Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : Δευτέρα Παρασκευή, * *κατόπιν συνεννόησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : Δευτέρα Παρασκευή, 8.00-18.00* *κατόπιν συνεννόησης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Τίτλος Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : Επίπεδο Τύπος του Μαθήματος : Έτος Σπουδών Εξάμηνο : Κατεύθυνση: Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων : Προαπαιτήσεις : Γλώσσα Διδασκαλίας : Διδάσκοντες : Αντικείμενο του Μαθήματος : Συστήματα κ Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Π-ΣΕΠ207 Μεταπτυχιακό-Διαλέξεις 1 ο 2 ο Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος 6 (ECTS) Τα μόνα προαπαιτούμενα είναι βασικές γνώσεις Πληροφορικής (Word, Excel, Internet) Ελληνικά Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σιδηράς, Επικ. Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου, Ομοτ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς Επικοινωνία : Τηλ , , Ώρες Γραφείου : Δευτέρα Παρασκευή, * *κατόπιν συνεννόησης Το μάθημα «Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» έχει αντικείμενο την μελέτη προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, την ανάλυση του ελληνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων περιορισμού/ πρόληψης της ρύπανσης του αέρα, των νερών και του εδάφους. Ασχολείται με το εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης και δίνει τις βασικές γνώσεις για τον τεχνο-οικονομικό προσδιορισμό του βέλτιστου ποσού δωρεάν χορήγησης δικαιωμάτων ρύπανσης από το κράτος σε βιομηχανικές μονάδες. Διερευνά τα κίνητρα εισαγωγής νέων αντι-ρυπαντικών τεχνολογιών, τους μηχανισμούς ανάπτυξης πάρκων βιομηχανικής οικολογίας ενώ προϋπολογίζει, σε κάθε περίπτωση, την βέλτιστη επιχορήγηση. Αναπτύσσει μεθόδους ελέγχου της διασυνοριακής ρύπανσης και βελτιστοποίησης της συνεκμετάλλευσης υδατικών αποδεκτών. Δίνει τις βασικές γνώσεις για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Μελετά τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης χερσαίου και υδατικού αποδέκτη, καθώς και την περίπτωση περιβαλλοντικής διαχείρισης πηγής που προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Κάνει συγκριτική ανάλυση των μεθόδων (συστημάτων και εργαλείων) περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ τους και εκτιμά τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αυτών. Τέλος, επιχειρεί μια διεπιστημονική προσέγγιση των μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει παραδειγμάτων από την ελληνική βιομηχανία διεργασιών σε σχέση με την αντίστοιχη κοινοτική. Στόχοι του Μαθήματος: Περιγραφή Μαθήματος Ανάπτυξη του κατάλληλου γνωστικού υποβάθρου σε θέματα συστημάτων και εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θα επιτρέπει στους αποφοίτους του ΠΜΣ να: Μελετούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αναλύουν το ελληνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον. Διερευνούν το εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους. Διερευνούν τα κίνητρα εισαγωγής νέων αντι-ρυπαντικών τεχνολογιών και ανάπτυξης πάρκων βιομηχανικής οικολογίας. Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σιδηράς, Επικ. Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου, Ομοτ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς 1

2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ελέγχουν την διασυνοριακή ρύπανση και να βελτιστοποιούν την συνεκμετάλλευση υδατικών αποδεκτών. Εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Πραγματοποιούν μελέτη περίπτωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης χερσαίου αποδέκτη. Μελετούν την περίπτωση περιβαλλοντικής διαχείρισης υδατικού αποδέκτη. Αναλύουν την περίπτωση περιβαλλοντικής διαχείρισης πηγής που προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Συγκρίνουν τις μεθόδους περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ τους και να εντοπίζουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αυτών. Περιεχόμενα του Μαθήματος: Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ανάλυση του ελληνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον. Ανάλυση των περιπτώσεων ιπτάμενης τέφρας και των αποβλήτων υψηλού BOD. Εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους. Τεχνο-οικονομικός προσδιορισμός του βέλτιστου ποσού δωρεάν χορήγησης δικαιωμάτων ρύπανσης από το κράτος σε βιομηχανικές μονάδες. Κίνητρα εισαγωγής νέων αντι-ρυπαντικών τεχνολογιών και ανάπτυξης πάρκων βιομηχανικής οικολογίας. Προσδιορισμός βέλτιστης επιχορήγησης. Μέθοδοι ελέγχου της διασυνοριακής ρύπανσης και βελτιστοποίησης της συνεκμετάλλευσης υδατικών αποδεκτών. Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Μελέτες περίπτωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης χερσαίου και υδατικού αποδέκτη, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης πηγής που προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. Συγκριτική ανάλυση των μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ τους και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αυτών. Διεπιστημονική προσέγγιση των μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει παραδειγμάτων από την ελληνική βιομηχανία διεργασιών σε σχέση με την αντίστοιχη κοινοτική. Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 1. Mike Russo. Environmental Management: Readings and Cases, 2 nd Edition, 2008, Sage Publications, Thousand Oaks, California, USA. 2. Timothy O'Riordan. Environmental Science for Environmental Management, 2 nd Edition, 2000, PEARSON Prentice Hall, Essex, UK. 3. Norman J Vig, Michael E Kraft. Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, 8 th Edition, 2013, CQ Press - Sage Publications, Thousand Oaks, California, USA. 4. Steven Cohen. Understanding Environmental Policy. 2006, Columbia University Press, New York, USA. 5. Nolte, C., Leverington, F., Kettner, A., Marr, M., Nielsen, G., Bomhard, B., Stolton, S. Stoll- Kleemann, S. & Hockings, M. Protected Area Management Effectiveness Assessments in Europe: A review of application, methods and results. 2010, Univ. Greifswald, Univ. Queensland, UNEP-WCMC, EUROPARC Federation, German Federal Agency for Nature Conservation (BfN). Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σιδηράς, Επικ. Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου, Ομοτ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς 2

3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λοιπή Βιβλιογραφία (προσβάσιμη μέσω διαδικτύου) 1. Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC. 2. European Commission EMAS Helpdesk (2011): Statistics and Graphs. 3. German EMAS Advisory Board (2011): Creating Added Value with EMAS - The Differences between EMAS and ISO Dateien/Creating_Added_Value_with_EMAS.pdf 4. European Commission EMAS Helpdesk (2011): Leaflet on EMAS and ISO Jump up ^ Milieu Ltd. and Risk & Policy Analysis Ltd. (2009): Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations. Study on behalf of the European Commission, DG Environment. Contract No /2008/517800/ETU/G Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I.: How integrated are environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study. In: Journal of Cleaner Production 17 (8), 2009 ISSN Morrow, D., Rondinelli, D: Adopting Corporate Environmental Management Systems: Motivations and Results of ISO and EMAS Certification In: European Management Journal. 20, Nr. 2, 2002, ISSN /02, S European Commission EMAS Helpdesk (2011): EMAS factsheet on EMAS benefits EMAS I: Council Regulation (EEC) No 1836/ EMAS II: Regulation (EC) No 761/2001. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Τα γνωστικά αντικείμενα κάθε ενότητας παρουσιάζονται από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος με την υποστήριξη οπτικού υλικού (power point). Κατά την διάρκεια των διαλέξεων ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φοιτητών προκειμένου να αυξάνεται το επίπεδο κατανόησης των διδασκόμενων ενοτήτων. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προαιρετικών εργασιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα των ενδιαφερομένων ως προς την συλλογή / επεξεργασία / αξιολόγηση και τη σύνθεση της γνώσης με προκαθορισμένο ερευνητικό στόχο. Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σιδηράς, Επικ. Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου, Ομοτ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς 3

4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στη Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης: Η αξιολόγηση κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο (Ιούνιος) γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Προαιρετική η εκπόνηση συμπληρωματικής εργασίας (μέχρι 4 μονάδες) με την προϋπόθεση λήψης βαθμού τουλάχιστον 4 στη γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος χρησιμοποιήσει τη δεύτερη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος) ισχύουν τα παραπάνω, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας (ανεξάρτητης ή με επέκταση της συμπληρωματικής) με άριστα το 10. Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος 1 η Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EN, κ.ά.). 2 η Ανάλυση του ελληνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον, με έμφαση στη μεταφορά / επεξεργασία και τελική απόθεση επικίνδυνων ρύπων / παραπροϊόντων ελληνικού ενδιαφέροντος. Ανάλυση των περιπτώσεων ιπτάμενης τέφρας και των αποβλήτων υψηλού BOD. 3 η Εμπόριο δικαιωμάτων ρύπανσης αέρα / νερών / εδάφους, περιλαμβανομένων πολιτικών αποζημίωσης / ποινών βασιζόμενων στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει. Τεχνο-οικονομικός προσδιορισμός του βέλτιστου ποσού δωρεάν χορήγησης δικαιωμάτων ρύπανσης από το κράτος σε βιομηχανικές μονάδες. 4 η Κίνητρα εισαγωγής νέων αντι-ρυπαντικών τεχνολογιών και ανάπτυξης πάρκων βιομηχανικής οικολογίας. Προσδιορισμός βέλτιστης επιχορήγησης. 5 η Μέθοδοι ελέγχου της διασυνοριακής ρύπανσης και βελτιστοποίησης της συνεκμετάλλευσης υδατικών αποδεκτών. 6 η Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΚΕ). 7 η Μελέτη περίπτωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης χερσαίου αποδέκτη. 8 η Μελέτη περίπτωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης υδατικού αποδέκτη. 9 η Μελέτη περίπτωσης περιβαλλοντικής διαχείρισης πηγής που προκαλεί ατμοσφαιρική ρύπανση. 10 η Συγκριτική ανάλυση των μεθόδων (συστημάτων και εργαλείων) περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ τους και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αυτών. Διεπιστημονική προσέγγιση βάσει παραδειγμάτων από την ελληνική βιομηχανία διεργασιών (π.χ. γεωργικές βιομηχανίες, παραγωγή αλουμινίου και χάλυβα, κλωστοϋφαντουργία) σε σχέση με την αντίστοιχη κοινοτική. Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Σιδηράς, Επικ. Καθηγήτρια Χριστίνα Σιοντόρου, Ομοτ. Καθηγητής Φραγκίσκος Μπατζιάς 4

5 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Systems and tools of environmental management Course Description: Course - Course ID : Systems and tools of environmental management Level Type of course: Postgraduate Lectures Year of Study Semester : 1 st 2 nd Specialization: Energy and Environmental Management Number of credits allocated: ECTS: 6 (ECTS) Prerequisits: Word, Excel, Internet Language of Instruction: Greek Name of lecturer: Associate Professor Dimitrios Sidiras, Assistant Professor Christina Siontorou, Emeritus Professor Fragiskos Batzias Επικοινωνία : Tel , , , Office Hours: Monday-Friday The course Systems and tools of environmental management deals with the study of environmental management and policy making at micro and macro-level, either through standards and recommended practices or through representative case studies further analyzed by means of case/model/rules based reasoning (CBR, MBR, RBR, respectively). Special emphasis is given on (i) permits/allowances trade for air/water/soil pollution, (ii) incentives for introducing new anti-pollution technology, (iii) methods of transboundary pollution control, (iv) environmental and social impact assessment, (v) characteristic quantitative case examples referring to environmental management as regards land/water/air pollution, (vi) comparative analysis of methods of environmental management and their future development. Last, an interdisciplinary approach based on examples from the Greek processes industry vs. the corresponding European is presented. Objectives of the course: Course Description The development of proper knowledge background in techno-economic issues of systems and tools of environmental management, so that the postgraduate student, having followed this course, will hopefully be able to: Implement environnemental management standards (ISO, EN, etc.) Analyse the national and European legislative framework for environment, with emphasis on transportation / treatment and final disposal of hazardous pollutants of interest for Greece. Determine the optimal amount of polluting rights offered by the State to industrial units on the basis of a permits/allowances trade for air/water/soil pollution including penalties/compensation policy based on the Polluter Pays Principle (3P). Define the incentives for introducing new anti-pollution technology and developing Industrial Ecology Parks (IEPs). Implement methods of transboundary pollution control and optimization of co-exploitation of water receivers. Perform environmental and social impact assessment studies. Associate Professor Dimitrios Sidiras, Assistant Professor Christina Siontorou, Emeritus Professor Fragiskos Batzias 5

6 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Systems and tools of environmental management Carry out case studies of environmental management regarding land pollution. Carry out case studies of environmental management regarding a water receiver. Carry out case studies of environmental management of an air pollution source. Compare methods (systems and tools) of environmental management and their future development. Course contents: Environnemental management standards. Analysis of the national and European legislative framework for environment, with emphasis on transportation / treatment and final disposal of hazardous pollutants of interest for Greece. Analysis of the cases of flying ash and high BOD wastewater. Trade of permits/allowances for air/water/soil pollution including penalties/compensation policy based on the Polluter Pays Principle. Technical-economic determination of the optimal amount of polluting rights offered (for free) by the State to industrial units. Incentives for introducing new anti-pollution technology and developing Industrial Ecology Parks. Determination of optimal subsidy. Methods of transboundary pollution control and optimization of co-exploitation of water receivers. Environmental and social impact assessment studies. Case study of environmental management regarding land/water/air pollution. Comparative analysis of methods of environmental management and their future development. Interdisciplinary approach based on examples from the Greek processes industry vs. the corresponding European. Suggested Reading: 1. Mike Russo. Environmental Management: Readings and Cases, 2 nd Edition, 2008, Sage Publications, Thousand Oaks, California, USA. 2. Timothy O'Riordan. Environmental Science for Environmental Management, 2 nd Edition, 2000, PEARSON Prentice Hall, Essex, UK. 3. Norman J Vig, Michael E Kraft. Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, 8 th Edition, 2013, CQ Press - Sage Publications, Thousand Oaks, California, USA. 4. Steven Cohen. Understanding Environmental Policy. 2006, Columbia University Press, New York, USA. 5. Nolte, C., Leverington, F., Kettner, A., Marr, M., Nielsen, G., Bomhard, B., Stolton, S. Stoll- Kleemann, S. & Hockings, M. Protected Area Management Effectiveness Assessments in Europe: A review of application, methods and results. 2010, Univ. Greifswald, Univ. Queensland, UNEP-WCMC, EUROPARC Federation, German Federal Agency for Nature Conservation (BfN). Further bibliography (accessible through Internet) Associate Professor Dimitrios Sidiras, Assistant Professor Christina Siontorou, Emeritus Professor Fragiskos Batzias 6

7 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Systems and tools of environmental management 1. Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC. 2. European Commission EMAS Helpdesk (2011): Statistics and Graphs. 3. German EMAS Advisory Board (2011): Creating Added Value with EMAS - The Differences between EMAS and ISO Dateien/Creating_Added_Value_with_EMAS.pdf 4. European Commission EMAS Helpdesk (2011): Leaflet on EMAS and ISO Jump up ^ Milieu Ltd. and Risk & Policy Analysis Ltd. (2009): Study on the Costs and Benefits of EMAS to Registered Organisations. Study on behalf of the European Commission, DG Environment. Contract No /2008/517800/ETU/G Bernardo, M., Casadesus, M., Karapetrovic, S., Heras, I.: How integrated are environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study. In: Journal of Cleaner Production 17 (8), 2009 ISSN Morrow, D., Rondinelli, D: Adopting Corporate Environmental Management Systems: Motivations and Results of ISO and EMAS Certification In: European Management Journal. 20, Nr. 2, 2002, ISSN /02, S European Commission EMAS Helpdesk (2011): EMAS factsheet on EMAS benefits EMAS I: Council Regulation (EEC) No 1836/ EMAS II: Regulation (EC) No 761/2001. Teaching methods: Lectures of the course using Power Point. The active participation of students is encouraged. Assessment Methods: Written Exams during the First Exam Period (June). Optional supplementary work (up to 4 additional credits) may be performed under the constrain that a minimum of grade 4 has been achieved at the written exams. In case of using the Second Exams Period (September) the procedure discussed above is also valid. Alternatively the student may undertake a course work up to 10 credits. Associate Professor Dimitrios Sidiras, Assistant Professor Christina Siontorou, Emeritus Professor Fragiskos Batzias 7

8 University of Piraeus Department of Industrial Management and Technology Graduate Program in Industrial Management & Technology Systems and tools of environmental management Course Schedule Week Topic 1 Environnemental management standards (ISO, EN, etc.) 2 Analysis of the national and European legislative framework for environment, with emphasis on transportation / treatment and final disposal of hazardous pollutants of interest for Greece. Analysis of the cases of flying ash and high BOD wastewater. 3 Trade of permits/allowances for air/water/soil pollution including penalties/compensation policy based on the Polluter Pays Principle (3P). Technical-economic determination of the optimal amount of polluting rights offered (for free) by the State to industrial units. 4 Incentives for introducing new anti-pollution technology and developing Industrial Ecology Parks (IEPs). Determination of optimal subsidy. 5 Methods of transboundary pollution control and optimization of co-exploitation of water receivers. 6 Environmental and social impact assessment studies. 7 Case study of environmental management regarding land pollution. 8 Case study of environmental management regarding a water receiver. 9 Case study of environmental management of an air pollution source. 10 Comparative analysis of methods (systems and tools) of environmental management and their future development. Interdisciplinary approach based on examples from the Greek processes industry (agricultural industries, aluminium and steel production, textiles) vs. the corresponding European. Associate Professor Dimitrios Sidiras, Assistant Professor Christina Siontorou, Emeritus Professor Fragiskos Batzias 8

Περιγραφή Μαθήματος. Επικοινωνία : Τθλ. 210-4142360, 211-1069504, email: sidiras@unipi.gr, grammelis@certh.gr

Περιγραφή Μαθήματος. Επικοινωνία : Τθλ. 210-4142360, 211-1069504, email: sidiras@unipi.gr, grammelis@certh.gr Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ ΠΜΣ ςτθ Βιομθχανικι Διοίκθςθ & Τεχνολογία Τμ. Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Τεχνολογίασ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Τίτλοσ Κωδικόσ Αρικμόσ του Μακιματοσ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Επίπεδο Τφποσ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE 1 Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE European Credit Transfer System (ECTS), Undergraduate Program in Accounting, School of Management and Economics, Crete Institute of Technology, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

High quality uncoated recycled papers with 60% secondary pre-consumer fibre and 40% de-inked wood-free FSC fibre.

High quality uncoated recycled papers with 60% secondary pre-consumer fibre and 40% de-inked wood-free FSC fibre. High quality uncoated recycled papers with 60% secondary pre-consumer fibre and 40% de-inked wood-free FSC fibre. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή Message from the CEO Σύστημα Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Æåàøï / ¹ssue 13-2011

Æåàøï / ¹ssue 13-2011 Æåàøï / ¹ssue 13-2011 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ: 2001 2010 GREEN HIGHLIGHTS: 2001 2010 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο συμφώνα με το πρότυπο EN ISO 14001 από το 2000 / Environmental Management

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ANNUAL REPORT 2008 Mήνυμα του Προέδρου Το Ε.ΣΥ.Δ., μέσα από την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του έχει καταστεί ο σημαντικότερος κρίκος της αλυσίδας της ποιότητας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Neapolis Univerity Pafos Σχολή Επιστημών Πληροφορίας School of InformaOon Sciences Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied InformaOcs Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος / Issue 17 2015

Τεύχος / Issue 17 2015 Τεύχος / Issue 17 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS Μήνυµα του CEO Message from the CEO Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Environmental Management System Θόρυβος Noise Ατµόσφαιρα Atmosphere Νερό Water Aπορρίµµατα

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Engineering Management

Master of Science in Engineering Management Master of Science in Engineering Management Aims The Master of Science in Engineering Management (MEM) Program aims at producing graduates that are equipped with deep appreciation of the latest technologies

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα