ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 24/5/1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ : ΕΓΓΑΜΗ, ΜΗΤΕΡΑ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ι. ΚΑΡΤΑΛΗ 77, ΒΟΛΟΣ (38221), Β. ΟΛΓΑΣ 249, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (54655) ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : (0421) 57721, (031) , FAX : (031) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (38446) ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : (24210) 93059, FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ : (24210) ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 1969 Απόφοιτος Γυμνασίου Θηλέων Βόλου με Βαθμό Άριστα (19) Πτυχίο Γεωπόνου από το Τμήμα Γεωπονίας της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό Λίαν καλώς (8) Πτυχίο Lower τα Αγγλικής γλώσσας Πτυχίο Οικονομολόγου από το Οικονομικό Τμήμα της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης με βαθμό Λίαν καλώς (7) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας τα Γεωπονοδασολογικής του Α.Π.Θ. στην ειδικότητα των Εγγείων Βελτιώσεων. Βαθμός άριστα Δίπλωμα Sorbonne I τα Γαλλικής γλώσσας Δίπλωμα Sorbonne II τα Γαλλικής γλώσσας Διδάκτορας του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Τ.Α.Τ.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων (Σ.Υ.Ε.). Βαθμός άριστα. 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σύμβαση εργασίας Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού Μαγνησίας Σύμβαση εργασίας Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) Ωρομίσθια Καθηγήτρια Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης 1979 Επιστημονική Συνεργάτιδα στο (Τ.Α.Τ.Μ.) τα Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής Ειδική Επιστήμονας Τ.Α.Τ.Μ. στον Τομέα Σ.Υ.Ε Ωρομίσθια Καθηγήτρια Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας στα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Λέκτορας στο Τ.Α.Τ.Μ. του Α.Π.Θ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Σήμερα Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, τα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π. Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Αρδεύσεις Στραγγίσεις Υδραυλική». 1

2 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 28 Χρόνια Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο (Α.Π.Θ. και Π.Θ.). 8 Χρόνια Διδασκαλία ως ωρομίσθια Καθηγήτρια στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μελέτη σύγχρονων συστημάτων άρδευσης. Αριθμητική εξομοίωση της κίνησης του νερού μέσα σε ακόρεστο έδαφος. Φαινόμενο της υστέρησης που παρουσιάζεται στις χαρακτηριστικές καμπύλες του εδάφους και στην υδραυλική αγωγιμότητα. Ευαισθησία των παραμέτρων που υπάρχουν σε μοντέλα που περιγράφουν την χαρακτηριστική καμπύλη του εδάφους. Επίλυση προβλημάτων της μόνιμης κίνησης του νερού σε κορεσμένο μέσο. Επίλυση προβλημάτων κατακόρυφης μονοδιάστατης ροής σε ακόρεστα και σε στρωματοποιημένα εδάφη. Προβλήματα συγκριτικής αξιολόγησης των μοντέλων πρόβλεψης της υδραυλικής αγωγιμότητας σε ακόρεστη κατάσταση. Υπολογισμός των συνολικών αναγκών των καλλιεργειών σε νερό του Θεσσαλικού κάμπου, με βάση τις καθαρές ανάγκες και την έκταση η οποία αρδεύεται από αρδευτικά δίκτυα δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σχεδιασμός, εγκατάσταση και αξιολόγηση αυτοματοποιημένων συστημάτων επιφανειακής και υποεπιφανειακής στάγδην άρδευσης σε καλλιέργειες βαμβακιού, ζαχαροτεύτλων και σόργου. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση χλοοτάπητα και καλλωπιστικών θάμνων μέσω σύγχρονων συστημάτων στάγδην άρδευσης και καταιονισμού (pop-up). Σχεδιασμός και πειραματική έρευνα διαφόρων διατάξεων άρδευσης με σταγόνες σε καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Επίδραση της άρδευσης και του τρόπου καλλιέργειας του εδάφους σε καλλιέργεια βαμβακιού. Πειραματικές μετρήσεις στο εργαστήριο της υγρασίας, με ραδιενεργό γ-ακτινοβολία και των πιέσεων του εδαφικού νερού με pressure transducers, σε δείγματα εδαφών. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών καμπυλών κατά την διήθηση και στράγγιση, των δευτερογενών βρόχων υστέρησης, της αθροιστικής διήθησης, της κίνησης των μετώπων της εδαφικής υγρασίας και της μεταβολής των πιέσεων του εδαφικού νερού. Πειραματικές μετρήσεις στο εργαστήριο της υδραυλικής αγωγιμότητας δειγμάτων εδαφών με εφαρμογή διαφορετικών παροχών. Προσδιορισμός σχέσεων υδραυλικής αγωγιμότητας υγρασίας και υδραυλικής αγωγιμότητας πιέσεων εδαφικού νερού. Πειραματικός προσδιορισμός στο ύπαιθρο της χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους με πηγή νετρονίων. Πειραματικές μετρήσεις στο ύπαιθρο της αθροιστικής διήθησης σε πειραματικούς αγρούς. Πειραματικές μετρήσεις της ταχύτητας του νερού σε κλειστούς αγωγούς στα κατάντι βάνας τύπου πεταλούδας, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής σε αρδευτικά δίκτυα. Μετρήσεις με την χρήση ακτίνων Laser (ανεμόμετρο με Laser). Πειραματικές μετρήσεις στο εργαστήριο, της μεταβολής της υγρασίας στο έδαφος και των πιέσεων ως προς τον χρόνο και το βάθος, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών καμπυλών διήθησηςστράγγισης σε στρωματοποιημένα εδάφη. Προσδιορισμός πρωτογενών διερευνητικών καμπυλών διήθησης, του βρόχου της υστέρησης. Μετρήσεις της παροχής του ποταμού Λουδία (μετρήσεις των ταχυτήτων του νερού με μυλίσκο). Μέτρηση στο ύπαιθρο της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού με τη συσκευή Guelph Permeameter, με σκοπό να μελετηθεί η κατανομή της. Οργάνωση του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2

3 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπεύθυνη προγράμματος ΠΕΝΕΔ «Μεγιστοποίηση της ενεργειακής ωφέλειας από την καλλιέργεια του ενεργειακού φυτού σόργου με ευφυή ρύθμιση άρδευσης», Ε.Ε., ΓΓΕΤ. Υπεύθυνη προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση φυτών με αυτοματοποιημένα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας», ΕΠΕΑΕΚ. Υπεύθυνη προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Περιβάλλον) «Εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων άρδευσης και επίδραση στην ανάπτυξη των καλλιεργειών», ΕΠΕΑΕΚ. Υπεύθυνη προγράμματος με τίτλο «Άρδευση πρασίνου με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα» το οποίο χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΜΒ. Υπεύθυνη προγράμματος με τίτλο «Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών στη Θεσσαλία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνη προγράμματος με τίτλο «Μελέτη της ικανότητας βελτίωσης των εισερχομένων στον ταμιευτήρα Στεφανοβικείου στραγγιστικών υδάτων, μέσω της λειτουργίας του ως υγροβιότοπου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.Τ. υπό τον τίτλο: «Προβλήματα αρδεύσεως σε εδάφη ιλυοαμμώδη. Επιλογή της βέλτιστης ποσότητας του νερού σε σχέση με την απορροφητική ικανότητα του εδάφους με πειραματικές και θεωρητικές διαδικασίες». Φορέας χρηματοδότησης του έργου ήταν το Υπουργείο Βιομηχανίας-Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας» του οποίου φορέας χρηματοδότησης ήταν το Υπουργείο Γεωργίας και η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. 7. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Επίβλεψη επτά διδακτορικών και δεκαπέντε μεταπτυχιακών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μέλος της τριμελούς και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε δώδεκα συνολικά διδακτορικές διατριβές του Π.Θ., του Α.Π.Θ. και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 8. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Επίβλεψη από το 1982 έως σήμερα πλέον των 70 πτυχιακών διατριβών στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Γεωπονίας του Π. Θ. 9. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Διδασκαλία σε πλήθος σεμιναρίων του ΕΛΚΕΠΑ και του Κ.Ε.Κ. 9. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης. Μέλος του Συλλόγου Γεωτεχνικών Διπλωματούχων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέλος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.). Μέλος της European Water Resources Association (EWRA). Μέλος της επταμελούς Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών. Μέλος της European Society of Agricultural Engineering. Γραμματέας της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) για τη διετία

4 Έχει προεδρεύσει στο Πανελλήνιο Σεμινάριο "Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα Πολλαπλής Σκοπιμότητας" που έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 1994, υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Βορείου Ελλάδας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διαχείριση Υδατικών πόρων". Λάρισα Νοέμβριος 1996 υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". Λάρισα, Απρίλιος 1996, υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο 7 ο, 8 ο, 9 ο και 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.) Πάτρα 1997, Αθήνα 2000, Θεσσαλονίκη 2003, Ξάνθη Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο 2 ο, 3 ο, 4 ο και 5 ο Εθνικό Συνέδριο της Ε.Γ.Μ.Ε., Βόλος 2000, Θεσσαλονίκη 2003, Αθήνα 2005, Λάρισα Προεδρείο στο διεθνές συνέδριο XXX IAHR Congress, August 2003, Thessaloniki. Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 4 ου Εθνικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Δ.Υ.Π., Βόλος Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 2 ου Εθνικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε., Βόλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Μέλος της Εκδοτικής/Επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ». ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Περιοδικά: Water Resources Management. Υδροτεχνικά. Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ). Γεωργική Έρευνα. Περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Περιοδικό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Συνέδρια: Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια Ε.Υ.Ε 1991, 1993, 1995, 2000, 2003, Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια Ε.Γ.Μ.Ε. 1998, 2000, 2003, 2005, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εκπρόσωπος των Επιστημονικών Συνεργατών στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κατά το έτος Διευθύντρια του Εργαστηρίου "Γεωργική Υδραυλική" του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, , Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ International Referred Journals 1. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Tzimopoulos, D. Gouliaras, Analysis of a closed-form analytical model to predict the hydraulic conductivity function. Journal of Hydrology, 92: Tzimopoulos, C., and M. Sakellariou-Makrantonaki, Water table drawdown for two-dimensional drainage. Advances in Water Resources, 10: Tzimopoulos, C. and M. Sakellariou-Makrantonaki, A new analytical model to predict the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Water Resources Management, 10: Sakellariou-Makrantonaki, M., Water drainage in layered soils. Laboratory experiments and numerical simulation. Water Resources Management, 11: Aggelaki, A., M. Sakellariou, D. Pateras and A. Kungolos, Assessing the quality of natural waters in Magnesia prefecture in Greece using Toxkits. New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring. Special volume of selected papers, Kluwer Academic / Plenum Publishers. pp Arabatzis, G., C. Tzimopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki and S. Giannopoulos, Estimation of unsaturated flow in layered soil with finite control volume method. Irrigation and Drainage, 50: Sakellariou-Maktantonaki M., D. Kalfountzos, P. Vyrlas, Water saving and yield increase of sugar beet with subsurface drip irrigation. Global Nest: The International Journal, 4(2-3): Angelaki, A., Sakellariou Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Laboratory experiments and estimation of cumulative infiltration and sorptivity. Water, Air and Soil Pollution: Focus (WAFO): Theocharis, M., C. Tzimopoulos, S. Yannopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, Design of optimal irrigation networks. J. Irrig. Drain. Eng. ASCE. 10. Kalavrouziotis, I.K., M. Sakellariou-Makrantonaki, I.N. Vagenas, T.C. Hortis, P.A. Drakatos, The potential for the systematic reuse of the wastewater effluents by the biological treatment plant of Agrinion, Greece on soils and agriculture. Frescenious Environmental Bulletin, 14(3): Sakellariou - Makrantonaki M., Tzavela E., Vyrlas P and C. Tzimopoulos., Wastewaters reuse through subsurface drip irrigation. IASME Transactions, 6(2): Theocharis M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S. and Sakellariou-Makrantonaki, M., Dynamic method and a simplified nonlinear method in irrigation networks optimization, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 3(2): Sakellariou - Makrantonaki M., I. K. Kalavrouziotis, D. Giakos, I. N. Vagenas, Potential and planning to reuse municipal wastewater for the irrigation of vinicultures in Attica, Greece. Frescenious Environmental Bulletin, 15(2): Sakellariou-Makrantonaki, M., I.N. Vagenas, Mapping Crop Evapotraspiration and Total Crop Water Requirements Estimation in Central Greece, European Water bulletin of EWRA 13/14: 3-13, E.W. Publications. 15. Kalavrouziotis, I.K., Sakellariou-Makrantonaki, M.S., Vagenas, I.N. and Lemesios, I., Assessment of water requirements of crops for the reuse of municipal wastewaters from the wastewater treatment plant at Patras, Greece. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 28, Nos. 3/4, pp Kalfountzos, D., M. Sakellariou-Makrantonaki and C. Tzimopoulos, Laboratory Experiments at Layered Soil using TDR. WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 4(1): Sakellariou Makrantonaki, M., D. Papalexis, N. Nakos, I.K. Kalavrouziotis, Effect of modern irrigation methods on growth and energy production of sweet sorghum (var. Keller) on a dry year in Central Greece. Agricultural Water Management, vol. 90, n o 3, pp Sakellariou Makrantonaki, M., C., Papanikolaou, E., Mygdakos, Fiber sorghum biomass yield, water use efficiency and economic results under different leves of water, using subsurface and surface irrigation systems. Fresenius Environmental Bulletin, (in-press). 5

6 19. Mygdakos, E., C., Papanikolaou, M., Sakellariou, Sorghum economics under different irrigation methods and water doses. New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, (in-press). Εθνικά Περιοδικά με κριτές 1. Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη και Σ. Γιακουμάκης και Γ. Χατζόπουλος,1983. Πειραματικές μετρήσεις σε προβλήματα διύγρανσης με τη βοήθεια της γ-ακτινοβολίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Θεσσαλονίκη. Μάιος Υδροτεχνικά, 1(1): IV 33-IV Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ. και Χ. Τζιμόπουλος, Πειραματικές μετρήσεις των υδροδυναμικών παραμέτρων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Υδροτεχνικά, 2(2): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Επίδραση των οριακών χαρακτηριστικών καμπυλών διήθησης-στράγγισης σε προβλήματα άρδευσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Ξάνθη. Οκτώβριος Υδροτεχνικά, 3(3): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Επίδραση της υστέρησης στην εξομοίωση του προβλήματος της διήθησης του νερού σε εδαφικό δείγμα εδραζόμενο επί πορώδους κάψας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Ηράκλειο Κρήτης. Νοέμβριος Υδροτεχνικά, 4(4): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, M, Σ. Χατζηγιαννάκης, Α. Πανώρας και Α. Σπυρίδης, Μετρήσεις της παροχής στον ποταμό Λουδία. Υδροτεχνικά, 1(1): Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, M., Γ. Τερζίδης, Χ. Τζιμόπουλος και Μ. Δέλλιος, Προσδιορισμός των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών πειραματικού αγρού πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Υδροτεχνικά, 4(1): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Συνολικές ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών του Θεσσαλικού κάμπου. Υδροτεχνικά, 6: Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Μ., Εκτίμηση παραμέτρων της χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους με ένα αλγόριθμο τύπου Taylor. Υδροτεχνικά, 6: Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη και Σ. Γιαννόπουλος,2000. Μελέτη της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού στο ύπαιθρο με στατιστικές και γεωστατιστικές μεθόδους. Τεχνικά Χρονικά 20(1): Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Προσδιορισμός του βέλτιστου μανομετρικού φορτίου των αντλιοστασίων άρδευσης με μεθόδους μη γραμμικού προγραμματισμού. Υδροτεχνικά, 13: Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ι. Βαγενάς, Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών στο Νομό Λάρισας. Υδροτεχνικά 13: International Referred Conferences 1. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Tzimopoulos, Numerical simulation of irrigation and drainage under hysteresis effects. Proceedings of 11 th IASTED International Conference: "Applied modeling and simulation". Nice, France, June, pp Tzimopoulos, C., and M. Sakellariou-Makrantonaki, Two dimensional drainage problems. International Symposium: "Water management for agricultural developments", Athens, April Proc. Extended abstracts contributed papers: Sakellariou-Makrantonaki, M. and A. Goulas, LDA measurements of the flow dοwnstream of a butterfly valve. International conference "Laser Anemometry Advances and Applications". Swansea. England. September, ASME. IMechE, BHRA Proceedings. 4. Sakellariou-Makrantonaki, M. and S. Hajiyiannakis, Groundwater movement into layered soils. European Conference "Advances in Water Resources Technology", Athens. Δημοσιευμένη στον ειδικό τόμο «Advances in Water Resources Technology» published by A.A.Balkema:

7 5. Sakellariou-Makrantonaki, M., A numerical simulation of drainage in unsaturated sandy soil samples. International Conference on Hydraulic Engineering Software, Hydrosoft, 94, Δημοσιευμένη στον ειδικό τόμο Hydraulic Engineering Software V. Vol. 1: Water Resources and Distribution, Computational Mechanics Publications Makrantonaki, Μ., P. Prinos, A. Goulas, Flow characteristics behind a butterfly valve. International Conference Computational Methods and Experimental Measurements. Capri. Italy. 7. Tzimopoulos, C., St. Yannopoulos and M. Sakellariou, Comparison study of artificial recharge of an unconfined aquifer with limited lateral extent. Proc. of the 3 rd International Conference on Computer Methods and Water Resources, CMWR 95, Beirut, Lebanon. 8. Sakellariou, M., A. Angelaki, A. Kungolos, D. Pateras and N. Tsiropoulos, Study of water quality and toxicity assessment in drainage canal waters inflowing to a basin in an agricultural area in Greece. 4 th International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries, 23-25/9, Istanbul Turkey, pp Angelaki, A., M. Sakellariou, D. Pateras, A. Kungolos, Toxicity Testing with Toxkits and Water Quality of Natural Waters in Magnesia Prefecture in Greece. International Symposium on New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring. 1-3 June, Brno-Czech Republic, Special colume of selected papers, pp Tzimopoulos, C., M. Sakellariou - Makrantonaki, A. Spiridis & G. Arampatzis, An algorithm for the soil characteristic curve with the method of conjugate directions. Computational methods in Water Resources XII. Computational methods in contamination and remediation of Water Resources. Vol 1: Sakellariou-Makrantonaki, M., Simulation of soil water drainage in sandy soils, laid on a ceramic plate. Comparison with experimental data. Computational methods in Water Resources XII. Computational methods in Contamination and Remediation of Water Resources. Vol. 1: Pateras, D., A. Angelaki, P. Dioudis, M. Sakellariou-Makrantonaki, Estimation of the potential risk of salinization and sodification using poor quality irrigation water in the basin of the former Karla Lake. 3 rd Int. Cong. of European Society of Soil Conservation (ESSC), Valencia, Spain, p.79 (abstracts). 13. Sakellariou-Makrandonaki, M., D. Kalfountzos, P. Vyrlas, Irrigation water saving and yield increase with subsurface drip irrigation. Proceedings of the 7th International Congress of Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, Vol. C, Theocharis, M., C. Tzimopoulos, S. Yannopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, A smplified nonlinear programming method for irrigation networks. International Conference on Agricultural Engineering, Budapest, CD-ROM. 15. Sakellariou-Makrandonaki, M., D. Kalfountzos, P. Vyrlas, B. Kapetanos, Water saving using modern irrigation methods. Proceedings of Hydrorama 2002, 3 rd International Forum: Integrated Water Management: The Key to Sustainable Water Resources, EYDAP March, Athens, Greece, pp Angelaki, A., Sakellariou Makrantonaki, M., Tzimopoulos C., Comparison of Green & Ampt and Parlange infiltration equations. Experimental procedure. Proceedings of 5 th International Conference of EWRA on water resources management in the era of transition, September 4-8, Athens, pp Sakellariou Makrantonaki, M., Angelaki A., Tzimopoulos C., Study of the Cumulative Infiltration of water in a soil sample. Proceedings of 6 th International Conference on the Protection and Restoration of the Environment, July 4-8, Skiathos Island, Greece, pp Kalfountzos, D., Sakellariou Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Study of soil water movement using time domain reflectometry. Proceedings of the 17th World Congress of Soil Science. August 14-21, Bangkok, Thailand, Symposium no. 4, pp. (42)1-9 7

8 19. Kalfountzos, D., Sakellariou-Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S., Laboratory Experiments on Water Movement in a Layered Soil Sample Using TDR Method. Proceedings of XXX Congress of IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research), August 24-29, Thessaloniki, Theme B, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., Danalatos N.G., Dassios S., Chatzinikos A., The Effect of Different Irrigation Methods on Growth and Productivity of Fiber Sorghum in Central Greece (2003). Proceedings of XXX Congress of IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research), August 24-29, Thessaloniki, Theme B, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., Tentas I., Koliou A., Kalfountzos D., Vyrlas P., Irrigation of ornamental shrubs with treated municipal wastewater. Proceedings of 8 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), September 8-11, Lemnos, Greece, Vol. B, pp Vyrlas, P., D. Kalfountzos, K. Dragoidou, M. Sakellariou-Makrantonaki, Implementing irrigation scheduling using Geographical Information Systems. Proceedings of the 2 nd HAICTA, International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, March 18-20, Thessaloniki, Greece, Vol. I: Sakellariou-Makrantonaki, M., E. Gatselis, S. Tzortzios, P. Vyrlas, D. Kalfountzos, Effects of different arrangements of drip irrigation laterals on cotton crop in Thessaly plain. Proceedings of the 2 nd HAICTA International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, March 18-20, Thessaloniki, Greece, Vol. II: Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, D. Kalfountzos, The use of emitters as air-relief valves for overcoming suck-back clogging in subsurface drip emitters. Proceedings of the 2 nd HAICTA, International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, March 18-20, Thessaloniki, Greece, Vol. II: Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, Water and energy saving by low-pressure drip irrigation. Accepted for Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VII, 28 June- 1 July, Mykonos, Greece, (CD-ROM). 26. Sakellariou-Makrantonaki, M., Vyrlas P., Knenas E., Koliou A., Vardouli V., Landscape irrigation with treated municipal wastewater. Accepted for Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VII, 28 June-1 July, Mykonos, Greece, (CD-ROM). 27. Angelaki, A., M. Sakellariou Makrantonaki, C. Tzimopoulos, Estimation of sorptivity at a sandy soil sample. Accepted for Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VII, 28 June-1 July, Mykonos, Greece, (CD-ROM). 28. Tzimopoulos, Ch.D., I.N. Chalkidis, K.N. Moutsopoulos, St. Yannopoulos, M. Sakellariou and Ch.H. Evangelidis, Fuzzy simulation of soil water balance for the case of two-dimensional unsteady flow. Proceedings of EWRA Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21 st Century, September 2-4, Izmir, Turkey, pp Theocharis, M., C. Tzimopoulos, S. Yannopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, Comparative calculation of the optimal head of the pump station of the irrigation networks using a) the linear programming method and b) the nonlinear programming method. 1 st International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering (1 st IC-SCCE), Athens, CD-ROM, (Abstracts p. 33). 30. Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, Intermittent water application through surface and subsurface drip irrigation. ASAE Paper No St. Joseph, Mich.: ASAE. 31. Theocharis, M., Tzimopoulos, C., Yannopoulos, S. and Sakellariou- Makrantonaki, M., Linear programming and dynamic programming application in irrigation networks design. Proc. 1st Int. Conf. on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization (1st IC-EpsMso), July 2005, CD- ROM, Athens, Greece 32. Theocharis M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S. and Sakellariou-Makrantonaki, M., Optimal Design of Irrigation Networks Using the Dynamic Method and a Simplified Nonlinear Method, Proc. 5th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization (WSEAS SMO '05), August 2005, CD-ROM, Corfu Island, Greece. 8

9 33. Sakellariou - Makrantonaki M., Tzavela E., Vyrlas P. and C. Tzimopoulos, Water conservation by wastewater reuse through modern irrigation systems. Proceedings of 3 rd IASME/WSEAS International Conference on Fluid Dynamics and Aerodynamics, August 20-22, Corfu, Greece. 34. Sakellariou - Makrantonaki M., Tzavela E. and Vyrlas P., Water conservation by irrigating with municipal liquid wastes. Proceeding of 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 8-11, Rhodes, Greece, pp. B Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, Soil aeration through subsurface drip irrigation. Proceedings of 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 8-11, Rhodes, Greece, pp. B Tzimopoulos C.D., Chalkidis I.N., Moutsopoulos K.N., Sakellariou M., Yannopoulos St. and Evangelides C.H., Soil water balance using fuzzy calculation. Proceedings of 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 8-11, Rhodes, Greece, pp. B Sakellariou-Maktantonaki, M., D. Papalexis, N. Danalatos, The effect of irrigation methods on growth and yield of fiber Sorghum in central Greece. Proceedings of 6th International Conference of European Water Resources Association, EWRA, 7 10 September, Menton, France. 38. Theocharis M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S. and Sakellariou-Makrantonaki, M., Dynamic programming and nonlinear programming application in irrigation networks design. Proceedings of 6th International Conference of European Water Resources Association, EWRA, 7 10 September, Menton, France. 39. Theocharis, M.E., C.D. Tzimopoulos, M. A. Sakellariou - Makrantonaki, S. I. Yannopoulos, and I. K. Meletiou, Optimal rural water distribution design using Labye s optimization method and linear programming optimization method, Proc. 4th Int. Conf. ICCMSE, Oct. 2005, Loutraki, Korinthos, Greece. 40. Sakellariou-Maktantonaki, M., D. Papalexis, N. Nakos, S. Dasios, A. Chatzinikos, N. Papanikos, N. Danalatos, Potential and water-limited growth and productivity of fiber Sorghum in central Greece irrigated by surface and subsurface drip methods n a rainy and a dry year. Proceedings of 6 h International Conference of IASME/WSEAS on Energy and Environmental Systems, May 8-10, Chalkida, Greece, pp Sakellariou Makrantonaki, M. and P. Vyrlas, Aeration of crop root-zone environment through subsurface drip irrigation. Proceedings of Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VIII, 26 June-2 July, Chania, Greece, (CD-ROM). 42. Sakellariou-Makrantonaki, M., E. Papadakis, N. Papanikolaou, G. Zaggas, Subsurface drip irrigation of sweet sorghum with municipal wastewater. Proceedings of the HAICTA International Conference, September 20-23, Volos, Greece, I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelidis, M. Sakellariou-Makrantonaki, St. Yannopoulos Fuzzy Logic Model for Soil Water Balance Problem. 2 nd International Conference, WSEAS Water Resources, Hydraulics & Hydrology (WHH 07) May, Potroroz (Potrorose), Slovenia. (ISSN: , ISBN: ). 44. Sakellariou-Makrantonaki, M., A. Soulti, E. Papadakis, P. Vyrlas, Subsurface drip irrigation of sorghum with treated municipal wastewater. Proceedings of EWRA Symposium on Water Resources Management: New Approaches and Technologies, June 14-16, Chania, Greece, pp Sakellariou Makrantonaki, M. and Α. Angelaki, Toxicity tests on reclaimed municipal wastewaters. Proceedings of Intl. Conf. on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June 24-28, Skiathos, Greece, pp Papaevangelou, G., L. Mpallas, C. Tzimopoulos and M. Sakellariou Makrantonaki, The special variability of annual rainfall in the region of Thessaly. Proceedings of Intl. Conf. on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June 24-28, Skiathos, Greece, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, Water Saving by using modern irrigation methods. Proceedings of AgEng 2008 International Conference on Agricultural Engineering, June Hersonissos, Crete, Greece, OP-670 (CD-ROM). 9

10 48. Angelaki, A. I. Mpatsilas, M. Sakellariou-Makrantonaki, Cumulative infiltration of water at a layered soil sample. Proceedings of AgEng 2008 International Conference on Agricultural Engineering, June Hersonissos, Crete, Greece, (CD-ROM). 49. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, Maximizing energy benefits by cultivating fiber sorghum in central Greece under intelligent irrigation methods. Proceedings of Protection and Restoration of the Environment IX, 29 June-3 July, Kefalonia, Greece, Α5:5 (CD-ROM). 50. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, Biomass energy production by cultivating fiber sorghum in Greece under intelligent irrigation methods. Proceedings of 2 nd WSEAS/IASME International Conference on RENEWABLE ENERGY SOURCES, October 26-28, Corfu, Greece, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, E., Mygdakos, N., Papanikos, The effects of various irrigation systems on biomass production and economic results of sorghum crop. Proceedings of CEMEPE/SECOTOX 2 nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June, Mykonos, Greece, (in-press). Εθνικά Συνέδρια με κριτές 1. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Προσομοίωση προβλημάτων αρδεύσεων και στραγγίσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνέδριο "Η πληροφορική στην Ελλάδα". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Πρακτικά: Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ. και Χ. Τζιμόπουλος, Προβλήματα αρδεύσεων σε αγροτικό περιβάλλον. Συνέδριο: "Ολοκληρωμένες πληροφορίες γης. Θεμέλιο για ανάπτυξη". Πρακτικά: Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας Τ.Α.Τ.Μ, Α.Π.Θ., Νοέμβριος Θεσσαλονίκη. 3. Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Α. Πανώρας και Σ. Χατζηγιαννάκης, Μοντέλο πρόβλεψης της υδραυλικής αγωγιμότητας με εφαρμογή σε πειραματικό αγρό της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, (ΕΥΕ), Λάρισα, Νοέμβριος 1992, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Α. Πανώρας, Ι. Μαυρουδής, και Ν. Μανούδης και Θ. Πογιαρίδης, Χάρτες κατανομής της μέσης ημερήσιας εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και βροχόπτωσης των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διαχείριση Υδατικών πόρων". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Λάρισα Νοέμβριος Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Α. Πανώρας, Ι. Μαυρουδής, Ν.. Μανούδης και Θ. Πογιαρίδης, Καμπύλες ίσων τιμών Εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και βροχόπτωσης στο Νομό Λάρισας. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα-Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη και Σ. Γιαννόπουλος, Πειραματικές μετρήσεις και στατιστική ανάλυση της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού στον αγρό. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Στράγγιση του νερού σε στρωματοποιημένα εδάφη. Πειράματα στο εργαστήριο και αριθμητική εξομοίωση. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα-Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Μαλέτος Α., Γέμτος Θ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Θ. Μυγδάκος, Επίδραση των μεθόδων κατεργασίας του εδάφους, της λίπανσης και της άρδευσης στην καλλιέργεια του βαμβακιού στην Θεσσαλία. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Μ., Τζιμόπουλος Χ., Καλφούντζος Δ., Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο TDR και στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων. Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Πάτρα, σ

11 10. Γέμτος, Θ.Α., Α. Μαλέττος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ε. Μυγδάκος, Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαμβακιού. Αποτελέσματα δευτέρου έτους. Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Πάτρα, 15-18/ Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη Μ., Ν. Μασλάρης, Δ. Καλφούντζος, Χ, Γούλας, Μελέτη διατάξεων άρδευσης με σταγόνες στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 1 ου Εθνικού Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Αθήνα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ν. Μασλάρης, Γ. Νούσιος, Π. Ντιούδης, Δ. Καλφούντζος, Μελέτη διατάξεων άρδευσης με σταγόνες στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (ΕΕΔΥΠ), Βόλος, σ Σακελλαρίου Μακραντωνάκη, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Στεργιοπούλου, Πειραματικός προσδιορισμός της τριχοειδούς υστέρησης και πρόβλεψη κατά Mualem διερευνητικών καμπυλών Α τάξης. Πρακτικά 8 ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Απριλίου, Αθήνα, σ Καλφούντζος, Δ., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Χ. Τζιμόπουλος, Πειραματικές διαδικασίες διήθησης - στράγγισης σε στρωματοποιημένα εδάφη. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Σ. Στεργιοπούλου, Εκτίμηση οριακών βρόχων υστέρησης Αναλυτική και πειραματική προσέγγιση του προβλήματος. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Ντιούδης, Π., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Ν. Μασλάρης, Γ. Νούσιος, Διατάξεις άρδευσης με σταγόνες σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Δ. Καλφούντζος, Ν. Παπανίκος, Αξιολόγηση της επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Ντιούδης, Π., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Τερζίδης Γ., Μασλάρης Ν., Νούσιος Γ., Διαφορετικές διατάξεις άρδευσης με σταγόνες σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Παπαλέξης Δ., Δαναλάτος Ν., Βουλτσάνης Π., Νάκος Ν., Επίδραση επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης στην ανάπτυξη και παραγωγή της ενεργειακής καλλιέργειας του σόργου στην Κεντρική Ελλάδα. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Βύρλας, Π., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Καλφούντζος Δ., Επίδραση του εδαφικού τύπου στην έμφραξη λόγω εισρόφησης σε υποεπιφανειακά συστήματα στάγδην άρδευσης. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Συγκριτική μελέτη του βέλτιστου μανομετρικού ύψους των αντλιοστασίων άρδευσης με τις μεθόδους α) γραμμικού προγραμματισμού και β) της απλοποιημένης μεθόδου μη γραμμικού προγραμματισμού. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Ντιούδης, Π., Φιλίντας Α., Λέλλης Θ., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Παραγωγικότητα καλλιέργειας αραβοσίτου συναρτήσει του εύρους άρδευσης με σύστημα στάγδην. Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σ

12 23. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Τέντας Ι., Κολιού Α., Καλφούντζος Δ., Παπανίκος Ν., Άρδευση πρασίνου με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα. Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Β. Καπετάνος, Δ. Καλφούντζος, Π. Βύρλας, Επίδραση διαφορετικού εύρους άρδευσης σε καλλιέργεια βαμβακιού στον Θεσσαλικό κάμπο. Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Δεκεμβρίου, Λάρισα. 25. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Βαρδούλη Β., Βύρλας Π., Κολιού Α., Παπανίκος Ν., Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση πρασίνου. Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 7-9 Μαΐου, Ορεστιάδα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Βαρδούλη Β., Βύρλας Π., Άρδευση πρασίνου με τη χρήση υγρών αστικών αποβλήτων. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), 6-9 Απριλίου, Ξάνθη, σ Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Απλοποιημένη συνεχής μέθοδος βελτιστοποίησης των αρδευτικών δικτύων. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών (ΕΓΜΕ), Οκτώβριος, Αθήνα. 28. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Κ. Δημοπούλου, Επίδραση διαφορετικού εύρους άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών (ΕΓΜΕ), Οκτώβριος, Αθήνα. 29. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Κ. Δημοπούλου, Άρδευση ζαχαροτεύτλων με επιφανειακλή σταγόνα σε διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής νερού. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών (ΕΓΜΕ), Οκτώβριος, Αθήνα. 30. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Β. Βλάχος, Χ. Παπανικολάου, Επίδραση διαφορετικών διατάξεων στάγδην άρδευσης στην ανάπτυξη και απόδοση του βάμβακος. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Δεκεμβρίου, Ξάνθη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ε. Παπαδάκης, Υπόγεια άρδευση του ενεργειακού φυτού σόργου με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Δεκεμβρίου, Ξάνθη, σ Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Σ. Γιαννόπουλος, Το κόστος των αγωγών των αρδευτικών δικτύων καταιονισμού στην Ελλάδα. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Δεκεμβρίου, Ξάνθη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ε. Παπαδάκης, Ν. Παπανίκος, Δ. Παπαλέξης, Υπόγεια άρδευση του ενεργειακού φυτού σόργου με υγρά αστικά απόβλητα. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, Πορταριά, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Χ. Παπανικολάου, Σ. Πατελοδήμου, Υπόγεια άρδευση σε καλλιέργεια βαμβακιού με διαφορετικές δόσεις άρδευσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Κ. Δημοπούλου, Θ. Βούλγαρης, Σύγκριση επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Βύρλας, Π., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Εφαρμογή διακοπτόμενης παροχής νερού σε συστήματα στάγδην άρδευσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ι., Παναγιώτου, Π., Βύρλας, Αξιολόγηση απόδοσης δύο ποικιλιών ελαιοκράμβης στις κλιματικές συνθήκες της κεντρικής Ελλάδας. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Χ. Παπανικολάου, Χ. Τζιμόπουλος, Εφαρμογή ευφυών συστημάτων άρδευσης σε ενεργειακά φυτά. Πρακτικά 11 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης και 7 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρησης Υδατικών Πόρων, Μαΐου, Βόλος, (υπό έκδοση). 12

13 39. Παπανικολάου Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ενεργειακή Αξιολόγηση της καλλιέργειας σόργου στην κεντρική Ελλάδα. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), 8-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, (υπό έκδοση). 40. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ε. Μυγδάκος, Χ. Παπανικολάου, Οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή ελλειματικής άρδευσης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), 8-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, (υπό έκδοση). Μελέτες 1. Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Χ. Ευαγγελίδης, Σ. Σισμάνης, Μ. Τζιάρα, Προβλήματα αρδεύσεως σε εδάφη ιλυοαμμώδη. Επιλογή της βέλτιστης ποσότητας του νερού σε σχέση με την απορροφητική ικανότητα του εδάφους με πειραματικές και θεωρητικές διαδικασίες. Ερευνητικό πρόγραμμα, Τελική έκθεση. 2. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Σ. Χατζηγιαννάκης, Γ. Ζαλίδης, Μ. Δέλλιος, Ξ. Δημητριάδης, Τ. Παπαδάκης, Εδαφολογική μελέτη πειραματικών αγρών Βραχιάς, Τρικάλων, Ημαθίας και Γιαννιτσών. Έκθεση για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας μας". 3. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., και Σ. Χατζηγιαννάκης, Προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων πειραματικού αγρού Βραχιάς. Έκθεση για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας μας". 4. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Μελέτη της κατάστασης των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων του Θεσσαλικού κάμπου. Προτάσεις. Έκθεση για το Ερευνητικό πρόγραμμα: 'Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας μας". 13

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: 3/5/2012 Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σταυρίδου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ. AB - 813794 / 23-7 -2007 /.Χ. Άρτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ. AB - 813794 / 23-7 -2007 /.Χ. Άρτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΟΝΟΜΑ : ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 2 Ιανουαρίου 1951 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΣΙΑ / ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ : Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μ..Ε. Γεωπονίας Πανεπ. Θεσσαλίας ιδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Γλώσσες. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Εκπαίδευση-Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επαγγελµατική Εµπειρία

Προσωπικά Στοιχεία. Γλώσσες. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Εκπαίδευση-Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επαγγελµατική Εµπειρία Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επώνυµο: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ηµ/νία Γέννησης: 2 ΜΑΪΟΥ 1964 Θέση: ρ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ιεύθυνση: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 21, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2310798790 εσ. 111, 2310676016 Fax: 2310796352

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Παπακωνσταντής - Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η. Κατσαβού 1, Σ. Μπακοπούλου 1, Σ. Πολύζος 1, Κ. Αραβώσης 2, Α. Κούγκολος 1 1 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γ. Αργυροκαστρίτης. Ετος - Τόπος γέννησης: 1957 - Πειραιάς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γ. Αργυροκαστρίτης. Ετος - Τόπος γέννησης: 1957 - Πειραιάς. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γ. Αργυροκαστρίτης. Ετος - Τόπος γέννησης: 1957 - Πειραιάς. Επιστημονική ιδιότητα: - Γεωπόνος, διπλωματούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997).

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ Α.1. Βασικό πτυχίο. BSc.ΤΕΙ Λάρισας, Σχολή ΣΤΕΓ, Τμήμα: Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων (1997). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Z. Antonopoulos

Vassilis Z. Antonopoulos Vassilis Z. Antonopoulos Professor of Environmental Hydraulics in Agriculture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Address: Department of Hydraulics, Soil Science and Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας #

Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας # Διαδικτυακό Χωρικό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Webbased Spatial DSS) για την εκτίμηση της προσφοράς ενεργειακής βιομάζας # Νίκος Μπορέτος #, Δημήτρης Κρεμμύδας*, Στέλιος Ροζάκης* * Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μαρία Κόκκορα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Δεδομένα Ημερομηνία γέννησης: 03/08/1981 Τηλέφωνο: +30 6940 565832 E-mail: mkokkora@gmail.com Δρ. Μαρία Κόκκορα Εκπαίδευση Βασική εκπαίδευση: 10/04-06/08 Κάτοχος Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 Διεύθυνση: Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Ελλάδα. Τηλέφωνο: 2610-997391. e-mail: vvlachou@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστηκαν τα παραπάνω σχετικά Ακολούθησε διαλογική συζήτηση

ιαβάστηκαν τα παραπάνω σχετικά Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/12-9-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής (ΣΤΕΓ& ΤΕ.ΤΡΟ..) του ΤΕΙ υτικής Ελλάδας. Στο Μεσολόγγι σήµερα 12-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ. Σας καλωσορίζουμε! Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014, 5 6 μμ Σας καλωσορίζουμε! ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εισαγωγή Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Προγράμματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μάστερ (M.Eng. & M.Sc.) Υποστήριξη Ερωτήσεις Απαντήσεις Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29-10-1948 Ημερομηνία γέννησης στην Κομοτηνή 1954 1960 Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη 1960 1966 Φοίτηση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα