 Α/ ) : Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια τάξεις» η Κυβέρνηση αναθεώρησε το πλαίσιο σύνταξης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών περιορίζοντας το ρόλο της δασικής υπηρεσίας (δηλ την ουσιαστική συμβολή της στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου). Οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανατίθενται από την Κτηματολόγιο Α.Ε σε μελετητικά γραφεία και οι δασικές Υ- πηρεσίες έχουν την υποχρέωση να παραλάβουν τα παραδοτέα αφού τα ελέγξουν για την ορθότητα τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών όπως προβλέπει ο νόμος Το έτος 2011 με το νόμο Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α/ ) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις ακολουθεί και άλλη απομείωση αρμοδιοτήτων από τις Δασικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά στην ανάθεση, την επίβλεψη, παραλαβή, διόρθωση των δασικών χαρτών και πλέον αυτά ασκούνται στο σύνολό τους από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.

3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί δασικές μελέτες (Δασικοί χάρτες) και παραδοθεί οι προβλεπόμενες μελέτες δασικών χαρτών ως εξής. 1. Δασικοί χάρτες σε 331 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ. Είναι οι δασικές μελέτες που έχουν παραληφθεί από τις δασικές υπηρεσίες, μετά από ανάθεση μέσω της κτηματολόγιο Α.Ε σε ιδιωτικά γραφεία κατά πρώτη φάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι μελέτες αυτές πρέπει να διορθωθούν και να γίνουν οι προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές και την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, νομοτεχνικές προσαρμογές. 2. Δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν επίσης από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε το έτος 2008 (Διαγωνισμός ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών της , προϋπολογισμού ,30 ευρώ, αποτελούμενος από 6 διακριτές συμβάσεις (ΔΧ-01, ΔΧ-02, ΔΧ-03, ΔΧ-04, ΔΧ-05 και ΔΧ-06) 3. Δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν επίσης από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε το έτος 2010, ( Διαγωνισμός ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών υπολοίπων περιοχών Νομού Αττικής της , προϋπολογισμού ,67 ευρώ, αποτελούμενος από 3 διακριτές συμβάσεις (Δ3-01, Δ3-02 και Δ3-03). 4. Δασικοί χάρτες τους οποίους επίσης παραδίδουν ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε που έγιναν το έτος 2011, όπου και ανατέθηκαν σε μελετητικά γραφεία 5ης τάξης (κατηγορία 24 δασικές μελέτες) 4 συμβάσεις από τις 8 (οι συμβάσεις Δ4-01, Δ4-02, Δ4-04 και Δ4-07), ενώ για τις υπόλοιπες 4 συμβάσεις εκκρεμούν προσφυγές στη δικαιοσύνη. Διαδικασία ανάθεσης Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους ανωτέρω διαγωνισμούς είναι ο Ν. 3316/2005, προβλέπονται δε τρία διακριτά στάδια: α) έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής, β) βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και γ) αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η επιλογή του αναδόχου με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, το άθροισμα δηλ. της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Γενικά. Οι δασικοί χάρτες είναι ένα μεγάλο έργο με επιστημονικά και τεχνικά χαρακτηριστικά το οποίο για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα προϋποθέτει σταθερή πολιτική βούληση (λόγω των αντιδράσεων από ΟΤΑ, οικοδομικούς συνεταιρισμούς ακόμα και απλούς πολίτες που έχουν αυθαίρετα καταλάβει δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις) αλλά και ισχυρή διοίκηση για την άσκηση ελέγχου των παραδοτέων, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των Ελληνικών δασών και την άσκηση οριζόντιων μέτρων δασικής πολιτικής μετά την κύρωση των χαρτών. Επιπροσθέτως πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ανάθεσης των μελετών, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες, την Κτηματολόγιο Α.Ε και τα μελετητικά γραφεία σε όλα τα στάδια της σύνταξης, παραλαβής, ελέγχου των παραδοτέων, ανάρτησης και της τελικής τους κύρωσης. 2. Αξιολόγηση Μέχρι σήμερα καταλογίζονται καθυστερήσεις κατά τα διάφορα στάδια του έργου. Οι καθυστερήσεις είναι κυρίως αποτέλεσμα κακού συντονισμού ή της ανυπαρξίας συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ακόμη και προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην πορεία εκτέλεσης του έργου και αφορούσαν κυρίως στην αποτύπωση υποχρεωτικών γεωχωρικών δεδομένων στο χάρτη (πχ μη υποβολή των εγκεκριμένων ορίων σχεδίων πόλεων, τα οποία, είτε δεν αποδίδονταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε δεν είχαν την απαραίτητη νομιμοποίηση για να αποδοθούν (παράνομοι οικισμοί κλπ). Πέραν των ανωτέρω, στη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών υπεισέρχονται και παρεμπίπτοντα ζητήματα που σχετίζονται με την υποβολή αντιρρήσεων από τους ενδιαφε-

4 ρόμενους πολίτες, οι οποίοι για να καταθέσουν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις επί των οποίων επικαλούνται έννομο συμφέρον, επιβαρύνονται με το κόστος για τη σύνταξη του φακέλου της αντίρρησης και την υποστήριξή του στις ΕΠΕΑ αλλά και για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, πολλές φορές γνωρίζοντας εκ των προτέρων και οι ίδιοι, (λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης των εκτάσεων) το αποτέλεσμα της αντίρρησής τους. Συνεπώς όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα συνιστούν ένα μάλλον αρνητικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει να καλή οργάνωση, υποστήριξη των διαδοχικών σταδίων και μελετημένος σχεδιασμός του έργου. Η σωστή κατανομή του έργου χρονικά αλλά και χωρικά, σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων ενδεχομένως ακόμη και ο προγραμματισμός αυτού σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθμού (δηλαδή η ανάθεση περισσότερων αλλά μικρότερων μελετών), θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα υποστήριξης του έργου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (διότι θα υλοποιείται περισσότερο στοχευμένα) και τη δυνατότητα διευκόλυνσης των ελέγχων σε όλα τα στάδια σύνταξης του και την τελική παραλαβή των παραδοτέων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και συνεπώς λιγότερα προβλήματα στην κύρωση των χαρτών που ακολουθεί. 3. Διάκριση των προβλημάτων.το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα έπρεπε να απαντά στα παρακάτω προβλήματα που κατά τη γνώμη μας δεν επιτρέπουν την εγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Προβλήματα στον προγραμματισμό του έργου. Η δασική υπηρεσία δεν συμμετείχε στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό το έργου στις περιοχές για τις οποίες θα καταρτίζονταν δασικοί χάρτες. Στην πραγματικότητα αγνοήθηκε τελείως. Η Κτηματολόγιο Α.Ε προχώρησε στην ανάθεση μεγάλων μελετών, σε περιφερειακές ενότητες, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των τοπικών υπηρεσιών σε προσωπικό και μέσα, που θα τις καθιστούσαν ικανές να ολοκληρώσουν τον ελεγκτικό τους ρόλο στα περιορισμένα χρονικά διαστήματα που θέτει το νομικό πλαίσιο και οι ισχύουσες προδιαγραφές. Οι Δασικές Υπηρεσίες, είτε σε Κεντρικό επίπεδο (ΥΠΕΚΑ) είτε σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλουν συνοδευτικά ή υποστηρικτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του έργου (μέσω συμβάσεων έργου εξειδικευμένου προσωπικού). Μη ρεαλιστικές διορίες παραλαβής και ελέγχου. Οι προθεσμίες που θέτει το ι- σχύον νομικό πλαίσιο στις Υπηρεσίες για τον έλεγχο των παραδοτέων, είναι καθορισμένες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σύμβασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος της έκτασης την οποία αφορά η μελέτη, είτε πχ αφορά δύο εκατομμύρια στρέμματα σε περιοχή με μωσαϊκό χρήσεων γης (και ως εκ τούτο, μεγάλο πλήθος πολυγώνων), είτε α- φορούσε στη μισή έκταση σε μια αμιγώς πεδινή περιοχή, η προθεσμία ελέγχου των δασικών μελετών για τη δασική υπηρεσία είναι ίδια, με δεδομένα, από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα υποστελέχωσής τους. Προβλήματα αποτύπωσης σχεδίων πόλεως. Οι δασικοί χάρτες δεν μπορούν να αποδώσουν με νομικά έγκυρο και ισχυρό τρόπο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις αν δεν έχει προηγηθεί η αποτύπωση σε αυτούς των εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και ιδίως των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων τα οποία πρέπει να παραδίδονται στους αναδόχους δεόντως υπογεγραμμένα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, πριν από οτιδήποτε άλλο. Η προϋπόθεση αυτή παρά το ότι προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο ( αρ. 23 του ν. 3889/10) ωστόσο δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος για τους δασικούς χάρτες ψηφίστηκε ενώ είχαν ήδη παραδοθεί στην υπηρεσία οι δασικοί χάρτες από τις προηγούμενες συμβάσεις που είχε συνάψει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Για παράδειγμα στην Ανατολική Αττική ο νόμος 3889/2010, όχι μόνο ψηφίστηκε μετά την παράδοση των χαρτών από τους αναδόχους, αλλά και μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας ελέγχου των μελετών που είχαν παραδοθεί και παραληφθεί από την υπηρεσία. Προληπτικός έλεγχος παραδοτέων Οι δασικές Υπηρεσίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την αρμοδιότητα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος, από αυτές, των παραδοτέων από την κτηματολόγιο Α.Ε (δηλ των μελετών δασικών χαρτών) είναι δέσμια εκ του νόμου αρμοδιότητα τους. Οι χάρτες που παραδίδονται στα πλαίσια των συμβάσεων που συνάπτει η κτηματολόγιο Α.Ε με τα μελετητικά γραφεία πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται από τις Δασικές Υπηρεσίες. Δεν ήταν λίγες οι

5 φορές, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, που στην ουσία οι Δασικές Υπηρεσίες συνέτασσαν από την αρχή τους δασικούς χάρτες που τους είχαν παραδοθεί, λόγω σοβαρότατων δομικών λαθών και της υποχρέωσής τους να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, ελέγχοντας τους δασικούς χάρτες. Ο έλεγχος των δασικών χαρτών δεν μπορεί να είναι δειγματοληπτικός ή ανύπαρκτος, επειδή υπάρχουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες για τους δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που απεμποληθούν δικαιώματα του δημοσίου. Η διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των δασικών χαρτών είναι το σημαντικότερο στάδιο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία. (*) (*) Αυτός είναι και ο σοβαρότερος λόγος που η Δ/νση Δασών Αν. Αττικής παρέλαβε τα παραδοτέα δύο συμβάσεων σε διάστημα δύο μηνών, το 2010, που αφορούσαν 49 καποδιστριακούς ΟΤΑ και μπόρεσε να ελέγξει και θεωρήσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 3 μηνών, τους 6. Επιγραμματικά τα παραπάνω συνοψίζονται στο ότι δεν υπήρχε έγκυρη και έ- γκαιρη ανταπόκριση των πολεοδομικών Υπηρεσιών και πολλά συναφή με το ζήτημα αυτό διοικητικά προβλήματα. Μη σταθερό πλαίσιο (Αλλαγές νόμων και Τεχνικών προδιαγραφών). Η διαδικασία ελέγχου των δασικών χαρτών είναι τόσο πολύπλοκη και σημαντική και προϋποθέτει σταθερό και οριζόντιο πλαίσιο κανόνων (οδηγιών). Στην πραγματικότητα πολλά προβλήματα διαπιστώθηκαν κατά τα διάφορα στάδια του έργου και αυτό οδήγησε σε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της υπουργικής απόφασης (προδιαγραφών) ακόμα και του νόμου 3889/2010 με το ν 4030/2011. (**) (**) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ αρχικά είχε επιλεγεί να θεωρούνται από τις Υπηρεσίες ως έγκυρα τα σχέδια που παραδίδονταν, στη δεύτερη φάση, φθάσαμε στο άλλο άκρο, να μην γίνεται αποδεκτό κανένα σχέδιο πόλης αν δεν της παραδιδόταν θεωρημένο από τις πολεοδομικές υπηρεσίες. Τέλος η απεικόνιση των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ψηφιακά με συντεταγμένες ΕΓ- ΣΑ 87 από τις αρμόδιες πολεοδομίες, θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο. Αντ αυτού επιχειρήθηκαν διάφοροι νομοθετικοί πειραματισμοί προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το σοβαρό ζήτημα, καθιστώντας όμως και με αυτόν τον τρόπο τους δασικούς χάρτες ευάλωτους. Νομοτεχνικά κενά που έπρεπε να λυθούν ή με τροποποίηση των προδιαγραφών ή με τροποποιήσεις του νόμου. Με αυτές τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, όπου η Κτηματολόγιο Α.Ε ανέθετε δασικές μελέτες (χάρτες) που αφορούσαν όμως αποκλειστικά την δασική υπηρεσία, χωρίς να την εμπλέκει σε κανένα στάδιο του προγραμματισμού, προέκυψαν και άλλα διοικητικά παράδοξα όπως η έκδοση οδηγιών προς τους αναδόχους των μελετών από την Κτηματολόγιο, που κινούνταν σε διαφορετική κατεύθυνση από τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές που ίσχυαν και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές ήταν αντικρουόμενες ακόμα και αν αφορούσαν αποδέκτες που είχαν αναλάβει μελέτες στα πλαίσια διαφορετικών συμβάσεων.. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην παραλαβή από τις Υπηρεσίες δασικών χαρτών με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που γνώριζαν. Το μη σταθερό πλαίσιο και οι αλλεπάλληλες και εκ των υστέρων τροποποιήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όχι μόνο δεν βοήθησαν αλλά προκάλεσαν και προκαλούν σύγχυση και συνεχώς την ανάγκη επανακατάρτισης των δασικών χαρτών. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Ορισμός του Δάσους Το έτος 2013, η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 32/2013 έκρινε ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη, τη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό του δάσους, που όριζε ο νόμος 3208/2003. Εκτιμώ ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρχει είναι η δικαστική περιπλοκή του ζητήματος του ορισμού του δάσους (ΣτΕ, Ευρωπαϊκό δικαστήριο, Δικαστήριο του άρ.100 του Συντ.). Ερμηνευτικές ασάφειες ή αλλαγή του ορισμού, ακυρώνει και επιβαρύνει οικονομικά το έργο των δασικών χαρτών και βέβαια πλήττει την εγκυρότητα του απέναντι στους πολίτες, αυξάνοντας τις αμφισβητήσεις και αυτό πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υ- πόψη.

6 Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ Το ΓΕΩΤΕΕ διαχρονικά, με τοποθετήσεις του στις επιτροπές της Βουλής κατά τη συζήτηση των σχετικών με τους δασικούς χάρτες νομοσχεδίων, έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη υιοθέτησης και στήριξης πολιτικών που θα αφορούν στην ολοκλήρωση μιας εθνικής στρατηγικής για τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο. Συνεπώς η πάγια θέση του ΓΕΩΤΕΕ αλλά και όλων των επιστημονικών συλλόγων των δασολόγων είναι ότι οι «Δασικοί Χάρτες» είναι ένα έργο απαραίτητο όχι μόνο για τη δασική ανάπτυξη και προστασία αλλά για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας και συνεπώς πρέπει να μπει πολύ υψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και να στηριχτεί ουσιαστικά. Το έργο αυτό είναι αντικείμενο των ειδικών επιστημόνων (των δασολόγων) και έχει τόσο επιστημονικά όσο και διοικητικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να αποδίδονται πάνω στο Δασικό Χάρτη αξιόπιστα και με νομικά έγκυρο και ισχυρό τρόπο. Στη σύνταξη του χάρτη (και αναφέρομαι σε όλα τα στάδια αυτού) είναι απαραίτητη τόσο η επάρκεια των μελετητικών γραφείων που αναλαμβάνουν το έργο όσο (κάτι που ισχύει) και η αντίστοιχη δυνατότητα των Δασικών Υπηρεσιών να ελέγξουν τα παραδοτέα και να θεωρήσουν το χάρτη Δασικός χάρτης μη ελεγμένος (επιστημονικά και τεχνικά) από μια Δημόσια Αρχή δεν θα έχει την εγκυρότητα που απαιτείται και θα αμφισβητείται συνεχώς, από τους πολίτες που έχουν έννομα συμφέροντα, ακυρώνοντας ουσιαστικά μια πολυδάπανη και πολύχρονη προσπάθεια, που εκτιμώ ότι έχει τη στήριξη της Πολιτείας. Για να προχωρήσει απρόσκοπτα αυτό το έργο επιβάλλεται η συνεργασία στην πράξη και όχι στα λόγια των εμπλεκόμενων φορέων (Δασικών Υπηρεσιών και Κτηματολόγιο Α.Ε) σε όλα τα στάδια του Χάρτη. Από το πρώτο επίπεδο του προγραμματισμού και της υποστήριξης των υπηρεσιών (με χαρτογραφικό κλπ υλικό) μέχρι το επίπεδο της τελικής κύρωσής τους. Τέλος είναι απαραίτητο να βρεθεί τρόπος (ακόμα και σήμερα) για την άμεση και συνολική αναδιοργάνωση και ενίσχυση (ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι) της δασικής υπηρεσίας. Αυτό δεν είναι συντεχνιακό αίτημα, αλλά ανάγκη του ίδιου (πρώτα από όλα) του Κράτους που είναι υποχρεωμένο (σύμφωνα με το Σύνταγμα) να οργανώσει το ίδιο, ένα δημόσιο φορέα (στην προκειμένη περίπτωση) για την προστασία της ί- διας του της περιουσίας. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : Το συζητούμενο στην επιτροπή της Βουλής σχέδιο νόμου έρχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή και επανεισάγει στην κρίση της νομοθετικής εξουσίας το θέμα των δασικών χαρτών παρά τα πολύ πρόσφατα νομοθετήματα (βλ.ν.3889/2010 & ν.4030/2011) και ουσιαστικά επαναρυθμίζει το θέμα των δασικών χαρτών στο σύνολό του, συγκεντρώνοντας σε μια ανώνυμη εταιρεία στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, όπως μετονομάζεται, θεματικές αρμοδιότητες που ασκούνταν από δημόσιες Αρχές, με παράλληλη συρρίκνωση του ρόλου του ΟΚΧΕ και της Δασικής Υπηρεσίας. Κριτήριο για τις ρυθμίσεις του Σ/Ν είναι (από ότι αντιλαμβανόμαστε) η πολιτική απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να δημιουργήσει την ΕΚΧΑ Α.Ε στη θέση της Κτηματολόγιο Ά.Ε μειώνοντας αρμοδιότητες από δημόσιες Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή για να σταθεί πολιτικά συνδέθηκε με την μνημονιακή δέσμευση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το έτος 2020 και με την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ελέγχου ώστε να έχουμε έγκαιρη κύρωση των δασικών χαρτών. Συνεπώς θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο θέματα αυτά της επιτάχυνσης των διαδικασιών και των διοριών για την κύρωση των Δασικών Χαρτών

7 1. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. Το υπόψη σχέδιο νόμου. προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών αλλά και ανάληψη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής των αντιρρήσεων, με ταυτόχρονη πίεση της Δασικής Υπηρεσίας για θεώρηση. Οι αλλαγές που προτείνονται στη διαδικασία ανάθεσης και αφορούν στην εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε θα συμπτύξουν σημαντικά του απαιτούμενους χρόνους ανάθεσης αλλά και το κόστος ανάθεσης. Η μόνη παρατήρηση που θα κάνουμε είναι ότι θα μπορούσε το έργο να ανατίθεται σε ε- πίπεδο ΟΤΑ και όχι Περιφερειακής ενότητας, ώστε να ανατίθεται σε περισσότερα γραφεία ( να ανοίξει δηλαδή το έργο σε χαμηλότερες κατηγορίες μελετητικών γραφείων δασολόγων) με τη διασφάλιση βέβαια ότι αυτά διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελεχιακή οργάνωση Οι αλλαγές που προτείνονται στα στάδια του ελέγχου και της τελικής ανάρτησης και υποβολή αντιρρήσεων έχουμε την άποψη ότι μπορεί να οδηγήσουν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Δηλαδή «να δούμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος» ή να το πoύμε διαφορετικά, για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να οδηγηθούμε σε «έκπτωση» στην ποιότητα των χαρτών και την εγκυρότητα τους Διότι δασικός χάρτης που αναρτάται χωρίς να ελεγχθεί και να θεωρηθεί από μια δημόσια αρχή δε θα έχει τα απαιτούμενα διοικητικά και τεχνικά εχέγγυα και θα αμφισβητείται σε διάφορα επίπεδα. Και είναι γνωστό ότι ο δασικός χάρτης θίγει καταστάσεις και συμφέροντα που χαρακτηρίζουν την στρεβλή και χωρίς χωροταξικούς κανόνες, ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια, (θα αναδειχθεί αυτή η χρόνια παθογένεια, θα θίξει πολύ ισχυρά συμφέροντα και θα καθορίσει το επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων για την νόμιμη τακτοποίηση τους ) ΔΙΟΡΙΕΣ Στο σχέδιο νόμου, προβλέπονται αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διορίες τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για τη Δασική Υπηρεσία, Οφείλουν δηλαδή Ανάδοχος και Δασική Υπηρεσία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ουσία του χάρτη, να ολοκληρώσουν ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες εντός στενού χρονοδιαγράμματος ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις αλλά με τι κόστος; Κυρίως όσον αφορά τη Δασική Υπηρεσία ο έλεγχος και θεώρηση του δασικού χάρτη κάτω από ασφυκτική πίεση ή η απουσία του ελέγχου του, σε περίπτωση που παρέλθει η διορία, είναι βέβαιο πως οδηγεί σε έκπτωση στην ποιότητα της ουσίας του χάρτη. Ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του Σ/Ν, όπου τίθεται διορία για τη θεώρηση του δασικού χάρτη, η οποία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθός του. Δηλαδή ένας χάρτης που συντάχθηκε σε 3 χρόνια με έναν χάρτη ο οποίος συντάχθηκε σε 6 μήνες έχουν την ίδια διορία ελέγχου. Αυτό βέβαια ίσως να μην προκαλούσε εντύπωση αν κάθε Διεύθυνση Δασών είχε τη δυνατότητα να εξοπλίζεται με προσωπικό και υλικοτεχνική υ- ποδομή, όποτε και όσο ήταν απαραίτητο για να ανταπεξέλθει στο έργο. Η πραγματικότητα όμως διαφέρει κατά πολύ, οι πόροι είναι δεδομένοι και περιορισμένοι και κατ επέκταση η μόνη μεταβλητή που είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος του χάρτη είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη προτείνουμε: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν/Σ : - Προτείνεται ο ανακαθορισμός των διοριών για τη θεώρηση των δασικών χαρτών και ο υπολογισμός του χρόνου θεώρησης να γίνεται ανάλογα με τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη σύνταξη του χάρτη καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. των υπηρεσιών. - Προτείνεται η λήψη συνοδευτικών μέτρων όταν η προκήρυξη της μελέτης του Δασικού Χάρτη αφορά στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας και προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Κτηματολόγιο Α.Ε και το ΥΠΕΚΑ στην οποία

8 θα καθορίζονται τα συνοδευτικά - υποστηρικτικά μέτρα που απαιτούνται και ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης που θα προκύπτει. - Προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου για τη σύνταξη των χαρτών με τη συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας Διεύθυνσης Δασών σε όλα τα στάδια κατάρτισης δασικού χάρτη από το σχεδιασμό και την ανάθεση μέχρι την παραλαβή και διαχείριση αντιρρήσεων - Προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου ανάθεσης, όσον αφορά τη σύνθεση των επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών δασικών χαρτών, να συμμετέχει ένα μέλος εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ (όπως αντίστοιχα ισχύει με το ΤΕΕ και το δικηγορικό σύλλογο στους διαγωνισμούς κτηματογράφησης) και ένα μέλος από την Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΚΑ - Εφαρμογή στενών διοριών για τον ποιοτικό έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ) Άρθρο 5, Παράγραφος 4 Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 να προστεθεί εδάφιο ως εξής : «Πριν από την κατά τα ανωτέρω απόρριψη οικονομικής προσφοράς ως απαράδεκτα χαμηλής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού». Άρθρο 5, Παράγραφος 11 Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 και αναδιατύπωση του ως εξής: «11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία «ΚΤΗΜΑ- ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση- ανάρτηση μελετών δασικών χαρτών, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΚΑ., που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και ένα από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να καταρτίσει η ίδια αυτούς. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

9 Επίσης στο άρθρο 5 προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου 12 μετά την παράγραφο 11 (και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής:. «12. Η επίβλεψη των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών ασκείται ομού από στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και από δασολόγο που υπηρετεί στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών, κατά το μέρος που αφορά στην ορθότητα απόδοσης των δασικών εκτάσεων και των λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη, τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης εκτείνεται στις περιοχές ευθύνης περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, ορίζονται επιβλέποντες δασολόγοι από όλες τις Διευθύνσεις Δασών που αφορά η σύμβαση, οι οποίοι ασκούν την επίβλεψη ομού με το στέλεχος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τις περιοχές ευθύνης τους.» Άρθρο 7 παράγραφος 1 (Τη συμπλήρωση αυτή την προτείνει και η Ειδική Γραμματεία Δασών) Προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (του άρθρου 3 παρ.7 ν 998/79) που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 διατυπώνεται ως εξής: «1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 καθώς και οι εκτάσεις της παραγράφου 7 άρθρου 3 ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289Α ) απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί το δασικό χάρτη.» Σ.Σ.: συνεπεία της ανωτέρω διατύπωσης να συμπληρώνεται η φράση «των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5» όπου συναντάται, με τη φράση «καθώς και οι εκτάσεις της παραγράφου 7» στο κείμενο του σχεδίου. Άρθρο 7 παράγραφος 1 συνέχεια (Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν.3889/2010) Προσθήκη νέας παραγράφου. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου του άρθρου 13 του ν.3889/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 4 (αριθμείται 4) και οι επόμενες που ακολουθούν αναριθμούνται. «4. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετονομάζεται, καθορίζονται, στις περιπτώσεις ανάθεσης μελετών σε επίπεδο Περιφερειακής Ε- νότητας και άνω, συνοδευτικά μέτρα για την υποστήριξη των οικείων δασικών υπηρεσιών που αφορούν ιδίως, στην ανάθεση, επίβλεψη, παραλαβή, έλεγχο, θεώρηση, διόρθωση και κύρωση του δασικού χάρτη, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης συμβάσεων έργου με τις απαραίτητες ειδικότητες επιστημονικού προσωπικού το οποίο θα απασχολείται για την υποστήριξη και την έγκαιρη ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων του δασικού χάρτη. Άρθρο 7 παράγραφος 1 συνέχεια (Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν.3889/2010). Παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 (παρ. 5 με την ανωτέρω καινούργια α- ρίθμηση ) Οι προθεσμίες που τίθενται στην παράγραφο αυτή για να είναι ρεαλιστικές πρέπει να συνδεθούν με το μέγεθος της έκτασης και το διαθέσιμο προσωπικό που ελέγχει τα παραδοτέα των συμβάσεων προκειμένου να θεωρηθούν από την οικεία δασική Υπηρεσία. Προτείνεται αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 ως ακολούθως :

10 «4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε χρονικό διάστημα ίσο με το μισό (1/2) του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της υπογραφής της σύμβασης και της υποβολής των προς έλεγχο παραδοτέων στην Διεύθυνση Δασών από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως μετονομάζεται και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν απαιτηθούν διορθώσεις ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 50%.» Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου προτείνουμε να διαγραφεί. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οκτάμηνης προθεσμίας ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο δύνανται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε κατά τοα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου. Εφόσον δεν γίνει αποδεκτή αυτή η αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και παραμείνει η ισχύουσα διατύπωση, τότε πρέπει να αυξηθούν κατά δύο (2) οι μήνες για τη θεώρηση του Χάρτη από την υποβολή του.(δηλαδή να γίνου εξι (6) συν δύο (2) οι μήνες αντί των τεσσάρων (4) συν δύο (2) που προτείνονται. Στη δεύτερη εναλλακτική πρόταση μας η διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 γίνεται : «4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτιση του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών, και θεωρείται με τον ίδιο τρόπο μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την αρχική υποβολή του ακόμα και στην περίπτωση τμηματικής υποβολής του. Στη συνέχεια ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.» Και στη δεύτερη αυτή εναλλακτική πρόταση προτείνουμε να διαγραφεί το δεύτερο εδάφιο Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οκτάμηνης προθεσμίας ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο δύνανται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε κατά τοα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου. Άρθρο 7 παρ. 4: Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του τροποποιημένου άρθρου 17 του ν. 3889/2010 ως εξής: «3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματα του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν. Άρθρο 7 παράγραφος 6 Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του τροποποιημένου άρθρου 19 του ν.3889/2010 ως εξής: : «2. Ο κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένος και διορθωμένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, στο σύνολό του με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. Στη συνέχεια ο κυρωμένος δασικός χάρτης αποστέλλεται και τηρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφα του κυρωμένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσματική μορφή αποστέλλονται άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Δασών.»

11 7. Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετά την τμηματική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωση του. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά με εφαρμογή των διαδικασιών των άρθρων 13 έως και 19 του παρόντος. Επίσης, επιτρέπεται η αναμόρφωση με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, είτε με τις αντίστοιχες πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν. Η κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος.» 8. Τροποποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 21 ν. 3889/10 ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ, καθορίζονται:» (προστίθεται η έντονη γραφή) 9. Κατάργηση του άρθρου 24 ν. 3889/10. Η διάταξη αυτή δημιουργεί καθυστερήσεις και εμπλοκές χρονικού, διαδικαστικού και νομικού χαρακτήρα. Αφού οι εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας μέχρι τη νόμιμη υπαγωγή τους σε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο του δασικού χάρτη. Στο άρθρο 13 «Μεταβατικές διατάξεις», πρέπει να προβλέπονται οι συμβατότητες με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατόπιν τούτου η παράγραφος 3 του ανωτέρω άρθρου προτείνεται ως εξής: «3. Οι διατάξεις του νόμου 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, όσο και στις μελλοντικές. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 3889/2010 που εισάγονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη αναρτηθεί. Εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις περιοχών είτε αναρτημένων είτε κυρωμένων δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, για τις οποίες, αφού χαρτογραφηθούν, ακολουθούνται αυτόνομα οι διαδικασίες των άρθρων 13 έως 19 του παρόντος.» Νίκος Μπόκαρης Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ & Πρόεδρος Δ.Σ ΠΕΔΔΥ Δασολόγος Α.Π.Θ

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τη λειτουργία του Κτηματολογίου 1. Εισαγωγή Το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να ρυθμίσει τις λειτουργίες, διαδικασίες και αρμοδιότητες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ώστε να επιταγχυνθεί το έργο της και να εκπληρωθεί ο μνημονιακός στόχος ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το Το πρόβλημα της χρονοβόρας διαδικασίας κατάρτισης κτηματολογίου καλείται να λύσει το νέο Σ.Ν. συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. με παράλληλη συρρίκνωση του ρόλου του ΟΚΧΕ και της Δασικής Υπηρεσίας. 2. Το πρόβλημα των δασικών χαρτών 2.1. Γενικά Αναφορικά με την χρονοβόρα διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών το υπόψη Σ.Ν. προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών αλλά και ανάληψη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής των αντιρρήσεων με ταυτόχρονη πίεση της Δασικής Υπηρεσίας για θεώρηση. Και ενώ οι αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης θα συμπτύξουν σημαντικά του απαιτούμενους χρόνους, η κατάρτιση, η θεώρηση και η τελική ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών αναμένεται να ολοκληρώνονται με εκπτώσεις ως προς την ποιότητά τους. Είναι γεγονός όμως, πως καθυστερήσεις δεν προκύπτουν μόνο από τους παραπάνω Δημόσιους Φορείς αλλά και από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των χαρτών Διορίες Στην κατεύθυνση περιορισμού των καθυστερήσεων προβλέπεται τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία όσο και από το προτεινόμενο Σ.Ν., αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διορίες τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για τη Δασική Υπηρεσία ενώ από την άλλη πλευρά απουσιάζουν διορίες για τον «ποιοτικό» έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε. Οφείλουν δηλαδή Ανάδοχος και Δασική Υπηρεσία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για την ουσία του χάρτη, να ολοκληρώσουν ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες εντός στενού χρονοδιαγράμματος ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις αλλά με τι κόστος. Κυρίως όσον αφορά τη Δασική Υπηρεσία ο, υπό ασφυκτική πίεση, έλεγχος και θεώρηση του δασικού χάρτη από την Δασική Υπηρεσία ή η απουσία του σε περίπτωση που παρέλθει η διορία, είναι βέβαιο πως οδηγεί σε έκπτωση στην ποιότητα της ουσίας του χάρτη. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο, να τίθεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του Σ.Ν., διορία για τη θεώρηση δασικού χάρτη, η οποία να είναι ανεξάρτητη από το μέγεθός του. Δηλαδή ένας χάρτης που συντάχθηκε σε 3 χρόνια με έναν χάρτη ο οποίος συντάχθηκε σε 6 μήνες έχουν την ίδια διορία ελέγχου. Και, ίσως αυτό να μην

37 προκαλούσε εντύπωση αν κάθε Διεύθυνση Δασών είχε τη δυνατότητα να εξοπλίζεται με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή όποτε και όσο ήταν απαραίτητο. Η πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ, οι πόροι είναι δεδομένοι και περιορισμένοι και κατ επέκταση η μόνη μεταβλητή που είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος του χάρτη είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου. Με το παρόν νομοσχέδιο, η αδυναμία της Δασικής Υπηρεσίας να ανταπεξέλθει σε χρονικά όρια που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν, χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για ανάληψη αρμοδιοτήτων από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και παραγκωνισμό της Δασικής Υπηρεσίας. Βέβαια με τη μεταφορά της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής αντιρρήσεων στην Κτηματολόγιο Α.Ε. προβλέπεται και η ταυτόχρονη επάνδρωσή της με το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο βέβαια αν είχε διατεθεί παλιότερα στη Δασική Υπηρεσία τα φαινόμενα αδυναμίας εμπρόθεσμης θεώρησης των χαρτών θα είχαν περιοριστεί σημαντικά Σχέσεις Δασικής υπηρεσίας - Κτηματολογίου Οι καθυστερήσεις δεν προκύπτουν μόνο ως συστημικό πρόβλημα διαδικασιών και αρμοδιοτήτων των οργανισμών που εμπλέκονται αλλά και ως αποτέλεσμα κακών διαυπηρεσιακών σχέσεων. Το μεγαλύτερο ζήτημα στο όλο εγχείρημα σύνταξης δασικών χαρτών ήταν και είναι η αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να μεταδώσει επιτυχώς στη Δασική Υπηρεσία και την Κτηματολόγιο Α.Ε. πνεύμα συνεργασίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε και συντηρείται με την απουσία της Δασικής Υπηρεσίας από κάθε είδους απόφαση, από το σχεδιασμό μέχρι και τη σύνταξη των δασικών χαρτών. - Ο θεσμοθετημένος ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας στην παραγωγική διαδικασία Δασικών Χαρτών όσον αφορά τον ουσιαστικό έλεγχο της πληροφορίας του χάρτη την καθιστά απαραίτητη. - Η απουσία της Δασικής Υπηρεσίας στο σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν ελλείψεις και γενικότερα η δυναμική και οι προτάσεις της εκάστωτε Διεύθυνσης Δασών οδηγεί στα παρακάτω βήματα: 1. τοποθέτηση μη ρεαλιστικών διοριών για την Υπηρεσία 2. εκπτώσεις στην ποιότητα των ελέγχων 3. εκπτώσεις στην ποιότητα του θεωρημένου χάρτη 4. καθυστερήσεις 5. δαιμονοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας για τις καθυστερήσεις 6. απώλεια διάθεσης συνεργασίας από την πλευρά της Υπηρεσίας 7. αφορμή για αναζήτηση λύσεων επιτάχυνσης της διαδικασίας 8. Περιορισμός αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας 9. Συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων στην Κτηματολόγιο Α.Ε. 10.Παράκαμψη Δασικής Υπηρεσίας

38 11.Ανάρτηση ουσιαστικά αθεώρητων χαρτών 12.Υπερβολικές αντιρρήσεις 13.Ελληνικό Δημόσιο με «οριστικούς» δασικούς χάρτες οι οποίοι όμως θα μεταβάλλονται συνεχώς. Με το παρόν νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης δασικών χαρτών αλλά η μετάθεση του ουσιαστικού προβλήματος από το στάδιο του ελέγχου και Θεώρησης στο στάδιο υποβολής αντιρρήσεων μιας και εκεί θα έρθουν στην επιφάνεια τα λάθη λόγω έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι υπεύθυνη η Δασική Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις. Όταν είναι γνωστό πως κατά το σχεδιασμό οποιασδήποτε γραμμής παραγωγής μελετάται, καθορίζεται και παραμετροποιείται ο ρόλος και η λειτουργία της κάθε παραγωγικής μονάδας που συμμετέχει και όταν είναι επίσης γνωστό πως αυτό στην παρούσα κατάσταση δεν επιδιώχθηκε ή τουλάχιστον δεν επιτεύχθηκε είναι αναμενόμενο το αποτέλεσμα να είναι μια προβληματική ροή εργασιών. Η συμβολή της εκάστοτε Διεύθυνσης Δασών σε επίπεδο προγραμματισμού και σχεδιασμού αλλά και σε επίπεδο ανάθεσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών και όχι μόνο στον έλεγχο και τη θεώρηση, θα έλυνε πολλά από τα προβλήματα. Οι καθυστερήσεις δεν είναι πρόβλημα της Δασικής Υπηρεσίας είναι πρόβλημα δομικού σχεδιασμού. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Η εξ αρχής και συνεχής συμμετοχή στην όλη διαδικασία των δασικών, κάθε περιοχής για την οποία πρόκειται να συνταχθεί δασικός χάρτης, θα αποτελέσει προληπτικό μέτρο για την αποφυγή τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Για παράδειγμα σε επίπεδο σχεδιασμού θα ήταν γνωστό ποιες Διευθύνσεις Δασών μπορούν να «τρέξουν» τον έλεγχο δασικών χαρτών και ποιες είναι υποστελεχωμένες και συνεπώς σε αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ελέγχου και θεώρησης των δασικών χαρτών Σύνθεση Επιτροπών Διαγωνισμών Σχετικά με τις επιτροπές διαγωνισμών σύμφωνα με το υπόψη νομοσχέδιο προβλέπεται «Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής... αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού... Ένα (1) μέλος της Επιτροπής... από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ... για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων...». Έχοντας υπόψη αυτά ευλόγως θα θεωρούσε κάποιος πως στις δασικές μελέτες δεν απαιτείται εκπρόσωπος ΤΕΕ παρά εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ. 3. Προτάσεις Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών χωρίς έκπτωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος απαιτείται η ενεργή και θεσμοθετημένη συμμετοχή της Δασικής

