Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP PL GR. R134a R404A R507A R407C R22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22."

Transcript

1 Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Hµιερµητκοί Εµβολοφόροι Συµπιεστές K-00- L GR R3a RA R7A R7C R Version Hz

2 Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Ηµιερµητικοί Εµβολοφόροι Συµπιεστές Contents age General s for HFC refrigerants and R Technical highlights 3 Operation modes with R Application limits for HFC refrigerants 8 (R3a; RA/R7A; R7C) HCFC refrigerant R 9 erformance data for R3a 0 RA/R7A R7C 8 R Technical data 6 Dimensional drawings 8 Spis treści strona Uwagi ogólne Sprężarki do czynników HFC i R Charakterystyka 3 Rodzaje pracy z R Zakres pracy dla Czynników chłodniczych HFC 8 (R3a; RA/R7A; R7C) Czynnika chłodniczego HCFC R 9 Dane wydajnościowe dla R3a 0 RA/R7A R7C 8 R Dane techniczne 6 Wymiary 8 Σελίδα Περιεχόµενα Γενικά Συµπιεστές για HFC ψυκτικά υγρά και R Τεχνικές λεπτοµέρειες 3 Τρόποι λειτουργίας µε R Όρια Εφαρµογών για ΗFC ψυκτικά υγρά, 8 (R3a, RA/R7A, R7C) HCFC ψυκτικά υγρά R 9 εδοµένα αποδόσεων για R3a 0 RA/R7A R7C 8 R Τεχνικά δεδοµένα 6 ιαστασιοποιηµένα σχέδια 8 General Uwagi ogólne Γενικά s for HFC refrigerants and R BITZER is the way forward with the.-generation. One coon compressor series for chlorine free HFC refrigerants and the HCFC's. Due to the highly efficient and especially robust design the standard compressors already have the design features for operation with the new chlorine free substitutes. The only conversion is the use of olyol- Ester oils approved by BITZER. Concerning this theme a series of Technical Information are available which deal especially with the features of using chlorine free HFC refrigerants and the retrofitting of existing systems to alternative refrigerants. Technical Informations KT-0 and KT-0 (Lubricants) KT- (R3a), KT-6 (Blends), KT-6 (Retrofit) Semi-hermetic tandem compressors see K-0. Sprężarki do czynników chłodniczych HFC i R BITZER, dzięki. generacji sprężarek zdecydowanie wysunął się na czoło: jeden typoszereg sprężarek zarówno do bezchlorowych czynników HFC jak i HCFC. Dzięki wysokiej sprawności i wytrzymałej konstrukcji standardowe sprężarki spełniają wszystkie wymagania do pracy z nowymi czynnikami bezchlorowymi. Jedyna różnica polega na zastosowaniu dopuszczonego przez firmę BITZER oleju poliestrowego. Dostępny jest także szereg dodatkowych informacji technicznych odnoszących się specjalnie do specyfiki stosowania bezchlorowych czynników chłodniczych HFC i dostosowania istniejących instalacji do alternatywnych czynników chłodniczych: Informacje techniczne KT-0, KT-0 (Oleje), KT- (R3a), KT-6 (Mieszaniny), KT-6 (Retrofit) ółhermetyczne sprężarki tandemowe patrz K 0 Συµπιεστές για HFC ψυκτικά υγρά και R H BITZER είναι ο δρόµος για το µέλλον µε την δεύτερη γενιά συµπιεστών Μια κοινή σειρά συµπιεστών για ψυκτικά υγρά χωρίς χλώριο (HFC) και για υδροχλωροφθωράνθρακες (ΗCFC). Εξαιτίας του υψηλής απόδοσης και της ισχυρής κατασκευής, η τυποποιηµένη σειρά συµπιεστών έχει ήδη τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά για λειτουργία µε ψυκτικά υγρά χωρίς χλώριο. Η µοναδική µετατροπή είναι η χρήση ψυκτελαίων εστερικής βάσης εγκεκριµένα από την BITZER. Σε ότι αφορά στο θέµα αυτό, είναι διαθέσιµη µια σειρά τεχνικών πληροφοριών που επικεντρώνονται στην χρήση ψυκτικών υγρών χωρίς χλώριο (ΗFC), καθώς και στον τρόπο µετασκευής υπαρχόντων συστηµάτων σε συστήµατα µε εναλλακτικά ψυκτικά υγρά (HCFC). Τεχνικές Πληροφορίες. ΚΤ-0 και KT- (Λιπαντικά) ΚΤ-(R3a), KT-6(Μίγµατα), ΚΤ-6(Μετασκευή). Ηµιερµιτικοί δίδυµοι συµπιεστές Βλέπε K-0 K-00- L GR

3 The technical highlights of BITZER Semi-hermetic compressors the new compact models with displacement from to 3, m 3 /h (Hz) Universal R3a, RA, R7A, R7C and R one compressor version for all refrigerants for air-conditioning or for medium and low temperature VARICOOL-System only one connection for suction gas or air cooling (user selectable) Charakterystyka półhermetycznych sprężarek BITZER nowe modele kompaktowe o wydajności objętościowej od do 3, m 3 /h ( Hz) Uniwersalność R3a, RA, R7A, R7C i R jedna wersja sprężarki do wszystkich czynników chłodniczych: dla instalacji klimatyzacyjnych dla instalacji chłodniczych średnio i niskotemperaturowych System VARICOOL z tylko jednym przyłączem do chłodzenia gazem zasysanym lub powietrzem (do wyboru) Οι τεχνικές λεπτοµέρειες των ηµιερµητικών συµπιεστών BITZER Σειρά -τα νέα συµπαγή σε µέγεθος µοντέλα µε κυλινδρισµό από έως 3, m 3 /h (Hz) Γενίκευση R3a,RA,R7A,R7C και R Ένας τύπος συµπιεστή για όλα τα ψυκτικά υγρά για κλιµατισµό ή για µεσαίες και χαµηλές θερµοκρασίες Σύστηµα VARICOOL Μόνο µία σύνδεση για αναρροφούµενο αέριο ή ψύξη από αέριο (επιλογή εγκαταστάτη) High cooling capacity and minimal energy requirements Highly efficient working valves Minimal dead space Efficient, large volume motor Large application range without any additional cooling Low temperature RA/R7A also possible with suction gas cooling Wear resistant drive gear Robust light alloy drive parts Low friction bearings and aluminium pistons Solid valve plate design Valve reeds of impact resistant spring steel Efficient capacity control for all -cylinder models (optional) Minimal space requirements Extremely low height Shut-off valves within compressor contour uiet and low vibration Optimised mass balance -cylinder design already from 8 m 3 /h displacement Terminal box enclosure class I6 Terminal strip for additional components Electronic motor protection Thermal monitoring with TC sensors Discharge gas-temp. sensor (optional) Crankcase heater (optional) Insertion Temperature dependent control K-00- L GR Wysoka wydajność chłodnicza i minimalne zużycie energii efektywne zawory robocze minimalna przestrzeń szkodliwa ekonomiczny, wysokosprawny silnik Szeroki zakres zastosowań bez chłodzenia dodatkowego możliwe stosowanie w instalacjach niskotemperaturowych RA/R7A, także z chłodzeniem gazem zasysanym Mechanizm napędowy odporny na zużycie elementów ruchomych solidna konstrukcja z lekkich stopów łożyska i aluminiowe tłoki o niskim współczynniku tarcia Solidna konstrukcja płyty zaworowej zawory ze specjalnej stali sprężynowej wysokiej udarności Efektywna regulacja wydajności (opcja na zamówienie) do wszystkich modeli. cylindrowych Małe wymiary zredukowana wysokość zawory odcinające w obrysie sprężarki Cicha praca bez drgań optymalne wyważenie czterocylindrowa konstrukcja już od 8 m 3 /h Elektryczna puszka podłączeniowa I 6 listwa zaciskowa dla elementów dodatkowych Elektroniczna ochrona silnika zabezpieczenie termiczne czujnikami TC czujnik przegrzania gazu tłocznego (opcja) Grzałka karteru (opcja) wsuwana w korpus regulacja zależna od temperatury Υψηλή ψυκτική απόδοση µε την µικρότερη ενεργειακή απαίτηση. Υψηλής απόδοσης βαλβίδες κεφαλής Ελάχιστος νεκρός όγκος κυλίνδρου Αποδοτικός κινητήρας µεγάλου όγκου Μεγάλο φάσµα εφαρµογής χωρίς επιπρόσθετη ψύξη. Η λειτουργία σε χαµηλές θερµοκρασίες µε RA/R7A είναι εφικτή µε ψύξη από αέριο αναρρόφησης Κινητά µέρη ανθεκτικά στην φθορά Κινητά µέρη από ανθεκτικά ελαφρά κράµατα. Κουζινέτα χαµηλής τριβής και αλουµινένια πιστόνια. Συµπαγής σχεδιασµός βαλβιδοφόρου Βαλβίδες από ατσάλι υψηλής αντίστασης παραµόρφωσης. Αποδοτικός έλεγχος φορτίου. Για όλους τους -κύλινδρους συµπιεστές (επιλογή) Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου Εξαιρετικά χαµηλό ύψος. Βάνες µέσα στην εξωτερική περίµετρο του συµπιεστού. Ήσυχη και µε χαµηλό κραδασµό λειτουργία Bέλτιστη στατική γυροστάθµιοη.-κύλινδρος σχεδιασµός από κυλινδρισµό 8 m 3 /h Κιβώτιο ακροδεκτών στεγανότητας ΙΡ 6 Κλεµοσειρά για επιπρόσθετα υλικά. Ηλεκτρονική προστασία ηλεκτροκινητήρα Θερµικός έλεγχος µε αισθητές TC. Θερµική προστασία αερίου κατάθλιψης (επιλογή) Θερµαντήρας στροφαλοθαλάµου Τύπος εισαγόµενος σε υποδοχή Αυτοελεγχόµενος θερµοστατικά. 3

4 The technical highlights of BITZER Semi-hermetic compressors, 6 and 8-cylinder series the leading technology with displacement from 8 to m 3 /h (Hz) Universal R3a, RA, R7A, R7C, R one compressor version for all refrigerants for air-conditioning or for medium and low temperature Large application range Low temperature RA/R7A possible over a wide application range without additional cooling Charakterystyka półhermetycznych sprężarek BITZER Seria -, 6 i 8- cylindrowa przodująca technologia o wydajności objętościowej od 8 do m 3 /h ( Hz) Uniwersalność R3a, RA, R7A, R7C i R jedna wersja sprężarki do wszystkich czynników chłodniczych dla instalacji klimatyzacyjnych dla instalacji chłodniczych średnio i niskotemperaturowych Szeroki zakres zastosowań możliwe użytkowanie w instalacjach niskotemperaturowych RA/R7A w szerokim zakresie bez chłodzenia dodatkowego Τα σηµαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηµιερµητικών συµπιεστών BITZER Σειρές των 6 και 8-κύλινδρων συµπιεστών Η τεχνολογία υπεροχής µε κυλινδρισµό από8 έως m 3 /h (Hz) Γενίκευση R3a, RA, R7A, R7C, R ένας τύπος συµπιεστή για όλα τα ψυκτικά υγρά για κλιµατισµό ή για µεσαίες και χαµηλές θερµοκρασίες Μεγάλο Φάσµα Λειτουργίας Μεγάλο φάσµα λειτουργίας σε χαµηλή θερµοκρασία µε RA/R7A χωρίς επιπρόσθετη ψύξη. High cooling capacity and minimal energy requirements Highly efficient working valves Minimal dead space Efficient, large volume motor Wear resistant drive gear Surface hardened eccentrics and crank shafts Sealed main bearing and generously sized oil pump atented oil return system Low friction bearings and aluminium pistons Hard chrome plated piston rings Special wrist pin bearings Solid valve plate design Valve reeds of impact resistant spring steel Efficient capacity control -cylinder: % (optional) 6-cylinder: 33% / 66% (optional) Minimal space requirements Very compact dimensions uiet and low vibration and 6-cylinder design with optimised mass balance Terminal box enclosure class I Optionally I66 Electronic motor protection Thermal monitoring with TC sensors Discharge gas-temperature sensor (optional) Crankcase heater (optional) Insertion with sleeve Wysoka wydajność chłodnicza i minimalne zużycie energii efektywne zawory robocze minimalna przestrzeń szkodliwa ekonomiczny, wysokosprawny silnik Mechanizm napędowy odporny na zużycie utwardzane powierzchnie mimośrodów i wałów korbowych zamknięta konstrukcja głównych łożysk i wydajna pompa oleju opatentowany system powrotu oleju łożyska i aluminiowe tłoki o niskim współczynniku tarcia chromowane pierścienie tłokowe specjalne łożyska sworzni tłokowych Solidna konstrukcja płyty zaworowej zawory ze specjalnej stali sprężynowej o wysokiej udarności Efektywna regulacja wydajności cylindry: % (opcja) 6 cylindrów: 33 / 66 % (opcja) Małe wymiary bardzo zwarta konstrukcja Cicha praca bez drgań konstrukcje. i 6. cylindrowe optymalnie wyważone Elektryczna puszka podłączeniowa I na życzenie I 66 Elektroniczna ochrona silnika zabezpieczenie termiczne czujnikami TC czujnik temp. gazu tłocznego (opcja) Grzałka karteru (opcja) z zanurzoną tuleją Υψηλή ψυκτική απόδοση µε την µικρότερη ενεργειακή απαίτηση Υψηλής απόδοσης βαλβίδες κεφαλής Ελάχιστος νεκρός όγκος κυλίνδρου Αποδοτικός κινητήρας µεγάλου όγκου Κινητά µέρη ανθεκτικά στην φθορά Επισκληριµένη επιφάνια έκκεντρων και στροφαλοφόρων. Στεγανό κεντρικό κουζινέτο και υπερµεγέθης αντλία λαδιού. Πατενταρισµένο σύστηµα επιστροφής λαδιού. Κουζινέτα χαµηλής τριβής και αλουµινένια έµβολα. ακτυλίδια εµβόλων επισκληριµένα µε επίστρωση χρωµίου. Ειδικά κουζινέτα οτον άξονα του εµβόλου. Συµπαγής σχεδιασµός βαλβιδοφόρου Βαλβίδες από ατσάλι υψηλής αντίστασης σε παραµόρφωση. Έλεγχος φορτίου. Για τους κύλινδρους συµπιεστές % (επιλογή). Για τους 6κύλινδρους συµπιεστές 33/66% (επιλογή). Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου Πολύ συµπαγείς διαστάσεις όγκου. Ήσυχη και µε χαµηλό κραδασµό λειτουργία. κύλινδρος και 6κύλινδρος σχεδιασµός µε βέλτιστη στατική γυροστάθµηση. Κουτί ακροδεκτών στεγανότητας ΙΡ Επιλεκτικά I 66. Ηλεκτρονική προστασία ηλεκτροκινητήρα. Θερµικός έλεγχος µε αισθητήρες TC. Θερµική προστασία αερίου κατάθλιψης (επιλογή). Θερµαντήρας στροφαλοθαλάµου. Τύπος εισαγόµενος σε υποδοχή. K-00- L GR

5 Operation modes with R compressors with VARICOOL system The optimized cooling method for every case of application: High and medium temperature range with suction gas cooling, low temperature range direct suction with external air cooling. Rodzaje pracy z R Sprężarki z systemem VARICOOL Optymalna metoda chłodzenia do każdego zastosowania: Klimatyzacja i średni zakres temperatury z chłodzeniem gazem zasysanym Zakres niskotemperaturowy bezpośrednie zasysanie z chłodzeniem powietrznym Τρόποι Λειτουργίας µε R Συµπιεστές µε σύστηµα VARICOOL Η απόλυτη µέθοδος ψύξης για κάθε περίπτωση εφαρµογής. Ψύξη εφαρµόσιµη σε συνθήκες υψηλών και µεσαίών θερµοκρασιών µε αναρροφούµενο αέριο. Σε συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας, άµεση αναρρόφηση µε εξωτερική ψύξη µε αέρα. SL(A) Suction gas cooling Chłodzenie gazem zasysanym Ψύξη από αναρροφούµενο αέριο Air cooling Chłodzenie powietrzem Ψύξη µε αέρα Suction strainer Filtr gazu zasysanego Φίλτρο αναρρόφησης SL(B) SL(B) Direct suction Zasysanie bezpośrednie Άµεση αναρρόφηση Low temperature R Zakres niskotemperaturowy R Χαµηλή θερµοκρασία R and 6 Cylinder s R low temperature with system The further developed cooling method for suction gas cooled, single stage low temperature compressors of larger capacity. Sprężarki. i 6. cylindrowe zakres niskotemperaturowy R z systemem Nowoczesna metoda chłodzenia gazem zasysanym jednostopniowych sprężarek niskotemperaturowych o większych wydajnościach. -κύλινδροι και 6-κύλινδροι συµπιεστές R χαµηλής θερµοκρασίας µε σύστηµα Η προηγµένη µέθοδος ψύξης για µονοβάθµιους συµπιεστές χαµηλών θερµοκρασιών, που ψύχονται από αναρροφούµενο αέριο για µεγαλύτερες αποδόσεις Control module Temperature sensor Spray nozzle 6 7 ulse injection valve Additional fan Liquid refrigerant 3 Sprężarka Moduł sterowania Czujnik temperatury Dysza rozpylająca 6 7 Zawór impulsowy Dodatkowy wentylator Ciekły czynnik chłodniczy 3 Συµπιεστής. Mονάδα ελέγχου. Αισθητήρας θερµοκρασίας. Ακροφύσιο ψεκασµού. 6 7 Βαλβίδα παλµικού ψεκασµού. Επιπρόσθετος ανεµιστήρας. Ψυκτικό µέσο σε υγρά µορφή. K-00- L GR

6 Extent of delivery and accessories refer to rice List Optional extras Depending on series among others: crankcase heater, differential oil pressure switch, integrated start unloader and capacity control, additional fan, water-cooled cylinder heads, - system for R low temperatures, discharge gas temperature sensor, motor protection device with additional functions (INT389). Special design for marine operation. Zakres dostawy i wyposażenie dodatkowe (opcje) atrz cennik Wyposażenie specjalne W zależności od typoszeregu m.in. grzałka karteru, presostat różnicowy oleju, zintegrowany układ odciążonego rozruchu, zintegrowany układ regulacji wydajności, dodatkowy wentylator na głowice, głowice cylindrów chłodzone wodą, system do układów niskotemperaturowych na R, czujnik temperatury gazu na tłoczeniu, zabezpieczenie silnika z funkcjami dodatkowymi (INT 389). Specjalne wykonanie morskie. Παρεχόµενα εξαρτήµατα µε το βασικό προϊόν αναφέρονται στον τιµοκατάλογο Επιπλέον εξαρτήµατα προς παράδοση Μεταξύ των άλλων, θερµαντήρας στροφαλοθαλάµου, διαφορικός πιεσοστάτης ασφαλείας λαδιού, ολοκληρωµένο σύστηµα άφορτης εκκίνησης και ελέγχου φορτίου, επιπρόσθετος ανεµιστήρας, υδρόψυκτες κυλινδροκεφαλές, σύστηµα για χαµηλές θερµοκρασίες µε R, µηχανισµός ελέγχου της θερµοκρασίας καταθλιψης και µηχανισµός προστασίας του κινητήρα µε επιπρόσθετες λειτουργίες (INT 389). Ειδικός σχεδιασµός για λειτουργία στη ναυτιλία. erformance data compressors and all RA, R7A and R7C data erformance data are based on the European Standard EN 900 and Hz operation. Evaporating and condensing temperatures correspond to dew point conditions (saturated vapor). With zeotropic blends like R7C this leads to a change in the basic parameters (pressure levels, liquid temperatures) compared with data based on mean temperatures used so far. As a consequence this results in a lower numerical value for cooling capacity and efficiency (CO). Changes apply to the suction gas temperature as well. Instead of the previous C base the reference is now defined as 0 C. All data do not include liquid subcooling. Based on EN 900 the rated cooling capacity and efficiency (CO) show therefore lower values in comparison to data based on ot 8.3 K subcooling. For further information see Refrigerant Report (A-). Dane wydajnościowe Sprężarki i wszystkie dane dla RA, R7A i R7C Wszystkie dane wydajnościowe oparte są na obowiązującej normie EN 900 i pracy przy Hz. Temperatury parowania i skraplania odnoszą się przy tym do wartości w punkcie rosy (w warunkach pary nasyconej). W przypadku mieszanek zeotropowych, jak R7C, prowadzi to do zmiany parametrów odniesienia (ciśnień, temperatur cieczy) w porównaniu z danymi opartymi na ătemperaturach średnichó. Konsekwencją tego są liczbowo mniejsze wartości wydajności i sprawności (CO). Zmiany dotyczą także temperatury gazu zasysanego. W miejsce dotychczasowej temperatury bazowej C przyjęto jako wartość odniesienia 0 C. Wszystkie dane przedstawiono w warunkach bez dochłodzenia cieczy. Na bazie EN 900 wynikają z tego znaczne różnice w porównaniu z danymi, jakie uzyskano przy włączeniu do mocy chłodniczej dochłodzenia o lub 8,3 K. Dalsze wyjaśnienia patrz raport o czynnikach chłodniczych (A-). εδοµένα απόδοσης Συµπιεστές και όλα τα δεδοµένα για RA, R7 και R7C Τα δεδοµένα απόδοσης βασίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 900 και λειτουργία σε Hz. Οι θερµοκρασίες εξάτµισης και συµπύκνωσης αντιστοιχούν σε συνθήκες υγροποίησης (κεκορεσµένου ατµού).με τις ζεοτροπικές προσµείξεις όπως το R7C οδηγούµεθα σε µια αλλαγή των βασικών παραµέτρων (επίπεδα πίεσης, θερµοκρασίας υγρού) συγκρινόµενες µε τα δεδοµένα που ήταν βασισµένα στο µέσο όρο θερµοκρασιών που χρησιµοποιείτο µέχρι τώρα. Κατά συνέπεια αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µία χαµηλότερη αριθµητική τιµή ψυκτικής ισχύος και βαθµού απόδοσης (CO). Επίσης εφαρµόζονται αλλαγές στην θερµοκρασία του αναρροφούµενου αερίου αντί των προηγούµενων βασισµένων στους C τώρα καθορίζεται στους 0 C. Όλα τα δεδοµένα δεν συµπεριλαµβάνουν υπόψυξη υγρού. Βασιζόµενοι στο πρότυπο EN 900, η υπολογισµένη ψυκτική ισχύς και ο βαθµός απόδοσης ως εκ τούτου είναι χαµηλότερες εν συγκρίσει µε τα δεδοµένα µε υπόψυξη ή 8,3 Κ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην Ψυκτική Αναφορά (Α-). s from Z-.(Y) for R3a and R erformance data are based on ISO-DIS 99 (DIN 898) at Hz suction gas temperature C without liquid subcooling. The adaption to EN 900 will follow at a later date. Sprężarki od Z-.(Y) dla R3a i R arametry oparte są na ISO-DIS 99 (DIN 898) przy Hz temperatura gazu zasysanego C bez dochłodzenia cieczy. Dostosowanie do EN 900 nastąpi w terminie późniejszym. Συµπιεστές από Ζ,(Υ) για R3a και R Τα δεδοµένα απόδοσης βασίζονται στα πρότυπα ISO-DIS 99 (DIN 898) στα Hz - θερµοκρασία αναρροφούµενου αερίου C χωρίς υπόψυξη υγρού. Η προσαρµογή στο EN 900 θα ακολουθήσει αργότερα. 6 K-00- L GR

7 ASERCOM certified performance data The Association of European Refrigeration and Controls Manufacturers (ASERCOM) has implemented a procedure of certifying compressor performance data. The high standard of this certification is assured by plausibility checks of the data performed by experts regular random tests at independent institutes These high efforts result in the fact that only a limited number of compressors can be submitted. Due to this not all BITZER compressors are certified yet. erformance data of compressors which meet the strict requirements may carry the label "ASERCOM certified". All certified compressors and further information are listed on the ASERCOM web site ( Dane wydajnościowe poświadczone przez ASERCOM ASERCOM (Zrzeszenie Europejskich roducentów Sprężarek i Urządzeń Sterujących) wprowadziło w życie procedurę poświadczania danych wydajnościowych sprężarek. Wiarygodność procedurze zapewniają: weryfikacja danych przez ekspertów systematyczna losowa kontrola danych wydajnościowych przez niezależne instytuty Na skutek surowych wymagań i czasochłonności procedury jeszcze nie wszystkie sprężarki Bitzer posiadają certyfikat ASECOM. Sprężarki, które przeszły procedurę ASERCOM mogą mieć naklejkę "ASER- COM certified". Lista sprężarek z certyfikatem ASERCOM znajduje się na stronie internetowej ( εδοµένα απόδοσης πιστοποιηµένα κατά ASERCOM Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Συµπιεστών και Συστηµάτων Ελέγχου (ASERCOM) έχει βάλει σε εφαρµογή µία διαδικασία διακρίβωσης των δεδοµένων απόδοσης συµπιεστών. Τα υψηλά πρότυπα αυτής της διαδικασίας διασφαλίζονται µε: έλεγχους αληθοφάνειας των δεδοµένων που γίνονται από ειδικούς συχνά τυχαία τεστ σε διάφορα ανεξάρτητα εργαστήρια Οι προσπάθειες αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα ότι µόνο ένας ορισµένος αριθµός συµπιεστών µπορεί να υποβληθεί σε τεστ. Για αυτό τον λόγω δεν είναι ακόµη όλοι οι συµπιεστές BITZER πιστοποιηµένοι. Τα δεδοµένα απόδοσης των πιστοποιηµένων συµπιεστών φέρουν την ένδειξη "πιστοποιηµένοι κατά ASERCOM". Όλοι οι πιστοποιηµένοι συµπιεστές καθώς και επιπλέον πληροφορίες βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της ASERCOM ( CERTIFIED RODUCT ASERCOM In the BITZER software the appropriate compressors are marked with this label. CERTIFIED RODUCT ASERCOM W programie doborowym BITZER sprężarki, których dane wydajnościowe zostały poświadczone przez ASERCOM są oznaczone przedstawionym obok znakiem. CERTIFIED RODUCT ASERCOM Στο λογισµικό της BITZER οι πιστοποιηµένοι συµπιεστές φέρουν την εξής ένδειξη. Explanation of model designation Example D C 7. Y Index for number of cylinders (double with tandem compressor) D C 7. Y Identification letter for bore x stroke D C 7. Y Index for motor size D C 7. Y Series code D C 7. Y Identification letter for Ester oil charge Oznaczenie typu należy rozumieć następująco rzykład D C 7. Y Oznacza liczbę cylindrów (dwukrotna w sprężarkach tandemowych) D C 7. Y Litera określająca średnicę cylindra x suw D C 7. Y Indeks określający moc silnika D C 7. Y Indeks określający serię D C 7. Y Litera określająca napełnienie olejem estrowym Εξηγήσεις προσδιορισµού του µοντέλου. Παράδειγµα D C 7. Y είκτης του αριθµού των κυλίνδρων ( ιπλός για δίδυµους συµπιεστές) D C 7. Y Αναγνωριστικό γράµµα για ιάµετρο Χ ιαδροµή κυλίνδρου. D C 7. Y D C 7. Y D C 7. Y Identification letter for Octagon series Litera określająca serię OCTAGON Αναγνωριστικό γράµµα για τις σειρές OCTAGON D C 7. Y είκτης απόδοσης κινητήρα D C 7. Y Κώδικας Σειρών D C 7. Y Αναγνωριστικό γράµµα για πλήρωση µε λάδι εστερικής βάσης K-00- L GR 7

8 Application limits relating to 0 C suction gas temperature Zakres pracy odniesiony do 0 C temperatury gazu zasysanego Όρια Εφαρµογής Αφορούν τους 0 C θερµοκρασίας αναρροφούµενου αερίου. RA R7A KC-0.Y.. CC-6.Y & 8GC-.Y.. 8FC-.Y RA R7A Z-.Y.. 6F-.Y t c [ C] t c [ C] t oh < 0K Motor Motor Motor Motor t oh = 0 C t o [ C] t oh = 0 C t o [ C] 0 R3a, R7C,, 3 80 t c [ C] Motor t c [ C] t oh < 0K Motor Motor t oh = 0 C Motor toh = 0 C t o [ C] t [ C] o R7A/R7B Application limits and performance data upon request. R7A/R7B Zakres pracy i dane wydajnościowe na życzenie R7A/R7B Όρια εφαρµογής και δεδοµένα απόδοσης κατά ζήτηση. 8GC-.(Y).. 8FC-.(Y): 8GC-.(Y).. 8FC-.(Y): 8GC-.(Y).. 8FC-.(Y): minimum evaporating temperature -0 C minimalna temperatura parowania - 0 C Ελάχιστη θερµοκρασία εξάτµισης -0 C For R3a, R7C and t c > C the oil BSE Dla R3a i R7C przy t c > C należy Mε R3a, R7C και tc > των C πρέπει has to be used. stosować olej BSE. να χρησιµοποιηθεί λάδι BSE. 3 Evaporating and condensing temperatures are based on dew point conditions (saturated vapour). Additional information see page 6. 3 Temperatury parowania i skraplania odnoszą się do punktu rosy (para nasycona). Dalsze objaśnienia patrz str Οι θερµοκρασίες εξάτµισης και συµπύκνωσης βασίζονται σε συνθήκες υγροποίησης (κεκορεσµένου ατµού). Για συµπληρωµατικές πληροφορίες βλέπε σελίδα 6. t o t oh t oh t c Evaporating temperature ( C) Suction gas temperature ( C) Suction superheat (K) Condensing temperature ( C) Additional cooling or max. 0 C suction gas temperature Additional cooling Additional cooling + limited suction gas temperature Suction superheat >0 K t o t oh t oh t c temperatura parowania ( C) temperatura gazu zasysanego ( C) przegrzanie gazu zasysanego (K) temperatura skraplania ( C) chłodzenie dodatkowe lub temperatura gazu zasysanego max. 0 C chłodzenie dodatkowe chłodzenie dodatkowe + ograniczona temp. gazu zasysanego przegrzanie gazu zasysanego > 0 K t o t oh t oh t c Θερµοκρασία εξάτµισης ( C) Θερµοκρασία αναρροφούµενου αερίου ( C) Υπερθέρµανση αναρρόφησης (Κ) Θερµοκρασία συµπύκνωσης ( C) Επιπρόσθετη ψύξη ή µεγίστη θερµοκρασία αναρροφούµενου αερίου 0 C Επιπρόσθετη ψύξη Επιπρόσθετη ψύξη + όριο θερµοκρασίας αναρροφούµενου αερίου Θερµοκρασία υπερθέρµανσης > 0Κ 8 K-00- L GR

9 Application limits relating to 0 C suction gas temperature Zakres pracy odniesiony do 0 C temperatury gazu zasysanego Όρια Εφαρµογής Αναφέρονται στους 0 C θερµοκρασίας αναρροφούµενου αερίου. R VARICOOL KC-0... DC-. Air cooling direct suction SL(B) chłodzenie powietrzem zasysanie bezpośrednie SL(B) Ψύξη µε αέρα απευθείας αναρρόφηση SL(B) t c [ C] t oh < 0K t oh < 0 C R VARICOOL KC-0... CC-6. Suction gas cooling SL(A) chłodzenie gazem zasysanym SL(A) Ψύξη µε αναρροφούµενο αέριο SL(A) t c [ C] t 0h < 0K Motor 0 Motor t o [ C] Application limits CC-6. upon request Zakres pracy dla CC-6. na życzenie Όρια εφαρµογής CC 6. κατά ζήτηση 0 Motor t oh = 0 C t oh = 0 C t o [ C] R Z-... 6F-. with / z / µε R Z-... 8FC-. t c [ C] t c [ C] t 0h < 0K Motor 0 Motor 0 t oh = 0 C Motor t oh = 0 C t o [ C] to [ C] t o t oh t oh t c Evaporating temperature ( C) Suction gas temperature ( C) Suction superheat (K) Condensing temperature ( C) Additional cooling Additional cooling + limited suction gas temperature Additional fan + t o t oh t oh t c temperatura parowania ( C) temperatura gazu zasysanego ( C) przegrzanie gazu zasysanego (K) temperatura skraplania ( C) chłodzenie dodatkowe chłodzenie dodatkowe + ograniczona temp. gazu zasysanego dodatkowy wentylator + Θερµοκρασία εξάτµισης ( C) Θερµοκρασία αναρροφούµενου αερίου (ο C) Υπερθέρµανση αναρρόφησης (Κ) Θερµοκρασία συµπύκνωσης ( C) Επιπρόσθετη ψύξη Επιπρόσθετη ψύξη + όριο θερµοκρασίας αναρροφούµενου αερίου Επιπρόσθετος ανεµιστήρας κεφαλής + t o t oh t oh t c K-00- L GR 9

10 R3a erformance data Hz relating to (0) C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος KC-0.Y JC-07.Y HC-.Y HC-.Y GC -.Y FC-.Y FC-3.Y EC-.Y EC -3.Y DC-.Y DC-3.Y CC-3.Y CC-.Y FC-3.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego (0) C bez dochłodzenia cieczy o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης (0) C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C, 0 7, , 0,8 0,7 0, 0, 0,8 0, 0, 0,36 0,3 0, , 0,68 0,66 0,6 0,9 0, 0, 0, 0,39 0,33 0, ,80 0,78 0,7 0,7 0,67 0,6 0, 0,9 0, 0,33 0, ,7 0,7 0,7 0,7 0,67 0,6 0,9 0, 0,8 0, 0, ,87 0,86 0,8 0,8 0,77 0,7 0,66 0,9 0, 0, 0, ,00 0,98 0,9 0,93 0,87 0,80 0,7 0,6 0,3 0, 0, ,86 0,8 0,8 0,8 0,8 0,78 0,7 0,69 0,63 0,7 0, ,03,0,00 0,99 0,9 0,89 0,83 0,76 0,68 0,9 0, ,0,8,6,3,07 0,99 0,9 0,8 0, 0,9 0, ,0,7,,,06 0,99 0,9 0,8 0, ,36,33,9,,7,08 0,97 0,86 0, ,3,8,3,38,7,,0 0,87 0, ,99 0,99 0,99 0,98 0,96 0,9 0,88 0,83 0,76 0,69 0, ,0,9,7,,,0 0,98 0,90 0,8 0,7 0, ,,38,3,3,,6,06 0,9 0,8 0,7 0, ,,,,,,07,0 0,9 0,8 0,76 0, ,,3,,38,3,,,0 0,9 0,80 0, ,7,69,6,,9,38,, 0,96 0,80 0, ,8,77,73,68,8,6,3,0, ,06,99,93,86,7,7,,, ,8,0,,03,8,66,7,7, ,,3,,38,3,,,03 0,9 0,79 0, ,80,76,7,68,7,,3,6,0 0,8 0, ,,08,0,9,80,63,6,7,08 0,88 0, ,3,08,0,9,8,6,8,, ,3,36,7,9,00,8,,38, ,7,6,,,9,9,7,, ,8,79,7,7,63,3,3,3,8,03 0, ,,,06,0,89,76,6,6,8,09 0, ,7,,3,8,3,96,78,8,36, 0, ,,3,9,,07,9,7,, ,,6,,6,8,09,87,6, ,00,90,80,,9,,00,7, ,9,,,06,9,83,69,,37,9, ,6,6,,3,7,,9,7,,7, ,0,9,8,76,6,3,,86,,3, ,03,9,86,76,6,3,0,8, ,39 3,8 3,7 3,06,8,,6,96, ,7 3,6 3,8 3,3 3,0,73,,06, ,3,,9,,07,9,8,6,7,6, ,6,,,9,36,0,0,8,8,33, ,0,96,88,80,6,,9,9,66,36,0 [kw] 0 K-00- L GR

11 R3a erformance data Hz relating to (0) C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Cond. temp. Temp. skraplania Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση o Συµπιεστής Θερµ. τύπος Συµπύκ. Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C C, 0 7, ,9 3, 3,0,93,7,9,,97,67 FC-.Y ,9 3,9 3,37 3, 3,00,7,,09, ,99 3,8 3,7 3,7 3,7,9,8,0, ,80,8,86,86,8,7,7,38,6,9,6 EC-.Y ,8 3,7 3, 3,39 3, 3,06,83,,,9, ,3,06 3,98 3,88 3,6 3,36 3,03,67,7,86, ,6,09,00 3,89 3,6 3,3 3,0,6, EC-6.Y ,8,68,3,37,0 3,6 3,7,, ,,,03,8,3 3,83 3,8,7, ,6 3, 3,9 3, 3,6 3,08,86,6,3,0,7 DC-.Y ,,,,0 3,79 3,3 3,3,9,6,7, ,96,8,7,7,7 3,93 3,6 3,,7,3, ,99,86,73,8,7 3,9 3, 3,3,69 DC-7.Y ,6,6,8,0,,8 3,8 3,33, ,7 6,06,8,6,3,63,09 3,, ,3,8,0,0 3,89 3,6 3,3 3,0,,33,9 CC-6.Y ,,3,00,8,,8 3,80 3,38,9,8, ,08,90,7,3,,66,7 3,66 3,3,7, ,87 3,86 3,8 3,77 3,63 3, 3,0,9,6,8,93 Z-.Y ,7,,3,8 3,89 3,8 3,,90,,6, ,6,97,77,8,8 3,77 3,3,9,8,0, ,,9,73,3,3 3,73 3,3,90,7 Z-8.Y ,,3,07,83,3 3,8 3,36,87, ,8,6,8,00, 3,89 3,33,77, ,7,73,,6,8, 3,98 3,66 3,,9, V-6.Y ,6,8,3,6,83,7,08 3,68 3,6,8, ,38 6,6,93,,3,7,6 3,76 3,6,7, ,3 6,09,87,6,8,7, 3,73 3, V-0.Y ,9 6,63 6,3 6,07,,93,36 3,78 3, ,3 6,99 6,67 6,3,,0, 3,76 3, ,,,8,,3,98,66,9 3,87 3,,9 T-8.Y ,6 6,39 6, 6,0,6,3,79,33 3,8 3,33, , 7,0 6,9 6,68 6,,8,0, 3,86 3,7, ,38 7,3 6,87 6,6 6,07,3,97, 3,8 T-.Y ,08 7,77 7, 7, 6,7,8,,9 3, ,8 8, 7,8 7,6 6,7,97,3,9 3, ,63 6,6 6,6 6,8 6,6,9,6,,,06 3,9-0.Y ,8 7,6 7, 7, 6,7 6,,7,, 3,93 3, ,9 8, 8,8 7,97 7,3 6,6,96,6, 3,83 3, Data for Octagon compressors are based Dane dla sprężarek OCTAGON odnoszą się do Τα δεδοµένα για συµπιεστές OCTAGON on EN 900 see also page 6. normy EN 900; patrz także str. 6 βασίζονται στο Ευρωπαiκό πρότυπο EN 900 βλέπε επίσης σελίδα 6 Additional cooling or limited suction gas temperature Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego (0) C bez dochłodzenia cieczy [Watt] Chłodzenie dodatkowe lub ograniczona temperatura gazu zasysanego εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης (0) C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Επιπρόσθετη ψύξη [kw] K-00- L GR

12 R3a erformance data Hz relating to (0) C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος -.Y N-.Y N-0.Y J-3.Y J-.Y H-.Y H-.Y G-0.Y G-.Y 6J-.Y 6J-33.Y 6H-.Y 6H-3.Y 6G-.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego (0) C bez dochłodzenia cieczy o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης (0) C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C, 0 7, ,8 8, 8,0 7,88 7, 6,8,90,, ,6 9,6 8,87 8,8 7,69 6,89 6,08,8, , 9,77 9,3 8,86 7,96 7,0 6,,, , 8,36 8, 8,0 7,7 7,9 6,76 6,8,,87, ,00 9,69 9,36 9,0 8,36 7,68 6,97 6,,,76 3, ,36 0,9 0, 0,00 9,0 8,0 7,3 6,3,6,69 3, , 0,80 0,3 9,90 9,00 8, 7, 6,38, ,33,77, 0,68 9, 8, 7, 6,, ,09,,8,0 9,99 8,80 7,66 6,6, ,9 8,66 8,39 8, 7,6 6,98 6,38,7,0,3 3, ,7 0, 9,88 9,7 8,66 7,8 7,0 6,,,6 3, ,,66, 0,7 9,3 8, 7,3 6,6,6,66 3, ,87,33 0,80 0,9 9, 8,36 7, 6,, ,90,6,6,03 9,87 8,76 7,69 6,6, ,7 3,03,33,6 0,3 9,08 7,88 6,7, , 0,07 9,7 9, 8,7 8,07 7,38 6,67,9,0, ,6,93,3 0,93 9,97 9,0 8,3 7,3 6,3,39, , 3,,87, 0,99 9,8 8,69 7,9 6,,3, ,77 3,3,,9 0,78 9,68 8,6 7,8 6, ,0,7 3,3,8, 0,3 8,89 7,69 6, ,09,,36 3,3,96 0,8 9,07 7,7 6, ,,,83, 0,78 0,00 9,6 8,6 7,3 6,3, ,6, 3,6 3,09,03 0,9 9,8 8,73 7,9 6,, ,67,93,0,8 3,06,67 0,3 8,97 7,66 6,37, ,09,,76,0,79, 0, 8,9 7, ,6 6,80,96, 3,,99 0,9 9,03 7, , 8,6 7, 6,,,6 0,7 9, 7, ,38,99,9,9,3 0,7 9,7 8,63 7,66 6,6, ,09,6,83,,99,78 0,8 9,38 8,6 6,93, ,3 7, 6,68,87,,78, 9,8 8, 6,99, ,8 7,00 6,, 3,96,,8 9,83 8, ,36 8, 7,7 6,6,8 3,, 9,99 8, , 9,6 8, 7,8, 3,63,83 0,07 8, ,6,,6, 3,,,08 0,0 8,93 7,8 6, , 7,9 7, 6,,97 3,7,0 0,8 9,9 8,0 6, , 0, 9,33 8,3 6,9,73 3,0, 9,78 8,6 6, , 9,7 8,80 7,90 6,8,3,9,38 9, ,, 0, 9, 7,7, 3,3, 9, ,0,80, 0, 7,9,73 3,6,6 9, ,68 8,3 7,76 7,6 6,8,0 3,7, 0,97 9,8 7, ,00,0 0, 9,6 8,0 6,3,77 3,0,39 9,67 7, ,00 3,90,80, 9, 7,,7 3,6,9 9, 7,6 [kw] K-00- L GR

13 R3a erformance data Hz relating to (0) C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος 6G-.Y 6F-.Y 6F-.Y 8GC-.Y 8GC-.Y 8FC-.Y 8FC-.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C erformance data of the tandem compressors see K-0. Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego (0) C bez dochłodzenia cieczy o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης (0) C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C, 0 7, ,0 3,0,0,0 9,0 7,6,33 3,, ,,0,00, 0, 7,99,7 3,, ,80 7,,,0, 8, 6,3 3,69, ,0,,0 0, 9,7 7,9 6,,87 3,0, 9, ,80,90,00 3,0,0 9,33 7,39, 3,, 9, ,90 8, 7,0,80 3,0 0, 8,6,79 3,8,3 9, , 8,00 6,,,90 0, 8,,8 3, ,,80 9,0 7,,, 8,67 6,0 3, ,0 33,0 3,0 9,,80, 9,39 6,9 3, ,68,76,6,38 3,,97 0, 8,9 6, , 9,9 9,33 8,6 6,6,36,88 9,3 6, ,9 3,8 33,3 3,8 9,0,96,86 9,90 7, ,36 3,3 33,0 3,93 9, 6,08 3,0 0,07 7, ,3 37,80 36,8 3,6,8 7,9 3,69 0,6 8, ,7,6 38,7 36,7 3, 8,,3, 9, ,79 8,93 8,8 8,6 7,8,8 3,80, 9, , 3,08 3, 33, 3,3 8,,77,77 9, ,,9 38,98 37, 3,,63 6,9 3, 0, ,38,9 39,0 37,9 3,37,8 7, 3,7 0, ,9,8,7, 36,37 3,0 7,97,3, , 7,3,0,6 37,7 3,97 8,6,0,8 Dane wydajnościowe sprężarek tandemowych: patrz K-0. [kw] Για τα δεδοµένα απόδοσης των διδύµων συµπιεστών βλέπε K-0 Data upon request Dane na życzenie εδοµένα κατόπιν ζήτησης Additional cooling or limited suction gas temperature Chłodzenie dodatkowe lub ograniczona temperatura gazu zasysanego Επιπρόσθετη ψύξη η περιορισµός της θερµοκρασίας αναρρόφησης K-00- L GR 3

14 RA R7A erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος KC-0.Y JC-07.Y HC-.Y HC-.Y GC-.Y FC-.Y FC-3.Y EC-.Y EC-3.Y DC-.Y DC-3.Y CC-3.Y CC-.Y FC-3.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C 7, ,8 0,8 0,80 0,78 0,7 0,7 0,68 0,63 0,7 0, 0, 0, ,98 0,96 0,93 0,89 0,8 0,78 0,7 0,6 0,7 0,7 0,36 0, ,,,0 0,99 0,9 0,8 0,76 0,66 0, 0,3 0, ,08,08,07,0,0 0,97 0,9 0,8 0,76 0,66 0,6 0, ,33,3,7,,,07 0,98 0,88 0,76 0,6 0, 0, ,6,3,,36,6,,0 0,89 0,7 0, 0, ,38,3,3,,0 0,93 0,8 0,69 0, ,9,7,3,,08 0,9 0,79 0,6 0, ,76,,3,6,09 0,9 0,73 0, ,,,,37,3,,6,06 0,9 0,83 0, ,73,,6,6,7,36,,0 0,96 0,80 0, ,00,96,8,73,9,,8, 0,93 0,7 0, ,67,67,6,,3,,3,3,0 0,96 0,8 0, ,0,00,93,83,7,9,,,3 0,96 0,79 0, ,39,33,0,06,90,7,,3,6 0,96 0, ,98,9,80,67,,3,7 0,98 0, ,7,3,97,79,,39,8 0,97 0, ,,36,,9,68,,0 0, ,03,03,00,9,86,76,63,9,3,7, ,,6,37,,,9,77,8,38,7 0, ,9,88,7,3,33,,88,6,, 0, ,39,7,3,97,79,,,0 0, ,7,,3,,87,6,,6 0, ,08,80,,3,9,67,39, ,39,,38,3,3,0,9,78,9,39, ,0,98,87,73,6,37,,9,67,3, ,6 3,8 3,9 3,07,8,6,8,00,,, ,7,9,3,,0,83,9,3, ,,9,,,7,88,8,8 0, , 3,,93,9,,90,, ,79,80,77,7,,,8,08,86,6, ,9 3, 3,3 3,6,96,7,9,,9,6, ,,0 3,80 3, 3,7,96,63,9,93,7, ,33 3,,9,7,8,,93,6, ,8 3,8 3,9,98,6,3,97,6, ,3 3,98 3, 3,,80,39,98, ,8 3,8 3, 3,3 3,7,98,76,,3,9, ,3,,08 3,86 3,6 3,33 3,0,69,3,98, ,08,96,68,36,0 3,63 3,3,8,,98, ,8 3,66 3, 3,8,90,8,,88, ,,0 3,76 3, 3,03,63,3,8, ,9,8,0 3,9 3,3,67,,77 [kw] K-00- L GR

15 RA R7A erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος FC-.Y EC-.Y EC-6.Y DC-.Y DC-7.Y CC-6.Y Z-.Y Z-8.Y V-6.Y V-0.Y T-8.Y T-.Y -0.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy o Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C 7, ,78 3,79 3,76 3,67 3, 3,3 3,07,79,8,, ,6,,6, 3,99 3,69 3,3,98,9,8, ,,33,07,7,39 3,98 3, 3,0,6,, ,6,39, 3,8 3, 3,06,6,, ,8,93,3,0 3,6 3,,6,, ,86,39,87,33 3,77 3,9,, ,73,7,73,6,3,7 3,8 3,8 3,08,6, ,87,8,6,3,0,6,7 3,68 3,7,6, ,86 6,7 6,37,9,7,9,38 3,79 3,9,8, ,,9,99,6,8 3, 3,9,66, ,3,9,,99,3 3,83 3,,, ,07 6,3,93,9,6 3,9 3,, ,9,,,39,8,88,,0 3,63 3,, ,8 6,7 6, 6,6,88,3,9,3 3,7 3,, ,98 7,83 7,6 7,00 6,6,86,0, 3,78 3,03, ,6 6,36,98,,0, 3,86 3,, ,6 7,7 6,63 6,03,37,67 3,9 3,, ,6 7,98 7,8 6,,7,87,0 3, ,63,3,9,, 3,66 3,6,6, , 6,0,8,9,3 3, 3,06,, ,69,9,,6 3,,9, , 6,0,8,6,6,9,,0 3,6 3,09, ,8 7,0 6,73 6,3,9,,88, 3,68 3,03, ,33 8,3 7,67 7,3 6,,86,6, 3,7 3,00, , 6,8,78,3,86,3 3,8 3,3, ,9 7,0 6,,83,7,9 3,78 3,07, ,88 7,06 6,,,9 3,78, , 7,0 6,76 6,7 6,3,7,33,8,3 3,7 3, ,33 8,9 7,8 7, 6,93 6,39,79,,6 3,7, ,69 9,7 8,97 8,36 7,69 6,9 6,8,39, 3,83 3, ,0 7,8 7,0 6,8 6,0,,77,0 3, ,9 8,6 7,9 7,0 6,,6,77 3,9 3, , 8,7 7,73 6,7,77,8 3, ,68 8, 8, 7,9 7, 7,07 6,7 6,37,66 3, , 9,98 9,7 9,08 8, 7,86 7, 6,39,7,7 3, ,83,8 0,97 0,6 9, 8,8 7,66 6,7,78,87, ,8 9,03 8, 7,7 6,97 6,7,3, 3, ,08 0,9 9, 8,8 7,9 6,,38,9 3, , 0, 9,8 7,9 6,6,3,0 referably use motor, see also Zaleca się stosowanie silnika, patrz także Χρησιµοποιήστε κατά προτίµηση το Μοτέρ, Application limits Zakres pracy βλέπε επίσης Όρια Εφαρµογής Additional cooling Chłodzenie dodatkowe Επιπρόσθετη ψύξη [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e [kw] K-00- L GR

16 RA R7A erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος -.Y N-.Y N-0.Y J-3.Y J-.Y H-.Y H-.Y G-0.Y G-.Y 6J-.Y 6J-33.Y 6H-.Y 6H-3.Y 6G-.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C 7, ,6 0,3 9,97 9,8 8,9 8,36 7,7 6,99 6,7,, ,37,0,9 0,8 0,07 9,6 8,39 7,7 6,,8, ,6 3,93 3,7,3,3 0, 9, 7,9 6,7,9, , 0,6 9,9 9,3 8,8 7,36 6,38,36, ,97,07,08 0,0 8,89 7,7 6,,6, ,9,6 0,8 9, 8,00 6,7, ,6,,68,3 0,3 9,86 9, 8,9 7,36 6,, ,, 3,,66,8 0,89 9,9 8,87 7,77 6,63, , 6,0,, 3,6,98 0,73 9, 8,09 6,7, ,3,,63 0,6 9,8 8, 7, 6,0, ,6,08,90,6 0,7 8,87 7, 6,00, ,,0,6 0,8 9,9 7,3, ,8 3,8 3,0,,,3 0,6 9,6 8,37 7, 6, ,36 6,,9,67 3,69,9,37 0,08 8,7 7,37 6, , 8,93 7,8 6,6,6 3,8,8 0,7 9, 7, 6, ,78,8 3,79,63, 0,0 8,77 7,3 6, ,6 6,80,3 3,8, 0,6 9,0 7,7, , 6,67,80,9,03 9,7 7, , 6,07,7,,36 3,,3, 9,8 8,6 7, ,6 9, 8,37 7,3 6,,76 3,3,78 0,0 8, 7, ,78,8 0,8 9,33 7,7,98,8,3 0,9 8,6 6, , 7,,89, 3,,6 0,08 8,3 6, ,9 9,36 7,68,93,3, 0,7 8,6 6, , 9, 7,0,87,73 0,63 8, , 9,07 8,7 7,8 6,8,, 3,0,7 0,09 8, ,37,88,73 0,38 8,88 7,6,6 3,8,06 0,33 8, ,0 6,0,6,8 0, 8,6 6,,, 0, 8, ,73 8,6 7,3,86,8, 0,8 9,0 7, ,9, 9,3 7,8, 3,3,9 9,03 6, ,6,7 8,8 6,3 3,80, 8, ,69 0,7 0,0 9,36 8,38 7,8,79,,8 0,8 8, ,03,9 3,, 0,69 8,99 7,,7 3,,00 8, ,0 8,3 6,69,8,78 0, 8,3,93 3,,0 8, ,, 0,8 8,83 6,9,9,89 0,8 8, ,0,8 3,00 0,68 8,8,8 3,36 0,9 8, ,78,0,8 9,3 6,3 3,9 0, ,,8,07 3,0,77 0,9 8,6 6,83,9,89 0, ,8 9,0 7,79 6,,,9 0, 7,88,3 3,3 0, ,7 33,3 3,9 8,96 6,6,0, 8,7,96 3,0 0, ,77,07 3,,0 9,08 6,8,,7 9, ,86 8, 6,00 3,38 0,68 7,90,07, 9, ,3 8,3,8,9 8,67,37,06 [kw] 6 K-00- L GR

17 RA R7A erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος 6G-.Y 6F-.Y 6F-.Y 8GC-.Y 8FC-.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση erformance data of the tandem compressors see K-0. Data are valid for RA. Slight variations have to be considered for R7A see BITZER software. Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e Verdampfungstemperatur C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C 7, ,6 9,9 8,66 7,0,7 3,77,8 9,7 7,6,8, ,9 3,6 3,,6 8,38 6,0 3, 0,96 8,,7, ,9 38,97 36, 33,73,9 7,99,99,9 8,79,63, ,6 9,7 7,69,37,8 0, 7,3,9, ,00 33,3,9 7,,36,06 7,73,, ,68 33,08 9,33,9,6 7,76 3, , 3,76 3,9 3,87,9 8,79 6,3 3,9,38 8,79 6, ,3,0 39,80 37, 3,3 3,7 8,,8, 9,09 6, ,80 8,,8, 37, 33,83,0 6,,3 8,97, ,7,,33 39,63 37,3 3,8 3, ,88,00 7,66,69,3 37,39 33, ,,79,38 8,3,06 39, 3, ,8,6,3 8,3,,07 38, ,08 6,00 8,,3,,6, ,8 68,07 63,9 9,09 3,76 8,09, Dane wydajnościowe sprężarek tandemowych: patrz K-0. Dane są ważne dla RA. Dla R7A należy wziąć pod uwagę nieznaczne zmiany patrz BITZER software. [kw] Για τα δεδοµένα απόδοσης των διδύµων συµπιεστών βλέπε K-0 Τα δεδοµένα ισχύουν για RA. Για το R7 υπάρχουν µικρές διαφορές βλέπε λογισµικό BITZER Data upon request Dane na życzenie εδοµένα κατόπιν ζήτησης referably use motor, see also Application limits Zaleca się stosowanie silnika, patrz także: Zakres pracy Additional cooling Chłodzenie dodatkowe Επιπρόσθετη ψύξη Χρησιµοποιήστε κατά προτίµηση το Μοτέρ, βλέπε επίσης Όρια Εφαρµογής K-00- L GR 7

18 R7C erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος KC-0.Y JC-07.Y HC-.Y HC-.Y GC-.Y FC-.Y FC-3.Y EC-.Y EC-3.Y DC-.Y DC-3.Y CC-3.Y CC-.Y FC-3.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ.. C Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C, 0 7, ,73 0,7 0,76 0,77 0,76 0,7 0, 0,6 0,7 0, ,97 0,97 0,96 0,9 0,90 0,83 0,76 0,67 0,8 0, ,3,0,7,3,0 0,9 0,8 0,73 0,6 0, ,87 0,90 0,93 0,9 0,97 0,96 0,9 0,86 0,78 0, ,6,7,7,7,,09,0 0,9 0,79 0, ,,3,,38,3,, 0,97 0,8 0,63 o [Watt] ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e ,7,9,0,0,8,,07 0,98 0,87 0, ,,3,,9,3,33,,09 0,9 0, ,87,8,80,76,6,,36,9,00 0, ,6,,3,36,37,3,,,0 0, ,73,73,7,7,6,7,6,3,7 0, ,3,09,0,00,89,7,9,, 0, ,6,66,68,68,66,,,,6, ,7,6,,,03,9,76,9,, ,67,63,7,,36,8,98,76,, ,78,8,9,9,96,9,8,69,3, ,3,,,,3,8,0,8,6, ,07 3,0,9,87,68,,,96,7, ,03,3,0,,6,,0,9,76, ,80,8,8,78,67,,,07,8, , 3,8 3, 3, 3,07,80,,0,90, ,,6,,7,76,,7,38,6, ,6 3,3 3,9 3,3 3,7 3,06,8,,6, ,,8,,00 3, 3,37 3,0,73,3,6 [kw] 8 K-00- L GR

19 R7C erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος FC-.Y EC-.Y EC-6.Y DC-.Y DC-7.Y CC-6.Y Z-.Y Z-8.Y V-6.Y V-0.Y T-8.Y T-.Y -0.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C, 0 7, ,8,9 3,0 3,07 3,08,99,8,,3, ,90 3,9 3,89 3,8 3,67 3,3 3,3,8,9, ,9,8,,, 3,8 3, 3,0,67,3 3 o [Watt] ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e ,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,83 3,6 3,3 3,0, ,8,86,83,77,6,6 3,90 3, 3,, ,08,9,80,6,,7,7 3,80 3,37 3, ,33,7,6,6,,6,3 3,9 3,7 3, ,77,76,7,63,39,0,6, 3,78 3, ,7 7,03 6,86 6,66 6,,,6,6, 3, ,,3,,66,76,80,78,68,, ,87,86,83,79,66,8,,89,8 3, , 7,3 7, 6,98 6,9 6,,6,03,37 3, ,,9,3,,8,,6,3,, ,69 6, 6, 6,67 6,6 6,36 6,07,69,0, ,6 8, 8, 8,3 7,7 7, 6,,90,09, , 6,3 6, 6,9 6,8 6,6 6,6 6,3 6,, , 8,0 8,7 8, 7,9 7,67 7,3 6,8 6,9, ,9 0, 0,08 9,83 9,7 8,6 7,8 6,97,97,8 [kw], 3 and refer to page, 3 i patrz strona, 3 και βλέπε σελίδα K-00- L GR 9

20 R7C erformance data Hz relating to 0 C suction gas temperature, without liquid subcooling Typ sprężarki Συµπιεστής τύπος -.Y N-.Y N-0.Y J-3.Y J-.Y H-.Y H-.Y G-0.Y G-.Y 6J-.Y 6J-33.Y 6H-.Y 6H-3.Y 6G-.Y Cond. temp. Temp. skraplania Θερµ. Συµπύκ. C Cooling capacity Wydajność chłodnicza Ψυκτική απόδοση Dane wydajnościowe Hz odniesione do temperatury gazu zasysanego 0 C bez dochłodzenia cieczy Evaporating temperature C Temperatura parowania C Θερµοκρασία Εξάτµισης C, 0 7, ,36 7,68 7,93 8, 8,7 8, 7,9 7, 6,9 6, ,8 0,3 0,9 0,0 9,87 9,36 8,69 7,90 7,0 6, ,08,8,,7,3 0,38 9, 8, 6,9, ,3 9, 9,73 9,8 9,8 9,69 9,38 8,9 8,9 7, ,,3,07,97,63, 0, 9,6 8,69 7, ,08,8,, 3,,,3 0, 8,88 7, ,7 0,88 0,98,0 0,93 0,6 0, 9, 8,6 7, ,0 3,9 3,76 3,,9,9,7 0, 9,08 7, ,9 6,7 6,,68,6 3,,0 0,69 9, 7, , 3, 3,09 3,0,73,,73,03 0,0 9, , 6,7 6,,90,8,3 3,3,0 0,9 9, ,0 9,8 9,07 8, 7,3,96,9,89,8 9, ,0,90,73,,07,9 3,78,9,96 0, ,80 9,7 9,0 8,7 7,83 6,8,6,3,89, ,,80,0, 0,0 8,67 6,98,3 3, 0, ,7 6,67 6,7 6, 6,09,63,06,39 3,, ,80 0, 0,0 9,78 8,96 8,03 7,0,89,67 3, ,,0 3,,90, 0,0 8, 7,0,33 3, , 9, 9,7 9,38 9,0 8, 7,77 6,8,6, ,,,00 3,,, 0,0 8, 6,6, ,80 9,0 8, 7, 6,0,0,00 9,6 6,9,0 o [Watt] εδοµένα απόδοσης Hz ανταποκρίνονται σε θερµοκρασία αερίου αναρρόφησης 0 C, χωρίς υπόψυξη υγρού ower consumption obór mocy Απορροφούµενη ισχύς e [kw] 0 K-00- L GR

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ RMXS-E8V1B 1 Χαρακτηριστικά.......................................818 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά.............................819 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος...................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents Οπτικά Εξαρτήματα Τα οπτικά εξαρτήματα της POLYTRON συνδυάζουν την ανώτερη λειτουργική ποιότητα της POLYTRON με την τελευταία οπτική τεχνολογία. Οι δύο δρόμων οπτικοί κόμβοι μεταδίδουν σήματα RF (ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος ΟΤΟΜΕΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα Ανθρωπογενείς εκποµπές CO 2 Ενδεικτικό Μέγεθος (τάξη µεγέθους) : 30 γιγατόνοι / χρόνο Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα