ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ακ. Έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ακ. Έτος 2013-14"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ακ. Έτο - Α/ Α ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΖΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ Μ Η αντιμετώπιση των Διεθνικών Εγκλημάτων.Κατακερματιστικέ και Ενοποιητικέ Τάσει Δικαιώματα το ανθρώπο και κοινωνική δικαιοσύνη στη Λατινική Αμερική πό το πρίσμα τη νομολογία των οργάνων τη Αμερικάνικη Σύμβαση Δικαιωμάτων το ανθρώπο ΛΕΚΑΪ ΕΛΜΠΑ Μ Από τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα στη γενοκτονία: η αλλαγή το νομικού χαρακτηρισμού μια πράξη από τι ΔΠΔ μετά από εκτίμηση έμμεσων αποδεικτικών μέσων ΜΠΙΣΑΡΑ ΛΥΔΙΑ Μ Η Διοικητική κράτηση αιτούντων διεθνού προστασία πό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεσμικό πλαίσιο και πρακτικέ στην Ερώπη και την Ελλάδα ΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ Η αρχή τη Μη- Επαναπροώθηση στο Διεθνέ Δίκαιο: Παραβιάσει και Διεθνή Εθύνη ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΝΑΤΑΛΙ Μ Μ Μ Μ Ρητορική μίσο ποκίνηση σε ρατσισμό και ερωπαϊκή δικαιοταξία ( η περίπτωση πολιτικών κομμάτων Το καθεστώ τη Ιεροσαλήμ από τη σκοπιά το διεθνού δικαίο Διαστάσει και εφαρμογή το Διεθνού Δικαίο στο ιδιωτικού στρατούιδιωτικέ εταιρίε ασφάλεια Ο θεσμό τη εθύνη προστασία και οι πρόσφατε εφαρμογέ το. Οι περιπτώσει τη Διεθνή, τη Σρία, το Μάλι και.ν.μαρούδα.κ.στ. Περράκη.κ.Γ.Τσάλτα.κ.Στ.Περράκη.κ.Λιάκορα.κ.Μ.Μαρούδα.κ.Ν.Μαρούδα.κ.Στ.Περράκη.κ.Ο.Τσόλκα.κ.Ν.Μαρούδα.κ.Στ.Περράκη.κ.Π.Γρηγορίο.κ.Μαρούδα.κ.Στ.Περράκη.κ.Π.Λιάκορα.κ.Περράκη.κ.Π.Λιάκορα.κ.Μ.Μαρούδα.κ.Στ. Περράκη.κ. Π.Λιάκορα.κ.Μ.Μαρούδα.κ.Περράκη Στλιανό.κ.Μ.Μαρούδα.κ.Γ.Κριακόπολο.κ.Στ. Περράκη.κ.Λιάκορα.κ.Κ.Κριακόπολο

2 τη κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Μ Η εθύνη των διεθνών οργανισμών: Η περίπτωση τη δρόλση των χημικών τη Σρία στη Μεσόγειο θάλασσα.κ.ν. Μαρούδα.κ.Στ. Περράκη.κ.Αντ. Ζερβάκη ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚ. Έτο - Α/ Α ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΗΔΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΘΑΤΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Μ Μ Μ Μ ΚΟΒΙΝΕΑ ΑΝΝΑ Μ ΜΑΞΟΥΤΟΒΑ ΦΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ Μ Οι στρατηγικέ επιδιώξει των μεγάλων δνάμεων κατά τη διάρκεια τη διαμεσολαβητική πρωτοβολία το Γ.Γ.ΟΗΕ Κ. Ανάν για την επίλση το Κπριακού Η ερωπαϊκή προοπτική τη Τορκία: πλήρη ένταξη προνομιακό εταίρο ή ασιατικό γείτονα Το εθνικό σμφέρον ω παράγοντα σνδιαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων τη ΕΕ. Από τη Γιογκοσλαβική αδράνεια στι σημερινέ επεμβάσει. Επανένωση Γερμανία :Οικονομικέ πολιτικέ και πολιτικέ προεκτάσει Η Μολδαβία σε σταροδρόμι: Ερωπαϊκή Ένωση ή Ρωσία Διεθνή Οικονομικά σμφέροντα και η επιρροή το στην πολιτική Στρατηγική Η Ερασιατική Ένωση ω ψηλή Στρατηγική τη Ρωσική Ομοσπονδία και οι προοπτικέ τη στον.μ.ερβιάδη.χ. Παπασωτηρίο.Δ. Καιρίδη.Δ.Καιρίδη.Α. Γκόφα.Χ. Καραγιαννοπούλο.Δ. Καιρίδη.Χ. Παπασωτηρίο.Α. Γκόφα.Δ. Καιρίδη.Χ. Παπασωτηρίο.Δ. Σιδέρη.Χ.Παπασωτηρίο.Δ. Καιρίδη.Χ. Καραγιαννοπούλο.Χ.Παπάζογλο.Α. Γκόφα.Χ. Παπασωτηρίο.Χ.Παπασωτηρίο.Κ. Κολιόπολο.Μ. Ερβιάδη

3 ΡΟΥΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Εργασιακό χώρο Το ζήτημα τη επιστημονική προόδο στη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων Ο Καντάφι και η Δύση : Από τη Δαιμονοποίηση στη σνεργασία και στην Ανατροπή Οι σύγχρονε στρατηγικέ προκλήσει τη Ιαπωνία Η κρίση χρέο στην Ερωζώνη: Η αρχιτεκτονική, τα σφάλματα, οι παρούσε σνθήκε και οι μελλοντικέ προοπτικέ. Η περίπτωση τη Ελλάδα Ο ρόλο τη Τορκία στα Βαλκάνια: πω επηρεάζον οι μοσολμανικέ μειονότητε την εξωτερική πολιτική των Βαλκανικών χωρών Η Θεωρία το Ανταρτοπόλεμο και οι μέθοδοι διενέργεια μησμβατικών επιχειρήσεων από τι Η.Π.Α Σύγχρονε τάσει στα στα UAV; s και στι στρατιωτικέ το εφαρμογέ: Στρατηγικό όπλο ή απλή καινοτομία; Η στρατηγική απειλή των τορκικών UAV;s και οι δνατότητε αντιμετώπισή τη Ο Αραβοϊσραηλινό Πόλεμο το και τα διδάγματα ατού στην άσκηση τη εξωτερική πολιτική το Ισραήλ σε μεταγενέστερε διενέξει Στρατηγική επικοινωνία και πληροφοριακέ επιχειρήσει- Δόγμα -Πρακτικέ-Σύγχρονε προσεγγίσει Αιγπτιακή άνοιξη και πολιτικέ εξελίξει στην Αίγπτο στην μετά Μομπάρακ εποχή.α.γκόφα.χ. Παπασωτηρίο.Δ. Καιρίδη.Μ.Ερβιάδη.Χ. Παπασωτηρίο.Κ. Κολιόπολο.Χ.Παπασωτηρίο.Μ. Ερβιάδη.Κ. Κολιόπολο.Δ.Καιρίδη.Δ. Σιδέρη.Χ. Παπασωτηρίο.Χ.Παπασωτηρίο.Μ. Ερβιάδη.Χ. Καραγιαννοπούλο.Χ.Παπασωτηρίο.Κ. Κολιόπολο.Α. Γκόφα.Χ.Παπασωτηρίο.Κ. Κολιόπολο. Μ. Ερβιάδη.Μ.Ερβιάδη.Χ. Παπασωτηρίο. Κ. Κολιόπολο.Χ.Παπασωτηρίο.Κ. Κολιόπολο.Α. Γκόφα.Μ.Ερβιάδη.Ε. Χειλά.Χ. Καραγιαννοπούλο

4 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Μ Παναλβανισμό,αλβανικό εθνικό ζήτημα και βαλκανική σταθερότητα:υπάρχει προοπτική για τη δημιοργία μια Μεγάλη Αλβανία; Η εφαρμοστικότητα των θεωριών τη νατική στρατηγική στο σύγχρονο περιβάλλον θάλασσια ασφαλεία Η Στρατιωτική διάσταση τη Υψηλή Στρατηγική τη Κίνα στην ανατολή το ο αιώνα. Η ψηλή στρατηγική των ΗΠΑ από το τέλο το δετέρο Παγκοσμίο Πολέμο μέχρι το τρομοκρατικό χτύπημα τη η Σεπτεμβρίο Η επιρροή τη εξαρτημένη μεταβλητή τη θρησκεία στην Εξωτερική πολιτική το Ιράν Ερμηνεύοντα την ψηλή Στρατηγική τη Κίνα από το έω τι αρχέ το ο αιώνα Η μετεξέλιξη το ΟΗΕ με στόχο την επίλση των ζητημάτων ασφάλεια στο πλαίσιο τη παγκόσμια διακβέρνηση Πληροφορίε και θεωρία Διεθνών Σχέσεων. Οι περιπτώσει τι οικονομικέ και βιομηχανικέ κατασκοπεία. Μία Σγκριτική Ανάλση.Δ.Καιρίδη.Χ. Παπασωτηρίο.Χ. Καραγιαννοπούλο.Χ.Παπασωτηρίο. Μ. Ερβιάδη.Κ. Κολιόπολο.Χ.Παπασωτηρίο.Δ. Καιρίδη.Κ. Κολιόπολο.Χ.Παπασωτηρίο.Δ. Καιρίδη.Μ. Ερβιάδη.Μ.Ερβιάδη.Α. Γκόφα.Δ. Καιρίδη.Χ.Παπασωτηρίο.Δ. Καιρίδη.Κ. Κολιόπολο.Ε.Χειλά.Μ. Μαρούδα.Α. Γκόφα.Χ.Παπασωτηρίο.Α. Γκόφα.Κ. Κολιόπολο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚ. Έτο - Α/ Α ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Μ Μ Η ελεθερία έκφραση κατά την ΕΣΔΑ και το Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη ΕΕ στη σημερινή ελληνική σγκρία Η Ανατολική Εταιρική σχέση τη Ερωπαϊκή Ένωση: Η περίπτωση τη Γεωργία.Χ.Ταγαρά.Στ.Περράκη.Ν.Κανελλοπούλο.Δ.Χρσοχόο.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Δ.Καιρίδη

5 ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ ΕΛΛΗ Μ ΜΙΣΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μ ΤΕΝΤΟΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΜΠΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Μ Μ Τα όρια τη ερωπαϊκή κανονιστική ισχύο : η περίπτωση τη ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη Ερωσκεπτικισμό και άκρα Δεξιά: Οι περιπτώσει το Ηνωμένο Βασιλείο, τη Γαλλία και τη Ογγαρία. Το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε περίοδο κρίση Ερωπαϊκέ και Διεθνεί Διαστάσει Δομή και Οργάνωση τη Υπαλληλία τη Ένωση και ο ρόλο τη Εθνικότητα στην άσκηση των καθηκόντων τη : Το παράδειγμα τη Ερωπαϊκή Επιτροπή.κ.Δ.Χρσοχόο.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Αν.Πασσά.κ.Δ.Χρσοχόο.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Στ.Περράκη. κ.στ. Περράκη.κ.Χ.Ταγαρά.Ν.Κανελλοπούλο.Α.Πασσά.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Δ.Χρσοχόο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚ. Έτο - Α/ Α ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Μ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Μ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΔΕΣΠΟΙΝΟΥΔΗ ΙΟΥΛΙΑ Μ Η επιρροή τη Σύμβαση το Αάρχο και το Ερωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίο στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα στην ελληνική έννομη τάξη Η χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων πηγών ενέργεια σε προστατεόμενε περιοχέ προβλήματα σμβατότητε και προοπτικέ Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ερώπη και οι γεωπολιτικέ εξελίξει στην περιοχή τη Μεσογείο Ο πληθσμό τη Γη ω παράγοντα βιώσιμη ανάπτξη Η γεωπολιτική τη αναπτξιακή βοήθεια : η περίπτωση τη Οκρανία.Β.Καραγεώργο.Ε. Ρατόπολο.κ.Χ.Μοκίο.Β.Καραγεώργο.Ε. Ρατόπολο.κ.Χ.Μοκίο.Γ.Τσάλτα.κ.Χ.Παπασωτηρί ο.κ.π.σκλια.κ.γ.τσάλτα.κ.π.σκλια.κ.π.ρομελιώτη. κ.γ.τσάλτα.κ.χ.πλατιά.κ.π.σκλια

6 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Μ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΖΙΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Μ Μ Μ σε σχέση με Ρωσία και Ε.Ε. Η στρατηγική των επιχειρήσεων στην προσαρμογή ή των αλλαγών το περιβάλλοντο και ο ρόλο τη ω στοιχείο ανάπτξη και ενίσχση των θέσεων το στην αγορά. Μεταφορέ και θαλάσσια Ρύπανση Μύθο ή πραγματικότητα; Η παραγωγή τη περιφερ. Σνεργασία ω προϋπόθεση ανάπτξη και εφαρμογή ενό αποτελεσματικού πλαισίοπροστασία το θαλάσσιο περιβάλλοντο. Η περίπτωση το REMPEL Βιοπειρατεία: Ο νεοαποικιοκρατικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων πνεματική ιδιοκτησία, στην περίπτωση των φαρμακετικών προϊόντων Η βιώσιμη ανάπτξη των πόλεων στην Ε.Ε : Το παράδειγμα το Σμφώνο των Δημάρχων και η εφαρμογή το στην Ελλάδα Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ερωπαϊκή Ένωση. Η ενσωμάτωση και εφαρμογή των ερωπαϊκών οδηγιών στην τριτοβάθμια εκπαίδεση Οι περιβαλλοντικέ επιπτώσει στον ελληνικό χώρο από α) την κατασκεή και τη λειτοργία εμπορικών (πολιτικών) αερολιμένων και β)τι αεροπορικέ μεταφορέ και τα εφαρμοσμένα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεωνn. Πω και πόσο βοήθησε ο θεσμό τη δημόσια διαβούλεση στην αντιμετώπιση το προβλήματο ;.Β. Καραγεώργο. κ.β.κέφη.κ.κ.στεφάνο.κ.γ.τσάλτα.κ.ε.ρατόπολ ο.κ.π.σιούσορα.κ.γ.τσάλτα. κ.β.καραγεώργο.κ. Ι.Κριάρη.Β.Καραγεώργο.κ.Χ.Πλατιά.κ.Μ.Μοστάκα.Β.Καραγεώργο.Β.Κέφη.Γ. Τσάλτα.Β.Καραγεώργο.Χρ.Μοκίο.Χ.Πλατιά

7 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΙΕΓΚΟΣ ΣΚΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ Μ Μ ΣΠΥΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΥΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Μ Μ Μ Η Κίνα σε αναζήτηση ενεργειακή ασφάλειαπροκλήσει και προοπτικέ Η διεθνή σνεργασία μεταξύ Βορρά και Νότο για την αντιμετώπιση τη Θαλάσσια πειρατεία Τοπικά σχέδια Δράση για τη Βιώσιμη ανάπτξη- Αξιολόγική προσέγγιση το Αστικού Παρατηρητηρίο Αττική Θαλάσσιο bioprospecting στι περιοχέ εκτό εθνική δικαιοδοσία (global Commons) και διατήρηση, προστασία και βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων γενετικών πόρων. Προοπτικέ εγκαθίδρση ενό Διεθνού ρθμιστικού καθεστώτο πρόσβαση και επιμερισμού των ωφελημάτων Η εξασφάλιση διατροφική επάρκεια σε διεθνέ πλαίσιο, μέσω των ΓΤΟ :Μία νέα εκαιρία ή μία ενδεχόμενη απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια γεία; Η εκμετάλλεση των δρογοανθράκων στα ταραγμένα νερά τη Νοτιοανατολική Μεσογείο. Αφορμή για σνεργασία και επίλση των ζητημάτων ή αιτία σύγκροση και αστάθεια; Το καθεστώ για την προστασία και διαχείριση των επιφανειακών δάτων σε ερωπαϊκό και εθνικό επίπεδο: ειδικότερη εξέταση τη περίπτωση το ποταμού Αχελώο μέσα από τη σχετική νομολογία το ΣΤΕ.κ.Γρ.Τσάλτα.κ..Π.Σκλια.κ. Παπασωτηρίο.κ.Γ.Τσάλτα.κ.Στ.Περράκη.κ.Μ.Μαρούδα.κ.Γρ.Τσάλτα.κ.Β.Καραγεώργ ο.κ.χ.πλατιά.κ.γ.τσάλτα.κ.β.καραγεώργ ο.κ.ι.κριάρη.γ.τσάλτα.κ.β.καραγεώργ ο.κ. Κ.Στεφάνο..κ.Γρ.Τσάλτα.κ.Στ.Περράκη.κ.Π.Σιούσορα.Β.Καραγεώργο.κ.Ε.Ρατόπολ ο.κ.χρ.μοκίο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΚ. Έτο -

8 Α/ Α ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΥΤΑΚΗ ΘΕΩΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΑΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΛΕΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Μ Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ο ρόλο το στην επιβολή των κανόνων το διεθνού χρηματοπιστωτικού δικαίο. Ι μηχανισμοί ελέγχο, εποπτεία και επιβολή κρώσεων Μ Οι όροι σύσταση, λειτοργία και εποπτεία ενό χρηματιστηρίο ενέργεια στην Ελλάδα:μία σγκριτική θεώρηση λαμβανομένη πόψη τη εμπειρία από άλλα κράτη μέλη ΕΕ και διεθνού Μ Η θεσμική εξέλιξη τη εταιρική διακβέρνηση και η εφαρμογή τη στι ελληνικέ εισηγμένε και μη εταιρικέ -Επισκόπηση το ρόλο των επιτρόπων πο λειτοργούν στα πλαίσια των πολιτικών μηχανισμών τη εταιρική διακβέρνηση τα σμβούλια και το διεθντέ Μ Χειραγώγηση τη Αγορά και επιβολή ποινικών κρώσεων (ΜΑD II) Μ Το ζήτημα τη σμβατότητα των διημερών διακρατικών επενδτικών σμφωνιών (BITS) των κρατών -μελών τη ΕΕ με το Ερωπαϊκό δίκαιο Μ Οι εκθέσει Vickers,Liikanen και ο κανόνα Volcker στην επενδτική τραπεζική Μ Η Ερωπαϊκή ρύθμιση για τι δημόσιε σμβάσει στον τομέα τη άμνα και τη ασφάλεια. Μ Ο θεσμικό ρόλο τη ΕΒΑ ω φορέα τραπεζική εποπτεία Μ Η νομική προστασία των πληροφοριοδοτών στο πλαίσιο τη κανονιστική σμμόρφωση των πιστωτικών ιδρμάτων:ενωσιακό και ελληνικό ρθμιστικό πλαίσιο.κ.χρ. Γκόρτσο.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Χρ.Λιβαδά.κ.Χρ. Γκόρτσο. κ..χ.ταγαρά.κ.μ.παπαντών η.κ.μενγκ Παπαντώνη.κ.Χ.Ταγαρά.κ.Χρ.Λιβαδά.κ.Χρ. Γκόρτσο.κ.Μ.Παπαντών η.κ.χρ.λιβαδά. κ.μενγκ Παπαντώνη.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Χ.Ταγαρά.κ.Χρ. Γκόρτσο.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Χρ. Λιβαδά.κ.Μενγκ Παπαντώνη.κ.Χ.Ταγαρά.Β.Καραγιάννη.κ.Χρ. Γκόρτσο.κ.Κ.Στεφάνο.κ.Χρ. Λιβαδά.κ.Χρ. Γκόρτσο. κ.μενγκ Παπαντώνη.κ.Χρ. Λιβαδά

9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΚ. Έτο - Α/Α ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΛΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Μ Μ ΚΟΥΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ Μ ΜΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΝΕΦΕΛΗ- ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μ Μ Μ Μ Μ Διακβέρνηση τη ΟΝΕ κρίση χρέο στην Ερωζώνη και η περίπτωση τη Ελλάδα Οι σνέπειε τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση για τι χώρε ΒRICS και οι προοπτικέ το για το μέλλον. Το φαινόμενο τη παραοικονομία και η παρεμπόδιση τη ανάπτξη Οι οικονομίε τη Κεντρική Ασία. Η εξέλιξη το και ο ρόλο το στην παγκόσμια οικονομία Τα προγράμματα ενίσχση τη ελληνική οικονομία και ο μετασχηματισμό το ελληνικού χρέο Ο περιορισμό των εξωτερικών ανισορροπιών και η προσαρμογή το ισοζγίο πληρωμών μετά τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση (το ) Ο ρόλο τη Κίνα στη Μέση Ανατολή: σχέσει σνεργασία ή ηγεμονία. Η Αρχιτεκτονική το Νέο Χρηματοπιστωτικού Σστήματο Αναδόμενε οικονομίε στην Κεντροανατολική Ερώπη: Το παράδειγμα τη Πολωνία και ο ρόλο των πολεθνικών επιχειρήσεων-emerging economies in central-east Europe :The example of Poland and the role of.π.ρομελιώτη.κ.χ.παπάζογλο.κ.α.μαστρογιάνν η.κ.α.μαστρογιάνν η.κ.γ.στασινόπολο.κ. Χ.Παπάζογλο.κ. Δ.Σιδέρη.κ. Χ.Παπάζογλο.κ.Μαστρογιάννη.κ.Δ.Σιδέρη.κ.Χ.Παπάζογλο.κ.Γ.Στασινόπολο.κ.Δ.Σιδέρη.κ.Χ.Παπάζογλο.κ.Α.Μαστρογιάνν η.α.μαστρογιάννη.κ.γ.στασινόπολο.κ.χ.παπάζογλο.κ.γ.στασινόπολο.κ.μ.ερβιάδη.κ.χ.παπάζογλο.α.μαστρογιάννη.κ.γ.στασινόπολο.κ.χ.παπάζογλο.κ.παπάζογλο.κ.δ.σιδέρη.κ.α.μαστρογιάνν η

10 multinational corporations ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ Μ Προ μία νέα αρχιτεκτονική τη Παγκόσμια Οικονομική Διακβέρνηση. Ο ρόλο και η επίδραση των θεσμών τη παγκόσμια διακβέρνηση και των διεθνών οικονομικών θεσμών στη διαμόρφωση τη παγκόσμια οικονομία. Στόχοι επιδιώξει το..α.μαστρογιάννη.κ.γ.στασινόπολο.κ.χ.παπάζογλο ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ Η ενεργειακή ατάρκεια των ΗΠΑ μέχρι το και πω ατή μπορεί να επηρεάσει το δόγμα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώ και την διαμόρφωση των παγκοσμίων γεωπολιτικών ισορροπιών.κ.γ.στασινόπολο.κ.μ.ερβιάδη.κ.α.μαστρογιάνν η

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014. http://www.ecogreens2014.gr ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 κοινο μανιφεστο 2014 http://www.ecogreens2014.gr περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 4 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός 2015-2016 - Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΔΩΝ WWW.DES.UNIPI.GR

Διαβάστε περισσότερα

Κλεοπάτρα Ματσουκά, 1 «Η ένταξη της Κύπρου στην Eευρωπαϊκή Ένωση - ένας απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά.»

Κλεοπάτρα Ματσουκά, 1 «Η ένταξη της Κύπρου στην Eευρωπαϊκή Ένωση - ένας απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά.» Κλεοπάτρα Ματσουκά, 1 «Η ένταξη της Κύπρου στην Eευρωπαϊκή Ένωση - ένας απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά.» Η 1 η Μαΐου 2004, ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σφράγισε την νεότερη ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 1 περιεχομενα Εισαγωγη Διακηρυξη των Οικολογων Πρασινων για τις ευρωεκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Σχολιασμένη βιβλιογραφία Ελληνικών Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Οι προοπτικές επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι θέσεις των ΗΠΑ & τα πιθανά οφέλη και επιπτώσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αρχές και Στρατηγικοί Στόχοι Η εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας συνδέεται αδιάρρηκτα με την διεκδίκηση μιας νέας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που να προάγει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικ. και Πολ. Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1990 ως Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση του προφίλ (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) των στελεχών πληροφορικής (ΙΤ managers) στις Ελληνικές επιχειρήσεις Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΞΑΜΗΝΟ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΑ

A ΕΞΑΜΗΝΟ Α & Β ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 A ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (24 ώρες) 1.Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Σχέσεις (6 ώρες)

Διαβάστε περισσότερα

5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ÇΜΝΗΜΟΝΙΟÈ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ÇΜΝΗΜΟΝΙΟÈ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών 5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές εργασίες στα πλαίσια του ΠΜΣ ΜΒΑ

Διπλωματικές εργασίες στα πλαίσια του ΠΜΣ ΜΒΑ Διπλωματικές εργασίες στα πλαίσια του ΠΜΣ ΜΒΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέμα Διπλωματικής Εργασίας Έτος Εισαγωγής Επιβλέπων 1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Οργανωσιακή δέσμευση και ικανοποίηση στην κρίση 2011 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CD ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 29 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CD ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 29 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008 Α/Α ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008 Α/Α ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΥΣ 2007-2008 Α/Α ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1 Γκουντέλα Χρύσα Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου Οι απαγορευμένες συμπράξεις στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0- Η Γενική Συνέλευση Τμήματος 7/8--, Θέμα 7 ο, ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα πτυχιακών εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις για εφαρμογή. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις για εφαρμογή. H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις για εφαρμογή H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσματα ανά τομέα... 4 1. Γενική περιβαλλοντική νομοθεσία... 4 1.1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για τη γλώσσα, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα