ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1996-97"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996

2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996

4

5 - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την έναρξη κάθε ακαδημαικού έτους και απευθύνεται κυρίως στους νέους φοιτητές. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, περιέχει το προmυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα, ύλη και διδάσκοντες), πληροφορίες για τα διανεμόμενα συγγράμματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και τα προγράμματα εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Επίσης περιέχει τα μεταmυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στο Τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επί πλέον να βρουν πληροφορίες για το προσωπικό, τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Τμήμα, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών, στηρίζεται σε στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της Γραμματείας ή η ίδια συνέλεξε μέχρι τον Ιούνιο του Την παρούσα έκδοση επιμελήθηκε το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής.

6

7 - 3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. ΤΟΜΕΙΣ 2. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών Προσωπικό Βιβλιοθήκης και Γραμματείας Γ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣτΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ σελ Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ε. ΠΕΡΙ.~ΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ. ΔΙΔΑΚτΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 45 Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕτΑΣΕΩΝ 51 Η. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥτΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 59 Θ. ΜΕΤ ΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΔΕΣ 60 I. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 77 Επιτροπές του Τμήματος Τηλεφ.κατάλογος Προσωπικού του Τμήματος 81 Τηλεφ.κατάλογος Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 84 Χρήσιμα Τηλέφωνα στα Ιωάννινα 86

8 -4-

9 - 5 - Α. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Το Τμήμα Φυσικής εlναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/ μίου Ιωαννίνων. Διαιρείται σε 4 Τομείς, ο καθένας εκ των οπο ίων αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης που καλύπτει το Τμήμα. Στους Τομείς είναι ενταγμένα και λειτουργούν 11 ερευνητικά εργαστήρια ( βλέπε σελίδα 6). Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Αντίστοιχα όργανα στους Τομείς είναι ο Διευθυντής και η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Γ ια το τρέχον ακαδημαίκό έτος Πρόεδρος κα ι Τμήματος καθώς και Διευθυντές των Τομέων είναι : Αναπληρωτής πρόεδρος του Πρόεδρος Τμήματος : Αναπληρωτής Πρόεδρος : Διευθυντής Τομέα I: Διευθυντής Τομέα 11: Διευθυντής Τομέα 111: Διευθυντής Ί:ομέα IV: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ /ΝΟΣ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ Ι ΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Τμήματος μέσω εκπροσώπων, που ορίζονται από το Δ.Σ. του συλλόγου τους για ετήσια θητεία και με το σύστημα της απλής αναλογικής (Ν.1566/85, άρθρο 79, παρ. 1α). Το ακαδημαίκό έτος εκπρόσωποι των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι : Τακτικοί Αθανασίου Κων/νος Γεωργούλια Πολυξένη Ζησιμόπουλος Απόστολος Κορμπής Σταύρος Κούτρας Αθανάσιος Κρανά Δήμητρα Πανακούλιας Στέφανος Μακράκης Δαμιανός Ταμανίδου Δέσποινα Παπαδόπουλος Αναστάσιος Παπακώστας Αλέξανδρος Πιέρου Κωνσταντίνα Πρέμος Αντώνιος Αναπληρωματικο ί Σταύρου Ελισσαίος Παπακωνσταντίνου Απόστολος Ρείτάν Ζακ Τζάφος Δανιήλ Φλωρόπουλος Λάμπρος Λώλης Μιχάλης Μπέλεση Μαριλένα Σιμιντζής Χαράλαμπος Κούταλης Ευάγγελος Καραμόσχος Αριστείδης Στεφανόπουλος Γεώργιος Λαγός Ευάγγελος Πέρδος Αθανάσιος

10 - 6- Τ σινιέρης Ηλίας Λαγός Ευάγγελος Σιμιντζής Χαράλαμπος Χούσος Ηλίας Τριανταφύλλου Ηρακλής Τ σινιέ ρης Ηλίας Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν επίσης και οι εξής εκπρόσωποι των μεταmυχιακών φοιτητών : Τακτικοί Δίγκας Μ. Αναπληρωματικοί Δαν ιήλ Κιούση Α. Σταμούλης Κ. Μερτζιμέκης Θ. Καντή Π. Σάλτας Β. Σκορδάς Σ. Φωτιάδη Α. Α γγέλης Κ. Το ακαδημαϊκό έτος εκπρόσωπος των φοιτητ ώ ν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος είναι ο κ. Πρέμος. Επίσης στο Δ. Σ. του Τμήματος μετέχουν ως εκπρόσωποι των μεταmυχ ιακών σπουδαστών ο κ.βασ. Σάλτας με αναπληρωματικό τον κ. Μ. Δ ίγκα. Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. ΤΟΜΕΙΣ είναι : Οι Τομείς του Τμήματος Φυσικής αναφέρονται με τους αριθμούς I, 11, 111, IV και Ι. Τομέας Αστρογεωφυσικής 11. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 111. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. IV. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών. 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα ε ίναι ενταγμένα στους παραπάνω Τομείς ως εξής: ΤΟΜΕΑΣΙ : Εργαστήριο Αστρονομίας Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας ΤΟΜΕΑΣΙΙ: Α ' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Β' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής

11 - 7 - ΤΟΜΕΑΣ 111 : ΤΟΜΕΑΣ IV: Γ' Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής & Μοριακής Φυσικής) Π' Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής) Β' Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργε_ ιών) Α' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Υλικών) Δ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής "Γ.Γιακουμάκης" Ε' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Υλης και Επιστήμης των Υλικών) 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Φυσικής αποτελούν 1000 περίπου προπτυχιακοί φοιτητές (κάθε χρόνο εισάγονται 150 νέοι), 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές - υποψήφιοι διδάκτορες, 52 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (1 Ο καθηγητές, 11 αναπληρωτές καθηγητές, 21 επίκουροι καθηγητές και 1 Ο λέκτορες), 1 βοηθός, 1 επιστημονικός συνεργάτης, 17 μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και 4 διοικητικοί υπάλληλοι της Γραμματείας. Ακολουθεί κατάλογος του προσωπικού του Τμήματος κατά Τομέα και κατηγορία. Στο τέλος του καταλόγου παρατίθενται τα ονόματα των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Χημείας, Ιατρικής), που διδάσκουν φέτος μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής, καθώς και τα ονόματα των διδασκάλων Ξένων Γλωσσών, των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων. Για τα μέλη ΔΕΠ αναφέρεται η βαθμίδα και, σε σύντομη περιγραφή, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους. Για τους υποψήφιους διδάκτορες αναφέρονται το θέμα της διατριβής και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπου αυτά έχουν οριστεί. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ I Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΑΛ ΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθηγητής "Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος " ΚΑΤΣΟΥ ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, καθηγητής "Μετεωρολογία, Περιβάλλοντος" ΤΣΙΚ ΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια "Αστροφυσική -Γάλαξίες και μεταβλητοί aστέρες" ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Μετεωρολογία και Κλιματολογία"

12 - 8- ΚΡΟΜΜΥ ΔIV.. ΦΙΛΙΠΠΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Ραδιογαλαξlες, Κοσμολογία, Διδακτική της Φυσικής " τzιmiv.. ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, μόνιμος λέκτορας 'Έδαφοκλιματολογία. Κίνηση του νερού στο έδαφος και εξατμισή του" Βοηθοί ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ NIKH Μεταmυχιακοί Σπουδαστές - Υποψήφιοι Διδάκτορες ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΦΩτΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΚ ΟΥ MAPI ΝΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ειδικό Διοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό NAKIV.. ΧΡΗΣΤΟΣ, τεχνικός ΠΑΠΠΙV.. ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΣΕΦΟΣ ΚΩΝΠ ΑΝτΙΝΟΣ, τεχνικός ΧΡΗΠΟΥ -ΖΩΗ 8/V..IΛIKH, διοικητικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 11 Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, καθηγητής "Στοιχειώδη σωμάτια- Πυρηνική Φυσική (Θεωρία)" ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης" ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α., καθηγητής "Βαρύτητα και Κοσμολογία" ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Στοιχειώδη Σωματίδια, Κοσμολογία" ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΛΕΌΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής " Στοιχειώδη Σωμάτια"

13 - 9 - ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Πυρηνική Φυσική.Πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνική ενέργεια Φυσική πλάσματος" ΠΟΛ ΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΚΟΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, επlκουρος καθηγητής με θητεία "Βαρύτητα (Γενική Θεωρία Σχετικότητας)" ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Θεωρητική Πυρηνική Φυσική" ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,επίκουρος καθηγητής με θητεία (υπο διορισμό) "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΘΡΟΥ ΜΟΥ Λ Ο ΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Φυσική Πλάσματος" TPIANT ΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, μόνιμος λέκτορας "Στοιχειώδη Σωμάτια" Μεταmυχιακοί σπουδαστές - υποψήφιοι διδάκτορες ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "Μελέτη των μεταβολών φάσης στο καθιερωμένο πρότυπο ηλεκτρασθε.νών αλληλεπιδράσεων και σε επεκτάσεις του και συνακόλουθες κοσμολογικές συνέπειες" (Κ. Βαγιονάκης, I. Βέργαδος, Κ. Ταμβάκης) ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κ.Ταμβάκης, Ε. Μάνεσης, Α.Λαχανάς) ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α (Κ.Ταμβάκης, Κ.Βαγιονάκης, Α.Λαχανάς) ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σπ.Ευαγγέλου, Ε.Οικονόμου, Γ.Τσιρώνης) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1. Βέργαδος, Κ. Βαγιονάκης, Γ. Λεοντάρης) ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Ν. Μπατάκης, Γ.Λεοντάρης, Α.Πολυχρονάκος) ΠΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ AIKATEPINH "Βαρυτικά φαινόμενα σε στάσιμους αξονικά συμμετρικούς χωρόχρονους". (Ι. Βέργαδος,Ν.Α. Μπατάκης,Δ.Τσουμπελής) ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Γ.Παντής, Γ.Λεοντάρης, Ε.Αργύρης) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ε. Μάνεσης)

14 - 1 ο- Ειδικό Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό ΛΙΟΥΤΑ- ΠΑΠΑΦΩτΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, διοικητικός ΦΟΥΖΑ ΦΩΦΩ, διοικητικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 111 Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,καθηγητής "Πυρηνική Φυσική. Ραδιοοικολογία" ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ, καθηγητής "Φυσική Υψηλών Ενεργειών - Εφαρμογές" ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, αναπληρώτρια καθηγήτρια "Πυρηνική Φυσική, Ραδιοοικολογία" ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Μοριακή Φυσική, Φασματοσκοπία" ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής. "Μοριακή Φασματοσκοπία και αντιδράσεις χαμηλής ενέργειας ηλεκτρονίων με μόρια" ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Πειραματική Πυρηνική Φυσική ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Πυρηνική Φυσική, Εφαρμοσμένη Πυρηνική Φυσική" ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Μοριακή Φυσική" ΛΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Πυρηνική Φυσική. Μηχανισμοί Πυρηνικών Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, επίκουρος καθηγητής "Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επίκουρος καθηγητής "Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, μόνιμη λέκτορας "Rειραματκή Μοριακή Φυσική" ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΠΑ Υ ΛΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός Συντονισμός"

15 ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, "Πειραματική Μοριακή Φυσική. μόνιμος λέκτορας Laser και εφαρμογές" Βοοθοί ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, μόνιμος "Νετρονιακή ενεργοποίηση- Σύσταση ανθρώπινου σώματος. (Π. Ασημακόπουλος, Δ.Γλάρος, Τζ. Καλεφ-Εζρά) Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " Πυρηνικές αντιδράσεις και aρχέγονη νουκλεοσύνθεση" (Π. Ασημακόπουλος, Α.Πάκου, Κ.Ιωαννίδης) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ " Μελέτη της δέσμευσης ραδιενεργών ρύπων από υποστηλωμένα φυλλόμορφα αργιλοπυρητικά υλικά " (Π.Ασημακόπουλος, Δ. Πετρίδης, Αθ. Πάκου) ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 'Άνάmυξη ηλεκτρονικών συστημάτων λήψης δεδομένων και ελέγχόυ για ένα πείραμα συ~ιφουόμενων δεσμών pp σε ενέργεια κέντρου μάζας 14TeV (πείραμα CMS στον επιταχυντή LHC )" (Φρ.Τριάντης, Παν.Κωσταράκης, Ν. Μάνθος) Π ΑΜΟΥ ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "Διακίνηση ραδιοστροντlου στο περιβάλλον και στους ζώντες οργανισμούς" (Π. Ασημακόπουλος, Μ.Καραγιάννης, Κ. Ιωαννίδης) ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ "Μελέτη των 4dhl=0-5 και 4phlj=0-2 αυτοίνιζόμενων καταστάσεων CA με φασματοσκοπί Laser " (Αγ. Μπολοβίνος, Περ. Τσέκερης, Α.Λύρας) ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Π. Ασημακόπουλος) Ειδικό Διοικnτικό-Τεχνικό Προσωπικό ΜΕΞΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ ΡΟΖΠΑ, διοικητικός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, διοικητικός ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, διοικητικός ΣΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ηλεκτρονικός

16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ IV Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΜΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης των Υλικών και Επστήμης των Υλικών" ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΠΟΣ, καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Στερεών Επιφανειών και Διεπιφανειών" ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθηγητής (υπό διορισμό) "Θεωρητική φυσική Συμπυκνωμένης Υλης" ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Moessbauer, Μαγνητισμός '' ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Επιφανειών -Συμπυκνωμένης Ύλης" ΚΕΝ ΝΟΥ Στv ΛΙΑΝΗ, μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια "Φυσική Επιφανειών -Συμπυκνωμένης Ύλης" ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Ακτίνες Χ. Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ και γ" MOYKAPIKA ΑΛΙΚΗ, μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια.. "Φασματοσκοπία Moessbauer. Μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες" ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Moessbauer. Μαγνητισμός" ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡίΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Ημιαγωγών- Ακτίνες Χ" ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθη γητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης-Μέθοδοι Προσομ ίω σης-ηλεκτρονική Δομή" ΦΟΥ ΛΙΑΣ ΣrΥ ΛΙΑΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Επιφανειών" ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων" ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ- ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ, μόνιμη λέκτορας "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης-Φασματοσκοπία Α9 ακτίνων γ" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, λέκτορας με θητεία "Φυσική των Ημιαγωγών" Επιστημονικοί συνεργάτες ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μόνιμος "Ηλεκτρονική Δυναμική σε Συστήματα Συμπυκνωμένης Ύλης". (Ευαγγέλου Σπ., Αργυράκης Π., Παπανικολάου Ν. )

17 Μεταmυχιακοι Σπουδαστές - υποψήφιοι διδάκτορες ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Ι.Στοψένος, Χ. Δημητράδης) ΑΝΑΓΝΩΣτΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ "Μελέτη της επίδρασης των προσμίξεων σε ασύμμετρα διαμορφωμένα συστήματα" (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Β. Παπαευθυμίου, Μην.Ρο"tλός) ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "Συναπόθεση Ba και υδρογόνου σε μεταλλικές και ημιαγωγικές επιφάνειες " (Χ. Παπαγεωργόπουλος,Ν.Αλεξανδρόπουλος, Μ.Καμαράτος) ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "Μελέτη δομικώς ασσύμετρα - διαμορφωμένων συστημάτων, με τεχνικές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Φ. Μηλιά, Κ.Κώτσης) ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " Μελέτη Δυναμικών και Ηλεκτρονικών Ιδιοτήτων των μετάλλων Χαλκού, Αργυρού, Χρυσού και των κραμάτων τους, με υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσπς και ενεργειακών ζωνών" (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Γ.Ευαγγελάκης, Ν. Παπανικολάου) ΝΤ ΑΝΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Μάντακα-Μαρκέτου, Κ.Κώτσης) ΡΗΓ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ "Σκέδαση Compton" (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Γ. Πρίφτης, Δ. Παπαδημητρίου) ΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "Μελέτη του Φωτοσυστήματος 11 των ανωτέρων φυτών με φασματοσκοπία ΕΡΑ και Moessbauer" (Β. Παπαευθυμίου, Θ. Μπάκας, Αλ. Μουκαρίκα) ΜΗΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Β. Παπαευθυμίου, Μουκαρίκα, Κόρδας) ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Β. Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ. Μπάκας) MARGARIT GJOKA (Β. Παπαευθυμίου, Νιάρχος,Μουκαρίκα) ΔΑΝΙΗΛ MAPIA (Β.Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ.Μπάκας) ΔΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Β. Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ.Μπάκας) ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18 Ειδικό Διοικητικό -Τεχνικό Προσωπικό ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, διοικητικός ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, φυσικός ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ηλεκτρονικός ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ηλεκτρονικός ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΑΚΗ-ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, διοικητικός ΦΡΕΠΑ-ΧΡΥΣΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, διοικητικός Μεταmυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ενταχθεί σε Τομέα. ΜΠΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΠΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής Τμήματος Μαθηματικών: ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: επίκουρος καθηγητής του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ λέκτορας του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας τηλ ΔΙΑΜΑΝΤΗ AIKATEPINH, λέκτορας του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: λέκτορας του Τομέα Πιθανοτήτων Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών. τηλ Τμήματος Ιατρικής: Γ ΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ ΤΖΩΝ, αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓ APITA, αναπλ. καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής ΡΗΓ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,επίκ.καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΜΑΤΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, επίκουρος καθηγητής Βιολογίας ΛΕΟΝτΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, λέκτορας Ιατρικής Φυσικής τηλ τηλ τηλ τηλ τηλ τηλ.33655

19 Διδάσκαλοι = ένων Γλωσσών ΠΑΝΤΗ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ (Γερμανικά) ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥ ΛΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (Γαλλικά) (Αγγλικά) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Ε.Δ.Τ.Π. ΤΖΙΟΒΑΡΑ MAPINA, Διοικ. υπαλλ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΚΟΡΤΖΗ OYPANIA, ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού,Γραμματέας ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ, ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΣΙΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΕ Δακτυλογράφων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΟΜΟτΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΗJ?ΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΜΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΠΙτΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΑΣ

20 Γ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Διόρκεια, τίτλοι Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής διαρκούν 8 εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου Φυσικής. Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργούν στο Τμήμα Προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης ή και σε Διδακτορικό δίπλωμα (βλέπε στο κεφ. Θ ' σελ. 57 κ.ε.) 2. Εγγραφή Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και, πλην περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, αποβάλλεται κανονικά με τη λήψη του πτυχίου. Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γενικών Εξετάσεων. Ανανέωση εγγραφής κάθε χρόνο δεν απαιτείται. Είναι απαραίτητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής να δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ( βλ. παράγραφο 6 κατωτέρω). Με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα και μετά από έγκριση του Δ.Σ. είναι δυνατή η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, η οποία μπορε ί να.. επανακτηθεί με την ίδια διαδικασία. Αφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία του Τμήματος: - Την Πανεπιστημιακή Ταυτότητα (Η πανεπιστημιακή ταυτότητα χρησιμοποιείται ως δελτίο αναγνώρισης του φοιτητή και ως κάρτα σίτισης, έχει δε εκτός από τα εμφανή στοιχεια και άλλα στοιχε ία σε ηλεκτρονική εγγραφή, που θα έχουν σχέση με το δικαίωμα σίτισης ή πρόσβασης στις βιβλιοθήκες, τα Εργαστήρια κ.λ.π. ) -Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου. (Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου ειδικού εισιτηρίου, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει αμέσως σχετική δήλωση στη Γραμματεία. Η έκδοση νέου στην περίπτωση αυτή γίνεται δύο μήνες μετά τη δήλωση απώλειας ). -Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης, εφόσον επιλέγει την περ ίθαλψη που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Πέρα από τον αριθμό των εισαγομένων με τις Γενικές Εξετάσεις, γράφονται στα ΑΕΙ, μετά από ειδικές εξετάσεις και σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: - Ελληνες του εξωτερικού και παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό -Κύπριοι - Αλλογενείς - Αλλοδαποί -.Ομογενείς υπότροφοι - Τυφλοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες απο μεσογειακή αναιμία - Ορισμένες κατηγορίες αθλητών

21 Φοίτηση Τ ο ακαδη μαίκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγε ι στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαίκού έτους διαρθρών~ται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις. Το Α ' εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεmεμβρίου και το Β ' εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες λήξεως του Α' εξαμήνου και ενάρξεως του Β' καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Παν/ μ ίου έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αναγκαίος αριθμός εβδομάδων της προηγούμενης παραγράφου. Για τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργε ί ου Παιδείας, ρυθμίζεται η έναρξη και η λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ανωτέρω ημερομην ιών. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά την διάρκεια των σπουδών του κανονικά και ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Παν / μίου και του Τμήματος. Σημειώνεται εδώ ιδ ιαίτερα για τους άρρενες φοιτητές, τiου έχουν αναβολή κατάη:ιξης στις ένοπλες δυνάμεις, ότι, όταν λήξει η αναβολή ή όταν τη διακόψουν για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τις σπουδές τους και την επιτυχή συμμετοχή τους σε τμηματικές εξετάσεις ή εργαστηριακές ασκήσεις. 4. Εξετάσεις Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού). Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων είναι 2-3 εβδομάδες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τους φοιτητές που βρίσκοντα ι στο 8ο εξάμηνο φοίτησης ή και πέραν αυτού, έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μια φορά όλα τα προβλεπόμενα για τη λ ή ψη του πτυχίου μαθήματα και ο αριθμός των μαθημάτων που οφείλουν ακόμη είναι μέχρι 12. Στην περίmωση αυτή έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ( πλήρης

22 εξεταστική περίοδος), με μόνη προϋπόθεση τα μαθήματα αυτά νά έχουν δηλωθεί στα δύο τελευταία εξάμηνα πριν τις εξετάσεις. Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέ'ματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. 5. Πρόγραμμα Σπουδών {γενικά) Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής (τίτλοι, περ ι εχόμενο, ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλ ί ας και διδακτικές μονάδες ) περιγράφονται σε επόμενα κεφάλαια του Οδηγού Σπουδών. Εκείνο που μπορούμε να σημειώσουμε εδώ πληροφοριακά, είναι ότι τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε κατ' επιλογή υποχρεωτικά. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ε ίναι 26, περιλαμβάνουν τις βασικές γνώσεις και πρέπει να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους. Τα επιλεγόμενα μαθήματα παρέχουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις στους κλάδους που τον ενδιαφέρουν, ε ίναι τουλάχιστον 8 και επιλέγονται από έναν ευρύ κατάλογο μαθημάτων ( περίπου 48) που προσφέρονται κάθε χρόνο. Συνολικά ο φοιτητής για να πάρει mυχίο παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 34 μαθήματα. πρέπει να Η κατανομή των οκτώ κατ ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων στα εξάμηνα φοίτησης είναι η ακόλουθη : από ένα στο 5ο και 6ο εξάμηνο και από τρία στα εξάμηνα?ο και 8ο. Για την επιλογή ορισμένων από αυτά τα μαθήματα, υπάρχει η προϋπόθεση των προαπαιτουμένων μαθημάτων. Αν η κατανόηση ενός μαθήματος επιλογής απαιτεί γνώσεις που δίνονται σε κάποια άλλα μαθήματα ( προαπαιτούμενα) τότε η επιλογή του έχει ως προϋπόθεση να έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής το ή τα αντ ίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα, τα οποία είναι σημειωμένα με τον κωδικό τους σε ξεχωριστή στήλη, δ ίπλα στον κατάλογο των επιλεγομένων μαθημάτων (βλ. σελ. 27κ. ε. ) Στα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσεται και η Διπλωματική Εργασ ία, την οποία μπορεί να εκπονήσει ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά. Ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Χημείας, Ι ατρικής) και διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων αυτών. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και πα ί ρνει πτυχ ίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, σε χρόνο όχι λιγότερο από 8 εξάμηνα. Για το Τμήμα Φυσικής, ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων είναι 1~και προκύmει από το άθροισμα των διδακτικών μονάδων 34 μαθημάτων, ποϋu ποχρεούται να πάρει στη διάρκεια των σπουδών του.

23 Στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαίκής Ενωσης υπάρχει για τους φοιτητές, δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου σπουδών τους στο εξωτερικό, η οποία τους αναγνωρίζεται πλήρως για τη λήψη του πτυχίου τους. 6. Δηλώσεις μαθημότων Οι φοιτητές, στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου (Σεmέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα) και μέσα σε ορισμένη προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία, δηλώνουν εγγράφως τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο είναι: 10 εξάμηνο: 4 μαθήματα ν 20 εξάμηνο: 5 μαθήματα ν 30 εξάμηνο: 5 ν εξάμηνο: 6 ν εξάμηνο: 6 ν+2 60 εξάμηνο: 6 ν+2 70 εξάμηνο : 6 ν+2 ao εξάμηνο:.. 6 ν+2 (όπου ν είναι ο αριθμός των μαθημάτων κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών). Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) πρέπει να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του μεγίστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει. (Εξαιρείται και δεν υπολογίζεται στο μέγιστο αριθμό, το μάθημα του 4ου εξαμήνου Εργαστήρια Φυσικής 111, όταν δηλώνεται για δεύτερη φορά). Αν ο φοιτητής αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα προσφερόμενα. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 70 και ao εξάμηνο σπουδών τους και τα μαθήματα που τους υπολείπονται για να πάρουν πτυχίο είναι μέχρι 12 και ορισμένα από αυτά είναι επιλεγόμενα, αλλά δεν κατανέμονται εξ ίσου στα δύο εξάμηνα, μπορούν με αίτησή τους προς το Τμήμα να ζητήσουν τη δήλωση περισσοτέρων επιλεγομένων μαθημάτων σε κάποιο εξάμηνο, έτσι ώστε να υπάρξει ίση κατανομή των μαθημάτων στα δύο εξάμηνα. Το Δ. Σ. του Τμήματος εγκρίνει τις αιτήσεις αυτές αν κρίνει ότι αυτό διευκολύνει τις σπουδές του φοιτητή.

24 Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας Για την απόκτηση πτυχίου Φυσικής απαιτείται και η γνώση μιας ξένης γλώσσας από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ορίζεται ως η δυνατότητα μεταφράσεως στην ελληνική ενός κειμένου Φυσικής, για να διαπιστωθεί η γνώση της δομής της γλώσσας και της βασικής ορολογίας στον τομέα της Φυσικής. επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας επί τέσσερα εξάμηνα με διδασκαλία τεσσάρων ωρών ανά εβδομάδα. Το Τμήμα Φυσικής παρέχει πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικής Γαλλικής και Γερμανικής) διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Κατά την πρώτη εγγραφή του στο Τμήμα Φυσικής ο Το φοιτητής δηλώνει την ξένη γλώσσα της προτιμήσεώς του. Εάν ο φοιτητής δεν έχει καμιά προηγούμενη γνώση της γλώσσας, μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του στο πρώτο εξάμηνο αντιστοίχου προγράμματος εκμάθησης της ξένης γλώσσας. έχει κάποια προηγούμενη γνώση, μπορεί να καταταγεί μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, σε κάποιο εξάμηνο του προγράμματος εκμαθήσεως ώστε να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Τέλος, αν κά.τά την κρίση του, ή μετά.. από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, ο φοιτητής γνωρίζει την _ ξένη γλώσσα στο απαιτούμενο επίπεδο, μπορεί να προσέλθει απευθείας στις εξετάσεις, που γίνονται 2 φορές το χρόνο, τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο. Ο φοιτητής θεωρείται ότι ικανοποιεί την προαπαίτηση γνώσης της ξένης γλώσσας αν ο βαθμός του στις εξετάσεις είναι τουλάχιστον 5. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητή σε μαθήματα του?ου και 8ου εξαμήνου αν ο φοιτητής δεν έχει ικανοποιήσει την προαπαίτηση αυτή. Αν

25 Βαθμός πτυχίου Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα μέχρι και το έτος , ο βαθμός του mυχίου είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων. Για όσους εισήχθησαν από το και μετά, ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται ως ακολούθως: Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 1,5 για τα μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και 2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες. Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων είναι ο ίδιος με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Εάν ένας φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθήματα, μπορεί, αν το επιθυμεί, να μη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού του πτυχίου του βαθμούς των επί πλέον μαθημάτων. Στην περίmωση αυτή, μόλις ο φοιτητής περατώσει τις σπουδές του και αμέσως μετά την ανακοίνωση και των τελευταίων αποτελεσμάτων, πρέπει να δηλώσει στη Γραμματεία ποιά μαθήματα δεν θέλει να συνυπολογιστούν. Αν δεν υπάρξει σχετική δήλωση θα συνυπολογίζον:rαι όλα τα μαθήματα. Σε κάθε περίmωσn. είτε δηλ. υπολογιστούν στο βαθμό του mυχίου είτε όχι. όλα τα μαθήματα αναγράφονται στην καρτέλα και στα πιστοποιητικά σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας. 9. Φοιτητική Μέριμνα α) Βιβλιοθήκη και λοιπές εγκαταστάσεις Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων (Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια κ.λ.π.) με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του. β) Συγγράμματα Σε όλους τους φοιτητές, ακόμα και _σε αυτούς που γράφονται με κατάταξη (πτυχιούχοι άλλων Σχολών), δίνονται δωρεάν τα διδακτικά συγγράμματα, οι σημειώσεις και τα διδακτικά βοηθήματα για κάθε μάθημα. Η διανομή τους γίνεται από τις Γραμματείες των Τομέων στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση τη δήλωση μαθημάτων που έχει κάνει ο φοιτητής στο εξάμηνο αυτό. Σε περίmωση που ο φοιτητής επαναλαμβάνει το μάθημα στη δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε nροηγούμενο εξάμηνο, δεν ξαναπαίρνει το σύγγραμμα εκτός αν διανέμεται διαφορετικό από αυτό που πήρε την πρώτη φορα.

26 - 22- γ) ΠερίθαλΨη Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Προεδρικό διάταγμα 327/83. δ) Υποτροφίες, Δάνεια Με τον Ν.2413/96 τροποποιήθηκε το σύστημα Υποτροφιών και Δανείων που ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος και από το ακαδημα-ίκό έτος χορηγούνται από το ΙΚΥ στους προmυχιακούς και μεταmυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ βραβεία και υποτροφίες με τους εξής όρους : α) Τα βραβεία που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, απονέμονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις mυχιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων. β) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του.. και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές εξετάσεις ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προmυχιακοί φοιτητές ενδιαμέσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-1 Ο στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. γ) Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του I.K.Y. δ) Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδwν το I.K.Y. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, υποτροφία ποσού δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του I.K.Y. ε) Στους προmυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν από το ακαδημαίκό έτος , άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που

27 - 23- εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε) Λοιπές παροχές Οι φοιτητές, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους και πάντως όχι πέρα από τα 6 έτη, δικαιούνται δωρεάν σίτισης στο Φοιτητικό Εστιατόριο. Το Εστιατόριο λειτουργεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Λέσχης στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης και η σίτιση παρέχεται για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (γεύμα και δείπνο) από 1η Σεmεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου με διακοπή 15 ημερών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αντίστοιχα, καθώς και 3 ημερών τις Αποκριές. τις ώρες που γίνεται η σίτιση ( και ) πραγματοποιούνται δρομολόγια από την πόλη προς τη Φοιτητική Λέσχη και αντιστρόφως με μισθωμένα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών. Στα πλαίσια της σύμβασης του Παν/μίου με τον ιδιώτη ανάδοχο του εστιατορίου, λειτουργεί στον χώρο της σίτισης καφετέρια - snack bar. Επίσης στο 2ο όροφο του κτηρίου της Φοιτητικής Λέσχης λειτουργεί εστιατόριο για τις ανάγκες τω)( μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους επισκέmες. Στις μετακινήσεις τους οι φοιτητές πληρώνουν μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου και με βάση την οικονομική τους κατάσταση δικαιούνται δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές κατοικίες. Για τη στέγαση φοιτητών λειτουργούν δύο συγκροτήματα κατοικιών. Η Φοιτητική Εστία, που βρίσκεται στο λόφο Περιβλέπτου (τηλ , 43804), δυναμικότητας 500 περίπου κλινών, αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και οι κατοικίες που ανήκουν στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου, και βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης (τηλ ) δυναμικότητας 200 περίπου κλινών. Από το τρέχον ακαδημαίκό έτος θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και νέο συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών κοντά στο μεταβατικό κτήριο δυναμικότητας 250 κλινών. Οι ανωτέρω παροχές χορηγούνται για το χρονικό διάστημα των 8 εξαμήνων, που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των σπουδών, προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (συνολικά δηλαδή για έξι χρόνια). Σε περίπτωση αναστολής της φοlτησης ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται. 10. Μετεγγραφές ι) Μετεγγραφές από ΑΕΙ εξωτερικού:

28 - 24- Επιτρέπονται μόνο στο 5ο εξάμηνο, μετά από εξετάσεις και σε ποσοστό 10% επί του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση ε ίναι να έχει περάσει ο φοιτητής όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. Τις εξετάσεις διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στη Θεσσαλονίκη, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 1-15 Νοεμβρίου. ιι) Μετεγγραφές από ΑΕΙ εσωτερικού: Επιτρέπονται σε ποσοστό 6-10% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων. Το ακριβές ποσοστό ορίζει με απόφασή του το κάθε Τμήμα υποδοχής. Τα κριτήρια για τηv έγκριση μιας μετεγγραφής είναι λόγοι υγείας και αναπηρίας των ίδιων των φοιτητών και σε δεύτερη προτεραιότητα λόγοι οικονομικο ί, κοινωνικοί και οικογενειακοί. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά (ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής συνήθως από 1-15 Νοεμβρίου. 11. Κατατόξεις Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν στο Τμήμα Φυσικής. Οι εξετάσεις για τους πτυχιούχους ΤΕΙ υπερδιετούς φοίτησης γίνονται από Κεντρική Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη και η κατάταξη γίνεται στο 3ο εξάμηνο, ενώ για τους mυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ διετούς φοίτησης τις εξετάσεις διενεργει το lδιο το Τμήμα Φυσικής. 12. Αθλητικές δραστηριότητες Στο Παν/μιο λειτουργεί Γυμναστήριο στα πλαίσια του οποίου μπορούν να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν οι φοιτητές ένα πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων (στ ί βος, μπάσκετ, βόλλεϋ κολύμβηση, χορός κ.λ.π.) 13. Γραμματεία Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές για εξυπηρέτηση σε συνήθεις υποθέσεις τους (έκδοση βεβαιώσεων, ενημέρωση για την πορεία των σπουδών τους, θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας, έκδοση δελτίων ειδικού εισιτηρίου κ.λ.π) τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τις ώρες Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυπηρετεί κάθε μέρα και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου ( ). -Στις περιόδους των εγγραφών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών που απαιτε ί η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ισχύει

29 - 25- διαφορετικό ωράριο, το οποlο ορίζεται από τη Γραμματεία ανάλογα με τις ανάγκες..

30 - 26- Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ διδάσκοντες είναι: Το πρόγραμμα Σπουδών για το ακαδημαiκό έτος και οι Κ.Α. τιτλοι ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ Δ.Μ. ΥΠΟΧΡΕΩτΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ο εξάμηνο 2-11 Γενική Φυσική I Ν.Αλεξανδρόπουλος Επικούρηση: Σωτ. Ντανάκας 4,2, Διαφορικός και Ολοκλ.Λογισμός I 4,2,0 6 Β. Καλπακίδης, Αικ.Διαμαντή 2-13 Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία 3,1,0 4 Θ. Βλάχος 2-14 Εισαγωγή στις Μεθόδους Η/Υ I 2,0,4 6 Β.Παπαευθυμίου, Α. Μουκαρίκα, Θ. Μπάκας Επικούρηση : Α. Δούβαλης,Σ.Σκορδάς Δ.Κατσάνος,Μ. Δανιήλ Μ.Δiγκας 2ο εξάμηνο Γενική Φυσική 11 4,2,0 6 Ξ. Ασλάνογ λ ου Διαφορικός και ολοκλ. Λογισμός 11 4,2,0 6 Β.Καλπακίδης, Αικ.Διαμαντή Εργαστήρια Φυσικής Ι 1,0,3 4 Μ. Καμαράτος, Σ. Κέννου, Ε. Ευαγγέλου Επικούρηση: Μ.Λαμπράκη, Μ. Δίγκας ~(C!Πλιντ&βης \;. Σ:~\~ Διανυσματική Ανάλυση 3,1,0 4 Γ..Αδθν'ffiρης θ. ~ ().s~ ~ ") EIJII'Q ρ~σq Β DQfiΠάς Εισαγωγή στις Μεθόδους Η/Υ 11 * 2,0,4 6 Ν. Παπανικολάου,Θ. Μπάκας,Ε. Ευαγγέλου Επικούρηση:Γ. Καλλιντέρης (2), Μ. Δανιήλ 3ο εξάμηνο 2-31 Γενική Φυσική 111 4,2,0 6 Στ.Φούλιας, Ειρ. Θεοδωρίδου Επικούρηση: Κ. Αγγέλης

31 Σύγχρονη Φυσική Ι 3,1,Ο 4 Φ. Τριάντης, Αθ.Πάκου, Α.Μπολοβίνος 2-33 Εργαστήρια Φυσικής 11 1,0,3 4 Π.Τσέκερης(συντονιστής),Α.Λύρας, Ν. Μάνθος Ι.Ευαγγέλου, Α.Ιωαννίδου-Φίλη, Κ. Σκορδούλης, Π. Ονουφρίου Επικούρηση: Κ.Σταμούλης, Θ.Μερτζιμέκης 2-34 Μαθηματικά για Φυσικούς I 3,2,0 5 Ι. Βέργαδος Επικούρηση : Β. Χασιώτη 4ο εξάμηνο 2-41 Γενική Φυσική IY. 4,1,Ο 5 Β. Παπαευθυμίου Επικούρηση : Αλ. Δούβαλης 2-42 Σύγχρονη Φυσική 11 3,1,Ο 4 Φ. Τριάντης, Α. Μπολοβίνος, Α.Πάκου 2-43 Κλασσική Μηχανική I 3,1,0 4 Κ. Τ αμβάκης, Η. Τ ριανταφυλλόπουλος Επικούρηση : Α.Κιούση 2-44 Μαθηματικά για Φυσικούς 11 3,2,0 5 Ι. Βέργαδος Επικούρηση: Β.Χασιώτη 2-45 Εργαστήρια Φυσικής 111 1,0,4 5 Α. Χριστοδουλίδης(συντονιστής), Α. Μπολοβίνος, Κ.Κοσμίδης,Ι. Ευαγγέλου, Ν.Μάνθος Επικούρηση: Θ. Μερτζιμέκης,Π.Κολοβός,Χ.Παπαχριστοδούλου, Α.Λαγογιάννης 5ο εξάμηνο 2-51 Κβαντική Θεωρία Ι 3,1,0 4 Κ. Βαγιονάκης Επικούρηση: Δ.Γιούτσος 2-52 Κλασσική Ηλεκτροδυναμική I 3,1,0 4 Χ.Κολάσης Επικούρηση: Δ. Κεχαγιάς 2-53 Κλασσική Μηχανική 11 3,1,0 4 Κ.Ταμβάκης Επικούρηση : Α. Δέδες ( και 1 επιλεγόμενο άπό τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το χειμερινό εξάμηνο)

32 - 28-6ο εξάμηνο 2-61 Κβαντική Θεωρία 11 3,1,0 4 Γ. Λεοντάρης Επικούρηση : Δ.Γιούτσος 2-62 Κλασσική Ηλεκτροδυναμική 11 3,1,0 4 Χ.Κολάσης, Α, Πολυχρονάκος Επικούρηση : Δ. Κεχαγιάς 2-63 Ηλεκτρονική Φυσική και Εργαστήρια 3,1,2 6 Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Ευαγγελάκης Επικούρηση : Δ. Κατσάνος, Κ. Αγγέλης (και 1 επιλεγόμενο από τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο) 7ο εξάμηνο 2-71 Στατιστική Φυσική 3,1,0 4 Ε.Μόνεσης Επικούρηση : Π. Καντή (και 3 επιλεγόμενα από τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το χειμερινό εξάμηνο) 8ο εξάμηνο 2-81 Στατιστική Φυσική 11 3,1,0 4 Ε. Μάνεσης Επικούρηση : Π. Καντή (και 3 επιλεγόμενα από τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται το εαρινό εξάμηνο) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Χ1. Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι Κ. Κοσμίδης, Αθ. Πάκου,!. Ευαγγέλου Χ2. ty1αθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Γ. Λεοντάρης, Θ. Κοσμάς 3,1,0 4 Π ΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 3,1,0 4 24, 44

33 - 29- Χ3. Πιθανότητες και Στατιστική 3,1, Ο 4 Σ. Παπαχρήστος Χ4. Γενική Χημεία 4,0,2 6 Χ5. Γενική Μετεωρολογία και Κλιματολογία 3,1, Ο 4 Β. Κατσούλης Επικούρηση : Α.Φωτιάδη Χ6. Εισαγωγή στην Αστροφυσική 3,1, Ο 4 Β. Τσικούδη Ε πικ ο ύ ρηση : Μ.Μάρκου Χ?. Φυσική Στερεάς Κατάστασης I 3,1,0 4 Χ. Παπαγεωργόπουλος Επικούρηση : Β. Σάλτας ΧΒ. Πυρηνική Φυσική I 3,1, Ο 4 Ν. Νικολής Χ9. Ατομική και Μοριακή Φυσική I 3,1, Ο 4 I. Φίλης Χ10. Θεωρία Ομάδων 3,1, Ο 4 34, 44 Ν. Μπατάκης Χ11. Φυσική το.υ Ηλίου και του Διαστήματος 3,1,0 4 Χ6 Κ.Αλυσσανδράκης Χ12. Βαρύτητα και Γεν. Θεωρία Σχετ/τας 4,1,0 5 43, 62 Ν. Μπατάκης Χ13. Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής I 1,0,3 4 Π. Ασημακόπουλος, Θ. Μπάκας, Ι. Ιωαννίδης Χ14. Φυσική Πλάσματος 3,1,0 4 31,62 Γ. Θρουμουλόπουλος Χ 15. Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Φυσικής 1,0,3 4 Χ 16. Διπλωματική Εργασία Ι *** 5 Χ17. Φυσικοχημεία I 3,1, Ο 4 Σ.Φούλιας Χ18. Πολύπλοκα Συστήματα 3,1,Ο 4 43, 53 Σ. Ευαγγέλου Χ19. Εφαρμογές Ακτινοβολίας Συγχρότρου 3,1, Ο 4 Ν. Αλεξανδρόπουλος ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ Β** ΧΒ1. Στοιχειώδη Σωμάτια 3,1, Ο 4 61 Κ. Βαγιονάκης ΧΒ2. Βιοφυσική 3,1,0 4 Μ. Τζαφλίδου, Δ. Ματθόπουλος, Ι.Λεοντίου

34 - 30- ΧΒ3. Ο Φυσικός και ο Κόσμος ΧΒ4. Ιστορία Φυσικών Επιστημών Ν.Αλεξανδρόπουλος XBS. Δυναμική Μετεωρολογία ΧΒ6. Α.Μπαρτζώκας Επικούρηση : Χ.Λώλης Μηχανική Ρευστών Ε. Τζlμας ΧΒΑ. Μάθημα από άλλο Τμήμα**** 3,0,0 3 3,0,0 3 3,1,0 4 3,1,0 4 xs Τα ανωτέρω μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο εφόσον τα δηλώσουν 8 τουλάχιστον φοιτητές. Οι Τομείς όμως έχουν την ευχέρεια να επαναλάβουν τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων και στο εαρινό εξάμηνο. Επίσης στην κρίση τους είναι αν θα διδάξουν κάποιο μάθημα που το δήλωσαν λιγότεροι από 8 φοιτητές.

35 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ EAPINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Ε1. Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής 11 Ε2. Θ. Μπάκας, Σ.Κέννου Επιστήμη Η/Υ Γ. Ευαγγελάκης Ε3. Διδακτική της Φυσικής Φ.Κρομμύδας Ε4. Φυσική της Ατμόσφαιρας Α. Μπαρτζώκας Επικούρηση : Α.Φωτιάδη,Μ. Μάρκου, Χ.Λώλης Ε5. Φυσική Στερεάς Κατάστασης 11 Χ. Παπαγεωργόπουλος Επ~ούρηση : Σ. Σκορδάς Ε6. Πυρηνική Φυσική 11 Ν. Νικολής Ε?. Ατομική και Μοριακή Φυσική 11 Ε8. Ι.Φίλης Γαλαξίες κaι Κοσμολογία Β. Τσικούδη Ε9. Ειδ.Θέμ.Κβαντ. και Εισ. στη Θεωρ. Πεδίου Ε1 Ο. Κ. Ταμβάκης Επιστήμη των Υλικών Α.Μουκαρίκα Ε11. Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής 11 Α.Πάκου, Κ.Κοσμίδης Ε12. Σύγχρονη Οπτική Ε13. Α. Χριστοδουλίδης Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Ε. Ευαγγέλου Ε14. Διπλωματική Εργασία 11 *** Ε15. Φυσικοχημεία 11 Ε16. Ε17. Ε18. Ε19. Σ. Φούλιας Κρυσταλλοδομή Ειρ. Θεοδωρίδου Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική Κ. Ιωαννίδης Φυσική των Laser και εφαρμογές Α. Λύρας, Παρατηρησιακή Αστροφυσική Κ. Αλυσσανδράκης Επικούρηση : Χ. Λώλης 3,1,0 4 3,0,2 5 3,0,0 3 3,0,2 5 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 2,0, ,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 51 Χ6 51, 61

36 - 32- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'** ΕΒ1. Πηγές Ενέργειας Γ. Θρουμουλόπουλος ΕΒ2. Ιατρική Φυσική Τ. Καλέφ-Εζρό, Κ.Ρήγας ΕΒ3. Φιλοσοφlα της Φυσικής ΕΒ4. Π. Τ σέκε ρης, Κ.Σκορδούλης Φυσική Περιβάλλοντος Β.Κατσούλης Επικούρηση: Μ. Μάρκου ΕΒΑ. Μάθημα από άλλο Τμήμα**** 3,0,0 3 3,1,0 4 3,0,0 3 3,1, Τα ανωτέρω μαθήματα προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο εφόσον τα δηλώσουν 8 τουλάχιστον φοιτητές. Οι Τομείς όμως έχουν την ευχέρεια να επαναλάβουν τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων και στο χειμερινό εξάμηνο. Επίσης στην κρίση τους είναι αν θα διδάξουν κάποιο μάθημα που το δήλωσαν λιγότεροι από 8 φοιτητές. *Το μάθημα 'ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΣτιΣ ΜΕΘΟΔQγΣ Η/Υ 11" είναι υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες από το έτος και εξής. **Στα επιλεγόμεν α μ θήματα υπάρχει ο περιορισμός ότι από την κατηγορία Β δεν μπορεί ο φοιτητής σ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του να πάρει περισσότερα από 3. *** Όσοι φοιτητές παίρνουν Διπλωματική Ι δεν μπορούν να πάρουν και Διπλωματική 11, εκτος αν πρόκειται για εργασία που η έκτασή της δικαιολογεί τη συνέχισή της και σε άλλο εξάμηνο. **** Τα μαθήματα από c στη διάρκεια των σπου ι. '1 Τμήμα του Πανεπιστημίου, που δικαιούται ο φοιτητής να πάρει ο υ, είναι 2 κατ' ανώτατο όριο.

37 -33- Δ1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Μετεωρολογία ΜΑΘΗΜΑτJΚΩΝ Α. Μπαρτζώκας Επικούρηση : Α. Φωτιάδη Γεν. Αστρονομία Φ. Κρομμύδας Μαθηματική Φυσική Γ. Λεοντάρης, Θ. Κοσμάς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πειραματική Φυσική I Κ. Κώτσης Πειραματική Φυσική 11 Εφ. Θεοδωρίδου Επικούρηση : Σωτ. Ντανάκας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής I. Φίλης (συντονιστής) Κ. Ιωαννίδης Αθ. Ιωαννίδου-Φίλη Π. Ονουφρίου ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ενική Φυσική I Ν. Παπανικολάου Γενική Φυσική 11 Κ.Κώτσης Επικούρηση : Σωτ. Ντανάκας Εισαγωγή στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Γ. Ευαγγελάκης ΤΜΗΜΑ Π.Τ.Δ.Ε. Βασική Φυσική I Η. Τ ριανταφυλλόπουλος Βασική Φυσκή 11 Η. Τ ριανταφυλλόπουλος, Κ.Σκορδούλης Βασική Φυσική 111, IV Γ. Παντής ΕΚΠΑΙΔΕΥτΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Το τρέχον ακαδημαίκό έτος βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια τα παρακάτω μέλη Δ~Π: Ευάγγελος Τζίμας, λέκτορας, 6μηνη από

38 - 34- Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η περιγραφή των υποχρεωτικών και κατ' επιλογή μαθημάτων που ακολουθεί, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Από αυτά θα διδαχθούν όλα τα υποχρεωτικά και από τα κατ' επιλογή, εκείνα τα οποία θα δηλωθούν από 8 τουλάχιστον φοιτητές και εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα από τον αντίστοιχο Τομέα. Ο κωδικός αριθμός που προηγείται του τίτλου κάθε υποχρεωτικού μαθήματος υποδηλώνει, με το πρώτο ψηφίο το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα και με το δεύτερο, τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος στο αντίστοιχο εξάμηνο. Ακολουθεί, σε παρένθεση, το γραμμα Υ (Υποχρεωτικό) ή Ε (Επιλεγόμενο) και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων του μαθήματος. Ο αριθμός, μετά τον τίτλο κάθε μαθήματος, υποδηλώνει τις ανά εβδομάδα ώρες διδασκαλίας. Τα επιλεγόμενα μαθήματα του?ου και 8ου εξαμήνου χαρακτηρίζονται περαιτέρω ως ΕΑ και ΕΒ. Αν και είναι ελεύθερη η επιλογή μαθημάτων συγχρόνως και από τις δυο αυτές κατηγορίες, πρέπει η συνολική επιλογή κάθε φοιτητή και για τα δυο εξάμηνα να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον μαθήματα ΕΑ. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩτΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1.1 (Υ6) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ I (6) Διανύσματα, κίνηση σε μια διάσταση, κίνηση στο επίπεδο, δυναμική του σωματίου, έργο και ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας, διατήρηση της ορμής, κρούσεις, κινηματική της περιστροφής, δυναμική της περιστροφής και διατήρηση της στροφορμής, ισορροπία των στερεών σωμάτων, ταλαντώσεις, παγκόσμια έλξη, στατική των ρευστών, δυναμική των ρευστών. 1.2 (Υ6) ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩτΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ I (6) Ακολουθίες. Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Όρια, συνέχεια, βασικά θεωρήματα. Αντίστροφες συναρτήσεις. Παραγωγίσιμες συναρτήσεις, βασικά θεωρήματα, εφαρμογές. Ορισμός και γενικές ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος. Αόριστο ολοκλήρωμα και σχέση των δύο ολοκληρωμάτων. Αλλαγή μεταβλητής. Μέθοδοι ολοκληρώσεως. Ορισμός και ιδιότητες της λογαριθμικής και εκθετικής συνάρτησης, καθώς και των aντίστροφων τριγωνομετρικών και υπερβατικών συναρτήσεων. 1.3 (Υ4) ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥτΙΚΗ ΓΕΩΜΗΡΙΑ (4) Βασικές αλγεβρικές δομές, ημιομάδες, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα. Ομοιομορφισμός. Διανυσματικοί χώροι, βάσεις, γινόμενα aνυσμάτων. Στοιχεία από την Αναλυτική Γεωμετρία του επιπέδου και του χώρου. Εξίσωση ευθείας, κύκλου. κωνικών τομών, σφαίρας, κλπ. Γραμμικοί μετασχηματισμοί, πίνακες, ορίζουσες, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα. Εφαρμογές. 1.4 (Υ6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Η/Υ I (6) Εισαγωγή στην Fortran IV. Απλές εντολές εισόδου/εξόδου. Εντολές καθορισμού. Εντολές ελέγχου. Εντολές μορφής. Μεταβλητές με δείκτες. Υποπρογράμματα. Εντολές επικοινωνίας προγραμμάτων -υποπρογραμμάτων.

39 - 35-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2.1 (Υ6) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 (6) Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη, ηλεκτρικό πεδίο, Νόμος του Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, πυκνωτές και διηλεκτρικό, ηλεκτρικές ιδιότητες τηε ύλης, ρεύμα και αντίσταση, ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα, μαγνητικό πεδίο, νόμος Ampere, νόμος Faraday aυτεπαγωγή, μαγνητικές ιδιότητες της ύλης, εναλλασόμενο ρεύμα, κυκλώματα RCL, εξισώσεις Maχwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 2.2 (Υ6) ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩτΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 11 (6) Γενικευμένα ολοκληρώματα. Σειρές. Δυναμοσειρές. Λίγα από τον Ευκλείδιο χώρο Rn. Διανυσματικές συναρτήσεις. Πραγματικές συναρτήσεις πολλών πραγματικών μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. Τύπος του Taylor. Ολικά διαφορικά. Μέγιστα και ελάχιστα. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Βασικά Θεωρήματα. Σειρές Fourier. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. 2.3 (Υ4) ΕΡΓΑΗΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I (4) Μηχανική: Όργανα μετρήσεων, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Δυνάμεις, Ροπές. Επαλήθευση των νόμων του Newton Διατήρηση ορμής, στροφορμής και Ενέργειας. Ταλαντώσεις. Τριβή. Θερμότητα: Θερμική διαστολή. Ειδικές θερμότητες. Λόγος γ=cρ/cν. Μηχανικό Ισοδύναμο θερμότητας. Στατιστικά φαινόμενα. 2.4 (Υ4) ΔΙΑΝΥΣΜΑτΙΚΗ ΑΝΜΥΣΗ (4) Διανύσματα, Εξίσωση ευθείας, Βαθμωτό Γινόμενο, Μετασχηματισμός προβολών Διανύσματος κάτω από περιστροφή των αξόνων, Εξίσωση του Επίπεδου, το Διανυσματικό γινόμενο, Διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, Καμπύλες χώρου και Εφαπτόμενο διάνυσμα. Μήκος και Καμπυλότητα καμπύλης, Πολικές συντεταγμένες, Επιφάνειες, Η παράγωγος κατεύθυνσης, Ιδιότητες της κλίσης grad f, Βαθμωτά και Διανυσματικά Πεδία. Γραμμές Ροής, Απόκλιση, Στροβιλισμός, Η Λαπλασιανή, Προσανατολισμένες επιφάνειες, Επικαμπύλια Ολοκληρώματα, Συνεκτικοί τόποι, Συντηρητικά πεδία, Διανυσματικό δυναμικό, Θεώρημα της Απόκλισης- Τύπος του Green, οι Ταυτότητες του Green, Το Θεώρημα του Green, Το Θεώρημα του Stokes, Καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων, Διαφορικοί τελεστές, Εξίσωση Laplace, Τανυστές, τετραδιανύσματα, Γραμμικοί Διανυσματικοί χώροι. 2.5 (Υ5) Εισαγωγή στις μεθόδους Η/Υ 11 (6) 30 ΕΞΑΜΗΝΟ 3.1 (γ6) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 111 (6) Κύματα στα ελαστικά μέσα. Είδη κυμάτων, κυματικά μεγέθη, κυματική εξίσωση. Αρμονικά κύματα. Συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, διασκεδασμός. Ταχύτητα διαδόσεως σε διάφορα ελαστικά μέσα. Διάδοση κύματος σε διαφορετικά μέσα. Χαρακτηριστική αντίσταση μέσου. Ηχητικά κύματα. Εξισώσεις Maxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Φύση και διάδοση φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση. Συμβολή, περίθλαση, φράγμα, φάσματα. Πόλωση, διπλή διάθλαση. 3.2 (γ4) ΣγΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ I (4) Στοιχεία ειδικής και γενικής θεωρίας σχετικότητας. Παλαιά Κβαντομηχανική. Στοιχεία Κβαντομηχανικής. Στοιχεία Ατομικής Φυσικής.

40 (Υ3) ΕΡΓ AHHPIA ΦΥΣΙΚΗΣ 11 (3) Πειράματα Ηλεκτρισμού. Στατικός ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό πεδίο. Ηλεκτρικό ρεύμα και ΗΕΔ. Το γαλβανόμετρο D' Arsonνal. Βαλλιστικό Γαλβανόμετρο. Μέθοδοι μηδενισμού, γέφυρες. Ποτενσιόμετρα. 3.4 (Υ5) ΜΑΘΗΜΑτΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ I (5) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης (χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς, τέλεια διαφορικό, κ.λπ.). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Γραμμική ανεξαρτησία. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Μέθοδος πινάκων. Μέθοδος μεταβολής παραμέτρων. Λύσεις διαφορικών εξισώσεων σε σειρές (Legendre, Bessel, Hermίte). Ολοκληρωτικοί μετασχημασμοί Foυrίer, Laplace. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Μέθοδος διαχωρισμού μεταβλητών. Εφαρμογές. Συναρτήσεις Green. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4.1 (Υ5) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV (5) Βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής. Καταστατικές εξισώσεις. Θερμοδυναμικό αξιώματα. Θερμοδυναμικά δυναμικά. Μετατροπές φάσεων απλής ουσίας. Κινητική θεωρία αερίων. Μικροσκοπική ερμηνεία μακροσκοπικών μεγεθών. Κατανομή μοριακών ταχυτήτων κατά Maxwell. Κλασσική ερμηνεία θερμοχωρητικότητας. Φαινόμενα μεταφοράς. 4.2 (Υ4) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 (4) Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Φυσικής Στερεού Σώματος. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων. 4.3 (Υ4) ΚΛΑΣΣΙΚΗ MHXANIKH I (4) Γενικευμένες συντεταγμένες, συστήματα αναφοράς. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Νευτώνεια Μηχανική. Φορμαλισμός Lagrange. Νόμοι διατήρησης. Κίνηση σε κεντρικό δυναμικό. Πεδίο βαρύτητας. Σκέδαση. 4.4 (Υ5) ΜΑΘΗΜΑτΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ 11 (5) Μιγαδικές συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής. Συνθήκες Cauchy- Riemman. Αναλυτικές Συναρτήσεις. Εκθετικές, λογαριθμικές, τριγωνομετρκές συναρτήσεις. Σύμμορφες απεικονήσεις. Θεωρήματα και τύπος του Cauchy. Βασικά θεωρήματα. Δυναμοσειρές. Σειρές Taylor και Lorentz. Ρίζες. Ανώμαλα σημεία και ολοκληρωτικά υπόλοιπα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων με τη μέθοδο των υπολοίπων. 4.5 (Υ3) ΕΡΓ AHHPIA ΦΥΣΙΚΗΣ 111 (3) 1. Πειράματα μεταβατικών και εναλλασσόμενων ρευμάτων: Κυκλώματα RC, RL και RLC, σύνθετες αντιστάσεις, φίλτρα συχνοτήτων, γέφυρες. 2. Πειράματα οπτικής ορατού φωτός με laser και με κλασσικές πηγές : Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, σκέδαση, συμβολή, περίθλαση, μήκος κύματος και ταχύτητα διαδόσεως φωτός - φακοί - οπτικές ίνες - ολογραφία - οπτική φασματοσκοπία, φάσματα εκπομπής, φάσματα απορρόφησεως. 3. Πειράματα οπτικής μικροκυμάτων: Κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, συμβολή και περίθλαση μικροκυμάτων - οπτικοί κυματοδηγοί. 4. Πειράματα ακουστικής υπερήχων : Φασματική κατανομή, κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ταχύτητα διαδόσεως, συμβολή και περίθλαση υπερήχων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Δεκέμβριος 2010 16 Δεκ 2010 2/37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).

4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι). Εγγραφή Δικαιολογητικά που θα καταθέσεις: Για να καταθέσει κάθε φοιτητής τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αίτηση της εγγραφής του, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Περίληψη 3 1. Κατηγορίες Προσφερόµενων Μαθηµάτων 3 2. Κύριοι Κανόνες Φοίτησης 4 3. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών 5 4. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος Γρηγόρης ΚΑΛΤΣΑΣ Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος G.Kaltsas@ee.teiath.gr Αθήνα 2015 ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη 1-2013 A N A K O I N Ω Σ Η Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών για το εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Λύση ΔΕ, αντίστροφο πρόβλημα αυτής... 3 Ασκήσεις... 10 1.3 ΔΕ πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών... 12 Ασκήσεις... 15 1.4 Ομογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΦ11 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα του εκδότη ΘΩΜΑΣ Α. ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ Γεννήθηκε το 1947 στο Νέο Πετρίτσι του Ν. Σερρών. Το 1965 αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου του Ν. Σερρών και εγγράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Αμφ. 3 8.45-10.30 Αμφ. 2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Αμφ. 3 8.45-10.30 Αμφ. 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -------------------------------- Μαθηματική Ανάλυση Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΥΗ469Β7Λ-ΨΞΚ Α.Π : 2223 HMEPOMHNIA : 05.06.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2014

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2014 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 8.45-10.30 Αμφ. 1. 10.45-12.30 Τμήμα Α: Αιθ. 101 Τμήμα Β: Αιθ. 103

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 8.45-10.30 Αμφ. 1. 10.45-12.30 Τμήμα Α: Αιθ. 101 Τμήμα Β: Αιθ. 103 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -------------------------------- Μαθηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr φοιτητές εξερχόμενοι ERASMUS+ σπουδές 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 8.45-10.30 Αμφ. 2

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 8.45-10.30 Αμφ. 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -------------------------------- Μαθηματική Ανάλυση Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα