W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο"

Transcript

1 WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ

2

3 ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς ό ο ι ω υ πι ώ ς. υ ο η ης Volvo ι πό φ ρ π γ ο µ ως. ο Volvo που γορά χ ι π ης χ ι ι, ώ π ηρο ό ς ις ι χύου ς προ ποθ ις που φορού η φά ι ι ο π ρι- ά ο. ά θ πο ύ ο π ρο ο υ ο- η ό ς, ς υ ι ούµ ξοι ιωθ µ ο ξοπ ι µό, ις ο ηγ ς ι ις π ηροφορ ς γι η υ ρη η που π ρι χο ι υ ό ο γχ ιρ ιο όχου.

4 Π ρι χ 00 ι γωγ Ση ι ς π ηροφορ ς... 8 Volvo ι ο π ρι ά ο Α φά ι Όργ ι χ ιρι ρι ώ ς φ ς πι όπη η, ρι ρο ο ο ι ι ς υχ ς, ρό οι πι όπη η, ξιο ο ο ρό οι Π ς γχου η πόρ ου ο ηγού ργοπο η η/ π ργοπο η η ου ρό ου* Π ς οργά ω Π υρι ο ρό οι ( ύ η SIPS) ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς ρό ος οροφ ς (IC) υχ ς WHIPS (Σύ η προ ς πό ρ υ- Οθό η π ηροφοριώ ι ό ου υχ ) ι όπ ς η ρι ο ό Σύ η προ ς πό ροπ Π ς φώ ω ROPS ρι ρός µοχ ο ι όπ ης Πό ργοποιού ι υ πο ογι ς ξι ου* Προ γι ο π ι ξιός µοχ ο ι όπ ης Σύ η cruise control* Φρ ο άθ υ ης, ρ υ ο ό ης,. π ρι ά π ράθυρ Π ράθυρ, ω ρι ός θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς ρι η ιοροφ * * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

5 Π ρι χ 03 Σ η ι ι ο 03 ι ς π ηροφορ ς γι ο ύ η ιµ ι µού ρο ι ό Σύ η ι ι- ού, ECC Σύ η προθ ρ ης ά η άθ- υ η ύ ι ο* ω ρι ι ρι ς ι υ γ ρ ς Μπρο ι ά θ η χ ιρι ριο- ι - ι η χ ιρι ριο Μπρο ι ά θ - ο η Executive ω 05 ι ξ ω ω ρι ός φω ι ός ι ρι ς φ ς π ι ιώ ποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι- Συ γ ρ ός* ώ ποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι- ώ - ο η Executive Π ω άθι Φόρ ω η Χώρος πο υώ * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 3

6 Π ρι χ 06 η η ι ο γη η ά ς ι ι ά ι ά ι ά φο ι ός υ ου Π η ι ώ η η ου ι η ρ Προ ι οποιη ι ό ρ γω ο* ι φ ρι ός υ ό ο ι ώ ιο χυ ω ροχός* ρ η η* γ ροχώ Σύ η π η ης η πι υ ι ού* Σύ η γχου υ άθ ι ς ι πρό- φυ ης* Park Assist* Σύ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω - BLIS* Ρυ ού η η ι ο ι ο θ ι η η οηθη ι ά ώ ι Ο γη η ρ ι ρ ξοπ ι ός ρυ ού η ης* φ ιρού ος ο όρος* Ρύθ ι η ης προ ο ω Φρο ου υ ο ι ου 08 θ ρι ός πι ιόρθω η µµ ω πιφ ιώ ι ωρι προ * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

7 Π ρι χ 09 Συ ρη η ι ρ ις Σ η Infotainment Σ ρ ις Volvo ι ά Συ ρη η ου υ ο ι ου πό ο Π ς γχου, ηχο ύ η ά οχο Λ ι ουργ ς ηχο υ ος πό ι χώρος ι η ρ Λ ι ουργ ς ρ ιοφώ ου Λά ι ι υγρά Λ ι ουργ ς CD Μά ρ υ ο θ ρι ρω ο ού ηχο ύ η Μπ ρ Λ ι ουργ ς η φώ ου* ι ά η µπ ρω ο ού η φω ο φά ι ς οι υ ο ι Bluetooth* RSE - Σύ η ψυχ γωγ ς π ω θι- 11 Προ ι γρ φ ς ύπος ι ά ις ι άρη χ ι ά χ ρ ηρι ι ά ι η ρ Λά ι ι η ρ γρά ι ιπ ι ά ύ ι ο ά ς ι ι ά, ι ά ις ι π η υ ι ός ροπ ς ρι ό ύ η γ ρι η ύπου ο η οθό η ου π οργά- ω Λυχ ς η οθό η ά ω - ιπ οθό η* * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 5

8 Π ρι χ 12 Α φ η ι υρ ριο φ η ι ό υρ ριο

9 Π ρι χ 7

10 ι γωγ Ση ι ς π ηροφορ ς Α άγ ω η ου γχ ιρι ου χου ι γωγ ς ός ρόπος ξοι ιωθ ο ο ς υ ο η ο ι ι ά ο γχ ιρ ιο όχου, ι ως πρι πό ο πρώ ο ς ξ ι. Μ υ ό ο ρόπο θ πορ ξοι ιωθ ις ς ι ουργ ς, πώς πορ χ ιρι ο ύ ρο ρόπο ο υ ο η ο ι φορ ι- ς ά ις ι υ χ ρ ηρι ι ά ου ο ι ο θ ό. ώ ι ι ρη προ οχ ις ο ηγ ς φ ς που π ρ θ ι ο γχ ιρ ιο. Οι προ ι γρ φ ς, χ ρ ηρι ι ά χ ι - ού ι οι ι ό ς υ ό ο γχ ιρ ιο όχου ι υ ι ά. ι ηρού ο ι ω πρ γ οπο η ης γώ χωρ ς προ ι οπο η η Volvo Car Corporation Προ ιρ ι ς ξοπ ι ς Ό η προ ιρ ι ού ξοπ ι ού/ ξ ουάρ πι η ο ι ρ - ο*. ός πό ο ι ό ξοπ ι ό, ο γχ ιρ - ιο υ ό π ριγράφο ι π ης ο προ ιρ ι- ός ξοπ ι ός ( ξοπ ι ός γ η ος πό ο ργο ά ιο) ι ορι ξ ουάρ (πρό θ ξ ρ οποθ η ω υ ρω ). Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ ι ο γχ ιρ - ιο όχου ι θ ι ό υ ο - η - ο ξοπ ι ός ι φ ρ ι ά ογ η προ ρ ογ ις άγ ς άθ γοράς ι ους θ ι ούς ους ά όπους ό ους ι ι άξ ις. ά χ οποι πο φι ο χ ι ά ο ά ρ ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι ξ ουάρ, π υθυ θ ο ξου ιο ο- η ο ι ο Volvo ης π ριοχ ς ς. ι ι ο ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ο η ιξη "Προ ι οπο η η" φ ζ ι ά υπάρχ ι υ ος ρ υ ι ού. Σ ΜΑΝ Ο ο ο η ιξη "Ση ι ό" φ ζ ι ά υπάρχ ι υ ος ζη ιάς. Σ Μ ΩΣ η πι η Σ Μ ΩΣ π ρ χου υ ου ς που ι υ ο ύ ου η χρ η π.χ. ω ιάφορω υ η ά ω ι ι ουργιώ. πο η ω η Πρό ι ι γι π ηροφορ ς ο γχ ιρ ιο όχου η ορφ υπο η ιώ ω ο ά ω ρος ης ς. υ ς οι π ηροφορ ς ι υ π ηρω ι ς ου ι ου ο οπο ο π ρ π που ριθ ό. ά η υπο η ω η π ρ π π ι ο π, ό γι ριθ ούς χρη ι οποιού ι γρά γι η π ρ πο π. ο η υ ά ω ο υ ο η ο ι θ ι οθό ς ις οπο ς φ ζο ι η ύ ι ου. υ ά η ύ ι ου πι η ο ι ο γχ ιρ ιο όχου η ορφ ι ου γ ρι χρώ ος φρώς γ ύ ρης γρ - ο ιράς. Σχ ι ό π ρά ιγ πο ο ο ω ού ι ω η υ ά ω που φ ζο ι η οθό η π ηροφοριώ (π.χ. DOORS OPEN). Πι ς Σ ο υ ο η ο υπάρχου ι φορ ι ο ύποι πι ω, ις οπο ς γράφο ι π ηροφορ ς π ό ι φ ρόπο. Οι πι ς που υπάρχου ο υ ο η ο ά ο- ι π ρ ά ω φθ ου ιρά ως προς η πι ι υ ό η ης προ ι οπο η ης/ ω π ηροφοριώ. 8 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

11 ι γωγ Ση ι ς π ηροφορ ς Προ ι οπο η η γι ρ υ ι υ ος υ ι ώ ζη ιώ Information G G G Μ ύρ ύ ο ISO ρι ο π ιο προ ι οπο η ης, υ ό ο/ ι ό ύρο π ιο η ύ ος. Χρη ι οποι ι γι υπο ξ ι ό ι υπάρχ ι υ ος ο οπο ος πορ ο ηγ ι ο ρό ρ υ- ι ό θά ο, ά γ ο η προ ι- οπο η η. Λ υ ά ύ ο ISO ι υ ό ο/ ι ό ύρο π π ιο προ ι οπο η ης ι π ο η ύ ος. Χρη ι οποι ι γι υπο ξ ι ό ι υπάρχ ι υ ος ο οπο ος πορ ο ηγ ι υ ι ς ζη ι ς, ά γ ο η προ ι οπο η η. Λ υ ά ύ ο ISO ι υ ό ο/ ι ό ύρο π ο η ύ ος. Σ Μ ΩΣ Οι πι ς που π ι ο ζο ι ο γχ ιρ ιο όχου ι π ρ ι ως ρι γρ φ ω πι ω που υπάρχου ο υ ο η ο. χου υ π ρι ηφθ γι πι η θ η ά προ- γγι η όψη ι θ η ους ο υ ο - η ο. Οι π ηροφορ ς που ι χύου γι υ ο η ό ς γράφο ι ις - οιχ ς πι ς ου υ ο ι ου ς. 9

12 ι γωγ Ση ι ς π ηροφορ ς Λ ς ι ι ιώ Οι ι ι ς ά ις οπο ς ο ο ηγός πρ π ι προ υγ ρι ς ργ ι ς ι ριθ η ς ο γχ ιρ ιο όχου. Όπου υπάρχ ι ι ιρά ι ό ω ο ηγ ς -προς-, η ρ θ η η άθ ος ι οιχ η ρ θ η η ης χ ι ς ι ό ς. Όπου η ιρά ω ο ηγιώ ι η ι, υπάρχου ριθ η ς ς γρά π ις ι ό ς. η φ ζο ι ά ο ριθ η- ά ο όχι ι χρη ι οποιού ι ις ι ό ς γι υπο ξου φορά η ης. η γρά χρη ι οποιού ι γι πο φη ι ι η η ό η ροφη φορά ι ά χ η η ι - ι. ά υπάρχ ι ιρά ι ό ω ο ηγ ς -προς-, ό άθ ι π ώς ριθ η ο η ιρά. Λ ς θ ω Οι ό ι οι ύ οι, ους οπο ους υπάρχ ι ς ριθ ός, χρη ι οποιού ι ι ό ς υ οπ ι ς π ρου ης ις οπο ς π ι ο ζο ι ι φορ ι ά ξ ρ-. Ο ριθ ός υπάρχ ι η θ ω ως π ρ πο π η ι ό που π ι ο ζ ι ο χ ι ό ξάρ η. Λ ς η ά ω Οι ς η ά ω π ρ θ ι η ορφ ριθ η ης ιράς ργ ιώ ο γχ ιρ - ιο όχου. Π ρά ιγ : Ψυ ι ό Λά ι ι η ρ ι ς Οι ι ό ς ο γχ ιρ ιο ι ορι ς φορ ς χη ι ς ι πορ ι φ ρου πό η πρ γ ι φά ι η ου υ ο ι - ου ά ογ ο π π ο ξοπ ι ού ι η γορά. Συ χ ι }} ο ύ ο ο υ ό ρ ι ρ ά ω ξιά, ό ι ό η υ χ ζ ι ο πό- ο ι ι ο φύ ο. γρ φ ο ω ο υ ο η ό ς ι θ ι υγ ρι ο ριθ ό υπο ογι ώ, ο οπός ω οπο ω ι γχου ι πι ηρού ι ρ ώς η ι ουργ ου υ ο ι ου. Ορι οι πό ους υπο ογι ς πορ γράψου π ηροφορ ς ά η υ θη ο γη η ά ιχ ύ ου άποιο φά. π ης, π ηροφορ ς γράφο ι π ρ π ω η ύγ ρου ης υχ ος. Ορι ρη ω γ γρ ω π ηροφοριώ ι π ρ η γι πορ ου οι χ ι ο ι γ ώ ου ι πο ου υχό ά ς ο όχη ά ο ρ ις ι η υ ρη η ι προ ι ου η Volvo ι θ η π ηρο ις ο ι ς προ ποθ ις ι ά ους ο ι ούς. πιπ ο, οι π ηροφορ ς χρη ι οποιού ι γι όγους ρ υ ς πό η Volvo γ ώ ο η υ χ ω η ης ποιό η ς ι ης φά ι ς, θώς οι π ηροφορ ς πορού υ ά - ου η ύ ρη όη η ω π ρ γό- ω που προ ού υχ ι ρ υ - ι ούς. Σ ις π ηροφορ ς υ ς υ π ρι- ά ο ι π ο ρ ι ς γι η ά- η ι η ι ουργ ιάφορω υ η ά- ω ι η ρο ι ώ ο ά ω ο όχη ό ο φορά ο ι η ρ, η π ού γ ζιού ι ο ύ η ι ύθυ ης ι π η ης, ξύ ά ω. υ ς οι π ηροφορ ς χ ι π ρι ά ου π ο - 10

13 ι γωγ Ση ι ς π ηροφορ ς ρ ι ς χ ι ά ο ρόπο που ο ο ηγός ο ηγ ο όχη, όπως η χύ η ου οχ - ος, η χρ η ου π ά φρ ω ι ου π ά γ ζιού, οι ι ις ου ι ο ιού ι ά ο ο ηγός ι οι πι ά ς χρη ι οποιού ζώ η φ ς όχι. ι ους όγους που φ ρθη π ρ πά ω, υ ς οι π ηροφορ ς πορ ποθη υ ού ους υπο ογι ς ου οχ ος γι υγ ρι ο χρο ι ό ιά η, ά ι ά πό ύγ ρου η ύχη. υ ς οι π ηροφορ ς πορ ποθη υ ού πό η Volvo ο ου ό ι πορού υ ά ου η π ρ ι ρω ξ ιξη ι ω η ης φά- ι ς ι ης ποιό η ς ι ο ου ό ι υπάρχου ο ι ς προ ποθ ις ι ο ι- ο που πρ π ι ηφθού υπόψη πό η Volvo. Volvo θ υ ά χ ι η οι οπο η η ω π ηροφοριώ που π ριγράφο ι π ρ πά ω ρ ους χωρ ς η υ η ου όχου ου οχ ος. Ω ό ο, όγω ης ο οθ ς ι ω ο ι ώ ης ά- ο χώρ ς, η Volvo ως χρ ι οι- οποι ι υ ς ις π ηροφορ ς ις ρχ ς, όπως οι υ ο ι ς ρχ ς ά ους που πορ γ ρου ξ ω η ο ι ού ι ιώ- ος πρό ης ις όγω π ηροφορ ς. ι ι φι η άγ ω η ι ρ η ω π ηροφοριώ που χου γράψ ι οι υπο ογι ς ο όχη π ι ι ι ι ός χ ι ός ξοπ ι ός ο οπο ο χ ι πρό- η η Volvo ι υ ργ που ι υ η η Volvo. Volvo οφ ι φρο ζ ι ώ οι π ηροφορ ς που - ο ι η Volvo ά ο ρ ις ι η υ ρη η ποθη ύο ι ι χρη ι- οποιού ι φ ρόπο ι η ι χ ρι ους π ηρο ις ο ι ς προ ποθ - ις. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς - π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο ης Volvo. Αξ ουάρ ι πρ θ ος ξοπ ι ς φ µ η ύ η ι οποθ η η ξ - ουάρ µπορ προ ι προ µ ο η ρι ό ύ ηµ ου υ ο ι ου. Ορι ξ ουάρ ι ουργού ό ο ό χ ι γ θ ο οιχο ογι ι ό ο ύ η ου υπο ογι ου υ ο ι - ου. ι ο όγο υ ό, υ ι ού π υθύ πά ο ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo πρι οποθ ξ - ουάρ που υ ο ι ο η ρι ό ύ η ο πηρ άζου. Α γ ι ιο η ς γι υ ο η Volvo On Call * ο Volvo On Call ι ι υ π ηρω ι υπηρ που π ρι ά ι υπηρ ς φά- ι ς, φά ι ης ι ξυπηρ η ης. ά ο υ ο η ο ι θ ι η υπηρ Volvo On Call ι άξ ι ο ά οχός ου, ι πο ύ η ι ό υ ς οι υπηρ ς ι οπού ι ώ ο προηγού ος ά οχος η χ ι πρό η ις υπηρ ς ου υ ο ι - ου. π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο ης Volvo π ρ π ω η γ ς ι ιο η ς. Π ηροφορ ς ο ι υο Σ η η ρο ι ι ύθυ η πορ ρ π ηροφορ ς χ ι ά ο υ ο η ό ς. ι η άγ ω η ου ω ι ού QR χρ ιάζ - ι φ ρ ογ άγ ω ης ω ι ώ QR, που ι θ ι ως υ π ηρω ι ό πρόγρ γι ρ ά ι η ά η φω. Μπορ ά η φ ρ ογ άγ ω ης ω ι- ώ QR πό ο App Store ο Google Play. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 11

14 ι γωγ Ση ι ς π ηροφορ ς QR 12

15 ι γωγ Volvo ι ο π ρι ά ο φι ο οφ ης Volvo Car γι ο π ρι ά ο G H φρο γι ο π ρι ά ο ι ς πό ους η ι ό ρους π ράγο ς που ι που ό ς ις πιχ ιρη ι ς ρ ηριό η- ς ης Volvo Car Corporation. Πι ύουµ ό ι οι π ά ς µ ς υ ρ ζο ι ο ι φ ρο µ ς γι ο π ρι ά ο. υ ο η ης Volvo υάζο ι ύ φω υ ηρό ρ ι θ πρό- υπ προ ς ου π ρι ά ο ος πό πιο πρω οπορι ά ργο ά ι ο ό ο, όπου χρη ι οποιού ι οι ο ογι ς θο οι π ρ γωγ ς ι ξοι ο ό η ης πόρω. Volvo Car Corporation ι θ ι πι οπο η η ά ο ι θ ς πρό υπο ISO, υ π ρι ο ου ου προ ύπου π ρι- ο ι ς προ ς ISO ο οπο ο ύπ ι ό ργο ά ι ι ιάφορ ς πό ις υπό οιπ ς ο ά ς ης ιρ ς. χου π ης θ ι υγ ρι ς προ ποθ ις ους υ ργά ς ς ι, ώ οι ργ ς που πι ού χου ως γ ώ- ο η προ ου π ρι ά ο ος. ά ω η υ ω υ ο η ης Volvo ι ι ι ρ γω ι ι ά ό ο φορά η ά ω η υ µου ύγ ρι η µ οιχ υ ο - η ης ηγορ ς ους. Ό ο χ η ό ρη ι η ά ω η υ ου, ό ο ιγό ρ ς ι οι ποµπ ς ιοξ ι ου ου ά θρ που υ ού ο φ ι όµ ο ου θ ρµο ηπ ου. Ο ο ηγός χ ι η υ ό η προ ρ ό- ι η ά ω η υ ου. ι π ρι ό- ρ ς π ηροφορ ς, ρ ξ η ό- η, Μ ω η π ρι ο ι ώ πιπ ώ- ω. Απο µ ι ς γχος ποµπώ υ ρ ω υ ο η ης Volvo υάζο ι γ ώ ο η φι ο οφ " θ ρό - ξω", γ γο ός που η ι θ ρό χώρο πι - ώ ά ι ι ι ρ πο ι ό 13

16 ι γωγ Volvo ι ο π ρι ά ο γχο πο πώ υ ρ ω. Σ πο ς π ριπ ώ ις, οι πο π ς υ ρ ω ι ά πο ύ χ η ό ρ ς πό ι χύο ά ρ. θ ρ ς ρ ς ο χώρο ω πι ώ ο φ ρο χώρου πι ώ πι ρ π ι η ό η ι η γύρη ι χωρ ι ο χώρο πι ώ ω ης ι ό ου ρ. Χάρη ο προηγ ο ύ η ποιό η ς ρ, IAQS* (Interior Air Quality System), ο ρ ς που ι ρχ ι ο χώρο πι ώ ι θ ρό ρος πό ο ξω ρι ό ρ. ο ύ ηµ πο ι πό η ρο- ι ό ι θη ρ ι φ ρο ά θρ. Ο ι ρχό ος ρ ς π ρ ο ουθ ι ι ρ- ώς ι ά π π υγ ρι ω πι- ώ ρ ω, όπως ο ο οξ ιο ου ά θρ, υξηθού, η ο ος ρ ι. ά ι οιο πορ υ π ρ π ω η υ οφορι ς υ φόρη ης, γι π ρά- ιγ ουρ ς ι ρ γγ ς. ο φ ρο ά θρ µπο ζ ι η ο ο οξ ι ω ου ζώ ου, πιφ ι ού όζο ος ι υ ρογο θρά ω. ω ρι ο ω ρι ό ω οχη ά ω Volvo χ ι χ - ι ι, ώ ι υχάρι ο ι ά ο, ό η ι γι ά ο που υποφ ρου πό ργ ς ι ά θ. ι ρη προ οχ χ ι οθ η πι ογ υ ι ώ φι ι ώ προς ο π ρι ά ο. υ ργ ης Volvo ι ο π ρι ά ο ι υ ρη η η ιουργ ις προ ποθ ις γι γ ύ ρη ιάρ ι ι ουργι ς ζω ς ου υ ο ι ου ι χ η ά- ω η υ ου. Μ υ ό ο ρόπο, υ ά - θ ρό ρο π ρι ά ο. Ό υ ργ ης Volvo ά ου ο ρ ις ι η υ ρη η ου υ ο ι ου ς, η προ ου π ρι ά ο ος γ ι ι ι ό ους θ. χου φ ς π ι - ις πό υ ργ ό ο φορά ο ρόπο ο οπο ο χου χ ι, ώ πο ρ πο ι οι ι ρρο ς πι υ ω ου ιώ ο π ρι ά ο. ο προ ωπι ό υ ργ ης Volvo ι θ ι ις π ρ η- ς γ ώ ις ι ργ ώ πορ γγυηθ η ω φρο π ι ο π ρι ά ο. Μ ω η π ρι ο ι ώ πιπ ώ ω Μπορ ι ς υ ά ύ ο η ω η ω π ρι ο ι ώ πιπ ώ ω - ο ουθού ορι οι ρόποι: Μη φ ο ι η ρ ο ρ - ο ι η ρ ό - η οι γι γά ο χρο ι ό ιά η. ηρ ους ο ι ούς ης ά ο χώρ ς. Ο ηγ οι ο ο ι ά - φ προ οη ι ά. Πρ γ οποι ο ρ ις ι η υ ρη η ύ φω ις ο ηγ ς ο γχ ιρ ιο όχου - ηρ ι που υ ι ώ ι ο ι ο ρ ις ι γγύη ης. ά ο υ ο η ο ι θ ι ύ η προθ ρ ης ι η ρ *, πρ π ι ο χρη ι οποι πρι ξ ι ρύο ι η ρ - ιώ ι η ι ό η - η ης ι ιώ ι η φθορά ό πι ρ - ού χ η ς θ ρ ο ρ ς ι ο ι η- ρ ς ρχ ι η ο ι θ ρ ο- ρ ι ουργ ς πιο γρ γορ, πο- ιώ ι η ά ω η ι οι πο π ς υ ρ ω. Μ η υψη χύ η, η ά ω η υξά ι η ι ά όγω ης υξη - ης ρο υ ι ς ης - ο ιπ ι ό ης χύ η ς, η ρο υ- ι η υξά ι 4 φορ ς. πόρριψη ω πι ώ πο ω, όπως π ρ ς ι ά ι, πρ π ι γ ι ρόπο φ γι ο π ρι ά - ο. ά γουροι γι ο ρόπο πόρριψης υ ού ου ους πορρι ά ω, υ ου υ υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ 14 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

17 ι γωγ Volvo ι ο π ρι ά ο ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ο ουθώ ς υ η υ ου, πορ ξοι ο ο χρ, υ ά η ξοι ο ό η η ω πόρω ου π η ι η θ ι ό η ου υ ο ι ου π ρ - ι. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς ι π ρ ι ρω υ ου ς, 150 ι 320. Α ω η Σ ο π ιο ου π ρι ο ι ού ργου ης Volvo, ι η ι ό ο υ ο η ο - υ ωθ ρόπο φ γι ο π ρι ά - ο. ο υ ο η ο πορ υ ωθ χ ό ξ ο ο ρου. ι ο όγο υ ό, ο υ ος ά οχος ου υ ο ι ου θ πρ π ι π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο, ο οπο ος θ ο π ρ π ψ ι πι οποιη ο/ γ ρι ο ρο ύ- ω ης. ο γχ ιρ ιο χου ι ο π ρι ά ο ο ύ ο ο Forest Stewardship Council η ι ό ι ο πο ός χ ρ ιού που χ ι χρη- ι οποιηθ υ ό ο υπο προ ρχ ι πό ά η που χου πι οποιηθ πό ο FSC ά ς γχό ς πηγ ς. 15

18 ώ ς φ ς ι ι ς υχ ς, ρό οι ρό οι ργοπο η η/ π ργοπο η η ου ρό ου* Π υρι ο ρό οι ( ύ η SIPS) ρό ος οροφ ς (IC) WHIPS (Σύ η προ ς πό ρ υ ι ό ου υχ ) Σύ η προ ς πό ροπ - ROPS Πό ργοποιού ι υ Προ γι ο π ι * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

19 ΣΦΆΛ

20 01 Α φά ι 01 ώ ς φ ς Χρη ι οποι πά η ζώ η φ ς μ μ. μ π π π μ. Σ π ρ π ω η πό ο ης π η ης, οι πι ά- ς πορ ρ υ ι ού ο ρά ά φορού ζώ η φ ς. ιωθ ό ι ό οι οι πι ά ς φορού ζώ η φ ς. ι π ρ χ ι η ζώ η φ ς η γι η υ προ, ι η ι ό φ ρ- όζ ι ω ά ι φι ά ο ώ. Μη ρυθ ζ η ά ι η ης π ά ης ου θ - ος πο ύ προς π ω. ζώ η φ ς χ ι χ ι ι, ώ π ρ χ ι προ- ό ο άθι ρ ι η ο ι, όρθι θ η. G ι ο ης ζώ ης φ ς: ρ ξ ργά η ζώ η φ ς ι φ η, πι ζο ς η ι γ ώ η πόρπη ης ζώ ης. Ό η ζώ η φ ς φ ι, θ ου ηχηρό " ι ". Απ φά ι η ης ζώ ης φ ς Π ο ό ι ο ου π ης πόρπης ι φ η ζώ η φ ς υ ιχθ η θ η. ά η ζώ η φ - ς υ ιχθ π ρως, ροφο ο - η η θ η ης ο χ ρι, ώ η ρ ι. ζώ η φ ς π ο άρ ι ι πορ ρ ηχ ά η ρ ξ πο ύ πό ο πό ο ο φρ άρι πό ο η πι- άχυ η π ρ π ω η που ο υ ο η ο πάρ ι γά η η. χ υπ ψη ξ ς η χρη ι οποι ιπ οποιο πο ά ο ι ο που θ πορού πο ι η ω φ ρ ογ ης ζώ ης φ ς ιωθ ό ι η ζώ η φ ς χ ι υ ρ φ ι ό ι χ ι πι πουθ ά ο οριζό ιο ης ζώ ης πρ π ι ρ ι χ η ά (όχι πά ω πό η οι- ιά) ώ ο οριζό ιο ης ζώ ης ά ος ης ά ης, ρ ώ ς ο ι γώ ιο ης ζώ ης όπως φ ι η ι ό. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Οι ζώ ς φ ς ι οι ρό οι ι- ουργού υ π ηρω ι ά. ά η ζώ η φ ς χρη ι οποι ι ω ά χρη ι οποι ι θό ου, χ ι ιωθ ο θ ός προ ς ου ρό ου π ρ π ω η ύγ ρου ης. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ άθ ζώ η φ ς προορ ζ ι γι ά ο ο ό ο. 18

21 01 Α φά ι ώ ς φ ς 01 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πο η ροποποι πι υάζ ις ζώ ς φ ς ς οι ιοι. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ά άποι ζώ η φ ς χ ι υπο ι χυρ πό η η, όπως γι π ρά ιγ π ρ π ω η ύγ ρου ης, η ζώ η φ - ς πρ π ι ι θ ο ό ηρη. Ορι πό χ ρ ηρι ι ά ης ζώ ης φ ς χ ι χου ργηθ, ό η ι η ζώ η φ ι ά η. πιπ ο, πρ π ι ι η ζώ η φ ς ά χ ι φθ ρ υπο ζη ιά. ι ούργι ζώ η φ ς πρ π ι ι γ ρι- ου ύπου ι χ ι χ ι γι οποθ η η η ι θ η η ζώ η φ ς που πρό ι ι ι θ. ώ ς φ ς ι γ υ ο η Οι γ υ ς πρ π ι χρη ι οποιού πά ο ζώ η φ ς, ά ω ό ρόπο. ο ι γώ ιο ης ζώ ης φ ς πρ π ι π ρ ά πά ω πό ο ώ ο, ι ρχ ι ά πό ο θος ι ι ο π άι ης οι ιάς. ο οριζό ιο ης ζώ ης φ ς πρ π ι ι π π ο πά ω πό ους ηρούς ι π ρ ά ό ο ο υ ό χ η- ό ρ πό η οι ιά. Σ π ρ π ω η πρ π ι ι προς η οι ιά. ζώ η φ ς πρ π ι ι χ ρ, ά φ ρ όζ ι ό ο ο υ ό πιο ά ο ώ. π ης, ιωθ ό ι η ζώ η χ ι υ ρ φ. G Ό ο προχωρά η γ υ ο ύ η, οι γ υ ς ο ηγο πρ π ι ρυθ ζου ο άθι ι ο ι ό ι ι, ώ πορού γχου ύ ο ο υ ο η ο ά η ο γη η ( η πρ π ι πορού χ ιρ ζο ι ά π ά ι ο ι ό ι). πο ως, θ πρ π ι ι ου ο άθι ό ο ο υ ό πιο π ω ώ η ιουργηθ ρ ός χώρος ά ο ι ό ι ι η οι ιά. π θ ι η ζώ ης φ ς ηχη ι ό ι ι ι ι υχ υπ θυ ζου ο ο ηγό ι ο υ ο ηγό, ά χου προ θ η ζώ η φ - G }} 19

22 01 Α φά ι 01 ώ ς φ ς ς, η χρη ι οποι ου. ηχη ι υπ θύ ι η ργοποι ι ά ογ η χύ η ου υ ο ι ου ( χ η ς χύ- η ς) ι ά ι χρο ι ς ρύθ ι ης ( ά η η η ου υ ο ι ου). οπ ι υπ θύ- ι η ργοποι ι η ορφ ιξης η ο ό οροφ ς ι ο π οργά- ω. Σ Μ ΩΣ υχ υπ θύ ι ης ζώ ης φ ς ά ι ό ο προ ι ό άθι θ ι άποιος ι ς. ά ο προ- ι ό άθι υπάρχ ι π ι ι ό άθι ρ ω ο ζώ η, η υχ υπ θύ ι- ης ζώ ης φ ς ά ι. Ορι ς γορ ς ηχη ι ό ι ι ι ι υχ υπ θυ ζου ο ο ηγό, ά χ ι προ θ η ζώ η φ ς, η χρη- ι οποι ι. Ό ο υ ο η ο ι ι χ η χύ η, η ηχη ι υπ θύ ι η ηχ γι πρώ 6 υ ρό π. Προ ρ ς ζώ ης φ ς Ό ς οι ζώ ς φ ς ι θ ου προ - ρ ς. Ο ρ ς ι θ ι ηχ ι- ό ο οπο ος ώ ι η ζώ η φ ς γύρω πό ο ώ π ρ π ω η ρ ά ι χυρ ς ύγ ρου ης. ι, η ζώ η φ - ς π ρ χ ι πιο πο ι προ ους πι ά ς. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πο η ι άγ ο ι ό ης ζώ ης φ ς υ ο ηγού η πόρπη η π υρά ου ο ηγού. ι άγ πά ο ο ι ό άθ ζώ ης φ ς η ω πόρπη. Φρο ώ οι ζώ ς φ ς η υπο- ού ζη ιά ι η ι άγ ά ι- η πόρπη. ι φορ ι ά, οι ζώ ς φ ς ι οι πόρπ ς χ ι η ι ουργ ου όπως προ π ι π ρ π ω η ύγ ρου ης. πάρχ ι - υ ος ο ρού ρ υ ι ού. 20

23 01 Α φά ι ι ι ς υχ ς, ρ οι 01 Προ ι οποιη ι υχ ο π οργά ω ός πό η προ ι οποιη ι υχ, η οθό η πορ φ ι ι χ ι ό υ ορι ς π ριπ ώ ις. η προ ι οποιη ι υχ ι ω ι, ά ι ο προ ι- οποιη ι ό ρ γω ο ι η οθό η φ ζ ι ο υ SRS AIRBAG SERVICE URGENT. Volvo υ ι ά π υθυ θ ως ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. προ ι οποιη ι υχ ο π οργά- ω ά ι ό ο η χ ιρι ριο- ι γυρ ζ ι η θ η I, II III. υχ ι ά πό 6 υ ρό π π ρ που, ά ο ύ η ρό ω ι ουργ ο ι ά. G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά η προ ι οποιη ι υχ ου υ - ος ρό ω π ρ ι η ά άψ ι ώ ο ηγ, η ι ό ι ο ύ η ρό ω ι ουργ ω ά. υχ χ ι υπο ι ύ ι ά η ο ύ η προ ρ ης ζώ ης φ ς υ SIPS, SRS IC. Volvo υ ι ά π υθυ θ ως ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. 21

24 01 Α φά ι 01 Α ρ οι Σ η ρ ω 1 μ, μ -. ο ύ η πο ι πό ρό ους ι ι θη ρ ς. Ό η ύγ ρου η ι ρ ά φο ρ, ργοποιού ι οι ι θη ρ ς ι ς π ρι ό ροι ρό οιφου ώ ου θ ρ ό ριο. ι πορροφ ι ρος ης ύ ης πρό ρου ης, ο ρό ος ξ φου ώ ι ό υ πι. ό, π υθ ρώ ι π ός ο ω ρι ό ου υ ο- ι ου. υ ό ι πό υ φυ ιο ογι ό. Ο ό ηρη η ι ι, πό ο φού ω ως ο ξ φού ω ου ρό ου, ι ρ ρι ά ου υ ρο π ου. G μ, μ ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι πι υ. υχό π η ς ργ ο ύ η ρό ω πορ προ - ι ά η ι ο ηγ ι ο ρό ρ υ ι ό. G Σ Μ ΩΣ Οι ιχ υ ς ι ρού ι φορ ι ά ά ογ η φύ η ης ύγ ρου ης θώς ι πό ο οι ζώ ς φ ς ς όχι. χύ ι γι ό ς ις θ ις ζω ώ φ ς ός πό ο π ω ρι ό άθι. Μπορ πο ως υπάρξ ι ύγ ρου η ά η οπο θ ργοποιηθ ό ο ο ς ( ς) ρό ος. Οι ιχ υ- ς ι ά ο ι η ι χύ ης ύγ ρου ης ο υ ο η ο ι η ργ ι προ ρ όζ ι ά ογ, ώ ργοποιηθ ς π ρι ό ροι ρό- οι. 1 Λ γ ι π ης ι ύ η SRS. 22

25 01 Α φά ι Α ρ οι 01 - µ µ µ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη οποθ ι µ προ ά πά ω ο π οργά ω, γι ο η ο υ ό ρ ι ο ρό ος ου υ ο ηγού. Α ρ ος η π υρά ου ο ηγο ο υ ο η ο ι θ ι ρό ο ο οπο ος ι χύ ι η προ που π ρ χ ι η ζώ η φ ς η π υρά ου ο ηγού. ι ιπ ω ος ο ρι ό ου ι ο ιού. Σ υ ό ο η ο ου ι ο ιού υπάρχ ι η ιξη SRS AIRBAG. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Οι ζώ ς φ ς ι οι ρό οι ι- ουργού υ π ηρω ι ά. ά η ζώ η φ ς χρη ι οποι ι ω ά χρη ι οποι ι θό ου, χ ι ιωθ ο θ ός προ ς ου ρό ου π ρ π ω η ύγ ρου ης. Α ρ ος υ ο ηγο ο υ ο η ο ι θ ι ρό ο ο οπο ος ι χύ ι η προ που π ρ χ ι η ζώ η φ ς η π υρά ου υ ο ηγού. ι ιπ ω ος ι θ η πά ω πό ο ου πά ι ου υ ο ηγού. Σ υ ό ο η ο ου π ό υπάρχ ι η ιξη SRS AIRBAG. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι χι οποιηθ ο χό ο ρ υ ι ού πό φού ω ου ρό- ου, οι πι ά ς πρ π ι άθο ι όρθι θ η, πό ι ο άπ ο ι ου πι οι η π ά η ου θ - ος. Πρ π ι π ης χου προ θ ις ζώ ς φ ς. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη άζ πο π ι π ι ι ό άθι- οηθη ι ό π ι ι ό άθι η θ η ου υ ο ηγού, ά ο ρό ος ι ργοποιη ος. 2 Μη πι ρ π πο - ι άθ ι προ ά πό ο άθι- ου υ ο ηγού. Ά ο ύψος ι ρό ρο πό 140 cm πρ π ι άθο ι πο ο άθι ου υ ο ηγού ό ο ρό ος ι ργοποιη- ος. Π ρά ιψη ρη ης ης π ρ πά ω ο ηγ ς πορ θ ι υ ο η ζω ου ό ου. 2 ι π ηροφορ ς χ ι ά η ργοπο η η/ π ργοπο η η ου ρό ου, ρ ξ η

26 01 Α φά ι 01 ργοπο η η/ π ργοπο η η ου ρ ου* Απ ργοπο η η ο ι - PACOS* ι ς π ηροφορ ς Μπορ π ργοποι ο ρό- ο υ ο ηγού ά ο υ ο η ο ι θ ι ι όπ η PACOS ( ι όπ ης π ργοπο η- ης ρό ου υ ο ηγού). ι π ηροφορ ς χ ι ά η ργοπο η η/ π ργοπο η η, ρ ξ η πι φ ργοπο η η/ π ργοπο η η. Απ ργοπο η η ο ι / ι π ης Ο ι όπ ης γι ο ρό ο υ ο ηγού (PACOS) ρ ι ο ά ρο ου π ό η π υρά ου υ ο ηγού ι ι προ- ά ι ος ό ο ξ ι η πόρ ου υ ο ηγού ( ρ ξ η πι φ ργοπο η η/ π ργοπο η η). ιωθ ό ι ο ι όπ ης ρ ι η πιθυ η θ η. ι η γ θ ης ου ι όπ η πρ π ι χρη ι οποι ο πο- πώ ο ι ου η χ ιρι ηρ ου. ι π ηροφορ ς χ ι ά ο ι, - ρ ξ η 136. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Π ρά ιψη ρη ης ης π ρ πά ω ο ηγ ς πορ θ ι υ ο η ζω. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη άζ πο π ι ιά π ι ι ό άθι µ οηθη ι ό π ι ι ό άθι η θ η ου υ ο ηγού, ά ο ρό ος υ ο- ηγού ι ργοποιη ος. ά ηρηθ υ η ο ηγ, η ζω ου π ι ιού πορ θ υ ο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά ο υ ο η ο ι θ ι ρό ο υ ο ηγού, ά όχι PACOS, ο ρό - ος ι πά ο ργοποιη ος. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη πι ρ π άθ ι η θ η ου υ ο ηγού, ά ο υ ι ου ο ω ρι ό θρ π η χ ι ό ι ο ρό ος ι π ργοποιη- ος ι ά φ ζ ι η προ ι οποιη- ι υχ ου υ ος ρό ω ο π οργά ω. ά ι οιο πο - ιξη ο ρ ς ά ης. π υθυ θ υ ργ ο ο υ ο ό ρο υ ό. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo ργοπο η η/ π ργοπο η η π. Ο ρό ος ι ργοποιη ος. ά ο ι όπ ης ι υ η θ η, πορού θ ου ά ο ψη ό ρ πό 1,40. ο άθι ου υ ο ηγού, ά πο π ι ιά π ι ι ό άθι οηθη ι ό π ι ι ό άθι. Ο ρό ος ι π ργοποιη ος. ά ο ι όπ ης ι υ η θ η, η θ η ου υ ο ηγού πορού θ ου π ι ιά π ι ι ό άθι οηθη ι ό π ι ι ό άθι, ά πο ά ο ψη ό ρ πό 1, * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

27 01 Α φά ι ργοπο η η/ π ργοπο η η ου ρ ου* 01 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Α ρ ος ργοποιη ος ( άθι υ ο ηγού): Μη άζ πο π ι π ι ι ό άθι- οηθη ι ό π ι ι ό άθι η θ η ου υ ο ηγού, ό ο ρό ος ι ργοποιη ος. υ ό ι χύ ι γι οποιο πο ύψος ι ρό ρο πό 140 cm. Α ρ ος π ργοποιη ος ( άθι- υ ο ηγού): Ά ο ύψος γ ύ ρο πό 140 cm πρ π ι άθο ι ο άθι ου υ ο ηγού ά ο ρό ος ι π - ργοποιη ος. Π ρά ιψη ρη ης ης π ρ πά ω ο ηγ ς πορ θ ι υ ο η ζω ου ό ου. υ Ε π π - π π μ. υ ι ου ο ω ρι ό θρ π η η ώ ι ό ι ο ρό ος ου υ ο ηγού ι π ργοποιη ος (. προηγού η ι ό ). G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 25

28 01 Α φά ι 01 Π υρι ο ρ οι ( η SIPS) Π υρι ς ρ ος Θ η π. Σ π ρ π ω η π υρι ς ύγ ρου ης, γά ο ρος ης ύ ης πρό ρου ης ι πό ο ύ η SIPS (Σύ η Προ ς πό Π υρι Σύγ ρου η) ις ο ούς, ις ο ό ς, ο άπ ο, η οροφ ι ά ο ι ά οιχ ου ξώ - ος. Οι π υρι ο ρό οι ο ηγού ι υ ο ηγού προ ύου η π ριοχ ου θώρ ι πο ού η ι ό ου υ ος. Οι π υρι ο ρό οι ι οποθ ηµ οι η π ά η ω µπρο ι ώ θι µά ω. G μ, μ μ μ, μ μ ο ύ η ρό ω SIPS πο ι πό π υρι ούς ρό ους ι ι θη ρ ς. Ό η ύγ ρου η ι ρ ά φο ρ, ργοποιού ι οι ι θη ρ ς ι φου ώ- ου οι π υρι ο ρό οι. Ο ρό ος φου ώ ι ι ά ι ο χώρο ά- ο πι ά η ι ο π ιο ης πόρ- ς, ριάζο ς ι ις πιπ ώ ις ης ύγ ρου ης. O ρό ος ξ φου ώ ι ό υ πι όγω ης ύγ ρου ης. ο ι ά, φου ώ ι ό ο ο π υρι ός ρό ος που ρ ι η π υρά ης ύγ ρου ης. 26

29 01 Α φά ι Π υρι ο ρ οι ( η SIPS) 01 Π ι ι ά θ ι π υρι ο ρ οι προ που π ρ χ ι ο υ ο η ο π ι ιά που άθο ι π ι ι ό άθι οηθη ι ό π ι ι ό άθι ιώ ι πό ο π υρι ό ρό ο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Volvo υ ι ά οι πι υ ς πρ γ οποιού ι ό ο πό ξου- ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. υχό π η ς ργ ο ύ η ρό ω SIPS πορ προ ι ά η ι ο ηγ ι ο ρό ρ υ ι ό. Μη οποθ ι ξ - ουάρ ά η ξω ρι π υρά ω θι ά ω ι ο π - ιο ης πόρ ς, γι ο χώρο υ ό φου ώ ι ο π υρι ός ρό ος. Volvo υ ι ά χρη ι οποι ό ο ύ θι ά ω που ι γ ρι πό η Volvo. χρ η ά ω υ ά ω πορ π ρ πο ι η ι ουργ ω π υρι ώ ρό ω. Οι π υρι ο ρό οι ι ουργού υ π ηρω ι ά ις ζώ ς φ - ς. Χρη ι οποι πά η ζώ η φ ς. 27

30 01 Α φά ι 01 Α ρ ος οροφ ς (IC) Χ ρ ηρι ι ά G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πο η ρ ά ριά ι ις χ ιρο ς ης οροφ ς. ο άγ ι ρο ι χ ι ο ό ο γι φρά ρούχ (όχι γι υ π γ ι όπως, γι π ρά- ιγ, ο πρ ς). Μη ι ώ ι η ρ ώ ι - η π υ η οροφ ς, ις ο ό- ς ω θυρώ π υρι ά π ι ου υ ο ι ου. Μπορ ι π ριορι- η φά ι που ς π ρ χου ιάφορ υ προ ς. Volvo υ ι ά χρη ι οποι ό ο γ ι ξ ουάρ ης Volvo γ ρι γι οποθ η η υ ά η. Οι ρό οι ύπου ουρ ς (IC) πο - ού ρος ου υ ος SIPS ι ω ρό ω. ι οποθ η οι η π - υ η οροφ ς ά ος ω ύο π υρώ ης οροφ ς ι προ ύου ους πι ά ς ω προ ι ώ ι ω π ω ρι ώ θι- ά ω. Ό η ύγ ρου η ι ρ ά φο ρ, ργοποιού ι οι ι θη ρ ς ι φου ώ ου οι ρό οι ύπου ουρ ς. Οι ρό οι ύπου ουρ ς προ - ύου ο φά ι ου ο ηγού ι ου υ ο- ηγού πό πρό ρου η ο ω ρι ό ου υ ο ι ου π ρ π ω η ύγ ρου ης. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη οποθ ο υ ο η ο φορ ψη ό ρ πό 50 mm πό ο ά ω ά ρο ω π ρ θύρω. ι φορ ι ά, η προ - που π ρ χ ι πό ους ρό ους ύπου ουρ ς η π υ η οροφ ς πορ ιωθ η ι ά. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ο ρό ος οροφ ς ι ουργ ως υ π ηρω ι ό ύ η προ ς ω ζω ώ φ ς. Χρη ι οποι πά η ζώ η φ ς. 28

31 01 Α φά ι WHIPS (Σ η προ ς π ρ υ ι ου υχ ) 01 Σ η προ ς π ρ υ ι ο υχ WHIPS G ο ύ η προ ς πό ρ υ ι ό ο υχ (WHIPS) πο ι πό ις π ά ς θι ά ω πορρόφη ης ργ ι ς ι πό ι ι ά χ ι προ φ προ ι ά θ. ο ύ ηµ ργοποι ι π ρ π ω η οπ θι ς ύγ ρου- ης, ά ογ µ η γω πρό ρου ης, η χύ η ι ο ύπο ου υγ ρουό ου οχ ος. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ύ η WHIPS ι ουργ υ π ηρω- ι ά ις ζώ ς φ ς. Χρη ι οποι πά η ζώ η φ ς. ι η ς θ ος Ό ο ύ ηµ WHIPS ργοποι ι, οι π ά ς ω µπρο ι ώ θι µά ω π φ ου προς π ω άζο ς ι η θ η ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού. Μ υ ό ο ρόπο, µ ιώ ι ο υ ος ρ υµ ι µού ο υχ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ροποποι ι η πι υάζ πο ς οι ιοι ο άθι ο ύ η WHIPS. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Σ η WHIPS ι π ι ι ά θ / οηθη ι ά π ι ι ά θ προ που π ρ χ ι ο υ ο η ο π ι ιά που άθο ι π ι ι ό άθι οηθη ι ό π ι ι ό άθι ιώ ι πό ο ύ η WHIPS. Σω ς ρ πος θ ος ι η µ γι η υ φά ι, ο ο ηγός ι ο υ ο ηγός πρ π ι άθο ι ο ρο ου θ µ ος, ώ η πό η άµ ο φά ι ι ο προ φ ο πρ π ι ι ό ο ο υ ό µι ρό ρη. }} 29

32 01 Α φά ι 01 WHIPS (Σ η προ ς π ρ υ ι ου υχ ) Μη π ρ πο ζ η ι ουργ ου υ ος WHIPS μ π π π μ /, μπ μπ μ WHIPS. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ρι ώχ ά π ι µ ο χώρο άµ ο π ω άθι ι η π ά η ου µπρο ι ού θ µ ος. ιωθ ό ι π ρ µπο ζ ι η ι- ουργ ου υ µ ος WHIPS. G π μ π μ π μπ μπ μ WHIPS. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά χ ιπ ώ ι προς ά ω η π ά η ός πό π ω θ µ, ό ο οιχο µπρο ι ό άθι µ πρ π ι µ ι ηθ προς µπρός ι ώ µη ρχ ι π φ µ η ιπ ω- η π ά η ου θ ος. G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά ο άθι χ ι υπο ι χυρ πό η η, όπως γι π ρά ιγ π ρ π ω η οπ θι ς ύγ ρου ης, ο ύ η WHIPS πρ π ι γχθ. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο- η ο υ ργ ο ης Volvo. ι ό η προ ς ου υ ος WHIPS χ ι π ριορι, ό η ι θ φ ο ι ά- η. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο ου υ ος, ό η ι ά πό πι οπ θι ύγ ρου η. 30

33 01 Α φά ι Σ η προ ς π ροπ - ROPS 01 Λ ι ουργ ο ύ η προ ς πό ροπ ης Volvo (ROPS) ι χ ι ο ώ ιώ ι ο χό ο ροπ ς ου υ ο- ι ου ι π ρ χ ι η γ ύ ρη υ προ π ρ π ω η υχ - ος. ο ύ η πο ι πό: ύ η θ ροπο η ης, ο RSC (Σύ η γχου Σ θ ρό η ς) ο οπο ο χι οποι ο υ ο ροπ ς π ρ π ω η πό ο ω ιγ ώ π ρό οιω ι ω π ρ π ω η π γιο θη ης. ο ι χυ ο άξω, οι ρό οι οροφ ς ι οι προ ρ ς ω ζω ώ φ ς ό θ π ρ χου ό η γ ύ ρη προ ό ο ο ο ηγό ό ο ι ο υ ο ηγό.. π ης ς 20 ι 28. ο ύ η RSC χρη ι οποι γυρο οπι ό ι θη ρ που γράφ ι γ ς η γω π υρι ς ης ου υ ο ι ου. Οι π ηροφορ ς υ ς χρη ι οποιού ι γι υπο ογι ο υ ος ροπ ς ου υ ο- ι ου. ά οπι υ ος, ο ύ η DSTC ργοποι ι, οι ροφ ς ου ι η ρ ιώ ο ι ώ φρ άρ ι ς π ρι ό ροι ροχο ως ό ου ο υ ο - η ο ι η υ άθ ιά ου. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά ο ύ η DSTC, ΠΡΟ ΟΠΟ Σ πό ο ι ς υ θ ς ο γη ης, ο ύ η RSC ιώ ι η ο ι φά- ι ου υ ο ι ου, ά υ ό η ι ό ι ι υ ιρ γι υξ - χύ η. Λ ά πά ις υ - θ ις προφυ άξ ις γι φ ο γη η. 31

34 01 Α φά ι 01 Π ργοποιο ι υ Σ η Προ ρ ς ζώ ης φ ς A ρό οι ( ι ό ι ι ρό ος υ ο ηγού) Π υρι ο ρό οι SIPS ργοποι ι Σ ωπι ύγ ρου η / ι ροπ. Σ ωπι ύγ ρου η B Σ π υρι ύγ ρου η B ρό ος οροφ ς IC Σ π υρι ύγ ρου η / ι ροπ B. Σύ η προ ς πό ρ υ ι ό ο υχ WHIPS RSC Σ ύγ ρου η πό π ω. Σ πό ο ους ιγ ούς π ρό οι ς ά ις π γιο θη η ου υ ο ι ου. A ο π ω ρι ό άθι ι θ ι προ ρ ζώ ης φ ς. B ο άξω ου υ ο ι ου πορ π ρ ορφωθ η ι ά π ρ π ω η ύγ ρου ης χωρ ς ο ξου οι ρό οι. Π ράγο ς όπως η ηρό η ι ο άρος ου ι ι ου πρό ρου ης, η χύ η ου υ ο ι ου, η γω πρό ρου ης. π. πηρ άζου ο ρόπο ργοπο η ης ω ι φόρω υ η ά ω φ ς. ά οι ρό οι φου ώ ου, υ ι ού ξ ς: ά υρ η ου υ ο ι ου. Volvo υ ι ά ο φ ρ ξου ιο ο- η ο υ ργ ο ης Volvo γι πι- υ. Μη ο ηγ ο υ ο η ο ά ο ξου οι ρό οι. Volvo υ ι ά θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo η ι ά η ω ξ ρ η ά ω ω υ η ά ω φ ς ου υ ο ι ου. πι οι ω γι ρό. Σ Μ ΩΣ υ SIPS, IC, ρό ω ι ρω ω ζω ώ φ ς ργοποιού ι ό ο φορά π ρ π ω η ύγ ρου ης. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ά γχου ου υ ος ρό- ω ρ ι η ρι ο ό. ά η ρι ο ό χ ι ρ χ ρό ά ο υγρό, πο υ ώ- ι ης π ρ ς. Μη πιχ ιρ ξ ι ο υ ο η ο, γι πορ ργοποιηθού οι ρό οι. ά υρ η ου υ ο ι ου. Volvo υ ι ά ο φ ρ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. 32

35 01 Α φά ι Π ργοποιο ι υ 01 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ο ηγ πο ο υ ο η ο ά χου ο ξ ι οι ρό οι. ο γη η ου υ ο ι ου θ ι ύ ο η. π - ης πορ χου υπο ζη ιά ι ά υ φ ς. π ρ - η θ η ο π ό ι η ό η που ύο ι ο φού ω ω ρό - ω πορ προ ι ρ θι ό/ ρ υ- ι ό ά ι ι ο ρ. Σ υ η π ρ π ω η, ξ π ύ ρύο ρό. χύ η η οπο φου ώ ου οι ρό οι ι ο υ ι ό ους πορ προ ου ρ υ ι ό ι γ ύ ο ρ όγω ρι ς. 33

36 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι π ι ιά πρ π ι άθο ι ά ι φά ι Volvo υ ι ά π ι ιά ξι ύου π ι ι ό άθι φορά προς π ω χρι ό ο ο υ ό γ ύ ρη η ι, ου άχι- ο χρι 3-4 ώ, ι η υ χ ι οηθη ι ό π ι ι ό άθι /π ι ι ό άθι φορά προς πρός χρι 10 ώ. θ η ου π ι ιού ο υ ο η ο ι ο π ι ού ος ξοπ ι ός γι η φά ιά ου υπ γορ ύο ι πό ο άρος ι ο ύψος ου π ι ιού. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς, ρ ξ η 36. Σ Μ ΩΣ Οι ο ι µο που φορού η θ η ω π ι ιώ ο υ ο η ο ι φ ρου πό χώρ χώρ. η ρωθ γι η ο οθ που ι χύ ι η χώρ ς. π ι ιά, ξ ρ ως η ι ς ι ύψους, πρ π ι άθο ι ο υ ο η ο ω ά φ ι. Μη φ πο π ι ιά άθο ι η γ ιά ω πι ώ. Ο ξοπ ι ός φ ς ης Volvo γι π ι- ιά χ ι χ ι ι ι ά γι ο υ ο η ό ς. Volvo υ ι ά η χρ η υθ ι ού ξοπ ι µού φ ς ης Volvo ώ ι φ ι η ω οποθ η η ι οχ ω ηµ ω ρ ω ης ι ω χ - ι ώ προ ρ η ά ω. Σ Μ ΩΣ ά χ πορ ς ά η οποθ η η ξοπ ι ού φ ς γι π ι ιά, πι οι- ω ο υ γι φ - ρ ς ο ηγ ς. Π ι ι ά θ π μ π π μ π μ μ. G Σ Μ ΩΣ Ό χρη ι οποι ά προ ό ξοπ ι ού φ ς γι π ι ιά, ι η - ι ό ι ά ις ο ηγ ς οποθ η- ης που π ρ χο ι ο ά ο προ ό. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ους ιµά ς ρ ω ης ου π ι ι ού θ ος η οριζό ι ρά ο ρύθ ι ης ου θ ος, ρι, ους ο ηγούς ις ο ούς που ρ ο ι ά ω πό ο άθι. ιχ ηρά ά ρ πορ προ ου ζη ιά ους ιµά ς. ρ ξ ις ο ηγ ς γ ά ης ου π ι ι ού θ ος γι η ω οποθ - η η. Θ η ω π ι ι ώ θι ά ω Μπορ οποθ : π ι ι ό άθι / οηθη ι ό π ι ι ό άθι- η θ η ου υ ο ηγού η προ πόθ η ό ι ο ρό ος υ ο ηγού ι ργοποιη ος 1. π ρι ό ρ π ι ι ά θ / οηθη ι ά π ι ι ά θ ο π ω άθι. 1 ι π ηροφορ ς χ ι ά η ργοπο η η/ π ργοπο η η ου ρό ου (SRS), ρ ξ η

37 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 οποθ πά ο π ι ι ά θ / οηθη ι ά π ι ι ά θ ο π ω άθι- ά ο ρό ος ου υ ο ηγού ι ργοποιηµ ος. ά ο ξ ι ο ρό ος, ο π ι που άθ ι π ι ι ό άθι η θ η ου υ ο ηγού πορ ρ υ ι ο ρά. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη άζ πο π ι π ι ι ό άθι- οηθη ι ό π ι ι ό άθι η θ η ου υ ο ηγού ά ο ρό ος υ ο ηγού (SRS) ι ργοποιη ος. 2 Ά ο ύψος ι ρό ρο πό 140 cm πρ π ι άθο ι ο άθι ου υ ο ηγού ά ο ρό ος (SRS) ι ργοποιη ος. Π ρά ιψη ρη ης ης π ρ πά ω ο ηγ ς πορ θ ι υ ο η ζω ου ό ου. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ οηθη ι ά π ι ι ά θ /π ι ι ά θ ι ό ά ο ύ η ριξης που πορ ου πά ο ου- π ο γ ος ης ζώ ης φ ς πρ π ι χρη ι οποιού ι, θώς πορ προ ου ού ιο ά οιγ ης ζώ ης φ ς. Φρο ζ ώ ο πά ω ου π ι- ι ού θ ος η ου πά ο π ρ πρ ζ. Πι ρ ου π π, ι π ηροφορ ς χ ι ά ο ργοποιη ο/ π ργοποιη ο ρό ο (SRS), ρ ξ η 24. }} 35

38 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι Συ ι ώ π ι ι ά θ 3 Βάρος Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά Μπρο ι άθι ( π ργοποιη ο ρ ο) ρ φι ό άθι Volvo (Volvo Infant Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου γ ρι η ύπου: E (U) Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά Ο ά kg Π ι ι ό άθι φορά προς π ω (Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ - ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) 3 ι ά π ι ι ά θ ο υ ο η ό ς πρ π ι υ π ρι ά ι η ω ιό η οχη ά ω ου υ πρ π ι ι γ ρι ύ φω ο ο ι ό φ ς ECE R44. 36

39 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 Βάρος Ο ά kg Ο ά kg Ο ά kg Ο ά kg Ο ά 2/ kg Μπρο ι άθι ( π ργοποιη ο ρ ο) Π ι ι ό άθι φορά προς π ω (Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ - ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς γ ρι η ύπου: E (L) Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς πρός, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου. γ ρι η ύπου: E (U) οηθη ι ό π ι ι ό άθι ι χωρ ς π ά η (Booster Cushion with and without backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) }} 37

40 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι Βάρος Ο ά 2/ kg Μπρο ι άθι ( π ργοποιη ο ρ ο) οηθη ι ό π ι ι ό άθι Volvo π ά η (Volvo Booster Seat with backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) L: ά η ο γι ι ι ά π ι ι ά θ. υ ά π ι ι ά θ χ ι προορ ζο ι γι χρ η ι ι ό ο ο υ ο ι ου, η ηγορ π ριορι ης η ι-γ ι ς χρ ης. U: ά η ο γι π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η υ η ηγορ άρους. UF: ά η ο γι π ι ι ά θ φορά προς πρός γ ρι γι γ ι χρ η υ η ηγορ άρους. Βάρος ρη ιρά θι ά ω, π ϊ ά θ A ρη ιρά θι ά ω, ρι άθι A Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά ρ φι ό άθι Volvo (Volvo Infant Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου. γ ρι η ύπου: E (U) ρ φι ό άθι Volvo (Volvo Infant Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι- ου. γ ρι η ύπου: E (U) ρ η ιρά θι ά ω π θ ι ο η Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά ρ φι ό άθι Volvo (Volvo Infant Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι ο ύ η ρ ω ης ISOFIX. γ ρι η ύπου: E (L) 38

41 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 Βάρος ρη ιρά θι ά ω, π ϊ ά θ A ρη ιρά θι ά ω, ρι άθι A Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά Π ι ι ό άθι φορά προς π ω (Child Seat) - π ι- ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου, ι ά ς ι πό ι ριξης. γ ρι η ύπου: E (L) Π ι ι ό άθι φορά προς π ω (Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ - ς ου υ ο ι ου, ι ά ς ι πό ι ριξης. γ ρι η ύπου: E (L) ρ η ιρά θι ά ω π θ ι ο η Ο ά 0 <10 ι ά Ο ά 0+ <13 ι ά Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Ο ά kg Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό- ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι- ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) }} 39

42 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι Βάρος ρη ιρά θι ά ω, π ϊ ά θ A ρη ιρά θι ά ω, ρι άθι A Ο ά kg Π ι ι ό άθι φορά προς π ω (Child Seat) - π ι- ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) Π ι ι ό άθι φορά προς π ω (Child Seat) - π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ - ς ου υ ο ι ου, ι ά ς ι πό ι ριξης. γ ρι η ύπου: E (L) ρ η ιρά θι ά ω π θ ι ο η Ο ά kg Britax Fixway π ι ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι ο ύ η ρ ω ης ISOFIX ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) Ο ά kg Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η. (U) Ο ά kg Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό- ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι- ι ό άθι φορά προς π ω, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου ι ι ά ς. γ ρι η ύπου: E (L) 40

43 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 Βάρος ρη ιρά θι ά ω, π ϊ ά θ A ρη ιρά θι ά ω, ρι άθι A Ο ά kg Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό- ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι- ι ό άθι φορά προς πρός, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου. γ ρι η ύπου: E (U) Π ι ι ό άθι Volvo φορά προς π ω/π ρι ρ φό ο π ι ι ό άθι (Volvo Convertible Child Seat) - π ι ι ό άθι- φορά προς πρός, που φ ζ ι η ζώ η φ ς ου υ ο ι ου. γ ρι η ύπου: E (U) ρ η ιρά θι ά ω π θ ι ο η Ο ά 2/ kg οηθη ι ό π ι ι ό άθι ι χωρ ς π ά η (Booster Cushion with and without backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) οηθη ι ό π ι ι ό άθι ι χωρ ς π ά η (Booster Cushion with and without backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) οηθη ι ό π ι ι ό άθι ι χωρ ς π ά η (Booster Cushion with and without backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) }} 41

44 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι Βάρος ρη ιρά θι ά ω, π ϊ ά θ A ρη ιρά θι ά ω, ρι άθι A Ο ά 2/ kg οηθη ι ό π ι ι ό άθι Volvo π ά η (Volvo Booster Seat with backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) οηθη ι ό π ι ι ό άθι Volvo π ά η (Volvo Booster Seat with backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) ρ η ιρά θι ά ω π θ ι ο η οηθη ι ό π ι ι ό άθι Volvo π ά η (Volvo Booster Seat with backrest). γ ρι η ύπου: E (UF) Ο ά 2/ kg ω ω ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι (Integrated Booster Cushion) - ι θ ι ως προ ιρ ι ός ξοπ ι ός που οποθ ι ο ργο ά ιο. γ ρι η ύπου: E (B) L: ά η ο γι ι ι ά π ι ι ά θ. υ ά π ι ι ά θ χ ι προορ ζο ι γι χρ η ι ι ό ο ο υ ο ι ου, η ηγορ π ριορι ης η ι-γ ι ς χρ ης. U: ά η ο γι π ι ι ά θ γ ρι γι γ ι χρ η υ η ηγορ άρους. UF: ά η ο γι π ι ι ά θ φορά προς πρός γ ρι γι γ ι χρ η υ η ηγορ άρους. B: ω ω π ι ι ά θ γ ρι γι υ η ηγορ άρους. A Σ η π θ ι ο η, η ιρά ω θι ά ω πρ π ι ρ ι ρ π ω ό χρη ι οποι π ι ι ό άθι. 42

45 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 ω ω ο οηθη ι π ι ι άθι * ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη άζ πο π ι π ι ι ό άθι- οηθη ι ό π ι ι ό άθι η θ η ου υ ο ηγού ά ο ρό ος υ ο ηγού (SRS) ι ργοποιη ος. Ά ο ύψος ι ρό ρο πό 140 cm πρ π ι άθο ι ο άθι ου υ ο ηγού ά ο ρό ος (SRS) ι ργοποιη ος. 4 Π ρά ιψη ρη ης ης π ρ πά ω ο ηγ ς πορ θ ι υ ο η ζω ου ό ου. Ά οιγ ου οηθη ι ο π ι ι ο θ ος G G ο ω ω ο π ι ι ό οηθη ι ό άθι- ης Volvo γι ο π ω ρι ό άθι ι ι ι ά χ ι ο ώ π ρ χ ι η γ ύ ρη υ φά ι γι π ι ιά. ο ω ω ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι- ι γ ρι ο γι π ι ιά άρους ξύ 15 ι 36 ι ώ, ά χρη ι οποι ι υ υ ό ο ι ς ζώ ς φ - ς. 1. ρ ξ η η προ ι π υρά ου οηθη ι ού π ι ι ού θ - ος προς πρός ι η υ χ ι προς πά ω γι υψωθ ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι. 2. Πιά η ά η ου θ ος µ ύο χ ρι ι πρώξ η προς π ω. 3. Σπρώξ η χρι φ ι η θ η ης. 4 ι π ηροφορ ς χ ι ά ο ργοποιη ο/ π ργοποιη ο ρό ο (SRS), ρ ξ η 24. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 43

46 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο π ι ι ό οηθη ι ό άθι πρ π ι ι φ ι ο πρι θ ι ο π ι. γξ ά : η ζώ η φ ς ι φ ι η. η ζώ η φ ς ρ ι π φ µ ο ώµ ου π ι ιού ι ι χ ρ χ ι ρ ψ ι θώς ι ό ι π ρ ά ω ά πά ω πό ο ώµο ου π ι ιού. ο οριζό ιος ι ά ς ρ ι χ η ά πά ω πό η ά η γι ι η προ-. η ζώ η φ ς π ρ ά πό ο ι ό ου π ι ιού ά ω πό ο ώ ο. Ρυθµ προ ι ά ο προ φ ο ου θ µ ος ώ ι ά η ο γι ο ύψος ου π ι ιού. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Volvo υ ι ά υχό πι υ ι - ά η πρ γ οποι ι ό ο πό ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Μη ά ροποποι ις προ θ ς ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι. ο ω ω ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι χ ι υπο ι χυρ πό η η, όπως γι π ρά ιγ π ρ π ω η ύγ ρου ης, πρ π ι ι θ ο ό ηρο. ό η ι ο οηθη ι ό π ι- ι ό άθι φ ι χ ι υπο ζη ιά, η προ υ ι ου ι ό η πορ χ ι ιωθ. ο οηθη ι ό π ι- ι ό άθι πρ π ι ι θ π ης ά π ρου ιάζ ι γά η φθορά. Α π ω η ου οηθη ι ο π ι ι ο θ ος 1. ρ ξ η προς πρός. 2. Μ ι ο οηθη ι ό π ι ι ό άθι- ι πι ο χρι φ ι. Σ Μ ΩΣ Μη ξ χ ά µ ζ ψ ο οηθη ι ό άθι πρι ά η π ά η ου π ω θ µ ος. ι ρι ς φ ς π ι ιώ, π ω π ρ ς Μπορ πο ο ώ χ ιρι ρι γι π ω η ρι ά π ράθυρ ι ις ς γι ις π ω πόρ ς, ώ η ο γου πό. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς ρ ξ η 143. Σ η ριξης ISOFIX γι π ι ι ά θ * η ρ ω ης γι ο ύ η ISOFIX ι υ π ω πό ο ά ω ης π ά ης ω π ω ρι ώ θι ά ω. G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

47 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 θ η ω η ω ρ ω ης ι ύ ι πό ύ ο που υπάρχου η π - υ η ης π ά ης (. προηγού η ι ό ). Πι ο ξι άρι ης ρ ς ου θ - ος γι πο πρό η η ρ ω ης. ά η ρ ω η ου π ι ι ού θ ος η ριξης ISOFIX, ο ουθ πά ις ο ηγ ς οποθ η ης ου - υ. ηγορ ς γ θους π ι ι ά θ χου ι φορ ι ά γ θη όπως ι υ ο η. υ ό η ι ό ι ιριάζου ό π ι ι ά θ ό ο υ ο ι ω. ι ο όγο υ ό, υπάρχ ι ι ξι ό η η ά γ θος γι π ι ι ά θ ύ η ρ ω ης ISOFIX, προ ι ου ο χρ ης ι υ ο υ θ η πι ογ ου ω ού π ι ι ού θ ος (. π ρ ά ω π ). A B B1 C D E Π ριγρ φ Π ρους γ θους π ι ι ό άθι φορά προς πρός Μι ρού γ θους (. 1) π ι ι ό άθι φορά προς πρός Μι ρού γ θους (. 2) π ι ι ό άθι φορά προς πρός Π ρους γ θους π ι ι ό άθι φορά προς π ω Μι ρού γ θους π ι ι ό άθι φορά προς π ω ρ φι ό άθι φορά προς π ω ηγορ γ θους ηγορ γ θους F G Π ριγρ φ γ άρ ιο ρ φι ό άθι, οποθ η ης ρι ρά γ άρ ιο ρ φι ό άθι, οποθ η ης ξιά ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πο η οποθ ο π ι ο άθι- ου υ ο ηγού, ά ο ρό ος υ ο ηγού ι ργοποιη ος. Σ Μ ΩΣ ά ο π ι ι ό άθι ISOFIX γράφ ι ξι ό η η γ θους, ο ο ο ου υ ο ι ου πρ π ι υπάρχ ι η ω οχη ά ω οπο πορ οποθ ηθ ο π ι ι ό άθι-. Σ Μ ΩΣ Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο ης Volvo γι προ ά ις χ ι ά π ι ι ά θ - ISOFIX που υ ι ά η Volvo. }} 45

48 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι ποι π ι ι ο θ ος ISOFIX πος π ι ι ο θ ος Βάρος ηγορ γ θους ρ φι ό άθι γ άρ ιο max 10 kg (0 9 η ώ ) θ γι οποθ η η π ι ι ώ θι ά ω ISOFIX Μπρο ι άθι Α ρι π ω άθι F X X G X X ρ φι ό άθι, φορά προς π ω ρ φι ό άθι, φορά προς π ω Π ι ι ό άθι, φορά προς π ω max 10 kg (0 9 η ώ ) max 13 kg (0 12 η ώ ) 9-18 kg (9-36 η ώ ) E X OK (IL) E X OK (IL) D X OK (IL) C X OK (IL) D X OK (IL) C X OK (IL) 46

49 01 Α φά ι Προ γι ο π ι 01 πος π ι ι ο θ ος Βάρος ηγορ γ θους Π ι ι ό άθι φορά προς πρός 9-18 kg (9-36 η ώ ) θ γι οποθ η η π ι ι ώ θι ά ω ISOFIX Μπρο ι άθι Α ρι π ω άθι B X OK A (IUF) B1 X OK A (IUF) A X OK A X: θ η ISOFIX ι ά η η γι π ι ι ά θ ISOFIX υ η ηγορ άρους / ι ύψους. IL: ά η ο γι ι ι ά π ι ι ά θ ISOFIX. υ ά π ι ι ά θ χ ι προορ ζο ι γι χρ η ι ι ό ο ο υ ο- ι ου, η ηγορ π ριορι ης η ι-γ ι ς χρ ης. IUF: ά η ο γι π ι ι ά θ ISOFIX φορά προς πρός οπο ι γ ρι γι γ ι χρ η υ η ηγορ άρους. A Volvo υ ι ά π ι ι ά θ φορά προς π ω γι υ η η ι ι ο ά. (IUF) }} 47

50 01 Α φά ι 01 Προ γι ο π ι Ση ρ ω ης γι π ι ι άθι ο υ ο η ο ι θ ι ά ω η ρ ω- ης γι π ι ι ά θ. υ ά η ρ ω ης ρ ο ι η π ω π υρά ω π ω θι ά ω. ά ω η ρ ω ης ου ι ι ά προορ ζο ι γι χρ η π ι ι ά θ φορά προς πρός. Volvo υ ι ά ι ρά π ι ιά άθο ι π ι ι ό άθι φορά προς π ω χρι η γ ύ ρη υ η ι. G Σ Μ ΩΣ η υ ά υπάρχου ό ο η ύ- ρη ιρά θι ά ω υ ο η π ά θ ω. ιπ ώ η π ά η ου θ ος προς πρός γι πο πρό η η ρ ω ης. ι π ο ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά ο ρόπο που πρ π ι φ γγ ο π ι ι ό άθι ά ω η ρ ω ης, ρ ξ ις ο ηγ ς ου υ ου θ ος. Συ π ηρω ι ς ηχ ι ς φά ι ης ζώ ης φ ς (ALR/ ELR) 5 ζώ η φ ς ο ρο ης ύ ρης ιράς θι ά ω χ ι υ π ηρω - ι ό ηχ ι ό φά ι ης (ALR/ELR). Ο ηχ ι ός υ ός ρ ά η ζώ η φ ς ω η ι ι υ ο ύ ι ι η οποθ - η η π ι ι ού θ ος. ά η οποθ η η π ι ι ού θ ος η ο θ ι ης ζώ ης φ ς: 1. φ η ζώ η φ ς ο π ι- ι ό άθι ύ φω ις ο ηγ ς ου υ ου π ι ι ού θ - ος. 2. ρ ξ ξω ο ό ηρη η ζώ η φ - ς. 3. φ η ζώ η φ ς πι ζο ς η ι γ ώ η πόρπη ης ζώ ης. Ό η ζώ η φ ς φ ι, θ ου χ ρ ηρι- ι ό " ι ". 4. φ ο ηχ ι ό ης ζώ ης ρ - ξ ι η ζώ η φ ς ό ω η ώ γύρω πό ο π ι ι ό άθι. ζώ η φ ς θ ά ι ηχ ι ό χο. υ ό ι φυ ιο ογι ό. υ ός ο ηχ ι ός φά ι ης π ργοποι ι υ ό ό η ζώ η φ ς π φ ι πό η πόρπη ι υ ιχθ η ρχι ης θ η. ά χ οποιο πο πρό η ά η οποθ η η ξοπ ι ού φ ς γι π ι- ιά, πι οι ω ο υ ους γι φ ρ ς ο ηγ ς. 5 υ ό ος ηχ ι ός φά ι ης/μηχ ι ός φά ι ης ης άγ ης. 48

51 01 Α φά ι 01 49

52 πι όπη η, ρι ρο ο ο πι όπη η, ξιο ο ο Π ς γχου η πόρ ου ο ηγού Π ς οργά ω ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς Οθό η π ηροφοριώ ι όπ ς η ρι ο ό Π ς φώ ω ρι ρός µοχ ο ι όπ ης πο ογι ς ξι ου* ξιός µοχ ο ι όπ ης Σύ η cruise control* Φρ ο άθ υ ης, ρ υ ο ό ης,. π ρι ά π ράθυρ Π ράθυρ, ω ρι ός θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς ρι η ιοροφ * * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

53 ΌΡ Ν Χ Ρ Σ Ρ

54 02 Όργ ι χ ιρι ρι πι πη η, ρι ρο ο ο 02 52

55 02 Όργ ι χ ιρι ρι πι πη η, ρι ρο ο ο Π ς φώ ω ρ γωγο ο π ό Οθό η ης θ ρ ο ρ ς Ο ό ρο, ο ρ ξι ιού, ύ η cruise control χύ ρο Φ ς Σ ροφό ρο ξω ρι θ ρ ο ρ, ρο όι, θ η χύ η ς ης υ ου ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς ρ γωγο ο π ό Ν ου πά ι υ ο ηγού άρ χο ύ η Σύ η ιµ ι µού ο θ ρι ρ ς Π η ρο όγιο γι η φω ο/ηχο ύ- η Π ς οργά ω όρ Σύ η cruise control Φ ς, ι όπ ης ς- γά ης ά- ς, ου π READ Χ ιρόφρ ο π υθ ρω η φρ ου άθ υ ης ι όπ ς, φώ άγ ω ης ω ρι ός φω ι ός Χ ιρι ριο η ιοροφ ς π θύ ι η ζώ ης φ ς ω ρι ός θρ π ης 02 53

56 02 Όργ ι χ ιρι ρι πι πη η, ξιο ο ο 02 54

57 02 Όργ ι χ ιρι ρι πι πη η, ξιο ο ο Π ς φώ ω ρ γωγο ο π ό ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς ης υ ου ξω ρι θ ρ ο ρ, ρο όι, θ η χύ η ς Σ ροφό ρο Φ ς χύ ρο Ο ό ρο, ο ρ ξι ιού, ύ η cruise control ης θ ρ ο ρ ς Οθό η ρ γωγο ο π ό Ν ου πά ι υ ο ηγού άρ χο ύ η Σύ η ιµ ι µού Φ ς, ι όπ ης ς- γά ης ά- ς, ου π READ Χ ιρόφρ ο Σύ η cruise control όρ Π ς οργά ω Π η ρο όγιο η φώ ου/ηχο υ - ος ο θ ρι ρ ς π υθ ρω η φρ ου άθ υ ης ι όπ ς, φώ άγ ω ης ω ρι ός φω ι ός Χ ιρι ριο η ιοροφ ς π θύ ι η ζώ ης φ ς ω ρι ός θρ π ης 02 55

58 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ς γχου η π ρ ου ο ηγο Π ς γχου 02 G φά ι, γι ό ς ις πόρ ς φά ι η η ρι ώ π ρ θύρω ις π ω πόρ ς Χ ιρι ρι η ρι ώ π ρ θύρω ου π ρύθ ι ης ξω ρι ού θρ π η 56

59 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ς οργά ω 02 G ης θ ρ ο ρ ς φ ζ ι η θ ρ ο ρ ου υ ος ψύξης ου ι η ρ. ά ο ης φ ά ι η ό ι η ζώ η, θ φ ι χ ι ό υ η οθό η. Μη ξ χ ά ό ι πρό θ φώ προ ά πό η χάρ ι γωγ ς ρ ιώ ου η ψυ ι ι ό η ου υ ος. Οθό η Σ η οθό η φ ζο ι η ρω ι ά ι προ ι οποιη ι ά η ύ. χύ ρο χ ι η χύ η ου υ ο ι ου. Μ ρι ο χι ιο ρη ς T1 ι T2 Χρη ι- οποιού ι γι η ρη η ι ρώ πο- ά ω. ο ξ ψηφ ο φ ζ ι ου χι ιο ρου. Πι ο ου- π π ρι ό ρο πό 2 υ ρό π γι η ο ρι ό χι ιο ρη. Μ ύ ο ο πά η ου ου πιού πορ πι γ ι ά ους ρι ούς χι ιο ρη ς. ης υ ος cruise control. Ο ι ός χι ιο ρη ς χ ι η υ ο- ι πό η που χ ι ι ύ ι ο υ ο η ο. ι ι υχ γά ης ά ς Προ ι οποιη ι υχ Σ π ρ π ω η ά ης, ά ι η υχ ι η οθό η φ ζ ι χ ι ό υ. Σ ροφό ρο χ ι ις ροφ ς ου ι η ρ χι ιά ς ροφ ς ά π ό (...). Μη φ ο ό ου ροφό ρου ι ρχ ι η ό - ι η π ριοχ. ιξη υ ό ου ι ω ου χυ ω ώ φ ζ ι η πι γ η χ η. ιξη ξω ρι ς θ ρ ο ρ ς Ό η θ ρ ο ρ υ ι ξύ +2 C ι -5 C, η οθό η φ ζ ι ο ύ ο ο ι ς ιφά ς χιο ιού. υ ό πο προ ι οπο η η ό ι ο ο ό- ρω χ ι ι ο ι θηρό όγω πάγου. Ο ης ξω ρι ς θ ρ- ο ρ ς πορ χ ι φρώς υψη ό ρη ι πό η πρ γ ι θ ρ- ο ρ ά ο υ ο η ο χ ι π ρ - ι θ υ ο. }} 57

60 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ς οργά ω 02 ου π γι ο ρο όι Π ρι ρ ψ ο ου π γι ρυθ η ώρ. Ό η υχ άψ ι ο π οργά- ω, η άθ η ου υ ου ο ρ ζ ρ- ουάρ ι χ η - υ π ηρώ ύ- ι ο ο υ ο ό ρο υ ό.. π - ης πο ογι ς ξι ου. 73. ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς Φ ς ρι ρό/ ξ 58

61 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς γχος ι ουργ ς, υχ ς Ό ς οι ι ι ς ι οι προ ι οποιη ι ς υχ ς 1 ά ου ό γυρ ζ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II πρι πό η η η ου υ ο ι ου. Μ υ ό ο ρόπο π ηθ ύ ι η ι ουργ ω προ ι- οποιη ι ώ / ι ι ώ υχ ιώ. Μό ις ο ι η ρ ς θ ι ουργ, ό ς οι υχ ς πρ π ι ου ός πό η υχ ου χ ιρόφρ ου που ι ό ο ό π ργοποι ο χ ιρόφρ ο. ά ο ι η ρ ς θ ι- ουργ ός 5 υ ρο π ω, ου ό ς οι υχ ς ός πό η υχ ιξης ά ης ο ύ η πο πώ υ ρ ω ι η υχ χ η ς π - ης ιού. Ορι ς υχ ς πορ ι ργ ς, ά ογ ις προ ι γρ φ ς ου υ ο ι ου. Λυχ ς ο ρο ου π οργά ω υ ς οι ξ ις φω ζο ι ό ι ο ρι ο φως, ά ογ η ο ρό η ης ά ης. ι ο ο ο: 1. Σ φ ς η ο. Μη ο ηγ π ρι ό ρο. Μη υ χ ο ηγ. 2. ι ά ις π ηροφορ ς που φ ζο- ι η οθό η. 3. πο ο πρό η ύ φω ις ο ηγ ς η οθό η π υθυ θ υ ργ ο. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η- ο υ ργ ο ης Volvo. ο ύ ο ο ι ο υ φ ζο ι χρι πο θ η ά η. ρι ο ο ο: ι ά ο υ ης οθό ης. ιορθώ η ά η! ο υ ι ά π ο ου π READ, ρ ξ η 63, ι υ ό ά πό 2 π ά Σ ορι ους ύπους ι η ρω, ο ύ ο ο χ η ς π ης ιού χρη ι οποι ι. Οι προ ι οποι ις φ ζο ι η ορφ η ύ ος η οθό η, ρ ξ η 233. }} 59

62 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς 02 Σ Μ ΩΣ ά φ ι ο υ TIME FOR REGULAR SERVICE, η υχ ι ο υ ου ά π ο ου π READ ου υ ό ά πό 2 π ά. ι ι ς υχ ς Β ά η ο η ABS ά άψ ι υ η υχ, ο ύ ηµ ι ουργ. ο ο ι ό ύ ηµ π η ης ου υ ο ι ου υ χ ζ ι ι- ουργ, ά χωρ ς η ι ουργ ABS. 1. Σ µ ο υ ο η ο φ ς µ ρος ι ο ι η ρ. 2. Θ πά ι ι ουργ ο ι η ρ. 1. Σ ο υ ο η ο φ ς η ο ι γξ η άθ η ο οχ ο υγρού φρ ω, ρ ξ η ά η άθ η ο οχ ο ρ ι ά ω πό η ιξη MIN, ό πρ π ι υ χ ο ηγ, ά φρο - γι η φορά ου υ ο η ου. Volvo υ ι ά ο υ ο η ο φ ρθ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο ου υ - ος π η ης. ά οι προ ι οποιη ι ς υχ ς BRAKE ι ABS άψου υ όχρο, χ ι υπάρχ ι ά η ο ύ η οµ ς ης ύ µης π η ης. ά η άθ η ου υγρού φρ ω ι ο ι ά οι υχ ς π ρ ου ς, ο ηγ πο ύ προ ι ά ο υ ο η ο χρι ξου ιο ο η- ο υ ργ ο που υ ι ά ι πό η Volvo γι γχο ου υ ος π η- ης. ά η άθ η ο οχ ο υγρού φρ ω ρ ι ά ω πό η ιξη MIN, ό πρ π ι υ χ ο ηγ. ο υ ο η ο πρ π ι φ ρθ ξου ιο ο η ο υ ργ ο που υ ι ά ι πό η Volvo γι γχο ου υ ος π η ης. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά οι υχ ς BRAKE (φρ ω ) ι ABS άψου υ όχρο, υπάρχ ι υ ος ο θη ης ου π ω ος ου υ ο ι- ου π ρ π ω η πό ο ου φρ ρ - ος. 3. Volvo υ ι ά ο ηγ χρι ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο ου υ ος ABS ά η υχ π ρ ι η. Β ά η ο η π η ης ά ά ι υ η υχ, χ ι ι πο ύ χ µη η άθµη ου υγρού φρ ω. 1. Σ µ ο υ ο η ο φ ς µ ρος ι ο ι η ρ. 2. Θ πά ι ι ουργ ο ι η ρ. ά ου ι οι ύο υχ ς, υ χ - η ο γη η. ά οι υχ ς π ρ ου ς, γξ η άθ η ο οχ ο ου υγρού φρ ω, ρ ξ η 236. π θ ι η ζώ ης φ ς υ η υχ ά ι ά άποιος πι ά ης ο άθι ου ο ηγού ου υ ο ηγού χ ι προ θ η ζώ η φ - ς. 60

63 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς Χ η π η ιο 2 ά υ η υχ άψ ι ά η ο γη η, ηµ ι ό ι η π η ιού ου ι η ρ ι πο ύ χ µη. Σ µ ως ο ι η ρ ι γξ η άθµη ιού ο ι η ρ. Συµπ ηρώ ά ι, ά ι π ρ η ο. ά η υχ άψ ι ώ η άθ η ιού ι ο ι, π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο που υ ι ά ι πό η Volvo. Σ η πο πώ υ ρ ω ά η υχ άψ ι, χ ι η ι ό ι υπάρχ ι ά η ο ύ η πο πώ υ ρ ω ου υ ο ι ου. Volvo υ ι ά ο ηγ χρι ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο. Α ρ οι SRS ά υ η υχ π ρ ι η άψ ι ά η ο γη η, η ι ό ι υπάρχ ι ά η η πόρπη ης ζώ ης φ - ς υ SRS, SIPS IC. Volvo υ ι ά ο ηγ π υθ ς χρι ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο. Ο ά ης φορ ζ ι ά υ η υχ άψ ι ά η ο γη η, η ι ό ι χ ι η ιωθ ά η ο η ρι ό ύ η. Volvo υ ι ά πι- φ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Προθ ρ ρ ς ι η ρ (π ρ ιο ι η ρ ς) υ η υχ ά ι ά η προθ ρµ η ου ι η ρ. προθ ρ η ου ι η ρ ρχ ζ ι ό η θ ρ ο ρ ιωθ ά ω πό -2 C. ι θ ο υ ο η ο ι ουργ, πρ π ι πρώ ι η υχ. Χ ιρ φρ ο ρ ηγ ο υχ ά ι ό ο φρ ο άθ υ ης ι π η ο. Π ά πά ο ο φρ ο άθ- υ ης χρι ο ρ ά ω. Σ Μ ΩΣ υχ ά ι ξάρ η πό ο πό ο υ ά χ π ι ο φρ ο άθ υ- ης. Π ω φώ ο χ ης υ η υχ ά ι ό ι µµ ο ο π ω φως οµ χ ης. ι ι υχ ρ ι ρ υχ υ ο ι ό ι φ ς ου υ ο ι ου ι ο υ ο η ο χ ι υ θ ρ ι ρ. ά η υχ ο ι, η - ι ό ι άποιος πό ους π ρ ς ου ρ ι ρ ου υ ο ι ου π ρου ιάζ ι ά η. Σ η υ άθ ι ς, DSTC ι π ηροφορ ς χ ι ά ις ι ουργ ς ι ις υχ ς ου υ ος, ρ ξ η Σ ορι ους ύπους ι η ρω, ο ύ ο ο χ η ς π ης ιού χρη ι οποι ι. Οι προ ι οποι ις φ ζο ι η ορφ η ύ ος η οθό η, ρ ξ η 233. }} 61

64 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι ι ς ι προ ι οποιη ι ς υχ ς 02 π θ µι η οι π ρ ς χου ι ά άποι πό ις πόρ ς ο πό ου χώρου πο υώ χ ι ι ω ά, θ ργοποιηθ χ ι υπ θύ ι η γι ο ο ηγό. Χ µη χ η ά ο υ ο η ο ι ι χύ η ι ρό ρη πό 7 km/h π ρ που, ά ι η π ηροφορι υχ ι η οθό η φ - ζ ι υ όχρο ο υ DRIVER DOOR OPEN, PASSENGER DOOR OPEN, LEFT REAR DOOR OPEN RIGHT REAR DOOR OPEN. Σ ο υ ο- ό ρο υ ό ο υ ο η ο φ ς η ο ι η πόρ ο πό ου ι η ρ. ψη χ η ά ο υ ο η ο ι ι χύ η γ ύ ρη πό 7 km/h π ρ που, ά ι η υχ ι η οθό η φ ζ ι υ- όχρο πό η ύ που φ ρο ι η προηγού η π ράγρ φο. π θ ι η γι η π ρ ου χώρου πο υώ ά η πόρ ου χώρου πο υώ ι οι, η οθό η φ ζ ι ο υ TAILGATE OPEN. 62

65 02 Όργ ι χ ιρι ρι Οθ η π ηροφοριώ Μη Ό ά ι άποι προ ι οποιη ι ι- ι υχ, η οθό η µφ ζ ι ι χ ι ό µ υµ. Π ο ου π READ (1). ι ηθ ξύ ω η υ ά ω χρη ι οποιώ ς ο ου π READ. η ύ ά ης ποθη ύο ι η η ως ό ου πο θ η ά η. Σ Μ ΩΣ ά φ ι προ ι οποιη ι ό υ ώ χρη ι οποι ι ο υπο ογι ς ξι- ου, ο υ πρ π ι πι ιωθ π ώ ς ο ου π READ, γι πι- ρ ψ ο υπο ογι ξι ιού. υ STOP SAFELY A STOP ENGINE A SERVICE URGENT A Προ ι γρ φ Σ ο υ ο - η ο προ ι ά ι φά ι, ι ο ι η ρ. Σο ρός υ ος ζη ιάς. Σ ο υ ο - η ο προ ι ά ι φά ι, ι ο ι η ρ. Σο ρός υ ος ζη ιάς. Volvo υ ι ά θ ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo γξ ι ο υ ο η ο ως. υ SERVICE REQUIRED A TIME FOR REGULAR SERVICE Προ ι γρ φ Volvo υ ι ά θ ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo γξ ι ο υ ο η ο ο υ ο ό- ρο υ ό. Ώρ γι ο προγρ ι- ο ρ ις. Volvo υ ι ά θ ο ρ ις ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo. θορ ζ ι πό ο ριθ ό ω ι υθ - ω χι ιο ρω, ο ριθ ό ω η ώ που χου π ρ θ ι πό ο υ ο ρ ις ι η χρο ι ιάρ ι ι- ουργ ς ου ι η ρ. 02 SEE MANUAL A ρ ξ ο γχ ιρ ιο όχου. }} 63

66 02 Όργ ι χ ιρι ρι Οθ η π ηροφοριώ 02 υ SOOT FILTER FULL SEE MANUAL DSTC SPIN CONTROL OFF Προ ι γρ φ ο φ ρο ρά η ης ω ι ω χρ ιάζ ι ω η, ρ ξ η 159. ι ουργ ου υ - ος υ άθ ι ς ι πρό φυ ης ι π ριορι η, ρ ξ η 170 γι π ρι ό- ρ ς π ο ρ ι ς. A η ύ ος, φ ζ ι ζ π ηροφορ ς χ - ι ά ο πού χ ι φ ι ο πρό η. 64

67 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι π ς η ρι ο ι π ης 02 G Σ Μ ΩΣ ιρά ω ου πιώ πορ ι φ ρ ι. ι ι ς π ω χώρου πι ώ * Π ο ου π γι ργοποι ο ι ι- ό ο π ω χώρο ω πι- ώ. Ο ι ι ός ο π ω χώρο πι ώ π ργοποι ι ό ι ο ι - όπ ης άφ ξης. ι ρι ς φ ς γι π ι ιά ις π ω π ρ ς* ργοπο η η π ργοπο η η ου η ρι ώ ι- ριώ φ ς γι π ι ιά ις π ω πόρ ς. ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι η θ η I II. Ό οι ι ρι ς φ ς γι π ι ιά ργοποιηθού, η υχ ο ου π ά ι. Σ η οθό η φ ζ ι χ ι ό υ, ό οι ι ρι ς φ ς γι π ι ιά ργοποιού ι π ργοποιού ι, ρ ξ η 143. Α ιπ ο οι ξω ρι ο θρ π ς* υ ό ο ου π χρη ι οποι - ι γι ιπ ώ ι ους ξω ρι ούς θρ π ς, χ ξ ιπ ωθ γι ους ξ ιπ ώ ι, χ ιπ ωθ. Σ π ρ π ω η που ς ξω ρι ός θρ π ης χ ι ιπ ωθ ά άθος προς προς ξω, ά ξ ς: 1. Ρυθ ο χ ρι η θ η ου ξω ρι ού θρ π η. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 65 }}

68 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι π ς η ρι ο υρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II. 3. ιπ ώ ο ξω ρι ό θρ π η προς ι όπι προς ξω χρη ι- οποιώ ς ο ου π. Οι ξω ρι ο θρ π ς χου ώρ πι- ρ ψ ι ις ρχι ς θ ρ ς ους θ ις. Park Assist* ο ύ η ργοποι ι πά ό άζ προ ά ο υ ο η ο. Π ο ου π γι π ργοποι - / ργοποι ξ ά ο ύ η υπο ο θη ης άθ- υ ης.. π ης Απ ργοπο η η ιπ ο ι ώ ος* ι ιχ υ ώ Χρη ι οποι υ ό ο ου- π ά θ π ργοποι ο ιπ ό ω (οι πόρ ς πορού ο ξου πό ό ι- ωθού ). ο ου π υ ό πορ π ης χρη ι οποιηθ ό θ π ργοποι ους ι θη ρ ς η ης ι ης ου υ ος υ γ ρ ού*. υχ ά ι ό υ ά υ ι ι ά/ π ργοποιη, ι 146. Βοηθη ι ο προ ο ς* Χρη ι οποι υ ό ο ου- π ά θ άψ ους οηθη ι ούς προ ο ς υγχρό ως η γά η ά ω προ ο ω γι. Προ ο ς Active Xenon* ά ο υ ο η ο ι θ ι ργούς προ ο ς Xenon (Active Bending Lights, ABL), ο φως ω προ ο ω ο- ουθ η η η ου ι ο- ιού ά η ο γη η. ι- ουργ ργοποι ι υ ό ό ο υ ο η ο θ ι ι ουργ ι πορ η π ργοποι / ργοποι - π ώ ς ο οιχο ου π. υχ ο ου π ά ι ό η ι ουργ ι ργοποιη η Α γ ης προ ο ω γι ο γη η ο ξ / ρι ρ ρ ρ ο ου π π η ο ου άχι ο 5 υ ρό π. ο υ ο η ο πρ π ι ι η ο ό ρυθ ζ η η ω προ ο ω. Σ η οθό η φ ζ ι ο υ HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς ι γι ρύθ ι η ης ης προ ο ω γι προ ο ς ογό ου Dual Xenon, - ρ ξ η 191. Ρ υ ο ης/α π ρ ς* Ο ρ υ ο ό ης πορ χρη ι οποιηθ γι ξ ουάρ 12 V, όπως φορ ι ς ι η ώ η φώ ω ι ψύ ς. ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι ου άχι ο η θ η I γι ι ουργ ο ρ υ ο ό ης. Ο π ρ ς ργοποι ι π ώ ς ο ου π προς. Ό ο π ρ ς πυρ ώ ι, ο ουµπ π άγ ι προς ξω. ρ ξ προς ξω ο π ρ ι χρη ιµοποι ο πυρ ω ο ά ρο γι άψ ιγάρο. ι όγους φ - ς, άζ πά ο ά υ ο ρ υ- ο ό η ό ο χρη ι οποι. Μ γι η η ρ ύ ος 10 A. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ν φ πά ο ύ µ ο ρ υ - ο ό η ό ο χρη ιµοποι. 66 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

69 CD VOLUME POWER ABC AM FM * 0 # DEF 02 Όργ ι χ ιρι ρι ι π ς η ρι ο Σ ΜΑΝ Ο γι η η ι 10 A (120 W) ά χρη ι οποιηθ πρ ζ άθ φορά. ά χρη ι οποιηθού οι ύο ρ υ ο ό ς ( η ρι ο ό ι π ο π ω άθι ) υ όχρο, ό άθ ρ υ ο ό η υπάρχ ι ρ ύ 7,5 A (90 W). ά ο υ πι ς γι η πι υ ιά- ρη ης ι ού ης άγ ης υ - θ πό ους ύο ρ υ ο ό- ς, πρ π ι υ θ ά η υ υ ά ω ης ρ ύ ος ο ά ο ρ υ ο ό η. Σ Μ ΩΣ Ο υ πι ς γι η πι υ ιά ρη ης ι ού ης άγ ης χ ι γχθ ι γ ριθ πό η Volvo. ι π ηροφορ ς χ ι ά η χρ η ου υ ι ώ- ου ι προ ωρι ς πι υ ς ι- ού (TMK) ης Volvo, ρ ξ η 210. Α άρ GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ Χρη ι οποι άρ ( ο ου ό φ ς) ό ο υ ο η ο ι - η ο η ο όπου πορ ι πι υ ο π ρ πο ζ ι η υ οφορ. Π ο ου π γι ργοποι - η ι ουργ. G Σ η ποθά ω ης π ω π ρ πρ ζ ι ξω ρι ώ θρ π ώ ο ύ ηµ θ ρµ ης χρη ιµοποι ι γι η ποθά ω η ι η ποµά ρυ η ου πάγου πό ο π ω π ρµπρ ζ ι ους ξω ρι ούς θρ π ς. Π ο ι όπ η γι ξ ι ι η ποθά ω η ου π ω π ρ πρ ζ ι ω ξω ρι ώ θρ π ώ. υχ ο ι όπ η ά ι. υχ ο ι όπ η ά ι. ι- ουργ ποθά ω ης ά υ ό ά πό 12 π ά. Θ ρ ι προ ι ά θ ι προ ι ά θ ρ ι ό- θ, ρ ξ η γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. 02 BLIS - Σ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω * Π ο ου π γι π ργοποι ργοποι ξ ά η ι ουργ. ρ ξ η 175 γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Σ Μ ΩΣ Οι ο ι µο χ ι ά µ η χρ η ω φώ ω ι ύ ου ι φ ρου πό χώρ χώρ. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 67

70 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ς φώ ω 02 ι ά Θ η ρ η υ ό η πι ογ / ι ο ς ά ς. Μό ο ι ιά ο προ ο ω. Φώ πορ ς η ρ ς ό ο υ ο η ο ρ ι η η. υ ό η ργοπο η η ω φώ ω άθ υ ης ά η άθ υ η ου υ ο ι ου. υ ό η πι ογ ς ά- ς. Σ υ η θ η ά ι η γά η ά ι ο ι ιά ο προ- ο ω. Αυ η πι ογ ς ά ς, γά η ά 1. υρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II. 2. ά ργοποι ι ά π ρι- ρ ψ ο ι όπ η προ ο ω (1) ξιά χρι η ι ου θ η. 3. Οι προ ο ς ά ου η γά η ά ά ρ ξ ο ρι ρό οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι χρι η ρ ι ου θ η ι ο φ, ρ ξ η 71. φώ ου υ ό ό γυρ ζ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η I 0. ι όπ ς φώ ω υ ό η ι ουργ φώ ω πορ ς η ρ ς η ιάρ ι ης η ρ ς. Π ρι ροφι ός ι όπ ης γι η ρύθ ι η ύψους ης προ ο ω Π ω φώ ο χ ης Π ρι ροφι ός ι όπ ης γι η ρύθ ι η ου φω ι ού ου π οργά ω Προ ο ς Αυ η πι ογ ς ά ς* ά ργοποι ι υ ό ό γυρ ζ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II, ός ά ο ι όπ ης προ ο ω (1) ρ ι η ρι θ η. ά ι π ρ η ο, πορ π ργοποι η υ ό η πι ογ ης ς ά ς. Volvo υ ι ά θ η π ργοπο η η ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Φώ θ ης/ άθ υ ης Μπορ άψ φώ θ ης/ άθ- υ ης ξάρ η πό η θ η που ρ - ι ο η χ ιρι ριο- ι. υρ ο ι όπ η προ ο ω (1) η θ η. Ό ο η χ ιρι ριο- ι ρ ι η θ η II, φώ θ ης/ άθ υ ης ι φώ πι ς ριθ ού υ οφορ ς ι ι ρ ώς. 68 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

71 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ς φώ ω Ρ θ ι η ψους ης προ ο ω ο ύψος ης ης προ ο ω ως προς ο όρυφο άξο πορ άξ ι όγω ου φορ ου ου υ ο ι ου, πο- ο φως ω προ ο ω οχ ους π ρχό ους ο ηγούς ου θ ου ρ ύ ος. ι ο όγο υ ό, φρο ρυθ ζ ο ύψος ης ης προ ο ω. 1. υρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II. Φω ι ς οργά ω Ο π ς οργά ω φω ζ ι ό ο ρ - ι η θ η ρ ι η θ η II ι ο ι όπ ης προ ο ω (1) πό ις ρ- ι ς θ ις. η ου φω ι ού ώ ι υ ό η η ρ ι πορ ρυθ ι χ ιρο η η ύχ. Π ρι ρ ψ ο π ρι ροφι ό ι όπ η (5) πά ω ά ω γι υξ ιώ η η ου φω ι ού. Προ ο ς Active Xenon* οποθ ο ι όπ η προ ο ω (1) πό ις ι ς θ ις. 3. Π ρι ρ ψ ο π ρι ροφι ό ι όπ η (3) πά ω ά ω γι υξ ιώ, οιχ, ο ύψος ης ης προ ο ω. υ ο η προ ο ς Xenon* ι θ - ου ι ουργ υ ό ης ρύθ ι ης ύψους ης προ ο ω, ι υ πώς χου υ ό ο π ρι ροφι ό ι όπ η (3). Π ω φώ ο χ ης Μπορ άψ ο π ω φως ο χ ης ό ο υ υ ό ους προ ο ς. Π ο ου π (4). ι ι υχ γι ο π ω φως ο χ ης ο π οργά ω ι η υχ ο ου- π ά ου ό ο π ω φως ο χ ης ι ο. Σ Μ ΩΣ Οι ο ι ο που φορού η χρ η ω φώ ω ο χ ης ι φ ρου πό χώρ χώρ. Δ μ π /μ μ. ά ο υ ο η ο ι θ ι ργούς προ ο- ς Xenon (Active Bending Lights, ABL), ο φως ω προ ο ω ο ουθ η η η ου ι ο ιού ά η ο γη η. ι ουργ ργοποι ι υ ό ό ο υ ο η ο θ ι ι ουργ ι πορ η π ργοποι / ργοποι π ώ- ς ο ου π η ρι ο ό, - ρ ξ η 66. G }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 69

72 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ς φώ ω 02 Φώ πορ ς η ρ ς η ιάρ ι ης η ρ ς. ι ξοι ο ό η η υ ου, η ιάρ ι ης η ρ ς πορ πι ξ φώ πορ ς η ρ ς (Daytime Running Light) γι η πιο ργο όρ ά προ- ο ω. φώ πορ ς η ρ ς που ρ ώ ο ι ο πόι ρ ι θ ου χ ο ογ φω ι ώ ιό ω χ η ς ργ ι ς. Π ο ου π (2) ι γυρ ο ι όπ η προ ο ω (1) ξιό ροφ η ρ - ι ου θ η γι ργοποιηθού φώ πορ ς η ρ ς η η ρ. ι ουργ υ ρυθ ζ ι πό ι θη ρ φω ός γι η ά η πό φώ πορ ς η ρ ς η ά ω προ- ο ω ο ούρουπο ό ο φως η ρ ς ι ο ο. υχ ο ου π ά ι ό φώ πορ ς η ρ ς ι. Σ Μ ΩΣ ι άχι η ά ω η ργ ι ς, π ω φώ ου π ης ά η υ ό η ά η πό η ά φώ πορ ς η ρ ς. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ υ ό ο ύ η υ ά ι η ξοι ο- ό η η ργ ι ς - πορ ξιο ογ ι ό ς ις π ριπ ώ ις ά ο φως η ρ ς ι πο ύ θ ς π ρ ώς υ ό, π.χ. η ο χ η ι η ροχ. Ο ο ηγός φ ρ ι ι ρ ώς η υθύ η ι φ ζ ι ό ι ο υ ο η ο ο ηγ ι φώ ου ω ά η ι ύ φω ο ι χύο ώ ι ο ι ς υ οφορ ς. 70

73 02 Όργ ι χ ιρι ρι Αρι ρ ς µοχ ο ι π ης Θ ις οχ ο ι π η Σύ ο ο ο ι ο, φ ς Συ χ ς ο ι ο, φ ς Φ ς Συ χ ς ο ι ο ρ ξ ο οχ ο ι όπ η προς πά ω προς ά ω η ρ ι ου θ η ( ). Ο οχ ο ι όπ ης π ρ ι η ι θ η ι πορ π θ ι η ρχι θ η χ ιρο η υ ό ρ ο- ς ο ι ό ι. Σ ο ο ο ι ο ρ ξ ο οχ ο ι όπ η προς πά ω προς ά ω η θ η ( ) ι φ ο. Ο οχ ο ι όπ ης πι ρ φ ι η ρχι ου θ η. ι ά, ρ ξ ο οχ ο ι όπ η η θ η ( ) ι ι ο π υθ ς η ρχι ου θ η. γ γά ης/ ς ά ς ι άψ η γά η ά, ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ ι η θ η II. 1. υρ ο ι όπ η προ ο ω ξιό- ροφ χρι η ρ ι ου θ η, ρ ξ η ρ ξ ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι η ρ ι ου θ η (D) ι φ ο. Σι ιά ο προ ο ω ρ ξ ο οχ ο ι όπ η φρά προς ο ι ό ι η θ η (C). γά η ά ά ι ι π ρ ι - η χρι φ ο οχ ο ι όπ η. 02 Σι ιά ο προ ο ω Φω ι ός πο ά ρυ ης ι γ γά ης/ ς ά ς φ ς ο ου ρ ις φορ ς. ο ύ ο ο ο ι ο ω φ ς ι όπ - ι ως ά φ ς ρχ ου ο- ου υπο ι ύο ς γ ύθυ - ης. ιάρ ι φω ι ο πο ά ρυ ης Ορι πό ξω ρι ά φώ πορού π ρ ου, ώ ι ουργ ου ως φω ι ός πο ά ρυ ης ά ο ω ου υ ο ι ου. ά ρ θυ- ρη η ι 30 υ ρό π 1, ω ό ο πορ η άξ υ ρό π. 1. φ ιρ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης. 1 ργο ι ς ρυθ ις. 71

74 02 Όργ ι χ ιρι ρι Αρι ρ ς µοχ ο ι π ης ρ ξ ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι η ρ ι ου θ η (D) ι φ ο. 3. γ πό ο υ ο η ο ι ι ώ η πόρ. 72

75 02 Όργ ι χ ιρι ρι πο ογι ς ξι ου* ι ά READ - πι ω η Π ρι ροφι ός ι όπ ης - ύ ι η ξύ ω ού ι ω πι ογώ η ου υπο ογι ξι ου RESET η ι ός Χ ιρι ρι ι ι ηθ ξύ ω π ηροφοριώ ου υπο ογι ξι ου, π ρι ρ ψ ο π ρι ροφι ό ι όπ η (2) προς πά ω ά ω ά. Συ χ ο π ρι- ρ φ γι πι ρ ψ ο ρχι ό η ο. Σ Μ ΩΣ ά φ ι προ ι οποιη ι ό υ ώ χρη ι οποι ι ο υπο ογι- ς ξι ου, ο υ πρ π ι πι - ιωθ. πι ιώ ο υ π ώ- ς ο ου π READ ι πι ρ ψ ο υπο ογι ξι ου. Λ ι ουργ ς Ο υπο ογι ς ξι ιού φ ζ ι ις π ρ - ά ω π ηροφορ ς: --- KM/H AVERAGE SPEED --.- KM/L INSTANTANEOUS --.- KM/L AVERAGE --- KILOMETRES TO EMPTY TANK DSTC ON, ρ ξ η MPH ACTUAL SPEED 1 * AVERAGE SPEED Ό γυρ ο ι όπ η άφ ξης η θ η OFF, η ι ης ης χύ η ς ποθη ύ ι η η ι χρη ι οποι ι ως ά η γι ο υπο ογι ό ης ς ι ς η πό η φορά που θ ο ηγ ο υ ο - η ο. Μη η ι ο ου π RESET. INSTANTANEOUS ρ χου ά ω η υ µου υπο ογ ζ ι ά υ ρό π ο. Οι π ηροφορ ς η οθό η η ρώ ο ι άθ ύο υ ρό π. Ό ο υ ο η ο ι η- ο, η οθό η φ ζ ι η ιξη "----". ά η γ η η ου φ ρου 2 η ά ω η υ ου χ ι υξηθ, ρ ξ η 159. AVERAGE η ά ω η υ ου πό ο υ ο η ι ό ης ι ς. Μη η ι ο ου π RESET. Σ Μ ΩΣ ιξη ως φ ζ ι ι ρό φά, χρη ι οποι ι ύ η προθ ρ - ης ύ ι ο ά η άθ υ η*. KILOMETRES TO EMPTY TANK Ο υπο ογι ός ζ ι η η ά- ω η υ ου ά υ 30 km ι η υπο ιπό η ωφ ι η πο ό η υ- ου. οθό η φ ζ ι η ά προ γ Μό ο ορι ς γορ ς. 2 χύ ι ό ο γι π ρ ιο η υ ο η φ ρο ρά η ης ω ι ω. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 73

76 02 Όργ ι χ ιρι ρι πο ογι ς ξι ου* 02 γι η πό η που πορ ι υθ ο ύ ι ο που υπο π ι ο ρ ζ ρ ουάρ. Ό η οθό η φ ι η ιξη "--- KILOMETRES TO EMPTY TANK ", η πό- η που πορ ι ύ ι ο υ ο η ο ο υπο ιπό ο ύ ι ο ι ο- η. Συ π ηρώ ύ ι ο ο υ ο ό ρο υ ό. Σ Μ ΩΣ ιξη ως φ ζ ι ι ρό φά, χρη ι οποι ι ύ η προθ ρ - ης ύ ι ο ά η άθ υ η* άξ ι ο ρόπος ο γη ης. 2. Π ο ου π RESET (3) ι ρ - ο π η ο π π υ ρό π ου άχι ο γι η η η χύ η ι η η ά ω η υ - ου υ όχρο. Μ Λ Α/ΩΡΑ, Ρ ΧΟ ΣΑ ΑΧ Α.* 1 ρ χου χύ η φ ζ ι km/h ά ο χύ ρο ι ι θ ι ο km/h. ά ο χύ ρο ι ι θ ι ο ι /ώρ, ό η ρ χου χύ η φ ζ ι mph. Μη ι µ ς 1. πι ξ --- KM/H AVERAGE SPEED --.- KM/L AVERAGE 1 Μό ο ορι ς γορ ς. 74 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

77 02 Όργ ι χ ιρι ρι ξι ς µοχ ο ι π ης ο θ ρι ρ ς / μπ π μπ. Π ρι ροφι ός ι όπ ης ι θη ρ ς ροχ ς - ργοποιη ος/ π ργοποιη ος ο θ ρι ρ ς π ρµπρ ζ π ργοποιηµ οι Οι υ ο θ ρι ρ ς ου π ρ- πρ ζ ι π ργοποιη οι ό ο οχ ο ι όπ ης ρ ι η θ η 0. G Μ ι ρο υ ο θ ρι ρω ρ ξ ο µοχ ο ι όπ η προς πά ω γι ου οι υ ο θ ρι ρ ς µ µό ο ι ροµ. ι οπ η ι ουργ υ ο θ ρι ρω θυ ρη η ξύ ω ι - ρο ώ ω υ ο θ ρι ρω πορ ρυθ ι. υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η προς πά ω γι υξ ο ριθ ό ω ι ρο ώ. Π ρι ρ ψ ο προς ά ω γι ιώ ο ριθ ό ι ρο ώ που ού οι υ ο θ ρι ρ ς. Συ χ ς ι ουργ Οι θ ρι ρ ς ι ουργού ο ι χύ η. Οι θ ρι ρ ς ι ουργού υψη χύ η. Σ ΜΑΝ Ο ά ους χ ι ρι ούς ς, πρι ργοποι ους υ ο θ ρι ρ ς ιωθ ό ι ά ρ χου π γώ ι ι η π ρ ψ πο - ρύ υχό χιό ι πάγο πό ο προ- ι ό π ρ πρ ζ ( ι ο π ω π ρ πρ ζ). Σ ΜΑΝ Ο Χρη ι οποι άφθο ο υγρό ψ ρω ά ο θ ρι ό ου π ρ πρ ζ ους υ ο θ ρι ρ ς. Ό ι ουργού οι υ ο θ ρι ρ ς ου π ρ πρ ζ, ο π ρ- πρ ζ πρ π ι ι υγρό. Αι θη ρ ς ροχ ς* Ο ι θη ρ ς ροχ ς ιχ ύ ι η πο ό- η ρού που π φ ι ο π ρ πρ ζ ι ργοποι υ ό ους υ ο θ ρι ρ ς ου π ρ πρ ζ. Μπορ ρυθ η υ ι θη ου ι θη ρ ροχ ς πό ο π ρι ροφι ό ι όπ η. Π ρι ρ ψ ο π ρι ροφι ό ι όπ η προς πά ω γι υξ η υ ι θη- ι προς ά ω γι η ιώ. ( ά π ρι ρ ψ ο π ρι ροφι ό ι όπ η προς πά ω, οι υ ο θ ρι ρ ς ού πιπ ο ι ρο ). ργοπο η η/απ ργοπο η η ι ργοποι ο ι θη ρ ροχ ς, ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι η θ η I II ι ο οχ ο ι όπ ης ω υ ο θ ρι ρω π ρ πρ ζ η θ η 0 ( π ργοποιη οι). 02 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 75

78 02 Όργ ι χ ιρι ρι ξι ς µοχ ο ι π ης 02 ι ργοποι ο ι θη ρ ροχ ς: Π ο ου π. υχ ο ου π θ άψ ι ως ιξη ό ι ο ι θη ρ ς ροχ ς ι ργοποιη ος. ι π ργοποι ο ι θη ρ ροχ ς: Π ο ου π. υχ ο ι όπ η ι. άξ ο πρόγρ ω υ ο θ ρι- ρω ι ώ ς ο οχ ο ι όπ η προς ά ω. ά ρ ξ ο οχ ό προς πά ω, ο ι θη ρ ς ροχ ς θ π ρ ι ργός. Οι υ ο θ ρι ρ ς θ πρ γ οποι ου ά η ι - ρο ι θ πι ρ ψου ο πρόγρ ι θη ρ ροχ ς ό ι- ο οχ ο ι όπ η η θ η 0. Ο ι θη ρ ς ροχ ς π ργοποι ι υ ό ό γά ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης 5 π ά πό η ιγ που θ ο ι όπ η άφ ξης. Σ ΜΑΝ Ο Οι υ ο θ ρι ρ ς ου π ρ πρ ζ πορ θού ι ουργ ι υπο- ού ζη ιά ό ο υ ο η ο ρ ι υ ό ο π υ ριο υ ο ι ω. π ργοποι ο ι θη ρ ροχ ς π ώ ς ο ου π (2) ο η χ ιρι- ριο- ι η θ η I II. Ψ ρ ς π ρ πρ ζ/προ ο ω ρ ξ ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι γι ξ ι ι η ι ουργ ω ψ ρω π ρ πρ ζ ι προ ο ω. Ό φ ο οχ ο ι όπ η, οι υ ο θ ρι ρ ς θ πρ γ οποι ου ρ ς ι ρο ς ό η. Π η προ ο ω υπ υψη π η* ά η π ύ η ω προ ο ω υπό υψη π η ώ ι γά η πο ό η υγρού π ύ ης. ι οι ο ο ου υγρού π ύ- ης, οι προ ο ς π ο ι ό ο άθ π π η φορά που π ι ο π ρ πρ ζ ( ιά- η 10 π ώ ). π ρά ου 10 π ά ξύ ω π ύ ω ου π ρ πρ ζ, οι προ- ο ς π ο ι ξ ά υψη π η η πό η φορά που π ι ι ο π ρ πρ ζ. ρ ξ ο οχ ο ι όπ η προς ο ι ό ι γι π υθ ό ο ο π ρ πρ ζ. Μ ιω η π η ά ο οχ ο υπο π ι ό ο 1 ρο π ρ που υγρού ψ ρω ι η οθό η ου π οργά ω φ ι ο υ ό ι πρ π ι υ π ηρώ υγρό, ό η π ροχ υγρού ψ ρω ους προ ο ς ι ο π ω π ρ πρ ζ ι όπ ι. υ ό γ - ι γι οθ προ ρ ιό η ο θ ρι- ό ου π ρ πρ ζ ι η ορ ό η που π ρ χ ι. 76 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

79 02 Όργ ι χ ιρι ρι ξι ς µοχ ο ι π ης ο θ ρι ρ ς ι ψ ρ ς π ω π ρ πρ ζ ηρωθ, ο υ ο θ ρι ρ ς ρι- ς ι ρο ς ό η ο π ρ πρ ζ. ο θ ρι ρ ς πι θ ά πι ξ όπι θ ώ οι υ ο θ ρι- ρ ς ου προ ι ού π ρ πρ ζ ρ ο ι ι ουργ, ο υ ο θ ρι ρ ς ου π ω π ρ πρ ζ θ π ρά ι η ι οπ ό η ι- ουργ. 1. ά ο υ ο θ ρι ρ ς ου π ω π ρ πρ ζ ι ουργ η η ο ι χύ η, θ π ρ ι υ. 02 / π π μπ. ι οπ ό η ι ουργ υ ο θ ρι- ρω : Π ο πά ω ρος ου ου πιού. Σ θ ρ χύ η : Π ο ά ω ρος ου ου πιού. Μ ι ο οχ ο ι όπ η προς πρός γι ργοποι ο ψ - ρ ι ο υ ο θ ρι ρ ου π ω π ρ πρ ζ. Μό ις η π ύ η ου π ρ πρ ζ ο ο- 1 Μπορ π ργοποι υ η ι ουργ ( ι οπ ό η ι ουργ υ ο θ ρι ρω ά η όπι θ ). Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι η π ργοπο η η. 77

80 02 Όργ ι χ ιρι ρι Σ η cruise control* 02 ργοπο η η ι ρό ρη πό 30 km/h γ ύ ρη πό 200 km/h. Α ξη η ω η ης χ η ς Σ Μ ΩΣ προ ωρι ύξη η ης χύ η ς ( ιγό- ρο πό π ό) π ώ ς γ άζι, π.χ. ά ο προ π ρ, πηρ άζ ι η ρύθ ι η ου υ ος cruise control. Ό φ ο π ά γ ζιού, ο υ ο η ο π ρχ ι η προ θορι- η χύ η. χ ιρι ρι γι ο ύ ηµ cruise control ρ ο ι ρι ρά ου ιµο ιού. Ρύθµι η ης πιθυµη ς χύ η ς: 1. Π ο ου π CRUISE. Σ ο π οργά ω φ ζ ι η ιξη CRUISE. 2. Π ο + γι ι ώ η χύ η ου υ ο ι ου. φ ζ ι η ιξη CRUISE-ON. ο cruise control πορ ργοποιηθ ό η χύ η ου υ ο ι ου ι G υξ ιώ η χύ η π ώ- ς π ρ ο + ο. Μό ις φ ο ου π, η χύ η ου υ ο ι ου προ ρ όζ ι η χύ η. ά π ιγ ι ( ιγό ρο πό ι ό υ ρό π ο) ο +, η χύ η άζ ι ά 1 km/h 1 mph 1. G Προ ωρι π ργοπο η η Π ο 0 γι π ργοποι προ ωρι ά ο ύ η cruise control. Σ ο π οργά ω θ φ ι η ιξη CRUISE. χύ η που ρυθ - η ωρ ρ ποθη ύ ι η η. ο ύ ηµ cruise control π ργοποι ι π ης προ ωρι ά: ά π ο π ά φρ ω ά, ώ ο ηγ ηφόρ, η χύ- η ιωθ ά ω πό km/h ά ο πι ογ ς χυ ω οποθ ηθ η θ η N ά η π ρι ροφ ο ωµ ω ροχώ. 1 ά ογ ο ύπο ου ι η ρ. 78 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

81 02 Όργ ι χ ιρι ρι Σ η cruise control* πι ροφ η χ η ρ θ ι ης Π ο ου π γι - η χύ η που ρυθ - η προηγου ως. Σ ο π οργά ω φ ζ ι η ιξη CRUISE ON. 02 Απ ργοπο η η Π ο CRUISE γι π ργοποι ο ύ η cruise control. ιξη CRUISE ON ι πό ο π οργά ω. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 79

82 02 Όργ ι χ ιρι ρι Φρ ο άθ υ ης, ρ υ ο ης,. π. 02 Χ ιρ φρ ο ι ργοποι ο φρ ο άθ υ ης 1. Π υ ά ο πο όφρ ο. 2. Π ο π ά ου φρ ου άθ υ- ης ό ο ο υ ό πιο υ ά. 3. φ ο πο όφρ ο ι ιωθ ό ι ο υ ο η ο ι ι η οποιη ο. 4. ά ο υ ο η ο χ ι ι η οποιηθ, πρ π ι π ο π ά φρ - ου άθ υ ης ό η π ρι ό ρο. μ, μ. G μ, μ. Π ά φρ ου άθ υ ης Λ π φά ι ης φρ ου άθ υ ης ο φρ ο άθ υ ης ρ ι ο ύψος ου π ου,. ι ό, ι ό π ηθ π ργ ους π ω ροχούς. Σ Μ ΩΣ G Ό θ ύ ο υ ο η ο - πι- ξ η θ η P ο ι ώ ιο χυ ω. Σ άθ υ η ηφ ρ ά θ ύ ο προ ι ό ρος ου υ ο ι ου ρ ο προς η ηφορι π υρά, ρ ψ ους ροχούς θ πό ο π ζο ρό ιο. ά θ ύ ο προ ι ό ρος ου υ ο ι ου ρ ο προς η ηφορι π υρά, ρ ψ ους ροχούς προς ο π ζο ρό ιο. προ ι οποιη ι υχ ο π οργά ω ά ι ξάρ η πό ο πό ο υ ά χ π ι ο π ά ου φρ - ου άθ υ ης. 80

83 02 Όργ ι χ ιρι ρι Φρ ο άθ υ ης, ρ υ ο ης,. π. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ργοποι πά ο ο χ ιρόφρ ο ό θ ύ πι ι ς φος - η πι ογ ης θ ης P ο υ ό ο ι ώ- ιο χυ ω π ρ γι η υγ ρά- η η ου υ ο ι ου ό ς ις π ριπ ώ ις. η ρι πρ ζ µπορ χρη ιµοποιηθ γι ιάφορ ξ ουάρ, όπως φορ ι ς ι η ώ η φώ ω ι ψύ ς. χ ι χ ι - γι 12 V. Προ ι ου υπάρχ ι ροφο ο ρ ύ ος πό ο ρ υ ο ό η, ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ ι ου άχι ο η θ η I. Ρ θ ι η ι ο ιο 02 Πώς π υθ ρώ ο φρ ο άθ υ ης 1. Π υ ά ο πο όφρ ο. 2. ρ ξ η. ρι πρ ζ ο π ω άθι µ G Σ ΜΑΝ Ο γι η η ι 10 A (120 W) ά χρη ι οποιηθ πρ ζ άθ φορά. ά χρη ι οποιηθού οι ύο ρ υ ο ό ς ( η ρι ο ό ι π ο π ω άθι ) υ όχρο, ό άθ ρ υ ο ό η υπάρχ ι ρ ύ 7,5 A (90 W). ά ο υ πι ς γι η πι υ ιά- ρη ης ι ού ης άγ ης υ - θ πό ους ύο ρ υ ο ό- ς, πρ π ι υ θ ά η υ υ ά ω ης ρ ύ ος ο ά ο ρ υ ο ό η. Σ Μ ΩΣ Ο υ πι ς γι η πι υ ιά ρη ης ι ού ης άγ ης χ ι γχθ ι γ ριθ πό η Volvo. ι π ηροφορ ς χ ι ά η χρ η ου υ ι ώ- ου ι προ ωρι ς πι υ ς ι- ού (TMK) ης Volvo, ρ ξ η 210. Μπορ ρυθ ο ύψος ου ι ο ιού ι η πό ου πό ο ο ηγό. Πι προς ά ω ο χ ιρι ριο η ρι ρ π υρά ης ο ό ς ου ι ο ιού. Ρυθ η υ χ ι ο ι ό ι η θ η που ς ξυπηρ ύ ρ. π φ ρ ο χ ιρι- ριο η θ η ου, γι ι ώ ο ι ό ι. ά υ ό ι ύ ο ο, πι ο ι ό ι φρά, πι ζο ς υ όχρο προς π ω ο χ ιρι ριο. G }} 81

84 02 Όργ ι χ ιρι ρι Φρ ο άθ υ ης, ρ υ ο ης,. π. 02 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ρυθ η θ η ου ι ο ιού πρι ρχ - ο ηγ, πο η ιάρ ι ης ο γη ης. ιωθ ό ι ο ι ό ι χ ι φ ι η θ η ου. 82

85 02 Όργ ι χ ιρι ρι ρι ά π ράθυρ Χ ιρι ς Μπορ χ ιρι η ρι ά π ράθυρ πό ους ι όπ ς που ρ ο ι ις πόρ ς. ο ι πρ π ι ρ ι η θ η I II γι ι ουργ ου η ρι ά π ράθυρ. Ό φθά ο προορι ό ς ι φ ιρ ο η χ ιρι- ριο- ι, π ράθυρ ξ ο ουθού ι ουργού, φό ο χ ο ξ ι πόρ. Ο χ ιρι ός ω π ρ θύρω πρ π ι γ ι προ οχ. ι ο ξ π ράθυρο: Π ο µπρο ι ό µ µ ου ι όπ η. ι π ράθυρο: ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά υπάρχου π ι ιά ο υ ο η ο: Πρ π ι πά ο θυ ά π - ργοποι η ρι ά π ράθυρ φ ιρώ ς ο η χ ιρι ριο- ι, ά ο ο ηγός γ ι πό ο υ ο η ο. Ό π ράθυρ, ιωθ ό ι ι υ ύου π γι υ- ού π ι ιά ά οι πι ά ς. Ό ο γ / π ω π ράθυρ πό η πόρ ου ο ηγού - ιωθ ό ι ι υ ύου π γι υ ού χ ρι ω π ω πι ώ ό π ράθυρ. Π ρ ο ηγο Δ π, π. 02 ρ ξ προς πά ω ο προ ι ό ου ι όπ η. ι όπ ς προ ι ώ π ρ θύρω ι όπ ς π ω π ρ θύρω Σ Μ ΩΣ ι ιωθ ο π ι ός θόρυ ος ου ρ ό ι οι ά π ω π ράθυρ, ο ξ φρά ι προ ι ά π ράθυρ. Ο ο ηγός πορ ο ξ ι ι ό η ρι ά π ράθυρ πό η θ η ου ο ηγού. Μπορ ο ξ ι - π ράθυρ ύο ρόπους: Πι ρ ξ π ά πό ους ι όπ ς (1) (2). η ρι ά π ράθυρ ο γου ου ό η ώρ ρ - ά π η ο ο ου π. Π η ώ χρι ρ πό ους ι όπ ς (1) (2) ι φ ο. ο π ράθυρο ο γ ι ι υ ό- }} 83

86 02 Όργ ι χ ιρι ρι ρι ά π ράθυρ 02. ο π ράθυρο ά ά υ - ι άποιο πό ιο η ι ρο ου. Σ Μ ΩΣ υ ό η υ ό ου ι ος ω π ρ θύρω πό η π υρά ου υ ο ηγού π ρ χ ι ό ο υγ ρι ς γορ ς. Αποµ ω η π ω η ρι ώ π ρ θ ρω π ω η ρι ά π ράθυρ πορού φ ι ού ο ι όπ η που ρ ι ο π γχου ης πόρ ς ου ο ηγού. Ν θυ ά πά ο φ ζ π ράθυρ ( η. γάζ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης) ά φ π ι ιά ο υ ο η ο χωρ ς π - ψη. υχ ο ι π η ά ι π ω π ράθυρ πορού ο ξου ι ου ό ο πό η πόρ ου ο ηγού. άθι µ υ ο ηγο υχ ο ι π η ι Μπορ ο ξ ι π ω π ράθυρ ου πιά που υπάρχου ις πόρ ς, ά ι χ ιρι ρι που υπάρχου η πόρ ου ο ηγού. ο ου π γχου γι ο η ρι ό π ράθυρο ου υ ο ηγού χρη ι οποι ι ό ο γι ο ά οιγ / ι ο ου υγ ρι ου π ρ θύρου. G G π μ π π π *. 84 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

87 02 Όργ ι χ ιρι ρι ρι ά π ράθυρ Π ω η ρι ά π ράθυρ 02 G π ω π ράθυρ πορού ο ξου / ου χ ιρι ρι που ρ ο ι ις πόρ ς ι ο ι όπ η ης πόρ ς ου ο ηγού. ά η υχ ο ι όπ η πο ό- ω ης ω π ω η ρι ώ π ρ θύρω (π ιο χ ιρι ηρ ω η πόρ ου ο ηγού) ι η, πορ ο ξ / π ω π ράθυρ ό ο πό η πόρ ου ο ηγού. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά π ω π ράθυρ πό η πόρ ου ο ηγού, η π ρ π γχ ό ι ι υ ύ ι π γι υ ς πό ους π ω πι ά ς. 85

88 L Z O N E 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ράθυρ, ω ρι ς θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς 02 ω ρι ς θρ π ης Αυ η ι ουργ ιθ µ ω ι ς προ ς* ά η ου ο ου φω ός πό υ ο η που ο ουθού ιώ ι υ ό- πό ο ω ρι ό θρ π η. ω ρι ς θρ π ης πυξ * SW ( ο ιο υ ι ά), W ( υ ι ά) ι NW ( ορ ιο υ ι ά). ά η πυξ ργοποιηθ ό ρχ ζ ι ι ουργ υ ό ό ις γυρ ο ι η θ η II ό ρχ ι ι ουργ ο ι η ρ ς. ι ργοποι π ργοποι η πυξ π ο ου π που ρ ι ω ω ο ο π ω ρος ου θρ π η. Χρη ι οποι, γι π ρά ιγ, υ ρ γι πι - ο ου π. ο ου π ι υθι ο ά 2,5 ο ά π ρ που ο θρ π η. G Σω ζώ η η πυξ Λ ι ουργ ιθ ω ι ς προ ς ο ι θ η Θ η ιθ ω ι ς προ ς. ο υφ ω ι ό φως πό υ ο η που ο ουθού ά ι ο ω ρι ό θρ π η ι πορ θ πώ ι ο ο ηγό. Χρη ι οποι η ι ουργ ιθ ω ι ς προ ς ό ς οχ ο φως ω υ ο ι ω που ο ουθού. Σ η πά ω ρι ρ γω ου ω ρι ού θρ π η υπάρχ ι ι ω ω η ιξη που φ ζ ι η ύθυ η προς η οπο ι ρ ο ο προ ι ό ου υ ο ι ου. φ ζο ι ο ώ ι φορ ι ς υθύ ις ι ι ς υ - ις: N ( όρ ι ), Ν ( ορ ιο ο ι ά), ( ο ι ά), SE ( ο ιο ο ι ά), S ( ό ι ), G C A L C A γη χωρ ζ ι 15 µ γ η ι ς ζώ ς. πυξ χ ι ρυθ ι γι η γ ωγρ φι Z ONE G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

89 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ράθυρ, ω ρι ς θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς π ριοχ η οπο γι η π ρά ο η ου υ ο ι ου. ά ο υ ο η ο ι ι ιάφορ ς γ η ι ς ζώ ς, η πυξ θ πρ π ι ρυθ ι. 1. Θ η ι ιού II. 2. Π ι ρ π η ο ο ου- π που ρ ι η π ω π υρά ου θρ π η π 3 υ ρό π ου άχι- ο, χρι φ ι η ιξη ZONE (χρη ι οποι υ ρ φού ο ι ιώ ά ι π ρό οιο). φ ζ ι ο ριθ ός που ι οιχ η ρ χου π ριοχ. 3. Π ο ου π ρ ς φορ ς ως ό ου φ ι ο ριθ ός ης γ ωγρ φι ς π ριοχ ς που πιθυ (1 15). Μ ρι ά υ ρό π φού ο ο ηρωθ η ζ η η, η οθό η φ ζ ι ι πά ι η ιξη ης ύθυ ης. υ ό η ι ό ι η ρύθ ι η ης ζώ ης ο ο ηρώθη. 02 }} 87

90 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ράθυρ, ω ρι ς θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς 02 π. 88

91 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ράθυρ, ω ρι ς θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς Ρ θ ι η πυξ χ ι χρ ιάζ ι ρύθµι η γι ι ουργ ι ω ά. ι ι πο, ό ξ ουάρ που ώ ου πο ύ ρ ύ π.χ. φώ ης π ς, ο ι ρ ξ ρι ού, ο θ ρ ι ό ο π ω π ρ πρ ζ. π. ι ποφ ύγ π η ιάζ ι ά γ η- ι ά ι ο θρ π η. 1. Σ µ ο υ ο η ο γά ο, οι ό χώρο ο ι η ρ ι- ουργ. 2. Π ι ρ π η ο ο ου- π που ρ ι η π ω π υρά ου θρ π η π (χρη ι οποι υ - ρ ά ι π ρό οιο) χρι φ - ι η ιξη CAL (π ρ που 6 υ ρό- π ). 3. ά ύ ο ο ηγώ ς γι η χύ η 8 km/h ως ό ου η ιξη CAL ι πό η οθό η. Που η - ι ό ι η ρύθ ι η ο ο ηρώθη. 4. ι θο ος ρύθ ι ης: Ξ ι - ο υ ο η ο ως υ θως. ιξη CAL ι πό ο θρ π η ό η ρύθ ι η ο ο ηρωθ. ξω ρι ο θρ π ς Οι ι όπ ς γι η ρύθ ι η ω ύο ξω ρι ώ θρ π ώ ρ ο ι ο προ ι ό ά ρο ου υπο ρ χιό ιου ης πόρ ς ο ηγού. Μπορ ρυθ ους θρ π ς ό ο ι ρ ι η θ η I ι II. 1. Π ο ουµπ L γι ο ρι ρό ξω ρι ό θρ π η ο ου π R γι ο ξ ξω ρι ό θρ π η. υχ ο ου π ά ι. 2. Προ ρµό η θ η ου θρ π η µ ο ι όπ η ρύθµι ης που ρ ι ο ρο. G π ω η ξω ρι ώ θρ π ώ, - ρ ξ η 65. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ρυθ ους θρ π ς πρι ρχ ο ηγ. θρ π ς ι ουργ ης* ά ο υ ο η ο χ ι θρ π ς ι- ουργ ης, υ ο ι ουργού ζ η ρύθ ι η ης ου θ ος, - ρ ξ η 111. Λ ι ουργ ης ο η χ ιρι ριο* Ό ξ ι ώ ο υ ο η ο ο η χ ιρι ριο ι άζ η ρύθ ι η ω ξω ρι ώ θρ π ώ, οι ι ούργι ς ρυθ- ις ποθη ύο ι ο η χ ιρι ριο. η πό η φορά που θ ξ ι ώ ο υ ο η ο ο ιο η χ ιρι ριο ι θ ο ξ η πόρ ου ο ηγού π π ά, οι θρ π ς θ π θου ις ποθη υ ς θ ις ους Π ξ ά ο ου π L R. υχ ι. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 89

92 02 Όργ ι χ ιρι ρι Π ράθυρ, ω ρι ς θρ π ης ι ξω ρι ο θρ π ς 02 Π ράθυρ ρ ο φ ς* π ά π ράθυρ π ρω η φύ ω ις προ ι ς ι π ω πόρ ς ιώ ου η ηχο ό ω η ο χώρο πι ώ ι ι- χύου η προ ου υ ο ι ου ά- ι ι ρρ ξ ις. ο πωθη ι π ρω η προ ι ά π ράθυρ * π ράθυρ υ ο πωθη ι π ρω η φ ρου ι ρό ύ - ο ο. ι π ηροφορ ς χ ι ά η φρο- ω π ρ θύρω ι ω θρ π ώ, ρ ξ η 220. Σ ΜΑΝ Ο Μη χρη ι οποι ι ό ξ ρο γι φ ιρ ο πάγο πό π ράθυρ. υ ο πωθη ι π ρω η πορ υπο ζη ιά. 90 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

93 02 Όργ ι χ ιρι ρι ρι η ιοροφ * Θ ις ο γ ος G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά υπάρχου π ι ιά ο υ ο η ο: Ό φ ύγ πό ο υ ο η ο, η π ρ π πο ο ώ η η ιοροφ γάζο ς ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης. Ά οιγµ, θ η ξ ρι µού ιµο, θ η ξ ρι µού Θ η ξ ρι ο Ά οιγµ : Σπρώξ ο π ω ά ρο ου ι όπ η ( ) προς πά ω. ιµο: ρ ξ ο π ω ά ρο ου ι όπ η (F) προς ά ω. Μ ά η πό η θ η ξ ρι ού η θ η comfort: ρ ξ ο ι όπ η προς π ω η ρ ι ου θ η (D) ι φ ο. 02 Οι ι όπ ς ης η ιοροφ ς ρ ο ι η π υ η οροφ ς. η ιοροφ ο γ ι ύο θ ις: Θ η ξ ρι ού, ά ι η ου π ω ά ρου Θ η υρό ου ο γ ος, προς π ω/ πρός ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι η θ η I II. ι ο, υ ό ο ιµο, χ ιρο η ο Ά οιγµ, χ ιρο η ο Ά οιγ, υ ό ο Αυ ος χ ιρι ς Μ ι ο ι όπ η π ρ πό ο η ο ης (C) χρι η π ω ρ - ι ου θ η (D) π ρ πό ο η ο - ης ( ) χρι η προ ι ρ ι ου θ η ( ) ι φ ο. η ιοροφ θ ο ξ ι η θ η comfort θ ι - ώς. ι ο ξ η η ιοφορ πό η θ η comfort ο γι ο ά οιγ : ρ ξ ο ι όπ η προς π ω ά η φορά χρι η ρ ι ου θ η (D) ι φ ο. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 91 }}

94 02 Όργ ι χ ιρι ρι ρι η ιοροφ * 02 Χ ιρο η ος χ ιρι ς Ά οιγµ : ρ ξ ο ι όπ η προς π ω χρι ο η ο ης (C). ά ρ - ο ι όπ η π η ο, η η ιοροφ ι ι η ώς οι θ η. ιµο: Πι ο ι όπ η προς πρός ο η ο ης ( ). ά ρ ο ι όπ η π η ο, η η ιοροφ ι- ι η ώς ι θ η. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Α ξ ιο G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι ουργ προ ς πό µπ ο άρι µ ης η ιοροφ ς ργοποι ι µό ο ά η ιάρ ι ου υ όµ ου ι µ ος ι ι ι θ ιµη γι ο µη υ όµ ο ιµο. ιωθ ό ι ι υ ύ ι π γι- υ ς ι ά ρόπο, ό η η ιοροφ. ι ουργ προ ς π ο ρ ος ης η ιοροφ ς ργοποι ι ό ο ά ο υ ό ο ι ο, όχι ά ο χ ιρο- η ο ι ο. η ιοροφ ι θ ι χ ιρο η ο, υρό- ο ω ρι ό ξ ιο. ο ξ ιο ύρ - ι υ ό προς π ω ό η η ιοροφ ο γ ι. Πιά η ι ύρ ο ξ - ιο προς µπρός γι ο. Προ π ο ρ ος ι ουργ προ ς π ο ρ ος ης η ιοροφ ς ργοποι ι ά άποιο πό ιο π ρ ηθ η ι ρο ης η ιοροφ ς. ά η η ιοροφ µπ ο άρ ι, µ ά ι π ρχ ι υ όµ η προηγούµ η θ η ης. 92 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

95 02 Όργ ι χ ιρι ρι 02 93

96 ι ς π ηροφορ ς γι ο ύ η ιµ ι µού ρο ι ό Σύ η ι ι ού, ECC Σύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ύ ι ο* * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

97 ΣΎΣ Μ Λ Μ ΣΜΟΎ

98 03 Σ η ι ι ο ι ς π ηροφορ ς γι ο η ιµ ι µο 03 ι ι ς ο ύ η ι ι ού ψύχ ι θ ρ ι ι φυγρ ι ο ρ ο χώρο πι ώ. ο υ ο η ο ι θ ι η ρο ι ό ύ η ι ι ού (ECC). Σ Μ ΩΣ Μπορ π ργοποι ο ύ η ι ι ού, ά γι ι - φ ι η ύ ρη υ ποιό η ου ρ ο χώρο πι ώ ι η θ πώ ου π ράθυρ, ι προ ι ό- ρο ρ ι πά ο ι ουργ. Θάµπωµ ζ µιώ Μπορ π ριορ ο θά πω ω ζ ιώ ουπ ζο άς. Χρη ι οποι οι ό θ ρι ι ό γι ζά ι. Πο π φ ρο ο πο π ό φ ρο/φ ρο γύρης πρ π ι ι θ ι ι ά. Volvo υ ι ά υ ου υ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Πάγος ι χι ι πο ρύ ο πάγο ι ο χιό ι πό η χάρ ι ό ου ρ ου υ µ ος ιµ ι µού ( η χάρ που ρ ι άµ ο πό ι ο π ρµπρ ζ). Λ ι ουργ ι ρ χώρου πι ώ Ό ο ι η ρ ς ι η ός ( ι ο η χ ιρι ριο- ι ρ ι η θ η I II), ο ι ρ ς ξ ρι ού ου χώρου πι - ώ π ργοποι ι υ ό. ι πο- ρ π ι ο χό ο ποφόρ ι ης ης π ρ ς. ι ργοποι ο ι ρ ου χώρου πι ώ, γυρ ο ου π ου - ι ρ η πιθυ η χύ η. ECC ( ρο ι η ι ι ο ) Πρ γ ι θ ρ ο ρ χ η ης θ ρ ο ρ ς που θ πι ξ η πρ γ ι θ ρ ο ρ που θ πι- υχθ ξ ρ ά ι πό ις φυ ι ς υ θ ς υ άρ η η η χύ η ου ρ, η υγρ ι η θ η ο ιο ι ξω πό ο υ ο η ο. Θ ις ι θη ρω Ο ι θη ρ ς η ι ς ι ο ο ς ρ - ι η πά ω π υρά ου µπ ό. Ο ι θη ρ ς θ ρµο ρ ς γι ο χώρο ω πι ώ ρ ι π ω πό ο π γχου ου υ µ ος ιµ ι µού. Σ Μ ΩΣ Μη ύπ ι η φράζ ους ι θη ρ ς µ ρούχ ά ι µ. Π ϊ ά π ράθυρ ι η ιοροφ ι ξ φ ι η ι οποιη ι ι ουργ ου ιµ ι µού, π ά π ράθυρ ι η η ιοροφ ( ά υπάρχ ι). πι άχυ η ο ύ η ι ι ού π ργοποι ι προ ωρι ά ό πι χύ π ώ ς ρ ο π ά γ ζιού. χ ι ι θ θ προ ωρι ά ι ύξη η ης θ ρ- ο ρ ς. Συ π ω η υ ρ ώ Ό ο ιρός ι ζ ός, οι υ ρ ο που η ιουργού ι πό ο ύ η ι ι ού πορ άζου ά ω πό ο υ ο η ο. υ ό ι φυ ιο ογι ό. ι ο ξ ρι ό ου υ ος γχου ου ι ι ού, ο ι ρ ς ξ ρι ού 96

99 03 Σ η ι ι ο ι ς π ηροφορ ς γι ο η ιµ ι µο πορ θ ι ουργ ως ι 50 π ά πό η ιγ που θ ι ο ι όπ ης άφ ξης. Ο ι ρ ς η υ χ ι π ργοποι ι υ ό ά πό 15 π ά π ρ που. ο ρ Α ρ γωγο ο µπ ξοι ο η η υ ου Μ ο ECC, ο ύ η ι ι ού γχ - ι υ ό ι χρη ι οποι ι ό ο, ώ ψυχρά ι ο χώρο ω πι ώ ι φυγρά ι π ρ ώς ο ι ρχό ο ρ. Μ υ ό ο ρόπο πι υγχά ι γ ύ- ρη οι ο ο υ ου ύγ ρι η υ ι ά υ, όπου ο ι ι ι ό ψύχ ι ο ρ ό ις πά ω πό ο η ο π ξης. G G Ο ι ρχό ος ρ ς ι ι ω ω ι φόρω ρ γωγώ που ι θ ι ο υ ο- η ο. οι ο ι ο Π υρι ρο ρ άθ η ρο ρ. 1. Σ ρ ψ ους ξω ρι ούς ρ γωγούς προς π ά π ράθυρ, γι ξ θ - πώ ου προ ι ά π ά π ράθυρ. 2. Σ ρύο ιρό: ους ρι ούς ρ γωγούς γι ι πιο υχάρι η η θ ρµο ρ ο ω ρι ό ου υ ο ι- ου ι ξ θ µπώ ου ύ ρ ζά ι. }} 97

100 03 Σ η ι ι ο ι ς π ηροφορ ς γι ο η ιµ ι µο 03 Α ρ γωγο η ο ης π ρ ς οι ο ι ο Π υρι ρο ρ άθ η ρο ρ. 1. Σ ρ ψ ους ξω ρι ούς ρ γωγούς προς π ω π ά π ράθυρ γι ξ θ πώ ου ζά ι. 2. υθύ ους ρ γωγούς προς γι υχάρι η ό φ ιρ π ω θ. 0 G χ υπόψη ό ι ι ρά π ι ιά πορ ι υ θη η ρο ου ρ ι ρ ύ. Α ριζ προ ι ά θ ( ο η Executive) μ μπ - μ. ο ύ η ρι ού πο ι πό ι- ρ ς ο άθι ι η π ά η ου θ - ος, οι οπο οι ρροφού ρ ω ης π υ ης ου θ ος. Ό ο πιο ρύος ι ο ρ ς ο χώρο πι ώ ό ο πιο ρο ρά ι θ. Ο ρι ός ρυθ ζ ι πό χ ιρι ριο ρ ις ρυθ ις γι η χύ η ω - G ι ρω, ο οπο ο ρ ι ο π ιο χ ιρι ηρ ω ο π άι ω προ ι ώ θι- ά ω. ι ργοποι ο ρι ό ω θι ά ω : Π ιγ ι ο. ι η ύξη η ου ρι ού ά ι : Π ιγ ι ο. ι η γι η η ρι ού: ρ ο π η ο π 2 υ ρό- π π ρ που. ι η ω η ου ρι ού ά ι : Π ιγ ι ο. ι π ργοποι ο ύ η ρι- ού: ρ ο π η ο π 2 υ ρό- π π ρ που. Μπορ χρη ι οποι η ι ουργ ρι ού υ όχρο η ι ουργ θ ρ- ης προ ι ώ θι ά ω. ι π ρά- ιγ, η ι ουργ υ πορ χρη ι- οποιηθ γι γ ώ ου υγρά ρούχ ω πι ώ. 98

101 03 Σ η ι ι ο ι ς π ηροφορ ς γι ο η ιµ ι µο ο ύ η ρι ού πορ ργοποιηθ ό ο ι η ρ ς ρ ι ι ουργ. Σ Μ ΩΣ Ο ρι ός ω θι ά ω πρ π ι χρη ι οποι ι προ οχ πό ά ο υ ι θη ρ ύ ρ. ο π π ο ι ι ού I υ ι ά ι γι χρ η γά- ης ιάρ ι ς. Σ η θ ρ ης θι ά ω, π ω ρι ά άθι ( ο η Executive) ι π ργοποι η θ ρ η: Π ο ου π. > υχ ι. 03 Σ ΜΑΝ Ο ο ύ η ρι ού ω θι ά ω πορ ργοποιηθ ό η θ ρ- ο ρ ο χώρο πι ώ ι χ η- ό ρη πό 5 C. υ ό υ ι γι η π γώ ι ο πι ά ης ο άθι. μπ μ π μ, π / π π. θ ρ η ω π ω θι ά ω ρυθ ζ - ι πό χ ιρι ριο, όπως χ ι η π ρ πά ω ι ό. πάρχ ι χ ιρι ριο άθ π υρά ης π ω ρι ς ο ό- ς γι άθ π ω άθι οιχ. ι ργοποι η θ ρ η ω θι ά ω : Π ο ου π. > υχ ο ου π ά ι. G

102 03 Σ η ι ι ο ρο ι Σ η ι ι ο, ECC Π ς γχου 03 AC ργοπο η η/ π ργοπο η η (ON/OFF) υ οφορ ρ /Πο π ό φ ρο ι θη ρ * υ οφορ ρ AUTO ο ρ ι θη ρ ς θ ρ ο ρ ς χώρου πι - ώ Σύ η ποθά ω ης, προ ι ό π ρ- πρ ζ ι π ά π ράθυρ Συ µ ποθά ω ης π ω π ρµπρ ζ ι ξω ρι ώ θρ φ ώ Θ ρ ι ό προ ι ά θ Θ ρ ο ρ - ξιά π υρά Θ ρ ο ρ - ρι ρ π υρά ι ρ ς ι ρ ς, π ω χώρος πι ώ * Λ ι ουργ ς 1. AC ργοπο η η/απ ργοπο η η ON: ο ύ η ι ι ού ι ργοποιη ο. γχ ι πό η ι ουργ AUTO ου υ ος. Μ υ ό ο ρόπο, ο ι ρχό ος ρ ς ψύχ ι ι φυγρ - ι. OFF: Ό ργοποιηθ η ι ουργ ποθά ω ης, ο ι ι ι ό ργοποι ι υ ό ( πορ ο π ργοποι πό ο ου π AC). 2. Σ η γχου ποι η ς ρ, υ οφορ ρ /πο π φ ρο* Ορι υ ο η ι ξοπ ι "πο π ό φ ρο" ι ι θη ρ ποιό- η ς ρ. ο πο π ό φ ρο υγ ρ ρι ι ω ι, π ριορ ζο ς ις ο ς ι ους ρύπους ο χώρο ω πι ώ. Ο ι θη ρ ς ποιό η ς ρ ιχ ύ ι υξη- 100 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

103 03 Σ η ι ι ο ρο ι Σ η ι ι ο, ECC π π ρύπω ο ξω ρι ό ρ. Ό ο ι θη ρ ς ποιό η ς ρ ιχ ύ- ι ο υ ο ρ ξω πό ο υ ο η ο, η ο ος ρ ι ι γ ι υ οφορ ου ρ ο χώρο ω πι - ώ. ο πο π ό φ ρο θ ρ ζ ι π ης ο ρ που υ οφορ ο ω ρι ό ου υ ο ι ου. Λ ι ουργ : Ό ο ι θη ρ ς ποιό η ς ρ ι ργός, ά ι ι πρά ι η υχ (AUT) ο ου π. Π AUTO γι ργοποι ο ι θη ρ ποιό η ς ρ ( ο ι ρύθ ι η). : πι ξ ι πό ις ό ουθ ς ρ ις ι ουργ ς, πι ζο ς : π ι η - ά ι η υχ γι ο MAN. υ- οφορ ρ ι ώρ ργοποιη η. ά ι υχ. υ οφορ ρ ι ργοποιη η, ός χρ ιάζ ι ψύξη ό πι- ρ ού υψη ς θ ρ ο ρ ς. ά ι η υχ γι ο AUT. υ- οφορ ρ ι ώρ ργοποιη η. Ν θυµά ξ ς: Ν χ πά ργοποιη ο ο ι θη ρ ποιό η ς ρ. υ οφορ ου ρ ρύο ιρό πρ π ι π ριορ ζ ι γι ποφ ύγ ι ο θάµπωµ. Σ π ρ π ω η θ πώ ος, πρ π ι π ργοποι ο ι θη ρ ποιό- η ς ρ. ι η ποθά ω η ω π ρ θύρω πορ χρη ι οποι ις ι- ουργ ς ποθά ω ης ου προ ι ού ι π ω π ρ πρ ζ ι ω π ώ π ρ θύρω. ο ουθ ο πρόγρ ρ ις ης Volvo γι ο υ ι ώ ο ιά η ι- ά ης ου πο π ού φ ρου. ά ο υ ο η ο χρη ι οποι ι π ρι ά ο όπου υπάρχου π ρι ό ροι ρύποι, ως χρ ι άζ ο πο π ό φ ρο υχ ό ρ. 3. Α υ οφορ υ οφορ ου ρ πορ χρη ι- οποιηθ γι ποφ υχθ η ο ος ο υ ου ρ, υ ρ ω. π. ο χώρο ω πι ώ. Ό υ η ι ουργ ι ργοποιη η, ο ρ ς υ οφορ ο χώρο πι ώ, η. ι ρχ ι ξω ρι ός ρ ς ο υ ο η ο. ά πι ρ ψ η π υ οφορ ου ρ ο υ ο η ο, υπάρχ ι υ ος π γώ ος ι θ πώ ος, ι ι ά ο χ ι- ώ. Μ η ι ουργ χρο ο ι όπ η ( υ ο - η φ ρο πο π ώ χρ ω ι ι θη ρ ποιό η ς ρ ι θ ου ι ουργ χρο ο ι όπ η) χι οποι ο υ ο πάγου, θ πώ ος ι ού ρι ού. 03 }} 101

104 03 Σ η ι ι ο ρο ι Σ η ι ι ο, ECC 03 ργοποι η ι ουργ ως ξ ς: 1. Π π ρι ό ρο πό 3 υ- ρό π. υχ ο ι π 5 υ ρό π. Ο ρ ς υ οφορ ο υ ο η ο π 3-12 π ά ά ογ η ξω ρι θ ρ ο ρ. 2. ι ουργ ου χρο ο ι όπ η ργοποι ι άθ φορά που πι ζ. ι π ργοποι η ι ουργ χρο- ο ι όπ η: Π ξ ά γι π ρι ό ρο πό 3 υ ρό π. υχ ά ι γι 5 υ ρό π, γι πι ιώ ι η πι ογ ς. 4. AUTO ( υ η ι ουργ ) υ ό η ι ουργ AUTO ρυθ ζ ι υ ό- ο ύ η ι ι ού ι ι ηρ η πιθυ η θ ρ ο ρ θ ρ. υ ό η ι ουργ ρυθ ζ ι η θ ρ η, ο ι ι ό, ο ι θη ρ ποιό η ς ρ, η χύ η ου ι ρ, η υ οφορ ι η ι ο ου ρ. ά πι ξ π ρι ό ρ ς η υ ό ς ι ουργ ς, η ρύθ ι η ω υπό οιπω ι- ουργιώ ξ ο ουθ πρ γ οποι ι υ ό. Ό χ ι πι γ η ι ουργ AUTO, ό ς οι χ ιρο η ς ρυθ ις π - ργοποιού ι. 5. ο ρ Π ώ ς ο πά ω ου π, ο ρ ς υθύ ι προς π ράθυρ Π ώ ς ο ρι ό ου π, ο ρ ς υθύ ι προς ο φά ι ι ο ώ Π ώ ς ο ά ω ου π, ο ρ ς υθύ ι προς πό ι Π ο ου π AUTO γι πι ρ ψ η υ ό η ο ρ. 6. Αι θη ρ ς θ ρ ο ρ ς χώρου πι ώ Ο ι θη ρ ς θ ρ ο ρ ς ου χώρου ω πι ώ π ρ ο ουθ η θ ρ ο ρ ο ω ρι ό ου υ ο ι ου. 7. Σ η ποθά ω ης, προ ι π ρ πρ ζ ι π ϊ π ράθυρο Χρη ι οποι ι γι η γρ γορη ποθά ω η ι πο ά ρυ η ου πάγου πό ο π ρ- πρ ζ ι π ράθυρ. Ο ρ ς ιοχ ύ - ι π ράθυρ ο ι ρ ι- ουργ υψη χύ η. υχ ο ι όπ η ποθά ω ης ά ι ό η ι- ουργ υ ι ργοποιη η. ι η γι η φύγρ η ο χώρο πι - ώ, υ ου π ης ξ ς: ο ι ι ι ό (AC) ργοποι ι υ ό- ( πορ ο π ργοποι πό ο ου π AC). η υ οφορ ρ π ργοποι ι υ ό. Ό η ι ουργ ποθά ω ης ι π ργοποιη η, ο ύ η ι ι ού πι ρ φ ι ις προηγού ς ρυθ ις. 8. Συ µ ποθά ω ης π ω π ρµπρ ζ ι ξω ρι ώ θρ φ ώ Χρη ι οποι υ ό ο ου π γι γρ γορη ποθά ω η ι πο ά ρυ η ου πάγου πό ο π ω π ρ πρ ζ ι ους ξω ρι ούς θρ π ς, ρ ξ η 67 γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά υ η ι ουργ. 9. Θ ρ ι προ ι ά θ ι θ ρµά ο µπρο ι ό άθι µ : 1. Π φορά: ψη θ ρ ο ρ ά ου ι οι ύο υχ ς. 2. Π ό η φορά: Χ η θ ρ ο- ρ ά ι υχ. 3. Π ό η φορά: Σύ η θ ρ- ης π ργοποιη ο ά ι υχ. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι η ρύθ ι η ης θ ρ ο ρ ς. 102

105 03 Σ η ι ι ο ρο ι Σ η ι ι ο, ECC 10 ι 11. πι ογ ς θ ρ ο ρ ς ύο ου πιά πορού χρη ι οποιηθού γι ρυθ ου η θ ρ ο ρ η π υρά ου υ ο ηγού ι ου ο ηγού ου υ ο ι ου. Σ Μ ΩΣ πι ογ µ γ ύ ρης µι ρό ρης θ ρµο ρ ς πό η πιθυµη πι- χύ ι η ι ι θ ρµ ης ψύξης. 13. Α ι ρ ς, π ω χώρος πι ώ (προ ιρ ι ς ξοπ ι ς π θ ι ο η) υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η γι υξ ιώ η χύ η ου ι ρ. υ ό ι χύ ι ό ο ά πι ξ ο ύ η ι ι ού γι ο προ ι ό ι ο π ω* χώρο πι ώ. ο ου π γι ο π ω χώρο πι ώ ρ ι ο π ι οπ ώ ης ρι ς ο ό ς, ρ ξ η Α ι ρ ς υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η γι υξ ιώ η χύ η ου ι ρ. ά χ ι πι γ η ι ουργ AUTO, η χύ η ου ι ρ ρυθ ζ - ι υ ό. προηγού η ρύθ ι η χύ- η ς ι ρ π ργοποι ι. Σ Μ ΩΣ ά γυρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η προς ρι ρά ι η ιξη ου ι- ρ η οθό η ι, ο ι ρ ς ι ο ύ η ι ι ού π ργοποιού ι. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 103

106 03 Σ η ι ι ο Σ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ι ο* 03 ι ς π ηροφορ ς γι υ µ προθ ρµ ης ου π READ Π ρι ροφι ός ι όπ ης ου π RESET ι πορ προγρ ο θ ρ ρ άθ υ ης θ πρ π ι "ξυπ " ο η ρι ό ύ η. υ ό γ ι ως ξ ς: π ώ ς ο ου π READ (A) ργοποι η γά η ά γυρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η I. ι ουργ ου υ ος προθ ρ ης ά η άθ υ η πορ ργοποιηθ ως ρυθ ι γι ύο ι φορ ι- ούς χρό ους η ης, χρη ι οποιώ ς ο χρο ο ι όπ η ΧΡΟΝΟ.1 ι ΧΡΟΝΟ. 2. Σ η π ρ π ω η υ, ο χρό ος η ης φ ρ ι η χρο ι ιγ που ο υ ο- η ο χ ι θ ρ θ ι ι οι ο. ο η ρο ι ό ύ ηµ ου υ ο ι ου υπο- ογ ζ ι πό πρ π ι ξ ι ι η θ ρµ η ά ι ης ξω ρι ς θ ρµο ρ ς. ο οριφ ρ ργοποι ι ά η ξω- ρι θ ρ ο ρ υπ ρ ι ους 25 C. Σ θ ρ ο ρ ς πό -10 C χ η ό ρ ς, ο γι ος χρό ος ι ουργ ς ου υ - ος προθ ρ ης ά η άθ υ η ι 60 π ά. ά ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η θ ι ι ουργ π ρά ις π ι η ς προ πάθ ι ς, η Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο- η ο υ ργ ο ης Volvo. Σ η οθό η φ ζ ι υ. π. 104 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

107 03 Σ η ι ι ο Σ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ι ο* ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ό χρη ιµοποι ι ο ύ η προθ ρµ ης ά η άθ υ η, ο υ ο - η ο πρ π ι ρ ι οιχ ό χώρο. π ργοποι ο ύ η προθ ρ - ης ά η άθ υ η πρι πό ο φο ι ό. ο ύ ι ο που χ ι χυθ πορ φ γ. γξ η οθό η ά ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ι π - ργοποιη ο. (Ό ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ι ι ουργ, η οθό η φ ζ ι η ιξη PARK HEAT ON.) Μη η οθ η Ό οι ρυθ ις γι ο TIMER 1, TIMER 2 ι ο Direct Start is activated ργοποιηθού, ά ι η ρι η προ ι οποιη ι υχ ο π οργά ω ι η οθό η φ ζ ι π ξηγη ι ό ο. Πρι γ πό ο υ ο η ο, θ φ ι- υ που φορά ις ρ χου ς ρυθ ις ου υ ος. ο υ ξ φ ζ ι ό ι ώ ο υ ο η ο π' ξω ο η χ ιρι ριο- ι. Σ άθ υ η πι ι ς φος ά θ ύ ο υ ο η ό ς πό- ο η η, ο προ ι ό ρος ου υ ο ι- ου πρ π ι ι ρ ο προς η ηφορι ύθυ η, γι ξ φ ι η ροφο ο υ ου ο ύ η θ ρ- ης ά η άθ υ η. Ρο ι/χρο ο ι π ης άξ ις ρυθµ ις ο ρο όι ου υ ο ι ου φού προγρ µµ ους χρο ο ι όπ ς ου υ ος προθ ρ- ης, οι πι γ οι χρό οι θ υρωθού. Ρ θ ι η ου χρο ο ι π η ι όγους φ ς, µπορ προγρ µµ ους χρο ο ι όπ ς µό ο γι ις πόµ ς 24 ώρ ς ι όχι γι πο ς ηµ ρ ς. 1. υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η χρι φ ι η οθό η η ιξη ΧΡΟΝΟ Π ιγ ι ο ου π RESET γι ρχ ι ο ι η ρύθ ι η ωρώ. 3. Ρυθ η ώρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η. 4. Π ιγ ι ο RESET γι π ρά η ρύθ ι η ω π ώ που ο ου. 5. Ρυθ π ά ο π ρι ροφι ό ι όπ η. 6. Π ιγ ι ο RESET γι πι- ιώ η ρύθ ι η. 7. Π ο ου π RESET γι ργοποι ο χρο ο ι όπ η. Απ ργοπο η η ου υ ος προθ ρµ ης ά η άθ υ η που ργοποι θη χρο ρο ι π ργοποι χ ιρο η ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η προ ού π ρ θ ι ο θορι ος χρό ος, ά ξ ς: 1. Π READ. 2. Χρη ι οποι ο π ρι ροφι ό ι όπ η γι ο ο PARK HEAT TIMER 1 2. Σ η οθό η ο- ι η ιξη ON. 3. Π ο ου π RESET. Σ η οθό η φ ζ ι η ιξη OFF ι π ρ ι θ ρά η, ώ ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η π ργοποι ι. 03 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 105

108 03 Σ η ι ι ο Σ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ι ο* 03 Ά η η η 1. υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η χρι φ ι η οθό η η ιξη DIRECT START. 2. Π RESET γι πο πρό- η ις πι ογ ς ON OFF. 3. πι ξ ON. ο ύ η προθ ρ ης θ ργοποιηθ ώρ π 60 π ά. Ο χώρος ω πι - ώ θ ρχ ι θ ρ ι ό ις ο ψυ ι ό υγρό ο ι η ρ φ ά ι θ ρ- ο ρ 30 C. Άµ η ι οπ υ µ ος προθ ρµ ης 1. υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η χρι φ ι η οθό η η ιξη DIRECT START. 2. Π RESET γι πο πρό- η ις πι ογ ς ON OFF. 3. πι ξ OFF. Μπ ρ ι ιµ ά η π ρ ι π ρ ώς φορ ι- η η άθ η ω υ ω ι πο ύ χ η, ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η θ π ργοποιηθ υ ό. Σ η οθό η φ ζ ι υ. πι - ιώ ο υ, π ώ ς ο ου π READ φορά. Σ ΜΑΝ Ο π ι η η χρ η ου υ ος προθ ρ ης ά η άθ υ η υ υ ό ύ ο ς ι ρο ς πορ ποφορ ι η π ρ ι προ ι προ ά η - η η. ι ιοι ό ι η π ρ ου υ ο ι ου χ ι π φορ ι π ρ ώς, ώ πορ π ράγ ι η ργ ι που ώθη πό ο ύ η προθ ρ ης ο χρη ι οποι υχ ά, πρ π ι ο ηγ ο υ ο η ο γι ό ο χρο ι ό ιά η ργό ο ύ η προθ ρ ης. ο ύ η προθ ρ ης χρη ι οποι - ι γι 60 π ά ο πο ύ άθ φορά. Συ π ηρω ι η θ ρ ης (π ρ ιο ι η ρ ς)* Ό πι ρ ού χ η ς θ ρ ο ρ ς χ ι χρ ιάζ ι πιπ ο θ ρµ η γι θ ρµ ι π ρ ώς ο χώρος ω πι ώ. ο υ π ηρω ι ό ύ η θ ρ ης ργοποι ι υ ό ό ο ι η ρ ς ι ι ουργ ι π ι ι π ρι ό- ρη θ ρ η. π ργοποι ι υ ό ό πι υχθ η πιθυ η θ ρ ο ρ ό ι ο ι η ρ ς. Σ Μ ΩΣ Μπορ ά προ ά ι ο ηγ ο υ ο η ο ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η ι ό η ι ουργ. 106 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

109 03 Σ η ι ι ο

110 Μπρο ι ά θ Μπρο ι ά θ - ο η Executive ω ρι ός φω ι ός ποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ ποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ - ο η Executive Π ω άθι Φόρ ω η Χώρος πο υώ

111 ΣΩ Ρ Ό

112 04 ω ρι Μπρο ι ά θ 04 Θ η θ ος θ ο ηγού ι υ ο ηγού πορού ρυθ ι ού η ι η θ η θ - ος ι ο γη ης. πρός/π ω: ρ ξ η προς πά ω γι ρυθ η πό η ως ο ι ό ι ι π ά. ιωθ ό ι ο άθι χ ι φ ι η θ η. ι υψώ /χ η ώ ο προ- ι ό ης ρ ς ου θ ος, ι οιχ ο οχ ό πά ω/ ά ω, ( άθι ο ηγού ι υ ο ηγού*). G ι υψώ /χ η ώ ο άθι-, ι ο οχ ό πά ω/ ά ω, ( άθι ο ηγού ι υ ο ηγού*). Μηχ ι ός ριξης ο φυ ς χώρ ς 1, π ρι ρ ψ ο ου π. ι ρυθ η η ης π ά ης ου θ ος, π ρι ρ ψ ο ου π. Π ιο χ ιρι ηρ ω η ρι ού θ - ος*. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ρυθ η θ η ου θ ος ου ο ηγού πρι ξ ι, πο ά η ο γη η. γξ ά ο άθι χ ι φ ι. Α π ω η ης π ά ης προ ι ο θ ος* π ά η ου θ ος ου υ ο ηγού πορ ιπ ωθ προς πρός, ώ η ιουργηθ χώρος γι ι γά- ου ους. 1. Μ ι ο άθι ό ο ο υ ό πιο π ω. 2. Ρυθ η π ά η ου θ ος όρθι θ η (90 ο ρ ς). G χύ ι π ης γι ο η ρι ό άθι. 110 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

113 04 ω ρι Μπρο ι ά θ 3. η ώ άγ ι ρ που ρ ο ι ο π ω ρος ης π ά ης ου θ - ος ώ ιπ ώ η π ά η προς πρός. 4. Σπρώξ προς πρός ο άθι ώ ο προ φ ο φ ι ά ω πό ο ου πά ι ου υ ο ηγού. ι η π φορά η όρθι θ η, ο- ουθ η ροφη ι ι. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πιά η π ά η ου θ ος ι ιωθ ό ι χ ι φ ι ω ά φό ου η π φ ρ η όρθι θ η, γι ποφ υχθ υχό ρ υ ι- ός π ρ π ω η πό ο ου φρ ρ - ος υχ ος. θ π * Volvo ι θ ι θ π ι ι ά - υ γι ο υ ο η ό ς. ρι άθι * Ό ο ι ρ ι ο ι όπ η άφ ξης, θ πορού ρυθ ι- ού ό ο γι άποιο ιά η ά ο ξ ω ης πόρ ς ο η χ ιρι ριο- ι. Μπορ ά πά ιγ ρυθ ο άθι ό ο ι όπ ης άφ ξης ρ ι η θ η I II. Ρύθ ι η ης ης π ά ης ου θ - ος ά ο άθι π ο ρι πό άποιο ι ο, ργοποι ι ύ η προ ς πό υπ ρ ο ι πό η η. ά υ ά ι οιο, ο ι όπ η άφ ξης ι π ρι γο, πρι ρυθ - ξ ά ο άθι. Μπορ χρη ι οποι ό ο πό ις ρυθ ις ου θ ος άθ φορά. Λ ι ουργ ης* 04 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πρι ξ ι, ιωθ ό ι ο π ο ο χώρο πο ιώ ου ο ηγού ι ω ά οποθ η ο ι ρ ω ο ις προ ξοχ ς, γι η π γι υ π ά ω πό π ά. Ρύθ ι η ου προ ι ό ος ης ρ ς ου θ ος προς πά ω/ ά ω Ρύθ ι η ου θ ος προς πρός/π ω Ρύθ ι η ου θ ος προς πά ω/ ά ω μπ μ μ. Αποθ υ η ρ θ ι ης 1. Ρυθ ο άθι. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 111

114 04 ω ρι Μπρο ι ά θ Π ι ρ π η ο ο ου- π MEM π ώ ς υ όχρο ο ου- π 1, 2 3. Χρ η ποθη υ ης ρ θ ι ης Π πό ου πιά ης 1 3 ως ό ου ο άθι ι. ά φ ο ου π, ο άθι θ ι ι ι. Μ η ι ιο ο η χ ιρι ριο Ό η χ ιρι ρι - ι ιά πορού χρη ι οποιηθού πό ι φορ ι ούς ο ηγούς γι ποθη ύ ου ις ρυθ ις γι ο άθι ο ηγού ι ους ξω ρι ούς θρ π ς 2. Προχωρ ως ξ ς: Ρυθ ο άθι όπως ς ξυπηρ -. ι ώ ο υ ο η ο π ώ ς ο ου π ι ώ ος ο η χ ιρι ριο- ι που χρη ι οποι υ θως. Μ υ ό ο ρόπο ποθη ύο ι οι θ ις ου θ ος ι ω ξω ρι- ώ θρ π ώ η η 3 ου η χ ιρι ηρ ου- ι ιού. Ξ ι ώ ο υ ο η ο (π ώ ς ο ου π ξ ι ώ ος ο ιο η χ ιρι ριο- ι ) ι ο ξ η πόρ ου ο ηγού. ο άθι ου ο ηγού ι οι ξω ρι ο θρ π ς ι ού ι υ ό ις θ ις που χου ποθη- υ η η ου η χ ιρι ηρ ου- ι ιού ( ά ο άθι ι θη πό η ιγ που ι ώθη ο υ ο - η ο). Ά η ι η οπο η η ά ο άθι ρχ ι ι ι ά άθος, π πό ου πιά ρύθ ι- ης γι ο άθι ου πιά ης γι ι η η η ου θ ος. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ υ ος ρ υ ι ού όγω ύ θ ιψης. ιωθ ό ι π ι ιά π ζου ου πιά. ά η ρύθ ι η ου θ ος, ιωθ ό ι υπάρχου ι προ- ά, π ω ά ω πό ο άθι. ιωθ ό ι υπάρχ ι π ρ π ω η π γι υ ς πό ους πι ά ς ου π ω θ ος. 2 Μό ο ά ο υ ο η ο ι θ ι η ρι ό άθι ι ουργ ης ι ιπ ού ους η ρι ούς ξω ρι ούς θρ π ς. 3 υ η ρύθ ι η πηρ άζ ι ις ρυθ ις που χου ποθη υ η ι ουργ ης ου η ρι ού θ ος. 112

115 04 ω ρι Μπρο ι ά θ - ο η Executive Ά η θι ά ω, προ ά Μ άζ Ρ θ ι η ριξης ο φυϊ ς χώρ ς 04 G G G Μ άζ Σ ριξη ο φυ ς χώρ ς μπ π μ μ. ο ο άζ π ό άζ Οι π ά ς ω προ ι ώ θι ά ω ι θ ου ύ η άζ. ο άζ πρ γ οποι ι η ορφ άξ ω πό θύ ς ρ, υ ό η ρύθ ι ης ο ου π ού άζ. Ό χ ι πι γ πό ις ύο ρυθ ις, ο άζ ο ουθ η ξ ς υ ι ι ουργ : άζ π 6 π ά - π ύ η π 4 π ά - άζ π 6 π ά. π. Ό ο ου π ρ ι η θ η ό ο η χ ιρι ριο- ι ρ ι η θ η 0, ο ύ η άζ ι ουργ. μπ μ. Ο ηχ ι ός ριξης ο φυ ς χώρ ς ρυθ ζ ι ω ω ιω θυ ά ω ρ που χρη ι οποιού ι γι ο άζ. ρύθ- ι η πορ γ ι χωρ ς ι άθ ι η ό ο πάχος ό ο ι ύψος χρη ι οποιώ ς ο χ ιρι ριο,. ι ό π ρ ά ω. Μπορ ρυθ ο ηχ ι ό ριξης ο φυ ς χώρ ς ό ο ύ η άζ ι ργοποιη ο. ι ουργ ης π ργοποι η ρύθ ι η ριξης ο φυ ς χώρ ς ό η ι ουργ ου άζ ι οπ ό η π η ους θύ ς ρ ιωθ, π.χ. ά }} 113

116 04 ω ρι Μπρο ι ά θ - ο η Executive πό άθ υ η γι γ ύ ρο χρο ι ό ιά- η

117 04 ω ρι ω ρι ς φω ι ς Φώ άγ ω ης ι ω ρι ς φω ι ς Δ π μπ - π. Φως άγ ω ης προ ά ρι ρά ω ρι ός φω ι ός Φως άγ ω ης προ ά ξιά Ο φω ι ός χώρου πι ώ 1 ά ι π ώ- ς ιγ ι ο ου π (2), ώ υ όχρο ργοποι ι ο υ ό ος φω ι ός, - ρ ξ η 116. Ο φω ι ός χώρου G πι ώ ι π ώ ς ιγ ι ο ου- π (2). Ό φώ ου χώρου πι ώ πορού άψου ό ο ι όπ ης άφ ξης ι η θ η I ι II θώς ι ό ο ι η- ρ ς ρ ι ι ουργ. φώ πορού π ης άψου ός 10 π ώ ά: ο ι ο ου ι η ρ ι ο γύρι ου ι όπ η άφ ξης η θ η 0 ο ξ ω ου υ ο ι ου ά ο ι η ρ ός ι ουργ ς Σ η υ χ ι, ου υ ό. Φώ προ ι ς ο ς προ ι ά φώ άγ ω ης ά ου ι ου ους οιχους ι όπ ς η ο ό οροφ ς. Φώ π ω ο ς Φως άγ ω ης π ω ρι ρά, ά / ι ο Φως άγ ω ης π ω ξιά, ά / ι ο φώ ά ου ου π ώ ς ο χ ι ό ου π. πάρχου π ης φώ άγ ω ης γι η ρ η ιρά θι ά ω η π θ ι ο η. G ο φως ι ό ου ά ι ά φώ ου χώρου πι ώ. }} 115

118 04 ω ρι ω ρι ς φω ι ς 04 Φως ι ου ο φως ι ό ου ( ι φώ ου χώρου πι- ώ ) ά ου ι ου οιχ ό ο γ ι ι π πόρ. Φως χώρου πο υώ Ο χώρος πο υώ φω ζ ι πό φως ο ω ρι ό ης πόρ ς ου χώρου πο- υώ. ο π ω φως ο χώρο πι ώ ι ο φως η πόρ ου χώρου πο υώ ά ου ι ου οιχ ό ο γ ι - ι η πόρ ου χώρου πο υώ. Φως γι ο ου πά ι υ ο ηγο ο φως ο ου πά ι υ ο ηγού ά ι ι ι οιχ ό ο γ ι ι ο πορ ά ι ου. θρ π ά ι ι ου* ο φως ργοποι ι υ ό ό ις ο ξ ο ά υ. G ι π ρ ι ος π 30 υ- ρό π : ο υ ο η ο ξ ι ωθ ο ι ο η χ ιρι ριο- ι ι ο ι η ρ ς ι ο ι άφ ξης γυρ ι η θ η 0. Ο φω ι ός χώρου πι ώ ά ι ι π ρ ι ος π 10 π ά ά ο ξ ι άποι πόρ ι ο φω ι ός χώρου πι- ώ ι η ός. φώ ου χώρου πι ώ ου ό : ά προ ά ο ι η ρ ο υ ο η ο ι ωθ ο ι ο η χ ιρι ριο- ι. Οι προγρ ι οι χρό οι ω 30 υ ρο π ω ι 10 π ώ, πορού άξου υ ργ ο ης Volvo. Αυ ος φω ι ς Ο υ ό ος φω ι ός πορ π ργοποιηθ π ώ ς ο ου π (2), ρ ξ η 115, ι ρ ώ ς ο π η ο π ρι ό ρο πό 3 υ ρό π. Π ώ ς ύ ο υ ό ο ου π, ο υ ό ος φω ι- ός ργοποι ι ξ ά. Ό ργοποιηθ ο υ ό ος φω ι ός, ο φω ι ός χώρου πι ώ ά ι υ ό- 2 ι ουργ ξ ρ ά ι πό ο φως ι ργοποι ι ό ο ό ι ο ά ι. 116 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

119 04 ω ρι Αποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ Αποθη υ ι ο χώροι 04 }} 117

120 ENTER 80 L SE E C TO R SOUND MENU MY KEY EXIT ATTENTION Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi 04 ω ρι Αποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ ποθη υ ι ός χώρος η ρ η ιρά θι ά ω ποθη υ ι ός χώρος ι πο ηροθ η ιπ χάρ ι ω πο ο ά ω Ν ου πά ι υ ο ηγού ος η ρι ο ό πο οχ γι υ Ν ου πά ι υ ο ηγο 04 Πο ηροθ η ο π ω χώρο ω πι - ώ πη (υπάρχ ι π ης ο προ ι ό ης ρ ς ω προ ι ώ θι- ά ω ) Π ά η ριξης γι ού ς G AIRBAG G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ιωθ ό ι υπάρχου ού προ ξ χου ηρά, ιχ ηρά ριά ι -, οπο θ πορού προ - ου ρ υ ι ό π ρ π ω η ι χυρού φρ ρ ος. γά ι ριά ι πρ π ι φ ζο ι πά ο ζώ η φ - ς ι ά ς υγ ρά η ης φορ ω. Σ η ρι ο ό υπάρχ ι υπο οχ γι υ ό. ο ου πά ι ου υ ο ηγού πορ χρη ι οποιηθ γι η φύ ξη ι ι ω, όπως ο γχ ιρ ιο όχου, ο ι ο χάρ ς, υ ό ι άρ ς φο ι ού υ ω. 118 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

121 04 ω ρι Αποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ ρ ά ρ Σ χ ο οχ ο γι ους πι ά ς ω π ω θι ά ω * Πο ηροθ η/ ά η γι που ά ι ο π ω άθι 04 ρ ά ρ χ ι χ ι ό ο γι φρά ρούχ. G ο ξ ο χ ο οχ ο ρ ώ ς η πά ω ά ρη ου προς ξω. ι ο ιά : 1. ο ξ ο χ ο οχ ο. 2. Πι ο ά υ γ ι προς ξω ι γ ρ ο προς π ω. 3. η ώ ο ι γά ο. G ρ ξ ο ά ω ά ρο ου θ ου γι ο ξ ι. ο θ ο ης πο ηροθ ης πορ φ ιρ θ : πο υ ύο ιπ γι πορ - χρη ι οποι η πο ηροθ η γι γά που ά ι. G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 119 }}

122 04 ω ρι Αποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ Αποθη υ ι ς χώρος ι πο ηροθ η ( π θ ι ο η) ος η ρι ο Πο ηροθ η 04 Σ ο χώρο υ ό πορ φυ άξ CD, ι ι ά π ρό οι ι. G ρι ο ό ι θ ι ο ο οπο ος πορ χρη ι οποιηθ, π.χ. γι ου π ρόφι ι πο ά. Μπορ π ης ο ξ ο υπο ρ χιό ιο ι η ιουργ " ρ π ζά ι" γι ους πι- ά ς ω π ω θι ά ω. ά ω πό ο ο υπάρχ ι θ η η οπο πορ φυ άξ π.χ. ους CD. G Πο ηροθ η γι ους πι ά ς ω προ ι- ώ θι ά ω. Σ χ ο οχ ο* ρ ξ ο θ ο γι ιά ο χ ο οχ ο. G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

123 04 ω ρι Αποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ Αποθη υ ι ς χώρος η ρ η ιρά θι ά ω ( π θ ι ο η) 04 G Σ ο χώρο υ ό πορ φυ άξ υ ό ι ά ι ρο ι. 121

124 04 ω ρι Αποθη υ ι ο χώροι ο χώρο ω πι ώ - ο η Executive Ψυγ ο 04 G πάρχ ι ψυγ ο ά ω πό ο ιπ ού- ο υπο ρ χιό ιο ου προ ι ού θ - ος. ι ρυθ η η ψύξης χρη- ι οποι υ ό ο ου π (. ι ό ). ο ψυγ ο ι ουργ ό ο ι η ρ ς ρ - ι ι ουργ ό ο ι ρ ι η θ η II. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ποθη ύ που ά ι ά ι ά ο ψυγ ο ι ιωθ ό ι η πόρ ου ψυγ ου ι ι η ιάρ ι ου ξι ιού. 122

125 04 ω ρι Π ω άθι Π ω θ ρη ιρά ( π θ ι ο η) Συρ ο άθι ( π θ ι ο η) Αφ ρ η ου π ω ος ης ρι ς ο ς 04 G ης π ά ης ου θ ος γι π ο υ ο η ο Ση ώ η (1) προς πά ω πρώχ ο- ς υ όχρο η π ά η ου θ ος προς πρός. ά ο θ ο γι π φ ρ ο άθι η ρχι ου θ η. Ρ θ ι η ου θ ος πρ ς - π ω Ση ώ ο ρ χ ο (2) γι ι ο άθι προς πρός προς π ω. ο ρι ό άθι ης ύ ρης ιράς ι υρό ο ι πορ ι ηθ πιο προ ά πό ά θ. υπάρχ ι π ι ο ω ω ο οηθη ι ό άθι, πορ ύρ ο άθι ώς προς πρός ώ χ ύ ρη π φ ο π ι. Ση ώ ο ρ χ ο (1) γι ι ο άθι προς πρός προς π ω. Πρι ύρ ο ρι ό άθι ης ύ ρης ιράς προς πρός, πρ π ι φ ιρ η ρι ο ό. 1. φ ιρ ο π ω ης ρι ς ο ό ς ρ ώ ς ο ά ο προς ξω όπως φ ι η ι ό. 2. Ση ώ ι φ ιρ η ο ό. }} 123

126 04 ω ρι Π ω άθι 04 Προ φ ο, π ω άθι θ η ΠΡΟ ΟΠΟ Σ χ η ό ρη θ η πρ π ι χρη ι οποι ι ό ο ό πρό ι ι ιπ ώ- η π ά η ου θ ος ό άθ ι άποιος ο άθι. φού η ώ ις π ά ς ω θι- ά ω ης ύ ρης ι ης ρ ης ιράς, ι η ι ό γξ ά οι π ά ς ω θι ά ω χου φ ι ις θ ις ους. ι φορ ι ά ο ύ η φ ς ω θι ά ω θ ι- ουργ ι ο ι ά. ο ρι ό προ φ ο πορ ρυθ ι- ρ ι φορ ι ά ύψη. Ση ώ ο προ φ ο ό ο χρ ιάζ ι. ι ά ξ ά ο προ φ ο, πρ π ι π ο ου π που ρ - ι ο ξ υπο ριγ ώ υ όχρο πι ζ προ ι ά ο προ φ ο προς ά ω.. ι ό. G Σ Μ ΩΣ ο προ φ ο ι υ ό φ ιρ θ ώς. 124

127 04 ω ρι Φ ρ ω η ι ά ο ωφ ι ο φορ ο ξ ρ ά ι πό ο πό- ρο ου υ ο ι ου. ο ωφ ι ο φορ ο ου υ ο ι ου ιώ ι ά ο υ ο ι ό άρος ω πι ώ ι ό ω ω ξ ουάρ. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά άρη, ρ ξ η 312. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ χ ρ ηρι ι ά ο γη ης ου υ ο ι- ου ά ο ι ά ογ ο άρος ι ο ρόπο ο ς ου φορ- ου. Φορ ο η οροφ Μπάρ ς οροφ ς ι ποφ υχθ υχό ζη ιά ο υ ο - η ο ι γι η γι η υ φά ι ά η ο γη η, υ ι ά ι χρη ι οποι χάρ ς οροφ ς που χου χ ι - πό η Volvo. ο ουθ προ ι ά ις ο ηγ ς ρ ω ης που π ρ χο ι ζ η χάρ οροφ ς. γχ π ριο ι ά η χάρ φορ ου ι ο ιο ο φορ ο, ώ ιωθ ό ι χου ρ ωθ ω ά. ο φορ ο ι ά ς πρό ης ώ ι φ ς. ο οιό ορφ ο φορ ο πά ω η χάρ φορ ου. οποθ η ά η ρύ ρ ι. ο γ θος ης πιφά ι ς που θ ι ο ρ, ι υ πώς η ά ω η υ ου, υξά ι ά ογ ο γ θος ου φορ ου. Ο ηγ πι. ποφ ύγ ις πό ο ς πι χύ ις, ο υ ό φρ άρι ι ους πό ο ους ιγ ούς ις ροφ ς. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Σ η οροφ πρ π ι οποθ ού ι φορ που υπ ρ ου 100 ι ά, υ π ρι ο ης ης χάρ ς ης π γ ζι ρ ς οροφ ς. ο ρο άρους ι ο ηγι ά χ ρ ηρι ι ά ου υ ο- ι ου ά ο ι ά ογ ο φορ ο η οροφ

128 04 ω ρι Χώρος πο υώ 04 Προ η, χώρος πο υώ - ιρά θι ά ω 2 Σ ΜΑΝ Ο πρ π ι υπάρχου ι ο π ω άθι ό πρό ι ι ιπ ώ η π ά η ου θ ος. π - ης, οι ζώ ς φ ς πρ π ι ι φ ι ς η πόρπη ους. ι φορ ι ά, υπάρχ ι υ ος προ ηθ ζη ιά η π υ η ου π ω θ - ος. 2. ά ο προ φ ο. 3. π φ ο ά ο (1) ι ιπ ώ- η π ά η ου θ ος. Πι η π ά η ου θ ος προς ά ω γι φ ι η ιπ ω η θ η. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι όγους φ ς, πρ π ι άθ ι ς η ρ η ιρά θι ά- ω ά χ ά ι προ φ ω π ώ θι ά ω ης ύ ρης ιράς. Προ η, χώρος πο υώ - ιρά θι ά ω 3 1 G Σ ΜΑΝ Ο G πρ π ι υπάρχου ι ο π ω άθι ό πρό ι ι ιπ ώ η π ά η ου θ ος. π - ης, οι ζώ ς φ ς πρ π ι ι φ ι ς η πόρπη ους. ι φορ ι ά, υπάρχ ι υ ος προ ηθ ζη ιά η π υ η ου π ω θ - ος. 1. Ρυθ θ ρ π ω 1. 1 Μό ο π θ ι υ ο η 126

129 04 ω ρι Χώρος πο υώ Σπρώξ η ύ ρη ιρά θι ά ω η προ ι ους θ η - ρ ξ η 110. Ση ώ η προς πά ω. Σύρ η ρ ου θ ος ρ π ω. ιπ ώ η ξιά ι η ρι ρ θη ιά γι ποφ υχθ ο χό ο ζη ιάς ό άζ η π ά η ου θ ος. ιπ ώ η π ά η ου θ ος. ( ο προ φ ο ιπ ώ ι υ ό ό ιπ ώ η π ά η.) π φορά ιράς θι ά ω 3 1. Ση ώ η π ά η ου θ ος η ο ι ης θ η. 2. ρ ξ η ρ ου θ ος πό ις θη ι ς χρι ου " ι ". 3. Ση ώ ο προ φ ο. > ο άθι ι ώρ οι ο γι χρ η. ι ά Ά οιγ ης π ρ ς χώρου πο υώ ι π ηροφορ ς χ ι ά ο ρόπο ο γ ος ης πόρ ς χώρου πο υώ - ρ ξ η 141. Φ ρ ω η ου χώρου πο υώ Οι ζώ ς φ ς ι οι ρό οι π ρ χου ο ο ηγό ι ους πι ά ς η - ι προ, ι ι ά ωπι ς υγ ρού ις. Πρ π ι θυ ά, ω ό ο, ό ι πρ π ι προ ύ ι πό οπ - θι ς υγ ρού ις. Ό φορ ώ ι -, ά πά υπόψη ό ι ι - π ρ ώς ρ ω ώς φορ- ω ο χώρο πο υώ πορ ι- G χθού προς πρός γά η χύ- η ι ύ η π ρ π ω η ύγ ρου ης πό ο ου φρ ρ ος ι προ - ου ο ρό ρ υ ι ό. Ν θυ ά ό ι ι ο άρους 20 kg ι ωπι ύγ ρου η χύ- η 50 km/h φ ρ ι η ι χύ πρό ρου ης ός ι ι ου που ζυγ ζ ι 1000 kg. Ό φορ ώ ο υ ο η ο θυ ά π ρ ά ω: Μη φορ ώ ξ ιρ ι ά ριά ι - χρι προ ι ά θ. ιπ ω η π ά η ου θ ος θ πι - υπ ρ ο ι ά. οποθ ο φορ ο χρι η π ά η ου θ ος. οποθ ριά φορ ό ο ο υ - ό χ η ό ρ. οποθ ι γά ου π ά- ους άθ ης π ά ης. ύψ υχό ιχ ηρ ς ά ρ ς ά ι ό. φ ο φορ ο ι ά ς υγ ρά- η ης ι ρ ώ ους ις θη ι ς πρό ης ου υ ο ι ου. Μη φορ ώ πο πά ω πό ο ύψος ης π ά ης ου θ ος χωρ ς υ φ ς. 04 }} 127

130 04 ω ρι Χώρος πο υώ 04 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ χ ρ ηρι ι ά ο γη ης ου υ ο ι- ου ά ο ι ά ογ ο πό- ρο ι ο ρόπο ο ς ου φορ- ου. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Φρο ζ ώ οι πο υ ς η ξ π ρ ού ο ύψος ω προ φ ω, γι υπάρχ ι υ ος ι χθού προς πρός π ρ π ω η πό ο ου φρ ρ ος ύγ ρου ης ι ρ υ ου ο ρά ο ο ηγό ους πι ά ς. Μη ξ χ ά φ ζ πά ά ις πο υ ς ( ις ). ά χ ά ι η π ά η ου π ω θ ος, η φορ ώ ο υ ο η ο ύψος που ξ π ρ ά 50 χ. ά ω πό ο πά ω ά ρο ω π ρ θύρω. φ ύθ ρο χώρο πό η ω ρι π υρά ω π ρ θύρω. ι φορ ι ά πορ πο ου πό ιο γι ους ρό ους οροφ ς, που ρ ο ι η π υ η ης οροφ ς, ι ιώ ου ο θ ό προ ς ους. Ν φ ζ πά ο ο φορ ο. Ν φ ζ πά ο ο φορ ο. ι φορ - ι ά, ο φορ ο πορ οπι π ρ π ω η ι χυρού φρ ρ ος προ- ώ ς ρ υ ι ό. ά η φόρ ω η η φόρ ω η ι- ι ω γά ου ους ο ι η ρ ι ργοποι ο φρ ο άθ υ ης! πάρχ ι υ ος ι- ά άθος ο οχ ό ο πι ογ χυ ω, θ ο ς ο υ ο η ο η η. χ υ φ ς ο χ υ φ ς πο ζ ι ις πο υ ς ι ο φορ ο ι χθού προς πρός ο χώρο ω πι ώ π ρ π ω η πό ο ου φρ ρ ος. ο υ ι υ ο πό άι ο ι πορ ρ ωθ ύο ι φορ ι- ούς ρόπους: Π ω πό η π ά η ου π ω θ - ος Π ω πό προ ι ά θ ά ο π ω άθι ι ο. G

131 04 ω ρι Χώρος πο υώ ι οποθ ο υ φ ς 4. Χρη ι οποι ις θη ι ς που ρ ο- ι η υρό η ράγ ου θ ος ά πρό ι ι ρ ώ ο χ υ προ ι ά η ριξης ης οροφ ς. χύ ι ό ο γι π θ ι ο η: 1. Ό ρ ώ ο χ υ, ιωθ ό ι π ρ ά προ ά πό ο υπο ρ χιό ιο ου π ού π ι ου. 2. ώ ο χ υ φ ς πό ους ι ά ς ρ ω ης. Πώς ιπ ώ ο χ υ φ ς ο υ φ ς πορ ιπ ωθ ι οποθ ηθ ο άπ ο ου χώρου πο- υώ (γι π θ ι ο η). Πι ου πιά (1) ω ω γι ους π φ ι ιπ ώ ο χ υ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι π ρ η ο γι ι φ ό ι πά ω η ρ ω ης ου ιχ ιού φ ς χου οποθ ηθ ω ά ι οι ι ά ς ά υ ης χου ρ ωθ ά η. ά ο χ υ χ ι υπο ζη ιά, πρ π ι ο χρη ι οποι. 04 ά ο υ ο η ο ι θ ι ά υ χώρου πο υώ, φ ιρ ο πρι οποθ - ο υ φ ς. 1. Σ ρ ώ η πά ω ρά ο ο προ- ι ό ο π ω άγ ι ρο ης οροφ ς. 2. Σ ρ ώ ο ά ο ά ρο ης ρά ου ο άγ ι ρο ης οροφ ς ης ά ης π υράς. 3. Σ ρ ώ ους ι ά ς ρ ω ης ις θη ι ς ου π ου ά πρό ι ι ρ ώ ο χ υ π ω η ριξης ης οροφ ς. }} 129

132 04 ω ρι Χώρος πο υώ 04 Μ ι π γ φ ς* οποθ ο προ υ ι ό π γ ως ξ ς: 1. ά ο προ υ ι ό π γ πό ο ά οιγ ης πόρ ς ου χώρου πο- υώ ς πό ις π ω πόρ ς ( ιπ ώ θ ης ύ ρης ιράς ά ι π ρ η ο). 2. Σ ρ ώ ο πό η ριξης ου προ υ ι ού π γ ος η ά η η υπο οχ που ρ ι πά ω πό η π ω πόρ ι ο π ω ρος ης ύ ρης ιράς θι ά ω. 3. Σύρ ο η ο ριξης ου προ - υ ι ού π γ ος η προ ι θ η ης υπο οχ ς. 4. οποθ ο ά ο η ο ριξης ου προ υ ι ού π γ ος η ά η η υπο οχ που ρ ι πά ω πό η ά η π ω πόρ ι ύρ ο η προ ι θ η ης υπο οχ ς. 5. Π ρά ο υ ι ό ξάρ η πό ο ά ω η ο ριξης ου προ- υ ι ού π γ ος πό ο ά ω ρος, όπως φ ι η ι ό. ο προ υ ι ό π γ ου χώρου ω πο υώ πο ζ ι ο φορ ο ι ρά ζώ ι χθού προς πρός ο χώρο ω πι ώ π ρ π ω η πό ο ου φρ ρ ος. ι όγους φ ς, ο προ υ ι ό π γ πρ π ι οποθ ι ι ρ ώ ι πά ω ά. G G οποθ ο ριο ο υ ι ό ξάρ η ι ι ώ ο π ρι ροφι ό ου π. 7. Π ρά ο άγ ι ρο ο υ ι ό ξάρ η ης θη ιάς ρ ω ης φορ ου ι φ ξ ο π ρι ροφι ό ου π ως ό ου ο υ ι ό ξάρ η πιά ι η θη ιά φά ι ης ου φορ ου. 8. ά ο ιο ι η ά η π υρά. 9. Σφ ξ ι ύο υ ι ά ξ ρ άξ. 10. οποθ προ υ ι ά ύ - π ιρώ ω ι ώ πά ω πό π ρι ροφι ά ου πιά. 130 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

133 04 ω ρι Χώρος πο υώ ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι π θ ι ο η: ι όγους φ - ς, πρ π ι άθ ι ς η ρ η ιρά θι ά ω ά χ οποθ ι ο προ υ ι ό π γ π ω πό η ύ ρη ιρά θι ά ω. ι χύος π ρι ό ρη πό 0,1, η οθό η φ ζ ι προ ι οποιη ι ό υ. Σ ΜΑΝ Ο γ. π η η ι χύος ι 10 A (120 W). ά υ χώρου πο υώ * Ρ υ ο ης ο χώρο πο υώ Σ Μ ΩΣ Ν θυ ά ό ι η χρ η ου ρ υ ο ό η ο ι η ρ η ό χ ι ποφορ ι η π ρ ου υ ο ι - ου. 04 ά θ χρη ι οποι ο ρ υ ο- ό η, ύρ προς ά ω ο ά υ. Ο ρ υ ο ό ης ι ουργ ξάρ η πό ο η ζ ι ργοποιη η όχι. ά η ζ ι ι ι ο ρ υ ο ό η ι υ ο φορ ο ά ω η Σ Μ ΩΣ Ο υ πι ς γι η πι υ ιά ρη ης ι ού ης άγ ης χ ι γχθ ι γ ριθ πό η Volvo. ι π ηροφορ ς χ ι ά η χρ η ου υ ι ώ- ου ι προ ωρι ς πι υ ς ι- ού (TMK) ης Volvo, ρ ξ η 210. ρ ξ ο ά υ ου χώρου πο- υώ, π ρά ο πά ω πό ις πο υ ς ι ρ ώ ο ις οπ ς ις π ω ο ό- ς ου χώρου πο υώ. Αφ ρ η ου ος χώρου πο υώ Πι ις ά ρ ς ου π ι ου προς, η ώ ο ι φ ο. ά η οποθ - η η, πι ις ά ρ ς ου ύ ος χώρου πο υώ προς ά ω η υγ ρά η ης. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 131 }}

134 04 ω ρι Χώρος πο υώ ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη οποθ ι πά ω ο ά υ ου χώρου πο υώ, γι πορ οπι ού ι ρ υ - ου ους πι ά ς π ρ π ω η πό ο- ου φρ ρ ος πό ο ω ιγ ώ. Αποθη υ ι ς χώρος ο άπ ο ου χώρου πο υώ, π ρι χ Σ Μ ΩΣ Ορι πό ι που π ρι χο ι ο φ ρ ο χου η ρο η ξης ι πρ π ι ι θ ι πρι πό η γρ φό η η ρο η ξης. 04 Π ά η ριξης γι ο ς* ο ξ η θ η ο χώρο πο υώ. ρ - ά ρ ώ ις ού ς ψώ ι ά ιχ ις ξ ρ υγ- ρά η ης. Θ η ου ι πρώ ου οηθ ιώ π θ ι ο η. Θ η ου ι πρώ ου οηθ ιώ π θ ι ο η. Σ ο ποθη υ ι ό χώρο ου π ου υπάρχου π ρ ά ω ξ ρ : Προ ι οποιη ι ό ρ γω ο* ργ ιοθ η ου πρώ ω οηθ ιώ * ρύ ος ( ι θ η) Ά οιγ ποθη υ ι ο χώρου ο άπ ο ου χώρου πο υώ (π θ ι ο η) Ση ώ ο π ο ου π ου ου χώρου πο υώ. ά ο υ ο η ο χ ι π ά η ριξης γι ού ς: Ση ώ ο π ο, γά πό ους γά ζους ο ά ιχο που προορ ζ ι γι η υγ ρά η η ι ι ω. Ά οιγ ποθη υ ι ο χώρου ο άπ ο ου χώρου πο υώ ( π θ ι ο η) Ση ώ ο π ο. ά ο υ ο η ο χ ι π ά η ριξης γι ού ς: ο ξ ο πά ω ά υ, γά πό ους γά ζους ο ά ιχο που προορ ζ - ι γι η υγ ρά η η ι ι ω, ά υπάρχ ι, ι ο ξ ο ά ω ά υ. 132 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

135 04 ω ρι Χώρος πο υώ Σ ΜΑΝ Ο Μη οποθ πο η π ριοχ που ιπ ώ ου θ, γι πορ προ ηθ ζη ιά θ ους ηχ ι ούς ω θι ά ω

136 η χ ιρι ριο- ι - ι η χ ιρι ριο ω ι ξ ω ι ρι ς φ ς π ι ιώ Συ γ ρ ός* * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

137 Λ Ρ Σ Σ Ν ΡΜΌΣ

138 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς η χ ιρι ριο- ι - ι η χ ιρι ριο 05 ι ιά ρο ι η ι η οπο η ης (immobiliser) -.. ο υ ο η ο π ρ ι ύο η χ ιρι- ρι - ι ιά - ι ιπ ού ι ι θ ου ω ω ο η χ ιρι ριο. Απώ ι ι ιο Σ π ρ π ω η που χά πό η χ ιρι ρι - ι ιά ς, υ ι ά ι προ- ο υπό οιπ ι ιά ς ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Ως ρο πρό ηψης γ η ι ώ ργ ιώ, ο ω ι ός ου ι ιού που χάθη πρ π ι ι γρ φ πό ο ύ η. υπό οιπ ι ιά πρ π ι υ όχρο π ω ι οποιηθού ο ύ η. Ο ο ι ός ω ι ός ου πο πώ ου ι ιού π ρ χ ι πό ξου ιο ο η υ ργ ης Volvo, οπο υ ι ά ι π υθύ ό π ρ γγ ι- ούργι πο πώ ι ιά. ι άθ υ ο η ο πορού προγρ - ι ού ι χρη ι οποιηθού ως ξι η χ ιρι ρι - ι ιά. ρο ι η ι η οπο η ης ι ιά ι θ ου ω ι οποιη ιπ. Ο ω ι ός πρ π ι γ ωρι πό η ο ά άγ ω ης ( η) ο ι όπ η άφ ξης. ο υ ο η ο πορ ξ ι - ι ό ο ά χρη ι οποιηθ ο ω ό ι ο ω ό ω ι ό. Σ Μ ΩΣ ο πο πώ ο ι ο η χ ιρι ριο πρ π ι ι π ρως ο (όπως φ ι η ι ό ) γι θ ι ουργ ο ι η ρ. ι φορ ι ά, υπάρχ ι υ ος ο η ρο ι ό ύ η ι η οπο η ης (immobiliser) η πι- ρ ψ ι η η η ου υ ο ι ου. ι ιά άφ ξης ι η ρο ι η ι η οπο η ης ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι ζ ά ι ιά ι ά ι- ο ιο πρ ό. Μπορ προ- ηθ φ η ργοπο η η ου η - ρο ι ού υ ος ι η οπο η ης ι ο υ ο η ο θ πορ θ ι- ουργ. Λ ι ουργ ς η χ ιρι ηρ ου Ξ ω Π ο ου π φορά γι ξ ι ώ ό ς ις πόρ ς, η πόρ ου χώρου πο υώ ι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ υ όχρο. Π ρ χώρου πο υώ Π ο ου π φορά γι ξ ι ώ η πόρ ου χώρου πο- υώ. G

139 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς η χ ιρι ριο- ι - ι η χ ιρι ριο Λ ι ουργ π ι ο Λ ι ουργ π ι ού - Μπορ χρη ι οποιηθ γι ρ ξ ι η προ οχ ά η άγ ης. Π ι ρ π η ο ο ό ι ο ου π π 3 υ ρό- π ου άχι ο π ο 2 φορ ς ο ιο ιά η γι ργοποιηθού φ ς ι ηχ ι η όρ. Ο υ γ ρ ός π ι ού π ργοποι ι υ ό ά πό 25 υ ρό π ά π οποιο- πο πό ου πιά ου η χ ιρι ηρ ου- ι ιού. Φω ι ς προ γγι ης ά ξ ς ό π η ιάζ ο υ ο - η ο: Π ο ρι ο ου π ο η χ ιρι- ριο- ι. φώ χώρου πι ώ, φώ θ ης/ άθ υ ης, ο φως ης πι ς ριθ ού υ οφορ ς ι φώ ω ξω ρι ώ θρ π ώ * θ άψου. ά υπάρχ ι ρ ι- ρ, θ άψου π ης ι φώ ου ρ ι ρ. φώ υ ά π ρ ου - π 30, υ ρό π. ο χρο- ι ό υ ό ιά η πορ ρυθ ι υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Π ξ ά ο ρι ο ου π. ω ι ώ ό ς ις πόρ ς, η πόρ ου χώρου πο υώ ι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ- ουάρ ο ου π. Μ χρι ι ώ ι ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ υπάρχ ι ι χρο ο- θυ ρη η 10 π ώ π ρ που. π ω /ά οιγ ι ιο ο η χ ιρι ριο- ι πορ ιπ ωθ π ώ ς ο ου π ι ιπ ώ ο- ς ο πο πώ ο ι ο η χ ιρι ριο. ο ι θ ο ξ ι ξ ά υ ό πά η ου ου πιού. Α ι ά η ης π ρ ς ου η χ ιρι ηρ ου- ι ιο Σ Μ ΩΣ Volvo υ ι ά οι π ρ ς που πρό ι- ι χρη ι οποιηθού ο η χ ιρι ριο- ι /PCC π ηρού ο UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section Οι ργο ι ς π ρ ς οι π ρ ς που ι θι ώ ι πό ξου- ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo π ηρού π ρ πά ω ρι ρι. ά οι ι ρι ς πο ρ ο ι π - ι η ου η χ ιρι ηρ ου- ι ιού πό ο ι πό η, η π ρ ου η χ ιρι ηρ ου πρ π ι ι θ. 1. φ ιρ ο ά υ η ώ ο ς προ ι ά ο π ω ά ρο ι ρό ι. 2. οποθ η ι ούργι π ρ ( ύπος CR 2032, 3 V) προ χο ς ώ ο θ ι ός πό ος ι ρ - ος προς πά ω. Μη γγ ζ η π ρ ι ους πό ους ης ά υ ά ς. 05 ι ο φω ι ό προ γγι ης: }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 137

140 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς η χ ιρι ριο- ι - ι η χ ιρι ριο 3. π οποθ ο ά υ. ιωθ ό ι ο γ οποιη ι ό ά ιχο φ ρ όζ ι ά ι χ ι υπο ζη ιά, ώ η ι χωρ ι ρό. 4. πι ρ ψ η π ιά π ρ υ ργ ο ης Volvo, γι ι θ πορρ ρόπο φ προς ο π ρι ά ο

141 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς ω ι ξ ω Απ' ξω Σ Μ ΩΣ Αυ ο ω Μπορ ι ώ ο υ ο η ο ό η ι άποι πόρ πόρ ου χώρου πο υώ ι οι 1 - ό η υ χ ι η πόρ /πόρ χώρου πο- υώ ι, υπάρχ ι υ ος ι- ιά ι ωθού ο υ ο η ο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο η χ ιρι ριο- ι ι ώ ι/ξ ι- ώ ι ό ς ις πόρ ς ι η πόρ χώρου πο υώ υ όχρο. ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ πορ ο ξ ι ό ο υ ο η ο ι ξ ω ο. Π ρ ι ξ ω ο π 10 π ά φό ου ι ώ ο υ ο η ο - ι υ ό γι ι φι ός ο φο ι ός ύ ι ο ο υ ο η ο ι ω ο ι ο υ γ ρ ό οπ ι ο. G Προ ξ η ι ωθ ο υ ο η ο ά ο ω π' ξω ο η χ ιρι ριο- ι - υ η π ρ π ω η πορ ο ξ άποι πό ις πόρ ς πό χρη ι οποιώ ς ους ι όπ ς ις πόρ ς. ι ά π ρι ό ρ η ό η " ιπ ό ω " π ρ ά ω. Αυ η π φορά ι ώ ος ά ο ξ πό ις πόρ ς η πόρ ου χώρου πο υώ ός 2 π ώ ά ο ξ ω ο η χ ιρι- ριο- ι, ό ς οι πόρ ς ξ ι ώ- ου υ ό. υ η ι ουργ πο ρ π ι η πιθ ό η φ ά άθος ο υ ο η ο ξ ω ο. ά ο υ ο η ο ι θ ι ύ η υ γ ρ ού, ρ ξ η 144. ο υ ό ο ω ργοποι ι ι π ργοποι ι πό ο π ιο χ ιρι ηρ ω η πόρ ου ο ηγού. Ό ργοποιηθ η ι ουργ υ, ι ώ ου υ ό- ό ς οι πόρ ς ό η χύ η ου υ ο ι ου υπ ρ 7 km/h. Οι πόρ ς π ρ ου ι ω ς χρι ο ξ ι άποι πόρ πό χρι ξ ι ωθού πό ο π ιο χ ιρι ηρ ω. ργοπο η η/ π ργοπο η η ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι η θ η I II, ρ ξ η 161. G ι χύ ι γι ό ς ις γορ ς. }} 139

142 ENTER 80 L SE E C TO R SOUND MENU MY KEY EXIT ATTENTION Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς ω ι ξ ω 05 Π ο ου π READ που ρ ι ο ρι ρό οχ ο ι όπ η γι πι- ιώ η άγ ω η υχό η υ- ά ω που φ ζο ι η οθό η. Π ι ρ π η ο ο ου- π γι ργοποι ο ρι ό ω ως ό ου φ ι ο υ γι η ά η ι ώ ος η οθό η. η ύ AUTOLOCK ON ( ο υ ο - η ο πορ ι ωθ ι ό ω ι ι) ι AUTOLOCK OFF φ ζο ι - οιχ η οθό η. Απ Μπορ ι ώ ξ ι ώ ό ς ις πόρ ς ι η πόρ ου χώρου πο υώ υ όχρο χρη ι οποιώ ς ο π γχου η πόρ ου ο ηγού ( ου υ ο ηγού). Μπορ ι ώ ό ς ις πόρ ς πό ο ου π ι ώ ος ο π γχου ης οιχης πόρ ς. Ν ου πά ι υ ο ηγο AIRBAG Π ρ χώρου πο υώ Μπορ φοπ ο υ γ ρ ό γι η πόρ ου χώρου πο υώ ι η ξ ι ώ ξ χωρι ά χρη ι οποιώ ς ο η χ ιρι ριο- ι. G G G Μπορ ι ώ ο ου πά ι ου υ ο ηγού ο πο πώ ο ι ου η χ ιρι ηρ ου. 140

143 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς ω ι ξ ω 1. Π ο ου π ο η χ ιρι- ριο- ι - η πόρ χώρου πο- υώ ξ ι ώ ι ι πορ η ο ξ. > Οι ι θη ρ ς άθ ης ι η ης ου υ ος υ γ ρ ού* ι ο ι θη ρ ς ο γ ος ης πόρ ς χώρου πο υώ π ργοποιού ι υ ό. Οι πόρ ς π ρ ου ι ω ς ους υ γ ρ ούς ους οπ ι ους. 2. ά ό ς οι πόρ ς π ρ ου ι ω- ς ό ξ ά η πόρ ου χώρου πο υώ, η πόρ ου χώρου πο υώ π ρ ι ξ ω η ι ο υ γ ρ ός ης οπ ζ ι ό η. Οι υπό οιπ ς πόρ ς π ρ - ου ι ω ς ους υ γ ρ ούς ους οπ ι ους. 3. ι ι ώ η πόρ ου χώρου πο υώ ι οπ ι ο υ γ ρ ό - π ο ου π LOCK ο η χ ιρι ριο- ι. Σ Μ ΩΣ ά π ο ου π γι ξ ι ώ η πόρ χώρου πο- υώ ά η ο ξ, ό η πόρ ξ ι ώ ι υ ό ά πό 2 π ά π ρ που. Ά οιγ ης π ρ ς χώρου πο υώ 1. ο ξ η πόρ ου χώρου πο- υώ ρ ώ ς η προς ά ω όπως φ ι η ι ό. 2. ο π ω φύ ο ιπ ώ ι ό η ου ρ ηχ προς πά ω. G ιπ ω * 2 ιπ ό ω η ι ό ι οι ς γι ις πόρ ς ο χώρο πι ώ π ργοποιού- ι ηχ ι ά - υ ό η ι ό ι οι πόρ ς πορού ο ξου πό. ι ουργ ιπ ού ι ώ ος ργοποι ι π' ξω ο ου π LOCK ου η χ ιρι ηρ ου- ι ιού ι ώ ο ς η πόρ ου ο ηγού ο πο πώ ο ι, ι ργοποι ι υ ρό π θυ ρη η ά ο ω ω θυρώ. Ό ς οι πόρ ς πρ π ι ι ι ς πρι ργοποιηθ η ι- ουργ ιπ ού ι ώ ος. Ό ο υ ο η ο χ ι ι ωθ ιπ ό ω, πορ ξ ι ωθ ό ο ο ου π UNLOCK ο η χ ιρι ριο- ι. πόρ ου ο ηγού πορ π ης ξ ι ωθ χ ιρο η ο πο πώ ο ι. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι η ι ωθ άποιος ο υ ο η ο, η πι ρ π π ρ ι υ ό ά χ π ργοποι ι ο ιπ ό ω ι θ ι ό ς ις γορ ς, ι ό ο υ υ ό υ γ ρ ό. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 141

144 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς ω ι ξ ω 05 Προ ωρι π ργοπο η η μπ π π π π μ. ά πρό ι ι ι άποιος ο υ ο - η ο ά πρ π ι ι ώ ις πόρ ς π' ξω, ό πορ π ργοποι προ ωρι ά η ι ουργ ιπ ού ι ώ - ος. 1. οποθ ο η χ ιρι ριο- ι ο ι όπ η άφ ξης, γυρ ο η θ η II ι π ι ξ ά η θ η I Π ο ου π. Λά υπόψη ς ό ι οι ι θη ρ ς η ης ι ης ου υ γ ρ ού* π ργοποιού ι υ όχρο, ρ ξ η 145. G υχ ο ου π ά ι χρι ι ώ- ο υ ο η ο ο η χ ιρι ριο- ι. Σ η οθό η φ ζ ι χ ι ό υ γι ό ο ιά η ο η χ ιρι ριο- ι ρ ι ο ι όπ η άφ ξης. η πό η φορά που ο ι η ρ ς θ θ ι ουργ, ο ύ η η ζ ι ι η ι ουργ ιπ ού ι ώ ος ι οι ι θη- ρ ς η ης ι ης ου υ ος υ γ ρ ού ργοποιού ι ξ ά. Σ Μ ΩΣ Πρ π ι θυ ά ό ι ο υ γ ρ ός ου υ ο ι ου ι ργός ό ο υ ο η ο ι ι ω ο. ά άποι πό ις πόρ ς ο ξ ι πό, ο υ γ ρ ός ργοποι - ι. 142 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

145 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς ι ρι ς φ ς π ι ιώ Χ ιρο η ς ι ρι ς φ ς π ι ιώ π ω π ρ ς Οι ι όπ ς γι ις ι ρι ς φ ς π ι ιώ ρ ο ι ο π ω ά ρο ω π ω θυρώ. Οι ι όπ ς ι προ ά ι οι ό ο ό οι π ω πόρ ς ι οι ς. ι π ς ω φ ς γι π ι ιά ργοποιη ο οι π ω πόρ ς ο γου πό : υρ ο ου π προς ξω. ω φ ς γι π ι ιά π ργοποιη ο οι π ω πόρ ς ο γου πό : υρ ο ου π προς. ρι ς ι ρι ς φ ς γι π ι ιά π ω π ρ ς* REAR AC 1. υρ ο ι άφ ξης η θ η I II, ρ ξ η Π ο ου π. Ό άψ ι η υχ ο ου π, π ω π ράθυρ ι π ω πόρ ς χου ι ωθ. Σ η οθό η φ ζ ι χ ι ό υ ό ργοποι π ργοποι ις ι ρι ς φ ς π ι ιώ. Σ Μ ΩΣ Οι π ω πόρ ς ο γου πό ό ι ργοποιη ο ο ω φ ς γι π ι ιά. 05 G π π π. ι ργοποι π ργοποι - η ι ριά φ ς ις π ω πόρ ς, γυρ ο ου π πό ις ρ ς θ ις (χρη ιµοποι π π ο ι ό ι ο, π.χ. ι). Χρη ι οποι ο ου π η ρι ο ό γι ργοποι π ργοποι ις ι ρι ς φ ς π ι- ιώ ις π ω πόρ ς. G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 143

146 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς Συ γ ρ ς* 05 Σ η υ γ ρ ο Ό ι οπ ι ος, ο υ γ ρ ός π ρ - ο ουθ υ χ ι ό ς ις ι ό ους υ γ ρ ού. ο ύ η υ γ ρ ού ργοποι ι, ά : ο ξ ι άποι πόρ, ο πό ου ι η- ρ η πόρ ου χώρου πο υώ οποθ ηθ η γ ρι ο ι ο ι όπ η άφ ξης γ ι προ πάθ ι π ρ ης ης ι ριάς ιχ υθ η η ο χώρο ω πι - ώ ( ά χ ι γ θ ιχ υ ς η ης) υψωθ ρυ ου ηθ ο υ ο η ο ( ά χ ι γ θ ιχ υ ς - ης) πο υ θ ο ώ ιο ης π ρ ς άποιος προ π θ ι πο υ ι η ιρ. Σ Μ ΩΣ Οι ι θη ρ ς η ης ργοποιού προ ι οποιη ι ό χο π ρ π ω η που γρ φ η η ο χώρο πι - ώ - ρ ύ ρ γράφο ι π ης. ι ο όγο υ ό, ο υ γ ρ ός πορ ργοποιηθ ά φ ο υ ο η ο άποιο π ράθυρο η η ιοροφ οι ά χρη ι οποι ι ο ύ η θ ρ ης ου χώρου πι - ώ. ι ποφύγ ά ι οιο: ο π ράθυρο/ η η ιοροφ ό πρό ι ι πο ρυ θ πό ο υ ο η ο. ά πρό ι ι χρη ι οποι ο ω ω ο ύ η θ ρ ης ου υ ο ι ου ( φορη ό η ρι ό θ ρ - ρ ) - ρυθ ους ρ γωγούς ι, ώ η ρο ου ρ ιοχ ύ ι προς πά ω ο χώρο πι ώ. ι ι υχ υ γ ρ ο ό ι η υχ LED ο π ό χ ι η ά η ου υ ος υ γ ρ ού: υχ LED ι η ο υ γ ρ- ός χ ι οπ ι. υχ LED ο ι φορά ά ύο υ ρό π ο υ γ ρ ός χ ι οπ ι. υχ LED ο ι γρ γορ ό φοπ ι ο υ γ ρ ός ι χρι γυρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II ο υ γ ρ ός χ ι ργοποιηθ. G ά υπάρχ ι ά η ο ύ η υ γ ρ- ού, η οθό η φ ζ ι χ ι ό 144 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

147 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς Συ γ ρ ς* υ. Σ υ η π ρ π ω η, π υθυ θ υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Σ Μ ΩΣ Μη πιχ ιρ πι ιορθώ ροποποι ξ ρ ου υ - ος υ γ ρ ού. ά ι οιο πορ πηρ ά ι ους όρους ης γγύη ης. Όπ ι η ου υ γ ρ ο Π ο ου π LOCK ο η χ ιρι- ριο- ι. φ ς ου υ ο ι ου ο ου π ρ φορά ως πι ω η ό ι ο υ γ ρ ός οπ - η ι ό ς οι πόρ ς ι ώθη. Σ ΜΑΝ Ο ο ύ η υ γ ρ ού χ ι οπ ι π ρως ό φ ς ο ου φορά π ρ ι η υχ LED ο π ό ο ι φορά ά ύο υ ρό π. Αφ π ι η ου υ γ ρ ο Π ο ου π UNLOCK ο η χ ιρι ριο- ι. φ ς ο - ου ιγ ι ύο φορ ς πι ιώ ο- ς ό ι ο υ γ ρ ός χ ι π ργοποιηθ. > ι η χ ιρο η η φόπ ι η - - ρ ξ η ό η " π ργοπο η η ργοποιη ου υ γ ρ ού". Αυ η ργοπο η η υ γ ρ ο υ η ι ουργ πο ρ π ι η πιθ ό η φύγ πό ο υ ο η ο ι µη ργοποι ο υ γ ρµό. ά ο ξ ι πόρ η πόρ ου χώρου πο υώ ός ύο π ώ πό η φόπ ι η ου υ γ ρ ού ( ι ο υ ο- η ο χ ι ξ ι ωθ ο η χ ιρι ριο- ι ), ο ύ η υ γ ρ ού οπ ζ ι ξ ά υ ό. υ όχρο ργοποιού- ι ι οι ι ρι ς ου υ ο ι ου. Αυ η ργοπο η η υ γ ρ ο Σ ορι ς χώρ ς, ο υ γ ρ ός ργοποι ι π ι πό ι ορι η χρο ο θυ- ρη η, η πόρ ου ο ηγού ο ξ ι ι ι ά ο υ ο η ο ξ ι ωθ. Απ ργοπο η η ργοποιη ου υ γ ρ ο Π ο ου π UNLOCK ο η χ ιρι ριο- ι οποθ ο ι ο ι όπ η άφ ξης. φ ς ο ου ύ ο ύο φορ ς πι ιώ ο ς η π ργοπο η η ου υ γ ρ ού. η χ ιρι ριο- ι ς ι ουργ ς ά ο υ γ ρ ός π - ργοποι ι ο η χ ιρι ριο- ι, π.χ. ά η π ρ ου ι ιού χ ι ποφορ ι, πορ φοπ ο υ γ ρ ό ι θ ο ι η ρ ι ουργ ως ξ ς: 1. Ξ ι ώ η πόρ ου ο ηγού χ ιρο η ι ο ξ η - Ο υ γ ρ ός ργοποι ι ι ηχ η ιρ. 2. οποθ ο η χ ιρι ριο- ι ο ι όπ η άφ ξης - Ο υ γ ρ ός π ργοποι ι. > ι ι υχ ου υ γ ρ ού ο ι γρ γορ χρι γυρ - ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II. 05 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 145

148 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς Συ γ ρ ς* Σ υ γ ρ ο ργοποιηθ ο υ γ ρ ός, υ ου ό ουθ : ιρ ηχ π 25 υ ρό π χρι ο υ γ ρ ός π ργοποιηθ. ιρ ι θ ι ι ης π ρ ι ι ουργ ξάρ η πό η π ρ ου υ ο ι ου. φ ς ο ου π 5 π ά χρι π ργοποιηθ ο υ γ ρ ός. 05 Μ ιω η υ ι θη υ γ ρ ο ι ποφ υχθ η ού ι ργοπο η η ου υ γ ρ ού, π.χ. ό ο υ ο - η ο υπάρχ ι ύ ος ά η φορά ου υ ο ι ου γό ι πορθ ο, π - ργοποι προ ωρι ά ους ι θη ρ ς η ης ι ης. ι ι ι η ι η προ ωρι π ργοπο η η ου ιπ ού ι ώ ος - ρ ξ η * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

149 05 ι ρι ς ι υ γ ρ ς

150 ι ά φο ι ός υ ου η η ου ι η ρ υ ό ο ι ώ ιο χυ ω ρ η η* Σύ η π η ης Σύ η γχου υ άθ ι ς ι πρό φυ ης* Park Assist* Σύ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω - BLIS* Ρυ ού η η ι ο ι ο θ ι η η οηθη ι ά ώ ι Ο γη η ρ ι ρ ξοπ ι ός ρυ ού η ης* φ ιρού ος ο όρος* Ρύθ ι η ης προ ο ω * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

151 Ν Σ Ο Σ

152 06 η η ι ο γη η ι ά 06 Οι ο ο ι ο γη η Οι ο ο ι ο γη η η ι ο ο γη η, ι υ όχρο προ όη η ι προ ρ- ογ ου ρόπου ο γη ης ι ης χύ η- ς ου οχ ος ις πι ρ ού ς υ θ - ς. ποφύγ η ο γη η οιχ ά π ράθυρ. Μη χρη ι οποι χ ι ρι ά ι ά ά ο χ ι ώ. ποφύγ ις πό ο ς πι χύ ις ι υ ά φρ ρ. Ο ηγ η ω π η - ι ά ι η γχ ι ά - πι- ξ π η ι ώ ECO γι ι πο, ρ ξ η 202 Ο ηγ µ η γ ύ ρη υ χ η, ά ογ η υ οφορ ι ο ρό ο ο οπο ο ι - ό ο ι η ρ ς ι ουργ χ η ς ροφ ς, η ά ω η υ ου ι ι ρό- ρη 1. γά πό ο υ ο η ο ι που χρ ιάζ. Ό ο γ ύ ρο ι ο φορ ο ου υ ο ι ου, ό ο γ ύ ρη ι ι η ά ω η υ- ου. Χρη ι οποι η π η η πό ο ι η- ρ γι πι ρ ύ, ό υ ό ι φι ό χωρ ς υπάρχ ι υ ος γι ους υπό οιπους χρ ς ου ρό- ου. Ο ύπος ω ι ώ πορ πηρ ά ι η ά ω η υ ου - υ - ου υ π η ο ι ο γι ά η ι ά. ο φορ ο η οροφ ι η ά η γι π ι ου ι υξά ου η ρο υ - ι η, πο η - ά ω η υ ου υξά ι - φ ιρ ις πάρ ς οροφ ς ό ις χρη ι οποι. Μη ι ουργ ο ι η ρ θ ρ ο- ρ ι ουργ ς ροφ ς ρ, υ ού ρχ ο ηγ φρύ φορ ο ο υ ο ό ρο υ ό - ό ο ι η ρ ς ι ρύος, ώ- ι π ρι ό ρο ύ ι ο π' ό, ι ό ι ζ ός. ψη χύ η υ πάγ ι υξη η ά ω η υ ου - ιπ ά ι χύ- η η ι ρ π ά ι ρο υ ι η. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς ι π ρ ι- ρω υ ου ς, 14 ι 320. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πο η ο ι η ρ ώ ι -, π.χ. η ηφόρ, ιό ι ι π - ργοποιού ι η ι ά υ όπως ο υ ρ υ ι ό ύ η ι ύθυ ης ι ο ρ όφρ ο. Π ρ π η ρά Μπορ ι χ ο υ ο η ο ρά άθους ως ι 40 cm ώ η χύ η 10 km/h. Προ χ ι ι ρ ό π ρ ά πό ρά υ χούς ρο ς. Σ ΜΑΝ Ο ά ι θ ι ρό ο φ ρο ρ, ο ι η ρ ς πορ υπο ζη ιά. Σ γ ύ ρο άθος, ο ρό πορ ι θ ι ο ι ώ ιο χυ ω. Σ υ η π ρ π ω η, ιώ ι η ιπ ι ι - ό η ω ιώ ι η ιάρ ι ζω ς ω υ η ά ω. Ό π ρ ά πό η ρά, ι ηρ χ η χύ η ι η ά ο υ ο η ο. Ό π ο ι χ ο η ο ρά, π φρά ο π ά φρ ου ι ιωθ ό ι ο ύ η 1 Μηχ ι ό ι ώ ιο χυ ω 150

153 06 η η ι ο γη η ι ά π η ης ι ουργ ο ι ά. ο ρό ι η ά πη γι π ρά ιγ πορ υγρά ου ις π ύ ις ρι ς (θ ρ ου ) πο - η ι ουργ π η ης π ργ θυ ρη η. Σ Μ ΩΣ Μ ά πό ο γη η ρό ι ά πη θ ρ ις η ρι ς π φ ς ου υ ος προθ ρ ης ου ι η ρ ι υ ι ά ξ ρ ου ο - όρου. Σ ΜΑΝ Ο Μη φ γι γά ο χρο ι ό ιά- η ο υ ο η ο η ρά όπου η άθ η υπ ρ ι ο ρ πι. ά ι οιο πορ προ ι η - ρι ς ά ς. ά ο ι η ρ ς ι ό ο υ ο - η ο ρ ι η ο ρά, η πιχ ιρ ο θ ξ ά ι- ουργ. Ρυ ου ο υ ο η ο ξω πό ο ρό. ι η ρ ς, ι ώ ιο χυ ω ι η ψ ξης πό ι ι ς υ θ ς, γι π ρά ιγ ά η ο γη η ορ ι ς π ριοχ ς ι υψη ς θ ρ ο ρ ς, υπάρχ ι υ ος υπ ρθ ρ ης ου ι η ρ ι ου υ - ος ά ο ης η ης - ι ως γά ο φορ ο. φ ιρ υχό οηθη ι ούς προ ο ς πό ο προ ι ό ρος ης ά ς ό ο ηγ π ρι ά ο όπου πι- ρ ού υψη ς θ ρ ο ρ ς. ά υπάρχ ι υ ος υπ ρθ ρ ης, ξύ ά ω ργοποι ι ι ω- ω η ι ουργ προ ς ο ι ώ ιο χυ ω, ά ι η ρι η π ηροφορι υχ ο π οργά ω ι φ ζ ι υ ι ου που υ ι ά προ η ά η η ργ ι - ο ουθ η ύ η που φ ζ ι. ά η ό ο η θ ρ ο ρ ς ου υ ος ψύξης ι η ρ ι- ηθ η ό ι η ζώ η, ο υ ο η ο ι φ ο ι η ρ ι ουργ ι ο ρ π ρι ά π ά. ά ο υ ο η ο υπ ρθ ρ θ, χ ι π ργοποιηθ υ ό ο ύ η ι ι ού προ ωρι ά. Μη ως ο ι η ρ φού π ι πό π ι η ι ο γη η. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά η υπ ρθ ρ η ά η ο γη η ρ ι ρ - ρ ξ η 183. Σ Μ ΩΣ ι φυ ιο ογι ό ο ι ρ ς ψύξης ου ι η ρ π ρ ι γι γο ι ουργ φό ου ο ι η ρ. Σ ΜΑΝ Ο ι πο ρ π υχό ζη ιά ξ ρ - ου υ ος ά ο ης η ης, η θ ρ ο ρ ι ουργ ς ου ι ω ου χυ ω γχ ι. ά υπάρχ ι υ- ος υπ ρθ ρ ης, ο π οργά- ω ά ι ι προ ι οποιη ι υχ ι φ ζ ι υ ι ου. ο- ουθ ις υ ά ις ο υ ι- ου. 06 }} 151

154 06 η η ι ο γη η ι ά 06 Α οι π ρ χώρου πο υώ ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ο ηγ η πόρ ου χώρου πο υώ οι. η η ηριώ η υ- ρι ης ξά ι ης πορ ι χωρ - ου ο υ ο η ο πό ο χώρο πο υώ. Μη πι ρ υπ ρ ο ι ά η π ρ Οι ι ουργ ς ω η ρι ώ υ η ά ω ου υ ο ι ου πι ρύ ου η π ρ ι φορ ι ό θ ό. Μη φ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II ό ο ι η ρ ς ι η ός. Χρη ι οποι η ι ουργ I γι ι ρό ρη ά ω η ργ ι ς. Λά υπόψη ό ι ο ρ υ ο ό ης 12 Volt ο χώρο πο υώ π ρ χ ι ρ ύ ό η ι ό ο η χ ιρι ριο- ι χ ι φ ιρ θ πό ο ι όπ η άφ ξης. π ης, προ ξ ιάφορ ξ ουάρ που πι ρύ ου ο η ρι ό ύ η. Μη χρη- ι οποι ι ουργ ς που ώ ου πο ύ ρ ύ, ό ο ι η ρ ς ι η ός. Π ρ γ υ ώ ω ι ουργιώ ι: ι ρ ς χώρου πι ώ υ ο θ ρι ρ ς π ρ πρ ζ ηχο ύ η (υψη η) προ ο ς. ά η ά η ης π ρ ς ι χ η, η οθό η π ηροφοριώ φ ζ ι ο ο LOW BATTERY POWER SAVE MODE. ι ουργ ξοι ο ό η ης ργ ι ς π - ργοποι ορι ς ι ουργ ς - ι άποι ς πό υ ς όπως ο ι ρ ς ξ ρι ού / ι ο ηχο ύ η. Σ υ η π ρ π ω η, φορ η π ρ θ ο ς ο ι η ρ ι- ουργ ι φ ο ι ουργ ι π 15 π ά ου άχι ο - η φόρ ι η ης π ρ ς ι πιο πο ι ό ο ηγ ο υ ο η ο π ρά ό ο υ ο η ο ι η ο ο ι η- ρ ο ρ. Ο γη η ώ ο ρ ο ο Volvo XC90 χ ι χ ι υρ ως γι ο γη η ρό ους ης πό ης, ά χ ι π ης υ π ριφορά ώ ους ρό ους. ι γι η ιάρ ι ζω ς ου υ ο ι ου ς, θυ ά πά π ρ ά ω: Ο ηγ ργά ώ ους ρό ους - ι θ ποφύγ υχό ζη ιά ο ά ω ρος ου ξώ ος ου υ ο ι ου. ά ο φος ι πο ύ ό, ώ- ς χιό ι, ι πά ύ ρ ι υ χώς ο υ ο η ο ι ποφ ύγ ις γ ς χυ ω. Μη ά ο υ ο η ο. ά ο ρό ος ι ξ ιρ ι ά πό ο ος ι υπάρχ ι υ ος ροπ ς - η πιχ ιρ π ρ π ω η γυρ ο υ ο η ο. ηφορ η όπι θ. Μη ο ηγ ι γω ως γ άρ ι η η - ο ηγ προς η ύθυ η ης ης. Σ Μ ΩΣ ποφ ύγ η ο γη η πιφά ι ς πό ο η η ά η άθ η ου υ- ου ι χ η. Ο υ ι ός - ροπ ς πορ υπο ζη ιά ά ο ι η ρ ς ροφο ο ι ρ πο ό η υ ου. Ό ο ηγ πιφά ι ς πό ο η η, ιωθ ό ι ο ρ ζ ρ ουάρ ι γ ά ο πά ω πό η η γι ποφ υχθ ο χό ο ά ης ου ι η ρ. 152

155 06 η η ι ο γη η ι ά Ο ι θηρ ο ρω Ο ηγ ο ι θηρό ο ό ρω υπό γχό ς υ θ ς γι πώς ι ρά ο υ ο η ο

156 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ά οιγ ο ξ ι ο υ θη ρόπο. π ρ ά ω : G π μ µ π π π π. ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ πορ ο ξ ι ό ο υ ο η ο ι ξ ω ο. Σ Μ ΩΣ ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ π ρ ι ξ ω ο π π ά ά ο - ω ου υ ο ι ου. Σ η υ χ ι ι- ώ ι υ ό. Πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ, ξ ω ης άγ ης Μπορ ο ξ ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ- ουάρ ο χ ρι χρ ι ι πορ 154

157 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου μ η ώ ο γω ι ό ο ά ι πό ο άπ ο ης π ω ξιάς γω ς ου χώρου πο υώ. 2. ο ξ η θυρ ζ ου ρ ζ ρ ουάρ - η ώ ο ς η ι ρ ώ ς η προς ξω. 3. ιπ ώ ο ο ω ι ό γι πο - πρό η η η ρι ι ριά ο πορ ά ι. 4. οπ η ι ριά ο χ ρι ς. ι ριά ρ ι π ρ που ο π ω ά ρο ης ω ρι ς πιφά ι ς ο πορ ά ι ου ρ ζ ρ ουάρ. 5. ρ ξ προ ι ά ο ο ο ι ώ- ος υθ προς π ω - πορ ό ο ξ ο πορ ά ι προς ξω. φού ιώ ο φο ι ό πορ ξ ι ώ ο πορ ά ι πρώ ο- άς ο ι π ι ωθώ ς ο ο ο ι- ώ ος προς πρός. 06 μ 4 5. }} 155

158 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου 06 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Π ω πό ο π ιο υπάρχου ιχ ηρ ς ς, υ πώς οι ι ις ω χ ριώ ς πρ π ι γ ο ι ργά ι προ- οχ. άπ ου ρ ζ ρ ουάρ π η ο ρ ζ ρ ουάρ χ ι υξηθ υπ ρ ο ι ά ό η θ ρ ο ρ π ρι ά - ο ος ι υψη. ο ξ η άπ ργά Σ Μ ΩΣ οποθ η άπ η θ η ης φού ο ο ηρώ ο φο ι ό. Π ρι- ρ ψ η χρι ού π ρι ό ρ ι. Α φο ι ς υ ου Μη υπ ρπ ηρώ ο ρ ζ ρ ουάρ υ - ου. Σ η π ρω η υ ου ό ις ι οπ η π ροχ ης ς. Μη χρη ι οποι ύ ι ώ ρης ποιό- η ς πό υ που φ ρ ι υ ό ο φά ιο, ιό ι ι φορ ι ά πορ πηρ ρ η ι ά η πό ο η ου ι η ρ ι η ά ω η υ ου. Π ρω η π οχ ο υ ου 1 ά η π ρω η πό οχ ο υ ου, χρη ι οποι ο χω που ρ ι ά ω πό ο ά οιγ ου π ου ο χώρο πο- υώ. ο χω ρ ι π ο φ - ρι ό ροχό η φω ά ά ω πό ο ά οιγ ου π ου. ιωθ ό ι χ ι άγ ι ά ο ω ου χω ιού ο ό ιο π ρω- ης. ο ό ιο π ρω ης φ ρ ι οιγό- ο ά υ ι ο ω ς πό ο χω πρ π ι ι θ ι πιο πό ο ά υ γι ρχ ι η π ρω η. ι ς π ηροφορ ς γι ο ι ο ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ποφ ύγ πά ο ι π θυ- ιά ις υ ου ι προ χ η π χ ύ ι ο ά ι ς. ά π ι ύ ι ο ά ι ς, γά ους φ ούς π φ ς ( ά φορά ) ι ξ π ύ ά ι ς άφθο ο ρό π 15 π ά ου άχι ο, ι ζη ι ρι ο θ ι. Προ ξ ώ η πι ύ- ι ο. ύ ι όπως η ζ η, η ιο ιθ ό η, γ ά ους ι ο π ρ ιο diesel ι ι ι ρ οξι ά ι πορ προ ου ό ι ς ά ς θά ο π ρ π ω η άπο ης. Σ π ρ π ω η άπο ης υ ου, ζη ως ι ρι ο θ ι. Σ Μ ΩΣ υπ ρπ ρω η πορ ο ηγ ι υπ ρχ ι η ου ρ ζ ρ ουάρ ό ο ιρός ι ζ ός. 1 χύ ι ό ο γι υ ο η π ρ ιο ι η ρ. 156

159 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά χυθ ύ ι ο ο φος, πορ φ γ πό υ ρι. Σ ο ύ η προθ ρ ης ύ ι ο πρι πό ο φο ι ό. Μη χ πο πά ω ς οι ό ι η ό η φω ο ά ο φο ι ό υ - ου. ο ου ού ι ου η φώ ου πορ προ ι πι θ ρ ς ι φ γού οι θυ ιά ις ης ζ ης, πο προ ηθ πυρ γιά ι ρ υ ι ός. Σ ΜΑΝ Ο ξη ι φορ ι ώ ύπω υ ου η χρ η η υ ι ώ ου υ ου υρώ- ι η γγύη η ης Volvo ι οποι πο χ ι ύ η ρ ις. υ ό ι χύ ι γι ό ους ους ι η ρ ς. Σ Μ ΩΣ : ι χύ ι υ ο η ι η ρ ς που χου ροποποιηθ γι χρ η ιθ - ό ης (E85). Β ζ η ζ η πρ π ι π ηρο ο πρό υπο EN 228. Σ ους π ρι ό ρους ι η ρ ς πορ χρη ι οποιηθ ζ η ριθ ό ο ω 91, 95 ι 98 RON. ύ ι ριθ ό ο ω 91 RON πρ π ι χρη ι οποιού ι ους 4- ύ ι ρους ι η ρ ς, ώ ά ους ύπους ι η ρω πρ π ι χρη ι οποιού ι ό ο ξ ιρ ι ς π ριπ ώ- ις. ι ο ι ς υ θ ς ο γη ης, πορ χρη ι οποιηθ ύ ι ο 95 RON. ι γι ς πι ό ις ι άχι η ά ω η υ ου, υ ι ά ι ύ- ι ο 98 RON. Ό ο ηγ θ ρ ο ρ ς πά ω πό +38 C, υ ι ά ι χρη ι οποι ύ- ι ο ο γι ο υ ό ριθ ό ο ω γι ι η πό ο η ι γι η οι ο ο υ ου. υ ι ς ροπ ς Σ οπός ου υ ι ού ροπ ι ο θ ρι ός ω υ ρ ω. ι οποθ - η ος η ρο ω υ ρ ω ο ά ο ι η ρ ώ ρχ ι γρ γορ η θ ρ ο ρ ι ουργ ς ου. Ο υ- ι ός ροπ ς πο ι πό ο ό ιθο ( ρ ι ό ι ό) ιό ους. οιχώ ω ιό ω ι πι υ π ό ρώ υ όχρυ ου/ρο ου/ π ου. υ ά ρου ως - ύ ς, υ χου η ι χη ι ρ η ι η πι χύ ου χωρ ς, ω ό ο, ώ ο ι. Αι θη ρ ς οξυγ ου Lambdasond TM Ο ι θη ρ ς Lambda-sond πο ός υ ος γχου, οπός ου οπο ου ι η ω η ω πο πώ υ- ρ ω ι η γ ύ ρη οι ο ο υ - ου. 06 ι π ο ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά η ά ω η υ ου, ις πο π ς CO 2 ι η χωρη ι ό η ου ρ ζ ρ ουάρ - - ρ ξ η 320. Σ ΜΑΝ Ο Πρ π ι πά ο χρη ι οποι ό υ η ζ η, γι η υπο ζη ιά ο υ ι ός ροπ ς. Μη χρη ι οποι πρό θ που υ ι ώ ι πό ο Volvo. ς ι θη ρ ς οξυγό ου π ρ ο ουθ η π ρι ι ό η οξυγό ου ω υ ρ ω που ύ ι ο ι η ρ ς. Οι ι ς υ ς ι άγο ι η ρο ι ό ύ η που γχ ι υ χώς π. ογ υ - ου - ρ που ι ρχ ι ο ι η ρ ρυθ ζ ι υ χώς. Μ υ ό ο ρόπο πι- υγχά ο ι οι ι ς υ θ ς γι η πο ι ύ η ω πι ώ πο- }} 157

160 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου 06 πώ (υ ρογο ά θρ ς, ο οξ ιο ου ά θρ ι οξ ι ου ζώ ου) ω ου ριο ι ού υ ι ού ροπ. Π ρ ιο ο π ρ ιο (Diesel) πρ π ι π ηρο πρό υπ EN 590 JIS K2204. Σ ΜΑΝ Ο Χρη ι οποι ό ο ύ ι που π ηρού ο υρωπ ό πρό υπο γι ύ- ι diesel. Σ ΜΑΝ Ο ύ ι ύπου diesel που πρ π ι χρη ι οποιηθού : ι ι ά πρό θ, ύ- ι ο diesel υ ι ς χρ ης, ρύ π ρ - ιο, RME 2 ( θυ ι ός ρ ς ρ - ιου) ι ύ ι φυ ι ς προ υ ης. π ρ πά ω ύ ι π ηρού ις π ι ις ω προ ι γρ φώ ης Volvo ι προ ού υξη η φθορά ι ά η ο ι η ρ που ύπ ο ι πό η γγύη η ης Volvo. Οι π ρ ιο ι η ρ ς ι υπ θ ς ις ρυπογό ς ου ς, όπως γι π ρά ιγ ις ξ ιρ ι ά γά ς πο ό η ς ω ι- ω θ ου. Χρη ι οποι ό ο π ρ ιο γ ω ώ ιρ ιώ. Πο η χρη ι οποι π ρ ιο φ ο ης ποιό η ς. Ό πι ρ ού χ η ς θ ρ ο ρ ς (-40 C ως -6 C), ο π ρ ιο χ ι χη ι ού ιζ π ρ φ ης οπο πορ προ ου προ άφ ξης. Οι π ρι ό ρ ς πό ις γά- ς ιρ ς υ ω ι θ ου ι ι ό π ρ ιο χ ι ο γι χ η ς θ ρ ο- ρ ς χ ό ο ά η ο π ξης. υ ό ο ύ ι ο χ ι ι ρό ρο ιξώ ς ις χ η ς θ ρ ο ρ ς ι ιώ ι ο υ ο χη- ι ού ιζη ά ω π ρ φ ης. Σ ΜΑΝ Ο ά η χ ι ρι π ρ ο ο, χρη ι οποι ύ ι ά η γι χ ι ρι χρ η. Ο υ ος υ πυ ω ά ω ο ρ ζ ρ ουάρ ιώ ι ά ο ρ ζ ρ ουάρ ι ηρ ι γ ά ο. ά ο φο ι ό υ ου, πρ π ι ιώ ό ι η π ριοχ γύρω πό ο ω π ρω ης υ ου ι θ ρ. Προ χ ώ η χυθ ύ- ι ο ις ς πιφά ι ς. ά χυθ ύ ι ο, π ύ η π ριοχ πορρυπ - ι ό ι ρό. Σ ΜΑΝ Ο π ρι ι ό η θ ο πρ π ι υπ ρ ι 50 ppm. Ά ιο ρ ζ ρ ουάρ Ο χ ι ός ου υ ος υ ου π ρ ιο ι η ρ η ι ό ι ά ύ ι ο όχη ξ ηθού, ο ρ ζ ρ- ουάρ πορ χρ ι ξ ρι ό ο υ ργ ο γι πορ ι ο ι η ρ ς θ ξ ά ι ουργ ά ο φο ι - ό υ ου. Μό ις ο ι η ρ ς ι ό ο ύ ι ο ξ ηθ, ο ύ η υ ου χρ ιάζ ι ρι ά π ά γι πρ γ οποι ι γχο. Πρ γ οποι υ η ι ι πρι θ ο ι η ρ ι ουργ, ό ις γ ο ρ ζ ρ ουάρ π ρ ιο diesel: 1. οποθ ο η χ ιρι ριο- ι ο ι όπ η άφ ξης ι γυρ ο η θ η II ( ρ ξ η 162). 2. Π ρι π ρ που 1 π ό. 3. ι θ ο ι η ρ ι ουργ : Π ο π ά φρ ου / ι ο 2 ύ ι diesel πορ π ρι χου άποι πο ό η RME, ά πρ π ι προ θ γ ύ ρη πο ό η. 158

161 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου π ά ου υ π η, ι γυρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η η- ης III. Απο ράγγι η υ πυ ω ά ω π ο φ ρο υ ου ο φ ρο υ ου ι χωρ ζ ι υ πυ ώ- πό ο ύ ι ο. υ πυ ώ πορ πηρ ά ου η ι ουργ ου ι η ρ. ο φ ρο υ ου πρ π ι πο ρ γγ ζ - ι χρο ι ά ι που φ ρο- ι ο γχ ιρ ιο Σ ρ ις ι γγύη ης ά υπάρχ ι υπό οι ό ι ο υ ο η ο χ ι φο ι ο υ ο ύ ι ο. Σ ΜΑΝ Ο Ορι ι ι ά πρό θ ου η ι ουργ ι χωρι ού ου ρού ο φ ρο υ ου. Φ ρο ρά η ης ω ι ω π ρ ιο ι η ρω (DPF) π ρ ιο η υ ο η χ ι ι θ ου φ ρο ρά η ης ω ι ω, ο οπο ο θι ά ο ύ η γχου πο- πώ υ ρ ω πιο πο ι ό. ω ι υ ρι υ γο ι ο φ ρο ά η πορ ου υ ο ι ου. πο ο ζό η " ω η" ρχ ζ ι ώ ού ω ι ι ωθ ο φ - ρο. ι γ ι υ ό, ο ι η ρ ς πρ π ι χ ι φθά ι ο ι θ ρ ο ρ ι- ουργ ς. ' ω η' ου φ ρου γ ι υ ό ι υ θως ι ρ π ά. χ ι ι ρ ι γο π ρι ό ρο ά ο όχη ι ι χ η η χύ η. ά- ω η ου υ ου χ ι υξηθ φρά ό ο ι ρ η " γ η η". θ ρ η ου π ω π ρ πρ ζ πορ ργοποιηθ υ ό γι υξηθ ο φορ ο ο ι η ρ ά η " γ - η η" ου φ ρου, χωρ ς προ ι οπο η η. Α ω η ρ ο ιρ ά ο ηγ υχ ά ο υ ο η ο γι ι ρ ς πο ά ις ρύο ιρό, ο ι η ρ ς φθά ι ο ι θ ρ ο ρ ι ουργ ς. υ ό η ι ό ι πρ γ οποι ι ω η ου φ ρου ρά η ης ω - ι ω ι ο φ ρο ώ ι. Ό ο φ ρο γ ι ω ι ά 80 % π ρ που, ο π οργά ω ά ι η ρι η π ηροφορι υχ ι η οθό η ου π οργά ω φ ζ ι ο υ SOOT FILTER FULL SEE MANUAL. Ξ ι η ω η ου φ ρου ο ηγώ- ς ο υ ο η ο χρις ό ου ο ι η ρ ς φθά ι ο ι θ ρ ο ρ ι ουργ ς, ά προ η η ρι ό ρό ο υ ο ι η ό ρο ο. Θ πρ π ι ο ηγ ο υ ο η ο γι ά 20 π ά π ρ που. Σ Μ ΩΣ Σ η ιάρ ι ης ' ω ης' πορ προ ύψου ξ ς: πορ π ρ ηρ προ ωρι ά ι ι ρ ω η η ι χύ ου ι η- ρ η ά ω η υ ου πορ υξηθ προ ωρι ά πορ π ρ ηρ ο - ου. Ό η ω η ο ο ηρωθ ο υ ι υ ό. Χρη ι οποι ο ύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η* ό πι ρ ού χ η- ς θ ρ ο ρ ς, ώ ο ι η ρ ς φθά ι γρηγορό ρ η ο ι θ ρ ο- ρ ι ουργ ς. 06 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 159

162 06 η η ι ο γη η Α φο ι ς υ ου Σ ΜΑΝ Ο ά ο φ ρο γ ι ω ι, χ ι η πορ ι ουργ ι. Σ υ η π ρ π ω η, πορ ι ύ ο ο ο ι η ρ ς θ ι ουργ ι χ ι χρ ι ι ά- η ου φ ρου

163 06 η η ι ο γη η η η ου ι η ρ Πρι θ ι ουργ ο ι η ρ Π ο φρ ο άθ υ ης. Αυ ο ι ώ ιο χυ ω πι ογ ς χυ ω η θ η P N. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη γάζ πο ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης ώ ο ηγ ό ο υ ο η ο ρυ ου - ι. ι φορ ι ά, πορ ι ώ ι ο ι ό ι θι ώ ς ύ η η ι ύθυ η ου υ ο ι ου. ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι η θ η II ό ο υ ο η ο ρυ ου ι. Σ Μ ΩΣ ο πο πώ ο ι ου η χ ιρι ηρ ου πρ π ι ι π ρως ο γι θ ι ουργ ο υ ο - η ο, ρ ξ η 136. ι φορ - ι ά, υπάρχ ι υ ος ο η ρο ι ό ύ η ι η οπο η ης (immobiliser) η πι ρ ψ ι η η η ου υ ο ι - ου. Σ Μ ΩΣ Ο ριθ ός ροφώ ου ρ ά πό ψυχρ η η ι υψη ό ρος πό ο ο ι ό άποιους ύπους ι η ρω. υ ό υ ι προ ι ου ο ύ η πο πώ υ ρ ω πορ ι φθά ι η ο ι θ ρ ο ρ - ι ουργ ς ο υ ο ό ρο υ ό, γ γο ός που ιώ ι ις πο π ς υ- ρ ω ι ι προ ύ ι ο π ρι- ά ο. η η ου ι η ρ Σ ΜΑΝ Ο ά ο ι η ρ ς θ ι ουργ ά πό 3 προ πάθ ι ς - π ρι 3 π ά πρι ά προ πάθ ι. ι - ό η η ης ου υ ο ι ου υξά- ι ά πι ρ π η π ρ ι η ι χύ ης. Β ζ η υρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η III. ά ο ι η ρ ς θ ι ουργ ός 5 10 υ ρο π ω, φ ο ι ι προ π θ ξ ά. Π ρ ιο 1. υρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η II. Σ ο π οργά ω ά ι ι ι- ι υχ ως ιξη ό ι χ ι ργοποιηθ ο ύ η προθ ρ ης ου ι η ρ, ρ ξ η υρ ο ι άφ ξης η θ η III ό η ι ι υχ ι. > ζ ι ργ. ι π ης άφ ξης ι ι ριά ι ο ιο 0 Θ η ι ώ ος ο ι ό ι ι ώ ι ό φ ιρ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης. Θ η ρ ιοφώ ου ι ριά ου ι ο ιού ι π ργοποιη η. Ορι ς ι ουργ ς πορού χρη ι οποιηθού. ο η ρι ό ύ η ου ι η ρ ι ργοποιη ο. 06 }} 161

164 06 η η ι ο γη η η η ου ι η ρ 06 Θ η ο γη ης θ η η οπο ρ ι ο η χ ιρι ριο- ι ά η ο γη η. Ο ό- ηρο ο η ρι ό ύ η ι ργοποιη ο. Θ η η ης ζ ι ργ. Ό φ ο ι, ό ις ο ι η ρ ς θ ι ουργ, π ρχ ι υ ό η θ η ο γη ης. ά ι ύ ο ο γυρ - ο ι, οι προ ι ο ροχο πορ ρ ο ι οι θ η που ι π η η ι ριά ου ι ο ιού. Σ υ η π ρ π ω η, γυρ ο ι ό ι ρι ρά ι ξιά γι πορ γυρ ο ι. Αυ η η η (3.2) Μ η ι ουργ υ ό ης η ης, χρ ιάζ ι ρ ά ο η χ ιρι ριο- ι η θ η III χρι θ ι ουργ ο ι η ρ ς. χρι θ ι ουργ ο ι η ρ ς. Σ Μ ΩΣ ιωθ ό ι ο ι ό ι ι ι ω ο πρι φύγ πό ο υ ο η ο, ώ π ριορι ο υ ος οπ ς. η χ ιρι ρι - ι ιά ι η ρο ι η ι η οπο η ης ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι ζ ά ι ιά ι ά ι- ο ιο πρ ό. υ ό πορ προ ι ού ι ργοπο η η ου η - ρο ι ού υ ος ι η οπο η ης. Πο η υξά πό ο ο ριθ ό ροφώ ου ι η ρ ως ά πό ρύ η η! ά ο ι η ρ ς θ ι ι ουργ ρ άρ ι, π υθυ θ υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ υ ργ ο ης Volvo. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ πρ π ι πο γυρ ζ ο η χ ιρι- ριο- ι η θ η I 0 ι πο η φ ιρ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης ό ο υ ο - η ο ι ι. ι φορ ι ά, πορ ι ώ ι ο ι ό ι θι ώ ς ύ η η ι ύθυ η ου υ ο ι ου. φ ιρ πά ο ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης ό ξ ρχ πό ο υ ο η ο ι ως ά ο υ ο η ο υπάρχου π ι ιά. υρ ο ι η θ η η ης ι η υ χ ι φ ο - η ζ ργοποι ι υ ό ( ως 10 υ ρό π ) 162

165 06 η η ι ο γη η Αυ ο ι ώ ιο χυ ω Θ ις ι ω ου χυ ω ο ι ώ ιο χυ ω π ο άρ ι ηχ ι ά ό χ ι πι γ η θ η P. Ό θ- ύ ο υ ο η ο, πρ π ι ρ ά πά ο ο χ ιρόφρ ο. Α ο ς οχ ο πι ογ ς χυ ω R Όπι θ ο υ ο η ο πρ π ι ι η ο ό πι γ η θ η R. G N Ν ρά θ η N ι η θ η ης Ν ράς. Σ υ η θ η ι πι γ η χύ η ι πορ θ ο ι η ρ ι- ουργ. ρ ξ ο χ ιρόφρ ο, ά ο υ ο η ο ι η ο ι ο πι ογ ς χυ ω ρ ι η θ η N. G Ρ Θ η άθ υ ης πι ξ η θ η P ό θ θ ο ι η ρ ι ουργ θ ύ- ο υ ο η ο. Σ ΜΑΝ Ο ο υ ο η ο πρ π ι ι η- ο ό πι γ η θ η P. Σ Μ ΩΣ D Θ η ο γη ης θ η D ι η χ η ο ι ς ο γη ης. ο υ ο η ο πρ γ οποι υ ό η γ χυ ω ο ι ώ ιο χυ ω ά η ο π π ο πι άχυ ης ι χύ η ς. ο υ ο η ο πρ π ι ι η ο ό ι ο πι ογ χυ ω η θ η D πό η θ η R. Ο πι ογ ς χυ ω πορ ι ηθ ύθ ρ ξύ ω θ ω N ι D. Οι ά ς θ ις χου ηχ ι ό ι ώ- ος, ο οπο ο πορ π ργοποι - πό ο ου π ου ο ο πι- ογ χυ ω. Π ώ ς ο ου π ου ο φορά πορ ι ο οχ ό προς πρός προς π ω ις ιάφορ ς θ ις, N, R ι P. 06 ι ι ο οχ ό χυ ω πό η θ η P ά η χ η, ο π ά φρ ου πρ π ι ι π η ο. }} 163

166 06 η η ι ο γη η Αυ ο ι ώ ιο χυ ω 06 Μη υ ς θ ις ι πό η θ η υ ό ης ο γη ης D ι θ η χ ιρο η ης γ ς χ ω, ι ο πι ογ χυ ω η θ η M. ι πό η θ η M η θ η υ ό ης ο γη ης D, ι ο πι ογ χυ ω η θ η D. Σ ο υ ό ο ι ώ ιο 5 χυ ω, οι χ - ις 3, 4 ι 5 1 ι θ ου ι ουργ ι ώ- ος ( ι ω ς χ ις), χάρη η οπο ξ φ ζ ι ύ ρη π η η ι η- ρ ι χ η ό ρη ά ω η υ ου. G ά η ο γη η: Μπορ πι ξ η ι ουργ χ ιρο - η ης γ ς χ ω οποι πο ιγ ώ ο ηγ. χύ η που θ πι ξ π ρ ι ι ω η χρι πι ξ ά η χύ η. ά ο πι ογ ς χυ ω ι ηθ ο ύ ο ο (π η ), ο υ ο η ο θ ά- ι χύ η ι ο ι η ρ ς θ πι ρ ύ ι θώς φ ο π ά ου γ ζιού. ά ο πι ογ ς χυ ω ι ηθ ο ύ - ο ο + ( υ ), ο υ ο η ο θ ά ι χύ η. ρ η χύ η 3 ι η γ ύ ρη χύ- η που πορ χρη ι οποιηθ ά η η η. W Χ ι ρι ο γη η Π ο ου π W γι ργοποι ι π ργοποι ο πρόγρ χ ι ρι- ς ο γη ης. Ό ο πρόγρ χ ι ρι ς ο γη ης ι ργοποιη ο, ο π οργά ω φ ζ ι ιξη W. Μ ο πρόγρ χ ι ρι ς ο γη ης η η η γ ι η 3η χύ η γι ύ- ρο ρά η ο ι θηρό ο ό ρω. Ό ι ργοποιη ο υ ό ο πρόγρ, οι χ η ό ρ ς χύ η ς ργοποιού ι ό ο "kick-down". ο πρόγρ W πορ πι γ ξάρ- η πό η θ η ου πι ογ χυ ω, ά ι ουργ ό ο ό ο πι ογ ς χυ ω ρ ι η θ η D. η η ρ ο ι η ρ ά η η η χ η ς θ ρ ο ρ - ς, οι γ ς χ ω ως πρ γ οποιού ι υ ο. υ ό οφ ι ο ιξώ ς ου ιού ου ι ω ου χυ ω ό πι ρ ού χ η ς θ ρ ο ρ ς. ι η χι οπο η η ω πο πώ υ ρ ω ου ι η ρ, ο ι ώ ιο χυ ω πι- γ ι γ ύ ρη χ η πιο ργά π' ό, ι υ θως, ό η η η ου ι η ρ πρ γ οποιηθ υ θ ς χ η ς θ ρ- ο ρ ς. Σ Μ ΩΣ ά ογ η θ ρ ο ρ ου ι η ρ ά η η η, ο ριθ ός ροφώ ου ρ η η η ρύο ι η- ρ πορ ι υψη ό ρος πό ο ο ι ό ορι ους ύπους ι η ρω. 1 Σ ο υ ό ο ι ώ ιο 6 χυ ω, η 2 ι η 6η ι θ ου ι ουργ ι ώ ος. 164

167 06 η η ι ο γη η Αυ ο ι ώ ιο χυ ω Σ η προ ρ ογ ς ο ι ώ ιο χυ ω γχ ι πό ύ η γ ω ό ως ύ η προ ρ ογ ς. ο ύ η υ ό π ρ ο ουθ υ χ ι ο ρόπο υ π ριφοράς ου ι ω ου χυ- ω ι ιχ ύ ι άθ γ χύ η ς γι ξ φ ι η ι η ποιό η γ ς χ ω. Λ ι ουργ ι ώ ος Οι χύ η ς ι θ ου ι ουργ ι ώ- ος ( ι ω ς χύ η ς), χάρη η οπο ξ φ ζ ι ύ ρη π η η ι η- ρ ι χ η ό ρη ά ω η υ ου. Λ ι ουργ Kick-Down π ο π ά ου γ ζιού µ χρι ο ρµ ης ι ροµ ς ου, π ρ πό η θ η που θ ωρ ι ως π ρης πι άχυ η, πι γ ι υ όµ µι ρό ρη χ η. υ ό ο οµάζ ι µ χύ η ς γι µ γι- η πι άχυ η (kick-down). Ό φ ο π ά ου γ ζιού πό η θ η "kick-down", ό πι γ ι υ όµ µ γ ύ ρη χ η. ο "kick-down" χρη ιµοποι ι ό π ι- ι µ γι η πι άχυ η, π.χ. ά η προ π ρ η. ι ποφ υχθ η υπ ρ η ου ορ ου ροφώ ου ι η ρ, ο πρόγρ γχου ου ι ω ου χυ ω ι θ ι - ο πι ογ ς χ η ό ρης χύ η ς ο οπο ος πο ρ π ι ο kick-down. ι ουργ kick-down πορ χρη ι- οποιηθ ις χ ιρο η ς θ ις χυ - ω. Συ φ ς υ ο η υ ό ο ι ώ ιο χυ - ω χου ι ι ά υ φ ς: ω ι ιο ι η ρ ι φ ιρ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης, ο πι ογ ς χυ ω πρ π ι ρ ι η θ η P. ο ι ι ι ω ο ό ς ις ά ς θ ις. Θ η άθ υ ης (Ρ) υ ο η ο ά η ι η ρ ι- ουργ : ρ ο π ά φρ ου π η ο, ώ ι ο πι ογ χυ ω ά η θ η

168 06 η η ι ο γη η ρ η η* ρ η η AWD ο ύ η ρ η ης ι πά ργοποιη ο. ρ η η η ι ό ι υπάρχ ι η η ι ους ρις ροχούς υ όχρο. ι χύς ι υ ό ξύ ω προ ι ώ ι ω π ω ροχώ. η - ρο ι ά γχό ο ύ η υ π η ι η ι χύ ο ζ ύγος ω ροχώ που χου ύ ρη πρό φυ η. Μ υ ό ο ρόπο πι υγχά ι ύ ρη πρό φυ η ι πο ρ π ι ο πι άρι ω ροχώ. πό ο ι ς υ θ ς ο γη ης, ο γ - ύ ρος ρος ης ι χύος ι ους προ ι ούς ροχούς. ρ η η ιώ ι η φά ι ά η ο γη η ροχ, χιό ι ι πάγο * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

169 06 η η ι ο γη η Σ η π η ης Σ ρ φρ ο ά ο υ ο η ο πρώχ ι ρυ ου - ι ο ι η ρ η ό, πρ π ι π ά ο π ά φρ ου π ρ που π φορ ς πιο υ ά πό ό, ι ό ο ι η ρ ς ι ι ουργ. ά π ο π ά φρ ου ά η η η ου ι η ρ, θ ο ιώ υποχωρ. υ ό ι φυ ιο ογι ό ι οφ ι η ργοπο η η ου ρ όφρ ου. ο φ ι ό ο υ ό πορ ι πιο ο ι θη ό, ά ο υ ο η ο ι θ ι ύ η ης υπο ο θη ης π η ης ( ). ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ρ όφρ ο ι ουργ ό ο ό ι ι ουργ ο ι η ρ ς. Σ Μ ΩΣ ι φρ άρ η ό ο ι η- ρ, π ο π ά ου φρ ου υ ά φορά ι όχι π ι η. υ ώ φρ ω ο ύ ο ο ά ι ά άποιο ύ ω φρ ω χ ι υπο ά η. ά η ιωθ ά η ό ο πό ύο υ ώ φρ ω, ξ ο- ουθ υπάρχ ι υ ό η π η ης ου υ ο ι ου. ο π ά φρ ου ι ύ ι γ ύ ρη ι ρο ι πορ ι πιο ό π' ό ι υ θως. ι πι υχθ η ο ι ύ η π η ης, θ πρ π ι π ο π ά φρ ου πιο υ ά. υγρ πορ πηρ ά ι χ ρ ηρι ι ά π η ης ξ ρ ω φρ ω ρ χο ι ό ο ηγ υ ροχ, ό π ρ ά πό ού ς ρό ό π ο υ ο η ο. υ ό πορ πηρ ά ι χ ρ ηρι ι ά ρι ς ά ι ω φρ - ω πο η π η η ργοποιηθ θυ ρη η. ά ο ηγ γι γά ο χρο ι ό ιά η ροχ ιω ο χιό ι, πρ π ι ά ι - π ά φρά ο π ά φρ - ου, ώ ο ιο ι χύ ι ι ά η η η ου υ ο ι ου υ θ ς υγρ ς χ η ς θ ρ ο ρ ς. Μ υ ό ο ρόπο θ ρ ο ι ά ι ω φρ ω ι γ ώ ι ο ρό που π ρ ι υ ά. ο ιο υ ι ά ι πρι πό η άθ υ η ου υ ο ι ου γι γά ο χρο ι ό ιά- η π ρό οι ς ιρι ς υ θ ς. Συ ρη η ι ι ηρ ο υ ο η ο ό ο ο υ ό πιο φ ς ι ξιόπι ο, ηρ ι ρ ις ης Volvo που π ρ θ ι ο ι ο ρ ις ι γγύη ης, - ρ ξ η 228. Σ ΜΑΝ Ο φθορά ρη ου υ ος φρ - ω πρ π ι γχ ι ι ά. π υθυ θ υ ργ ο γι π ηροφορ ς χ ι ά η ι ι θ υ ργ ο ο γχο - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Σ π ρ π ω η γά ης πι άρυ ης ω φρ ω ά ο ηγ η Π ο ά ους ρό- ους οιχ ς υψο ρι ς ι φορ ς, φρ ου υ ο ι ου πι ρύ ο ι πο ύ, ό η ι π ά υ ά ο π ά ου φρ ου. πιπ ο, π ι η χύ η ι υχ ά χ η, φρ ψύχο ι ι οποιη- ι ά όπως ό ο ηγ ο ούς ρό- ους υψη χύ η. 06 }} 167

170 06 η η ι ο γη η Σ η π η ης 06 ι η πι ρύ φρ, ά χύ η ηφόρ ς π ά φρ ο. Σ η ηφόρ χρη ι οποι η ι χ η που χρη ι οποι η ηφόρ. Μ υ ό ο ρόπο, ξιοποι ύ- ρ η π η η πό ο ι η ρ, ώ ο π ά φρ ου χρη ι οποι ι ό ο ιγ ι όπο ι π ρ η ο. Μη ξ χ ά ό ι η ο γη η ρ ι ρ πι- ρύ ι ό η π ρι ό ρο φρ. Σ η ι π ο ρ ος ροχώ (ABS) ο ύ ηµ ιµπ ο ρ µ ος ροχώ (ABS) πο ρ π ι ο µπ ο άρι µ ω ροχώ ά η π η η. υ ό η ι ό ι η ι ό η ι ύθυ ης ου υ ο ι ου ι ηρ ι ι πορ ά υ ο ό ρ ιγ ούς γι ποφύγ άποιο υ ο γι π ρά ιγ. ι ι υχ ου ABS ά ι π 2 υ ρό π ά η η η ου ι η- ρ ο π ιο ου υ ό ου γχου ι ουργιώ. Μ ά η η η ου ι η ρ, ο ύ η ABS πρ γ οποι ύ ο ο υ ο ι γ ω ι ό γχο ό η χύ η ου υ ο- ι ου ι π ρ που 20 km/h. υ ό γ ι ι ηπ ό η ορφ ο ω ο π ά φρ ου. ι π ρη ξιοπο η η ου ABS: 1. Π ο π ά φρ ου ύ η. Θ πρ π ι ι θ θ ο ις. 2. υθύ ο υ ο η ο η ύθυ η προς η οπο ι. Μη ιώ- η π η που ο π ά. ξ ηθ ο φρ άρι ο ύ η ABS π ριοχ χωρ ς ο ι υ οφορ ι ιάφορ ς ιρι ς υ θ ς. Σ η ρο ι ς οµ ς ης µης π η ης EBD ο ύ η ρο ι ς ο ς ης ύ µης π η ης (EBD) πο ρος ου υ ος ABS. ο ύ η EBD γχ ι η ι χύ π η ης ους π ω ροχούς, ώ πι υγχά ι πά η ύ ρη υ ι χύς π η ης. Ό ο ύ η ρυθ ζ ι η ύ η π η ης, ούγο ι ι γ ο ι ι θη ο άποιοι π ο ω ου π ά φρ ου. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά οι προ ι οποιη ι ς υχ ς φρ ω ι ABS άψου υ όχρο, χ ι υπάρχ ι ά η ο ύ η π η ης. ά η άθ η ο οχ ο υγρού φρ ω ι ο ι, ο ηγ προ ι ά χρι ο π η ι ρο υ ργ ο γι γχο ου υ ος π η ης - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ά η άθ η ο οχ ο υγρού φρ ω ρ ι ά ω πό η ιξη MIN, η υ χ ο ηγ ά πρώ υ π ηρώ υγρό φρ ω. ι ης πώ ι ς υγρού φρ ω πρ π ι ι ρ υ ηθ. η υπο ο θη η π η ης EBA ( η υπο ο θη η π η ης) Σ π ρ π ω η πό ο ου φρ ρ ος, ργοποι ι η π ρης ι χύς π η ης. ο ύ η γ ωρ ζ ι η άγ η ι χυρ ς π η ης γράφο ς η χύ η η οπο π ά ο π ά ου φρ ου. Συ χ φρ άρ χωρ ς φ ο π ά φρ ου. ι ουργ - ι ό η π η που ι ο π ά φρ ου ιωθ. ι ουργ υ ι πά ο ργ. πορ π ργοποιηθ. 168

171 06 η η ι ο γη η Σ η π η ης Σ Μ ΩΣ Ό ο EBA χ ι ργοποιηθ, η ι - ρο ου π ά φρ ου ι φρώς γ ύ ρη π' ό, ι υ θως. Π ( ι ρ ) π η ο ο π ά φρ - ου ό ο χρ ι. ά φ ο π ά φρ ου, η π η η ά

172 06 η η ι ο γη η Σ η γχου υ άθ ι ς ι πρ φυ ης* 06 ι ά ο Σύ η υ ι ού γχου υ άθ ι ς ι πρό φυ ης DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) ιώ ι η πρό φυ η ου υ ο ι ου ι οηθά ο ο ηγό ποφύγ ι ο χό ο ο θη ης. ργοπο η η ου υ ος ά η π η η η πι άχυ η πορ γ ι ι θη ως π ι ός χος. ο υ ο η ο χ ι πι χύ ι πιο ργά π' ό, ι υ θως ό π ο π ά γ ζιού. Σ η ργο γχου ροπ ς ι ουργ υ π ριορ ζ ι η ύ η η- ης ι πι ρά υ ης ω ροχώ ο ω- προ ι ου ι ηρ ι η υ άθ ι ου υ ο ι ου. Σ η γχου πι ρ ος ι ουργ υ πο ρ π ι ο πι άρι ω ι η ριω ροχώ ά η ιάρ ι ης πι άχυ ης. Σ η γχου πρ φυ ης ι ουργ υ ι ργ χ η ς χύ η ς ι φ ρ ι ι χύ πό ο ι η- ριο ροχό που ο ι θ ι ο ι η ριο ροχό που ο ι θ ι. Α ο ι ουργ ς Π ρι ροφι ός ι όπ ης ου π RESET ι ουργ ου υ ος ά η π γιο θη η ι η πι άχυ η πορ π ργοποιηθ ρ ι. ά η π γιο θη η η ι ουργ πι- ρ ύ ι πι ρ πο ς γ ύ ρη π γιο θη η, γ γο ός που π ρ χ ι γ ύ- ρη υθ ρ γι υ ι ο γη η. πρό φυ η υ θ ς πο ύ χιό ι ά ο υ όχρο ιώ ι θώς υπάρχ ι π ο π ριορι ός η πι άχυ η. G Χ ιρι ς 1. υρ ο π ρι ροφι ό ι όπ η (1) χρι φ ι ο ού DSTC. ιξη DSTC ON η ι ό ι η ι- ουργ ου υ ος χ ι άξ ι. ιξη DSTC SPIN CONTROL OFF η ι ό ι η ι ουργ ου υ - ος ι π ριορι η. 2. Π ι ρ π η ο ο ου- π RESET (2) χρι ο ού άξ ι. ι ουργ ου υ ος π ρ ι π ριορι η χρι ο ο ηγός η π - ργοποι ι χρι ι ο ι η ρ - ό ο ι η ρ ς θ ι- ουργ η πό η φορά, ο DSTC π ρχ ι η ο ι ου ι ουργ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ι υµπ ριφορά ου υ ο ι ου άζ ι ό η ι ουργ ου υ µ ος ι ιω η. Σ Μ ΩΣ ιξη DSTC ON φ ζ ι π ρι ά υ ρό π η οθό η άθ φορά που θ ο ι η ρ ι- ουργ. 170 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

173 06 η η ι ο γη η Σ η γχου υ άθ ι ς ι πρ φυ ης* Μη η οθ η ο υ ANTI-SKID TEMPORARILY OFF η ι ό ι η ι ουργ ου υ ος χ ι ιωθ προ ωρι ά όγω υπ ρθ ρ - ης ω φρ ω. ι ουργ π ργοποι ι υ ό- ό φρ ρυώ ου. ο υ ANTI-SKID SERVICE REQUIRED η ι ό ι ο ύ η π ργοποι θη όγω ά ης. Σ µ ο υ ο η ο φ ς µ ρος ι ο ι η ρ. > ά ο υ υ ό ξ ο ουθ φ ζ ι ό θ ξ ά ο ι η ρ ι ουργ, ο ηγ χρι υ ργ ο. Συ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η- ο υ ργ ο ης Volvo. Λυχ ς ο π οργά ω Σ η DSTC υχ ο ι πο ι ύ ι η ω ι ουργ ου υ ος. υχ ά ι ι π ρ ι η υ όχρο η οθό η φ ζ ι ο υ ANTI-SKID SERVICE REQUIRED. πο ι ύ ι ά η ο ύ η DSTC. 1. Σ µ ο υ ο η ο φ ς µ ρος ι ο ι η ρ. 2. Θ ξ ά ο ι η ρ ι ουργ. ά η προ ι οποιη ι υχ ι, η ι ό ι η ά η προ ωρι ι χρ ιάζ ι πι φθ υ ργ ο. ά η προ ι οποιη ι υχ π ρ ι η, ό ο ύ η πρ π ι γχθ υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η- ο υ ργ ο ης Volvo. υχ ά ι ι π ρ ι θ ρά η ρι ο χρώ Προ ι οποιη ι υχ πο ι ύ ι ό ι η ι ουργ ου υ - ος χ ι ιωθ προ ωρι ά όγω υπ ρθ ρ ης ω φρ ω. ι ουργ ργοποι ι ου υ ό-, ό η θ ρ ο ρ ω φρ ω π - θ ι ο ι ά π π. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ πό ο ι ς υ θ ς ο γη ης, ο ύ η DSTC ι χύ ι η φά ι ά η ο γη η, ά υ ός ι όγος γι υξ χύ η. Πρ π ι πά ο προ χ ά ους ιγ ούς ι η ο γη η υ θ ς ο ι θηρό η ς. 06 υχ ά ι ι ι ξ ά ά π 2 υ ρ π π ρ που ο ι η ρ ς θ ι ουργ πο ιξη γχου ου υ - ος. OFF. υ όχρο η οθό η φ ζ ι ο υ TRACTION CONTROL TEMPORARILY * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 171

174 06 η η ι ο γη η Park Assist* ι ά 1 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης υπο θι ά η υθύ η που φ ρ ι ο ιος ο ο ηγός ά η άθ υ η. Οι ι θη ρ ς χου " υφ ά" η όπου πορού ιχ υθού ι. Προ ξ πως ρ ο ι π ι ιά ζώ ο ά ο υ ο η ο. ά ω πό 10 km/h, ο ύ η ργοποι - ι ξ ά. υχ ό η ου ηχη ι ού ος υξά - ι ό ο π η ιάζ ο ι ο που ρ - ι προ ά π ω πό ο υ ο η ο. ά η η άποι ς ά ης πηγ ς χου ου ηχο υ ος ι υψη, χ η ώ ι υ ό. 06 μ π μ μπ π. ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης χρη- ι οποι ι οηθη ι ά ά η άθ υ η. ηχη ι ό ς η ρώ ι γι η πό η πό άποιο ι ο. ις ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης ι θ ι ύο ό ις: Μό ο π ω Μπρο ά ι π ω Λ ι ουργ ο ύ η ργοποι ι υ ό ό άζ προ ά ο υ ο η ο ι ό η υχ ο ι όπ η ου υ ος υπο- ο θη ης άθ υ ης ά ι. Σ η οθό η φ ζ ι ο υ PARK ASSIST ACTIVE, ά πι ξ όπι θ ά οι προ ι ο ι θη ρ ς ιχ ύ ου ι ο. υπο ο θη η άθ υ ης ργοποι ι χύ η ς ά ω ω 15 km/h. ο ύ η π ργοποι ι υψη ό ρ ς χύ η ς. Ό η χύ η ου υ ο ι ου ιωθ ο ηχη ι ό ηχ θ ρά ό ο υ ο- η ο ρ ι πό η 30 cm π ρ που πό ο ι ο. ά υπάρχου ι- ός υ ς ης πό ης π ω ι προ ά πό ο υ ο η ο, ο ηχη ι ό ούγ ι άξ πό ηχ ης ξιάς ι ης ρι ρ ς π υράς. Π ω υπο ο θη η άθ υ ης πό η που ύπ ι ο π ω ρος ου υ ο ι ου ι π ρ που 1,5 ρο. π ω υπο ο θη η άθ υ ης ργοποι - ι ό πι γ όπι θ. ο ηχη ι ό ούγ ι πό π ω ηχ. ο ύ η πρ π ι π ργοποι ι ό ά όπι θ ρ ι ρ, ά η γι πο - ο ο όρο ά ι π ρό οιο. θώς ξ ρ υ ά θ ργοποι - ου ους ι θη ρ ς. π ω υπο ο θη η άθ υ ης π ργοποι ι υ ό ά η ο γη η ρ ι- 1 ά ογ η γορά, ο η υπο ο θη ης άθ υ ης πορ ι θ ι ως ά ρ προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ως ξ ουάρ. 172 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

175 06 η η ι ο γη η Park Assist* ρ ά χρη ι οποι ι γ ιο ώ ιο ρυ ού η ης ης Volvo. Μπρο ι υπο ο θη η άθ υ ης πό η που ύπ ι ο προ ι ό ρος ου υ ο ι ου ι π ρ που 0,8 ρ. ο ηχη ι ό ούγ ι πό προ ι ά ηχ. προ ι υπο ο θη η άθ υ ης πορ υ υ πρό θ φώ, π ι οι ι θη ρ ς πηρ άζο ι πό πρό θ φώ. ιξη ά ης ο η ά η π ηροφορι υχ άψ ι ι π ρ ι θ ρά η ι η οθό η φ ι- ο υ PARK ASSIST SERVICE REQUIRED, η ι ό ι ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης χ ι π ργοποιηθ. Σ ΜΑΝ Ο Σ ορι ς π ριπ ώ ις ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης πορ ργοποιηθ φ πό ξω ρι ς πηγ ς χου που π που ις ι ς υπ ρηχη ι ς υχ ό η ς ις οπο ς ργοποι ι ο ύ η. οι ς πηγ ς πορ ι όρ ς, ο θόρυ ος ρ γ ω ι ώ ο ο ό- ρω, ρόφρ ι ο θόρυ ος πό ις ξ ις ο ο υ ώ. π. ργοπο η η/απ ργοπο η η ου π ο ο π ι οπ ώ. υχ ου ι όπ η ι. ο ύ η υπο ο θη- ης άθ υ ης ργοποι ι ξ ά πό ο ιο ου π ι η υχ ά ι. θ ρι ς ω ι θη ρω μ π μ. G G Οι ι θη ρ ς πρ π ι θ ρ ζο ι ι ά γι ι φ ι η ους ι- ουργ. θ ρ ζ ους ι θη ρ ς ρό ι πουά ι ι ό γι υ ο η. π π μπ -. ο ύ η υπο ο θη ης άθ υ ης πορ π ργοποιηθ πό ο οιχο * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 173

176 06 η η ι ο γη η Park Assist* Σ Μ ΩΣ ά οι ι θη ρ ς υφθού θ ρ- ς, πάγο χιό ι, µπορ π ης ργοποιηθού φ * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

177 06 η η ι ο γη η Σ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω - BLIS* ι ά ο BLIS ι ύ η ο οπο ο υπό ορι- ς υ θ ς πορ η ρώ ι ο ο ηγό γι οχ που ι ού ι η ι ύθυ η υ ό γό " υφ ά η ". ο ύ η χ ι χ ι ι, ώ ι ουργ η γ ύ ρη υ πο - ι ό η ά η ο γη η πυ υ οφορ ις θ ι ς ο ούς όπου υπάρχου πο ς ωρ ς. ι ι υχ ου υ ος BLIS ι η οθό η π ηροφοριώ φ ζ ι υ. Σ υ ς ις π ριπ ώ ις, γξ ι θ ρ ους φ ούς. ά ι π ρ η ο, πορ π ργοποι προ- ωρι ά ο ύ η π ώ ς ο ου π BLIS, ρ ξ η 176. υφ ά η G ο ύ η BLIS ζ ι η χ ο ογ ψηφι ς ά ρ ς. Οι ά ρ ς (1) ι οποθ η ς ά ω πό ους ξω ρι ούς θρ π ς. μ μ BLIS. ά ρ BLIS Ό ά ρ ιχ ύ ι όχη η π ριοχ υφ ώ η ω η ι ι υχ (2) ά ι θ ρά. ι ι υχ Σύ ο ο BLIS ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ύ η π ώς πι ουρ, ι π ρ π ω η υπο θι ά, η φ ο γη η ι η χρ η ω θρ π ώ. πορ ι ι η προ- οχ ι η υθύ η ου ο ηγού. η υθύ η γι η φ γ ω ωρ - ω υ οφορ ς χ ι πά ο ο ο ηγός. Σ Μ ΩΣ υχ ά ι η π υρά ου υ ο ι- ου η οπο ο ύ η χ ι ιχ ύ ι ά ο όχη. ά ο υ ο η ο ο προ π ρά ου οχ ι πό ις ύο π υρ ς, ό ά ου ι οι ύο υχ ς. ά ο ύ η η ιωθ ά η, ο ύ η BLIS η ρώ ι ο ο ηγό υ. ά γι π ρά ιγ, οι ά ρ ς ου υ ος θο ώ ου ό ο ι η " " π μ μ BLIS. πό η A = π ρ που 3,0 m πό η = π ρ που 9,5 m 06 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 175

178 06 η η ι ο γη η Σ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω - BLIS* 06 θ ρι ς ι ξ φ ι η πο ι ι- ουργ ου υ ος BLIS οι φ ο ις ά ρ ς πρ π ι ι θ ρο. Μπορ θ ρ ους φ ούς π ό π υγρό φουγγάρι. θ ρ ους φ ούς προ ι ά ώ η γ ρθού. Σ ΜΑΝ Ο Οι φ ο ι η ρι ά θ ρ ι ό οι ώ ιώ ι ο πάγος ο χιό ι. ά ι π ρ η ο, φ ιρ ο χιό ι πό ους φ ούς ούρ. Π ργοποι ι ο η BLIS ο ύ η ι ουργ ό ο υ ο η ο ι ι χύ η γ ύ ρη πό 10 km/h. Προ π ρ ο ύ η χ ι χ ι ι, ώ π ργ ά ά προ π ρ η ά ου οχ ος χύ η ως ι 10 km/h γ ύ ρη πό υ ου ά ου οχ ος. ο ύ η χ ι χ ι ι, ώ π ργ ά ς προ π ρά ι ά ο όχη χύ η ως ι 70 km/h γ ύ ρη πό η χύ η η οπο ι. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ύ η BLIS ι ουργ πό- ο ς ροφ ς. ο ύ η BLIS ι ουργ ά η όπι θ. ά ο υ ο η ο χ ι υ θ φ ρ ύ ρ ι ρ, πορ πο ρύψ ι οχ που ι ού ι ις ιπ ς ωρ ς. Μπορ πο ι ο ύ η BLIS ιχ ύ ι όχη που ρ - ι η γχό η ζώ η. Φως η ρ ς ι ο ά ι Σ ο φως η ρ ς, ο ύ η ι ρά ά η ο χ ω π ρ ω οχη ά ω. ο ύ η χ ι χ ι ι, ώ ιχ ύ ι οχ όπως υ ο η, φορ- ηγά, ωφορ ι ο ο ι ς. Σ ο ο ά ι, ο ύ η ι ρά ους προ- ο ς ω π ρ ω οχη ά ω. οχ - που χου ους ους προ- ο ς ιχ ύο ι πό ο ύ η. υ ό η ι γι π ρά ιγ ό ι ο ύ η ι ρά ρ ι ρ, που ρυ ου ι πό υ ο η ο φορ ηγό, ά χ ι προ ο ς. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ύ η ιχ ύ ι πο η ά ς ο ο ι ι ς. Οι ά ρ ς ου υ ος BLIS χου ους ιους π ριορι ούς ο θρώπι ο ά ι, η. " που " ό ο ά π.χ. φο ρ χιο όπ ω η, ό ρ ο ο φως πυ ο χ η. ργοπο η η/ π ργοπο η η μπ π / π π. ο ύ η BLIS ργοποι ι ό ο ι η- ρ ς θ ι ι ουργ. Οι ι ι ς υχ ς ις πόρ ς ο ου ρ ις φορ ς ό ο BLIS ργοποι ι. G * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

179 06 η η ι ο γη η Σ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω - BLIS* Μπορ π ργοποι / ργοποι - ο ύ η π ώ ς ο ου π BLIS. Ό ο ύ η BLIS π ργοποι ι, η υχ ο ου π ι ι η οθό η ου π ό φ ζ ι υ ι ου. Ό ο ύ η BLIS ργοποι ι, η υχ ο ου π ά ι, ο υ ι ου φ ζ ι η οθό η ι οι ι ι ς υχ ς ις πόρ ς ο - ου ρ ις φορ ς. Π ο ου π READ γι ι ο υ ι ου. ι π ρι - ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά η ύ-, ρ ξ η 63. Μη υ ος BLIS ο η οθ η A BLIND-SPOT INFO SYSTEM ON BLIND-SPOT SYST SERVICE REQUIRED ρ η ο ύ η BLIS ι ργοποιη ο. ο ύ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω χ ι π ργοποιηθ - π υθυ θ υ ργ ο. ο η οθ η A BLIND-SPOT SYST FUNCTION REDUCED BLIND-SPOT SYST R CAMERA BLOCKED BLIND-SPOT SYST L CAMERA BLOCKED ρ η Π ριορι η ι ουργ ά η ά ο η ο- ω ά η ά ρ ου υ ος BLIS ι ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι - ου. ά ρ π ρυθ ζ - ι υ ό ό η ά ο η ο ω ά η ά ρ ου υ ος BLIS ι ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι - ου πο θ. ο οπ ι ό π ο ης ξιάς ά ρ ς πο ζ ι - θ ρ ο φ ό. ο οπ ι ό π ο ης ρι- ρ ς ά ρ ς πο ζ ι - θ ρ ο φ ό. ο η οθ η A BLIND-SPOT SYST CAMERAS BLOCKED BLIND-SPOT INFO SYSTEM OFF ρ η ο οπ ι ό π ο ς ι ω ύο ρώ πο ζ ι - θ ρ ους φ ούς. ο ύ η BLIS ι π ργοποιη ο. A π ρ πά ω η ύ φ ζο ι ό ο ά ο η χ ιρι ριο- ι ρ ι η θ η II ( ά ο ι η ρ ς ρ ι ι ουργ ) ι ο ύ η BLIS ι ργό ( η. ά ο ο ηγός χ ι π ργοποι ι ο ύ η ). Σ ΜΑΝ Ο υχό πι υ ς ξ ρ ου υ ος BLIS πρ π ι πρ γ οποιού ι ό ο υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. 06 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 177

180 06 η η ι ο γη η Σ η π ηροφοριώ υφ ώ η ω - BLIS* Π ριορι ο Σ ορι ς π ριπ ώ ις η ι ι υχ ου υ ος BLIS πορ άψ ι π ρό ι υπάρχ ι ά ο όχη η υφ π ριοχ. Σ Μ ΩΣ ά η ι ι υχ BLIS ά ι ο ω ς π ριπ ώ ις ό η ι υπάρχ ι ά ο όχη υφ ά η, η ι ό ι χ ι η ιωθ ά η ο ύ η. Σ π ρ π ω η ά ης ου υ ος BLIS, η οθό η θ φ ι ο υ BLIND-SPOT SYST SERVICE REQUIRED. μ μ,, π, π.. μπ μ. G ο ουθού ορι π ρ γ, όπου η ι ι υχ BLIS χ ι άψ ι ό η ι υπάρχ ι ά ο όχη υφ ά η. π μ. π μ - μ. 178 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

181 06 η η ι ο γη η Ρυ ο η η ι ο ι ο θ ι η η οηθη ι ά ώ ι ά η π ρ χ ι ποφορ ι ι ι φι η η η ου ι η ρ, χρη ι- οποι η π ρ ά ου οχ ος γι οηθη ι η η. Μη ρυ ου ο υ ο η ο γι ο ι ύ π ξη χύ η ς, ρ ξ η 181. Σ ΜΑΝ Ο η η ου υ ο ι ου πρώξι ο ι π ο χύ η ς πορ προ - ι φθορ ς ο υ ι ό ροπ. Ρυ ο η η η ρωθ γι ο ώ ρο ό ι ο όριο χύ η ς ρυ ού η ης πρι ρυ ου ο υ ο η ο. ά η ρυµού η η, ο υ ο η ο πρ π ι ι ρ ο προς πρός. 1. Ξ ι ώ ο ι ό ι, ώ πορ ο χρη ι οποι. 2. ι ο ο ηγό ου ρυ ου ού οχ ος: Ο ηγ πι. ι ο ο ηγό ου ρυ ου ού ου οχ - ος: ι ηρ ο υρ ό χοι ο ρυ ού η ης ω ο π ώ ς φρά ο π ά φρ ου, γι ποφύγ ι ρ άγ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ι ό ι π ρ ι η θ η που χ ι ωθ ό ι όπη η ροφο ο. ο ι ό ι πρ π ι ξ ι ωθ πρι πό η ρυ ού η η. ο η χ ιρι ριο- ι πρ π ι ρ - ι η θ η II. Μη γάζ πο ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης ώ ο ηγ ό ο υ ο- η ο ρυ ου ι. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ρ όφρ ο ι ο υ ρ υ ι ό ι ό ι ι ουργού ό ο ι η ρ ς ι η ός. ο π ά φρ ου πρ π ι π ηθ π ρ που π φορ ς πιο υ ά πό ο ο ι ό, ώ ο ι ό ι θ ι η ι ά ρύ ρο π' ό ι υ θως. υ ο η υ ό ο ι ώ ιο χυ - ω πρ π ι ρυ ου ού ι χύ- η γ ύ ρη πό 80 km/h γι πό- η γ ύ ρη πό 80 km. Άγ ι ρο ρυ ο η ης Πρι πό η ρυ ού η η, ο ρ ος ρυ ού - η ης πρ π ι ι ωθ ω ά ο προφυ- ρ. υπο οχ ι η άπ γι ο ρ ο ρυ ού η ης ρ ο ι η ξιά π υρά άθ προφυ ρ. ο άγ ι ρο ρυ ού η ης ρ ι η ργ ιοθ η ο χώρο πο υώ. 06 Αυ ο ι ώ ιο χυ ω Μ ι ο πι ογ χυ ω η θ η N ι ύ ο χ ιρόφρ ο. }} 179

182 06 η η ι ο γη η Ρυ ο η η ι ο ι ο θ ι Μ ά η χρ η, ξ ι ώ ο άγ ι ρο ρυ ού η ης ι π οποθ ο ά υ. Σ ΜΑΝ Ο Σ ορι υ ο η ο όρο, ο άγ ι ρο ρυ ού η ης πορ οποθ ηθ ο π ω ριγ. Σ υ η π ρ π ω η, ρ ώ ο υρ ό- χοι ο ρυ ού η ης ο ο όρο. ι υ ό ο όγο άς υ ι ού χ πά ο υ ο η ο ο φ ιρού ο ο όρο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Ο ρ ος ρυ ού η ης χ ι χ ι ό ο γι ρυ ού η η ο ρό ο - όχι γι η ά υρ η ου υ ο ι ου. Σ ι οι π ρ π ω η, πρ π ι ο ι ο θ ι. 06 ά ξ ς: 1. Λ άρ ο ά ω ά ρο ου ύ - ος ( ) ι ρ. 2. ι ώ ά ο άγ ι ρο ρυ ού η ης ( ). 3. ι ώ ά ο ρ ο η θ η ου, χρι ο ο άρο (C). Μπορ χρη ι- οποι που ο ό ι ο. G O ι ο θ ι ά η ρυ ού η η, οι ροχο ου υ ο ι- ου πρ π ι π ρι ρ φο ι πά προς πρός. Σ ΜΑΝ Ο υ ο η ρ η η (AWD) ι υψω η η προ ι άρ- η η πρ π ι ρυ ου ού ι χύ η γ ύ ρη πό 70 km/h. Ού γι πό η γ ύ ρη πό 50 km. 180

183 06 η η ι ο γη η η η οηθη ι ά ώ ι η η π ρ ά ου οχ ος μπ π μ - ( 241) π μ. ά η π ρ χ ι ποφορ ι, πορ θ ο υ ο η ο ι ουργ χρη- ι οποιώ ς η π ρ ά ου υ ο ι - ου. ά η η η ου υ ο ι ου οηθη ι ά ώ ι, πρ π ι ο ουθού ι π ρ ά ω γι η προ ηθού ρ χυ υ ώ ά η ζη ιά: G υρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η ιωθ ό ι η οηθη ι π ρ χ ι ά η 12 V. 3. ά η οηθη ι π ρ ρ ι ά ο υ ο η ο, ο ι η ρ ου ά ου υ ο ι ου ι ιωθ ό ι υ ο η ρχο ι π φ ξύ ους. 4. Συ ο ρο ο ι ά ι ου ό ι- ου οηθη ι ού ω ου ο θ ι ό πό ο (1) ης π ρ ς ου ά ου οχ - ος. Σ ΜΑΝ Ο Συ ο οηθη ι ό ώ ιο η- ης προ ι ά γι η προ ηθ ρ χυ ύ ω ά ξ ρ ο χώρο ου ι η ρ. 5. Συ ο ά ο ρο ο ι ά ι ου ό - ι ου οηθη ι ού ω ου ο θ ι ό πό ο (2) ης π ρ ς ου οχ ος. > Πρ π ι πρώ ο ξ ο ηριω ό ά υ πά ω πό ο πρό- θ ο θ ι ό πό ο ου υ ο ι ου! 6. Συ ο ρο ο ι ά ι ου ύρου οηθη ι ού ω ου ο ρ η ι ό πό ο (3) ης π ρ ς ου ά ου οχ - ος. 7. οποθ ο ύ ρο ρο ο ι ά ι η ο γ ω ης π.χ. πό ους ρ ους ύψω ης ου ι η ρ (4). 8. ιωθ ό ι ρο ο ι ά ι οηθη ι ού ω ου χου ρ ωθ ά, γι η προ ηθού πι θ ρ ς ά η ι ι ης η ης. 9. Θ ι ουργ ο ι η ρ ου υ ο ι ου η οηθη ι π ρ ι φ ο ι ουργ ι π ρι ά π ά ροφ ς γο υψη ό ρ ς πό ο ρ π ρ που Θ ι ουργ ο ι η ρ ου υ ο ι ου η ποφορ ι η π - ρ. Σ ΜΑΝ Ο Μη γγ ζ ρο ο ι ά ι ά η ι ι η ης ου ι η ρ. πάρχ ι υ ος προ ηθού πι θ ρ ς. 06 }} 181

184 06 η η ι ο γη η η η οηθη ι ά ώ ι 11. φ ιρ οηθη ι ά ώ ι ο- ουθώ ς η ροφη ι ι, πρώ ο ύρο ι ά ο ό ι ο. > ιωθ ό ι πό ρο ο- ι ά ι ου ύρου οηθη ι ού ω ου ρχ ι π φ ο θ ι ό πό ο ης π ρ ς ο ρο ο ι ά ι που ι υ ο ο ό ι ο οηθη ι ό ώ ιο! ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά η π ρ ου υ ο ι ου, ρ ξ η 240. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ 06 π ρ πορ π υθ ρώ ι ριο γ οξυγό ου-υ ρογό- ου, ο οπο ο ι ξ ιρ ι ά ύφ - ο. ά ώ ιο οηθη ι ς η ης υ θ ω ά, πορ χη ι πι θ ρ ς ι υ ό πορ ι ρ ό γι ρ γ η π ρ. π ρ π ρι χ ι θ ιι ό οξύ, ο οπο ο πορ προ ι ο ρά γ ύ. ά ο θ ιι ό οξύ ρθ ι π φ ά ι, ο ρ ρούχ ς, ξ π ύ άφθο η πο ό η ρού. ά ο οξύ ρθ ι π φ ά ι ς, π υθυ θ ως γι ρό. 182

185 06 η η ι ο γη η Ο γη η ρ ι ρ ι ά ο ωφ ι ο φορ ο ξ ρ ά ι πό ο πό- ρο ου υ ο ι ου. ο ωφ ι ο φορ ο ου υ ο ι ου ιώ ι ά ο υ ο ι ό άρος ω πι ώ ι ό ω ω ξ ουάρ, π.χ. ου ο όρου. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά άρη, ρ ξ η 312. ά ο ο όρος χ ι οποθ ηθ πό ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo, ο υ ο η ο π ρ ι ό ο ο π ρ - η ο ξοπ ι ό γι ο γη η ρ ι ρ. Ο ο όρος ου υ ο ι ου πρ π ι ι γ ρι ου ύπου. ά ο ο όρος οποθ θη ω υ ρω, πρ π ι γξ ι ο- ης Volvo ό ι ο υ ο η ο ι ά η ξοπ ι ο γι ο γη η ρ ι ρ. οποθ ο φορ ο ο ρ ι ρ ι ώ η π η ο ο όρο ι ύ φω η ο υπο ι υό ο γι ο άρος ρυ ού η ης η φ ου ο όρου. Φου ώ ι ά η υ ι ώ- η π η γι ο γη η π ρ ς φορ- ο. ι η θ η ης ι ς πι ω ι ώ, ρ ξ η 202. Ο ι η ρ ς πι ρύ ι π ρι ό ρο π' ό, ι υ θως ό ο ηγ ρ ι- ρ. Μη ρυ ου ρύ ρ ι ρ ό ο υ ο η ο ι ι ούργιο. Π ρι ι ύ ι πρώ ου άχι ο 1000 km. φρ πο ού ι πο ύ π ρι ό- ρο π' ό, ι υ θως γά ς ι πό ο ς ηφόρ ς. πι ξ χ η ό- ρη χ η ο ι ώ ιο χυ ω ι προ ρ ό η χύ η ά ς. ι όγους φ ς, ό ο υ ο - η ο υπάρχ ι υ ο ρ ι ρ, πρ π ι υπ ρ η γι η πι ρ πό η χύ η. ηρ η η ο οθ γι πι ρ πό όρι χύ η ς ι ο γι ο άρος. Φορ ρ ι ρ ι π ηροφορ ς χ ι ά ο πι ρ π ό άρους ου ρ ι ρ ης Volvo, ρ ξ η 312. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ουθ ις υ ι ώ ς ο ηγ ς γι ο πι ρ πό ο άρος ω ρ ι ρ. ι φορ ι ά, πορ ι ύ ο ο γξ ο υ ο η ο ι ο ρ ι ρ ά π ρ π ω η πό ο ω ιγ ώ ι ά η π η η. Σ Μ ΩΣ φ ρό γι φορ ρ ι ρ ι υ ά που πι ρ πο ι πό η Volvo. ά ο θ ι ο οθ ο ι ς υ οφορ ς πορ π ριορ ζ ι ό η π ρι ό ρο φορ ρ ι ρ ι ις χύ η ς η ης. Ο ο όρος πορ χ ι πι οποιηθ γι ρυ ού η η φορ- ω γ ύ ρω πό υ ά που πορ ρυ ου ι ο υ ο η ο. Αυ ο ι ώ ιο χυ ω Σ Μ ΩΣ Σ ορι ο π ι ι η χρ η ψυγ ου ιού γι ο υ ό ο ι ώ ιο χυ ω ά η ο γη η ρ ι ρ. Σ π ρ π ω η οποθ η ης ο όρου ά η γορά, π υθυ θ ο π η- ι ρο υ ργ ο ης Volvo. π ρθ ρ η Ό ο ηγ ορ ι ς π ριοχ ς ρ ι- ρ ι πι ρ ού υψη ς θ ρ ο ρ ς, υπάρχ ι υ ος υπ ρθ ρ ης. ο υ ό ο ι ώ ιο χυ ω πι γ ι η ι η χ η ά ογ ο φορ ο ι ις ροφ ς ου ι η ρ. Σ π ρ π ω η υπ ρθ ρ ης, ά ι ι προ ι οποιη ι υχ ο π 06 }} 183

186 06 η η ι ο γη η Ο γη η ρ ι ρ 06 οργά ω ι π ρά η φ ζ ι υ ι ου - ο ουθ η ύ η. Απ ο ς ις Μη φ ζ ο υ ό ο ι ώ ιο χυ ω γ ύ ρη χ η πό υ που πορ " π ξ θ ι" ο ι η ρ ς - ι πά ο ι ο ηγ υψη ό ρη χ η ό ο ι η ρ ς ι ουργ χ η ς ροφ ς. ι ηρ χ η χύ η ά η ο γη η ρ ι ρ γά η, πό ο η ηφόρ. ποφ ύγ η ο γη η ρ ι ρ πιφά ι ς η γ ύ ρη πό 12 %. Σ άθ υ η πι ι ς φος 1. Π ο πο όφρ ο. 2. ργοποι ο χ ιρόφρ ο. 3. Μ ι ο πι ογ χυ ω η θ η P. 4. φ ο πο όφρ ο. Μ ι ο πι ογ χυ ω η θ η άθ υ ης P ό θ ύ- υ ο η ο που ι θ ι υ ό ο ι ώ ιο χυ ω ι υ ο ρ ι ρ. Χρη ιµοποι πά ο ο χ ιρόφρ ο. ι η οποι ους ροχούς µ ά ους ό θµ ύ ο υ ο η ο µ ρ ι- ρ πι ι πιφά ι. η η ι η πιφά ι 1. Π ο πο όφρ ο. 2. Μ ι ο πι ογ χυ ω η θ η ο γη ης D. 3. π ργοποι ο χ ιρόφρ ο. 4. φ ο πο όφρ ο ι ρχ ο ηγ. Ρ θ ι η άρ η ης ά ο υ ο η ό ς ι θ ι υ ό η ρύθ ι η άρ η ης, η π ω άρ η η ου υ ο ι ου ι ηρ πά ά η ο γη η ο ω ό ύψος ξ ρ ως άρους. Ό ο υ ο η ο ι η ο, η π ω άρ η η υθ ζ ι. υ ό ι πό- υ φυ ιο ογι ό. Ό ξ ι ά φορ ο, ο π ω ι φού ι ύ ι ορι η πό η. 184

187 06 η η ι ο γη η ξοπ ι ς ρυ ο η ης* ο ρος ο υ ο η ο ι θ ι πο πώ ο ο όρο, ο ουθ προ ι ά ις ο ηγ ς οποθ η ης ης φ ς ου ο όρου, ρ ξ η 187. Αποθ υ η ου ο ρου ώ ιο ρ ι ρ ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά ο υ ο η ο ι θ ι πο πώ ο ο όρο ης Volvo: ο ουθ ις ο ηγ ς οποθ η- ης προ ι ά. ο πο πώ ο ου ο όρου πρ π ι φ ι ο ι πρι ξ ι ι ο υ ο η ο. ιωθ ό ι η ι ι θυρ χ ι πρά ι ο. Ση ι ο γχοι φ ου ο όρου πρ π ι θ ρ ζ ι ι ιπ ι γρά ο ι ά. π. Σ ΜΑΝ Ο φ ιρ πά ο ο ο όρο ά η χρ η ι ποθη ύ ο η θορι- η θ η ο υ ο η ο, φού ο προ ω ά ο χ ι ό ι ά. G ά ο ο όρος ου υ ο ι ου χ ι πρ ζ 13 πό ω ι ο ρ ι ρ 7, χρ ιάζ ι προ ρ ογ ς. Χρη ι οποι ώ ιο προ ρ ογ γ ρι ο πό η Volvo. ιωθ ό ι ο ώ ιο ου πά ο φος. G Σ Μ ΩΣ Ό χρη ι οποι ο όρο πο- ρ ρ ώ, η φ ου ο όρου πρ π ι υπάρχ ι γρά ο. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 185

188 06 η η ι ο γη η ξοπ ι ς ρυ ο η ης* Προ ι γρ φ ς G G G ι ά ις η ω ρ ω ης (mm) A B C D E F G Σ θ ρός φ ιρού ος ο όρος Π υρι ο ός 2 ρο φ ιρι ς φ ς 186 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

189 06 η η ι ο γη η Αφ ιρο ος ο ρος* οποθ η η ου ο ρου 1. φ ιρ ο προ υ ι ό ά υ πι ζο ς πρώ η φά ι ι ρ ώ ς η υ χ ι ο ά υ υθ προς π ω. G ιωθ ό ι ο ηχ ι ός ρ ι η θ η π φά ι ης γυρ ώ ς ο ι ξιό ροφ. G ιωθ ό ι η ι ι θυρ (3) χ ι ό ι ο. ά η ι ι θυρ χ ι ό ι ο, πι προς (1) ι γυρ ο ροχό φά ι ης ρι- ρό ροφ (2) χρι ου ι. G }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 187

190 06 η η ι ο γη η Αφ ιρο ος ο ρος* G G G ι άγ ο ο όρο χρι ου- ι. 5. ιωθ ό ι η ι ι θυρ χ ι πρά ι ο. 6. υρ ο ι ρι ρό ροφ η θ η φά ι ης. φ ιρ ο ι πό η ι ριά * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

191 06 η η ι ο γη η Αφ ιρο ος ο ρος* Αφ ρ η ου ο ρου 7. ιωθ ό ι ο ο όρος ι ά ρ ω ος ρ ώ ς ο προς πά ω, ά ω ι π ω. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά ο ο όρος χ ι οποθ ηθ ω ά, πο υ ι προ ρ ο ξ ά ύ φω ις ο ηγ ς που π ρ θ ι π ρ πά ω. G Ν ζ φ ς. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Φρο ρ ώ ο υρ ό- χοι ο φ ς ου ρ ι ρ ο χ - ι ό ρ χ ο. G οποθ ο ι ι γυρ ο ξιά η θ η π φά ι ης. G Σ ΜΑΝ Ο Λιπ ό ο ο η ο προ άρ η ης ης φ ς ο όρου ο ο - όρο, ο υπό οιπο ου ο όρου πρ π ι θ ρό ι γ ό. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 189

192 06 η η ι ο γη η Αφ ιρο ος ο ρος* G G G Πι προς ο ροχό φά ι- ης (1) ι γυρ ο ρι ρό ροφ (2) χρι ου ι. 3. υρ ώς προς ά ω ο ροχό φά ι ης, χρι ρ ι. ρ ο υ η θ η, ρ ώ- ς υ όχρο ο ο όρο προς π ω ι προς πά ω. 4. Πι ο προ υ ι ό ά υ η θ η ου. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Σ ρ ώ ά ο ο όρο ά ο φυ ά ο υ ο η ο, ρ ξ η * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

193 06 η η ι ο γη η Ρ θ ι η ης προ ο ω Σω η προ ο ω γι ο γη η ο ρι ρ ο ξι ρ οποθ η η προ υ ι ς ι ς ους προ ο ς ιγράψ π ρό, ρ ξ η 195. ά ο π ρό πά ω υ ο ό η ο ιά ροχο υ ι ό, π.χ. ι φ ι ά ι ά ογο. Προ ο ς ογ ου ιγράψ χ ι 1 ι 2. γξ ις ι ά ις ους γι ιωθ ό ι ι ω ς. οποθ χ ι πά ω υ ο ό η ο ιά ροχο υ ι ό ι όψ π ρι ρι ά. η προ ο ω γι ο γη η ο ρι- ρό ρ ύ. η προ ο ω γι ο γη η ο ξ ρ ύ. ι η θ πώ ους ο ηγούς ω υ ο ι ω ου θ ου ρ ύ ος, πορ ρυθ η η ω προ ο ω οποθ ώ ς προ υ ι ό ους προ ο- ς. Σ υ η π ρ π ω η, η φω ι ό η ης ης ω προ ο ω χ ι ξ θ ι. G ο προ υ ι ό οποθ ι χρη ι οποιώ ς η ου (5) που ρ ι ο ρύ ο ου προ ο ως η ο φοράς, ο οπο ο πρ π ι υ π π ι η ό ι η ου ου οιχου χ ου. ριά ό ι η γρ που φ ι η ι ό ι οιχ η γρ ο ρύ- ο ου προ ο ο οπο ο ι οιχ ο χ ιο. φού ιγράψ χ ι, γξ ις ι ά ις ώ οι ι ά ις φοράς ύπ ου γά ο ρος ου χ ου ης ης. χ ι ι χύου ό ο γι ις ξιο ο ς ό ο ι γι ις ρι ρο ο ς ό ις ι πρ π ι οποθ ηθού όπως φ ι η ι ό. πά ω ι ό φορά ρι ρο ο ο, ώ η ά ω ι ό ξιο ο ο. οποθ άθ χ ιο ρόπο ώ η χ ου προς ο ρο ι η ου - ου χ ου υ π π ι η ου - ο ρύ ο ου προ ο. ι ά ις φοράς γι χ ι 1 ι 2 Οι πι ις π υρ ς ω χ ω πρ π ι ι π ρ που 82 χ. Προ ο ς Xenon ιγράψ χ ι 3 ι 4. γξ ις ι ά ις ους γι ιωθ ό ι ι ω ς. οποθ χ ι πά ω υ ο ό η ο ιά ροχο υ ι ό ι όψ π ρι ρι ά. οποθ άθ χ ιο ρόπο ώ η χ ου προς ο ρο ι η ου - ου χ ου υ π π ι η ου - ο ρύ ο ου προ ο. ο η ά ι ο χ ιο > < πρ π ι υ π π ι η γρ ο ρύ ο ου προ ο. 06 ι ά ις φοράς γι χ ιο 3 γρ ξύ ω η ιώ > < χ - ι πρ π ι ι π ρ που 140 χ. }} 191

194 06 η η ι ο γη η Ρ θ ι η ης προ ο ω ι ά ις φοράς γι χ ιο 4 γρ ξύ ω η ιώ > < χ - ι πρ π ι ι π ρ που 112 χ. Ρύθ ι η ης προ ο ω γι προ ο ς Active Xenon (ABL), ρ ξ η

195 06 η η ι ο γη η Ρ θ ι η ης προ ο ω G μ μ. οποθ η η προ υ ι ς ι ς ξιούς προ ο ς ογό ου οποθ η η προ υ ι ς ι ς ρι ρούς προ ο ς ογό ου οποθ η η προ υ ι ς ι ς ξιούς προ ο ς Xenon οποθ η η προ υ ι ς ι ς ρι ρούς προ ο ς Xenon Ση ο γχου ο ρύ ο ω προ- ο ω. 06 }} 193

196 06 η η ι ο γη η Ρ θ ι η ης προ ο ω G Δ μ μ. οποθ η η προ υ ι ς ι ς ρι ρούς προ ο ς ογό ου οποθ η η προ υ ι ς ι ς ξιούς προ ο ς ογό ου οποθ η η προ υ ι ς ι ς ρι ρούς προ ο ς Xenon οποθ η η προ υ ι ς ι ς ξιούς προ ο ς Xenon Ση ο γχου ο ρύ ο ω προ- ο ω. 194

197 06 η η ι ο γη η Ρ θ ι η ης προ ο ω 06 π π. 195

198 ι ά Π η ι ώ Προ ι οποιη ι ό ρ γω ο* ι φ ρι ός ροχός* γ ροχώ η πι υ ι ού* * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

199 ΆΝ Σ Λ Σ Ά

200 07 ά ς ι ι ά ι ά 07 Χ ρ ηρι ι ά ο γη ης ι ι ά ι ά πηρ άζου γά ο θ ό ο ηγι ά χ ρ ηρι ι ά ου υ ο ι ου. Ο ύπος ου ι ού, οι ι ά ις, η π η ω ι ώ ι ο ης χύ η- ς χου γά η η γι η πό ο η ου υ ο ι ου. ά η ι ά η ω ι ώ, ιωθ ό ι ι ους ρις ροχούς οποθ ού ι ι ά ιου ύπου, ιω ι ά ω ι, ά προ η η, ου ιου υ. Φου ώ ι ά ις υ ι ώ ς πι ις που γράφο ι η ι πι ω ι ώ, ρ ξ η 322. ι ά ις Οι ι ά ις γράφο ι ό - ι ά ου υ ο ι ου. Π ρά ιγ ι ά- ω : 235/60R V. 235 Π ά ος ι ού (mm) 60 Σχ η προφ ι π ά ους ου - ι ού (%) R ι ι χυ η 18 ιά ρος ζά ς ς (") 103 ης φορ ου ι ού ( υ η π ρ π ω η 615 ι ά) V ης γι ης πι ρ πό ης χύ η ς ( υ η π ρ π ω η 240 km/h). ς χ η ς ο υ ο η ο ι γ ρι ο ως ύ ο ο, που η ι ό ι οι ι ά ις ι όρι χύ η ς πρ π ι ι φ ρου πό υ ά που γράφο ι η ά ι υ οφορ ς ου υ ο ι ου. Μό η ξ ρ η πο ού χ ι ρι ά ι ά ( ι χωρ ς ρφιά). ά οποθ ηθού οι ι ά, πρ π ι ο ηγ ο υ ο - η ο χύ η γ ύ ρη πό ο όριο χύ η ς ου ι ού (γι π ρά ιγ, υ ο η ο ι ά ηγορ ς Q πρ π ι υπ ρ ι 160 km/h). Θυ ηθ ό ι η χύ η η ης ου υ ο- ι ου θορ ζ ι πό ο ώ ι ο ι ς υ οφορ ς ι όχι πό η ηγορ χύ η ς ω ι ώ. Ση ω η! γράφ ι η ώ η πι ρ πό- η χύ η η ης. Q T H V W Y 160 km/h ( ό ο χ ι ρι ά - ι ά) 190 km/h 210 km/h 240 km/h 270 km/h 300 km/h ι ο ρι ι ά ι ά ι η που φθ ρο ι. Μ ά πό µ ρι ά χρό ι, ρχ ζου ηρ ου ι χ ρ ηρι ι ά/η ι ό η ρι ς ους ι ά ιώ ο ι. ι υ ό, ά η ι ά η ω ι ώ, ζη ό ο 198

201 07 ά ς ι ι ά ι ά ο υ ό πιο ι ούργι ι ά. υ ό ι ι ι ρ η ι ό γι χ ι ρι ά ι ά. υ ρ ψηφ ου ριθ ού η ώ ου η ο ά ι ο ος υ ς. Πρό ι ι γι η η DOT (Department of Transportation) ου ι- ού, ι γράφ ι η ορφ άρω ψηφ ω, γι π ρά ιγ ο ι ό η ι ό υά η η 15η ο- ά ου ι ι ο Ό ι ά που ι π ιό ρ ω ξι ώ πρ π ι γχο ι πό ι ι ό ό η ι φ ο ι φθ ρ. Ο όγος ι ό ι ι ά φθ ρο ι ο π ρ ου χρό ου ι πο υ θ ι ό η ι χρη ι οποιού ι γο θό- ου. πο ως η πό ο η ω ι ώ πορ ιωθ όγω φθοράς ω υ ι ώ ους. Σ υ η π ρ π ω η, ο ι ό πρ π ι χρη ι οποι ι. ο ιο ι χύ ι ι γι o φ ρι ό ροχό, χ ι ρι ά ι ά ι ι ά που φυ ά ο ι γι ο ι χρ η. υχό ρωγ ς ο ω η ου χρώ ος ω ι ώ πο- ού ξ ις η ό η ς ου - ι ού γι χρ η. η ι ου ι ού πορ προ ιορι- θ πό η η DOT,. π ρ πά ω ι ό. Πιο ο οι ορφη φθορά ι π ρι ρη υ ρη η ω π η ι ά υ ά ι π - ης η πιο ο οιό ορφη φθορά ω ι- ώ, ρ ξ η 322. Ο ρόπος που ο ηγ, η π η ω ι ώ, οι ι- ο ογι ς υ θ ς ι η ά η ου ο ο ρώ ος πηρ άζου η γ ρ η ι η φθορά ω ι ώ ς. ι ποφύγ ις ι φορ ς ο άθος ου π ος ι η φθορά ω ι ώ, πορ ά προ ι ά π ω - ι ά. ά η η ι υθ πό η γι η πρώ η γ ι π ρ που 5000 km ι η υ χ ι άθ km. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο- η ο υ ργ ο ης Volvo γι ι υ ρι ις χ ι ά ο άθος π ος. ά π ρ ηρού ι η η ι ς ι φορ ς η φθορά ( ι φορά >1 mm ο άθος ου π - ος) ά ι ά, ι ά η ι ρό ρη φθορά πρ π ι οποθ ηθού ο π ω άξο. υπο ροφ υ θως ιορθώ ι υ ο ό ρ πό η υπ ρ- ροφ, ι χ ι ως πο ο υ ο - η ο ξ ο ουθ ι ι ι υθ γρ ο π ω ρος ρχ ι ο ι θ ι προς η π υρά, υ ο ο ο ηγός χά ι ώς ο γχο ου υ ο ι ου. ι υ ό ο όγο ι η - ι ό οι π ω ροχο η χά ου πο η πρό φυ ους πρι πό ους προ ι ούς ροχούς. Οι ροχο πρ π ι ποθη ύο ι οριζό- ι θ η ρ οι ι όχι όρθιοι. ι ά ς φθοράς π ος Δ π μ. Οι ς φθοράς π ος ι ς ι ς γ άρ ι οποθ η ς ο π ου ι ού. Σ ο π υρι ό ο χω ου ι ού υπάρχου γρά TWI (Tread Wear Indicator - ης φθοράς π - ος). Ό ο άθος π ος ου ι- ού ιωθ 1,6 mm, ο π ου - ι ού θ ρθ ι ο ιο ύψος ους - ς φθοράς π ος. ι ι ά ι ούργι ο υ ο ό ρο G }} 199

202 07 ά ς ι ι ά ι ά 07 υ ό. Ν θυ ά ό ι ι ά πο ύ ι ρό άθος π ος π ρ χου άχι η πρό φυ η ροχ ι χιό ι. Χ ι ρι ά ι ά Volvo υ ι ά η χρ η χ ι ρι ώ ι- ώ υγ ρι ω ι ά ω. Οι ι ά- ις ω ι ώ ξ ρ ώ ι πό η ο η ου ι η ρ. ά πρό ι ι ο ηγ χ ι ρι ά ι ά, οποθ χ ι ρι ά ι ά ι ους ρις ροχούς. Σ Μ ΩΣ Ρω ους ξου ιο ο η ους ι ο- ς Volvo χ ι ά ο ι ο υ - υ ό ζ ώ ι ύπω ι ώ. ι ά ρφιά χ ι ρι ά ι ά ρφιά θ πρ π ι ι ύ ου ο ά ι πό η km, ώ ρφιά φ ρ ό ου ά η ι ά. Μ υ ό ο ρόπο, υξά ι η ιάρ ι ζω ς ό ο ου ι ού ό ο ι ω ρφιώ. Βάθος π ος Ό ο ο ό ρω υπάρχ ι πάγος χιό ι ι πι ρ ού χ η ς θ ρ ο ρ ς, οι π ι ις πό ι ά υξά ο ι η ι ά χ η ις υ θ ς που πι ρ ού ο ο ρι. πο ως, υ ι ά ι η ο γη η χ ι ρι ά ι ά που χου άθος π ος ι ρό ρο πό ρ χι ιο ά. Α ιο ι θη ι ς υ ς ιο ι θη ι ς υ ς πορού οποθ ηθού ό ο ους προ ι ούς ροχούς. υ ό ι χύ ι ι γι υ ο η ρ - η η. Μη ο ηγ πο χύ η γ ύ ρη πό 50 km/h ιο ι θη ι ς υ ς. ποφ ύγ η ο γη η η φ ο- ρω ους ρό ους, ιό ι ι φθ ρο ι οι ιο ι θη ι ς υ ς ά ι - ι ά. ιωθ ό ι η ιο ι θη ι υ- ρχ ι π φ ο άξω η ο ι ό ι χ ι οποθ ηθ ι ωθ ω ά. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Χρη ι οποι γ ι ς ιο ι θη ι ς υ ς Volvo οιχ ς, οι οπο ς ι ά η ς γι ο ο ο ου οχ - ος, ις ι ά ις ω ι ώ ι ις ι ά ις ω ζ ώ. ά χ φι ο ς, η Volvo υ ι ά υ ου- υ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ά χρη ι οποι ω ς ιο ι θη ι ς υ ς, πορ προ ηθ ο ρ ζη ιά ο υ ο - η ό ς θώς ι ύχη. ο ιρι ά ι χ ι ρι ά ι ά Σ Μ ΩΣ G Οι ο οθ ι ο ο ι ο γι η χρ η ι ώ ρφιά ι φ ρου πό χώρ χώρ. π - 200

203 07 ά ς ι ι ά ι ά ά η ι ά η ω θ ρι ώ ι ω χ ι ρι ώ ι ώ, ρ ξ η 207, ι ά πρ π ι η - ύο ι ά ογ η π υρά ου υ ο ι- ου η οπο οποθ η, γι π ρά ιγ L γι ρι ρά ι R γι ξιά. ι ά π, που ι χ ι - γι π ρι ροφ προς ό ο φορά, ι θ ου ος πι ης ης φοράς π ρι ροφ ς. ο ι ό πρ π ι π ρι- ρ φ ι πά ο προς η ι ύθυ η ό η η ιάρ ι ζω ς ου. γ θ ης ω ι ώ πορ γ ι ό ο ξύ ω προ ι ώ ι π ω ι ώ, πο ξύ ω ξιώ ι ρι ρώ ι ώ ο ροφο. ά ο ι ό οποθ ηθ ω ά, πηρ άζο ι ρ η ι ά χ ρ ηρι ι ά π η ης ου υ ο ι ου, θώς ι η ι ό η πο ά ρυ ης ρού, χιο ιού ι πόχιο ου πό ο ι ό. ι ά ο γ ύ ρο άθος π ος πρ π ι οποθ ού ι πά ο ο π ω άξο ου υ ο ι ου (γι ιώ ι ο υ ος π γιο θη ης). Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι ι υ ρι ις χ ι ά ο άθος π ος

204 07 ά ς ι ι ά Π η ι ώ Συ ι ώ η π η ι ώ γχος ης π ης ω ι ώ γχ ι ά η π η ω ι ώ. Σ Μ ΩΣ ι ά χά ου ρ ο ιρό, υ ό ι φυ ιο ογι ό. π η ω - ι ώ ι υ ι π ης ά ογ η ξω ρι θ ρ ο ρ. Οι ο ο υ ου, π η ECO Σ χύ η ς ά ω πό 160 km/h, υ ι ά ι η γ ι π η ι ώ γι π ρ ς φορ ο γι η ι η οι ο ο υ ου. π η ω ι ώ πηρ άζ ι η ά η ης ο γη ης, ο θόρυ ο ι η ο ηγι υ π ριφορά ου υ ο ι ου. 07 Σ η ι πι ω ι ώ που ρ - ι η ο ό ης πόρ ς ου ο ηγού γράφο ι οι πι ις ι ώ γι ιάφορ ς υ θ ς φορ ου ι χύ η ς η ης. Σ οιχ που γράφο ι η πι : Πι ις ι ώ γι ις υ ι ώ ς ι ά ις ι ώ ου υ ο ι ου Π η ECO 1 Π η ι ού φ ρι ού ροχού (προ- ωρι ού). G Μ ά πό άποι χι ιό ρ ο γη ης, ι ά θ ρ ο ι ι η π ους υξά ι. ι ο όγο υ ό, πρ π ι ι φύγ ι ρ ς πό η ά ο γχο ης π ης ό ι ά ι ζ ά. Πρ π ι υξ η π η ά ι πο ύ χ η. χ η π η ω - ι ώ υξά ι η ά ω η υ ου, ιώ ι η ιάρ ι ζω ς ω ι ώ ι πηρ άζ ι ο ρά η ου υ ο ι ου. ά ο ηγ πο ύ χ η π η ι ώ, ι ά πορ π ης υπ ρθ ρ θού ι φθ ρού υπ ρ ο ι ά. ι π ηροφορ ς χ ι ά η ω π η ι ώ, ρ ξ η 322. Οι γρ φό ς πι ις ω ι ώ ι χύου γι " ρύ ι ά". (" ρύ " θ ωρού ι ι ά που χου η ι θ ρ- ο ρ ο π ρι ά ο.) 1 π η ECO π ρ χ ι γ ύ ρη οι ο ο υ ου. 202

205 07 ά ς ι ι ά Προ ι οποιη ι ρ γω ο* ι φ ρι ς ροχ ς* Προ ι οποιη ι ρ γω ο 4. Ξ ιπ ώ ι ις ύο ό ι ς π υρ ς ου προ ι οποιη ι ού ριγώ ου. οποθ - ο προ ι οποιη ι ό ρ γω ο ά η ο η ο ως προς η υ οφορ. πορ πο υ θ. Ο φ ρι ός ροχός πρ π ι πι υάζ ι. ω π η ου φ ρι ού ροχού γράφ ι ο π πι ω ι ώ, ρ ξ η 322. Μ ά η χρ η: Συ υά ό ξ ρ η ροφη ιρά. ιωθ ό ι ο προ ι οποιη ι ό ρ γω ο ι η θ η ου οποθ θη ω ά η υπο οχ ους. Σ ΜΑΝ Ο Μη υπ ρ πο 80 km/h ό ο υ ο η ο χ ι οποθ ηθ φ ρι- ός ροχός. Σ ΜΑΝ Ο ηρ ους ά όπους ι χύο ς ο ι- ούς γι η χρ η ου προ ι οποιη ι ού ριγώ ου*. Χρη ι οποι ο προ ι οποιη ι ό ρ γω ο ως ξ ς: 1. π φ η θ η ου προ ι οποιη ι- ού ριγώ ου που ι ρ ω η ι ά velcro. 2. φ ιρ ο προ ι οποιη ι ό ρ γω ο πό η θ η ου ( ). 3. Ξ ιπ ώ ρ η ριξης ου προ ι οποιη ι ού ριγώ ου. G Προ ωρι ς φ ρι ς ροχ ς* Ο φ ρι ός ροχός (προ ωρι ός) προορ ζ - ι ό ο γι προ ωρι χρ η ι πρ π ι ι θ πό ο ι ό ροχό ο υ ο ό ρο υ ό. ο ηγι υ π ριφορά ου υ ο ι ου πορ άξ ι ό χρη ι οποι ι ο φ ρι ός ροχός. Ο φ ρι ός ροχός ι ι ρό ρος πό ο ι ό ροχό. πό η ου υ ο ι - ου πό ο φος πηρ άζ ι ά ογ. ώ προ οχ ψη ά ρά π ι η π ο υ ο η ο υ ό ο π υ ριο. ά ο φ ρι ός ροχός οποθ ηθ η προ ι ό άξο, πορ υ όχρο χρη ι οποι ι ιο ι θη ι- ς υ ς. Σ οχ ρ η η, ο ηχ ι ός ά ο ης ο π ω άξο ο υ ο η ο πρ π ι πο ο ηγ - ι π ρι ό ρους πό προ ωρι- ούς φ ρι ούς ροχούς. 07 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 203

206 07 ά ς ι ι ά Προ ι οποιη ι ρ γω ο* ι φ ρι ς ροχ ς* φ ρι ς ροχ ς - φ ρ η G ρ ζ ρ ρ ι ά ω πό ο υ ο - η ο. Ο γρύ ος*, η ργ ιοθ η* ι η ι- ρ ο ι ά ω πό ο πά ι ου π ου. ι πο ι πό ύο ρη. ο ρ ι η ργ ιοθ η ι ο ά ο ά ω πό η ργ ιοθ η. Σ Μ ΩΣ Σ η ργ ιοθ η υπάρχ ι π ης ς ξο ς γι η φ ρ η ου ύ - ος ης π ης (γι ορι ους ύπους ροχώ ). θ η ου γρύ ου ι φ ρ ι ά ογ η ο η ου οχ ος: π θ ι οχ Π θ ι οχ ι γά η ρ ζ ρ ο ουθ ις π ρ ά ω ο ηγ ς: 1. ά ο ά ω ρος ης πόρ ς ο χώρου πο υώ ι η ώ ο πά ι ου π ου ου χώρου πο- υώ. 2. γά ύο ης ι ς ι υ ρ ο ογ. 3. οποθ η ι ο ι. 4. Λ άρ ο ι ό π ρι ρ φο ς η ι ρι ρό ροφ ως ό ου φθά ι ο ρ. 204 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

207 07 ά ς ι ι ά Προ ι οποιη ι ρ γω ο* ι φ ρι ς ροχ ς* Σ Μ ΩΣ ο ώ ιο πορ προ ι ζη ιά ο υ ο η ο ά ρ ι ύθ ρο ό ο ηγ. 5. π υθ ρώ η ρ ζ ρ πό ο ώ ιο ι υ ξ ο ώ ιο ξιό- ροφ. 6. οποθ ο ρ ο - ι ό ο χώρο πο υώ. Σ η ργ - ιοθ η θ ρ π ι ού γι οποθ ο - ι ό. Σ Μ ΩΣ θ η ά ω πό ο υ ο η ο προορ ζ - ι γι η υθ ι ρ ζ ρ ου υ ο ι- ου. Μη οποθ ι ά ους ροχούς ' υ η θ η. φ ρι ς ροχ ς π οποθ η η ι προ ι ό ρο υπάρχου ύο ά ο ά η οποθ η η ης ρ ζ ρ ς η θ η ης. ο ά ο ο γυρ ζ ι η ι ι ο ά ο οποθ ο ροχό. 1. γά ο ώ ιο γυρ ζο ς η ι- ι οποθ ο άγ ι ρο η ρι οπ ου ροχού. 2. υρ ργά ( ξιό ροφ ) ο ώ ιο γι π ι ιγά ι. 3. ρ ο ροχό γι π ρά ι πά ω πό η ξά ι η. G ρ ο π ω ά ρο ου ροχού θώς γυρ ζ η ι γι π ι η θ η ου. 5. οποθ ο ροχό πά ω πό ο π ω άξο, ου π ι ο άπ ο. 6. υρ η ι χρι ο ρ - ι ό η ο. 7. γξ ά ο ροχός χ ι φ ι ά. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ιωθ ό ι χρη ι οποιού ι ω ά η ύ ης. η ο γ ύρω ης π ρο ρ ι ά η ριξης ου γρύ ου. υ ό ο η ο ι ρ ά ι χυρό γι χρη ι οποιηθ γι η ύψω η ου υ ο ι ου. ά ιοι γι ις θ ις ω η ω ριξης ου γρύ ου, η Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ά ο γρύ ος οποθ ηθ ω ά, πορ προ ηθ ζη ιά η πόρ ι ο άξω. ργ - π οποθ η η η θ η ους Πρ π ι π οποθ ργ ι ο γρύ ο* η θ η ους φού χρη ι οποι. Ο γρύ ος πρ π ι ιπ ωθ 07 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 205

208 07 ά ς ι ι ά Προ ι οποιη ι ρ γω ο* ι φ ρι ς ροχ ς* η ω θ η,. προηγού η ι ό, γι ξοι ο ο χώρο. Σ ΜΑΝ Ο ργ ι ο γρύ ος* πρ π ι ποθη ύο ι η ι ι θ η ο χώρο πο υώ ου υ ο ι ου ό χρη ι οποιού ι. ου πρώ ω οηθ ιώ * Σ ο χώρο πο υώ υπάρχ ι ου πρώ ω οηθ ιώ * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

209 07 ά ς ι ι ά Α γ ροχώ Αφ ρ η ροχώ Μη π ρ ψ οποθ ο προ ι- οποιη ι ό ρ γω ο, γ οι άξ ι ό η ο πο ύ η η. Yπάρχου ύο η ριξης ου γρύ ου άθ π υρά ου υ ο ι ου. η ριξης ου γρύ ου ρ ο ι ο ο ου ά ω ρους άθ πόρ ς. 1. Σ θ ύ ο υ ο η ο π π ο ι θ ρό φος. G οποθ ά ους προ ά ι π ω πό ους ροχούς που θ π ρ ου ο φος. Χρη ι οποι, γι π ρά- ιγ, π ρ ς ξύ ι ους ά ους. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ιωθ ό ι ο γρύ ος ι ά η ι ό ι π ιρώ ι ά ιπ ι θ ρά. Σ Μ ΩΣ Volvo υ ι ά χρη ι οποι ό ο ο γρύ ο* που π ρ ι ζ ο υ ο η ο, ο οπο ο γράφ ι η πι ου γρύ ου. Σ η πι γράφ ι π ης η γι- η υψω ι ι ό η ά ου υγ ρι ο άχι ο ύψος ύψω ης. 4. γά ο γρύ ο*, ο που ο ό ι ο ι η ι, γι η θ η ους. ρ ξ η 204. ά πι ξ ά ο γρύ ο, ρ ξ η 229. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ πρ π ι πο ρ ά ω πό ο υ ο η ο ό υ ό χ ι υψωθ γρύ ο. πάρχ ι υ ος π ι ο υ ο η ο ι ς ρ υ ι. Ο υθ ι ός γρύ ος ου υ ο ι ου πρ π ι χρη ι οποι ι ό ο ό άζ ι ά. Ό ς οι ά ς ργ - ς ο υ ο η ο πρ π ι γ ο ι γρύ ους ου υ ργ ου ι οποθ - ού ι ρ πο ά ω πό ο ου υ ο ι ου που χ ι υψωθ. ου γρύ ου πρ π ι ι πά ά γρ ρι η. ά ο φος ι πο ύ ό, ο γρύ- ος πορ ο ι θ ι ο π άι ι ο υ ο η ο π ι. Μη πι ρ π ρ ι ο υ ο - η ο ό άζ ροχό Μ ι ο πι ογ χυ ω η θ η P ι ργοποι ο χ ιρόφρ ο. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 207

210 07 ά ς ι ι ά Α γ ροχώ 07 Σ Μ ΩΣ Ο γρύ ος ου υ ο ι ου χ ι χ ι - ό ο γι π ρι ι ι ύ ο η χρ η, γι π ρά ιγ γι η γ ρι ου ι ού, γ ω θ ρι ώ ι ώ χ ι ρι ά,. π. Μό ο ο γρύ ος που π ρ ι ο υγ ρι ο υ ο η ο πρ π ι χρη- ι οποιηθ γι η ύψω ου. ά πρό ι ι υψώ ο υ ο η ο ο γρύ ο πιο υχ ά γι π ρι ό ρη ώρ π' ό, ι χρ ιάζ ι γι άξ ά ιχο, υ ι ά ι χρη ι οποι γρύ ο υ ργ ου. Σ υ η π ρ π ω η, ο ουθ ις ο ηγ ς χρ ης που υ ο ύου ο γρύ ο. 5. Χρη ι οποι ο που ο ό ι ο γι άρ που ό ι ά τ-1 ροφ. ρ φο ς ρι ρό- ροφ. G G ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη οποθ πο πο ά ο φος ι ο γρύ ο, ού ι ά- ο η ο ριξης ου γρύ ου ι ο γρύ ο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά ο γρύ ος χ ι οποθ ηθ ω ά, ο υ ο η ο πορ π ι. υ ος ρ υ ι ού. 6. οποθ ο γρύ ο ά ω πό ο η ο ριξης ου γρύ ου ι π ρι- ρ ψ ο προς πά ω, προς ο άπ ο ου υ ο ι ου. πάρχ ι ι γ οπ ο π ι ό ά υ άθ η ο ρ ω ης. γξ ά ο γρύ- ος φ ρ όζ ι ά η ριξης. Σ η υ χ ι ρυθ ο γρύ ο ώ ο π ου ι οποθ η- ο άθ ά ω πό ο η ο ριξης.. ι ό. Σ ΜΑΝ Ο ο φος πρ π ι ι θ ρό, ο ό ι π π ο. 208

211 07 ά ς ι ι ά Α γ ροχώ 7. υψώ ο υ ο η ο ο γρύ ο, ώ η ωθ ώς ο ροχός πό ο φος. 8. φ ιρ που ό ι ου ροχού ι γά ο ροχό. ιωθ ό ι χρη ι οποι ι ο ω ός ύπος που ο ιώ. Volvo υ ι ά π υθυ θ ο π η ι ρο υ ργ ο ης Volvo ά χ φι ο ς. οποθ η η ροχο 1. θ ρ ις πιφά ι ς π φ ς ου ροχού ι ου ου γι. 2. οποθ ο ροχό. ι ώ που ό ι ου ροχού. 3. ά ο υ ο η ο, ώ η πορ π ρι ρ φ ο ροχός. 4. Σφ ξ που ό ι ου ροχού άξ ι ά ροπ ς. Ροπ ύ φιξης: 140 Nm (14,0 kpm). ω ύ φιξη χ ι πο ύ γά η η. γξ η ροπ ροπό ι ο. 5. Ξ ι ώ ο γρύ ο χρι ά ω πρι ο φυ άξ ο χώρο πο υώ. Σ ρ ώ- ο η θ η ου. 6. γξ ά ο ι ούριο ι ό ι φου ω ο η ω π η. 07 Σ Μ ΩΣ υ ό ο που ό ι πορ π ης χρη ι- οποιηθ γι ι ρ ι ς ζά ς. 209

212 07 ά ς ι ι ά η πι υ ι ο * ι ά ο ι ης πι υ ς ι ού χρη ι- οποι ι γι η γ οπο η η ης ιά ρη- ης, ά ι γι ο γχο ι η ρύθ ι η ης π ης ω ι ώ. πο ι πό υ πι ι ι φιά η γ οποιη- ι ό υγρό. ο ι π ρ χ ι π ώς προ ωρι πι υ. φιά η γ οποιη ι ού υγρού πρ π ι ι θ ι πρι π ρ θ ι η η ρο η ξης ου ό ις χρη ι οποιηθ. ο γ οποιη ι ό υγρό γ οποι πο- ι ά ι ά που χου υπο ιά ρη η ο π. Σ Μ ΩΣ ο ι ης πι υ ς ι ού προορ ζ ι ό ο γι η γ οπο η η - ι ώ ιά ρη η ο π. χρη ι οποι ι γι η γ οπο η η - ι ώ γά χι, ρωγ ς π ρό- οι ς ζη ι ς. 12 V-ρ υ ο ό ς γι η ύ η ου υ πι ρ ο ι η προ ι ρι ο ό, π ο π ω άθι ι ο χώρο πο υώ,. ς 66, 81 ι 131. Χρη ι οποι ο ρ υ ο ό η που ρ ι πιο ο ά ο ι ό που χ ι ι ρηθ. Σ ΜΑΝ Ο ά ο υ πι ς υ θ πό ις ύο πρ ζ ς γι η πι υ ιά ρη ης ης άγ ης υ θ πό ις ύο πρ ζ ς -. ς 66 ι 81 - πρ π ι υ θ ά η υ υ - ά ω ης ρ ύ ος η ά η πρ ζ. Σ Μ ΩΣ 1. ιπ ώ ο π ω ου π - ου, πό π ω προς πρός. 2. γά ο ι ης πι υ ς - ι ού. πι πη η 07 Σ Μ ΩΣ Ο γρύ ος πο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό υ ο η που ι θ ου ι - ης πι υ ς γι ιά ρη η ι ού. ο ι ης πι υ ς ι ού χ ι π ριορι η ι ό η γ οπο η ης ι ώ ιά ρη η ο ο χω. ο ι ης πι υ ς ι ού πρ π ι Ο υ πι ς γι η προ ωρι πι υ ιά ρη ης ης άγ ης χ ι γχθ ι γ ριθ πό η Volvo. Αφ ρ η ου ι ης πι υ ς ι ο π η θ η ου ο ι ης πι υ ς ι ού ζ ο υ πι ι ργ ρ ο ι ά ω πό ο άπ ο ο χώρο πο υώ. ι, ώ η πι ρ πό η χύ η ι όπ ης ώ ιο πο οχ φιά ης (πορ ο άπ ) Προ υ ι άπ ό ω ης π ης 210 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

213 07 ά ς ι ι ά η πι υ ι ο * ύ π ος ω ς ρ Φιά η γ οποιη ι ού υγρού Μ ό ρο Σ γ οπο η η ρι ω ι ώ 1. πο ο η ι γι η ώ- η πι ρ πό η χύ η (που ρ - ι η π υρά ου υ πι ) ι ο η ο ι ό ι. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μ ά η πι υ ου ι ού ο ι πι υ ς ης άγ ης πρ π ι υπ ρ 80 km/h. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο- η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο ου γ οποιη ου ι ού (η γι- η πό η που πορ ι υθ ι 200 km). ο προ ωπι ό ου υ ργ ου πορ ξιο ογ ι ά ο - ι ό πορ πι ιορθωθ ά πρ π ι ι θ. Σ Μ ΩΣ Μη ο γ η γ οπο η η ης φιά- ης χρι η χρη ι οποι. γ οπο η η ο γ ι υ ό ό ι ώ- η φιά η. 3. Ξ ι ώ η πορ ο άπ ι ο πώ ης φιά ης. 4. ι ώ η φιά η η υπο οχ ης. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ξ ι ώ η φιά η. φιά η ι θ - ι φ ι ι ό ά ο ροφ ς γι η πο ροπ ι ρρο ς. π μ μ,. π μ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο γ οποιη ι ό υγρό πορ προ- ι ρ θι ό ο ρ. Σ π ρ π ω η π φ ς ο ρ, ξ π ύ η π ριοχ πού ι ι ρό. 2. ιωθ ό ι ο ι όπ ης ρ ι η θ η 0 ι οπ ο ώ ιο ι ο ύ π ο ω ρ. 5. Ξ ι ώ ο πά ι ι ι ώ η υ - ι ου ύ π ου ω ρ χρι η ά η ου π ιρώ ος η ου ι ού. 07 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 211

214 07 ά ς ι ι ά η πι υ ι ο * 07 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη φ π ι ιά ο υ ο η ο χωρ ς π ψη, ό ο ι η ρ ς ι ι- ουργ. 6. Συ ο ώ ιο ο ρ υ ο ό η 12 V ι θ ο υ ο η ο ι ουργ. Σ Μ ΩΣ ά ο υ πι ς υ θ πό ις ύο πρ ζ ς 12 V, πρ π ι υ θ ά η υ υ ά ω ης ρ ύ ος η ά η πρ ζ. Σ Μ ΩΣ Ό ο υ πι ς ρχ ζ ι ι ουργ, η π η πορ υξηθ ως ι 6 bar ά θ ιωθ ά πό 30 υ ρό π π ρ που. 7. υρ ο ι όπ η η θ η I. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη πο ο ά ο ι ό ό ο υ πι ς ρ ι ι ουργ. Σ π ρ π ω η ρωγ ώ ο οιο ορφ ς ο ι ό, πρ π ι π ργοποι ο υ πι ως. πρ π ι υ χ ο ξ ι ς. Συ ι ά- ι π υθυ θ ξου ιο ο η- ο ου ιζ ρ. 8. Φου ώ ο ι ό π 7 π ά. Σ ΜΑΝ Ο υ ος υπ ρθ ρ ης. Ο υ πι ς πρ π ι ι ουργ ι π ρι ό ρο πό 10 π ά. 9. π ργοποι ο υ πι γι γξ η π η ο ό ρο. άχι η π η ι 1,8 bar ι η γι η 3,5 bar. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά η π η ω ι ά ω πό 1,8 bar, ό η οπ ο ι ό ι πο ύ γά η. πρ π ι υ χ ο ξ ι ς. Συ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η ο ου ιζ ρ. 10. π ργοποι ο υ πι ι πο- υ ο ώ ιο πό ο ρ υ ο- ό η 12 V. 11. πο υ ο ύ π ο ω πό η ου ι ού ι οποθ - η άπ η. 12. Ο ηγ ο υ ο ό ρο υ ό γι 3 km π ρ που χύ η όχι γ ύ- ρη πό 80 km/h γι πορ ι ο γ οποιη ι ό υγρό γ οποι ι ά ο ι ό. π γχος ης πι υ ς ι ης π ης 1. π υ ο ηχά η. 2. η π η ου ι ού ο ό- ρο. 212 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

215 07 ά ς ι ι ά η πι υ ι ο * 3. ά ι χ η ό ρη πό 1,3 bar, ό ο ι ό χ ι γ οποιηθ ω ά. πρ π ι υ χ ο ξ ι ς. π υθυ θ ου ιζ - ρ. 4. ά η π η ου ι ού ι γ ύ- ρη πό 1,3 bar, πρ π ι φου ώ ο ι ό ως η π η που γράφ ι η ι /π πι ω - ι ώ. φ ι φύγ ι ρ ς χρη- ι οποιώ ς η ό ω ης π - ης, ά η π η ου ι ού ι πο ύ υψη. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη ξ ι ώ η φιά η. φιά η ι θ - ι φ ι ι ό ά ο ροφ ς γι η πο ροπ ι ρρο ς. 5. π ργοποι ο υ πι. πο υ - ο ύ π ο ω ρ ι ο ώ ιο. οποθ ξ ά ο πά ι η θ η ου. Σ Μ ΩΣ Μ ά η χρ η, πρ π ι ι - η φιά η γ οποιη ι ού υγρού ι ο ύ π ο ω ρ. Volvo υ ι ά υ η ι ά η πρ γ- οποι ι ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ γχ ι ά η π η ω ι- ώ. 6. π οποθ ο ι ης πι- υ ς ι ού ο χώρο πο υώ. 7. Volvo υ ι ά ο ηγ χρι ο π η ι ρο ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι ι / πι υά ο ι ό που χ ι υπο- ζη ιά. η ρώ ους χ ι ούς ο υ ργ ο ό ι ο ι ό π ρι χ ι γ οποιη ι ό υγρό. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μ ά η πι υ ου ι ού ο ι πι υ ς ης άγ ης πρ π ι υπ ρ 80 km/h. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο- η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο ου γ οποιη ου ι ού (η γι- η πό η που πορ ι υθ ι 200 km). ο προ ωπι ό ου υ ργ ου πορ ξιο ογ ι ά ο - ι ό πορ πι ιορθωθ ά πρ π ι ι θ. Φο ω ω ι ώ Μπορ φου ώ ργο ι ά ι ά ου υ ο ι ου ο υ πι. 1. Ο υ πι ς πρ π ι ι π ργοποιη ος. ιωθ ό ι ο ι όπ ης ρ ι η θ η 0 ι οπ ο ώ ιο ι ο ύ π ο ω ρ. 2. Ξ ι ώ ο πά ι ι ι ώ η υ - ι ου ύ π ου ω ρ χρι η ά η ου π ιρώ ος η ου ι ού. 07 }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 213

216 07 ά ς ι ι ά η πι υ ι ο * 07 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη φ π ι ιά ο υ ο η ο χωρ ς π ψη, ό ο ι η ρ ς ι ι- ουργ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ι π ο υ ρ ω πορ ι θ ηφόρ. Μη φ πο ο ι η- ρ ι ουργ ι ούς χώρους χώρους π ρ ξ ρι- ό. 3. Συ ο ώ ιο πό ους ρ υ ο ό ς 12 V ου υ ο ι ου ι θ ο υ ο η ο ι ουργ. 4. Θ ι ουργ ο υ πι γυρ- ώ ς ο ι όπ η η θ η I. Σ ΜΑΝ Ο υ ος υπ ρθ ρ ης. Ο υ πι ς πρ π ι ι ουργ ι π ρι ό ρο πό 10 π ά. 5. Φου ώ ο ι ό η π η που γράφ ι η πι πι ω ου ι ού. ( φ ι φύγ ι ρ ς χρη ι οποιώ ς η ό ω ης π ης, ά η π η ου ι ού ι πο ύ υψη.) 6. π ργοποι ο υ πι. πο υ - ο ύ π ο ω ρ ι ο ώ ιο. 7. οποθ ξ ά ο πά ι η θ η ου. Α ι ά η ου οχ ου υγρο γ οπο η ης ι η φιά η ό π ρ θ ι η η ρο η ξης ης. φιά η που φ ιρ - πρ π ι ι ωπ ζ ι ως πι - υ ο πό η ο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο οχ ο π ρι χ ι 1,2 ιθ ό η ι φυ ι ό ου ού - ά ξ. πι ς π ρ π ω η άπο ης. χ ι προ ι ργι - ρ η π ρ π ω η π φ ς ο ρ. ποφ ύγ η π φ ο ρ ι ά ι. Πρ π ι ο ποθη ύ ριά πό π ι ιά. Σ Μ ΩΣ φ ο οχ ο η ο υ ογ ς πι υ ω πορρι ά ω. 214 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

217 07 ά ς ι ι ά

218 θ ρι ός πι ιόρθω η µµ ω πιφ ιώ ι ωρι προ

219 ΦΡΟΝ Ο Ο Ν Ο

220 08 Φρο ου υ ο ι ου θ ρι ς 08 Π ι ο ου υ ο ι ου Π ο υ ο η ο ως ό ις ρωθ. Π ο υ ο η ο π υ ριο υ ο ι ω ύ η ι χωρι ού ιού. Χρη ιµοποι ι ι ό θ ρι ι ό υ ο η ω. φ ιρ π ρι ώµ ω που ιώ πό ις ς πιφά ι ς ο υ ο- ό ρο υ ό. π ρι ώµ ω που ιώ π ρι χου χηµι ς ου ς που οιώ ου πο ύ γρ γορ ο χρώ ω µµ ω πιφ ιώ. ι η ιόρθω η υχό ο ω ης ου χρώ ος, υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η- ο υ ργ ο ης Volvo. Π ο ά ω µ ρος ου µ ξώµ ος µ ά ιχο. Ξ π ύ ο ό ηρο ο υ ο η ο χρι φ ιρ θ η χ ρ ρο ιά, ώ ιωθ ο υ ος προ ηθού γρ ου ι ς πό ο π ύ ι ο. Μη ιοχ ύ ο ρό π υθ ς πά ω ις ι ρι ς. ά χρ ιάζ ι, χρη ι οποι ι ι ό πο ιπ ι ό γι ψυχρό θάρι µ ις πιφά ι ς ηρ ρο ιά. Λά υπόψη ό ι οι πιφά ι ς πρ π ι χου ζ θ πό ο ιο! ι ο π ύ ι ο ου υ ο ι ου χρη ι οποι φουγγάρι, ι ι ό θ ρι ι ό γι υ ο η ι άφθο ο χ ι ρό ρό. θ ρ µά ρ ω υ ο θ ρι- ρω µ χ ι ρό ιά υµ που ιού θ ρι ι ού ι ι ού γι υ ο η. Σ ουπ ο υ ο η ο µ θ ρό, µ ό ρµ υ ο θ ρι- ρ χ ιρός. ά φ ις γό ς ροχ ς γ ώ ου πά ω ο υ ο η ο ο υ ό φως ου ιου, ιώ ο ι οι πιθ ό η ς η ιουργηθού ς οι οπο οι πρ π ι θ ρι- ού γυά ι. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο π ύ ιµο ου ι η ρ πρ π ι πρ γ- οποι ι πά ο υ ργ ο. ά ο ι η ρ ς ι ζ ός υπάρχ ι υ ος πυρ γιάς. Σ ΜΑΝ Ο Ό οι προ ο ς ι ρό ι οι, η ι- ουργι ό η ά ους ι π ριορι η. θ ρ ζ ους ι ά, γι π ρά ιγ ά ο φο ι ό υ ου. Μη χρη ι οποι ι ρω ι ά θ ρι- ι ά, ά ρό ι ό φουγγάρι. Σ Μ ΩΣ Σ η ω ρι πιφά ι ω ρυ ά - ω ω ξω ρι ώ φώ ω, όπως οι προ- ο ς, φώ ο χ ης ι π ω φώ, χ ι χη ι ού υ ρ ο. υ ό ι φυ ιο ογι ό φ ι ό ο, ι ό ξω ρι ά φώ χου χ ι ι, ώ προ ύο ι ά ογ. Οι υ ρ ο που χη ζο ι υ θως ξ ρώ ο ι πό ο φω ι ι ό ώ ό υ ό π ρ ι ο γι άποιο χρο ι ό ιά η. θ ρι ς ά ρω υ ο θ ρι ρω πο φά ου, ό ης ι ά ω ά ρ ω υ ο θ ρι ρω, όπως ι η ύπ ρξη ό ω, πάγου. π. ο π ρ- πρ ζ, ιώ ου η ιάρ ι ι ουργι ς ζω ς ω ά ρω. Σ Μ ΩΣ θ ρ ζ ά ρ ω υ ο θ ρι- ρω ι ο π ρ πρ ζ ι ά χ ι ρό ιά υ που ιού θ ρι ι ού ι ι- ού γι υ ο η. Μη χρη ιµοποι ι χυρά ι υ ι ά. Αφ ρ η π ρι ωµά ω που ιώ φ ιρ π ρι ώ ω που ιώ πό ις ς πιφά ι ς ο υ ο ό ρο 218

221 08 Φρο ου υ ο ι ου θ ρι ς υ ό. π ρι ώµ ω που ιώ π ρι χου χηµι ς ου ς που οιώ ου πο ύ γρ γορ ο χρώ ω µµ ω πιφ ιώ. ο ω η ου χρώ ος πορ ιορθωθ ό ο πό ι ι ό. Χρω ιω ς ζά ς Σ ΜΑΝ Ο θ ρι ι ά ζ ώ πορ προ - ου ς η πιφά ι ω πιχρω ιω ω ζ ώ ου ι ου. ι ο π ύ ι ο ου υ ο ι ου χρη ι οποι φουγγάρι, ι ι ό θ ρι ι ό γι υ ο η ι άφθο ο χ ι ρό ρό. Αυ π υ ρι υ ο ι ω Π ρό ι ο υ ό ο π ύ ι ο ι ς γρ γορος ι ύ ο ος ρόπος θ ρι ού ου υ ο ι ου, πορ υπο ι ο ω ό π ύ ι ο ο χ ρι. Οι ούρ ς ου υ ό ου π υ ηρ ου υ ο ι ω πορού φ ά ου ό η. Σ ΜΑΝ Ο ο π ύ ι ο ο χ ρι ι πιο πιο π' ό ι ο π ύ ι ο υ ό ο π υ ριο υ ο ι ω. Οι ς πιφά ι ς ι πιο υ θη ς ό ο υ ο η ο ι ι ούργιο. ι ο όγο υ ό, υ ι ού ο π ύ ι ο ου υ ο ι ου ο χ ρι γι ρι ούς ς ό ο υ ο - η ό ς ι ι ούργιο. Π ι ο υπ υψη π η Ό χρη ι οποι π υ ι υ υ υψη- ς π ης, ιοχ ύ ο ρό ι ις ρι ρά ξιά ι ιωθ ό ι ο ροφύ ιο π η ιάζ ι π ρι ό ρο πό 30 cm η πιφά ι ου υ ο ι ου (η πό η υ ι χύ ι γι ό ς ις ξω ρι ς πιφά- ι ς ου υ ο ι ου). Σ ΜΑΝ Ο Ξ π ύ ο ό ηρο ο υ ο η ο γι πο ρύ ις θ ρ ς που φ ύγου ρό. Ό χρη ι οποι ύ η π ύ ης υψη π η: ιωθ ό ι ο ροφύ ιο ου υ ος π ύ ης υψη ς π ης πρ π ι π η- ιάζ ι π ρι ό ρο πό 30 cm ο άξω. Μη ιοχ ύ ο ρό π υθ ς πά ω ις ι ρι ς. γχος φρ ω ΠΡΟ ΟΠΟ Σ γχ πά φρ µ ά ο π ύ ιµο ου υ ο ι ου, ι ο χ ιρόφρ ο, γι ιοι ό ι ά ι ω φρ ω µφ ζου χ η υγρ - ς ι ιά ρω ης ι ό ι φρ ι- ουργού ο ι ά. Πρ π ι π ά άθ ό ο ο π ά φρ - ου φρά, ό ο ηγ γι µ γά χρο- ι ά ι µ ροχ ά πη. ι θ ρ ο ι ι γ ώ ου ά ι ω φρ ω. ο ιο πρ π ι ά ό ξ ι- ά η ο γη η ι πι ρ ού υ θ ς πο ύ χ η ς θ ρ ο ρ ς υξη ης υγρ ς. ξω ρι ά π ι ά, ι ά ι ι ο η ι ά ρη ι ο θ ρι ό ι η φρο ω - ω π ι ώ, ι ώ ι ι ο η ι- ώ ξ ρ η ά ω (όπως γυ ι ρά ι - ο η ι ά π ι ), υ ι ά ι η χρ η ι ι- ού θ ρι ι ού που ι θ ι πό ους ξου ιο ο η ους ι ο ς ης Volvo. Ό χρη ι οποι υ ό ο θ ρι ι ό, πρ π ι ο ουθ προ ι ά ις ο ηγ ς. 08 }} 219

222 08 Φρο ου υ ο ι ου θ ρι ς 08 Σ ΜΑΝ Ο ποφ ύγ ο ρω ι η ω η ω π ι ώ ι ώ πιφ ιώ. Ό χρη ι οποι πο ιπ ι ά ις π ι ς ι ιχ ι ς πιφά ι ς, π ώς ρ ψ φρά ά ι π ρ - η ο. Χρη ι οποι ό φουγγάρι. ω η ω ι ο η ι ώ ορ ιζώ πορ φθ ρ ι ρ ψ ι η ιπ πιφά ι. π γορ ύ ι η χρ η ι ω ι ώ που π ρι χου ι ρω ι ς ου ς. υά ι µ ι ρωµ υ ι ρώ ις ς πιφά- ι ς ου υ ο ι ου ά χου θ µπώ ι θ ι χύ η προ ους. ο υ ο η ο χρ ιάζ ι γυά ι ο πρώ ο χρό ο. Μπορ ω ό ο ο π ριποι ρ υ ό ο ιά η. Μη γυ ζ ι η ρώ ο υ ο η ο ό ι θ ι ο ο ιο. Πρι ο γυά ι µ ο ρωµ, πρ π ι π ύ ι γ ώ ο υ ο η ο πο ύ ά. θ ρ ους ς πό ά φ ο π µ π ρ ό ιθ ρ (white spirit) ο ι ι ό θ ρι ι ό γι π. ι η φ ρ η π ο ω ω πορ χρη ι οποι µι πι ι - ω ι ρ µ, ι ι γι µµ ς πιφά- ι ς υ ο ι ω. Χρη ιµοποι πρώ ο γυ ι ι ό ι η υ χ ι ρώ ο µάξωµ υγρό ρ ό ρ. ο ουθ προ ι ά ις ο ηγ ς που π ρ χο ι η υ υ. Πο ά υά µ π ρι χου ι γυ ι ι ό ι ρ. Σ ΜΑΝ Ο Πρ π ι χρη ι οποι ό ο υ ι ά φ ς που υ ι ώ ι πό η Volvo. Οι ργ ς υ ρη ης, όπως γ οπο η η, προ, γυά ι ά ς π ρό οι ς ργ ς πορ προ - ου ζη ι ς η φ. ζη ιά ις - ς πιφά ι ς που προ ι πό οι ς ργ ς ύπ ι πό η γγύη η ης Volvo. ο πωθη ι π ρω η* Μη χρη ι οποι πο προ ό όπως ρ υ ο ι ου, πο ιπ - ι ό π ρό οι υ ι ά ις γυά ι- ς πιφά ι ς, ιό ι ι ρ φο ι οι ι ιό η ς πο ά ρυ ης ρού. Προ ξ ά ο θ ρι ό ώ η υπο ζη ιά η γυά ι η πιφά ι. ι ποφύγ υχό ζη ιά ις γυά ι ς πιφά ι ς ό φ ιρ ο πάγο χρη ι- οποι ό ο π ι ξύ ρ. π ρω η πο ά ρυ ης ρού υφ ι φυ ιο ογι φθορά. Σ Μ ΩΣ ι ι ηρηθού οι προ υ ι ς ι ιό η ς ης π ρω ης πο ά ρυ ης ρού, υ ι ά ι η χρ η ι ι ού υ ι ού φι ιρ ος που ι θ ι πό ους ξου ιο ο η ους ι ο ς ης Volvo. υ ό πρ π ι γ ι γι πρώ η φορά ά πό ρ χρό ι ι η υ χ ι άθ χρό ο. θ ρι ς ου ω ρι ο ου υ ο ι ου Χρη ι οποι ό ο θ ρι ι ά ι προ ό- φρο ς υ ο ι ου που υ ι ώ ι πό η Volvo. θ ρ ζ ο υ ο η ο ι ά ι ο ουθ ις υ ο υ ι ς ο ηγ ς ου προ ό ος φρο ς υ ο ι - ου. ι η ι ό θ ρ ζ η ρι ούπ πρι χρη ι οποι θ ρι ι ς ου ς. 220 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

223 08 Φρο ου υ ο ι ου θ ρι ς π π ου ι χώρος πο υώ φ ιρ π γι θ ρ ξ χωρι ά η ο ου π ου ι π. Χρη ι οποι η ρι ούπ γι φ ιρ η ό η ι η ρω ιά. άθ θ ο π ο ρ ώ ι π ρους. Πιά ο θ ο π ο άθ π ρο ι η ώ ο προς πά ω. οποθ ο θ ο π ο η θ η ου πι ζο ς άθ π ρο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πρι ξ ι, ιωθ ό ι ο π ο ο χώρο πο ιώ ου ο ηγού ι ω ά οποθ η ο ι ρ ω ο ις προ ξοχ ς, γι η π γι υ π ά ω πό π ά. ι ους ς π π ου, ά η χρ η η ρι ς ούπ ς, υ ι ά ι θ ρι ι ό γι χ ιά. π π ου πρ π ι θ ρ ζο ι θ ρι ι ά που υ ι ά ο ξου ιο ο η ος ι ο ς Volvo ης π ριοχ ς ς! θ ρι ς ω ις υφ ά ι ς π ις ι η π υ η οροφ ς ι ο θ ρι µό ης υφ ά ι ης π - ρ ς υ ι ά ι η χρ η ι ι ού θ ρι- ι ού, που ι θ ι πό ους ξου ιο ο- η ους ι ο ς ης Volvo, προ ι ου ι φ ι η οχ ης π ρ ς η φω ιά. Σ ΜΑΝ Ο χρ η ιχ ηρώ ι ι ω ι Velcro πορ ρ ψ ι η υφ - ά ι η π ρ. θ ρι ς ω π ρ ά ι ς π ρ ς Οι ρ ά ι ς π ρ ς ης Volvo π ρι χου χρώ ιο ι χου υπο ηθ ι ι ργ γι ι ηρ ου η ρχι ους φά ι η. ρ ά ι η π ρ π ιώ ι η πάρο ο ου χρό ου ι π ύ ι ι ό ορφη π. ο ρ χ ι υπο π ξ ργ προ ι ου ι ηρ ι ις φυ ι ς ου ι ιό η ς. Φ ρ ι προ υ ι π ρω η, ω ό ο χρ ιάζ ι ι ό θ ρι ό γι ι ηρ ι χ ρ ηρι ι ά ι η φά ι ου. Volvo π ρ χ ι υ υ ι ό προ ό θ ρι ού ι π ριπο η ης ω ρ ά ι ω π ριώ ο οπο ο, ό χρη ι οποι ι ύ φω ις ο ηγ ς χρ ης, υ ηρ η ιά ροχη π ρω η ω ρ ά ι ω πιφ ιώ. Ω ό ο, ά πό άποιο ιά η χρ ης η φά ι η ου ρ ος θ άξ ι, γο πο ύ ά ογ η υφ ου ρ ος. υ ι η φυ ι ωρ η ου ρ ος ι πο ιξη ό ι πρό ι ι γι φυ ι ό προ ό. ι ύ ρ υ ά πο, η Volvo υ ι ά θ ρ ζ ι π φ η π ρ η προ υ ι ρ ως ρις φορ ς ο χρό ο ( π ρι ό ρο ά ι π ρ η ο). ο ι φρο ς ρ ά ι ω πιφ ιώ ης Volvo (Volvo Leather Care) ι θ ι πό ο ξου- ιο ο η ο ι ο Volvo ης π ριοχ ς ς. Σ ΜΑΝ Ο Ορι χρω ι ά ρούχ (γι π ρά ιγ, ζη ι ου ) πορ " άψου " η π ρ. Μη χρη ι οποι πο ι χυρά πορρυπ ι ά. προ ό υ ά πορ προ ου φθορ ς ις πιφά- ι ς πό ύφ, ι ιο ρ. 08 }} 221

224 08 Φρο ου υ ο ι ου θ ρι ς 08 Ο ηγ ς π ης ρ ά ι ω π ριώ 1. Ρ ξ ο θ ρι ι ό ρ ος ρ γ ο φουγγάρι ι πι ο ρ - ς φορ ς χρι η ιουργηθ π ού- ιος φρός. 2. πο ρύ η ρο ιά π ς, υ ι ς ι ις. 3. Πι ο φουγγάρι ρι ώς πά ω ους ς. φ ο φουγγάρι πορροφ ι ο. Μη ο ρ. 4. Σ ουπ π ό χ ρ π, ι φ ο ρ γ ώ ι ώς. Φρο προ ς ρ ά ι ω π ριώ ι η ι ό θ ρ ζ η ρι ούπ πρι χρη ι οποι προ ό φρο- ς ρ ά ι ω πιφ ιώ. 1. Ρ ξ ι ι ρ πο ό η προ υ ι- ς ρ ς ο ά ι όχ ι π ψ η ρ ά ι η πιφά ι ι π ρώ η ρ ς ά ο ς π ς, υ ι ς ι ις. 2. φ η ρ ά ι η πιφά ι γ ώ ι γι 20 π ά πρι η χρη ι οποι. προ ου ρ ος χ ι π ο ι- χυθ ά ω ω ι ης υπ ριώ- ους ι ο ο ς (UV). Σ ΜΑΝ Ο ιχ ηρά ι πορ προ - ου ζη ιά ο ρ, (π.χ. χ υ ι ). Ο ηγ ς π ης γι η ρ ά ι η π υ η ου ι ο ιο φ ιρ η ρο ιά ι η ό η π ό υγρό φουγγάρι ι ου ρο πού ι. ο ρ πρ π ι π ι. Πο η ύπ ο ρ ά ι ο ι ό ι προ- υ ι ό π ι ό. Χρη ι οποι φυ ι ά ι. ι ύ- ρ πο υ ι ώ ι προ ό φρο ς ρ ά ι ω πιφ - ιώ ης Volvo. ά ο ι ι χ ι ς: Ο ά 1 ( ά ι, ρ, φ ς, γά, ι ρώ- ς ι ) Χρη ι οποι π ό π φουγγάρι. ξ ιά υ ω- ς 5%. ( ι ους ς πό, χρη ι οποι ιά υ 2 dl ρού ι 25 g ιού.) Ο ά 2 ( πη, ι, ά ς ι ο ο ά ) 1. ι ι ι η ο ά υ η πιφά ι πορροφη ι ό χ ρ π. Ο ά 3 (ξ ρ ρο ιά, ό η) 1. Χρη ι οποι ι ούρ γι φ ιρ η ρο ιά. 2. ι ι ι η ο ά 1. Απο ά ρυ η ω π ξ ρ ι πιφά ι ς π π ι, ο ι ξ ο ο ω ρι ου υ ο ι ου ι ο θ ρι ό ω ω ρι ώ ρώ ι πιφ ιώ, υ ι ά ι η χρ η ι ι ού θ ρι ι ού ο οπο ο ι θ ι πό ους ξου ιο ο η ους ι ο ς ης Volvo. Μη ρ ους ς. Πο η χρη ι οποι ι χυρά πορρυπ ι ά. θ ρι µ ς ω ζω ώ φ ς Χρη ι οποι ρό ι υ θ ι ό πορρυπ ι ό. Μπορ ρ ι ι ό θ ρι- ι ό γι υφά ο ξου ιο ο η ο ι ο Volvo ης π ριοχ ς ς. ιωθ ό ι η ζώ η φ ς χ ι γ ώ ι πρι η φ υ ιχθ η υπο οχ ης. 222

225 08 Φρο ου υ ο ι ου πι ι ρθω η µµ ω πιφ ιώ Β φ φ πο ηµ ι ό µ ρος ης προ- ς ου υ ο ι ου πό η ουριά ι θ πρ π ι γχ ι ι ά. ι ποφύγ η φά ι η ουριάς, υχό ζη ιά ις ς πιφά ι ς πρ π ι πι ιορθώ ι ως. Οι πιο υ ηθι µ ς ζη ι ς ω µµ ω πιφ ιώ ι γ ρ - πό π ρ ς, οι γρ ου ι ς ι η ά ι φ ρά, ις πόρ ς ι ους προφυ ρ ς. ω ι ς χρώ ος ( ω ι ς φ ς). ω ι ός χρώ ος ου υ ο ι ου ι η ι ό χρη ι οποιηθ ο ω ό χρώ. ι η θ η ης πι ς προ ό ος, ρ ξ η 310. ρ µ ι µι ρά ηµά ι π π ρ ς Πρι ρχ η πι ιόρθω η, ο υ ο - η ο πρ π ι ι θ ρό ι γ ό, ι η θ ρ ο ρ ης ης πιφά ι ς πά ω πό 15 C. G ι ά άρι 1 - π.χ. γι προφυ ρ ς π ι π υ η ι θ ι ι ι ά υ ο ό η άρι ορφ πρ ι ι ό χρώ ι ρ ι - ι θ ι ορφ πρ ι υ ό/ ι πι ιόρθω ης χρώ ος 2 υ ο ό η η ι π ό γυ όχ ρ ο 1. πι ι ρθω η ι ρ ς ζη ιάς η φ πως η ά ι π π ρ ς ι γ ρ 1. ύψ υ ο ό η η ι η πιφά ι που χ ι υπο ζη ιά. Σ η υ χ ι ξ ο η ι, γι φ ιρ υχό υπο πογιάς. ά η ζη ιά χ ι φ ά ι ο ο ( ρ ), υ ι ά ι χρη ι οποιηθ άρι. Σ π ρ π ω η ζη ιάς π ι πιφά ι, πρ π ι χρη ι οποιηθ υ ο ό η ο άρι γι ύ ρ πο- - ψ ά ι ι ρ πο ό η ο πά ι ου πρ ι ι π ρά ι π ρώ η χρώ ος πι ο ά χρ ιάζ ι. 2 ο ουθ ις ο ηγ ς που υ π ρι ά ο ι ο π ο γι ο υ ό/ ι πι ιόρθω ης χρώ ος. }} 223

226 08 Φρο ου υ ο ι ου πι ι ρθω η µµ ω πιφ ιώ 2. Μπορ ρ ψ φρά οπι ά η πιφά ι πο ύ π ό ι ι ό υ ι ό πρι η άψ ά ι π ρ η ο (π.χ. ά υπάρχου ρ χι ς ς). θ ρ ά η πιφά ι ι φ η γ ώ ι. 3. ψ ά ο άρι ι π ώ ο µ π ό πι ο, π ρ ο ά ι π ρό οιο. Ο ο ηρώ π ρ ώ ς ι ό χρώ ι ρ ι ό ις γ ώ- ι ο άρι. 4. ι γ ρ, ο ουθ η ι ι ι, ά ύψ υ ο ό - η η ι η π ριοχ γύρω πό ο γ άρ ι ο γι προ ύ η - η πιφά ι που χ ι υπο ζη ιά. Σ Μ ΩΣ ά πό ο χ ύπη πό π ρ χ ι πο υφθ ο ι υπάρχ ι ό η ι ρώ η χρώ ος, π ρά ο η ο ι ό χρώ ι ρ ι ό ις θ ρ η πιφά ι

227 08 Φρο ου υ ο ι ου Α ι ωρι προ γχος ι υ ρη η ο υ ο η ό ς ι θ ι π ρη ι ωρι προ πό ο ργο ά ιο. Ορι µ µ ρη ου µ ξώµ ος ι - υ µ πό γ ι µ η µ ρ. ο ά ω µ ρος ου µ ξώµ ος ι θ ι πι ά- υψη πό ι ι ρω ι ό ρά, θ ι ό η φθορά. Οι ο ο, οι οι ό η ς ι ι ά χου πι υφθ π όρρ υ ο, ι ι υ ι ό υγρό ι ωρι - ς προ ς. Συ ρη η ης ι ωρι ς προ ς ου υ ο ι ου. ι ηρ ο υ ο η ό ς θ ρό. Π ο ά ω µ ρος ου µ ξώµ ος µ ά ιχο. Ό χρη ιµοποι ύ ηµ π ύ ης υψη ς π ης, ρ - ά ο ροφύ ιο πό η ου άχι ο πό 30 cm πό ις µµ ς πιφά ι ς. γχ ι πι ιορθώ η ι ωρι προ ά χρο ι ά ι - µ, ά χρ ιάζ ι. ιάρ ι ζω ς ης ι ωρι ς προ - ς ου υ ο ι ου ι υ θως 12 χρό- ι π ρ που. Μ ά πό υ ό ο χρο ι ό ιά- η, πρ π ι υ ηρ ι άθ ρ χρό- ι. ά ο υ ο η ο χρ ζ ι π ρ ι ρω υ ρη ης, η Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι ο θ ι

228 Σ ρ ις Volvo Συ ρη η ου υ ο ι ου πό ο ά οχο πό ι χώρος ι η ρ Λά ι ι υγρά Μά ρ υ ο θ ρι ρω Μπ ρ ι ά η µπ ρω φά ι ς

229 Σ Ν Ρ Σ Σ Ρ Σ

230 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Σ ρ ις Volvo Πρ γρ ρ ις ης Volvo ο υ ο η ο υπο θη ο ο ηρω - ς ο ι ι ς ι ρο ς πρι φύγ ι πό ο ργο ά ιο. γχθη ξ ά ύ φω ους ο ι ούς ης Volvo Car Corporation, πρι π ρ οθ άς. ι ι ηρ ο Volvo ς ό ο ο υ ό πιο φ ς ι ξιόπι ο, ο ουθ ο πρόγρ ρ ις ης Volvo που π ρ θ ι ο γχ ιρ ιο Σ ρ ις ι γγύη ης. Volvo υ ι ά π ης θ - ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo ις ργ ς ρ ις ι υ ρη ης. υ ργ ης Volvo ι θ ου ο προ ωπι ό, ι ι ά ργ ι π ρ η γχ ιρ ι ρ ις που γγυώ ι άρι η ποιό η ρ ις. ι ι ς ργ ς ρ ις Ορι ς ργ ς ά ο ρ ις, οι οπο ς πηρ άζου ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι ου, πορού πρ γ οποιηθού ό ο ο η ρο ι ό ξοπ ι ό που χ ι χ ι ι ι ά γι ο υ ο η ό ς. Ο ο ως, η Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo πρι ρχ υχό ργ ς ρ ις που πηρ άζου ο η ρι ό ύ η. Σ ΜΑΝ Ο ι ι χύ ι η γγύη η ης Volvo, ι ά- ι ο ουθ ις ο ηγ ς που π ρι ά ο ι ο γχ ιρ ιο Σ ρ ις ι γγύη ης. 228

231 09 Συ ρη η ι ρ ις Συ ρη η ου υ ο ι ου π ο ά οχο 09 Πρι ξ ι ργ ς ο υ ο η ο Μπ ρ ιωθ ό ι ώ ι ης µπ ρ ς ι ω ά υ µ ι φιγ. Μη πο υ πο η π ρ, ό ι ουργ ο ι η ρ ς (π.χ. ά η ι - ά η ης π ρ ς). Μη χρη ιµοποι πο χυφορ ι γι φορ η µπ ρ. ώ ι ης π ρ ς πρ π ι πο υ ο ι ά η φόρ ι η ης π ρ ς. π ρ π ρι χ ι οξύ ο οπο ο ι ι - ρω ι ό ι οξι ό. ι ο όγο υ ό, ι η ι ό η χρ η ης π ρ ς γ ι ρόπο φ γι ο π ρι ά ο. Συ - ου υθ ους ξου ιο ο η ους ι ο- ς ης Volvo. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ πό ο ύ η άφ ξης ι ρχ ι ρ ύ πο ύ υψη ς ά ης. ά η ο ύ ηµ άφ ξης ι ξ ιρ ι ά πι- υ η. Ο ι όπ ης άφ ξης πρ π ι υ πώς ι πά ο ι ός ό ού ι ργ ς ο χώρο ου ι η- ρ. Μη γγ ζ πουζ ους πο π - ι ς ό ο ι όπ ης άφ ξης ι οι ός ό ο ι η ρ ς ι ζ ός. γχ ι ά γχ π ρ ά ω ά χρο ι ά ι µ, π.χ., ό υµπ ηρώ : Ψυ ι ό υγρό άθ η πρ π ι ρ - ι ξύ ω ξ ω MIN ι MAX ο οχ ο ι ο ς. Λά ι ι η ρ άθ η πρ π ι ρ - ι ξύ ω ξ ω MIN ι MAX. γρό υ ρ υ ι ού ι ο ιού άθ η πρ π ι ρ ι ξύ ω ξ ω MIN ι MAX. γρό ψ ρω ο οχ ο πρ π ι ι γ ά ο. υγρό ψ ρω ιψυ ι ό ό πι ρ ού θ ρ ο ρ ς ο ά ο η ο π ξης. γρό φρ ω ι υ π η άθ η πρ π ι ρ ι ξύ ω ξ ω MIN ι MAX. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πρ π ι θυ ά ό ι ο ι ρ ς ου ψυγ ου ( ρ ι ο προ ι ό ρος ου χώρου ι η ρ, π ω πό ο ψυγ ο) πορ θ υ ό ι ουργ γι άποιο ιά η ά ο ι ο ου ι η ρ. ο π ύ ι ο ου ι η ρ πρ π ι γ ι πά ο υ ργ ο. ά ο ι η ρ ς ι ζ ός, υπάρχ ι υ ος πυρ γιάς. Α ψω η ου υ ο ι ου Σ Μ ΩΣ Volvo υ ι ά χρη ι οποι ό ο ο γρύ ο που υ ο ύ ι ο υ ο η ο. ά χρη ι οποιηθ γρύ ος ι φορ ι ός πό υ ό που υ ι ά ι πό η Volvo, ο ουθ ις υ ο υ ι ς ο ηγ ς χρ ης ου γρύ ου. }} 229

232 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Συ ρη η ου υ ο ι ου π ο ά οχο G ά ο υ ο η ο υψωθ γρύ ο υ ργ ου, ό ο γρύ ος πρ π ι οποθ ηθ πό ρ η ύψω ης. ιωθ ό ι ο γρύ ος ι οποθ η ος οιο ρόπο ώ ο υ ο - η ο η πορ γ ι ρ ι πό ο γρύ ο. Ν χρη ι οποι πά ρ πο ο ά ι π ρό οιο. ά ο υ ο η ο υψωθ υψω ρ υ ργ ου ύο ύ ους, ιωθ ό ι ο προ ι ός ι ο π ω ρ χ ο ς ύψω- ης ι ρ ω οι ά ω πό ι ι ά η ύψω ης. μ. μ. 230

233 09 Συ ρη η ι ρ ις π ι χώρος ι η ρ 09 Ά οιγ ου π ι η ρ ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ιωθ ό ι ο πό ου ι η ρ φ ζ ι ω ά ό ο. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο πό ου ι η ρ πι ζο άς ο προς ά ω ο χ ρι ς. Μη ο ρ ώ ς ο πό η χάρ. ξ ρ που ρ ο ι ο ω ρι ό πορ ρ υ ου ά υ ά ς. G ρ ξ η π φά ι ης που ρ - ι ρµ ρι ρά ( ξιά ά ο υ ο η ο ι ξιο ο ο) ά ω πό ο µπ ό. Θ ού η φά ι π φ ζ ι. 2. ά ο χ ρι ς ξιά ά ω πό η µπρο ι ά ρη ου πό ( ά ω πό η χάρ ). 3. Πι προς πά ω η φά ι- ης. 4. π υθ ρώ η ι ο ξ ο πό. }} 231

234 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 π ι χώρος ι η ρ Χώρος ι η ρ G οχ ο γι ο υγρό φρ ω ι υ π - η ( ρ ι η π υρά ου ο ηγού) Ρ ι φά ι ς Φ ρο ρ. ( ο χ ιο ου ύ ος πορ ι φ ρ ι ά ογ ο ύπο ου ι η ρ.) Ψυγ ο ης άθµης ιού ι η ρ Π ρω η ιού ι η ρ οχ ο υγρού ψ ρω οχ ο γι ο υγρό υ ρ υ ι ού ι ο ιού (η θ η ου ξ ρ ά ι πό η ο η ου ι η ρ.) οχ ο ι ο ς, ύ η ψύξης Πι οιχ ω Μπ ρ ( ο χώρο πο υώ ) Σ η ι ι ο Α ι ώπι η προ η ά ω ι πι υ ο ύ η ι ι ού π ρι χ ι φθορ ζο- ς π ράγο ς ιχ ηθ η ης. Χρη ι οποι - υπ ριώ ς φως ό προ π θ οπ υχό ι ρρο. Volvo υ ι ά π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ύ η ι ι ού π ρι χ ι π πι - ο ψυ ι ό R134a. ο ρ ις ι υχό πι υ υ ού ου υ ος πρ π ι γ ι ό ο ξου ιο ο η- ο υ ργ ο. 232

235 09 Συ ρη η ι ρ ις Λά ι ι υγρά 09 γχος ιο ι η ρ Volvo υ ι ά: Ό ο ηγ υπό ξο ς υ θ ς, - ρ ξ η 316. Σ ΜΑΝ Ο Προ ι ου ο ι η ρ ς πο ρ - ι ις π ι ις ω ο ι η ά ω ρ ις, ο ργο ά ιο πρ γ οποι ι π ρω η ό ω ω ι η ρω ι ι ό υ θ ι ό ά ι ι η ρ. πι ογ ου ιού χ ι γ ι πο ύ προ ι ά, ύ φω η ιάρ ι ζω ς, χ ρ - ηρι ι ά η ης, η ά ω η υ ου ι ις υ π ι ς ο π ρι ά - ο. ι πορού ηρηθού υ ι ώ- ι ρ ις, πρ π ι χρη ι- οποι ι γ ρι ο ά ι ι η ρω. Χρη ι οποι ό ο ο υ ι ώ ο ύπο ιού ό ο γι η π ρω η ό ο ι γι η γ ιού, ι φορ ι ά υπάρχ ι υ ος πηρ η ιάρ ι ζω ς, χ ρ ηρι ι ά η ης, η ά- ω η υ ου ι οι υ π ι ς ο π ρι- ά ο. Volvo Car Corporation ποποι ι άθ υθύ ης ο π ιο ης γγύη ης ά ο ά ι ι η ρ που χρη ι οποι ι ι προ ι γρ φό ου ύπου ι ιξώ- ους. Volvo υ ι ά οι γ ς ιώ πρ γ οποιού ι ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Volvo χρη ι οποι ι φορ ι ά υ - γι η προ ι οπο η η χ η ς/ }} 233

236 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Λά ι ι υγρά υψη ς άθ ης ιού χ η ς/υψη ς π ης ιού. Ορι ς ό ις ι η ρ ι θ ου ι θη ρ π ης ιού, ι η υ χ ι χρη ι οποι ι η προ ι οποιη ι υχ ο π οργά ω γι η χ η π η ιού. Ά ο ι θ ου ι θη ρ άθ ης ιού, ι ο ο ηγός ι οποι ι ω ης προ ι οποιη ι ς υχ ς ο ρο ου π οργά ω θώς ι πό η ύ η οθό η. Ορι- ς ό ις ι θ ου ι ύο υ. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς, π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι - ο ης Volvo. άζ ο ά ι ι η ρ ι ο φ ρο ιού ύ φω ο χρο ο ιάγρ που υ ι ά ι ο ι ο Σ ρ ις ι γγύη ης. χρ η ιού υψη ό ρω προ ι γρ φώ πό η υ ι ώ η πι ρ π ι. ά ο ηγ ο υ ο η ο ξο ς υ θ ς, η Volvo υ ι ά η χρ η ιού υψη ό ρω προ ι γρ φώ, ρ ξ η 316. ι ις χωρη ι ό η ς, ρ ξ η 317 ι ά ω. Ό ο υ ο η ο ι ι ούργιο, ι η ι ό γχ η άθ η ιού πρι πό η πρώ η προγρ ι η γ ιού. Volvo υ ι ά γχ η άθ η ιού άθ km. πιο ρι ς ρη η γ ι ό ο ι η ρ ς ι ρύος, πρι ο θ ι ουργ. ά γξ η άθ η ιού ως ό ις ο ι η ρ, η ρη η θ ι ρι ς. Ο ης άθ ης θ ξ ι ό ι η άθ η ιού ι πο ύ χ η, ιό ι ο ά ι χ ι προ ά ι πι ρ ψ ι ο άρ ρ. γχος ιο μ π π μ μ. G Μ ρη η ι π ρω η ά χρ ιάζ ι 1. ιωθ ό ι ο υ ο η ο ρ ι π π η πιφά ι. φού ο ι η ρ, ι η ι ό π ρι 5 π ά ώ ο ά ι πι ρ ψ ι ο άρ ρ. 2. ρ ξ ξω ι ουπ ο η άθ ης ιού. 3. ι άγ ξ ά ο η άθ ης ιού. 4. ρ ξ ο ξω ι γξ η άθ η. 5. ά η άθ η ρ ι ο ά ο η ά ι MIN, ό πρ π ι υ π ηρώ- 0,5 ρ. ά η άθ η ι η - ι ά χ η ό ρη, ό πρ π ι υ π ηρώ γ ύ ρη πο ό η. 6. ά χρ ιάζ ι, γξ η άθ η ξ ά, φό ου ο ηγ γι ι ι ρ πό- η. Σ η υ χ ι π ά 1-4. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Μη γ ζ πο ά ι πά ω πό η ιξη MAX. άθ η πρ π ι πο υπ ρ ι η ιξη MAX ι χ η ό ρη πό η ιξη MIN, ιό ι ά ι οιο πορ ο ηγ ι ζη ιά ο ι η ρ. 234

237 09 Συ ρη η ι ρ ις Λά ι ι υγρά 09 ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Προ χ η χυθ ά ι ο ζ ό ω ης ξά ι ης γι υπάρχ ι - υ ος πυρ γιάς. γρ ψ ρω π ρ πρ ζ, π ρω η Σ Μ ΩΣ ιγ ύ ο υ πυ ω ο υγρό ψ ρω ρό πρι η π ρω η ου οχ ου. Σ Μ Ο Λ! θ ρ ζ ά ρ ω υ ο θ ρι ρω ό υ π ηρώ υγρό ψ ρω. γχος ι π ρω η ψυ ι ο ού. Πο η γ ζ ο οχ ο ό ο ρό. Ο υ ος π γώ ι ο υγρό υξά- ι ξ ου ά η πο ό η ου ψυ ι ού ι πο ύ γά η πο ύ ι ρ. Σ ΜΑΝ Ο Χρη ι οποι πά ο ψυ ι ό υγρό ι ι ρω ι ό π ράγο όπως υ ι ά- ι πό η Volvo. Ό ο υ ο η ο ι ι ούργιο, π ρι χ ι ψυ ι ό υγρό θ ι ό θ ρ ο ρ ς ως -35 C π ρ που.. χωρη ι ό η ς η Οι ψ ρ ς ου π ρµπρ ζ ι ω προ ο- ω χου ο ιο οχ ο υγρού. ά η χ ι ρι π ρ ο ο, χρη ι οποι υγρό ψ ρω ιψυ ι ό γι η π γώ ι η, ο οχ ο ι οι ύ π οι ω ς.. χωρη ι ό η ς η 318. G Ό υ π ηρώ ψυ ι ό υγρό, ο ουθ ις ο ηγ ς που γράφο ι η υ υ. ι η ι ό χρη ι οποι η ω ογ ψυ ι ού ι ρού γι ις ιρι ς υ θ ς που πι ρ - G γχ ι ά ο ψυ ι άθ η πρ π ι ρ ι ξύ ω ξ ω MIN ι MAX ο οχ ο ι ο- ς. ά ο ύ η υπάρχ ι π ρ ς πο ό η υγρού, χ ι π υχθού υψη ς θ ρ ο ρ ς υ ο προ ηθ ζη ιά (ρ γ ) η υ ι ρο φ. Συ π ηρώ ψυ ι ό υγρό ό η άθ η ιωθ η ιξη MIN. }} 235

238 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Λά ι ι υγρά ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ο ψυ ι ό υγρό πορ ι υ ό. ά χρ ι υ π ηρώ ψυ ι ό ό ο ι η ρ ς ρ ι θ ρ ο ρ - ι ουργ ς, ξ ι ώ ργά η άπ ου οχ ου ι ο ς γι ο ωθ η υπ ρ ο ι π η. Σ ΜΑΝ Ο υψη π ρι ι ό η χ ώριο, χ ωρ ι ι ά ά πορ προ ι ιά ρω η ο ύ η ψύξης. Χρη ι οποι πά ο ψυ ι ό υγρό ι ι ρω ι ό π ράγο όπως υ ι ά ι πό η Volvo. ιωθ ό ι ο γ ου ψυ ι- ού υγρού πο ι πό 50% ρού ι 50% ψυ ι ού. ιγ ύ ο ψυ ι ό υγρό ρό ρύ ης γ ρι ης ποιό η ς. ά χ φι ο ς χ ι ά η ποιό- η ου ρού, χρη ι οποι προ ιγ ο ψυ ι ό υγρό ύ φω ις υ ά ις ης Volvo. ά η γ ψυ ι ού υγρού/ ι ά η ω ρώ ου υ - ος ψύξης, π ι ι π υ η ου υ ος ψύξης ρό ρύ ης γ ρι ης ποιό η ς π υ η προ ιγ ο ψυ ι ό υγρό. Ο ι η ρ ς πρ π ι ι ουργ ό ο γ ά ο ύ η ψύξης. ι φορ ι ά, ό οι θ ρ ο ρ ς ι πο ύ υψη ς, υπάρχ ι υ ος ζη ιάς (ρωγ ς) η υ ι ρο φ. ι ις χωρη ι ό η ς ι πρό υπ χ - ι ά η ποιό η ου ρού, ρ ξ ο π η ό η γρά ι ιπ - ι ά, η 318. γχος ι π ρω η υγρο φρ ω ι υ π η ο υγρό φρ ω ι ο υγρό υ π η ρ - ο ι ο ιο οχ ο 1. άθ η ου υγρού πρ π ι ρ ι ξύ ω ξ ω MIN ι MAX. γχ η άθ η G θ η ι φ ρ ι ά ογ ο ύπο ου υ ο ι ου, ξιο ο ο ρι ρο ο ο ο ο. 236

239 09 Συ ρη η ι ρ ις Λά ι ι υγρά 09 ι ά. άζ ο υγρό φρ ω άθ ύο χρό ι άθ ύ ρο ρ ις. ι ις χωρη ι ό η ς ι ις υ ι ώ ς προ ι γρ φ ς υγρού 318. ο υγρό πρ π ι ι θ ι άθ χρό ο ό ο υ ο η ο χρη ι οποι ι υ θ ς που π ι ού υ ό ι υχ ό φρ άρι, όπως ά η ο γη η ορ ι ς ι ρο ς ροπι ά υψη υγρ. γχος ι π ρω η υγρο υ ρ υ ι ο ιµο ιο FULL ADD Σ Μ ΩΣ Σ π ρ π ω η ά ης ο υ ρ υ ι ό ύ η ι ύθυ ης ο υ ο η ο πρ π ι ρυ ου ηθ γι η π ρ χ ι ποφορ ι, ο ι ό ι ι ουργ. Ω ό ο, ο ι ό ι ι πο ύ πιο " ρύ" πό ό, ι υ θως ι π ι ι π ρι ό- ρη ύ η γι ο ρ ψ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ ά η άθ η ο οχ ο υγρού φρ ω ρ ι ά ω πό η ιξη MIN, η υ χ ο ηγ ά πρώ υ π ηρώ υγρό φρ ω. ι ης πώ ι ς υγρού φρ ω πρ π ι ι ρ υ ηθ. Σ Μ ΩΣ γχ η άθ η υχ ά. G γχ η άθ η άθ ρ ις. ι π ρ η ο άξ ο υγρό. άθ η πρ π ι ρ ι ξύ ω ξ ω ADD ι FULL.. χωρη ι ό η ς ι υ ι ώ η προ ι γρ φ η

240 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Μά ρ υ ο θ ρι ρω Μά ρ υ ο θ ρι ρω θ ρι ς ι ο θ ρι ό ω ά ρω ι ου π ρ- πρ ζ, ρ ξ η 218. Σ ΜΑΝ Ο γχ ά ρ ω υ ο θ ρι ρω ι ά. ς υ ρη η ιώ ι η ιάρ ι ζω ς ω ά ρω ω υ ο- θ ρι ρω. Α ι ά η µά ρω υ ο θ ρι ρω, π ρ πρ ζ Σ Μ ΩΣ µά ρ ω υ ο θ ρι ρω χου ο ιο µ ος. ο ά ρο ου υ ο- θ ρι ρ η π υρά ου ο ηγού χ ι γ ύ ρο ος πό υ ό ης π υράς ου υ ο ηγού. 1. Ση ώ ο ρ χ ο ου υ ο θ ρι- ρ ι πιά ο ά ρο. 2. Πι η ρ ω ηριω φά ι ου ά ρου η ώ ο ς η υ όχρο ώ γ ι πό η προ η ου ρ χ ο. 3. οποθ ο ο ά ρο ώ ς η ι ι ι η ροφη ιρά ι γξ ά χ ι οποθ ηθ ά. 238

241 09 Συ ρη η ι ρ ις Μά ρ υ ο θ ρι ρω 09 Α ι ά η ά ρου υ ο θ ρι ρ π ω π ρ πρ ζ G ο ξ ο ρ χ ο ου υ ο θ ρι- ρ. 2. φ ιρ ο υ ο θ ρι ρ ι- ώ ς ο προς πά ω ι προς ξω (. ι ό ) προς η πόρ ου χώρου πο υώ. 3. Πι ο ι ούργιο ά ρο γι ου- πώ ι η θ η ου. 4. ιωθ ό ι ο ά ρο χ ι οποθ - ηθ ω ά. 239

242 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Μπ ρ Χ ιρι ς π ρ η ης ι ι π ρ ο ι π ρ 12 V. ωφ ι η ιάρ ι ζω ς ι η ι ουργ ης π ρ ς πηρ άζο ι πό ιάφορους π ράγο ς όπως οι πο π ς ι ις, οι ποφορ ις, ο ρόπος ι οι υ θ ς ο γη ης ι οι ι ο ογι ς υ θ ς. Πο η πο υ η π ρ ό ο ι η ρ ς ρ ι ι ουργ. ιωθ ό ι ώ ι ης µπ ρ ς ι ω ά υ µ ι φιγ-. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ π ρ πορ π υθ ρώ ι ριο γ οξυγό ου-υ ρογό- ου, ο οπο ο ι ξ ιρ ι ά ύφ - ο. ά ώ ιο οηθη ι ς η ης υ θ ω ά, πορ χη ι πι θ ρ ς ι υ ό πορ ι ρ ό γι ρ γ η π ρ. π ρ π ρι χ ι θ ιι ό οξύ, ο οπο ο πορ προ ι ο ρά γ ύ. ά ο θ ιι ό οξύ ρθ ι π φ ά ι, ο ρ ρούχ ς, ξ π ύ άφθο η πο ό η ρού. ά ο οξύ ρθ ι π φ ά ι ς, π υθυ θ ως γι ρό. Σ Μ ΩΣ ά η π ρ ποφορ ι πο ς φορ ς, η ιάρ ι ζω ς ης ιώ ι. ιάρ ι ζω ς ης π ρ ς πηρ άζ - ι πό ιάφορους π ράγο ς, υ π. ω υ θη ώ ο γη ης ι ου - ος. υ ό η η ης ου οχ - ος πό η π ρ ι ά ιώ ι η πάρο ο ου χρό ου ι γι ο όγο υ ό χρ ιάζ ι π φόρ ι η ά ο υ ο η ο χρη ι οποι ι γι γά ο χρο ι ό ιά η ό ι ύ ι ό ο ι ρ ς πο ά ις. ι ό η η ης ιώ ι ό η π ρι ό ρο πο ύ χ η ς θ ρ ο ρ ς. ι ι ηρηθ η π ρ ά η, υ ι ά ι ο ηγ ο υ ο η ο ου άχι ο π 15 π ά άθ ο ά υ η π ρ φορ ι π ρ ς υ ό η ι ουργ ρ ς φόρ ι ης. π ρ που ι ηρ ι π ρως φορ- ι η πι υγχά ι γι η ιάρ ι ζω ς. Σ ΜΑΝ Ο ι η φόρ ι η ης π ρ ς πρ π ι χρη ι οποι ό ο π ρ ο ι ό φορ ι- π ρ ς. 240

243 09 Συ ρη η ι ρ ις Μπ ρ 09 Σ ο πά ω η π ρ Ν χρη ι οποι προ- υ ι ά γυ ιά. Προφυ ά η µπ ρ πό πι θ ρ ς ι γυ φ όγ. Α ι ά η ης ρι ς π ρ ς Αφ ρ η Π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς ο γχ ιρ ιο όχου ου υ ο ι ου. υ ος ρηξης. Ν ποθη ύ η π ρ ριά πό π ι ιά. π ρ π ρι χ ι ι - ρω ι ό οξύ. Σ Μ ΩΣ Πρ π ι π ρ οθ γι ύ ω η. Οι ποφορ ι ς π ρ ς πρ π ι υ ώ ο ι ρόπο φ γι ο π ρι ά ο, ιό ι π ρι χου ό υ ο. 1. φ ιρ ο η χ ιρι ριο- ι πό ο ι όπ η άφ ξης. 2. Π ρι ου άχι ο 5 π ά πρι γγ ξ ους η ρι ούς πό ους. > ο η ρι ό ύ η ου υ ο ι - ου πρ π ι ποθη ύ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς ις η ρο ι- ς ο ά ς γχου. 3. Ξ ι ώ ο ρ χ ο ριξης ι φ ιρ ο ά υ ης π ρ ς }} 241

244 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Μπ ρ 4. πο υ ο ύρο ρ η ι ό ώ- ιο. οποθ η η ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πρ π ι υ ι πο υ ο θ ι ό ι ο ρ η ι ό ώ ιο η ω ιρά. 5. πο υ ο ό ι ο θ ι ό ώ ιο. 6. πο υ ο ύ π ο ω ξ ρι ού πό η π ρ. 7. π φ ο φιγ ρ που υγ ρ - η µπ ρ. 8. φ ιρ η π ρ. WARNING REMOVAL OF BATTERY DISCONNECT O CABLE FIRST xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx + - DRAIN PIPE 1. οποθ η π ρ η θ η ης. 2. Σφ ξ η που υγ ρ η π ρ. 3. Συ ο ύ π ο ω ξ ρι- ού. > ιωθ ό ι χ ι υ θ ω ά ό ο η π ρ ό ο ι ο ό- ιο ξό ου ο άξω. 4. Συ ο ό ι ο θ ι ό ώ ιο. 5. Συ ο ύρο ρ η ι ό ώ ιο. 6. οποθ ο ά υ ι ο ρ χ ο ριξης η θ η ους G

245 09 Συ ρη η ι ρ ις Α ι ά η µπ ρω 09 ι ά Οι προ ι γρ φ ς ό ω ω π ρω π ρ θ ι η 324. Ο ά ογος που ο ουθ π ρι ά ι ις θ ις ω π ρω ι ά ω πηγώ φω ι ού που γι άποιο όγο πρ π ι ι θ ι ό ο ξου ιο ο η ο υ ργ ο: Προ ο ς Active Xenon - ABL ( π ρ ς Xenon) Φώ πορ ς η ρ ς (DRL) ο προφυ ρ Φ ς, ξω ρι ός θρ π ης ι φω ι- ός προ γγι ης Φώ άγ ω ης ι φω ι ός ο ου πά ι υ ο ηγού Π φο ι ρ Φώ θ ης, π ω Φως φρ ω φως φρ ω ο π ω π ρ πρ ζ. Σ π ρ π ω η ά ης φώ πορ ς η ρ ς (DRL) ο προφυ ρ, ι θ - ι ο ό ηρο ο φ άρι. Σ π ρ π ω η ά ης π ω φώ θ ης φώ φρ ω, ι θ ι ο ό- ηρο ο π ω φω ι ι ό ώ. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Σ υ ο η προ ο ς Xenon, η ι ά η ω π ρω Xenon πρ π ι πρ γ οποι ι υ ργ ο - υ ι ά ι π υθυ θ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Οι ργ ς ους προ ο ς Xenon προ ποθ ου πο ύ γά η προ οχ ιό ι ι θ ου οιχ ο υψη ς ά ης. Σ ΜΑΝ Ο Πο η ου πά η γυά ι η πιφά ι ω π ρω ά υ ά ς. υπο πό ά ι, γρά ο,. π. άχ υ ά ς ξ ζο ι ό θ ρ θού, ι θ πώ ου ο ά οπ ρο προ - ώ ς ζη ιά. Σ Μ ΩΣ ά άποιο υ φά ος ξ ο ουθ φ ζ ι ά η ι ά- η ου π ου π ρ, υ ι ού π υθυ θ ξου ιο- ο η ο υ ργ ο ης Volvo. Σ Μ ΩΣ Σ η ω ρι πιφά ι ω ρυ ά - ω ω ξω ρι ώ φώ ω, όπως οι προ- ο ς, φώ ο χ ης ι π ω φώ, χ ι χη ι ού υ ρ ο. υ ό ι φυ ιο ογι ό φ ι ό ο, ι ό ξω ρι ά φώ χου χ ι ι, ώ προ ύο ι ά ογ. Οι υ ρ ο που χη ζο ι υ θως ξ ρώ ο ι πό ο φω ι ι ό ώ ό υ ό π ρ ι ο γι άποιο χρο ι ό ιά η. Α ι ά η π ρω προ ι ώ φώ ω G }} 243

246 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α ι ά η µπ ρω ά η ι ά η ω π ρω ης ς, ης γά ης ά ς ι ω φώ ω άθ υ ης φ ιρ πρώ ο ό ηρο ο φ άρι. ι ι πό υ ούς ους π ρ ς ο ουθ η π ρ ά ω ι ι ι ι ά ις ο ηγ ς που φορού ο υγ ρι ο π ρ. 6. η ώ ι γά ο ό ηρο ο φ άρι ι οποθ ο µ πιφά ι γι µη προ ηθ ζηµιά ο ρύ ο. Θ ις π ρω προ ι ά φώ Αφ ρ η φ ριο : 1. Σ ό φώ ι γυρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η ο ξ ο πό ου ι η ρ. 3. π φ ο φ άρι ρ ώ ς προς πά ω ους ύο φ ι ι ούς π ρους που ο υγ ρ ού η θ η ου. 4. η ώ ο φ άρι ι γά ο. G Μ ά G Σ ΜΑΝ Ο Μη ρ ά ο η ρι ό ώ ιο, ό ο η φ οποθ η θ η ου ο φ άρι µ η ροφη ιρά. γξ ά οι π ροι φά ι ης ι ω ά οποθ ηµ οι. Μ γά η ά Φ ς Φώ άθ υ ης/θ ης 5. πο υ η φ πι ζο ς πρώ προς ο ιπ πό ά ω ι ρ - ώ ς ιγά ι προς πά ω πό ο πά ω ρος. Π ά φώ όγ ου 244

247 09 Συ ρη η ι ρ ις Α ι ά η µπ ρω 09 Μ ά, προ ο ς ογ ου 1. Ξ ι ώ ο ξω ρι ό ά υ π ρι- ρ φο άς ο ρι ρό ροφ. 2. πο υ η φ. 3. πο υ ο ηριω ό φιγ ρ. Πρώ πι προς ξιά, ώ ο ριο πο υ θ ι όπι ξω ι προς ά ω. 4. ρ ξ ο π ρ. 5. οποθ ο ι ούργιο π ρ. οποθ ι ό ο ρόπο. G Πι ο ριο ου φιγ ρ προς πά ω ι γο προς ρι ρά, ώ φ ι η ιά ξη π φά- ι ς ου. 7. Πι η φ γι µπ ι η θ η ης. 8. ι ώ ο ά υµµ η θ η ου. ιξη HAUT πρ π ι ρ ι ο πά ω ρος. Μ γά η ά Προ ο ς ογ ου 1. γά ο ξω ρι ό ά υ ρ ώ- ς υθ προς ξω ι η υ χ ι πο υ η φ. G πο υ ο ηριω ό φιγ ρ. Πρώ πι προς ξιά, ώ ο ριο πο υ θ ι όπι ξω ι προς ά ω. 3. ρ ξ ο π ρ. 4. οποθ ο ι ούργιο π ρ. οποθ ι ό ο ρόπο. 5. Πι ο ριο ου φιγ ρ προς πά ω ι γο προς ρι ρά, ώ φ ι η ιά ξη π φά- ι ς ου. 6. Πι η φ γι φ ρ ό ι η θ η ης ι π οποθ ο ά υ. }} 245

248 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α ι ά η µπ ρω Π υρι ά φώ γ ου ι φώ θ ης/ άθ υ ης Φ ς Λ π ρ ς ο π ω φω ι ι ώ Οι π ρ ς ρ ο ι υπο οχ ς π γιο. 1. Σ ρ ψ η υπο οχ ου π ρ ρι- ρό ροφ ι φ ιρ η. 2. ρ ξ ο π ρ υθ προς ξω. 3. οποθ ο ι ούριο π ρ πι ζο άς ο η υπο οχ. 4. Ξ ά η υπο οχ ου π ρ η θ η ης ι ρ ψ η ξιό- ροφ. G Οι π ρ ς ρ ο ι υπο οχ ς π γιο. 1. Σ ρ ψ η υπο οχ ου π ρ ρι- ρό ροφ ι φ ιρ η. 2. Πι ο µπ ρ προς µ, ρ ψ ο ρι ρό ροφ ι φ ιρ ο. 3. οποθ ο ι ούριο π ρ πι ζο άς ο η υπο οχ ι ρ φο ς ο ξιό ροφ. G Φ ς Φως όπι θ 246

249 09 Συ ρη η ι ρ ις Α ι ά η µπ ρω 09 Α ι ά η π ρω 1. Σ ό φώ ι γυρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η ά ο ά ω ρος ης πόρ ς ου χώρου πο υώ ι ο ξ ο ά υ ου π ου. ( ά ο υ ο - η ο ι θ ι ά η γι ού ς*, π - φ ους ι ά ς υγ ρά η ης ης ά ης). 3. φ ιρ ο γω ι ό ο ά ι. 4. ο ξ ο πά ι ου π ού π ι ου ρ ώ ς ο ά ο προς πά ω ι προς ο ρος ς. 5. Πάρ ο ι ρ. 10 πό η ργ ιοθ η ι ξ ι ώ π ξι ά ι. 6. ρ ξ ό ο ο φ άρι υθ προς π ω. 7. ρ ξ ο ξ ρ ώ ιο γι χ ύ ρη πρό η. 8. ου π ο φ άρι µ πιφά- ι γι µη προ ηθ ζηµιά ο ρύ- ο. 9. Σ ρ ψ η ά η ου µπ ρ προς ρι ρά ι ρ ξ η προς ξω. 10. υρ ο π ρ ρι ρό ροφ γι ο άρ. 11. ι ο µπ ρ. 12. οποθ η ά η ου π ρ η θ η ης η οχ ι ρ ψ η προς ξιά. 13. Μ ζ ψ ο ξ ρ ώ ιο. 14. Ξ οποθ ο φ άρι η θ η ου. Πι ο φ ρ ό ι. 15. Σφ ξ π ξι ά ι. 16. π οποθ ο π ό π ιο ι ο γω ι ό ο ά ι. * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 247 }}

250 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α ι ά η µπ ρω Π ω φώ ο χ ης Φως πι ς ριθ ο υ οφορ ς Φως ι ου G ι γάγ ι ο η ο που χ ι ο ος η π ρ πά ω ι ό. 2. Χρη ι οποιώ ς ο ι ως οχ ό, φ ιρ ο φ άρι. 3. υρ η ά η ου π ρ ρι ρό- ροφ γι ο άρ. 4. υρ ο π ρ ρι ρό ροφ ι γά ο. 5. ι ο π ρ. 1. Σ ό φώ ι γυρ ο η χ ιρι ριο- ι η θ η φ ιρ ις ς ι. 3. φ ιρ προ ι ά ο ό ηρο ο φ άρι ι ρ ξ ο. 4. ι ο π ρ. 5. οποθ ξ ά ο ό ηρο ο φ άρι ι ι ώ ο η θ η ου. Φως ι ό ου υπάρχ ι ά ω πό ο π οργά ω η π υρά ου ο ηγού ι ου υ ο ηγού. 1. φ ιρ ο ρύ ο χρη ι οποιώ- ς ι ως οχ ό. 2. φ ιρ ο ο µπ ρ. 3. οποθ ι ούριο µπ ρ. 4. οποθ ξ ά ο ρύ ο. 248

251 09 Συ ρη η ι ρ ις Α ι ά η µπ ρω 09 Λ π ρ ς ο χώρο πο υώ Φως ο θρ π ά ι ου ι ου Σ ρ ω η ου ρυ ά ου ου π ρ 1. π οποθ ο ρύ ο ου π ρ. 2. Πι ο γι ου πώ ι η θ η ου. 1. οποθ ι ι γυρ ο π ά, ώ πο π ο φ άρι. 2. φ ιρ ο ο µπ ρ. 3. οποθ ι ούριο µπ ρ. γξ ά ο π ρ ς ά ι. 4. π οποθ ο φ άρι. Αφ ρ η ου ρυ ά ου ου π ρ 1. ι άγ ι ά ω πό ο ρύ- ο ου π ρ ι προ ι ς ι ις η ώ ις γ ω ς φά ι ης η ά ρη. 2. πο πά ο ρύ ο ου π ρ. 3. Χρη ι οποι υ ο πι ο γι ρ ξ ο π ρ ξω προς ο π άι ι ι ο ι ούργιο. Ση ω η! - Μη φ ξ πο ύ ο υ ο πι ο. ι φορ ι ά ο ρύ ο ου π ρ πορ πά ι. 249

252 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α φά ι ς ι ά G μ μπ μ π, Ω, π π -. Ό ς οι η ρι ς ι ουργ ς ι η - ρι ά ξ ρ µ προ ύο ι πό φά ι ς, οι οπο ς προ ύου ο η - ρι ό ύ η ου υ ο ι ου πό ρ χυ- ύ ω υπ ρφόρ ω η. Οι φά ι ς ρ ο ι φ ιοθ η π ι φορ ι ά η ο υ ο - η ο: Ρ / φ ιοθ η ο χώρο ου ι η- ρ. φ ιοθ η ο χώρο ω πι ώ η ηχο ό ω η η π υρά ου ο ηγού. φ ιοθ η ο χώρο ω πι ώ η ά ρη ου π ό η π υρά ου ο ηγού. φ ιοθ η ο χώρο πο υώ. φ ιοθ η ο χώρο πο υώ - Executive*. ά η ρι ό ξάρ ηµ άποι η - ρι ι ουργ πορ χρη ι οποιηθ, µπορ οφ ι ο γ γο ός ό ι η φά ι ου ξ ρ µ ος υπ ρφορ ώθη προ ωρι ά ι άη. 1. ρ ξ ο ιάγρ φ ιώ γι οπ η η φά ι. 2. γά η φά ι ι ξ ά η πό ο π άι γι ι πι ώ ο υρ ό ύρ χ ι. 250

253 09 Συ ρη η ι ρ ις Α φά ι ς ά η φά ι χ ι, ι - η µ ι ούργι φά ι ιου χρώµ ος ι ι ς ης η ρι ού ρ ύµ ος. ΠΡΟ ΟΠΟ Σ Πο η χρη ι οποι ξ ο ι ο φά ι π ράζ γ ύ ρο πό ο προ ι γρ φό ο, ό ι θι ά ι φά ι. υ ό πορ προ ι ο ρ ζη ιά ο η ρι ό ύ η ι, πιθ ό, φω ιά. Σ ο ά υ ο ά ρο ου π ό υπάρχου φ ρι ς φά ι ς. ι µι ι ι π γι υ ο ό ρη φ ρ η ι ι ά η ω φ ιώ. ά η ι φά ι γ ι π ι η, η ι ό ι υπάρχ ι ά η ο ξάρ η. Σ υ η π ρ π ω η, η Volvo υ ι ά πι- φθ ξου ιο ο η ο υ ργ ο ης Volvo γι γχο. }} 251

254 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α φά ι ς Ρ / φ ιοθ η ο χώρο ου ι η ρ G ABS 30 A 2. ABS 30 A 3. θ ρι ρ ς υψη ς π ης γι προ ο ς 4. Σύ η προθ ρ ης ά η άθ υ η* 35 A 25 A 5. οηθη ι ς υχ ς* 20 A 6. Ρ ζ ς 35 A 7. ο θ ρι ρ ς 25 A 8. υ ου 15 A 9. ρο ι ο ά γχου ι ω ου χυ ω (TCM) 10. Πο π ι ς ( ζι ο ι- η ρ ς), η ρο ι ο ά γχου ι η ρ (ECM), ς ψ ού (π ρ ιο ι η ρ ς) 11. ι θη ρ ς π ά γ ζιού (APM), υ πι ς AC 15 A 20 A 10 A 12. ρο ι ο ά γχου ι η ρ (ECM) ( ζι ο ι η- ρ ς), ς ψ ού ( ζι ο ι η ρ ς), ι θη ρ ς ρη ης άζ ς ι ρχό- ου ρ ( ζι ο ι η ρ ς) ι θη ρ ς ρη ης άζ ς ι ρχό ου ρ (π ρ - ιο ι η ρ ς) 15 A 5 A 252 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

255 09 Συ ρη η ι ρ ις Α φά ι ς Μο ρ ργοποιη, πο π ι γωγ ς (6- ύ ι.) ρο ι ο ά γχου π ού ς (ETM), η ρο- γ η ι, SWIRL ( ά ιξης ρ ), ρυθ ι ς π ης υ ου (π ρ ιο ι η ρ ς) 14. Lambda-sond ( ζι ο ι η ρ ς) Lambda-sond (π ρ ιο ι- η ρ ς) 15. Θ ρ ρ ς ξ ρι ού ροφ οθ ά ου ( ζι ο- ι η ρ ς), ύ η AC ( ζι ο ι η ρ ς), η ρο γ η ι ς ς, ο ά ECM, ( ζι ο ι η ρ ς), ο ά γχου προθ ρ - ρω (π ρ ιο ι η ρ ς) 16. Μ ά προ ο ω, ρι ρά 17. Μ ά προ ο ω, ξιά 10 A 15 A 20 A 10 A 15 A 20 A 20 A 19. Π ροχ η ρο ι ς ο ά- ς γχου ι η ρ (ECM), ρ ι η ρ 5 A 20. Φώ θ ης 15 A 21. υποπ ης ( ζι ο ι- η ρ ς) 20 A }} 253

256 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α φά ι ς Α φ ιοθ η/ρ ο χώρο ω πι ώ η ηχο ω η ης π υράς ου ο ηγο G Θ ρ η θ ος, ξιά π υρά 2. Θ ρ η θ ος, ρι- ρ π υρά 15 A 15 A 3. όρ 15 A Σύ ηµ ηµ ρω ης & ψυχ γωγ ς 10 A Σ ιρ * 5 A 9. ροφο ο ι όπ η φώ ω φρ ω 10. Π ς οργά ω (DIM), ύ η ι ι ού (CCM), ύ η θ ρ ης ά η άθ υ η, η ρι ό άθι- ο ηγού 11. Μπρο ι ό άθι, π ω άθι ι πρ ζ ψυγ ου* 5 A 10 A 15 A ABS, DSTC 5 A 16. ρο ι ό ύ η ι ύθυ ης υ ρ υ ι υπο- ο θη η (ECPS)*, προ ο ς Active Xenon - ABL*, ρύθ- ι η ύψους ης προ ο- ω * 10 A 254 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

257 09 Συ ρη η ι ρ ις Α φά ι ς Φώ πορ ς η ρ ς (DRL) ρι ρά 18. Φώ πορ ς η ρ ς (DRL) ξιά 7,5 A 7,5 A ρο ι ο ά γχου ι ω ου χυ ω (TCM) 10 A υποπ ης ( ζι ο ι- η ρ ς) 20 A 34. υγρού ψ ρω 15 A A. π ης φά ι 8 η ό η ο " ου ρ / φ ιοθ η ο χώρο πι ώ ο ά ρο ου π ό η π υρά ου ο ηγού". 22. Μ γά η ά, ρι ρά 10 A 23. Μ γά η ά, ξιά 10 A ρι ό άθι υ ο ηγού*, Σύ η ψυχ γωγ ς π ω θ (RSE)* A 5 A 29. υ ου 7,5 A 30. BLIS* 5 A * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 255 }}

258 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α φά ι ς Α φ ιοθ η/ρ ο χώρο ω πι ώ η ά ρη ου π η π υρά ου ο ηγο G π π μπ. 1. ι ρ ς υ ος ι ι ού 30 A 2. χο ύ η ( ι χυ ς)* 30 A 6. Μο ά γχου, ξιά πόρ 25 A OBDII, ι όπ ης φώ ω (LSM), ι θη ρ ς γω ς ι ο ιού (SAS), ο ά γχου ι ο ιού (SWM) 5 A 3. ρι ό άθι ο ηγού* 4. ρι ό άθι υ ο- ηγού* 5. Μο ά γχου, ρι- ρ πόρ 25 A 25 A 25 A 8. Ρ ιόφω ο, CD player, ύ η ψυχ γωγ ς π ω θι ά ω (RSE)* A 9. Οθό η υ ος π ο γη ης*, Π οηγός MMM* 15 A 10 A 256 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

259 09 Συ ρη η ι ρ ις Α φά ι ς ι όπ ης άφ ξης, ύ η SRS, η ρο ι ο ά γχου ι η ρ ECM ( ζι ο ι η ρ ς) π ργοπο η η ρό - ου SRS υ ο ηγού (PACOS), η ρο ι ό ύ η ι η οπο η ης (IMMO), η ρο ι ο ά γχου ά ο- ης (TCM) 12. Π φο ι ρ, οροφ (RCM) Ά ω η ρο ι ο ά γχου (UEM) 7,5 A 10 A 13. ιοροφ * 15 A 14. η ι *, Bluetooth* 5 A A. π ης φά ι 28 η ό η ο " ου ρ / φ ιοθ η ο χώρο πι ώ η ηχο ό- ω η η π υρά ου ο ηγού". * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 257 }}

260 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α φά ι ς Α φά ι ς ο χώρο πο υώ 1. Φως όπι θ 10 A Φώ θ ης, π ω φως ο χ ης, φως χώρου πο- υώ, φως πι ς ριθ- ού υ οφορ ς, υχ ς φώ φρ ω 3. οηθη ι ά ξ ρ ( Μ)* 20 A 15 A ρο ι ό ύ η REM 10 A 7. ω ω η ο όρου* ( ροφο ο 30) 8. Ρ υ ο ό ης, χώρος πο- υώ 9. Π ω πόρ, ξιά: - ρι ό π ράθυρο, φά ι η ρι ού π ρ θύρου 10. Π ω πόρ, ρι ρά: - ρι ό π ράθυρο, φά ι η ρι ού π ρ θύρου 15 A 15 A 20 A 20 A Θ ρ ρ ς φ ρου π ρ ου 14. Π ω ύ η ι ι ού (A/C)* 15 A 15 A * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

261 09 Συ ρη η ι ρ ις Α φά ι ς ξ ουάρ υ ος ψυχ γωγ ς ι η ρω- ης* 5 A Π ω υ ο θ ρι ρ ς 15 A 20. ω ω η ο όρου* ( ροφο ο 15) 20 A AWD 7,5 A ύρι φά ι : φά ι 37, A Σύ η ποθά ω ης π ω π ρ πρ ζ 38. Σύ η ποθά ω ης π ω π ρ πρ ζ 20 A 20 A Park Assist* 5 A 27. ύρι φά ι : ω ω η ο όρου, ύ η υπο- ο θη ης άθ υ ης, AWD 30 A 28. ρι ό ω (PCL) 15 A 29. Φώ ρ ι ρ, ρι ρά: Φώ θ ης, φ ς* 30. Φώ ρ ι ρ, ξιά: Φως φρ ω, π ω φως ο χ ης, φ ς* 25 A 25 A * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ. 259 }}

262 09 Συ ρη η ι ρ ις 09 Α φά ι ς Α φά ι ς ο χώρο πο υώ - ο η Executive* φ ιοθ η ρ ι π ω πό ά υ η ρι ρ π υρά. 1. Ρ, θ ρ η θ ος, Ρ, ύ η άζ θ - ος, προ ά 2. Θ ρ η θ ος, π ω άθι, ρι ρά 5 A 15 A 4. ριζό ο προ ι ό άθι-, ύ η άζ προ ι- ού θ ος 10 A Θ ρ η θ ος, π ω άθι, ξιά 15 A 260 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

263 09 Συ ρη η ι ρ ις

264 ι ά Π ς γχου, ηχο ύ η Λ ι ουργ ς ηχο υ ος Λ ι ουργ ς ρ ιοφώ ου Λ ι ουργ ς CD ο ού ηχο ύ η Λ ι ουργ ς η φώ ου* ο ού η φω ο οι υ ο ι Bluetooth* RSE - Σύ η ψυχ γωγ ς π ω θι ά ω - ιπ οθό η* * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. ι γωγ.

265 ΣΎΣ Μ INFOTAINMENT

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

2001 Efthimios Mavrogeorgiadis

2001 Efthimios Mavrogeorgiadis 0 2001 Efthimios Mavrogeorgiadis abak abund A abak o α ακας α ακιο, αριθµητ ηριο abat o α ας, ηγο υµενος ~ej o α αε ιο, µον η abdik i (µετ.) απαρνο υµαι, εγκαταλε ιπω, παραιτο υµαι abdomen o γαστ ερα,

Διαβάστε περισσότερα