ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1996-97"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996

2

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕτΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1996

4

5 - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την έναρξη κάθε ακαδημαικού έτους και απευθύνεται κυρίως στους νέους φοιτητές. Περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, περιέχει το προmυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα, ύλη και διδάσκοντες), πληροφορίες για τα διανεμόμενα συγγράμματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και τα προγράμματα εξετάσεων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Επίσης περιέχει τα μεταmυχιακά προγράμματα που λειτουργούν στο Τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επί πλέον να βρουν πληροφορίες για το προσωπικό, τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο Τμήμα, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών, στηρίζεται σε στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της Γραμματείας ή η ίδια συνέλεξε μέχρι τον Ιούνιο του Την παρούσα έκδοση επιμελήθηκε το προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής.

6

7 - 3 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. ΤΟΜΕΙΣ 2. ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών Προσωπικό Βιβλιοθήκης και Γραμματείας Γ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣτΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ σελ Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ε. ΠΕΡΙ.~ΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤ. ΔΙΔΑΚτΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 45 Ζ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕτΑΣΕΩΝ 51 Η. ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥτΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 59 Θ. ΜΕΤ ΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΔΕΣ 60 I. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 77 Επιτροπές του Τμήματος Τηλεφ.κατάλογος Προσωπικού του Τμήματος 81 Τηλεφ.κατάλογος Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 84 Χρήσιμα Τηλέφωνα στα Ιωάννινα 86

8 -4-

9 - 5 - Α. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Το Τμήμα Φυσικής εlναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/ μίου Ιωαννίνων. Διαιρείται σε 4 Τομείς, ο καθένας εκ των οπο ίων αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης που καλύπτει το Τμήμα. Στους Τομείς είναι ενταγμένα και λειτουργούν 11 ερευνητικά εργαστήρια ( βλέπε σελίδα 6). Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Αντίστοιχα όργανα στους Τομείς είναι ο Διευθυντής και η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Γ ια το τρέχον ακαδημαίκό έτος Πρόεδρος κα ι Τμήματος καθώς και Διευθυντές των Τομέων είναι : Αναπληρωτής πρόεδρος του Πρόεδρος Τμήματος : Αναπληρωτής Πρόεδρος : Διευθυντής Τομέα I: Διευθυντής Τομέα 11: Διευθυντής Τομέα 111: Διευθυντής Ί:ομέα IV: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ /ΝΟΣ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ Ι ΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του Τμήματος μέσω εκπροσώπων, που ορίζονται από το Δ.Σ. του συλλόγου τους για ετήσια θητεία και με το σύστημα της απλής αναλογικής (Ν.1566/85, άρθρο 79, παρ. 1α). Το ακαδημαίκό έτος εκπρόσωποι των φοιτητών στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι : Τακτικοί Αθανασίου Κων/νος Γεωργούλια Πολυξένη Ζησιμόπουλος Απόστολος Κορμπής Σταύρος Κούτρας Αθανάσιος Κρανά Δήμητρα Πανακούλιας Στέφανος Μακράκης Δαμιανός Ταμανίδου Δέσποινα Παπαδόπουλος Αναστάσιος Παπακώστας Αλέξανδρος Πιέρου Κωνσταντίνα Πρέμος Αντώνιος Αναπληρωματικο ί Σταύρου Ελισσαίος Παπακωνσταντίνου Απόστολος Ρείτάν Ζακ Τζάφος Δανιήλ Φλωρόπουλος Λάμπρος Λώλης Μιχάλης Μπέλεση Μαριλένα Σιμιντζής Χαράλαμπος Κούταλης Ευάγγελος Καραμόσχος Αριστείδης Στεφανόπουλος Γεώργιος Λαγός Ευάγγελος Πέρδος Αθανάσιος

10 - 6- Τ σινιέρης Ηλίας Λαγός Ευάγγελος Σιμιντζής Χαράλαμπος Χούσος Ηλίας Τριανταφύλλου Ηρακλής Τ σινιέ ρης Ηλίας Στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετέχουν επίσης και οι εξής εκπρόσωποι των μεταmυχιακών φοιτητών : Τακτικοί Δίγκας Μ. Αναπληρωματικοί Δαν ιήλ Κιούση Α. Σταμούλης Κ. Μερτζιμέκης Θ. Καντή Π. Σάλτας Β. Σκορδάς Σ. Φωτιάδη Α. Α γγέλης Κ. Το ακαδημαϊκό έτος εκπρόσωπος των φοιτητ ώ ν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος είναι ο κ. Πρέμος. Επίσης στο Δ. Σ. του Τμήματος μετέχουν ως εκπρόσωποι των μεταmυχ ιακών σπουδαστών ο κ.βασ. Σάλτας με αναπληρωματικό τον κ. Μ. Δ ίγκα. Β. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. ΤΟΜΕΙΣ είναι : Οι Τομείς του Τμήματος Φυσικής αναφέρονται με τους αριθμούς I, 11, 111, IV και Ι. Τομέας Αστρογεωφυσικής 11. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 111. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. IV. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών. 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα Ερευνητικά Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα ε ίναι ενταγμένα στους παραπάνω Τομείς ως εξής: ΤΟΜΕΑΣΙ : Εργαστήριο Αστρονομίας Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας ΤΟΜΕΑΣΙΙ: Α ' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Β' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής

11 - 7 - ΤΟΜΕΑΣ 111 : ΤΟΜΕΑΣ IV: Γ' Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής & Μοριακής Φυσικής) Π' Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής) Β' Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργε_ ιών) Α' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Υλικών) Δ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Φυσικής "Γ.Γιακουμάκης" Ε' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Υλης και Επιστήμης των Υλικών) 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Φυσικής αποτελούν 1000 περίπου προπτυχιακοί φοιτητές (κάθε χρόνο εισάγονται 150 νέοι), 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές - υποψήφιοι διδάκτορες, 52 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (1 Ο καθηγητές, 11 αναπληρωτές καθηγητές, 21 επίκουροι καθηγητές και 1 Ο λέκτορες), 1 βοηθός, 1 επιστημονικός συνεργάτης, 17 μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και 4 διοικητικοί υπάλληλοι της Γραμματείας. Ακολουθεί κατάλογος του προσωπικού του Τμήματος κατά Τομέα και κατηγορία. Στο τέλος του καταλόγου παρατίθενται τα ονόματα των μελών ΔΕΠ άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Χημείας, Ιατρικής), που διδάσκουν φέτος μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής, καθώς και τα ονόματα των διδασκάλων Ξένων Γλωσσών, των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων. Για τα μέλη ΔΕΠ αναφέρεται η βαθμίδα και, σε σύντομη περιγραφή, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους. Για τους υποψήφιους διδάκτορες αναφέρονται το θέμα της διατριβής και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, όπου αυτά έχουν οριστεί. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ I Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΑΛ ΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, καθηγητής "Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος " ΚΑΤΣΟΥ ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, καθηγητής "Μετεωρολογία, Περιβάλλοντος" ΤΣΙΚ ΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια "Αστροφυσική -Γάλαξίες και μεταβλητοί aστέρες" ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΠΕΙΔΗΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Μετεωρολογία και Κλιματολογία"

12 - 8- ΚΡΟΜΜΥ ΔIV.. ΦΙΛΙΠΠΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Ραδιογαλαξlες, Κοσμολογία, Διδακτική της Φυσικής " τzιmiv.. ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, μόνιμος λέκτορας 'Έδαφοκλιματολογία. Κίνηση του νερού στο έδαφος και εξατμισή του" Βοηθοί ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ NIKH Μεταmυχιακοί Σπουδαστές - Υποψήφιοι Διδάκτορες ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΦΩτΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΚ ΟΥ MAPI ΝΑ ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ειδικό Διοικητικό - Τεχνικό Προσωπικό NAKIV.. ΧΡΗΣΤΟΣ, τεχνικός ΠΑΠΠΙV.. ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΣΕΦΟΣ ΚΩΝΠ ΑΝτΙΝΟΣ, τεχνικός ΧΡΗΠΟΥ -ΖΩΗ 8/V..IΛIKH, διοικητικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 11 Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, καθηγητής "Στοιχειώδη σωμάτια- Πυρηνική Φυσική (Θεωρία)" ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης" ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α., καθηγητής "Βαρύτητα και Κοσμολογία" ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Στοιχειώδη Σωματίδια, Κοσμολογία" ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΛΕΌΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής " Στοιχειώδη Σωμάτια"

13 - 9 - ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Πυρηνική Φυσική.Πυρηνικές αντιδράσεις. Πυρηνική ενέργεια Φυσική πλάσματος" ΠΟΛ ΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΚΟΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, επlκουρος καθηγητής με θητεία "Βαρύτητα (Γενική Θεωρία Σχετικότητας)" ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Θεωρητική Πυρηνική Φυσική" ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,επίκουρος καθηγητής με θητεία (υπο διορισμό) "Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΘΡΟΥ ΜΟΥ Λ Ο ΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Φυσική Πλάσματος" TPIANT ΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, μόνιμος λέκτορας "Στοιχειώδη Σωμάτια" Μεταmυχιακοί σπουδαστές - υποψήφιοι διδάκτορες ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "Μελέτη των μεταβολών φάσης στο καθιερωμένο πρότυπο ηλεκτρασθε.νών αλληλεπιδράσεων και σε επεκτάσεις του και συνακόλουθες κοσμολογικές συνέπειες" (Κ. Βαγιονάκης, I. Βέργαδος, Κ. Ταμβάκης) ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Κ.Ταμβάκης, Ε. Μάνεσης, Α.Λαχανάς) ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ Α (Κ.Ταμβάκης, Κ.Βαγιονάκης, Α.Λαχανάς) ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σπ.Ευαγγέλου, Ε.Οικονόμου, Γ.Τσιρώνης) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1. Βέργαδος, Κ. Βαγιονάκης, Γ. Λεοντάρης) ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Ν. Μπατάκης, Γ.Λεοντάρης, Α.Πολυχρονάκος) ΠΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ AIKATEPINH "Βαρυτικά φαινόμενα σε στάσιμους αξονικά συμμετρικούς χωρόχρονους". (Ι. Βέργαδος,Ν.Α. Μπατάκης,Δ.Τσουμπελής) ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Γ.Παντής, Γ.Λεοντάρης, Ε.Αργύρης) ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ε. Μάνεσης)

14 - 1 ο- Ειδικό Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό ΛΙΟΥΤΑ- ΠΑΠΑΦΩτΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, διοικητικός ΦΟΥΖΑ ΦΩΦΩ, διοικητικός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 111 Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,καθηγητής "Πυρηνική Φυσική. Ραδιοοικολογία" ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ, καθηγητής "Φυσική Υψηλών Ενεργειών - Εφαρμογές" ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, αναπληρώτρια καθηγήτρια "Πυρηνική Φυσική, Ραδιοοικολογία" ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Μοριακή Φυσική, Φασματοσκοπία" ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής. "Μοριακή Φασματοσκοπία και αντιδράσεις χαμηλής ενέργειας ηλεκτρονίων με μόρια" ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Πειραματική Πυρηνική Φυσική ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Πυρηνική Φυσική, Εφαρμοσμένη Πυρηνική Φυσική" ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Μοριακή Φυσική" ΛΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Ατομική και Μοριακή Φυσική" ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επίκουρος καθηγητής με θητεία "Πυρηνική Φυσική. Μηχανισμοί Πυρηνικών Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, επίκουρος καθηγητής "Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επίκουρος καθηγητής "Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών" ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, μόνιμη λέκτορας "Rειραματκή Μοριακή Φυσική" ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΠΑ Υ ΛΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός Συντονισμός"

15 ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΠΑΝτΙΝΟΣ, "Πειραματική Μοριακή Φυσική. μόνιμος λέκτορας Laser και εφαρμογές" Βοοθοί ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, μόνιμος "Νετρονιακή ενεργοποίηση- Σύσταση ανθρώπινου σώματος. (Π. Ασημακόπουλος, Δ.Γλάρος, Τζ. Καλεφ-Εζρά) Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " Πυρηνικές αντιδράσεις και aρχέγονη νουκλεοσύνθεση" (Π. Ασημακόπουλος, Α.Πάκου, Κ.Ιωαννίδης) ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ " Μελέτη της δέσμευσης ραδιενεργών ρύπων από υποστηλωμένα φυλλόμορφα αργιλοπυρητικά υλικά " (Π.Ασημακόπουλος, Δ. Πετρίδης, Αθ. Πάκου) ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 'Άνάmυξη ηλεκτρονικών συστημάτων λήψης δεδομένων και ελέγχόυ για ένα πείραμα συ~ιφουόμενων δεσμών pp σε ενέργεια κέντρου μάζας 14TeV (πείραμα CMS στον επιταχυντή LHC )" (Φρ.Τριάντης, Παν.Κωσταράκης, Ν. Μάνθος) Π ΑΜΟΥ ΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "Διακίνηση ραδιοστροντlου στο περιβάλλον και στους ζώντες οργανισμούς" (Π. Ασημακόπουλος, Μ.Καραγιάννης, Κ. Ιωαννίδης) ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ "Μελέτη των 4dhl=0-5 και 4phlj=0-2 αυτοίνιζόμενων καταστάσεων CA με φασματοσκοπί Laser " (Αγ. Μπολοβίνος, Περ. Τσέκερης, Α.Λύρας) ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Π. Ασημακόπουλος) Ειδικό Διοικnτικό-Τεχνικό Προσωπικό ΜΕΞΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ ΡΟΖΠΑ, διοικητικός ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, διοικητικός ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, διοικητικός ΣΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ηλεκτρονικός ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ηλεκτρονικός

16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ IV Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΜΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης των Υλικών και Επστήμης των Υλικών" ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΠΟΣ, καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης Στερεών Επιφανειών και Διεπιφανειών" ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθηγητής (υπό διορισμό) "Θεωρητική φυσική Συμπυκνωμένης Υλης" ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, αναπληρωτής καθηγητής "Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Moessbauer, Μαγνητισμός '' ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Επιφανειών -Συμπυκνωμένης Ύλης" ΚΕΝ ΝΟΥ Στv ΛΙΑΝΗ, μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια "Φυσική Επιφανειών -Συμπυκνωμένης Ύλης" ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Ακτίνες Χ. Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ και γ" MOYKAPIKA ΑΛΙΚΗ, μόνιμη επίκουρος καθηγήτρια.. "Φασματοσκοπία Moessbauer. Μαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες" ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Moessbauer. Μαγνητισμός" ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡίΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Ημιαγωγών- Ακτίνες Χ" ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθη γητής "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης-Μέθοδοι Προσομ ίω σης-ηλεκτρονική Δομή" ΦΟΥ ΛΙΑΣ ΣrΥ ΛΙΑΝΟΣ, μόνιμος επίκουρος καθηγητής "Φυσική Επιφανειών" ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μόνιμος λέκτορας "Τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων" ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ- ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ, μόνιμη λέκτορας "Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης-Φασματοσκοπία Α9 ακτίνων γ" ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, λέκτορας με θητεία "Φυσική των Ημιαγωγών" Επιστημονικοί συνεργάτες ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, μόνιμος "Ηλεκτρονική Δυναμική σε Συστήματα Συμπυκνωμένης Ύλης". (Ευαγγέλου Σπ., Αργυράκης Π., Παπανικολάου Ν. )

17 Μεταmυχιακοι Σπουδαστές - υποψήφιοι διδάκτορες ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Ι.Στοψένος, Χ. Δημητράδης) ΑΝΑΓΝΩΣτΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ "Μελέτη της επίδρασης των προσμίξεων σε ασύμμετρα διαμορφωμένα συστήματα" (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Β. Παπαευθυμίου, Μην.Ρο"tλός) ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "Συναπόθεση Ba και υδρογόνου σε μεταλλικές και ημιαγωγικές επιφάνειες " (Χ. Παπαγεωργόπουλος,Ν.Αλεξανδρόπουλος, Μ.Καμαράτος) ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ "Μελέτη δομικώς ασσύμετρα - διαμορφωμένων συστημάτων, με τεχνικές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) και πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Φ. Μηλιά, Κ.Κώτσης) ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " Μελέτη Δυναμικών και Ηλεκτρονικών Ιδιοτήτων των μετάλλων Χαλκού, Αργυρού, Χρυσού και των κραμάτων τους, με υπολογιστικές μεθόδους προσομοίωσπς και ενεργειακών ζωνών" (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Γ.Ευαγγελάκης, Ν. Παπανικολάου) ΝΤ ΑΝΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Ν.Αλεξανδρόπουλος, Μάντακα-Μαρκέτου, Κ.Κώτσης) ΡΗΓ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ "Σκέδαση Compton" (Ν. Αλεξανδρόπουλος, Γ. Πρίφτης, Δ. Παπαδημητρίου) ΣΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "Μελέτη του Φωτοσυστήματος 11 των ανωτέρων φυτών με φασματοσκοπία ΕΡΑ και Moessbauer" (Β. Παπαευθυμίου, Θ. Μπάκας, Αλ. Μουκαρίκα) ΜΗΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( Β. Παπαευθυμίου, Μουκαρίκα, Κόρδας) ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Β. Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ. Μπάκας) MARGARIT GJOKA (Β. Παπαευθυμίου, Νιάρχος,Μουκαρίκα) ΔΑΝΙΗΛ MAPIA (Β.Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ.Μπάκας) ΔΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (Β. Παπαευθυμίου, Αλ.Μουκαρίκα, Θ.Μπάκας) ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18 Ειδικό Διοικητικό -Τεχνικό Προσωπικό ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, διοικητικός ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, φυσικός ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ηλεκτρονικός ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ηλεκτρονικός ΦΟΥΝΤΟΥ ΛΑΚΗ-ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, διοικητικός ΦΡΕΠΑ-ΧΡΥΣΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, διοικητικός Μεταmυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν ενταχθεί σε Τομέα. ΜΠΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΠΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής Τμήματος Μαθηματικών: ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: επίκουρος καθηγητής του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ λέκτορας του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας τηλ ΔΙΑΜΑΝΤΗ AIKATEPINH, λέκτορας του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας τηλ ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: λέκτορας του Τομέα Πιθανοτήτων Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών. τηλ Τμήματος Ιατρικής: Γ ΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ ΤΖΩΝ, αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓ APITA, αναπλ. καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής ΡΗΓ ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,επίκ.καθηγητής Ιατρικής Φυσικής ΜΑΤΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, επίκουρος καθηγητής Βιολογίας ΛΕΟΝτΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, λέκτορας Ιατρικής Φυσικής τηλ τηλ τηλ τηλ τηλ τηλ.33655

19 Διδάσκαλοι = ένων Γλωσσών ΠΑΝΤΗ ΜΠΡΙΓΚΙΤΕ (Γερμανικά) ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥ ΛΙΑΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (Γαλλικά) (Αγγλικά) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Ε.Δ.Τ.Π. ΤΖΙΟΒΑΡΑ MAPINA, Διοικ. υπαλλ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΚΟΡΤΖΗ OYPANIA, ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού,Γραμματέας ΥΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ, ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΣΙΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΕ Δακτυλογράφων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΟΜΟτΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΗJ?ΑΚΛΗΣ ΓΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΜΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΠΙτΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΑΣ

20 Γ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Διόρκεια, τίτλοι Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής διαρκούν 8 εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου Φυσικής. Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργούν στο Τμήμα Προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης ή και σε Διδακτορικό δίπλωμα (βλέπε στο κεφ. Θ ' σελ. 57 κ.ε.) 2. Εγγραφή Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και, πλην περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, αποβάλλεται κανονικά με τη λήψη του πτυχίου. Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γενικών Εξετάσεων. Ανανέωση εγγραφής κάθε χρόνο δεν απαιτείται. Είναι απαραίτητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής να δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ( βλ. παράγραφο 6 κατωτέρω). Με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα και μετά από έγκριση του Δ.Σ. είναι δυνατή η αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας, η οποία μπορε ί να.. επανακτηθεί με την ίδια διαδικασία. Αφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία του Τμήματος: - Την Πανεπιστημιακή Ταυτότητα (Η πανεπιστημιακή ταυτότητα χρησιμοποιείται ως δελτίο αναγνώρισης του φοιτητή και ως κάρτα σίτισης, έχει δε εκτός από τα εμφανή στοιχεια και άλλα στοιχε ία σε ηλεκτρονική εγγραφή, που θα έχουν σχέση με το δικαίωμα σίτισης ή πρόσβασης στις βιβλιοθήκες, τα Εργαστήρια κ.λ.π. ) -Το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου. (Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου ειδικού εισιτηρίου, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει αμέσως σχετική δήλωση στη Γραμματεία. Η έκδοση νέου στην περίπτωση αυτή γίνεται δύο μήνες μετά τη δήλωση απώλειας ). -Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης, εφόσον επιλέγει την περ ίθαλψη που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Πέρα από τον αριθμό των εισαγομένων με τις Γενικές Εξετάσεις, γράφονται στα ΑΕΙ, μετά από ειδικές εξετάσεις και σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: - Ελληνες του εξωτερικού και παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό -Κύπριοι - Αλλογενείς - Αλλοδαποί -.Ομογενείς υπότροφοι - Τυφλοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες απο μεσογειακή αναιμία - Ορισμένες κατηγορίες αθλητών

21 Φοίτηση Τ ο ακαδη μαίκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγε ι στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαίκού έτους διαρθρών~ται χρονικά σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις. Το Α ' εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεmεμβρίου και το Β ' εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες λήξεως του Α' εξαμήνου και ενάρξεως του Β' καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Παν/ μ ίου έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αναγκαίος αριθμός εβδομάδων της προηγούμενης παραγράφου. Για τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργε ί ου Παιδείας, ρυθμίζεται η έναρξη και η λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ανωτέρω ημερομην ιών. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά την διάρκεια των σπουδών του κανονικά και ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Παν / μίου και του Τμήματος. Σημειώνεται εδώ ιδ ιαίτερα για τους άρρενες φοιτητές, τiου έχουν αναβολή κατάη:ιξης στις ένοπλες δυνάμεις, ότι, όταν λήξει η αναβολή ή όταν τη διακόψουν για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούνται να καταθέσουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τις σπουδές τους και την επιτυχή συμμετοχή τους σε τμηματικές εξετάσεις ή εργαστηριακές ασκήσεις. 4. Εξετάσεις Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού). Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων είναι 2-3 εβδομάδες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τους φοιτητές που βρίσκοντα ι στο 8ο εξάμηνο φοίτησης ή και πέραν αυτού, έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μια φορά όλα τα προβλεπόμενα για τη λ ή ψη του πτυχίου μαθήματα και ο αριθμός των μαθημάτων που οφείλουν ακόμη είναι μέχρι 12. Στην περίmωση αυτή έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο ( πλήρης

22 εξεταστική περίοδος), με μόνη προϋπόθεση τα μαθήματα αυτά νά έχουν δηλωθεί στα δύο τελευταία εξάμηνα πριν τις εξετάσεις. Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέ'ματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. 5. Πρόγραμμα Σπουδών {γενικά) Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής (τίτλοι, περ ι εχόμενο, ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλ ί ας και διδακτικές μονάδες ) περιγράφονται σε επόμενα κεφάλαια του Οδηγού Σπουδών. Εκείνο που μπορούμε να σημειώσουμε εδώ πληροφοριακά, είναι ότι τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε κατ' επιλογή υποχρεωτικά. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ε ίναι 26, περιλαμβάνουν τις βασικές γνώσεις και πρέπει να τα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους. Τα επιλεγόμενα μαθήματα παρέχουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις στους κλάδους που τον ενδιαφέρουν, ε ίναι τουλάχιστον 8 και επιλέγονται από έναν ευρύ κατάλογο μαθημάτων ( περίπου 48) που προσφέρονται κάθε χρόνο. Συνολικά ο φοιτητής για να πάρει mυχίο παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 34 μαθήματα. πρέπει να Η κατανομή των οκτώ κατ ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων στα εξάμηνα φοίτησης είναι η ακόλουθη : από ένα στο 5ο και 6ο εξάμηνο και από τρία στα εξάμηνα?ο και 8ο. Για την επιλογή ορισμένων από αυτά τα μαθήματα, υπάρχει η προϋπόθεση των προαπαιτουμένων μαθημάτων. Αν η κατανόηση ενός μαθήματος επιλογής απαιτεί γνώσεις που δίνονται σε κάποια άλλα μαθήματα ( προαπαιτούμενα) τότε η επιλογή του έχει ως προϋπόθεση να έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής το ή τα αντ ίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα, τα οποία είναι σημειωμένα με τον κωδικό τους σε ξεχωριστή στήλη, δ ίπλα στον κατάλογο των επιλεγομένων μαθημάτων (βλ. σελ. 27κ. ε. ) Στα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσεται και η Διπλωματική Εργασ ία, την οποία μπορεί να εκπονήσει ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά. Ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, ανήκουν στο γνωστικό πεδίο Τομέα άλλων Τμημάτων (Μαθηματικών, Χημείας, Ι ατρικής) και διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων αυτών. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και πα ί ρνει πτυχ ίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, σε χρόνο όχι λιγότερο από 8 εξάμηνα. Για το Τμήμα Φυσικής, ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων είναι 1~και προκύmει από το άθροισμα των διδακτικών μονάδων 34 μαθημάτων, ποϋu ποχρεούται να πάρει στη διάρκεια των σπουδών του.

23 Στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαίκής Ενωσης υπάρχει για τους φοιτητές, δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου σπουδών τους στο εξωτερικό, η οποία τους αναγνωρίζεται πλήρως για τη λήψη του πτυχίου τους. 6. Δηλώσεις μαθημότων Οι φοιτητές, στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου (Σεmέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα) και μέσα σε ορισμένη προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία, δηλώνουν εγγράφως τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο είναι: 10 εξάμηνο: 4 μαθήματα ν 20 εξάμηνο: 5 μαθήματα ν 30 εξάμηνο: 5 ν εξάμηνο: 6 ν εξάμηνο: 6 ν+2 60 εξάμηνο: 6 ν+2 70 εξάμηνο : 6 ν+2 ao εξάμηνο:.. 6 ν+2 (όπου ν είναι ο αριθμός των μαθημάτων κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών). Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) πρέπει να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του μεγίστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει. (Εξαιρείται και δεν υπολογίζεται στο μέγιστο αριθμό, το μάθημα του 4ου εξαμήνου Εργαστήρια Φυσικής 111, όταν δηλώνεται για δεύτερη φορά). Αν ο φοιτητής αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα προσφερόμενα. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 70 και ao εξάμηνο σπουδών τους και τα μαθήματα που τους υπολείπονται για να πάρουν πτυχίο είναι μέχρι 12 και ορισμένα από αυτά είναι επιλεγόμενα, αλλά δεν κατανέμονται εξ ίσου στα δύο εξάμηνα, μπορούν με αίτησή τους προς το Τμήμα να ζητήσουν τη δήλωση περισσοτέρων επιλεγομένων μαθημάτων σε κάποιο εξάμηνο, έτσι ώστε να υπάρξει ίση κατανομή των μαθημάτων στα δύο εξάμηνα. Το Δ. Σ. του Τμήματος εγκρίνει τις αιτήσεις αυτές αν κρίνει ότι αυτό διευκολύνει τις σπουδές του φοιτητή.

24 Η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας Για την απόκτηση πτυχίου Φυσικής απαιτείται και η γνώση μιας ξένης γλώσσας από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ορίζεται ως η δυνατότητα μεταφράσεως στην ελληνική ενός κειμένου Φυσικής, για να διαπιστωθεί η γνώση της δομής της γλώσσας και της βασικής ορολογίας στον τομέα της Φυσικής. επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της ξένης γλώσσας επί τέσσερα εξάμηνα με διδασκαλία τεσσάρων ωρών ανά εβδομάδα. Το Τμήμα Φυσικής παρέχει πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικής Γαλλικής και Γερμανικής) διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Κατά την πρώτη εγγραφή του στο Τμήμα Φυσικής ο Το φοιτητής δηλώνει την ξένη γλώσσα της προτιμήσεώς του. Εάν ο φοιτητής δεν έχει καμιά προηγούμενη γνώση της γλώσσας, μπορεί να εγγραφεί με αίτησή του στο πρώτο εξάμηνο αντιστοίχου προγράμματος εκμάθησης της ξένης γλώσσας. έχει κάποια προηγούμενη γνώση, μπορεί να καταταγεί μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, σε κάποιο εξάμηνο του προγράμματος εκμαθήσεως ώστε να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Τέλος, αν κά.τά την κρίση του, ή μετά.. από συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, ο φοιτητής γνωρίζει την _ ξένη γλώσσα στο απαιτούμενο επίπεδο, μπορεί να προσέλθει απευθείας στις εξετάσεις, που γίνονται 2 φορές το χρόνο, τους μήνες Μάιο και Δεκέμβριο. Ο φοιτητής θεωρείται ότι ικανοποιεί την προαπαίτηση γνώσης της ξένης γλώσσας αν ο βαθμός του στις εξετάσεις είναι τουλάχιστον 5. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητή σε μαθήματα του?ου και 8ου εξαμήνου αν ο φοιτητής δεν έχει ικανοποιήσει την προαπαίτηση αυτή. Αν

25 Βαθμός πτυχίου Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα μέχρι και το έτος , ο βαθμός του mυχίου είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων. Για όσους εισήχθησαν από το και μετά, ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται ως ακολούθως: Ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 1,5 για τα μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και 2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες. Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων είναι ο ίδιος με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Εάν ένας φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθήματα, μπορεί, αν το επιθυμεί, να μη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού του πτυχίου του βαθμούς των επί πλέον μαθημάτων. Στην περίmωση αυτή, μόλις ο φοιτητής περατώσει τις σπουδές του και αμέσως μετά την ανακοίνωση και των τελευταίων αποτελεσμάτων, πρέπει να δηλώσει στη Γραμματεία ποιά μαθήματα δεν θέλει να συνυπολογιστούν. Αν δεν υπάρξει σχετική δήλωση θα συνυπολογίζον:rαι όλα τα μαθήματα. Σε κάθε περίmωσn. είτε δηλ. υπολογιστούν στο βαθμό του mυχίου είτε όχι. όλα τα μαθήματα αναγράφονται στην καρτέλα και στα πιστοποιητικά σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας. 9. Φοιτητική Μέριμνα α) Βιβλιοθήκη και λοιπές εγκαταστάσεις Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων (Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια κ.λ.π.) με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του. β) Συγγράμματα Σε όλους τους φοιτητές, ακόμα και _σε αυτούς που γράφονται με κατάταξη (πτυχιούχοι άλλων Σχολών), δίνονται δωρεάν τα διδακτικά συγγράμματα, οι σημειώσεις και τα διδακτικά βοηθήματα για κάθε μάθημα. Η διανομή τους γίνεται από τις Γραμματείες των Τομέων στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση τη δήλωση μαθημάτων που έχει κάνει ο φοιτητής στο εξάμηνο αυτό. Σε περίmωση που ο φοιτητής επαναλαμβάνει το μάθημα στη δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε nροηγούμενο εξάμηνο, δεν ξαναπαίρνει το σύγγραμμα εκτός αν διανέμεται διαφορετικό από αυτό που πήρε την πρώτη φορα.

26 - 22- γ) ΠερίθαλΨη Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Προεδρικό διάταγμα 327/83. δ) Υποτροφίες, Δάνεια Με τον Ν.2413/96 τροποποιήθηκε το σύστημα Υποτροφιών και Δανείων που ίσχυε μέχρι το ακαδημαικό έτος και από το ακαδημα-ίκό έτος χορηγούνται από το ΙΚΥ στους προmυχιακούς και μεταmυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ βραβεία και υποτροφίες με τους εξής όρους : α) Τα βραβεία που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, απονέμονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις mυχιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων. β) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του.. και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές εξετάσεις ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προmυχιακοί φοιτητές ενδιαμέσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-1 Ο στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου. γ) Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του I.K.Y. δ) Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδwν το I.K.Y. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, υποτροφία ποσού δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του I.K.Y. ε) Στους προmυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν από το ακαδημαίκό έτος , άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που

27 - 23- εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε) Λοιπές παροχές Οι φοιτητές, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους και πάντως όχι πέρα από τα 6 έτη, δικαιούνται δωρεάν σίτισης στο Φοιτητικό Εστιατόριο. Το Εστιατόριο λειτουργεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Λέσχης στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης και η σίτιση παρέχεται για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (γεύμα και δείπνο) από 1η Σεmεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου με διακοπή 15 ημερών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αντίστοιχα, καθώς και 3 ημερών τις Αποκριές. τις ώρες που γίνεται η σίτιση ( και ) πραγματοποιούνται δρομολόγια από την πόλη προς τη Φοιτητική Λέσχη και αντιστρόφως με μισθωμένα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών. Στα πλαίσια της σύμβασης του Παν/μίου με τον ιδιώτη ανάδοχο του εστιατορίου, λειτουργεί στον χώρο της σίτισης καφετέρια - snack bar. Επίσης στο 2ο όροφο του κτηρίου της Φοιτητικής Λέσχης λειτουργεί εστιατόριο για τις ανάγκες τω)( μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους επισκέmες. Στις μετακινήσεις τους οι φοιτητές πληρώνουν μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου και με βάση την οικονομική τους κατάσταση δικαιούνται δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές κατοικίες. Για τη στέγαση φοιτητών λειτουργούν δύο συγκροτήματα κατοικιών. Η Φοιτητική Εστία, που βρίσκεται στο λόφο Περιβλέπτου (τηλ , 43804), δυναμικότητας 500 περίπου κλινών, αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και οι κατοικίες που ανήκουν στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου, και βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης (τηλ ) δυναμικότητας 200 περίπου κλινών. Από το τρέχον ακαδημαίκό έτος θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και νέο συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών κοντά στο μεταβατικό κτήριο δυναμικότητας 250 κλινών. Οι ανωτέρω παροχές χορηγούνται για το χρονικό διάστημα των 8 εξαμήνων, που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των σπουδών, προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (συνολικά δηλαδή για έξι χρόνια). Σε περίπτωση αναστολής της φοlτησης ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται. 10. Μετεγγραφές ι) Μετεγγραφές από ΑΕΙ εξωτερικού:

28 - 24- Επιτρέπονται μόνο στο 5ο εξάμηνο, μετά από εξετάσεις και σε ποσοστό 10% επί του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση ε ίναι να έχει περάσει ο φοιτητής όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. Τις εξετάσεις διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στη Θεσσαλονίκη, το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από 1-15 Νοεμβρίου. ιι) Μετεγγραφές από ΑΕΙ εσωτερικού: Επιτρέπονται σε ποσοστό 6-10% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων. Το ακριβές ποσοστό ορίζει με απόφασή του το κάθε Τμήμα υποδοχής. Τα κριτήρια για τηv έγκριση μιας μετεγγραφής είναι λόγοι υγείας και αναπηρίας των ίδιων των φοιτητών και σε δεύτερη προτεραιότητα λόγοι οικονομικο ί, κοινωνικοί και οικογενειακοί. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά (ανάλογα με τους λόγους που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής συνήθως από 1-15 Νοεμβρίου. 11. Κατατόξεις Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν στο Τμήμα Φυσικής. Οι εξετάσεις για τους πτυχιούχους ΤΕΙ υπερδιετούς φοίτησης γίνονται από Κεντρική Επιτροπή στη Θεσσαλονίκη και η κατάταξη γίνεται στο 3ο εξάμηνο, ενώ για τους mυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ διετούς φοίτησης τις εξετάσεις διενεργει το lδιο το Τμήμα Φυσικής. 12. Αθλητικές δραστηριότητες Στο Παν/μιο λειτουργεί Γυμναστήριο στα πλαίσια του οποίου μπορούν να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν οι φοιτητές ένα πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων (στ ί βος, μπάσκετ, βόλλεϋ κολύμβηση, χορός κ.λ.π.) 13. Γραμματεία Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές για εξυπηρέτηση σε συνήθεις υποθέσεις τους (έκδοση βεβαιώσεων, ενημέρωση για την πορεία των σπουδών τους, θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας, έκδοση δελτίων ειδικού εισιτηρίου κ.λ.π) τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τις ώρες Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυπηρετεί κάθε μέρα και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου ( ). -Στις περιόδους των εγγραφών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών που απαιτε ί η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ισχύει

29 - 25- διαφορετικό ωράριο, το οποlο ορίζεται από τη Γραμματεία ανάλογα με τις ανάγκες..

30 - 26- Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ διδάσκοντες είναι: Το πρόγραμμα Σπουδών για το ακαδημαiκό έτος και οι Κ.Α. τιτλοι ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ Δ.Μ. ΥΠΟΧΡΕΩτΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ο εξάμηνο 2-11 Γενική Φυσική I Ν.Αλεξανδρόπουλος Επικούρηση: Σωτ. Ντανάκας 4,2, Διαφορικός και Ολοκλ.Λογισμός I 4,2,0 6 Β. Καλπακίδης, Αικ.Διαμαντή 2-13 Αλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία 3,1,0 4 Θ. Βλάχος 2-14 Εισαγωγή στις Μεθόδους Η/Υ I 2,0,4 6 Β.Παπαευθυμίου, Α. Μουκαρίκα, Θ. Μπάκας Επικούρηση : Α. Δούβαλης,Σ.Σκορδάς Δ.Κατσάνος,Μ. Δανιήλ Μ.Δiγκας 2ο εξάμηνο Γενική Φυσική 11 4,2,0 6 Ξ. Ασλάνογ λ ου Διαφορικός και ολοκλ. Λογισμός 11 4,2,0 6 Β.Καλπακίδης, Αικ.Διαμαντή Εργαστήρια Φυσικής Ι 1,0,3 4 Μ. Καμαράτος, Σ. Κέννου, Ε. Ευαγγέλου Επικούρηση: Μ.Λαμπράκη, Μ. Δίγκας ~(C!Πλιντ&βης \;. Σ:~\~ Διανυσματική Ανάλυση 3,1,0 4 Γ..Αδθν'ffiρης θ. ~ ().s~ ~ ") EIJII'Q ρ~σq Β DQfiΠάς Εισαγωγή στις Μεθόδους Η/Υ 11 * 2,0,4 6 Ν. Παπανικολάου,Θ. Μπάκας,Ε. Ευαγγέλου Επικούρηση:Γ. Καλλιντέρης (2), Μ. Δανιήλ 3ο εξάμηνο 2-31 Γενική Φυσική 111 4,2,0 6 Στ.Φούλιας, Ειρ. Θεοδωρίδου Επικούρηση: Κ. Αγγέλης

31 Σύγχρονη Φυσική Ι 3,1,Ο 4 Φ. Τριάντης, Αθ.Πάκου, Α.Μπολοβίνος 2-33 Εργαστήρια Φυσικής 11 1,0,3 4 Π.Τσέκερης(συντονιστής),Α.Λύρας, Ν. Μάνθος Ι.Ευαγγέλου, Α.Ιωαννίδου-Φίλη, Κ. Σκορδούλης, Π. Ονουφρίου Επικούρηση: Κ.Σταμούλης, Θ.Μερτζιμέκης 2-34 Μαθηματικά για Φυσικούς I 3,2,0 5 Ι. Βέργαδος Επικούρηση : Β. Χασιώτη 4ο εξάμηνο 2-41 Γενική Φυσική IY. 4,1,Ο 5 Β. Παπαευθυμίου Επικούρηση : Αλ. Δούβαλης 2-42 Σύγχρονη Φυσική 11 3,1,Ο 4 Φ. Τριάντης, Α. Μπολοβίνος, Α.Πάκου 2-43 Κλασσική Μηχανική I 3,1,0 4 Κ. Τ αμβάκης, Η. Τ ριανταφυλλόπουλος Επικούρηση : Α.Κιούση 2-44 Μαθηματικά για Φυσικούς 11 3,2,0 5 Ι. Βέργαδος Επικούρηση: Β.Χασιώτη 2-45 Εργαστήρια Φυσικής 111 1,0,4 5 Α. Χριστοδουλίδης(συντονιστής), Α. Μπολοβίνος, Κ.Κοσμίδης,Ι. Ευαγγέλου, Ν.Μάνθος Επικούρηση: Θ. Μερτζιμέκης,Π.Κολοβός,Χ.Παπαχριστοδούλου, Α.Λαγογιάννης 5ο εξάμηνο 2-51 Κβαντική Θεωρία Ι 3,1,0 4 Κ. Βαγιονάκης Επικούρηση: Δ.Γιούτσος 2-52 Κλασσική Ηλεκτροδυναμική I 3,1,0 4 Χ.Κολάσης Επικούρηση: Δ. Κεχαγιάς 2-53 Κλασσική Μηχανική 11 3,1,0 4 Κ.Ταμβάκης Επικούρηση : Α. Δέδες ( και 1 επιλεγόμενο άπό τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το χειμερινό εξάμηνο)

32 - 28-6ο εξάμηνο 2-61 Κβαντική Θεωρία 11 3,1,0 4 Γ. Λεοντάρης Επικούρηση : Δ.Γιούτσος 2-62 Κλασσική Ηλεκτροδυναμική 11 3,1,0 4 Χ.Κολάσης, Α, Πολυχρονάκος Επικούρηση : Δ. Κεχαγιάς 2-63 Ηλεκτρονική Φυσική και Εργαστήρια 3,1,2 6 Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Ευαγγελάκης Επικούρηση : Δ. Κατσάνος, Κ. Αγγέλης (και 1 επιλεγόμενο από τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο) 7ο εξάμηνο 2-71 Στατιστική Φυσική 3,1,0 4 Ε.Μόνεσης Επικούρηση : Π. Καντή (και 3 επιλεγόμενα από τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το χειμερινό εξάμηνο) 8ο εξάμηνο 2-81 Στατιστική Φυσική 11 3,1,0 4 Ε. Μάνεσης Επικούρηση : Π. Καντή (και 3 επιλεγόμενα από τον κατάλογο των μαθημάτων που προσφέρονται το εαρινό εξάμηνο) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Χ1. Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι Κ. Κοσμίδης, Αθ. Πάκου,!. Ευαγγέλου Χ2. ty1αθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Γ. Λεοντάρης, Θ. Κοσμάς 3,1,0 4 Π ΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 3,1,0 4 24, 44

33 - 29- Χ3. Πιθανότητες και Στατιστική 3,1, Ο 4 Σ. Παπαχρήστος Χ4. Γενική Χημεία 4,0,2 6 Χ5. Γενική Μετεωρολογία και Κλιματολογία 3,1, Ο 4 Β. Κατσούλης Επικούρηση : Α.Φωτιάδη Χ6. Εισαγωγή στην Αστροφυσική 3,1, Ο 4 Β. Τσικούδη Ε πικ ο ύ ρηση : Μ.Μάρκου Χ?. Φυσική Στερεάς Κατάστασης I 3,1,0 4 Χ. Παπαγεωργόπουλος Επικούρηση : Β. Σάλτας ΧΒ. Πυρηνική Φυσική I 3,1, Ο 4 Ν. Νικολής Χ9. Ατομική και Μοριακή Φυσική I 3,1, Ο 4 I. Φίλης Χ10. Θεωρία Ομάδων 3,1, Ο 4 34, 44 Ν. Μπατάκης Χ11. Φυσική το.υ Ηλίου και του Διαστήματος 3,1,0 4 Χ6 Κ.Αλυσσανδράκης Χ12. Βαρύτητα και Γεν. Θεωρία Σχετ/τας 4,1,0 5 43, 62 Ν. Μπατάκης Χ13. Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής I 1,0,3 4 Π. Ασημακόπουλος, Θ. Μπάκας, Ι. Ιωαννίδης Χ14. Φυσική Πλάσματος 3,1,0 4 31,62 Γ. Θρουμουλόπουλος Χ 15. Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Φυσικής 1,0,3 4 Χ 16. Διπλωματική Εργασία Ι *** 5 Χ17. Φυσικοχημεία I 3,1, Ο 4 Σ.Φούλιας Χ18. Πολύπλοκα Συστήματα 3,1,Ο 4 43, 53 Σ. Ευαγγέλου Χ19. Εφαρμογές Ακτινοβολίας Συγχρότρου 3,1, Ο 4 Ν. Αλεξανδρόπουλος ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ Β** ΧΒ1. Στοιχειώδη Σωμάτια 3,1, Ο 4 61 Κ. Βαγιονάκης ΧΒ2. Βιοφυσική 3,1,0 4 Μ. Τζαφλίδου, Δ. Ματθόπουλος, Ι.Λεοντίου

34 - 30- ΧΒ3. Ο Φυσικός και ο Κόσμος ΧΒ4. Ιστορία Φυσικών Επιστημών Ν.Αλεξανδρόπουλος XBS. Δυναμική Μετεωρολογία ΧΒ6. Α.Μπαρτζώκας Επικούρηση : Χ.Λώλης Μηχανική Ρευστών Ε. Τζlμας ΧΒΑ. Μάθημα από άλλο Τμήμα**** 3,0,0 3 3,0,0 3 3,1,0 4 3,1,0 4 xs Τα ανωτέρω μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο εφόσον τα δηλώσουν 8 τουλάχιστον φοιτητές. Οι Τομείς όμως έχουν την ευχέρεια να επαναλάβουν τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων και στο εαρινό εξάμηνο. Επίσης στην κρίση τους είναι αν θα διδάξουν κάποιο μάθημα που το δήλωσαν λιγότεροι από 8 φοιτητές.

35 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ EAPINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Ε1. Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής 11 Ε2. Θ. Μπάκας, Σ.Κέννου Επιστήμη Η/Υ Γ. Ευαγγελάκης Ε3. Διδακτική της Φυσικής Φ.Κρομμύδας Ε4. Φυσική της Ατμόσφαιρας Α. Μπαρτζώκας Επικούρηση : Α.Φωτιάδη,Μ. Μάρκου, Χ.Λώλης Ε5. Φυσική Στερεάς Κατάστασης 11 Χ. Παπαγεωργόπουλος Επ~ούρηση : Σ. Σκορδάς Ε6. Πυρηνική Φυσική 11 Ν. Νικολής Ε?. Ατομική και Μοριακή Φυσική 11 Ε8. Ι.Φίλης Γαλαξίες κaι Κοσμολογία Β. Τσικούδη Ε9. Ειδ.Θέμ.Κβαντ. και Εισ. στη Θεωρ. Πεδίου Ε1 Ο. Κ. Ταμβάκης Επιστήμη των Υλικών Α.Μουκαρίκα Ε11. Εργαστήρια Νεώτερης Φυσικής 11 Α.Πάκου, Κ.Κοσμίδης Ε12. Σύγχρονη Οπτική Ε13. Α. Χριστοδουλίδης Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Ε. Ευαγγέλου Ε14. Διπλωματική Εργασία 11 *** Ε15. Φυσικοχημεία 11 Ε16. Ε17. Ε18. Ε19. Σ. Φούλιας Κρυσταλλοδομή Ειρ. Θεοδωρίδου Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική Κ. Ιωαννίδης Φυσική των Laser και εφαρμογές Α. Λύρας, Παρατηρησιακή Αστροφυσική Κ. Αλυσσανδράκης Επικούρηση : Χ. Λώλης 3,1,0 4 3,0,2 5 3,0,0 3 3,0,2 5 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 2,0, ,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 3,1,0 4 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 51 Χ6 51, 61

36 - 32- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'** ΕΒ1. Πηγές Ενέργειας Γ. Θρουμουλόπουλος ΕΒ2. Ιατρική Φυσική Τ. Καλέφ-Εζρό, Κ.Ρήγας ΕΒ3. Φιλοσοφlα της Φυσικής ΕΒ4. Π. Τ σέκε ρης, Κ.Σκορδούλης Φυσική Περιβάλλοντος Β.Κατσούλης Επικούρηση: Μ. Μάρκου ΕΒΑ. Μάθημα από άλλο Τμήμα**** 3,0,0 3 3,1,0 4 3,0,0 3 3,1, Τα ανωτέρω μαθήματα προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο εφόσον τα δηλώσουν 8 τουλάχιστον φοιτητές. Οι Τομείς όμως έχουν την ευχέρεια να επαναλάβουν τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων και στο χειμερινό εξάμηνο. Επίσης στην κρίση τους είναι αν θα διδάξουν κάποιο μάθημα που το δήλωσαν λιγότεροι από 8 φοιτητές. *Το μάθημα 'ΈΙΣΑΓΩΓΗ ΣτιΣ ΜΕΘΟΔQγΣ Η/Υ 11" είναι υποχρεωτικό για τους εισαχθέντες από το έτος και εξής. **Στα επιλεγόμεν α μ θήματα υπάρχει ο περιορισμός ότι από την κατηγορία Β δεν μπορεί ο φοιτητής σ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του να πάρει περισσότερα από 3. *** Όσοι φοιτητές παίρνουν Διπλωματική Ι δεν μπορούν να πάρουν και Διπλωματική 11, εκτος αν πρόκειται για εργασία που η έκτασή της δικαιολογεί τη συνέχισή της και σε άλλο εξάμηνο. **** Τα μαθήματα από c στη διάρκεια των σπου ι. '1 Τμήμα του Πανεπιστημίου, που δικαιούται ο φοιτητής να πάρει ο υ, είναι 2 κατ' ανώτατο όριο.

37 -33- Δ1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Μετεωρολογία ΜΑΘΗΜΑτJΚΩΝ Α. Μπαρτζώκας Επικούρηση : Α. Φωτιάδη Γεν. Αστρονομία Φ. Κρομμύδας Μαθηματική Φυσική Γ. Λεοντάρης, Θ. Κοσμάς ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πειραματική Φυσική I Κ. Κώτσης Πειραματική Φυσική 11 Εφ. Θεοδωρίδου Επικούρηση : Σωτ. Ντανάκας Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής I. Φίλης (συντονιστής) Κ. Ιωαννίδης Αθ. Ιωαννίδου-Φίλη Π. Ονουφρίου ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ενική Φυσική I Ν. Παπανικολάου Γενική Φυσική 11 Κ.Κώτσης Επικούρηση : Σωτ. Ντανάκας Εισαγωγή στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Γ. Ευαγγελάκης ΤΜΗΜΑ Π.Τ.Δ.Ε. Βασική Φυσική I Η. Τ ριανταφυλλόπουλος Βασική Φυσκή 11 Η. Τ ριανταφυλλόπουλος, Κ.Σκορδούλης Βασική Φυσική 111, IV Γ. Παντής ΕΚΠΑΙΔΕΥτΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Το τρέχον ακαδημαίκό έτος βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια τα παρακάτω μέλη Δ~Π: Ευάγγελος Τζίμας, λέκτορας, 6μηνη από

38 - 34- Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η περιγραφή των υποχρεωτικών και κατ' επιλογή μαθημάτων που ακολουθεί, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα του προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Από αυτά θα διδαχθούν όλα τα υποχρεωτικά και από τα κατ' επιλογή, εκείνα τα οποία θα δηλωθούν από 8 τουλάχιστον φοιτητές και εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα από τον αντίστοιχο Τομέα. Ο κωδικός αριθμός που προηγείται του τίτλου κάθε υποχρεωτικού μαθήματος υποδηλώνει, με το πρώτο ψηφίο το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα και με το δεύτερο, τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος στο αντίστοιχο εξάμηνο. Ακολουθεί, σε παρένθεση, το γραμμα Υ (Υποχρεωτικό) ή Ε (Επιλεγόμενο) και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων του μαθήματος. Ο αριθμός, μετά τον τίτλο κάθε μαθήματος, υποδηλώνει τις ανά εβδομάδα ώρες διδασκαλίας. Τα επιλεγόμενα μαθήματα του?ου και 8ου εξαμήνου χαρακτηρίζονται περαιτέρω ως ΕΑ και ΕΒ. Αν και είναι ελεύθερη η επιλογή μαθημάτων συγχρόνως και από τις δυο αυτές κατηγορίες, πρέπει η συνολική επιλογή κάθε φοιτητή και για τα δυο εξάμηνα να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον μαθήματα ΕΑ. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩτΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1.1 (Υ6) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ I (6) Διανύσματα, κίνηση σε μια διάσταση, κίνηση στο επίπεδο, δυναμική του σωματίου, έργο και ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας, διατήρηση της ορμής, κρούσεις, κινηματική της περιστροφής, δυναμική της περιστροφής και διατήρηση της στροφορμής, ισορροπία των στερεών σωμάτων, ταλαντώσεις, παγκόσμια έλξη, στατική των ρευστών, δυναμική των ρευστών. 1.2 (Υ6) ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩτΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ I (6) Ακολουθίες. Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Όρια, συνέχεια, βασικά θεωρήματα. Αντίστροφες συναρτήσεις. Παραγωγίσιμες συναρτήσεις, βασικά θεωρήματα, εφαρμογές. Ορισμός και γενικές ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος. Αόριστο ολοκλήρωμα και σχέση των δύο ολοκληρωμάτων. Αλλαγή μεταβλητής. Μέθοδοι ολοκληρώσεως. Ορισμός και ιδιότητες της λογαριθμικής και εκθετικής συνάρτησης, καθώς και των aντίστροφων τριγωνομετρικών και υπερβατικών συναρτήσεων. 1.3 (Υ4) ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥτΙΚΗ ΓΕΩΜΗΡΙΑ (4) Βασικές αλγεβρικές δομές, ημιομάδες, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα. Ομοιομορφισμός. Διανυσματικοί χώροι, βάσεις, γινόμενα aνυσμάτων. Στοιχεία από την Αναλυτική Γεωμετρία του επιπέδου και του χώρου. Εξίσωση ευθείας, κύκλου. κωνικών τομών, σφαίρας, κλπ. Γραμμικοί μετασχηματισμοί, πίνακες, ορίζουσες, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα. Εφαρμογές. 1.4 (Υ6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Η/Υ I (6) Εισαγωγή στην Fortran IV. Απλές εντολές εισόδου/εξόδου. Εντολές καθορισμού. Εντολές ελέγχου. Εντολές μορφής. Μεταβλητές με δείκτες. Υποπρογράμματα. Εντολές επικοινωνίας προγραμμάτων -υποπρογραμμάτων.

39 - 35-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2.1 (Υ6) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 (6) Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη, ηλεκτρικό πεδίο, Νόμος του Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, πυκνωτές και διηλεκτρικό, ηλεκτρικές ιδιότητες τηε ύλης, ρεύμα και αντίσταση, ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα, μαγνητικό πεδίο, νόμος Ampere, νόμος Faraday aυτεπαγωγή, μαγνητικές ιδιότητες της ύλης, εναλλασόμενο ρεύμα, κυκλώματα RCL, εξισώσεις Maχwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 2.2 (Υ6) ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩτΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 11 (6) Γενικευμένα ολοκληρώματα. Σειρές. Δυναμοσειρές. Λίγα από τον Ευκλείδιο χώρο Rn. Διανυσματικές συναρτήσεις. Πραγματικές συναρτήσεις πολλών πραγματικών μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. Τύπος του Taylor. Ολικά διαφορικά. Μέγιστα και ελάχιστα. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Βασικά Θεωρήματα. Σειρές Fourier. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. 2.3 (Υ4) ΕΡΓΑΗΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I (4) Μηχανική: Όργανα μετρήσεων, Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Δυνάμεις, Ροπές. Επαλήθευση των νόμων του Newton Διατήρηση ορμής, στροφορμής και Ενέργειας. Ταλαντώσεις. Τριβή. Θερμότητα: Θερμική διαστολή. Ειδικές θερμότητες. Λόγος γ=cρ/cν. Μηχανικό Ισοδύναμο θερμότητας. Στατιστικά φαινόμενα. 2.4 (Υ4) ΔΙΑΝΥΣΜΑτΙΚΗ ΑΝΜΥΣΗ (4) Διανύσματα, Εξίσωση ευθείας, Βαθμωτό Γινόμενο, Μετασχηματισμός προβολών Διανύσματος κάτω από περιστροφή των αξόνων, Εξίσωση του Επίπεδου, το Διανυσματικό γινόμενο, Διανυσματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, Καμπύλες χώρου και Εφαπτόμενο διάνυσμα. Μήκος και Καμπυλότητα καμπύλης, Πολικές συντεταγμένες, Επιφάνειες, Η παράγωγος κατεύθυνσης, Ιδιότητες της κλίσης grad f, Βαθμωτά και Διανυσματικά Πεδία. Γραμμές Ροής, Απόκλιση, Στροβιλισμός, Η Λαπλασιανή, Προσανατολισμένες επιφάνειες, Επικαμπύλια Ολοκληρώματα, Συνεκτικοί τόποι, Συντηρητικά πεδία, Διανυσματικό δυναμικό, Θεώρημα της Απόκλισης- Τύπος του Green, οι Ταυτότητες του Green, Το Θεώρημα του Green, Το Θεώρημα του Stokes, Καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων, Διαφορικοί τελεστές, Εξίσωση Laplace, Τανυστές, τετραδιανύσματα, Γραμμικοί Διανυσματικοί χώροι. 2.5 (Υ5) Εισαγωγή στις μεθόδους Η/Υ 11 (6) 30 ΕΞΑΜΗΝΟ 3.1 (γ6) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 111 (6) Κύματα στα ελαστικά μέσα. Είδη κυμάτων, κυματικά μεγέθη, κυματική εξίσωση. Αρμονικά κύματα. Συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, διασκεδασμός. Ταχύτητα διαδόσεως σε διάφορα ελαστικά μέσα. Διάδοση κύματος σε διαφορετικά μέσα. Χαρακτηριστική αντίσταση μέσου. Ηχητικά κύματα. Εξισώσεις Maxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Φύση και διάδοση φωτός. Ανάκλαση, διάθλαση. Συμβολή, περίθλαση, φράγμα, φάσματα. Πόλωση, διπλή διάθλαση. 3.2 (γ4) ΣγΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ I (4) Στοιχεία ειδικής και γενικής θεωρίας σχετικότητας. Παλαιά Κβαντομηχανική. Στοιχεία Κβαντομηχανικής. Στοιχεία Ατομικής Φυσικής.

40 (Υ3) ΕΡΓ AHHPIA ΦΥΣΙΚΗΣ 11 (3) Πειράματα Ηλεκτρισμού. Στατικός ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό πεδίο. Ηλεκτρικό ρεύμα και ΗΕΔ. Το γαλβανόμετρο D' Arsonνal. Βαλλιστικό Γαλβανόμετρο. Μέθοδοι μηδενισμού, γέφυρες. Ποτενσιόμετρα. 3.4 (Υ5) ΜΑΘΗΜΑτΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ I (5) Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης (χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς, τέλεια διαφορικό, κ.λπ.). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Γραμμική ανεξαρτησία. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Μέθοδος πινάκων. Μέθοδος μεταβολής παραμέτρων. Λύσεις διαφορικών εξισώσεων σε σειρές (Legendre, Bessel, Hermίte). Ολοκληρωτικοί μετασχημασμοί Foυrίer, Laplace. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Μέθοδος διαχωρισμού μεταβλητών. Εφαρμογές. Συναρτήσεις Green. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4.1 (Υ5) ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV (5) Βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής. Καταστατικές εξισώσεις. Θερμοδυναμικό αξιώματα. Θερμοδυναμικά δυναμικά. Μετατροπές φάσεων απλής ουσίας. Κινητική θεωρία αερίων. Μικροσκοπική ερμηνεία μακροσκοπικών μεγεθών. Κατανομή μοριακών ταχυτήτων κατά Maxwell. Κλασσική ερμηνεία θερμοχωρητικότητας. Φαινόμενα μεταφοράς. 4.2 (Υ4) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 11 (4) Στοιχεία Μοριακής Φυσικής και Φυσικής Στερεού Σώματος. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων. 4.3 (Υ4) ΚΛΑΣΣΙΚΗ MHXANIKH I (4) Γενικευμένες συντεταγμένες, συστήματα αναφοράς. Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. Νευτώνεια Μηχανική. Φορμαλισμός Lagrange. Νόμοι διατήρησης. Κίνηση σε κεντρικό δυναμικό. Πεδίο βαρύτητας. Σκέδαση. 4.4 (Υ5) ΜΑΘΗΜΑτΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ 11 (5) Μιγαδικές συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής. Συνθήκες Cauchy- Riemman. Αναλυτικές Συναρτήσεις. Εκθετικές, λογαριθμικές, τριγωνομετρκές συναρτήσεις. Σύμμορφες απεικονήσεις. Θεωρήματα και τύπος του Cauchy. Βασικά θεωρήματα. Δυναμοσειρές. Σειρές Taylor και Lorentz. Ρίζες. Ανώμαλα σημεία και ολοκληρωτικά υπόλοιπα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων με τη μέθοδο των υπολοίπων. 4.5 (Υ3) ΕΡΓ AHHPIA ΦΥΣΙΚΗΣ 111 (3) 1. Πειράματα μεταβατικών και εναλλασσόμενων ρευμάτων: Κυκλώματα RC, RL και RLC, σύνθετες αντιστάσεις, φίλτρα συχνοτήτων, γέφυρες. 2. Πειράματα οπτικής ορατού φωτός με laser και με κλασσικές πηγές : Ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, σκέδαση, συμβολή, περίθλαση, μήκος κύματος και ταχύτητα διαδόσεως φωτός - φακοί - οπτικές ίνες - ολογραφία - οπτική φασματοσκοπία, φάσματα εκπομπής, φάσματα απορρόφησεως. 3. Πειράματα οπτικής μικροκυμάτων: Κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, συμβολή και περίθλαση μικροκυμάτων - οπτικοί κυματοδηγοί. 4. Πειράματα ακουστικής υπερήχων : Φασματική κατανομή, κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύματος, ταχύτητα διαδόσεως, συμβολή και περίθλαση υπερήχων.

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών

Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τμήμα Φυσικής Πληροφορίες: Μ. Τόμα - Δρένου Τηλ:2310/998120 Fax: 2310/998122 e-mail: info@physics.auth.gr Κτίριο: Γραμματειών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από:

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από: Η Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) είναι μία από τις βασικές διοικητικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και αποτελείται από: 1. το Τμήμα Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικής Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματεία Τμήματος: Ελένη Καντιδάκη, Γραφείο: 307 +30 2810 394308 Εmail: kandida@physics.uoc.gr Γραμματεία Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε Α Ρ Ι Ν Ο Υ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ:.2009-2010.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε Α Ρ Ι Ν Ο Υ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ:.2009-2010. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε Α Ρ Ι Ν Ο Υ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ:.2009-2010. Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Ε Κ Δ O T Ε Σ Υ021. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει αλλάξει ο τρόπος επιλογής των δωρεάν συγγραμμάτων. Ο κάθε σπουδαστής, μαζί με την δήλωση των μαθημάτων, θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 10.45-12.30 αίθ. V (Α Τμήμα) 12.45-14.30 αίθ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. 10.45-12.30 αίθ. V (Α Τμήμα) 12.45-14.30 αίθ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ --------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Κατατακτήριες 2009-2010 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα: 13.04.2009 Αρ.Πρωτ. 496 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009 2010 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 8:45-10:30, αμφ.2 13:00-15:00, Εργαστήρια. 10:45-12:30 101, κτ.σεμφε (Τμήμα Α) 102, κτ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 8:45-10:30, αμφ.2 13:00-15:00, Εργαστήρια. 10:45-12:30 101, κτ.σεμφε (Τμήμα Α) 102, κτ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 9001 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 9002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 9003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 8:45-10:30 Αμφ.4 αμφ.2 15:00-17:00, Εργαστήρια 12:45-14:30 Αμφ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα