Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/ Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/186/ ΑΔΑ: Β4ΣΩ46Ψ842-ΨΑΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/ Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Κουρνιώτης Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 19:55 ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Σπυρίδων Δεσύλας Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος 19:55 21:30 Αθανάσιος Μπούμης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος 19:55 ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ιωάννης Φούρκας Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ: Θεόδωρος Σεραφίδης παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Ζαννιάς Μέλος Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Νικόλαος Μήλης Μέλος Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Iωάννης Θεοδωράκης Γεώργιος Ηλιόπουλος Ιωάννης Κυριακόπουλος Μάρκος Σιούνας Πρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Αναπλ. Γεν.Γραμματέας 19:30 19:45 ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ 20:40 ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια Τ.Ε.Ε. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων Γενικής Διεύθυνσης Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης και Διεθνών Σχέσεων 2. Επικύρωση Πρακτικών 3. Ιεράρχηση θεμάτων και συναντήσεων με νέα Κυβέρνηση 4. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της Αποφ. Α1/Σ21/2012 Συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης για την διαχείριση των αποθεματικών του ΤΕΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος Η Δ. Επιτροπή αφού συζήτησε, μετά από εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, εκτός ημερήσιας διάταξης για την από (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 36376/ ) επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Ενημέρωση για τη Διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου», αποφασίζει ομόφωνα τη διενέργεια ημερίδας με όλους τους φορείς των οποίων «κουρεύτηκαν» τα αποθεματικά από το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI). Προηγήθηκαν οι παρακάτω ψηφοφορίες: 1 η ψηφοφορία Επί της πρότασης του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη α) να μην ξανακατατεθούν χρήματα του ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και β) να ανοίξει λογαριασμός του ΤΕΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όπου θα κατατίθενται οι εισπράξεις του ΤΕΕ από το Λογαριασμό Αμοιβών Μηχανικών και από τα Δημόσια Ταμεία. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: ΝΑΙ: 5 (Πρωτονοτάριος, Δεσύλας, Φούρκας, Μπούμης, Σπίρτζης) ΟΧΙ: 1 (Ακριτίδης) ΑΠΟΧΗ: 2 (Γρηγοριάδης, Τσουκαλάς) και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί της πρότασης.

3 3 2 η ψηφοφορία Επί της πρότασης του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, όπως αποτυπώνεται στην παραπάνω απόφαση, με αποτέλεσμα: ΝΑΙ: 8 (Πρωτονοτάριος, Δεσύλας, Γρηγοριάδης, Φούρκας, Μπούμης, Τσουκαλάς, Ακριτίδης, Σπίρτζης) ΟΧΙ: Ø 3 η ψηφοφορία Επί της πρότασης του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη να διεκδικηθεί από το ΤΕΕ, ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα ενταχθούν στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Αποτέλεσμα ψηφοφορίας ΝΑΙ: 7 (Πρωτονοτάριος, Δεσύλας, Φούρκας, Μπούμης, Τσουκαλάς, Ακριτίδης, Σπίρτζης) ΟΧΙ: Ø ΑΠΟΧΗ: 1 (Γρηγοριάδης) και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί της πρότασης Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Ι. Θεοδωράκης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (19:30) και Γ. Ηλιόπουλος, Β Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (19:45). Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος (19:55) προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Κ. Κουρνιώτης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., Κ. Μακέδος και Γ. Παπαναστασίου, Μέλη Δ.Ε. Αποφ. Α2/Σ21/2012 Προμήθεια πακέτων ωρών χρήσης της ΝΟΜΟΣ Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη ότι στο ερώτημα που έθεσε η Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ στους συνδρομητές της μέσω , εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία ΝΟΜΟΣ (λόγω λήξης της σχετικής σύμβασης του ΤΕΕ με την εταιρεία INTRASOFT INTERNATIONAL), 600 συνδρομητές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, και μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 177/ ) της παρισταμένης κ. Αννας Αναγνωστάκη, αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος της Τράπεζας Πληροφοριών, αποφασίζει την προαγορά από τη ΝΟΜΟΣ 600 πακέτων των 5 ωρών/πακέτο αξίας 20 ευρώ για κάθε πακέτο, δηλαδή συνολικής αξίας ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας Intrasoft International, προκειμένο το ΤΕΕ να διαθέσει αυτά τα πακέτα σε όσους συνδρομητές

4 4 εκδήλωσαν ενδιαφέρον να έχουν πρόσβαση στη ΝΟΜΟΣ. Η χρέωση για χρήση της ΝΟΜΟΣ πέραν των 5 ωρών βαρύνει τους συνδρομητές, με αντίτιμο χρονοχρέωσης, όπως τούτο πλέον θα ισχύσει και για όλα τα μέλη του ΤΕΕ (πακέτο 20 ωρών προς 4 ανά ώρα, δηλαδή 80 συν ΦΠΑ). Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Αποφ. Α3/Σ21/ η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη 4.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% που αφορούν τη διοργάνωση της 10 ης τακτικής και της ειδικής συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (αίθουσες, προσφορά καφέ κ.λ.π.), οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στις 29 και στο Ξενοδοχείο Athens Divani Caravel. ΤΜΗΜΑ Β της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ.Β1/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Ελένης Θεοφίλη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Ελένη Θεοφίλη και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Πίτσος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 155/12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1916,2, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.100,00 Β) Φ.Π.Α. 253, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 550,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 13,20 Σύνολο 1.916,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τριακόσια πενήντα τρια (1353,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΙΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Τετραπόλεως 24, ΑΘΗΝΑ, ως εξής:

5 5 1100,00 ως αμοιβή και 253,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β2/Σ21/2012 Αποφ.Β3/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της Κ/ΞΙΑΣ"Π-Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ-Π.ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η Κ/ΞΙΑ"Π-Μ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ-Π.ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ" και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Γεωργία Χαλιώτη η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1045,2, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 600,00 Β) Φ.Π.Α. 138,00 738,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 300,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 7,20 Σύνολο 1.045,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια τριάντα οκτώ (738,00) στην πραγματογνώμονα κ. ΧΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αγγελου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Ευδόξου 52, 11744,Ν.ΚΟΣΜΟΣ, ως εξής: 600,00 ως αμοιβή και 138,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Σπύρο Τσίγκα Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Σπύρος Τσίγκας και που ήδη τελείωσαν οι Πραγματογνώμονες κ.κ. Ιωάννης Πολιτίδης και Φραγκίσκος Τσιγαρίδας οι οποίοι ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθ.α18/σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 8013,2, το οποίο αναλύεται ως εξής:

6 6 Α) Αμοιβή Πραγματογνωμόνων 4.600,00 Β) Φ.Π.Α , ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 55,20 Σύνολο 8.013,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια εννιακόσια εξήντα οκτώ (1968,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΟΛΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κοσμά, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Αδαμαντιου Κοραη 8, ΜΑΡΟΥΣΙ, ως εξής: 1600,00 ως αμοιβή και 368,00 Φ.Π.Α. και τρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα (3.690,00) στον πραγματογνώμονα ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ του Χρήστου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Φιλολάου 14, 1634,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ως εξής: 3.000,00 ως αμοιβή και 690,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β4/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της GENERALI HELLAS ΑΕ Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η GENERALI HELLAS ΑΕ και που ήδη τελείωσαν οι Πραγματογνώμονες κ.κ. Νικόλαος Σαπέρας και Γεώργιος Σπηλιόπουλος οι οποίοι ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.135,6, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνωμόνων 1.800,00 Β) Φ.Π.Α. 414, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 900,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 21,60 Σύνολο 3.135,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να

7 7 καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια εκατόν επτά (1107,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΣΑΠΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Σωτηρίου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Ιωαν. Τσιγαντε 4, ΠΑΠΑΓΟΥ, ως εξής: 900,00 ως αμοιβή και 207,00 Φ.Π.Α. και χίλια εκατόν επτά (1107) στον πραγματογνώμονα ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αντωνίου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κέλλη 3, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 900,00 ως αμοιβή και 207,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β5/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Ειρήνης Πετρόγλου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Ειρήνη Πετρόγλου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Χαράλαμπος Γιαννόπουλος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα (1230,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Παναγιώτη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κονίτσης 16 ΤΘ477, 19400,ΚΟΡΩΠΙ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β6/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Στυλιανού Λέκκα

8 8 Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Στυλιανός Λέκκας και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Ζόμπολας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.219,4, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα (861,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΖΟΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηλία, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κρέμου 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β7/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης των κ.κ. Ιωαννη Μαυροφοράκη & Εμμανούηλ Δαμιανάκη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν οι κ.κ. Ιωάννης Μαυροφοράκης-Εμμανούηλ Δαμιανάκης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Ιωάννης Γονιδάκης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.680,8, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 2.112,98 Β) Φ.Π.Α. 485, ,97 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,48 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 25,35 Σύνολο 3680,80

9 9 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτω ευρώ & ενενήντα επτά λ(2598,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Τρίτωνος 40, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ως εξής: 2.112,98 ως αμοιβή και 485,99 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β8/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Ιωάννη Τσεμπελίκου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Ιωάννης Τσεμπελίκος και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Ζόμπολας ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.219,4, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα (847,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΖΟΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ηλία, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Κρέμου 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β9/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Βασιλικής Καβάκου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Βασιλική Καβάκου και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Αντωνία Αγγελοπούλου η

10 10 οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 4957/11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθ /12 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο πραγματογνωμοσύνης ύψους 2.984,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.712,97 Β) Φ.Π.Α. 393, ,95 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 856,49 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 20,56 Σύνολο 2.984,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, σε συνέχεια της Β9/Σ17/2012 απόφασης και μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ & ενενήντα πέντε λεπτών (2.106,95) στην πραγματογνώμονα κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αναστασίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Μπουμπουλίνας 2, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ως εξής: 1712,97 ως αμοιβή και 393,98 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β10/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της Ι.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ & ΣΥΝ. Ε.Π.Ε Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η Ι.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ &ΣΥΝ.Ε.Π.Ε και που ήδη τελείωσαν οι Πραγματογνώμονες κ.κ. Απόστολος Πεντσιδης και Γεώργιος Σκιαδόπουλος οι οποίοι ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 6.968,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνωμόνων 4.000,00 Β) Φ.Π.Α. 920, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 48,00 Σύνολο 6.968,00

11 11 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2.460,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΕΝΤΣΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Ιωάννη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Αραχώβης 6, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 2.000,00 ως αμοιβή και 460,00 Φ.Π.Α. και δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2460) στον πραγματογνώμονα ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδωνα, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Μιαουλη 2, ΑΙΓΑΛΕΩ, ως εξής: 2.000,00 ως αμοιβή και 460,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β11/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Δήμητρας Λεμπέση Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Δήμητρα Λεμπέση και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Βασίλειος Φραγκίσκος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 9388/11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,6, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ιωάννη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Ισαύρων 54, ΑΘΗΝΑ, ως εξής : 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Επικυρώνεται αυθημερόν

12 12 Αποφ.Β12/Σ21/2012 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Γεώργιου Ιωαννίδη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Νικόλαος Ταζάρτες ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /12 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,6, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Αποφ.Β13/Σ21/2012 Eπιστροφή Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΑΖΑΡΤΕ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ισίδωρου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Δοσιθέου 4, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Αφάλη Παναγιώτη Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει ο κ. Αφάλης Παναγιώτης (ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή του τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /07 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι και σαράντα επτά λεπτά (496,47) στον κ. Αφάλη Παναγιώτη του Ευαγγέλου, Λαχούρη 4,11743 ΑΘΗΝΑ Κ.Α.3199 Επικυρώνεται αυθημερόν

13 13 Αποφ.Β14/Σ21/2012 Επιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ.μπουγά Κων/νο Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει κ. Μπουγάς Κων/νος (ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή του τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /11Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι και σαράντα επτά λεπτά (496,47) στον κ. Μπουγά Κων/νο του Παύλου, Εθνικής Αμύνης 25, ΠΑΠΑΓΟΥ. Κ.Α.3199 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β15/Σ21/2012 Επιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στην PRENECON S.A Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει η PRENECON S.A (η οποία στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή της τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με τα υπ αριθ /12 & υπ αριθ /12 Γραμμάτια Είσπραξης το ποσό των 2.000,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό χίλια εννιακόσια ογδόντα έξι & είκοσι δύο λεπτά (1.986,22) στην PRENECON S.A, Λ. Βουλιαγμένης 85 14,16674 ΓΛΥΦΑΔΑ. Κ.Α.3199 Επικυρώνεται αυθημερόν ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ.Β16/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 4.078,68 στην CLIP NEWS AE Υπηρεσίες Αποδελτίωσης για την αποδελτίωση τύπου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ) για το διάστημα από 12/6/2012 έως 11/7/2012. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από απόφασή της που αφορά την προμήθεια των δημοσιευμάτων του Τύπου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών, εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (4.078,64)

14 14 στην CLIP NEWS A.E., Μοναστηρίου 90, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με την από 14/7/2011 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 12/7/2011 έως 11/7/2012) σύμφωνα με το παρακάτω τιμολόγιο. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 2855/ ,68 (Καθ. αξία 3.316,00+ 23%ΦΠΑ 762,68 = Συν 4.078,68) Κ.Α Αποφ.Β17/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 175,00 στoν Μ.Πετίνη & Σια Ε.Ε.Ε για (1) μία συνδρομή του ΤΕΕ στο περιοδικό Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας για το έτος Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τη την από 16/7/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00) για το έτος 2009 στον Μ.Πετίνη & Σια Ε.Ε.Ε,Εμμ. Μπενάκη 18 Αθήνα , για 1 συνδρομή του ΤΕΕ στο παραπάνω έντυπο, σύμφωνα με το υπ αριθ. 5605/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 167,46 + 4,5 %ΦΠΑ 7,54 =Συν 175,00) ΚΑ : 1259 Αποφ.Β18/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 175,00 στoν Μ.Πετίνη & Σια Ε.Ε.Ε για (1) μία συνδρομή του ΤΕΕ στο περιοδικό Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας για το έτος Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τη την από 16/7/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00) για το έτος 2010 στον Μ.Πετίνη & Σια Ε.Ε.Ε,Εμμ. Μπενάκη 18 Αθήνα , για 1 συνδρομή του ΤΕΕ στο παραπάνω έντυπο, σύμφωνα με το υπ αριθ. 6636/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 165,88 + 5,5 %ΦΠΑ 9,12 =Συν 175,00) ΚΑ : 1259

15 15 Αποφ.Β19/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 185,00 στoν Μ.Πετίνη & Σια Ε.Ε.Ε για (1) μία συνδρομή του ΤΕΕ στο περιοδικό Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας για το έτος Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τη την από 16/7/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00) για το έτος 2011 στον Μ.Πετίνη & Σια Ε.Ε.Ε,Εμμ. Μπενάκη 18 Αθήνα , για 1 συνδρομή του ΤΕΕ στο παραπάνω έντυπο, σύμφωνα με το υπ αριθ. 918/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 173,71 + 6,5 %ΦΠΑ 11,29 =Συν 185,00) ΚΑ : 1259 Αποφ.Β20/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 480,00 στα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ για την αγορά τριάντα (30) αντιτύπων του βιβλίου «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ..ΑΝΑΒΑΣΙΣ», έκδοσης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α10/Σ10/2012 απόφασή της που αφορά αγορά τριάντα (30) αντιτύπων του βιβλίου «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ..ΑΝΑΒΑΣΙΣ», έκδοσης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος., εγκρίνει την καταβολή των τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00) στα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ, σύμφωνα με το υπ αριθ. 127/ Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής Καθ. αξία 480,00 = Συν 480,00) K.A ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Β21/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 110,81 στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. για την αποστολή υπερεπείγουσας αλληλογραφίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από /6/2012 και 11/7/2012 προεγκρίσεις της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν δέκα και ογδόντα ενός λεπτών (110,81) στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.

16 16 Λ. Βουλιαγμένης & Ηλία Ηλιού, ΤΚ Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω τιμολόγιο: Αριθ. Τιμ / (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) 110,81 (Καθ. αξία 90,09 + ΦΠΑ 20,72 = Συν 110,81) Κ.Α. 831 α. Αποφ.Β22/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 1.035,65 στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 29/5/2012,19/6/2012 και 3-10/7/2012. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ.a4/σ34/2011 απόφαση της που αφορά μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΔΕ, εγκρίνει την καταβoλή των χιλίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1035,65), στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18 ΤΚ Αθήνα, για την μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω ημερομηνίες σύμφωνα με το υπ αριθμ /7/2012 τιμολόγιο. (Καθ. αξία 841,99+ 23%ΦΠΑ 193,66 = Συν 1035,65) Κ.Α Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β23/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 2.729,33 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Γ5/Σ13/2012 απόφαση της που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ, εγκρίνει την καταβολή των δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα και τριάντα τριών λεπτών (2.729,33) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ , / & , / & / & / & /14-6-

17 & / & / / & / & / & τιμολόγια. (Καθ. αξία 2.218, % ΦΠΑ 510,38 = Συν 2.729,33) Κ.Α α. Αποφ.Β24/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 89,18 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Β2/Σ20/2012 απόφαση της που αφορά την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ, εγκρίνει την καταβολή των ογδόντα εννέα και δέκα οκτώ λεπτών (89,18) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / τιμολόγιο. (Καθ. αξία 72, % ΦΠΑ 16,68 = Συν 89,18) Κ.Α Αποφ.Β25/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 28,92 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α5/Σ37/2011 απόφαση της που αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο λεπτών (28,92) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / τιμολόγιο. (Καθ. αξία 24, % ΦΠΑ 5,55 = Συν 29,66) Κ.Α Αποφ.Β26/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής ,99 στην OPTIS OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την προμήθεια

18 18 συστήματος δικτυακής διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της υπ αριθμ. Α17/Σ12/2012 απόφαση της που αφορά την προμήθεια συστήματος δικτυακής διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου για το ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (19.499,99) στην OPTIS OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Μαρμαριωτίσσης 3,Χαλάνδρι,Τ.Κ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1051/ ( Καθ. αξία 1.679, % ΦΠΑ 386,29 = Συν 2.065,79) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 894/ ( Καθ.αξία ,15+23% ΦΠΑ 3.260,05= Συν ,20 Σύνολο Καθ.Αξία ,65+23%ΦΠΑ 3.646,34=19.499,99 Κ.Α Αποφ.Β27/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 495,09 στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρασφάλειας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εννέα λεπτών (495,09) στην Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» Λεωφόρος Συγγρού ΤΚ Αθήνα για την ανανέωση του υπ αριθ ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός, για το χρονικό διάστημα από μέχρι , όπως παρακάτω : Καθαρά ασφάλιστρα 401,48 Δικαίωμα συμβολαίου 40,15 Φόρος Ασφαλίστρων Πυρός 18,59 Φόρος Ασφαλίστρων Λοιπών Κινδύνων 34, Ολικά ασφάλιστρα 495,09 ========== Κ.Α. 892α.

19 19 Αποφ.Β28/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 481,79 στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. για την αποστολή υπερεπείγουσας αλληλογραφίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από 12/7/2012 και 20/8/2012 προεγκρίσεις της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή τετρακοσίων ογδόντα ενός και εβδομήντα εννέα λεπτών (481,79) στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης & Ηλία Ηλιού, ΤΚ Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω τιμολόγιο: Αριθ. Τιμ / (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) 481,79 (Καθ. αξία 391,70 + ΦΠΑ 90,09 = Συν 481,79) Κ.Α. 831 α. Αποφ.Β29/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 48,89 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια ενός επίγειου ψηφιακού δέκτη για το του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 4/9/2012 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή σαράντα οκτώ και ογδόντα εννέα λεπτών (48,89) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια toner για εκτυπωτή του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / τιμολόγιο. (Καθ. αξία 39, % ΦΠΑ 9,14 = Συν 48,89) Κ.Α α. Αποφ.Β30/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 3.075,00 στην εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την προμήθεια επιστολόχαρτου και φακέλων αλληλογραφίας. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α1/Σ10/2012 απόφαση της που αφορά την προμήθεια επιστολόχαρτου και φακέλων αλληλογραφίας, εγκρίνει την καταβολή των τριών χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.075,00 ) στην εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ

20 20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κερασούντος 49, Αιγάλεω, σύμφωνα με το υπ αριθ. 167/ , τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Kαθ. αξία 2.500, % ΦΠΑ 575,00 = 3.075,00 ) ΚΑ : 857 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β31/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 369,00 στην ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ και ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια δύο χιλιάδων χρηματικών ενταλμάτων (2000) για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη την από 2/7/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (369,00 ) στην ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ και ΣΙΑ Ο.Ε. Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα ΤΚ , για την προμήθεια δύο χιλιάδων χρηματικών ενταλμάτων για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ ΤΔΑ: 388/ (Καθ. αξία (23% ΦΠΑ) =ΣΥΝΟΛΟ 369,00 ) K.Α Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β32/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 18,45 στην ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε., Σφραγίδες Επιγραφές Χαρακτική για την προμήθεια δύο (2) σφραγίδων καουτσούκ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 31/8/2012 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή δέκα οκτώ και σαράντα πέντε λεπτών (18,45) στην ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε., Σφραγίδες Επιγραφές Χαρακτική, Λέκκα 30 ΤΚ Αθήνα, για την προμήθεια δύο (2) σφραγίδων καουτσούκ για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / τιμολόγιο. (Καθ. αξία 15, %ΦΠΑ 3,45 = Συν 18,45) Κ.Α α. Αποφ.Β33/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 4.100,00 στην ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., για την παρακολούθηση και τήρηση των λογιστικών μερίδων των

21 21 πράξεων του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για το διάστημα από 01/07/2012 μέχρι 31/08/2012 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ.γ6/σ13/2012 απόφαση της που αφορά την παρακολούθηση και τήρηση των λογιστικών μερίδων των πράξεων του ΤΕΕ κατά την υλοποίηση προγραμμάτων που αναλαμβάνει ή συμμετέχει το ΤΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτούμενων έργων και τη λογιστική παρακολούθηση τους, καθώς και την καθημερινή παρακολούθηση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών υπηρεσιών, εγκρίνει την καταβολή των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00), στην ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε Φωκ. Νέγρη 3 ΤΚ Αθήνα, για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με τη από 28/6/2012 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από έως ) σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1986/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 3.333,33+ 23% ΦΠΑ 766,67 = Συν 4.100,00) Κ.Α. 439 Επικυρώνεται αυθημερόν ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αποφ.Β34/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 3.841,91 στην SYSCOM Α.Ε. για την προμήθεια server και Microsoft Licences για το TEE Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπαριθμ Α23/Σ16/2012 απόφασή της που αφορά την προμήθεια, server και Microsoft Licences για το TEE εγκρίνει την καταβολή τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (3.841,91) στην SYSCOM Α.Ε Μπότσαρη 10,12-14 ΤΚ Πειραιάς για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με τα 352/ και 359/ τιμολόγια. (Καθ. αξία 3.123, % ΦΠΑ 718,40 =Συν 3.841,91 ) ΚΑ 7123 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β35/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής ,54 στην Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής και των μηχανών γραφείου του TEE

22 22 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπαριθμ Α7/Σ11/2012 απόφασή κατακύρωσης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών του εξοπλισμού Πληροφορικής και των μηχανών γραφείου του TEE, εγκρίνει την καταβολή δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.840,54) στην Α.&Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε Αρμονίας 6, Λιόφυτι ΤΚ ΣΠΑΤΑ ΤΘ 1119 για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με την από 18/7/2012 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 11/7/2012 έως 10/7/2013) και τα υπ αριθμ / , 10832/ , 10936/ , 11133/ , 11262/ / , 11377/ τιμολόγια. (Καθ. αξία , % ΦΠΑ 2.401,11 =Συν ,54 ) ΚΑ 1899 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β36/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 1.476,00 στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.(Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης και Τμήμα Τυποποίησης ) Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπαριθμ Γ7/Σ23/2011 απόφασή της που αφορά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. (Δ/νση Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης και Τμήμα Τυποποίησης ) για ένα έτος ( έως ), εγκρίνει την καταβολή χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (1.476,00) στην ΙΝΤΕΡΟΠΤΙΚΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. Μιχαλακοπούλου 8 ΤΚ Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το 1096/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.200, % ΦΠΑ 276,00 =Συν 1.476,00 ) ΚΑ 9749 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β37/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 4.368,00 στην INTERSYS Α.Ε. για την συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Canon για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α9/Σ39/2011 απόφαση κατακύρωσης που

23 23 αφορά την ανάθεση συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων Canon, για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (4.368,00 ) στην INTERSYS Α.Ε, με έδρα Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ΤΚ , για την συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Canon, σύμφωνα με τα υπ αριθ ΤΠΥ: Δ144119/ , Χ6191/ (Καθ. αξία 3.551, ,78 (23% ΦΠΑ) =ΣΥΝΟΛΟ 4.368,00 ) Κ.Α. 887 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β38/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 179,43 στην XEROX Hellas Α.Ε.Ε. για την συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της, την υπ αριθμ. Α8/Σ29/2011 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ, για την ανάθεση συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το έτος 2012 εγκρίνει την καταβολή εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (179,43 ) στην εταιρία XEROX Α.Ε.Ε., για την συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, με έδρα Λεωφ. Συγγρού 127 Αθήνα ΤΚ , σύμφωνα με το υπ αριθ ΤΠΥ: Γ / (Καθ. αξία 145,88+ 33,55 (23% ΦΠΑ) =ΣΥΝΟΛΟ 179,43 ) Κ.Α.887 Επικυρώνεται αυθημερόν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Αποφ.Β39/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 18/7/ /8/2012 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις υπ αριθμ. Α15/Σ19/2011 και Α23/Σ25/2011 αποφάσεις για την απευθείας ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου,

24 24 για το χρονικό διάστημα 18/7/ /8/2012 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 21006/ σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 22/8/2011 έως 21/8/2012) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α Αποφ.Β40/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής ,70 στην A. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών του ΤΕΕ για το διάστημα από 16/7/2012 έως 31/8/2012. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α14/Σ14/2012 απόφασή ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα για ένα έτος ( έως ), εγκρίνει την καταβολή δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ και εβδομήντα λεπτών (14.100,70) στην A. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε, Ιωαννίνων 23 ΤΚ Μοσχάτο, για τον καθαρισμό των Υπηρεσιών του ΤΕΕ για το διάστημα από, 16/7/2012 έως 31/8/2012 σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση και την από 1/7/2012 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από έως ) και το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία , %ΦΠΑ 2.636,71= Συν ,70) Κ.Α Αποφ.Β41/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 705,04 στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ.ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ (OLYMPIA) Υπηρεσίες & Εξοπλισμός Πυρασφάλειας, για την συντήρηση ή/και αναγόμωση πυροσβεστήρων για το έτος 2012 για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α13/Σ12/2012 απόφαση που αφορά την συντήρηση ή/και αναγόμωση πυροσβεστήρων για το έτος 2012 για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή επτακοσίων πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών στην εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΡ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ (OLYMPIA) με έδρα Ιωαννίνων 15 Κολωνός, Τ.Κ Αθήνα, για την παραπάνω προμήθεια, σύμφωνα με τα υπ αριθ ΤΠΥ: 72/

25 25 (Καθ. αξία 573, ,84 =ΣΥΝΟΛΟ 705,04 ) Κ.Α Επικυρώνεται αυθημερόν ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Αποφ.Β42/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 2.640,31 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Πολυτεχνεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Μηχανικών» στις 21 Ιουνίου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφ. Γ13/Σ13/2012 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με θέμα: «Πολυτεχνεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Μηχανικών» στις 21 Ιουνίου 2012, εγκρίνει την καταβολή δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (2.640,31 ) Αναλυτικά: 1) ΑΦΟΙ ΚΟΜΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. ΑΜΑΛΘΕΙΑ Άστρους 6 Ίλιον ΤΚ Τιμ. Νο 471/ (Καθ. αξία ΦΠΑ23% 103,50 = Συν 553,50) Για την παράθεση καφέ στην Ημερίδα 2) ΤΣΙΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κερασούντος 49, Αιγάλεω Τιμ. Νο 164/ (Καθ. Αξία 930,00 + ΦΠΑ 23% 213,90 = Συν 1.143,90) Για την εκτύπωση προγραμμάτων της Ημερίδας 3) CΟΝFERENCE SUPPPORT Απόστολος Τσακίρης Κατράμη 18, Αθήνα Τιμ. Νο 5787/ (Καθ. Αξία 317,00 + ΦΠΑ 23% 72,91 = Συν 389,91) Για την απομαγνητοφώνηση της Ημερίδας 4) DESTINO TOURS 3 ης Οκτωβρίου 3, Τρίπολη Τιμ. Νο 1014/ ,00 Για την μετακίνηση ομιλήτριας στην Ημερίδα 5) ΑΡΕΤΟΥΣΑ Μητροπόλεως 6-8, Αθήνα

26 26 Τιμ.Νο / (Καθ. Αξία 47,50 + ΦΠΑ 2,50 X2 = Συν 100,00) Για την παραμονή 2 ημερών ομιλήτριας της Ημερίδα ΣΥΝΟΛΟ: 2.640,31 K.A. 542 Αποφ.Β43/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 2.885,00 στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. για τα έξοδα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κατά την 9 η τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14/7/2012 (ενοικίαση της αίθουσας, προσφορά αναψυκτικών, καφέδων, βουτημάτων και μπουφέ ). Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α2/Σ16/2012 απόφασή της που αφορά την 9 η Τακτική Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (2.885,00) στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε., Βας. Αλεξάνδρου 2 ΤΚ Αθήνα, για τα έξοδα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ κατά την 9 η τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14/7/2012 (ενοικίαση της αίθουσας, προσφορά αναψυκτικών, καφέδων, βουτημάτων και μπουφέ ) σύμφωνα με την υπ αριθμ / απόδειξη παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 2.345, %ΦΠΑ 539,47 = Συν 2.885,00 ) ΚΑ : 856 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β44/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 6.000,00 στo Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφ. Α10/Σ12/2012 που αφορά την επιχορήγηση για την υλοποίηση αφ ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ σχετικού με την ιστορία των νήσων Ίμβρου και Τένεδου και την έκδοση σχετικού τόμου για την πρόσφατη ιστορία τους εγκρίνει την καταβολή έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ) στο Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, Μιλτιάδου 25, Παλλήνη ΤΚ , για

27 27 την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, σύμφωνα με το τιμολόγιο Νο 23/ K.A. 542 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β45/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 986,79 για την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με αντικείμενο των ΚΑΝΕΠΕ στις 31 Μαΐου Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Απόφ. Δ9/Σ12/2011 που αφορά την κάλυψη των δαπανών της Ημερίδας με αντικείμενο των ΚΑΝΕΠΕ στις 31 Μαΐου 2012, εγκρίνει την καταβολή εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτών (986,79 ) Αναλυτικά: 1) ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Κολωνού 19-21& Κεραμικού 29, Αθήνα Τιμ. Νο 42388/ (Καθ. αξία 100,05 + ΦΠΑ 23,02 = Συν 123,07) Για την αγορά γραφικής ύλης της Ημερίδας 2) FLAIR GOURMET Δορυλαίου 4, Λεύκα Πειραιά Τιμ. Νο 46139/ (Καθ. Αξία 575,90 + ΦΠΑ 95,94 = Συν 671,84) Για την παράθεση μπουφέ στην Ημερίδα 3) COPYART Νίκης 2, Αθήνα Τιμ. Νο 637/ (Καθ. Αξία 156,00 + ΦΠΑ 35,88 = Συν 191,88) Για την εκτύπωση προγραμμάτων της Ημερίδας ΣΥΝΟΛΟ: 986,79 Κ.Α. 542 Αποφ.Β46/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 676,50 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου ΔΕ και αντιπροσώπων των Περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ με παράγοντες του ΥΠΕΚΑ για θέματα αμοιβών μηχανικών στις14/6/2012

28 28 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την διάρκεια της παραπάνω συνάντησης, εγκρίνει την καταβολή εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (676,50) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με υπ αριθμ. 68/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 552,16 + ΦΠΑ 124,34 =Συν 676,50 ) ΚΑ 542 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β47/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 369,00 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου ΔΕ με αντιπροσώπους από την Κίνα στις 11/5/2012 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την διάρκεια της παραπάνω συνάντησης, εγκρίνει την τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (369,00) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το υπ αριθμ. 69/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 300,90 + ΦΠΑ 68,10 =Συν 369,00 ) ΚΑ 542 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β48/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 309,96 στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την διάρκεια συνάντησης του Προεδρείου ΔΕ ΤΕΕ με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων στις 23/7/2012 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την προσφορά μπουφέ αναψυκτικών καφέ και βουτημάτων κατά την διάρκεια της παραπάνω συνάντησης, εγκρίνει την τριακοσίων εννέα

29 29 ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (309,96) στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΟΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Καρ. Σερβίας 4 ΑΘΗΝΑ για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το υπ αριθμ. 70/ τιμολόγιο. (Καθ. αξία 252,90 + ΦΠΑ 57,06 =Συν 309,96 ) ΚΑ 542 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β49/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 928,67 στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, για την μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 13&14/8/2012. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπ όψη της την υπ αριθμ.a4/σ34/2011 απόφαση της που αφορά μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΔΕ, εγκρίνει την καταβολή εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (928,67), στην CONFERENCE SUPPORT ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Κατράμη 18 ΤΚ Αθήνα, για την μαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις παραπάνω ημερομηνίες σύμφωνα με το υπ αριθμ. 5820/ τιμολόγια. (Καθ. αξία 755, %ΦΠΑ 173,66 = Συν 928,67) Κ.Α ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Αποφ.Β50/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 5.767,78 στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμεικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της α) την υπ αριθ. Β/53/25/2001 προηγούμενη απόφαση, που αφορά την κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης αποθήκης επί της οδού Κεραμεικού 40 στην Αθήνα, β) το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από έως ), γ) το από έγγραφο του κ. Μιχάλη Φωκ.

30 30 Βουνάτσου, πληρεξουσίου δικηγόρου της εκμισθώτριας εταιρείας «Συμβουλευτική Ακινήτων Οκτώ Α.Ε.», περί της μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου από τους κληρονόμους της Οικογ. Ρόδη στην ως άνω εταιρεία, δ) το φωτοαντίγραφο του υπ αριθ / αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της παραπάνω αγοραπωλησίας, ε) το από εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, από το οποίο προκύπτει ότι η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στη νέα ιδιοκτησία της Αποθήκης, στ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (5.767,78) στην «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» αριθ. λογ/σμού CityBank για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμεικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, επιφανείας 637,80 μ2, για το χρονικό διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 2.783,68 ανά μήνα 2.783,68 x 2 μήνες = 5.567, ,36 x 3,6%χαρτόσημο= 200, ,78 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β51/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 985,10 στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ στην οδό Λέκκα 23-25, 1ος όροφος, για το διάστημα από μέχρι /νικολάου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Β8/Σ16/2008 και Β2/Σ21/2008 προηγούμενες

31 31 αποφάσεις της, που αφορούν την μίσθωση γραφείων στο 1 ο όροφο του κτιρίου της οδού Λέκκα ιδιοκτησίας Μαρίας Θεοχαράκη, για την στέγαση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και λοιπών υπηρεσιών του ΤΕΕ, το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (5.029,73) στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου, Πατησίων & Παλλήνης 1, Αθήνα για χρήση μισθίου των ως άνω γραφείων στέγασης του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ) και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 2.702,00 ανά μήνα 2.702,00 x 2 μήνες = 5.404,00 Συνολικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. όπως προκύπτει από το Λογαριασμό της ΔΕΗ οποίος πληρώθηκε στις 28/8/2012 μέσω παγίας προκαταβολής αριθμ. ενταλμ / τ.μ Χ 1Χ6,00 =2.316, ,00/5(δόσεις)=463,20 α δόση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Άρα 5.404,00-463,20 = 4.940, ,80 x 1,8%χαρτ.= 88, ,73 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β52/Σ21/2012 Έγκριση καταβολής 5.029,73 στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) για το διάστημα από μέχρι

32 32 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Β8/Σ16/2008 και Β2/Σ21/2008 προηγούμενες αποφάσεις της, που αφορούν την μίσθωση γραφείων στο 1 ο όροφο του κτιρίου της οδού Λέκκα ιδιοκτησίας Μαρίας Θεοχαράκη, για την στέγαση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και λοιπών υπηρεσιών του ΤΕΕ, το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (5.029,73) στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου, Πατησίων & Παλλήνης 1, Αθήνα για χρήση μισθίου των ως άνω γραφείων στέγασης του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ) και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 2.702,00 ανά μήνα 2.702,00 x 2 μήνες = 5.404,00 Συνολικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. όπως προκύπτει από το Λογαριασμό της ΔΕΗ οποίος πληρώθηκε στις 28/8/2012 μέσω παγίας προκαταβολής αριθμ. ενταλμ / τ.μ Χ 1Χ6,00 =2.316, ,00/5(δόσεις)=463,20 α δόση Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Άρα 5.404,00-463,20 = 4.940,80 -*0..940,80 x 1,8%χαρτ.= 88, ,73 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α. 813.

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/319/26.2.2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΕ46Ψ842-ΗΒΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 29/30-10-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 /25.6.2014 ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/332/19.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/17.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/223/27.3.2013 ΑΔΑ: ΒΕ2Ω46Ψ842-ΧΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης με αριθμό 1/15.01.2013 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 451-16/21-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011)

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 16/12/2011 εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Αρ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07 Η παρούσα, συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010)

Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Αποφάσεις 22 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (26/10/2010) Α1. Ανακοινώνεται το Ψήφισμα της 65 ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9063 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 7-04/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα