ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑΤΟΣ. στα γεγονότα και στην προπαγάνδα. ΤΟ Άρχιπέλαγος Bloodbath. του Ζαν πιερ Φαίιγ ΝΟΑΜ Σ ΟΜΣΚΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Σ. ΧΕΡΜΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΗΡΙΔΑΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑΤΟΣ. στα γεγονότα και στην προπαγάνδα. ΤΟ Άρχιπέλαγος Bloodbath. του Ζαν πιερ Φαίιγ ΝΟΑΜ Σ ΟΜΣΚΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Σ. ΧΕΡΜΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΗΡΙΔΑΝΟΣ"

Transcript

1 ΝΟΑΜ Σ ΟΜΣΚΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ Σ. ΧΕΡΜΑΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑΤΟΣ στα γεγονότα και στην προπαγάνδα Προτάσσεται ΤΟ Άρχιπέλαγος Bloodbath του Ζαν πιερ Φαίιγ ΗΡΙΔΑΝΟΣ

2 Τίτλος τού πρωτοτύπου: Counter-revolutionary violence: Bloodbaths in fact and propaganda, Noam Chomsky, Massachusetts Institute of Technology (Linguistics) - Edward S. Herman, University of Pennsylvania (Economics) Για την έλλ ηνικη γ λώσσα ΑΛΕΚΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤ ΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 39 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ Στοιχειοftεσία: ΦΩΤΡΟΝ Α.Ε. Λ. Συγγρου Ι 94 'Εκτύπωση offset: Δ. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ Πε λ ατα 19 - Άftήνα

3 ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ BLOODBATH Το σύντομο αυτο βιβλίο εχει την ίδια σημασία με το απέραντο «'Αρχιπέλαγος τού Γκουλάγκ». Και είναι σα να αγνοείς τη γεωγραφία του αιώνα στον όποίο ζουμε, αν δεν γνωρίζεις αυτο το βιβλίο 11 αν αρνείσαι να γνωρίσεις το περιεχόμενό του. ΟΙ διαφορες ειναι όλοφάνερες. Έδώ, ό συγγραφέας της μαρτυρίας δεν ανήκει στην τεράστια κατηγορία τών 1tυμάτων. Κατοικεί στο στρατόπεδο εκείνων που 1tα μπορουσαν να μείνουν «ουδέτεροι», 11 να πλέξουν το εγκώμιο της αδιαφορίας 11, ακόμη καλύτερα, να διαλέξουν το ρόλο τών «ειδικών στη δικα,ιολόγηση» καί, τελικά, να γίνουν οι απολογητες τών δημίων και να φροντίσουν να τους φέρουν τις ευλογίες της ιδεολογίας: αυτην ακριβώς την έκλογη εκαναν πολλοι «διανοούμενοι», σε διάφορα μέρη - κατα τον πόλεμο της Άλγερίας, στην αντιμετώπιση της εισβολης στ11ν Πράγα, κατα τη συντριβη του λα'ίκου κα1tεστώτος της Χιλης. Άντί1tετα ή εκλογη του Νόαμ Σόμσκυ είναι να κάνει την ανάλυση του πιο επικίνδυνου πεδίου. 'Εκείνου του πεδίου, δπου και μόνο το γεγονος δτι κάνεις διακηρύξεις, κάνει αποδεκτές, και μάλιστα προκαλει, απέραντες σφαγες ανδρών, γυναικών και παιδιών. 'Επειδη πρόκειται για το μεγαλύτερο εν ζωη γλωσσολόγο - ακόμη περισσότερο: γι' αυτσν που προήγαγε τη γλωσσολογία στο επίπεδο 1tεωρητικης επιστήμης, απ οτελεσματικης και τόσο συγκροτημένης και βασικης, δσο ή 5

4 φυσικη της ϋλης και τού φωτός, αλλά, και επι πλέον, οικοδομημένης πάνω στις ίδιες τις παρυφες της σκέψης και της κοινωνίας -, δλα αιnα προδίδουν στην ενέργειά του α'υτη μια ισχυρη και μυστικη απήχηση, μόλις αντιληπτη και που σχεδόν πνίγεται. Σε μια συζήτηση που είχαμε μαζί του, σχετικα με το πρόβλημα που είχε 1'tέσει ό Ζαν Μαρι -είστε ετοιμος να οικοδομήσετε μια πολιτικη 1'tεωρία; * - απάντησε με παραδει γμα τ ικη διακριτικότητα πώς, στην κυριολεξία, δεν μπορούσε να γίνεται λόγος για 1'tεωρία σε παρόμοιο τομέα. Καί, ώστόσο, διαισ1'tάνεται κανεις πως εδω κάνουν την εμφάνισή τους εννοιες που εδωσε αλλού τη 1'tεωρητική τους σπονδύλωση και κατα κύριο λόγο ή εννοια της αποδεκτικότητας, στις πολύπλοκες 1'tεωρητικες σχέσεις που διατηρεί με μιαν αλλη εννοια, την εννοια της γραμματικότητας. πως ή διε1'tνης πολιτικη των εποικοδομητικών λουτρών αϊματος εγινε αποδεκτή απο την πρώτη δημοκρατία της σύγχρονης ίστορίας, α'υτο είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται μέσον αύτού τού βιβλίου. Παράλληλα με ενα αλλ ο πρόβλημα: πως το απελευ1'tερωτικο κίνημα που εμφανίζεται ταυτόχρονα με την πρακτικη εκφραση των σύγχρονων δημοκρατιων, δηλαδη με το σοσιαλισμό, δημιούργησε την περιοχη αύτη υποδούλωσης, που είναι πολλες φορες μεγαλύτερη απο τη Γαλλία, το σταλινικο αρχιπέλαγος Γκουλάγκ; Το Άρχιπέλαγος του Γκουλαγκ είναι πλατύ. Πλατύτερο ακόμη, κατεσπαρμένο τούτη τη φορα σ' δλη την κλίμακα τού πλανήτη, είναι το Άρχιπέλαγος του Bloodbath (Λουτρο ΑΙματος). Ό τρόπος 1'tανάτου, οί ιδιομορφίες που όδηγουν απο τη ζωη στο 1'tάνατο δεν είναι λιγότερο σκληρες εκεί, καμωμένες κι αύτες απο γόνιμους συνδυασμους των νεωτερισμων της τεχνικης και των πρωτόγονων 1'tηριωδιων. Οί αρι1'tμοι ι'tανάτων, βίαιων 1'tανάτων, καταγράφονται κατα έκατοντάδες χιλιάδες καί, στις περιπτώσεις της 'Ινδοκίνας και του Βιετνάμ, κατα έκατομμύρια. Οί μελλοντικες αφηγήσεις της ίστορίας 1'tCx μπορέσουν να κάνουν τις εκτιμήσεις. Άλλά, ακόμη δεν είναι αύτο το ουσιωδες. Το κεντρικο πρόβλημα είναι ή διαδικασία της αποδε-, Ύποι'tέσεις..., συλλ. Σάνζ, ΣεγκΕσ/ Λαφον 6

5 κτικότητας. Μια μόνο πολιτικη δολοφονία, ή δολοφονία του Ματεότι στις 10 'Ιουνίου 1924, εκανε αποδεκτα εκ των προτέρων τα έκατομμύρια των νεκρων που το ναζιστικο totale Staat (όλοκληρωτικο κράτος) προκάλεσε, σε συσχετισμο μ' αυτο το «γραμματικο» προηγούμενο που ηταν το μουσολινικο Stato totalitario και με τις ιδεολογικες αρχες που ανέπτυσσε σ' δλη τη διάρκεια του 1925, για να καλύψει, να δικαιολογήσει, - για να διηγηι'jείαυτη τη δολοφονία.. Άλλα ή περίπτωση του ναζ ιφασισμού (δπως τον αποκαλουν οί Ίταλο!' ίστορικοι) είναι αρκετα άπλη στις σχέσεις που αναπτύσσει μεταξυ δράσης και γλώσσας. «Είμαι ό αρχηγος αυτης της οργάνωσης κακοποιων», διακηρύσσει ό Μουσολίνι στις 3 'Ιανουαρίου 1925, «ή 1'tηριώδης όλοκληρωτικη 1'tέλησή μου 1'tCx συνεχιστεί με μεγαλύτερη ακόμη {}ηριωδία», προσ1'tέτει τις 22 'Ιουνίου του Ό ισχυρος ύπερισχύει του ασ1'tενους, τονίζει ό χανς φρανκ στις 4 'Οκτωβρίου 1933 απαντώντας στο Χίτλερ που βεβαιώνει: Το totale Staat «δεν 1'tCx ανεχ1'tεί καμια διάκριση ανάμεσα στο Δίκαιο και την 'H1'tLXYj» - με την εννοια που διατύπωσε ό ιδιος ό ιδεολόγος του «totale Staat», καρλ Σμί1't, δτι «ό Φύρερ δημιουργεί το Δίκαιο», έπομένως την «Ή1'tική». Για τις άπλες αυτες σχέσεις πρέπει ακόμη να λάβουμε ύπόψη τη διαδικασία που τις εκανε αποδεκτές. 'Όμως, πολυ πιο πολύπλοκες είναι οί διαδικασίες που όδήγησαν, απο τις προτάσεις της «ΚΡΙΓκης της φιλοσοφίας τού Κράτους» τού Χέγκελ, στη νουβέλα «Μια μέρα τού Ίβαν Ντε νίσοβιτς». 'Ή απο το «λόγο περι 'Ανισότητος» το λαμπρο αυτο ύπόδειγμα της διαλεκτικης κατα τον "Ενγκελς η της πρώτης διατύπωσης του «Κοινωνικού Συμβολαίου»: «Ό ανf}ρωπ ος γε ννιέται ελεύf}ερ ο ς, και παντου είναι φυλακισμ έν ο ς». στις περιγραφες για τις φυλακες του Κον-Σον και των Κλουβιων τους των τίγρεων, που δημοσιεύονται Εδω απο τον Νόαμ Σόμσκυ: 7

6 «... Αυτο συνέβη στον κλουβό μας. Συνή1'tως είμαστε άλυσοδεμένοι με συνη1'tισμένα όκτάσχημα σίδερα, Όπου κνημες και χέρια κλείνονταν μέσα στις δυο τρύπες του 8. Μια μέρα ηρ1'tαν να επι1'tεωρήσουν αυτες τις άλυσίδες, τα σιδερένια αυτα δεσμά Έκδήλωσαν κάποια αποδοκιμασία. Λίγες μέρες αργότερα, τα όκτάσχημα σίδερα αντικαταστά1'tηκαν με αλλου είδους δεσμά. τα καινούργια δεσμα εγραφαν επάνω κάτι σαν «Ιn Good Will» (Με καλη 1'tέληση). Ειναι εκείνο το ειδος τα δεσμά, που κάitε φορα που οί φυλακισμένοι nqoana1'tovv να κουνήσουν τα πόδια τους, σφίγγονται Όλο και περισσότερο σε κάitε βημα». Αυτά, λοιπόν, είναι τα σίδερα της καλης {}έλησης: τα σίδερα της ιμπεριαλιστικης ιδεολογίας, δπως προσδιορίζεται απο τον Νόαμ Σόμσκυ. Είναι όλοφάνερο πως οί διηγήσεις για τους Κλωβους των τίγρεων δεν «αναιρουν» κα{}όλου τις σκέψεις του Ρουσώ, δπως και οί αφηγήσεις του 'Ιβαν Ντενίσοβιτς δεν ύποβιβάζουν τις σκέψεις του Μαρξ στο επίπεδο «ανέντιμης ιδεολογίας» που ό Άλεξάντρ Σολζενίτσιν πίστεψε πως τις προσδιόρισε με το τελευταίο του κείμενο. Άντί {}ετα, είναι χαρακτηριστικο το διπλο αυτο γεγονός: δτι οί διακηρύξεις του Ρουσω για τη δημοκρατία είναι οί βασικες προϋπο{}έσεις του λόγου του Μαρξ (τόσο βασικές, ωστε μένουν «αφανείς» δηλ. στα ανέκδοτά του), αρχίζοντας προ πάντων απο εκείνο που ύπερασπίζει απέναντι στο Χέγκελ με τον δρο Souveriinitat des Volkes, και ποι) το βλέπει να εφαρμόζεται λαμπρα κατα την στιγμη της εκλογης της Κομμούνας του Παρισιου: δταν τα «κόκκινα τάγματα» αναγκάζουν τις συντηρητικες επαρχίες να ψηφίσουν ελεύ{}ερα, εστω και κατα της επανάστασης και ύπερ του αντιπολιτευόμενου κόμματος. 8

7 .Οτι η «λαμπρη διαλεκτικη» του Λ.όγου του Ρουσω όδηγεί, μέσον του καντιανου χειριστη της κριτικης ακριβως, στη μαρξιστικη κριτικη στη μακρια και δυνατη σειρά της: «κριτικη της φιλοσοφίας του Κράτους», «Εισαγωγη στην κριτικη της Φιλοσοφίας του Δικαίου», «Βάσεις της κριτικης της πολιτικης οικονομίας», «Συμβολη στην κριτικη της πολιτικης οικονομίας», τέλος «Das Kapital: Kritik der politischen Oekonomie». Λανitάνουσα και βασικη σχέση, που η γεωγραφία των δυο Άρχιπελάγων μας πιέζει να εξερευνήσουμε την ύπολανitάνουσα διαδικασία και τη συντριμμένη σύνταξή της. Γιατι συνέβη η 'Οκτωβριανη Έπανάσταση να είναι το σημείο της πρώτης νίκης του σοσιαλιστικου εργατικου κινήματος και μαζι μερικων κακων, που βρίσκονται κρυμμένα μέσα στη συγκυρία της και μέσα στη φιλοσοφία της. 'Ανάμεσα στα &λλα, χαρακτηριστικο δχι αμελητέο, το να προπορεύεται μερικα χρόνια απο την ανακάλυψη και τη δημοσίευση των δημοκρατικών κειμένων του Μάρξ, με ακρίβεια, της ρωμαλέας εκείνης σειρας που αρχίζει με κείμενα που δικαιολογουν τη λα"ίκη κυριαρχία και το δημοκρατικο προβάδισμα της νομοitετικης πάνω στο «προνόμιο της εκτελεστικης», και καταλήγει στα ανέκδοτα χειρόγραφα για την Κομμούνα του Παρισίου, στα Εutwϋrfe και το «'Αποσπάσματα τύπου», που μας ενημερώνουν για τ11ν περίεργη διασπορά της σκέψης του Μάρξ, δπως εφαρμόζεται στο πρόβλημα της πολιτικης εξουσίας. ΤΟ δεύτερο κακο της νεαρης «δημοκρατίας των συμβουλίων», μετα τον κόκκινο 'Οκτώβρη, είναι πως είχε για αντιπάλου ς οχι τους βρετανους «τόρηδες», αλλ α τους στρατηγους και ναυάρχους της αυτοκρατορίας που ita διέδιδαν, μετα την εκρηξη του εμφυλίου πολέμου το τρομοκρατικο ψευδος, που χάλκευσε η τσαρικη 'Οχράνα και προοριζόταν να γεννήσει τον ίδιο τον Πυρήνα της ναζιστικης ιδεολογίας: τα Πρωτόκολλα τών Σοφών τής Σιών. 'Απέναντι στον Κορνίλωφ, τον Κράσωφ, τον Ντενί- 9

8 κιν, τον Κόλτσακ δεν είναι ευκολο να διατηρη-&εί δημοκρατικη πρακτικη τών κόκκινων ταγμάτων, δπως εγινε το Μάρτιο του 1871: Ό Άλεξάντρ Σολζενίτσιν το ξέχασε; Το βέβαιον είναι πως ό Κάμενεφ, ό πρώτος αρχηγος Κράτους της ρωσικης δημοκρατίας τών συμβουλίων, αρχίζει με την ψήφιση της κατάργησης της -&ανατικης ποινης το Νοέμβριο του 1917, ενώ το Stato totalitario του ιταλικου φασισμου επείγεται να την κα-&ιερώσει. Ή αυ-&αίρετη εκτέλεση του Κάμενεφ, με απευ-&είας του Στάλιν, -&0. να, στα πλαίσια του δικαστικου λόγου, που -&0. επιτρέψουν να γίνουν αποδεκτες -ακόμη και στα μάτια του Άντρε Μαλρω- τεράστιες σειρες απο εγκλήματα γύρω απο τις δίκες της Μόσχας, που τώρα ακυρώ-&ηκαν. Άνάλογη διαδικασία γίνεται μπροστα στα μάτια μας αυτη τη φορά, σχι πια με τους κληρονόμους της πρώτης σοσιαλιστικης επανάστασης, αλλα με τους κληρονόμους της πρώτης δημοκρατικης επανάστασης, της επανάστασης τών παιδιών του Ρουσώ, του Λόκ, του Σπινόζα, αυτών τών αντιαποικιστών-δουλεμπόρων, που ηταν οί πρώτοι ίδρυτες της αμερικανικης δημοκρατίας. 'Ιδρυτες που -&0. για ανεπάρκεια στις διακηρύξεις τους, κά&ε κριτικήςγια την ατομικη ιδιοποίηση τών πραγμάτων, εκείνοι που αντιμετώπιζαν σαν όλότελα αποδεκτη την ιδιοποίηση τών εγχρωμων αν-&ρώπινων σωμάτων και την εγκατάστασή τους στην καρδια αl1της ακριβώς της ιδιοποίησης, μέσα στον κύκλο που τον όρίζουν οί πολυ διάσημες αυτες καλύβες. Άνεπάρκεια που για πολυ καιρο -&εωρουνταν χωρις εξαιρετικη βαρύτητα, ακόμη και στα μάτια του νεαρου Μαρξ η του γέρο-"ενγκελς - αυτών που συμφωνουν για να δώσουν την αμερικανικη δημοκρατία σαν υπόδειγμα". Και τώρα εφτασε ή στιγμη που ή ανεπάρκεια αυτή, μιας κοινωνίας στη βασικη φιλοσοφικη εκφραση, προκαλεί μπροστα στα μάτια μας γιγάντια καταστρεπτικα αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα. Πολυ σημαντικη είναι, πράγματι, ή ακόλου{)-η αλλη- κριτικη της φιλοσοφίας του Κράτους του Χέγκελ. κριτικη τού Σχεδίου Προγράμματος της Έρφούρτης. 10

9 λουχία: ή αμερικανικη δημοκρατία, που συνετέλεσε αποφασιστικα στην πτώση τού ναζισμού, παρουσιάζεται ό σπουδαιότερος συμπαίκτης μπροστα στο σταλινικο φαινόμενο, ενω παίρνει τις συμβουλές της και τη φιλοσοφική της εκφραση απο εκείνους τους ιδεολόγους, για τους όποίους ναζισμος και σταλινισμος είναι ενα και το αυτό, κάτω απο το Όνομα «όλοκληρωτισμός*». Ή φιλοσοφία απο την όποία κυριαρχείται όλοκληρωτικα και που 1'tιX αντικαταστήσει τη φι. λοσοφία των οπαδων τού Ρούσβελτ και τού new-deal, της κα1'tορίζει τότε για ιστορικη αποστολή, το να αντιπαραταχτεί με κά1'tε μέσο σ' εκείνο που τού δό{}ηκε αυτο το Ονομα. Eτσι, αρχίζει μια επεμβατικη στρατηγική, που σε παγκόσμια κλίμακα, 1'tιX συμμαχήσει παντού με τις πιο οπισ1'tοδρομικες κοινωνικες δυνάμεις - στη συγχώνευση φεουδαρχίας και καπιταλιστικης οικειοποίησης με ρυ1'tμους τρελης ταχύτητας, εξω απο τα ιδεολογικα πλαίσια που της είχε εξασφαλίσει ή πουριτανικη Μεταρρύ1'tμιση η οι Διαφωτιστές, σ' εκείνο τον ταξικο συνδυασμσ που απσ παράδοση στην Κίνα και την Ν.Α. Άσία τον δίνει ή ισπανοπορτογαλλικη λέξη «κομπραντόρ». Μέσα απ' αυτο το φάσμα (δπου ενας πράκτορας της σταλινικης Κομιντερν 1'tCt διακινδύνευε να παρουσιαστεί σαν φιλελεύ1'tερος... ) προβαλλόμενη ή αμερικανικη δημοκρατία και ό τρόπος της που χειρίζεται για εσωτερικη χρήση τις οικονομικές της αντι1'tέσεις και τους ταξικους αγώνες μεταβάλλονται σε όλότελα lί.λλo πράγμα, σε μιαν αδυσώπητη μηχανη για την οικοδόμηση και τη δημιουργία των πιο διεφ1'tαρμένων και των πιο αιμοσταγων κρατικων μηχανισμων της εποχης μετα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο μέτρο μάλιστα που ή κατασκευη της διπλης αυτης απάτης βοη1'tάει την αμερικανικη οικονομικη μηχανη να λειτουργεί με πλήρη αποσχόληση, ή μηχανη αυτη εκτρέπεται απο τα προβλήματα που ή Μεγάλη Οικονομικη Κρίση είχε εξαναγκάσει τη γενια τού Ρούσβελτ να 1'tέσει -και που δεν ηταν lί.λλα απο την προβληματικη του σοσιαλισμού- και ακριβως στο μέτρο αυτης της «ευημερίας» εχει τώρα πέσει σε μιαν όλότελα νέα διαδικασία. Ή μεγαλύτερη δημοκρατία τού ΕΙναι ή στιγμη που κυκλοφορεϊ το συζητήσιμο, τρομερο βιβλίο τού Άνναχ Άρεντ «Οί ρίζες τού δλοκληρωτισμού». 11

10 κόσμου, που οικοδομή-&ηκε επάνω στις άρχες της δυτικης επαναστατικης σκέψης, όδηγείται άπο ενα σιδερένιο χέρι στη διαδικασία που κάνει τον οικονομικό της μηχανισμο το μεγαλύτερο εξαγωγέα αιματηρών άντεπαναστάσεων και κρατικών μηχανισμών φασιστικου τύπου. Άφου δεν μπόρεσε να δεχτεί άνοιχτα τις προϋπο-&έσεις της επαναστατικης δημοκρατίας, που τις επεξεργάζονταν, ώστόσο, συνειδητα οι άνέκδοτες εργασίες του Μαρξ για την κομμούνα η για τον Χέγκελ, η τα ανέκδοτα εργα της φυλακής της Ρόζας Λούξεμπουργκ * η μερικα σκόρπια κείμενα του 'ίδιου του Λένιν, ή οικοδόμηση του σοσιαλισμου άπο τη ρώσικη επανάσταση όδηγή-&ηκε ως τη φοβερή τους πλεύση άνάμεσα στο Άρχιπέλαγος του Γκουλάγκ. Άφου δεν δέχτηκε συνειδητα και σε δλη της την ευρύτητα την προβληματικη του σοσιαλισμου, παρ α τους όρίζοντες που της μισάνοιγαν οι Άγγλοσάξωνες και Σουηδοι όπαδοι του Κέϋνες, κατα την οικονομικη κρίση της δεκαετίας του 30 - ή επηρεασμένη άπο τον Κέϋνες παραπομπη στον Σίλβιο Γκέζελ * η ή επηρεασμένη άπο τον Σούμπετερ παραπομπη στον Ν. Ντ. Κοντράτιεφ** ή δημοκρατία, ή κληρονόμος της άμερικανικης επανάστασης εφτασε στο σημείο στη δεύτερη φάση του μεταπολέμου, να άποκτήσει τη γεωγραφικη εμπειρία, την σχι λιγότερο σκληρη και επικίνδυνη, του Άρχιπελάγους του Μπλάντμπα-&. 'Έγινε άπο τότε, με τις περιπλανήσεις της σ' αυτη τη δαντικη περιοχή, ό πρώτος προμη-&ευτης στον κόσμο σε ποταπους και γελοίους τυράννους τύπου Θιέου, Φίμπουν, Λον-Νόλ, Παπαδόπουλου, Πινοσετ και πολ- Έπίτροπος των οικονομικων της επαναστατικης κυβέρνησης της Δημοκρατίας των ΣυμΒουλίων της Βαυαρίας στα 1919, κοντα στον κουρτ 'Άισνερ' αναφέρεται στη ΓεΥικη Θεωρία τού Κέυνες σαν πρόδρομος. Γράφτηκαν το 1918 και δημοσιεύτηκαν απο το γερμανικο κομμουνιστικο κ6μμα τού Πάουλ Λέβι στα ΔιευitυνTlΊς τού 'Ινστιτούτου Στατιστικης της Μ6σχας στα Ή ανακάλυψή του για τα οικονομικα κινήματα μακράς διαρκείας - «των μεγάλων κυμάτων» - είναι τ6 itεμελιακο σημειο στήριξης της ανάλυσης που κάνει ό Σούμπετερ για τη Μεγάλη ΟΙκονομικη Κρίση. Κατα ενα γενικο τρ6πο, ή αγγλικη και αμερικανικη οικονομικη ανάλυση (ινακαλύπτει ξαφνικά, μετα το 1930, πως ό Μαρξ είναι δ πρώτος itεωρητικος τού οικονομικού κύκλου και πως τα γεγονότα επιβάλλουν τουλάχιστον την προβληματική του. 12

11 λους αλλους ακόμη, που τα αίματοβαμένα πορτραίτα τους μας τα εδωσε για την Άσία, ό ίδιος ό Σόμσκυ εδώ και για την Λατινικη Άμερικη ό Ρεζις Ντεμπραί. Όλοκληρωτικη ανατροφή, μεταμόρφωση της ιδεολογικης αξίας. Γιγαντιαία αλλαγη στη μορφή. "Ας ύπο{tέσουμε πως η δημοκρατία αυτη αποφάσισε μια στιγμη να είναι συνεπης με τις αρχές της. Θα αποδεχόταν την πρόκληση της σοσιαλιστικης οικοδόμησης, σε ενα, τουλάχιστον, σημείο, εκεί Όπου, στη. Γενεύη, ηταν υποχρεωμένη να το κάνει, στο Βιετνάμ. Έπιτρέποντας ελεύ{tερες εκλογες με την προοπτικη μιας ένοποίησης, με την ελεύ{tερη δυνατότητα της «εκλογης του Χό-Τσί Μίνχ», ταυτόχρονα {tιx {tεωρούσε νόμιμο, με την εννοια της δημοκρατίας που είχε συλλάβει ό Μαρξ και η Κομμούνα τού Παρισιού, το πείραμα σοσιαλιστικης οικοδόμησης, που κέρδισε ασφαλώς την πιο πλατια λαϊκη συγκατά{tεση: Το πείραμα της Λα ίκης Δημοκρατίας τού Βιετνάμ. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν αυτό που επιχείρησε συμμετρικα επειτα η τσεχοσλοβάκικη «διαδικασία εκδημοκρατισμού» και ή «επαναστατικη διαδικασία» της Χιλης, με τα γνωστα επακόλου{tα -την ένοποίηση της δημοκρα τ ικης με{tοδολογίας και της σοσιαλιστικης προβληματικης. (Άργότερα, η διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Πράγα πρότεινε πράγματι την επανεισαγωγη της δημοκρατίας στο σοσιαλισμσ-- και η επαναστατικη διαδικασία στο Σαντιάγκο την εισαγωγη τού σοσιαλισμού μέσον της δημοκρατίας.) Άφού δεν δέχτηκε αυτον ακριβώς τον κίνδυνο - τον καλύτερο, ασφαλώς, δρόμο για να βγεί ή αν{tρώπινη ίστορία απο το πρώτο και για να αποφύγει να μπεί η να xa{tei το δεύτερο απο τα δυο α'υτα αρχιπέλαγα- οί πολιτικοι και η αρχουσα τάξη της αυτοκρατορικης δημοκρατίας την παρέσυραν στο δρόμο της τρομερώτερης ακόμη αποδεκτικότητας. Στην αποδεκτικότητα τού tota J war, που εκ{tειάζουν οί ειδικοί του, στη νομιμοποίηση καταστάσεων. Δεν αρκεί που ή διατύπωση αυτη συνενώνει τον tota Je krieg (όλοκληρωτικος πόλεμος) τού Λουντεντσρφ και τών ιδεολόγων τού ta tale Staatτης προναζιστικης εποχης. Αυτσ που εχει εδώ σημασία είναι ή 13

12 προηγούμενη σειρα τών ζυμώσεων, μέσα στις διηγήσεις -φρίκης - τα «horror stories», Όπως τα ονομάζει ό συγγραφέας τού προλόγου Ά. φαλκ - και ό τρόπος με τον όποίο ή συνοδεία αυτη 11 αυτη ή περί.σφυξη, αυτο το «surrounding» καθ-ορίζει τελικα τη ttέση, τη στάση της μεγαλύτερης παγκόσμιας δύναμης στην πολεμικη τοπογραφία τού κόσμου. Ή αυξανόμενη δύναμη - και ή απομόνωση - αυτης της ttέσης είναι στενα δεμένη με μια στρατηγικη τών αφηγήσεων, Όπου μετριέται κά1'tε σειρά. 'Όπου, ή stοrυτού δηttεν «δημοκράτη» τού «ψευδοφιλελεύttερου» παίζει το ρόλο της, εστω και σε ενα πόλο επιφανειακα aντίttετο με τον πόλο τών επιτελικών σχολίων ' Όπου ό αξιοσέβαστος πανεπιστημιακος «διδάσκαλος» ό «σοφός της νομιμοποίησης» τείνει τό χέρι, βάζοντας κατα μέρος την ιδεολογία, στον εκπρόσωπο της κλίκας Θιέου και στον εμπορο της ήρωινης που βρίσκεται μέσα στην κυβέρνηση της Σαϊγκόν. Πολεμικο παιχνίδι 11 σχέδιο παιχνιδιού, που παίζει μυστικα μ' αυτες τις horror stories, Όπως το τραυμα του ασυνείδητου επαιζε με τις «ίστορίες» της 'Άννας Ο. Παιχνί.δι ρόλων, παιχνίδι λόγων, στρατηγικη τών διακηρύξεων, τών «statements», που ταυτόχρονα αποκαλύπτει αλλα τόσα «κράτη» μέσα σ' αυτη την περιστροφικη και ιλιγγιώδη τοπογραφία: εκεί οικοδομούνται οί τρομερες γραμματικες που ttcx επιτρέψουν στους απελευ1'tερωτες της Ευρώπης, της άλυσοδεμένης μέσα στόν κύκλο τών ναζιστικών στρατοπέδων, να 1'tεωρήσουν παραδεκτους τους «Κλωβους τίγρεων» τού Κον-Σον και τα σφυρήλατα δεσμά τους με την καλη {}έληση - «ίη Good Wil1». 'Έφτασε τώρα γι' αυτους ή καινούργια αποδεκτικότητα*. Αυτην ακριβώς την αποδεκτικότητα ερευνα και καταγγέλλει εδώ με απαράμιλλη σαφήνεια και όρμητικότητα ό Νόαμ Σόμσκυ. Eρευνα που δεν περιορίζεται. 'Σ χετικα μ ' αυ τ η την εν νοια, βλέπε «Πλευρε ς της {t ε ωρίας της σί, ν T«( ηc» J, 2. 14

13 δπως ή ερευνα του μεγάλου Ρώσου ί}αλασσοπόρου στο αλλο Άρχιπέλαγος, στη διαμαρτυρία της μαρτυρίας και της συνείδησης αλλ α απειλεί αποφασιστικη συμβολη στην τρίτη κριτική, την κριτικη που διαμορφώνεται όμαδικα στον τρίτο αυτον αιώνα της κριτικης, τον 200 αιώνα. Ό πρωτος είναι ό αιώνας του Ρουσω και του πνευματικου του παιδιου, του Έμμανουηλ Κάντ, ό αιώνας της κριτικης τού πρακτικού λόγου, που προηγείται κατα ενα χρόνο της μεγάλης Έπανάστασης και αποκαλύπτει εκ των προτέρων τη ί}εωρητική της διάσταση, που μπροστά της ή αμερικανικη Έπανάσταση φαίνεται, τότε, σαν εμπειρικο πρελούντιο. Ό δεύτερος: αιώνας του Μαρξ -και του Νί τσε- που βυί}ίζεται εκ των προτέρων στην προσμονη των παγκοσμίων πολέμων και των μεγάλων τους επαναστάσεων - ρωσικη Έπανάσταση, κινέζικη Έπανάσταση, επαναστάσεις της Λατινικης Άμερικης. Και δπως ή πρώτη κριτικη ανταποκρίνεται στη ί}εμελίωση μιας επιστήμης της φύσης, και ή δεύτερη στη ί}εμελίωση μιας ιστορικης επιστή jλ ης σαν την πολιτικη οικονομία (και την οικονομία της παρόρμησης) αναμένεται μια τρίτη κριτικη που να ανταποκρίνεται στην Ελευση της γλωσσολογικης επιστήμης μέσα στην επιστήμη της ιστορίας. Με την προοπτικη αυτη ή στιγμη του Σόμσκυ είναι στρατηγικα αποφασιστικη, σχι μόνο σαν ί}εωρητικη ενσταση, αλλ α και γι' αυτη τη σύντομη και κεραυνοβόλα επιδρομη στο πεδίο της σύγχρονης ιστορίας, εφάμιλλη σε σημασία με την ιστορία της 18 Μπρυμαιρ τού Αουδοβίκου Ναπολέοντα Βοναπάρτη 11 του Έμφυλίου Πολέμου στη Γαλλία. 'Έτσι, ό Νόαμ Σόμσκυ δεν ειναι άπλα ό Σολζενίτσιν του Άρχιπελάγους του Μπλάντμπαί}. Είναι ή αποφασιστικη συμβολη σε μιαν όλότελα αλλη μορφη - στη μορφη της σκέψης εκείνης που ί}α ειναι και που χωρις αμφιβολία δεν μπορεί παρα να είναι, συλλογικη - εφευρίσκοντας μαζι τον καντ και τον Μάρξ, 11 τον Ρουσω και τον Νίτσε τούτου του αιώνα και του αιώνα που ερχεται, του όποίου ι'tα αποκαλυφί}ουν και ί}α προσδιοριστουν ταυτόχρονα οι μορφες και οι ανταλλακτικες αξίες. 'Έτσι προσανατολίζεται κατα τρόπο βασικο αυτη ή αντι-αυτοκρατορικη διασπορά, ή παγκόσμια αυτη συνεργατικη της ανταλλαγης και της ελεύί}ερης δημιουργικότητας, δπου ή γνώση 15

14 τ ης ίσ τορίας είναι έπικριτικη αλλα δπου, τ αυτό χ ρονα, γνώση ε[ναι δημιουργί α. * * * Και ενώ ό {tαλασσοπόρος του αλλου αρ χ ιπελάγους παραπλανιέται εκεί σέ σημείο να αποδίδει τις ευ{tύνες για τ η συμφορα σ ' αυ τον εδώ ακριβώς που είχε προμη{tεύσει (αλλά, σ χ εδόν κρυφα) δλα τα δπλα για να εφοδιασ τ εί προκαταβολικα μ ' αυ τ ά, {tέλω να πώ σέ εν αν κάποιο Μαρξ - ό κα τα Σόμσκυ πλούς δέν α γν οεϊ τ ο πρω τ αρχ ι κό: δτι το μοναδικο δπλο, ίκανο για να βγάλει καν εις απ' αυτο εδώ το αρχιπέλαγος την αμερικανικη δημοκρατία, είναι - πολυ μεγαλύτερη δημοκρατία στην ασκησή της. Άπο την αποψη αυτη το σ χ ημα τ ικο παιχ νίδι τού Γουωτεργκέητ, το παι χ νίδι τ ης «σ χ ημα τ ικης» δημοκρατίας, απογύμνωσε τις με{tόδους, μέ τ ις όποίες ή «μορφη» {tα μπορούσε τουλάχιστον να δώσει, μέσα απο τ ους μαζικους αγώνες, τη δυνατότητα αλλαγής σε βάfjος. Διαφορετικά, - ή ίσ τ ορία αυτη ονομάζεται ακόμη : Δημοκρατία αλλά, ε ίναι ή προειδοποιητικη δημοκρατία τού Ρεμπώ: «Ή σημαία βαδίζει στό ρυπαρό τοπίο και ή χυδαία γλώσσα μας πνίγει τό τύμπανο. «Θα τροφοδοτήσουμε τα κέντρα με Τ11ν πιό κυνικη εκπόρνευση. Θα σφαγιάσουμε τις λογικες εξεγέρσεις. «Στ' ονομα τών πιπεράτων και διαλυμένων χωρών! - Στην ύπηρεσία των πιό τερατώδικων βιομηχανικών fj στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων. «Γειά σας, εδώ, σπου και να ειναι. Νεοσύλλεκτοι της καλης ffέλησης, ffix {χουμε μια φιλοσοφία άγρια». 16

15 "Ας καt'tορίσουμε ενα σημείο πού δείχνει τη δύναμη της πρόβλεψης του Σόμσκυ: όλόκληρο τουτο το βιβλίο τελείωσε τρείς μηνες πριν απο την εξαπόλυση του λουτρου αιματος στη Χιλη - πριν απο το μαυρο Σεπτέμβρη του Ζαν πιερ Φαίιγ Σεπτέμβρης

16 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το cφερικανικο κοινο fjd αργήσει να καταλάβει τή σχέση ανάμεσα στό Μυ-Αάϊ και τό ΓουωτεργκέrίΤ καί, εντούτοις, ό δεσμος είναι βαfjια χωμένος μες στήν πολιτική συνείδηση εκείνων που όδηγούν τα πεπρωμένα αυτής τής χώρας. Άκριβως σπως οί διαρρήξεις των κεντρικων γραφείων τής ΈfJνικής Δημοκρατικής Έπιτροπής στό Γουωτεργκέητ δεν ήταν παρα μια μύτη βελόνας στήν κατασκευή μιας παράνομης και εγκληματικής κυβέρνησης, ετσι που τό Μυ-Λάϊ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ενα ιδιαίτερα ωμό παράδειγμα τού αμερικανικού «παιχνιδιού» στόν πόλεμο τού Βιετνάμ. Στις δυό περιπτώσεις είναι πρόδηλη ή ίδια μακάβρια σειρά: Οί ωμ()τητες, ή τρελή συγκάλυψη, ή ακούσια αποκάλυψη, ή υποκριτικη εκφραση ανfjρωπιστικού ενδιαφέροντος, οί απελπισμένες διαφημιστικες προσπάfjειες να επιρρίψουν τις ευfjύνες στα εκτελεστικά τους σργανα, στους μπράβους. Οί Άμερικανοι γοητεύτηκαν απο τή Μαφία, αλλα πολυ λίγοι πολίτες σ' αυτή τή χώρα ως τόν τελευταίο καιρο μπόρεσαν να πιστέψουν πώς τό ψέμα και ή κτηνωδία του οργανωμένου εγκλήματος ήταν επίσης τα χαρακτηριστικα των κυβερνητικων επιχειρήσεων. Μπορούμε, υποfjέτω, να συγχαρούμε τόν εαυτό μας για τό γεγονος πως ή κυβέρνηση των Ήνωμένων Πολιτειων δεν είναι τόσο αποτελεσματική σσο ή Μαφία (που ή τεχνική της οlκοδομήfjηκε επι γενεες όλόκληρες και που τό ανfjρώπινο δυναμικό της εχει σλες τις προϋποfjέσεις γι' αυτή τή δουλεια από τή στιγμή τής γέννησής τους), τουλάχιστον στήν τέχνη να κρύβει τα ίχνη τού εγκλήμα- 18

17 τος, να αποπροσανατολίζει την ανάκριση και να εμφανίζει συγκεκαλυμένα τόν ευκαιριακό αυτουργό, να διέπεται από εντιμότητα και καλες αρχές. Ή ανάλυση του Νόαμ Σόμσκυ καί του ΥΕντουαρντ Χέρμαν, σοβαρων επιστημόνων που αγωνίστηκαν επι χρόνια για Τ11ν αποκάλυψη τής αλήijειας σχετικα με τόν πόλεμο του Βιετνάμ, αποτελεί σημαντικη συμβολη για την κατανόηση τής αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην τωρινή της ι'jέση καί ιδιαίτερα στην επίμονη εμπλοκή της στην 'Ινδοκίνα. Στόν απολογισμό τους για τό ρόλο που παίζει ή παραποίηση στην επίσημη παρουσίαση των γεγονότων και στις έρμηνείες που αποβλέπουν να διατηρήσουν την ύποστήριξη τής κοινής γνώμης δυσφημίζοντας την αντιπολεμικη κριτική, φαίνεται πως πρόκειται μόνο για τη ijεώρηση ένός ευρύτερου σχεδίου, τής διαστροφής, ή όποία χαρακτηρίζει την πολιτικη των Η.π.Α. απέναντι σε φτωχότερους η λι γότερο ευνοημένους λαους στην 'Ασία, την 'Αφρικη και τη Αατινικη 'Αμερική. Τό ειδικό ι'jέμα αυτου του βιβλίου ειναι ό συστηματικός χειρισμός των γεγονότων που {χουν σχέση με τις φρικαλεότητες του πολέμου, αλλα οι εμπλοκες αυτες ειναι πολυ εύρύτερες. 'Ένας τέτοιος χειρισμός αφηγήσεων φρίκης φαίνεται κυνικός πέρα από κάι'jε αληijοφάνεια, ακόμη και σε κείνους από μάς που εγιναν σιγα-σιγα αυστηροί κριτες τής κυβερνητικής συμπεριφοράς. Ό Σόμσκυ και δ Χέρμαν οικοδόμησαν, κατα τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, την επιχειρηματολογία που αποκαλύπτει την {κταση τής εμπλοκής και: απόκρυψης που συνδέουν την κυβέρνηση των Ήνωμένων / Πολιτειων με τα συγκαλυμμένα εγκλήματα του πολέμου τής 'Ινδοκίνας - με τα εγκλήματα που εγιναν από την πλευρά μας-, κατασκευάζοντας ενα μύι'jo για λουτρό α ί:μα τος, για να εξηγήσουν γιατί πρέπει να εξακoλoυι'jήσουμε να σκοτώνουμε σε απέραντη κλίμακα. 'Ένα τέτοιο ύπόδειγμα διπλής απάτης αποβλέπει στό να πείσει την αμερικανικη κοινη γνώμη στι πολεμουμε σαν συνειδητοί α νι'jρ ωπο ι για την προστασία των φίλων μας που (Ίπειλουνται από ενα σκληρό εχijρό που έτοιμάζει τη σφαγή τους. Ό Νόαμ Σόμσκυ καί δ νεντουαρντ Χέρμαν παρέχουν 19

18 πειστικά τεκμήρια γιά τά τέσσερα κύρια σημεία που μας απασχολούν: - Πρώτα, αυτιί ή διπλη απάτη αποτέλεσε ενα συστηματικο στοιχείο στην επίσημη πολιτικη της κυβέρνησής μας στά χρόνια της αμερικανικης εμπλοκης στην Ίνδο κ ίνα, παρά το γεγονος πως σπρώχτηκε στά άκρα, καί ως ενα βα{jμο κραυγαλέας χυδαιότητας υπο την προεδρία τού Νίξον. - Δεύτερον, το πρότυπο αυτο διαστρέβλωσης επιβάλλεται με τόση αποτελεσματικότητα, ωστε φτάνει στο σημείο νά επηρεάζει μεγάλο αρι{jμο πολιτών που αντιτί{jενται στον πόλεμο. - Τρίτον, ό διε{jνης ρόλος της 'Αμερικης, σάν αρχιεγγυητης τών αντεπαναστατικων επιχειρήσεων στον Τρίτο Κόσμο, προχωρεί πολυ πέρα απο ΤΙ] διαστρέβλωση της πληροφορίας καί περικλείει την ενεργο συμμετοχή, άμεση ij Έμμεση, στίς φρικαλεότητες που διαπράττονται εκεί. - Τέταρτον, τέλος, οι πα{jολογικες αυτες πραγματικότητες - διαστρέβλωση καί συμμετοχη - σκόρπισαν ενα ειδος δηλητηρίασης της γλώσσας στην πολιτικη Εδεολογία καί στη γενικη η{jική της κυβερνητικης πράξης, ως το σημείο νά ναρκ(όσουν το κοινο με τά ψέματα καί τους επίσημους ευφημισμούς, κάνοντάς το νά παραδεχτεί πως το αψα τοπ α{jώου αποτελεί αναπόσπαστο τμημα τών απαιτήσεων της ε{jνικης ασφάλειας. Βέβαια, ή «στρατιωτικη κριτική», Έστω καί απο εναν εξέχοντα εεδικό, φαίνεται σά νά χάνει την αξιοπιστία της αν αμφισβητεί ij απορρίπτει την επίσημη 6ρΠοδοξία στον τομέα τών φρικαλεοτήτων ij τών λουτρών αιματος. ΕΙναι αξιοσημείωτο πως «στρατιωτικοί κριτικοί» τόσο.αναγνωρισμένοι καί που ασκούν επιρροη σπως ό Μπέρναρ φωλ καί ό Φράνσις Φιτζέραντ, περιορίζονται νά μεταδίδουν τις επίσημες δολιότητες σε ζητήματα σάν την εκκα{jάριση και την αγροτικη μεταρρύfjμιση τού 1956, στο Β. Βιετνάμ ij τη σφαγη στο Χουε στά Δεν {Jέλω νά υπαινιχfjώ πως οί συνήt'tως αξιόπιστοι αυτοι συγγραφείς Έγιναν τά έκούσια οργανα γιά τέτοιες δολιότητες, αλλά απλά πως το επίσημο ψέμα δ ιατυπώfjηκε με τόσο επιβλητικο τρόπο, (ΊΊστε ειναι δύσκολο, ακόμη και γιά τους μαχητικους και' τίμιους δημοσιογράφους, νά δώσουν ακριβη αφήγηση 20

19 των γεγονότων. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε πως τα πραγματικα γεγονότα είναι τόσο προκλητικά, σε τόσο ευαισ1'jητα πεδια, ωστε ή προσπά1'jεια να τα περιγράψει κανεις είναι καταδικασμένη να προσβάλει τους περισσότερους αναγνωστες και απολογητες και να προκαλέσει ειρωνικη αντιδραση για κείνον που πέρασε ετσι ξώφαλτσα και στον όποίο δεν μπορεί πια στο έξης να εχει κανεις εμπιστοσύνη. Είναι κα1'jαρα 6ργουελιανο να μετράει κανεις ως ποιο σημείο ή αξιοπιστία ποιι μπορει να εχει σαν πολεμικος κριτικος εξαρταται πολυ περισσότερο απο το γεγονος στι προσχγόρησε στις επίσημες παραποιήσεις, παρα απο την απόπειρα να τις αποκαλύψει, με τη βοή {Jεια ντοκουμέντων, και να τις επανορ{jώσει. Το μέγα 1'Jέμα εδω είναι πολυ σοβαρότερο απο τη δυνατότητα μιας λογικα συγκροτημένης [δεολογίας σε μια φιλελεύ1'jερη δημοκρατία. Ό πέπλος του μυστηρίου και του δόλου που χρησιμοποιείται για την αντιστροφη της ταυτότητας του εγκληματία και του 1'Jύματος, στο Βιετνάμ, είναι επίσης το χαρακτηριστικο στοιχείο που ενυπάρχει μέσα στο βασικο υπόδειγμα κά1'jε αμερικανικης εμπλοκης σε όποιοδήποτε μέρος του τρίτου Κόσμου και προσδιορίζει επίσης τις σχέσεις της κυβέρνησης με τις ε{jνικες μειονότητες στο εσωτερικο των Ήνωμένων Πολιτειων. Είναι σχεδον αδύνατο να ξεκα1'jαρίσει κανεις τη διεισδυτικη αυτη διαδικασία της παραποίησης των γεγονότων, που βρίσκεται σε δράση σε κά1'jε σημαντικο τομέα της κοινωνικης ζωης και γι' αυτο το λόγο δεν υπάρχει ελπίδα, τώρα, να δουμε να απορρίπτονται οί πιο ανυπόφορες πλευρες της αμερικανικης εξωτερικης πολιτικης. Οί αν{jρωποι που προκάλεσαν τον πόλεμο της 'Ινδοκίνας είναι κα1'jημερινα ετοιμοι να εξασφαλίσουν τα Ίδια καταστρεπτικα αποτελέσματα σε βάρος κάποιου αλλου δύστυχου λαου, σε όποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ό Σόμσκυ και ό Χέρμαν εφεραν στο φως την πλατια αυτη τροχια του τρόμου, την όποία εγγυαται και χρηματοδοτεί ή ουάσινγκτον και ή όποία υπάρχει ακόμη στο Βιετνάμ, παρα την αυταπάτη μας πως τελειώσαμε με τις υποχρεώσεις μας σ' αυτον τον τόπο. Ποιος 1'JιX μπορουσε, χωρις απελπισι'α, να σκεφτεί την εκταση του ρόλου μας στην κα1'jημεριvή φρίκη που επιβλή1'jηκε στοιjς αντιπολιτευόμενους απο τα 21

20 καταπιεστικα κα{}εστώτα, σπως της Έλλάδας, της Δ ημοκρατίας τού 'Α. γίου Δομινίκου, της Βραζιλίας, της ουρουγουάης, της Ν. Κορέας, της Ταϋλάνδης, τών Φιλιππίνων, της Ν. Άφρικης, τού 'Ιράν; Ό Ρίτσαρντ Νίξον Elvat ενας πρόεδρος που διεκδικεί σαν προνόμιο τού αξιώματός του το δικαίωμα να βομβαρδίζει κα{}ημερινα ξένες χώρες, να παραποιει τις εκ{}έσεις τού Ύπουργείου Άμύνης, επειτα, σταν τέτοιες πληροφορίες γίνονται αντικείμενο διαρροών στον τύπο, να επιτρέπει την καταγραφη τών λόγων τών στενών του συνεργατών σε μαγνητικες ταινίες, στο όνομα της «ε{}νικής ασφάλειας». Άκόμη και σταν ή αγανάκτηση για το Γουωτεργκέητ Elvat στο αποκορύφωμά της, ό Νίξον αρνείται να αποκαλύψει τις τερατώδεις στατιστικες τών επιδρομών, τών τόνων βομβών και τών στόχων κατα τόν αεροπορικό πόλεμο στην Καμπότζη. Μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε την αποστροφη τού Νίξον να αφήνει να περνάνε οί πληροφορίες, αν εξετάσουμε την εξήγηση που έδωσε ή κ. Μέρρυ Ντάουσον σχετικα με το γιό της, για να δικαιολογήσει την αρνησή του να εξακολουifήσει να όδηγεί αεροπλάνα σε αποστολες Β-52 επάνω απο την Καμπότζη: «ΥΕνιωifε πως δεν βομβάρδιζαν τίποτα αλλο εκτος απο ενα λαό». Ή μακρια ίστορία που όδηγει ενα Κογκρέσο και ενα λαο να συναινει, μπροστα στην παραποίηση τών γεγονότων καi στην καταστρατήγηση της αλήifειας, αυτη πλήρωσε το τίμημα. Άποτέλεσμα εlναι, σλα τα στοιχεία της κυβερνητικης διαδικασίας * να ακρωτηριασifούν και ό ίδιος ό ifεσμος τής «πολιτείας», δπως δλα, διαφifαρεί. Ή ηifικη κατάπτωση έχει τώρα τόσο πλατια διασπαρει, που Elvat πιifανο ή όλοκληρωτικη αποκάλυψη τής τρομερής αλήifειας για τούς αμερικανικους βομβαρδισμους στην Καμπότζη, να αντιμετωπισ{}ει για μια ακόμα φορα με ανασήκωμα τών ωμων, σαν ή πολιτικη της γενοκτονίας να ηταν το μόνο πράγμα που μπορούσαμε να περιμένουμε απο τους ήγέτες μας. - 'Αφού δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτο το αισ{fημα αδυναμίας και αδιαφορίας, δεν παρουσιάζεται καμια προοπτική που να μπορεί να μεταifέσει τις αρνητικες «Governing prouss». 22

21 διινάμεις, που ασκησαν επι τόσο χρόνο τήν εξουσία τους, ij, τουλάχιστον, να τις μεταπείσει να συνεχίσουν τήν πορεία που Elxav αρχίσει. Πράγματι, σταν επαληf}εύουμε τον ισολογισμο της αντεπανάστασης, σπως εκαναν ό Σόμσκυ και ό Χέρμαν, ανακαλύπτουμε πως «οί φρικαλεότητες τού Αευκου ΟΓκου», με την εννοια που παίρνουν με τήν «ειρηνευτική» εqγασία nον ύδρα υλικών τού Γουωτεργκέητ, Elval ασήμαντο πράγμα, σε σύγκριση με τον κατάλογο μιας αλλης φρίκης που αγνοούμε fj που τή δεχόμαστε σαν τήν απλή ρουτίνα τών εξωτερικών σχέσεων. 'Ασφαλώς, ό κατάλογος τών εχf}ρών τού Νίξον εlναι παιδικο παιχνίδι αν συγκρι1'jεί με τους μηνιάτικους καταλόγους εκτελέσεων τού Προγράμματος «Φοίνιξ» στο Ν. Βιετνάμ. Ύπάρχει ενας κίνδυνος - δεν f}it η{}ελα να πώ ενα σχέδιο- που ενεδρεύει πίσω απο τους ανf}ρώπους καλ ij; f}έλησης που γράφουν κύρια αρf}ρα στήν εφημερίδα «Νιού Γιορκ Τάϊμς», ό κίνδυυος στι μαζί τους κινητοποιούσαμε σλη τήν ηf}ική μας ενεργητικότητα και τήν επιτηδειότητά μας στήν αναμορφωτικη απέχ1'jεια για σ, τι αποτελεί «φάκελο Γουωτεργκέητ», ενώ ταυτόχρονα εξακοντίζαμε μια ματια στην επίσημη συνενοχή μας, στις αίματοβαμμένες πράξεις τών φίλων μας και τών συνοδοιπόρων μας, στα καταπιεστικα καf}εστώτα πού περιζώνουν τώρα τον κόσμο. Σαν συμπλήρωμα στις ανησυχίες μας σχετικα με τις ακριβείς διαστάσεις τών προσωπικών διακινδυνεύσεων τού Ρίτσαρντ Νίξον στή διάρρηξη τού Γουωτεργκέητπού στην ευρύτερη αυτη προοπτική μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν «διάρρηξη τρίτης κατηγορίας» - f}it επρεπε να επιμείνουμε για να αναλάβει μια Select Co mmittee της Γερουσίας τήν εξέταση τών κατηγοριών που επιρρίπτονται στον Νίξον απο τον πρίγκιπα Noρovτoμ Σιχανούκ; «Τον κατηγορούμε ρητα σαν τον κύριο ύπεύ- 1tυνο για τον πόλεμο προσωπικά. Είναι ό αρχιεγκληματίας που εχει στη συνείδησή του το βάρος για το 1tάνατο δεκάδων χιλιάδων καμποτζιανων». (Νιου Γιορκ Τάϊμς, 12 'Ιουλίου 1973). 23

22 Για να μήν αναφέρουμε τις δεκάδες χιλιάδες που πρέπει να προσffέσουμε στήν Ταϋλάνδη, στο Ν. Βιετνάμ, στο Β. Βιετνάμ. Κάτω απο το φώς μιας παρόμοιας πραγματικότητας, ή «συμφωνία κυρίων» (gentiemal1 '5 agreement), που συνομολογή{}ηκε μεταξυ τού Λευκού Οικου και τού Κογκρέσου για τή συνέχιση τού βομβαρδισμού στήν Καμπότζη ως τα μέσα Αυγούστου 1973 εχει μιαν οσμι] πιο ανυπόφορη ακόμη απο τα λεπτα σχέδια, που εκπονήffηκαν μέσα στα κεφάλια τών κυρίων Σεγκρέττι, Χάντ, Λίντυ και ι'ίλλων. Κεντρικος σκοπος τού Σόμσκυ και τού Χέρμαν είναι να εκffέσουν, μέσα στήν ιδ ια του τή μορφή, το μεγάλο ψέμα, δπως ειπώ{}ηκε απο τήν κυβέρνηση τιον Ήνωμένων Πολιτειών, στή σχέση του με τις ωμότητες. Αυτο το ψέμα το είχαν πεί οί ήγέτες μας, γιατι τους είχε φέρει σε αμηχανία ή αλήffεια fj γιατι φοβούνταν τις πολιτικές της συνέπειες. Κατα τον Τζων Ντήν, ή αγωνία μπορούσε να είχε προκληffεί στο Νίξον απο ενα μονήρη διαδηλωτή στο Πάρκο Λαφαγιέτ. Άλλα δεν μπορούμε να λογοδοτήσουμε για τήν εκβαση με την άπλή αναφορα στήν ψυχική κατάσταση τού κ. Νίξον. Ό Τζων Φ. Κέγνεντυ και ό Λύντον Μπ. Τζόνσον εχουν εμπλακεί βαffια μέσα στο διπλο ψεύδος που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε τήν τακτική μας να σκοπvνουμε α{}ώους σε μακρινες χώρες με ησυχη συνείδηση. Σε ποια κρυμμένα ψυχικα απο19έματα ffix μπορέσουμε να βρούμε τή δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτή τήν τρομερή αλήffεια; Τί να κάνουμε μπροστα σ' αυτή τήν κατάσταση; Ή απάντηση δεν είναι ευκολη ουτε και ύπάρχει καμια προοπτική για «γρήγορη Επιδιόρffωση». Αυτή τουλάχιστον ή ανάλυση αποτελεί στέρεο εδαφος. Ρίτσαρντ Α. φαλκ 'Ιούλιος 1973 Χάρντουικ, Βέρμοντ 24

23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Λουτρα αϊματος» - «bloodbath» - είναι δρος οικείος στους Άμερικα :ούς. Χρησιμοποιείται κοινα για την περιγραφη πράξεων βίας και τρόμου - περασμένων, σύγχρονων και μελλοντικών - εναντίον τών αμάχων πληitυσμ(flν, δταν αποδίδονται στον fxitqd και στην περίπτωση που ή νίκη δεν είναι με τα μέρος μας. Κατα την επίσημη π.χ. εκδοχη της πολυ πρόσφατης βιετναμικης ίστορίας, εμείς μόνο και ό γενναιότατος σί'μμαχός μας της Σαϊγκον όρitωι'tήκαμε (ινάμεσα στα δέκα έπτα έκατομμύρια τών Νοτιοβιετναμέζων και στα λουτρα αιματος που δηitεν ita προκαλοϋσαν οί βαρβαρικες όρδες τοϋ Β. Βιετναμ (Λα ίκη Δημοκρατία τοϋ Βιετναμ) και δ βραχίονάς τους στο Νότο, οί Βιετκόγκ. Ή εντύπωση που μεταδίδουν τα μαζικα μέσα ενημέρωσης καi τα κοινό τους μέτρο είναι ή ιξντύπωση ένας ανι'tρωπιστικοϋ ενδιαφέροντος, απα την πλευρα τών Άμερικανών ιitυνόντων, απέναντι στα itύματα της «βίας». 'Έκαναν τα κοινα να πιστεύει πως ή αμερικανικη πολιτικη στο Βιετνcφ επιβλήitηκε κατα κάποιο τρόπο απο την προσφυγη στη βία και την απειλη ένας λουτροϋ αιματος - απα την πλευρα τών αλλων. 'Ωστόσο, ακόμη και μια επιτροχάδην ανάλυση της πρόσφατης ίστορίας ύπαγορεύει π(ος τα ενδιαφέρον που μπορεί να εχουν για τη βία στην ουάσινγκτον (δπως και στη Μόσχα και στα Πεκίνο) είναι εξαιρετικα εκλεκτικό. Μερικα λουτρα αιματος φαίνεται πως itεωροϋνται «ανώδυνα» η ακόμη ι'tετικα και εποικοδομητικά. Μόνον ενα ειδος πολυ ιδιαίτερο ανάμεσά τους εχει δικαίωμα στη 25

24 δημοσιότητα, κρίνεται αποτρόπαιο και ίκανο να προκαλέσει αγανάκτηση. 'Έτσι, μετά, το πραξικόπημα της δεξιας στην Καμπότζη, τον Μάρτιο του 1970, ποι, {,ποστηρίχτηκε απο τη C.I.A. (C.I.A. - sponsored) ό Λον-Νολ οργάνωσε γρήγορα ενα διωγμο η fva λουτρ ο αιματος σε βάρος τών Βιετναμέζων που εμεναν στη χώρα, με σκοπο να κερδίσει την ύποστήριξη τών χωρικών. Ό αριι'tμος τών itυμάτων κατα τη σφαγη αιηη ξεπερνάει τις 5.000' και μακάβριες ανταποκρίσεις, φωτογραφίες πτωμάτων που λικνίζονταν επάνω στα νερα τών ποταμών τροφοδότησαν τα αρχεία τών ανταποκριτών του δυτικού τύπου. Λίγο μετά, οί Ήνωμένες Πολιτείες και ή κυβέρνηση - πελάτης τους της Σαϊγκον εισέβαλαν στην Καμπότζη, δχι, δμως, για να σταματήσουν το λουτρο αιματος η για να εκδικηitovv τα itύματά του ' αντί{}ετα, μάλιστα, οί δυνάμεις αιηες κινητοποιήitηκαν για να ύποστηρίξουν τους οργανωτες τών σφαγών, τη στιγμη που ηταν ετοιμοι να ανατραπούν. Το «ανώδυνο» λουτρ ο αιματος τού Λον Νόλ, που πραγματοποιηι'tηκε σε μικρη κλίμακα, ακολουitήitηκε απο ενα «εποικοδομητικο» λουτρ ο αιματος, πολυ πιο ουσιαστικό, κυρίως με τη μορφη της δύναμης πυρος που εξαπέλυσαν οί Ήνωμένες Πολιτείες και οί ύποτελείς τους της Σα ίγκόν. Σύμφων('( μι: τα λόγια ένας παρατηρητη που γνώριζε σε βάitος τα πράγματα στην ΚαμπότζηC: «Ή Καμπότζη ύπέστη με τη σειρά της την καταστροφη απο την αμερικανικη αεροπορικη δύναμη. Ή μεitοδικη λεηλα σίατών οικονομικών πόρων, δασικών φυτειών, ειρηνικών και ευχάριστων χωριών, που εξαφανίζονταν το ενα μετα το αλλ ο κάτω απο τις βόμβες και το ναπάλμ, δεν ειχε καμια στρατιωτικη δικαιολογία και χρησίμευε ουσιαστικα για να πεινάσουν οί πληitυσμοί». 'Εκείνοι που εδωσαν προσοχη στη σφαγη τών Καμποτζιανών απο τις αμερικανικες δυνάμεις στα 1970, δεν itα επρεπε να εκπλαγούν για τον εντατικο βομβαρδισμο πυκνοκατοικημένων απο αμαχο πληitυσμο εκτάσεων, τρία χρόνια αργότερα κατα την τελευταία πρσσπάitεια να 26

25 σω{}εί το υπο αμερικανικη κάλυψη κα{}εστως που κατέρρεε. Πρόκειται άπλα για τη μικρότερη παραλλαγη μιας πολιτικης που ακολου{}ήf:tηκε επίμονα στην Καμπότζη, την όποία ό 'ίδιος ό πρόεδρος Νίξον αποκάλεσε «ή {}εωρία Νίξον στην πιο κα{}αρη μορφή της'». τα λουτρα αϊματος που είναι αντικείμενο κανονικης διαφήμισης και καταδίκης και που τα f:tύματά τους αξίζουν μιας σοβαρότερης απασχόλησης, τα βλέπουμε συχνά, εξετάζοντάς τα απο πιο κοντά, να αποκαλύπτονται όλοκληρωτικα η εν μέρει εικονικά. τα φανταστικα ωjτα η σχεδον φανταστικα λουτρα αϊματος εκπλήρωσαν το σημαντικότατο εργο των «δημοσίων σχέσεων» στην κινητοποίηση της κοινης γνώμης, για την υποστήριξη της αμερικανικης στρατιωτικης επέμβασης στο εξωτερικό. Αυτο είναι ιδιαίτερα αληf:tινο στην περίπτωση του Βιετνάμ. Ή κοινη γνώμη είχε μιαν «αρνητικη» τάση και' οί κατασκευαστες πολέμου επρεπε να καταβάλουν προσπάf:tειες για να συγκρατήσουν στη γραμμή τους τον αμερικανικο λαό. Ή επανειλημμένη προσφυγη στην κατασκευασμένη πληροφορία υπογραμμίζει το ρόλο που επαιξε το «λουτρο αϊματος» στην προπαγάνδα που ανέπτυξε με προσοχη ή ουάσινγκτον γι' αυτο το {}έμα. Οί αποδείξεις της φανταστικης autijc δημιουργίας - που συζητήf:tηκε πιο πάνω - εκανε φανερο επίσης το γεγονος πως οί αφηγήσεις * που πηγάζουν απο την πηγη αυτή, ε'ίτε προέρχονται απο τους στρατιωτικους εμπειρογνώμονες, απο την πνευματικη ήγεσία η απο το κράτος, {}α επρεπε να εκτιμηf:tουν απο τα μέτρα και τις μεf:tόδους που χρησιμοποιουνται κανονικα για να μετρηf:tεί ή απόδοση όποιουδήποτε Ύπουργείου Προπαγάνδας. Το μέγα μάf:tημα στις δημόσιες σχέσεις, που μας εδωσε ό πόλεμος στο Βιετνάμ, είναι πως σε κά{}ε περίπτωση «το μεγάλο ψέμα» μπορεί να πιάσει παρ' δλες τις ευκαιριακες διαφυγες που μπορουν να διαρρεύσουν σε εν αν ελεύ{}ερο τύπο. 'Όχι μόνο μπορεί να επιζήσει και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες, χωρις να είναι ανάγκη να νοιάζεται κανεις για όλότελα δι/; ιιολογημένες και όριστικεςj ανασκευές, αλλα μπορουν και όρισμένες πατριωτικες αλήf:tει- Ή {Ητογρ(χμμιση είναι δική μας. «5torie," είναι ό δρος ποι, χρησ![lt1 ποιουσαν συχν α οί πρωτοι (Ίσι'tενεϊς του Φρ όϋντ 27

26 ες να αποκατασταftο:υν σταftερα στα μάτια της πλειοψηφίας με την επίμονη επανάληψη. Ή κυβέρνηση μπορεί, με το βαftμο συνεργασίας που χρειάζεται απο την πλευρα των μέσων μαζικης ενημέρωσης και αχι χωρις εξασφαλισμένη περίπου επιτυχία, να εμπλακεί στη «διαχείριση των φρικαλεοτήτων» μόνο με το βάρος των πληροφοριων που μπαίνουν σε κυκλοφορία, με την εκλεκτικη χρησιμοποίηση των αναφορών για τις βιαιοπραγίες που αποδίδονται στον εχftρό, με τη δημιουργία αφηγήσεων και μύftων για λουτρα α'ίματος και με τον εξωρα'ίσμό τους. Οί μύftοι αυτοι δεν πεftαίνουν ποτέ ' ανασύρονται απο τις στάχτες και προβάλλονται αδιάκοπα, παρα το γεγονος στι ή απόδειξη που τους διαψεύδει είναι ευκολα αποδεκτή. Ή εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάϊμςπ.χ. εβαλε σε περίοπτη 1'tέση την επιβεβαίωση των μαζικών δολοφονιων που διέπραξαν δυο φορες πέρσι οί Βορειοβιετναμέζοι και το Έftνικοαπελευftερωτικο Μέτωπο στο Χουέ: την πρώτη φορα πρόβαλαν τον αριftμο των νεκρων ' τη δεύτερη φορα ό αριftμος εγινε και κάftε φορα χωρις να αναφέρεται ιδιαίτερη πηγη σαν απόδειξη'. 'Όπως αποδεικνύουμε πιο κάτω, ό μύftος αιηος κατασκευάστηκε απο τη σύγχυση τών κοινών τάφων - που οί περισσότεροι φαίνεται πως περιέχουν τα ftύματα της «συμμαχικης» δύναμης πυρός-, και απο την αλλη απο τη λανι'ίασμένη μετάφραση ντοκουμέντων και τη συνειδητη παραποίηση, στα χέρια της προπαγανδιστικης μηχανης Σα'ίγκον - Η.Π.Α. Άλλά, με την αγαπητη στην εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάϊμςεννοια τού «[σου ζυγού», τα επίσημα ψέματα δικαιούνται τη σωστή τους αναλογία. Άναλογία πού, γενικά, είναι σημαντικότερη απο εκείνη που αποδίδουν συνήftως στις χαμηλόφωνες ανασκευές, για τις όποίες επιτρέπεται ή εκφραση στην «αλλη πλευρα» τού προβλήματος. Μ' αυτο τον «1:σο ζυγό», που σαν εννοια διατηρεί:ται στην κοινη γνώμη, και επιπλέον με τον επίσημο ελεγχο για τη διακίνηση των ειδήσεων και με συντάκτες τών κύριων αρftρων και συντάκτες που ακολουftούν το ρεύμα, είναι δυνατον να ftεσμοποιηftούν μύftοι για φρικαλεότητες. Ταυτόχρονα, το πρόβλημα τών δικών μας φρικαλεοτήτων μπορεί να παραμεριστεί ' οί φρικαλεότητές μας δεν 28

27 είναι τίποτα αλλο παρ α οί «ακούσιες συνέπειες της στρατιωτικης δράσηςl)>> 11 ανήκουν στα αναπόφευκτα εκείνα φαινόμενα της ίστορίας, για τα όποία δεν εχουμε καμια ευl'tύνη", 11 ανήκουν σ' εκείνα τα «μεμονωμένα επεισόδια» για τα όποία τιμωρούνται οί ενοχοι, σύμφωνα με το δικό μας δικαστικο σύστημα. Οί πιο φανατικοι απολογητες τού Κράτους μπορούν ετσι να συναγάγουν απο Τ11 βιετναμέζικη πείρα, δτικ: «Ύπάρχουν ε{}νη πιο πολιτισμένα απο αλλα, ανάλογα με τις ιδιοτροπίες της ίστορίας και της l'tείας Πρόνοιας. Δεν l'tct μπορούσαμε σήμερα και στην εποχή μας να μεταχειριζόμαστε τους αιχμαλώτους πολέμου δπως εκαναν οί Βιετναμέζοι. Και ύπεν&υμίζουμε ταπεινά, πως πολεμήσαμε στην 'Ινδοκίνα τις αταβιστικες δυνάμεις που εδωσαν ίστορικη και Tιl'tlxi] δικαιολόγηση στα βασανιστήρια και στον εξευτελισμο τού ατόμου». τα πνεύματα που ενδιαφέρονταν περισσότερο για τη διατήρηση τού 'ίσου ζυγού, αντιλαμβάνονται δτι «δυστυχως ό φάκελος δεν είναι αψογος» και δτι «οί ανώτερες αρχες των Ήνωμένων Πολιτειων δεν μπορούν να αποφύγουν την εul'tύνη για όρισμένες παραβιάσεις τού πνεύματος, αν οχι τού γράμματος τού Διεl'tνΟύς Δικαίου... ακόμη και αν οί παραβιάσεις αυτες δεν ηταν ή εκφραση της επίσημης πολιτικης, - επιμένοντας, βέβαια, ταυτόχρονα στο γεγονος πως «ή καταδί.κη των Βιετναμέζων κομμουνιστων δεν μπορεί να εξαλειφl'tεί με την ευλαβικη αυταπάρνηση των Βορειοβιετναμέζων 11 εκείνων που τους δικαιολογούν, στη χώρα μας», και δτι «μια περίπτωση ανωτέρας βίας μπορεί και πρέπει να κα1'tορίζεται εναντίον των Βορειοβιετναμέζων, εξαιτίας των όλοφάνερων παραβιάσεων απο μέρους τους της Σύμβασης της Γενεύης τού 1949"...» Μια συζήτηση που l'tct αναφερόταν στις μηχανορραφίες που γίνονται στη διαχείριση των φρικαλεοτήτων και στους λόγους της σταl'tερης επιτυχίας της, ξεπερνάει τα πλαίσια της μονογραφίας αυτης. Ό σκοπός της είναι' 29

28 ταπεινότερος: εδώ, επιχειρούμε, πρώτα, να αποδείξουμε δτι τα λουτρα αϊματος δεν 1'tεωρούνται αναγκαστικα κακα κατα την αποψη της αμερικανικης ήγεσίας' μπορούν να ειναι χωρις σημασία, ανώδυνα η, κατα τρρπο εντελώς 1'tετικό, αξιέπαινα. Μεγάλος αρι1'tμος λουτρών αϊματος, αλη1'tινα απέραντων, που διαπράχτηκαν τις δυο' Τfλευταίες δεκαετίες, αντιμετωπίστηκαν, πράγματι, μέσα απ' αυτο το πρίσμα απο την ουάσινγκτον - μερικά, μάλιστα, απ' αυτα κατευίτύνονταν αμεσα η ειχαν παρασκευαστεί εμμεσα. Μας φαίνεται σαν μια όλοφάνερη και στοιχειώδης αλήίτεια, δτι ή ήγεσία (1eadership) στις Ήνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της κυρίαρχης ίτέσης της και τών αντεπαναστατικών της προσπαίτειών, που πραγματοποιούνται σε δλη την κλίμακα τού πλανήτη, βρέ{}ηκε να ε[ναι ό μόνος, σε τέτοια αναλογία, παρακι.νητης και διαχειριστης τών φοβερώτερων λουτρών αιματος η το ύλικο και η{}ικο στήριγμά τους, στα χρόνια που ακολούίτησαν μετα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 'Αφού παρουσιάσουμε μερικα παραδείγματα ανώδυνων και εποικοδομητικών λουτρών, 1'tα περάσουμε σε μερικα φανταστικα πρότυπα «αχρείων» λουτρών αϊματος, που επαιξαν σημαντικο ρόλο στη δικαιολόγηση της επέμβασης τών Η.Π.Α. στο Βιετνάμ. Θα εξετάσουμε ιδιαίτερα τα σχετικα επίπεδα και τις στρατηγικες της βίας που χρησιμοποίησαν ή Σα'ίγκον και οί 'Ηνωμένες Πολιτείες απο τη μια μεριά, και οί επαναστατικες δυνάμεις απο την αλλη τα γεγονότα τού στο Β. Βιετναμ και τις σφαγες στο Χουε στα Θα συζητήσουμε, τέλος, για την καταπίεση που συνεχώς μεγαλώνει και για την απειλη που και οί δυο αυτοι παράγοντες ρίχνουν το βάρος τους επάνω στους πολιτικους κρατούμενους, σ' αυτους τους όμαδικους τάφους που εχτισαν οί Ήνωμένες Πολιτείες στο Βιετναμ - προς δόξαν και εφαρμογην της αμερικανικης πολιτικης ύποστήριξης τών εποικοδομητικών λουτρών αϊματος, που εχει απο καιρο επιβεβαιω1'tεί. Νόαμ Σόμσκυ "Ενουαρντ Σ. Χέρμαν 30

29 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡ Α ΑΙΜΑ ΤΟΣ

30

31 ΜΕΤΑΑΠΟΙΚΙΑΚΉ ΣΉΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΤΡΟΜΟ ΚΡΑΤΙΑ Ή απάντηση τών αμερικανών ηγετών για τα λουτρα αϊματος ηταν σε στενη σχέση με την φύση τών itυμάτων και τών δημίων και με τις πολιτικες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν απο τη σφαγη και την τρομοκρατία. Στον Τρίτο Κόσμο, δπου οί Ήνωμένες Πολιτείες πήραν σταitερα itέση εναντίον κάitε επαναστατικής αλλαγης (re volutionary change) απο την εποχη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάitησαν να συγκρατήσουν τις μετααποικιακες κοινωνίες που βρίσκονταν στο δρόμο της ανεξαρτοποίησης μέσα στα δρια τού «Έλεύitερου Κόσμου» χωρις να λογαριάσουν την ανοδο τών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που δρούσαν στις 'ίδιες αυτες χώρες. Αυτος ό συντηρητικος και αντεπαναστατικος αντικειμενικος σκοπος καitόρισε την κλίμακα της αίματοχυσίας και της αποδεκτηςl και μη αποδεκτης βίας. Με την προοπτικη αυτή, οί σφαγες στο ονομα της επανάστασης είναι κακες και αποτελούν προσφυγη στη βία, προσφυγη που itεωρείται ακατάλληλη και χονδροειδης για επίτευξη μιας κοινωνικης αλλαγης. Τέτοιες σφαγες είναι το εργο «τρομοκρατών» - η ιδια η λέξη «βία» προορίζεται συνήitως για την χρήση της δύναμης, δταν χρησιμοποιείται απο στοιχεία και κινή ματα τα όποία δεν εγκρίνουμε. Μια αναφορα τή ς A.I.D.c στα 1970, Π.χ. αναφέρεται στις αυξημένες ίκανότητες της νοτιοβιετναμέζικης αστυνομίας, εκείνης ασφαλώς σ' όλόκληρο τον κόσμο, που κάνει την πιο μεγάλη χρήση βασανιστηρίων για να «εμποδίσει την εξάπλωση της βίαςl"». Και στα 1967 η εκitεση τών «μετριοπαitών ειδικών» για την αστυνομία της Άσίας,. 33

32 που επιχορηγείται απο την Freedon Ho use, δικαιολογούσε την επωεση των Η.Π.Α. στο Βιετναμ και κατα συνέπεια, τις μαζικες δολοφονίες στην 'Ινδονησία ταυτόχρονα, καταδίκαζε ρητα εκείνους που «ύποστηρίζουν την αποψη στι ή βία είναι το καλύτερο μέσο για την εξασφάλιση μιας πραγματικης αλλαγης» (χωρις αμφιβολία, το Έ1'tνικο Άπελευ1'tερωτικο Μέτωπο, ή Λα ίκη Δημοκρατία τού Βιετναμ και οί κομμουνιστες της 'Ινδονησίας)!!. τα λουτρα αϊματος, που διέπραξαν οί αντεπαναστατικες δυνάμεις, εξετάζονται κάτω απο ενα όλότελα αλλο πρίσμα, αφού ύπαγορεύονται απο όλότελα διαφορετικο συμφέρον: το συμφέρον για μια επιστροφη τού πλη1'tυσμού τού Τρίτου κόσμου στην ευκταία αυτη κατάσταση πα1'tητικότητας και ήττοπά1'tειας, σαν εκείνη που κυριαρχούσε πριν απο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο! C, που ονομαζόταν κοινως «κατάσταση στα1'tερότητας» η «πολιτικης ισορροπίας». Οί σφαγες που επιχειρούνταν για να όδηγήσουν τους πλη1'tυσμους αυτους στην πα1'tητικότητα, σπάνια χαρακτηρίζονταν σαν λουτρ ο αϊματος 11 σαν χρήση βίας - είναι «αναπροσαρμογες» 11 «δραματικες μεταβολές», που τις ανέχονταν 11 τις εν1'tάρρυναν σαν αναγκαίες και ευκταίες. Αυτο είναι αλή1'tεια, είτε γιατι το λουτρο αϊματος καταστρέφει ταυτόχρονα τον οργανωτικο μηχανισμο και τη βάση των αριστερων κινημάτων μέσα στο λαο (σπως στην 'Ινδονησία), είτε γιατι σκοτώνει μετριοπα1'tέστερα, μόνο και μόνο για να αποδιοργανώσει και να τρομοκρατήσει αρκετα ενα λαό, για να εγκα1'tιδρύσει ενα όλοκληρωτικο κα1'tεστως της δεξιας (rightist totalitarian rule), σπως ή Δομινικανικη Δημοκρατία, ή Γουατεμάλα 11 ή Βραζιλία!4, η ακόμη, γιατι τοπο1'tετείται κάπου ανάμεσα στις δυο αυτες ακρότητες, σπως στην περίπτωση της αμερικανικης «προσπάitειας» στο Νότιο Βιετνάμ. Να πούμε πως οί επαναστάσεις είναι δαπανηρες σε ανitρώπινες ζωες και πως εκείνοι που τις επιχειρσυν, ι'tα επρεπε να στα1'tμίζουν τη δαπάνη αυτη με την εκτίμηση ένος δυνατού κέρδους, είναι συμβατικο κλισέ. Λιγότερη προσοχη δόitηκε στις τεράστιες ανitρώπινες απώλειες που στοίχισαν ή «σταitεροποίηση» και οί αντεπαναστατι- 34

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ LIONEL RICHARD Le nazisme et la culture EDITIONS FRANQOIS MASPERO ' Γιά τήν έλληνική γλώσσα «ΑΣΤΕΡΙ» Εξώφυλλο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙ»: 1980 Σόλωνος 121 - Αθήνα Τηλ. 3606597/3619802

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΛΙΧ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 1oc Μετάφραση &πό τα γαλλικά Χ.Α. ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1972 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό οημ»(ωμα τοο συγγραφέα Πρόλογο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. Με νέα εισαγωγή του Μίλτον Φρίντμαν. Επετειακή έκδοση για τα πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. Με νέα εισαγωγή του Μίλτον Φρίντμαν. Επετειακή έκδοση για τα πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου F. A. von Hayek Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ Με νέα εισαγωγή του Μίλτον Φρίντμαν Επετειακή έκδοση για τα πενήντα χρόνια από την κυκλοφορία του βιβλίου Μετάφραση Γιώργος Καράμπελας EΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 ένας κριτικός απολογισμός

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 ένας κριτικός απολογισμός Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 ένας κριτικός απολογισμός ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Η Ισπανική Επανάσταση του 1936 Μάρραιη Μποΰκτσιν Εύα Πέππα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Βαλτετσίου 53 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3802040

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 100 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Μετάφραση Σπύρου Λιναρδάτου «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 70» ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ "Αν συμβουλευτή κανείς τή μεγάλη βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου τοο Χάρβαρτ, στό Καΐμπριτζ χί)ς Μασαχουσέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 ένας κριτικός απολογισμός

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 ένας κριτικός απολογισμός Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 ένας κριτικός απολογισμός ΜΑΡΡΑΙΗ ΜΠΟΥΚΤΣΙΝ Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1936 Μετάφραση: Ευα Πέππα Επιμέλεια: Νίκος Β. Αλεξίου ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Η Ισπανική

Διαβάστε περισσότερα

Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Η εφημερίδα The Epoch Times δημοσιεύει μια ειδική εκδοτική σειρά με τίτλο: «Εννέα Σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα» 1 2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 8 ΣΧΌΛΙΟ 1Ο:...

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Απεργία, Συνδικάτα. Κόμμα, Ρόζα Λούξεμπουργκ. ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρτης 1997

Μαζική Απεργία, Συνδικάτα. Κόμμα, Ρόζα Λούξεμπουργκ. ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρτης 1997 Ρόζα Λουξεμπουργκ ' Ρόζα Λούξεμπουργκ Λ Μαζική Απεργία, Κόμμα, Συνδικάτα Επιμέλεια - Μετάφραση: Κώστας Πίττας Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μιχάλης Μητσέας ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάρτης 1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΑΙΧ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 2 ο c Μετάφραοη από xi Σ.Α. ΝΙΤΣΑ γαλλικά ΑΘΗΝΑ 1Ρ72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ θ. - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση και Εποικοδόμημα

Βάση και Εποικοδόμημα Κρις Χάρμαν Μαρξισμός και Ιστορία Βάση και Εποικοδόμημα Μετάφραση Λέανδρος Μπόλαρης Chris Harman Base and Superstructure First published International Socialsm no.32, Summer 1986 ISBN: 978-960-7967-50-3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ Στο συναρπαστικό αυτό βιβλίο, ο Νόαμ Τσόμσκι, μέσω μιας πληθώρας ντοκουμέντων, καταρρίπτει τον μύθο των ανεξάρτητων ΜΜΕ, τα οποία η προπαγάνδα θέλει θεματοφύλακες της ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ:

66Προλογικό σημείωμα για την ελληνική έκδοση 78Μπορντίγκα εναντίον Πάνεκουκ: BlauMachen #2# 3Editorial 9Από την εργατική διεύθυνση της παραγωγής στην υπεράσπιση της δημοκρατίας: Βασικές γραμμές για μια κριτική στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη 41Η κρυφή γοητεία του εισαγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΟΥΔΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ (ή οΐ άγώνες τοϋ ΛΕΝΙΝ και τοδ ΚΚ τής ΕΣΣΔ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ Δ. Π. Κ Ω ΙΤ Ε Λ Ε Ν Ο Σ ΕΚ Δ Ο ΤΙΚ Ο Σ Ο ΙΚ Ο Σ : ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΟΟΡΥΚ.ΙΟΗΤ : ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά μεγάλοι στοχαστές. Tony Judt. Επιμέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης. Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήμονας

Σειρά μεγάλοι στοχαστές. Tony Judt. Επιμέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης. Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήμονας Σειρά μεγάλοι στοχαστές Tony Judt Επιμέλεια: Μαυροζαχαράκης Μανόλης Κοινωνιολόγος Πολιτικός Επιστήμονας Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνιολογικές Αναζητήσεις στον 21ο αιώνα αρχισυνταξία: Μανόλης Μαυροζαχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

το αλφαβητάρι του αναρχιομού

το αλφαβητάρι του αναρχιομού το αλφαβητάρι του αναρχιομού Ολoι oi άνθρωπoι» που μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη δουλειά γιατο κοινό καλο «χρειάζονται στην επανάσταση για να κτίσουν την καινούργια ζωή, Καμία επανάσταση δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη σημείωση: Η Αυτοκρατορία κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση Νεκτάριου Καλαϊτζή (εκδόσεις Scripta, Αθήνα 2002).

Απαραίτητη σημείωση: Η Αυτοκρατορία κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση Νεκτάριου Καλαϊτζή (εκδόσεις Scripta, Αθήνα 2002). Οι Βάρβαροι των Κροίσου και Οδόθεου κυκλοφόρησε στην Ιταλία από τις εκδόσεις ΝΝ το Σεπτέμβρη του 2002. Μεταφράστηκε στα ελληνικά από το ιταλικό πρωτότυπο (όπως επίσης και τα αποσπάσματα από την Αυτοκρατορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΜΟΥΝΑ TOY 1871. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ;

ΚΟΜΜΟΥΝΑ TOY 1871. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ; ΚΟΜΜΟΥΝΑ TOY 1871 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ; ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ - Μελέτη, Κέδρος, 1981, δεύτερη έκδοση. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1997 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TOT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ομάδα RETORT IAIN BOAL, T.J. CLARK, JOSEPH MATTHEWS, MICHAEL WATTS Καταπονημένες Δυνάμεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ίρια Γραμμένου Λία Γυιόκα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ντ. Ριαζάνωφ. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς. γιά άρχάριους

Ντ. Ριαζάνωφ. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς. γιά άρχάριους Ντ. Ριαζάνωφ Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς οχι μόνο γιά άρχάριους γραμματα Ή μετάφραση έγινε άπότόν"αγγελο Δημόπουλο άπότόγερμανικό: D. Rjazanov: Marx und Engels nicht nur fü r Anfänger, Rotbuch Verlag, Berlin.

Διαβάστε περισσότερα

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 01 ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Β.I. ΛΕΝΙΝ Β. I. ΛΕΝΙΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 2012 ISBN 978-960-451-138-9 Σύγχρονη Εποχή Εκδοτική ΑΕΒΕ Σόλω νος 130,106 81 Αθήνα, τηλ.: 2103320800, fax: 2103813354

Διαβάστε περισσότερα

peter gelderloos ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση...3 Εισαγωγή...9 Η μη-βία είναι αναποτελεσματική...13

peter gelderloos ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση...3 Εισαγωγή...9 Η μη-βία είναι αναποτελεσματική...13 peter gelderloos ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση...3 Εισαγωγή...9 Η μη-βία είναι αναποτελεσματική...13 Η μη-βία είναι ρατσιστική...26 Η μη-βία είναι κρατιστική...43 Η μη-βία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ 2012 Κληρονόμοι Κώστα Μπατίκα, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Γιώτα Κωνσταντακοπούλου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΟΝ ΡΙΝΤ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΖΟΝ ΡΙΝΤ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΖΟΝ ΡΙΝΤ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1917.GR ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Διάβασα με τεράστιο ενδιαφέρον και με αμείωτη προσοχή το βιβλίο του Τζον

Διαβάστε περισσότερα

συγκεντρωθούν οι προσπάθειες που θα υπερασπίσουν το απειλούµενο µέλλον µας

συγκεντρωθούν οι προσπάθειες που θα υπερασπίσουν το απειλούµενο µέλλον µας 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ Αρθρα, οµιλίες, µαρτυρίες, απόψεις Αναζητήσεις της αριστεράς, απόψεις πάνω στην εσωστρέφεια που τις χαρακτηρίζει Γνωριµία µε τη Λιβύη, πριν και µετά την ήρεµη επανάσταση (1969), προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Λεόν Τρότσκι ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Γράφτηκε: το 1923/1924 Πηγές: Εκδόσεις «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» 1966 και 1980, «ΑΛΛΑΓΗ» 1985 και «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 2003 Μετάφραση - Σημειώσεις - Επιμέλεια: Μιχάλης Λίλλης Απόδοση Στοίχων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος. Βιβλιοκριτική. Η πτώση της συγκυβέρνησης Η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη. Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες

Τεύχος. Βιβλιοκριτική. Η πτώση της συγκυβέρνησης Η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη. Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες 108 Γενάρης-Φλεβάρης 2015 Τεύχος 2 9 Η πτώση της συγκυβέρνησης Η πιο βαθιά κρίση για την άρχουσα τάξη Μαρία Στύλλου Τι αλλαγή μπορεί να φέρει η Αριστερά; Πάνος Γκαργκάνας 29 33 Οι ανταγωνισμοί πίσω από

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

Το Φάλουν Γκονγκ και γιατί μας αφορά

Το Φάλουν Γκονγκ και γιατί μας αφορά Τεύχος 1 ΔΩΡΕΑΝ 2012 ΕΙΔΙΚ Η ΕΚ ΔΟΣΗ Το Φάλουν Γκονγκ και γιατί μας αφορά Κατανοώντας τη σημερινή Κίνα Ρ ωτήστε έναν παρατηρητή της Κίνας ποιοι είναι οι πέντε πιο κρίσιμοι παράγοντες για να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λουί Αλτουσέρ Πολιτικά και Φιλοσοφικά κείμενα.

Λουί Αλτουσέρ Πολιτικά και Φιλοσοφικά κείμενα. Λουί Αλτουσέρ Πολιτικά και Φιλοσοφικά κείμενα. Περιεχόμενα 1. Σημείωση σχετικά με τους Ιδεολογικούς Μηχανισμούς του κράτους (ΙΜΚ) (σελ. 2) 2. To υπόγειο ρεύμα του υλισμού της συνάντησης (σελ.11) 3. Για

Διαβάστε περισσότερα