DaF kompakt B1 Lektion 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DaF kompakt B1 Lektion 19"

Transcript

1 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen) sich freuen auf +A/über +A (er freut sich χαίρομαι για freute sich hat sich gefreut) das Trainee-Programm, -e το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης die WG, -s die Wohngemeinschaft, -en το κοινόβιο ziehen in +A (er zieht zog hat gezogen) μετακομίζω σε sich melden bei +D (er meldet sich meldete δηλώνομαι σε sich hat sich gemeldet) das Reisebüro, -s το ταξιδιωτικό γραφείο klar φυσικά Na ja, mal sehen. Θα δούμε. Ist das denn nicht nur was für Studenten? Δεν είναι αυτό μόνο για φοιτητές; der Konjunktiv II (Grammatik) ο υποθετικός λόγος (Γραμματική) der Vorschlag, "-e η πρόταση der Ratschlag, "-e η συμβουλή sinnvoll σκόπιμος leihen (er leiht lieh hat geliehen) δανείζω Das wäre nicht gut, das ist doch viel zu Αυτό δε θα ήταν καλό, είναι πολύ δύσκολο. schwer. Kb.S. 157 allerlei κάθε λογής wissenswert αξιοσημείωτος das Fürstentum, "-er η ηγεμονία, το πριγκιπάτο die Überschrift, -en η επικεφαλίδα der Abschnitt, -e η παράγραφος passen zu +D (er passt passte hat gepasst) ταιριάζω με liegen (er liegt lag hat gelegen) βρίσκομαι grenzen an +A (er grenzt grenzte hat συνορεύω με gegrenzt) der Kanton, -e το καντόνι das Bundesland, "-er το ομοσπονδιακό κρατίδιο deutschsprachig γερμανόφωνος der Staat, -en το κράτος an der längsten Stelle στο πιο μακρινό σημείο an der breitesten Stelle στο πιο φαρδύ σημείο die Hälfte, -n το 50 % bestehen aus +D (er besteht bestand hat αποτελούμαι από bestanden) das Rheintal η κοιλάδα του Ρήνου 1

2 die Grenze, -n an der Grenze zur Schweiz fließen (er fließt floss ist geflossen) die Gemeinde, -n einteilen in +A (er teilt ein teilte ein hat eingeteilt) der Hauptort, -e die Residenz, -en der Fürst, -en der Sitz, -e die Regierung, -en das Parlament, -e die Amtssprache, -n die Bevölkerung, -en der Dialekt, -e der alemannische Dialekt das Drittel, - der Einwohner, - geboren der Ausländer, - vor allem offiziell inoffiziell die Währung, -en konstitutionell die Monarchie, -n demokratisch die Basis, Basen das Staatsoberhaupt, -e bilden (er bildet bildete hat gebildet) der Regierungschef, -s der Regierungsrat, "-e vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen) ernennen (er ernennt ernannte hat ernannt) wählen (er wählt wählte hat gewählt) der/die Abgeordnete, -n ideal das Urlaubsland, "-er bieten (er bietet bot hat geboten) unterschiedlich die Aktivität, -en die Sommersaison, -s die Wintersaison, -s wandern (er wandert wanderte ist gewandert) rodeln (er rodelt rodelte ist gerodelt) der Ferienort, -e τα σύνορα στα σύνορα προς την Ελβετία ρέω η κοινότητα μοιράζω με η χώρα (π.χ. νησιού) η έδρα ο ηγεμόνας η έδρα η κυβέρνηση το κοινοβούλιο η επίσημη γλώσσα ο πληθυσμός η διάλεκτος η τευτονική διάλεκτος το ένα τρίτο ο κάτοικος γεννημένος ο αλλοδαπός προ πάντων επίσημος ανεπίσημος το νόμισμα συνταγματικός η μοναρχία δημοκρατικός η βάση ο αρχηγός του κράτους σχηματίζω ο αρχηγός κυβέρνησης ο κυβερνητικός σύμβουλος προτείνω ονομάζω ψηφίζω ο/η βουλευτής ιδανικός η χώρα διακοπών προσφέρω διαφορετικός η δραστηριότητα η καλοκαιρινή σεζόν η χειμερινή σεζόν κάνω πεζοπορία κατεβαίνω με έλκηθρο το μέρος διακοπών 2

3 die Höhe, -n το ύψωμα, ο λόφος abwechslungsreich ποικιλόμορφος das Freizeitprogramm, -e το πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου für Groß und Klein για όλες τις ηλικίες der EU-Bürger, - ο πολίτης της ΕΕ gültig έγκυρος der Personalausweis, -e η ταυτότητα der Reisepass, "-e το διαβατήριο einreisen (er reist ein reiste ein ist εισέρχομαι, μπαίνω eingereist) der/die Angehörige, -n ο/η συγγενής das Visum, Visa η βίζα notwendig απαραίτητος das Flugzeug, -e το αεροπλάνο ankommen (er kommt an kam an ist φτάνω angekommen) sich aufhalten (er hält sich auf hielt sich auf βρίσκομαι, διαμένω hat sich aufgehalten) sich anmelden (er meldet sich an meldete sich εγγράφομαι an hat sich angemeldet) die Fürstenfamilie, -n η πριγκιπική οικογένεια das Wintersportgebiet, -e η περιοχή για χειμερινά αθλήματα an der Spitze στην κορυφή die Einreise, -n η είσοδος (π.χ. σε μια χώρα) der Aufenthalt, -e η διαμονή der Nachbar,-n ο γείτονας die Größe, -n το μέγεθος die geografische Lage η γεωγραφική θέση das Regierungssystem, -e το κυβερνητικό σύστημα die Republik, -en η δημοκρατία die Sehenswürdigkeit, -en το αξιοθέατο evtl. eventuell ίσως Kb.S. 158 die Reisevorbereitung, -en η προετοιμασία των διακοπών die Anreise, -n η άφιξη der Fahrplan, "-e το πρόγραμμα των δρομολογίων die Schnellstraße, -n ο αυτοκινητόδρομος auf Schnellstraßen στους αυτοκινητόδρομους die Distanz, -en η απόσταση die Kosten, (Plural) τα έξοδα das Benzin, -e η βενζίνη die Vignette, -n τα διόδια die Zugfahrt, -en η διαδρομή με το τρένο die Autofahrt, -en η διαδρομή με το αυτοκίνητο der Flug, "-e η πτήση der Auslandstarif, -e η τιμή για το εξωτερικό preiswert οικονομικός umweltfreundlich umweltfeindlich φιλικός προς το περιβάλλον εχθρικός προς 3

4 το περιβάλλον die Flugbuchung, -en η κράτηση πτήσης die Variante, -n η παραλλαγή anstrengend κουραστικός der Flughafen, "- το αεροδρόμιο der Komparativ (Grammatik) ο συγκριτικός βαθμός der Superlativ (Grammatik) ο υπερθετικός βαθμός unverändert απαράλλακτος Kb.S. 159 die Auskunft, "-e η πληροφορίες die Reisemöglichkeiten (Plural) η προσφορές ταξιδιών verwenden (er verwendet verwendete hat χρησιμοποιώ verwendet) der Inhalt, -e το περιεχόμενο folgend ακόλουθος das Redemittel, - ο τρόπος έκφρασης Was kann ich für Sie tun? Τι μπορώ να κάνω για σας; Ja, einen Moment bitte. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ. Gern geschehen. Ευχαρίστησή μου. abfliegen (er fliegt ab flog ab ist abgeflogen) απογειώνομαι abfahren (er fährt ab fuhr ab ist abgefahren) αναχωρώ umsteigen (er steigt um stieg um ist αλλάζω συγκοινωνία umgestiegen) der Preis, -e η τιμή die Abfahrt, -en η αναχώρηση die Ankunft, "-e η άφιξη der Abflug, "-e η απογείωση das Umsteigen η αλλαγή συγκοινωνίας die Bestätigung, -en η βεβαίωση inzwischen εν τω μεταξύ klären (er klärt klärte hat geklärt) ξεκαθαρίζω bestätigen (er bestätigt bestätigte hat βεβαιώνω bestätigt) die Buchung, -en η κράτηση senden (er sendet sendete hat gesendet) στέλνω Vielen Dank im Voraus. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Verehrte Fahrgäste! Αγαπητοί επιβάτες! die Durchsage, -n η εκφώνηση der Passagier, -e ο επιβάτης der Flugsteig, -e η πύλη αεροδρομίου das Gewitter, - η καταιγίδα landen (er landet landete ist gelandet) προσγειώνομαι Wann fährt der nächste Zug? Πότε φεύγει το επόμενο τρένο ; das Gleis, -e η σιδηροδρομική γραμμή, σιδηροτροχιά die Verbindung, -en η σύνδεση der Hauptbahnhof, "-e ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός ab (Präposition) εδώ: για την ώρα αναχώρησης ab 11:51 αναχώρηση 11:51 4

5 Kb.S. 160 beschädigen (er beschädigt beschädigte hat beschädigt) vertauschen (er vertauscht vertauschte hat vertauscht) zwischen (Präposition) der/die Angestellte, -n der Lost and Found Schalter, - zuerst die Fluggesellschaft, -en funktionieren (er funktioniert funktionierte hat funktioniert) am Ende reparieren (er repariert reparierte hat repariert) die Anrede, -n die Grußformel, -n die Gliederung, -en die Angabe, -n die Problembeschreibung, -en die Problemlösung, -en die Rechnung, -en das Koffergeschäft, -e die Schadensmeldung, -en das Flugticket, -s die Bankverbindung, -en Anbei finden Sie überweisen (er überweist überwies hat überwiesen) auf mein Konto überweisen der Rechnungsbetrag, "-e bei der Bank die Bankleitzahl, -en das Gepäck, (Singular) der Gepäckschein, -e beschreiben (er beschreibt beschrieb hat beschrieben) das Gepäckstück, -e das Material, -ein der Koffer, - der Trolley, -s die Reisetasche, -n der Rucksack, "-e mittelgroß aus Leder aus Nylon aus Aluminium βλάπτω αλλάζω μεταξύ ο/η ιδιωτικός/ιδιωτική υπάλληλος η θυρίδα πρώτα, αρχικά η αεροπορική εταιρία λειτουργώ στο τέλος επισκευάζω η προσφώνηση ο χαιρετισμός η δομή η δήλωση η περιγραφή του προβλήματος η λύση του προβλήματος ο λογαριασμός η παράνομη μεταφορά χρεογράφων με τη βαλίτσα η δήλωση ζημιάς το αεροπορικό εισιτήριο ο τραπεζικός λογαριασμός Συνημμένα θα βρείτε καταθέτω, στέλνω έμβασμα καταθέτω στο λογαριασμό μου το ποσό του απόδειξης στη τράπεζα ο κωδικός της τράπεζας οι αποσκευές η απόδειξη των αποσκευών περιγράφω η αποσκευή το υλικό η βαλίτσα το καρότσι μεταφοράς αποσκευών η τσάντα ταξιδιού το σακβουαγιάζ μέτριου μεγέθους από δέρμα από νάιλον από αλουμίνιο 5

6 Kb.S. 161 die Erfahrung, -en η εμπειρία vergehen (er vergeht verging ist vergangen) περνάω (χρονικό) Die Zeit vergeht. Ο χρόνος περνάει. die Arbeitswoche, -n η εργάσιμη εβδομάδα etwas hinter mir haben ξεπέρασα κάτι die Fußgängerzone, -n ο πεζόδρομος der Ski-Fan, -s ο οπαδός του σκι auf jeden Fall οπωσδήποτε außerdem εκτός αυτού hervorragend θαυμάσιος die Sammlung, -en η συλλογή erledigen (er erledigt erledigte hat erledigt) διεκπεραιώνω die Abteilung, -en το τμήμα in den ersten Wochen τις πρώτες εβδομάδες der Kollege, -n ο συνάδελφος die Kollegin, -nen η συνάδελφος fast σχεδόν miteinander ο ένας με τον άλλον eingerichtet διακοσμημένος, επιπλωμένος der Schreibtisch, -e το γραφείο blicken (er blickt blickte hat geblickt) κοιτάω auf die Berge στα βουνά traumhaft ονειρεμένος der Alpenblick, -e η θέα προς τις Άλπεις der Raum, "-e ο χώρος der Praktikant, -en ο ασκούμενος die Praktikantin, -nen η ασκούμενη der Trainee, -s η πρακτική άσκηση insgesamt συνολικά sich wohlfühlen (er fühlt sich wohl fühlte sich αισθάνομαι καλά wohl hat sich wohlgefühlt) ziemlich αρκετά sicher unsicher σίγουρος ανασφαλής gespannt sein έχω αγωνία, περιμένω ανυπόμονα anschließend επομένως übrigens επί τι ευκαιρία die Überraschung, -en η έκπληξη lecker νόστιμος täglich καθημερινός Und was gibt es Neues bei dir? Και τι νέα από σένα; der Relativsatz, "-e (Grammatik) η αναφορική πρόταση gehören zu +D (er gehört gehörte hat ανήκω σε gehört) das Freizeitangebot, -e η προσφορά ελεύθερου χρόνου die Arbeitszeit, -en το ωράριο die Wohnung, -en το διαμέρισμα 6

7 die Einzimmerwohnung, -en η γκαρσονιέρα der Wunsch, "-e η επιθυμία die Traineestelle, -n η θέση πρακτικής άσκησης suchen nach +D (er sucht suchte hat ψάχνω για gesucht) der Grund, "-e η αιτία interkulturell διαπολιτισμικός die Kompetenz, -en η αρμοδιότητα, η ικανότητα verbessern (er verbessert verbesserte hat βελτιώνω verbessert) Ab.S. 154 gründen (er gründet gründete hat ιδρύω gegründet) maximal το πολύ die Wohngemeinschaft, -en το κοινόβιο eine eigene Wohnung ένα ιδιόκτητο διαμέρισμα das Monatsticket, -s η μηνιαία κάρτα συγκοινωνιών der Bahnhof, "-e ο σταθμός stören (er stört störte hat gestört) ενοχλώ Ab.S. 155 möbliert επιπλωμένος zentral liegen βρίσκομαι κεντρικά bestimmt σίγουρα weiterhelfen (er hilft weiter half weiter hat βοηθάω weitergeholfen) das Ding, -e το πράγμα ganz τελείως an deiner Stelle στη θέση σου am Anfang στην αρχή kaum σχεδόν καθόλου sich konzentrieren (er konzentriert sich συγκεντρώνομαι konzentrierte sich hat sich konzentriert) unbedingt οπωσδήποτε raten (er rät riet hat geraten) συμβουλεύω die Reaktion, -en η αντίδραση früher später νωρίτερα αργότερα der Ferienjob, -s η καλοκαιρινή δουλειά müde κουρασμένος schenken (er schenkt schenkte hat χαρίζω geschenkt) Allerlei Wissenswertes über +A Κάθε λογής ενδιαφέροντα πράγματα για bezahlen (er bezahlt bezahlte hat bezahlt) πληρώνω die Zugverbindung, -en η σύνδεση με το τρένο Ab.S. 156 das Mitteleuropa η κεντρική Ευρώπη das Referat, -e η αγόρευση detailliert λεπτομερής enthalten (er enthält enthielt hat enthalten) περιέχω das Verkehrsmittel, - το μέσο μεταφοράς Regionalzug, "-e η κοινή αμαξοστοιχία 7

8 die Möglichkeit, -en η δυνατότητα Ab.S. 157 die Strecke, -n η διαδρομή informiert sein über +A είμαι πληροφορημένος για der Mitbewohner, - ο συγκάτοικος die Mitbewohnerin, -nen η συγκάτοικος verlängern (er verlängert verlängerte hat παρατείνω verlängert) entscheiden (er entscheidet entschied hat αποφασίζω entschieden) die Abreise, -n η αναχώρηση das Gebäude, - το κτήριο beliebt δημοφιλής berühmt διάσημος Ab.S. 158 das Bestätigungsschreiben, - η βεβαίωση absagen (er sagt ab sagte ab hat abgesagt) ακυρώνω stornieren (er storniert stornierte hat ακυρώνω storniert) der Kunde, -n ο πελάτης die Kundin, -nen η πελάτισσα die Sitzreihe, -n η σειρά θέσεων Ab.S. 159 selbstverständlich φυσικά übernehmen (er übernimmt übernahm hat αναλαμβάνω übernommen) der Schaden, "- η ζημιά ausfüllen (er füllt aus füllte aus hat συμπληρώνω ausgefüllt) erstatten (er erstattet erstattete hat επιστρέφω erstattet) formlos άτυπος das Schreiben, - το έγγραφο auf dem Rücken tragen κουβαλάω στη πλάτη Ab.S. 160 die Ausstellung, -en η έκθεση besonders ιδιαίτερα Ab.S. 161 akzentuieren (er akzentuiert akzentuierte προφέρω hat akzentuiert) der Akzent, -e η προφορά DaF kompakt B1 Lektion 20 Lektion 20 Kb.S. 164 der Verkehrsunfall, "-e το τροχαίο ατύχημα ein schwerer Verkehrsunfall ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα die Innenstadt, "-e το κέντρο της πόλης übersehen (er übersieht übersah hat übersehen) παραβλέπω, αγνοώ 8

9 sich beziehen auf +A (er bezieht sich bezog sich hat sich bezogen) der 27-jährige die Straße, -n auf der Straße fahren die Kreuzung, -en an die Kreuzung fahren die Ampel, -n Die Ampel wechselte gerade auf Gelb. wechseln (er wechselt wechselte hat gewechselt) von links, von rechts der Pfeil, -e der Rechtsabbieger, - erlauben (er erlaubt erlaubte hat erlaubt) abbiegen (er biegt ab bog ab ist abgebogen) rechts in die Bloherfelder Straße abbiegen bemerken (er bemerkt bemerkte hat bemerkt) rechts neben ihm der Fahrradweg, -e beachten (er beachtet beachtete hat beachtet) überqueren (er überquert überquerte hat überquert) die Kreuzung überqueren der Pkw-Fahrer, - ausweichen (er weicht aus wich aus ist ausgewichen) die Vollbremsung, -en zu spät stürzen (er stürzt stürzte ist gestürzt) zu Boden stürzen liegen bleiben (er bleibt liegen blieb liegen ist liegen geblieben) schwer verletzt geraten (er gerät geriet ist geraten) auf die Gegenfahrbahn geraten die Gegenfahrbahn, -en zusammenstoßen (er stößt zusammen stieß zusammen ist zusammengestoßen) entgegenkommend mit einen entgegenkommenden VW Golf zusammenstoßen über die Kreuzung fahren der Zusammenstoß, "-e bei dem Zusammenstoß αναφέρομαι σε ο 27χρονος η οδός, ο δρόμος οδηγώ στο δρόμο η διασταύρωση πηγαίνω προς τη διασταύρωση το φανάρι το φανάρι μόλις άλλαξε σε κίτρινο αλλάζω από αριστερά, από δεξιά το βέλος αυτός που στρίβει δεξιά επιτρέπω στρίβω στρίβω δεξιά στην οδό Bloherfelder αντιλαμβάνομαι δεξιά δίπλα του ο ποδηλατόδρομος προσέχω, παρατηρώ διασχίζω περνάω το διασταύρωση ο οδηγός του ΙΧ αποφεύγω το απότομο/δυνατό φρενάρισμα πολύ αργά πέφτω πέφτω στο πάτωμα παραμένω ξαπλωμένος βαριά τραυματισμένος καταλήγω καταλήγω στο αντίθετο ρεύμα το αντίθετο ρεύμα συγκρούομαι ερχόμενος κατά πάνω μου συγκρούομαι με ένα VW Golf που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα περνάω την διασταύρωση η σύγκρουση κατά τη σύγκρουση 9

10 der Beifahrer, - ο συνοδηγός die Beifahrerin, -nen η συνοδηγός leicht verletzt ελαφρώς τραυματισμένος unverletzt bleiben παραμένω άθικτος der Rettungswagen, - το ασθενοφόρο das Krankenhaus, "-er το νοσοκομείο jemanden ins Krankenhaus bringen πηγαίνω κάποιον στο νοσοκομείο entstehen (er entsteht entstand ist δημιουργούμαι entstanden) der Sachschaden, "- η υλική ζημιά in Höhe von ca ύψους περίπου 8 χιλιάδων Ευρώ die Zeugin, -nen η μάρτυρας der Zeuge, -n ο μάρτυρας der Unfall, "-e το ατύχημα beobachten (er beobachtet beobachtete hat παρατηρώ beobachtet) der Unfallort, -e ο τόπος του ατυχήματος vernehmen (er vernimmt vernahm hat ανακρίνω vernommen) Die Zeugin ist am Unfallort vernommen worden. Η μάρτυρας ανακρίθηκε στον τόπο του ατυχήματος weitere περεταίρω geschehen (er geschieht geschah ist συμβαίνει geschehen) beteiligt sein συμμετέχω σε sich ereignen (er ereignet sich ereignete sich συμβαίνω hat sich ereignet) die Folge, -n η συνέπεια schuld sein an +D είμαι ένοχος σε, φταίω για der Knall, -e η βροντή die Aussage, -n η δήλωση die Aussage stimmt η δήλωση αληθεύει Kb.S. 165 schauen (er schaut schaute hat geschaut) κοιτάω schlimm φοβερός der Notarzt, "-e ο γιατρός έκτακτων περιστατικών untersuchen (er untersucht untersuchte hat εξετάζω untersucht) das Schleudertrauma, -traumen το σύνδρομο αυχενικού τραυματισμού vielleicht ίσως der Beteiligte, -n ο συμμετέχων das Passiv (Grammatik) η παθητική φωνή (Γραμματική) die konjugierte Form ο κλιτός τύπος das Agens, Agenzien το ποιητικό αίτιο nötig unnötig απαραίτητος μη απαραίτητος schriftlich mündlich γραπτός προφορικός der Bericht, -e η αναφορά, η έκθεση überholen (er überholt überholte hat προσπερνάω 10

11 Kb.S. 166 Kb.S. 167 überholt) bremsen (er bremst bremste hat gebremst) operieren (er operiert operierte hat operiert) wie ein Verrückter fahren wütend überrascht die Untersuchung, -en staunen (er staunt staunte hat gestaunt) sauer sein auf +A Das ist ja eine Überraschung! Das macht mich jetzt wirklich wütend! Das ist doch Unsinn! Das ist ja eine Frechheit! Das ist doch echt blöd! Jetzt reicht es aber! Da staune ich aber! Du bist/sie sind richtig unverschämt! Das ist ja die Höhe! Das überrascht mich jetzt aber! die Überraschung, -en die Wut, (Singular) die Prellung, -en die Krankengymnastik die Halswirbelsäule, -n sich weiterstreiten (er streitet sich weiter stritt sich weiter hat sich weitergestritten) das Gefühl, -e sowieso wieso? behandeln (er behandelt behandelte hat behandelt) nützen (er nützt nützte hat genützt) sich melden (er meldet sich meldete sich hat sich gemeldet) der Schlüsselbeinbruch, "-e die Rippe, -n angebrochen an der Schulter am Bein die Wunde, -n nähen (er näht nähte hat genäht) der Schmerz, -en zum Glück der Spezialverband, "-e die Geduld, (Singular) peinlich φρενάρω χειρουργώ οδηγάει σαν τρελός εξοργισμένος έκπληκτος η εξέταση μένω έκπληκτος είμαι θυμωμένος με Μα τι έκπληξη είναι αυτή! Αυτό τώρα πραγματικά με εξοργίζει! Αυτά είναι βλακείες! Αυτό είναι θράσος! Αυτό είναι πραγματικά βλακεία! Τώρα φτάνει όμως! Αυτό με εκπλήσσει πραγματικά! Είσαι/Είσαστε τελείως απαράδεκτη! Αυτό είναι άνω ποταμών! Αυτό με εκπλήσσει όμως τώρα! η έκπληξη η οργή ο μώλωπας η φυσικοθεραπεία η αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης συνεχίζω να τσακώνομαι το συναίσθημα ούτως ή άλλως γιατί; θεραπεύω ωφελώ δηλώνομαι το κάταγμα κλείδας το πλευρό ραγισμένος στον ώμο στο πόδι η πληγή ράβω ο πόνος ευτυχώς ο ειδικός επίδεσμος η υπομονή ντροπιαστικός 11

12 mir ist es immer noch sehr peinlich ακόμα νιώθω ντροπή sich vertragen (er verträgt sich vertrug sich τα πάω καλά με κάποιον, συμφιλιώνομαι hat vertragen) feiern (er feiert feierte hat gefeiert) γιορτάζω genug haben von +D βαρέθηκα πια κάτι die Sonn- und Feiertage, (Plural) τις Κυριακές και αργίες gute Besserung καλή ανάρρωση der Streit, (Singular) ο τσακωμός wählen (er wählt wählte hat gewählt) διαλέγω die Auskunft εδώ: οι πληροφορίες, η ρεσεψιόν die Versicherung, -en η ασφάλιση das Formular, -e το έντυπο der Rettungsdienst, -e η υπηρεσία διάσωσης Kb.S. 168 behandelt θεραπευμένος versichert ασφαλισμένος die Fehlermeldung, -en το μήνυμα λανθασμένης λειτουργίας telefonisch erreichbar unter μπορεί κάποιος να με βρει στο τηλέφωνο στον αριθμό der Versicherungsschein, -e το ασφαλιστήριο der Unfallhergang, "-e η πορεία εξέλιξης του ατυχήματος strukturieren (er strukturiert strukturierte διαρθρώνω hat strukturiert) die Schilderung, -en περιγράφω gegen Uhr κατά τις δέκα και μισή die Angabe, -n η πληροφορία zunächst καταρχήν das Autoteil, -e το εξάρτημα του αυτοκινήτου die Zeichnung, -en το σχέδιο die Motorhaube, -n το καπό die Stoßstange, -n ο προφυλακτήρας der Kotflügel, - το φτερό der Kofferraumdeckel, - το καπάκι του πορτ-μπαγκάζ der Reifen, - το λάστιχο die Tür, -en η πόρτα die Frontscheibe, -n το παρμπρίζ die Heckscheibe, -n το πίσω τζάμι stark eingedrückt έντονα στραβωμένος zerbrochen σπασμένος Kb.S. 169 der/die Verletzte, -n ο/η τραυματίας der Zustand, "-e η κατάσταση bereits ήδη jemanden ärztlich versorgen παρέχω σε κάποιον ιατρική βοήθεια auf dem Weg der Besserung sein είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης die Todesfolge, -n θανατηφόρα βλάβη stammen von +D (er stammt stammte hat κατάγομαι από gestammt) darstellen (er stellt dar stellte dar hat παρουσιάζω 12

13 dargestellt) betragen (er beträgt betrug hat betragen) ανέρχομαι um gestiegen sein αυξήθηκε κατά kontinuierlich συστηματικά fallen (er fällt fiel ist gefallen) πέφτω Ab.S. 162 der Zeitungsartikel, - το άρθρο εφημερίδας der Verkaufsraum, "-e η αίθουσα πωλήσεων schwerer Sturz σοβαρή πτώση der Sekundenschlaf ο ύπνος του δευτερόλεπτου auf der Autobahn στον αυτοκινητόδρομο am frühen Montagmorgen νωρίς τη Δευτέρα το πρωί von einer Brücke από μια γέφυρα der Stau, -s το μποτιλιάρισμα die Länge, -n το μήκος der Grund, "-e für +A ο λόγος για wahrscheinlich μάλλον die Geschwindigkeit, -en η ταχύτητα Glück im Unglück τύχη στην ατυχία einschlafen (er schläft ein schlief ein ist με παίρνει ο ύπνος eingeschlafen) der Totalschaden, "- η ολική ζημιά der Berufsverkehr η ώρα αιχμής das Schaufenster, - η βιτρίνα in das Schaufenster fahren μπαίνω με το αυτοκίνητο στη βιτρίνα reagieren (er reagiert reagierte hat reagiert) αντιδρώ das Glasfenster, - το γυάλινο παράθυρο stehen bleiben (er bleibt stehen blieb stehen μένω σταματημένος ist stehengeblieben) Ab.S. 163 der gestürzte Rennfahrer ο ραλίστας που γκρεμίστηκε aufmerksam προσεχτικός Ab.S. 164 der Krankenwagen, - το ασθενοφόρο den Krankenwagen rufen φωνάζω το ασθενοφόρο die Werkstatt, "-e το συνεργείο in die Werkstatt bringen πηγαίνω κάτι στο συνεργείο verursachen (er verursacht verursachte hat προκαλώ verursacht) befragen (er befragt befragte hat befragt) ανακρίνω schildern (er schildert schilderte hat περιγράφω geschildert) etwas frech finden βρίσκω κάτι αναιδές schockiert σοκαρισμένος Ab.S. 165 der Mechaniker, - ο μηχανικός abholen (er holt ab holte ab hat abgeholt) παραλαμβάνω blinken (er blinkt blinkte hat geblinkt) βγάζω φλας räumen (er räumt räumte hat geräumt) εκκενώνω, αδειάζω sperren (er sperrt sperrte hat gesperrt) κλείνω, απαγορεύω Ab.S. 166 die U-Bahn, -en το μετρό 13

14 das öffentliche Verkehrsmittel, - το δημόσιο μέσο μεταφοράς allgemein γενικά die Versicherungsnummer, -n ο αριθμός ασφάλισης die Rückfrage, - η ερώτηση (διευκρίνησης) erreichbar προσιτός, μπορούν να με βρουν στο τηλέφωνο die Unfallstelle, -n ο τόπος του ατυχήματος das Ereignis, -se το συμβάν der Augenzeuge, -n ο αυτόπτης μάρτυρας die Augenzeugin, -nen η αυτόπτης μάρτυρας es handelt sich um +A πρόκειται για der Zug, "-e το τρένο die Eisenbahn, -en το τρένο die S-Bahn, -en το επίγειο ηλεκτρικό τρένο sonstig λοιπός die Bezeichnung, -en ο χαρακτηρισμός die Fahrtrichtung, -en η κατεύθυνση πορείας die Stadtmitte το κέντρο της πόλης erleiden (er erleidet erlitt hat erlitten) παθαίνω Erste Hilfe leisten παρέχω τις πρώτες βοήθειες abschließen (er schließt ab schloss ab hat κλείνω abgeschlossen) Ab.S. 167 der Schadenersatz, (Singular) η αποζημίωση der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός der Personenschaden, "- η σωματική βλάβη beenden (er beendet beendete hat beendet) τελειώνω versorgen (er versorgt versorgte hat φροντίζω versorgt) das Protokoll, -e το πρωτόκολλο die Aufräumarbeiten, (Plural) καθαρισμός, αποκατάσταση das Fahrzeug, -e το όχημα die Spritze, -n η ένεση das Rezept, -e η συνταγή das Röntgenbild, -er η ακτινογραφία der Patientenbogen, "- το φύλλο του ασθενή der Chefarzt, "-e ο αρχίατρος verbinden (er verbindet verband hat δένω verbunden) messen (er misst maß hat gemessen) μετράω vorbereiten (er bereitet vor bereitete vor προετοιμάζω hat vorbereitet) die Krankenschwester, -n η νοσοκόμα formulieren (er formuliert formulierte hat διατυπώνω formuliert) Ab.S. 168 gebrochen σπασμένος befahren πολυσύχναστος ausgefüllt συμπληρωμένος 14

15 beschädigt κατεστραμμένος ausgeschaltet σβηστός gestohlen κλεμμένος gekauft αγοραστός geöffnet ανοιχτός gestartet απογειωμένος eingeschaltet αναμμένος vergessen ξεχασμένος verspätet αργοπορημένος verletzt τραυματισμένος verbunden δεμένος das Fernlicht, -er τα μεγάλα φώτα πορείας der Kofferraum, "-e το πορτ μπαγκάζ die Haut, "-e το δέρμα der Getötete, -n ο νεκρός benützt χρησιμοποιημένος der Straßenverkehr, (Singular) η κυκλοφορία stammen von/aus +D (er stammt stammte κατάγομαι προέρχομαι hat gestammt) der Überblick, -e η γενική άποψη das Liniendiagramm, -e το γραμμικό γράφημα unterwegs καθ οδόν töten (er tötet tötete hat getötet) σκοτώνω der/die Verkehrstote, -n ο νεκρός/η νεκρή σε τροχαίο der/die Schwerverletzte, -n ο βαριά/ η βαριά τραυματισμένος/-η gleich αμέσως leicht gesunken/gefallen ελαφρώς μειώθηκε leicht gestiegen ελαφρώς αυξήθηκε die Wandzeitung, -en ο πίνακας ανακοινώσεων Ab.S. 169 anstrengend κουραστικός der Dienst, -e η υπηρεσία der Notfall, "-e η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ruhig wirken δίνω ήρεμη εντύπωση bei der Visite στην εξέταση heilen (er heilt heilte hat geheilt) θεραπεύω entlassen (er entlässt entließ hat entlassen) δίνω εξιτήριο 15

16 DaF kompakt B1 Lektion 21 Lektion 21 Kb.S. 172 kreativ δημιουργικός das Gesicht, -er το πρόσωπο überfliegen (er überfliegt überflog hat ξεφυλλίζω überflogen) der Reiseführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός die Wasserfläche, -n η έκταση νερού in der Mitte στη μέση die Binnenalster η εσωτερική Άλστερ die Außenalster η εξωτερική Άλστερ der Hektar, -e το εκτάριο besichtigen (er besichtigt besichtigte hat επισκέπτομαι besichtigt) das Schiff, -e το πλοίο die Weiße Flotte ο λευκός στόλος der Anblick, -e η θέα das Panorama, Panoramen το πανόραμα genießen (er genießt genoss hat genossen) απολαμβάνω malerisch γραφικός die Häuserfassaden, (Plural) οι προσόψεις σπιτιών die Parkanlage, -n η εγκατάσταση πάρκινγκ weltbekannt παγκοσμίως γνωστός seit Langem εδώ και καιρό die Privatadresse, -n η διεύθυνση κατοικίας sich abwechseln (er wechselt sich ab εναλλάσσομαι wechselte sich ab hat sich abgewechselt) das Wahrenzeichen, - το έμβλημα bewundern (er bewundert bewunderte hat θαυμάζω bewundert) die Fontäne, -n ο πίδακας, το σιντριβάνι das Fotomotiv, -e το οπτικό μοτίβο begeistert ενθουσιασμένος der Besucher, - ο επισκέπτης die Besucherin, -nen η επισκέπτρια der Fischmarkt, "-e η ψαραγορά kriegen (er kriegt kriegte hat gekriegt) λαμβάνω der Markt, "-e η αγορά sich versorgen (er versorgt sich versorgte sich φροντίζω τον εαυτό μου hat versorgt) das bunte Treiben η κίνηση και η φασαρία της αγόρας traditionsreich με πολύ παράδοση die Stimme, -n η φωνή 16

17 Kb.S. 173 der Marktschreier, - die Menge, -n nicht zuletzt der Genuss, "-e lebhaft wirtschaftlich das Engagement, -s der Mediencampus die Medienausbildung, -en konzentriert die private- und staatliche Einrichtung, -en zahlreich der Studiengang, "-e die Weiterbildungsmöglichkeit, -en die Werbung, -en etc. et cetera der Art-Direktor, -en ausbilden (er bildet aus bildete aus hat ausgebildet) erfordern (er erfordert erforderte hat erfordert) das Schulgeld, -er betragen (er beträgt betrug hat betragen) pro Quartal der Standort, -e sich aussuchen (er sucht sich aus suchte sich aus hat sich ausgesucht) rund verdienen (er verdient verdiente hat verdient) in dieser Branche von früh bis spät gründen (er gründet gründete hat gegründet) erfolgreich abschließen (er schließt ab schloss ab hat abgeschlossen) exzellent an der Praxis orientiert die Werbeagentur, -en begeistert für das alles wählen (er wählt wählte hat gewählt) das Abitur, -e wunderbar ο κράχτης της αγοράς η ποσότητα, το πλήθος μη ξεχνάμε η απόλαυση ζωηρός οικονομικός η κινητοποίηση η πανεπιστημιούπολη των μέσων μαζικής ενημέρωσης η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεντρωμένος το ιδιωτικό και δημόσιο ίδρυμα αμέτρητος ο τομέας σπουδών η δυνατότητα μετεκπαίδευσης η διαφήμιση κλπ. ο καλλιτεχνικός διευθυντής εκπαιδεύω απαιτώ τα δίδακτρα ανέρχομαι ανά τρίμηνο η τοποθεσία διαλέγω γύρω κερδίζω χρήματα σε αυτόν τον τομέα από το πρωί έως το βράδυ ιδρύω επιτυχημένος κλείνω θαυμάσιος προσανατολισμένος στη πράξη το διαφημιστικό πρακτορείο ενθουσιασμένος για όλα αυτά διαλέγω το απολυτήριο γερμανικού λυκείου θαυμάσιος 17

18 beeindruckend εντυπωσιακός die Heimatstadt, "-e η πόλη όπου γεννιέται κάποιος die Karrierechancen, (Plural) οι ευκαιρίες καριέρας eine Verbindung zu +D μια σύνδεση με mit der Praxis zu tun haben έχω να κάνω με τη πράξη weiterführend συνεχιζόμενος Kb.S. 174 die Veranstaltung, -en η εκδήλωση der Hafengeburtstag, -e τα γενέθλια του λιμανιού spannend συναρπαστικός unterhaltsam διασκεδαστικός zu Land und in der Luft στη στεριά και στον αέρα verpassen (er verpasst verpasste hat χάνω verpasst) das Schauspielhaus το θέατρο die Dreigroschenoper η όπερα της πεντάρας das Stück, -e το κομμάτι das Vorspiel, -e το πρελούδιο die Regie, -n η σκηνοθεσία das Straßenfest, -e το πανηγύρι die Bühne, -n η σκηνή der Flohmarkt, "-e το υπαίθριο παζάρι μεταχειρισμένων ειδών die Gastronomie, (Singular) η γαστρονομία die Theatergruppe, -n η θεατρική ομάδα erwischt τσακωμένος begleiten (er begleitet begleitete hat συνοδεύω begleitet) die Suche, -n nach +D η αναζήτηση die Suche nach dem Trompeter η αναζήτηση του τρομπονιστή die Abendkasse, -n το βραδινό ταμείο die Faszination, -en η γοητεία, η μαγεία einzigartig μοναδικός unvergesslich αξέχαστος das Erlebnis, -se το βίωμα die Aufführung, -en η παράσταση die Landungsbrücken η γέφυρα αποβίβασης abholen (er holt ab holte ab hat abgeholt) παραλαμβάνω die Anfangszeit, -en ο αρχικός χρόνος der Zuschauer, - ο θεατής die Zuschauerin, -nen η θεατής bereits ήδη der Hobbydetektiv, -e ο ντετέκτιβ erleben (er erlebt erlebte hat erlebt) βιώνω mörderisch δολοφονικός das Krimidinner, -s το αστυνομικό γεύμα ehemalig τέως die Kaffeebörse, -n το εμπόριο του καφέ 18

19 delikat εκλεκτός das Vier-Gänge-Menü το γεύμα τεσσάρων πιάτων die Vorstellung, -en η παράσταση pro Person ανά άτομο das Theaterstück, -e το θεατρικό έργο berühmt διάσημος der Autor, -en ο συγγραφέας der Kommilitone, -n ο συμφοιτητής die Kommilitonin, -nen η συμφοιτήτρια der Rundflug, "-e η σύντομη πτήση πάνω από την πόλη draußen drinnen έξω μέσα unternehmen (er unternimmt unternahm κάνω hat unternommen) die Hafenrundfahrt, -en ο γύρος του λιμανιού das Argument, -e το επιχείρημα Kb.S. 175 der Infinitivsatz, "-e (Grammatik) η απαρεμφατική πρόταση die Vermutung, -en η υποψία entweder oder (Doppelkonjunktion) είτε είτε Du hast schon recht, aber Έχεις δίκιο αλλά Vielleicht könnten wir Ίσως θα μπορούσαμε να Das finde ich nicht so gut, denn Αυτό δεν το βρίσκω τόσο καλό, διότι Das klingt gut. Αυτό ακούγεται καλό. Wie wäre es mit? Τι θα έλεγες αν ; Mir persönlich gefällt das nicht besonders. Σε μένα προσωπικά δεν αρέσει ιδιαίτερα. Ja, machen wir das. Εντάξει, ας το κάνουμε. Ich würde gern Θα ήθελα Ich bin einverstanden. Είμαι σύμφωνος. Jetzt fällt mir etwas anderes ein: Τώρα μου έρχεται κάτι άλλο στο νου: Stimmt, finde ich auch. Σωστό, συμφωνώ και εγώ. der Vorschlag, "-e η πρόταση die Zustimmung η αποδοχή die Ablehnung η απόρριψη Kb.S. 176 der Tatort, -e ο τόπος του εγκλήματος der Turm, "-e ο πύργος prägen (er prägt prägte hat geprägt) καθορίζω die Silhouette, -n η σιλουέτα der Orientierungspunkt, -e το σημείο προσανατολισμού die Plattform, -en η πλατφόρμα der Ausblick, -e η θέα einen weiten Ausblick auf die Stadt haben ρίχνω ένα μακρινό βλέμμα στη πόλη die Stufe, -n το σκαλοπάτι der Fahrstuhl, "-e το ασανσέρ erreichen (er erreicht erreichte hat erreicht) φτάνω, βρίσκω die bedeutendste Barockkirche η πιο σημαντική εκκλησία της εποχής του Barock das Faltblatt, "-er το φυλλάδιο 19

20 die Personenbeschreibung, -en unten still besorgt er geht nicht ans Handy die Nachricht, -en die Kellnerin, -nen der Kellner, - das Fernsehen der Rundfunk die Reportage, -n der Turmbläser, - η περιγραφή ατόμου κάτω σιωπηλός ανήσυχος δεν απαντάει στο κινητό του το μήνυμα η σερβιτόρα ο σερβιτόρος η τηλεόραση το ραδιόφωνο το ρεπορτάζ ο παίκτης των πνευστών οργάνων του πύργου ο τέως φίλος η τέως φίλη ο οδηγός γερανού ανησυχώ για επαγγελματικά ο φίλος από το παρελθόν υποψιάζομαι der Exfreund, -e die Exfreundin, -nen der Kranführer, - sich Sorgen machen um +A beruflich der frühere Freund Kb.S. 177 vermuten (er vermutet vermutete hat vermutet) Wie geht es weiter? Πώς συνεχίζει; die Szene, -n η σκηνή bedrohen (er bedroht bedrohte hat bedroht) απειλώ das Messer, - το μαχαίρι fliehen (er flieht floh hat geflohen) δραπετεύω die Trompete, -n η τρομπέτα niederschlagen (er schlägt nieder schlug ρίχνω κάτω nieder hat niedergeschlagen) das Brückengeländer, - τα κάγκελα της γέφυρας stoßen (er stößt stieß hat gestoßen) χτυπώ umarmen (er umarmt umarmte hat αγκαλιάζω umarmt) überlegen (er überlegt überlegte hat σκέφτομαι überlegt) beschützen (er beschützt beschützte hat προστατεύω beschützt) die Selbstverteidigung, -en η αυτοάμυνα fesseln (er fesselt fesselte hat gefesselt) δένω der Pastor, -en ο πάστορας ohnmächtig λιπόθυμος der Kühlcontainer, - η νταλίκα ψυγείο retten (er rettet rettete hat gerettet) σώζω das Gefängnis, -se η φυλακή glücklich unglücklich ευτυχισμένος δυστυχισμένος Ab.S. 170 die Tradition, -en η παράδοση der Kinofilm, -e η ταινία κινηματογράφου 20

21 sich weiterbilden (er bildet weiter bildete μετεκπαιδεύομαι weiter hat weitergebildet) die Filmbranche, -n ο τομέας κινηματογράφησης Ab.S. 171 die Niederlassung, -en το παράρτημα, το υποκατάστημα renommiert φημισμένος das Hafenfest, -e η γιορτή του λιμανιού Ab.S. 172 das Dialekt, -e η διάλεκτος Ab.S. 173 das Tanztheater, - το χοροθέατρο beim Bummeln κατά τη διάρκεια της βόλτας der Krimi, -s το αστυνομικό θρίλερ der Studienkollege, -n ο συμφοιτητής das Studententheater, - το φοιτητικό θέατρο vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat προτείνω vorgeschlagen) einverstanden sein είμαι σύμφωνος Ab.S. 174 motivieren (er motiviert motivierte hat παρακινώ motiviert) überraschen (er überrascht überraschte hat εκπλήσσω überrascht) unterbrechen (er unterbricht unterbrach διακόπτω hat unterbrochen) erwarten (er erwartet erwartete hat αναμένω erwartet) entdecken (er entdeckt entdeckte hat ανακαλύπτω entdeckt) Ab.S. 175 der Stadtrundgang, "-e ο γύρος της πόλης verschwinden (er verschwindet verschwand εξαφανίζομαι ist verschwunden) der Gesprächstermin, -e το ραντεβού για συζήτηση der Bart, "-e το γένι Ab.S. 176 der Zeugenbericht, -e η κατάθεση του μάρτυρα die Pistole, -n το πιστόλι hinter jemanden herlaufen τρέχω πίσω από κάποιον Angst haben vor +D φοβάμαι Ab.S. 177 stimmlos άφωνος der Kongress, -e το κογκρέσο die Kunsthochschule, -e η ακαδημία καλών τεχνών 21

22 DaF kompakt B1 Lektion 22 Lektion 22 Kb.S. 180 Ab die Post Πάμε! das Paket, -e το δέμα das Päckchen, - το δεματάκι die Welt, -en ο κόσμος die Post, (Singular) το ταχυδρομείο der Absender, - ο αποστολέας der Empfänger, - ο παραλήπτης der Herr, -en ο κύριος die Postleitzahl, -en ο ταχυδρομικός κώδικας der Ort, -e ο τόπος das Land, "-er η χώρα die Unzustellbarkeit, (Singular) η αδυναμία διανομής bei Unzustellbarkeit όταν υπάρχει αδυναμία διανομής της αποστολής das Rücksenden η επιστροφή (π.χ. γράμματος) die Preisgabe εδώ: ακύρωση αποστολής Premium εδώ: αποστολή αεροπορικώς die Zollinhaltserklärung, -en η υπεύθυνη δήλωση περιεχομένου δέματος για το τελωνείο kann amtlich geöffnet werden μπορεί να ανοιχτεί από την υπηρεσία die Art, -en το είδος die Sendung, -en η αποστολή ankreuzen (er kreuzt an kreuzt an hat βάζω σταυρό angekreuzt) das Geschenk, -e το δώρο das Dokument, -e το έγγραφο die Warenrücksendung, -en η επιστροφή εμπορεύματος sonstig λοιπά die Inhaltsbeschreibung, -en η περιγραφή περιεχομένου die Handelsware, -n το εμπόρευμα die Menge, -n η ποσότητα das Nettogewicht, -e το καθαρό βάρος der Wert, -e η αξία die Währung, (Singular) το συνάλλαγμα das Stofftier, -e το μαλλιαρό ζωάκι ausfüllen (er füllt aus füllte aus hat συμπληρώνω ausgefüllt) der Paketschein, -e το ειδοποιητήριο δέματος der Preis, -e η τιμή der Zoll, (Singular) το τελωνείο die Sendungsdauer, (Singular) η διάρκεια αποστολής 22

23 das Gewicht, -e το βάρος der Paketinhalt, -e το περιεχόμενο δέματος der Postschalter, - η θυρίδα ταχυδρομείου angeben (er gibt an gab an hat angegeben) δηλώνω weltweit παγκοσμίως der Vorteil, - το προτέρημα der Nachteil, - το μειονέκτημα der Standartbrief, -e το απλό γράμμα das Einschreiben, - το συστημένο γράμμα Kb.S. 181 der Kunde, -n ο πελάτης die Kundin, -nen η πελάτισσα schicken (er schickt schickte hat geschickt) στέλνω außerdem εκτός αυτού der/die Postangestellte, -n ο/η υπάλληλος ταχυδρομείου das EU-Land, "-er η χώρα της ΕΕ kg das Kilogramm, -e το κιλό die Standartbriefmarke, -n το απλό γραμματόσημο Ich weiß noch nicht genau Δεν ξέρω ακόμη με ακρίβεια wem? σε ποιόν; warum? γιατί; sich freuen auf +A (er freut sich freute sich χαίρομαι (για κάτι που θα γίνει) hat sich gefreut) besonders ιδιαίτερα sich entscheiden (er entscheidet sich αποφασίζω entschied sich hat sich entschieden) irgendwann κάποτε, κάποια στιγμή irgendjemand κάποιος οποιοσδήποτε in der Zeit στο διάστημα αυτό sich kümmern um +A (er kümmert sich φροντίζω για kümmert sich hat sich gekümmert) der Flug, "-e η πτήση buchen (er bucht buchte hat gebucht) κάνω κράτηση voll leer γεμάτος άδειος wahrscheinlich πιθανώς irgendein κάποιος, κάποιο der Nachtflug, "-e η νυχτερινή πτήση die Wartezeit, -en ο χρόνος αναμονής das Umsteigen η αλλαγή μεταφορικού μέσου beim Umsteigen κατά τη διάρκεια αλλαγής συγκοινωνίας wie letztes Jahr όπως πέρυσι im Moment αυτή τη στιγμή ziemlich αρκετά kompliziert πολύπλοκος irgendwie κάπως schaffen (er schafft schaffte hat geschafft) καταφέρνω sich melden (er meldet sich meldete sich hat sich gemeldet) δηλώνομαι 23

24 verreisen (er verreist verreiste ist verreist) ταξιδεύω noch nicht sicher ακόμα αβέβαιο beschreiben (er beschreibt beschrieb hat περιγράφω beschrieben) unbestimmt αόριστα pünktlich συνεπής der Geburtstag, -e τα γενέθλια Kb.S. 182 der Ärger, (Singular) η φασαρία ankommen (er kommt an kam an ist φτάνω angekommen) die Sendungsnummer, -n ο αριθμός αποστολής der Vorschlag, "-e η πρόταση die Sendungsverfolgung, -en η παρακολούθηση αποστολής der Kundenservice, -s η εξυπηρέτηση πελατών ausprobieren (er probiert aus probiert aus δοκιμάζω hat ausprobiert) der Nachforschungsauftrag, "-e η εντολή έρευνας bitten um +A (er bittet bat hat gebeten) παρακαλώ για schade κρίμα tun (er tut tat hat getan) κάνω ordentlich unordentlich τακτικός ακατάστατος nachforschen (er forscht nach forschte nach ερευνώ hat nachgeforscht) der Sendungsstatus, - η κατάσταση αποστολής auf der Post στο ταχυδρομείο frühestens spätestens το νωρίτερο το αργότερο die Geduld, (Singular) η υπομονή nachfragen (er fragt nach fragte nach hat ρωτάω nachgefragt) der Deutschlandaufenthalt, -e η διαμονή στη Γερμανία inzwischen εν τω μεταξύ Bescheid geben ειδοποιώ der Kollege, -n ο συνάδελφος die Kollegin, -nen η συνάδελφος abstimmen (er stimmt ab stimmte ab hat ψηφίζω abgestimmt) nachschauen (er schaut nach schaute nach κοιτώ hat nachgeschaut) der Konjunktiv II (Grammatik) ο υποθετικός λόγος (Γραμματική) der Konditionalsatz, (Grammatik) η υποθετική πρόταση (Γραμματική) Kb.S. 183 die Bedingung, -en ο όρος erfüllt εκπληρωμένος realisieren (er realisiert realisiert hat πραγματοποιώ realisiert) irreal μη πραγματικός ausdrücken (er drückt aus drückte aus hat ausgedrückt) εκφράζω 24

25 die Schneckenpost η αργή/ καθυστερημένη αποστολή verspätet αργοπορημένος die Reaktion, -en η αντίδραση die Nachricht, -en το μήνυμα abschicken (er schickt ab schickte ab hat αποστέλλω abgeschickt) Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο νέο έτος. die Neujahrswünsche, (Plural) οι ευχές της πρωτοχρονιάς passen (er passt passte hat gepasst) ταιριάζω der Urenkel, - ο δισέγγονος die Urenkelin, -nen η δισέγγονη das Schiffsticket, -s το εισιτήριο πλοίου die Verspätung, -en η καθυστέρηση die Nonne, -n η καλόγρια der Brief, -e το γράμμα der/die Verlobte, -n ο/η αρραβωνιασμένος/-η nachkommen (er kommt nach kam nach ist ακολουθώ nachgekommen) heiraten (er heiratet heiratete hat παντρεύομαι geheiratet) verzweifelt απελπισμένος das Kloster, - το μοναστήρι Ich bin so froh zu wissen, dass Χαίρομαι, που ξέρω ότι damals τότε Kb.S. 184 wen? ποιόν; vorhaben (er hat vor hatte vor hat σκοπεύω vorgehabt) der Eintrag, "-e η καταχώρηση Das nervt sehr. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. wegschmeißen (er schmeißt weg schmiss weg πετάω στα σκουπίδια hat weggeschmissen) vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat προτείνω vorgeschlagen) der Tipp, -s συμβουλή der Briefkasten, "- το γραμματοκιβώτιο auf deinen Briefkasten legen το βάζω επάνω στο γραμματοκιβώτιο σου kleben (er klebt klebte hat geklebt) κολλάω der Postbote, -n ο ταχυδρόμος zurückbringen (er bringt zurück brachte επιστρέφω zurück hat zurückgebracht) die falsch eigeworfenen Briefsendungen οι επιστολές που στάλθηκαν σε λάθος κάδο zuständig αρμόδιος das Postamt, "-er το ταχυδρομείο der Hinweis, -e η υπόδειξη mit dem Hinweis με την υπόδειξη passieren (er passiert passierte ist passiert) συμβαίνει an deiner Stelle στη θέση σου 25

26 Kb.S. 185 der Briefumschlag, "-e falsch zugestellt hoffentlich werfen (er wirft warf hat geworfen) wegwerfen (er wirft weg warf weg hat weggeworfen) auf gar keinen Fall fair unfair in der Nähe vorbeigehen (er geht vorbei ging vorbei ist vorbeigegangen) verwöhnen (er verwöhnt verwöhnte hat verwöhnt) daher die Notiz, -en abgeben (er gibt ab gab ab hat abgegeben) vorkommen (er kommt vor kam vor ist vorgekommen) sich beschweren bei +D (er beschwert sich beschwerte sich hat sich beschwert) die Webseite, -n die Vorlage, -n die Beschwerde, -n schauen (er schaut schaute hat geschaut) adressieren (er adressiert adressierte hat adressiert) das Briefgeheimnis, -se verletzen (er verletzt verletzte hat verletzt) die Geldstrafe, -n die Freiheitsstrafe, -n der Ratschlag, "-e folgend das Redemittel, - das Internetforum, -foren das Telefonbuch, "-er der Spaziergang, "-e der Gaststudent, -en die Freude, -n die Einladung zum Tee versprechen (er verspricht versprach hat versprochen) der Hund, -e die Katze, -n der Zeitungsartikel, - das Stichwort, -e GEZ die Gebühreneinzugszentrale, -n ο φάκελος γράμματος λάθος σταλμένο ελπίζω, ας ελπίσουμε πετάω πετάω στα σκουπίδια σε καμιά περίπτωση δίκαιος άδικος κοντά περνάω καλομαθαίνω γι αυτό το λόγο η σημείωση παραδίδω συμβαίνει παραπονιέμαι η ιστοσελίδα το έτοιμο έντυπο για συμπλήρωση το παράπονο κοιτάω απευθύνω το απόρρητο της επιστολής εδώ: καταπατώ το πρόστιμο η φυλάκιση η συμβουλή ακολούθως το μέσο έκφρασης το φόρουμ του διαδικτύου (διαδικτυακός χώρος συζήτησης) ο τηλεφωνικός κατάλογος η βόλτα ο φιλοξενούμενος φοιτητής η χαρά η πρόσκληση για τσάι υπόσχομαι ο σκύλος η γάτα το άρθρο εφημερίδας το λήμμα το κέντρο είσπραξης τελών 26

27 das Haustier, -e το κατοικίδιο ζώο sterben (er stirbt starb ist gestorben) πεθαίνω sich wundern (er wundert sich wunderte sich παραξενεύομαι hat sich gewundert) erhalten (er erhält erhielt hat erhalten) λαμβάνω bitten (er bittet bat hat gebeten) παρακαλώ sich anmelden (er meldet sich an meldete sich δηλώνομαι an hat sich angemeldet) tot νεκρός auffordern (er fordert auf forderte auf hat ζητάω aufgefordert) das Einwohnermeldeamt, "-er το δημοτολόγιο sich besorgen (er besorgt sich besorgte sich προμηθεύομαι hat sich besorgt) zunächst καταρχήν die Adressenanbieterin, -nen η πάροχος διευθύνσεων unter anderem μεταξύ άλλων das Preisausschreiben, - ο διαγωνισμός herausfinden (er findet heraus fand heraus βρίσκω hat herausgefunden) real unreal αληθινός φανταστικός hinter (Präposition) πίσω από direkt απευθείας löschen (er löscht löschte hat gelöscht) σβήνω weitere περαιτέρω das Schreiben, - η επιστολή die Panne, -n η βλάβη Ab.S. 178 die Ländervorwahl, -en ο τηλεφωνικός κωδικός χωρών sich befinden (er befindet sich befand sich βρίσκομαι hat sich befunden) das Versenden η αποστολή wiegen (er wiegt wog hat gewogen) ζυγίζω die Quittung, -en η απόδειξη Ab.S. 179 aufgeben (er gibt auf gab auf hat εδώ: καταθέτω aufgegeben) ein Paket nach Frankreich aufgeben καταθέτω ένα δέμα για τη Γαλλία der Wunsch, "-e η επιθυμία normalerweise κανονικά der Werktag, -e η εργάσιμη μέρα übersteigen (er übersteigt überstieg hat υπερβαίνω überstiegen) irgendwer κάποιος raus aus der Stadt έξω από την πόλη Ab.S. 180 irgendwoher από κάπου irgendwohin προς τα κάπου irgendwo κάπου die Vermutung, -en η υπόθεση 27

28 nirgends πουθενά nirgendwo πουθενά Das ist mir egal. Μου είναι αδιάφορο. Ab.S. 181 die Komposita, (Plural) τα παραθετικά zusammensetzen (er setzt zusammen setzte συνθέτω zusammen hat zusammengesetzt) der Kundenauftrag, "-e η εντολή του πελάτη als Beleg ως απόδειξη die Abgabe, -n η παράδοση die Garantie, -n η εγγύηση Ab.S. 182 es klappt κάτι πάει καλά die Geburtstagsüberraschung, -en η έκπληξη για τα γενέθλια früher später νωρίτερα αργότερα Ab.S. 183 auftauchen (er taucht auf tauchte auf ist εμφανίζομαι aufgetaucht) sich verlieben (er verliebt sich verliebte sich ερωτεύομαι hat sich verliebt) abstempeln (er stempelt ab stempelte ab σφραγίζω hat abgestempelt) die Zeitung, -en η εφημερίδα der Bundesstaat, -en το ομοσπονδιακό κρατίδιο der Abschluss, "-e η σύναψη, η αποπεράτωση der Untertitel, - ο υπότιτλος Ab.S. 184 der Beschwerdebrief, -e η επιστολή παραπόνου erwarten (er erwartet erwartete hat αναμένω erwartet) stecken (er steckt steckte hat gesteckt) βάζω reichen (er reicht reichte hat gereicht) φτάνω die Zustellung, -en διαμονή, επίδοση die Fachzeitschrift, -en το εξειδικευμένο περιοδικό funktionieren (er funktioniert funktionierte λειτουργώ hat funktioniert) der Nachbar, -n ο γείτονας die Nachbarin, -nen η γειτόνισσα der Verlag, -e ο εκδοτικός οίκος korrekt σωστός der Monatsanfang, "-e η αρχή του μήνα Ab.S. 185 hart weich σκληρός μαλακός der Laut, -e ο φθόγγος die Tasse, -n το φλιτζάνι die Möbel, (Plural) τα έπιπλα die Dose, -n το μεταλλικό κουτί die Gasse, -n το σοκάκι das Laken, - το σεντόνι 28

29 DaF kompakt B1 Lektion 23 Lektion 23 Kb.S. 188 die Wirtschaftsinformatik η Πληροφορική των Επιχειρήσεων theoretisch praktisch θεωρητικός πρακτικός die Ausbildung, -en η εκπαίδευση die Erfahrung, -en η εμπειρία sammeln (er sammelt sammelte hat συλλέγω gesammelt) das Wintersemester, - το χειμερινό εξάμηνο Jura η Νομική der Studienschwerpunkt, -e το κέντρο βάρους των σπουδών das internationale Recht το Διεθνές Δίκαιο die Organisation, -en η οργάνωση arbeiten (er arbeitet arbeitete hat δουλεύω gearbeitet) das Musikkonservatorium, -konservatorien το ωδείο das Hauptfach, "-er το κύριο μάθημα das Klavier, -e το πιάνο das Nebenfach, "-er το μάθημα επιλογής der Gesang, "-e το τραγούδι der Traum, "-e το όνειρο die Solokarriere, -n η σόλο καριέρα berühmt διάσημος das Orchester, - η ορχήστρα Anglistik η Αγγλική Φιλολογία Germanistik η Γερμανική Φιλολογία der Berufswunsch, "-e η επιλογή επαγγέλματος der Dolmetscher, - ο διερμηνέας der Übersetzer, - ο μεταφραστής der Hochschultyp, -en το είδος ανώτατης σχολής der Studienwunsch, "-e η επιλογή σπουδών der Teilnehmer, - ο συμμετέχων die Teilnehmerin, -nen η συμμετέχουσα die Hochschule, -n η ανώτατη σχολή die Voraussetzung, -en η προϋπόθεση die allgemeine Hochschulreife το δικαίωμα φοίτησης σε ανώτατη σχολή σε κατόχους απολυτήριου λυκείου gesamt συνολικά das Fachspektrum, -spektren το φάσμα μαθημάτων πανεπιστημίου die Fakultät, -en η σχολή die Geisteswissenschaften οι Θεωρητικές Επιστήμες die Theologie η Θεολογία die Rechtswissenschaften οι Νομικές Επιστήμες 29

30 die Medizin η Ιατρική die Mathematik τα Μαθηματικά die Naturwissenschaften οι Φυσικές Επιστήμες die Wirtschaftswissenschaften οι Οικονομικές Επιστήμες die Sozialwissenschaften οι Κοινωνικές Επιστήμες die Technische Universität, -en το πολυτεχνείο schwerpunktartig προσανατολισμένο στο κέντρο βάρος die Ingenieurwissenschaften οι Θετικές Επιστήμες lehren (er lehrt lehrte hat gelehrt) διδάσκω die Forschung, -en η έρευνα die Lehre, -n η επαγγελματική εκπαίδευση eng στενός miteinander ο ένας με τον άλλον verbinden (er verbindet verband hat συνδέω verbunden) die Regelstudienzeit, -en η κανονική διάρκεια σπουδών betragen (er beträgt betrug hat betragen) ανέρχομαι das Semester, - το εξάμηνο die Fachhochschule, -n η ανωτάτη σχολή die Sechzigerjahre η δεκαετία των 60 entstehen (er entsteht entstand ist δημιουργούμαι entstanden) zahlreich αμέτρητος die Hochschule für Angewandte Wissenschaften η ανώτατη σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών zurzeit αυτό τον καιρό praxisorientiert προσανατολισμένος στην πρακτική vorbereiten (er bereitet vor bereitete vor προετοιμάζω hat vorbereitet) der Einstieg ins Berufsleben το ξεκίνημα στην επαγγελματική ζωή die Mindeststudienvoraussetzung, -en η ελάχιστη προϋπόθεση σπουδών die Fachhochschulreife, (Singular) το δικαίωμα φοίτησης σε ανωτέρα σχολή σε κατόχους απολυτήριου λυκείου der Meistertitel, - η πιστοποίηση μάστορα in der Regel κατά κανόνα anschließend μετά der Schwerpunkt, -e το κέντρο βάρος der Bereich, -e ο τομέας die Gestaltung η διοργάνωση das Sozialwesen οι κοινωνικές επιστήμες der Tourismus ο τουρισμός absolvieren (er absolviert absolvierte hat αποπερατώνω absolviert) die Musikhochschule, -n το πανεπιστήμιο μουσικών σπουδών die Kunsthochschule, -n το πανεπιστήμιο καλών τεχνών die Filmhochschule, -n η ανώτατη σχολή κινηματογράφου künstlerisch καλλιτεχνικός 30

31 die Begabung, -en το ταλέντο, το χάρισμα der Beruf, -e το επάγγελμα rund γύρω staatlich anerkannt κρατικά αναγνωρισμένος je nach ανάλογα με die Bildende Kunst η Εικαστική Τέχνη die Instrumentenausbildung, -en η μάθηση μουσικού οργάνου anbieten (er bietet an bot an hat προσφέρω angeboten) wesentlich ουσιαστικός das Merkmal, -e το χαρακτηριστικό der Einzelunterricht, -e το ιδιαίτερο μάθημα die Eignungsprüfung, -en η εισαγωγική εξέταση die Aufnahmeprüfung, -en οι εισαγωγικές εξετάσεις schwierig einfach δύσκολος εύκολος der Master, - το μάστερ die Pädagogische Hochschule η παιδαγωγική ακαδημία existieren (er existiert existierte hat υπάρχω existiert) die Grundschule, -n το δημοτικό σχολείο die Hauptschule, -n το κατώτερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται στην 9 η τάξη μαζί με το Δημοτικό die Realschule, -n το μέσο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται στην 10 η τάξη μαζί με το Δημοτικό die Förderschule, -n το σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες ausbilden (er bildet aus bildete aus hat εκπαιδεύω ausgebildet) das Bundesland, "-er το ομοσπονδιακό κρατίδιο umwandeln (er wandelt um wandelte um μετατρέπω hat umgewandelt) integrieren (er integriert integrierte hat εντάσσω integriert) die Psychologie η Ψυχολογία Kb.S. 189 das Fächerangebot, -e η προσφορά μαθημάτων die Besonderheit, -en η ιδιαιτερότητα hospitieren (er hospitiert hospitiert hat παρακολουθώ μάθημα ως ακροατής hospitiert) sich einschreiben (er schreibt sich ein schrieb εγγράφομαι sich ein hat sich eingeschrieben) zutreffend σωστός das Auslandssemester, - το εξάμηνο στο εξωτερικό erweitern (er erweitert erweiterte hat διευρύνω erweitert) den Horizont erweitern διευρύνω τον ορίζοντα wegen (Präposition) εξαιτίας (πρόθεση) Kb.S. 190 der Hochschulkompass, -e μια δωρεάν δικτυακή πύλη για την πλήρη 31

DaF kompakt B1 Lektion 19

DaF kompakt B1 Lektion 19 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen)

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γερμανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. νιόπαντρο ζευγάρι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

www.laraguidedogs.gr

www.laraguidedogs.gr www.laraguidedogs.gr Γεια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη.

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη. Γεια σου! Τι κάνεις; Γεια! Πώς σε λένε; [5] Γεια! Είμαι ο Ιβάν. Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Γεια σου, Πέτρο. Με λένε Ιβάν. Χάρηκα! Κι εγώ. Καλησπέρα σας. Με λένε Νίκο Παπαδόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt A1 - Lektionen 1 bis 8

DaF kompakt A1 - Lektionen 1 bis 8 DaF kompakt A1 - Lektionen 1 bis 8 Lektion 1 Kb.S. 10 die anderen οι άλλοι der Praktikant, -en ο ασκούμενος die Praktikantin, -nen η ασκούμενη in (Präposition) σε (πρόθεση) in Deutschland στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-Ο5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Ως επισκέπτης σε μια ξένη χώρα μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και μπορεί να φοβόσαστε ότι ίσως κάποιος σας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18 DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18 DaF kompakt A2 - Lektion 9 Lektion 9 Kb.S. 76 das Fest, -e η γιορτή fallen (er fällt fiel ist gefallen) Fröhliche Weihnachten! fröhlich Wir wünschen

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του προγράμματος «Να στέκεστε καλά στα πόδια σας» 4. Ποιος θα πρέπει να ακούσει τις πληροφορίες αυτές; 4

Στόχος του προγράμματος «Να στέκεστε καλά στα πόδια σας» 4. Ποιος θα πρέπει να ακούσει τις πληροφορίες αυτές; 4 Περιεχόμενα Λήψη μέτρων για να στέκεστε καλά στα πόδια σας Οδηγίες 2 Υλικό που χρειάζεστε για την ομιλία σας 2 Πρόβλημα/Θέμα 3 Στόχος του προγράμματος «Να στέκεστε καλά στα πόδια σας» 4 Στο τέλος της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική

Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική Η Επιστήμη των Υπολογιστών, ηπληροφορική και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σας Παρασκευή Ραυτοπούλου, ΕΕ ΙΠ Τμ. Ε&ΤΥ, Παν. Πελοποννήσου Ποια είναι τώρα αυτή; Τι έχω σπουδάσει; Τι δουλειά κάνω; Γιατί είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ ΔΡΕΣΔΥ - ΒΙΕΝΝΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 νύχτες /6 ημέρες 1η Μέρα: Ηράκλειο - Πράγα/ Ξενάγηση Παλιά

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

JOB REPORT ONLINE December 2012

JOB REPORT ONLINE December 2012 JOB REPORT ONLINE December 2012 1_12_2012 Απόφοιτος τµήµατος διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστηµίου Γερµανίας (BA Mannheim) Έλληνας, 34 χρονών, µεγαλωµένος στο Mannheim Γερµανίας µε 8 χρόνια εργασιακής εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ PreA1 ΚΑΙ A2 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΪΕΡ Dafni Wiedenmayer LAAS Language Attainment Assessment System Evaluationssystem der Sprachkenntnisse LAAS Prüfungen für die deutsche Sprache im PreA1 und A2 Niveau Kompetenz- und Prüfungsvorgaben Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599, E-mail : poed@cytanet.com.cy ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ) Προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα;

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα; ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β και Γ ο εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: F-F2 A. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΩ. ΕΡ/ΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: F-F2 A. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΩ. ΕΡ/ΓΙΟΥ ΚΩ. ΕΡ/ΓΙΟΥ Ζ1 ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΩ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ (ίδιο µε φόρµα επαφών και κύριο ερωτηµατολόγιο) Ζ2 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-F2 A (Γύρος 1 2002) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ συγγραφέας του βιβλίου ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΣ & ΦΙΛΟΣ 15 Views December 18, 2014 Συνέντευξη στην Ιουλία Ιωάννου «Η γνώση είναι προσωπική εμπειρία, όλα τα άλλα είναι απλώς πληροφορίες». Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 11 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 11 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε διάφορους διαλόγους σχετικά µε τις µετακινήσεις. Οι πρωταγωνιστές των διαλόγων µετακινούνται µέσα στην πόλη, ζητούν κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest)

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Griechisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21

Διαβάστε περισσότερα

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά

Hug4Dogs.com. Μωρά και Σκυλιά Μωρά και Σκυλιά Ο ερχομός ενός μωρού στην οικογένεια είναι μία συναρπαστική αλλά συγχρόνως και πολυάσχολη εποχή. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για τον καθένα και αυτό περιλαμβάνει και τα κατοικίδια ζώα μας

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Θυμήσου, ότι όταν έχεις συνδεθεί στο Διαδίκτυο, συνομιλείς ή στέλνεις αλληλογραφία πρέπει να είσαι προσεκτικός/ή με ποιον έχεις επαφή και σε ποιον θα δώσεις λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας. Μη δίνεις ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλέξανδρος συναντάει τη φίλη του τη Μαργαρίτα στο σούπερ μάρκετ.

Ο Αλέξανδρος συναντάει τη φίλη του τη Μαργαρίτα στο σούπερ μάρκετ. ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο; Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ο Αλέξανδρος συναντάει τη φίλη του τη Μαργαρίτα στο σούπερ μάρκετ. Αλέξανδρος: Γεια σου Μαργαρίτα! Τι κάνεις;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σκοπός: Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές κατά τη διακίνηση στο δρόμο μπορεί να είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Μέσα από πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα μπορείτε να ασφαλίσετε ολόκληρο τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό κατά παντός κινδύνου, καλύπτοντας τις ηλεκτρονικές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έντυπο έχουν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13

Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών. Σχολικό έτος 2012/13 Συνθετική εργασία στο μάθημα των Γερμανικών Σχολικό έτος 2012/13 Γράφω την δική μου γραμματική για το σχολικό βιβλίο Magnet 1, κεφάλαια 8-10 Magnet 2, κεφ. 11-13 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σοφία Ηρακλείδου Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα