1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑ (Θ) 3 5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΠ) 1 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υποβάθρου ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) ΟΧΙ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος, θα είναι ικανοί: Να κατανοούν θέµατα συµπεριφοράς καταναλωτή και επιχείρησης µε την εφαρµογή των θεµελιωδών οικονοµικών εννοιών και νόµων. Να προσεγγίζουν και να αναλύουν τις αιτίες για την δηµιουργία της ζήτησης και της προσφοράς των οικονοµικών µονάδων και το σχηµατισµό της αγοράς. Γενικές Ικανότητες 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η έννοια της ζήτησης και της συµπεριφοράς του καταναλωτή. Ο νόµος και η καµπύλη της ζήτησης. Η έννοια της παραγωγής, ο νόµος και η καµπύλη της προσφοράς. Σχηµατισµός των τιµών. Η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς. Υπολογισµός και είδη ελαστικότητας. Η Θεωρία του καταναλαλωτή. Η θεωρία της παραγωγής και του κόστους. Πλήρης Ανταγωνισµός. Ατελής Ανταγωνισµός και Στρατηγική Συµπεριφορά. Μονοπώλιο και Μονοψώνιο. Ειδικά Θέµατα.

2 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (βοηθητικά) ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -Παρουσιάσεις Power point -Open e - Class ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τελική Εξέταση Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 52 Μελέτη & ανάλυση 21 βιβλιογραφίας Αυτοτελής Μελέτη 52 Σύνολο Μαθήματος ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Besanko D. - Braeutigam R.R.: Μικροοικονοµική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Chacholiades Miltiades: Μικροοικονοµική Ι, ΙΙ. Εκδόσεις Κριτική. 3. Krugman Paul, Wells Robin: Μικροοικονοµική, Εκδόσεις Επίκεντρο Samuelson Paul: Οικονοµική 5. Stiglitz E. Joseph - Walsh E. Carl: Αρχές Μικροοικονοµικής, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Varian Hal: Μικροοικονοµική, µια σύγχρονη προσέγγιση. Εκδόσεις Κριτική Βαρσακέλης Νίκος: Μικροοικονοµική Θεωρία, Εφαρµογές και Ασκήσεις. Εκδόσεις Ζυγός. 8. Κίντης Α. Πουρναράκης Ε.: Εισαγωγή στα Οικονοµικά Τόµος ΙΙ Μικροοικονοµία.

3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (Α ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Θεωρία & Ασκήσεις Πράξης 4 6 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόβαθρου ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) - ΝΑΙ 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να: Να αναπτύσσουν διευθυντική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες, με αφετηρία την ανάλυση και την κριτική συγκεκριμένων παραδειγμάτων (case studies) από την επιχειρηματική πραγματικότητα. Nα αντιλαμβάνονται τα διάφορα θέματα της διοικητικής πρακτικής και να αναπτύσσουν δεξιότητες στην ανάλυση οργανωσιακών προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Να συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο (project) ή να συνθέσουν μια ομαδική εργασία επί ενός θέματος σχετικού με την διοίκηση των επιχειρήσεων. Να σχεδιάζουν, σε εικονικό περιβάλλον (business game), τη λήψη αποφάσεων για μια επιχείρηση και στη συνέχεια να την προσαρμόζουν στις ανάγκες του πραγματικού περιβάλλοντος. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Κατανόηση του πολύπλοκου και δυναμικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος Λήψη αποφάσεων Όξυνση των δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής θεώρησης Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης

4 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων, Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ, Μάνατζμεντ και παραγωγικότητα, Επιχειρησιακές Λειτουργίες, Περιβάλλον των επιχειρήσεων, Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων, Λειτουργίες της Διοικητικής των επιχειρήσεων (Σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, οργάνωση, διεύθυνση, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, έλεγχος), Νέες τάσεις για το Μάνατζμεντ, Μελλοντικά προβλήματα, Πρακτικές Εφαρμογές Μελέτες περιπτώσεων. Επιχειρησιακό παιχνίδι (Business game). 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα, Συζήτηση Ασκήσεων Πράξης, Εβδομαδιαίων Εργασιών, Case Studies, Projects και Παίξιμο Επιχειρησιακού Παιχνιδιού ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παρουσιάσεις Power point Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (E-Class) Εξειδικευμένο λογισμικό Business game Φόρτος Εργασίας Δραστηριότητα Εξαμήνου Διαλέξεις 39 Ασκήσεις Πράξεις 13 Εβδομαδιαίες Εργασίες 13 Ανάλυση Case Studies 10 Εκπόνηση Projects ή 20 Συγγραφή Τελικής Εργασίας ή Συμμετοχή στο Business Game Αυτοτελής Μελέτη 55 Σύνολο Μαθήματος 150 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ασκήσεις Πράξης, Εκπόνηση Projects ή Συγγραφή Τελικής Εργασίας ή συμμετοχή στο επιχειρησιακό παιχνίδι, Εκπόνηση Εβδομαδιαίων Εργασιών, Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης (40%) Τελική Δοκιμασία με ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Θεμάτων Ανάπτυξης (60%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γεωργόπουλος Νικόλαος, (2006). Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Ευσταθίου Π., (2006). Σύγχρονο Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ-Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Ζαβλανός Μύρων, (2002). Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. Κέφης Βασ., (2005) Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα

5 Lazonick William, (2002). Η Οργάνωση των Επιχειρήσεων και ο Μύθος της Οικονομίας της Αγοράς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. Lock Denis, (2003). Γενικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. Μανιάτης Παράσχος, (2005). Το Μάνατζμεντ δια Μέσου της Πρακτικής, Εκδ. Δημαράκου, Αθήνα. Montana Patrick, Charnov Bruce, (2002). Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. Μπουραντάς Δημήτρης, (2005). Ηγεσία. Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας, Εκδ. Κριτική, Αθήνα. Μπουρδουκούτας Πάνος, (2004). Η Παγκόσμια Επιχείρηση. Όραμα, Οργάνωση, Επικοινωνία, Κίνητρα, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. Πετρίδου Ευγενία, (2002). Διοίκηση-Μάνατζμεντ, μια Εισαγωγική Προσέγγιση, 2η έκδοση, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Σαρμανιώτης Χρήστος, (2012). Μάνατζμεντ μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Taylor Winslow Frederick, (2007). Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα Templar Richard, (2006). Οι Κανόνες του Μάνατζμεντ. Βασικοί Κανόνες για Πετυχημένους Μάνατζερ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Τερζίδης Κωνσταντίνος, (2004). Μάνατζμεντ. Στρατηγική Προσέγγιση, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα. Τζωρτζάκης Κώστας & Τζωρτζάκη Αλεξία, (2002). Οργάνωση και Διοίκηση - Μάνατζμεντ - Νέες Ιδέες & Τεχνικές στον 21ο Αιώνα, Εκδόσεις ROSILI, 2η Βελτιωμένη έκδοση, Αθήνα. Τσούκας Χ., Θεοχαράκης Βασ., Μυλονόπουλος Νικ., (2004). Σύγχρονες Τάσεις στο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. Χυτήρης Λεωνίδας, (2006). Μάνατζμεντ. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Williams Kate, Johnson Bob, (Κέφης Βασ. Επιμέλεια), (2005). Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ. Ένας Πρακτικός Οδηγός Ανάπτυξης, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Ξενόγλωσση Drucker Peter, (1994). The Practice of Management, Harper-New York,. Koontz H. & Weihrich H., Essentials of Management, 5 th edition, McGrew-Hill. Morris& Willey, (1996). The Corporate Environment, Pitman Publishing Co,. Welford & Prescott, (1996). European Business, 2 nd edition, Pitman Publishing. Συναφή επιστημονικά περιοδικά Academy of Management Journal The Academy of Management Review Business Week Harvard Business Review Journal of Applied Business Research Journal of Business Research Journal of General Management journal of International Business Studies Journal of Management Studies Journal of World Business Management International Review Management Science Strategic Management Journal

6 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ (Α ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑ (Θ) 2Θ+1ΑΠ 7 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) ΟΧΙ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να: Κατανοούν τις βασικές αρχές & λειτουργίες της Λογιστικής. Παρακολουθούν τον λογιστικό κύκλο εργασιών δηλ. την λογιστική αναγνώριση, καταγραφή, παρακολούθηση των οικονομικών γεγονότων. Να προβαίνουν στη σύνταξη, ανάλυση & ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με σκοπό την λήψη αποφάσεων. Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική Εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

7 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην έννοια της Επιχείρησης και της Λογιστικής. Βασικές Λογιστικές Αρχές. Λογιστικά Συστήματα. Προσδιορισμός Περιουσιακής Συγκρότησης της επιχείρησης & παρακολούθηση των μεταβολών της. Λογιστικά Βιβλία & Στοιχεία. Συνοπτική παρουσίαση των αρχών & της λειτουργίας του ΕΓΛΣ. Διάκριση των Λογαριασμών με βάση το περιεχόμενο τους. Οι βάσεις της Διπλογραφίας. Λογιστική Παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης της Επιχείρησης με τη χρήση των λογαριασμών του ΕΓΛΣ. Γενικό-Αναλυτικό Καθολικό, Ημερολόγιο, Ισοζύγιο. Σύνταξη & Ερμηνεία Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ισολογισμός, Γενική Εκμετάλλευση, Αποτελέσματα Χρήσης. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο(διαλέξεις) Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class) ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παρουσιάσεις Power Point E Class Πηγές στο Internet Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 39 Ασκήσεις Πεδίου 13 Αυτοτελής Μελέτη 123 Σύνολο Μαθήματος 175 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής & Ερωτήσεις Σύντομης Ανάπτυξης (20%) Ασκήσεις (80%) 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μπάλλας Απ.-Χέβας Δ., «Χρημ.Λογιστική», 2011, Εκδόσεις Γ.Σ.Μπένου Μπατσινίλας Επ.-Πατατούκας Κυρ., «Σύγχρονη Λογιστική», 2012, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ

8 Στεφάνου Κων/νος, «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι», 2013,Εκδόσεις Κ.Ι.Στεφάνου Τσακλάγκανος Αγγ., «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι & ΙΙ», 2009,Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη. Συναφή επιστημονικά περιοδικά Accounting, Organizations and Society Accounting Review Contemporary Accounting Research Financial Management Journal of Accounting and Economics Review of Accounting Studies Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (Α ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Θεωρία 4 4 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υπόβαθρου ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) - ΟΧΙ 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, θα είναι ικανοί: Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των µαθηµατικών και τη χρήση τους στην Οικονοµία. Να κατανοούν τί αναπαριστάνουν και τί παράγουν οι έννοιες στον πραγµατικό κόσµο. Να γνωρίζουν τη χρήση τους ως εργαλεία που βοηθούν στην περιγραφή και την επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Γενικές Ικανότητες Λήψη αποφάσεων Αυτόνοµη εργασία Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συναρτήσεις µιας µεταβλητής Όρια - Συνέχεια Η έννοια της παραγώγου κανόνες παραγώγισης µέγιστα και ελάχιστα. Αόριστο και ορισµένο ολοκλήρωµα Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων στην Οικονοµία.

10 Εισαγωγή στη Γραµµική Άλγεβρα Πίνακες Ορίζουσες Γραµµικά συστήµατα. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ιαλέξεις ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ασύγχρονη εκπαίδευση (e- learning) Παρουσιάσεις Power point ιδακτικές σηµειώσεις στο e class Internet Επικοινωνία µε τους φοιτητές µέσω e mail Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 52 Εργαστήρια Εκπόνηση μελέτης Αυτοτελής Μελέτη 48 Σύνολο Μαθήματος 100 Γραπτή Εξέταση (100%) 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ. Δρόσος και Γ. Τσολακίδης, Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη, εκδ. Ανικούλα, 2006 Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, εκδ. Σοφία, Ross L. Finney Maurice D. Weir Frank R. Giordano J, Απειροστικός Λογισμός (Τόμος Ι), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ξενόγλωσση Knut Sydseater and Peter Hammond, Economic Analysis, 4th ed., Pearson Education Limited, 2012 Michael Klein, Mathematical Methods for Economics, Pearson Education Limited, Συναφή επιστημονικά περιοδικά Journal of Economic Methodology Journal of mathematical economics Mathematics and Financial Economics

11 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (A) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Διαλέξεις- Ασκήσεις Πράξης 4 4 Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) ΟΧΙ 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και Παράρτηµα Β Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τεχνολογία της Πληροφορικής. Η ύλη του μαθήματος καλύπτει συνοπτικά σημαντικό μέρος των εννοιών, των επιτευγμάτων και των δυνατοτήτων της Τεχνολογία της Πληροφορικής. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται ζητήματα αρχιτεκτονικής των υπολογιστών, υλικού (hardware), λογισμικού συστήματος, λογισμικού εφαρμογών, δικτύων, Ιντερνετ και τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης αναφέρεται στα κύρια πεδία εφαρμογής της Πληροφορικής στην σύγχρονη επιχείρηση. Οι Ασκήσεις Πράξης δίνουν την δυνατότητα στον φοιτητή/τρια να αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες σχετικές με τον αποτελεσματικό χειρισμό του υπολογιστή για την εκτέλεση βασικών εργασιών, την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό και την χρήση των υπηρεσιών του Διαδίκτυου και τέλος το χειρισμό εφαρμογών της σουίτας Microsoft Office

12 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να Κατανοεί βασικές έννοιες της πληροφορικής τεχνολογίας Γνωρίζει και συγκρίνει τα χαρακτηριστικά σύγχρονων συστημάτων υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών Αντιλαμβάνεται ζητήματα λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος Γνωρίζει τις πολλαπλές εφαρμογές της πληροφορικής Κατανοεί βασικά τεχνικά θέματα δικτύων υπολογιστών και του Διαδικτύου Γνωρίζει τις δυνατότητες εφαρμογής στην σύγχρονη επιχείρηση Εκτελεί σειρά εργασιών στον υπολογιστή με την χρήση του λειτουργικού συστήματος Πλοηγείται στον παγκόσμιο ιστό και να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Χειρίζεται με ευχέρεια τον επεξεργαστή κειμένου MS Word και το πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων Power Point Γενικές Ικανότητες Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Σχεδιασμός και διαχείριση έργων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία Ομαδική εργασία Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορία των Υπολογιστών, Ταξινόμηση Υπολογιστών, Internet, Εφαρμογές Πληροφορικής, Κοινωνικές και Ηθικές Επιπτώσεις Βασική Αρχιτεκτονική, Bits, Bytes, Δυαδικό Σύστημα, ASCII, UNICODE, CPU, Μνήμη, Δίαυλοι, Θύρες Πληκτρολόγιο, Συσκευές κατάδειξης, εργαλεία ανάγνωσης, συσκευές ψηφιοποίησης, οθόνες, εκτύπωση, ήχος, συσκευές αποθήκευσης, Θύρες και πρότυπα διεπαφής Λειτουργικό σύστημα, οδήγηση συσκευών, διεπαφή ανθρώπου μηχανής, διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων, Πολυμέσα Ανατομία Δικτύων, Ευρυζωνικές συνδέσεις, ασύρματα δίκτυα, , newsgroups, κοινωνική δικτύωση, κοινοχρησία πληροφοριών και πόρων TCP/IP, Διευθύνσεις Internet, Διακομιστές, WWW, Υπερκείμενο, HTML, Δυναμικά Web sites, Μηχανές Αναζήτησης, Πύλες, Πληροφοριακά συστήματα για επιχειρηματικές συναλλαγές, Σχεδιασμός Πόρων Επιχείρησης, Διαχείριση εφοδιαστικής Αλυσίδας, διαχείριση πληροφοριών και λήψη αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο MS Windows Πλοήγηση στο παγκόσμιο Ιστό και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MS Word

13 Power Point 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Διαλέξεις, ανάθεση εργασιών, Ασκήσεις Πράξης Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές Ασκήσεις Πράξης με χρήση υπολογιστών, χρήση διαφανειών Power Point, ανάθεση εργασιών που θα εκτελεστούν με χρήση υπολογιστών, ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στο e Class, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις Ασκήσεις 52 Πράξης Εκπόνηση Εργασίας 28 Αυτοτελής Μελέτη 20 Σύνολο Μαθήματος (Total contact hours and training) 100 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται κατά 60% με γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις Σωστού/Λάθους και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Κατά 40% η αξιολόγηση γίνεται μέσω ανάθεσης εργασιών Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Εισαγωγή στην πληροφορική, Beekman & Beekman, Γκιούρδας Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Norton, Τζιόλα Σημειώσεις μαθήματος διανεμόμενες ηλεκτρονικά -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

14 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (Α ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑ 4 4 ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικών Γνώσεων ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) - ΟΧΙ 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τη στρατηγική φιλοσοφία και το ρόλο της διαχείρισης των σχέσεων πελατών και προμηθευτών σε μια επιχείρηση. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να: αξιολογούν και να σχεδιάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες με βάση την πελατοκεντρική φιλοσοφία. εργασθούν στα νέα επιχειρηματικά περιβάλλοντα και συγκεκριμένα στη διαχείριση των σχέσεων πελατών και προμηθευτών. εφαρμόζουν συστήματα CRM και SRM στις επιχειρήσεις. Γενικές Ικανότητες Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Εργασία σε διεθνές περιβάλλον Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης Λήψη αποφάσεων Αυτόνομη εργασία

15 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φιλοσοφία και Μοντέλα, Δομικά στοιχεία, Λειτουργίες CRM και SRM Διαχείριση Κύκλου Ζωής Πελάτη και Προμηθευτή Ανάπτυξη - Εγκατάσταση Συστήματος CRM Απόδοση Επένδυσης συστημάτων CRM και SRM 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση βοηθητικά ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Παρουσιάσεις Power point E Class Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 52 Μελέτη Περίπτωσης 9 (Case study) Αυτοτελής Μελέτη 39 Σύνολο Μαθήματος 100 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (100%) 4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σταφυλά Α. (2013) Διαχείριση Σχέσεων Πελατών Και Προμηθευτών, Θεσσαλονίκη Ξενόγλωσση DeGregor, D. (2011) Customer-Transparent Enterprise: Beyond 20th Century CRM Motivational Press. Greenberg, P. (2009) CRM at the Speed of Light (4th ed.), McGraw Hill. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Business Process Management Journal Industrial Marketing Management International Journal of Customer Relationship Marketing and Management Marketing Intelligence & Planning

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 850101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 860101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Εαρινό (ΣΤ ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων. Περιγράμματα Μαθημάτων 15/10/2014

Περιγράμματα Μαθημάτων. Περιγράμματα Μαθημάτων 15/10/2014 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.03 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση και διατροφή. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΜΗΜΑ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 514 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 Άσκηση και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαθησιακά Αποτελέσματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 820101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Patras Branch of Amaliada Department of Marketing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2013 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9.01 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Β Βιοχημεία Α Φυσιολογία Α Βιοστατιστική Νευροανατομία Ιατρικά Αγγλικά Β. 345 3ο Εξάμηνο ΩΔΕ 4ο Εξάμηνο ΩΔΕ Φυσιολογία Β

Βιολογία Β Βιοχημεία Α Φυσιολογία Α Βιοστατιστική Νευροανατομία Ιατρικά Αγγλικά Β. 345 3ο Εξάμηνο ΩΔΕ 4ο Εξάμηνο ΩΔΕ Φυσιολογία Β ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1ο Εξάμηνο ΩΔΕ 2ο Εξάμηνο ΩΔΕ Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α) Τίτλος μαθήματος : Μικροοικονομική Β) Τύπος μαθήματος : ΜΓΥ Γ) Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 5 ώρες (2 ώρες θεωρία και 3 ώρες Ασκήσεις Πράξεις) Δ) Διδακτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα

: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα Γ.3010 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα : Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα : Γ 3010 : Υποχρεωτικό / Μεικτό : ΜΕΥ 2:ώρες Θεωρία & 4 ώρες Πρακτικές Ασκήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 4,9 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 870101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Χειμερινό (Ζ ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης

Παραδοτέο Π.8.1 Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της παρούσης κατάστασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα