ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήµονας Βαθµίδα: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Δ Βαθµίδας Γνωστικό Αντικείµενο: Εφαρµοσµένη Ανάλυση Μεταναστευτικής Πολιτικής Επικοινωνία Γραφείο: 5.8 Τηλέφωνο: (+30) Σελίδα στο Academia.edu: https://ekke.academia.edu/angelotramountanis Σελίδα στο ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/angelo_tramountanis Απασχόληση 2/ παρούσα ηµέρα: Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Δ Βαθµίδας 1/2011-2/2012: Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) - Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Δ Βαθµίδας 12/ παρούσα ηµέρα: Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Καταπολέµησης των Διακρίσεων 03/ παρούσα ηµέρα: Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στο Εθνικό Εσωτερικό Δίκτυο Μετανάστευσης (EMN) 12/ παρούσα ηµέρα: Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) - Επιστηµονικός Συνεργάτης - 1 -

2 Σπουδές παρούσα ηµέρα. Υπ. Διδάκτωρ, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Τµήµα Κοινωνιολογίας. Τίτλος Διατριβής: Μουσουλµάνοι µετανάστες στην Ελλάδα και θρησκευτικές διακρίσεις Μεταπτυχιακός Τίτλος στις Μεταναστευτικές Σπουδές (MA in Migration Studies), Πανεπιστήµιο του Σάσσεξ, Ηνωµένο Βασίλειο Πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης, Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τοµείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Μεταναστευτική πολιτική, ενσωµάτωση µεταναστών, µετανάστευση και ασφάλεια (securitization of migration), Ισλάµ, διεθνείς σχέσεις. Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα Χρονική Περίοδος 04/ παρούσα ηµέρα 04/ / / / / / / /2013 Περιγραφή Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος της Επιτροπής Διαχείρισης (Management Committee) της Δράσης COST IS ADAPT - Adapting European health systems to diversity, χρηµατοδοτούµενο από το Πρόγραµµα Horizon 2020 προγράµµατος «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας µεταξύ εκπροσώπων κρατών-µελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών προγράµµατος «Καταπολέµηση των διακρίσεων στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας: γυναίκες, νέοι Ροµά και µουσουλµάνοι µετανάστες», χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραµµα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. προγράµµατος «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήµο Νέας Σµύρνης», χρηµατοδοτούµενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Προγράµµατα ΤΟΠΣΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. προγράµµατος «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-µελών της Μεσογείου, που αντιµετωπίζουν ανάλογες µε την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά µε την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών - 2 -

3 Χρονική Περίοδος 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2011 Περιγραφή προγράµµατος «Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη µετανάστευση σε σηµαντικά και σχετικά µε την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.)», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών προγράµµατος «Χαρτογράφηση των υφιστάµενων δοµών που παρέχουν υπηρεσίες ένταξης σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών στην ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δοµές», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του προγράµµατος «Ετήσια Έκθεση Αναφοράς για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 2012», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (EMN). προγράµµατος «Καταπολέµηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας», χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραµµα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. προγράµµατος «Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής» Υποέργο Ε. Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στ. Ελλάδα», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών προγράµµατος «Αποτίµηση των αποτελεσµάτων της επιµόρφωσης σε φορείς του δηµοσίου - Προϊστάµενοι Διεύθυνσης, Προϊστάµενοι Γραφείου», χρηµατοδοτούµενο από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). του προγράµµατος «Σύγχρονες και διαχρονικές τάσεις της Αραβικής Μετανάστευσης προς την Ευρώπη», χρηµατοδοτούµενο από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου Αθηνών προγράµµατος «Ενσωµάτωση της δεύτερης γενιάς µεταναστών στην ελληνική κοινωνία», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών προγράµµατος «Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδηµιολογία της εξάρτησης µεταξύ µεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών - 3 -

4 Χρονική Περίοδος 12/ / / / / / / /2008 & 07/ / / / / / / /2004 Περιγραφή προγράµµατος «Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέµησης των Διακρίσεων», χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραµµα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης του προγράµµατος «Καθορισµός δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία», χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του προγράµµατος «Ο ρόλος των δικτύων στην πορεία του ασύλου», χρηµατοδοτούµενο από τη Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL του προγράµµατος «Επαναπατρισµός Αιτούντων Άσυλο και Διεθνής Αναπτυξιακή Βοήθεια», χρηµατοδοτούµενο από τη Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL του προγράµµατος «Γεωγραφική κατανοµή και διαχωρισµός: η περίπτωση των Ποντίων και Αλβανών στην Αθήνα», χρηµατοδοτούµενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) - Πυθαγόρας Ι του προγράµµατος «Η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των αιτούντων άσυλο µε απορριφθείσα αίτηση», χρηµατοδοτούµενο από τη Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL του προγράµµατος «Αλλογενείς και αλλοδαποί φοιτητές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών», χρηµατοδοτούµενο από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου Αθηνών Δηµοσιεύσεις Άρθρα σε συλλογικό τόµο Μπαλούρδος, Δ., Τραµουντάνης, Α., 2015, Η στατιστική ανάλυση στην κοινωνική έρευνα: Εισαγωγή στο Φελλάς, Κ. Ν., Μπαλούρδος, Δ., (επιµ.) Κοινωνία και Έρευνα: Σύγχρονες Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι, Παπαζήσης, Αθήνα Tramountanis, A., Chrysakis, M., Balourdos, D., 2014, The integration of second generation immigrants in Greece: Educational and employment aspects, στο Fouskas, T. and Tsevrenis, V. (Eds.), Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization (EPLO), Athens

5 Tramountanis, A. Spyropoulou, N., 2014, The state of art regarding discriminations of social vulnerable groups in the Greek labour market: results from focus group discussions, στο Balourdos, D. et al (eds) Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market, Papazisis, Athens Σπυροπούλου, Ν., Τραµουντάνης, Α., 2014, Η κατάσταση στην αγορά εργασίας όσον αφορά στις διακρίσεις σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες: αποτελέσµατα από οµαδικά εστιασµένες συνεντεύξεις, στο Μπαλούρδος, Δ., κ.α. (επιµ), Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα Τραµουντάνης, Α., 2014 (υπό έκδοση), Διαστάσεις της Ισλαµοφοβίας στην Ευρώπη, στο Κόντης, Α., (επιµ), Σύγχρονες και διαχρονικές τάσεις της αραβικής µετανάστευσης προς την Ευρώπη, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. Χρυσάκης, Μ., Μπαλούρδος, Δ., Τραµουντάνης, Α., 2012, "Συµµετοχή των µεταναστών δεύτερης γενιάς στο εκπαιδευτικό σύστηµα και ένταξη στην αγορά εργασίας", σελ , στο Μουρίκη, Α., Μπαλούρδος, Α., (κ.α.) (επιµ.) "Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2012: Όψεις της Κρίσης", Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα Balourdos D., Mouriki A., (eds) (2012), Combating Discrimination in Greece. State of the art, Challenges and policy interventions, National Centre for Social Research, Papazisis Publishers, Athens Μπαλούρδος, Δ., Χρυσάκης, Μ., (επιµ), 2012, Καταπολέµηση των Διακρίσεων. Τάσεις - Προκλήσεις - Πολιτικές, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα Επιµέλειες Βιβλίων Balourdos, D., Chrysakis, M., Sarris, N., Tramountanis, A., Tsantila, K., (eds), 2014, Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market, Papazisis - National Centre for Social Research, Athens Μπαλούρδος, Δ., Χρυσάκης, Μ., Σαρρής, Ν., Τραµουντάνης Α., (επιµ), 2014, Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες (ΕΚΟ) και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, Εκδόσεις Παπαζήσης - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα Ηλεκτρονικές Δηµοσιεύσεις Τραµουντάνης, Α. (2015) Book Review: The Securitization of Migration and Refugee Women. Διαθέσιµο στο: Κόντης, Α., Παπακωνσταντής, Μ., Σαµπατάκου, Ε.-Α., Μπουσίου, Α., Τραµουντάνης, Α., 2013, Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, Εργαστήριο - 5 -

6 Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. "Η κληρονοµιά µιας δεκαετίας: Διασυνδέοντας τη µετανάστευση µε την ασφάλεια µετά την 11/9", Μετανάστευσης Επίκαιρα, Τεύχος 3, Οκτώβριος 2011 Ερευνητικές Εκθέσεις Πεχλιβανίδης, Η., Μεσσάρης, Δ., Μπαλούρδος, Δ., Τσίγκανου Ι., Σταθοπούλου Θ., Ηλιού Α., Σπυροπούλου Ν., Τραµουντάνης Ά., 2012, Έκθεση αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης στη δηµόσια διοίκηση (Β' Εξάµηνο 2011), Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Αθήνα Συµµετοχή σε Συνέδρια / Ηµερίδες / Workshop Παρουσίαση µε θέµα Η επιχειρηµατικότητα ως αντίδοτο της κρίσης: Η περίπτωση των µεταναστών της Αθήνας, στο συνέδριο Migration, Crisis and Rights: Challenges and Opportunities for Greece and Europe, New York College και Επιστηµονικός Όµιλος Νέων Πολιτικών Επιστηµόνων (ΕΟΝΕΠΕ), Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Policies on Migration and Diversity. Case Study: Greece στη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας 5 (Policies on Migration and Diversity), της Δράσης COST IS ADAPT - Adapting European health systems to diversity, Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ, Ολλανδία Συµµετοχή στη συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης and της Οµάδας Εργασίας 1 της Δράσης COST IS ADAPT - Adapting European health systems to diversity, Palau Macaya, Βαρκελώνη, Ισπανία Παρουσίαση µε θέµα Ζητήµατα ένταξης της δεύτερης γενιάς µεταναστευτικής προέλευσης, στο συνέδριο Οι πολιτικές ένταξης των µεταναστών στην Ελλάδα: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτελέσµατα, διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Η ενσωµάτωση των µεταναστών δεύτερης γενιάς στην Αθήνα: διαστάσεις της εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, στο συνέδριο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Αθήνας, διοργάνωση Δήµος Αθηναίων και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα Συµµετοχή στη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Δράσης COST IS ADAPT - Adapting European health systems to diversity, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα The economic crisis impact on immigration: case study on employed and unemployed Muslim immigrants in Athens, στο πανευρωπαϊκό - 6 -

7 συνέδριο µε τίτλο DCSCRN Interim Conference 2014: Disasters, Conflicts and Social Crises: Causes, Impacts and Responses, Ρέθυµνο, Κρήτη Παρουσίαση µε θέµα Η δεύτερη γενιά µεταναστών στην Ελλάδα: Αποτελέσµατα έρευνας πεδίου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ηµερίδας Έρευνα για την κοινωνική ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών: Ανταλλαγές και Προβληµατισµοί, 1 η Συνάντηση Εργασίας του Μεσογειακού Δικτύου για την Ενσωµάτωση των Μεταναστών, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Οι διακρίσεις στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας: Παρουσίαση αποτελεσµάτων από την έρευνα πεδίου σε Μουσουλµάνους µετανάστες, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ηµερίδας Καταπολέµηση των διακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας: Γυναίκες και νέοι Ροµά και Μουσουλµάνοι Μετανάστες, Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Συνδέοντας την εκπαίδευση µε την απασχόληση: Η περίπτωση των µεταναστών δεύτερης γενιάς, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ηµερίδας Κρίσιµα ζητήµατα µετανάστευσης και µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα της κρίσης, 24 ο Πολυσυνέδριο MoneyShow, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα Συντονισµός συνεδρίας µε θέµα Κράτος και κοινωνική ένταξη µεταναστών, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ηµερίδας Δοµές και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελληνική Κοινωνία: Χαρτογραφώντας το πεδίο. Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη µετανάστευση σε σηµαντικά και σχετικά µε την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση κ.λπ.): Παρουσίαση Προγράµµατος, στο πλαίσιο της ηµερίδας Μετα-ανάλυση ερευνών για την κοινωνική ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην ελληνική κοινωνία, Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Εισήγηση επί των Προτάσεων Πολιτικής, στην ηµερίδα µε θέµα Έρευνα για τις µορφές κοινωνικού αποκλεισµού στις πυρόπληκτες περιοχές του Νοµού Ηλείας, Πύργος, Ηλεία Παρουσίαση µε θέµα Ενσωµάτωση της δεύτερης γενιάς µεταναστών στην ελληνική κοινωνία: Αποτελέσµατα ερευνητικού προγράµµατος, στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Δηµοσίου Δικαίου (EPLO) µε θέµα Ο µετέωρος βηµατισµός της µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα της κρίσης, 17-18/01/2013, Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα Immigrant drug users in Greece: an empirical study, (συνεργασία µε Μίχα Κατερίνα και Σπυροπούλου Ναταλία), στο 23o ετήσιο - 7 -

8 πανευρωπαϊκό συνέδριο της European Society for Social Drug Research (ESSD), , Αθήνα Παρουσίαση µε θέµα "Παρατηρητήριο Καταπολέµησης των Διακρίσεων: ", στα πλαίσια Workshop του Δικτύου Κοινωνικο-οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (SEN) στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων Παρουσίαση µε θέµα "Οι µετανάστες ως υποκείµενα διακρίσεων", σε Σεµινάριο Επιµόρφωσης Εργασιακών Συµβούλων του ΟΑΕΔ, Θεσσαλονίκη Παρουσίαση µε θέµα Political self-placement, personal perception and personal characteristics formatting immigration attitudes in times of fiscal austerity (συνεργασία µε Ηλιού Κατερίνα), στο πανευρωπαϊκό συνέδριο µε τίτλο DSCRN INTERIM CONFERENCE: THE DEBT CRISIS IN THE EUROZONE (EZ): SOCIAL IMPACTS, September 2012, Μυτιλήνη Παρουσίαση µε θέµα "Ειδικά ζητήµατα ένταξης µεταναστών στην ελληνική κοινωνία", στη διηµερίδα µε τίτλο "Κοινωνικός αποκλεισµός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοµατισµός ή συνοχή; Ας συζητήσουµε (επιτέλους!)", Ιωάννινα Παρουσίαση µε θέµα "Ειδικά ζητήµατα ένταξης µεταναστών στην ελληνική κοινωνία", στη διηµερίδα µε τίτλο "Κοινωνικός αποκλεισµός ή ένταξη; Κοινωνικός αυτοµατισµός ή συνοχή; Ας συζητήσουµε (επιτέλους!)", Βόλος Παρουσίαση µε θέµα Μετανάστευση στην Ελλάδα: Μια αποτίµηση 20 ετών εµπειρίας, στα πλαίσια του Προγράµµατος Ξένοι στο ίδιο σχολείο. Αλλοδαποί µαθητές στην Ελλάδα, , του 1ου Πειραµατικού Λυκείου Αθήνας - Γενναδείου Παρουσίαση µε θέµα Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδηµιολογία της εξάρτησης µεταξύ µεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών (συνεργασία µε Μίχα Κατερίνα), στα πλαίσια παρουσίασης των αποτελεσµάτων του Ετησίου Προγράµµατος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Παρουσίαση µε θέµα «Μελέτη µε θέµα Ενσωµάτωση της Δεύτερης γενιάς µεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία» (συνεργασία µε Κόκκο Αλέξη, Κατσαβού Στέλλα και Μπέλλου Βαλεντίνα), στα πλαίσια παρουσίασης των αποτελεσµάτων του Ετησίου Προγράµµατος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης Παρουσίαση µε θέµα "Παρουσίαση του Παρατηρητηρίου Καταπολέµησης των Διακρίσεων", στα πλαίσια Workshop του Δικτύου Κοινωνικοοικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (SEN) στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων Εισήγηση µε θέµα: Μετανάστευση: Μια συνεχής πρόκληση (συνεργασία µε Τζωρτζοπούλου Μαρία), σε Επιµορφωτική Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Αθήνα Συντονιστής συνεδρίας µε θέµα: «Καλές Πρακτικές εθελοντικής εργασίας για/ και µαζί µε τους µετανάστες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες: ποιες είναι οι - 8 -

9 προϋποθέσεις που απαιτούνται;», η οποία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια Πανευρωπαϊκής Διάσκεψης µε θέµα: «Καλές πρακτικές ως προς τον εθελοντισµό για την ενδυνάµωση των Μεταναστών», Διοργάνωση: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Αθήνα. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά: Άριστα, Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge. Ιταλικά: Καλά, Επίπεδο Celi 3, Universita per Stranieri di Perugia Γνώσεις Υπολογιστών Άριστη γνώση MacOS X, Microsoft Office Suite, Microsoft Windows. Άριστη γνώση Στατιστικών Προγραµµάτων: IBM SPSS 22, Minitab 16. Άριστη γνώση Προγραµµάτων Διαχείρισης Έργων: MS Project Επιµέλειες εντύπων παρούσα ηµέρα. Επιµέλεια του Τριµηνιαίου Δελτίου: Μετανάστευσης Επίκαιρα, το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) παρούσα ηµέρα. Επιµέλεια του Δελτίου: Καταπολέµηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα, το οποίο εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Καταπολέµησης των Διακρίσεων. Δια βίου µάθηση Συµµετοχή στο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Η πρακτική της διαπραγµάτευσης το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Συµµετοχή στο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ευρώπη 2020: Στρατηγική για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Συµµετοχή στο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Στατιστική Συµπερασµατολογία µε Στατιστικά Πακέτα, το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Συµµετοχή στο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο ρόλος της Δηµόσιας Διοίκησης στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών, το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) - 9 -

10 Λοιπές Δραστηριότητες 08/ παρούσα ηµέρα. Υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρακτική άσκηση στο Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Μουρίκη. Ειδικότητα Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Α βαθμίδα

Αλίκη Μουρίκη. Ειδικότητα Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Α βαθμίδα Αλίκη Μουρίκη Ειδικότητα Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα: Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Α βαθμίδα Επικοινωνία Γραφείο 5-4, τηλ. 210-7491 703, e-mail: amour@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Σχολή Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Φαγαδάκη. Μεταπτυχιακές σπουδές: (1986 1987) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Παρασκευή Φαγαδάκη. Μεταπτυχιακές σπουδές: (1986 1987) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Παρασκευή Φαγαδάκη Πολιτικός Επιστήμονας Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 8.7., τηλ. 210-7491676, e-mail efagad@ekke.gr, Σπουδές Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: (1979 1984) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo

Αμαλία Φραγκίσκου. Photo Αμαλία Φραγκίσκου Photo Νομικός - Επικοινωνιολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 117, τηλ. 210-7491625, e-mail afrangi@ekke.gr Σπουδές Τίτλοι Σπουδών Άλλες σπουδές Master

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Πολιτική Κουλτούρα, Πολιτική Συμπεριφορά, Έμφυλες σχέσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Πολιτική Κουλτούρα, Πολιτική Συμπεριφορά, Έμφυλες σχέσεις ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μανίνα Κακεπάκη MA, Ph.D. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52 Αθήνα τηλέφωνο: 210 7491613 e-mail: mkakepaki@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ. Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke. ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Ειδικότητα:Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γραφείο 6.3 Τηλ:( +30) 210 7491660 e-mail:theosta@ekke.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1991 Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορική Κοινωνιολογία. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομολόγος- κοινωνιολόγος Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Οικονομολόγος- κοινωνιολόγος Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Μαρία Κετσετζοπούλου Οικονομολόγος- κοινωνιολόγος Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Επικοινωνία Διεύθυνση εργασίας : Κρατίνου 9 και Αθηνάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιουνίου 1975 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο τέκνα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2003-2004 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΙΟΥ Διεύθυνση Ηλία Βενέζη 2, 81 100, Μυτιλήνη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +302251021593 Κινητό: +306984295295 Φαξ --- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2003 ΔΙΔΑΚΤΩΡ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2003 ΔΙΔΑΚΤΩΡ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ONOMA : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ EΠΩNYMO : ΔΗΜΟΥΛΑΣ ONOMA ΠATPOΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ HMEPOMHNIA ΓENNHΣHΣ : 09/04/1966- Τρίκαλα Θεσσαλίας ΔIEYΘYNΣH KATOIKIAΣ : Δωδεκανήσου 41, 132 31 Πετρούπολη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Παπαλιού. Νομικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας. Επικοινωνία. Γραφείο 5.2., τηλ. 210 7491669, e-mail opapaliou@ekke.gr.

Όλγα Παπαλιού. Νομικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας. Επικοινωνία. Γραφείο 5.2., τηλ. 210 7491669, e-mail opapaliou@ekke.gr. Όλγα Παπαλιού Νομικός Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.2., τηλ. 210 7491669, e-mail opapaliou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: (1972 1977) Νομική Σχολή (Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου

Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Όνομα Επώνυμο: Έμμυ Φρονίμου Εγκληματολόγος Ειδική Λειτουργική Επιστήμων Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 220, τηλ. 210-7491665, e-mail efronimou@ekke.gr Σπουδές - Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr

τηλ. 210-7491692 φαξ. 210-7489120 website: www.ekke.gr Αλίκη Μουρίκη amour@ekke.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 3/ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 «Κοινωνική Έρευνα και Κοινωνική Πολιτική» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕ Η παρούσα έκδοση καλύπτει τις δραστηριότητες του ΙΝΚΠΟ από τέλη Οκτωβρίου 2009 έως τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα