ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις , Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με έδρα τη Λευκωσία. B. ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1. Η ομοσπονδία εκπροσωπεί το άθλημα διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας (Δ.Ο.Ξ ή F.I.E.) και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) 2. Η Ομοσπονδία κατέστει μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας (EFC) και της Μεσογειακής Συνομοσπονδίας Ξιφασκίας (CoMES). Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ομοσπονδία δύναται να επιδιώξει να καταστεί μέλος και άλλων Διεθνών Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών, ομοειδών σκοπών, ή να αποχωρεί από αυτές. Γ. ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Απαγορεύεται ρητά στην ομοσπονδία να επεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο, στην διοικητική και οικονομική αυτονομία των σωματείων μελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους δικαιώματα της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωματείου. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 1. Η ομοσπονδία έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του αθλήματος της ξιφασκίας ως ολυμπιακού αθλήματος, την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι», την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισμό, και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μέσα από το άθλημα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και της συναδέλφωσης μεταξύ των λαών για την εδραίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης. Προωθεί και λαμβάνει μέτρα για την πάταξη και τον εξοστρακισμό της βίας από τους αθλητικούς χώρους και της λήψης διεγερτικών ουσιών από αθλούμενους ή της χρήσης κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης, που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνική μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των αθλουμένων. Περαιτέρω σκοπός της ομοσπονδίας είναι η ανάληψη της ευθύνης ως ανωτάτης αρχής για το άθλημα της ξιφασκίας στην Κύπρο. 1/39

2 2. Επιπρόσθετα η ομοσπονδία θα επεξεργάζεται και υλοποιεί τα προγράμματα για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια και διαφόρων άλλων μορφών του ως άνω αθλήματος, που δεν αντίκεινται στους σκοπούς της. 3. Η ομοσπονδία λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού, στρατιωτικού και πανεπιστημιακού αθλητισμού της Κύπρου. Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα με το αρμόδιο φορέα για θέματα αθλητισμού με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τον ΚΟΑ, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κ.α. 4. Η ομοσπονδία υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς εισηγήσεις, συμπεράσματα, παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του αθλήματος της ξιφασκίας, θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συμβολή στον αθλητικό σχεδιασμό της Κύπρου. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Άρθρο 3 Η ομοσπονδία επιδιώκει και επιτυγχάνει τους σκοπούς της με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα: α) Με την οργάνωση και τέλεση κάθε έτος πάσης φύσεως τοπικών ή Παγκύπριων ή άλλων αγώνων και πρωταθλημάτων βάση προκηρύξεων. β) Με την συμμετοχή Κυπρίων αθλητών των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, στους Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς ή άλλους πάσης φύσεως διεθνείς αγώνες. γ) Με την ηθική καθοδήγηση και υλική κατά το δυνατόν ενίσχυση των Σωματείων μελών, στον προγραμματισμό και την οργάνωση προπονήσεων και αγώνων. δ) Με εξεύρεση αγωνιστικών χώρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλήματος. ε) Με την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων προβολών, δημοσιεύσεων και τη με κάθε πρόσφορο μέσο διάδοση της ξιφασκίας και του φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος. στ) Με την εποπτεία και έλεγχο όλων των αγώνων ή συναντήσεων ξιφασκίας που οργανώνονται στην Κύπρο καθώς και την ακριβή τήρηση των κανονισμών. ζ) Με την έρευνα της τήρησης των φίλαθλων κανόνων από τα μέλη της, την ενθάρρυνση της άμιλλας και την προστασία της γνησιότητας του αποτελέσματος των εκάστοτε διοργανωμένων αγώνων. 2/39

3 η) Με την συνεργασία της με τον σχολικό αθλητισμό, τον αθλητισμό των ενόπλων δυνάμεων, τον πανεπιστημιακό αθλητισμό και τον αθλητισμό που καλλιεργείται στους μαζικούς φορείς. θ) Με τη συγκρότηση εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών και εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς αγώνες. ι) Με τη συμμετοχή της ομοσπονδίας και με την εγγραφή της ως μέλους σε όμοιες ή ομοειδείς ευρωπαϊκές, μεσογειακές, βαλκανικές, παγκόσμιες και ολυμπιακές ενώσεις, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και την αντιπροσώπευση της Κύπρου. ια) Με την ίδρυση σχολών, ή διεξαγωγή σεμιναρίων και καμπ ή συμμετοχή σε σεμινάρια ή καμπ στο εξωτερικό, για την επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση των διαιτητών και προπονητών. ιβ) Με τον καθορισμό και έλεγχο των απαραίτητων προσόντων των διαιτητών και προπονητών. ιγ) Με την συνεργασία, εποπτεία και τον έλεγχο των αθλητικών Σωματείων της δύναμης της. ιδ) ιε) Με την έκδοση ή μετάφραση κανονισμών και οδηγιών. Με την άσκηση της Πειθαρχικής εξουσίας. Άρθρο 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Την ομοσπονδία συγκροτούν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν την ιδιότητα του Επίτιμου, Ιδρυτικού και Τακτικού μέλους ως αυτά αναγνωρίστηκαν μέχρι και την 28 Σεπτεμβρίου 2013 με βάση των προνοιών του ιδρυτικού καταστατικού της Ομοσπονδίας καθώς επίσης και Αθλητικά Σωματεία, που νόμιμα συστάθηκαν και λειτουργούν στη Δημοκρατία, και καλλιεργούν το άθλημα της ξιφασκίας προάγοντας την εξωσχολική σωματική αγωγή και τον αθλητισμό της Κύπρου και έτυχαν αθλητικής αναγνώρισης από τον ΚΟΑ και έχουν εγγραφεί στο αθλητικό μητρώο, που τηρείται για τον σκοπό αυτό, τα καταστατικά των οποίων συνάδουν με τις πρόνοιες του καταστατικού της Ομοσπονδίας. A. ΜΕΛΗ Άρθρο 5 Μέλη της ομοσπονδίας είναι τα Επίτιμα, Ιδρυτικά και Τακτικά ως αυτά αναγνωρίστηκαν με βάση τις πρόνοιες του Καταστατικού καθώς επίσης όλα τα Αθλητικά Σωματεία, που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν το άθλημα της Ξιφασκίας, νοουμένου ότι εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι τις 3/39

4 Ομοσπονδίας, συμφώνως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των κανονισμών. B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 1. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ της Ομοσπονδίας οι φίλαθλοι εκείνοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο άθλημα, στα πλαίσια της Ομοσπονδίας. 2. Ιδρυτικά μέλη είναι τα μέλη εκείνα που προσυπογράφουν το ιδρυτικό καταστατικό της ομοσπονδίας. 3. Τακτικά μέλη είναι όσα μέλη έγιναν αποδεκτά ως τέτοια συμφώνως του καταστατικού της ομοσπονδίας ως εκάστοτε τροποποιείται. 4, Αθλητικά Σωματεία μέλη είναι όσα με αίτησή τους ζητούν την εγγραφή τους στο μητρώο μελών της Ομοσπονδίας και αποδέχονται το παρόν καταστατικό και τους κανονισμούς αυτής. Άρθρο 6 Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή Αθλητικού Σωματείου στην δύναμη της ομοσπονδίας, εφόσον δεν πληροί σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) Δεν υποβάλλει αίτηση εγγραφής με την οποία αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών. β) Δεν υποβάλλει το ειδικό πιστοποιητικό αθλητικής αναγνώρισης. γ) Δεν υποβάλλει πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού του και οποιουδήποτε εσωτερικού του κανονισμού. Νοείται ότι τόσο το καταστατικό του σωματείου όπως επίσης και ο οποιοσδήποτε εσωτερικός κανονισμός του σωματείου θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. δ) Δεν υποβάλλει ονομαστική κατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη διεύθυνση τους και τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας τους. Μέλη του Δ.Σ δεν επιτρέπεται να είναι εν ενεργεία διαιτητές, υπάλληλοι ή προπονητές του σωματείου, καθώς και οι συμβαλλόμενοι με το σωματείο για εκτέλεση έργου με αμοιβή, για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για δύο (2) έτη μετά την παράδοση αυτού. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ενός σωματείου ή της σύνθεσης της διοίκησης του, πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών στην ομοσπονδία. ε) Δεν υποβάλλει μαζί με την αίτηση εγγραφής του έξι (6) τουλάχιστον αιτήσεις εγγραφής αθλητών ή αθλητριών ξιφασκίας. 4/39

5 στ) Δεν υποβάλλει έγγραφο διορισμού ενός τακτικού αντιπροσώπου και ενός αναπληρωματικού με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τους. ζ) Δεν υποβάλλει αντίγραφο σύμβασης, που έχει συνάψει με προπονητή, που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της Ομοσπονδίας. η) Δεν υποβάλλει έγγραφο διορισμού ενός υπευθύνου για το άθλημα της ξιφασκίας με τα πλήρη στοιχεία του, δεδομένου ότι στο Σωματείο λειτουργούν και τμήματα άλλων αθλημάτων θ) Δεν υποβάλλει την έδρα προπονήσεων των αθλητών του. ι) Δεν καταβάλει την ετήσια συνδρομή. 2. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας υποχρεούται, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή ή από την επίδοση της αίτησης για εγγραφή, να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο σωματείο την απόφαση του. 3. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ της ομοσπονδίας, το ενδιαφερόμενο σωματείο δικαιούται να προσφύγει στην ΑΔΕΑ. Τα ίδια δικαιώματα έχει το ενδιαφερόμενο σωματείο και στην περίπτωση που περάσει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου (Α), περίπτωση 2, του παρόντος άρθρου. Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 7 Κάθε σωματείο μέλος της ομοσπονδίας διαγράφεται από τη δύναμη της 1. Με έγγραφη δήλωση του ότι αποχωρεί. 2. Λόγω διαγραφής του από το αθλητικό μητρώο του ΚΟΑ 3. Λόγω μη συμμόρφωσης του προς τις εν γένει διατάξεις του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών της ομοσπονδίας. 4. Λόγω απώλειας της φίλαθλης ιδιότητας του. 5. Εφ όσον αποδεδειγμένα, για μια 2ετία, δεν παρουσίασε αγωνιστική δραστηριότητα ούτε πήρε μέρος, σε αγώνες, που διοργανώθηκαν από τη ομοσπονδία. 6. Αν για τρία (3) συνεχή χρόνια δεν έχει λάβει μέρος ταυτόχρονα με τέσσερις (4) αθλητές σε τουλάχιστον ένα (1) αγώνα Πρωταθλήματος, αγωνιστικής περιόδου, που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 7. Εφόσον το σωματείο μέλος, με ενέργειες ή παραλείψεις του, ζημιώνει αποδεδειγμένα το σκοπό και τις επιδιώξεις της ομοσπονδίας. 5/39

6 8. Λόγω μη καταβολής της ετήσιας προς αυτήν συνδρομής και κατόπιν εγγραφής προειδοποίησης του με συστημένη επιστολή. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 1. Τη διαγραφή του σωματείου μέλους προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του δεόντως αιτιολογημένη, που λαμβάνεται μετά από εγγραφή απολογία του σωματείου μέλους. 2. Το σωματείο μέλος καλείται σε απολογία από το Διοικητικό συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και οι λόγοι της προτεινόμενης διαγραφής του και κοινοποιείται στο μέλος τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα προς απολογία. 3. Εάν το μέλος δεν απολογηθεί εμπρόθεσμα, η διαδικασία προχωρεί χωρίς την απολογία του. 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη του σωματείου μέλους, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών της, ευρισκόμενη σε απαρτία. 5. Το σωματείο-μέλος μπορεί να παρευρίσκεται και να συμμετέχει στη σχετική συζήτηση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άρθρο 8 1. Σχολές ή σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά, γενικής, Τεχνικής ή επαγγελματικής, μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και στρατιωτικές σχολές, όπως επίσης οργανισμοί δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εργοστασιακές μονάδες, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Κυπριακή Αστυνομία, και η Πυροσβεστική, μπορούν να μετέχουν με συγκροτημένες ομάδες σε κάθε μορφής αθλητικούς αγώνες, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Ομοσπονδία με τις εκάστοτε προκηρύξεις των αγώνων. 2. Ο παραπάνω ομάδες δεν μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της ομοσπονδίας ούτε σε οποιονδήποτε άλλο όργανο της ομοσπονδίας Άρθρο 9 Α. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Πόροι της ομοσπονδίας είναι: 1. Οι ετήσιες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΚΟΑ ή της ΚΟΕ 6/39

7 2. Οι επιχορηγήσεις Υπουργείων, Δημόσιων Οργανισμών, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που χορηγούνται για την ανάπτυξη και διάδοση των αθλημάτων στους χώρους εποπτείας και ευθύνης τους. 3. Οι από κάθε άλλη πηγή επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα. 4. Η ετήσια συνδρομή των μελών ως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 5. Οι εισπράξεις από αγώνες, γιορτές ή εκδηλώσεις, που τελούνται από την ομοσπονδία. 6. Τα καθορισμένα κατά συγκεκριμένη περίπτωση παράβολα, που καταβάλλουν τα σωματεία-μέλη, για συμμετοχή τους σε αγώνες, που οργανώνονται με την έγκριση και την επίβλεψη της ομοσπονδίας. 7. Τα παράβολα εγγραφών των αθλητών/τριών, προπονητών και διαιτητών στα μητρώα της ομοσπονδίας. 8. Τα παράβολα μετεγγραφών των αθλητών/τριών. 9. Τα έσοδα από τις χορηγίες και τις συμβάσεις διαφημίσεων, που συνάπτει το Διοικητικό Συμβούλιο, με φυσικά ή νόμιμα πρόσωπα, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. 10. Τα έσοδα από χορήγηση διεθνούς άδειας σε αθλητές να αγωνισθούν στο εξωτερικό. 11. Τα έσοδα από συμβάσεις για παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, για αναμετάδοση από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. συναντήσεων και αγώνων των εθνικών ομάδων ή διοργανώσεων, που διεξάγονται υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας. 12. Τα έσοδα από ποσοστά, που της αναλογούν, για παραχώρηση έγκρισης διαφήμισης σε σωματεία-μέλη της, στις εμφανίσεις των αθλητών τους ή από την τοποθέτηση διαφημίσεων στους αγωνιστικούς χώρους, που διεξάγονται αγώνες ή συναντήσεις υπό την αιγίδα της. 13. Κάθε άλλους νόμιμους πόρους Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1. Η ομοσπονδία καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον ΚΟΑ τον εγκεκριμένον Προυπολογισμό της καθώς και έκθεση της αθλητικής δραστηριότητος των τμημάτων της ως και οποιαδήποτε άλλα ευλόγως ζητούμενα στοιχεία, για να μελετηθούν και να καθορισθεί το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησής της απο τον ΚΟΑ. 7/39

8 2. Η ομοσπονδία διαθέτει την οικονομική βοήθεια του ΚΟΑ (επιχορήγηση) αποκλειστικά για το σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται διάθεση της οικονομικής βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό. 3. Η ομοσπονδία αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούμενων σ αυτήν οικονομικής βοήθειας και παροχής κάθε ζητούμενου στοιχείου για πραγματικό και πλήρη έλεγχο. 4. Η ομοσπονδία υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισμό για τα ποσά με τα οποία επιχορηγήθηκε. 5. Η ομοσπονδία στο τέλος κάθε οικονομικού έτους καταρτίζει ισολογισμό και λογαριασμό κερδοζημιών και αν της ζητηθεί τον υποβάλλει στον ΚΟΑ, δεόντως εξηλεγμένον. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Άρθρο 10 Η ετήσια συνδρομή των σωματείων, μελών και οι λοιπές υποχρεώσεις τους, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Τα όργανα της Ομοσπονδίας είναι τα εξής: Άρθρο Γενική Συνέλευση, τακτική και έκτακτη, των αντιπροσώπων των σωματείων και μελών, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο μέλος αντιπροσωπεύεται με 1 μόνο αντιπρόσωπο. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 3. Η Δικαστική Επιτροπή. 4. Κάθε επιτροπή, Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 8/39

9 1. Την Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας αποτελούν οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, που υπάγονται σ αυτή καθώς επίσης και τα Επίτιμα, Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη. 2. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Σωματείων που την απαρτίζουν, καθώς επίσης και τα Επίτιμα, Ιδρυτικά και Τακτικά μέλη, εφ όσον, σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι μέλη και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, που θέτει ο εκάστοτε Εσωτερικός Κανονισμός. 3. Κάθε σωματείο μέλος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνον αντιπρόσωπο, μέλος του σωματείου αυτού, το οποίο κατά την ημερομηνία που ορίζεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του οικείου σωματείου, έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του σωματείου, τούτου αποδεικνυόμενου με έγγραφη βεβαίωση του σωματείου μέλους. Κάθε σωματείο μέλος διαθέτει μόνο μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση. 4. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής στην Γενική Συνέλευση έχουν όσα μέλη είναι Επίτιμα, Ιδρυτικά και Τακτικά της ομοσπονδίας και όσα σωματεία μέλη της ομοσπονδίας έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα της ομοσπονδίας και έχουν το προηγούμενο έτος από αυτό της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης συμμετάσχει σε επίσημους αγώνες που διοργάνωσε η Ομοσπονδία. Η συμμετοχή σε αγώνες αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ομοσπονδία. 5. Επιτρέπεται ο ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μέλους, ως αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση. 6. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της ομοσπονδίας, διορίζονται για μια τετραετία και αντικαθίστανται: α) Λόγω παραίτησης τους. β) Λόγω ανάκλησης της εντολής από το αντιπροσωπευόμενο σωματείο. Το έγγραφο της ανάκλησης κοινοποιείται και στη Γραμματεία της ομοσπονδίας. Η ανάκληση αυτή ισχύει από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που αντιπρόσωπος σωματείου μέλους, κατά την παραίτηση του ή την ανάκληση της εντολής, του κατά τα ως άνω οριζόμενα, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, νοείται ότι με την παραίτηση του αντιπροσώπου ή με την ανάκλησης της εντολής του, αυτόματα χάνει την οποιαδήποτε τυχόν εκλεγμένη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και η κενή θέση μέλους αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος. 7. Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να είναι αθλητές ή διαιτητές εν ενεργεία, υπάλληλοι ή προπονητές του Σωματείου, καθώς και οι συμβαλλόμενοι με το σωματείο, για εκτέλεση έργου με αμοιβή, για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση του έργου και για δύο (2) έτη μετά την παράδοση αυτού. 8. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ιδίως: 9/39

10 α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών σύμφωνα με όσα αναφέρονται αλλού. β) Για έγκριση του προϋπολογισμού. γ) Για έγκριση της έκθεσης για την οικονομική διαχείριση. δ) Ορισμό ελεγκτή ε) Για λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που παραπέμπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση. στ) Για την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και απαλλαγή του απερχόμενοι Διοικητικού Συμβουλίου. ζ) Για την έγκριση του απολογισμού δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας. η) Για την εκλογή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου θ) Για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Άρθρο Η Γενική Συνέλευση των μελών της ομοσπονδίας αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτής και συγκαλείται: α) Τακτικά: Μέσα στο μήνα Οκτώβριο κάθε χρόνου, για την έγκριση των πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς και τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς. Ακόμα μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση με σκοπό μεταξύ άλλων την έγκριση της λογοδοσίας για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, στη χρονική διάρκεια της θητείας του, την έγκριση της έκθεσης και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και την εκλογή των οργάνων της Διοίκησης, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αναπληρωματικών μελών του. β) Έκτακτα: Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε ορισμένα και συγκεκριμένα θέματα στις παρακάτω περιπτώσεις: (1) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. (2) Υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/2) του όλου αριθμού των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου. 10/39

11 (3) Ιδίως συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για συμπληρωματική εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (4) Αν δεν εισακουσθεί η αίτηση του ενός τετάρτου (1/2) των μελών της ομοσπονδίας, που έχουν δικαίωμα ψήφου, για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μπορούν οι αιτούντες να προχωρήσουν νόμιμα στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 2. Κάθε πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται προς όλα τα μέλη και σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ομοσπονδίας με προηγούμενη ειδοποίηση δέκα (10) τουλάχιστον μέρες δια μέσου της ιστοσελίδας, με τηλεομοιότυπο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 3. Σε κάθε πρόσκληση πρέπει να γράφονται: (1) Τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και μόνο υποχρεωτικά συζητεί η Γενική Συνέλευση. (2) Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της επαναληπτικής. 4. Της Γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφαιρεί και δίνει το λόγο στα μέλη της Συνέλευσης και γενικά διευθύνει και κατευθύνει τις εργασίες της. 6. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος του Σωματείου δεν είναι ένας από τους αντιπρόσωπους του Σωματείου, δικαιούται να παρευρίσκεται στη ΓΣ με δικαίωμα λόγου μόνο. 7. Ψήφος δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου επιτρέπεται νοουμένου ότι το πληρεξούσιο έγγραφο κοινοποιείται στην γραμματεία πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος της πληρεξουσιότητας και της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των σωματείων μελών και μελών καθώς και ο έλεγχος του δικαιώματος ψήφου, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 8. Επτά (7) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αναρτάται στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας ως επίσης και στην Ιστοσελίδα της ΚΟΞ, κατάσταση των Σωματείων μελών, Μελών και των Αντιπροσώπων τους, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις κι έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 14 ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11/39

12 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται το μισό (1/2) συν ένας τουλάχιστον των μελών και αντιπροσώπων των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου. 2. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά την πάροδο 2 ωρών από την οριζόμενη στην πρόσκληση ώρα. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, οσαδήποτε μέλη κι αν παρίστανται. 3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και με φανερή ή μυστική ψηφοφορία. 4. Για τη διενέργεια φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 5. Απαγορεύεται η δια βοής λήψη αποφάσεων. 6. Σε περίπτωση λήψης απόφασης για τροποποίηση του Καταστατικού της ομοσπονδίας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου προσώπων και με απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της. 7. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση είναι άκυρη, έστω κι αν αυτή ληφθεί με πλειοψηφία των παρισταμένων αντιπροσώπων των μελών και σωματείων. 8. Εάν, λόγω του προχωρημένου της ώρας, γίνεται δύσκολη η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων αντιπροσώπων τη συνέχιση της συνεδρίασης σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από την Συνέλευση. Άρθρο 15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τρία επιπρόσθετα αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση. 2. Για την εκλογή του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται Γενική Συνέλευση κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατά την οποία υποβάλλονται οι υποψηφιότητες για εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υποψηφιότητες για την εκλογή των υπολοίπων για 8 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τρία αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες δύναται να υποβληθούν από ιδρυτικά μέλη, τακτικά μέλη και αντιπροσώπους των σωματείων που τηρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού. Στην συνέχεια εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που παρίστανται στην γενική συνέλευση, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή κατόπιν διενέργειας φανερής ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει την διενέργεια 12/39

13 δύο ψηφοφοριών για τις ως άνω εκλογές Προέδρου και 8 μελών Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των τριών αναπληρωματικών μελών. Η Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας ανακηρύσσει σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το πρόσωπο που συγκέντρωσε τους πιο πολλούς ψήφους και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας τα 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τα 8 πρόσωπα που συγκέντρωσαν τους πιο πολλούς ψήφους και ανακηρύσσει τρία αναπληρωματικά μέλη του αμέσως επόμενα σε συγκέντρωση ψήφων πρόσωπα. 3. Όποιος από τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ., πρέπει να υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ., προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να τον ανακηρύξει υποψήφιο, για όποια θέση ζητήσει, εφόσον στο πρόσωπό του δεν υπάρχει κάποιο νομικό κώλυμμα. 4. Ο πίνακας ανακηρύξεως των υποψηφίων θα συντάσσεται κατά αλφαβητική σειρά και θα αναρτάται σε εμφανή θέση εντός ή εκτός της αίθουσας της Γ.Σ. πριν την έναρξή της. 5. Τα ψηφοδέλτια θα εκτυπώνονται με μέριμνα του Δ.Σ. στα οποία θα αναγράφονται ξεχωριστά οι υποψήφιοι για την Προεδρία καθώς επίσης και για μέλη του Δ.Σ. με αλφαβητική σειρά, θα αριθμούνται και θα σφραγίζονται. Τα ψηφοδέλτια θα παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή η οποία θα δίνει από 1 σε κάθε μέλος ή αντιπρόσωπο Σωματείου. 6. Κάθε μέλος ή αντιπρόσωπος σωματείου-μέλους δικαιούται να εκλέξει ένα πρόσωπο για την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι 8, μέλη για το ιοικητικό Συμβούλιο, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο και πριν από το όνομα του υποψηφίου, σταυρό με μελάνη. 7. Στα ψηφοδέλτια, σταυροί πέραν του ενός για την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και πέραν των 8 για μέλη του ιοικητικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. 8. Επιτυχών υποψήφιος για την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Επιτυχόντες υποψήφιοι για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται οι 8 που έλαβαν τις περισσότερε ψήφους Οι τρεις πρώτοι επιλαχόντες για το Συμβούλιο αποτελούν κατά τη σειρά επιτυχίας τα αναπληρωματικά μέλη τους, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση αποχώρησης. 9. Σε περίπτωση ισοψηφίας για εκλόγιμη θέση (τακτικού ή αναπληρωματικού), η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων. 10. Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του αριθμού των μελών του Δ.Σ. καθώς και των αναπληρωματικών τους, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία στην ίδια συνεδρίαση μέχρι την συμπλήρωσή τους. 13/39

14 11. Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύεται ή παραιτείται, για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που πέραν των τριών μελών παύονται ή παραιτούνται, αυτά και μόνον αυτά, αναπληρώνονται κατόπιν συμπληρωματικής εκλογής εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίηση του συμβάντος παύσης και /ή παραίτησης. 12. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. 13. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα για (3) συνεχείς συνεδριάσεις χάνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη θέση του. 14. Η ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας είναι τιμητική άμισθη. 15. Το απερχόμενο Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί στο νέο Δ.Σ., με προτώκολλο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή της ΚΟΞ. 16. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβαν τη σχετική απόφαση. 17. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς το σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 18. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να εκδίδει εγκυκλίους, με τις οποίες θα καθορίζει τους τρόπους επικοινωνίας και αλληλογραφίας των σωματείων με την ομοσπονδία. 19. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με ξένες ομοσπονδίες. Άρθρο 16 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ανακήρυξη του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε Σώμα υπό την Προεδρία του Εκλεγμένου Προέδρου του, και αναδεικνύει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 14/39

15 Άρθρο 17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της ομοσπονδίας με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε διμηνία και έκτακτα συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ή εφ όσον ζητήσουν εγγράφως την σύγκληση του Συμβουλίου τέσσερις (4) τουλάχιστον σύμβουλοι του. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται η απλή πλειοψηφία των μελών του. 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας πάνω σε κάποιο θέμα, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία φανερή ή μυστική και σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, αν δεν είναι μυστική, επαναλαμβάνεται αυτή μέχρι να ληφθεί απόφαση. 6. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας: α) Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, λαθρεμπορία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και όποιος έχει καταδικαστεί για κακούργημα. β) Οι εν ενέργεια αθλητές, διαιτητές και προπονητές του αθλήματος. γ) Το πάσης φύσεως προσωπικό της ομοσπονδίας, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτή και για ένα χρόνο από τη λήξη της. δ) Όσοι συνάπτουν σύμβαση με σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές, ή μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. ε) Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής εταιρείας και κάθε είδους 15/39

16 εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. στ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Άρθρο 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, δίνοντας και αφαιρώντας το λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Επιμελείται κι αυτός προσωπικά για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται και την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού. δ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία την είσπραξη μετρητών ή οποιασδήποτε άλλης αξίας. ε) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό της ομοσπονδίας ή από οποιαδήποτε Αρχή ή Οργανισμό. στ) Υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε χορηγία ή ανάληψη ή διάθεση πάσης φύσεως υλικού. ζ) Μονογράφει όλα τα βιβλία και τα υπόλοιπα στοιχεία της Ομοσπονδίας. η) Εποπτεύει με κάθε μέσο όλες τις εργασίες της Ομοσπονδίας, έχοντας το δικαίωμα να ελέγχει κάθε λειτουργία της Ομοσπονδίας, των Υπηρεσιών και Επιτροπών της. θ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Διοίκησης και τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Άρθρο 19 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, σε όλα του τα καθήκοντα. 16/39

17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Άρθρο Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της ομοσπονδίας όπως προνοείται στο παρόν καταστατικό και τον βοηθάει στη εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την τήρηση περιληπτικών σημειώσεων των πρακτικών της συνεδρίασης (θέμα, εισήγηση, συζήτηση, απόφαση και τυχόν σοβαρή διαφωνία όταν εκδηλωθεί και ζητηθεί η καταγραφή της). α) Τα πρακτικά καθαρογράφονται κανονικά αναπτυγμένα και υπογράφονται από τους παρόντες σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εύλογο χρόνο. β) Αυτούσιο το περιεχόμενο του καθαρογραμμένου πρακτικού καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που σε κάθε πράξη υπογράφουν οι παρόντες στη συνεδρίαση. γ) Οι σχετικές με την τήρηση πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως για τη σύνταξη πρακτικών και έκδοση αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των διαφόρων Οργάνων της ομοσπονδίας. 3. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού της Ομοσπονδίας και των υπηρεσιών της Κ.Ο.Ξ. και παρακολουθεί την λειτουργία όλων των επιτροπών και των οργάνων της. 4. Διαβάζει στο Συμβούλιο τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και διαβάζει τα έγγραφα που εισέρχονται στην ομοσπονδία. 5. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 6. Έχει στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και την σφραγίδα της Ομοσπονδίας. 7. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλώματα, τις προκηρύξεις και τα λοιπά έγγραφα της Ομοσπονδίας. ΤΑΜΙΑΣ Άρθρο 21 17/39

18 1. Διαχειρίζεται όλη την περιουσία της Κ.Ο.Ξ. καθώς και τις εισπράξεις και τις πληρωμές. 2. Ο Ταμίας φροντίζει και εισπράττει με απόδειξη κάθε έσοδο και εισφορά, συνδρομή, δικαίωμα εγγραφής, κληροδότημα, χορηγία, δωρεά και γενικά κάθε απαίτηση της ομοσπονδίας. 3. Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα, που έχουν εκδοθεί, όπως απαιτείται, και μόνο εξ όσον η σχετική δαπάνη ή το έξοδο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο πρακτικών μετά από λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Ο Ταμίας καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο, όντας υπεύθυνος για τη διαχείριση, που του έχει ανατεθεί. Αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα γίνονται με υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία. 5. Ο Ταμίας καταθέτει στο όνομα της ομοσπονδίας σε Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσόν, πλην ενός ποσού για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε αξία και αναλαμβάνει καταθέσεις μόνο μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Οι πληρωμές γίνονται με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. 7. Τον Ταμία, που είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας της ομοσπονδίας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντα του ο Έφορος Υλικού. 8. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, βοηθούμενος σε αυτό από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 22 ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο Έφορος Υλικού, εφόσον αυτός διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιμελείται όλων των περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού, των υλικών, των επάθλων, των αναμνηστικών, της βιβλιοθήκης της ομοσπονδίας και φροντίζει για τη διατήρηση και τη φύλαξη τους. Τα καθήκοντα του Εφόρου μπορούν να ανατεθούν και σε υπαλληλικό προσωπικό της ΚΟΞ. Άρθρο 23 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 18/39

19 1. Το Δ.Σ. της ΚΟΞ δύναται να ορίσει ως Τεχνικό Σύμβουλο πρόσωπο αναγνωρισμένης αθλητικής δραστηριότητας, κατά προτίμηση με πείρα Διεθνών αγώνων, ο οποίος παρακάθεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. 2. Ο Τεχνικός Σύμβουλος συμβουλεύει το Δ.Σ. και την Τεχνική Επιτροπή, στην οποία μετέχει, αναφορικά με τεχνικά Θέματα και/ή προβλήματα. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Άρθρο Η Ομοσπονδία για την κάλυψη των αναγκών της συγκρότησης, ετοιμασίας και εμφάνισης Εθνικών αντιπροσωπευτικών Ομάδων για τα Διεθνή και διακρατικά πρωταθλήματα και αγώνες προβαίνει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. στην πρόσληψη Ομοσπονδιακών Τεχνικών. 2. Η επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του Ομοσπονδιακού Προπονητή Ξιφασκίας γίνεται από το Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα και ανακοίνωση στα Σωματεία της Ομοσπονδίας. 3. Στην ανακοίνωση και προκήρυξη αναφέρονται λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα, τα οικονομικά στοιχεία και η διάρκεια της Σύμβασής του με την Ομοσπονδία. 4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Εθνικού ( Ομοσπονδιακού ) Προπονητή είναι αθροιστικά τα εξής: α. Απολυτήριο Λυκείου, για όσους δεν έχουν πτυχίο ανωτάτης Σχολής της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. β. Δίπλωμα Προπονητή Ξιφασκίας ή ΑΕΙ με ειδικότητα ξιφασκίας, από χώρα μέλος της ΔΟΞ. γ. Να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα μόρια της κατηγορίας «Εθνικού προπονητή Β κατηγορίας», σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης προπονητών της ΚΟΞ. δ. Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας ( LOWER ). ε. Παρακολούθηση σεμιναρίων θα λαμβάνεται σαν επιπρόσθετο προσόν. 5. Τα καθήκοντα του Ομοσπονδιακού προπονητή είναι: α. Επιλογή των αθλητών των Εθνικών Ομάδων σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Εθνικών Ομάδων και τα ανάλογα κριτήρια, σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Σύμβουλο και υποβολή του καταλόγου στο Δ.Σ. προς έγκριση τέλος Αυγούστου. β. Κατάρτιση του προπονητικού προγράμματος των Εθνικών Ομάδων, υποβολή για έγκριση στο Δ.Σ. και κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους. γ. Κατάστρωση προγράμματος για την επίτευξη και διατήρηση της απαραίτητης φυσικής κατάστασης των αθλητών του. 19/39

20 δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. ύστερα από συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο, την συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων στις διάφορες Ευρωπαϊκές και λοιπές Διεθνείς διοργανώσεις. ε. Ομοίως με την ίδια διαδικασία προτείνει τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων σε επιλεγμένα CAMPING. στ. Κατάρτιση του ετησίου αγωνιστικού προγράμματος, υποβολή για έγκριση στο Δ.Σ. και κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους. ζ. Κατάρτιση του προϋπολογισμού του συνολικού ετησίου κόστους του προτεινόμενου προπονητικού προγράμματος και συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες και οι δυνατότητες περικοπής ή διαγραφής ορισμένων κονδυλίων που τυχόν ζητηθούν από το Δ.Σ. η. Η κατά το δυνατόν κάλυψη των απαιτήσεων και στόχων της Ομοσπονδίας. θ. Διαρκής συνεργασία του τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας. ι. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ. ή και προφορικά εφόσον του ζητηθεί σχετικά με την πρόοδο των Εθνικών Ομάδων και του ακολουθούμενου προγράμματος. ια. Υποβολή στο Δ.Σ. τον Δεκέμβριο ή όποτε του ζητηθεί του απολογισμού του έργου του στην προηγηθείσα περίοδο. ιβ. Καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα προπονήσεων των Εθνικών Ομάδων στον προς τούτο χώρο προπονήσεων στο «Σπύρος Κυπριανού». ιγ. Υποβάλει στο Δ.Σ. τις παρουσίες των αθλητών στις προπονήσεις. ιδ. Αναφέρει στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα και άλλα στοιχεία σχετικά με τους λοιπούς συνεργαζόμενους προπονητές της Ομοσπονδίας. ιε. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα προγραμματίζει εξέταση των αθλητών των Εθνικών Ομάδων στο Εργομετρικό Κέντρο του ΚΟΑ και τηρεί τις σχετικές πληροφορίες. ιστ. Αντιμετώπιση κάθε άλλου σχετικού θέματος που του ανατίθεται από το Δ.Σ. ή ορισμένους συνεργάτες. 6. Για την πρόσληψη του Ομοσπονδιακού Προπονητή απαιτείται η υπογραφή και υποβολή σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 7. Οι μικτές αποδοχές του Ομοσπονδιακού Προπονητή ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Από τις αποδοχές αυτές αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις ή όπως αλλιώς καθορίζεται στη σύμβαση. 8. Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής προσλαμβάνεται με Σύμβαση εργασίας δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος από την λήξη της με απόφαση του Δ.Σ. 9. Ο ανωτέρω Προπονητής συμβάλλεται με την Ομοσπονδία εγγράφως. 10. Η Σύμβαση του Προπονητή μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για τους πιο κάτω λόγους: α. Λόγω παραίτησης του «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ». 20/39

21 β. Λόγω αναδιάρθρωσης των Εθνικών Ομάδων της Κ.Ο.Ξ. ή μη ανάγκης διατήρησης της θέσης. γ. Λόγω περικοπής του σχετικού κονδυλίου από τον ΚΟΑ. δ. Λόγω αποδεδειγμένης αδιαφορίας του «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» στην παροχή των υπηρεσιών του. ε. Λόγω τιμωρίας του «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» όπως σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Καταστατικό 11. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση πλην των δεδουλευμένων αποδοχών του «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ». ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Άρθρο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Δικαστική, Διοικητική αρχή, οποιουδήποτε βαθμού, σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. 2. Ο Πρόεδρος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να κάνει συμβιβασμούς κάθε φύσης δικαστικούς ή εξώδικους, να δέχεται διαιτησίες και να διορίζει πληρεξούσιους με συγκεκριμένες εντολές. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπορεί να συστήσει Τεχνική επιτροπή. 2. Η Τεχνική επιτροπή έχει σκοπό και αρμοδιότητες: α) Τη μελέτη κάθε ειδικού θέματος του αθλήματος. β) Την εισήγηση για την συγγραφή ή τροποποίηση κανονισμών γ) Την μελέτη της πρότασης από τον Ομοσπονδιακό προπονητή για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικών ομάδων για τις διεθνείς συμμετοχές. δ) Την μελέτη της πρότασης από τον Ομοσπονδιακό προπονητή για τον προγραμματισμό των διεθνών συμμετοχών. ε) Την μελέτη της πρότασης από τον Ομοσπονδιακό προπονητή για τον προγραμματισμό των εσωτερικών αγώνων. στ) Την αξιολόγηση της απόδοσης των αθλητών της Εθνικής ομάδας και του έργου του Ομοσπονδιακού προπονητή. ζ) Την εισήγηση για την οργάνωση και καλή διεξαγωγή των αγώνων. η) Την εισήγηση για διορισμό διαιτητών και γραμματείας στους αγώνες 21/39

22 θ) Έγκριση και νομιμότητα των εγγραφών-μεταγραφών των αθλητών, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την αναμόρφωση του αθλητικού μητρώου και κάθε άλλης εργασίας, η οποία έχει σχέση με τις αρμοδιότητες αυτές. ι) Τη μελέτη και το σχεδιασμό αγωνιστικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως και κάθε θέματος που συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος. ια) Ελέγχει την αγωνιστική δράση των αθλητών των Σωματείων και υποβάλλει στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου την ετήσια αγωνιστική αξιολόγηση προς το ΔΣ της ΚΟΞ. 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ή παύεται η Τεχνική Επιτροπή. α) Ο αριθμός των μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3) και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5), β) Πρόεδρος της Τ.Ε. ορίζεται αυτεπάγγελτα μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΞ. Εκ των λοιπών μελών ορίζεται ο Γραμματέας της επιτροπής. γ) Ο Γραμματέας τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποβάλλονται στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας. δ) Οι αποφάσεις υποβάλλονται για έγκριση στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας το οποίο αποφασίζει σχετικά, κι έχει δικαίωμα να δεχθεί, τροποποιήσει ή απορρίψει τις εισηγήσεις τους. ε) Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να συντάξει κανονισμό λειτουργίας της Τ.Ε. στ) Η θητεία των μελών είναι ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής προτείνονται και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας πρόσωπα που προέρχονται από το άθλημα, που καλλιεργείται από την ομοσπονδία. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι να είναι: α) Ο Τεχνικός Σύμβουλος (εάν υφίσταται) β) Έμπειροι και διακεκριμένοι αθλητές του αθλήματος διακρινόμενοι για το ήθος τους, γ) Προσοντούχοι προπονητές, δ) Εγκεκριμένοι Διεθνείς Διαιτητές, ε) Μέλη των Σωματείων μελών που διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις περί του αθλήματος, με την προϋπόθεση να υπήρξαν αθλητές ξιφασκίας. 5. Ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής δεν μπορούν να υποδειχθούν Σωματειακοί προπονητές ή αθλητές εν ενεργεία και πρόσωπα που επιδοτούνται από την ομοσπονδία. Μπορούν όμως να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι προπονητές των Εθνικών Ομάδων (Ομοσπονδιακός προπονητής). 6. Άλλα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 7. Αγωνιστική Εποπτεία 22/39

23 Όλα τα Σωματεία μέλη της Κ.Ο.Ξ. υποχρεούνται να υποβάλλουν σε αυτήν λεπτομερή απολογισμό της αθλητικής τους δράσεως κατά το ημερολογιακό έτος που έληξε, πριν την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο Η Δικαστική επιτροπή της ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, και η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Δ.Σ και συγκροτείται με τον παρακάτω αναφερόμενο τρόπο. 2. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με επιστολή του καλεί τα σωματεία μέλη, να υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπο τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός και ορίζεται ανεξάρτητα από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 3. Από τους υποδειχθέντες το Δ.Σ. επιλέγει τα υπόλοιπα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. 4. Αν σωματεία μέλη της ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών τους πιο πάνω εκπροσώπους, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ελεύθερα τα απαιτούμενα μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της. 5. Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας της ομοσπονδίας, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και εκλέξουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της Δικαστικής Επιτροπής. 6. Καθήκοντα του γραμματέα είναι: α) τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. β) η διεξαγωγή αλληλογραφίας. γ) η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική Επιτροπή. δ) η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεων της, που επιδίδονται στη γραμματεία της ομοσπονδίας για τα περαιτέρω. 7. Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο μέλος της ομοσπονδίας ή για φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, που είναι αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από αναπληρωματικό. 23/39

24 8. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα: α) Επιλαμβάνεται και εκδικάζει παραπτώματα των Μελών της Κ.Ο.Ξ. και παραπτώματα των προπονητών, αθλητών, κριτών, διαιτητών, μελών των Δ.Σ. και/ή αξιωματούχων-παραγόντων, εφόσον τα παραπτώματα ανάγονται σε παραβάσεις διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών ή των προκηρύξεων της Κ.Ο.Ξ. και/ή σε πράξεις αντίθετες προς το φίλαθλο πνεύμα, το «ευ αγωνίζεσθαι», το πνεύμα αθλητοπρέπειας ή/και παραβάσεις του κώδικα αθλητικής δεοντολογίας και/ή των Κανονισμών Διεθνών Ομοσπονδιών και/ή των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιντόπινγκ (WADA). β) Επιλαμβάνεται της εκδίκασης εφέσεων κατά αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων ή Δικαστικών Επιτροπών ή/και άλλων οργάνων των Μελών της Κ.Ο.Ξ. ή Επιτροπών σε σχέση με επιβολή ποινών, ως ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς και/ή πιο κάτω στο άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού γ) Γνωματεύει επί αμφισβητούμενων σημείων του Καταστατικού και/ή των Κανονισμών της Ομοσπονδίας κατόπιν αιτήσεως του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δ) Εκδικάζει ενστάσεις, αναφορές, διαμαρτυρίες αναφορικά με γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αγώνες που διοργανώνει η Κ.Ο.Ξ. ή που διοργανώνονται κατόπιν έγκρισης της, μετά την λήξη των καθηκόντων των Διαιτητών και/ή της Τ.Δ.Α. ε) Εκδικάζει καταγγελίες που αφορούν πράξεις ή παραλήψεις των Διαιτητών και/ή παρατηρητών και/ή γραμματείας και/ή Τ.Δ.Α. και/ή Κριτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που παραπέμπει σε αυτή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Στ) Εκδικάζει προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή των Σωματείων σχετικά με εγγραφές και/ή μεταγραφές αθλητών. (1) Η έφεση ή προσφυγή της παραγράφου αυτής του παρόντος άρθρου, ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της επίδοσης σ αυτόν της απόφασης του Δ.Σ. του σωματείου του. (2) Για την άσκηση έφεσης ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας και το οποίο περιέρχεται στο ταμείο της. ζ) Εκδικάζει οιανδήποτε άλλη περίπτωση και/ή υπόθεση της ανατίθεται από το παρόν Καταστατικό και/ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς και/ή τις προκηρύξεις της Κ.Ο.Ξ. η) Η Δ.Ε. επιλαμβάνεται της εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων μετά από γραπτή πρόταση-παραπομπή από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ξ. θ) Η Δικαστική Επιτροπή, εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της, θα δικαιούται να καταδικάζει αναλόγως των περιστάσεων οιονδήποτε καταγγελλόμενο ή διάδικο Μέλος ή άλλον κατήγορο και/ή κατηγορούμενο σε έξοδα. ι) Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την ομοσπονδία, το Δ.Σ. της οποία έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης της. ια) Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι εκτελεστέες και προσβάλλονται μόνο στη ΑΔΕΑ, όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησης της, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο. ιβ) Αίτηση αναστολής της απόφασης στα πολιτικά Δικαστήρια δεν επιτρέπεται. 24/39

25 ιγ) Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης τους και είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο. ιδ) Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει με απόφαση του και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εν λόγω επικύρωση τους, να τις κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή.. ιε) Η απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, η οποία διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα στη Δικαστική Επιτροπή, αποτελεί την έγκληση. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Άρθρο 28 Στις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής δεν μπορούν να μετέχουν μέλη της, τα οποία μετέχουν στις διοικήσεις των ενδιαφερομένων μερών, ή έχουν συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με τους ενδιαφερόμενους στην υπόθεση, που εκδικάζεται. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΥΠΕΡAΣΠΙΣΗ Άρθρο Μόλις εισαχθεί μια υπόθεση ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της ορίζει ένα από τα μέλη της ως εισηγητή. 2. Ο εισηγητής μέσα στην προθεσμία που καθόρισε ο πρόεδρος ενεργεί εξέταση της υπόθεσης και έχει δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 3. Στην που υπάρχει κατηγορούμενος, αυτός καλείται σε απολογία. Η κλήση επιδίδεται με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή. 4. Ο εισηγητής τηρεί πρακτικά για τις ενέργειες του. Στις περιπτώσεις που εξετάζονται πρόσωπα ή απολογείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα πρακτικά υπογράφονται και από τα πρόσωπα αυτά. 5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης, ο εισηγητής υποβάλλει στον Πρόεδρο έκθεση, ο οποίος και συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) μέρες τη Δικαστική Επιτροπή για την εκδίκαση της υπόθεσης. 6. Στη συζήτηση της υπόθεσης καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος, με πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης. 7. Υπάρχει περίπτωση κατά την εκδίκαση αθλητικών διαφορών να μην κληθουν να παρευρίσκονται τα εμπλεκόμενα μέρη και η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της εξέτασης της υπόθεσης από τον εισηγητή. 25/39

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ. Άρθρο 1 Άρθρο 1 A. ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ Ιδρύεται στη Λευκωσία, στις 2.1.1972, Ομοσπονδία Ξιφασκίας, με την επωνυμία Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας και στην ξενόγλωσση μετάφραση CYPRUS FENCING FEDERATION (C.F.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Το παρόν καταστατικό, που περιέχει σαράντα επτά (47) άρθρα, διαβιβάστηκε και ψηφίστηκε στο σύνολό του κατά την Καταστατική Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ΣΚΟΕ

Θέμα: Προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ΣΚΟΕ Αριθ. Πρωτ.:...1407... Ημερομηνία..24....8.. 201.6. Προς : ΣΚ.Ο.Ε. Βουρνάζου 14 Αθήνα 115 21 info@shooting.org.gr Θέμα: Προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού ΣΚΟΕ Σε απάντηση της 10896 από 9/8/16 προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. (Περιλαμβάνει και την Αλλαγή του Άθρου 5 που Εγκρίθηκε στις 18.10.11)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. (Περιλαμβάνει και την Αλλαγή του Άθρου 5 που Εγκρίθηκε στις 18.10.11) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Περιλαμβάνει και την Αλλαγή του Άθρου 5 που Εγκρίθηκε στις 18.10.11) 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ AΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Ομοσπονδία με την επωνυμία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ «ΜΠΡΙΤΖ» και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ον ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύθηκε κατά το έτος 1995 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ( Κ.Ο. Τριάθλου ) με έδρα τη Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας Αθλητικό Σωµατείο»

«Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας Αθλητικό Σωµατείο» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Το καταστατικό µας αποτελείται από 25 άρθρα, συνετάχθη και κατατέθηκε την 21/12/2010 από τον δικηγόρο Απατσίδη Ιωάννη και εγκρίθηκε την 21/11/2011. «Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» (Π.Ε.Π.Α.) Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, τροποποιήθηκε κατόπιν νομίμου και δη ομοφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα