ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 127

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 127"

Transcript

1 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΤΟΣ Η - ΤΕΥ ΧΟΣ 127 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ / ΑΘΗ ΝΑ Τη λέ φω νο Ι ε ρού Να ού: Τη λέ φω νο & Φαξ: ai si net.gr TA ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΡ ΘΡΑ TOY ΤΕΥ ΧΟΥΣ: A/A ΤΙ ΤΛΟΣ ΘΕ ΜΑ ΤΟΣ... ΣΕ ΛΙ ΔΑ 1ο Για ένα μόνο πράγμα να φοβόμαστε ο Η αισιοδοξία του χριστιανού ο Ο Άγιος Ορέστης ο Η Σύναξις των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ο Βρες το δικό σου μεγαλείο o Ποδήλατο o Ομάδα εργασίας o Περί υγείας και ευεξίας Ελιές o Ιατρικό θέμα Αγγειοκινητική ρινίτιδα ο Τα νέα από τη ζωή του προσκυνήματός μας o Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός Νοεμβρίου o Διήγήσεις απο γεροντικό...26 Ει κό να εξω φύλ λου: Το Φρέαρ του Ιακώβ Σαμάρεια Παλαιστίνης Διευ θυ ντής Πε ριο δι κού: πα τήρ Δη μή τριος Λου πα σά κης. Επι μέ λεια Έκ δο σης & Αρ χι συ ντα ξία: πατήρ Χα ρά λα μπος Βαρ βα γιάν νης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Αρ χι μαν δρί της Ιγνά τιος Χα τζη νι κο λά ου [Θε ο λό γος τέ ως Λυ κειάρ χης] Κων/νος Αρ. Δημητρακόπουλος: Δάσκαλος Ιωάννης Μάγκος [Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός] Μαρία Παπαχρίστου Παθολόγος - Ενταντικολόγος Νι κό λα ος Συλ λι γαρ δά κης [Ι α τρός Χει ρουρ γός Ω.P.Λ] Σο φία Αντω νιά δου [Κα θη γή τρια Φι λό λο γος] Ξαν θή Σπυ ροπού λου [Φι λό λο γος] Θε ο δώ ρα Κάπου [Ει δι κευό με νη Πα θο λό γος] Πό λυ Βαρ τζιώ τη - Γα λε νια νού [Διαι το λό γος] Φαίη Σμυρναίου Φοιτήτρια Πάντειου Παν/μίου Αρ χείο-φω το γρα φι κό υλι κό: Ι ε ρός Να ός - 3 -

2 ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ Π ολλά τα ανθρώπινα δεινά, παλιά και σήμερα. Πολλοί οι φοβερισμοί και οι τρομοκρατήσεις. Πολλές οι εκτιμήσεις και απορρίψεις. Πολλοί οι προσανατολισμοί και αποπροσανατολισμοί. Αιρέσεις, πλάνες, σχίσματα αντιπαραθέσεις και εσφαλμένες μεταφράσεις και ερμηνείες και αυτών των ιερών κειμένων. Αλλού ευαισθησίες και αλλού αδιαφορία. Κατά καιρούς στην χώρα μας έχουμε τέτοια φαινόμενα και αντιδράσεις. Και πολλάκις η επίσημη Εκκλησία (Σύνοδος) συσκέπτεται, παίρνει αποφάσεις και κατά χρέος, ενημερώνει το ποίμνιόν της. Αυτό έκανε και η διοικούσα Εκκλησία Κρήτης, η οποία σε πρόσφατη συνεδρίασή της ενημερώνει τον λαό της Κρήτης: αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του πολίτη προτρέπει και παρακαλεί τον ιερό κλήρο και τον ευσεβή Λαό της Κρήτης, να μην τρομοκρατείται από ανεύθυνους, να προσδοκά τον πρόσωπο του ερχομένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Υπενθυμίζει δε τα λόγια του διορατικού Γέροντος Πορφυρίου...αν εμείς έχουμε μέσα μας τον Χριστόν, δεν μπορεί μα τίποτα να μας πειράξει ο αντίχριστος. Ο αντίχριστος: σκέπτομαι, ακούω και διαβάζω τόσα και τόσα για τον αντίχριστο ότι θα έλθει..., ο αντίχριστος έχει έλθει τώρα και αιώνες. Και δεν το λέμε μόνον εμείς, και από δικούς μας, αλλά στηριζόμενοι στον Ευαγγελιστήν Ιωάννην, ο οποίος ειδικά στην Α Επιστολή του, Κεφ.4, στιχ.3, λέγει σχετικά:... και τούτο εστί το του αντιχρίστου ο ακηκόατε ότι έρχεται, και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη. Σχετικά είναι και τα χωρία της επιστολής του 2,18 και 2,22. μάλιστα στο 2,18 λέγει ότι είναι πολλοί οι αντίχριστοι: και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν. Να φοβόμαστε και να προσέχουμε μήπως εμείς με τα λόγια μας, την ζωήν μας και τις προκλήσεις μας (που ανθούν ανάμεσα στους λεγομένους χριστιανούς γινόμαστε αντίχριστοι και βαπτισθέντες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα με την κάρτα του πολίτη, για την οποία πολλοί έχουν πανικοβληθεί μήπως άραγε δεν φωνάζουμε για τις ταυτότητες, για το ΑΜΚΑ. Και όμως τα δεχθήκαμε, άλλωστε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Θυμηθείτε και τις περιβόητες λαοσυνάξεις. Το ίδιο τώρα και με την κάρτα του πολίτη, για την οποία ασφαλώς και διαφωνούμε. Ωστόσο, τόσες αλήθειες του Χριστού και των ιερών βιβλίων της Καινής Διαθήκης και αυτής της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου όχι μόνον αντιπαρερχόμαστε, αλλά και εναντιωνόμαστε

3 Σχετικές με τις σκέψεις μου είναι και το γραφτό του καταξιωμένου και μαχητικού αρχιμανδρίτου π. Δανιήλ Αεράκη, συγγραφέως πολλών βιβλίων και εκδότου του ορθοδόξου μαχομένου περιοδικού ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΒΑΠΤΙΣ- ΤΗΣ, και με τίτλο την πραγματικότητα να φοβόμαστε (τεύχος 548, Νοεμβρ.2010,σελίς176): είναι γεμάτη από συμβολισμούς και συμβολικές εικόνες η Αποκάλυψις, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το επικίνδυνο είναι να θέλει καθενός να ερμηνεύει κατά το δοκούν αυτούς τους συμβολισμούς και το πιο ολέθριο και καταστρεπτικό είναι να δέχεται τα συμβολικά ως πραγματικά. Τραγικό δε για τη σωτηρία είναι: Να μην σκέπτεται ένας ορθόδοξος τον Ιησού Χριστό της πραγματικότητας, αλλά να σκέπτεται συνεχώς π.χ το θηρίο της συμβολικότητας. να μην πορεύεται κατά τις εντολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά να ασχολείται με ένα και μοναδικό, πέρα για πέρα συμβολικό αριθμό, που αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο. να μην τον απασχολεί η αγάπη του 13ου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους, αλλά να τον απασχολεί η περιέργεια γύρο από έναν άγνωστο αριθμό χξστ του 13ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. να μη χαίρεται με τον σταυρό της λυτρώσεως, αλλά να τρομοκρατείται με κάποιο συμβολικώς λεγόμενο χάραγμα. να μη μιλάει για την πολύτιμη θεόπνευστη Χάρτα της αποκαλύψεως, δηλαδή, με το Ιερό ευαγγέλιο, αλλά να τρομοκρατείται με κάποια κάρτα, με κάποιο αριθμό, με κάποια ταυτότητα, με κάποια κάρτα του πολίτη. Είναι τραγικό να μας ξεγελά ο Διάβολος, ο αντίχριστος, με μαγικούς αριθμούς και να μας κοιμίζει μπροστά στους εφιαλτικούς πειρασμούς. Ο Χριστιανός ένα φοβάται: την αμαρτία. για τον χριστιανό ένα είναι το όντως εσχατολογικό: Το γρηγορείτε του Χριστού. Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Θ. Χατζηνικολάου Θεολόγος- τ. Λυκειάρχης- Ιεροκήρυξ - 5 -

4 Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ Α ν ακούσει κανείς δελτίο ειδήσεων σήμερα, τα τέσσερα από τα πέντε θέματα είναι οικονομικά. Και βέβαια, όλα μιλούν για τη ζοφερή οικονομία, τοπική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Ασφαλώς υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους περισσότερους Έλληνες λίγο ή πολύ. Σε κάποιους αναπτύχθηκε η φοβία, χωρίς ουσιαστικά να άλλαξαν οι συνθήκες ζωής τους. Σε άλλους ήλθε σαν εφιάλτης, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις δυσκολίες. Σε πολλούς χτύπησε την πόρτα η ανεργία, ενώ τραγικές καταστάσεις ακούγονται καθημερινά πλέον, με άλλους που χάνουν τις περιουσίες τους, άλλους δίνουν τα παιδιά τους γιατί δε μπορούν να τα ζήσουν, ενώ πολλοί ακόμα φτάνουν, δυστυχώς, να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Κάθε άνθρωπος, πολύ περισσότερο δε αυτός που λέει ότι είναι χριστιανός, θα πρέπει να κινείται σ αυτά που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Άλλωστε, ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Πατέρες και οι άγιοι όλων των εποχών, δεν αδιαφορούσαν για ό,τι απασχολούσε τον άνθρωπο της εποχής τους. Στην επιστολή του ο Αδελφόθεος Ιάκωβος (Κεφ.2, 15) γράφει: «Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από σας τους πει: Ο Θεός μαζί σας! Εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό, ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα; Έτσι και η πίστη αν δεν έχει έργα είναι νεκρή». Όμως ο Χριστός μάς έδειξε μιαν άλλη θεώρηση των οικονομικών δυσκολιών. Αυτή που δεν αγχώνεται και δεν αγωνιά, αλλά εμπιστεύεται την πρόνοια του Θεού. Μια πρόνοια και μια έννοια που επεκτείνεται ακόμα και στα πετεινά του ουρανού και στα κρίνα του αγρού. «Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή; Και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο;» (Ματθ. 6, 25). Και μας καλεί σε μιαν υπέρβαση του άγχους, τονίζοντάς μας ότι «για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό». Μπορεί η συνεχής υπόμνηση από τα δελτία ειδήσεων για την οικονομική κρίση, όπως και η καθημερινή πραγματικότητα, να γίνονται πειρασμός για τη σιωπή και απουσία του Θεού από τη ζωή μας, όμως ξέρουμε εμπειρικά ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρουμε ότι η φωνή της καρδιάς, της ταπεινής και - 6 -

5 απλής, που απευθύνεται μ εμπιστοσύνη στο Θεό, πάντα ακούγεται. Μπορεί ν αργεί ή να μην έρχεται όπως θέλουμε αλλά τελικά η παρουσία Του είναι δεδομένη, αφού Εκείνος θέλησε να είμαστε τα παιδιά Του. «Μα ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί θα του δώσει λιθάρι; Ή, αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι; Αφού, λοιπόν, εσείς, παρ όλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει αγαθά σ όσους του ζητούν» (Ματθ. 7, 9). Πόσο πολύ βοηθάει τον άνθρωπο η πίστη του Χριστού να έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον και αισιοδοξία, στοιχείο θεμελιώδες μιας υγιούς προσωπικότητας. Όπως το μικρό παιδί αισθάνεται ασφαλισμένο στην αγκαλιά της μάνας του, έτσι και ακόμη περισσότερο ασφαλισμένος νιώθει ο χριστιανός εκείνος που πιστεύει ολόψυχα, ότι είναι ένα λογικό πρόβατο στα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Και μόνο που το σκέπτεται, και μόνο που το συλλογίζεται παίρνει θάρρος και κουράγιο. Αισθάνεται το χέρι του Χριστού να τον σκεπάζει και να τον προστατεύει. Λέει ο ψαλμωδός: «Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, άπό τίνος δειλιάσω;» (Ψαλμός 28, στίχ. 1). Γι αυτό ακριβώς και ο απ. Παύλος μπορούσε να διακηρύττει σε τόνο θριαμβευτικό: «Πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντι με Χριστώ» (Φιλιπ. δ 13). Όλα τα επιτυγχάνω κι όλα τα κατορθώνω με τη δύναμη του Χριστού. Έχω το Χριστό δίπλα μου, στο πλευρό μου. Νιώθω το Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Τι έχω να φοβηθώ και από τι έχω να δειλιάσω; Ποιος μπορεί να με αρπάξει από τα χέρια του Χριστού και να μου κάνει κακό; Ποιος αμφιβάλλει ότι μια τέτοια ζωντανή πίστη στην παρουσία του Θεού κοντά μας και στην ακαταμάχητη βοήθεια και προστασία Του μπορεί να γίνει για το χριστιανό ανεξάντλητη πηγή ψυχικής δύναμης προς αντιμετώπιση των δυσκολιών και των κινδύνων της ζωής; Η πίστη αυτή στη στοργική φροντίδα του Πανάγαθου Θεού, που είναι ο επουράνιος Πατέρας μας, δίνει τέτοιο αίσθημα ασφάλειας και τόση σιγουριά στον αληθινό χριστιανό, ώστε να μπορεί να μένει γαλήνιος και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Καθώς μάλιστα βλέπει την πίστη του αυτή να επαληθεύεται σε κάθε βήμα της ζωής του, όπου διακρίνει συνεχώς και χειροπιαστά το χέρι της Θείας Πρόνοιας και προστασίας, τόσο και περισσότερο η ελπίδα του στην προστασία και στη βοήθεια του Θεού γίνεται αληθινή άγκυρα, η οποία τον κρατεί ήρεμο και ασάλευτο σε κάθε φουρτούνα της ζωής. Δεν θα έσφαλλε λοιπόν κανείς, αν έλεγε πως το καλύτερο φάρμακο για την απαλλαγή του ανθρώπου από το άγχος και την αγωνία της ζωής είναι η ζωντανή πίστη στην Πατρική Πρόνοια του Θεού. Χωρίς καμία αμφιβολία ο συνειδητός χριστιανός έχει τη μεγαλύτερη αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για το μέλλον, που μπορεί να έχει άνθρωπος πάνω - 7 -

6 στη γη. Άλλωστε η ελπίδα στο Θεό, βασική αρετή για κάθε χριστιανό, τι άλλο είναι παρά εμπιστοσύνη στο μέλλον και αισιοδοξία; Το μόνο που ακόμα χρειάζεται είναι θερμή προσευχή για «τα προς σωτηρία αιτήματα», όχι μόνο για μας αλλά και για τους άλλους καθώς «ο χριστιανισμός πρέπει να γίνει ή ουσία της ζωής μας. Στο φως του πρέπει να εξετάσουμε όλα τα προβλήματα και όχι να τον κλείνουμε μέσα σε καθορισμένα πλαίσια. Είναι απαραίτητο να πνευματοποιήσουμε την ζωή που βρίσκεται έξω από τις πόρτες της Εκκλησίας. Ό χριστιανός δεν μπορεί να κλείνεται στο καβούκι του, πρέπει να υποφέρει για τα δεινά του άλλου...» (π. Dimitri Doudko) Οι άρχοντες του «κόσμου τούτου» μπορεί να έχουν τα δικά τους σχέδια για μας. Όμως, όπως λέει ο σοφός λαός μας, «άλλα λογάν τα βόδια κι άλλα λογάει ο ζευγάς». Αρκεί να ζητήσουμε από το Θεό κι εκείνος ξέρει καλύτερα. «Η εμπιστοσύνη στον θεό είναι μια συνεχής μυστική προσευχή που φέρνει αθόρυβα τις δυνάμεις του θεού εκεί που χρειάζονται και την ώρα που χρειάζονται». «Να αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσευχόμαστε και απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελπίδας»(γέρων Παΐσιος). Κων/νος Δημητρακόπουλος Δάσκαλος - 8 -

7 Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Ο Άγιος Ορέστης έζησε και μαρτύρησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού ( μχ). Γεννήθηκε στα Τύανα της Καππαδοκίας από γονείς χριστιανούς, οι οποίοι τον κατήχησαν στην χριστιανική πίστη από την μικρή του ηλικία και τον δίδαξαν όσα γνώριζαν για την νέα θρησκεία. Ο νεαρός Ορέστης ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα. Φιλομαθής και πανέξυπνος απέκτησε σπάνια μόρφωση. Όμως από όλες τις επιστήμες αγάπησε πιο πολύ την ιατρική, την οποία σπούδασε με επιμέλεια και έγινε ένας πετυχημένος γιατρός. Η πατρίδα του, τα Τύανα, ήταν ο τόπος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Πολύ γρήγορα έγινε γνωστός σε όλη την πόλη, γιατί θεράπευε με επιτυχία και τις πιο δύσκολες ασθένειες. Πολλοί ασθενείς τον ζητούσαν καθημερινά και εκείνος γεμάτος αγάπη τους δεχόταν και τους θεράπευε όλους αφιλοκερδώς. Φρόντιζε, όμως, μαζί με την υγεία του σώματος να τους χαρίζει και την υγεία της ψυχής τους. Την εποχή εκείνη οι περισσότεροι κάτοικοι των Τυάνων ήσαν ειδωλολάτρες. Ο νεαρός γιατρός, ο οποίος γνώριζε ότι η υγεία της ψυχής είναι το καλλίτερο φάρμακο για την υγεία του σώματος, προέτρεπε τους ασθενείς του να μη προσκυνούν τα είδωλα και να πιστέψουν στον Χριστό, που είναι ο αληθινός Θεός. Έτσι, με την προτροπή του αγίου, πολλοί άφηναν την ειδωλολατρία και ασπάζονταν τον χριστιανισμό. Την εποχή εκείνη, το 303 μχ, ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κήρυξε μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών. Σκοπός του ήταν να εξολοθρεύσει τους χριστιανούς και να εξαφανίσει τελείως την χριστιανική πίστη. Γι αυτό έστειλε στις ανατολικές επαρχίες τον Μαξιμίνο ή Μάξιμο, έναν φανατικό ειδωλολάτρη, με την εντολή να θανατώσει όλους τους χριστιανούς. Όταν ο Μάξιμος έφτασε στα Τύανα, πληροφορήθηκε ότι ο Ορέστης είναι χριστιανός και παρασύρει τους κατοίκους στην νέα θρησκεία. Διέταξε τότε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Ο Άγιος Ορέστης με ηρωϊσμό και παρρησία ομολόγησε επανειλημμένα την χριστιανική του ιδιότητα και την βαθιά πίστη του στον Χριστό. Αυτό εξόργισε τον Μάξιμο, ο οποίος διέταξε να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Τον χτύπησαν άγρια με ρόπαλα και του προξένησαν θανάσιμα τραύματα. Μετά τον έριξαν στην φυλακή και διέταξαν να μη του δίνουν τροφή και νερό, γιατί πίστευαν ότι θα πεθάνει γρήγορα. Ο Χριστός όμως θεράπευσε τα τραύματά του και τον διατήρησε υγιή, παρά την πλήρη ασιτία στην οποία τον είχαν υποβάλλει. Όλοι εξεπλάγησαν, όταν μετά από εφτά ημέρες που τον έβγαλαν από την φυλακή, ήταν απολύτως υγιής

8 Ο Μάξιμος, τότε, διέταξε να οδηγήσουν τον μάρτυρα στον μεγάλο ναό του Δία και να τον παρακινήσουν να θυσιάσει στους Θεούς. Εκεί ο Άγιος Ορέστης αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα είδωλα, τα οποία με την προσευχή του γκρεμίστηκαν και έγιναν σκόνη. Όταν ο Μάξιμος αντίκρισε την καταστροφή των ειδώλων, θύμωσε πολύ και διέταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους με καρφιά, να τον δέσουν με αλυσίδες σε ένα άγριο άλογο και να τον σύρουν σε ένα δρόμο γεμάτο πέτρες. Έτσι ο μάρτυρας βρήκε φρικτό θάνατο, καθώς το άλογο τον έσυρε 30 χιλιόμετρα μακριά, μέχρι την τοποθεσία που λεγόταν Βάτος. Έπειτα ο Μάξιμος διέταξε να πετάξουν το σώμα του μάρτυρα στον παρακείμενο ποταμό, από όπου ξεβράστηκε κοντά στην πόλη των Τυάνων. Στον τόπο που βρέθηκε το τίμιο λείψανο του Αγίου Ορέστη γίνονταν πολλά θαύματα και πολλοί ασθενείς θεραπεύονταν. Αργότερα, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων σταμάτησε τους διωγμούς, οι χριστιανοί των Τυάνων έχτισαν ναό προς τιμήν του Αγίου μάρτυρα και θαυματουργού Ορέστη. Η μνήμη του εορτάζεται στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Μαρία Εφορακοπούλου-Παπαχρήστου Παθολόγος-Εντατικολόγος Το εσωτερικό στο προσκυνητάριο του Χριστού στο περιβάλλοντα χώρο των Αγίων Ισιδώρων

9 Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ Κ ατά την Αγία Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση. Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την α- ποστολή τους. Βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στίχ. 8 και 90, στίχ , στην δε Καινή Διαθήκη (Ματθ. ιη 10), καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α στίχ. 14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί: «ουχί πάντες εισί λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή; Επικεφαλής δε των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία και αλλού. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και αλλού. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου που επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε την γιορτή της 8ης Νοεμβρίου. Τα τάγματα των αγγέλων είναι εννέα, τα οποία ταξινομούνται σε τρεις τρίχορες ιεραρχίες ή ταξιαρχίες, κατά τον ακόλουθο τρόπο: Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνοι - Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες - Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Ιδίωμα της πρώτης ιεραρχίας είναι η πύρινη σοφία και η γνώση των ουρανίων, ενώ έργο τους ο θεοπρεπής ύμνος του «γελ». Η δεύτερη ιεραρχία έχει ως ιδίωμα τη διευθέτηση των μεγάλων πραγμάτων και την διενέργεια των θαυμάτων, ενώ έργο τους είναι ο τρισάγιος ύμνος «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Τέλος ιδίωμα της τρίτης ιεραρχίας είναι να εκτελούν θείες

10 υπηρεσίες και έργο τους αποτελεί ο ύμνος «Αλληλούια». Πέρα από τα ονόματα των εννέα τάξεων, η Αγία Γραφή μας φανερώνει και τα προσωπικά ονόματα ορισμένων αγγέλων. Γνωρίζουμε το Γαβριήλ, που σημαίνει «ήρωας του Θεού», από την εμφάνισή του στο προφήτη Δανιήλ, στο προφήτη Ζαχαρία και στη Θεοτόκο. Γνωρίζουμε το Μιχαήλ, που σημαίνει «τις ως ο Θεός ημών», ενώ εμφανίζεται πολλές φορές στη Παλαιά Διαθήκη. Ο Ραφαήλ είναι ο τρίτος άγγελος που γνωρίζουμε, το όνομά του σημαίνει «ο Κύριος θεραπεύει» και εμφανίζεται στον Τωβίτ μεταφέροντας τις ανθρώπινες προσευχές στο θρόνο του Θεού. Τέλος γνωστός από την εβραϊκή παράδοση είναι και ο Ουριήλ. Επιμέλεια Μάγκος Ιωάννης Ο Τάφος του Αγίου Δημητρίου - Θεσσαλονίκη

11 ΒΡΕΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟ Σε κάποια τάξη του Γυμνασίου έγραψα αυτό το ποίημα, με αφορμή ένα ποίημα του Ιωάννη Γρυπάρη του σχολικού εγχειριδίου. Ωστόσο, σήμερα με την καταρρακωμένη αυτοπεποίθηση, όλοι μας έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε ως άτομα και ως έθνοςστις δικές μας δυνάμεις και να τις ενεργοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, οπότε το ποίημα είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Στη ζωή που αλύπητα συνωμοτεί κατά σου συχνά έχεις την ανάγκη άλλων κι εκείνοι τη δικιά σου. Έχεις όνειρα που ψάχνουν την πραγμάτωσή τους στη ζούγκλα των ανθρώπων του σήμερα, του μίσους. Γι αυτά μη γελαστείς και στηριχτείς στους άλλους, τους πιο πολλές φορές ψεύτικους μα μεγάλους. Κοίτα τον ταπεινό κι ευγενικά φιλόδοξο εαυτό σου κι ανακάλυψε το μόνο μεγαλείο: το δικό σου. Μπορεί να μην είσαι το λαμπρό αστέρι, που στη δόξα ποτέ δε βρίσκει ταίρι. Ίσως δεν έχεις πλούτη, μα μπορείς να κάμεις, γιατί κατέχεις τις πραγματικές δυνάμεις κάποιες δυνάμεις, που πηγάζουν από σένα για να σου δώσουν την αξία πέρα από μεγαλεία ξένα. Κάνε ένα βήμα μπρος, μόνος μα σωστός και θα δεις πως είσαι όντως δυνατός. Μη σπαταλάς την άσπιλη προσωπικότητά σου, παίζοντας ρόλο ανώνυμου δορυφόρου, που τριγυρνά απρόσωπα σε διαστάσεις χώρου γύρω από κάτι που συνειδητά ωθεί στη συμφορά σου. Ίσως βαθιά να κουραστείς και να λιποψυχήσεις θυμήσου όμως τη μέρα της χαράς που θ αντικρίσεις αν μόνος, βασισμένος στο «μικρό» σου μεγαλείο, βρεις μέσα σου κρυμμένο σωστό χρυσωρυχείο. Μην ψάχνεις σ ό,τι λάμπει για να βρεις χρυσό

12 αυτό συχνά είν υποκριτικό, είναι φτιαχτό. Στη ζωή που θέλεις κάτι να δημιουργήσεις βρες το κουράγιο για ν αντιμετωπίσεις το ότι γύρω σου πολλά «μεγάλα» θ αντικρίσεις. Μην κοιτάξεις σφαλερά το μέγεθός τους. Ρίξε το βάρος στο περιεχόμενό τους. Εκεί, κάπου σε μια γωνιά του συμπεράσματός σου Να είσαι σίγουρος: σε περιμένει ο εαυτός σου. Πάψε λοιπόν να κτίζεις σπίτια πάνω στην άμμο, χωρίς θεμέλια, έρμαια στο κύμα και στον άνεμο. Βρες εσένα σαν γερό θεμέλιο την ελπίδα να στηρίξεις Το «μεγάλο» είν αυτό που θα δημιουργήσεις. Σοφία Αντωνιάδου Καθηγήτρια Φιλόλογος Προσκυνητάριο του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα

13 ΠΟΔΗΛΑΤΟ Π οδήλατο. Αρχικά, απαραίτητα προστατευτικά σε κεφάλι και αρθρώσεις. Κατάλληλη ενδυμασία. Ανάλογη διάθεση. Δύναμη στα πόδια για να δώσουν ώθηση στα πετάλια, ώστε να γυρίσουν αυτά και εν τέλει οι ρόδες. Και βζουυυν φύγαμε. Προετοιμάζεσαι από μικρό, ή μάλλον σε προετοιμάζουν, να μάθεις ποδήλατο. Στην αρχή με βοηθητικά ροδάκια, για να μην πέσεις και χτυπήσεις. Αφού περάσει ο καιρός και τρυφτείς με το καινούργιο σου ποδήλατο και κατά συνέπεια την νέα σου ασχολία,σου αφαιρούν τα βοηθητικά εξαρτήματα ώστε να μάθεις να ισορροπείς σε δύο τροχούς. Και όταν αυτό το καταφέρνεις είσαι πανευτυχής. Δε χορταίνεις να βολτάρεις με το κουρσάκι σου. Μετά από πολύ καιρό όμως, βρίσκεις μια νέα ασχολία, πολύ πιο ελκυστική ως προς τα ενδιαφέροντά σου από τη μέχρι πρότινος και καταπιάνεσαι με αυτήν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ποδήλατό σου να μένει σκονισμένο και σκουριασμένο από την ακινησία στην αποθήκη. Έχει χάσει τη λάμψη και τη ζωντάνια που εσύ ο ίδιος κάποτε του έδινες. Αυτό όμως, παραμένει εκεί πιστό. Πάντα εκεί,προσμένοντας εσένα για μια νέα βόλτα μαζί του. Κάπως έτσι,θα μπορούσε κανείς να περιγράψει και τη ζωή. Σε μαθαίνουν από μικρό το σωστό και το λάθος,το πρέπει και το δεν πρέπει,το ναι και το όχι. Κι εσύ, μες τη παιδική σου αφέλεια και τόσο όμορφη άγνοια ρωτάς ακατάπαυστα το τι και το πώς. Επιμένεις στο θέλω και το δε θέλω. Μένεις μετεξεταστέος στο μου αρέσει και το...αυτό θα κάνω. Παιδικός εγωισμός τόσο ισχυρός. Παρ όλαυτά, τίθεσαι σε κανόνες και μπαίνεις στο προκαθορισμένο καλούπι σου. Φαντάσου τα στρατιωτάκια που έπαιζες μικρός,όλα πανομοιότυπα. Κάτι παρόμοιο λοιπόν, και σε αυτήν την περίπτωση. Εν συνεχεία, αφού καλουπωθείς ακολουθείς τους κανόνες. Είναι ωραίο να ξέρεις τα όρια τόσο του κόσμου όσο κυρίως τα δικά σου. Αυτό ίσως, θα μπορούσε να τεθεί και ως ορισμός της αυτογνωσίας. Όμως, κάποια στιγμή, αντιλαμβάνεσαι πως τα όρια κουράζουν και θες να τα υπερβείς ή και να σταθείς αντίθετα προς αυτά. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν ξεπερνάς τα όρια. Εξάλλου το δηλώνει και η ο- νομασία τους. ΟΡΙΑ:έως εκεί ορίζεται κάτι. Δεν ξεπερνιούνται. Αυτό που θες να παραβγείς είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Να τον ξεπεράσεις όσο περισσότερο μπορείς. Στην πραγματικότητα,αν το καλοσκεφτείς μια ζωή, προσπαθείς να κοντράρεις,να υπερβείς και ξεπεράσεις κατά πολύ,όχι τους γύρω σου, μα τον ίδιο σου τον εαυτό. Κι όταν δεν τα καταφέρνεις, τότε πεισμώνεις γίνεσαι

14 λιγουλάκι εγωιστάκος-που συνήθιζε να μου λέει κι εμένα ο παππούς μου-και θολώνεις. Ύστερα που ηρεμείς τα βλέπεις όλα σφαιρικά και άντε πάλι από την αρχή μέχρις ότου φτάσεις το στόχο σου. Μία αέναη πάλη με τον εαυτό σου. Μία συνεχής προσπάθεια με το εγώ σου, ώστε να μπορέσεις να ισορροπήσεις όχι σε δύο τροχούς-σαν άλλος ποδηλάτης-, αλλά σε έναν. Αυτόν της ζωής σου. Και κάπου εδώ, ταιριάζει το λαικό και τόσο σοφό ρητό: Ρόδα είναι και γυρνάει.πολύ σωστά. Όλα γυρίζουν. Τριγυρίζουν. Ανακυκλώνονται. Αναμοχλεύονται. Και εν τέλει διαλευκάνονται και παίρνουν τη μορφή και τη σειρά που τους αρμόζει. Για να μπορέσεις να ισορροπήσεις όμως στον τροχό της ζωής σου,θα πρέπει να είσαι εφοδιασμένος και με τα απαραίτητα αντίβαρα. Με άλλα λόγια,να έχεις σταθμισμένα και αρμονικά δεμένα τα όμορφα της ψυχής σου με τα στραβά και ανθρώπινα που κρύβει ο καθένας μας μέσα του. Εξάλλου τα λάθη είναι ανθρώπινα. Για εμάς δηλαδή, τους θνητούς και τόσο λίγους απέναντι στο Θεό μας. Τώρα πρόσεξε και μια τελευταία συμβουλή. Μην αφήσεις τη ρόδα σου μόνη της να γυρίζει έχοντάς την στον αυτόματο πιλότο. Κι αυτό γιατί, η ρόδα σου θα ξωκύλει χάνοντας έτσι τους ρυθμούς της,με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί σαν ξεκούρδιστο ρολόι. Όσον αφορά εσένα θα γίνεις ράθυμος και ο νους σου χαμένος στα χάη των ουρανών. Κοίτα εσύ να οδηγείς τον τροχό σου,όσο αυτό βέβαια είναι δυνατόν,και όχι οι καιροί. Αφέσου στις δυνάμεις σου και τη θέληση του Θεού. Αυτός θα σε οδηγήσει εκεί που πάντα ήθελες αληθινά,μα ποτέ δεν τόλμαγες να ονειρευτείς. ΥΓ:Κι αν κάποτε η ρόδα σου σκαλώσει σε λακκούβα και πέσεις στις λάσπες, μη φοβηθείς και δε σηκωθείς ξανά. Θυμήσου όταν ήσουν μικρός κι έπεφτες κάτω με το κουρσάκι σου,έχοντας γράσα αλυσίδας και ανοιγμένα γόνατα. Θυμάσαι; ΓΕΛΟΥΣΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ και έτρεχες πάλι από την αρχή καβάλα στο ποδήλατο. Ο μεγαλύτερος θησαυρός του ανθρώπου μετά την αγάπη είναι οι ανεξίτηλες παιδικές του αναμνήσεις. Καλές βόλτες φίλοι μου! Με εκτίμηση Σμυρναίου Φωτεινή

15 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πρακτική, που βρίσκει συνεχώς νέους υποστηρικτές, είναι η ανάθεση των υποθέσεων μιας Η επιχείρησης σε ομάδες εργασίας και όχι σε μεμονωμένα άτομα. Η πρακτική αυτή κερδίζει έδαφος, αφού προσφέρει πλεονεκτήματα σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τα μειονεκτήματα είναι μικρά έως και ασήμαντα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι: α) η συγκέντρωση γνώσης και η πιθανότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης στο πρόβλημα, β) η μεγαλύτερη συγκέντρωση ιδεών για επίλυση στο πρόβλημα, γ) η ταχύτητα στις διαδικασίες και το αποτέλεσμα, δ) η μείωση σφαλμάτων και ε) η συμμετοχή αρκετών ατόμων σε αρκετές υποθέσεις, που δίνει καλύτερη εικόνα στους εργαζόμενους για την ε- πιχείρηση, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. Πιθανά μειονεκτήματα είναι το κόστος ( το οποίο αν διαχειριστεί η επιχείρηση σωστά, θα αποσβεστεί και θα έχει και κέρδη ), η ασυμφωνία των μελών της ομάδας (που πιθανών να οδηγήσει σε ρήξη τα μέλη της ), ο επιμερισμός των εργασιών στις ομάδες αποτελεί πρόκληση και για έμπειρους στο χώρο και τέλος η συρρίκνωση της ευελιξίας σε θέματα άμεσων αποφάσεων. Μετρώντας θετικά και αρνητικά είναι πιθανό να διαπιστώσουμε ότι, η επιλογή της συγκεκριμένης πρακτικής πρέπει να γίνεται από έμπειρους και ικανούς επιχειρηματίες που έχουν στην διάθεσή τους ανάλογο προσωπικό. Είναι επίσης σημαντικό να τηρείται αρχείο και να παρακολουθείται η ποιότητα και η απόδοση των ομάδων με σκοπό την συνεχή βελτίωση. Είναι σημαντικό να εξετάζουμε τρόπους λειτουργίας μίας επιχείρησης που θα ταιριάζουν στο αντικείμενο δραστηριοποίησης, στο σκοπό και την αποστολή της. Θεόδωρος Παπαδόπουλος

16 ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΕΛΙΕΣ Παρέχουν πολύτιμες για τον οργανισμό ουσίες. Από τα Ομηρικά χρόνια οι ελιές αποτελούσαν πολύ βασικό τρόφιμο, κυρίως για αγρότες, βοσκούς και ταξιδιώτες. Στην σύγχρονη Ελλάδα η ελιά διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο τραπέζι, κυρίως κατά την διάρκεια της σαρακοστής. Κορυφαία δε χρήση της ελιάς γίνεται στην αρτοποιία. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές ελιάς μετά την Ισπανία. Η βασίλισσα των Ελληνικών επιτραπέζιων ελιών και μια από τις πιο γνωστές παγκοσμίως είναι αυτές των Καλαμών. Γυαλιστερές με σχιστή σάρκα, καφτί-μαύρο χρώμα και χαρακτηριστικό αμυγδαλωτό σχήμα. Υπάρχουν οι τσακιστές, οι ζαρωμένες, οι μαύρες και πράσινες ελιές (κορυφαίες της Χαλκιδικής), οι θρούμπες, και αυτές του Βόλου, της Αμφίσσης, του Αγρινίου, της Στυλίδας και της Αταλάντης. Οι περισσότεροι τρόποι με τους οποίους οι Έλληνες επεξεργάζονται τις ελιές, παραμένουν οι ίδιοι ανά τους αιώνες. Οι ζαρωμένες μαύρες ελιές είναι πιθανότατα οι πρώτες που καταναλώθηκαν. Οι αρχαίοι Ελληνες γνώριζαν ότι για να διατηρηθούν οι ελιές για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός από το πάστωμα, μπορούσαν να τοποθετηθούν μέσα σε ελαιόλαδο ή σε ξύδι, σε άλμη, σε μέλι, σε μούστο σταφυλιού, ή σε συνδυασμό μελιού και κρασιού. Στην συνέχεια τις σφράγιζαν σε πήλινες στάμνες. Στην Ζάκυνθο συναντάμε τα «περιστεράκια», πατάτες μαγειρεμένες με ελιές, στην Κρήτη τις οφτές ελιές, και σε άλλα μέρη της Ηπειρώτικης Ελλάδος ψήνονται ή τηγανίζονται ως μεζές. Μπορούμε να τις αρωματίσουμε με ότι μπαχαρικό ή μυρωδικό θέλουμε, από ολόκληρες φέτες λεμονιού μέχρι ρίγανη, θρούμπι, μάραθο, μπούκοβο (κόκκινο πιπέρι ) κ.λ.π. Μέσα σε λεμόνι και σκόρδο, διατηρούνται θαυμάσια οι μικρές πράσινες ελιές. Συνταγή: Ελιές τηγανιτές με ταραμοσαλάτα Τι γεμίζουμε με ταραμοσαλάτα ( με κορνέ με μικρό στόμιο), τις αλευρώνουμε, τις βουτάμε σε χτυπημένο αυγό, και τέλος στην φρυγανιά. Τις τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά, τις τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με οδοντογλυφίδες. (η συνταγή είναι του Σέφ Λευτέρη Λαζάρου)

17 Παραδοσιακές συνταγές ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ΜΕ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ½ κιλό αμπελόφυλλα 3 ½ φλυτζάνι του τσαγιού ρύζι 1 φλυτζάνι του τσαγιού παρθένο ελαιόλαδο 1 ½ φλυτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένα ξερά κρεμμύδια 1 φλυτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια 1 φλυτζάνι του τσαγιού νερό 1 ματσάκι μαιντανό 1 ματσάκι ψιλοκομμένο άνιθο λίγο δυόσμο 2 μικρά λεμόνια αλάτι και πιπέρι ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αφού ζεματίσουμε για λίγο τα αμπελόφυλλα,τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά ( εκτός από τον χυμό του λεμονιού ) και τυλίγουμε τα ντολμαδάκια, φροντίζοντας να είναι απ έξω το γυαλιστερό μέρος του φύλλου. Τοποθετούμε τα ντολμαδάκια κοντά το ένα με το άλλο σε σειρές. Πάνω από τα ντολμαδάκια βάζουμε ένα βαρύ πιάτο για να τα σκεπάζει, και να τα πιέζει, ώστε να μην ανοίξουν την ώρα που θα βράζουν. Μετά ρίχνουμε τον χυμό του λεμονιού, και τόσο νερό που να σκεπάζει το φαγητό. Τα σιγοβράζουμε μέχρι να πιουν το νερό. Όταν το ρύζι έχει βράσει τότε τα ντολμαδάκια είναι έτοιμα. Τα σερβίρουμε στο πιάτο ή σε πιατέλα, είτε ζεστά είτε κρύα. Σε μέρες που δεν νηστεύουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο κιμά. ΚΑΛO ΧΕΙΜΩΝΑ Πόλυ Βαρτζιώτη - Γαλενιανού Διαιτολόγος Φερρών 22, Πλ.Βικτωρίας, Αθήνα Τηλ , Κιν Μιχάλης Γ. Γαλενιανός Ασφάλεις Ζωής, Υγείας, Σύνταξης Αυτοκινήτων, Πυρός, Αμοιβαία Κεφάλαια Κιν , Τηλ

18 ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ Αγγειοκινητική Ρινίτιδα Το κεφάλαιο της ρινίτιδος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ΩΡΛ. Υπάρχουν πολλά είδη ρινίτιδος. Ένα από τα συνηθισμένα είναι και η αγγειοκινητική ρινίτιδα. Πρόκειται για μία παθολογική κατάσταση που μοιάζει με την αλλεργική ρινίτιδα, αλλά δεν έχει τα ειδικά αλλεργικά χαρακτηριστικά της. Στην περίπτωση αυτή η παθογένεια οφείλεται σε αγγειοκινητικές διαταραχές και ειδικότερα φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα αύξησης του τόνου του παρασυμπαθητικού από ακαθόριστη αιτία. Ο αυξημένος τόνος μπορεί να είναι συνεχής ή διαλείπων. Όταν είναι διαλείπων οι εκδηλώσεις της ρινίτιδας επηρεάζονται από κλιματολογικές μεταβολές και αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της έκθεσης στο ψύχος κλπ. Η συμπτωματολογία της αγγειοκινητικής ρινίτιδας συνίσταται στην α- πόφραξη της μύτης, που συνήθως γίνεται διαδοχικά στη μία ή την άλλη θαλάμη, και με άφθονη ορώδη ρινόρροια, που συνοδεύεται από φταρνίσματα. Οι εκδηλώσεις αυτές παρουσιάζονται συνήθως με συχνούς ή αραιούς παροξυσμούς,, ανάλογα με την εποχή (ιδίως το χειμώνα) και το περιβάλλον. Με την πρόσθια ρινοσκόπηση φαίνεται ο βλεννογόνος συνήθως υπεραιμικός και οιδηματώδης και οι κάτω κόγχες υπερτροφικές. Η θεραπεία περιλαμβάνει τα αγγειοσυσπαστικά και τη καυτηρίαση των κάτω ρινικών κογχών. Συλλιγαρδάκης Νικόλαος Ωτορινολαρυγγολόγος Το καθολικό της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων

19 ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ εκοιμήθη στο Λαϊκό νοσοκομείο μετά από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο η αγαπημένη μας Μαρία Πιτσά ετών 32. Η Μαρία ήταν επίτροπος του ιερού μας ναού αλλά η διακονία της ήταν πολύπλευρη καθώς ασχολήθηκε με το βιβλιοπωλείο και το φιλόπτωχο ταμείο προσφέροντας αθόρυβα και διακριτικά. Με την επάρατη νόσο πάλεψε περίπου 11 χρόνια υπομένοντας αγόγγυστα, μάλιστα δε όποτε την ρωτούσαν πως πηγαίνει η υγεία της αυτή απαντούσε ακόμα και αν πονούσε εκείνη τη στιγμή όλα καλά, αυτή η ηρωική απάντηση ήταν πάντα στα χείλη της μέχρι και το τέλος. Ήταν ευγενής, καλόκαρδη με το χαμόγελο στα χείλη, πρόθυμη να βοηθήσει αλλά και να παρηγορήσει. Πολλά για τον εαυτό της δεν έλεγε, ό τι ήταν το κρατούσε δικό της και το κατέθετε στον Κύριο. Με το άγγελμα της εκδημίας της στο νοσοκομείο κατέφτασαν ο εφημέριος μας πατήρ Δημήτριος με ομάδα νέων του ναού μας για να συμπαρασταθούν στην οικογένειά της. Την επόμενη ημέρα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στους Αγίους Ισιδώρους τελέστηκε Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία η εξόδιος ακολουθία παρουσία της οικογενείας της, συγγενών, φίλων αλλά και πολλών προσκυνητών του ναού, ενώ η ταφή έγινε στο 3ο κοιμητήριο στη Νίκαια. Ο εφημέριος του Ναού πατήρ Δημήτριος, τα μέλη Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Φιλοπτώχου Ταμείου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους γονείς της Ιωάννη και Μαργαρίτα και στον αδελφό της Δημήτρη. Αιωνία η μνήμη της. Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου τελέσθηκε νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, αλλά και του Αγίου ιερομάρτυρος Ισιδώρου του εν Βαλή Ηρακλείου Κρήτης και των τέκνων του Γεωργίου και Ειρήνης. Το ιστορικό της ανευρέσεως των Αγίων έχει ως εξής: Την Άνοιξη του 1956, ο Βαφο-Δημήτρης (Φραγκιαδάκης Δημήτριος του Γεωργίου) μπακάλης και ιεροψάλτης του χωριού είδε στον ύπνο του ένα παπά να του λέει να πάει και να σκάψει στον περίβολο του παλιού δημοτικού σχολείου σε ένα συγκεκριμένο μέρος και να τον «βγάλει» από εκεί. Του είπε δε ότι ήταν παπάς και τον έσφαξαν οι Σαρακηνοί μαζί με τα δυο παιδιά του, την Ειρήνη και το Γεώργιο. Ο Βαφο-Δημήτρης τον ρώτησε πως

20 τον λένε και πήρε την απάντηση παπα-τσιτέρη. Το όνομα ο Βαφο-Δημήτρης το έγραψε σε μια κούτα παπούτσια (ελβιέλες) και κοιμήθηκε ξανά. Σε λίγο ήρθε πάλι ο παπάς και του είπε ξύπνα να κάνεις αυτό που σου είπα. Πήγε πράγματι στο σημείο που του υποδείχτηκε και έσκαψε, και βρήκε ένα τάφο με τρεις σκελετούς, ενός ενήλικα και δύο παιδικούς. Προς τιμή του μάρτυρος «Τσιτέριου» αναγέρθηκε από τους Βαλιανούς ναός τον Σεπτέμβρη του 2003 στο όνομα «Αγ. Ισίδωρος ο νεομάρτυρας», κατά προτροπή του οικείου μητροπολίτη. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας οι πιστοί είχαν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Ισιδώρου. Tο Σάββατο 20 Οκτωβρίου τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Γερασίμου του νέου Ασκητού στον οποίο είναι αφιερωμένο το αριστερό κλίτος του ιερού ναού. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι προστάτης και έφορος της νήσου Κεφαλλονιάς στην οποία ο άγιος ίδρυσε την ιερά μονή με το όνομα Νέα Ιερουσαλήμ. Σ αυτή τη μονή υπάρχει το άφθαρτο λείψανό του το οποίο επιτελεί πολλά θαύματα. Την παραμονή της εορτής Παρασκευή 19 Οκτωβρίου τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός ενώ το πρωί της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η ημέρα αυτή της εορτής του Αγίου Γερασίμου είναι ιδιαίτερη για δύο λόγους. Πρώτον γιατί την ημέρα αυτή πριν από 17 χρόνια ο πρώην Μητροπολίτης Κισσάμου & Σελίνου και σεβάσμιος γέροντας κ. Ειρηναίος Γαλανάκης χειροτόνησε εις διάκονο τον εφημέριό μας πατέρα Δημήτριο, στον ιερό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Άνω Γλυφάδας [Τερψιθέα] ο οποίος έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης & δεύτερον γιατί την ίδια ημέρα πριν από έξι χρόνια τοποθετήθηκε στον Βράχο εντός του ναού η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου σε ειδική τελετή παρουσία πλήθους πιστών. Από τότε μέχρι σήμερα τιμάται με πολλή ευλάβεια, κατάνυξη και πίστη και είναι πάρα πολλοί οι πιστοί και ιδιαιτέρως οι νέοι που εναποθέτουν στην χάρη και τη μεσιτεία της τα προβλήματά τους, τις αγωνίες τους και τα αιτήματά τους. Ευχόμαστε η Χάρη & η Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, δια πρεσβειών του Οσίου πατρός ημών Γερασίμου, να επισκιάζουν όλους τους νέους και τους προσκυνητές του ιερού ναού μας. Τέλος ευχόμαστε στον πάτερα Δημήτριο καλή συνέχεια της διακονίας του στο Άγιο Θυσιαστήριο των Αγίων Ισιδώρων. Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου στα Χανιά της Κρήτης. Εκεί ο εφημέριός μας πατήρ Δημήτριος, είχε κτίσει πριν 35 χρόνια στον προαύλιο χώρο της πατρικής

21 του οικίας ένα μικρό ναό προς τιμή του προστάτου του Αγίου Δημητρίου και από τότε επιτελείται κάθε χρόνο η πανήγυρίς του στο χώρο αυτό. Έτσι και φέτος την παραμονή της εορτής, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου το απόγευμα τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και ακολούθησε η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το πρωί της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρουσία πολλών πιστών από τα Χανιά, ενώ πολλοί προσκυνητές από τους Αγίους Ισιδώρους τίμησαν με την παρουσία τους την εορτή του Αγίου Δημητρίου. Όσοι παρευρέθησαν στις λατρευτικές συνάξεις είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Δημητρίου ενώ μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας μοιράστηκαν διάφορα γλυκίσματα. Το απόγευμα της κυριωνύμου ημέρας τελέσθηκε ο μεθεόρτιος εσπερινός, με την ιερά παράκληση και τα εγκώμια του Αγίου Δημητρίου. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο, το Φιλόπτωχο Ταμείο, η Νεότητα και η Συντακτική επιτροπή του περιοδικού μας, εύχονται ολόθερμα και εγκάρδια προς τον εορτάζοντα εφημέριό μας πατέρα Δημήτριο, επί τη ονομαστική του εορτή, ο Κύριός μας, η Υπεραγία Θεοτόκος και ο προστάτης του Άγιος Δημήτριος να του χαρίζουν Έτη Πολλά, Ειρηνικά, Ευλογημένα, Καρποφόρα και να διακονεί πάντα με ταπείνωση, αγάπη, πίστη και αίσθημα ευθύνης το Άγιο Θυσιαστήριο του Κυρίου μας, όπου ΑΥ- ΤΟΣ θα τον καλεί. Επιμέλεια Νικόλαος Καββαθάς

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Πέμπτη 1 Νοεμβρίου Αγίων Αναργύρων Κοσμά & Δαμιανού, Δαβίδ εν Ευβοία [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Κυριακή 4 Νοεμβρίου Ε ΛΟΥΚΑ, Αγίων Ιωαννικίου, Νικάνδρου, [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Πέμπτη 8 Νοεμβρίου Των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Παρασκευή 9 Νοεμβρίου Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, Αγίας Θεοκτίστης [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Κυριακή 11 Νοεμβρίου Η ΛΟΥΚΑ, Αγίων Μηνά, Βίκτωρος & Βικεντίου [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Τρίτη 13 Νοεμβρίου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Πέμπτη 15 Νοεμβρίου ΑΡΧΗ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Εσπερινός & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [6.30 μ.μ.] Αγίου αποστόλου Ματθαίου [16 Νοεμβρίου] Κυριακή 18 Νοεμβρίου Θ ΛΟΥΚΑ, Αγίων Πλάτωνος & Αναστασίου [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο της Μαρίας Πιτσά [εκκλησιαστικής επιτρόπου του Ιερού μας Ναού] Τετάρτη 21 Νοεμβρίου ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία

23 Κυριακή 25 Νοεμβρίου ΙΓ ΛΟΥΚΑ, Απόδοσις της εορτής των Εισοδίων, Μερκουρίου μεγαλ. & Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Δευτέρα 26 Νοεμβρίου Αγίου Στυλιανού [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Τετάρτη 28 Νοεμβρίου [6.30μ.μ.] Εσπερινός & Νυχτερινή Θεία Λειτουργία Αγίου μάρτυρος Φιλουμένου του Ιεροσολυμίτου [29 Νοεμβρίου] Θα τεθεί για προσκύνημα τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου μάρτυρος Φιλουμένου Παρασκευή 30 Νοεμβρίου Αγίου αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου [ π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Σάββατο 1 Δεκεμβρίου Αγίων Ναούμ & Φιλαρέτου [7-10 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του μικρού μας φίλου Προκοπίου-Δημητρίου. [6 μ.μ.] Αναστάσιμος Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίας Μυρόπης Στον Ιερό Ναό ευρίσκεται προσκυνητάρι της Αγίας Μυρόπης Κυριακή 2 Δεκεμβρίου ΙΔ ΛΟΥΚΑ, Αγίας μάρτυρος Μυρόπης [7-11 π.μ.] Όρθρος & Θεία Λειτουργία Τη αυτή ημέρα η κοίμηση το Οσίου Πατρός Πορφυρίου Ιερομονάχου του Καυσοκαλυβίτου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί το ιερό μνημόσυνο του γέροντος O Ι ε ρός Προ σκυ νη μα τι κός Να ός εί ναι ανοι κτός κά θε ημέ ρα. Κά θε Κυ ρια κή & με γά λες E ορ τές λει τουρ γεί έκ θε ση χρι στια νι κών βι βλί ων. Πα ρα δί δο νται δω ρε άν μα θή μα τα βυ ζα ντι νής μου σι κής & αγιο γρα φί ας. Κά θε Κυ ρια κή λει τουρ γεί Κα τη χη τι κό

24 ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη Πήγε ένας αδελφός στον αββά Θεόδωρο της Φέρμης και άρχισε να μιλάει και να ερευνά για πράγματα τα οποία ακόμη δεν είχε αρχίσει να τα εφαρμόζει. Και του λέει ο Γέροντας: «Ακόμη δεν βρήκες πλοίο, ούτε τις αποσκευές σου φόρτωσες, και πριν ταξιδέψεις, έφτασες κιόλας σ εκείνη την πόλη; Πρώτα άρχισε την εργασία και καθώς την κάνεις, θα φθάσεις σ αυτά που τώρα λες». Είπε ο αββάς Ποιμήν: «Μάθε στην καρδιά σου να εφαρμόζει αυτά που διδάσκει η γλώσσα σου». Είπε επίσης: «Οι άνθρωποι παρουσιάζουν με πληρότητα τη διδασκαλία, αλλά ελάχιστα απ αυτά εφαρμόζουν». Είπε ο αββάς Ποιμήν: «Εκείνος που με κάθε τρόπο επιδιώκει τη φιλία των ανθρώπων, απομακρύνεται εντελώς από τη φιλία του Θεού. Δεν είναι καλό να θέλει κανείς να αρέσει σε όλους. Γιατί η Γραφή λέει: Αλοίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν». Επιμέλεια π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει

Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει < Η Γιαγιά δε με Γνωρίζει Συγγραφή παραμυθιού: Εύα Στεφανάτου, εκπ/κός, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Επιμέλεια εικονογράφησης & ηλεκτρονική επεξεργασία: Εύα Στεφανάτου

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 16 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΡΙΟΣ Αυτήν την εβδομάδα κοίτα να τακτοποιήσεις κενά του παρελθόντος και να επεξεργαστείς στο μυαλό σου τις ιδανικότερες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Η µαγεία του βιβλίου

Η µαγεία του βιβλίου Η µαγεία του βιβλίου Χριστιάνα Αντρέου Παναγιώτα Χαραλάµπους για το βιβλίο Το βιβλίο, το βιβλίο είναι φίλος µου καλός. Το κρατώ και το διαβάζω, και λεπτό δε σταµατώ. Η µαγεία του µε ταξιδεύει στο δικό

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό

Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Μιμίκα Κρανάκη, Ένα τόπι χρωματιστό Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 184) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3

*Μικροί Εκπαιδευτές. για το Διαδίκτυο. Δράση 3 *Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο Δράση 3 * * Καλημέρα Σωτήρα * σου μιλάει η πέμπτη, * τάξη του δημοτικού σχολείου Σωτήρας. * πολύ μας υποτίμησες, εμείς μονάχα λίγο. * Σκεφτήκαμε Σωτήρα να σου πούμε

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα