ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Μέτρηση της Ανταγωνιστικότητας κατά Wrld Ecnmic Frum και Internatinal Institute fr Management Develpment Ανάλυση Ανταγωνιστικότητας του Prter Προσδιορισµός εικτών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αποτελέσµατα Έρευνας στις Υφιστάµενες Επιχειρήσεις Επίπτωση σε παραµέτρους ανταγωνιστικότητας ιείσδυση των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτοµίας Επιπτώσεις στα Αποτελέσµατα των Επιχειρήσεων Ο ρόλος των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων στην Ανάληψη Επενδυτικών Πρωτοβουλιών Επίπτωση των ράσεων στην Πρόσβαση σε Χρηµατοδότηση - Ικανοποίηση των Επιχειρήσεων από τις ιαδικασίες Βαθµός Εκπλήρωσης Προσδοκιών Αποτελέσµατα Έρευνας στις Νεοϊδρυόµενες Επιχειρήσεις Κλαδική Ανάλυση Επίπτωση στην Απασχόληση Τοποθέτηση στην Αγορά ιείσδυση Νέων Τεχνολογιών Οικονοµικά αποτελέσµατα Βαθµός Ικανοποίησης από τις ιαδικασίες των ράσεων Βαθµός Εκπλήρωσης Προσδοκιών Επιχειρηµατικότητα Ανάγκης / Ευκαιρίας Επίπτωση στην Χρηµατοδότηση από άλλες Πηγές Συγκριτική Ανάλυση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προτάσεις για Μέτρα Πολιτικής Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Εξειδίκευση των Προτάσεων ανά Παρέµβαση Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Εµπορικών Επιχειρήσεων Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ...39

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ης οικονοµίας τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτά τα πλαίσια ο σκοπός του έργου ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης που είχαν στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών ΜΜΕ και την ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος οι 5 δράσεις χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που πραγµατοποιήθηκαν από το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου, Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας) και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά). Το µεθοδολογικό πλαίσιο του έργου ήταν το εξής: 1. Σε πρώτη φάση, και αφού µελετήθηκε το πλαίσιο µέτρησης της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο επιχειρήσεων, προσδιορίστηκαν οι δείκτες µέτρησης της επίπτωσης των δράσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ. 2. Βάσει των δεικτών, προσδιορίστηκε ο τρόπος µέτρησής τους και αναπτύχθηκαν κατάλληλα ερωτηµατολόγια, τα οποία διαχωρίστηκαν ανάλογα µε τη δράση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην οποία υπάχθηκε η κάθε επιχείρηση. 3. Πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις, βάσει δείγµατος το οποίο είχε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. 4. Πραγµατοποιήθηκε επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου. 5. Αναλύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σε σχέση µε τις γραµµές δράσης της Λισσαβώνας για τις ΜΜΕ 6. Συνοψίστηκαν τα συµπεράσµατα από την έρευνα πεδίου, πραγµατοποιώντας και συγκριτική ανάλυση µε άλλες αντίστοιχου αντικειµένου έρευνες και διατυπώθηκαν προτάσεις σε σχέση µε το σχεδιασµό των παρεµβάσεων ενίσχυσης των ΜΜΕ στα πλαίσια της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου. 1

4 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.1 Εισαγωγή Για τον προσδιορισµό των δεικτών µέτρησης της επίπτωσης των δράσεων στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ κατεγράφησαν, µεταξύ άλλων, τα κριτήρια και οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και της επίδοσης των επιχειρήσεων, στα πλαίσια των εργασιών που γίνονται για τη µέτρηση της ανταγωνιστικότητας των κρατών. Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκαν: Οι δείκτες µέτρησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ως βασικού προσδιοριστικού παράγοντα της συνολικής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κράτους, οι οποίοι περιλαµβάνονται στα πλέον αναγνωρισµένα µοντέλα αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας των κρατών (WEF, IMD). Η ανάλυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος του Prter, που αποτελεί και τη θεµελιώδη θεωρητική εργασία σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 2.2 Μέτρηση της Ανταγωνιστικότητας κατά Wrld Ecnmic Frum και Internatinal Institute fr Management Develpment Αποτελούν ίσως τα βασικότερα µοντέλα µέτρησης της ανταγωνιστικότητας των κρατών. Στηρίζοντα σε µία σειρά από παραδοχές για τους βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας, οι οποίοι εξειδικεύονται σε επιµέρους κριτήρια και δείκτες. Κάποιοι από τους δείκτες αυτούς αφορούν βασικά µακροοικονοµικά και λοιπά µεγέθη, τα οποία είναι άµεσα µετρήσιµα, βάσει των στατιστικών στοιχείων που εκδίδονται από κάθε κράτος, και κάποιοι άλλοι εξάγονται µέσω ερευνών πεδίου που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών µετρώντας κυρίως ποιοτικές µεταβλητές του επιχειρηµατικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Το µοντέλο του WEF στηρίζεται σε τρεις πυλώνες ανταγωνιστικότητας, οι οποίοι αναλύονται σε επιµέρους κριτήρια : Α. Βασικές απαιτήσεις. Ο πυλώνας αυτός περιλαµβάνει τους εξής επιµέρους παράγοντες: 1. Θεσµοί. 2. Υποδοµές. 3. Μακροοικονοµική κατάσταση. 4. Υγεία και βασική εκπαίδευση. 2

5 Β. Βελτίωση αποδοτικότητας, που περιλαµβάνει: 5. Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση. 6. Αποτελεσµατικότητα αγορών. 7. Τεχνολογική ετοιµότητα. Γ. Παράγοντες καινοτοµίας, που περιλαµβάνει: 8. Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 9. Καινοτοµία. σύµφωνα µε την οποία οι χώρες κατατάσσονται µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους σε τρία διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: Στο πιο βασικό στάδιο, το οποίο καλείται στάδιο µε βάση τους συντελεστές παραγωγής (factr-driven stage), όπου βρίσκονται οι χώρες µε χαµηλό ΑΕΠ, οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µε βάση την τιµή. Στο επόµενο στάδιο (χώρες µε µέσου επιπέδου ΑΕΠ), το οποίο καλείται στάδιο µε βάση την αποτελεσµατικότητα (efficiency-driven stage), η αποτελεσµατικότητα των παραγωγικών πρακτικών αποτελεί τη βασική πηγή της ανταγωνιστικότητας. Τελικά, στο τρίτο στάδιο (χώρες µε υψηλό ΑΕΠ), το οποίο καλείται στάδιο µε βάση την καινοτοµία (innvatin-driven stage), οι επιχειρήσεις πρέπει να εισάγουν νέες εξελιγµένες µορφές οργάνωσης και λειτουργίας, µέσω της οργάνωσής τους σε clusters, της βελτίωσης και αναθεώρησης των λειτουργιών τους, της διαφοροποίησης των προϊόντων τους και της εισαγωγής καινοτοµιών. 3

6 Σχήµα 1: Οι πυλώνες της Ανταγωνιστικότητας κατά WEF Πηγή: Ανάλυση του ΣΕΒ για την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονοµίας µε βάση την έκθεση του WEF. Στο πλαίσια των αναλύσεων της ανταγωνιστικότητας από το WEF, έχει αναπτυχθεί ως ξεχωριστός δείκτης ο δείκτης επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας µε σκοπό την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας των κρατών σε µικροοικονοµικό επίπεδο. Όσον αφορά τον υπό δείκτη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µεθοδολογικά ακολουθεί το «διαµάντι του Prter», που παρουσιάζει την ποιότητα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ως συνισταµένη τεσσάρων αλληλοεξαρτώµενων περιοχών: 1. Των συνθηκών συντελεστών / εισροών. 2. Του πλαισίου στρατηγικής και ανταγωνισµού των επιχειρήσεων. 3. Τις συνθήκες της τοπικής ζήτησης. 4. Της παρουσίας συνδεδεµένων και υποστηρικτικών επιχειρήσεων (clustering). Το µοντέλο του IMD στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες 1. Οικονοµικές επιδόσεις 2. Κρατική αποτελεσµατικότητα 3. Επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα 4

7 4. Υποδοµές. οι οποίοι αναλύονται και αυτοί σε επιµέρους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, όπως παρουσιάζει το κάτωθι σχήµα. Σχήµα 2: Οι πυλώνες της Ανταγωνιστικότητας του IMD Πηγή: Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2006, ΕΣΑΑ Η επίδοση των αξιολογούµενων κρατών στους παράγοντες και υπό παράγοντες του µοντέλου εκτιµάται µε τη χρήση 246 µεταβλητών, από τις οποίες οι 127 προέρχονται από συλλογή αντικειµενικών στατιστικών στοιχείων και οι υπόλοιπες 119 αντλούνται από ερωτηµατολόγια που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων. 2.3 Ανάλυση Ανταγωνιστικότητας του Prter Βασική έννοια της ανταγωνιστικής στρατηγικής αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Μακροπρόθεσµα, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν συγκριτικά µε τους ανταγωνιστές τους αν διαθέτουν διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η ευρύτερα αποδεκτή θεωρία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που έχει αναπτυχθεί από τον Prter, διακρίνει δύο βασικούς τύπους ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος: Χαµηλό κόστος. Εκφράζει την ικανότητα µιας επιχείρησης να σχεδιάζει, να παράγει και να διαθέτει στην αγορά ένα αποδεκτό προϊόν πιο αποτελεσµατικά από τους ανταγωνιστές της. Για τιµές ίδιες ή παραπλήσιες των ανταγωνιστών, το χαµηλό κόστος µεταφράζεται σε µεγαλύτερα κέρδη και µεγαλύτερες δυνατότητες επανεπένδυσης, για περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξής τους. 5

8 ιαφοροποίηση. Αποτελεί την ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει µοναδική και ανώτερη αξία στον πελάτη, σε όρους ποιότητας προϊόντος, ειδικών χαρακτηριστικών ή υπηρεσιών µετά την πώληση. Η διαφοροποίηση επιτρέπει σε µια επιχείρηση να επιτυγχάνει υψηλές τιµές, οι οποίες οδηγούν σε ανώτερη κερδοφορία δεδοµένου ότι το κόστος είναι συγκρίσιµο µε αυτό των ανταγωνιστών. Για τη διευκόλυνση της διερεύνησης της προέλευσης της ανταγωνιστικότητας τα δύο είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι δυνατόν να αναλυθούν σε µια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν τους λεγόµενους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και οι βασικότεροι από τους οποίους αναφέρονται στη συνέχεια: ΣΧΗΜΑ 1 Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Παράγοντες που οδηγούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κόστους: Το ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής και διανοµής. Παράγοντες που οδηγούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος διαφοροποίησης: Η ικανότητα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη. Η δυνατότητα για καινοτοµία και συνεχείς βελτιώσεις των προϊόντων. Η δυνατότητα ανάπτυξης αναγνωρίσιµων προϊόντων & υπηρεσιών. Παράγοντες που σχετίζονται και µε τα δύο είδη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος: Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η µάθηση του προσωπικού. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν επικαλύψεις στις έννοιες αυτές, για παράδειγµα η ποιότητα µπορεί να ταυτιστεί µε την ανταπόκριση στον πελάτη, αν ως ποιότητα οριστεί η συµµόρφωση του προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη. 6

9 2.4 Προσδιορισµός εικτών Προκειµένου να υπολογιστεί η επίπτωση των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων στις ΜΜΕ προσδιορίστηκαν δείκτες, οι οποίοι µπορούσαν στο µέγιστο δυνατό βαθµό να µετρηθούν και µπορούσαν να δώσουν απτά αποτελέσµατα, βάσει των µεθοδολογικών περιορισµών που αντιµετωπίζονται. Έτσι οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν απεικονίζουν την επίπτωση των δράσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην ανταγωνιστικότητα χρησιµοποιώντας το µεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης των ενισχύσεων προς ΜΜΕ, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήµα που ακολουθεί. Σχήµα 3: Εξειδίκευση Μεθοδολογικού Πλαισίου Οι Στόχοι Ενισχύσεων σε ΜΜΕ ταυτίζονται µε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα σχετικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που συνοπτικά είναι: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας Ενθάρρυνση της Καινοτοµίας και της Τεχνολογικής αναβάθµισης των ΜΜΕ 7

10 Αύξηση της απασχόλησης Εισροές θεωρούνται οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις που αποδίδονται στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, και χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση κόστους / οφέλους και την εκτίµηση της αποδοτικότητας των προγραµµάτων ενίσχυσης. Εκροές θεωρούνται τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα που αφορούν στη βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στα επενδυτικά προγράµµατα σε µια σειρά παραγόντων που θεωρούνται κρίσιµοι για την αποτελεσµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι: Το ανταγωνιστικό κόστος. Η ικανότητα παραγωγής προϊόντων κι υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη. Η δυνατότητα για καινοτοµία και συνεχείς βελτιώσεις των προϊόντων & υπηρεσιών. Η δυνατότητα ανάπτυξης αναγνωρίσιµων προϊόντων & υπηρεσιών. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών. Η µάθηση του προσωπικού. Ως Αποτελέσµατα καταγράφονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για την αντικειµενική αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ, και συγκεκριµένα: Το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όπως το αντιλαµβάνονται οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες σε σύγκριση µε τον ανταγωνισµό. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων, όπως αξιολογούνται µε τη χρήση οικονοµικών δεικτών. Η αύξηση της απασχόλησης που σηµειώθηκε ως αποτέλεσµα των ενισχύσεων. Με βάση τα παραπάνω, δηµιουργήθηκαν δείκτες, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε δύο βασικές κατηγορίες: είκτες που αφορούν υφιστάµενες επιχειρήσεις και οι οποίοι εφαρµόστηκαν στις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στις δράσεις 8

11 «Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» και «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου». είκτες που αφορούν νεοιδρυόµενες επιχειρήσεις και οι οποίοι εφαρµόστηκαν στις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στις δράσεις «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» και «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα». Έτσι, µε βάση τα παραπάνω για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες, και λαµβάνοντας υπόψη το µεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό των δεικτών δηµιουργήθηκαν: 1. είκτες εκροών. Περιλαµβάνονται δείκτες που αφορούν στην επίπτωση του επενδυτικού προγράµµατος σε µια σειρά από παράγοντες κρίσιµους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (παραγωγικότητα, ποιότητα, ικανοποίηση του πελάτη, αναγνωρισιµότητα, διάχυση τεχνολογίας και καινοτοµίας, ικανότητες του προσωπικού). 2. είκτες Αποτελεσµάτων Περιλαµβάνονται δείκτες που αφορούν στην επίπτωση του επενδυτικού προγράµµατος στα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων (ανταγωνιστική θέση, κύκλος εργασιών, κερδοφορία, απασχόληση). 3. Ειδικοί είκτες είκτες µέτρησης της ικανοποίησης από την υπαγωγή στη δράση, της επαλήθευσης των προσδοκιών των επιχειρήσεων από την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και άλλες, ειδικές ερωτήσεις. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα επιχειρήσεων, οι οποίες κατατάσσονται ανάλογα µε τη δράση στην οποία είχαν υπαχθεί ως εξής: 174 ερωτηµατολόγια από επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη δράση «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» 526 ερωτηµατολόγια από επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη ράση «Ενίσχυση Ολοκληρωµένων Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 9

12 225 ερωτηµατολόγια από επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη ράση «Ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου» 369 ερωτηµατολόγια από επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη ράση «Νεανική Επιχειρηµατικότητα» 232 ερωτηµατολόγια από επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη ράση «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα» Η έρευνα ήταν τηλεφωνική µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 12/11/2007 έως 29/1/2008. Τα αποτελέσµατα της έρευνας διαχωρίζονται σε δύο ενότητες, ανάλογα µε την κατηγορία των επιχειρήσεων, και συγκεκριµένα σε: Υφιστάµενες Επιχειρήσεις Νεοιδρυόµενες Επιχειρήσεις 3.1 Αποτελέσµατα Έρευνας στις Υφιστάµενες Επιχειρήσεις Επίπτωση σε παραµέτρους ανταγωνιστικότητας Για τη αξιολόγηση των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων των προγραµµάτων σε κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (εκροές), διερευνήθηκε η επίπτωση των δράσεων στο λειτουργικό τους κόστος στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων υπηρεσιών στο βαθµό ικανοποίησης των πελατών στην αναγνωρισιµότητα της επιχείρησης στο επίπεδο των ικανοτήτων και γνώσεων του προσωπικού Η µεγαλύτερη επίπτωση των δράσεων που αφορούσαν υφιστάµενες επιχειρήσεις εστιάζεται κυρίως στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και στη βελτίωση της αναγνωρισιµότητάς τους στην αγορά. Η επίπτωση στο κόστος ήταν σχετικά µικρότερη σε σχέση µε τις ανωτέρω µεταβλητές. 10

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Επίπτωση των Επενδύσεων που Εντάχθηκαν στα Κίνητρα σε Λειτουργικές Παραµέτρους των Επιχειρήσεων ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣHΜΕΙΩΣΑΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 63,4% 57,5% 46,2% 90,5% 81,6% 80,6% 91,7% 79,3% 89,2% 78,6% 54,0% 81,4% ιείσδυση των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτοµίας Από την έρευνα προκύπτει πως ο βαθµός διεισδυτικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων (µε εξαίρεση τη δράση επιχειρείτε ηλεκτρονικά) ήταν σχετικά µικρός, όπως πολύ µικρή ήταν και η επίπτωση των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη καινοτοµιών και την εισαγωγή τεχνογνωσίας. Αντίθετα, η διεισδυτικότητα του Internet στα πλαίσια των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων θεωρείται ότι είναι σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, δεδοµένου ότι αρκετά µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων έχει ήδη συνδεθεί διαδικτυακά. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Επίπτωση των Επενδύσεων που Εντάχθηκαν στα Κίνητρα στο Βαθµό ιείσδυσης της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝ ΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΑΓΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 28,5% 40,8% 34,8% 35,3% 37,4% 25,4% 7,6% 11,5% 8,5% 22,5% 78,2% 31,7% 11

14 ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΕΙΣΗΓΑΓΑΝ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 8,5% 5,2% - 10,2% 19,5% Επιπτώσεις στα Αποτελέσµατα των Επιχειρήσεων Οι πλέον σηµαντικοί για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προγραµµάτων χρηµατοδοτικών ενισχύσεων είναι οι δείκτες αποτελεσµάτων, όπου µετράται η επίπτωση των προγραµµάτων στα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων και στην απασχόληση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας καταδεικνύουν πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παρουσιάζουν θετικά αποτελέσµατα µετά την υλοποίηση του ενταγµένου στις χρηµατοδοτικές ενισχύσεις επενδυτικού τους προγράµµατος. Τόσο οι πωλήσεις, όσο και η κερδοφορία παρουσιάζουν βελτίωση ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιλαµβάνονται βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά. Επιπλέον, φαίνεται σηµαντική η συµβολή στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η πλειοψηφία όµως των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται είναι επιπέδου πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (µε µία µικρή εξαίρεση της δράσης «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Αντίθετα, η επίπτωση που προκύπτει στην εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων ήταν αρκετά µικρή. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Επίπτωση των Επενδυτικών Προγραµµάτων που Εντάχθηκαν στα Κίνητρα στα Συνολικά Αποτελέσµατα των Επιχειρήσεων ΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΑΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 93,3% 80,5% 96,4% 83,8% 74,3% 85,4% 78,7% 62,9% 78,0% 50,0% 29,3% 24,5% 12

15 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 9,4% 3,4% 4,0% 4,50 7,10 0,94 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 37,2% 17,1% 34,1% ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 18,3% 41,0% 25,2% Ο ρόλος των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων στην Ανάληψη Επενδυτικών Πρωτοβουλιών Η ανάπτυξη των δράσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ έδωσε ένα σαφές κίνητρο στις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδυτικά προγράµµατα τα οποία φαίνεται ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα υλοποιούνταν στην έκταση και το µέγεθος που υλοποιήθηκαν τελικά, εάν δεν υπήρχαν οι δράσεις αυτές. Στα ακόλουθα διαγράµµατα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. ιάγραµµα 1: Τρόπος που θα Υλοποιούσαν το Επενδυτικό τους Πρόγραµµα οι Επιχειρήσεις εάν δεν είχαν ενταχθεί στη ράση (Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) 15,8% 11,2% 24,6% 26,1% 22,3% ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΑΠΑΡΑΛΑΧΤΟ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Ε ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ 13

16 ιάγραµµα 2: Τρόπος που θα Υλοποιούσαν το Επενδυτικό τους Πρόγραµµα οι Επιχειρήσεις εάν δεν είχαν ενταχθεί στη ράση (Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά) 12,1% 8,6% 22,4% 30,5% 26,4% ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΑΠΑΡΑΛΑΧΤΟ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Ε ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ιάγραµµα 3: Τρόπος που θα Υλοποιούσαν το Επενδυτικό τους Πρόγραµµα οι Επιχειρήσεις εάν δεν είχαν ενταχθεί στη ράση (Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου) 17,0% 8,5% 20,5% 30,4% 23,7% ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΑΠΑΡΑΛΑΧΤΟ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΘΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Ε ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ 14

17 3.1.5 Επίπτωση των ράσεων στην Πρόσβαση σε Χρηµατοδότηση - Ικανοποίηση των Επιχειρήσεων από τις ιαδικασίες Βαθµός Εκπλήρωσης Προσδοκιών Στα πλαίσια της έρευνας αξιολογήθηκε ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραµµάτων. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει πως η ένταξη των επιχειρήσεων στις δράσεις χρηµατοδοτικής ενίσχυσης δεν φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στην διαδικασία απόφασης των τραπεζών για το αν θα χρηµατοδοτήσουν ένα επενδυτικό πρόγραµµα. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει πως συνολικά, ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την υπαγωγή και την χρηµατοδότηση από τις δράσεις χρηµατοδοτικών ενισχύσεων είναι υψηλός και οι προσδοκίες τους επαληθεύονται σε µεγάλο βαθµό. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Βαθµός Επαλήθευσης Προσδοκιών και ιευκόλυνσης της Πρόσβασης σε Χρηµατοδοτικά Εργαλεία ΡΑΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 74,1% 88,4% 83,4% 82,6% 86,7% 87,7% 86,9% 87,8% 91,9% 80,2% 84,5% 80,5% 85,6% 83,8% 90,1% 81,5% 83,0% 86,9% 81,6% 80,0% 84,6% 72,0% 76,5% 81,4% 15

18 ΡΑΣΕΙΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΘΗΚΕ ΑΙΣΘΗΤΑ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ ΠΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 27,5% 8,7% 21,1% Κατασκευή Άλλων Προϊόντων από µη Μεταλλικά Ορυκτά 2% 3.2 Αποτελέσµατα Έρευνας στις Νεοϊδρυόµενες Επιχειρήσεις Κλαδική Ανάλυση Επίπτωση στην Απασχόληση Τοποθέτηση στην Αγορά Η έρευνα καταδεικνύει πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκαν από τις δράσεις, δραστηριοποιούνται σε «παραδοσιακούς» κλάδους της οικονοµίας και κυρίως σε αυτούς των υπηρεσιών (κοµµωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, παιδικοί σταθµοί κ.α.). ιάγραµµα 4: Κλαδική Κατανοµή Νεοϊδρυόµενων Επιχειρήσεων Τροφοδοσία µε Τρόφιµα (Catering) 2% Κατασκευή Επίπλων & Λοιπές Βιοµηχανίες µη Αλλού Κατατασσόµενες 3% Ιδιωτικές Καλλιτεχνικές Σχολές 3% Ανάπτυξη Εφαρµογών Λογισµικού 3% Ταξιδιωτικά Πρακτορεία 3% Υπηρεσίες Παραγωγής Φωτοτυπιών και Φωτοαντιγράφων 2% ιαφήµιση 3% Εκδόσεις, Εκτυπώσεις 4% ηµιουργία και Εκµετάλλευση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 4% Λοιποί κλάδοι 18% Παιδικοί Βραφονηπιακοί Σταθµοί - Παιδότοποι 4% Φωτογραφικές ραστηριότητες 4% Συντήρηση και Επισκευή Αυτοκίνητων Οχηµάτων 18% Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων µε εξαίρεση τα Μηχανήµατα Πλυντήρια - Στεγνοκαθαριστήρια 4% Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών 12% ραστηριότητες Κοµµωτηρίων, Κουρείων και Ινστιτούτων Καλλονής και Υπηρεσίες Σχετικές µε την Ευεξία 6% 4% Πλυντήρια Αυτοκινήτων 6% Το αποτέλεσµα αυτό συµπίπτει µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιεί το παρατηρητήριο της επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ, το οποίο διαπιστώνει το «ρηχό» χαρακτήρα της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι δεν εκτείνεται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της παραγωγικής 16

19 δραστηριότητας και πρόκειται συνήθως για εγχειρήµατα µε περιορισµένες δυνατότητες επίδρασης στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας σε όρους απασχόλησης, εξαγωγών, δηµιουργίας νέων αγορών, κτλ.. Το 50% των επιχειρήσεων απασχολούν δύο µε τρία άτοµα (περιλαµβανοµένου του επιχειρηµατία) εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι επιπέδου πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (70,8%). Σε ότι αφορά µεταβλητές που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών, η πλειοψηφία των νέων επιχειρηµατιών θεωρούν ότι βρίσκονται σε επίπεδα περίπου ισάξια ή ανώτερα των ανταγωνιστών τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ποιότητα και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ανταγωνιστικές Επιδόσεις των Επιχειρήσεων που ηµιουργήθηκαν ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 23,3% 21,9% 22,8% 79,6% 80,0% 79,7% 72,3% 75,8% 73,6% 50,3% 45,8% 48,6% 53,5% 54,4% 53,8% ιείσδυση Νέων Τεχνολογιών Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει το βαθµό διεισδυτικότητας των νέων επιχειρήσεων στην τεχνολογία. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων για τη διεκπεραίωση επιχειρησιακών διαδικασιών βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα. Αντίθετα, η χρήση Η/Υ είναι αρκετά διαδοµένη, ενώ πάνω από τις µισές επιχειρήσεις είναι συνδεδεµένες στο διαδίκτυο. 17

20 ιάγραµµα 5: ιείσδυση της Τεχνολογίας στις Νέες Επιχειρήσεις ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 73,7% 54,7% 28,3% 18,3% 8,2% ΙΑΘΕΤΟΥΝ Η/Υ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣE Ε- MARKETPLACES ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Οικονοµικά αποτελέσµατα Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα, προκύπτει ότι οι δράσεις της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κερδοφόρων επιχειρήσεων µε δυναµική ανάπτυξης. Παρ όλ αυτά όµως, το ποσοστό αυτών που δραστηριοποιούνται σε εξαγωγικές δραστηριότητες είναι µικρό, γεγονός που συνδυάζεται και µε το αντικείµενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων που εστιάζει σε τοπικό κυρίως επίπεδο ιάγραµµα 6: Κατανοµή Επιχειρήσεων Ανάλογα µε τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Κύκλου Εργασιών τους 10,1% 9,1% 15,0% 26,3% 39,5% ΜΕΙΩΣΗ Η ΚΑΜΙΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 15% ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 30% ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 31 ΕΩΣ 50% ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 50% 18

21 ιάγραµµα 7: Κατανοµή Επιχειρήσεων Ανάλογα µε το Βαθµό Εξωστρέφειάς Τους 11,5% 3,3% 3,2% 1,7% 80,3% ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΑΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ιάγραµµα 8: Κατανοµή Επιχειρήσεων Ανάλογα µε το Περιθώριο Κερδοφορίας τους 10,6% 7,6% 13,7% 28,2% 40,0% ΑΡΝΗΤΙΚΟ Η ΜΗ ΕΝΙΚΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 10% ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 11% ΕΩΣ 20% ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 21% ΕΩΣ 30% ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟ 30% Βαθµός Ικανοποίησης από τις ιαδικασίες των ράσεων Βαθµός Εκπλήρωσης Προσδοκιών Στα πλαίσια της έρευνας διερευνήθηκε ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραµµάτων. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει πως ο βαθµός ικανοποίησης των νέων επιχειρηµατιών από τις δράσεις βρίσκεται σε υψηλά σχετικά επίπεδα, ενώ οι προσδοκίες των νέων επιχειρηµατιών σε σχέση µε µεταβλητές όπως τα έσοδα, οι συνθήκες εργασίες, η ευκολία διαχείρισης 19

22 της επιχείρησης και οι δυνατότητες ανάπτυξης επιβεβαιώνονται σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα. ιάγραµµα 9: Βαθµός Ικανοποίησης των Επιχειρηµατιών από τα ιάφορα Στάδια της Ένταξης στις ράσεις 100% 80% 60% 40% 20% 0% ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ιάγραµµα 10: Βαθµός Επαλήθευσης Προσδοκιών σε Σχέση µε Βασικές Μεταβλητές που Σχετίζονται µε την Επιλογή Επιχειρηµατικότητας 100% 80% 60% 40% 20% 0% ΕΣΟ Α ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Επιχειρηµατικότητα Ανάγκης / Ευκαιρίας Επίπτωση στην Χρηµατοδότηση από άλλες Πηγές Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την επίπτωση των προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών σχεδίων από άλλες πηγές (τράπεζες κ.λπ.) και στη διερεύνηση των κινήτρων που 20

23 οδήγησαν τους νέους επιχειρηµατίες στην επιχειρηµατικότητα (κατά πόσο δηλαδή κινήθηκαν λόγω ανάγκης ή λόγω του εντοπισµού κάποιας σηµαντικής επιχειρηµατικής ευκαιρίας προς αξιοποίηση. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν πως η επιλογή στροφής προς την επιχειρηµατικότητα, αποτελεί κυρίως επιλογή ανάγκης και λιγότερο ευκαιρίας, ενώ η ένταξη των επιχειρήσεων στις δράσεις επηρέασε πολύ λίγο στην χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων αυτών από τις τράπεζες. ιάγραµµα 11: Αιτία Επιλογής Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 22,9% 3,7% 8,6% 6,4% 58,5% ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΙΣΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ιάγραµµα 12: Βαθµός Επίδρασης της Ένταξης στα Κίνητρα στην Απόφαση Τραπεζών για Χρηµατοδότηση 5,5% 7,1% 17,9% 5,5% 63,9% ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΠΟΛΥ ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ 3.3 Συγκριτική Ανάλυση Στα πλαίσια των ενδιάµεσων αξιολογήσεων των Ε.Π του Γ ΚΠΣ πραγµατοποιήθηκαν έρευνες πεδίου σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε επιµέρους δράσεις του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και του Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας. 21

24 Συγκεκριµένα, στα πλαίσια των αξιολογήσεων αυτών, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες πεδίου για τις δράσεις του ΕΠΑΝ: Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας και για τη ράση του Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Σηµειώνεται ότι, για τη δράση «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου» δεν πραγµατοποιήθηκε κάποια αντίστοιχη έρευνα, δεδοµένου ότι η δράση την περίοδο της ενδιάµεσης αξιολόγησης δεν είχε ακόµη ενεργοποιηθεί. Τα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων των ερευνών αυτών και της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του παρόντος έργου ήταν τα εξής: Επικυρώθηκε, και σε µερικές των περιπτώσεων ενισχύθηκε η άποψη ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος καθώς και στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων / υπηρεσιών Η συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενισχύθηκε Οι εξαγωγές δεν σηµειώνουν σηµαντική µεταβολή Οι επιχειρήσεις ήταν ικανοποιηµένες από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τους τελικούς δικαιούχους στα πλαίσια της ένταξής τους στη δράση Η κρισιµότητα των δράσεων στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις τεκµηριώνεται από όλες τις έρευνες αν και ο τρόπος που διατυπώθηκαν οι σχετικές ερωτήσεις δεν τις καθιστά απόλυτα συγκρίσιµες ως προς τα ποσοστά που εκπροσωπούν. Ένας από τους βασικούς στόχους των δράσεων της νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας ήταν να δηµιουργηθούν βιώσιµες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα και των δύο ερευνών ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό, διαπιστώνοντας µάλιστα ότι, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν από τη δράση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, 22

25 σηµειώνεται βελτίωση (66,7% των επιχειρήσεων το 2005 και 86,4% το ). ηλαδή όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καθίστανται κερδοφόρες. Επιβεβαιώνονται επίσης, σε µεγάλο βαθµό, ο βαθµός ικανοποίησης των νέων και των γυναικών επιχειρηµατιών από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια της ένταξής τους στα χρηµατοδοτικά κίνητρα καθώς επίσης και ο βαθµός επαλήθευσης των προσδοκιών τους. Το γεγονός ότι και στις δύο έρευνες παρατηρείται ότι στις γυναικείες επιχειρήσεις ο βαθµός επαλήθευσης του αρχικού σχεδίου τους είναι χαµηλότερος, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πιθανόν να χρειάζονταν µεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (κατάστρωση επιχειρηµατικού πλάνου, νοµικές συµβουλές κ.λ.π). Επίσης, πραγµατοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µε τα αποτελέσµατα των ερευνών του Παρατηρητηρίου της Επιχειρηµατικότητας και του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι τα εξής: εν φαίνεται ότι η ένταξη στις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, επηρεάζει το ύψος του προϋπολογισµού της επένδυσης Υπάρχει µικρή τάση για υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στις επιχειρήσεις που δηµιουργούνται µέσω των κινήτρων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας Επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθµό η ανάγκη µεγαλύτερης στήριξης των γυναικών επιχειρηµατιών σε θέµατα συµβουλευτικής και προετοιµασίας τους στο σχεδιασµό της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας Οι νέες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα κίνητρα παρουσιάζουν σαφώς µεγαλύτερη διεισδυτικότητα των ΤΠΕ σε σχέση µε το µέσο όρο των Ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν έως εννέα άτοµα. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Στα πλαίσια του παρόντος έργου πραγµατοποιήθηκε µία ευρεία παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών που ακολουθήθηκαν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια των γραµµών δράσης της Λισσαβόνας για τη στήριξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Η παράθεση των βέλτιστων πρακτικών µας οδηγεί σε βασικά 1 Η βελτίωση αυτή απεικονίζει µία τάση και όχι ένα απόλυτο συµπέρασµα, δεδοµένων των µεθοδολογικών περιορισµών που καθιστούν δύσκολη τη συγκρισιµότητα των µεταβλητών. 23

26 συµπεράσµατα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν για το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών στήριξης των ΜΜΕ στο µακροχρόνιο διάστηµα. Η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει υποδοµές και δίκτυα, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για τη µείωση της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισµό των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση των ΚΕΠ, σε συνδυασµό µε το διαδίκτυο µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στο στόχο αυτό. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη η ιδέα της συλλογικής εκπροσώπησης µε ισχυρούς κοινωνικούς και κλαδικούς εταίρους. Οι φορείς αυτοί, σε συνεργασία µε την κεντρική κυβέρνηση µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην αποτελεσµατικότερη εκπροσώπηση των συµφερόντων των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά τις επιχειρήσεις, µέσω κοινής δράσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η τέταρτη προγραµµατική περίοδος για την δηµιουργία νέων καινοτόµων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας δοµές που δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια της τρίτης προγραµµατικής περιόδου όπως το ΤΑΝΕΟ και το ΤΕΜΠΕ. Το διαδίκτυο παρέχει τεράστιες ευκαιρίες για γρήγορη, φθηνή και αποτελεσµατική πληροφόρηση στις ΜΜΕ διευκολύνοντας, τόσο την καθηµερινή τους δραστηριότητα, όσο και την πρόσβασή τους σε νέες αγορές, όπως για παράδειγµα των δηµόσιων συµβάσεων και των εξαγωγικών αγορών, την αναζήτηση νέων τεχνολογιών, την κατοχύρωση δικαιωµάτων κ.α. Η κεντρική κυβέρνηση, µέσω των υπουργείων και των εποπτευόµενων οργανισµών θα πρέπει να προχωρήσει µε ταχύτερους ρυθµούς προς την ανάπτυξη και αξιοποίηση προσβάσιµων βάσεων δεδοµένων µέσω του διαδικτύου. Η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί πολυεπίπεδα, στην υποχρεωτική και την τριτοβάθµια εκπαίδευση αλλά και να ενισχυθεί στο επίπεδο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης συµπληρωµατικά µε τα κίνητρα επενδύσεων. Σηµαντικό ρόλο θα πρέπει να διαδραµατίσει το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία µε πανεπιστήµια και άλλους φορείς στήριξης της επιχειρηµατικότητας για την ανάπτυξη πιλοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης στα σχολεία και τα Πανεπιστήµια. 24

27 5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες έρευνες και µελέτες που εξετάστηκαν στα πλαίσια του παρόντος έργου φαίνεται ότι οι στόχοι των δράσεων χρηµατοδοτικής ενίσχυσης των ΜΜΕ σε µεγάλο βαθµό έχουν επιτευχθεί. Συγκεκριµένα: Η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιµούν ότι βελτιώθηκε η συνολική ανταγωνιστικότητά τους Τα οικονοµικά αποτελέσµατά τους παρουσιάζουν βελτίωση Ο βαθµός διεισδυτικότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και Internet παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το µέσο όρο των Ελληνικών επιχειρήσεων Η επίπτωση των επενδυτικών σχεδίων εντοπίζεται κατ αρχάς στην ποιότητα των προϊόντων και την αναγνωρισιµότητα των επιχειρήσεων και δευτερευόντως στο επίπεδο του λειτουργικού κόστους παραγωγικότητας 2. ηµιουργήθηκαν νέες επιχειρήσεις οι οποίες είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία βιώσιµες και αναπτυσσόµενες. Από την άλλη πλευρά πρέπει να επισηµανθούν και κάποια συµπεράσµατα, τα οποία έχουν κρίσιµη σηµασία κοιτάζοντας µακροσκοπικά και πιο µακροπρόθεσµα την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και της Ελληνικής Οικονοµίας: Η επίπτωση στον εξαγωγικό προσανατολισµό είναι πολύ µικρή. Παρά το γεγονός ότι ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται, αυτή περιορίζεται στα πλαίσια της εσωτερικής, ή ακόµα και της τοπικής αγοράς. Αυτό το συµπέρασµα, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό των νέων µέτρων και πολιτικών, διότι ουσιαστική ανταγωνιστικότητα χωρίς εξωστρέφεια δεν µπορεί να έχει µακροπρόθεσµα διατηρησιµότητα. Οι νέες επιχειρήσεις που δηµιουργούνται από τις σχετικές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας είναι χαµηλής προστιθέµενης αξίας και στοχεύουν σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονοµίας. Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα του παρατηρητηρίου της επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ το οποίο χαρακτηρίζει τις νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες «ρηχού» περιεχοµένου, δεδοµένου ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία στοχεύουν 2 Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ποιότητα και η αναγνωρισιµότητα αποτελούν όρους πιο ρευστούς και υποκειµενικούς σε σχέση µε το κόστος, το οποίο αντανακλά αντικειµενικά πραγµατικά και µετρήσιµα δεδοµένα της επιχείρησης. 25

28 στον τελικό καταναλωτή. Ο βαθµός διείσδυσης της έρευνας και ανάπτυξης και της απόκτησης τεχνογνωσίας είναι πολύ µικρός και περιορίζεται κυρίως σε θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής. Υπάρχει σαφώς θετική επίπτωση στην απασχόληση χωρίς όµως το περιεχόµενο των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται να είναι εντάσεως γνώσης. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισηµάνσεις, πρέπει να τονιστεί ότι, ζητήµατα που άπτονται της µακροπρόθεσµης διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (εξωστρέφεια, κλαδική εξειδίκευση, αύξηση γνωστικών ικανοτήτων) µάλλον δεν αντιµετωπίστηκαν από τις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι στις επιµέρους δράσεις που διερευνήθηκαν περιλαµβάνονταν επιλέξιµες ενέργειες οι οποίες ενίσχυαν τέτοιου είδους παρεµβάσεις. 5.1 Προτάσεις για Μέτρα Πολιτικής Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα, όχι µόνο της έρευνας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του παρόντος έργου, αλλά και ερευνών / µελετών που έχουν εκπονηθεί και από άλλους φορείς, είναι κοινός τόπος ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στα θέµατα της µακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας είναι περισσότερο διαρθρωτικά και οι παρεµβάσεις που θα πρέπει να προωθηθούν πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα, ώστε να προωθηθεί η µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, και σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα τα οποία έχουν εξαχθεί, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στα εξής: Στην εξωστρέφεια των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της εγχώριας ανταγωνιστικότητας αποτελεί µεν ένα σηµαντικό όφελος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά σε µακροπρόθεσµο επίπεδο δεν διασφαλίζει ένα βασικό χαρακτηριστικό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων, τη διατηρησιµότητα. Η τελευταία, σε µεγάλο βαθµό αποκτάται όταν η επιχείρηση διακατέχεται από εξωστρέφεια και διαχέει τον επιχειρηµατικό της κίνδυνο σε µεγάλο αριθµό αγορών. Κατά συνέπεια, οι δράσεις εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων θα πρέπει να διακατέχονται από µία φιλοσοφία ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισµού µέσω ενεργειών : 26

29 Εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού τους εξοπλισµού για τη βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή ποιοτικά ανώτερων προϊόντων ικανών να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές Ενίσχυσης επιχειρηµατικών δικτύων στα πλαίσια της διείσδυσης των Ελληνικών επιχειρήσεων στις ξένες αγορές Συµβουλευτικής των επιχειρήσεων σε θέµατα εκπόνησης ολοκληρωµένων πλάνων (business plans) ανάπτυξης εξαγωγών. Ενίσχυσης των δαπανών προώθησης στις εξαγωγικές αγορές. Στην προώθηση της καινοτοµίας. Εάν λάβει κανείς υπόψη του την παραγωγική δοµή της Ελλάδας, είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που µπορούν πραγµατικά να χαρακτηριστούν ως εντάσεως τεχνολογίας και γνώσης. Γι αυτό το λόγο, θα ήταν ουτοπία να προσπαθήσει κανείς να συνδέσει αποκλειστικά τις δράσεις χρηµατοδότησης των ΜΜΕ µε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Άλλωστε, ο πρώτος άξονας του ΕΠΑΕ αντιµετωπίζει σε µεγάλο βαθµό αυτό το ζήτηµα µέσω της σύνδεσης των ερευνητικών ιδρυµάτων µε τον παραγωγικό ιστό, την ενίσχυση των spin-ffs των πόλων καινοτοµίας κ.α που αποτελούν πολύ χρήσιµες δράσεις οι οποίες δηµιουργούν πραγµατικά προστιθέµενη αξία στην οικονοµία της χώρας. Η καινοτοµία όµως δε συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά µπορεί να συνδεθεί µε νέους τρόπους ικανοποίησης αναγκών της αγοράς, αλλαγών της παραγωγικής δοµής των επιχειρήσεων ώστε να εξοικονοµούνται πόροι και άλλες µεθόδους εισαγωγής νέων δοµών στην οργάνωση των εταιρειών ώστε να καταστούν πιο αποτελεσµατικές. Η ενίσχυση νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε τοµείς οι οποίοι µπορεί να είναι κορεσµένοι και είναι χαµηλής προστιθέµενης αξίας δεν διαφοροποιεί µακροπρόθεσµα την παραγωγική δοµή της χώρας. Αντιµετωπίζει εν µέρει το πρόβληµα της ανεργίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως π.χ οι γυναίκες, αλλά δε λύνει διαρθρωτικά προβλήµατα. Κατά συνέπεια, το ζήτηµα µέσα από τις χρηµατοδοτικές ενισχύσεις, δεν είναι µόνο να απασχοληθεί τµήµα του ενεργού ανθρώπινου δυναµικού δηµιουργώντας επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιµες, αλλά να δηµιουργηθούν επιχειρήσεις που µπορούν να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία στον παραγωγικό ιστό της χώρας µε µακροχρόνιο / διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η δηµιουργία τέτοιων δυναµικών επιχειρήσεων εκτιµάται ότι θα συµβάλλει πολλαπλασιαστικά στην απασχόληση δηµιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας στο µακροπρόθεσµο διάστηµα. 27

30 Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συνίσταται στη δηµιουργία των δοµών εκείνων που θα διευκολύνουν την ίδρυση και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η µείωση της γραφειοκρατίας διευκολύνοντας τις διαδικασίες έναρξης της επιχείρησης και η πληρέστερη και αναλυτικότερη ενηµέρωση των επιχειρηµατιών αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν τα επόµενα χρόνια. Εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι Έλληνες κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις από άποψη επιχειρηµατικότητας αλλά από την άλλη πλευρά κατατάσσονται στις υψηλότερες θέσεις στο φόβο της αποτυχίας σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τη στάση του Κρατικού µηχανισµού απέναντι στους επίδοξους επιχειρηµατίες και του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Κράτους. Τόσο η απλούστευση των διαδικασιών µέσω υφιστάµενων δοµών (π.χ Κέντρα Ενηµέρωσης Πολιτών, Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών) όσο και η βελτιστοποίηση της πληροφόρησης πρέπει να αποτελέσουν βασικούς τοµείς στόχευσης συνολικότερα της πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. Ένας άλλος τοµέας που σχετίζεται επίσης µε τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι αυτός της επιχειρηµατικής εκπαίδευσης. Και σε αυτό τον τοµέα υστερεί σηµαντικά η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Από την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών φαίνεται ότι ανεπτυγµένες σε αυτό τον τοµέα χώρες, όπως η Ιρλανδία, εφαρµόζουν από τα πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης προγράµµατα για την εξοικείωση των µαθητών µε την επιχειρηµατικότητα. Στην Ελλάδα εµφανίζεται το παράδοξο να είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη η κουλτούρα της επιχειρηµατικότητας, χωρίς όµως να έχει αναπτυχθεί µία ολοκληρωµένη εκπαιδευτική υποδοµή που να µπορεί να τη στηρίξει. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχουν γίνει κάποιες αποσπασµατικές ενέργειες εισαγωγής σχετικών µαθηµάτων, χωρίς όµως να έχουν ενταχθεί µε ολοκληρωµένο τρόπο στους κύκλους φοίτησης. Και δεν πρέπει να περιοριστούµε µόνο στα θέµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης αλλά και στην επαγγελµατική κατάρτιση των νέων επιχειρηµατιών, ιδιαίτερα των γυναικών, οι οποίες αποδεικνύεται από τα ευρήµατα των ερευνών, ότι υστερούν σε θέµατα εξοικείωσης µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Θα πρέπει κατά συνέπεια, οι όποιες πολιτικές ενίσχυσης, πέρα από την αµιγή χρηµατοδότηση νέων υποδοµών, να συνδυαστούν µε την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης των νέων επιχειρηµατιών ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους. 28

31 5.2 Εξειδίκευση των Προτάσεων ανά Παρέµβαση Στις ενότητες που ακολουθούν εξειδικεύονται οι προτάσεις του Συµβούλου ανά παρέµβαση δράση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως αυτά προέκυψαν από τα ευρήµατα της έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε, σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα των µελετών ανταγωνιστικότητας Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Όπως φάνηκε και από τα ευρήµατα της έρευνας πεδίου, σε συνδυασµό και µε τα αποτελέσµατα της έρευνας του αξιολογητή του ΕΠΑΝ, η δράση είχε θετικά αποτελέσµατα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που υπάχθηκαν. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι η δράση πρέπει να συνεχιστεί, εάν λάβει κανείς υπόψη του επίσης την κρισιµότητα στην προώθηση των επενδύσεων (µικρό ποσοστό των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα επιχορήγησης η επένδυση θα υλοποιούνταν απαράλλαχτη). Θεωρείται ότι, στην επόµενη προγραµµατική περίοδο θα πρέπει η φιλοσοφία της δράσης να προσανατολιστεί περισσότερο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων συνδέοντας τους στόχους µε την ενίσχυση των εξαγωγών. Η µεταστροφή της αρχικής φιλοσοφίας συνεπάγεται ότι και οι επιλέξιµες ενέργειες της δράσης θα πρέπει να προσανατολιστούν προς αυτό το στόχο, δίνοντας έµφαση σε ενέργειες : Εκσυγχρονισµού του µηχανολογικού εξοπλισµού για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή / και της απόκτησης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα καταστήσουν τα προϊόντα εµπορεύσιµα σε εξαγωγικές αγορές Επέκτασης των αποθηκευτικών και εργοστασιακών χώρων για την ενίσχυση της παραγωγής Αµοιβών συµβούλων για : Την εκπόνηση ερευνών αγοράς σε ξένες αγορές Την εκπόνηση πλάνου διείσδυσης σε εξαγωγικές αγορές (για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν έχουν εξαγωγική παρουσία) ή / και ανάπτυξης των εξαγωγών σε νέες ή υφιστάµενες αγορές (για περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα) Την απόκτηση αδειών / πιστοποιήσεων για να µπορούν τα προϊόντα 29

32 των επιχειρήσεων να καταστούν εµπορεύσιµα σε εξαγωγικές αγορές. Αγοράς ή ανάπτυξης τεχνογνωσίας. Κατοχύρωσης δικαιωµάτων ευρυσυτεχνίας σε ξένες αγορές. ηµιουργίας υποδοµών ηλεκτρονικού εµπορίου. Ενίσχυσης των υποδοµών πληροφοριακών συστηµάτων για τον εξορθολογισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων και της διαχείρισης των πελατών της. Συµµετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού. Η παρέµβαση αυτή καλύπτει βέβαια ένα πολύ µικρότερο τµήµα των επιχειρήσεων, θα µπορεί όµως να δώσει ένα σηµαντικό κίνητρο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εξαγωγική παρουσία, να αναπτύξουν ένα ολοκληρωµένο πλάνο ανάπτυξης εξαγωγών των προϊόντων τους. Σε ότι αφορά την περιφερειακή και την κλαδική διάσταση της παρέµβασης, από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν διαφαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συγκεκριµένη εξειδίκευση, δεδοµένου ότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν, ιδιαίτερα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, ήταν µικρές και δεν τεκµηριώνουν τη στήριξη κάποιων συγκεκριµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ή περιφερειών. Θα πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη στην πολιτική σχεδιασµού της παρέµβασης, η δικτύωση των επιχειρήσεων (clustering) αξιοποιώντας συγκεντρώσεις κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας σε συγκεκριµένες διοικητικές περιφέρειες για την υλοποίηση κοινών δράσεων προώθησης των εξαγωγών. Αν και στο παρελθόν οι δράσεις δικτύωσης δεν έχουν επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα, η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους συγκεντρώσεις επιφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα και οικονοµίες κλίµακος στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν. Η διάσταση της δικτύωσης µάλιστα αποτελεί σηµαντικό συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας του ΕΠΑΕ Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Τα αποτελέσµατα της δράσης επιχειρείτε ηλεκτρονικά ήταν ιδιαίτερα θετικά, όπως αποδείχτηκε και από τα ευρήµατα της έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν. Κατά συνέπεια, η επαναδραστηριοποίησή της θεωρείται ότι είναι σκόπιµη, δίνοντας έµφαση περισσότερο στις µικρές επιχειρήσεις. Τα ευρήµατα του παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι ιδιαίτερα 30

33 χρήσιµα δείχνοντας ότι, υπάρχει ένα σηµαντικό χάσµα µεταξύ των πολύ µικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως εννέα άτοµα και των µεγαλύτερων σε µέγεθος επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερα από εννέα άτοµα. Κατά συνέπεια, εκτιµάται ότι, η οποιαδήποτε αντίστοιχη παρέµβαση υλοποιηθεί στα πλαίσια της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου, θα πρέπει να εστιάσει στη διαφοροποίηση αυτή, δίνοντας έµφαση: Σε ότι αφορά τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, στην προώθηση της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την χρήση του διαδικτύου αξιοποιώντας τα ευρυζωνικά δίκτυα καθώς και στην ενσωµάτωση των πληροφοριακών συστηµάτων στις εταιρικές λειτουργίες. Η ηλεκτρονικοποίηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική λαµβάνοντας υπόψη ότι µεγάλο τµήµα των συναλλαγών (τραπεζικών και µε δηµόσιους φορείς) θα γίνεται ολοένα και περισσότερο µέσω του διαδικτύου, εξοικονοµώντας σηµαντικό χρόνο και χρήµα στις επιχειρήσεις αυτές. Σε ότι αφορά τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην προώθηση της ενσωµάτωσης των πληροφοριακών συστηµάτων στις εταιρικές λειτουργίες, όπου ακόµη η χρήση τους, σύµφωνα µε τα στοιχεία του παρατηρητηρίου της ΚτΠ είναι ακόµη περιορισµένη, καθώς επίσης και στην προώθηση συστηµάτων που επιτρέπουν την τηλεεργασία. Και στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη πλατφόρµων για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Θα πρέπει όµως το ηλεκτρονικό εµπόριο να ενισχύει τις πωλήσεις των επιχειρήσεων αυτών σε εξαγωγικές αγορές. Η διαφοροποίηση που γίνεται µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων, στηρίζεται στο ότι κατά την άποψη του συµβούλου, οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε αρκετά µεγάλο βαθµό έχουν επιλύσει θέµατα βασικών υποδοµών πληροφορικής, όπως είναι για παράδειγµα ο εξοπλισµός και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κατά συνέπεια οι παρεµβάσεις ενίσχυσής τους θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο σε θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων που θα εξορθολογίσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε οι πόροι της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου να κατευθυνθούν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Εµπορικών Επιχειρήσεων Η δράση της ενίσχυσης των Εµπορικών Επιχειρήσεων είχε σαφώς θετικά αποτελέσµατα στη συνολική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στα οικονοµικά 31

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project Το

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 4 ΔΡΑΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ 2014-2020 1. Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 1.1 Ωφελούμενοι 1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα