Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214

2 Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Φεβ.19 Φεβ.2 Φεβ.21 Φεβ.24 Φεβ.25 Φεβ.26 Φεβ.27 Φεβ.28 Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ.18 Μαρ.19 Μαρ.2 Μαρ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 316, , , % 71, % 1, % 65, , Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 61,519 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 62, % σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 198, % σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 1, % σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 342,71.12% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 268, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 47, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 171, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -47, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 15, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 43, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 16, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 143, , , % 11, ,46 16,641 3, % 14 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 53, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % -44, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 41, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 4, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 78, 76, 74, 72, 7, , 61, 6, 59, 58, 57, 56, Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ.18 Μαρ.19 Μαρ.2 Μαρ.21 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ.18 Μαρ.19 Μαρ.2 Μαρ.21 Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 2/3/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 21/3/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 21/3/214 2/3/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1,33.69 å 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap 428. å % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, å 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1,383.2 å 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1, å 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης å % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,86.54 å 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2,77.5 å 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, å 1, % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών å % % å Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, å 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1,26.5 å 1, % 1, , , % # FTSE/Med 1 5,193.5 # 5, % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, å 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης å % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1,716.4 å 1, % 1,715. 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, å 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, å 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1,621.5 å 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ å % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % å Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1,37.9 å 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες å % % # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, å 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2,42.34 å 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, å 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3, å 3, % 3, , ,9.34 3, % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, å 3, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7, å 7, % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6,511.2 å 6, % 6, , , , % å FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3, å 3, % 3,149. 3, , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3,35.87 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3, å 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6,43.39 å 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2,26.48 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, å 2, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1,89.4 å 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3,33.61 å 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4, å 4, % 4, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία å % % # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α å % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 2/3/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 21/3/214: -2.67% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 21/3/214: -1.31% 14,, ,, ,, 44 2,, 13 1,, 8,, ,, 128 6,, 4,, ,, ,, 42 5,, 122 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 415 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 12 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 21/3/214: -.75% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 21/3/214: -1.92% 3,, 184 7,, 216 2,5, 182 6,, 214 2,, 18 5,, ,, 21 1,5, 176 3,, 28 1,, 174 2,, 26 5, 172 1,, 24 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 17 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 22 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 21/3/214: -.51% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 21/3/214: -.74% 25, 149 1,2, 292 2, ,, , 1, , 6, 4, , , Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 139 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 274 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 47 / 11 / / 8 / 14 1 / 4 / 1 9 / 12 / 3 / 3 / / 2 / 1 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 75, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 15, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 268, , , ,795, ,655,662 11,139,512 41,46 41, , , ,527, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών 48,938,583 38,957,38 28, ,271 15, ,284,33 4,53 19, ,756,791 4,53 19, Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 3,31 27, , , , , , , ,75,271 2,396,37 12,784,37 7,612, 2,487 3,875 3,871 4 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 2 / 5 / ,556 1,176, % Ασφάλειες / 1 / 9 3,847 5, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8 / 14 / 2 1, ,161 4,12, % Δ.Α.Κ. / 3 / % Εμπόριο 1 / 3 / ,967 4,922, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 6 / 14 / 1 2,76 1,346,214 9,72, % Μέσα Ενημέρωσης 3 / 1 / ,328 4,29.99.% Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 1 / 2,43 764,381 6,374, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 3 / 12 / 1 1, ,77 3,976, % Πρώτες Ύλες 3 / 9 / 1 1,914 89,53 4,378, % Ταξίδια & Αναψυχή 3 / 7 / 1 3,143 1,89,442 16,75, % Τεχνολογία 5 / 4 / ,36 535, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 1,96 1,568,267 19,271, % Τράπεζες 2 / 6 / 2 17,55 129,25, ,134, % Τρόφιμα & Ποτά 4 / 9 / 4 1,24 818,942 12,482, % Υγεία 3 / 2 / ,23 111, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1 / 3 / 1, ,196 6,896, % Χημικά 1 / 3 / ,756 76, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1 / 3 / 1 3,814 3,967,61 7,398, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) % # ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) % # TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) % # AUTOHELLAS (ΚΟ) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) % # ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) % # REDS (ΚO) % # ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 63, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 47, % å ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 37, % å ΟΤΕ (ΚΟ) 19, % å ΟΠΑΠ (ΚΟ) 14, % å COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 12, % å ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 5, % å ΔΕΗ (ΚΟ) 5, % å ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 5, % # FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 4, % å Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % å ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % å ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) % å ΟΠΑΠ (ΚΟ) % å MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % å VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) % å ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) % å ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) % å LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) % å ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) % å Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 64,12, % å ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3,799,132.% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 9,178, % å MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 3,332, % å ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,566, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,153, % å ΟΤΕ (ΚΟ) 1,568, % å ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1,233, % å COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 71, % å ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 633, % å Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 746 8,98 62,38 19,465,56.25 FTSE/Χ.Α. Large Cap 746 8,98 62,38 19,465,56.25 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 3,482 41, ,65 21,974,953.5 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 142 4,187 33,18 37,282. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,36 668,281. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,157. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 17 1,378 3,36 56,521. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 55 1,83 3,734 52,326.3 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,32.2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,2 149,211. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,241. FRIGOGLASS (KO) ,429 93,864. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 135 2,939 35,4 1,218,886. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 23 1,148 2,275 1,49,724. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 293 2,53 7,924 1,852,56. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,92 233,27. JUMBO (ΚΟ) ,597.8 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 194 5,668 26, ,996.2 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ,995. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,842. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 275 2,969 13,141 2,11,631. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 273 2,944 1,867 1,218,569. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 316 2,51 3,55 2,952,21. ΟΤΕ (ΚΟ) 246 1,51 7,33 1,875,884. ΟΛΠ (ΚΟ) ,876. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 181 4,595 17, ,333. ΔΕΗ (ΚΟ) 344 3,422 13,441 4,27,71. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,319 95,41. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,64 171,43. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,194. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,487. Δικαιώματα σε Δείκτες 81 2,856 6,353 6,217,7. FTSE/Χ.Α. Large Cap 81 2,856 6,353 6,217,7. Δικαιώματα σε Μετοχές 1 2 1,11 24,. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 16. ΟΠΑΠ (ΚΟ). ΟΤΕ (ΚΟ) ,. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) 29. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,71 241,954.2 Stock Reverse Repos , ,549. Stock Repos ,65 6,45.2 Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 36,937. Συνολική Δραστηριότητα 4,328 53,512 61,519 47,924, Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 1,24,72, /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) å /3/ ,131, ,55, ,61, ,591, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /3/ ,941,318 1,796 12,983, ,398, ,748, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) å /3/ ,323,89 1,111 2,967, ,611, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) å /3/ , , , ,178, /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) #.94 2/3/ , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) #.151 2/3/ , , ,, /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) å.264 2/3/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) å.48 2/3/ , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /3/ , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /3/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /3/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) å.672 2/3/ ,52 4 1, , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) /3/ , , ,325, /7/21 17/2/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) å /3/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) å.29 19/3/ , 14 1,533. 2, ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /3/ , ,462, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) å /3/ (6) , ,258, , ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /3/ , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ).4.5 # /3/ , ,28.3 9, ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /3/ , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) å /3/ (6) ,128 1,37 5,66, ,663, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) å.33 2/3/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) #.338 2/3/ , , ,396,785, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) å /3/ ,178,641 4,7 37,212, ,611, ,848, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) å.388 2/3/ , , , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) å.72 2/3/ ,15 6 4, , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) å.891 2/3/ , , , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) å.913 2/3/ , , , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) /3/ , , , ,23, /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /3/ , ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) å.381 2/3/ , , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /3/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) å 4.1 2/3/ , ,54, , ,864, /3/214 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /3/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) å /3/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) # /3/ ,846 1,296 3,64, ,319, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 65,368, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) å 9.5 2/3/ ,47 2,252 5,748, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) å 1.2 2/3/ , , , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /3/ , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /3/ ,46 8 2, , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) å.396 2/3/ , ,3, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # 5.5 2/3/ , , , ,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) å /3/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) å 1.5 2/3/ , , , ,959, /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) # /3/ ,2 3 12,95. 19, ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) å /3/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /3/ , , ,58, /8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # /3/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /3/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) #.68 2/3/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.316 2/3/ , , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) å 2.4 2/3/ (6) , ,279, , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) å /3/ , ,917, ,8, ,6, /6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /3/ , ,5, /6/21 1/2/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) å /3/ , , , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) å /3/ , , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) å /3/ , , , ,7, /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /3/ ,19 8 2, , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.745 2/3/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) å.266 2/3/ ,3 22 5, , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /3/ , ,586, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) å /3/ , , , ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) #.515 2/3/ , , ,65, /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # 1.9 2/3/ ,4 13 4, , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /3/ , ,474, /8/28 3/1/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) å 2.2 2/3/ (6) , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) #.631 2/3/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /3/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /3/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) #.238 2/3/ , ,16, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /1/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /3/ , ,125, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) å /3/ (6) , , Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 9,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) å /3/ , , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) å /3/ , ,793, , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) #.362 2/3/ , , , ,782, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) å /3/ , ,769, ,8, ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) å.368 2/3/ , , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) # 1.7 2/3/ , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) å.445 2/3/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) å /3/ ,514 1,325 3,999, , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) å /3/ , , , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) #.189 2/3/ , , , ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /3/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) å.125 2/3/ , , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /2/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) å /3/ , , , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) # /3/ , , , ,, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) å /3/ ,233,413 1,97 14,323, ,62, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) å /3/ ,568,267 1,96 19,271, ,93, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) #.297 2/3/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) å.53 2/3/ , ,72,567, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ ,799,132 3,479 63,315, ,398, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # 2.2 2/3/ , , , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # 7.2 2/3/ , , , ,94, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) å /3/ , , , ,379, /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) å.132 2/3/ , , , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) å.65 2/3/ ,92 7 1, , ,77, /1/214 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) å /3/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) å /3/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) å /3/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) å.28 2/3/ , , , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) å /3/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) å /3/ (6) , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) # /3/ (6) , , , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) # /3/ , ,253, ,25, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) # /3/ ,2 1 11, ,25, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) å.485 2/3/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) å.28 2/3/ , , Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 8,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) å /3/ , , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) å.87 2/3/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) å.286 2/3/ , , , ,252, /7/21 1/2/ A.S. COMPANY (ΚΟ) /3/ , ,922,96, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) å.75 2/3/ ,12,786 4,577 47,541, ,61, ,41,56, /6/28 1/2/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.159 2/3/ ,566, , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) # /3/ , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) # /3/ , , , ,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) /3/ , , , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) å.334 2/3/ , , , ,69, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) å /3/ , ,423, ,386, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) # /3/ , , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) #.519 2/3/ , , , ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) å.26 2/3/ , , , ,469,166, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) å.49 2/3/ ,153, ,47, ,57, ,26, /3/212 8/1/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) å /3/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) å /3/ , ,72, /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) # 2.9 2/3/ , , , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) å /3/ , , , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) å /3/ , , , ,962, /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) å 1.5 2/3/ , , , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) å.848 2/3/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) å /3/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) å 2. 2/3/ , , , ,59, /12/21 5/3/ JUMBO (ΚΟ) å /3/ , ,361, ,82, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) å /3/ , , , ,412, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) å /3/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /3/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) å.51 2/3/ ,332,951 1,554 1,649, , , /2/214 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # 3.8 2/3/ , , ,5, /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) # /3/ , , , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) å /3/ , , , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /2/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /3/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) å 1.7 2/3/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) #.95 2/3/ ,35 9 1,2.43 1, Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 27,345, /7/25 26/2/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) å.48 2/3/ , 2 4,23. 12, ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) #.63 2/3/ , , , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /3/ , ,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) # /3/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) å.393 2/3/ , , ,611, /2/ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) å 5.4 2/3/ , ,183, ,49, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY å /3/ , /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α å /3/ ,848, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap å /3/ Χαμηλή Διασπορά 9,92, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /3/ , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) å /3/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) å /3/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /3/ (6) , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /3/ , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) å /3/ , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /3/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) å /3/ , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) #.654 2/3/ ,88 1 1, , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) å.92 2/3/ , , ,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /3/ , ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) å.114 2/3/ , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /3/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /3/ , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /3/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) å.197 2/3/ ,5 8 1, , ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /3/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /3/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) å.45 2/3/ , , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) # /3/ , , , Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 7,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ (6) , ,39, /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.74 2/3/ , ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /3/ , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) #.117 2/3/ , 8 2, , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /12/ , ,179, /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) å.56 2/3/ , ,54, /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /3/ , ,459, /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) å.64 2/3/ , , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /3/ , , ,21, /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) å.12 2/3/ , ,75, /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) #.11 2/3/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) å.11 2/3/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /3/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) # /3/ , ,793, /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) å.26 2/3/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /3/ , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.98 2/3/ , ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) /3/ ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /3/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) /3/ ,24 6 1, , ,81, /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) #.135 2/3/ , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.75 18/3/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /3/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) å.57 2/3/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) #.172 2/3/ , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) å.21 19/3/ ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) å.635 2/3/ , , , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /2/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /1/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /3/ , Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/ , Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 33,93, /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/ , ,86, /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) /12/ , ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,182, /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/ , ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,75, /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/ , ,765, /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) /3/ ,92, /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/ , ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/ , ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) /5/ , ,616, /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/ , ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/ , ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/ , ,544, /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) /11/ , ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/ , ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/ , ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/ , , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) # 3/3/ , ,221, /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/ , ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/ , ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/ , ,92, /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/ , ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/ , ,48, /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/ , ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/ , ,3, /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ) /3/ , ,382, /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,25, /7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,593, /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) /2/ , ,555, /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/ , ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/ , Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 62,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/ , ,59, /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ) /3/ ,262, /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688, /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/ , Ενότητα 2, 8/8

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/211. Ενότητα 2, 1/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/213. Ενότητα 2, 2/3

20 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης 54 - Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/9/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 632, ,8. 1:3:54 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,. 1:5:42 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 6,43,.932 5,989, :7:15 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 5, ,34,. 11:28:49 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 14:17:34 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 3, ,75. 14:25:21 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 25, ,5. 16:37:16 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 2, ,. 16:43:2 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 141, ,77, :11:12 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 78, , :11:3 2 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 5, ,. 17:11:35 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 45, ,626, :11:46 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 33, , :12:22 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,41, ,33, :12:56 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών 4/3/214 1/3/214 24/3/214 18/3/214 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔ.ΕΝΤΥΠΩΝ Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALAPIS (ΚΟ) --- 6,25 6,25 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 12,163,3 22,245,41 34,48,71 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 2,8 76,176 78,976 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 1, 21,856 22,856 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 31, , FRIGOGLASS (KO) 4, ,4 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) --- 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 118,8 728, ,274 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 3, ,6 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 1, --- 1, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 16, ,3 ΔΕΗ (ΚΟ) 5, ,2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,19,3 644,966 1,754,266 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 5, ,4 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 6, ,6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 93,6 165,42 259,2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 16, ,7 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 5, ,6 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 18, , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 27,1 53,828 8,928 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 36, , ΟΛΠ (ΚΟ) 3, 28 3,28 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 58,4 4, 98,4 ΟΤΕ (ΚΟ) 29,8 218, ,342 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 878,8 4,879,63 5,758,43 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2, ,5 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1, ,9 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 76, ,554 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 15,6 68,46 174,6 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 21/3/214 25, 294, ,878 4,422, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 21/3/214 5, 5,848,618 5,848,618 25,66, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 21/3/214 25, 388,55 388,55 2,859, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

27 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

29 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

30 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,24,72,851 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ενότητα 3, 1/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,748,58 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ενότητα 3, 2/3

32 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 848,591,85 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ενότητα 3, 3/3

33 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι τα Οικονομικά στοιχεία του Ετους θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 214 και όχι τη Παρασκευή 28 Μαρτίου 214. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,9867 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 6.768,88 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 214: Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετησίων αποτελεσμάτων Χρήσης 213 ( ): Πέμπτη Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα β) & του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι: Οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 213 ( ), που συνετάχθησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της εταιρείας στις Επίσης την ίδια ημερομηνία οι ετήσιες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία χρήσης 213 καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Δ.Σ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας θα προηγηθεί δημοσίευση. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/27 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν 334/25, ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της προέβη σε αγορά μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.343,8 ευρώ. PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανακοίνωση Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα (παρ. 1β) και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, η εταιρεία «PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 214 το οποίο έχει ως ακολούθως: - Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 213 που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης 213: Δευτέρα, 24 Μαρτίου Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη 17 Ιουνίου 214. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 213. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 29/5/213 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eταιρείας, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 2/3/214, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 5 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,362 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 196,1 ευρώ. ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Η διοίκηση της «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο: 1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

34 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 213 της Εταιρείας θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και της Εταιρείας ( την Παρασκευή, 28 Μαρτίου Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 3 Μαΐου 214. Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί - Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 21η Μαρτίου 214 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν πέντε Μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου , ήτοι ποσοστό 67,27 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων. Ειδικότερα: Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 219/192». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των ευρώ 4.. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και την έκδοση έως νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ,35 η κάθε μία σε αναλογία τρείς (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία θα ορισθεί κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης αποφάσισε να δύναται να είναι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής να πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατετέθησαν στο προεδρείο της, οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών μετόχων, κατ άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α.: 1) της Εταιρείας INTRAPAR- Εταιρεία Επενδύσεων, Συναλλαγών & Συμμετοχών Α.Ε. περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και 2) της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. Ε. Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών, περί πρόθεσης διατήρησης του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης και της ς Διάθεσης, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση αυτής και την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις» δεν έγινε καμία ανακοίνωση. EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Η ΕUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 214, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών: : Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους : Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος : Δικαιούχοι μερίσματος (Record Date) : Έναρξη καταβολής μερίσματος : Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου : Δημοσίευση Οικονομικής Έκθεσης Α Εξαμήνου : Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεάμηνου 214. Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ», γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του εταιρικού θεσμικού πλαισίου και με σκοπό την υιοθέτηση των βέλτιστων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης κατ επιταγή της ισχύουσας νομοθεσίας και σε εναρμόνιση με τις οργανωτικές δομές και διάρθρωση της, ολοκλήρωσε την σύνταξη του δικού της Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το κείμενο και εν γένει περιεχόμενο του εν λόγω Κώδικα, μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι ανηρτημένο και διαθέσιμο στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν.3556/27 σε συνδυασμό με την απόφαση της ΕΚ 1/434/ τα ακόλουθα: Ο κος Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του αρθρ.13 του Ν.334/25), προέβη την σε αγορά 2. κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας έναντι ποσού 542, ευρώ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό ημερολόγιο έτους 214: Ανάρτηση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

35 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Καταστάσεων χρήσης 213 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Δευτέρα 31 Μαρτίου 214. Ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων του Α' τριμήνου 214 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 3 Μαΐου 214. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Δευτέρα 3 Ιουνίου 214. Ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων του Εξαμήνου 214 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 29 Αυγούστου 214. Ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων του Εννεάμηνου 214 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 214. Εξ' αιτίας των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης 213 δεν υφίσταται θέμα πρότασης διανομής μερίσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 334/25 και της με αριθμό 3/347/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι η εταιρία ΑΥΓΗ Α.Ε. γνωστοποίησε την στην ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ότι 1. Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 214, η Εταιρία ΑΥΓΗ Α.Ε. αγόρασε 2 κοινές/ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. με συνολική καθαρή αξία 74, ευρώ και 2. Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 214, η Εταιρία ΑΥΓΗ Α.Ε. αγόρασε 1. κοινές/ονομαστικές μετοχές με συνολική καθαρή αξία 37, ευρώ. Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προβαίνει στην παρούσα ανακοίνωση διότι οι κ.κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος του Παρασκευά, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. και Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. αποτελούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχοι της εταιρίας ΑΥΓΗ Α.Ε. ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Ανακοίνωση Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/27, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 11/4/214, το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 (προστίθεται το σημείο κ.η.) του Καταστατικού της Εταιρίας και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος, Γεν. Δ/ντης & Αντιπρόεδρος και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του ν. 334/25 προέβη στις 2 Μαρτίου του 214 σε αγορά 45 μετοχών συνολικής αξίας ευρώ. ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Ανακοίνωση Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Διοίκηση της Εταιρίας ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 214, που είχε ανακοινωθεί στις 6/2/214, ως εξής: Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα γίνει την Παρασκευή 11 Απριλίου 214, αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Πέμπτη 24 Απριλίου 214. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε να προτείνει μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 213 το οποίο, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 392 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, ανέρχεται στο ποσό των,8 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 29/4/214. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 213 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 2/5/214 (record date). Η καταβολή θα αρχίσει την 8/5/214 και θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα, με το άρθρο 16 του κ.ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της 2ης Μαρτίου 214, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 87 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 6, ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.852,17 ευρώ. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., βάσει των διατάξεων της παραγράφου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 214: Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 213 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Χρήσεως 213 στις ιστοσελίδες της εταιρείας ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Παρασκευή 28 Μαρτίου 214 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.). Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 27 Ιουνίου 214. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 213. EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Δελτίο Τύπου Πρόταση για διανομή μερίσματος,18 ευρώ ανά μετοχή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. αποφάσισε κατά τη χτεσινή του συνεδρίαση να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την τη διανομή μερίσματος,18 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.», ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 214 ως ακολούθως: 31 Μαρτίου 214: Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 213, 27 Ιουνίου 214: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ότι η πρόταση του Δ.Σ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα είναι η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 213. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

36 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε εφαρμογή της παραγράφου του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 26 και 27. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις συνολικού ύψους ,37 ευρώ. Η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη για τις αναφερόμενες χρήσεις ύψους 68., ευρώ. Το ποσό που επιβάρυνε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31/12/213 είναι ,37 ευρώ. ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 214, που έχει ως ακολούθως: 2 Μαρτίου 214: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 213 (1/1/213 έως 31/12/213). 19 Ιουνίου 214: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213. Η ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος. ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/6/213 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 19ης Μαρτίου 214 προέβη μέσω της ALPHA FINANCE A.E., σε αγορά 5 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,17 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 585, ευρώ. EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Η ΕUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 214, σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών: : Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους : Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος : Δικαιούχοι μερίσματος (Record Date) : Έναρξη καταβολής μερίσματος : Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου : Δημοσίευση Οικονομικής Έκθεσης Α Εξαμήνου : Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεάμηνου 214. Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση. ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. Ανακοίνωση Η Bridgnorth Aluminium, εργοστάσιο ελάσεως αλουμινίου, στο Bridgnorth, Shropshire του Ηνωμένου Βασιλείου και Joint venture της ελληνικής ΕΛΒΑΛ Α.Ε., κατά 75% και της ιαπωνικής UACJ Corp., κατά 25% προχωρεί σε νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 41 εκατ. λιρών Αγγλίας, για την επέκταση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής φύλλων λιθογραφίας. Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης θα λειτουργήσει το Μάιο 214. Πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις, επιπλέον των ήδη υφισταμένων στη Bridgnorth Aluminium και στα αντίστοιχα τμήματα της ΕΛΒΑΛ στην Ελλάδα και της UACJ Corp. στην Ιαπωνία. Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, σε φύλλα λιθογραφίας, θα προέλθει από την εγκατάσταση νέου ελάστρου ψυχράς ελάσεως και νέας γραμμής τελικής επεξεργασίας. Η νέα επένδυση αυξάνει την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα κατά 75. τόνους περίπου, υπερδιπλασιάζοντας τη σημερινή παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου. Οι νέες μονάδες προγραμματίζεται να λειτουργήσουν στο τέλος του 215. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ανακοίνωση Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ΕΧΑΕ), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 213 (1/1/213 έως 31/12/213) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 214, την επιστροφή κεφαλαίου ύψους,2 ανά μετοχή έναντι,12 κατά την προηγούμενη Χρήση (,9 μέρισμα και,3 επιστροφή). Λόγω των εταιρικών μετασχηματισμών που υλοποιήθηκαν στο τέλος του 213 στις εταιρείες του ομίλου, σε συνδυασμό με την έκτακτη φορολογία των αφορολογήτων αποθεματικών (ν.4172/13) της φετινής χρονιάς, ο όμιλος δεν έχει τη δυνατότητα να διανείμει τα κέρδη, μέσω καταβολής μερίσματος, κατά τη φετινή χρήση. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 32,3 εκ. έναντι 11,9 εκ. το 212, και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα, κυρίως λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Η φορολογική επιβάρυνση το 213, είναι σημαντικά αυξημένη λόγω του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών (ν. 4172/213) ύψους 13,1 εκ. για τον οποίο σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη. Εξαιρουμένου του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα 45,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 213, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε,49, έναντι,18 to 212. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και των μη επαναλαμβανόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία προβλέψεων για τη φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών, τα κέρδη ανά μετοχή, της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνονται στα,24. Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 81,5 εκ. το 213, έναντι 33 εκ. το 212, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 79,9 εκ., έναντι 32,4 εκ. Σημειώνεται ότι, στο 212, συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 2 εκ. Από τα ανωτέρω έσοδα του Ομίλου, έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το β' τρίμηνο συνολικού ύψους 42,4 εκ. από τις κύριες δραστηριότητές του αφορούν εταιρικές πράξεις που μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC). Εξαιρουμένων των εσόδων αυτών, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώνεται σε 39,1 εκ., αυξημένος κατά 18,5%, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώνονται σε 16,6 εκ., αυξημένα κατά 67,7% σε σχέση με το 212. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

37 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (warrants), ενός νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β' τρίμηνο του 213. Από την εισαγωγή τους, έως το τέλος του έτους, πραγματοποιήθηκε σε warrants το 11,3% της αξίας και το 2,9% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών. Τέλος, το 213, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 89% το 213, σε σχέση με το 212 ( 51,9 δις έναντι 27,5 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,6 εκ. έναντι 51,9 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 67%. Η ρευστότητα της αγοράς βελτιώθηκε το 213, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να αυξάνεται κατά 8,4% και να ανέρχεται σε 53,6 εκ. μετοχές, έναντι 49,5 εκ. μετοχών το 212. Στην αγορά παραγώγων, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 35% (41,6 χιλ. έναντι 64,4 χιλ.), τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών. Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 6,3%, στα 19,4 εκ., από 2,7 εκ. το 212. Η μείωση του 213 επιτεύχθηκε παρά τη μη επαναλαμβανόμενη χρέωση ύψους,6 εκ. που αφορά στο σχηματισμό προβλέψεων για επισφάλειες και λοιπούς κινδύνους. Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση 1,9% το 213 και διαμορφώθηκε στα 17,1 εκ. έναντι 19,2 εκ. το 212. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 213, διαμορφώθηκαν στα 63,1 εκ. έναντι 15,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΧΑΕ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. Ανακοίνωση Των ανωνύμων εταιρειών «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ». Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κ.Ν. 219/192 τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών: α) «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 3441 (ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13) η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της Λ. Μεσογείων 2-4 και β) «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», με αριθμό ΓΕΜΗ (ΑΡΜΑΕ 4426/1/B/86/4424) η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της Λ. Μεσογείων 2-4, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 219/192 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της Η απορροφώμενη εταιρία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 3, ευρώ εκάστης. Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας με αξία κτήσεως ευρώ. Για το λόγο αυτό επέρχεται απόσβεση, λόγω συγχύσεως, κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι κατά ευρώ, το δε υπόλοιπο εξ ευρώ θα εμφανισθεί στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993».Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφώσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένονται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (1%) των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας. Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας. Από επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τις στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών. Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης. Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Δελτίο Τύπου Απόκτηση ακινήτου με αποθηκευτική χρήση στην παραδοσιακή βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής Σε συνέχεια του από 23 Δεκεμβρίου 213 Δελτίου Τύπου και της από 6 Μαρτίου 214 απόκτησης εμπορικής αποθήκης στον Ασπρόπυργο, η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου, προχώρησε στην απόκτηση και της δεύτερης εκ των τριών αποθηκών. Το ακίνητο είναι 1% εκμισθωμένο, διαθέτει σύγχρονες προδιαγραφές και η επιφάνειά του ανέρχεται σε 19. τ.μ. περίπου. Το τίμημα ανήλθε σε 8,32 εκ. και η μισθωτική απόδοση σε 11,5%. Σημειώνεται ότι η αγορά χρηματοδοτήθηκε από αδιάθετα κεφάλαια που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το 27. Η Εταιρεία σημειώνει περαιτέρω πως ο νομικός και τεχνικός έλεγχος για το τρίτο και τελευταίο ακίνητο του Ασπροπύργου βρίσκονται σε εξέλιξη. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 214: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ετους 213 (1): Παρασκευή 28 Μαρτίου 214. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 214: Παρασκευή 3 Μαίου 214. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 27 Ιουνίου 214. Αποκοπή Μερίσματος χρήσεως 213 (2): Δευτέρα 18 Αυγούστου 214. Δικαιούχοι Μερίσματος: Τετάρτη 2 Αυγούστου 214. Εναρξη πληρωμής Μερίσματος: Τρίτη 26 Αυγούστου 214. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 214: Παρασκευή 29 Αυγούστου 214. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 214: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 214. (1) Τα αποτελέσματα εκάστης περιόδου θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( (2) Σημειώνεται ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

38 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης διανομής ή μη μερίσματος, η Τράπεζα που θα επιλεγεί, καθώς και το ύψος αυτού, είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση ανάλογης απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα γνωστοποιηθεί νεότερη ανακοίνωση. ΙNTRALOT Α.Ε. Ανακοίνωση Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Financial Officer, ο κ. Νικόλαος Παυλάκης, Διευθυντής Λογιστηρίου και ο κ. Ηλίας Αθανασίου, Group Strategic Planning Director, θα απευθυνθούν στους αναλυτές και στους θεσμικούς επενδυτές της INTRALOT για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 213 (τα οποία θα αποσταλούν μέσω και θα δημοσιευθούν στον Τύπο την Τετάρτη 26 Μαρτίου 214) καθώς και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρείας. ΑΤΖΕΝΤΑ: Σύντομη Παρουσίαση - Ερωτήσεις και Απαντήσεις. Λεπτομέρειες Τηλεφωνικής Συνδιάσκεψης: Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Μαρτίου, 214. Ώρα: Ελλάδα 17: - Αγγλία 15: - CET 16: - ΗΠΑ 11: (Ανατολική Ακτή). Τηλ. Συνδιάσκεψης Ελλάδα Τηλ. Συνδιάσκεψης Ελλάδα Τηλ. Συνδιάσκεψης Αγγλία + 44 () Τηλ. Συνδιάσκεψης ΗΠΑ Σας προτείνουμε να καλέσετε τα παραπάνω τηλέφωνα 5 με 1 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Λεπτομέρειες ζωντανής μετάδοσης: Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη μέσω webcast σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω του εξής συνδέσμου: Αναμετάδοση Συνδιάσκεψης: Θα υπάρξει αναμετάδοση της συνδιάσκεψης από τις 19: (ώρα Ελλάδος) 26/3/214 έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας της 4/4/214. Παρακαλώ καλέστε στους παρακάτω αριθμούς και τον ΚΩΔΙΚΟ (PIN CODE): 59 # από τονικό τηλέφωνο (touch-tone telephone). Ψηφιακή Αναμετάδοση Αγγλία: + 44 () Ψηφιακή Αναμετάδοση ΗΠΑ: Ψηφιακή Αναμετάδοση Ελλάδα: Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Ηλία Αθανασίου, INTRALOT IR, τηλ.: (+3) ή με την Chorus Call Hellas S.A., Teleconferencing Services Provider, τηλ. (+3) ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 214. Η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων «Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 213 έως 31 Δεκεμβρίου 213» και της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 213», θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 214 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ( και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια ( Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 214, στην έδρα της εταιρείας στον Τύρναβο Λάρισας και έπειτα από σχετική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί με βάσει τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν προτίθεται να καταθέσει στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρόταση διανομής μερίσματος προς τους μετόχους για την οικονομική χρήση του 213. Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με την τροποποίηση του παρόντος. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ ,1, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε'' («Εκδότης»), καλεί τους Ομολογιούχους Δανειστές του ανωτέρω δανείου, σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 24/3/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14. μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αρχικού ύψους ,1, που εκδόθηκε την 12/7/27, σύμφωνα με την από 11/4/27 απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Εκδότη, όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήμερα με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις τους («Δάνειο»). Η υπό έγκριση τροποποίηση αφορά στην περαιτέρω χρονική μετάθεση αποπληρωμής της δόσης που είναι καταβλητέα στις 31 Μαρτίου 214 και των τόκων που είναι καταβλητέοι στις 31 Μαρτίου 214 για τις 13 Ιουλίου 215, σύμφωνα με αίτημα του Εκδότη. Συνδρομή γεγονότων καταγγελίας του Δανείου, σύμφωνα με σχετική επιστολή Ομολογιούχου και με αίτημα του Εκδότη, ενδεχόμενη καταγγελία του Δανείου και τοποθέτηση των Ομολογιούχων επί των ανωτέρω. Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, των οποίων οι Ομολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2231, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας - Νέα Ιωνία Τ.Κ Κτίριο Α 2ος όροφος (αρμόδιος κα Μαίρη Δουγέκου, τηλ ), δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 21/3/214), βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με τον όρο 1.9(α) του Προγράμματος του Δανείου. Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Ομολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (με στοιχεία ομοίως ως άνω), (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 21/3/214), τις ενσώματες Ομολογίες τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους σύμφωνα με τον όρο 1.9(β) του Προγράμματος του Δανείου. Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα). Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ των Όρων του Δανείου απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Ομολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε: Α Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 7/4/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14. μ.μ, στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής και σε Β Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 23/4/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14. μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής. Η υποχρέωση προσκόμισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση, ο αριθμός των αντιπροσώπων των Ομολογιούχων και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος ψήφου που ισχύουν για την αρχική Συνέλευση, ισχύουν αναλόγως και για τις Επαναληπτικές. Διευκρινίζεται ότι το αναφερόμενο στο δεύτερο θέμα της ημερησίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

39 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. διάταξης αίτημα του Εκδότη αφορά σε παροχή waiver για την μη τήρηση των συμφωνηθέντων χρηματοοικονομικών δεικτών έως την 15/1/215. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 28/3/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, δι αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με καταβολή μετρητών. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων (κοινών και προνομιούχων) μετοχών. Έκδοση και διανομή υπό της Τραπέζης νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νεοεκδοθησομένων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων. 2. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3693/28. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8 Απριλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 1. και, επί μη επιτεύξεως κατ αυτήν απαρτίας, Δευτέρα Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Απριλίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 1., αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46. Νεώτερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτών θα είναι εκείνα επί των οποίων, σε προηγούμενη συνεδρίαση, δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α κ.ν. 219/192, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα: Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοδοσίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως έχει όποιος, κατά την ημερομηνία καταγραφής (η Ημερομηνία Καταγραφής ), εμφανίζεται, στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (το Σ.Α.Τ. ) που η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ) διαχειρίζεται, ως Μέτοχος κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, ήτοι κατά περίπτωση: (i) την 23 Μαρτίου 214, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, (ii) την 4 Απριλίου 214, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Πρώτης Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ή αναλόγως, (iii) την 18 Απριλίου 214, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Δευτέρας Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τραπέζης μετά των αρχείων του Σ.Α.Τ. Κατ ακολουθία, Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτική) της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ομοίως, η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψηφοδοσίας δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση ετέρας αναλόγου διαδικασίας, που περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως των μετοχών κατά το διάστημα μεταξύ της οικείας Ημερομηνίας Καταγραφής και της αντιστοίχου συνεδριάσεως της (αρχικής ή, αναλόγως, εκάστης επαναληπτικής) Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Διαδικασία Ενασκήσεως Δικαιωμάτων Ψήφου δι Αντιπροσώπου Έκαστος δικαιούμενος Μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου(-ων). Κάθε Μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτού. Μέτοχος, που κατέχει μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε καθένα λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, δύναται να ψηφίσει διαφορετικά για έκαστο Μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητος για τον διορισμό αντιπροσώπου(-ων) είναι διαθέσιμο, σε πρώτη ζήτηση, στους Μετόχους, σε έγχαρτη μορφή, στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης και, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Τραπέζης ( Το έντυπο αυτό, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο, με αρμόδια θεώρηση του γνησίου της υπογραφής: (Ι) Αποστέλλεται στην Τράπεζα, είτε: (i) τηλεομοιοτυπικώς στους αριθμούς fax ή , ή (ii) το ψηφιοποιημένο αντίγραφό εκ του (ανωτέρω) πρωτοτύπου εγγράφου διαβιβάζεται δι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση είτε (ΙΙ) Κατατίθεται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, οδός Σταδίου 4, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ και ), ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της (αρχικής ή εκάστης επαναληπτικής) Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Όμοια (προς την ανωτέρω) διαδικασία τηρείται επί ανακλήσεως του διορισμού αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος Μετόχου, που έχει διακριτική εξουσία ως προς την ενάσκηση μετοχικών δικαιωμάτων του εντολέα του, υποχρεούται, προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως της (αρχικής ή, αναλόγως, εκάστης επαναληπτικής) Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κάθε συγκεκριμένο γεγονός που ενδέχεται να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί αυτός άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του εντολέα Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων δύναται ιδίως να προκύπτει, όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, ή/και (β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τραπέζης, ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή/και (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τραπέζης, ή/και (δ) είναι σύζυγος ή πρώτου βαθμού συγγενής προς ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και γ (ανωτέρω). Δεν παρέχεται στους Μετόχους δυνατότητα συμμετοχής αυτών στην (αρχική ή, αναλόγως, σε έκαστη επαναληπτική) Έκτακτη Γενική Συνέλευση δι ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (δι ηλεκτρονικών μέσων ή δι αλληλογραφίας). Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων Σύμφωνα με το άρθρο 39 κ.ν. 219/192: (α) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δικαιούνται, δι αιτήματός των προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η προς τούτο αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν, στην ιστοσελίδα της Τραπέζης ( δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. (β) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δικαιούνται να ζητήσουν δι αιτήματός των προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, που θα περιέλθει εις αυτό επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τραπέζης ( έξι (6) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, σχέδια αποφάσεων επί θεμάτων που έχουν περιληφθεί στην (αρχική ή αναθεωρημένη) ημερήσια διάταξη. (γ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

40 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Κατόπιν αιτήματος Μετόχου(-ων) που εκπροσωπεί(-ούν) ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή (κατά περίπτωση) ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της (αναβληθείσης) συνεδριάσεως, αυτή που ορίζεται στο αίτημα των μετόχων και η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των τριάντα (3) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. (δ) Κατόπιν αιτήματος Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως διενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως. (ε) Μέτοχος δύναται δι αιτήματός του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, που υποβάλλεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να ζητήσει όπως τούτο παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες πληροφορίες για υπο της Τραπέζης, εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. (στ) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δύνανται, δι αιτήματός των προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης που θα περιέλθει εις αυτό πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, να ζητήσουν όπως τούτο χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Τραπέζης. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες - Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και γενικώς κάθε στοιχείο του άρθρου 27 παρ. 3 κ.ν. 219/192 είναι διαθέσιμα, εις πρώτη ζήτηση, αφενός σε έγχαρτη μορφή στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, οδός Σταδίου 4, Αθήναι (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ και ) και, αφετέρου, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τραπέζης ( ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 28/3/214, και ώρα 1: π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Ευρώπη του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, 16 78, Αθήνα). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 8 Απριλίου 214 και ώρα 1: π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Ευρώπη του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, 16 78, Αθήνα). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 219/192 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση και στις Επαναληπτικές αυτής έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Ημερομηνία Καταγραφής για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση: κατά την έναρξη της (ήτοι κατά το κλείσιμο της ) Ημερομηνία Καταγραφής για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: κατά την έναρξη της Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα στο Τμήμα Μετοχολογίου, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα (2ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης. Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα: (Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. (Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας ( τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. (Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. (Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.219/2 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 4/4/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9: π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από έως , των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 219/192. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από έως και αδιανέμητων κερδών από προηγούμενες χρήσεις, καθώς και διανομή αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τον Ν.4172/213. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από έως Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από έως και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης και έργου με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4,5 του Κ.Ν.219/2, ως υπαγόμενων εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών με τρίτους. Εκλογή Μελών του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

41 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Συμβουλίου. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν.3693/28. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , ήτοι κατά την 3/3/214 (Ημερομηνία Καταγραφής), στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/2 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ανωτέρω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ ανάκλησης) των αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων, στη διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, τηλ και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 31/3/214. Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/2. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192 οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 2η Μαρτίου 214, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 22η Μαρτίου 214 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/2, β) με αίτησή τους, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28η Μαρτίου 214, να τεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 29η Μαρτίου 214, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 29α Μαρτίου 214, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 29ηΜαρτίου 214, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μετόχους. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/2 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

42 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/2, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (τηλ.: ). ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 8/4/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 16: στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν. 219/192 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για την χρήση του 213 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 214 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 214. ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 16β Ν. 3588/27 (όπως ισχύει) και κατάθεσης αιτήσεως προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης επικύρωσής και λήψης προληπτικών μέτρων. ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16. και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16., αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν.219/192, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» («ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 3ης Απριλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής). Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή της 21ης Απριλίου 214 και της 5ης Μαΐου 214, αντίστοιχα). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 5η Απριλίου 214 και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις την 22η Απριλίου 214 και 6η Μαΐου 214 αντιστοίχως). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Πεντέλης αρ. 95Γ ΤΚ Χαλάνδρι, τηλ ). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 219/192: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23η Μαρτίου 214. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 214 δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 219/192, το δε διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

43 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Η παρούσα πρόσκληση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς του κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Πεντέλης αρ. 95Γ ΤΚ Χαλάνδρι, τηλ ). EPSILON NET Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9/4/214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11: π.μ., στα γραφεία της Epsilon Net A.E, στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 17ης Νοεμβρίου 79 Ταχυδρομικός Κώδικας (Οικισμός Κωνσταντινουπολιτών). Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε: Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Απριλίου 214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11: π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής: Σχηματισμός Ειδικού Φορολογηθέντος Αποθεματικού για την ισόποση κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο πρόγραμμα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ονομασία της δράσης αυτής ICT4GROWTH. Άλλα θέματα ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: η 4η Απριλίου 214) που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της "ΕΧΑΕ" ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της "ΕΧΑΕ". Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 6η Απριλίου 214. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στην ψηφοφορία, δεν είναι στην παρούσα φάση υλοποιήσιμη. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και σε έντυπη στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό 17ης Νοέμβρη 79 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192 (δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων), η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) για την διάχυση της πληροφόρησης, θα δημοσιεύσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 1/4/214 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 213, από έως , μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 213. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213). Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 219/192. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 213 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 214. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 214 και καθορισμός αμοιβής τους. Έγκριση Αντικαταστάσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου άρθ.37 Ν.3693/28. Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και συγγενούς μέλους ΔΣ, σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192, σχετικά με την απόκτηση ακινήτου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 1ης Απριλίου 214, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Απριλίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11: π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει. Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Απριλίου 214, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Απριλίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

44 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ης Απριλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Απριλίου 214, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Απριλίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Β.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: (α). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 26/3/214, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 28/3/214, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 4/4/214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 3/4/214, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ). Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία. Στις ως άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. (δ). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. (ε). Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. (στ). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ορίζει δε ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, την οριζόμενη με την αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 219/2, όπως ισχύει. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην έδρα της Εταιρίας στην Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

45 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλ: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά Τ.Κ ). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη 1/4/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:, στον χώρο του «Εργαστηρίου Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας Athens Information Technology (AIT)» (19ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα ημερησίας διάταξης - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 316/22 όπως τροποποιημένος ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/28. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του Κ.Ν. 219/192 εταιρειών και ως εκ τούτου τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. Σύμφωνα με το Κ.Ν. 219/192, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/ Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι τις , η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων. H αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , να τεθούν στην διάθεση των μετόχων μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την , την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, στο Μαρούσι Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

46 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στις προϋπο των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα & Πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 64 και Πρεμετής 3, Μαρούσι Αττικής. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1/4/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:, στην έδρα της εταιρείας, Απόλλωνος 4 Βουλιαγμένη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω σε θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213). 3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 213 έως και 1 Απριλίου 214 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 214 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Χορήγηση ειδικής αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23α του Ν. 219/2, προς τα μέλη του ΔΣ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δανείου της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 7. Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 8. Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου. 9. Ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β του κ.ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 1ης Απριλίου 214, ήτοι κατά την 5η Απριλίου (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Απριλίου 214. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την Γενική Συνέλευση. Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Απόλλωνος 4 Βουλιαγμένη, Αθήνα) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως. Γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη πρόσθετα θέματα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 26η Μαρτίου 214 και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

47 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. 219/192. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 3 Απριλίου 214. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 5η Απριλίου 214, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετόχων που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Δ. Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων της παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Απόλλωνος 4 Βουλιαγμένη ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. * Δέκατη Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 11/4/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9. π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 219/192 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/25. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με διαγραφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 364/ Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε: - Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Απριλίου 214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9. π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά. - Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Μαΐου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9. π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α' του κ.ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 11/4/214, δηλαδή κατά την έναρξη της 6/4/214 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 8/4/214, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη συμμετοχή στην Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/4/214, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής, δηλαδή κατά την 2/4/214 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 21/4/214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τη συμμετοχή στην Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 5/5/214, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής, δηλαδή κατά την 1/5/214 (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 2/5/214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

48 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, η εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση Τατοΐου 21, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα Γκανέτσου Κωνσταντίνα) ή αποστέλλεται τηλεμοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο : Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. γ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων - (1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 27/3/214 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 29/3/214, δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 5/4/214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 4/4/214, δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 5/4/214, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. δ. Διαθέσιμα έγγραφα - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά). ε. Διαθέσιμες πληροφορίες - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

49 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών Ονομαστική αξία έκδοσης Σημερινό επιτόκιο Ημερ. λήξης Διάρκεια (έτη) Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Κοινό Προτιμησιακό Μον. Διαπρ. Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία Ελαχ έτους Μεγ έτους 4,15, /3/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /2/ Α 21/3/ ,794, /7/ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /1/ Α 21/3/ ,849, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (ΜΟΔ) /8/ Α 21/3/ ,156, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (ΜΟΔ) /8/ Α 21/3/ Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι). Οι τιµές συναλλαγών των οµολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) της ονοµαστικής τους τιµής. Όλα τα οµόλογα έχουν Ονοµαστική Αξία εκπεφρασµένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά). * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

50 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομ. αξία Σημερινό επιτόκιο Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ημερ/νία Λήξης [1] Διάρκεια (έτη) Σημείωση Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος Μον. Διαπρ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 1,5, 1,..97 FLR Πργμ/36 1/8/ /2-1/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-1,762-1, 5,187,186 1,. 1.6 FLR Πργμ/36 21/5/ /11-21/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,734-1, 78,3 1, FLR Πργμ/36 23/7/ /1-23/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,18-1, Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι) Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας,1 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 1 ευρώ. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. [1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου. Ενότητα 5, 1/1

51 Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Ομόλογα σε Κυκλοφορία Νόμισμα / Ελάχιστη διαπργ. Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Μονάδα διαπρ/σης Ημερ/νία Έκδοσης Διάρκεια (έτη) Σημερινό επιτόκιο Υ.Δ.Τ σε Ομόλογα Τελευταία τιμή προηγ. Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ.Ημερομηνία 1,, EUR / 1 21/ /7/ FLR 36 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /4/27 Νομικών Προσώπων και Eταιρειών σε Συνάλλαγμα και Euro GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. 13,746 GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά /2/ Π 5/2/ Συναλλαγές σε τμχ Ελάχιστο ζωής Μέγιστο ζωής Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 1 Ευρώ. * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

52 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών (ετήσιας διάρκειας) Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομαστική αξία Αρχικό Επιτόκιο Τρέχον Επιτόκιο Ετήσιος Τόκος Ημερομηνία Έκδοσης Σημείωση Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Μον. Διαπρ. Ετήσιες Ανανεώσεις Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ. 342, /1/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Α --- 2,446 1, /5/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,117 1, /5/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,787 1, /8/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Σημειώσεις Ομολόγων Οι ετήσιες ανανεώσεις των Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένες των φόρων (καθαρά επιτόκια). Για τα ομόλογα έκδοσης μέχρι και 31/12/213 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί. Ενότητα 5, 1/1

53 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-326 (21) (21) (21) ARGUS STOCKBROKERS LTD a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ ΓΡ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) ATLANTIC SECURITIES LIMITED a a ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-4454 (+35722) ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21)-3669 (21) AXIA VENTURES GROUP LTD a a Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικό Εκκαθ/στικό a Άμεσο Εκκαθ/στικό AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH a a KING EDWARD STREET 2, LONDON (+442) (+442) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a a ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΗΤΡOΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3368 (21) CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD a a CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A. 9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ 33 () CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED a a ONE CABOT SQUARE, LONDON DEUTSCHE BANK A.G. a a THEODOR-HEUSS-ALLEE 7, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-372 (21)-3721 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (21) (21) GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD a a ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7171 (+35722) GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD a a CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8986 (+35722) MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. a a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΖΩΡΤΖ 5, ΑΘΗΝΑ (21)-339 (21) a a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 1/3

54 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Άμεσο Εκκαθ/στικό PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. a a a ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ a a ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-5542 (+35722) SOCIETE GENERALE S.A. a a a COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ (+33) (+33) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ a a a ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ (21) (21) THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO) a a ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8818 (+35722) UBS LIMITED a a FINSBURY AVENUE 1, LONDON (+442) (+442) Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ a a a a ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ a a Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 8-88, ΑΘΗΝΑ (21)-923 (21) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔ. PROBANK ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ (21)-3341 (21) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-51 (+35722)-511 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a a ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) 8173 (21) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) (21) Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a AΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Θ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ (21) (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 2/3

55 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Άμεσο Εκκαθ/στικό ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a a ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ (21)-871 (21) ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3367 (21) ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21)-3756 (21) Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6965 (21) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ a a ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7433 (+35722) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (21)-3337 (21) ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (35722) (35722) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. a a ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-3335 (21) (21) (21) a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 3/3

56 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. BYTE COMPUTER (ΚΟ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FRIGOGLASS (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. INTRAKAT (KO) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΗ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΤΟΝ (KΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Σε Αναστολή 2/2/213 1/1/24 Σε Αναστολή 2/1/213 1/1/24 13/12/212 1/1/24 11/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 4/8/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/213 1/1/24 29/4/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/8/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 27/12/212 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 18/7/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 17/3/214 1/1/24 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 18/7/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 26/3/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 28/2/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 3/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Ενότητα 6, 1/2

57 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής ΟΠΑΠ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΕ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 1/12/212 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 25/11/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 16/9/213 1/1/24 2/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 16/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 28/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 14/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Ενότητα 6, 2/2

58 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ημερομηνία Υποβολής [1] Επωνυμία Λόγος Υποβολής [2] Υπόχρεος Ιδιότητα Υποχρέου Σχέση με τον Υπόχρεο Ημερομηνία Συναλλαγής Αγορά Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Φύση Συναλλαγής [3] Είδος Χρηματ/κού μέσου Παρατηρήσεις [4] 21/3/214 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Α ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθ.Σύμβουλος Ο Ιδιος 2/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4, Α Μετοχή (Κοινή) 21/3/214 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5,573 3,343.8 Α Μετοχή (Κοινή) 21/3/214 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Α ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2, 542. Α Μετοχή (Κοινή) 21/3/214 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Α ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 2/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 25, 6,8. Α Μετοχή (Κοινή) 21/3/214 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Α ΖΕΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 2/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1,141 2,841.9 Α Μετοχή (Κοινή) 21/3/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/3/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 18/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5,9 2, Π Μετοχή (Κοινή) Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 18/3/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1, Α Μετοχή (Κοινή) Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών [1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α. [2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα. [3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση. [4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης. Ενότητα 6, 1/1

59 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. FTSE/Χ.Α. Large Cap (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5, Χρηματικός Διακανονισμός) % Μάρτιος % , % 5,872, % 4, % Απρίλιος % , % 13,219, % 52,988.85% Μάιος % % 19, % % Ιούνιος % % 264, % 4, % Σεπτέμβριος % % Δεκέμβριος Ενότητα 7, 1/1

60 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 28, % 14, % Ιούνιος , % 98, % 18, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 311, % % Ιούνιος % % 357, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 12 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 17, % % Ιούνιος % % 27, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 74, % % Ιούνιος % % 128, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος FRIGOGLASS (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 36, % % Ιούνιος % % 57, % 1, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος JUMBO (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 14 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 56, % % Ιούνιος % % 99, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 12, % 2, % Ιούνιος , % 184, % 24, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 16, % % Ιούνιος % % 53, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ενότητα 7, 1/4

61 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 654, % 5, % Ιούνιος % , % 564, % 14, % Σεπτέμβριος % % % 14,558.% Δεκέμβριος ΔΕΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 1,861, % % Ιούνιος % , % 2,154, % 12, % Σεπτέμβριος % , % Δεκέμβριος ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 51, % 2, % Ιούνιος % , % 78, % 7,9 7.73% Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 176, % % Ιούνιος % % 384, % 2, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 351, % % Ιούνιος % % 698, % 1, % Σεπτέμβριος % Δεκέμβριος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 85, % 2, % Ιούνιος % , % 1,2, % 5, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 59, % % Ιούνιος % % 89, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 16, % 1, % Ιούνιος % % 126, % 4, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ενότητα 7, 2/4

62 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 78, % % Ιούνιος % % 97, % % Σεπτέμβριος % Δεκέμβριος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 115, % % Ιούνιος % % 13, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 93, % % Ιούνιος % , % 1,198, % 1, % Σεπτέμβριος % % Δεκέμβριος % ,4.% ΟΛΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 47, % % Ιούνιος % % 83, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΟΠΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 1,14, % % Ιούνιος % , % 1,698, % 2, % Σεπτέμβριος % , % Δεκέμβριος ΟΤΕ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 573, % 1, % Ιούνιος % , % 1,32, % 6, % Σεπτέμβριος % % Δεκέμβριος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % , % 259, % 3, % Ιούνιος % , % 561, % 13, % Σεπτέμβριος % ,1. -1.% Δεκέμβριος ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 46, % % Ιούνιος % % 48, % 1, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ενότητα 7, 3/4

63 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 6, % % Ιούνιος % % 76, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 92, % % Ιούνιος % % 78, % 3, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 245, % % Ιούνιος % % 716, % % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Μάρτιος % % 17, % 1, % Ιούνιος % 34, % 1, % Σεπτέμβριος Δεκέμβριος Ενότητα 7, 4/4

64 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 1/3

65 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης , ,13 1, Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: 1, ,111, ,68 1,517 2,399, , ,94 46, ,29 638, , Ενότητα 7, 2/3

66 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 3/3

67 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 1/8

68 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΔΕΗ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , , , , , , , , , , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 2/8

69 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 3/8

70 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 4/8

71 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΠΑΠ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , , , , , , , , , , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 5/8

72 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΤΕ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , , , , , , , , , , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: , Ενότητα 7, 6/8

73 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 7/8

74 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Μάρτιος 214 Απρίλιος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 8/8

75 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΣΑΠ ΣΕ ,364 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , , ,57 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 3, AUTOHELLAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.2 1, FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% 1 2 5, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ FRIGOGLASS (KO) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ INTRAKAT (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1. 7 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ JUMBO (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% ,5. 2 KLEEMAN HELLAS (KO) ΣΑΠ ΣΕ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.4 3, ,188 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΣΑΠ ΣΕ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΑΠ ΣΕ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΣΕ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , ΔΕΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΣΑΠ ΣΕ , , ,76 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.1 2,242 3.% 3.% 3.% 1 5 1, Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 1/3

76 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.3 5, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,253 3.% 3.% 3.% , ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1, ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.5% 2 8 7, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΣΕ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,829 3.% 3.% 3.% 1 7 7, ΟΤΕ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,52 3.% 3.% 3.% 1 6 7, ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , , ,255 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1,1 --- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 2/3

77 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,952 3.% 3.% 3.% , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,11. 1, , ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 3/3

78 Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α Διυλιστήρια Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Βασικά Χημικά Εξειδικευμένα Χημικά Αλουμίνιο Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Χάλυβας Ορυχεία Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Κατασκευές Υλικά Συσκευασίας Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Θαλάσσιες Μεταφορές Υπηρεσίες Μεταφορών Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Προμηθευτές Βιομηχανίας Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Αναψυκτικά Γεωργία & Αλιεία Τρόφιμα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Έπιπλα Κατασκευή Κατοικιών Παιχνίδια Ρουχισμός & Αξεσουάρ Υποδήματα Είδη Προσωπικής Φροντίδας Καπνός Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικός Εξοπλισμός Φαρμακευτικά Προϊόντα Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Εμπόριο Ενδυμάτων Γενικό Εμπόριο Οικιακός Εξοπλισμός Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Διαφήμιση Εκδόσεις Αεροπορικές Εταιρείες Τυχερά Παιχνίδια Ξενοδοχεία Υπηρεσίες Αναψυχής Εστίαση Ταξίδια & Τουρισμός Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Συμβατικός Ηλεκτρισμός Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Ύδρευση Τράπεζες Μεσίτες Ασφαλίσεων Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρείες Επενδύσεων Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδίκτυο Λογισμικό Υλικό Υπολογιστών Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 11 - Δ.Α.Κ. Παράρτημα Α, 1/1

79

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 14 Μαρτίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Παρασκευή, 14 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 214 Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 214 Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 7 Μαρτίου, 214 Παρασκευή, 7 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 214 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 1 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 1 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Ιουλίου, 214 Τετάρτη, 2 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 28 Απριλίου, 214 Δευτέρα, 28 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 213 Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 5 Μαΐου, 214 Δευτέρα, 5 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Μαΐου, 214 Τετάρτη, 14 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 214 Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 214 Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 214 Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 13 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 88 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 88 Παρασκευή, 13

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Παρασκευή, 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 110

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 110 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 105

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 105 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 106

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 106 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 6 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τρίτη, 6 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 103

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 103 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τετάρτη, 31 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 104

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 104 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Πέμπτη, 1 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 8 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 8 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 8 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Δευτέρα, 8 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 27 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 27 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 27 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Τρίτη, 27 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 30 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 102

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 30 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 102 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 3 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τρίτη, 3 Μαΐου, 217

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Πέμπτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Τετάρτη, 28

Διαβάστε περισσότερα