ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΟΝΟΜΑ : ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 24/5/1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ : ΕΓΓΑΜΗ, ΜΗΤΕΡΑ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ : ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ι. ΚΑΡΤΑΛΗ 77, ΒΟΛΟΣ (38221), Β. ΟΛΓΑΣ 249, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (54655) ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : (0421) 57721, (031) , FAX : (031) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (38446) ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ : (24210) 93059, FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ : (24210) ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 1969 Απόφοιτος Γυμνασίου Θηλέων Βόλου με Βαθμό Άριστα (19) Πτυχίο Γεωπόνου από το Τμήμα Γεωπονίας της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό Λίαν καλώς (8) Πτυχίο Lower τα Αγγλικής γλώσσας Πτυχίο Οικονομολόγου από το Οικονομικό Τμήμα της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης με βαθμό Λίαν καλώς (7) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας τα Γεωπονοδασολογικής του Α.Π.Θ. στην ειδικότητα των Εγγείων Βελτιώσεων. Βαθμός άριστα Δίπλωμα Sorbonne I τα Γαλλικής γλώσσας Δίπλωμα Sorbonne II τα Γαλλικής γλώσσας Διδάκτορας του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Τ.Α.Τ.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων (Σ.Υ.Ε.). Βαθμός άριστα. 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σύμβαση εργασίας Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού Μαγνησίας Σύμβαση εργασίας Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) Ωρομίσθια Καθηγήτρια Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης 1979 Επιστημονική Συνεργάτιδα στο (Τ.Α.Τ.Μ.) τα Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής Ειδική Επιστήμονας Τ.Α.Τ.Μ. στον Τομέα Σ.Υ.Ε Ωρομίσθια Καθηγήτρια Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας στα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Λέκτορας στο Τ.Α.Τ.Μ. του Α.Π.Θ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Σήμερα Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, τα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Π. Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Αρδεύσεις Στραγγίσεις Υδραυλική». 1

2 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 28 Χρόνια Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο (Α.Π.Θ. και Π.Θ.). 8 Χρόνια Διδασκαλία ως ωρομίσθια Καθηγήτρια στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Μελέτη σύγχρονων συστημάτων άρδευσης. Αριθμητική εξομοίωση της κίνησης του νερού μέσα σε ακόρεστο έδαφος. Φαινόμενο της υστέρησης που παρουσιάζεται στις χαρακτηριστικές καμπύλες του εδάφους και στην υδραυλική αγωγιμότητα. Ευαισθησία των παραμέτρων που υπάρχουν σε μοντέλα που περιγράφουν την χαρακτηριστική καμπύλη του εδάφους. Επίλυση προβλημάτων της μόνιμης κίνησης του νερού σε κορεσμένο μέσο. Επίλυση προβλημάτων κατακόρυφης μονοδιάστατης ροής σε ακόρεστα και σε στρωματοποιημένα εδάφη. Προβλήματα συγκριτικής αξιολόγησης των μοντέλων πρόβλεψης της υδραυλικής αγωγιμότητας σε ακόρεστη κατάσταση. Υπολογισμός των συνολικών αναγκών των καλλιεργειών σε νερό του Θεσσαλικού κάμπου, με βάση τις καθαρές ανάγκες και την έκταση η οποία αρδεύεται από αρδευτικά δίκτυα δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σχεδιασμός, εγκατάσταση και αξιολόγηση αυτοματοποιημένων συστημάτων επιφανειακής και υποεπιφανειακής στάγδην άρδευσης σε καλλιέργειες βαμβακιού, ζαχαροτεύτλων και σόργου. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση χλοοτάπητα και καλλωπιστικών θάμνων μέσω σύγχρονων συστημάτων στάγδην άρδευσης και καταιονισμού (pop-up). Σχεδιασμός και πειραματική έρευνα διαφόρων διατάξεων άρδευσης με σταγόνες σε καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Επίδραση της άρδευσης και του τρόπου καλλιέργειας του εδάφους σε καλλιέργεια βαμβακιού. Πειραματικές μετρήσεις στο εργαστήριο της υγρασίας, με ραδιενεργό γ-ακτινοβολία και των πιέσεων του εδαφικού νερού με pressure transducers, σε δείγματα εδαφών. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών καμπυλών κατά την διήθηση και στράγγιση, των δευτερογενών βρόχων υστέρησης, της αθροιστικής διήθησης, της κίνησης των μετώπων της εδαφικής υγρασίας και της μεταβολής των πιέσεων του εδαφικού νερού. Πειραματικές μετρήσεις στο εργαστήριο της υδραυλικής αγωγιμότητας δειγμάτων εδαφών με εφαρμογή διαφορετικών παροχών. Προσδιορισμός σχέσεων υδραυλικής αγωγιμότητας υγρασίας και υδραυλικής αγωγιμότητας πιέσεων εδαφικού νερού. Πειραματικός προσδιορισμός στο ύπαιθρο της χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους με πηγή νετρονίων. Πειραματικές μετρήσεις στο ύπαιθρο της αθροιστικής διήθησης σε πειραματικούς αγρούς. Πειραματικές μετρήσεις της ταχύτητας του νερού σε κλειστούς αγωγούς στα κατάντι βάνας τύπου πεταλούδας, η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής σε αρδευτικά δίκτυα. Μετρήσεις με την χρήση ακτίνων Laser (ανεμόμετρο με Laser). Πειραματικές μετρήσεις στο εργαστήριο, της μεταβολής της υγρασίας στο έδαφος και των πιέσεων ως προς τον χρόνο και το βάθος, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών καμπυλών διήθησηςστράγγισης σε στρωματοποιημένα εδάφη. Προσδιορισμός πρωτογενών διερευνητικών καμπυλών διήθησης, του βρόχου της υστέρησης. Μετρήσεις της παροχής του ποταμού Λουδία (μετρήσεις των ταχυτήτων του νερού με μυλίσκο). Μέτρηση στο ύπαιθρο της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού με τη συσκευή Guelph Permeameter, με σκοπό να μελετηθεί η κατανομή της. Οργάνωση του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2

3 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπεύθυνη προγράμματος ΠΕΝΕΔ «Μεγιστοποίηση της ενεργειακής ωφέλειας από την καλλιέργεια του ενεργειακού φυτού σόργου με ευφυή ρύθμιση άρδευσης», Ε.Ε., ΓΓΕΤ. Υπεύθυνη προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση φυτών με αυτοματοποιημένα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας», ΕΠΕΑΕΚ. Υπεύθυνη προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Περιβάλλον) «Εξοικονόμηση νερού με την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων άρδευσης και επίδραση στην ανάπτυξη των καλλιεργειών», ΕΠΕΑΕΚ. Υπεύθυνη προγράμματος με τίτλο «Άρδευση πρασίνου με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα» το οποίο χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΜΒ. Υπεύθυνη προγράμματος με τίτλο «Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών στη Θεσσαλία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνη προγράμματος με τίτλο «Μελέτη της ικανότητας βελτίωσης των εισερχομένων στον ταμιευτήρα Στεφανοβικείου στραγγιστικών υδάτων, μέσω της λειτουργίας του ως υγροβιότοπου», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Υ.Π.Ε.Τ. υπό τον τίτλο: «Προβλήματα αρδεύσεως σε εδάφη ιλυοαμμώδη. Επιλογή της βέλτιστης ποσότητας του νερού σε σχέση με την απορροφητική ικανότητα του εδάφους με πειραματικές και θεωρητικές διαδικασίες». Φορέας χρηματοδότησης του έργου ήταν το Υπουργείο Βιομηχανίας-Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας» του οποίου φορέας χρηματοδότησης ήταν το Υπουργείο Γεωργίας και η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. 7. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Επίβλεψη επτά διδακτορικών και δεκαπέντε μεταπτυχιακών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μέλος της τριμελούς και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε δώδεκα συνολικά διδακτορικές διατριβές του Π.Θ., του Α.Π.Θ. και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 8. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Επίβλεψη από το 1982 έως σήμερα πλέον των 70 πτυχιακών διατριβών στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Γεωπονίας του Π. Θ. 9. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Διδασκαλία σε πλήθος σεμιναρίων του ΕΛΚΕΠΑ και του Κ.Ε.Κ. 9. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης. Μέλος του Συλλόγου Γεωτεχνικών Διπλωματούχων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μέλος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.). Μέλος της European Water Resources Association (EWRA). Μέλος της επταμελούς Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών. Μέλος της European Society of Agricultural Engineering. Γραμματέας της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) για τη διετία

4 Έχει προεδρεύσει στο Πανελλήνιο Σεμινάριο "Λιμνοδεξαμενές - Φράγματα Πολλαπλής Σκοπιμότητας" που έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 1994, υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Βορείου Ελλάδας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διαχείριση Υδατικών πόρων". Λάρισα Νοέμβριος 1996 υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". Λάρισα, Απρίλιος 1996, υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο 7 ο, 8 ο, 9 ο και 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.) Πάτρα 1997, Αθήνα 2000, Θεσσαλονίκη 2003, Ξάνθη Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Προεδρείο στο 2 ο, 3 ο, 4 ο και 5 ο Εθνικό Συνέδριο της Ε.Γ.Μ.Ε., Βόλος 2000, Θεσσαλονίκη 2003, Αθήνα 2005, Λάρισα Προεδρείο στο διεθνές συνέδριο XXX IAHR Congress, August 2003, Thessaloniki. Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 4 ου Εθνικού Συνεδρίου της Ε.Ε.Δ.Υ.Π., Βόλος Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 2 ου Εθνικού Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε., Βόλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Μέλος της Εκδοτικής/Επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ». ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Περιοδικά: Water Resources Management. Υδροτεχνικά. Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ). Γεωργική Έρευνα. Περιοδικό του ΕΘΙΑΓΕ. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Περιοδικό του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Συνέδρια: Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια Ε.Υ.Ε 1991, 1993, 1995, 2000, 2003, Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια Ε.Γ.Μ.Ε. 1998, 2000, 2003, 2005, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εκπρόσωπος των Επιστημονικών Συνεργατών στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κατά το έτος Διευθύντρια του Εργαστηρίου "Γεωργική Υδραυλική" του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, , Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ International Referred Journals 1. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Tzimopoulos, D. Gouliaras, Analysis of a closed-form analytical model to predict the hydraulic conductivity function. Journal of Hydrology, 92: Tzimopoulos, C., and M. Sakellariou-Makrantonaki, Water table drawdown for two-dimensional drainage. Advances in Water Resources, 10: Tzimopoulos, C. and M. Sakellariou-Makrantonaki, A new analytical model to predict the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Water Resources Management, 10: Sakellariou-Makrantonaki, M., Water drainage in layered soils. Laboratory experiments and numerical simulation. Water Resources Management, 11: Aggelaki, A., M. Sakellariou, D. Pateras and A. Kungolos, Assessing the quality of natural waters in Magnesia prefecture in Greece using Toxkits. New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring. Special volume of selected papers, Kluwer Academic / Plenum Publishers. pp Arabatzis, G., C. Tzimopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki and S. Giannopoulos, Estimation of unsaturated flow in layered soil with finite control volume method. Irrigation and Drainage, 50: Sakellariou-Maktantonaki M., D. Kalfountzos, P. Vyrlas, Water saving and yield increase of sugar beet with subsurface drip irrigation. Global Nest: The International Journal, 4(2-3): Angelaki, A., Sakellariou Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Laboratory experiments and estimation of cumulative infiltration and sorptivity. Water, Air and Soil Pollution: Focus (WAFO): Theocharis, M., C. Tzimopoulos, S. Yannopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, Design of optimal irrigation networks. J. Irrig. Drain. Eng. ASCE. 10. Kalavrouziotis, I.K., M. Sakellariou-Makrantonaki, I.N. Vagenas, T.C. Hortis, P.A. Drakatos, The potential for the systematic reuse of the wastewater effluents by the biological treatment plant of Agrinion, Greece on soils and agriculture. Frescenious Environmental Bulletin, 14(3): Sakellariou - Makrantonaki M., Tzavela E., Vyrlas P and C. Tzimopoulos., Wastewaters reuse through subsurface drip irrigation. IASME Transactions, 6(2): Theocharis M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S. and Sakellariou-Makrantonaki, M., Dynamic method and a simplified nonlinear method in irrigation networks optimization, WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 3(2): Sakellariou - Makrantonaki M., I. K. Kalavrouziotis, D. Giakos, I. N. Vagenas, Potential and planning to reuse municipal wastewater for the irrigation of vinicultures in Attica, Greece. Frescenious Environmental Bulletin, 15(2): Sakellariou-Makrantonaki, M., I.N. Vagenas, Mapping Crop Evapotraspiration and Total Crop Water Requirements Estimation in Central Greece, European Water bulletin of EWRA 13/14: 3-13, E.W. Publications. 15. Kalavrouziotis, I.K., Sakellariou-Makrantonaki, M.S., Vagenas, I.N. and Lemesios, I., Assessment of water requirements of crops for the reuse of municipal wastewaters from the wastewater treatment plant at Patras, Greece. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 28, Nos. 3/4, pp Kalfountzos, D., M. Sakellariou-Makrantonaki and C. Tzimopoulos, Laboratory Experiments at Layered Soil using TDR. WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 4(1): Sakellariou Makrantonaki, M., D. Papalexis, N. Nakos, I.K. Kalavrouziotis, Effect of modern irrigation methods on growth and energy production of sweet sorghum (var. Keller) on a dry year in Central Greece. Agricultural Water Management, vol. 90, n o 3, pp Sakellariou Makrantonaki, M., C., Papanikolaou, E., Mygdakos, Fiber sorghum biomass yield, water use efficiency and economic results under different leves of water, using subsurface and surface irrigation systems. Fresenius Environmental Bulletin, (in-press). 5

6 19. Mygdakos, E., C., Papanikolaou, M., Sakellariou, Sorghum economics under different irrigation methods and water doses. New Medit: Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, (in-press). Εθνικά Περιοδικά με κριτές 1. Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη και Σ. Γιακουμάκης και Γ. Χατζόπουλος,1983. Πειραματικές μετρήσεις σε προβλήματα διύγρανσης με τη βοήθεια της γ-ακτινοβολίας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Θεσσαλονίκη. Μάιος Υδροτεχνικά, 1(1): IV 33-IV Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ. και Χ. Τζιμόπουλος, Πειραματικές μετρήσεις των υδροδυναμικών παραμέτρων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Υδροτεχνικά, 2(2): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Επίδραση των οριακών χαρακτηριστικών καμπυλών διήθησης-στράγγισης σε προβλήματα άρδευσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Ξάνθη. Οκτώβριος Υδροτεχνικά, 3(3): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Επίδραση της υστέρησης στην εξομοίωση του προβλήματος της διήθησης του νερού σε εδαφικό δείγμα εδραζόμενο επί πορώδους κάψας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. Ηράκλειο Κρήτης. Νοέμβριος Υδροτεχνικά, 4(4): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, M, Σ. Χατζηγιαννάκης, Α. Πανώρας και Α. Σπυρίδης, Μετρήσεις της παροχής στον ποταμό Λουδία. Υδροτεχνικά, 1(1): Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, M., Γ. Τερζίδης, Χ. Τζιμόπουλος και Μ. Δέλλιος, Προσδιορισμός των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών πειραματικού αγρού πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Υδροτεχνικά, 4(1): Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Συνολικές ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών του Θεσσαλικού κάμπου. Υδροτεχνικά, 6: Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Μ., Εκτίμηση παραμέτρων της χαρακτηριστικής καμπύλης του εδάφους με ένα αλγόριθμο τύπου Taylor. Υδροτεχνικά, 6: Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη και Σ. Γιαννόπουλος,2000. Μελέτη της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού στο ύπαιθρο με στατιστικές και γεωστατιστικές μεθόδους. Τεχνικά Χρονικά 20(1): Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Προσδιορισμός του βέλτιστου μανομετρικού φορτίου των αντλιοστασίων άρδευσης με μεθόδους μη γραμμικού προγραμματισμού. Υδροτεχνικά, 13: Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ι. Βαγενάς, Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών στο Νομό Λάρισας. Υδροτεχνικά 13: International Referred Conferences 1. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Tzimopoulos, Numerical simulation of irrigation and drainage under hysteresis effects. Proceedings of 11 th IASTED International Conference: "Applied modeling and simulation". Nice, France, June, pp Tzimopoulos, C., and M. Sakellariou-Makrantonaki, Two dimensional drainage problems. International Symposium: "Water management for agricultural developments", Athens, April Proc. Extended abstracts contributed papers: Sakellariou-Makrantonaki, M. and A. Goulas, LDA measurements of the flow dοwnstream of a butterfly valve. International conference "Laser Anemometry Advances and Applications". Swansea. England. September, ASME. IMechE, BHRA Proceedings. 4. Sakellariou-Makrantonaki, M. and S. Hajiyiannakis, Groundwater movement into layered soils. European Conference "Advances in Water Resources Technology", Athens. Δημοσιευμένη στον ειδικό τόμο «Advances in Water Resources Technology» published by A.A.Balkema:

7 5. Sakellariou-Makrantonaki, M., A numerical simulation of drainage in unsaturated sandy soil samples. International Conference on Hydraulic Engineering Software, Hydrosoft, 94, Δημοσιευμένη στον ειδικό τόμο Hydraulic Engineering Software V. Vol. 1: Water Resources and Distribution, Computational Mechanics Publications Makrantonaki, Μ., P. Prinos, A. Goulas, Flow characteristics behind a butterfly valve. International Conference Computational Methods and Experimental Measurements. Capri. Italy. 7. Tzimopoulos, C., St. Yannopoulos and M. Sakellariou, Comparison study of artificial recharge of an unconfined aquifer with limited lateral extent. Proc. of the 3 rd International Conference on Computer Methods and Water Resources, CMWR 95, Beirut, Lebanon. 8. Sakellariou, M., A. Angelaki, A. Kungolos, D. Pateras and N. Tsiropoulos, Study of water quality and toxicity assessment in drainage canal waters inflowing to a basin in an agricultural area in Greece. 4 th International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries, 23-25/9, Istanbul Turkey, pp Angelaki, A., M. Sakellariou, D. Pateras, A. Kungolos, Toxicity Testing with Toxkits and Water Quality of Natural Waters in Magnesia Prefecture in Greece. International Symposium on New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring. 1-3 June, Brno-Czech Republic, Special colume of selected papers, pp Tzimopoulos, C., M. Sakellariou - Makrantonaki, A. Spiridis & G. Arampatzis, An algorithm for the soil characteristic curve with the method of conjugate directions. Computational methods in Water Resources XII. Computational methods in contamination and remediation of Water Resources. Vol 1: Sakellariou-Makrantonaki, M., Simulation of soil water drainage in sandy soils, laid on a ceramic plate. Comparison with experimental data. Computational methods in Water Resources XII. Computational methods in Contamination and Remediation of Water Resources. Vol. 1: Pateras, D., A. Angelaki, P. Dioudis, M. Sakellariou-Makrantonaki, Estimation of the potential risk of salinization and sodification using poor quality irrigation water in the basin of the former Karla Lake. 3 rd Int. Cong. of European Society of Soil Conservation (ESSC), Valencia, Spain, p.79 (abstracts). 13. Sakellariou-Makrandonaki, M., D. Kalfountzos, P. Vyrlas, Irrigation water saving and yield increase with subsurface drip irrigation. Proceedings of the 7th International Congress of Environmental Science and Technology, 3-6 September, Syros, Greece, Vol. C, Theocharis, M., C. Tzimopoulos, S. Yannopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, A smplified nonlinear programming method for irrigation networks. International Conference on Agricultural Engineering, Budapest, CD-ROM. 15. Sakellariou-Makrandonaki, M., D. Kalfountzos, P. Vyrlas, B. Kapetanos, Water saving using modern irrigation methods. Proceedings of Hydrorama 2002, 3 rd International Forum: Integrated Water Management: The Key to Sustainable Water Resources, EYDAP March, Athens, Greece, pp Angelaki, A., Sakellariou Makrantonaki, M., Tzimopoulos C., Comparison of Green & Ampt and Parlange infiltration equations. Experimental procedure. Proceedings of 5 th International Conference of EWRA on water resources management in the era of transition, September 4-8, Athens, pp Sakellariou Makrantonaki, M., Angelaki A., Tzimopoulos C., Study of the Cumulative Infiltration of water in a soil sample. Proceedings of 6 th International Conference on the Protection and Restoration of the Environment, July 4-8, Skiathos Island, Greece, pp Kalfountzos, D., Sakellariou Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Study of soil water movement using time domain reflectometry. Proceedings of the 17th World Congress of Soil Science. August 14-21, Bangkok, Thailand, Symposium no. 4, pp. (42)1-9 7

8 19. Kalfountzos, D., Sakellariou-Makrantonaki M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S., Laboratory Experiments on Water Movement in a Layered Soil Sample Using TDR Method. Proceedings of XXX Congress of IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research), August 24-29, Thessaloniki, Theme B, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., Danalatos N.G., Dassios S., Chatzinikos A., The Effect of Different Irrigation Methods on Growth and Productivity of Fiber Sorghum in Central Greece (2003). Proceedings of XXX Congress of IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research), August 24-29, Thessaloniki, Theme B, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., Tentas I., Koliou A., Kalfountzos D., Vyrlas P., Irrigation of ornamental shrubs with treated municipal wastewater. Proceedings of 8 th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), September 8-11, Lemnos, Greece, Vol. B, pp Vyrlas, P., D. Kalfountzos, K. Dragoidou, M. Sakellariou-Makrantonaki, Implementing irrigation scheduling using Geographical Information Systems. Proceedings of the 2 nd HAICTA, International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, March 18-20, Thessaloniki, Greece, Vol. I: Sakellariou-Makrantonaki, M., E. Gatselis, S. Tzortzios, P. Vyrlas, D. Kalfountzos, Effects of different arrangements of drip irrigation laterals on cotton crop in Thessaly plain. Proceedings of the 2 nd HAICTA International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, March 18-20, Thessaloniki, Greece, Vol. II: Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, D. Kalfountzos, The use of emitters as air-relief valves for overcoming suck-back clogging in subsurface drip emitters. Proceedings of the 2 nd HAICTA, International Conference on Information Systems & Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment, March 18-20, Thessaloniki, Greece, Vol. II: Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, Water and energy saving by low-pressure drip irrigation. Accepted for Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VII, 28 June- 1 July, Mykonos, Greece, (CD-ROM). 26. Sakellariou-Makrantonaki, M., Vyrlas P., Knenas E., Koliou A., Vardouli V., Landscape irrigation with treated municipal wastewater. Accepted for Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VII, 28 June-1 July, Mykonos, Greece, (CD-ROM). 27. Angelaki, A., M. Sakellariou Makrantonaki, C. Tzimopoulos, Estimation of sorptivity at a sandy soil sample. Accepted for Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VII, 28 June-1 July, Mykonos, Greece, (CD-ROM). 28. Tzimopoulos, Ch.D., I.N. Chalkidis, K.N. Moutsopoulos, St. Yannopoulos, M. Sakellariou and Ch.H. Evangelidis, Fuzzy simulation of soil water balance for the case of two-dimensional unsteady flow. Proceedings of EWRA Symposium on Water Resources Management: Risks and Challenges for the 21 st Century, September 2-4, Izmir, Turkey, pp Theocharis, M., C. Tzimopoulos, S. Yannopoulos, M. Sakellariou-Makrantonaki, Comparative calculation of the optimal head of the pump station of the irrigation networks using a) the linear programming method and b) the nonlinear programming method. 1 st International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering (1 st IC-SCCE), Athens, CD-ROM, (Abstracts p. 33). 30. Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, Intermittent water application through surface and subsurface drip irrigation. ASAE Paper No St. Joseph, Mich.: ASAE. 31. Theocharis, M., Tzimopoulos, C., Yannopoulos, S. and Sakellariou- Makrantonaki, M., Linear programming and dynamic programming application in irrigation networks design. Proc. 1st Int. Conf. on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization (1st IC-EpsMso), July 2005, CD- ROM, Athens, Greece 32. Theocharis M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S. and Sakellariou-Makrantonaki, M., Optimal Design of Irrigation Networks Using the Dynamic Method and a Simplified Nonlinear Method, Proc. 5th WSEAS Int. Conf. on Simulation, Modeling and Optimization (WSEAS SMO '05), August 2005, CD-ROM, Corfu Island, Greece. 8

9 33. Sakellariou - Makrantonaki M., Tzavela E., Vyrlas P. and C. Tzimopoulos, Water conservation by wastewater reuse through modern irrigation systems. Proceedings of 3 rd IASME/WSEAS International Conference on Fluid Dynamics and Aerodynamics, August 20-22, Corfu, Greece. 34. Sakellariou - Makrantonaki M., Tzavela E. and Vyrlas P., Water conservation by irrigating with municipal liquid wastes. Proceeding of 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 8-11, Rhodes, Greece, pp. B Vyrlas, P., M. Sakellariou-Makrantonaki, Soil aeration through subsurface drip irrigation. Proceedings of 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 8-11, Rhodes, Greece, pp. B Tzimopoulos C.D., Chalkidis I.N., Moutsopoulos K.N., Sakellariou M., Yannopoulos St. and Evangelides C.H., Soil water balance using fuzzy calculation. Proceedings of 9 th International Conference on Environmental Science and Technology, September 8-11, Rhodes, Greece, pp. B Sakellariou-Maktantonaki, M., D. Papalexis, N. Danalatos, The effect of irrigation methods on growth and yield of fiber Sorghum in central Greece. Proceedings of 6th International Conference of European Water Resources Association, EWRA, 7 10 September, Menton, France. 38. Theocharis M., Tzimopoulos C., Yannopoulos S. and Sakellariou-Makrantonaki, M., Dynamic programming and nonlinear programming application in irrigation networks design. Proceedings of 6th International Conference of European Water Resources Association, EWRA, 7 10 September, Menton, France. 39. Theocharis, M.E., C.D. Tzimopoulos, M. A. Sakellariou - Makrantonaki, S. I. Yannopoulos, and I. K. Meletiou, Optimal rural water distribution design using Labye s optimization method and linear programming optimization method, Proc. 4th Int. Conf. ICCMSE, Oct. 2005, Loutraki, Korinthos, Greece. 40. Sakellariou-Maktantonaki, M., D. Papalexis, N. Nakos, S. Dasios, A. Chatzinikos, N. Papanikos, N. Danalatos, Potential and water-limited growth and productivity of fiber Sorghum in central Greece irrigated by surface and subsurface drip methods n a rainy and a dry year. Proceedings of 6 h International Conference of IASME/WSEAS on Energy and Environmental Systems, May 8-10, Chalkida, Greece, pp Sakellariou Makrantonaki, M. and P. Vyrlas, Aeration of crop root-zone environment through subsurface drip irrigation. Proceedings of Intl. Conf. of Protection and Restoration of the Environment VIII, 26 June-2 July, Chania, Greece, (CD-ROM). 42. Sakellariou-Makrantonaki, M., E. Papadakis, N. Papanikolaou, G. Zaggas, Subsurface drip irrigation of sweet sorghum with municipal wastewater. Proceedings of the HAICTA International Conference, September 20-23, Volos, Greece, I. N. Chalkidis, Ch. D. Tzimopoulos, Ch. H. Evangelidis, M. Sakellariou-Makrantonaki, St. Yannopoulos Fuzzy Logic Model for Soil Water Balance Problem. 2 nd International Conference, WSEAS Water Resources, Hydraulics & Hydrology (WHH 07) May, Potroroz (Potrorose), Slovenia. (ISSN: , ISBN: ). 44. Sakellariou-Makrantonaki, M., A. Soulti, E. Papadakis, P. Vyrlas, Subsurface drip irrigation of sorghum with treated municipal wastewater. Proceedings of EWRA Symposium on Water Resources Management: New Approaches and Technologies, June 14-16, Chania, Greece, pp Sakellariou Makrantonaki, M. and Α. Angelaki, Toxicity tests on reclaimed municipal wastewaters. Proceedings of Intl. Conf. on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June 24-28, Skiathos, Greece, pp Papaevangelou, G., L. Mpallas, C. Tzimopoulos and M. Sakellariou Makrantonaki, The special variability of annual rainfall in the region of Thessaly. Proceedings of Intl. Conf. on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June 24-28, Skiathos, Greece, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, Water Saving by using modern irrigation methods. Proceedings of AgEng 2008 International Conference on Agricultural Engineering, June Hersonissos, Crete, Greece, OP-670 (CD-ROM). 9

10 48. Angelaki, A. I. Mpatsilas, M. Sakellariou-Makrantonaki, Cumulative infiltration of water at a layered soil sample. Proceedings of AgEng 2008 International Conference on Agricultural Engineering, June Hersonissos, Crete, Greece, (CD-ROM). 49. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, Maximizing energy benefits by cultivating fiber sorghum in central Greece under intelligent irrigation methods. Proceedings of Protection and Restoration of the Environment IX, 29 June-3 July, Kefalonia, Greece, Α5:5 (CD-ROM). 50. Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, Biomass energy production by cultivating fiber sorghum in Greece under intelligent irrigation methods. Proceedings of 2 nd WSEAS/IASME International Conference on RENEWABLE ENERGY SOURCES, October 26-28, Corfu, Greece, pp Sakellariou-Makrantonaki, M., C. Papanikolaou, E., Mygdakos, N., Papanikos, The effects of various irrigation systems on biomass production and economic results of sorghum crop. Proceedings of CEMEPE/SECOTOX 2 nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, June, Mykonos, Greece, (in-press). Εθνικά Συνέδρια με κριτές 1. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Προσομοίωση προβλημάτων αρδεύσεων και στραγγίσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνέδριο "Η πληροφορική στην Ελλάδα". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Πρακτικά: Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ. και Χ. Τζιμόπουλος, Προβλήματα αρδεύσεων σε αγροτικό περιβάλλον. Συνέδριο: "Ολοκληρωμένες πληροφορίες γης. Θεμέλιο για ανάπτυξη". Πρακτικά: Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας Τ.Α.Τ.Μ, Α.Π.Θ., Νοέμβριος Θεσσαλονίκη. 3. Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Α. Πανώρας και Σ. Χατζηγιαννάκης, Μοντέλο πρόβλεψης της υδραυλικής αγωγιμότητας με εφαρμογή σε πειραματικό αγρό της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, (ΕΥΕ), Λάρισα, Νοέμβριος 1992, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Α. Πανώρας, Ι. Μαυρουδής, και Ν. Μανούδης και Θ. Πογιαρίδης, Χάρτες κατανομής της μέσης ημερήσιας εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και βροχόπτωσης των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Διαχείριση Υδατικών πόρων". Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Λάρισα Νοέμβριος Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Α. Πανώρας, Ι. Μαυρουδής, Ν.. Μανούδης και Θ. Πογιαρίδης, Καμπύλες ίσων τιμών Εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και βροχόπτωσης στο Νομό Λάρισας. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα-Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη και Σ. Γιαννόπουλος, Πειραματικές μετρήσεις και στατιστική ανάλυση της υδραυλικής αγωγιμότητας κορεσμού στον αγρό. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Στράγγιση του νερού σε στρωματοποιημένα εδάφη. Πειράματα στο εργαστήριο και αριθμητική εξομοίωση. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα-Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Μαλέτος Α., Γέμτος Θ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Θ. Μυγδάκος, Επίδραση των μεθόδων κατεργασίας του εδάφους, της λίπανσης και της άρδευσης στην καλλιέργεια του βαμβακιού στην Θεσσαλία. Β' Πανελλήνιο Συνέδριο "Εγγειοβελτιωτικά Έργα - Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Εκμηχάνιση Γεωργίας". ΓΕΩΤΕΕ Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας. Λάρισα 1996, σ Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Μ., Τζιμόπουλος Χ., Καλφούντζος Δ., Μέτρηση της εδαφικής υγρασίας με τη μέθοδο TDR και στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων. Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Πάτρα, σ

11 10. Γέμτος, Θ.Α., Α. Μαλέττος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ε. Μυγδάκος, Επίδραση της Κατεργασίας του Εδάφους, της Λίπανσης και της Άρδευσης στην Καλλιέργεια Βαμβακιού. Αποτελέσματα δευτέρου έτους. Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Πάτρα, 15-18/ Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη Μ., Ν. Μασλάρης, Δ. Καλφούντζος, Χ, Γούλας, Μελέτη διατάξεων άρδευσης με σταγόνες στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 1 ου Εθνικού Συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Αθήνα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ν. Μασλάρης, Γ. Νούσιος, Π. Ντιούδης, Δ. Καλφούντζος, Μελέτη διατάξεων άρδευσης με σταγόνες στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (ΕΕΔΥΠ), Βόλος, σ Σακελλαρίου Μακραντωνάκη, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Στεργιοπούλου, Πειραματικός προσδιορισμός της τριχοειδούς υστέρησης και πρόβλεψη κατά Mualem διερευνητικών καμπυλών Α τάξης. Πρακτικά 8 ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Απριλίου, Αθήνα, σ Καλφούντζος, Δ., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Χ. Τζιμόπουλος, Πειραματικές διαδικασίες διήθησης - στράγγισης σε στρωματοποιημένα εδάφη. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Σ. Στεργιοπούλου, Εκτίμηση οριακών βρόχων υστέρησης Αναλυτική και πειραματική προσέγγιση του προβλήματος. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Ντιούδης, Π., Μ. Σακελλαρίου - Μακραντωνάκη, Ν. Μασλάρης, Γ. Νούσιος, Διατάξεις άρδευσης με σταγόνες σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Δ. Καλφούντζος, Ν. Παπανίκος, Αξιολόγηση της επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 2 ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Σεπτεμβρίου, Βόλος, σ Ντιούδης, Π., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Τερζίδης Γ., Μασλάρης Ν., Νούσιος Γ., Διαφορετικές διατάξεις άρδευσης με σταγόνες σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Παπαλέξης Δ., Δαναλάτος Ν., Βουλτσάνης Π., Νάκος Ν., Επίδραση επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης στην ανάπτυξη και παραγωγή της ενεργειακής καλλιέργειας του σόργου στην Κεντρική Ελλάδα. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Βύρλας, Π., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη Μ., Καλφούντζος Δ., Επίδραση του εδαφικού τύπου στην έμφραξη λόγω εισρόφησης σε υποεπιφανειακά συστήματα στάγδην άρδευσης. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Συγκριτική μελέτη του βέλτιστου μανομετρικού ύψους των αντλιοστασίων άρδευσης με τις μεθόδους α) γραμμικού προγραμματισμού και β) της απλοποιημένης μεθόδου μη γραμμικού προγραμματισμού. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), 2-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη, σ Ντιούδης, Π., Φιλίντας Α., Λέλλης Θ., Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Παραγωγικότητα καλλιέργειας αραβοσίτου συναρτήσει του εύρους άρδευσης με σύστημα στάγδην. Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σ

12 23. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Τέντας Ι., Κολιού Α., Καλφούντζος Δ., Παπανίκος Ν., Άρδευση πρασίνου με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα. Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ), Μαΐου, Θεσσαλονίκη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Β. Καπετάνος, Δ. Καλφούντζος, Π. Βύρλας, Επίδραση διαφορετικού εύρους άρδευσης σε καλλιέργεια βαμβακιού στον Θεσσαλικό κάμπο. Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Δεκεμβρίου, Λάρισα. 25. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Βαρδούλη Β., Βύρλας Π., Κολιού Α., Παπανίκος Ν., Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων για άρδευση πρασίνου. Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, 7-9 Μαΐου, Ορεστιάδα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Βαρδούλη Β., Βύρλας Π., Άρδευση πρασίνου με τη χρήση υγρών αστικών αποβλήτων. Πρακτικά 4 ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), 6-9 Απριλίου, Ξάνθη, σ Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Σ. Γιαννόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Απλοποιημένη συνεχής μέθοδος βελτιστοποίησης των αρδευτικών δικτύων. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών (ΕΓΜΕ), Οκτώβριος, Αθήνα. 28. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Κ. Δημοπούλου, Επίδραση διαφορετικού εύρους άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών (ΕΓΜΕ), Οκτώβριος, Αθήνα. 29. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Κ. Δημοπούλου, Άρδευση ζαχαροτεύτλων με επιφανειακλή σταγόνα σε διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής νερού. Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών (ΕΓΜΕ), Οκτώβριος, Αθήνα. 30. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Β. Βλάχος, Χ. Παπανικολάου, Επίδραση διαφορετικών διατάξεων στάγδην άρδευσης στην ανάπτυξη και απόδοση του βάμβακος. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Δεκεμβρίου, Ξάνθη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ε. Παπαδάκης, Υπόγεια άρδευση του ενεργειακού φυτού σόργου με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Δεκεμβρίου, Ξάνθη, σ Θεοχάρης, Μ., Χ. Τζιμόπουλος, Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Σ. Γιαννόπουλος, Το κόστος των αγωγών των αρδευτικών δικτύων καταιονισμού στην Ελλάδα. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Δεκεμβρίου, Ξάνθη, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ε. Παπαδάκης, Ν. Παπανίκος, Δ. Παπαλέξης, Υπόγεια άρδευση του ενεργειακού φυτού σόργου με υγρά αστικά απόβλητα. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, Πορταριά, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Χ. Παπανικολάου, Σ. Πατελοδήμου, Υπόγεια άρδευση σε καλλιέργεια βαμβακιού με διαφορετικές δόσεις άρδευσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Κ. Δημοπούλου, Θ. Βούλγαρης, Σύγκριση επιφανειακής και υπόγειας στάγδην άρδευσης σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Βύρλας, Π., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Εφαρμογή διακοπτόμενης παροχής νερού σε συστήματα στάγδην άρδευσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ι., Παναγιώτου, Π., Βύρλας, Αξιολόγηση απόδοσης δύο ποικιλιών ελαιοκράμβης στις κλιματικές συνθήκες της κεντρικής Ελλάδας. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Οκτωβρίου, Λάρισα, σ Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Χ. Παπανικολάου, Χ. Τζιμόπουλος, Εφαρμογή ευφυών συστημάτων άρδευσης σε ενεργειακά φυτά. Πρακτικά 11 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης και 7 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρησης Υδατικών Πόρων, Μαΐου, Βόλος, (υπό έκδοση). 12

13 39. Παπανικολάου Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Ενεργειακή Αξιολόγηση της καλλιέργειας σόργου στην κεντρική Ελλάδα. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), 8-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, (υπό έκδοση). 40. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Ε. Μυγδάκος, Χ. Παπανικολάου, Οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή ελλειματικής άρδευσης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), 8-10 Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη, (υπό έκδοση). Μελέτες 1. Τζιμόπουλος, Χ., Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Χ. Ευαγγελίδης, Σ. Σισμάνης, Μ. Τζιάρα, Προβλήματα αρδεύσεως σε εδάφη ιλυοαμμώδη. Επιλογή της βέλτιστης ποσότητας του νερού σε σχέση με την απορροφητική ικανότητα του εδάφους με πειραματικές και θεωρητικές διαδικασίες. Ερευνητικό πρόγραμμα, Τελική έκθεση. 2. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Σ. Χατζηγιαννάκης, Γ. Ζαλίδης, Μ. Δέλλιος, Ξ. Δημητριάδης, Τ. Παπαδάκης, Εδαφολογική μελέτη πειραματικών αγρών Βραχιάς, Τρικάλων, Ημαθίας και Γιαννιτσών. Έκθεση για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας μας". 3. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., και Σ. Χατζηγιαννάκης, Προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων πειραματικού αγρού Βραχιάς. Έκθεση για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας μας". 4. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Μ., Μελέτη της κατάστασης των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων του Θεσσαλικού κάμπου. Προτάσεις. Έκθεση για το Ερευνητικό πρόγραμμα: 'Έρευνα αντιμετώπισης προβλημάτων στράγγισης με ορθολογική ισαποχή και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα της χώρας μας". 13

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Γλώσσες. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Εκπαίδευση-Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επαγγελµατική Εµπειρία

Προσωπικά Στοιχεία. Γλώσσες. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Εκπαίδευση-Επαγγελµατική Κατάρτιση. Επαγγελµατική Εµπειρία Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επώνυµο: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ηµ/νία Γέννησης: 2 ΜΑΪΟΥ 1964 Θέση: ρ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ιεύθυνση: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 21, ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2310798790 εσ. 111, 2310676016 Fax: 2310796352

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γ. Αργυροκαστρίτης. Ετος - Τόπος γέννησης: 1957 - Πειραιάς.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γ. Αργυροκαστρίτης. Ετος - Τόπος γέννησης: 1957 - Πειραιάς. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Γ. Αργυροκαστρίτης. Ετος - Τόπος γέννησης: 1957 - Πειραιάς. Επιστημονική ιδιότητα: - Γεωπόνος, διπλωματούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ. AB - 813794 / 23-7 -2007 /.Χ. Άρτας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ. AB - 813794 / 23-7 -2007 /.Χ. Άρτας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΟΝΟΜΑ : ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 2 Ιανουαρίου 1951 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΡΓΑΣΙΑ / ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ : Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μ..Ε. Γεωπονίας Πανεπ. Θεσσαλίας ιδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: Νικόλαος ΕΠΩΝΥΜΟ: Δέρκας ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ: Παναγιώτης ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29-10-1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς Αττικής ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα τέκνο Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Vassilis Z. Antonopoulos

Vassilis Z. Antonopoulos Vassilis Z. Antonopoulos Professor of Environmental Hydraulics in Agriculture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki Address: Department of Hydraulics, Soil Science and Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Α. Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Θωμάς Επώνυμο: Μπαρτζάνας Ημερομηνία Γέννησης: 13/09/1973 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Τόπος μόνιμου κατοικίας: Βόλος e-mail: bartzanas@cereteth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ. Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Πτυχ. Περιβαλλοντολόγος MSc Περιβαλλοντική Μηχανική ρ. Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Επώνυμο: Νικήτα Μαρτζοπούλου Όνομα: Χρυσούλα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη, δύο παιδιά Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Μαλάμου

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Μαλάμου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Μαλάμου Αθήνα, 26 Ιουνίου 1972 Ειδικότητα Διδάκτωρ Γεωπόνος, αρ. μητρώου ΓΕΩΤΕΕ 1-11007 Επαγγελματική θέση Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Μαλάμου

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Μαλάμου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Νικόλαου Μαλάμου Αθήνα, 26 Ιουνίου 1972 Ειδικότητα Διδάκτωρ Γεωπόνος, αρ. μητρώου ΓΕΩΤΕΕ 1-11007 Επαγγελματική θέση Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 1, Χρήστος Νάκας 1,

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ η μ ή ρ κ ο υ Θ. Α ν θ ο ύ λ α ς

Δ η μ ή ρ κ ο υ Θ. Α ν θ ο ύ λ α ς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Δ η μ ή ρ κ ο υ Θ. Α ν θ ο ύ λ α ς Καθηγήτριας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βόλος, 2 0 1 4 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα