1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Α.Π.: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: όπως συνημμένος Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Πίνακας Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μπελιά Τηλέφωνα: Fax: Εγκύκλιος: 45 ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. ΣΧΕΤ.: Τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114 Α - 8/6/2006) 1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, η σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α., αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 1

2 σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του. 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης Το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δηλαδή αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. 3. Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. στοχεύει: στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους, στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, στην καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων, στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων, στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων, στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, στο συντονισμό των δομών του Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α., D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 2

3 στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου. 4. Η γενική διάρθρωση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτικά, στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος: Αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να καταγραφούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από αλλαγές ή εξελίξεις. Αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον του Ο.Τ.Α., προκειμένου να εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και οι αδυναμίες του στην οργάνωση και λειτουργία του, που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου ο Ο.Τ.Α. να ασκήσει το ρόλο του. Διατυπώνεται το όραμα, η στρατηγική και οι προτεραιότητές του, που στη συνέχεια εξειδικεύονται σε άξονες, μέτρα, δράσεις, προϋπολογισμούς, χρονοδιαγράμματα, κ.λπ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, επομένως, περιλαμβάνει δράσεις στους ακόλουθους τομείς: Για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης: Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (τεχνικές υποδομές και δίκτυα εξυπηρέτησης, προστασία και αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξία και πολεοδομία). Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του (παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική πολιτική, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση). D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 3

4 Για την οργανωτική - λειτουργική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α.: Οργάνωση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης (μεσοπρόθεσμος οικονομικός προγραμματισμός, παρακολούθηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση). Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός προσλήψεων, ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού, μηχανοργάνωση, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων). Τέλος, προβλέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με λοιπούς φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γειτονικοί Ο.Τ.Α.) και τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις). 5. Υπόχρεοι Ο.Τ.Α., χρόνος, όργανα, διαδικασία εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, που θα ισχύσει από τη νέα δημοτική και κοινοτική περίοδο, έχουν οι δήμοι με πληθυσμό άνω των κατοίκων, οι δήμοι πρωτευουσών νομών και οι δήμοι που προέρχονται από εθελούσια συνένωση. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των υπόχρεων Ο.Τ.Α., είτε με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., μετά από σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είτε, εκουσίως, με απόφαση του Ο.Τ.Α. (άρθρο 204 Κ.Δ.Κ.). Η εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους υπόχρεους Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής (άρθρο 205 Κ.Δ.Κ.). Σύμφωνα με τα άρθρα 206 και 207 του Κ.Δ.Κ., το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις Περιφέρειες θα D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 4

5 καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., ενώ η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης και τα αντίστοιχα όργανα θα καθορισθούν με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.. 6. Πρόγραμμα δράσης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της διαδικασίας και την υποστήριξη των υπόχρεων Ο.Τ.Α. στο νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν και στο πλαίσιο του στόχου για την ανάπτυξη στον ίδιο τον Ο.Τ.Α. ενός μηχανισμού και μιας διαδικασίας προγραμματισμού, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 206 και του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 207. Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης και αναγκών των υπόχρεων Ο.Τ.Α.. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των υπόχρεων Ο.Τ.Α. από πλευράς πόρων, προσωπικού, οργάνωσης και διαδικασιών προγραμματισμού. Η έρευνα θα στοχεύσει στην διαπίστωση της δυνατότητας των Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ομαδοποίηση των Ο.Τ.Α. με βάση τις ανάγκες υποστήριξης. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας θα γίνει ομαδοποίηση των Ο.Τ.Α. σε κατηγορίες, ανάλογα με τις ανάγκες, προκειμένου να προσαρμοστούν τα τεχνικά εργαλεία (προδιαγραφές, οδηγοί) και να καταστρωθούν τα συλλογικά προγράμματα υποστήριξης. Σύνταξη προδιαγραφών - οδηγών επιχειρησιακών προγραμμάτων, που θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εκπόνηση συστήματος δεικτών παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων αιρετών και στελεχών Ο.Τ.Α.. D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 5

6 Σχεδιασμός και οργάνωση των προγραμμάτων υποστήριξης. Τα προγράμματα θα σχεδιαστούν με βάση τόσο τη γεωγραφική διάσταση όσο και το επίπεδο ετοιμότητας των Ο.Τ.Α. και θα αφορούν εκείνους για τους οποίους θα διαπιστωθεί από την έρευνα αναγκών ότι χρήζουν υποστήριξης. Στόχος των προγραμμάτων υποστήριξης είναι η εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στους προαναφερόμενους Ο.Τ.Α. Σε πρώτη φάση, στους υπόχρεους Ο.Τ.Α. αποστέλλεται το συνημμένο ερωτηματολόγιο καταγραφής των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης από πλευράς δομών και διαδικασιών προγραμματισμού και τον καθορισμό των αναγκών υποστήριξής τους. Προκειμένου να οργανωθεί στο Υπουργείο ο υποστηρικτικός μηχανισμός, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιστραφούν τα ερωτηματολόγια συμπληρωμένα έως τις 15 Νοεμβρίου Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Συνημμένα: Ερωτηματολόγιο (Σελίδες 4) Κοινοποίηση: 1. Γραφεία Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 2. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης 5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 6

7 6. Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 7. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 8. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. 9. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. 10. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 11. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών (4 αντίγραφα) D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α/Α ΔΗΜΟΣ 1 Δοξάτου 2 Δράμας 3 Προσοτσάνης 4 Ελευθερούπολης 5 Θάσου 6 Καβάλας 7 Φιλίππων 8 Χρυσούπολης 9 Αλεξανδρούπολης 10 Διδυμοτείχου 11 Ορεστιάδος 12 Βιστωνίδος 13 Μύκης 14 Ξάνθης 15 Τοπείρου 16 Κομοτηνής 17 Αγίας Βαρβάρας Αθηνών 18 Αγίας Παρασκευής Αθηνών 19 Αγίου Δημητρίου Αθηνών 20 Αγίων Αναργύρων Αθηνών 21 Αθηναίων 22 Αιγάλεω 23 Αλίμου 24 Αμαρουσίου 25 Αργυρουπόλεως Αθηνών 26 Βριλησσίων 27 Βύρωνος 28 Γαλατσίου 29 Γλυφάδας 30 Δάφνης 31 Ελληνικού 32 Ζωγράφου 33 Ηλιουπόλεως 34 Ηρακλείου Αθηνών 35 Καισαριανής 36 Καλλιθέας Αθηνών 37 Καματερού D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 8

9 38 Κηφισιάς 39 Μελισσίων 40 Μεταμορφώσεως 41 Μοσχάτου 42 Νέας Ερυθραίας 43 Νέας Ιωνίας 44 Νέας Σμύρνης 45 Νέας Φιλαδελφείας 46 Νέας Χαλκηδόνος 47 Νέου Ψυχικού 48 Ιλίου 49 Παλαιού Φαλήρου 50 Παπάγου 51 Περιστερίου 52 Πετρουπόλεως 53 Πεύκης 54 Ταύρου 55 Υμηττού 56 Χαϊδαρίου 57 Χαλανδρίου 58 Χολαργού 59 Ψυχικού 60 Αρτέμιδος Ανατολικής Αττικής 61 Αχαρνών 62 Βάρης 63 Βούλας 64 Γέρακα 65 Καλυβίων Θορικού 66 Κερατέας 67 Κρωπίας 68 Λαυρεωτικής 69 Μαρκοπούλου Μεσογαίας 70 Νέας Μάκρης 71 Παιανίας 72 Παλλήνης Ανατολικής Αττικής 73 Ραφήνας 74 Σπάτων-Λούτσας 75 Ωρωπίων D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 9

10 76 Άνω Λιοσίων 77 Ασπροπύργου 78 Ελευσίνος 79 Μάνδρας 80 Μεγαρέων 81 Αίγινας 82 Σαλαμίνας 83 Αγίου Ιωάννου Ρέντη 84 Δραπετσώνας 85 Κερατσινίου 86 Κορυδαλλού 87 Νικαίας Πειραιώς 88 Πειραιώς 89 Περάματος Πειραιώς 90 Μυτιλήνης 91 Βαθέος 92 Χίου 93 Αγρινίου 94 Αμφιλοχίας 95 Ι. Π. Μεσολογγίου 96 Ναυπάκτου 97 Οινιάδων 98 Αιγίου 99 Δύμης 100 Μεσσάτιδος 101 Πατρέων 102 Ρίου 103 Αμαλιάδος 104 Αρχαίας Ολυμπίας 105 Βουπρασίας 106 Γαστούνης 107 Ζαχάρως 108 Πύργου 109 Σκιλλούντος 110 Γρεβενών 111 Καστοριάς 112 Κοζάνης 113 Πτολεμαΐδας 114 Σερβίων 115 Φλώρινας D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 10

11 116 Αρταίων 117 Ηγουμενίτσης 118 Ιωαννιτών 119 Πρεβέζης 120 Καρδίτσας 121 Μουζακίου 122 Παλαμά 123 Σοφάδων 124 Γιάννουλης 125 Ελασσόνας 126 Λαρισαίων 127 Τυρνάβου 128 Φαρσάλων 129 Αλμυρού 130 Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 131 Βόλου 132 Καλαμπάκας 133 Τρικκαίων 134 Ζακυνθίων 135 Αχιλλείων 136 Κερκυραίων 137 Αργοστολίου 138 Λευκάδος 139 Αλεξάνδρειας Ημαθίας 140 Βέροιας 141 Ναούσης 142 Πλατέος 143 Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης 144 Εχεδώρου 145 Θερμαϊκού 146 Θέρμης 147 Κουφαλίων 148 Λαγκαδά 149 Μίκρας 150 Χαλκηδόνος 151 Χορτιάτη 152 Αμπελοκήπων 153 Ελευθερίου-Κορδελιού 154 Ευόσμου D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 11

12 155 Θεσσαλονίκης 156 Καλαμαριάς 157 Μενεμένης 158 Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης 159 Πανοράματος 160 Πολίχνης 161 Πυλαίας 162 Σταυρουπόλεως 163 Συκεών 164 Τριανδρίας 165 Ωραιοκάστρου 166 Κιλκίς 167 Πολυκάστρου 168 Αριδαίας 169 Γιαννιτσών 170 Έδεσσας 171 Κρύας Βρύσης 172 Σκύδρας 173 Δίου 174 Κατερίνης 175 Εμμανουήλ Παππά 176 Ηρακλείας Σερρών 177 Κερκίνης 178 Νέας Ζίχνης 179 Σερρών 180 Σιδηροκάστρου 181 Καλλικράτειας 182 Κασσάνδρας 183 Μουδανιών 184 Πολυγύρου 185 Αρκαλοχωρίου 186 Γαζίου 187 Ηρακλείου Κρήτης 188 Μοιρών 189 Νέας Αλικαρνασσού 190 Τυμπακίου 191 Αγίου Νικολάου 192 Ιεράπετρας 193 Σητείας 194 Ρεθύμνης D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 12

13 195 Ακρωτηρίου 196 Ελευθερίου Βενιζέλου 197 Χανίων 198 Καλλιθέας Ρόδου 199 Πεταλούδων 200 Ιαλυσού 201 Καλυμνίων 202 Κω 203 Ρόδου 204 Ερμουπόλεως 205 Θήρας 206 Νάξου 207 Πάρου 208 Αργους 209 Κρανιδίου 210 Ναυπλίου 211 Βόρειας Κυνουρίας 212 Τρίπολης 213 Βόχας 214 Κορινθίων 215 Λουτρακίου-Περαχώρας 216 Ξυλοκάστρου 217 Σικυωνίων 218 Σπάρτης 219 Καλαμάτας 220 Μεσσήνης 221 Θηβαίων 222 Λεβαδέων 223 Ορχομενού 224 Ληλαντίων 225 Μεσσαπίων 226 Χαλκιδέων 227 Καρπενησίου 228 Αταλάντης 229 Λαμιέων 230 Σπερχειάδος 231 Αμφίσσης D:\Vassilis\Sites\epix\ Egiklios45EpixProgr.doc 13

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011).

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 23.000.000,00 στους Δήμους και Συνδέσμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 22666 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. Δ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού

1. Περιφερειακές Ενότητες Πληροφορίες: Κ. Κορµανού ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ και µε FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 1/7/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 22461 ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.36698 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

ΠΡΟΣ: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 25334 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.04.2013 Ο ΠΑΡΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

editorial Ουρανία Σούλτη

editorial Ουρανία Σούλτη editorial Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χτύπησαν βίαια όχι μόνο τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις πόλεις και τις περιφέρειες και δη τις πιο ανεπτυγμένες - της Ευρώπης. Στην συντριπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) 1 Η ΥΠΕ 1 ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 Ιατρεία Λένορμαν 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5 Τοπικό Ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 43414 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1245 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 10934 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ.: 26942 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 14 Απριλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 18646 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20/01/2009 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα Προσβασιµότητας στους ήµους.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 21 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 13760 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης»

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Επικαιροποιηµένη έκδοση Αθήνα, Ιούνιος 2014 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010):

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4Α9ΞΚ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 486 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα