Αριθμός η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------"

Transcript

1 Αριθμός η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την 29 η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, μετά από γραπτή πρόσκληση της κας Προέδρου, με αριθμό 16/ , η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, ήλθαν για συνεδρίαση, για την εξέταση των (44) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος: 1) Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου Κατερίνα - Πρόεδρος, 2) Γρηγόρης Ηλίας- Γραμματέας, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πελεκούδας Δημήτριος- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Στάμος Παύλος- Αντ/ρχος, 9) Αγγελόπουλος Θεόδωρος, 10) Αξιώτη Βικτωρία, 11) Ασπρούλια Σοφία, 12) Βακάλογλου Παντελής, 13) Βουκελάτος Σπυρίδων, 14) Γεωργακόπουλος Ηλίας, 15) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 16) Γκοτσόπουλος Ιωάννης, 17) Δημησιάνος Δημήτριος, 18) Δριμάλας Επαμεινώνδας, 19) Θωμόπουλος Βασίλειος, 20) Καββαδία Θεοδοσία, 21) Κανελλόπουλος Ιωάννης, 22) Λέκκα Ελένη, 23) Μουστάκας Θεοδόσιος, 24) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 25) Τσαλαμιδά Αναστασία, 26) Χρυσοβιτσάνος Νικόλαος, 27) Γκοτσόπουλος Ηλίας, 28) Καυκάς Γεώργιος, 29) Μανέτας Ιωάννης, 30) Ντρίνιας Θεόδωρος, 31) Ξυλιάς Θεόδωρος, 32) Πατούχας Χρήστος, 33) Σαμούρη-Βαγενά Βίβιαν, 34) Τζανάκος Νικόλαος και 35) Τσιμπούκης Ιωάννης. Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Μπιρλή Ελένη, Νικηφορίδης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Οικονομόπουλος Νικόλαος και Παναγιωτόπουλος Ανδρέας δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν. Οι κ.κ. Δημαράς Ιωάννης, Μπίρμπα Ουρανία, Νικολάου Ανδρέας και Σπαρτινός Κων/νος δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντες δικαιολογημένα. Οι κ.κ. Μπακαλάρος Χρήστος, Κακατσίδης Βασίλειος, Φίλιας Ανδρέας και Χριστόπουλος Κων/νος δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά. Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων. Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.... (Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Φίλιας Ανδρέας, Χριστόπουλος Κων/νος και Μπακαλάρος Χρήστος). Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος, εισάγει το αριθμ. 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παμπελοποννησιακού Σταδίου» (σχετική η αριθμ. 184/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ.). Το Σώμα, άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε την αριθμ. 184/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με τη διευκρίνιση ότι οι κ.κ. Φίλιας Ανδρέας, Μανέτας Ιωάννης, Χριστόπουλος Κων/νος, Γκοτσόπουλος Ηλίας, Καυκάς Γεώργιος, Μπακαλάρος Χρήστος και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, ενώ οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης και Γρηγόρης Ηλίας δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», το Σώμα,

2 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/ (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και λαμβάνοντας υπ όψιν τα επί μέρους άρθρα της από Σύμβασης Παραχώρησης του Παμπελοποννησιακού Σταδίου στο Δήμο Πατρέων μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ και της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, και τις ισχύουσες διατάξεις των παρακάτω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων: 1. Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ) Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 2. Π.Δ. 456/88 (ΦΕΚ 847/ ) Κανονισμός Λειτουργίας του ΝΠΔΔ Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας. 3. Ν. 1362/2001 (ΦΕΚ Β 1362/ ) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας (που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001). 4. Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/ Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης. 5. Π.Δ. 219 (ΦΕΚ Α 221/ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλήματος. 6. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 7. Ν. 3801/ Ν. 3852/2010 εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΙ Το Π.Σ. είναι η σημαντικότερη σύγχρονη πολύ-δύναμη αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων και μία από τις σπουδαιότερες της χώρας. Επί πλέον η Περιμετρική, η λεωφόρος Βενιζέλου και κύρια η σύνδεση τους το καθιστούν προσβάσιμο στους πολίτες όλων των γεωγραφικών Διαμερισμάτων της πόλης και με την κατάλληλη αξιοποίηση του μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (Σχολικού, σωματειακού, μαζικού λαϊκού), όσο και του πολιτισμού. 2

3 Η επίτευξη αυτού του σκοπού προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των αθλητικών χώρων μέσα από την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού που θα περιλαμβάνει : 1. Τη συστηματική και σχεδιασμένη διάθεση των αθλητικών χώρων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την εφαρμογή πρωτοποριακών ελκυστικών ψυχαγωγικών προπονητικών προγραμμάτων συνδυασμένων με άλλες θεματικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (πολιτισμός, ρατσισμός, περιβάλλον, ανακύκλωση, κυκλοφοριακή αγωγή, εξαρτήσεις, σχολική βία - Bulling κ.ο.κ.) που θα διαμορφώνουν αθλητικές και ευρύτερες βιωματικές στοχεύσεις. 2. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία για την ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού και των υποδομών τους μέσα από αθλητικές ακαδημίες χαμηλού κόστους λειτουργίας και κοινωνικά αθλητικά προγράμματα που θα μειώσουν δραστικά ή και θα εξαλείψουν τον αποκλεισμό από τον αθλητισμό παιδιών από τα ασθενέστερα οικονομικά λαϊκά στρώματα 3. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στους συλλόγους μαζικού λαϊκού αθλητισμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης, την προβολή του κοινωνικού τους έργου και δράσεις προσέλκυσης και ενθάρρυνσης των πολιτών για ενεργητική συμμετοχή και παραπέρα μαζικοποίηση του μαζικού λαϊκού αθλητικού κινήματος 4. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ΑΜΕΑ με τη δημιουργία προϋποθέσεων και τη βελτίωση των υποδομών για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους. 5. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των στεγασμένων χώρων του Π.Σ στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς με αποδεδειγμένη την αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών τους με δικές τους δυνάμεις. 6. Τη δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη δράσεων αναψυχής σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς. 7. Την υποβολή και αποδοχή προτάσεων για διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε συνεργασία με ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες, διεθνείς ενώσεις, συλλόγους και οργανώσεις νεολαίας και με την αξιοποίηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 8. Ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 9. Διοργάνωση θεματικών ενημερωτικών εκδηλώσεων στον ευρύτερο τομέα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών. 10. Διοργάνωση εμπορικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων χωρίς να παρεμποδίζουν ή να υποβαθμίζουν την αθλητική χρήση. 11. Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε προσδιορισμένους χώρους, που να μην προσβάλλουν την αισθητική των εγκαταστάσεων και σε συμφωνία με τους διεθνείς κανονισμούς για τη διαφήμιση σε αθλητικούς χώρους και φορείς. 3

4 12. Εκπόνηση μελετών για εκσυγχρονισμό, ανακαίνιση και βελτίωση των υπαρχόντων χώρων στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τα Ολυμπιακά Ακίνητα. 13. Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υλοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 σελίδα του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων όπου εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ.15934/20631 δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβέρνησης αρ. φύλλου 3492 στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των αθλητικών υλικοτεχνικών υποδομών του Δήμου. Είναι δυνατόν μετά από εισήγηση του Δημάρχου και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ανατίθεται μέρος ή και το σύνολο των Χρήσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων. Προτείνεται η σύσταση Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοποννησιακού Σταδίου της οποίας ο πρόεδρος, ο αριθμός των μελών, τα μέλη και η θητεία της ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Δημάρχου. Στη Διοικούσα Επιτροπή παραχωρείται η διοίκηση και η διαχείριση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου όπως αυτή ορίζεται και περιγράφεται στο άρθρο 26 σελίδα του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων όπου εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ.15934/20631 δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβέρνησης αρ. φύλλου 3492 στις 31 Δεκεμβρίου Η Διοικούσα Επιτροπή συνεργάζεται όπου απαιτείται με τις διευθύνσεις του Δήμου, τους Αντιδημάρχους, υπό την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Αθλητισμού. 3. ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ. ΕΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΗΓΟΣ. 4. ΩΡΑΡΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ωράριο λειτουργίας του Π.Σ. καθορίζεται ως εξής : 1. Καθημερινές Σάββατο - Κυριακή

5 3. Αργίες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. έχει τη δικαιοδοσία να παρατείνει ή να τροποποιεί έκτακτα με απόφαση της το παραπάνω ωράριο λειτουργίας του Π.Σ. ή μέρους των εγκαταστάσεων του, όταν αυτό υπαγορεύεται από τις ανάγκες του αθλητισμού της πόλης (αγώνες έκτακτες προπονήσεις κ.ο.κ.), πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, κοινωνικών ή άλλων Εκδηλώσεων και Χρήσεων. Με βάση το ωράριο λειτουργίας και τις υφιστάμενες κάθε φορά αιτήσεις χρήσης η Διοικούσα επιτροπή διαμορφώνει και ανακοινώνει έγκαιρα το εποχιακό πρόγραμμα λειτουργίας του Π.Σ. ( φθινοπωρινό χειμερινό -εαρινό - καλοκαιρινό)με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του. Το Ωράριο και το Πρόγραμμα Λειτουργίας ανά Αθλητικό Χώρο αναγράφονται σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα και αναρτώνται έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr ) και στην ιστοσελίδα των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 5. ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 5.1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για χρήση μακράς διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο κατά το μέγιστο, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στους παρακάτω, μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : 1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες 2. Φορείς Δημόσιας Εκπαίδευσης 3. Αθλητικοί φορείς «κατηγορίες 1, 2, 3» (Παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 4. Φορείς νεολαίας 5. Συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων 6. Μη κερδοσκοπικοί Κοινωνικοί, Πολιτιστικοί, Καλλιτεχνικοί φορείς 7. Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 ου και 2 ου βαθμού 8. Φορείς ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 5.2 ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για έκτακτη χρήση μικρής διάρκειας από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του: 5

6 Όλους τους φορείς του άρθρου 5. 1 του παρόντος κανονισμού. 5.3 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οι ανοικτοί χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι ανοικτοί βοηθητικοί χώροι του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για χρήση ετήσιας διάρκειας κατά το μέγιστο, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης ή έκτακτης μικρής διάρκειας από μερικές ώρες μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : Τους συλλογικούς φορείς του άρθρου 5.1 κατηγορίες 2-8 του παρόντος κανονισμού 5.4 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΈΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οι στεγασμένοι χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι στεγασμένοι βοηθητικοί χώροι του Π.Σ. παρέχονται στους παρακάτω φορείς μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του, δωρεάν για χρήση μικρής διάρκειας από μερικές ώρες μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και για χρήση ετήσιας διάρκειας κατά το μέγιστο, με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής προς τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και μετά από εισήγηση του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Διοικούσα Επιτροπή παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της παροχής χρήσης σε φορέα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο: Τούς συλλογικούς φορείς του άρθρου 5.1 κατηγορίες 2-8 του παρόντος κανονισμού 5.5 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις, οι χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι βοηθητικοί χώροι του Π.Σ., είναι δυνατόν να παρασχεθούν ανταποδοτικά για έκτακτη χρήση μικρής διάρκειας από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας επιτροπής και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού υπό τους όρους ότι α. δεν επηρεάζεται αρνητικά η αθλητική χρήση του Π.Σ. και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και β. διασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Πατρέων, στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : 1. Όλοι οι φορείς «κατηγορία 4» (παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 6

7 2. Εμπορικές Εταιρείες εξαιρουμένων όσων έχουν σχέση με το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα συμπληρώματα διατροφής και οτιδήποτε άλλο αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα ή είναι δυνατόν να προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα της πόλης. 5.6 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. είναι δυνατόν να παρασχεθούν ανταποδοτικά για χρήση μακράς διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο κατά το μέγιστο, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς χρονικό περιορισμό στους παρακάτω φορείς μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και εισήγηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπό τους όρους ότι α. δεν επηρεάζεται αρνητικά η αθλητική χρήση του Π.Σ. και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και β. διασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Πατρέων : Αθλητικούς φορείς «κατηγορία 4» (παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 6. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η δωρεάν ή ανταποδοτική χρήση οποιασδήποτε διάρκειας και μορφής των αθλητικών χώρων, των χώρων κοινής και πολλαπλής χρήσης και των βοηθητικών χώρων του Π.Σ. παρέχεται υπό τους όρους : α. ο φορέας χρήσης αναλαμβάνει την ευθύνη της αποκατάστασης φθορών ή ζημιών, που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης που θα κάνει β. Σε περίπτωση εσκεμμένης πρόκλησης φθορών ή ζημιών εκτός από την αποκατάσταση τους, μπορεί να αποβληθεί ο χρήστης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής γ. Οι φορείς χρήσης τηρούν απαρέγκλιτα το πρόγραμμα λειτουργίας που κάθε φορά καταρτίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. Απαγορεύεται ρητά η εμπορική εκμετάλλευση και κάθε μορφής κερδοσκοπία από τους παραπάνω χρήστες που τους παρέχονται δωρεάν για χρήση εγκαταστάσεις του Π.Σ., μηδενός εξαιρουμένου. Σε περίπτωση ανάπτυξης κερδοσκοπικής τους δραστηριότητας θα προειδοποιούνται αρχικά εγγράφως από τη Διοικούσα Επιτροπή και αν δεν συμμορφώνονται θα αποβάλλονται από το Π.Σ. με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και σχετική έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού. Ειδικότερα για τη λειτουργία Αθλητικών Ακαδημιών και Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων των ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. ορίζονται ρητά τα εξής : 1. Δικαίωμα λειτουργίας Αθλητικής Ακαδημίας κι Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. έχουν αποκλειστικά οι αναγνωρισμένοι από τη Γ.Γ.Α. ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι των Ολυμπιακών Αθλημάτων, που έχουν σταθερή και αξιόπιστη αγωνιστική δραστηριότητα (συμμετοχή στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Τοπικής ή 7

8 Περιφερειακής ένωσης ή της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας του αθλήματος που καλλιεργούν) και τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους προπονητές της Αθλητικής τους Ακαδημίας. 2. Για τη λειτουργία Αθλητικής Ακαδημίας ή Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου Ολυμπιακού Αθλήματος στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. απαιτείται ειδική άδεια την οποία παρέχει με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού, αφού το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο α. υποβάλλει ειδική αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή β. αποδεχθεί τους όρους της μη κερδοσκοπικής λειτουργίας τους και τους παιδαγωγικούς όρους που περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και γ. ορίσει με απόφαση του Δ.Σ. Έφορου-υπεύθυνο της Αθλητικής Ακαδημίας ή του Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων. 3. Στα Αθλητικά σωματεία που πληρούν τους όρους λειτουργίας Αθλητικής Ακαδημίας και Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων που θέτει ο παρών κανονισμός λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν. 4. Οι Αθλητικές Ακαδημίες και τα Τμήματα Προετοιμασίας Υποψηφίων των ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων παρέχουν δωρεάν αθλητική εκπαίδευση στη νεολαία της πόλης. Δεν επιτρέπεται η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας ανταποδοτικού χαρακτήρα ανάμεσα στο Δήμο Πατρέων και τα ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία για τη λειτουργία κερδοσκοπικών Αθλητικών Ακαδημιών. Κατά τις περιόδους που το Κράτος δεν επιδοτεί το μισθολογικό κόστος των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων η Διοικούσα Επιτροπή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων Αθλητικών Σωματείων και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού μπορεί να επιτρέψει με απόφαση της την προσωρινή (χρονικής διάρκειας μίας αγωνιστικής περιόδου κατά το μέγιστο), όσο το κράτος εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στην υποχρέωση του για δωρεάν παροχή αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελληνική νεολαία, καθιέρωση και είσπραξη πολύ χαμηλών διδάκτρων αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους και ορισμένων εύλογων εξόδων. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει το ανώτερο όριο των διδάκτρων που θα βασίζεται σε αντικειμενική οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού τους που θα διενεργεί. 5. Σε περιπτώσεις αναγκαστικής προσωρινής καθιέρωσης (λόγω αδιαφορίας του κράτους) πολύ χαμηλών διδάκτρων στις Αθλητικές Ακαδημίες, που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για να μην πέσουν θύματα κερδοσκοπίας (Ανακοίνωση στα τοπικά Μ.Μ.Ε., ανάρτηση ανακοινώσεων σε εμφανή σημεία του Π.Σ., στην επίσημη 8

9 ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr), στην ιστοσελίδα των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, συνάντηση γονέων και κηδεμόνων αθλητών Αθλητικών Ακαδημιών κ.ο.κ.) 6. Οι επαγγελματίες Προπονητές με πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., θα είναι επαγγελματίες Προπονητές με πτυχίο στο αντίστοιχο άθλημα αναγνωρισμένο από το κράτος, άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος και μέλη του Συνδέσμου Προπονητών του αντίστοιχου αθλήματος. Τα σχετικά δικαιολογητικά των Προπονητών θα υποβάλλονται στη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. πριν την έναρξη λειτουργίας της Αθλητικής Ακαδημίας ή του Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων. 7. Το Δ.Σ., ο Έφορος και οι Προπονητές της Αθλητικής Ακαδημίας και του Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων έχουν την ευθύνη για την κόσμια και αθλητική συμπεριφορά των αθλητών τους και των γονέων και κηδεμόνων, ιδιαίτερα προς τους εργαζόμενους και τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ., στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να ανταποκρίνονται, για την ορθολογιστική χρήση των εγκαταστάσεων, την τήρηση των όρων καθαριότητας και υγιεινής και τη φιλική συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον. 8. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους παραχώρησης των εγκαταστάσεων του Π.Σ. η Διοικούσα Επιτροπή προβαίνει σε γραπτή προειδοποίηση αποβολής του Αθλητικού Σωματείου από το Π.Σ. και αν το Αθλητικό Σωματείο δεν συμμορφωθεί η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να το αποβάλλει από το Π.Σ. με απόφαση της που τελεί υπό την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για χρονικό διάστημα μέχρι και τέλους της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 9. Ειδικότερα για την παραβίαση του όρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων δεν απαιτείται προειδοποίηση και η αποβολή του Αθλητικού Σωματείου που θα τον παραβαίνει θα είναι άμεση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού. 7. ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η είσοδος για δωρεάν χρήση διαρκείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. προϋποθέτει την κατοχή Κάρτας Δωρεάν Εισόδου του χρήστη, την οποία επιδεικνύει κάθε φορά στην Είσοδο του Π.Σ. Η Κάρτα Εισόδου εκδίδεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. μετά από αίτηση του χρήστη ή αίτηση του φορέα του οποίου είναι μέλος, εφ όσον πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και του παρόντος 9

10 κανονισμού και αποδέχεται ρητά τους όρους χρήσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Είναι αυστηρά προσωπική, παραμένει η ίδια για όσο χρονικό διάστημα κάνει χρήση των εγκαταστάσεων ο χρήστης, αναγράφει συγκεκριμένα τους αθλητικούς χώρους χρήσης ανάλογα με την κατηγορία χρήστη και ανανεώνεται κάθε αγωνιστική περίοδο. Η παρούσα διάταξη για την «κάρτα δωρεάν εισόδου» δεν ισχύει για τη δωρεάν χρήση του Π.Σ. από σχολεία, οι μαθητές των οποίων εισέρχονται με κατάσταση και την ευθύνη των συνοδών δασκάλων και καθηγητών. Οι κατηγορίες χρηστών είναι : Α. ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ 1. Αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού Ελληνικών ή ξένων ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 2. Αθλητές Αθλητικών Ακαδημιών ή Σχολών ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 3. Μέλη φορέων Παλαιμάχων Αθλητών. 4. Μέλη φορέων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού. 5. Αθλητές ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων ΑΜΕΑ ή άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 6. Μέλη φορέων Αθλητισμού Εργαζομένων. Β. ΙΔΙΩΤΕΣ 1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες. 2. Φοιτητές και Υποψήφιοι Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 3. Υποψήφιοι Μέσων, Ανώτερων & Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των οποίων οι εισαγωγικές εξετάσεις προβλέπουν αθλητικές δοκιμασίες. 4. Υποψήφιοι Διαγωνισμών του Δημοσίου των οποίων οι εξετάσεις προβλέπουν αθλητικές δοκιμασίες 5. Διαιτητές και κριτές Ολυμπιακών Αθλημάτων Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου παρέχεται εντελώς δωρεάν και δεν επιτρέπεται η πώληση της από τους φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση των εγκαταστάσεων του Π.Σ. στα μέλη τους. Η φωτογραφία του χρήστη στην Κάρτα Δωρεάν Εισόδου των κατηγοριών Α1-6 επικολλάται από τον αντίστοιχο φορέα του οποίου είναι μέλος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του. Για τις κατηγορίες Β1-5 την ίδια διαδικασία εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Α1,5 εκδίδεται μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου του αθλητή στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία, υπογεγραμμένη από 10

11 τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αθλητές του συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα. 3. Σε περίπτωση που στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση συμπεριλαμβάνονται αθλητές που δεν έχουν αριθμό μητρώου της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας (λόγω μη έκδοσης του δελτίου αθλητή) θα υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ιατρικές βεβαιώσεις, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα φωτογραφίες ταυτότητας κάθε αθλητή Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Α2 εκδίδεται μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου, που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αθλητές της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα φωτογραφίες ταυτότητας κάθε αθλητή Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Α3,4,6 εκδίδεται μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Ονομαστική κατάσταση των μελών του φορέα, που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα και με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα μέλη του φορέα που 11

12 συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα φωτογραφίες ταυτότητας κάθε αθλητή Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών των κατηγοριών Α1-6 απαιτείται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του φορέα στον οποίο είναι μέλη, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη αθλητική ικανότητα. Οι φορείς θα ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία όπως περιγράφεται κατά περίπτωση μόνο για τα νέα μέλη τους που ζητούν για 1 η φορά έκδοση Κάρτας Δωρεάν Εισόδου Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Β1 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιής και έχει την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/ Για τους ανήλικες (16-18 ετών) την αίτηση έκδοσης Κάρτας Δωρεάν Εισόδου την υποβάλλει ο κηδεμόνας συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να αθλείται στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Β2 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/ Για τους ανήλικες υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας τους συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. 5. Για τους φοιτητές των Σ.Ε.Φ.Α.Α. βεβαίωση σπουδών. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Β3,4 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/

13 4. Για τους ανήλικες υποψηφίους την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας τους συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Β5 εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας 3. Βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα ότι ο αιτούμενος την Κάρτα Δωρεάν Εισόδου είναι ενεργό μέλος του. Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών των κατηγοριών Β1-4 απαιτείται μόνο η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 219/2006 ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη την αθλητική ικανότητα και για την κατηγορία Β5 μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι ενεργό μέλος του. Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών της κατηγορίας Β5 απαιτείται μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι μέλος του. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου, αντικαθίσταται αφού ο απωλέσας την Κάρτα του υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86. Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου αφαιρείται από χρήστη ή ομάδα χρηστών με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής όταν παραβιάζουν συστηματικά τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Σ. και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και της Διοικούσας Επιτροπής. Στο πλαίσιο μηχανογράφησης της λειτουργίας του Π.Σ. η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων Χρηστών, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του και θα διέπεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Όταν οι εγκαταστάσεις του Π.Σ. παραχωρούνται σε άλλο φορέα για τη διεξαγωγή αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου δεν ισχύει καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και αντικαθίσταται από την Κάρτα Διαπίστευσης που εκδίδει η Διοργανώτρια Αρχή. 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Αθλητικοί χώροι του Π.Σ. χρησιμοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα για αθλητική χρήση που είναι και η κύρια και οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Οι αθλούμενοι καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους αθλητικούς χώρους είναι υποχρεωμένοι να έχουν την προσωπική τους Κάρτα Δωρεάν Εισόδου και να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή (αθλητικά παπούτσια, σορτς, φανέλα, φόρμα). 13

14 Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων με την υποχρεωτική παρουσία του διαπιστευμένου από το φορέα χρήσης Προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προπονητικού προγράμματος και μαζί με τον Έφορο του φορέα χρήσης είναι υπεύθυνος και για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και ιδιαίτερα για την τήρηση των κανόνων τάξης και ασφάλειας των αθλουμένων και των εγκαταστάσεων. Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων και των αθλητικών οργάνων με δική τους ευθύνη. Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων ή άλλου εξοπλισμού και θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα ευρισκόμενα αντικείμενα παραδίδονται στο προσωπικό του Π.Σ. με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, φυλάσσονται για εύλογο χρονικό διάστημα (ενός (1) μηνός ) σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο και αν δεν αναζητηθούν παραδίδονται στη Διοικούσα Επιτροπή, που αποφασίζει για τη δωρεά τους σε ιδρύματα της πόλης. Η χρήση του αθλητικού εξοπλισμού ή του αθλητικού υλικού που έχουν τοποθετηθεί μόνιμα σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το χώρο και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό ή αθλητικό υλικό για την υλοποίηση προπονητικού προγράμματος που φυλάσσεται σε αποθηκευτικό χώρο, τον παραλαμβάνει ο υπεύθυνος Προπονητής από το χώρο αποθήκευσης και τον παραδίδει στο τέλος της προπόνησης στον ίδιο χώρο. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση πτυσσόμενου αθλητικού εξοπλισμού ή αθλητικού υλικού σε μη αθλητικό χώρο του Π.Σ. ή σε αθλητικό χώρο που δεν είναι αδειοδοτημένος για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα πτυσσόμενα όργανα κλειστών αθλητικών χώρων σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους. Η οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά των εγκαταστάσεων ή του αθλητικού εξοπλισμού πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο προσωπικό του Π.Σ. Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών χώρων από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων διεγερτικών ουσιών. Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών χώρων σε άτομα που εκτίουν ποινή αποκλεισμού για χρήση αναβολικών ουσιών. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους αθλητικούς χώρους και στους κλειστούς χώρους κοινής χρήσης. Μέρος ή το σύνολο των αθλητικών και των άλλων χώρων μπορούν να παραμείνουν κλειστές με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και 14

15 κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού για λόγους επισκευαστικούς, ανακαίνισης, συντήρησης, καιρικών συνθηκών ή ειδικών έκτακτων καταστάσεων. Η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώνει έγκαιρα τους αθλούμενους με ανακοίνωση της. Οι χρήστες των αθλητικών χώρων, συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες και τις παραινέσεις του προσωπικού και της Διοικούσας Επιτροπής που αφορούν στην ορθολογική και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Οι συνοδοί των αθλουμένων και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στους αθλητικούς χώρους και θα παραμένουν σε χώρους που θα καθορίζει η Διοικούσα Επιτροπή με απόφαση της. Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων. Δεν επιτρέπεται η πρόκληση ενοχλητικών θορύβων, που είναι δυνατόν να παρακωλύει την προπονητική διαδικασία. Οι αθλούμενοι, οι συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας των εγκαταστάσεων και να τηρούν τους όρους υγιεινής κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Η χρήση Σάουνας μπορεί να γίνει μόνο προγραμματισμένα και με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για ορισμένες κατηγορίες ενηλίκων χρηστών και αφού υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων ασφαλούς χρήσης της και ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος υγείας ή άλλο κώλυμα χρήσης της. Η στάθμευση οχημάτων παρέχεται δωρεάν σε καθημερινή βάση και επιτρέπεται μόνο στους χώρους που φέρουν τη σχετική σήμανση. Προβλέπονται θέσεις για οχήματα Α.Μ.Ε.Α. Οχήματα που θα σταθμεύουν σε άλλους χώρους και θα παρακωλύουν την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις θα απομακρύνονται με τη συνδρομή της Τροχαίας. Η διαφημίσεις τελούν υπό την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις χαμηλής αισθητικής, αντίθετες με τα αθλητικά ιδεώδη, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και αθλητικών συμπληρωμάτων διατροφής. Η παραβίαση των παρόντων κανόνων και η άρνηση συμμόρφωσης των χρηστών μπορεί να προκαλέσει την άμεση απομάκρυνση τους από τους αθλητικούς χώρους ή και την απαγόρευση εισόδου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συμπληρώνει τους παραπάνω κανόνες με γραπτές οδηγίες ή ειδική σήμανση, που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων, για ότι δεν προβλέπουν οι παρούσες Γενικές Διατάξεις. 15

16 Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ. μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση του Δημάρχου. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων, ρυθμίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ. και σχετική έγκριση των συναρμοδίων Αντιδημάρχων. Τα παραρτήματα 12,3,4 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η Πρόεδρος O Γραμματέας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Τα Μέλη 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ είναι σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 οι ερασιτεχνικοί μη επαγγελματικοί, μη κερδοσκοπικοί και μη εμπορικοί αθλητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (ΜΛΑ), οι σύλλογοι αθλητών και προπονητών, οι ενώσεις όλων των παραπάνω συλλόγων, οι τοπικές ή περιφερειακές επιτροπές των εθνικών ομοσπονδιών τους, οι εθνικές ομοσπονδίες των Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, η Ολυμπιακή Επιτροπή, οι διεθνείς Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες ομοσπονδίες των Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, οι ερασιτεχνικές τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις (κινήματα) εναλλακτικού αθλητισμού, οι ανώνυμες αθλητικές επαγγελματικές εμπορικές εταιρείες, τα αθλητικά τμήματα αμειβομένων αθλητών, οι εθνικές και διεθνείς ενώσεις (λίγκες) τους και οι σύλλογοι επαγγελματιών αθλητών. Στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (Π.Σ.) γίνεται διάκριση των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ στις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες : 1. Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι Ολυμπιακών αθλημάτων, σύλλογοι αθλητών και προπονητών τους, σύλλογοι Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, ερασιτεχνικοί σύλλογοι Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις, Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες όλων των παραπάνω συλλόγων και σύλλογοι επαγγελματιών αθλητών. 2. Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι μη Ολυμπιακών αθλημάτων, σύλλογοι αθλητών και προπονητών τους, τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις, Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες όλων των παραπάνω συλλόγων. 3. Τοπικές, Περιφερειακές, Εθνικές, Διεθνείς ερασιτεχνικές Οργανώσεις (κινήματα) εναλλακτικού αθλητισμού. 4. Ανώνυμες αθλητικές επαγγελματικές εμπορικές εταιρείες, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, εθνικές και διεθνείς ενώσεις (λίγκες) τους. ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη Διοικούσα επιτροπή του Π.Σ., για τη δωρεάν είσοδο και χρήση διαρκείας των εγκαταστάσεων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη Διοικούσα επιτροπή του Π.Σ., για τη δωρεάν έκτακτη ομαδική είσοδο για μία ή περισσότερες χρήσεις των εγκαταστάσεων από ερασιτεχνικές συλλογικότητες αθλητικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο και έκτακτη χρήση των εγκαταστάσεων του 17

18 Π.Σ. με ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι η παρουσία υπεύθυνου εκπαιδευτή (προπονητής, καθηγητής, δάσκαλος). ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη διοργανώτρια αρχή ενός αθλητικού γεγονότος, επικυρώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και αντικαθιστά προσωρινά για το χρονικό διάστημα τέλεσης του αθλητικού γεγονότος την ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ στο Π.Σ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ είναι η χρονική περίοδος από την έναρξη της προετοιμασίας των αθλητών μέχρι τη λήξη όλων των πρωταθλημάτων και αγώνων σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, που για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ξεκινάει στα μέσα Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη κάθε ημερολογιακού έτους και τελειώνει Μάη-Ιούνη του επόμενου ημερολογιακού έτους. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ είναι ο φορέας στον οποίο παραχωρείται το ΠΣ ή μέρος των εγκαταστάσεων του για την πραγματοποίηση κύρια ενός αθλητικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού γεγονότος, αλλά και ενός εμπορικού στο βαθμό που δεν παρακωλύει και δεν υποβαθμίζει την αθλητική χρήση των εγκαταστάσεων. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι, πέρα από τον τυπικό ορισμό του ως ΝΠΙΔ από το άρθρο 10 του Ν. 2725/1999, λαϊκή αθλητική συλλογικότητα, βασικό δομικό κύτταρο του Ελληνικού κι Ευρωπαϊκού ερασιτεχνικού αθλητισμού με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, που έχει σαν κύριο στόχο του τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού, της φιλίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικού χρώματος, φυλής, θρησκείας και πολιτισμού με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της παγκόσμιας Ειρήνης. ΤΟΠΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η τοπική ή περιφερειακή Οργάνωση Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων του ίδιου αθλήματος και όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 2725/1999 έχει τη μορφή ΝΠΙΔ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ είναι η Ανώτατη Οργάνωση Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων σε εθνικό επίπεδο και όπως ορίζεται από το άρθρο 19 του Ν. 2725/1999 έχει τη μορφή ΝΠΙΔ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ είναι εμπορική κερδοσκοπική αθλητική εταιρεία της οποίας η διοικητική λειτουργία ορίζεται από το άρθρο 65 του Ν. 2725/1999 και η οικονομική της λειτουργία υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου και διέπεται από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς της οικονομίας. ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ είναι παράρτημα ερασιτεχνικού αθλητικού συλλόγου του οποίου οι αθλητές αμείβονται. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΛΙΓΚΑ) είναι η Ένωση Αθλητικών Ανωνύμων Επαγγελματικών Εταιρειών του ίδιου αθλήματος, που διακανονίζει και διαχειρίζεται τον εμπορικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και διοικητικά διέπεται από άρθρο 96 του Ν. 2725/

19 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ αθλήματος είναι αυτός που έχει την απαιτούμενη παιδαγωγική και ηθική συγκρότηση, την τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία για να ανταποκριθεί συνολικά στο διδακτικό του έργο. Όπως ορίζει το άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος έχουν οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ πρώην ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα στο άθλημα και οι Πτυχιούχοι των Κρατικών Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ είναι οι εγκαταστάσεις ή ενότητες εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, η κύρια χρήση των οποίων είναι αθλητική, ενώ στα αμιγώς αθλητικά Ολυμπιακά Ακίνητα όπως ορίζει ο Ν. 3342/2005 επιτρέπονται περιστασιακά βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις που δεν αντιστρατεύονται και δεν υποβαθμίζουν την αθλητική χρήση. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Το Π.Σ. διαθέτει ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις με ή χωρίς κερκίδες, μεγάλο αριθμό στεγασμένων χώρων και στεγασμένους χώρους κοινής και πολλαπλής χρήσης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων ταξινομούνται σε τέσσερις (4) Ζώνες και συνδέονται με συμβατές μορφές χρήσης. : ΖΩΝΗ Α : Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 1. Κεντρικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου στίβος) 2. Βοηθητικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου προπονητήριο Στίβου 3. Δύο (2) γήπεδα ποδοσφαίρου 7Χ7 4. Δύο (2) γήπεδα αθλοπαιδιών αντισφαίρισης ΖΩΝΗ Β : Κλειστές Αθλητικές εγκαταστάσεις Βοηθητικοί Χώροι 1. Αίθουσες ανάπτυξης Φυσικών Ικανοτήτων (γυμναστήρια) 2. Σάουνες 3. Αίθουσες εκμάθησης Τεχνικής Αθλημάτων 4. Ελαστικός Διάδρομος Στίβου (5 διαδρομές μήκους 100 μ.) 5. Ιατρεία Φυσιοθεραπευτήρια 6. Εργομετρικό Κέντρο 7. Αποδυτήρια 8. Τουαλέτες 9. Αποθήκες ΖΩΝΗ Γ : Κλειστές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης Βοηθητικοί χώροι 1. Γραφεία διοικητικής υπηρεσίας, μαζικών αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων 2. Κιόσκια 3. Εκδοτήρια εισιτηρίων 4. Αίθουσες εκδηλώσεων 5. Αίθουσες τύπου 6. Κυλικεία 7. Αποθήκες 8. Τουαλέτες ΖΩΝΗ Δ : Στεγασμένες και Ανοικτές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1. Λεωφορειόδρομος (εκτός των ελαστικών διαδρόμων Στίβου) 2. Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης 3. Υπαίθριοι χώροι εντός κι εκτός της Κεντρικής Εισόδου 4. Υπαίθριοι χώροι οδών Ρίτσου και Σεφέρη 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3342/2005 Το άρθρο 15 του Νόμου 3342/2005 προβλέπει για το Π.Σ. : «Στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στον περιβάλλοντα χώρο του(όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο ακόλουθο τοπογραφικό διάγραμμα), επιτρέπονται πέραν των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις : Α. Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού. Β. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Γ. Προπονητικό Κέντρο. Δ. Διοργάνωση Εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Αναφορικά με τις εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού». 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο κανονισμός λειτουργίας του Π.Σ. καταρτίσθηκε λαμβάνοντας υπ όψη τα επί μέρους άρθρα της από 13/11/2008 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τα Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και τις ισχύουσες διατάξεις των παρακάτω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων : 1. Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ) Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις 2. Π.Δ. 456/88 (ΦΕΚ 847/ ) Κανονισμός Λειτουργίας του ΝΠΔΔ Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας. 3. Ν. 1362/2001 (ΦΕΚ Β 1362/ ) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας ΝΠΔΔ Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας (που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001) 4. Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/ Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης 5. Π.Δ. 219 (ΦΕΚ Α 221/ Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλήματος 6. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) 7. Ν. 3801/ Ν. 3852/2010 Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η Πρόεδρος O Γραμματεύων ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Τα Μέλη 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΙ Το Π.Σ. είναι η σημαντικότερη σύγχρονη πολύ-δύναμη αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Πατρέων και μία από τις σπουδαιότερες της χώρας. Επί πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ (CLUB) BEACH VOLLEY

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ (CLUB) BEACH VOLLEY Guidelines ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ (CLUB) BEACH VOLLEY Μάρτιος 2017 GUIDELINES_Academy&Club 2017 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΟΥ (CLUB) BEACH VOLLEY Σύντομη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ηλιούπολη 27/01/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:191 (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τμήμα: Διοικητικό - Οικονομικό Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6/2014 ΘΕΜΑ 2 ο :Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 83 4 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 17 ης Φεβρουαρίου

Αριθμός 83 4 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 17 ης Φεβρουαρίου Αριθμός 83 4 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 7 ης Φεβρουαρίου 206 ------------------------ Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την 7 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, 24 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 1623 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΧ-3Χ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με θετική εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, 24 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 82 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Πολιτιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ---------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: 34ου Συντάγματος Πεζικού 17 185 32,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 19/9/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 19/9/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 19/9/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141 Πρακτικό της με αριθμ. 20ης/19.9.2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο 3 ο Παγκρήτιο Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αθλητισμού Οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μοχλός Ανάπτυξης & Τουρισμού: Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο Ανδριάνα Ζερβού, MSc. Διεύθυνση Προγραμματισμού Δήμος Πατρέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη αρ. 56.

Προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη αρ. 56. Προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη αρ. 56. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Αγίου Γεωργίου αρ. 30. ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 Δήλωση αποστολής Η εξασφάλιση μιας ασφαλούς και παιδαγωγικής απασχόλησης των παιδιών παιδικής και προεφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 2017 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την παρ. 2 της απόφασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την παρ. 2 της απόφασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 14/2016 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3) ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παράγραφος 3) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βέροιας Αρ.απόφ. 13/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση για καθορισμό τιμήματος για την παραχώρηση της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 12 ης τακτικής συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων Παγκορασίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41151/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 36 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41151/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 36 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41151/11.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Μαρτίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 802 Αριθμός Απόφασης: 52/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Μαρτίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 802 Αριθμός Απόφασης: 52/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Μαρτίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 802 Αριθμός Απόφασης: 52/2017 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 5 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 HM: 21/03/2016 15:28:42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 26/01/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 1/ 2015 του Δήμου Σικίνου

Διαβάστε περισσότερα

6. Την 055/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η

6. Την 055/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310 727210 Email: depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 06/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 06/18.03.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 153/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κανονισμός Παραχώρησης Χώρων Δήμου Καλαμαριάς για Πολιτιστικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ ΑΘΗΝΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Αριθμ. Πρωτ: 493 Χίος: 31/07/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100 ΤΗΛ: 22710 22888, FAX: 22710 44588 e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr Αριθμ. Πρωτ: 493

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. Αποφ. 8/201 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής αντισφαίρισης είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 7 της 9 ης Μαρτίου 2016 Αριθμός Απόφασης 69

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 3/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων για την

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20/2/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :3534 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20/2/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :3534 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ωραιόκαστρο, 20/2/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. :3534 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 11-2-2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 123 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 083/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου» και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα