ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑΤΟΣ. στα γεγονότα και στην προπαγάνδα. ΤΟ Άρχιπέλαγος Bloodbath. του Ζαν πιερ Φαίιγ ΝΟΑΜ Σ ΟΜΣΚΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Σ. ΧΕΡΜΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΗΡΙΔΑΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑΤΟΣ. στα γεγονότα και στην προπαγάνδα. ΤΟ Άρχιπέλαγος Bloodbath. του Ζαν πιερ Φαίιγ ΝΟΑΜ Σ ΟΜΣΚΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Σ. ΧΕΡΜΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΗΡΙΔΑΝΟΣ"

Transcript

1 ΝΟΑΜ Σ ΟΜΣΚΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Σ. ΧΕΡΜΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑΤΟΣ στα γεγονότα και στην προπαγάνδα Προτάσσεται ΤΟ Άρχιπέλαγος Bloodbath του Ζαν πιερ Φαίιγ ΗΡΙΔΑΝΟΣ

2 Τίτλος τού πρωτοτύπου: Counter-revolutionary violence: Bloodbaths in fact and propaganda, Noam Chomsky, Massachusetts Institute of Technology (Linguistics) - Edward S. Herman, University of Pennsylvania (Economics) Για την έλλ ηνικη γ λώσσα ΑΛΕΚΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤ ΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 39 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ Στοιχειοftεσία: ΦΩΤΡΟΝ Α.Ε. Λ. Συγγρου Ι 94 'Εκτύπωση offset: Δ. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ Πε λ ατα 19 - Άftήνα

3 ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ BLOODBATH Το σύντομο αυτο βιβλίο εχει την ίδια σημασία με το απέραντο «'Αρχιπέλαγος τού Γκουλάγκ». Και είναι σα να αγνοείς τη γεωγραφία του αιώνα στον όποίο ζουμε, αν δεν γνωρίζεις αυτο το βιβλίο 11 αν αρνείσαι να γνωρίσεις το περιεχόμενό του. ΟΙ διαφορες ειναι όλοφάνερες. Έδώ, ό συγγραφέας της μαρτυρίας δεν ανήκει στην τεράστια κατηγορία τών 1tυμάτων. Κατοικεί στο στρατόπεδο εκείνων που 1tα μπορουσαν να μείνουν «ουδέτεροι», 11 να πλέξουν το εγκώμιο της αδιαφορίας 11, ακόμη καλύτερα, να διαλέξουν το ρόλο τών «ειδικών στη δικα,ιολόγηση» καί, τελικά, να γίνουν οι απολογητες τών δημίων και να φροντίσουν να τους φέρουν τις ευλογίες της ιδεολογίας: αυτην ακριβώς την έκλογη εκαναν πολλοι «διανοούμενοι», σε διάφορα μέρη - κατα τον πόλεμο της Άλγερίας, στην αντιμετώπιση της εισβολης στ11ν Πράγα, κατα τη συντριβη του λα'ίκου κα1tεστώτος της Χιλης. Άντί1tετα ή εκλογη του Νόαμ Σόμσκυ είναι να κάνει την ανάλυση του πιο επικίνδυνου πεδίου. 'Εκείνου του πεδίου, δπου και μόνο το γεγονος δτι κάνεις διακηρύξεις, κάνει αποδεκτές, και μάλιστα προκαλει, απέραντες σφαγες ανδρών, γυναικών και παιδιών. 'Επειδη πρόκειται για το μεγαλύτερο εν ζωη γλωσσολόγο - ακόμη περισσότερο: γι' αυτσν που προήγαγε τη γλωσσολογία στο επίπεδο 1tεωρητικης επιστήμης, απ οτελεσματικης και τόσο συγκροτημένης και βασικης, δσο ή 5

4 φυσικη της ϋλης και τού φωτός, αλλά, και επι πλέον, οικοδομημένης πάνω στις ίδιες τις παρυφες της σκέψης και της κοινωνίας -, δλα αιnα προδίδουν στην ενέργειά του α'υτη μια ισχυρη και μυστικη απήχηση, μόλις αντιληπτη και που σχεδόν πνίγεται. Σε μια συζήτηση που είχαμε μαζί του, σχετικα με το πρόβλημα που είχε 1'tέσει ό Ζαν Μαρι -είστε ετοιμος να οικοδομήσετε μια πολιτικη 1'tεωρία; * - απάντησε με παραδει γμα τ ικη διακριτικότητα πώς, στην κυριολεξία, δεν μπορούσε να γίνεται λόγος για 1'tεωρία σε παρόμοιο τομέα. Καί, ώστόσο, διαισ1'tάνεται κανεις πως εδω κάνουν την εμφάνισή τους εννοιες που εδωσε αλλού τη 1'tεωρητική τους σπονδύλωση και κατα κύριο λόγο ή εννοια της αποδεκτικότητας, στις πολύπλοκες 1'tεωρητικες σχέσεις που διατηρεί με μιαν αλλη εννοια, την εννοια της γραμματικότητας. πως ή διε1'tνης πολιτικη των εποικοδομητικών λουτρών αϊματος εγινε αποδεκτή απο την πρώτη δημοκρατία της σύγχρονης ίστορίας, α'υτο είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται μέσον αύτού τού βιβλίου. Παράλληλα με ενα αλλ ο πρόβλημα: πως το απελευ1'tερωτικο κίνημα που εμφανίζεται ταυτόχρονα με την πρακτικη εκφραση των σύγχρονων δημοκρατιων, δηλαδη με το σοσιαλισμό, δημιούργησε την περιοχη αύτη υποδούλωσης, που είναι πολλες φορες μεγαλύτερη απο τη Γαλλία, το σταλινικο αρχιπέλαγος Γκουλάγκ; Το Άρχιπέλαγος του Γκουλαγκ είναι πλατύ. Πλατύτερο ακόμη, κατεσπαρμένο τούτη τη φορα σ' δλη την κλίμακα τού πλανήτη, είναι το Άρχιπέλαγος του Bloodbath (Λουτρο ΑΙματος). Ό τρόπος 1'tανάτου, οί ιδιομορφίες που όδηγουν απο τη ζωη στο 1'tάνατο δεν είναι λιγότερο σκληρες εκεί, καμωμένες κι αύτες απο γόνιμους συνδυασμους των νεωτερισμων της τεχνικης και των πρωτόγονων 1'tηριωδιων. Οί αρι1'tμοι ι'tανάτων, βίαιων 1'tανάτων, καταγράφονται κατα έκατοντάδες χιλιάδες καί, στις περιπτώσεις της 'Ινδοκίνας και του Βιετνάμ, κατα έκατομμύρια. Οί μελλοντικες αφηγήσεις της ίστορίας 1'tCx μπορέσουν να κάνουν τις εκτιμήσεις. Άλλά, ακόμη δεν είναι αύτο το ουσιωδες. Το κεντρικο πρόβλημα είναι ή διαδικασία της αποδε-, Ύποι'tέσεις..., συλλ. Σάνζ, ΣεγκΕσ/ Λαφον 6

5 κτικότητας. Μια μόνο πολιτικη δολοφονία, ή δολοφονία του Ματεότι στις 10 'Ιουνίου 1924, εκανε αποδεκτα εκ των προτέρων τα έκατομμύρια των νεκρων που το ναζιστικο totale Staat (όλοκληρωτικο κράτος) προκάλεσε, σε συσχετισμο μ' αυτο το «γραμματικο» προηγούμενο που ηταν το μουσολινικο Stato totalitario και με τις ιδεολογικες αρχες που ανέπτυσσε σ' δλη τη διάρκεια του 1925, για να καλύψει, να δικαιολογήσει, - για να διηγηι'jείαυτη τη δολοφονία.. Άλλα ή περίπτωση του ναζ ιφασισμού (δπως τον αποκαλουν οί Ίταλο!' ίστορικοι) είναι αρκετα άπλη στις σχέσεις που αναπτύσσει μεταξυ δράσης και γλώσσας. «Είμαι ό αρχηγος αυτης της οργάνωσης κακοποιων», διακηρύσσει ό Μουσολίνι στις 3 'Ιανουαρίου 1925, «ή 1'tηριώδης όλοκληρωτικη 1'tέλησή μου 1'tCx συνεχιστεί με μεγαλύτερη ακόμη {}ηριωδία», προσ1'tέτει τις 22 'Ιουνίου του Ό ισχυρος ύπερισχύει του ασ1'tενους, τονίζει ό χανς φρανκ στις 4 'Οκτωβρίου 1933 απαντώντας στο Χίτλερ που βεβαιώνει: Το totale Staat «δεν 1'tCx ανεχ1'tεί καμια διάκριση ανάμεσα στο Δίκαιο και την 'H1'tLXYj» - με την εννοια που διατύπωσε ό ιδιος ό ιδεολόγος του «totale Staat», καρλ Σμί1't, δτι «ό Φύρερ δημιουργεί το Δίκαιο», έπομένως την «Ή1'tική». Για τις άπλες αυτες σχέσεις πρέπει ακόμη να λάβουμε ύπόψη τη διαδικασία που τις εκανε αποδεκτές. 'Όμως, πολυ πιο πολύπλοκες είναι οί διαδικασίες που όδήγησαν, απο τις προτάσεις της «ΚΡΙΓκης της φιλοσοφίας τού Κράτους» τού Χέγκελ, στη νουβέλα «Μια μέρα τού Ίβαν Ντε νίσοβιτς». 'Ή απο το «λόγο περι 'Ανισότητος» το λαμπρο αυτο ύπόδειγμα της διαλεκτικης κατα τον "Ενγκελς η της πρώτης διατύπωσης του «Κοινωνικού Συμβολαίου»: «Ό ανf}ρωπ ος γε ννιέται ελεύf}ερ ο ς, και παντου είναι φυλακισμ έν ο ς». στις περιγραφες για τις φυλακες του Κον-Σον και των Κλουβιων τους των τίγρεων, που δημοσιεύονται Εδω απο τον Νόαμ Σόμσκυ: 7

6 «... Αυτο συνέβη στον κλουβό μας. Συνή1'tως είμαστε άλυσοδεμένοι με συνη1'tισμένα όκτάσχημα σίδερα, Όπου κνημες και χέρια κλείνονταν μέσα στις δυο τρύπες του 8. Μια μέρα ηρ1'tαν να επι1'tεωρήσουν αυτες τις άλυσίδες, τα σιδερένια αυτα δεσμά Έκδήλωσαν κάποια αποδοκιμασία. Λίγες μέρες αργότερα, τα όκτάσχημα σίδερα αντικαταστά1'tηκαν με αλλου είδους δεσμά. τα καινούργια δεσμα εγραφαν επάνω κάτι σαν «Ιn Good Will» (Με καλη 1'tέληση). Ειναι εκείνο το ειδος τα δεσμά, που κάitε φορα που οί φυλακισμένοι nqoana1'tovv να κουνήσουν τα πόδια τους, σφίγγονται Όλο και περισσότερο σε κάitε βημα». Αυτά, λοιπόν, είναι τα σίδερα της καλης {}έλησης: τα σίδερα της ιμπεριαλιστικης ιδεολογίας, δπως προσδιορίζεται απο τον Νόαμ Σόμσκυ. Είναι όλοφάνερο πως οί διηγήσεις για τους Κλωβους των τίγρεων δεν «αναιρουν» κα{}όλου τις σκέψεις του Ρουσώ, δπως και οί αφηγήσεις του 'Ιβαν Ντενίσοβιτς δεν ύποβιβάζουν τις σκέψεις του Μαρξ στο επίπεδο «ανέντιμης ιδεολογίας» που ό Άλεξάντρ Σολζενίτσιν πίστεψε πως τις προσδιόρισε με το τελευταίο του κείμενο. Άντί {}ετα, είναι χαρακτηριστικο το διπλο αυτο γεγονός: δτι οί διακηρύξεις του Ρουσω για τη δημοκρατία είναι οί βασικες προϋπο{}έσεις του λόγου του Μαρξ (τόσο βασικές, ωστε μένουν «αφανείς» δηλ. στα ανέκδοτά του), αρχίζοντας προ πάντων απο εκείνο που ύπερασπίζει απέναντι στο Χέγκελ με τον δρο Souveriinitat des Volkes, και ποι) το βλέπει να εφαρμόζεται λαμπρα κατα την στιγμη της εκλογης της Κομμούνας του Παρισιου: δταν τα «κόκκινα τάγματα» αναγκάζουν τις συντηρητικες επαρχίες να ψηφίσουν ελεύ{}ερα, εστω και κατα της επανάστασης και ύπερ του αντιπολιτευόμενου κόμματος. 8

7 .Οτι η «λαμπρη διαλεκτικη» του Λ.όγου του Ρουσω όδηγεί, μέσον του καντιανου χειριστη της κριτικης ακριβως, στη μαρξιστικη κριτικη στη μακρια και δυνατη σειρά της: «κριτικη της φιλοσοφίας του Κράτους», «Εισαγωγη στην κριτικη της Φιλοσοφίας του Δικαίου», «Βάσεις της κριτικης της πολιτικης οικονομίας», «Συμβολη στην κριτικη της πολιτικης οικονομίας», τέλος «Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie». Λανitάνουσα και βασικη σχέση, που η γεωγραφία των δυο Άρχιπελάγων μας πιέζει να εξερευνήσουμε την ύπολανitάνουσα διαδικασία και τη συντριμμένη σύνταξή της. Γιατι συνέβη η 'Οκτωβριανη Έπανάσταση να είναι το σημείο της πρώτης νίκης του σοσιαλιστικου εργατικου κινήματος και μαζι μερικων κακων, που βρίσκονται κρυμμένα μέσα στη συγκυρία της και μέσα στη φιλοσοφία της. 'Ανάμεσα στα &λλα, χαρακτηριστικο δχι αμελητέο, το να προπορεύεται μερικα χρόνια απο την ανακάλυψη και τη δημοσίευση των δημοκρατικών κειμένων του Μάρξ, με ακρίβεια, της ρωμαλέας εκείνης σειρας που αρχίζει με κείμενα που δικαιολογουν τη λα"ίκη κυριαρχία και το δημοκρατικο προβάδισμα της νομοitετικης πάνω στο «προνόμιο της εκτελεστικης», και καταλήγει στα ανέκδοτα χειρόγραφα για την Κομμούνα του Παρισίου, στα Εutwϋrfe και το «'Αποσπάσματα τύπου», που μας ενημερώνουν για τ11ν περίεργη διασπορά της σκέψης του Μάρξ, δπως εφαρμόζεται στο πρόβλημα της πολιτικης εξουσίας. ΤΟ δεύτερο κακο της νεαρης «δημοκρατίας των συμβουλίων», μετα τον κόκκινο 'Οκτώβρη, είναι πως είχε για αντιπάλου ς οχι τους βρετανους «τόρηδες», αλλ α τους στρατηγους και ναυάρχους της αυτοκρατορίας που ita διέδιδαν, μετα την εκρηξη του εμφυλίου πολέμου το τρομοκρατικο ψευδος, που χάλκευσε η τσαρικη 'Οχράνα και προοριζόταν να γεννήσει τον ίδιο τον Πυρήνα της ναζιστικης ιδεολογίας: τα Πρωτόκολλα τών Σοφών τής Σιών. 'Απέναντι στον Κορνίλωφ, τον Κράσωφ, τον Ντενί- 9

8 κιν, τον Κόλτσακ δεν είναι ευκολο να διατηρη-&εί δημοκρατικη πρακτικη τών κόκκινων ταγμάτων, δπως εγινε το Μάρτιο του 1871: Ό Άλεξάντρ Σολζενίτσιν το ξέχασε; Το βέβαιον είναι πως ό Κάμενεφ, ό πρώτος αρχηγος Κράτους της ρωσικης δημοκρατίας τών συμβουλίων, αρχίζει με την ψήφιση της κατάργησης της -&ανατικης ποινης το Νοέμβριο του 1917, ενώ το Stato totalitario του ιταλικου φασισμου επείγεται να την κα-&ιερώσει. Ή αυ-&αίρετη εκτέλεση του Κάμενεφ, με απευ-&είας του Στάλιν, -&0. να, στα πλαίσια του δικαστικου λόγου, που -&0. επιτρέψουν να γίνουν αποδεκτες -ακόμη και στα μάτια του Άντρε Μαλρω- τεράστιες σειρες απο εγκλήματα γύρω απο τις δίκες της Μόσχας, που τώρα ακυρώ-&ηκαν. Άνάλογη διαδικασία γίνεται μπροστα στα μάτια μας αυτη τη φορά, σχι πια με τους κληρονόμους της πρώτης σοσιαλιστικης επανάστασης, αλλα με τους κληρονόμους της πρώτης δημοκρατικης επανάστασης, της επανάστασης τών παιδιών του Ρουσώ, του Λόκ, του Σπινόζα, αυτών τών αντιαποικιστών-δουλεμπόρων, που ηταν οί πρώτοι ίδρυτες της αμερικανικης δημοκρατίας. 'Ιδρυτες που -&0. για ανεπάρκεια στις διακηρύξεις τους, κά&ε κριτικήςγια την ατομικη ιδιοποίηση τών πραγμάτων, εκείνοι που αντιμετώπιζαν σαν όλότελα αποδεκτη την ιδιοποίηση τών εγχρωμων αν-&ρώπινων σωμάτων και την εγκατάστασή τους στην καρδια αl1της ακριβώς της ιδιοποίησης, μέσα στον κύκλο που τον όρίζουν οί πολυ διάσημες αυτες καλύβες. Άνεπάρκεια που για πολυ καιρο -&εωρουνταν χωρις εξαιρετικη βαρύτητα, ακόμη και στα μάτια του νεαρου Μαρξ η του γέρο-"ενγκελς - αυτών που συμφωνουν για να δώσουν την αμερικανικη δημοκρατία σαν υπόδειγμα". Και τώρα εφτασε ή στιγμη που ή ανεπάρκεια αυτή, μιας κοινωνίας στη βασικη φιλοσοφικη εκφραση, προκαλεί μπροστα στα μάτια μας γιγάντια καταστρεπτικα αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα. Πολυ σημαντικη είναι, πράγματι, ή ακόλου{)-η αλλη- κριτικη της φιλοσοφίας του Κράτους του Χέγκελ. κριτικη τού Σχεδίου Προγράμματος της Έρφούρτης. 10

9 λουχία: ή αμερικανικη δημοκρατία, που συνετέλεσε αποφασιστικα στην πτώση τού ναζισμού, παρουσιάζεται ό σπουδαιότερος συμπαίκτης μπροστα στο σταλινικο φαινόμενο, ενω παίρνει τις συμβουλές της και τη φιλοσοφική της εκφραση απο εκείνους τους ιδεολόγους, για τους όποίους ναζισμος και σταλινισμος είναι ενα και το αυτό, κάτω απο το Όνομα «όλοκληρωτισμός*». Ή φιλοσοφία απο την όποία κυριαρχείται όλοκληρωτικα και που 1'tιX αντικαταστήσει τη φι. λοσοφία των οπαδων τού Ρούσβελτ και τού new-deal, της κα1'tορίζει τότε για ιστορικη αποστολή, το να αντιπαραταχτεί με κά1'tε μέσο σ' εκείνο που τού δό{}ηκε αυτο το Ονομα. Eτσι, αρχίζει μια επεμβατικη στρατηγική, που σε παγκόσμια κλίμακα, 1'tιX συμμαχήσει παντού με τις πιο οπισ1'tοδρομικες κοινωνικες δυνάμεις - στη συγχώνευση φεουδαρχίας και καπιταλιστικης οικειοποίησης με ρυ1'tμους τρελης ταχύτητας, εξω απο τα ιδεολογικα πλαίσια που της είχε εξασφαλίσει ή πουριτανικη Μεταρρύ1'tμιση η οι Διαφωτιστές, σ' εκείνο τον ταξικο συνδυασμσ που απσ παράδοση στην Κίνα και την Ν.Α. Άσία τον δίνει ή ισπανοπορτογαλλικη λέξη «κομπραντόρ». Μέσα απ' αυτο το φάσμα (δπου ενας πράκτορας της σταλινικης Κομιντερν 1'tCt διακινδύνευε να παρουσιαστεί σαν φιλελεύ1'tερος... ) προβαλλόμενη ή αμερικανικη δημοκρατία και ό τρόπος της που χειρίζεται για εσωτερικη χρήση τις οικονομικές της αντι1'tέσεις και τους ταξικους αγώνες μεταβάλλονται σε όλότελα lί.λλo πράγμα, σε μιαν αδυσώπητη μηχανη για την οικοδόμηση και τη δημιουργία των πιο διεφ1'tαρμένων και των πιο αιμοσταγων κρατικων μηχανισμων της εποχης μετα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο μέτρο μάλιστα που ή κατασκευη της διπλης αυτης απάτης βοη1'tάει την αμερικανικη οικονομικη μηχανη να λειτουργεί με πλήρη αποσχόληση, ή μηχανη αυτη εκτρέπεται απο τα προβλήματα που ή Μεγάλη Οικονομικη Κρίση είχε εξαναγκάσει τη γενια τού Ρούσβελτ να 1'tέσει -και που δεν ηταν lί.λλα απο την προβληματικη του σοσιαλισμού- και ακριβως στο μέτρο αυτης της «ευημερίας» εχει τώρα πέσει σε μιαν όλότελα νέα διαδικασία. Ή μεγαλύτερη δημοκρατία τού ΕΙναι ή στιγμη που κυκλοφορεϊ το συζητήσιμο, τρομερο βιβλίο τού Άνναχ Άρεντ «Οί ρίζες τού δλοκληρωτισμού». 11

10 κόσμου, που οικοδομή-&ηκε επάνω στις άρχες της δυτικης επαναστατικης σκέψης, όδηγείται άπο ενα σιδερένιο χέρι στη διαδικασία που κάνει τον οικονομικό της μηχανισμο το μεγαλύτερο εξαγωγέα αιματηρών άντεπαναστάσεων και κρατικών μηχανισμών φασιστικου τύπου. Άφου δεν μπόρεσε να δεχτεί άνοιχτα τις προϋπο-&έσεις της επαναστατικης δημοκρατίας, που τις επεξεργάζονταν, ώστόσο, συνειδητα οι άνέκδοτες εργασίες του Μαρξ για την κομμούνα η για τον Χέγκελ, η τα ανέκδοτα εργα της φυλακής της Ρόζας Λούξεμπουργκ * η μερικα σκόρπια κείμενα του 'ίδιου του Λένιν, ή οικοδόμηση του σοσιαλισμου άπο τη ρώσικη επανάσταση όδηγή-&ηκε ως τη φοβερή τους πλεύση άνάμεσα στο Άρχιπέλαγος του Γκουλάγκ. Άφου δεν δέχτηκε συνειδητα και σε δλη της την ευρύτητα την προβληματικη του σοσιαλισμου, παρ α τους όρίζοντες που της μισάνοιγαν οι Άγγλοσάξωνες και Σουηδοι όπαδοι του Κέϋνες, κατα την οικονομικη κρίση της δεκαετίας του 30 - ή επηρεασμένη άπο τον Κέϋνες παραπομπη στον Σίλβιο Γκέζελ * η ή επηρεασμένη άπο τον Σούμπετερ παραπομπη στον Ν. Ντ. Κοντράτιεφ** ή δημοκρατία, ή κληρονόμος της άμερικανικης επανάστασης εφτασε στο σημείο στη δεύτερη φάση του μεταπολέμου, να άποκτήσει τη γεωγραφικη εμπειρία, την σχι λιγότερο σκληρη και επικίνδυνη, του Άρχιπελάγους του Μπλάντμπα-&. 'Έγινε άπο τότε, με τις περιπλανήσεις της σ' αυτη τη δαντικη περιοχή, ό πρώτος προμη-&ευτης στον κόσμο σε ποταπους και γελοίους τυράννους τύπου Θιέου, Φίμπουν, Λον-Νόλ, Παπαδόπουλου, Πινοσετ και πολ- Έπίτροπος των οικονομικων της επαναστατικης κυβέρνησης της Δημοκρατίας των ΣυμΒουλίων της Βαυαρίας στα 1919, κοντα στον κουρτ 'Άισνερ' αναφέρεται στη ΓεΥικη Θεωρία τού Κέυνες σαν πρόδρομος. Γράφτηκαν το 1918 και δημοσιεύτηκαν απο το γερμανικο κομμουνιστικο κ6μμα τού Πάουλ Λέβι στα ΔιευitυνTlΊς τού 'Ινστιτούτου Στατιστικης της Μ6σχας στα Ή ανακάλυψή του για τα οικονομικα κινήματα μακράς διαρκείας - «των μεγάλων κυμάτων» - είναι τ6 itεμελιακο σημειο στήριξης της ανάλυσης που κάνει ό Σούμπετερ για τη Μεγάλη ΟΙκονομικη Κρίση. Κατα ενα γενικο τρ6πο, ή αγγλικη και αμερικανικη οικονομικη ανάλυση (ινακαλύπτει ξαφνικά, μετα το 1930, πως ό Μαρξ είναι δ πρώτος itεωρητικος τού οικονομικού κύκλου και πως τα γεγονότα επιβάλλουν τουλάχιστον την προβληματική του. 12

11 λους αλλους ακόμη, που τα αίματοβαμένα πορτραίτα τους μας τα εδωσε για την Άσία, ό ίδιος ό Σόμσκυ εδώ και για την Λατινικη Άμερικη ό Ρεζις Ντεμπραί. Όλοκληρωτικη ανατροφή, μεταμόρφωση της ιδεολογικης αξίας. Γιγαντιαία αλλαγη στη μορφή. "Ας ύπο{tέσουμε πως η δημοκρατία αυτη αποφάσισε μια στιγμη να είναι συνεπης με τις αρχές της. Θα αποδεχόταν την πρόκληση της σοσιαλιστικης οικοδόμησης, σε ενα, τουλάχιστον, σημείο, εκεί Όπου, στη. Γενεύη, ηταν υποχρεωμένη να το κάνει, στο Βιετνάμ. Έπιτρέποντας ελεύ{tερες εκλογες με την προοπτικη μιας ένοποίησης, με την ελεύ{tερη δυνατότητα της «εκλογης του Χό-Τσί Μίνχ», ταυτόχρονα {tιx {tεωρούσε νόμιμο, με την εννοια της δημοκρατίας που είχε συλλάβει ό Μαρξ και η Κομμούνα τού Παρισιού, το πείραμα σοσιαλιστικης οικοδόμησης, που κέρδισε ασφαλώς την πιο πλατια λαϊκη συγκατά{tεση: Το πείραμα της Λα ίκης Δημοκρατίας τού Βιετνάμ. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν αυτό που επιχείρησε συμμετρικα επειτα η τσεχοσλοβάκικη «διαδικασία εκδημοκρατισμού» και ή «επαναστατικη διαδικασία» της Χιλης, με τα γνωστα επακόλου{tα -την ένοποίηση της δημοκρα τ ικης με{tοδολογίας και της σοσιαλιστικης προβληματικης. (Άργότερα, η διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Πράγα πρότεινε πράγματι την επανεισαγωγη της δημοκρατίας στο σοσιαλισμσ-- και η επαναστατικη διαδικασία στο Σαντιάγκο την εισαγωγη τού σοσιαλισμού μέσον της δημοκρατίας.) Άφού δεν δέχτηκε αυτον ακριβώς τον κίνδυνο - τον καλύτερο, ασφαλώς, δρόμο για να βγεί ή αν{tρώπινη ίστορία απο το πρώτο και για να αποφύγει να μπεί η να xa{tei το δεύτερο απο τα δυο α'υτα αρχιπέλαγα- οί πολιτικοι και η αρχουσα τάξη της αυτοκρατορικης δημοκρατίας την παρέσυραν στο δρόμο της τρομερώτερης ακόμη αποδεκτικότητας. Στην αποδεκτικότητα τού tota J war, που εκ{tειάζουν οί ειδικοί του, στη νομιμοποίηση καταστάσεων. Δεν αρκεί που ή διατύπωση αυτη συνενώνει τον tota Je krieg (όλοκληρωτικος πόλεμος) τού Λουντεντσρφ και τών ιδεολόγων τού ta tale Staatτης προναζιστικης εποχης. Αυτσ που εχει εδώ σημασία είναι ή 13

12 προηγούμενη σειρα τών ζυμώσεων, μέσα στις διηγήσεις -φρίκης - τα «horror stories», Όπως τα ονομάζει ό συγγραφέας τού προλόγου Ά. φαλκ - και ό τρόπος με τον όποίο ή συνοδεία αυτη 11 αυτη ή περί.σφυξη, αυτο το «surrounding» καθ-ορίζει τελικα τη ttέση, τη στάση της μεγαλύτερης παγκόσμιας δύναμης στην πολεμικη τοπογραφία τού κόσμου. Ή αυξανόμενη δύναμη - και ή απομόνωση - αυτης της ttέσης είναι στενα δεμένη με μια στρατηγικη τών αφηγήσεων, Όπου μετριέται κά1'tε σειρά. 'Όπου, ή stοrυτού δηttεν «δημοκράτη» τού «ψευδοφιλελεύttερου» παίζει το ρόλο της, εστω και σε ενα πόλο επιφανειακα aντίttετο με τον πόλο τών επιτελικών σχολίων ' Όπου ό αξιοσέβαστος πανεπιστημιακος «διδάσκαλος» ό «σοφός της νομιμοποίησης» τείνει τό χέρι, βάζοντας κατα μέρος την ιδεολογία, στον εκπρόσωπο της κλίκας Θιέου και στον εμπορο της ήρωινης που βρίσκεται μέσα στην κυβέρνηση της Σαϊγκόν. Πολεμικο παιχνίδι 11 σχέδιο παιχνιδιού, που παίζει μυστικα μ' αυτες τις horror stories, Όπως το τραυμα του ασυνείδητου επαιζε με τις «ίστορίες» της 'Άννας Ο. Παιχνί.δι ρόλων, παιχνίδι λόγων, στρατηγικη τών διακηρύξεων, τών «statements», που ταυτόχρονα αποκαλύπτει αλλα τόσα «κράτη» μέσα σ' αυτη την περιστροφικη και ιλιγγιώδη τοπογραφία: εκεί οικοδομούνται οί τρομερες γραμματικες που ttcx επιτρέψουν στους απελευ1'tερωτες της Ευρώπης, της άλυσοδεμένης μέσα στόν κύκλο τών ναζιστικών στρατοπέδων, να 1'tεωρήσουν παραδεκτους τους «Κλωβους τίγρεων» τού Κον-Σον και τα σφυρήλατα δεσμά τους με την καλη {}έληση - «ίη Good Wil1». 'Έφτασε τώρα γι' αυτους ή καινούργια αποδεκτικότητα*. Αυτην ακριβώς την αποδεκτικότητα ερευνα και καταγγέλλει εδώ με απαράμιλλη σαφήνεια και όρμητικότητα ό Νόαμ Σόμσκυ. Eρευνα που δεν περιορίζεται. 'Σ χετικα μ ' αυ τ η την εν νοια, βλέπε «Πλευρε ς της {t ε ωρίας της σί, ν T«( ηc» J, 2. 14

13 δπως ή ερευνα του μεγάλου Ρώσου ί}αλασσοπόρου στο αλλο Άρχιπέλαγος, στη διαμαρτυρία της μαρτυρίας και της συνείδησης αλλ α απειλεί αποφασιστικη συμβολη στην τρίτη κριτική, την κριτικη που διαμορφώνεται όμαδικα στον τρίτο αυτον αιώνα της κριτικης, τον 200 αιώνα. Ό πρωτος είναι ό αιώνας του Ρουσω και του πνευματικου του παιδιου, του Έμμανουηλ Κάντ, ό αιώνας της κριτικης τού πρακτικού λόγου, που προηγείται κατα ενα χρόνο της μεγάλης Έπανάστασης και αποκαλύπτει εκ των προτέρων τη ί}εωρητική της διάσταση, που μπροστά της ή αμερικανικη Έπανάσταση φαίνεται, τότε, σαν εμπειρικο πρελούντιο. Ό δεύτερος: αιώνας του Μαρξ -και του Νί τσε- που βυί}ίζεται εκ των προτέρων στην προσμονη των παγκοσμίων πολέμων και των μεγάλων τους επαναστάσεων - ρωσικη Έπανάσταση, κινέζικη Έπανάσταση, επαναστάσεις της Λατινικης Άμερικης. Και δπως ή πρώτη κριτικη ανταποκρίνεται στη ί}εμελίωση μιας επιστήμης της φύσης, και ή δεύτερη στη ί}εμελίωση μιας ιστορικης επιστή jλ ης σαν την πολιτικη οικονομία (και την οικονομία της παρόρμησης) αναμένεται μια τρίτη κριτικη που να ανταποκρίνεται στην Ελευση της γλωσσολογικης επιστήμης μέσα στην επιστήμη της ιστορίας. Με την προοπτικη αυτη ή στιγμη του Σόμσκυ είναι στρατηγικα αποφασιστικη, σχι μόνο σαν ί}εωρητικη ενσταση, αλλ α και γι' αυτη τη σύντομη και κεραυνοβόλα επιδρομη στο πεδίο της σύγχρονης ιστορίας, εφάμιλλη σε σημασία με την ιστορία της 18 Μπρυμαιρ τού Αουδοβίκου Ναπολέοντα Βοναπάρτη 11 του Έμφυλίου Πολέμου στη Γαλλία. 'Έτσι, ό Νόαμ Σόμσκυ δεν ειναι άπλα ό Σολζενίτσιν του Άρχιπελάγους του Μπλάντμπαί}. Είναι ή αποφασιστικη συμβολη σε μιαν όλότελα αλλη μορφη - στη μορφη της σκέψης εκείνης που ί}α ειναι και που χωρις αμφιβολία δεν μπορεί παρα να είναι, συλλογικη - εφευρίσκοντας μαζι τον καντ και τον Μάρξ, 11 τον Ρουσω και τον Νίτσε τούτου του αιώνα και του αιώνα που ερχεται, του όποίου ι'tα αποκαλυφί}ουν και ί}α προσδιοριστουν ταυτόχρονα οι μορφες και οι ανταλλακτικες αξίες. 'Έτσι προσανατολίζεται κατα τρόπο βασικο αυτη ή αντι-αυτοκρατορικη διασπορά, ή παγκόσμια αυτη συνεργατικη της ανταλλαγης και της ελεύί}ερης δημιουργικότητας, δπου ή γνώση 15

14 τ ης ίσ τορίας είναι έπικριτικη αλλα δπου, τ αυτό χ ρονα, γνώση ε[ναι δημιουργί α. * * * Και ενώ ό {tαλασσοπόρος του αλλου αρ χ ιπελάγους παραπλανιέται εκεί σέ σημείο να αποδίδει τις ευ{tύνες για τ η συμφορα σ ' αυ τον εδώ ακριβώς που είχε προμη{tεύσει (αλλά, σ χ εδόν κρυφα) δλα τα δπλα για να εφοδιασ τ εί προκαταβολικα μ ' αυ τ ά, {tέλω να πώ σέ εν αν κάποιο Μαρξ - ό κα τα Σόμσκυ πλούς δέν α γν οεϊ τ ο πρω τ αρχ ι κό: δτι το μοναδικο δπλο, ίκανο για να βγάλει καν εις απ' αυτο εδώ το αρχιπέλαγος την αμερικανικη δημοκρατία, είναι - πολυ μεγαλύτερη δημοκρατία στην ασκησή της. Άπο την αποψη αυτη το σ χ ημα τ ικο παιχ νίδι τού Γουωτεργκέητ, το παι χ νίδι τ ης «σ χ ημα τ ικης» δημοκρατίας, απογύμνωσε τις με{tόδους, μέ τ ις όποίες ή «μορφη» {tα μπορούσε τουλάχιστον να δώσει, μέσα απο τ ους μαζικους αγώνες, τη δυνατότητα αλλαγής σε βάfjος. Διαφορετικά, - ή ίσ τ ορία αυτη ονομάζεται ακόμη : Δημοκρατία αλλά, ε ίναι ή προειδοποιητικη δημοκρατία τού Ρεμπώ: «Ή σημαία βαδίζει στό ρυπαρό τοπίο και ή χυδαία γλώσσα μας πνίγει τό τύμπανο. «Θα τροφοδοτήσουμε τα κέντρα με Τ11ν πιό κυνικη εκπόρνευση. Θα σφαγιάσουμε τις λογικες εξεγέρσεις. «Στ' ονομα τών πιπεράτων και διαλυμένων χωρών! - Στην ύπηρεσία των πιό τερατώδικων βιομηχανικών fj στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων. «Γειά σας, εδώ, σπου και να ειναι. Νεοσύλλεκτοι της καλης ffέλησης, ffix {χουμε μια φιλοσοφία άγρια». 16

15 "Ας καt'tορίσουμε ενα σημείο πού δείχνει τη δύναμη της πρόβλεψης του Σόμσκυ: όλόκληρο τουτο το βιβλίο τελείωσε τρείς μηνες πριν απο την εξαπόλυση του λουτρου αιματος στη Χιλη - πριν απο το μαυρο Σεπτέμβρη του Ζαν πιερ Φαίιγ Σεπτέμβρης

16 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το cφερικανικο κοινο fjd αργήσει να καταλάβει τή σχέση ανάμεσα στό Μυ-Αάϊ και τό ΓουωτεργκέrίΤ καί, εντούτοις, ό δεσμος είναι βαfjια χωμένος μες στήν πολιτική συνείδηση εκείνων που όδηγούν τα πεπρωμένα αυτής τής χώρας. Άκριβως σπως οί διαρρήξεις των κεντρικων γραφείων τής ΈfJνικής Δημοκρατικής Έπιτροπής στό Γουωτεργκέητ δεν ήταν παρα μια μύτη βελόνας στήν κατασκευή μιας παράνομης και εγκληματικής κυβέρνησης, ετσι που τό Μυ-Λάϊ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ενα ιδιαίτερα ωμό παράδειγμα τού αμερικανικού «παιχνιδιού» στόν πόλεμο τού Βιετνάμ. Στις δυό περιπτώσεις είναι πρόδηλη ή ίδια μακάβρια σειρά: Οί ωμ()τητες, ή τρελή συγκάλυψη, ή ακούσια αποκάλυψη, ή υποκριτικη εκφραση ανfjρωπιστικού ενδιαφέροντος, οί απελπισμένες διαφημιστικες προσπάfjειες να επιρρίψουν τις ευfjύνες στα εκτελεστικά τους σργανα, στους μπράβους. Οί Άμερικανοι γοητεύτηκαν απο τή Μαφία, αλλα πολυ λίγοι πολίτες σ' αυτή τή χώρα ως τόν τελευταίο καιρο μπόρεσαν να πιστέψουν πώς τό ψέμα και ή κτηνωδία του οργανωμένου εγκλήματος ήταν επίσης τα χαρακτηριστικα των κυβερνητικων επιχειρήσεων. Μπορούμε, υποfjέτω, να συγχαρούμε τόν εαυτό μας για τό γεγονος πως ή κυβέρνηση των Ήνωμένων Πολιτειων δεν είναι τόσο αποτελεσματική σσο ή Μαφία (που ή τεχνική της οlκοδομήfjηκε επι γενεες όλόκληρες και που τό ανfjρώπινο δυναμικό της εχει σλες τις προϋποfjέσεις γι' αυτή τή δουλεια από τή στιγμή τής γέννησής τους), τουλάχιστον στήν τέχνη να κρύβει τα ίχνη τού εγκλήμα- 18

17 τος, να αποπροσανατολίζει την ανάκριση και να εμφανίζει συγκεκαλυμένα τόν ευκαιριακό αυτουργό, να διέπεται από εντιμότητα και καλες αρχές. Ή ανάλυση του Νόαμ Σόμσκυ καί του ΥΕντουαρντ Χέρμαν, σοβαρων επιστημόνων που αγωνίστηκαν επι χρόνια για Τ11ν αποκάλυψη τής αλήijειας σχετικα με τόν πόλεμο του Βιετνάμ, αποτελεί σημαντικη συμβολη για την κατανόηση τής αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην τωρινή της ι'jέση καί ιδιαίτερα στην επίμονη εμπλοκή της στην 'Ινδοκίνα. Στόν απολογισμό τους για τό ρόλο που παίζει ή παραποίηση στην επίσημη παρουσίαση των γεγονότων και στις έρμηνείες που αποβλέπουν να διατηρήσουν την ύποστήριξη τής κοινής γνώμης δυσφημίζοντας την αντιπολεμικη κριτική, φαίνεται πως πρόκειται μόνο για τη ijεώρηση ένός ευρύτερου σχεδίου, τής διαστροφής, ή όποία χαρακτηρίζει την πολιτικη των Η.π.Α. απέναντι σε φτωχότερους η λι γότερο ευνοημένους λαους στην 'Ασία, την 'Αφρικη και τη Αατινικη 'Αμερική. Τό ειδικό ι'jέμα αυτου του βιβλίου ειναι ό συστηματικός χειρισμός των γεγονότων που {χουν σχέση με τις φρικαλεότητες του πολέμου, αλλα οι εμπλοκες αυτες ειναι πολυ εύρύτερες. 'Ένας τέτοιος χειρισμός αφηγήσεων φρίκης φαίνεται κυνικός πέρα από κάι'jε αληijοφάνεια, ακόμη και σε κείνους από μάς που εγιναν σιγα-σιγα αυστηροί κριτες τής κυβερνητικής συμπεριφοράς. Ό Σόμσκυ και δ Χέρμαν οικοδόμησαν, κατα τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, την επιχειρηματολογία που αποκαλύπτει την {κταση τής εμπλοκής και: απόκρυψης που συνδέουν την κυβέρνηση των Ήνωμένων / Πολιτειων με τα συγκαλυμμένα εγκλήματα του πολέμου τής 'Ινδοκίνας - με τα εγκλήματα που εγιναν από την πλευρά μας-, κατασκευάζοντας ενα μύι'jo για λουτρό α ί:μα τος, για να εξηγήσουν γιατί πρέπει να εξακoλoυι'jήσουμε να σκοτώνουμε σε απέραντη κλίμακα. 'Ένα τέτοιο ύπόδειγμα διπλής απάτης αποβλέπει στό να πείσει την αμερικανικη κοινη γνώμη στι πολεμουμε σαν συνειδητοί α νι'jρ ωπο ι για την προστασία των φίλων μας που (Ίπειλουνται από ενα σκληρό εχijρό που έτοιμάζει τη σφαγή τους. Ό Νόαμ Σόμσκυ καί δ νεντουαρντ Χέρμαν παρέχουν 19

18 πειστικά τεκμήρια γιά τά τέσσερα κύρια σημεία που μας απασχολούν: - Πρώτα, αυτιί ή διπλη απάτη αποτέλεσε ενα συστηματικο στοιχείο στην επίσημη πολιτικη της κυβέρνησής μας στά χρόνια της αμερικανικης εμπλοκης στην Ίνδο κ ίνα, παρά το γεγονος πως σπρώχτηκε στά άκρα, καί ως ενα βα{jμο κραυγαλέας χυδαιότητας υπο την προεδρία τού Νίξον. - Δεύτερον, το πρότυπο αυτο διαστρέβλωσης επιβάλλεται με τόση αποτελεσματικότητα, ωστε φτάνει στο σημείο νά επηρεάζει μεγάλο αρι{jμο πολιτών που αντιτί{jενται στον πόλεμο. - Τρίτον, ό διε{jνης ρόλος της 'Αμερικης, σάν αρχιεγγυητης τών αντεπαναστατικων επιχειρήσεων στον Τρίτο Κόσμο, προχωρεί πολυ πέρα απο ΤΙ] διαστρέβλωση της πληροφορίας καί περικλείει την ενεργο συμμετοχή, άμεση ij Έμμεση, στίς φρικαλεότητες που διαπράττονται εκεί. - Τέταρτον, τέλος, οι πα{jολογικες αυτες πραγματικότητες - διαστρέβλωση καί συμμετοχη - σκόρπισαν ενα ειδος δηλητηρίασης της γλώσσας στην πολιτικη Εδεολογία καί στη γενικη η{jική της κυβερνητικης πράξης, ως το σημείο νά ναρκ(όσουν το κοινο με τά ψέματα καί τους επίσημους ευφημισμούς, κάνοντάς το νά παραδεχτεί πως το αψα τοπ α{jώου αποτελεί αναπόσπαστο τμημα τών απαιτήσεων της ε{jνικης ασφάλειας. Βέβαια, ή «στρατιωτικη κριτική», Έστω καί απο εναν εξέχοντα εεδικό, φαίνεται σά νά χάνει την αξιοπιστία της αν αμφισβητεί ij απορρίπτει την επίσημη 6ρΠοδοξία στον τομέα τών φρικαλεοτήτων ij τών λουτρών αιματος. ΕΙναι αξιοσημείωτο πως «στρατιωτικοί κριτικοί» τόσο.αναγνωρισμένοι καί που ασκούν επιρροη σπως ό Μπέρναρ φωλ καί ό Φράνσις Φιτζέραντ, περιορίζονται νά μεταδίδουν τις επίσημες δολιότητες σε ζητήματα σάν την εκκα{jάριση και την αγροτικη μεταρρύfjμιση τού 1956, στο Β. Βιετνάμ ij τη σφαγη στο Χουε στά Δεν {Jέλω νά υπαινιχfjώ πως οί συνήt'tως αξιόπιστοι αυτοι συγγραφείς Έγιναν τά έκούσια οργανα γιά τέτοιες δολιότητες, αλλά απλά πως το επίσημο ψέμα δ ιατυπώfjηκε με τόσο επιβλητικο τρόπο, (ΊΊστε ειναι δύσκολο, ακόμη και γιά τους μαχητικους και' τίμιους δημοσιογράφους, νά δώσουν ακριβη αφήγηση 20

19 των γεγονότων. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε πως τα πραγματικα γεγονότα είναι τόσο προκλητικά, σε τόσο ευαισ1'jητα πεδια, ωστε ή προσπά1'jεια να τα περιγράψει κανεις είναι καταδικασμένη να προσβάλει τους περισσότερους αναγνωστες και απολογητες και να προκαλέσει ειρωνικη αντιδραση για κείνον που πέρασε ετσι ξώφαλτσα και στον όποίο δεν μπορεί πια στο έξης να εχει κανεις εμπιστοσύνη. Είναι κα1'jαρα 6ργουελιανο να μετράει κανεις ως ποιο σημείο ή αξιοπιστία ποιι μπορει να εχει σαν πολεμικος κριτικος εξαρταται πολυ περισσότερο απο το γεγονος στι προσχγόρησε στις επίσημες παραποιήσεις, παρα απο την απόπειρα να τις αποκαλύψει, με τη βοή {Jεια ντοκουμέντων, και να τις επανορ{jώσει. Το μέγα 1'Jέμα εδω είναι πολυ σοβαρότερο απο τη δυνατότητα μιας λογικα συγκροτημένης [δεολογίας σε μια φιλελεύ1'jερη δημοκρατία. Ό πέπλος του μυστηρίου και του δόλου που χρησιμοποιείται για την αντιστροφη της ταυτότητας του εγκληματία και του 1'Jύματος, στο Βιετνάμ, είναι επίσης το χαρακτηριστικο στοιχείο που ενυπάρχει μέσα στο βασικο υπόδειγμα κά1'jε αμερικανικης εμπλοκης σε όποιοδήποτε μέρος του τρίτου Κόσμου και προσδιορίζει επίσης τις σχέσεις της κυβέρνησης με τις ε{jνικες μειονότητες στο εσωτερικο των Ήνωμένων Πολιτειων. Είναι σχεδον αδύνατο να ξεκα1'jαρίσει κανεις τη διεισδυτικη αυτη διαδικασία της παραποίησης των γεγονότων, που βρίσκεται σε δράση σε κά1'jε σημαντικο τομέα της κοινωνικης ζωης και γι' αυτο το λόγο δεν υπάρχει ελπίδα, τώρα, να δουμε να απορρίπτονται οί πιο ανυπόφορες πλευρες της αμερικανικης εξωτερικης πολιτικης. Οί αν{jρωποι που προκάλεσαν τον πόλεμο της 'Ινδοκίνας είναι κα1'jημερινα ετοιμοι να εξασφαλίσουν τα Ίδια καταστρεπτικα αποτελέσματα σε βάρος κάποιου αλλου δύστυχου λαου, σε όποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ό Σόμσκυ και ό Χέρμαν εφεραν στο φως την πλατια αυτη τροχια του τρόμου, την όποία εγγυαται και χρηματοδοτεί ή ουάσινγκτον και ή όποία υπάρχει ακόμη στο Βιετνάμ, παρα την αυταπάτη μας πως τελειώσαμε με τις υποχρεώσεις μας σ' αυτον τον τόπο. Ποιος 1'JιX μπορουσε, χωρις απελπισι'α, να σκεφτεί την εκταση του ρόλου μας στην κα1'jημεριvή φρίκη που επιβλή1'jηκε στοιjς αντιπολιτευόμενους απο τα 21

20 καταπιεστικα κα{}εστώτα, σπως της Έλλάδας, της Δ ημοκρατίας τού 'Α. γίου Δομινίκου, της Βραζιλίας, της ουρουγουάης, της Ν. Κορέας, της Ταϋλάνδης, τών Φιλιππίνων, της Ν. Άφρικης, τού 'Ιράν; Ό Ρίτσαρντ Νίξον Elvat ενας πρόεδρος που διεκδικεί σαν προνόμιο τού αξιώματός του το δικαίωμα να βομβαρδίζει κα{}ημερινα ξένες χώρες, να παραποιει τις εκ{}έσεις τού Ύπουργείου Άμύνης, επειτα, σταν τέτοιες πληροφορίες γίνονται αντικείμενο διαρροών στον τύπο, να επιτρέπει την καταγραφη τών λόγων τών στενών του συνεργατών σε μαγνητικες ταινίες, στο όνομα της «ε{}νικής ασφάλειας». Άκόμη και σταν ή αγανάκτηση για το Γουωτεργκέητ Elvat στο αποκορύφωμά της, ό Νίξον αρνείται να αποκαλύψει τις τερατώδεις στατιστικες τών επιδρομών, τών τόνων βομβών και τών στόχων κατα τόν αεροπορικό πόλεμο στην Καμπότζη. Μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε την αποστροφη τού Νίξον να αφήνει να περνάνε οί πληροφορίες, αν εξετάσουμε την εξήγηση που έδωσε ή κ. Μέρρυ Ντάουσον σχετικα με το γιό της, για να δικαιολογήσει την αρνησή του να εξακολουifήσει να όδηγεί αεροπλάνα σε αποστολες Β-52 επάνω απο την Καμπότζη: «ΥΕνιωifε πως δεν βομβάρδιζαν τίποτα αλλο εκτος απο ενα λαό». Ή μακρια ίστορία που όδηγει ενα Κογκρέσο και ενα λαο να συναινει, μπροστα στην παραποίηση τών γεγονότων καi στην καταστρατήγηση της αλήifειας, αυτη πλήρωσε το τίμημα. Άποτέλεσμα εlναι, σλα τα στοιχεία της κυβερνητικης διαδικασίας * να ακρωτηριασifούν και ό ίδιος ό ifεσμος τής «πολιτείας», δπως δλα, διαφifαρεί. Ή ηifικη κατάπτωση έχει τώρα τόσο πλατια διασπαρει, που Elvat πιifανο ή όλοκληρωτικη αποκάλυψη τής τρομερής αλήifειας για τούς αμερικανικους βομβαρδισμους στην Καμπότζη, να αντιμετωπισ{}ει για μια ακόμα φορα με ανασήκωμα τών ωμων, σαν ή πολιτικη της γενοκτονίας να ηταν το μόνο πράγμα που μπορούσαμε να περιμένουμε απο τους ήγέτες μας. - 'Αφού δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτο το αισ{fημα αδυναμίας και αδιαφορίας, δεν παρουσιάζεται καμια προοπτική που να μπορεί να μεταifέσει τις αρνητικες «Governing prouss». 22

21 διινάμεις, που ασκησαν επι τόσο χρόνο τήν εξουσία τους, ij, τουλάχιστον, να τις μεταπείσει να συνεχίσουν τήν πορεία που Elxav αρχίσει. Πράγματι, σταν επαληf}εύουμε τον ισολογισμο της αντεπανάστασης, σπως εκαναν ό Σόμσκυ και ό Χέρμαν, ανακαλύπτουμε πως «οί φρικαλεότητες τού Αευκου ΟΓκου», με την εννοια που παίρνουν με τήν «ειρηνευτική» εqγασία nον ύδρα υλικών τού Γουωτεργκέητ, Elval ασήμαντο πράγμα, σε σύγκριση με τον κατάλογο μιας αλλης φρίκης που αγνοούμε fj που τή δεχόμαστε σαν τήν απλή ρουτίνα τών εξωτερικών σχέσεων. 'Ασφαλώς, ό κατάλογος τών εχf}ρών τού Νίξον εlναι παιδικο παιχνίδι αν συγκρι1'jεί με τους μηνιάτικους καταλόγους εκτελέσεων τού Προγράμματος «Φοίνιξ» στο Ν. Βιετνάμ. Ύπάρχει ενας κίνδυνος - δεν f}it η{}ελα να πώ ενα σχέδιο- που ενεδρεύει πίσω απο τους ανf}ρώπους καλ ij; f}έλησης που γράφουν κύρια αρf}ρα στήν εφημερίδα «Νιού Γιορκ Τάϊμς», ό κίνδυυος στι μαζί τους κινητοποιούσαμε σλη τήν ηf}ική μας ενεργητικότητα και τήν επιτηδειότητά μας στήν αναμορφωτικη απέχ1'jεια για σ, τι αποτελεί «φάκελο Γουωτεργκέητ», ενώ ταυτόχρονα εξακοντίζαμε μια ματια στην επίσημη συνενοχή μας, στις αίματοβαμμένες πράξεις τών φίλων μας και τών συνοδοιπόρων μας, στα καταπιεστικα καf}εστώτα πού περιζώνουν τώρα τον κόσμο. Σαν συμπλήρωμα στις ανησυχίες μας σχετικα με τις ακριβείς διαστάσεις τών προσωπικών διακινδυνεύσεων τού Ρίτσαρντ Νίξον στή διάρρηξη τού Γουωτεργκέητπού στην ευρύτερη αυτη προοπτική μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν «διάρρηξη τρίτης κατηγορίας» - f}it επρεπε να επιμείνουμε για να αναλάβει μια Select Co mmittee της Γερουσίας τήν εξέταση τών κατηγοριών που επιρρίπτονται στον Νίξον απο τον πρίγκιπα Noρovτoμ Σιχανούκ; «Τον κατηγορούμε ρητα σαν τον κύριο ύπεύ- 1tυνο για τον πόλεμο προσωπικά. Είναι ό αρχιεγκληματίας που εχει στη συνείδησή του το βάρος για το 1tάνατο δεκάδων χιλιάδων καμποτζιανων». (Νιου Γιορκ Τάϊμς, 12 'Ιουλίου 1973). 23

22 Για να μήν αναφέρουμε τις δεκάδες χιλιάδες που πρέπει να προσffέσουμε στήν Ταϋλάνδη, στο Ν. Βιετνάμ, στο Β. Βιετνάμ. Κάτω απο το φώς μιας παρόμοιας πραγματικότητας, ή «συμφωνία κυρίων» (gentiemal1 '5 agreement), που συνομολογή{}ηκε μεταξυ τού Λευκού Οικου και τού Κογκρέσου για τή συνέχιση τού βομβαρδισμού στήν Καμπότζη ως τα μέσα Αυγούστου 1973 εχει μιαν οσμι] πιο ανυπόφορη ακόμη απο τα λεπτα σχέδια, που εκπονήffηκαν μέσα στα κεφάλια τών κυρίων Σεγκρέττι, Χάντ, Λίντυ και ι'ίλλων. Κεντρικος σκοπος τού Σόμσκυ και τού Χέρμαν είναι να εκffέσουν, μέσα στήν ιδ ια του τή μορφή, το μεγάλο ψέμα, δπως ειπώ{}ηκε απο τήν κυβέρνηση τιον Ήνωμένων Πολιτειών, στή σχέση του με τις ωμότητες. Αυτο το ψέμα το είχαν πεί οί ήγέτες μας, γιατι τους είχε φέρει σε αμηχανία ή αλήffεια fj γιατι φοβούνταν τις πολιτικές της συνέπειες. Κατα τον Τζων Ντήν, ή αγωνία μπορούσε να είχε προκληffεί στο Νίξον απο ενα μονήρη διαδηλωτή στο Πάρκο Λαφαγιέτ. Άλλα δεν μπορούμε να λογοδοτήσουμε για τήν εκβαση με την άπλή αναφορα στήν ψυχική κατάσταση τού κ. Νίξον. Ό Τζων Φ. Κέγνεντυ και ό Λύντον Μπ. Τζόνσον εχουν εμπλακεί βαffια μέσα στο διπλο ψεύδος που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε τήν τακτική μας να σκοπvνουμε α{}ώους σε μακρινες χώρες με ησυχη συνείδηση. Σε ποια κρυμμένα ψυχικα απο19έματα ffix μπορέσουμε να βρούμε τή δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτή τήν τρομερή αλήffεια; Τί να κάνουμε μπροστα σ' αυτή τήν κατάσταση; Ή απάντηση δεν είναι ευκολη ουτε και ύπάρχει καμια προοπτική για «γρήγορη Επιδιόρffωση». Αυτή τουλάχιστον ή ανάλυση αποτελεί στέρεο εδαφος. Ρίτσαρντ Α. φαλκ 'Ιούλιος 1973 Χάρντουικ, Βέρμοντ 24

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Λουτρα αϊματος» - «bloodbath» - είναι δρος οικείος στους Άμερικα :ούς. Χρησιμοποιείται κοινα για την περιγραφη πράξεων βίας και τρόμου - περασμένων, σύγχρονων και μελλοντικών - εναντίον τών αμάχων πληitυσμ(flν, δταν αποδίδονται στον fxitqd και στην περίπτωση που ή νίκη δεν είναι με τα μέρος μας. Κατα την επίσημη π.χ. εκδοχη της πολυ πρόσφατης βιετναμικης ίστορίας, εμείς μόνο και ό γενναιότατος σί'μμαχός μας της Σαϊγκον όρitωι'tήκαμε (ινάμεσα στα δέκα έπτα έκατομμύρια τών Νοτιοβιετναμέζων και στα λουτρα αιματος που δηitεν ita προκαλοϋσαν οί βαρβαρικες όρδες τοϋ Β. Βιετναμ (Λα ίκη Δημοκρατία τοϋ Βιετναμ) και δ βραχίονάς τους στο Νότο, οί Βιετκόγκ. Ή εντύπωση που μεταδίδουν τα μαζικα μέσα ενημέρωσης καi τα κοινό τους μέτρο είναι ή ιξντύπωση ένας ανι'tρωπιστικοϋ ενδιαφέροντος, απα την πλευρα τών Άμερικανών ιitυνόντων, απέναντι στα itύματα της «βίας». 'Έκαναν τα κοινα να πιστεύει πως ή αμερικανικη πολιτικη στο Βιετνcφ επιβλήitηκε κατα κάποιο τρόπο απο την προσφυγη στη βία και την απειλη ένας λουτροϋ αιματος - απα την πλευρα τών αλλων. 'Ωστόσο, ακόμη και μια επιτροχάδην ανάλυση της πρόσφατης ίστορίας ύπαγορεύει π(ος τα ενδιαφέρον που μπορεί να εχουν για τη βία στην ουάσινγκτον (δπως και στη Μόσχα και στα Πεκίνο) είναι εξαιρετικα εκλεκτικό. Μερικα λουτρα αιματος φαίνεται πως itεωροϋνται «ανώδυνα» η ακόμη ι'tετικα και εποικοδομητικά. Μόνον ενα ειδος πολυ ιδιαίτερο ανάμεσά τους εχει δικαίωμα στη 25

24 δημοσιότητα, κρίνεται αποτρόπαιο και ίκανο να προκαλέσει αγανάκτηση. 'Έτσι, μετά, το πραξικόπημα της δεξιας στην Καμπότζη, τον Μάρτιο του 1970, ποι, {,ποστηρίχτηκε απο τη C.I.A. (C.I.A. - sponsored) ό Λον-Νολ οργάνωσε γρήγορα ενα διωγμο η fva λουτρ ο αιματος σε βάρος τών Βιετναμέζων που εμεναν στη χώρα, με σκοπο να κερδίσει την ύποστήριξη τών χωρικών. Ό αριι'tμος τών itυμάτων κατα τη σφαγη αιηη ξεπερνάει τις 5.000' και μακάβριες ανταποκρίσεις, φωτογραφίες πτωμάτων που λικνίζονταν επάνω στα νερα τών ποταμών τροφοδότησαν τα αρχεία τών ανταποκριτών του δυτικού τύπου. Λίγο μετά, οί Ήνωμένες Πολιτείες και ή κυβέρνηση - πελάτης τους της Σαϊγκον εισέβαλαν στην Καμπότζη, δχι, δμως, για να σταματήσουν το λουτρο αιματος η για να εκδικηitovv τα itύματά του ' αντί{}ετα, μάλιστα, οί δυνάμεις αιηες κινητοποιήitηκαν για να ύποστηρίξουν τους οργανωτες τών σφαγών, τη στιγμη που ηταν ετοιμοι να ανατραπούν. Το «ανώδυνο» λουτρ ο αιματος τού Λον Νόλ, που πραγματοποιηι'tηκε σε μικρη κλίμακα, ακολουitήitηκε απο ενα «εποικοδομητικο» λουτρ ο αιματος, πολυ πιο ουσιαστικό, κυρίως με τη μορφη της δύναμης πυρος που εξαπέλυσαν οί Ήνωμένες Πολιτείες και οί ύποτελείς τους της Σα ίγκόν. Σύμφων('( μι: τα λόγια ένας παρατηρητη που γνώριζε σε βάitος τα πράγματα στην ΚαμπότζηC: «Ή Καμπότζη ύπέστη με τη σειρά της την καταστροφη απο την αμερικανικη αεροπορικη δύναμη. Ή μεitοδικη λεηλα σίατών οικονομικών πόρων, δασικών φυτειών, ειρηνικών και ευχάριστων χωριών, που εξαφανίζονταν το ενα μετα το αλλ ο κάτω απο τις βόμβες και το ναπάλμ, δεν ειχε καμια στρατιωτικη δικαιολογία και χρησίμευε ουσιαστικα για να πεινάσουν οί πληitυσμοί». 'Εκείνοι που εδωσαν προσοχη στη σφαγη τών Καμποτζιανών απο τις αμερικανικες δυνάμεις στα 1970, δεν itα επρεπε να εκπλαγούν για τον εντατικο βομβαρδισμο πυκνοκατοικημένων απο αμαχο πληitυσμο εκτάσεων, τρία χρόνια αργότερα κατα την τελευταία πρσσπάitεια να 26

25 σω{}εί το υπο αμερικανικη κάλυψη κα{}εστως που κατέρρεε. Πρόκειται άπλα για τη μικρότερη παραλλαγη μιας πολιτικης που ακολου{}ήf:tηκε επίμονα στην Καμπότζη, την όποία ό 'ίδιος ό πρόεδρος Νίξον αποκάλεσε «ή {}εωρία Νίξον στην πιο κα{}αρη μορφή της'». τα λουτρα αϊματος που είναι αντικείμενο κανονικης διαφήμισης και καταδίκης και που τα f:tύματά τους αξίζουν μιας σοβαρότερης απασχόλησης, τα βλέπουμε συχνά, εξετάζοντάς τα απο πιο κοντά, να αποκαλύπτονται όλοκληρωτικα η εν μέρει εικονικά. τα φανταστικα ωjτα η σχεδον φανταστικα λουτρα αϊματος εκπλήρωσαν το σημαντικότατο εργο των «δημοσίων σχέσεων» στην κινητοποίηση της κοινης γνώμης, για την υποστήριξη της αμερικανικης στρατιωτικης επέμβασης στο εξωτερικό. Αυτο είναι ιδιαίτερα αληf:tινο στην περίπτωση του Βιετνάμ. Ή κοινη γνώμη είχε μιαν «αρνητικη» τάση και' οί κατασκευαστες πολέμου επρεπε να καταβάλουν προσπάf:tειες για να συγκρατήσουν στη γραμμή τους τον αμερικανικο λαό. Ή επανειλημμένη προσφυγη στην κατασκευασμένη πληροφορία υπογραμμίζει το ρόλο που επαιξε το «λουτρο αϊματος» στην προπαγάνδα που ανέπτυξε με προσοχη ή ουάσινγκτον γι' αυτο το {}έμα. Οί αποδείξεις της φανταστικης autijc δημιουργίας - που συζητήf:tηκε πιο πάνω - εκανε φανερο επίσης το γεγονος πως οί αφηγήσεις * που πηγάζουν απο την πηγη αυτή, ε'ίτε προέρχονται απο τους στρατιωτικους εμπειρογνώμονες, απο την πνευματικη ήγεσία η απο το κράτος, {}α επρεπε να εκτιμηf:tουν απο τα μέτρα και τις μεf:tόδους που χρησιμοποιουνται κανονικα για να μετρηf:tεί ή απόδοση όποιουδήποτε Ύπουργείου Προπαγάνδας. Το μέγα μάf:tημα στις δημόσιες σχέσεις, που μας εδωσε ό πόλεμος στο Βιετνάμ, είναι πως σε κά{}ε περίπτωση «το μεγάλο ψέμα» μπορεί να πιάσει παρ' δλες τις ευκαιριακες διαφυγες που μπορουν να διαρρεύσουν σε εν αν ελεύ{}ερο τύπο. 'Όχι μόνο μπορεί να επιζήσει και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, χωρις να είναι ανάγκη να νοιάζεται κανεις για όλότελα δι/; ιιολογημένες και όριστικεςj ανασκευές, αλλα μπορουν και όρισμένες πατριωτικες αλήf:tει- Ή {Ητογρ(χμμιση είναι δική μας. «5torie," είναι ό δρος ποι, χρησ![lt1 ποιουσαν συχν α οί πρωτοι (Ίσι'tενεϊς του Φρ όϋντ 27

26 ες να αποκατασταftο:υν σταftερα στα μάτια της πλειοψηφίας με την επίμονη επανάληψη. Ή κυβέρνηση μπορεί, με το βαftμο συνεργασίας που χρειάζεται απο την πλευρα των μέσων μαζικης ενημέρωσης και αχι χωρις εξασφαλισμένη περίπου επιτυχία, να εμπλακεί στη «διαχείριση των φρικαλεοτήτων» μόνο με το βάρος των πληροφοριων που μπαίνουν σε κυκλοφορία, με την εκλεκτικη χρησιμοποίηση των αναφορών για τις βιαιοπραγίες που αποδίδονται στον εχftρό, με τη δημιουργία αφηγήσεων και μύftων για λουτρα α'ίματος και με τον εξωρα'ίσμό τους. Οί μύftοι αυτοι δεν πεftαίνουν ποτέ ' ανασύρονται απο τις στάχτες και προβάλλονται αδιάκοπα, παρα το γεγονος στι ή απόδειξη που τους διαψεύδει είναι ευκολα αποδεκτή. Ή εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάϊμςπ.χ. εβαλε σε περίοπτη 1'tέση την επιβεβαίωση των μαζικών δολοφονιων που διέπραξαν δυο φορες πέρσι οί Βορειοβιετναμέζοι και το Έftνικοαπελευftερωτικο Μέτωπο στο Χουέ: την πρώτη φορα πρόβαλαν τον αριftμο των νεκρων ' τη δεύτερη φορα ό αριftμος εγινε και κάftε φορα χωρις να αναφέρεται ιδιαίτερη πηγη σαν απόδειξη'. 'Όπως αποδεικνύουμε πιο κάτω, ό μύftος αιηος κατασκευάστηκε απο τη σύγχυση τών κοινών τάφων - που οί περισσότεροι φαίνεται πως περιέχουν τα ftύματα της «συμμαχικης» δύναμης πυρός-, και απο την αλλη απο τη λανι'ίασμένη μετάφραση ντοκουμέντων και τη συνειδητη παραποίηση, στα χέρια της προπαγανδιστικης μηχανης Σα'ίγκον - Η.Π.Α. Άλλά, με την αγαπητη στην εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάϊμςεννοια τού «[σου ζυγού», τα επίσημα ψέματα δικαιούνται τη σωστή τους αναλογία. Άναλογία πού, γενικά, είναι σημαντικότερη απο εκείνη που αποδίδουν συνήftως στις χαμηλόφωνες ανασκευές, για τις όποίες επιτρέπεται ή εκφραση στην «αλλη πλευρα» τού προβλήματος. Μ' αυτο τον «1:σο ζυγό», που σαν εννοια διατηρεί:ται στην κοινη γνώμη, και επιπλέον με τον επίσημο ελεγχο για τη διακίνηση των ειδήσεων και με συντάκτες τών κύριων αρftρων και συντάκτες που ακολουftούν το ρεύμα, είναι δυνατον να ftεσμοποιηftούν μύftοι για φρικαλεότητες. Ταυτόχρονα, το πρόβλημα τών δικών μας φρικαλεοτήτων μπορεί να παραμεριστεί ' οί φρικαλεότητές μας δεν 28

27 είναι τίποτα αλλο παρ α οί «ακούσιες συνέπειες της στρατιωτικης δράσηςl)>> 11 ανήκουν στα αναπόφευκτα εκείνα φαινόμενα της ίστορίας, για τα όποία δεν εχουμε καμια ευl'tύνη", 11 ανήκουν σ' εκείνα τα «μεμονωμένα επεισόδια» για τα όποία τιμωρούνται οί ενοχοι, σύμφωνα με το δικό μας δικαστικο σύστημα. Οί πιο φανατικοι απολογητες τού Κράτους μπορούν ετσι να συναγάγουν απο Τ11 βιετναμέζικη πείρα, δτικ: «Ύπάρχουν ε{}νη πιο πολιτισμένα απο αλλα, ανάλογα με τις ιδιοτροπίες της ίστορίας και της l'tείας Πρόνοιας. Δεν l'tct μπορούσαμε σήμερα και στην εποχή μας να μεταχειριζόμαστε τους αιχμαλώτους πολέμου δπως εκαναν οί Βιετναμέζοι. Και ύπεν&υμίζουμε ταπεινά, πως πολεμήσαμε στην 'Ινδοκίνα τις αταβιστικες δυνάμεις που εδωσαν ίστορικη και Tιl'tlxi] δικαιολόγηση στα βασανιστήρια και στον εξευτελισμο τού ατόμου». τα πνεύματα που ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη διατήρηση τού 'ίσου ζυγού, αντιλαμβάνονται δτι «δυστυχως ό φάκελος δεν είναι αψογος» και δτι «οί ανώτερες αρχες των Ήνωμένων Πολιτειων δεν μπορούν να αποφύγουν την εul'tύνη για όρισμένες παραβιάσεις τού πνεύματος, αν οχι τού γράμματος τού Διεl'tνΟύς Δικαίου... ακόμη και αν οί παραβιάσεις αυτες δεν ηταν ή εκφραση της επίσημης πολιτικης, - επιμένοντας, βέβαια, ταυτόχρονα στο γεγονος πως «ή καταδί.κη των Βιετναμέζων κομμουνιστων δεν μπορεί να εξαλειφl'tεί με την ευλαβικη αυταπάρνηση των Βορειοβιετναμέζων 11 εκείνων που τους δικαιολογούν, στη χώρα μας», και δτι «μια περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί και πρέπει να κα1'tορίζεται εναντίον των Βορειοβιετναμέζων, εξαιτίας των όλοφάνερων παραβιάσεων απο μέρους τους της Σύμβασης της Γενεύης τού 1949"...» Μια συζήτηση που l'tct αναφερόταν στις μηχανορραφίες που γίνονται στη διαχείριση των φρικαλεοτήτων και στους λόγους της σταl'tερης επιτυχίας της, ξεπερνάει τα πλαίσια της μονογραφίας αυτης. Ό σκοπός της είναι' 29

28 ταπεινότερος: εδώ, επιχειρούμε, πρώτα, να αποδείξουμε δτι τα λουτρα αϊματος δεν 1'tεωρούνται αναγκαστικα κακα κατα την αποψη της αμερικανικης ήγεσίας' μπορούν να ειναι χωρις σημασία, ανώδυνα η, κατα τρρπο εντελώς 1'tετικό, αξιέπαινα. Μεγάλος αρι1'tμος λουτρών αϊματος, αλη1'tινα απέραντων, που διαπράχτηκαν τις δυο' Τfλευταίες δεκαετίες, αντιμετωπίστηκαν, πράγματι, μέσα απ' αυτο το πρίσμα απο την ουάσινγκτον - μερικά, μάλιστα, απ' αυτα κατευίτύνονταν αμεσα η ειχαν παρασκευαστεί εμμεσα. Μας φαίνεται σαν μια όλοφάνερη και στοιχειώδης αλήίτεια, δτι ή ήγεσία (1eadership) στις Ήνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της κυρίαρχης ίτέσης της και τών αντεπαναστατικών της προσπαίτειών, που πραγματοποιούνται σε δλη την κλίμακα τού πλανήτη, βρέ{}ηκε να ε[ναι ό μόνος, σε τέτοια αναλογία, παρακι.νητης και διαχειριστης τών φοβερώτερων λουτρών αιματος η το ύλικο και η{}ικο στήριγμά τους, στα χρόνια που ακολούίτησαν μετα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 'Αφού παρουσιάσουμε μερικα παραδείγματα ανώδυνων και εποικοδομητικών λουτρών, 1'tα περάσουμε σε μερικα φανταστικα πρότυπα «αχρείων» λουτρών αϊματος, που επαιξαν σημαντικο ρόλο στη δικαιολόγηση της επέμβασης τών Η.Π.Α. στο Βιετνάμ. Θα εξετάσουμε ιδιαίτερα τα σχετικα επίπεδα και τις στρατηγικες της βίας που χρησιμοποίησαν ή Σα'ίγκον και οί 'Ηνωμένες Πολιτείες απο τη μια μεριά, και οί επαναστατικες δυνάμεις απο την αλλη τα γεγονότα τού στο Β. Βιετναμ και τις σφαγες στο Χουε στα Θα συζητήσουμε, τέλος, για την καταπίεση που συνεχώς μεγαλώνει και για την απειλη που και οί δυο αυτοι παράγοντες ρίχνουν το βάρος τους επάνω στους πολιτικους κρατούμενους, σ' αυτους τους όμαδικους τάφους που εχτισαν οί Ήνωμένες Πολιτείες στο Βιετναμ - προς δόξαν και εφαρμογην της αμερικανικης πολιτικης ύποστήριξης τών εποικοδομητικών λουτρών αϊματος, που εχει απο καιρο επιβεβαιω1'tεί. Νόαμ Σόμσκυ "Ενουαρντ Σ. Χέρμαν 30

29 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑ ΤΟΣ

30

31 ΜΕΤΑΑΠΟΙΚΙΑΚΉ ΣΉΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΤΡΟΜΟ ΚΡΑΤΙΑ Ή απάντηση τών αμερικανών ηγετών για τα λουτρα αϊματος ηταν σε στενη σχέση με την φύση τών itυμάτων και τών δημίων και με τις πολιτικες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν απο τη σφαγη και την τρομοκρατία. Στον Τρίτο Κόσμο, δπου οί Ήνωμένες Πολιτείες πήραν σταitερα itέση εναντίον κάitε επαναστατικής αλλαγης (re volutionary change) απο την εποχη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάitησαν να συγκρατήσουν τις μετααποικιακες κοινωνίες που βρίσκονταν στο δρόμο της ανεξαρτοποίησης μέσα στα δρια τού «Έλεύitερου Κόσμου» χωρις να λογαριάσουν την ανοδο τών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που δρούσαν στις 'ίδιες αυτες χώρες. Αυτος ό συντηρητικος και αντεπαναστατικος αντικειμενικος σκοπος καitόρισε την κλίμακα της αίματοχυσίας και της αποδεκτηςl και μη αποδεκτης βίας. Με την προοπτικη αυτή, οί σφαγες στο ονομα της επανάστασης είναι κακες και αποτελούν προσφυγη στη βία, προσφυγη που itεωρείται ακατάλληλη και χονδροειδης για επίτευξη μιας κοινωνικης αλλαγης. Τέτοιες σφαγες είναι το εργο «τρομοκρατών» - η ιδια η λέξη «βία» προορίζεται συνήitως για την χρήση της δύναμης, δταν χρησιμοποιείται απο στοιχεία και κινή ματα τα όποία δεν εγκρίνουμε. Μια αναφορα τή ς A.I.D.c στα 1970, Π.χ. αναφέρεται στις αυξημένες ίκανότητες της νοτιοβιετναμέζικης αστυνομίας, εκείνης ασφαλώς σ' όλόκληρο τον κόσμο, που κάνει την πιο μεγάλη χρήση βασανιστηρίων για να «εμποδίσει την εξάπλωση της βίαςl"». Και στα 1967 η εκitεση τών «μετριοπαitών ειδικών» για την αστυνομία της Άσίας,. 33

32 που επιχορηγείται απο την Freedon Ho use, δικαιολογούσε την επωεση των Η.Π.Α. στο Βιετναμ και κατα συνέπεια, τις μαζικες δολοφονίες στην 'Ινδονησία ταυτόχρονα, καταδίκαζε ρητα εκείνους που «ύποστηρίζουν την αποψη στι ή βία είναι το καλύτερο μέσο για την εξασφάλιση μιας πραγματικης αλλαγης» (χωρις αμφιβολία, το Έ1'tνικο Άπελευ1'tερωτικο Μέτωπο, ή Λα ίκη Δημοκρατία τού Βιετναμ και οί κομμουνιστες της 'Ινδονησίας)!!. τα λουτρα αϊματος, που διέπραξαν οί αντεπαναστατικες δυνάμεις, εξετάζονται κάτω απο ενα όλότελα αλλο πρίσμα, αφού ύπαγορεύονται απο όλότελα διαφορετικο συμφέρον: το συμφέρον για μια επιστροφη τού πλη1'tυσμού τού Τρίτου κόσμου στην ευκταία αυτη κατάσταση πα1'tητικότητας και ήττοπά1'tειας, σαν εκείνη που κυριαρχούσε πριν απο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο! C, που ονομαζόταν κοινως «κατάσταση στα1'tερότητας» η «πολιτικης ισορροπίας». Οί σφαγες που επιχειρούνταν για να όδηγήσουν τους πλη1'tυσμους αυτους στην πα1'tητικότητα, σπάνια χαρακτηρίζονταν σαν λουτρ ο αϊματος 11 σαν χρήση βίας - είναι «αναπροσαρμογες» 11 «δραματικες μεταβολές», που τις ανέχονταν 11 τις εν1'tάρρυναν σαν αναγκαίες και ευκταίες. Αυτο είναι αλή1'tεια, είτε γιατι το λουτρο αϊματος καταστρέφει ταυτόχρονα τον οργανωτικο μηχανισμο και τη βάση των αριστερων κινημάτων μέσα στο λαο (σπως στην 'Ινδονησία), είτε γιατι σκοτώνει μετριοπα1'tέστερα, μόνο και μόνο για να αποδιοργανώσει και να τρομοκρατήσει αρκετα ενα λαό, για να εγκα1'tιδρύσει ενα όλοκληρωτικο κα1'tεστως της δεξιας (rightist totalitarian rule), σπως ή Δομινικανικη Δημοκρατία, ή Γουατεμάλα 11 ή Βραζιλία!4, η ακόμη, γιατι τοπο1'tετείται κάπου ανάμεσα στις δυο αυτες ακρότητες, σπως στην περίπτωση της αμερικανικης «προσπάitειας» στο Νότιο Βιετνάμ. Να πούμε πως οί επαναστάσεις είναι δαπανηρες σε ανitρώπινες ζωες και πως εκείνοι που τις επιχειρσυν, ι'tα επρεπε να στα1'tμίζουν τη δαπάνη αυτη με την εκτίμηση ένος δυνατού κέρδους, είναι συμβατικο κλισέ. Λιγότερη προσοχη δόitηκε στις τεράστιες ανitρώπινες απώλειες που στοίχισαν ή «σταitεροποίηση» και οί αντεπαναστατι- 34

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος. 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015 Ημέρα μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος 70 χρόνια μετά Από τη Μαρτυρία στην Παιδεία Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση

Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Η Ηγεσία Κάνει τη Διαφορά: Κρίση, Αυτογνωσία, Αναγέννηση Χαρίδημος Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού

η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού 1 η φιλοσοφία Gestalt, η προσέγγιση PSP, το Playback Θέατρο: τοπία αυτοσχεδιασμού Το βιβλίο αυτό, του ψυχοθεραπευτή Gestalt Πέτρου Θεοδώρου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ και σε Ελληνική και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι χάρτες του Πίρι Ρέις Τρίτη, 11 Μαρτίου 2003 00:00 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 20:17

Οι χάρτες του Πίρι Ρέις Τρίτη, 11 Μαρτίου 2003 00:00 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 20:17 Η ιστορία Ιούλιος του 1957: Στο ανάκτορο Τοπκαπί, στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκονται αρχαίοι χάρτες που ανήκαν στον Τούρκο καπετάνιο Πίρι Ρέις, ο οποίος, από πειρατής, είχε γίνει ναύαρχος του οθωμανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτική της Τμηματοποίησης Αν σκοπεύεις να διαπραγματευτείς ένα π.χ. συμβόλαιο τριών ετών, διαπραγματεύσου σκληρά για ένα συμβόλαιο ενός έτους μόνο. Όταν η διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη

Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία. του Κώστα Φωτεινάκη Η Ενεργειακή φτώχεια και οι συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του Κώστα Φωτεινάκη Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου που οργάνωσε το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ 10-12 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο παγκόσμιο κέντρο εξουσίας και η πρόταση βόμβα για την Ελλάδα

Το νέο παγκόσμιο κέντρο εξουσίας και η πρόταση βόμβα για την Ελλάδα Το νέο παγκόσμιο κέντρο εξουσίας και η πρόταση βόμβα για την Ελλάδα Φεβρουαρίου 12, 2015 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Το τελευταίο διάστημα γίνεται πιο συχνά λόγος για την μετατόπιση του κέντρου βάρους των νέων παγκόσμιων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο

Μια οµαδικοαναλυτική άποψη για την ιστορία και το χρόνο Η παρακάτω εργασία παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό σεµινάριο στα οµαδικά δυναµικά στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τον Ιανουάριο του 2000. Στην οµάδα που συνεργάστηκε µαζί µου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 1 Συνέντευξη Τύπου κ. Ν. Ευθυμιάδη, Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 Κυρίες και Κύριοι, Η διαδρομή μου λίγο πολύ γνωστή. Εκτός από την επιχειρηματική μου δραστηριότητα ανέλαβα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β

ΟΜΑΔΑ Β ΘΕΜΑ Β1 Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Ο Φραντς Κάφκα στη σκιαγραφία του σύγχρονου ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ β τόμος αρχές οικονομικής θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο - Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γ Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: συχνά η θεματική πρόταση διασαφηνίζεται και αναπτύσσεται καλύτερα με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελεί νέο στοιχείο στη ζωή μας η συνειδητοποίηση ότι ο φυλακισμένος, «εχθρός» της κοινωνίας, ο εκτός νόμου άνθρωπος του υπόκοσμου είναι μια ανθρώπινη οντότητα, που αντί να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της Επιπεδίας

Το παραμύθι της Επιπεδίας Το παραμύθι της Επιπεδίας Ιστορία του J.Weeks, βασισμένη σε ιδέες του μυθιστορήματος Flatland: a romance in many dimensions, του E.A.Abbott, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1884, και στο οποίο βασίστηκε το κινηματογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΠΙΟΡΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2014 Δηλώσεις Από τον διάλογο του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια με τους δημοσιογράφους

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη της Κοµµουνιστικής Αριστεράς στους προλετάριους

ιακήρυξη της Κοµµουνιστικής Αριστεράς στους προλετάριους ιακήρυξη της Κοµµουνιστικής Αριστεράς στους προλετάριους της Ευρώπης (Ιούνιος 1944) Σε λίγο κλείνουν πέντε χρόνια από τότε που µαίνεται αυτός ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στην Ευρώπη µε όλη την αθλιότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΝΕλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

αφίσες από την Ισπανική Επανάσταση

αφίσες από την Ισπανική Επανάσταση Η παρακάτω αφίσα (όπως και πολλές άλλες παρόμοιες) αναφέρεται στην έλλειψη τροφίμων που ήταν βασικό πρόβλημα στη ημοκρατική ζώνη. Αρκετές ήταν οι αιτίες που προκαλούσαν αυτή την έλλειψη. Πρώτον, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΠΑΦΗ! Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε προς διδασκαλία, στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ένα καινούργιο βιβλίο γραμματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία. 02.02.2015 Εορτασμός της ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος Χριστίνα Κουλούρη Καθηγήτρια Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Διαβάστε περισσότερα