39 Υπηρεσίας σε όλα τα στάδια. Και τούτο διότι με το ισχύον καθεστώς η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την προκήρυξη, ανάθεση, επίβλεψη και αποπληρωμή των μελετών των δασικών χαρτών και η αρμόδια Διεύθυνση Δασών για την θεώρηση και ανάρτησή τους, χωρίς η τελευταία να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στα προηγούμενα στάδια. Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο φαινόμενο άλλος να αναθέτει και να επιβλέπει την μελέτη και άλλος να την εγκρίνει. Η δυσλειτουργία αυτή εντείνεται και από το γεγονός ότι η επίβλεψη της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εξαντλείται θεσμικά σε θέματα τυποποίησης των παραδοτέων. Απουσιάζει δηλ. η επίβλεψη της ορθότητας απόδοσης των δασικών εκτάσεων και λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη, η οποία είναι αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας. προτείνεται: καθορισμός των διοριών για τη θεώρηση των δασικών χαρτών να υπολογίζεται αναλόγως με τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη σύνταξη του χάρτη καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας Διεύθυνσης Δασών σε όλα τα στάδια κατάρτισης δασικού χάρτη από το σχεδιασμό και την ανάθεση μέχρι την παραλαβή και διαχείριση αντιρρήσεων όσον αφορά τη σύνθεση της επιτροπής, να συμμετέχει ένα μέλος εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ αντί του ΤΕΕ και ένα μέλος από την οικεία Διεύθυνση Δασών Εφαρμογή στενών διοριών για τον ποιοτικό έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε. Προτείνεται λοιπόν η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 11 ως εξής: «11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία«κτηματολογιο Α.Ε.» για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επ ιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών δασικών χαρτών, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΚΑ., τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.και ένα από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη

40 διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να καταρτίσει η ίδια αυτούς. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» Προτείνεται επίσης η προσθήκη μίας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 11 (και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής: «12. Η επίβλεψη των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών ασκείται ομού από στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (όσον αφορά την τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων) και από δασολόγο που υπηρετεί στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών (όσον αφορά την ορθότητα απόδοσης των δασικών εκτάσεων και των λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη), τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης εκτείνεται στις περιοχές ευθύνης περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, ορίζονται επιβλέποντες δασολόγοι από όλες τις Διευθύνσεις Δασών που αφορά η σύμβαση, οι οποίοι ασκούν την επίβλεψη ομού με το στέλεχος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τις περιοχές ευθύνης τους.» 4. Επίλογος Γενικότερα με το παρόν Σ.Ν. εκδηλώνεται η πάγια στάση του Ελληνικού κράτους με την κακήν κακώς ολοκλήρωση έργων ώστε να είναι η χώρα τυπικά εντός προθεσμιών, καταλήγοντας τελικά με προβληματικά παραδοτέα (βλ. έργα ολυμπιακών αγώνων Αθήνα 2004). Έτσι και εδώ, επιχειρούνται οι απαραίτητες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ώστε να παραχθούν μεν δασικοί χάρτες εκπληρώνοντας την μνημονιακή δέσμευση αλλά επί της ουσίας με πολλά λάθη και ασυμφωνίες με την πραγματικότητα και κατ επέκταση υπερβολικό αριθμό αντιρρήσεων. Το 2020 θα έχουμε δασικούς χάρτες, αλλά ο αριθμός των αντιρρήσεων θα είναι τόσο μεγάλος που η μόνη διαφορά με τη σημερινή κατάσταση θα είναι πως αντί για αίτηση για πράξη χαρακτηρισμού θα κάνουμε αντιρρήσεις. Λάγκας Θωμάς Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος

Προς : 1. Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 2. Μέλη Επιτροπής Βουλή των Ελλήνων

Προς : 1. Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 2. Μέλη Επιτροπής Βουλή των Ελλήνων Νικόλαος Μπόκαρης /νση Επικοινωνίας Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα ΤΚ10164 Τηλ. 2102124606-7 fax 2015242408 email: nbokaris@yahoo.gr Αθήνα 10/5/2013 Προς : 1. Πρόεδρο Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη: 13 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 249 ΠΡΟΣ Αθήνα, 28/01/2013 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών: α) των δύο (2) μηνών για την υποβολή πρότασης από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ 11049/01.08.2012 ΤΕΕ Μ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9, Fax 2310 883110 Πληρ. : Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλειος Τηλ. : 2310 883146 Fax : 2310 883151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739 Τεύχος Α 94/27.05.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739 εξουσιοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθμίζει κάθε σχετικό ζήτημα.» Άρθρο 152 Καταργούμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/ ) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/ ) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624. e-mail: teeam@tee. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΟΤΣΗ 2 654 03 ΚΑΒΑΛΑ τηλ.2510-227.430, 2510-225.770 fax 2510-224.624 e-mail: teeam@tee.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.γιάννη Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------------------- - Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α.

Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Οικονομολόγος Διευθυντής Ο.Τ.Α. Εγγραφή στον προϋπολογισμό (και επιπλέον για έργα στο τεχνικό πρόγραμμα ή για προμήθειες στο Ε.Π.Π., εφόσον απαιτείται) Εκπόνηση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (Α 147):

Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (Α 147): Άρθρο 22 Ν. 4441/16 Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (Α 147): 1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Οι διατάξεις των άρθρων 116

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 27 Ιανουαρίου 2017 Αρ.Πρωτ ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

Ναύπλιο, 27 Ιανουαρίου 2017 Αρ.Πρωτ ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩN ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.24 14:30:33 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Θ6Ε7ΛΚ-1ΚΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. 313/12 ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΗΖ-ΜΦΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π.Ο.Ε. 313/12 ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΗΖ-ΜΦΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 29 ης από 31.12.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων

Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων Πρωτ. ΥΕΕΠ: 661 Αθήνα, 22.10. 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 14 Ιουνίου 2011 2 Ένα σύντομο ιστορικό Ενα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα στάδια για την καταγραφή των δασών και δασ.εκτάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014. Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2014 Πολυχρόνη Θωμόπουλου Χαρ. Τρικούπη 41 Τηλ. 210-3808079 Κιν. 6972056324 Φαξ 210-3828958 Προς τον Σύλλογο οικιστών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΦΙΔΝΕΣ Απάντηση σε ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα