ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. με υποστήριξη του ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. με υποστήριξη του ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα"

Transcript

1

2 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. με υποστήριξη του ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟ ΒΗΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά με τους νέους της Ελλάδας σήμερα Νέοι 22 έως 35 ετών, με τριτοβάθμια εκπαίδευση άτομα, πανελλαδικά, με αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της χώρας Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων 4 έως 30 Ιουνίου 2010 Μέθοδος δειγματοληψίας Μέθοδοςσυλλογήςστοιχείων Τυχαία δειγματοληψία Η συλλογή των στοιχείων έγινε με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Τυπικό στατιστικό σφάλμα Μέγιστο σφάλμα 1,33% με διάστημα εμπιστοσύνης 95% ΗΚΑΠΑRESEARCH Βασ. Σοφίας 7 α, 10674, Αθήνα Είναι μέλος της ESOMAR καιτουσεδεακαιτηρείτουςκώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

3 Σε γενικές γραμμές, πώς πάνε τα πράγματα στη ζωή σας αυτές της ημέρες; Θα λέγατε ότι είστε: Πολύ δυσαρεστημένος-η 23,7% Πολύ ικανοποιημένος-η 4,2% 0,3% Μάλλον ικανοποιημένος-η 32,8% Μάλλον δυσαρεστημένος-η 39,0%

4 Ποια από τις παρακάτω λέξεις εκφράζει καλύτερα την ψυχολογία σας αυτήν την εποχή; Δυσπ ιστία Κούραση 13,1 15,7 Απογοήτευση 42,6 Φόβος 15,9 Πίστη 4,3 Καλοζωία 0,8 Ηρεμία 5,5 Ενθουσιασμός 0,3 1,

5 Πόσο αισιόδοξος-η θα λέγατε ότι είστε για το μέλλον σας; Καθόλου αισιόδοξος-η 25,9% 0,5% Πολύ αισιόδοξος-η 2,7% Αρκετά αισιόδοξοςη 22,9% Λίγο αισιόδοξος-η 48,0%

6 Ποιο συγκεκριμένα, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου το 1 σημαίνει "ανησυχώ ελάχιστα" και το 10 "ανησυχώ πολύ", θα ήθελα να μου πείτε πως αισθάνεστε για κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς της ζωής σας: 1= «ανησυχώ ελάχιστα» = «ανησυχώ πολύ» 0= Τα εφόδια μόρφωσης - κατάρτισης που διαθέτετε 20,0 15,7 15,8 9,5 13,8 7,2 6,0 4,6 3,24,1 0,1 Την προσωπική σας ζωή 12,9 11,2 9,9 8 14,2 7,3 10,0 9,4 7,7 9,2 0,3 Τις επαγγελματικές σας προοπτικές 3,6 5,1 8,0 7,9 11,9 8,4 11,2 14,3 11,3 18,3 0,1 Την οικονομική σας 3,3 κατάσταση 1,4 5,8 7,6 12,2 8,4 12,8 14,6 13,4 20,2 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 Αυτήν την εποχή, ποια ή ποιες είναι οι προτεραιότητές σας; έως 2 επιλογές Επαγγελματική εξέλιξη 47,5 Οικογενειακές-φιλικές σχέσεις/σχ έση με το φίλο-η σας 37,4 Χρηματικό κέρδος 30,0 Ανεύρεση εργασίας Σπουδές 23,4 22,4 Ανάληψη κοινωνικής δράσης Άλλο 4,3 6,7 0,

8 Με ποια από τις παρακάτω φράσεις συμφωνείτε; Δεν είναι απαραίτητο για κάποιον-α που είναι 20+ ετών να ξέρει απ ό τώρα τί θα κάνει στη ζωή του-της 23,5% 2,9% Σε ηλικία 20+ ετών, είναι σημαντικό να έχει κανείς ένα σχ έδιο για το τί θα κάνει στη ζωή του 73,6%

9 Εσείς προσωπικά, θα λέγατε ότι έχετε κάποιο σχέδιο για τη ζωή σας ακόμα κι αν δεν είναι οριστικό; Όχι 16,7% 1,4% Ναι 81,9%

10 Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα μπορείτε να εκπληρώσετε τα όνειρα και τους επαγγελματικούς σας στόχους; 7,9% Ναι 28,0% Όχι 64,1%

11 Σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να είναι κανείς νέος σήμερα ή ήταν καλύτερα για τους νέους πριν 20 χρόνια; Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά 13,9% 3,2% Είναι καλύτερο ν α είναι κανείς νέος σήμερα 9,9% Ήταν καλύτερα για τους νέους πριν από 20 χρόνια 73,0%

12 Πιο συγκεκριμένα, για κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς, θα ήθελα να μου πείτε εάν τα πράγματα ήταν καλύτερα για τους νέους πριν από 20 χρόνια ή είναι καλύτερα για τους νέους σήμερα: Είναι καλύτερα για τους νέους σήμερα Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά Ήταν καλύτερα για τους νέους πριν 20 χρόνια Δυνατότητα ενημέρωσης-πληροφόρησης Ευκαιρίες για καλή μόρφωση Δυνατότητα ταξιδιών-μετακινήσεων Ποιότητα ζωής Αίσθημα του να ζει κανείς σε μια συναρπαστική εποχή Συμμετοχή στη δημιουργία κοινωνικής αλλαγής Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη Αίσθημα εξασφάλισης σε περίπτωση ανικανότητας εργασίας ή γήρατος Αίσθημα οικονομικής ασφάλειας Δυνατότητα δημιουργίας περιουσίας 96,1 1,7 2,0 0,2 77,4 8,7 13,10,8 70,8 19,8 8,50,8 36,9 44,6 15,5 3,0 28,2 36,7 28,8 6,3 24,7 47,9 22,9 4,6 10,9 79,3 8,9 0,9 5,2 72,3 19,0 3,6 3,8 80,0 15,1 1,1 3,2 88,0 7,61,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13 Αυτήν την εποχή απασχολείστε κάπου με πλήρες ωράριο, με μερικό ωράριο ή δεν εργάζεστε; Δεν εργάζομαι 24,5% 0,4% Μερική Απασχόληση 12,4% Πλήρης απασχόληση 62,7%

14 Τι δουλειά κάνετε ; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση Δημόσιος υπάλληλος γραφείου 10,6 Ιδιωτικός υπάλληλος γραφείου 40,5 Δημόσιος υπάλληλος/τεχ νίτης / εργάτης 2,0 Ιδιωτικός υπάλληλος/τεχ νίτης / εργάτης 6,0 Διευθυντικό στέλεχος στο δημόσιο τομέα 0,7 Διευθυντικό στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα 5,9 Ελεύθερος επαγγελματίας 18,7 Ιδιοκτήτης επιχείρησης 4,4 Αγρότης 0,1 Άλλο 11,0 0,

15 Έχετε ασφαλιστική κάλυψη; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση Όχι 8,3% 0,1% Ναι 91,6%

16 Αυτή την στιγμή η εργασία σας έχει σχέση με αυτό που σπουδάσατε; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι έχουν πλήρη ή μερική απασχόληση Είναι εντελώς άσχετη 19,2% Δεν απαντώ 0,2% Έχει άμεση σχ έση 54,0% Έχει μερική σχ έση 26,6%

17 Είστε : Βάση: Όσοι απάντησαν ότι δεν εργάζονται Φοιτητήςσπουδαστής 48,7 Άνεργος 39,5 Νοικοκυρά 1,3 Έχω επιλέξει να μην εργάζομαι 4,0 Άλλο 6,1 0,

18 Έχετε επαγγελματική εμπειρία; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι δεν εργάζονται Όχι 30,3% 0,4% Ναι 69,3%

19 Στα τελευταία μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης προβλέπεται, για τους νέους, η θέσπιση "θέσης μαθητείας" διάρκειας ενός έτους και με αμοιβή στο 80% του βασικού μισθού. Πώς κρίνετε το μέτρο αυτό; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι δεν εργάζονται και δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 7,3% Θετικά διότι προσφέρει δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 43,9% Αρνητικά διότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλεισμό των νέων από την πλήρη απασχόληση 48,7%

20 Θα λέγατε ότι έχετε κάποιο εισόδημα που σας επιτρέπει να έχετε τη ζωή που επιθυμείτε; 1,0% Ναι 36,7% Όχι 62,3%

21 Στο μέλλον, πιστεύετε ότι το εισόδημά σας θα σας επιτρέπει να έχετε τη ζωή που επιθυμείτε; 16,0% Ναι 30,2% Όχι 53,8%

22 Οι γονείς σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας, σας στηρίζουν οικονομικά; Όχι 40,6% 0,3% Ναι 59,1%

23 Ποια είναι η κύρια πηγή των χρημάτων σας; Η κανονική σας εργασία 65,6 Ευκαιριακές εργασίες Επίδομα ανεργίας 2,0 3,9 Γονείς-οικογένεια 22,9 Μαύρη εργασία 2,9 Άλλο 2,5 0,

24 Όσον αφορά στο επαγγελματικό σας μέλλον, θα θέλατε περισσότερο: Να εργαστείτε σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση 15,5 Να εργαστείτε ως αυτό-απασχολούμενος 10,6 Να κάνετε τη δική σας επιχείρηση 26,4 Να διοριστείτε στο Δημόσιο 9,2 Να έχετε γενικώς δουλειά ανεξάρτητα από το πού απασχολείστε 34,0 4,

25 ΑπότιπιστεύετεότιπάσχεικυρίωςηαγοράεργασίαςστηνΕλλάδα; Υστερεί στο εύρος των επαγγελμάτων που προσφέρει σε σχ έση με άλλες χώρες 21,7 Υστερεί στην σύν δεση της με το εκπαιδευτικό σύστημα 43,0 Είναι π ερισσότερο κλειστή και λιγότερο ελαστική σε σχ έση με άλλες αγορές εργασίας 30,8 4,

26 Εάν είστε (ή ήσασταν άνεργος), τι από τα παρακάτω κάνετε (ή θα κάνατε); Οποιαδήποτε δουλειά είναι καλοπληρωμένη, σταθερή και αντίστοιχη με τα προσόντα σας Οποιαδήποτε δουλειά αρκεί να είναι αντίστοιχη των σπ ουδών -εμπειρίας σας 22,1 21,2 Οποιαδήποτε δουλειά αρκεί να είναι σταθερή Οποιαδήποτε δουλειά όποιες κι αν είναι οι συν θήκες απασχόλησης ακόμη και «μαύρη» εργασία 17,0 16,5 Οποιαδήποτε καλοπληρωμένη δουλειά Μια δική σας δουλειά 8,2 9,7 Θα ακολουθούσα κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσηςκατάρτισης 2,5 Μια εθελοντική εργασία με κοινωνική προσφορά χωρίς να πληρωνόμουν 0,5 2,

27 Ποια είναι η άποψή σας για το Δημόσιο; 12,1% Το Δημόσιο είναι ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 14,8% Το Δημόσιο είναι το κύριο εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 73,1%

28 Λόγω της οικονομικής δυσκολίας στην οποία βρίσκεται η χώρα, οι προσλήψεις στο Δημόσιο παγώνουνγιαταεπόμενα10 χρόνια. Εσείς πώς κρίνετε την εξέλιξη αυτή; Αρνητικά 14,2% 2,6% Θετικά 38,7% Μάλλον αρνητικά 16,1% Μάλλον θετικά 28,3%

29 Εσείς με ποια από τις παρακάτω απόψεις συμφωνείτε όσο αφορά στον περιορισμό του Δημοσίου τομέα στην Ελλάδα; Θα πρέπει και να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μειωθούν οι αποδοχές τους 28,8 Δεν πρέπει να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα πρέπει να μειωθούν οι αποδοχές τους 6,0 Πρέπει να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να μην γίνουν άλλες περικοπές στις αποδοχές τους 58,5 Δεν πρέπει να αλλάξει κάτι στο Δημόσιο τομέα 4,0 2,

30 Γενικότερα θα λέγατε ότι είστε υπέρ ή κατά της κατάργησης της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα; Κατά 22,0% 4,5% Υπ έρ 73,5%

31 Εσείς προσωπικά, θα θέλατε να διοριστείτε στο Δημόσιο; Σίγουρα όχι 21,9% 4,3% Σίγουρα ναι 15,1% Μάλλον ναι 29,2% Μάλλον όχι 29,6%

32 Κατά την άποψή σας, υπάρχει μέλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας; Σίγουρα όχι 9,2% 2,5% Σίγουρα ναι 11,6% Μάλλον ναι 36,6% Μάλλον όχι 40,1%

33 Εσάς προσωπικά, θα σας ενδιέφερε να αναπτύξετε τη δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα; Μάλλον όχι 20,7% Σίγουρα όχι 8,5% 2,0% Σίγουρα ναι 31,2% Μάλλον ναι 37,5%

34 Θα θέλατε να αναπτύξετε μια δραστηριότητα που να έχει σχέση με το αντικείμενο των σπουδών σας ή κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν κάποια δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα Δεν είναι απαραίτητο να έχει σχ έση με το αντικείμενο των σπουδών μου 47,1% 0,2% Να έχει σχ έση με το αντικείμενο των σπουδών μου 52,7%

35 Πιο συγκεκριμένα, σε ποιόν τομέα θα θέλατε να δραστηριοποιηθεί η επιχείρησή σας; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν κάποια δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα Επικοινωνίες και νέες τεχν ολογίες 18,5 Ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές Τουρισμός-Πολιτισμός 13,0 12,7 Εκπαίδευση 8,7 Χον δρικό - Λιαν ικό Εμπόριο Κατασκευές 7,5 7,3 Μαζική εστίαση & διασκέδαση 5,7 Αγροτικός τομέας 3,5 Μεταφορές Αγορά ακινήτων 1,3 1,8 Άλλο 18,3 1,

36 Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη; Το Κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις παραχ ωρώντας βασικές υποδομές και τομείς δραστηριότητας σε ξένους επενδυτές (λιμάνια, νοσοκομεία κλπ) 31,6% 7,6% Το Κράτος θα πρέπει να βρει κεφάλαια και να τα διαθέσει ώστε να κινηθεί η αγορά και η οικονομία 60,8%

37 Εσείς προσωπικά είστε υπέρ ή κατά της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων (φαρμακεία, ταξί, φορτηγά, συμβολαιογράφοι κλπ); Κατά 11,0% 8,5% Υπ έρ 80,5%

38 Ποια από τις παρακάτω λέξεις εκφράζει περισσότερο τη δική σας άποψη για την εξέλιξη της χώρας μας στο μέλλον; Κρίση 46,3 Στασιμότητα 32,8 Ανάπτυξη 5,5 Ελπίδα 14,8 0,

39 Σε γενικές γραμμές, πιστεύετε ότι, όσον αφορά στην κρίση συνολικά, τα χειρότερα πέρασαν ή είναι μπροστά μας; 4,7% Τα χειρότερα πέρασαν 8,8% Τα χειρότερα είναι μπροστά μας 86,5%

40 Ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε σαν χώρα για να βγούμε από την κρίση; έως 2 επιλογές Οι υποδομές και οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού Το επιστημονικό δυν αμικό της χώρας Η παράδοση στη ναυτιλία 29,9 31,8 30,6 Η πολιτιστική μας κληρονομιά 26,3 Τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα Τα αποθέματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας 15,3 18,0 Άλλο 6,6 Τίποτα από τα παραπάνω 13,9 1,

41 Και ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα μειονεκτήματα της χώρας για την έξοδό της από την κρίση; έως 3 επιλογές Η έλλειψη ενός ολοκληρωμέν ου σχεδίου ανάπτυξης Το μέγεθος του δημοσίου χρέους 51,1 53,7 Η γραφειοκρατία 40,4 Οι φόροι και οι περικοπές των εισοδημάτων Ο μεγάλος αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων Η έλλειψη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος Η άρνηση των συνδικάτων να προσαρμοστού ν στα νέα δεδομένα Ο μεγάλος αριθμός των οικονομικών μεταναστών Η μεγάλη φορολογία για τις επιχειρήσεις 9,6 12,9 27,6 22,6 21,4 18,2 Άλλο 4,1 Τίποτα από τα παραπάνω 0,5 0,

42 Πιστεύετε ότι, σήμερα, οι νέοι Έλληνες θα δέχονταν να κάνουν τις δουλειές που κάνουν οι μετανάστες; Σίγουρα όχι 19,5% 0,9% Σίγουρα ναι 7,1% Μάλλον ναι 24,1% Μάλλον όχι 48,4%

43 Πότε πιστεύετε ότι θα βγει η Ελλάδα από την κρίση; Σε 1 χρόνο 1,2 Σε 2-3 χρόνια 12,1 Σε 4-5 χρόνια 24,1 Σε 6-10 χρόνια 26,4 Σε περισσότερο από 10 χρόνια 22,6 Ποτέ 9,9 3,

44 Εάνσαςδινότανηευκαιρία, θα φεύγατε από την Ελλάδα; Όχι 20,2% 6,2% Ναι 73,6%

45 Έχετε ήδη κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις για να φύγετε; (αναζήτηση εργασίας, εκπαιδευτικού προγράμματος, κατοικίας κ.λ.π) 0,4% Ναι 42,0% Όχι 57,6%

46 Για ποιόν λόγο δεν θα φεύγατε από την Ελλάδα; έως 2 επιλογές Βάση: Όσοι απάντησαν ότι δεν θα φεύγανε από την Ελλάδα Δεν θα μπορούσατε να ζήσετε μακριά από τον τόπο σας, την οικογένεια, τους φίλους 68,2 Δεν σας ενδιαφέρει να ζήσετε αλλού 44,0 Δεν θα μπορούσατε να ζήσετε σε άλλο κλίμα πλην αυτό της Ελλάδας 18,9 Δεν ξέρετε πού και σε ποιόν να απευθυνθείτε για δουλειά Θα θέλατε να φύγετε, αλλά έχετε ανελαστικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα Δεν έχετε τα απαραίτητα εφόδια για να φύγετε (γ λώσσες, κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία κ.λ.π ) Δεν έχετε το απαραίτητο κεφάλαιο για το ταξίδι και την πρώτη εγκατάσταση Άλλο 7,8 7,4 4,9 3,8 7,0 0,

47 Για ποιόν λόγο θα φεύγατε από την Ελλάδα; έως 2 επιλογές Βάση: Όσοι απάντησαν ότι θα φεύγανε από την Ελλάδα Για να έχετε καλύτερη ποιότητα ζωής συν ολικά 66,4 Για να βρείτε μια καλή δουλειά 44,7 Για να απολαμβάνετε π ερισσότερη αξιοκρατία στην προσωπική σας ανέλιξη 32,6 Για να απολαμβάνετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του Κράτους 20,9 Για να κάνετε ή να συν εχ ίσετε τις σπ ουδές σας 12,6 Για να γνωρίσετε έναν άλλον τρόπο ζωής 5,6 Για να βρείτε την οικογένειά σας- τους φίλους σας Άλλο 0,5 1,7 0,

48 Που θα θέλατε να πάτε; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι θα φεύγανε από την Ελλάδα Σε μια άλλη δυτική χώρα (ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία, Αυστραλία κλπ) 78,4 Σε μια χώρα που είναι ανερχόμενη δύν αμη (Κίν α, Ινδία, Ρωσία, Βραζιλία, Μεξικό, Αραβικά Εμιράτα κλπ) 8,3 Σε μια χώρα των Βαλκανίων (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία κ.λ.π ) 1,5 Δεν έχετε ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποια χώρα 10,5 1,

49 Κατά την άποψή σας, ποια από τα παρακάτω προσόντα χρειάζεται να διαθέτει κανείς σήμερα ώστε να μπορέσει να προοδεύσει επαγγελματικά σε κάποια χώρα του εξωτερικού; έως 2 επιλογές Επιστημονική επάρκεια 52,5 Γνώση ξένης γλώσσας 46,9 Φιλοδοξία Καλή γενική μόρφωση Επαγγελματική εμπειρία ή/ και γνώση των επιχειρήσεων Γνώσει ς νέων τεχνολογιών 26,3 25,1 21,4 18,9 Ωραία εμφάνιση Άλλο 1,2 1,7 0,

50 Εσείς προσωπικά διαθέτετε τα παρακάτω προσόντα; Ναι Όχι Όρεξη για δουλειά 97,8 1,5 0,7 Καλή γενική μόρφωση 97,0 2,2 0,8 Γν ώση ξένης γλώσσας 94,0 5,2 0,8 Γν ώσεις νέων τεχ νολογιών 82,6 14,5 2,9 Επιστημονική επάρκεια 75,5 20,4 4,1 Επαγγελματική εμπειρία ή και γνώση των επιχειρήσεων 65,0 31,3 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

51 Εάν σας ετίθετο το δίλλημα να επιλέξετε μεταξύ μια μόνιμης θέσης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και μιας θέσης εργασίας με προοπτικές μιας καλής καριέρας στο εξωτερικό με καλύτερες αποδοχές εσείς τι θα επιλέγατε; 5,4% Μια μόνιμη θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα 39,4% Μια θέση εργασίας με προοπτικές καλής καριέρας και καλές αποδοχές στο εξωτερικό 55,2%

52 Εάν σας ετίθετο το δίλλημα να επιλέξετε μεταξύ μια μόνιμης θέσης εργασίας στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και μιας θέσης εργασίας με προοπτικές μιας καλής καριέρας στο εξωτερικό με καλύτερες αποδοχές εσείς τι θα επιλέγατε; 5,9% Μια μόνιμη θέση εργασίας στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα 33,4% Μια θέση εργασίας με προοπτικές καλής καρριέρας και καλές αποδοχές στο εξωτερικό 60,7%

53 Ανεξάρτητα από το τι ισχύει σήμερα, εσείς με ποιο επίπεδο αποδοχών θα ήσασταν ικανοποιημένος σύμφωνα και με τα προσόντα που διαθέτετε; 700 έως 1000 ευρώ το μήνα 3,5 Έως 1500 ευρώ το μήνα 27, έως 3000 ευρώ το μήνα 49, έως 5000 ευρώ το μήνα 15,0 Πάνω από 5000 ευρώ το μήνα 3,7 0,

54 Εάν σας προσφέρονταν μια εργασία στο εξωτερικό σε ποιο επίπεδο αμοιβών θα την αποδεχόσασταν; 700 έως 1000 ευρώ το μήνα 0,8 Έως 1500 ευρώ το μήνα 6, έως 3000 ευρώ το μήνα 37, έως 5000 ευρώ το μήνα 33,5 Πάνω από 5000 ευρώ το μήνα 15,3 Δεν θα πήγαινα σε καμμία περίπτωση στο εξωτερικό 4,7 1,

55 Εάν αποφασίσετε να μεταναστεύσετε θα πάτε σε μία χώρα που: Μου προσφέρει τις καλύτερες δυν ατές ευκαιρίες για να ανοίξω τη δική μου δουλειά και να εκπληρώσω το όνειρο μου 16,7 Μου προσφέρει τη δυν ατότητα υψηλών μισθών ανεξάρτητα με αυτό που έχω σχ εδιάσει να κάνω στην ζωή μου 33,2 Μου προσφέρει ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ασφάλειας 46,0 4,

56 Τη δεκαετία του '60 υπήρξε στη χώρα μας ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Εσείς πιστεύετε ότι τελικά το κύμα αυτό ωφέλησε ή έβλαψε την ελληνική οικονομία; Την έβλαψε 5,2% 13,9% Την ωφέλησε 25,1% Μάλλον την έβλαψε 21,7% Μάλλον την ωφέ λησε 34,2%

57 Πιστεύετε ότι οι μετανάστες αυτοί και οι οικογένειές τους ωφελήθηκαν ή ζημιώθηκαν; Ζημιώθηκαν 0,7% Μάλλον ζημιώθηκαν 2,7% 3,4% Μάλλον ωφελήθ ηκαν 42,5% Ωφελήθηκαν 50,7%

58 Σε περίπτωση που θα μεταναστεύατε και θα βρίσκατε μια καλή εργασία στο εξωτερικό, θα το κάνατε για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποκτήσετε εργασιακή και επαγγελματική εμπειρία, ή θα επιδιώκατε να κάνετε στο εξωτερικό μια καλή καριέρα; 8,4% Θα το έκανα για μικρό διάστημα για να αποκτήσω εργασιακή και επαγγελματική εμπειρία 32,4% Θα επεδίωκα πιο μόνιμη καριέρα στο εξωτερικό 59,2%

59 Σε περίπτωση που ανακοινώνατε στους γονείς σας την πιθανότητα μετανάστευσης για να εργασθείτε στο εξωτερικό ποια πιστεύετε θα ήταν η αντίδρασή τους; Θα προσπαθούσαν να με εμποδίσουν 10,5 Δεν θα τους άρεσε αλλά θα το δέχονταν 68,8 Θα προσπαθούσαν να με απ οτρέψ ουν 15,8 4,

60 Έχετε στο συγγενικό σας περιβάλλον άτομα με εμπειρία μετανάστευσης σήμεραήστοπαρελθόν Όχι 32,5% Δεν απαντώ 0,5% Ναι σήμερα έχω συγγενείς μετανάστες 39,9% Ναι έχω συγγενείς που ήταν μετανάστες στο παρελθόν 27,1%

61 Στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί κάποιες απόψεις για τη μετανάστευση, θα σας τις αναφέρω και θα ήθελα να μου πείτε για κάθε μια από αυτές αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε Συμφωνώ + Μάλλον συμφωνώ Μάλλον διαφωνώ + Διαφωνώ Οι έλληνες της ξενιτειάς είναι 2 φορές Έλληνες 55,2 37,9 6,9 Πατρίδα μου νιώθω τη χώρα που μπορώ να εργασθώ και να ζήσω αξιοπρεπώς 53,0 45,8 1,3 Η μετανάστευση είναι κατάρα 26,4 67,4 6,3 Η μετανάστευση είναι ευλογία 17,2 75,5 7,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62 Κατά την άποψή σας, έχειαρχίσεινααναπτύσσεταιστηνελλάδα ένα νέο μεταναστευτικό ρεύμα αντίστοιχο με εκείνο της δεκαετίας του '60; Όχι 8,6% 4,2% Ναι 12,8% Μάλλον όχι 32,3% Μάλλον ναι 42,1%

63 Πιστεύετε ότι ο πολιτικός κόσμος θα μπορέσει να εμποδίσει το να στερηθεί η Ελλάδα το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό της τα επόμενα χρόνια; Όχι 36,6% 3,6% Ναι 5,8% Μάλλον ναι 10,4% Μάλλον όχι 43,5%

64 Τους τελευταίους μήνες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις προοπτικές εξόδου της Ελλάδας από την κρίση. Κατά την άποψή σας, οι λύσεις που προτείνονται λαμβάνουν υπόψη τη γενιά σας και το μέλλον της ή νιώθετε ότι σας αγνοούν ; 3,8% Η συζήτηση λαμβάνει υπόψη το μέλλον των νέων ανθ ρώπ ων 10,0% Νιώθω ότι μας αγνοούν 86,2%

65 Κρίνοντας συνολικά την αντίδραση του πολιτικού κόσμου της χώρας απέναντι στην κρίση, θα λέγατε ότι: 2,1% Οι πολιτικοί έχουν αναλάβει δράση για να αλλάξουν την ελληνική κοινωνία 8,8% Οι πολιτικοί μιλούν πολύ, αλλά δεν κάνουν και πολλά πράγματα 89,1%

66 Και όσον αφορά στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, στους 7 μήνες ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, θα λέγατε ότι τα μέτρα που έχουν λάβει για να βγει η χώρα από την κρίση είναι: 10,8% Προς τη σωστή κατεύθυνση 36,5% Προς τη λάθος κατεύθυνση 52,7%

67 Εσείς προσωπικά, ποιόν από τους παρακάτω εμπιστεύεστε περισσότερο για την προάσπιση των συμφερόντων της γενιάς σας; έως 2 επιλογές Εσάς τον ίδιο (την ίδια) 55,6 Τις κοινότητες που δημιουργούνται στο διαδίκτυο Τις Μη κυβερνητικές Οργανώσεις 12,3 19,8 Τις επιχειρήσεις 8,0 Τα συνδικάτα Τις φοιτητικές παρατάξεις Τα κόμματα Τους πολιτικούς Τα ΜΜΕ 4,4 1,7 1,3 1,3 0,8 Κανέναν 39,3 2,

68 Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει ο δημόσιος διάλογος για την ατζέντα των σκανδάλων και της κάθαρσης στην ανάπτυξη της οικονομίας μας; Καθόλου 27,5% 1,5% Πολύ 13,8% Αρκετά 26,1% Λίγο 31,1%

69 Τι πιστεύετε ότι έχει στοιχίσει περισσότερο οικονομικά στην χώρα μας η αναποτελεσματικότητα ή η διαφθορά του δημόσιου τομέα; Η αναποτελεσματικ ότητα 25,7% 1,2% Η διαφθορά 73,1%

70 Το μνημόνιο που έχει υπογράψει η χώρα μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την έξοδο της οικονομίας μας από την κρίση; 10,4% Ναι 11,7% Όχι 77,9%

71 Πέρα από τις συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς πιστεύετε ότι η Ελλάδα διαθέτει αυτή την στιγμή το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο; 4,8% Έχ ουμε αναπτυξιακό σχ έδιο 6,9% Δεν έχουμε αναπτυξιακό σχ έδιο 88,3%

72 Κατά την άποψή σας, οι νέοι άνθρωποι της χώρας θα πρέπει να οργανώσουν πρωτοβουλίες ή να φτιάξουν νέες οργανώσεις που θα τους εκπροσωπούν και θα υπερασπίζονται τα δικαιώματα τους; Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και θα ήταν χρήσιμο 67,9 Όχι, υπάρχουν ήδη αρκετοί τέτοιοι φορείς 13,4 Όχι, δεν θα χρησίμευε σε τίποτα 14,0 4,

73 Ποια ή ποιες από τις παρακάτω δράσεις πιστεύετε ότι είναι πιο αποτελεσματικές για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των νέων; έως 3 επιλογές Άσκηση δικαιώματος ψήφου Υπογραφή ψηφίσματος, διαμαρτυρίας κ. λ.π. 39,4 48,4 Συμμετοχή σε διαδήλωση-πορεία Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες 26,0 24,7 Συμμετοχή σε απεργίες Συ μμετοχή σε εκπομπές λόγου στην τηλεόραση Συμμετοχή σε κάποια Μη κυβερνητική Οργάνωση 17,3 16,4 15,9 Συμμετοχή ως μέλος ή φίλος σε κάποιο πολιτικό κόμμα 8,1 Συμμετοχή σε κάποιο συνδικάτο Καταλήψεις (σχολείων, πανεπιστημίων, δημοσίων κτιρίων, εθνικών δρόμων) Καταστροφές ή άλλες βίαιες ενέργειες (βιτρίνες, γκαζάκια, βόμβες κ. λ.π) Επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας 5,1 3,7 1,8 0,7 Έξοδος από τη χώρα 23,7 7,

74 Η δράση των κουκουλοφόρων στα μεγάλα αστικά κέντρα με αφορμή κάθε κινητοποίηση είναι σχεδόν παγιωμένη και αποκορύφωμά της ήταν η δολοφονία των τριών νέων εργαζομένων στην τράπεζα Marfin. Εσείς προσωπικά, όταν ακούτε κάποια είδηση που αφορά σε επιθέσεις από ομάδες κουκουλοφόρων πώς αντιδράτε; Θυμών ετε με τους αυτουργούς και ζητάτε μέτρα καταστολής γιατί δεν πάει άλλο 39,8 Θυμών ετε με το Κράτος που αδυνατεί να αν τιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα 48,0 Δείχνετε κατανόηση/ανοχή γιατί οι κουκουλοφόροι είναι οι μόνοι που δεν φταίνε Έχετε αισθήματα υποστήριξης προς τις ομάδες αυτές γιατί στρέφον ται κατά της κοινωνικής αδικίας 3,0 3,5 5,

75 Ποιο πολιτικό κόμμα πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στους νέους; Το ΠΑΣΟΚ 8,9 Η Νέα Δημοκρατία 4,0 Το ΚΚΕ 3,5 Το ΛΑΟΣ 2,0 Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,4 Άλλο 1,2 Κανένα 71,8 2,

76 Τέλος, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 5 όπου το 1 σημαίνει "διαφωνώ απόλυτα" και το 5 "συμφωνώ απόλυτα", θα ήθελα να σημειώσετε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις που αφορούν στην πολιτική ζωή της χώρας: 1= διαφωνώ απόλυτα = συμφωνώ απόλυτα 0= Στα περισσότερα θέματα οι κυβερνήσεις ενεργούν με γνώμονα το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον Ορισμένες φορές η πολιτική φαίνεται τόσο μπερδεμένη που ένα άτομο σαν κι εμένα δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίν ει πραγματικά. Οι περισσότεροι βουλευτές και πολιτικοί εμπλέκονται στην δημόσια ζωή με καθαρά ιδιοτελή κίνητρα Άνθρωποι σαν κι εμένα δεν έχουν καμιά επιρροή στο τι κάνει η κυβέρνηση 1,6 40,6 37,4 15,3 4,7 0,4 28,4 19,3 18,6 14,1 18,5 1,1 15,2 8,6 8,7 18,3 48,6 0,6 8,7 10,5 20,1 15,9 43,3 1,5 Τα κόμματα ενδιαφέρονται μόνο για τη ψήφο των πολιτών και όχ ι για τη γνώμη τους 3,8 2,9 8,2 22,4 62,3 0,3 Υπ άρχ ει μεγάλη διαφθορά στη δημόσια ζωή της χώρας μας 0,4 1,1 1,4 9,2 87,9 0,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

77 Έχετε κάνει τις σπουδές σας ή μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι έχουν πτυχίο ΤΕΙ, ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό Ναι 34,8% Όχι 65,2%

78 Μιλάτε ξένες γλώσσες σε βαθμό που να μπορείτε να συμμετάσχετε άνετα σε μια συζήτηση και αν ναι, ποιες; Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά Ρωσικά Τουρκικά Αραβικά Κινέζικα Άλλη Καμία 1,1 0,9 0,4 0,3 2,5 2,4 0,7 7,1 11,4 16,5 23,8 95,

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Top Mage Advertising Έρευνα για βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι;

Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Η κατάσταση των νέων στην ελληνική αγορά εργασίας - Τι θα συμβεί, εάν δε συμβεί κάτι; ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Nοέμβριος 2014 Περίπου ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Η ανάκτηση της λαϊκής μας κυριαρχίας, η αποκατάσταση του ισότιμου ρόλου της χώρας μας στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μια ευκαιρία και μια πρόκληση Η μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Το εγχειρίδιο αυτό καθώς και άλλες συνοπτικές, σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την ΕΕ διατίθενται επιγραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 80 ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ και ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ; Μία σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη και επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 1. Προετοιµασία για τη Συνέντευξη 2. Συνηθισµένες Ερωτήσεις Συνεντεύξεων 3. Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» των Συνεντεύξεων Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Πριν τη συνέντευξη,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Β. Εύρεση και Πρόσληψη Προσωπικού. Προσέλκυση Υποψηφίων Διαδικασία Συνέντευξης. - Το Βιογραφικό Σημείωμα

Περιγραφή Θέσης Εργασίας. Β. Εύρεση και Πρόσληψη Προσωπικού. Προσέλκυση Υποψηφίων Διαδικασία Συνέντευξης. - Το Βιογραφικό Σημείωμα Το δυναμικό των επιχειρήσεων είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων παρουσιάζει σημαντικά θέματα στην ανάλυση και λειτουργία των εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα