Αριθμός η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------"

Transcript

1 Αριθμός η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την 29 η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με αριθμό 16/ , η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος: 1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Κατερίνα - Πρόεδρος, 2) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 9) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 10) Αξιώτη Βικτωρία, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Βακάλογλου Παντελής, 13) Βουκελάτος Σπυρίδων, 14) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 15) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 16) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 19) Θωμόπουλος Βασίλειος, 20) Καββαδία Θεοδοσία, 21) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λέκκα Ελένη, 23) Μουστάκας Θεοδόσιος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Τσαλαμιδά Αναστασία, 26) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 27) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 28) Καυκάς Γεώργιος, 29) Μανέτας Ιωάννης, 30) Ντρίνιας Θεόδωρος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Σαμούρη-Βαγενά Βίβιαν, 34) Τζανάκος Νικόλαος και 35) Τσιμπούκης Ιωάννης. Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Μπιρλή Ελένη, Νικηφορίδης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Οικονομόπουλος Νικόλαος και Παναγιωτόπουλος Ανδρέας δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν. Οι κ.κ. Δημαράς Ιωάννης, Μπίρμπα Ουρανία, Νικολάου Ανδρέας και Σπαρτινός Κων/νος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντες δικαιολογημένα. Οι κ.κ. Μπακαλάρος Χρήστος, Κακατσίδης Βασίλειος, Φίλιας Ανδρέας και Χριστόπουλος Κων/νος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά. Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.... (Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Φίλιας Ανδρέας, Χριστόπουλος Κων/νος και Μπακαλάρος Χρήστος). Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος, εισάγει το αριθμ. 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παμπελοποννησιακού Σταδίου» (σχετική η αριθμ. 184/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ.). Το Σώμα, άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε την αριθμ. 184/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με τη διευκρίνιση ότι οι κ.κ. Φίλιας Ανδρέας, Μανέτας Ιωάννης, Χριστόπουλος Κων/νος, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Καυκάς Γεώργιος, Μπακαλάρος Χρήστος και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, ενώ οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης και Γρηγόρης Ηλίας δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», το Σώμα,

2 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/ (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και λαμβάνοντας υπ όψιν τα επί μέρους άρθρα της από Σύμβασης Παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου στο Δήμο Πατρέων μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, και τις ισχύουσες διατάξεις των παρακάτω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων: 1. Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ) Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 2. Π.Δ. 456/88 (ΦΕΚ 847/ ) Κανονισμός Λειτουργίας του ΝΠΔΔ Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας. 3. Ν. 1362/2001 (ΦΕΚ Β 1362/ ) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας (που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001). 4. Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/ Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης. 5. Π.Δ. 219 (ΦΕΚ Α 221/ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλήματος. 6. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 7. Ν. 3801/ Ν. 3852/2010 εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΙ Το Π.Σ. είναι η σημαντικότερη σύγχρονη πολύ-δύναμη αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων και μία από τις σπουδαιότερες της χώρας. Επί πλέον η Περιμετρική, η λεωφόρος Βενιζέλου και κύρια η σύνδεση τους το καθιστούν προσβάσιμο στους πολίτες όλων των γεωγραφικών Διαμερισμάτων της πόλης και με την κατάλληλη αξιοποίηση του μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (Σχολικού, σωματειακού, μαζικού λαϊκού), όσο και του πολιτισμού. 2

3 Η επίτευξη αυτού του σκοπού προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των αθλητικών χώρων μέσα από την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού που θα περιλαμβάνει : 1. Τη συστηματική και σχεδιασμένη διάθεση των αθλητικών χώρων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την εφαρμογή πρωτοποριακών ελκυστικών ψυχαγωγικών προπονητικών προγραμμάτων συνδυασμένων με άλλες θεματικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (πολιτισμός, ρατσισμός, περιβάλλον, ανακύκλωση, κυκλοφοριακή αγωγή, εξαρτήσεις, σχολική βία - Bulling κ.ο.κ.) που θα διαμορφώνουν αθλητικές και ευρύτερες βιωματικές στοχεύσεις. 2. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία για την ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού και των υποδομών τους μέσα από αθλητικές ακαδημίες χαμηλού κόστους λειτουργίας και κοινωνικά αθλητικά προγράμματα που θα μειώσουν δραστικά ή και θα εξαλείψουν τον αποκλεισμό από τον αθλητισμό παιδιών από τα ασθενέστερα οικονομικά λαϊκά στρώματα 3. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στους συλλόγους μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης, την προβολή του κοινωνικού τους έργου και δράσεις προσέλκυσης και ενθάρρυνσης των πολιτών για ενεργητική συμμετοχή και παραπέρα μαζικοποίηση του μαζικού λαϊκού αθλητικού κινήματος 4. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ΑΜΕΑ με τη δημιουργία προϋποθέσεων και τη βελτίωση των υποδομών για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους. 5. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των στεγασμένων χώρων του Π.Σ στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς με αποδεδειγμένη την αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών τους με δικές τους δυνάμεις. 6. Τη δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη δράσεων αναψυχής σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς. 7. Την υποβολή και αποδοχή προτάσεων για διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε συνεργασία με ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες, διεθνείς ενώσεις, συλλόγους και οργανώσεις νεολαίας και με την αξιοποίηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 8. Ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 9. Διοργάνωση θεματικών ενημερωτικών εκδηλώσεων στον ευρύτερο τομέα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών. 10. Διοργάνωση εμπορικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων χωρίς να παρεμποδίζουν ή να υποβαθμίζουν την αθλητική χρήση. 11. Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε προσδιορισμένους χώρους, που να μην προσβάλλουν την αισθητική των εγκαταστάσεων και σε συμφωνία με τους διεθνείς κανονισμούς για τη διαφήμιση σε αθλητικούς χώρους και φορείς. 3

4 12. Εκπόνηση μελετών για εκσυγχρονισμό, ανακαίνιση και βελτίωση των υπαρχόντων χώρων στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τα Ολυμπιακά Ακίνητα. 13. Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υλοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 σελίδα του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων όπου εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ.15934/20631 δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβέρνησης αρ. φύλλου 3492 στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των αθλητικών υλικοτεχνικών υποδομών του Δήμου. Είναι δυνατόν μετά από εισήγηση του Δημάρχου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ανατίθεται μέρος ή και το σύνολο των Χρήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων. Προτείνεται η σύσταση Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοποννησιακού Σταδίου της οποίας ο πρόεδρος, ο αριθμός των μελών, τα μέλη και η θητεία της ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Δημάρχου. Στη Διοικούσα Επιτροπή παραχωρείται η διοίκηση και η διαχείριση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου όπως αυτή ορίζεται και περιγράφεται στο άρθρο 26 σελίδα του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων όπου εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ.15934/20631 δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβέρνησης αρ. φύλλου 3492 στις 31 Δεκεμβρίου Η Διοικούσα Επιτροπή συνεργάζεται όπου απαιτείται με τις διευθύνσεις του Δήμου, τους Αντιδημάρχους, υπό την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Αθλητισμού. 3. ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ. ΕΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΗΓΟΣ. 4. ΩΡΑΡΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ωράριο λειτουργίας του Π.Σ. καθορίζεται ως εξής : 1. Καθημερινές Σάββατο - Κυριακή

5 3. Αργίες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. έχει τη δικαιοδοσία να παρατείνει ή να τροποποιεί έκτακτα με απόφαση της το παραπάνω ωράριο λειτουργίας του Π.Σ. ή μέρους των εγκαταστάσεων του, όταν αυτό υπαγορεύεται από τις ανάγκες του αθλητισμού της πόλης (αγώνες έκτακτες προπονήσεις κ.ο.κ.), πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών ή άλλων Εκδηλώσεων και Χρήσεων. Με βάση το ωράριο λειτουργίας και τις υφιστάμενες κάθε φορά αιτήσεις χρήσης η Διοικούσα επιτροπή διαμορφώνει και ανακοινώνει έγκαιρα το εποχιακό πρόγραμμα λειτουργίας του Π.Σ. ( φθινοπωρινό χειμερινό -εαρινό - καλοκαιρινό)με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του. Το Ωράριο και το Πρόγραμμα Λειτουργίας ανά Αθλητικό Χώρο αναγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα και αναρτώνται έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr ) και στην ιστοσελίδα των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 5. ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 5.1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για χρήση μακράς διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο κατά το μέγιστο, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στους παρακάτω, μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : 1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες 2. Φορείς Δημόσιας Εκπαίδευσης 3. Αθλητικοί φορείς «κατηγορίες 1, 2, 3» (Παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 4. Φορείς νεολαίας 5. Συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων 6. Μη κερδοσκοπικοί Κοινωνικοί, Πολιτιστικοί, Καλλιτεχνικοί φορείς 7. Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ου και 2 ου βαθμού 8. Φορείς ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 5.2 ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για έκτακτη χρήση μικρής διάρκειας από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του: 5

6 Όλους τους φορείς του άρθρου 5. 1 του παρόντος κανονισμού. 5.3 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οι ανοικτοί χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι ανοικτοί βοηθητικοί χώροι του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για χρήση ετήσιας διάρκειας κατά το μέγιστο, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης ή έκτακτης μικρής διάρκειας από μερικές ώρες μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : Τους συλλογικούς φορείς του άρθρου 5.1 κατηγορίες 2-8 του παρόντος κανονισμού 5.4 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΈΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οι στεγασμένοι χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι στεγασμένοι βοηθητικοί χώροι του Π.Σ. παρέχονται στους παρακάτω φορείς μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του, δωρεάν για χρήση μικρής διάρκειας από μερικές ώρες μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και για χρήση ετήσιας διάρκειας κατά το μέγιστο, με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής προς τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και μετά από εισήγηση του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Διοικούσα Επιτροπή παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της παροχής χρήσης σε φορέα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο: Τούς συλλογικούς φορείς του άρθρου 5.1 κατηγορίες 2-8 του παρόντος κανονισμού 5.5 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις, οι χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι βοηθητικοί χώροι του Π.Σ., είναι δυνατόν να παρασχεθούν ανταποδοτικά για έκτακτη χρήση μικρής διάρκειας από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας επιτροπής και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού υπό τους όρους ότι α. δεν επηρεάζεται αρνητικά η αθλητική χρήση του Π.Σ. και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και β. διασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Πατρέων, στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : 1. Όλοι οι φορείς «κατηγορία 4» (παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 6

7 2. Εμπορικές Εταιρείες εξαιρουμένων όσων έχουν σχέση με το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα συμπληρώματα διατροφής και οτιδήποτε άλλο αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα ή είναι δυνατόν να προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα της πόλης. 5.6 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. είναι δυνατόν να παρασχεθούν ανταποδοτικά για χρήση μακράς διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο κατά το μέγιστο, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς χρονικό περιορισμό στους παρακάτω φορείς μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπό τους όρους ότι α. δεν επηρεάζεται αρνητικά η αθλητική χρήση του Π.Σ. και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και β. διασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Πατρέων : Αθλητικούς φορείς «κατηγορία 4» (παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 6. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η δωρεάν ή ανταποδοτική χρήση οποιασδήποτε διάρκειας και μορφής των αθλητικών χώρων, των χώρων κοινής και πολλαπλής χρήσης και των βοηθητικών χώρων του Π.Σ. παρέχεται υπό τους όρους : α. ο φορέας χρήσης αναλαμβάνει την ευθύνη της αποκατάστασης φθορών ή ζημιών, που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης που θα κάνει β. Σε περίπτωση εσκεμμένης πρόκλησης φθορών ή ζημιών εκτός από την αποκατάσταση τους, μπορεί να αποβληθεί ο χρήστης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής γ. Οι φορείς χρήσης τηρούν απαρέγκλιτα το πρόγραμμα λειτουργίας που κάθε φορά καταρτίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. Απαγορεύεται ρητά η εμπορική εκμετάλλευση και κάθε μορφής κερδοσκοπία από τους παραπάνω χρήστες που τους παρέχονται δωρεάν για χρήση εγκαταστάσεις του Π.Σ., μηδενός εξαιρουμένου. Σε περίπτωση ανάπτυξης κερδοσκοπικής τους δραστηριότητας θα προειδοποιούνται αρχικά εγγράφως από τη Διοικούσα Επιτροπή και αν δεν συμμορφώνονται θα αποβάλλονται από το Π.Σ. με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και σχετική έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού. Ειδικότερα για τη λειτουργία Αθλητικών Ακαδημιών και Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. ορίζονται ρητά τα εξής : 1. Δικαίωμα λειτουργίας Αθλητικής Ακαδημίας κι Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. έχουν αποκλειστικά οι αναγνωρισμένοι από τη Γ.Γ.Α. ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι των Ολυμπιακών Αθλημάτων, που έχουν σταθερή και αξιόπιστη αγωνιστική δραστηριότητα (συμμετοχή στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Τοπικής ή 7

8 Περιφερειακής ένωσης ή της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας του αθλήματος που καλλιεργούν) και τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους προπονητές της Αθλητικής τους Ακαδημίας. 2. Για τη λειτουργία Αθλητικής Ακαδημίας ή Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου Ολυμπιακού Αθλήματος στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. απαιτείται ειδική άδεια την οποία παρέχει με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού, αφού το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο α. υποβάλλει ειδική αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή β. αποδεχθεί τους όρους της μη κερδοσκοπικής λειτουργίας τους και τους παιδαγωγικούς όρους που περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και γ. ορίσει με απόφαση του Δ.Σ. Έφορου-υπεύθυνο της Αθλητικής Ακαδημίας ή του Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων. 3. Στα Αθλητικά σωματεία που πληρούν τους όρους λειτουργίας Αθλητικής Ακαδημίας και Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων που θέτει ο παρών κανονισμός λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν. 4. Οι Αθλητικές Ακαδημίες και τα Τμήματα Προετοιμασίας Υποψηφίων των ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων παρέχουν δωρεάν αθλητική εκπαίδευση στη νεολαία της πόλης. Δεν επιτρέπεται η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας ανταποδοτικού χαρακτήρα ανάμεσα στο Δήμο Πατρέων και τα ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία για τη λειτουργία κερδοσκοπικών Αθλητικών Ακαδημιών. Κατά τις περιόδους που το Κράτος δεν επιδοτεί το μισθολογικό κόστος των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων η Διοικούσα Επιτροπή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων Αθλητικών Σωματείων και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού μπορεί να επιτρέψει με απόφαση της την προσωρινή (χρονικής διάρκειας μίας αγωνιστικής περιόδου κατά το μέγιστο), όσο το κράτος εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στην υποχρέωση του για δωρεάν παροχή αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελληνική νεολαία, καθιέρωση και είσπραξη πολύ χαμηλών διδάκτρων αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους και ορισμένων εύλογων εξόδων. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει το ανώτερο όριο των διδάκτρων που θα βασίζεται σε αντικειμενική οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού τους που θα διενεργεί. 5. Σε περιπτώσεις αναγκαστικής προσωρινής καθιέρωσης (λόγω αδιαφορίας του κράτους) πολύ χαμηλών διδάκτρων στις Αθλητικές Ακαδημίες, που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για να μην πέσουν θύματα κερδοσκοπίας (Ανακοίνωση στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ανάρτηση ανακοινώσεων σε εμφανή σημεία του Π.Σ., στην επίσημη 8

9 ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr), στην ιστοσελίδα των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, συνάντηση γονέων και κηδεμόνων αθλητών Αθλητικών Ακαδημιών κ.ο.κ.) 6. Οι επαγγελματίες Προπονητές με πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., θα είναι επαγγελματίες Προπονητές με πτυχίο στο αντίστοιχο άθλημα αναγνωρισμένο από το κράτος, άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος και μέλη του Συνδέσμου Προπονητών του αντίστοιχου αθλήματος. Τα σχετικά δικαιολογητικά των Προπονητών θα υποβάλλονται στη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. πριν την έναρξη λειτουργίας της Αθλητικής Ακαδημίας ή του Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων. 7. Το Δ.Σ., ο Έφορος και οι Προπονητές της Αθλητικής Ακαδημίας και του Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων έχουν την ευθύνη για την κόσμια και αθλητική συμπεριφορά των αθλητών τους και των γονέων και κηδεμόνων, ιδιαίτερα προς τους εργαζόμενους και τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ., στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να ανταποκρίνονται, για την ορθολογιστική χρήση των εγκαταστάσεων, την τήρηση των όρων καθαριότητας και υγιεινής και τη φιλική συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον. 8. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους παραχώρησης των εγκαταστάσεων του Π.Σ. η Διοικούσα Επιτροπή προβαίνει σε γραπτή προειδοποίηση αποβολής του Αθλητικού Σωματείου από το Π.Σ. και αν το Αθλητικό Σωματείο δεν συμμορφωθεί η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να το αποβάλλει από το Π.Σ. με απόφαση της που τελεί υπό την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για χρονικό διάστημα μέχρι και τέλους της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 9. Ειδικότερα για την παραβίαση του όρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων δεν απαιτείται προειδοποίηση και η αποβολή του Αθλητικού Σωματείου που θα τον παραβαίνει θα είναι άμεση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού. 7. ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η είσοδος για δωρεάν χρήση διαρκείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. προϋποθέτει την κατοχή Κάρτας Δωρεάν Εισόδου του χρήστη, την οποία επιδεικνύει κάθε φορά στην Είσοδο του Π.Σ. Η Κάρτα Εισόδου εκδίδεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. μετά από αίτηση του χρήστη ή αίτηση του φορέα του οποίου είναι μέλος, εφ όσον πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και του παρόντος 9

10 κανονισμού και αποδέχεται ρητά τους όρους χρήσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Είναι αυστηρά προσωπική, παραμένει η ίδια για όσο χρονικό διάστημα κάνει χρήση των εγκαταστάσεων ο χρήστης, αναγράφει συγκεκριμένα τους αθλητικούς χώρους χρήσης ανάλογα με την κατηγορία χρήστη και ανανεώνεται κάθε αγωνιστική περίοδο. Η παρούσα διάταξη για την «κάρτα δωρεάν εισόδου» δεν ισχύει για τη δωρεάν χρήση του Π.Σ. από σχολεία, οι μαθητές των οποίων εισέρχονται με κατάσταση και την ευθύνη των συνοδών δασκάλων και καθηγητών. Οι κατηγορίες χρηστών είναι : Α. ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ 1. Αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού Ελληνικών ή ξένων ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 2. Αθλητές Αθλητικών Ακαδημιών ή Σχολών ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 3. Μέλη φορέων Παλαιμάχων Αθλητών. 4. Μέλη φορέων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού. 5. Αθλητές ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων ΑΜΕΑ ή άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 6. Μέλη φορέων Αθλητισμού Εργαζομένων. Β. ΙΔΙΩΤΕΣ 1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες. 2. Φοιτητές και Υποψήφιοι Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 3. Υποψήφιοι Μέσων, Ανώτερων & Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των οποίων οι εισαγωγικές εξετάσεις προβλέπουν αθλητικές δοκιμασίες. 4. Υποψήφιοι Διαγωνισμών του Δημοσίου των οποίων οι εξετάσεις προβλέπουν αθλητικές δοκιμασίες 5. Διαιτητές και κριτές Ολυμπιακών Αθλημάτων Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου παρέχεται εντελώς δωρεάν και δεν επιτρέπεται η πώληση της από τους φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση των εγκαταστάσεων του Π.Σ. στα μέλη τους. Η φωτογραφία του χρήστη στην Κάρτα Δωρεάν Εισόδου των κατηγοριών Α1-6 επικολλάται από τον αντίστοιχο φορέα του οποίου είναι μέλος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του. Για τις κατηγορίες Β1-5 την ίδια διαδικασία εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Α1,5 εκδίδεται μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου του αθλητή στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία, υπογεγραμμένη από 10

11 τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αθλητές του συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα. 3. Σε περίπτωση που στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση συμπεριλαμβάνονται αθλητές που δεν έχουν αριθμό μητρώου της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας (λόγω μη έκδοσης του δελτίου αθλητή) θα υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ιατρικές βεβαιώσεις, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα φωτογραφίες ταυτότητας κάθε αθλητή Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Α2 εκδίδεται μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου, που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αθλητές της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα φωτογραφίες ταυτότητας κάθε αθλητή Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Α3,4,6 εκδίδεται μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Ονομαστική κατάσταση των μελών του φορέα, που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα μέλη του φορέα που 11

12 συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα φωτογραφίες ταυτότητας κάθε αθλητή Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών των κατηγοριών Α1-6 απαιτείται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του φορέα στον οποίο είναι μέλη, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη αθλητική ικανότητα. Οι φορείς θα ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία όπως περιγράφεται κατά περίπτωση μόνο για τα νέα μέλη τους που ζητούν για 1 η φορά έκδοση Κάρτας Δωρεάν Εισόδου Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Β1 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιής και έχει την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/ Για τους ανήλικες (16-18 ετών) την αίτηση έκδοσης Κάρτας Δωρεάν Εισόδου την υποβάλλει ο κηδεμόνας συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να αθλείται στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Β2 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/ Για τους ανήλικες υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας τους συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. 5. Για τους φοιτητές των Σ.Ε.Φ.Α.Α. βεβαίωση σπουδών. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Β3,4 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/

13 4. Για τους ανήλικες υποψηφίους την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας τους συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Β5 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα ότι ο αιτούμενος την Κάρτα Δωρεάν Εισόδου είναι ενεργό μέλος του. Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών των κατηγοριών Β1-4 απαιτείται μόνο η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 219/2006 ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη την αθλητική ικανότητα και για την κατηγορία Β5 μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι ενεργό μέλος του. Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών της κατηγορίας Β5 απαιτείται μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι μέλος του. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου, αντικαθίσταται αφού ο απωλέσας την Κάρτα του υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου αφαιρείται από χρήστη ή ομάδα χρηστών με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής όταν παραβιάζουν συστηματικά τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Σ. και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και της Διοικούσας Επιτροπής. Στο πλαίσιο μηχανογράφησης της λειτουργίας του Π.Σ. η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων Χρηστών, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του και θα διέπεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Όταν οι εγκαταστάσεις του Π.Σ. παραχωρούνται σε άλλο φορέα για τη διεξαγωγή αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου δεν ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και αντικαθίσταται από την Κάρτα Διαπίστευσης που εκδίδει η Διοργανώτρια Αρχή. 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Αθλητικοί χώροι του Π.Σ. χρησιμοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα για αθλητική χρήση που είναι και η κύρια και οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Οι αθλούμενοι καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους αθλητικούς χώρους είναι υποχρεωμένοι να έχουν την προσωπική τους Κάρτα Δωρεάν Εισόδου και να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή (αθλητικά παπούτσια, σορτς, φανέλα, φόρμα). 13

14 Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων με την υποχρεωτική παρουσία του διαπιστευμένου από το φορέα χρήσης Προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προπονητικού προγράμματος και μαζί με τον Έφορο του φορέα χρήσης είναι υπεύθυνος και για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και ιδιαίτερα για την τήρηση των κανόνων τάξης και ασφάλειας των αθλουμένων και των εγκαταστάσεων. Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων και των αθλητικών οργάνων με δική τους ευθύνη. Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων ή άλλου εξοπλισμού και θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα ευρισκόμενα αντικείμενα παραδίδονται στο προσωπικό του Π.Σ. με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, φυλάσσονται για εύλογο χρονικό διάστημα (ενός (1) μηνός ) σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο και αν δεν αναζητηθούν παραδίδονται στη Διοικούσα Επιτροπή, που αποφασίζει για τη δωρεά τους σε ιδρύματα της πόλης. Η χρήση του αθλητικού εξοπλισμού ή του αθλητικού υλικού που έχουν τοποθετηθεί μόνιμα σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το χώρο και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό ή αθλητικό υλικό για την υλοποίηση προπονητικού προγράμματος που φυλάσσεται σε αποθηκευτικό χώρο, τον παραλαμβάνει ο υπεύθυνος Προπονητής από το χώρο αποθήκευσης και τον παραδίδει στο τέλος της προπόνησης στον ίδιο χώρο. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση πτυσσόμενου αθλητικού εξοπλισμού ή αθλητικού υλικού σε μη αθλητικό χώρο του Π.Σ. ή σε αθλητικό χώρο που δεν είναι αδειοδοτημένος για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα πτυσσόμενα όργανα κλειστών αθλητικών χώρων σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους. Η οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά των εγκαταστάσεων ή του αθλητικού εξοπλισμού πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο προσωπικό του Π.Σ. Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών χώρων από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων διεγερτικών ουσιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών χώρων σε άτομα που εκτίουν ποινή αποκλεισμού για χρήση αναβολικών ουσιών. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους αθλητικούς χώρους και στους κλειστούς χώρους κοινής χρήσης. Μέρος ή το σύνολο των αθλητικών και των άλλων χώρων μπορούν να παραμείνουν κλειστές με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και 14

15 κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού για λόγους επισκευαστικούς, ανακαίνισης, συντήρησης, καιρικών συνθηκών ή ειδικών έκτακτων καταστάσεων. Η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώνει έγκαιρα τους αθλούμενους με ανακοίνωση της. Οι χρήστες των αθλητικών χώρων, συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες και τις παραινέσεις του προσωπικού και της Διοικούσας Επιτροπής που αφορούν στην ορθολογική και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Οι συνοδοί των αθλουμένων και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στους αθλητικούς χώρους και θα παραμένουν σε χώρους που θα καθορίζει η Διοικούσα Επιτροπή με απόφαση της. Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων. Δεν επιτρέπεται η πρόκληση ενοχλητικών θορύβων, που είναι δυνατόν να παρακωλύει την προπονητική διαδικασία. Οι αθλούμενοι, οι συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας των εγκαταστάσεων και να τηρούν τους όρους υγιεινής κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Η χρήση Σάουνας μπορεί να γίνει μόνο προγραμματισμένα και με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για ορισμένες κατηγορίες ενηλίκων χρηστών και αφού υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων ασφαλούς χρήσης της και ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος υγείας ή άλλο κώλυμα χρήσης της. Η στάθμευση οχημάτων παρέχεται δωρεάν σε καθημερινή βάση και επιτρέπεται μόνο στους χώρους που φέρουν τη σχετική σήμανση. Προβλέπονται θέσεις για οχήματα Α.Μ.Ε.Α. Οχήματα που θα σταθμεύουν σε άλλους χώρους και θα παρακωλύουν την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις θα απομακρύνονται με τη συνδρομή της Τροχαίας. Η διαφημίσεις τελούν υπό την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις χαμηλής αισθητικής, αντίθετες με τα αθλητικά ιδεώδη, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και αθλητικών συμπληρωμάτων διατροφής. Η παραβίαση των παρόντων κανόνων και η άρνηση συμμόρφωσης των χρηστών μπορεί να προκαλέσει την άμεση απομάκρυνση τους από τους αθλητικούς χώρους ή και την απαγόρευση εισόδου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συμπληρώνει τους παραπάνω κανόνες με γραπτές οδηγίες ή ειδική σήμανση, που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων, για ότι δεν προβλέπουν οι παρούσες Γενικές Διατάξεις. 15

16 Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ. μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση του Δημάρχου. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων, ρυθμίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ. και σχετική έγκριση των συναρμοδίων Αντιδημάρχων. Τα παραρτήματα 12,3,4 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η Πρόεδρος O Γραμματέας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Τα Μέλη 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ είναι σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 οι ερασιτεχνικοί μη επαγγελματικοί, μη κερδοσκοπικοί και μη εμπορικοί αθλητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (ΜΛΑ), οι σύλλογοι αθλητών και προπονητών, οι ενώσεις όλων των παραπάνω συλλόγων, οι τοπικές ή περιφερειακές επιτροπές των εθνικών ομοσπονδιών τους, οι εθνικές ομοσπονδίες των Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, η Ολυμπιακή Επιτροπή, οι διεθνείς Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες ομοσπονδίες των Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, οι ερασιτεχνικές τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις (κινήματα) εναλλακτικού αθλητισμού, οι ανώνυμες αθλητικές επαγγελματικές εμπορικές εταιρείες, τα αθλητικά τμήματα αμειβομένων αθλητών, οι εθνικές και διεθνείς ενώσεις (λίγκες) τους και οι σύλλογοι επαγγελματιών αθλητών. Στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (Π.Σ.) γίνεται διάκριση των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ στις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες : 1. Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι Ολυμπιακών αθλημάτων, σύλλογοι αθλητών και προπονητών τους, σύλλογοι Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, ερασιτεχνικοί σύλλογοι Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις, Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες όλων των παραπάνω συλλόγων και σύλλογοι επαγγελματιών αθλητών. 2. Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι μη Ολυμπιακών αθλημάτων, σύλλογοι αθλητών και προπονητών τους, τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις, Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες όλων των παραπάνω συλλόγων. 3. Τοπικές, Περιφερειακές, Εθνικές, Διεθνείς ερασιτεχνικές Οργανώσεις (κινήματα) εναλλακτικού αθλητισμού. 4. Ανώνυμες αθλητικές επαγγελματικές εμπορικές εταιρείες, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, εθνικές και διεθνείς ενώσεις (λίγκες) τους. ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη Διοικούσα επιτροπή του Π.Σ., για τη δωρεάν είσοδο και χρήση διαρκείας των εγκαταστάσεων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη Διοικούσα επιτροπή του Π.Σ., για τη δωρεάν έκτακτη ομαδική είσοδο για μία ή περισσότερες χρήσεις των εγκαταστάσεων από ερασιτεχνικές συλλογικότητες αθλητικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο και έκτακτη χρήση των εγκαταστάσεων του 17

18 Π.Σ. με ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι η παρουσία υπεύθυνου εκπαιδευτή (προπονητής, καθηγητής, δάσκαλος). ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη διοργανώτρια αρχή ενός αθλητικού γεγονότος, επικυρώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και αντικαθιστά προσωρινά για το χρονικό διάστημα τέλεσης του αθλητικού γεγονότος την ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ στο Π.Σ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ είναι η χρονική περίοδος από την έναρξη της προετοιμασίας των αθλητών μέχρι τη λήξη όλων των πρωταθλημάτων και αγώνων σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, που για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ξεκινάει στα μέσα Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη κάθε ημερολογιακού έτους και τελειώνει Μάη-Ιούνη του επόμενου ημερολογιακού έτους. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ είναι ο φορέας στον οποίο παραχωρείται το ΠΣ ή μέρος των εγκαταστάσεων του για την πραγματοποίηση κύρια ενός αθλητικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού γεγονότος, αλλά και ενός εμπορικού στο βαθμό που δεν παρακωλύει και δεν υποβαθμίζει την αθλητική χρήση των εγκαταστάσεων. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι, πέρα από τον τυπικό ορισμό του ως ΝΠΙΔ από το άρθρο 10 του Ν. 2725/1999, λαϊκή αθλητική συλλογικότητα, βασικό δομικό κύτταρο του Ελληνικού κι Ευρωπαϊκού ερασιτεχνικού αθλητισμού με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, που έχει σαν κύριο στόχο του τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού, της φιλίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, φυλής, θρησκείας και πολιτισμού με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της παγκόσμιας Ειρήνης. ΤΟΠΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η τοπική ή περιφερειακή Οργάνωση Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων του ίδιου αθλήματος και όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 2725/1999 έχει τη μορφή ΝΠΙΔ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ είναι η Ανώτατη Οργάνωση Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων σε εθνικό επίπεδο και όπως ορίζεται από το άρθρο 19 του Ν. 2725/1999 έχει τη μορφή ΝΠΙΔ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ είναι εμπορική κερδοσκοπική αθλητική εταιρεία της οποίας η διοικητική λειτουργία ορίζεται από το άρθρο 65 του Ν. 2725/1999 και η οικονομική της λειτουργία υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου και διέπεται από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς της οικονομίας. ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ είναι παράρτημα ερασιτεχνικού αθλητικού συλλόγου του οποίου οι αθλητές αμείβονται. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΛΙΓΚΑ) είναι η Ένωση Αθλητικών Ανωνύμων Επαγγελματικών Εταιρειών του ίδιου αθλήματος, που διακανονίζει και διαχειρίζεται τον εμπορικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και διοικητικά διέπεται από άρθρο 96 του Ν. 2725/

19 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ αθλήματος είναι αυτός που έχει την απαιτούμενη παιδαγωγική και ηθική συγκρότηση, την τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία για να ανταποκριθεί συνολικά στο διδακτικό του έργο. Όπως ορίζει το άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος έχουν οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ πρώην ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα στο άθλημα και οι Πτυχιούχοι των Κρατικών Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ είναι οι εγκαταστάσεις ή ενότητες εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, η κύρια χρήση των οποίων είναι αθλητική, ενώ στα αμιγώς αθλητικά Ολυμπιακά Ακίνητα όπως ορίζει ο Ν. 3342/2005 επιτρέπονται περιστασιακά βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις που δεν αντιστρατεύονται και δεν υποβαθμίζουν την αθλητική χρήση. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Το Π.Σ. διαθέτει ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις με ή χωρίς κερκίδες, μεγάλο αριθμό στεγασμένων χώρων και στεγασμένους χώρους κοινής και πολλαπλής χρήσης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων ταξινομούνται σε τέσσερις (4) Ζώνες και συνδέονται με συμβατές μορφές χρήσης. : ΖΩΝΗ Α : Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 1. Κεντρικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου στίβος) 2. Βοηθητικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου προπονητήριο Στίβου 3. Δύο (2) γήπεδα ποδοσφαίρου 7Χ7 4. Δύο (2) γήπεδα αθλοπαιδιών αντισφαίρισης ΖΩΝΗ Β : Κλειστές Αθλητικές εγκαταστάσεις Βοηθητικοί Χώροι 1. Αίθουσες ανάπτυξης Φυσικών Ικανοτήτων (γυμναστήρια) 2. Σάουνες 3. Αίθουσες εκμάθησης Τεχνικής Αθλημάτων 4. Ελαστικός Διάδρομος Στίβου (5 διαδρομές μήκους 100 μ.) 5. Ιατρεία Φυσιοθεραπευτήρια 6. Εργομετρικό Κέντρο 7. Αποδυτήρια 8. Τουαλέτες 9. Αποθήκες ΖΩΝΗ Γ : Κλειστές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης Βοηθητικοί χώροι 1. Γραφεία διοικητικής υπηρεσίας, μαζικών αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων 2. Κιόσκια 3. Εκδοτήρια εισιτηρίων 4. Αίθουσες εκδηλώσεων 5. Αίθουσες τύπου 6. Κυλικεία 7. Αποθήκες 8. Τουαλέτες ΖΩΝΗ Δ : Στεγασμένες και Ανοικτές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1. Λεωφορειόδρομος (εκτός των ελαστικών διαδρόμων Στίβου) 2. Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης 3. Υπαίθριοι χώροι εντός κι εκτός της Κεντρικής Εισόδου 4. Υπαίθριοι χώροι οδών Ρίτσου και Σεφέρη 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3342/2005 Το άρθρο 15 του Νόμου 3342/2005 προβλέπει για το Π.Σ. : «Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στον περιβάλλοντα χώρο του(όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο ακόλουθο τοπογραφικό διάγραμμα), επιτρέπονται πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις : Α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. Β. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Γ. Προπονητικό Κέντρο. Δ. Διοργάνωση Εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Αναφορικά με τις εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού». 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο κανονισμός λειτουργίας του Π.Σ. καταρτίσθηκε λαμβάνοντας υπ όψη τα επί μέρους άρθρα της από 13/11/2008 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τα Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και τις ισχύουσες διατάξεις των παρακάτω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων : 1. Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ) Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις 2. Π.Δ. 456/88 (ΦΕΚ 847/ ) Κανονισμός Λειτουργίας του ΝΠΔΔ Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας. 3. Ν. 1362/2001 (ΦΕΚ Β 1362/ ) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας (που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001) 4. Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/ Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης 5. Π.Δ. 219 (ΦΕΚ Α 221/ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλήματος 6. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) 7. Ν. 3801/ Ν. 3852/2010 Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η Πρόεδρος O Γραμματεύων ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Τα Μέλη 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο 3 ο Παγκρήτιο Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αθλητισμού Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο Ανδριάνα Ζερβού, MSc. Διεύθυνση Προγραμματισμού Δήμος Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Β4ΛΩΕΒ-4ΑΡ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35475/-07-202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 88/202 ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 10159/10-3-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αργυρούπολη, 14/4/2014 Λ.ΚΥΠΡΟΥ 68 Αργυρούπολη ΤΚ 16452 Αρ.Πρωτ.: 12820 Τηλ. Κέντρο 213.20.18.700

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος:10/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1054/2013 ΘΕΜΑ 22 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 19-06-2013 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 26688 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Φορείς Γ.Γ. Αθλητισμού Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Δασκάλων Χιονοδρομίας Ίδρυση Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ Κατηγορίας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 38/29-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 888-38/29-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει κατεύθυνση (πληροφορίες και συµβουλές) σε όσους εµπλέκονται η θέλουν να εµπλακούν στη διοργάνωση αγώνων Triathlon,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου. Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κρανίδι, 04.03.2015 Αρ. Πρωτ. : 2314 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα