EΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008"

Transcript

1 EΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2 Περιεχόμενα Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου i Όρια της Έκθεσης ii Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ: ME ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ: Α1. Διανύοντας τον 2ο Αιώνα Λειτουργίας Α2. Ισχυρή Παρουσία με Όραμα, Αξίες και Αρχές Α3. Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Λογοδοσίας Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Β1. Εταιρική Διακυβέρνηση Β2. Η Μητρική Crédit Agricole Β3. Σχέσεις Εμπιστοσύνης με την Πελατεία Β4. Προμηθευτές Β5. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Γ.1 Το Ανθρώπινο Δυναμικό Η Προσέγγισή μας Ίση Μεταχείριση Ίσες Ευκαιρίες Το Ανθρώπινο Δυναμικό με μια Ματιά Εξέλιξη και Σύνθεση Κατανομή σε Θέσεις Εργασίας και Θέσεις Ευθύνης Προσλήψεις - Αποχωρήσεις Αμοιβές Απουσίες Μέριμνα Υγεία και Ασφάλεια Εκπαίδευση Αξιολόγηση Επικοινωνία Εργασιακές Σχέσεις Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Θυγατρικές Γ.2 Νοιαζόμαστε για την Κοινωνική Συνοχή Εθελοντική Αιμοδοσία Στεγαστικά Δάνεια σε Ευπαθείς Ομάδες Κοινωνική Αλληλεγγύη Εργασιακή εμπειρία για νέους/ες Άτομα με Αναπηρία Προάγουμε τον Πολιτισμό Υποστηρίζουμε το Έργο Κοινωνικών Φορέων Κοινωνική Οικονομία Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Δ1 Πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα Δ2. Οικολογική Αποδοτικότητα: Οι Επιδόσεις μας Δ3. Οικολογική Αποδοτικότητα των Θυγατρικών μας...59 Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤ.ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ.64 Ζ. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ GRI Η. ΑΝΤI ΕΠΙΛOΓΟΥ Θ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

3 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Aγαπητοί αναγνώστες/τριες, Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, που επιδεινώθηκε ραγδαία το, έθεσε στην ημερήσια διάταξη την πρόσκληση προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις για αυξημένη εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Με έναυσμα τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, θέματα όπως εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση, μακροπρόθεσμη απόδοση, εταιρικές αξίες και αρχές, κερδίζουν ευρύτερη σημασία. Για την Εμπορική Τράπεζα, τα θέματα αυτά αποτελούν θεμέλια της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης. Στην Εμπορική Τράπεζα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διέπει τον τρόπο λειτουργίας μας. Ο προσανατολισμός μας είναι η αγορά και οδηγός μας οι αξίες. Εξασφαλίζουμε υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλο τον Όμιλο προς όφελος των μετόχων, των πελατών, των εργαζομένων, των προμηθευτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνουμε στην επιχειρηματική μας λειτουργία τις κύριες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών μας. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο ορθός τρόπος να ασκούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη επίδοσή μας. Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έτους είναι η λογοδοσία μας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Καλύπτει βασικά ζητήματα του συνόλου της λειτουργίας μας, παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία για τη διαχειριστική προσέγγισή μας. Η οικονομική επίδοση της Εμπορικής Τράπεζας για το επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, τα μειωμένα περιθώρια στην εγχώρια αγορά και το αυξανόμενο κόστος ρευστότητας. Η μητρική εταιρεία Crédit Agricole SA επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στην Εμπορική Τράπεζα, αυξάνοντας το μερίδιό της σε 82,48% μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Μάïο του Επίσης, ανταποκριθήκαμε στη νέα οικονομική κατάσταση με αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η Εμπορική Τράπεζα να επιστρέψει στην κερδοφορία στο τέλος του 2011 και ως το 2013 να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα πρότυπα του Ομίλου της Crédit Agricole με σταθερή αναπτυξιακή και κερδοφόρα τροχιά. Βασικά, εστιάζουμε στη μείωση του κόστους κινδύνων, στον εξορθολογισμό της βάσης του κόστους, στην αποκατάσταση της εμπορικής επίδοσης και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μας. Η πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί συλλογική ευθύνη. Από την παγκόσμια εμπειρία προκύπτει ότι κερδίζει όποιος έγκαιρα μεριμνά. Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το παρουσιάζει πώς μεριμνά η Εμπορική Τράπεζα. Δεσμεύομαι ότι η Εμπορική Τράπεζα θα συνεχίσει να είναι ο μακρόχρονος προνομιακός συνεργάτης των πελατών της, εργοδότης επιλογής, έμπιστος εταίρος και διακεκριμένος υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Θέλω να ευχαριστήσω τους πελάτες μας για την αφοσίωσή τους στην Εμπορική Τράπεζα, τους εργαζόμενους που κάνουν το καλύτερο για την Τράπεζα, τις Δημόσιες Αρχές για την εμπιστοσύνη τους, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το ενδιαφέρον τους σχετικά με την πρόοδό μας για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και εσάς τους/τις αναγνώστες/τριες αυτής της Έκθεσης. Alain Strub Αντιπρόεδρος Δ. Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος i Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

4 Όρια της Έκθεσης ΗΈκθεση αυτή απευθύνεται σε όλους/ες που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Εμπορικής Τράπεζας. Με την Έκθεση απαντάμε σε ουσιώδη θέματα που απασχόλησαν τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Εμπορικής Τράπεζας. Μέσω της Έκθεσης δημοσιοποιούμε τη διαχειριστική προσέγγιση και τις επιδόσεις της Τράπεζας για τα θέματα αυτά. Η έκθεση αναφέρεται: Στα πεπραγμένα του διαχειριστικού έτους, με εξαίρεση λίγες περιπτώσεις, όπου κρίναμε σκόπιμο να διαθέσουμε τα ισχύοντα το Οι εξαιρέσεις κυρίως αφορούν: Τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την έρευνα εταιρικής κουλτούρας, τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Στην Εμπορική Τράπεζα ΑΕ. Κατ εξαίρεση, κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την παραγόμενη οικονομική αξία σε επίπεδο Ομίλου της Εμπορικής Tράπεζας. Επίσης, συμπεριλάβαμε ειδικές ενότητες για το ανθρώπινο δυναμικό και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των θυγατρικών μας. Αναθέσαμε στην Ernst&Young Ελλάδος να διασφαλίσει την Έκθεση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ΑΑ1000 Assurance Standard () και το International Standard for Assurance Engagement - ISAE (3000). Στο τέλος της Έκθεσης παρουσιάζεται η αναλυτική δήλωση διασφάλισης της Ernst&Young. Το εύρος της διασφάλισης αφορά: - Τα επιλεγμένα δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού και περιβάλλοντος, του έτους, τα οποία σημειώνονται στην Έκθεση με το σύμβολο αστέρι. - Tο περιεχόμενο της Έκθεσης ως προς τις αρχές του ΑΑ1000 Assurance Standard. Τέλος, σε κάθε βασική ενότητα της Έκθεσης υπάρχει μία συγκεκριμένη επισήμανση της Ernst&Young. Με τη δέσμευση να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της λογοδοσίας μας, καταθέτουμε στην κρίση σας την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εμπορικής Τράπεζας για το έτος. Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ii

5 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Α. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ: ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ 1. ΔΙΑΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 2ο ΑΙΩΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι ρίζες της Εμπορικής Τράπεζας απλώνονται βαθιά στο χρόνο, φτάνοντας στο Η Τράπεζα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις Η μακρόχρονη παρουσία της Εμπορικής Τράπεζας είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Ελλάδας. Mια επιγραμματική παρουσίαση των ιστορικών σταθμών της Τράπεζας υπάρχει αναρτημένη στην εταιρική πύλη, cpath=/cbggr/investor/static/landmarks Για εκτενέστερη παρουσίαση των ιστορικών σταθμών της Τράπεζας προτείνουμε τα παρακάτω: Μαργαρίτα Δρίτσα, «Emporiki Bank 1907-: Εναλλαγές Ταυτότητας και Μετασχηματισμοί», Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ένα χρονικό», 2002 Χρήστος Μ. Μουλάκης, «Χρονικό της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, », Αθήνα 1966 Βιογραφική Βιβλιοθήκη Βοβολίνη Μέγα Ελληνικό Βιογραφικόν Λεξικόν: «Γρηγόριος Π. Εμπεδοκλής», Μετατύπωσις, 1960 Το 2006, η Γαλλική Τράπεζα Crédit Agricole απόκτησε το 72% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας, μετά από ανοικτή δημόσια προσφορά. Περνώντας στον Όμιλο της Crédit Agricole SA, η Εμπορική Τράπεζα επιβεβαιώνει την προσέγγισή της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία συνοψίζεται στη φράση «είμαστε προσανατολισμένοι στην οικονομία της αγοράς και δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με αξίες και οικουμενικές αρχές». Η μητρική Crédit Agricole SA έχει εντάξει στη στρατηγική της την προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης και έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή για τη Στρατηγική (Strategic Committee) της Crédit Agricole SA παρακολουθεί την πρόοδο του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και την πρόοδο της Εμπορικής Τράπεζας, στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης. Η έδρα της Εμπορικής Τράπεζας είναι στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 11, Αθήνα Τηλ: Fax: Web Site: 2. ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ Στις ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας έχει ισχυρή παρουσία στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά και διευρυνόμενη παρουσία στις αγορές της Κύπρου, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας. Παρέχουμε όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μέσω: - Του κλασσικού και εναλλακτικού δικτύου εξυπηρέτησης της πελατείας. - Εξειδικευμένων θυγατρικών εταιρειών στους τομείς της καταναλωτικής πίστης, διαχείρισης διαθεσίμων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ασφαλιστικών εργασιών, τραπεζοασφαλειών και διαχείρισης ακινήτων. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εγχώρια αγορά Emporiki Credicom Emporiki Asset Management Emporiki Leasing Emporiki Insurance Emporiki Life Emporiki Real Estate Ελληνική Βιομηχανία Σάκκων & ειδών Πλαστικής Ύλης ΑΕ Ιστορικό Αρχείο Διεθνής αγορά Emporiki Bank ALBANIA Emporiki Bank BULGARIA EAD Emporiki Bank ROMANIA SA Emporiki Bank CYPRUS LTD Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το και εντάθηκε το επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, καταγράφοντας ζημιές 491,8 εκατομμύρια. Το περιβάλλον οικονομικής κρίσης καθιστά επιβεβλημένη την αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Το νέο σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης της Εμπορικής Τράπεζας, πρόκειται να ανακοινωθεί το Crédit Agricole, registration document, annual report, page Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

6 Οραματιζόμαστε την Εμπορική Τράπεζα ως μία από τις κορυφαίες ελληνικές τράπεζες, όχι μόνο με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και με βάση την ικανοποίηση των πελατών και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Όλοι μας θέλουμε να καθιερώσουμε την Εμπορική Τράπεζα ως μια εξαιρετική και μοντέρνα τράπεζα που βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέρος και ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός παγκόσμιου Ομίλου, της Crédit Agricole. Jean- Frédérick de Leusse Alain Strub Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Όραμά μας Να είμαστε η πρώτη προτίμηση των πελατών μας, ο σταθερός επαγγελματικός συνεργάτης που επιλέγουν για όλα τα σχέδια και τις προσωπικές τους ανάγκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκπληρώνουμε το όραμά μας στοχεύοντας στην κερδοφόρο ανάπτυξη: - Επικεντρώνοντας την προσοχή στην πελατεία μας - Παρέχοντας τα σωστά προϊόντα - Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την προτίμηση των πελατών Αξίες Ισχυρά εφόδιά μας είναι οι εταιρικές αξίες: Φρόνηση, Ακεραιότητα, Αξιοπιστία, Ομαδικότητα, Αποτελεσματικότητα, Αλληλεγγύη, είναι ιδιότητες διαχρονικές και ιδέες υψίστης σπουδαιότητας για την Εμπορική Τράπεζα, που διέπουν την καθημερινή λειτουργία μας. Aρχές Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία και τα διαχειριστικά συστήματα της Εμπορικής Τράπεζας είναι οικουμενικές και αφορούν: στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, τη διατήρηση / προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι αρχές μας συμπίπτουν με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) και για το λόγο αυτό δεσμευτήκαμε προσυπογράφοντας την εφαρμογή του το έτος Υποστηρίζουμε το Οικουμενικό Σύμφωνο Το Οικουμενικό Σύμφωνο τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ Είναι μια εθελοντική στρατηγική πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν φορείς του ΟΗΕ, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν στη στρατηγική και στη λειτουργία τους 10 οικουμενικές αρχές, οι οποίες αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η μητρική Crédit Agricole SA και η Εμπορική Τράπεζα έχουμε δεσμευθεί να εφαρμόζουμε και να υποστηρίζουμε τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, οι οποίες βασίζονται στις παρακάτω οικουμενικές δεσμεύσεις: Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα aspx?langid=grk Οικουμενική Διακήρυξη για τις Βασικές Αρχές και τα Δικαιώματα της Εργασίας tion/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm Διακήρυξη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς Συμμετέχουμε σε συλλογικές πρωτοβουλίες Η Εμπορική Τράπεζα είναι, κατά το δυνατόν, δραστήριο μέλος των παρακάτω δικτύων που προωθούν την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Οικουμενικό Σύμφωνο από 15/10/2003, Ελληνικόó Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 2003, 3. H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ α) Διαχείριση της ΕΚΕ Αναγνωρίζουμε ότι οι έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - αειφόρου ανάπτυξης - εξελίσσονται και συλλογικά ωριμάζουν. Η ωρίμανση εκφράζεται στη διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της λογοδοσίας. Για την Εμπορική Τράπεζα η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια διαχειριστική προσέγγιση με τρεις διαστάσεις: - Την οικονομική, η οποία αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την παρουσία και δραστηριότητα της Τράπεζας στην αγορά. - Την κοινωνική, η οποία αφορά τον τρόπο που η Τράπεζα διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και τη συμβολή της στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. - Την περιβαλλοντική, η οποία αναφέρεται στην εσωτερική και εξωτερική περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Τράπεζας. Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 03

7 Οργανωτική Διάθρωση της ΕΚΕ CREDIT AGRICOLE (Μονάδα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Ομάδα για την Αειφόρο Ανάπτυξη) Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος Alain Strub Επιτροπή Διοικητικού Συμβουλίου για την ΕΚΕ Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Σπηλιόπουλος Σύμβουλος Διοίκησης για Θέματα ΕΚΕ Μονάδες της Τράπεζας Θυγατρικές Εταιρίες της Εμπορικής Τράπεζας Έχουμε δύο συγκεκριμένους στόχους: α) Την ενσωμάτωση στη λειτουργία της Τράπεζας των κατευθύνσεων αειφορίας της μητρικής Crédit Agricole, β) Τη βελτίωση των επιδόσεών μας, όσον αφορά την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών μας. Η διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι συλλογική ευθύνη. Στόχος μας είναι κάθε μονάδα της Τράπεζας να ενσωματώνει στην καθημερινή της λειτουργία την έννοια της αειφορίας. Την αντίληψη αυτή εκφράζει και η οργανωτική δομή της ΕΚΕ. β) Λογοδοσία της ΕΚΕ Η λογοδοσία μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια διαρκής πρόκληση γιατί θέλουμε να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για το λόγο αυτό η λογοδοσία μας εστιάζει στα ουσιαστικότερα θέματα που θέτουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και μπορεί να επηρεάζουν την κρίση τους για την υπευθυνότητα της Τράπεζας. Για την οργάνωση της λογοδοσίας μας συμβουλευόμαστε τα παρακάτω διεθνώς αναγνωρίσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες: - ΑΑ1000 Accountability Principles Standard - Global Reporting Initiative, G3 Sustainability Reporting Guidelines - UN Global Compact - FTSE4Good Index Series - Dow Jones Sustainability Index - Ethibel Sustainability Index - «Guidelines for Multinational Enterprises» Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Για όλα τα θέματα η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το απαντά, κατά το δυνατόν, με ουδετερότητα, πληρότητα, διαφάνεια και με ακρίβεια. Σχεδόν σε κάθε θεματική ενότητα αναφέρουμε τη διαχειριστική προσέγγιση καθώς και ιστορικά στοιχεία και χρήσιμες πληροφορίες. Αντλούμε την πληροφόρηση από την πηγή και ελέγχουμε τα δεδομένα. Παρουσιάζουμε τις επιδόσεις μας, θετικές και αρνητικές. Αποφεύγουμε την προκατάληψη, παρουσιάζοντας κάθε πληροφορία κατά το δυνατόν με ουδετερότητα. Αποφεύγουμε να ωραιοποιήσουμε οτιδήποτε. Επιδιώκουμε την απόλυτη ακρίβεια σε όσα η Έκθεση αναφέρει, διατηρούμε όμως την επιφύλαξη του ανθρώπινου λάθους. Στόχος μας είναι η Έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να αποτελεί μία, κατά το δυνατόν, όλο και πληρέστερη και ακριβέστερη λογοδοσία για τα όλα ενδιαφερόμενα μέρη. 04 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

8 γ) Αρχές διαχείρισης και λογοδοσίας Η διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η λογοδοσία ενσωματώνουν τις παρακάτω διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως ορίζονται από το ΑΑ1000 AccountAbility Principles Standard (): Τα ενδιαφερόμενα μέρη μας Πελάτες Μέτοχοι Επενδυτές Αρχή του «συμπεριλαμβάνειν»: Κατά τη λειτουργία μας, λαμβάνουμε υπ όψη, κατά το δυνατόν, τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η Τράπεζα έχει ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς με την πελατεία της, τους μετόχους, τους/τις εργαζόμενους/ες, τις δημόσιες αρχές, τους προμηθευτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την τοπική κοινωνία. Με την άδειά τους η Τράπεζα λειτουργεί πάνω από ένα αιώνα. Η δημιουργική σύνδεσή μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη μάς επιτρέπει να κατανοούμε και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες και στις ανάγκες τους, καθώς και να προσδιορίζουμε τους ενδεχόμενους κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση στοχεύουμε σε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που διακρίνονται από εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα και αφοσίωση. Εμείς θέλουμε καθημερινά να αισθάνονται και να είναι δικαιωμένοι/ες που επιλέγουν την Εμπορική Τράπεζα. Θεωρούμε τις προσδοκίες, τα παράπονα, τις υποδείξεις και τα σχόλιά τους πολύτιμα, γιατί μας βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες τους και να βελτιωνόμαστε όπου είναι χρήσιμο. Αναγνωρίζουμε ότι η διαρκής σύνδεσή μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη συνιστά ουσιώδη παράμετρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η οικονομική κρίση που βιώνουμε την καθιστά εντονότερη. Η σύνδεσή μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη προσδιορίζεται άμεσα ή έμμεσα από τα διαχειριστικά συστήματα της Τράπεζας και είναι ενσωματωμένη στη λειτουργία κάθε μονάδας. Προμηθευτές Κοινωνικοί και άλλοι Φορείς Μ.Μ.Ε. Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιες Αρχές Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη σύνδεσή μας περαιτέρω και να λογοδοτούμε για τις επιδόσεις μας. Η διαρκής σύνδεση με τα προαναφερόμενα ενδιαφερόμενα μέρη βασίζεται σε τυπική ή/και άτυπη διαδικασία. Μπορεί να έχει πολλές και διαφορετικές μορφές. Επίσης, εφαρμόζεται σε κάθε γεωγραφικό τόπο που η Τράπεζα έχει παρουσία. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Τρόπος σύνδεσης Προσδοκίες/Κύρια θέματα Μέτοχοι-επενδυτές Η ενημέρωση των μετόχων είναι προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Η επικοινωνία με το επενδυτικό κοινό γίνεται με δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις καθώς και με επικοινωνία οικονομικών αναλυτών και θεσμικών επενδυτών με τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας Σύγκληση Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων Σύσταση ειδικής υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των επενδυτών Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση Δημιουργία υπεραξιών Οικονομική κρίση και αντιμετώπισή της Ανάκτηση της Ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας Συμμόρφωση με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων Διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Εφαρμογή των αρχών του Global Compact Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 05

9 Τρόπος σύνδεσης Πελάτες Πρόσωπο με πρόσωπο στα 372 καταστήματα της Τράπεζας ή και στην έδρα των μονάδων διοίκησης Επίσκεψη στην έδρα ή/και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων πελατών Πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία του Διευθύνοντος Συμβούλου και στελεχών με επιχειρηματίες Τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία Συμμετοχή σε panels επαγγελματικών ή επιχειρηματικών φορέων Διενέργεια ερευνών ικανοποίησης αναγκών πελατών ή προϊοντικές έρευνες Καταγραφή και αξιολόγηση των παραπόνων των πελατών. Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των παραπόνων πελατείας Ανθρώπινο δυναμικό Καθημερινή επικοινωνία μέσω ιντρανετ Συναντήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου με στελέχη όλων των βαθμίδων Θεσμοθετημένο διάλογο με το Σύλλογο Εργαζομένων. Συμμετοχή του Συλλόγου Εργαζομένων σε θεσμοθετημένες επιτροπές Κατά καιρούς έρευνα εταιρικής κουλτούρας ή έρευνα ικανοποίησης των εργαζομένων. Το δεν διενεργήσαμε σχετική έρευνα. Η τελευταία έρευνα έγινε στις αρχές του 2009 Εταιρικά έντυπα Δημόσιες Αρχές Άμεση τυπική επικοινωνία, η οποία είναι γραπτή η/και πρόσωπο με πρόσωπο. Ανταπόκριση σε προσκλήσεις των δημόσιων αρχών για διαβούλευση ή συμβουλευτική συνάντηση με τον εκάστοτε υποδεικνυόμενο τρόπο Προμηθευτές Γραπτή πρόσκληση επιλεγμένων προμηθευτών για εκδήλωση ενδιαφέροντος Ηλεκτρονική, τηλεφωνική και πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Επισκέψεις μας σε εκθέσεις προμηθευτών ή/και σε εκδηλώσεις τους Ομάδες/φορείς καταναλωτών - τοπική κοινωνία Γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία Συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ανταπόκριση σε γραπτά αιτήματα. Συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο ΜΜΕ Ενημέρωση των ΜΜΕ με δελτία τύπου, ανακοινώσεις και οργανωμένες συνεντεύξεις τύπου Ανταπόκριση της Διοίκησης και των στελεχών μας σε προσκλήσεις των ΜΜΕ για συνέντευξη Ειδικό τμήμα της Τράπεζας για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ Προσδοκίες/Κύρια θέματα Οικονομική κρίση και αντιμετώπισή της Πορεία της επιχείρησης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης (πιστωτικά όρια κλπ) Ποιότητα εξυπηρέτησης Τιμολόγηση Διαχείριση καθυστερήσεων Προσέγγιση της Διοίκησης ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού Εργασιακά θέματα, Ασφαλιστικό, Οργανισμός Προσωπικού Προσέγγιση της Διοίκησης ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας Ανάκτηση της Ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας Οικονομική κρίση Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Τράπεζας Σταθερότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια Εκτίμηση της Τράπεζας για την οικονομική κρίση Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο Χρηματοδότηση της αγοράς-εξυπηρέτηση των πελατών Άμεση καταβολή των συμβατικών υποχρεώσεων Εκτίμηση της Τράπεζας για την οικονομική κρίση και την ελληνική οικονομία Πορεία ανάπτυξης της Τράπεζας Τιμολόγηση Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης Συναλλακτικές πρακτικές και κανονιστική συμμόρφωση. Συμμετοχή ή συμβολή της Τράπεζας σε δράσεις που οργανώνουν οι φορείς Περιβαλλοντική υπευθυνότητα Η πορεία αναδιάρθρωσης της Εμπορικής Τράπεζας Η εκτίμηση της Τράπεζας για την οικονομική κρίση Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Τράπεζας 06 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

10 Αρχή της «ουσιαστικότητας»: Λαμβάνουμε υπόψη, κατά το δυνατόν, τα ουσιώδη θέματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι γνώμες, οι προσδοκίες και τα θέματα κλειδιά που καταγράφουμε κατά τη σύνδεσή μας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελούν ουσιώδη παράγοντα για τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών σχεδίων μας. Η καταγραφή των ουσιωδών θεμάτων που αφορούν κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων μερών είναι ποιοτική και εμπειρική. Προέκυψε από εσωτερική διαβούλευση με στελέχη της Τράπεζας, από ανακοινώσεις ή δημόσιες τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων μερών ή φορέων τους, από τη συμμετοχή μας σε ημερίδεςσυνέδρια που οργανώνουν φορείς, καθώς και από δημοσιεύματα στον τύπο και σε έντυπα. Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών είναι διαφορετικές και ενίοτε αντικρουόμενες. Λογοδοτούμε για εκείνες τις θεματικές ενότητες που έχουν ευρεία απήχηση και μπορεί να επηρεάζουν την κρίση των ενδιαφερομένων μερών για τη δέσμευση της Εμπορικής Τράπεζας να λειτουργεί με υπευθυνότητα. Καταγράφουμε ως σημαντικότερα για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, τα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η αρχή της «ανταπόκρισης»: Λογοδοτούμε προς όλα ενδιαφερόμενα μέρη για τα ουσιώδη θέματα που θέτουν και μπορεί να αφορούν την κρίση τους για την υπευθυνότητα της Τράπεζας. Η ιεράρχησή τους αναδεικνύει δύο θέματα που απασχόλησαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά το : την οικονομική κρίση και τις συναλλακτικές πρακτικές των τραπεζών. Ξεχωρίσαμε τα δύο αυτά θέματα ως τα ουσιωδέστερα του και ζητήσαμε από τον Οικονομικό Σύμβουλο της Τράπεζας κύριο Δημήτρη Μόσχο, καθώς και από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διεύθυνση Νομικών Συμβούλων της Τράπεζας να ενημερώσουν απευθείας τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της παρούσας έκθεσης. Επίσης, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών ως προς την οικονομική κρίση, βελτιώσαμε την ιστοσελίδα παρέχοντας σε τακτά διαστήματα ενημέρωση για τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και ανάλυση των αγορών. καθώς και των οικονομικών αναλύσεων της Crédit Agricole. Η αναλυτική λογοδοσία για ορισμένα πολύ ουσιώδη θέματα, (όπως διαχείριση κινδύνων, ανασχεδιασμός των διαδικασιών για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας, εξυπηρέτηση της πελατείας) περιλαμβάνονται στον Ετήσιο Απολογισμό της Τράπεζας, που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και στο Ετήσιο Δελτίο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ection=archive Συγκεκριμένη επισήμανση από την Ernst & Young Θεωρούμε πολύ σημαντικό και πρωτοποριακό το γεγονός ότι η Εμπορική συμπεριέλαβε στην Έκθεση την προσέγγιση της για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η διαχείριση και η Έκθεση Ε.Κ.Ε. της Εμπορικής θα επωφεληθούν περαιτέρω από μια πιο τυπική ανάλυση καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης,η οποία θα υποστηρίζεται από περισσότερα άτομα. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μέτοχοι Πελάτες Ανθρώπινο Προμηθευτές Κοινωνικοί Δημόσιες ΜΜΕ δυναμικό Φορείς Αρχές Οικονομική κρίση α α α α α α α Εταιρική Διακυβέρνηση α γ α γ γ α β Διαχείριση κινδύνων α γ α γ γ α γ Κανονιστική Συμμόρφωση α γ α γ β α β Ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας α β α β β β β Εξυπηρέτηση της πελατείας α α α β β β β Ληξιπρόθεσμες οφειλές α α β β β α α Κανονιστική Συμμόρφωση για συναλλακτικές πρακτικές α α α α α α α Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού α γ α δ γ β γ Συμβολή στην κοινωνική συνοχή α β α γ α α β Περιβαλλοντική υπευθυνότητα α γ β γ β β γ Αξιολόγηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης α γ α δ β γ γ α= πολύ ουσιώδες β= αρκετά ουσιώδες γ= ουσιώδες δ= σχεδόν ουσιώδες Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 07

11 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ηοικονομική κρίση που βιώσαμε κατά το επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα της Εμπορικής Τράπεζας, κυρίως λόγω των μειωμένων περιθωρίων στην εγχώρια αγορά και του αυξημένου κόστους ρευστότητας. Στις συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης του : Ενισχύσαμε την εταιρική διακυβέρνηση: Βελτιώσαμε τις επιδόσεις μας στην κανονιστική συμμόρφωση, διαχειριστήκαμε τους αναλαμβανομένους κινδύνους, ενισχύσαμε τον εσωτερικό έλεγχο. Ενημερώσαμε τη μητρική Crédit Agricole και τους επενδυτές για την πορεία της Τράπεζας. Στηρίξαμε χρηματοοικονομικά την πελατεία μας. Διατηρήσαμε τη σχέση με τους προμηθευτές. Δημιουργήσαμε οικονομική αξία. Β1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από 20 μέλη, εκ των οποίων το 85% είναι άνδρες (17 άτομα) και το 15% είναι γυναίκες (3 άτομα). Τα Εκτελεστικά Μέλη είναι 5 άτομα, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη είναι 13, και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά είναι 2 άτομα. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και βιογραφικά των Μελών του είναι αναρτημένα στην εταιρική πύλη Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη Εκτελεστικό Μέλος. Δύο Εκτελεστικά Μέλη είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που εκλέχθηκαν για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο με άμεση, καθολική, μυστική, ψηφοφορία. Η θητεία, οι αρμοδιότητες, η υποχρέωση εχεμύθειας και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπονται από το καταστατικό λειτουργίας της Τράπεζας, καθώς και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την απόδοσή του και δημοσιοποιεί τη δράση του στον Ετήσιο Απολογισμό nual_/dff/etisapolog.pdf καθώς και στο Ετήσιο Δελτίο που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την Απόφαση Αριθ. 5/204/ Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το διενήργησαν οι παρακάτω: - Price WaterhouseCoupers, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Α.Μ. ΣΟΕΛ Κωνσταντίνος Μιχαλάτος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ. ΣΟΕΛ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα παρακάτω: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ DE LEUSSE STRUB CHARRIER BADRE DEMAZURE HOCHER MAIOLI MARCHAL MARY NANQUETTE ΥANNAKIS ΔΑΥΙΔ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Jean-Frederic Alain Bruno Bertrand Luc Jean-Yves Giampriero Jean-Francois Bernard Yves Emmanuelle Χαράλαμπος Φωκίων Νικόλαος Αχιλλέας Κωνσταντίνος ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ. Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 08 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

12 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αλεξάνδρα Γεώργιος Δέσποινα Χριστόφορος ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τις παρακάτω Επιτροπές. Η λειτουργία κάθε Επιτροπής διέπεται από Κανονισμό, ο οποίος ορίζει τους στόχους, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση της Επιτροπής. Για τη σύνθεση των Επιτροπών Αμοιβών, Αudit Committee, Διαχείρισης Κινδύνων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εκδίδεται Ανακοίνωση της Τράπεζας, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές και αναρτάται στην εταιρική πύλη. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Ελέγχου (Audit Committee) ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ Νικόλαος 1. NANQUETTE Yves 2. ΥANNAKIS Emmanuelle 3. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος Όργανο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Supervisory Authority) 1. PAPADIAMANTIS Konstantinos 2. CHARRIER Bruno Αμοιβών Renumeration DE LEUSSE Jean-Frederic 1. MARY Bernard 2. HOCHER Jean-Yves 3. BADRE Bertrand Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης NANQUETTE Yves 1. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αλεξάνδρα 2. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Φωκίων Η Επιτροπή για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συστήθηκε τον Σεπτέμβριο του και έχει αρμοδιότητα να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τα παρακάτω: 1. Υιοθέτηση - ενδυνάμωση εταιρικών αρχών και αξιών. 2 Ενσωμάτωση πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους τομείς: - Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας - Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ίση μεταχείριση - Παράπονα πελατείας - Περιβαλλοντική υπευθυνότητα - Διαφάνεια - Θέματα που συνιστούν εύλογο δημόσιο ενδιαφέρον 3. Προσδιορισμό ετήσιων στόχων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 09

13 Άλλες Επιτροπές Διοίκησης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής (IT Steering Committee) Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής Θυγατρικών Εταιρειών (IT Subsidiaries Steering Committee) CHARRIER Bruno CHARRIER Bruno CHARRIER Bruno 1. PETIT Claude 2. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ, Γιώργος 3. CAMPOS, Eric 4. ΜΟΣΧΟΣ, Δημήτριος 5. ΣΚΑΦΙΔΑΣ, Αποστολος 6. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης 7. DE WIT, Bernard, Εκπρόσωπος CASA 1. JULITA, Vincent 2. REYNAUD, Robert 3. CAMPOS, Eric 4. PETIT Claude 5. ΛΕΟΝΤΙΟΥ, Αντώνιος 6. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ, Γιώργος 1. REYNAUD, Robert 2. CAMPOS, Eric 3. ΛΕΟΝΤΙΟΥ, Αντώνιος 4. PETIT Claude 5. ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ, Γιώργος 6. JULITA, Vincent 7. ΚΑΡΚΑΖΗΣ, Αναστάσιος 8. ΚΑΤΣΑΝΗΣ, Χρήστος Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω 19 Μέλη, εκ των οποίων το 84,2% είναι άνδρες (16 άτομα) και 15,8% είναι γυναίκες (3 άτομα) 1. Alain Strub, Διευθύνων Σύμβουλος 2. Bruno Charrier, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 3. Claude Petit, Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) 4. Eric Campos, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Δικτύου 5. Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 6. Λεωνίδας Ζώννιος, Γενικός Διευθυντής Συμμετοχών, Real Estate & Private Banking 7. Γιώργος Σπηλιόπουλος 8. Αντώνης Λεοντίου Επικεφαλής Δικτύου Λιανικής 9. Γιώργος Κουτσουδάκης, Επικεφαλής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής 10. Μαίρη Νικολαϊδου, Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού 11. Αναστάσιος Καρκαζής, Επικεφαλής Μονάδας Τραπεζικών Υπηρεσιών 12. Πέτρος Λυριντζής, Επικεφαλής Μονάδας Recovery Unit 13. Robert Reynaud, Chief Information Officer 14. Χρήστος Κατσάνης, Επικεφαλής Μονάδας Διεθνών Δραστηριοτήτων 15. Franck Flament, Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 16. Σταμάτης Πέρκιζας, Επικεφαλής Μονάδας Marketing και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 17. Φρίξος Ιωαννίδης, Επικεφαλής Εμπορικού Μετασχηματισμού 18. Ελένη Παγώνη, Επικεφαλής Μονάδας Εκπαίδευσης, Επιλογής και Ανάπτυξης. 19. Γιάννα Παλιούρα, Διευθύντρια Διεύθυνσης Αμοιβών και Παροχών Jean-Frederic de Leusse, Επικεφαλής Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Credit Agricole και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας Ξέρετε, στην Crédit Agricole ενθαρρύνουμε την πολιτισμική διαφορετικότητα και αυτός είναι επίσης ο λόγος που το διοικητικό μας μοντέλο είναι από τα πιο αποκεντρωμένα. Πιστεύουμε ότι ο τοπικός πληθυσμός γνωρίζει καλύτερα τις τοπικές αγορές. Αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα ανώτατα στελέχη της Εμπορικής είναι Έλληνες και όχι Γάλλοι. Συνέντευξη στην ΙΣΟΤΙΜΙΑ, 12/07/ 10 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

14 H Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου: Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από άλλες μονάδες της Τράπεζας με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, με παράλληλη γραμμή αναφοράς στην IGL/CASA. Είναι στελεχωμένη με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Διενεργεί τους ελέγχους 3ου επιπέδου σε όλες τις μονάδες του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας (Διευθύνσεις, Θυγατρικές, Καταστήματα). Υποστηρίζεται από συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, τα οποία διασφαλίζουν την έγκαιρη ροή πληροφοριών και την απευθείας πρόσβαση σε κεντροποιημένες και αποκεντρωμένες μηχανογραφικές εφαρμογές. Ενημερώνει τη Διοίκηση της Τράπεζας, τις εποπτικές αρχές και την IGL/CASA για τα συμπεράσματα των ελέγχων. Εισηγείται για την ανάληψη της απαιτούμενης διορθωτικής δράσης για τον περιορισμό των κινδύνων, τη μείωση των ζημιών, καθώς και για την αναβάθμιση των συστημάτων και διαδικασιών της Τράπεζας. Έχει εναρμονίσει τα συστήματά της με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, τα διεθνή και τοπικά ελεγκτικά πρότυπα και τα αντίστοιχα συστήματα της IGL/CASA. Ελέγχει την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, των κανόνων διαφάνειας και τη διαχείριση των προνομιακών πληροφοριών, με συγκεκριμένα βήματα ελέγχου. Κατά το, διεξήχθησαν αναλυτικά οι εξής έλεγχοι: τακτικοί έλεγχοι στα Καταστήματα του δικτύου τακτικοί έλεγχοι στις Μονάδες Διοίκησης και - 4 τακτικοί έλεγχοι στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Επίσης διεξήχθησαν 86 ειδικοί έλεγχοι απάτης και διερεύνησης ειδικών υποθέσεων, καθώς και 60 άλλες αποστολές (Follow up, πλάγιοι έλεγχοι, θεματικοί κ.τ.λ.). Συνολικά κατά το, διενεργήθηκαν 351 έλεγχοι, έναντι 328 ελέγχων του. Για τη διενέργεια των ελέγχων αναλώθηκαν ανθρωποημέρες. Το 2009 πρόκειται να συνεχιστούν οι τακτικοί, έκτακτοι και ειδικοί έλεγχοι, ενώ παράλληλα θα δοθεί έμφαση: Στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Στη διαχείριση των αλλαγών που δρομολογήθηκαν στα συστήματα, τις διαδικασίες και στα κριτήρια ελέγχου που εφαρμόζει η Διεύθυνση Επιθεώρησης. Στην αξιολόγηση των νέων διαδικασιών και συστημάτων πληροφορικής που αναπτύσσει η Τράπεζα. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου θα συνεχίσει την αναβάθμιση των προγραμμάτων ελέγχου των μονάδων, στα πλαίσια μιας συνεχούς αποτίμησης των κινδύνων, αξιολόγησης των παρεχόμενων πληροφοριών, παρακολούθησης των αλλαγών που επέρχονται στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος, υιοθετώντας τα σύγχρονα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ. Τέλος, εντός του 2009 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η νέα μηχανογραφημένη εφαρμογή «My Audit» για την παρακολούθηση των Προγραμμάτων Διορθωτικών Ενεργειών του Ομίλου της Emporiki Bank. Διαχείριση Κινδύνων Η περιγραφή και ανάλυση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και πληροφορίες για τη διαχείρισή τους παρέχονται στον Ετήσιο Απολογισμό για το καθώς και στο Ετήσιο Δελτίο για το έτος που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κεφαλαιακή επάρκεια Στο τέλος του η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 4,48%. Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε το 1ο εξάμηνο του 2009, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 9,42% περίπου. Γράφημα 1: Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 8.83% 9.06% 8.27% 4.48% ~ 9.42% Στην ολοκλήρωση της εναρμόνισης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Θυγατρικών με τα συστήματα και τις στρατηγικές της Γενικής Επιθεώρησης της Crédit Agricole /2009 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 11

15 Οικονομική κρίση Η οικονομική κρίση επηρέασε τα αποτελέσματα της Τράπεζας και έπληξε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ζητήσαμε από τον Οικονομικό Σύμβουλο της Τράπεζας κο Δημήτρη Μόσχο να καταθέσει, μέσω αυτής της έκθεσης, τη δική του γνώμη για την οικονομική κρίση, πώς η κρίση επηρέασε τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, και τί μέτρα έλαβε η Εμπορική Τράπεζα. Δημήτρης Μόσχος Οικονομικός Σύμβουλος Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον υπέστη ραγδαία και πρωτοφανή επιδείνωση το. Η επιδείνωση αυτή είναι αλληλένδετη με τη χρηματοπιστωτική κρίση που εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα της υπερβολικής εξάπλωσης των χρηματοοικονομικών καινοτομιών και της αλόγιστης χρήσης τους. Οι σημαντικές αδυναμίες στην εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων από την πλευρά τόσο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών όσο και των εποπτικών αρχών αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα που υποδαύλισε τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που επικρατούν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα τα προβλήματα που εκπορεύονται από μία τοπική αγορά να διαχέονται διεθνώς ταχύτατα. Η στενή αυτή αλληλεξάρτηση σε συνδυασμό με την έκταση των προβλημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα οδήγησαν σε διεθνώς συντονισμένα μέτρα πολιτικής για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Παρά την πρωτοφανή έκταση και το εύρος των παρεμβάσεων αυτών δεν κατέστη δυνατή η αποτροπή της παγκόσμιας ύφεσης. Οι τάσεις για την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα υπήρξαν έντονα αρνητικές καθ όλη τη διάρκεια του και τους πρώτους μήνες του Παρά τις ενδείξεις σταδιακής σταθεροποίησης που εκδηλώθηκαν πρόσφατα, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας. Συνεπώς, το χρονικό σημείο της μελλοντικής ανάκαμψης δεν μπορεί να προδικαστεί. Η διεθνής οικονομική κρίση, όπως ήταν αναμενόμενο, επηρέασε και την ελληνική οικονομία. Οι δυσμενείς επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα υπήρξαν σχετικά ήπιες λόγω του υψηλού βαθμού εσωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και έγιναν αισθητές κυρίως από το τέταρτο τρίμηνο του και μετά. Παράλληλα, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου είχαν δυσμενή επίδραση στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η δυνατότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων να αντλούν ρευστότητα από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου επηρεάστηκε αρνητικά, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης που επικράτησε διεθνώς και συνέτεινε στην απροθυμία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να δανείζουν κεφάλαια. Παρά τις εκτεταμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την παροχή ρευστότητας και τις μειώσεις των βασικών επιτοκίων νομισματικής πολιτικής από τον Οκτώβριο του και μετά, τα προβλήματα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου έχουν μερικώς μόνο εκλείψει. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τις συνθήκες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Η προσφορά δανείων περιορίστηκε λόγω της χρησιμοποίησης αυστηρότερων κριτηρίων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την χορήγηση πιστώσεων. Παράλληλα, η ζήτηση δανείων υποχώρησε λόγω της επιδείνωσης των προσδοκιών η οποία, αφ ενός, ώθησε τα νοικοκυριά να μειώσουν τις δαπάνες για κατανάλωση και επενδύσεις σε κατοικίες, και αφ ετέρου, επέδρασε αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης και η επάνοδος σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης του προϊόντος, εκτός από την ύφεση, επηρεάζεται δυσμενώς και από τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας. Η σημαντική μείωση της ιδιωτικής ροπής προς αποταμίευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες και οι αδυναμίες της δημοσιονομικής πολιτικής δυσχεραίνουν την χρηματοδότηση των επενδύσεων από εγχώριες πηγές, γεγονός που αντανακλάται στη διαμόρφωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κατά τα τελευταία χρόνια και την συνακόλουθη διόγκωση του εξωτερικού χρέους. Ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από τον εξωτερικό δανεισμό συνεπάγεται αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου και, επομένως, την πληρωμή υψηλών επιτοκίων τα οποία επιβαρύνουν τη χρηματοδότηση της εγχώριας παραγωγικής και επενδυτικής δραστηριότητας. Σημειώνεται, ότι σημαντικό μέρος του εξωτερικού δανεισμού αντιστοιχεί σε κεφάλαια που οι ελληνικές τράπεζες αντλούν από τις διεθνείς αγορές. Υπό τις συνθήκες αυτές, η ρευστότητα και η φερεγγυότητα αποτελούν βασικούς παράγοντες για τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εκπληρώνουν απρόσκοπτα τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο. Η Εμπορική Τράπεζα έχει το προνόμιο να διαθέτει την στήριξη του βασικού της μετόχου, της Crédit Agricole, η οποία διαθέτει υψηλή φερεγγυότητα και την μεγαλύτερη καταθετική βάση στην Ευρώπη. Η ευρωστία της Crédit Agricole διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή ρευστότητας προς την Εμπορική Τράπεζα και την απαιτούμενη επάρκεια κεφαλαίων. Καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης, υπό συνθήκες έντονης στενότητας ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, η Crédit Agricole απετέλεσε την κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας για την Εμπορική Τράπεζα, ενώ τον Μάιο του 2009 κάλυψε πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας, ύψους 847 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Εμπορική Τράπεζα προσάρμοσε την πιστοδοτική της πολιτική, καθώς και την πολιτική σχηματισμού προβλέψεων, στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα τα δάνεια σε καθυστέρηση να καλύπτονται πλήρως από τις συσσωρευμένες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα, η Τράπεζα συνέχισε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πελατείας της και να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση. Με τα δεδομένα αυτά μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Εμπορική Τράπεζα, παρά την οικονομική κρίση, εκπλήρωσε τον οικονομικό και κοινωνικό της ρόλο ως πιστωτικό ίδρυμα. Η προσήλωση της στην ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας της και στη συνετή διαχείριση κινδύνων αποτελούν σταθερές επιδιώξεις που συμβάλλουν στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην ελληνική οικονομία. 12 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

16 Αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Κανονιστική Συμμόρφωση Η Εμπορική Τράπεζα έχει πλήρως ενσωματώσει στη λειτουργία της το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την Κανονιστική Συμμόρφωση. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει εναρμονίσει τα συστήματα για την Κανονιστική Συμμόρφωση με τα αντίστοιχα της μητρικής Crédit Agricole κατά 90%. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες για την Κανονιστική Συμμόρφωση διαβιβάζονται στις θυγατρικές εταιρείες, ώστε να εφαρμόζεται ενιαία πολιτική σε επίπεδο Ομίλου. Συνοπτικά, η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας, κατά το : - Επεξεργάστηκε διερευνήσεις συναλλαγών και 165 ειδικές αναφορές. Συνολικά, κατά την τετραετία 2005, η Τράπεζα διερεύνησε περιπτώσεις, και επ εξεργάστηκε 488 και υπέβαλε 236 Αναφορές στην Αρμόδια Αρχή. ΕΤΟΣ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 90 - Απάντησε σε όλα τα αιτήματα των αρμοδίων αρχών, παρέχοντας αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 835 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 316 ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Έθεσε σε πλήρη λειτουργία τα Συστήματα Πληροφορικής Fircosoft File Filter (FFF) και Fircosoft Message File (FMF), που αφορούν στον έλεγχο προσώπων και οντοτήτων για τα οποία ισχύουν περιοριστικά μέτρα και στον έλεγχο διασυνοριακών κινήσεων κεφαλαίων. Το έργο εφαρμογής του Συστήματος Πληροφορικής NORKOM, το οποίο διερευνά συναλλαγές και συναλλακτικές συμπεριφορές, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο 1ο εξάμηνο του Οριστικοποίησε τις απαιτήσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά την πιστωτική διαδικασία και τις έθεσε σε ισχύ με την εγκύκλιο 45087/ , με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου. Το πρότυπο έντυπο κανονιστικής συμμόρφωσης συμπληρώνεται και προσαρτάται σε κάθε εισήγηση για αίτημα πιστοδότησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται ή όχι για διαδικασία ανανέωσης πιστωτικών ορίων. - Ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση «Πολιτικής Πρόληψης και Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων», την οποία έθεσε σε εφαρμογή με την εγκύκλιο 45095/ Στόχος της πολιτικής είναι να διασφαλίζεται ο εντοπισμός των πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και να αποτρέπεται η εμφάνισή τους. Η πολιτική προσδιορίζει αναλυτικά τους μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρούσεων συμφερόντων. - Ολοκλήρωσε τη διαμόρφωση του κανονισμού «Ευαίσθητων Προσώπων Προνομιακής Πληροφόρησης» και ήδη επιλέχθηκε το μηχανογραφικό σύστημα που τον υποστηρίζει. - Οριστικοποίησε τις οδηγίες για το Σύστημα Εχέμυθης Αναφοράς. - Έθεσε σε ισχύ νέες οδηγίες για τη λήψη δώρων ή άλλων παροχών/ωφελημάτων από τους λειτουργούς (Εγκύκλιος 45075/11.12.). Η απαγόρευση λήψης χρημάτων, έμμεσων ή άμεσων δώρων, πλεονεκτημάτων ή ωφελειών από λειτουργό εξ αφορμής εκτέλεσης της εργασίας του, προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 4 του Οργανισμού Προσωπικού. Επίσης, η δωροδοκία συνιστά ποινικό αδίκημα κατά τα άρθρα 235 και 236 του Ποινικού Κώδικα και εντάσσεται στο πλαίσιο αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων της Πράξης Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος 2577/2006. Με τις νέες οδηγίες, το εταιρικό πλαίσιο συμμορφώνεται και με τις υφιστάμενες πολιτικές και διαδικασίες της μητρικής Credit Agricole. - Ενσωμάτωσε στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. - Εκπαίδευσε 1011 άτομα για τα παρακάτω θέματα: Την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 308 άτομα, εκ των οποίων: νέοι υπάλληλοι 172 άτομα. Διευθυντές Καταστημάτων 136 άτομα, (επί συνόλου 372, ποσοστό 37%). Το ενισχυμένο πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης FIDES της μητρικής Crédit Agricole 399 άτομα, εκ των οποίων: Νέοι υπάλληλοι 172 άτομα και Υπάλληλοι 227 άτομα. Κατά τα έτη - εκπαιδεύτηκε το 97% του προσωπικού στο πρόγραμμα FIDES. Την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της Οδηγίας MiFID (Market in Financial Instruments Directive), που αφορά στις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων, παρακολούθησαν 304 άτομα. Σημειώνουμε ότι ο μας επεβλήθησαν πρόστιμα για παραλήψεις μας. Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 13

17 Κώδικας Δεοντολογίας Οι σχέσεις που αναπτύσσουμε, τόσο με τους πελάτες και όσο και τους εταίρους μας, βασίζονται στην αφοσίωση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην αμοιβαία τήρηση των δεσμεύσεων. Η αρχή αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας. Θέτουμε τις δεξιότητές μας στην υπηρεσία του πελάτη, ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του και ικανοποιούμε τις ειδικότερες ανάγκες του με επιμέλεια, επιδεικνύοντας πάντα τη δέουσα προσοχή μας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε πελάτη μας ισότιμα, προσφέροντάς του αμερόληπτη πληροφόρηση, σαφείς εξηγήσεις και καλόπιστες συμβουλές. Η διασφάλιση της εχεμύθειας αποτελεί για μας δέσμευση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε άσκοπα ή να χρησιμοποιήσουμε για δικό μας όφελος ή για όφελος τρίτων εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι στην κατοχή μας. Εκτελούμε τα καθήκοντά μας χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες. Οι εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας ενεργούν με γνώμονα το κοινό όφελος, σεβόμενες την αποκεντρωμένη οργάνωση του Ομίλου και το εταιρικό τους συμφέρον. Η δραστηριότητα κάθε εταιρείας του Ομίλου διέπεται από τις αρχές της αλληλοβοήθειας και της από κοινού δράσης. Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας δεσμεύεται να εφαρμόζει ξεκάθαρη επικοινωνιακή πολιτική έναντι των μετόχων, των λειτουργών, των εταίρων και των πελατών του. Όλες οι εταιρείες - μέλη και όλοι οι λειτουργοί είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της φήμης του Ομίλου και την προβολή της εταιρικής εικόνας. Γνωρίζουμε τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες και τις ασκούμε με υπευθυνότητα, ενώ όταν είναι αναγκαίο στηριζόμαστε στις δεξιότητες και την πείρα του Ομίλου. Η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των λειτουργών του Ομίλου, ανεξαρτήτως φύλου, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εμπορικής Τράπεζας. Αντιστοίχως, οι εταιρείες του Ομίλου και τα στελέχη έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται του πόρους του Ομίλου με σύνεση και αποτελεσματικότητα. Οι εταιρείες και τα στελέχη του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας δεσμεύονται να δρουν με υψηλό πνεύμα ευθύνης σε κάθε κοινωνικό χώρο όπου εργάζονται και ζουν. Οι στόχοι της Κανονιστικής Συμμόρφωσης για το 2009 περιλαμβάνουν: 1. Λειτουργία του συστήματος NORKOM. 2. Ολοκλήρωση έργων MiFID (προσωπικές συναλλαγές, τεστ καταλληλότητας, εκπαίδευση προσωπικού). 3. Ανάπτυξη διαρκούς συστήματος ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης. 4. Επικαιροποίηση εκπαίδευσης Διευθυντών Καταστημάτων στο πρόγραμμα αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, το συγκεκριμένες πρακτικές του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα απασχόλησαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ορισμένες από αυτές τις πρακτικές κρίθηκαν δικαστικά, δύο εξ αυτών εκκρεμούν στον Άρειο Πάγο. Ζητήσαμε από τις αρμόδιες μονάδες της Τράπεζας, τη Διεύθυνση Νομικών Συμβούλων και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης να ενημερώσουν μέσω αυτής της έκθεσης τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη συμμόρφωση της Εμπορικής Τράπεζας και καταθέτουμε στην επόμενη σελίδα τον πίνακα-απάντησή τους. Διαφάνεια Κατά το και ως σήμερα, από θέση αρχής, δεν συνεισφέραμε, άμεσα ή έμμεσα, σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς ή σε σχετιζόμενους φορείς τους. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να συνεισφέρουμε, άμεσα ή έμμεσα, θα δημοσιοποιήσουμε την πληροφορία. Συγκεκριμένη επισήμανση από την Ernst & Young Θα θέλαμε να τονίσουμε την ενδελεχή εσωτερική διαβούλευση που ακολουθήθηκε προκειμένου η Εμπορική Τράπεζα να αναφέρει ότι «κατά το και ως σήμερα, από θέση αρχής, δεν συνεισφέραμε, άμεσα ή έμμεσα, σε πολιτικά κόμματα ή πολιτικούς ή σε σχετιζόμενους φορείς τους». Κατά τη διάρκεια των συνεντευξεών μας παρατηρήσαμε σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η διαδικασία διαβούλευσης συμπεριλάμβανε όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και όλους τους Διευθύνοντες Συμβούλους των θυγατρικών (εσωτερικού και εξωτερικού) της Εμπορικής εταιριών. 14 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

18 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Χρεώνονται μόνον ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΑ Ζ1-798 (2α) Χρέωσης για ανάληψη μετρητών (2β-2ζ) Μεταβολή τόκου, αρμοδιότητα δικαστηρίων, αμφισβήτηση οφειλής, καταγγελία σύμβασης, προμήθεια βεβαίωσης οφειλών, αναπροσαρμογή συνδρομής Συμμόρφωση από Συμμόρφωση από πραγματικά έξοδα όταν γίνεται χρήση ΑΤΜ άλλων τραπεζών Οι σχετικοί συμβατικοί όροι έχουν τροποποιηθεί ΚΥΑ Ζ1-798 (3α) Χρέωση εξόδων ανάλογα με υπόλοιπο Συμμόρφωση από Εγκύκλιος 45263/5586/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Εφετείο Αθηνών 3956/2009 Χρέωση για κατάθεση σε λογ/σμό τρίτου Σε αναμονή Αναμένεται έκβαση στον Άρειο Πάγο Εφετείο Αθηνών 3499/ Μεταβολή επιτοκίου ανάλογα με υπόλοιπο Σε αναμονή Αναμένεται έκβαση στον Άρειο Πάγο (1α-1ζ) Αναλογικά έξοδα προέγκρισης, έξοδα φακέλου, καταγγελία για καθυστέρηση μίας μόνο δόσης, εκχώρηση μισθωμάτων ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΥΑ Ζ1-798 όταν υπάρχει προσημείωση και ασφάλιση, παραίτηση από δικαιώματα εγγυητή, υπολογισμός τόκων με έτος 360 ημερών, αποζημίωση για πρόωρη εξόφληση δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο Συμμόρφωση από Οι σχετικοί συμβατικοί όροι έχουν τροποποιηθεί ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ- ΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Άρειος Πάγος 430 /2005 Υπολογισμός τόκων με έτος 360 ημερών, αποζημίωση για πρόωρη εξόφληση δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο Συμμόρφωση από 2006 Οι σχετικοί συμβατικοί όροι έχουν τροποποιηθεί ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 15

19 Β2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΜΗΤΡΙΚΗ CREDIT AGRICOLE Μετά την πρόσφατη αύξηση κατά 850 εκατομμύρια, στις το μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας ανήλθε σε ,00 και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 εκάστης, που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ψήφου. H Crédit Agricole SA κατέχει το 82,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Γράφημα 2: Μετοχική σύνθεση της Εμπορικής Τράπεζας, Άλλοι μέτοχοι 11,86% Crédit Agricole S.A. 82,48% SACAM Int l SAS 5,00% Jean-Frederic de Leusse, Επικεφαλής Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Credit Agricole και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας Η Εμπορική έχει έναν ισχυρό σύμμαχο, την Crédit Agricole, η οποία παρότι επηρεάστηκε από την πολύ σοβαρή κρίση, όπως όλες οι διεθνείς τράπεζες, είναι μοναδικά τοποθετημένη ώστε να υλοποιήσει μία μακρόπνοη πολιτική αειφόρου και κερδοφόρου ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο στέρεο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ομίλου της Crédit Agricole SA και στην ισχυρή διείσδυση του δικτύου. Η όλη φιλοσοφία και το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου βασίζεται στην αντίληψη της εταιρικής σχέσης, δηλαδή 39 πλήρεις Περιφερειακές Τράπεζες που συγκροτούν το κυρίαρχο δίκτυο λιανικής τραπεζικής της Γαλλίας ελέγχουν το μετοχικό κεφάλαιο της Crédit Agricole SA Συνέντευξη στην ΙΣΟΤΙΜΙΑ, 12/07/ Η μητρική Crédit Agricole SA με μια ματιά Η αναλυτική μετοχική σύνθεση της Τράπεζας είναι αναρτημένη στην εταιρική πύλη /emporiki_group/group_story.jsp?docpath=/gr/investor/static/metoxiki_synthesi&section=stock - Η διασφάλιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας προβλέπεται από το άρθρο 20 του καταστατικού της Τράπεζας Ειδική Υπηρεσία για τους Επενδυτές παρέχει σχετικές πληροφορίες: Υπεύθυνη: Τατιάνα Λινοξυλάκη, Διεύθυνση: Κοραή 1, Αθήνα Τηλέφωνο: τηλ , ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Μέτοχος Ποσοστό (%) Crédit Agricole S.A. 82,479 Θυγατρικές Εμπορικής Τράπεζας 0,001 Ταμεία Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Χρηματιστήριο 5,957 Ιδρύματα, Δήμοι, Εκκλησίες Έλληνες μεγαλομέτοχοι (μεμονωμένοι εταιρίες) Εταιρίες & Αμοιβαία Κεφάλαια εξωτερικού Τράπεζες του εξωτερικού Ξένοι μεγαλομέτοχοι (μεμονωμένοι) Ξένοι μικρομέτοχοι (μεμονωμένοι) Έλληνες μικρομέτοχοι (μεμονωμένοι εταιρίες) Σύνολο 16 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 0,112 1,118 5,662 0,184 0,015 0,046 4, Φιλοδοξία της Crédit Agricole είναι να δημιουργήσει έναν παγκoσμiας εμβέλειας Ευρωπαϊκό ηγέτη στην τραπεζική και ασφαλιστική αγορά, λειτουργώντας με κοινωνική υπευθυνότητα. Μέτοχοι της Crédit Agricole SA SAS Rue la Boetie Υπουργείο Οικονομικών (Treasury) Εργαζόμενοι (πρόγραμμα συμμετοχής) Θεσμικοί Επενδυτές Μικροεπενδυτές Ποσοστό Συμμετοχής στο Κεφάλαιο, τέλος (%) 54,78 0,58 4,43 31,63 8,58 Ισχυρή διεθνής παρουσία Περισσότερους από εργαζόμενους σε 74 χώρες, Εξυπηρετεί 3 εγχώριες ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) Παρέχει υπηρεσίες σε 58 εκατομμύρια πελάτες Διατηρεί υποκαταστήματα σε περισσότερες από 20 χώρες Οικονομικές επιδόσεις 2 Νο1 στη λιανική τραπεζική αγορά της Γαλλίας. Αποτελεί τον κορυφαίο εταίρο της Γαλλικής οικονομίας, εξυπηρετώντας το 28% της αγοράς στη στεγαστική πίστη. Νο1 Τράπεζα στην Ευρώπη ως προς τα έσοδα στην 1 Στις η Crédit Agricole κατείχε το 72,55%, η SACAM International SAS to 5% και οι άλλοι μέτοχοι το 22,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής. 2 Τέλος

20 αγορά λιανικής τραπεζικής Κορυφαία ευρωπαϊκή τράπεζα στην καταναλωτική πίστη. Νο1 στη Γαλλία και στην Ευρώπη στον τομέα του collective asset management Νο2 στην Γαλλία και Νο11 στην Ευρώπη στον τομέα των ασφαλειών Νο 1 στη Γαλλία, Νο 3 στην Ευρώπη και Νο 7 παγκοσμίως ως προς τα ίδια κεφάλαια (Tier 1 κεφάλαια 9.4%, στις 01/01/2009) Υπεύθυνη με όρους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η Crédit Agricole συμπεριλαμβάνεται στους διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες εταιρικής υπευθυνότητας: FTSE4Good Dοw Jones Sustainability Index Aspi Eurozone Η Crédit Agricole έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει: Τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ Τις Κλιματικές Αρχές () Β3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ Η σχέση με την πελατεία μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μακρόχρονης επιτυχίας της Εμπορικής Τράπεζας. Παρά την οικονομική επιβράδυνση και το περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας κατά το στηρίξαμε την πελατεία μας και διαχειριστήκαμε τους αναλαμβανομένους κινδύνους. Στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας το ήταν οι ανάγκες της πελατείας μας και η καλύτερη εξυπηρέτησή της. Από την έρευνά μας για την ικανοποίηση των πελατών προκύπτει ότι η πελατεία μας διακρίνεται από υψηλό βαθμό αφοσίωσης και θέλει την Εμπορική Τράπεζα σύμμαχό της, θέλει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ανταγωνιστικά προϊόντα, ταχύτητα και ποιότητα στην εξυπηρέτηση, διαφάνεια στην πληροφόρηση. Στον Ετήσιο Απολογισμό για το, περιγράφουμε την προσέγγιση, τα οικονομικά μεγέθη και αξιολόγηση των επιδόσεών μας για την εξυπηρέτηση όλων των ομάδων - πελατών μας. reports _archive.jsp?section=archive Αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις, στους ιδιώτες και στα ελληνικά νοικοκυριά. Η οικονομική κρίση συνέβαλε στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε ότι η υπευθυνότητά μας κρίνεται και από τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε σε δύσκολους καιρούς. Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, οι παρακάτω διαχρονικά δοκιμασμένες προσεγγίσεις μας αποκτούν μεγαλύτερη αξία: Στηρίζουμε χρηματοοικονομικά την πελατεία Εκπαιδεύουμε τον πελάτη Διαχειριζόμαστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με υπευθυνότητα Στην ενότητα αυτή λογοδοτούμε για τρία ουσιώδη θέματα που ενδιέφεραν ομάδες πελατών μας κατά το : α) τι κάναμε προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση της πελατείας; β) πώς διαχειριστήκαμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές; γ) γιατί παραπονέθηκε η πελατεία μας; α) Βελτίωση της υποδομής για την εξυπηρέτηση της πελατείας Οι πελάτες μας θέλουν να εξυπηρετούνται καλά και με ταχύτητα. Για να ανταποκρινόμαστε στην προσδοκία αυτή βελτιώνουμε διαρκώς την υποδομή μας. Κατά το ξεκίνησε ο ανασχεδιασμός των καταστημάτων μας, συνεχίστηκε η απλούστευση των διαδικασιών και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα βελτιστοποίησης Δικτύου προβλέπεται να διαρκέσει 3 έτη. Σε συνεργασία με την Crédit Agricole αναπτύξαμε νέα καινοτόμα εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης πωλήσεων. Παράλληλα συνεχίσαμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες και ορισμένες τραπεζικές εργασίες, με σκοπό να περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία. Ταυτόχρονα συνεχίσαμε τη βελτίωση της υποδομής για την ηλεκτρονική και τηλεφωνική εξυπηρέτηση της πελατείας. Αναλυτικότερα, κατά το η πελατεία μας εξυπηρετήθηκε : Με κλασσικό δίκτυο 372 καταστημάτων λιανικής τραπεζικής, 747 ΑΤΜς και 11 ανταλλακτήρια. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται πάνω από το 90% της πελατείας μας. Επιπλέον, το ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Δικτύου Επιχειρηματικών Κέντρων. Στο τέλος του η Τράπεζα διέθετε 21 Επιχειρηματικά Κέντρα. Με τα 2/3 του ανθρώπινου δυναμικού να κατανέμεται στο δίκτυο και σε υποστηρικτικές του δικτύου θέσεις. Γράφημα 3: Κλασσικό Δίκτυο Εξυπηρέτησης Δίκτυο Καταστημάτων 2006 ΑΤΜ Με πλήθος ανταγωνιστικών προϊόντων για κάθε ομάδα πελατών Με διαφάνεια στις συναλλαγές, ενημερώνοντας την πελατεία μας για τις τιμές terms_gr.pdf τους όρους συναλλαγών και εφαρμόζοντας τον κώδικα δεοντολογίας Services/PrivateCustomers/Stegastika_Dania/dff/ kodikas.pdf Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 17

Περιεχόμενα. Δήλωση Προέδρου Δ. Σ... Δήλωση Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου... Όρια της Έκθεσης...01 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Περιεχόμενα. Δήλωση Προέδρου Δ. Σ... Δήλωση Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου... Όρια της Έκθεσης...01 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... Περιεχόμενα Δήλωση Προέδρου Δ. Σ............................... Δήλωση Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου.... Όρια της Έκθεσης.............................01 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ............02

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα