DaF kompakt B1 Lektion 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DaF kompakt B1 Lektion 19"

Transcript

1 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen) sich freuen auf +A/über +A (er freut sich χαίρομαι για freute sich hat sich gefreut) das Trainee-Programm, -e το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης die WG, -s die Wohngemeinschaft, -en το κοινόβιο ziehen in +A (er zieht zog hat gezogen) μετακομίζω σε sich melden bei +D (er meldet sich meldete δηλώνομαι σε sich hat sich gemeldet) das Reisebüro, -s το ταξιδιωτικό γραφείο klar φυσικά Na ja, mal sehen. Θα δούμε. Ist das denn nicht nur was für Studenten? Δεν είναι αυτό μόνο για φοιτητές; der Konjunktiv II (Grammatik) ο υποθετικός λόγος (Γραμματική) der Vorschlag, "-e η πρόταση der Ratschlag, "-e η συμβουλή sinnvoll σκόπιμος leihen (er leiht lieh hat geliehen) δανείζω Das wäre nicht gut, das ist doch viel zu Αυτό δε θα ήταν καλό, είναι πολύ δύσκολο. schwer. Kb.S. 157 allerlei κάθε λογής wissenswert αξιοσημείωτος das Fürstentum, "-er η ηγεμονία, το πριγκιπάτο die Überschrift, -en η επικεφαλίδα der Abschnitt, -e η παράγραφος passen zu +D (er passt passte hat gepasst) ταιριάζω με liegen (er liegt lag hat gelegen) βρίσκομαι grenzen an +A (er grenzt grenzte hat συνορεύω με gegrenzt) der Kanton, -e το καντόνι das Bundesland, "-er το ομοσπονδιακό κρατίδιο deutschsprachig γερμανόφωνος der Staat, -en το κράτος an der längsten Stelle στο πιο μακρινό σημείο an der breitesten Stelle στο πιο φαρδύ σημείο die Hälfte, -n το 50 % bestehen aus +D (er besteht bestand hat αποτελούμαι από bestanden) das Rheintal η κοιλάδα του Ρήνου 1

2 die Grenze, -n an der Grenze zur Schweiz fließen (er fließt floss ist geflossen) die Gemeinde, -n einteilen in +A (er teilt ein teilte ein hat eingeteilt) der Hauptort, -e die Residenz, -en der Fürst, -en der Sitz, -e die Regierung, -en das Parlament, -e die Amtssprache, -n die Bevölkerung, -en der Dialekt, -e der alemannische Dialekt das Drittel, - der Einwohner, - geboren der Ausländer, - vor allem offiziell inoffiziell die Währung, -en konstitutionell die Monarchie, -n demokratisch die Basis, Basen das Staatsoberhaupt, -e bilden (er bildet bildete hat gebildet) der Regierungschef, -s der Regierungsrat, "-e vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen) ernennen (er ernennt ernannte hat ernannt) wählen (er wählt wählte hat gewählt) der/die Abgeordnete, -n ideal das Urlaubsland, "-er bieten (er bietet bot hat geboten) unterschiedlich die Aktivität, -en die Sommersaison, -s die Wintersaison, -s wandern (er wandert wanderte ist gewandert) rodeln (er rodelt rodelte ist gerodelt) der Ferienort, -e τα σύνορα στα σύνορα προς την Ελβετία ρέω η κοινότητα μοιράζω με η χώρα (π.χ. νησιού) η έδρα ο ηγεμόνας η έδρα η κυβέρνηση το κοινοβούλιο η επίσημη γλώσσα ο πληθυσμός η διάλεκτος η τευτονική διάλεκτος το ένα τρίτο ο κάτοικος γεννημένος ο αλλοδαπός προ πάντων επίσημος ανεπίσημος το νόμισμα συνταγματικός η μοναρχία δημοκρατικός η βάση ο αρχηγός του κράτους σχηματίζω ο αρχηγός κυβέρνησης ο κυβερνητικός σύμβουλος προτείνω ονομάζω ψηφίζω ο/η βουλευτής ιδανικός η χώρα διακοπών προσφέρω διαφορετικός η δραστηριότητα η καλοκαιρινή σεζόν η χειμερινή σεζόν κάνω πεζοπορία κατεβαίνω με έλκηθρο το μέρος διακοπών 2

3 die Höhe, -n το ύψωμα, ο λόφος abwechslungsreich ποικιλόμορφος das Freizeitprogramm, -e το πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου für Groß und Klein για όλες τις ηλικίες der EU-Bürger, - ο πολίτης της ΕΕ gültig έγκυρος der Personalausweis, -e η ταυτότητα der Reisepass, "-e το διαβατήριο einreisen (er reist ein reiste ein ist εισέρχομαι, μπαίνω eingereist) der/die Angehörige, -n ο/η συγγενής das Visum, Visa η βίζα notwendig απαραίτητος das Flugzeug, -e το αεροπλάνο ankommen (er kommt an kam an ist φτάνω angekommen) sich aufhalten (er hält sich auf hielt sich auf βρίσκομαι, διαμένω hat sich aufgehalten) sich anmelden (er meldet sich an meldete sich εγγράφομαι an hat sich angemeldet) die Fürstenfamilie, -n η πριγκιπική οικογένεια das Wintersportgebiet, -e η περιοχή για χειμερινά αθλήματα an der Spitze στην κορυφή die Einreise, -n η είσοδος (π.χ. σε μια χώρα) der Aufenthalt, -e η διαμονή der Nachbar,-n ο γείτονας die Größe, -n το μέγεθος die geografische Lage η γεωγραφική θέση das Regierungssystem, -e το κυβερνητικό σύστημα die Republik, -en η δημοκρατία die Sehenswürdigkeit, -en το αξιοθέατο evtl. eventuell ίσως Kb.S. 158 die Reisevorbereitung, -en η προετοιμασία των διακοπών die Anreise, -n η άφιξη der Fahrplan, "-e το πρόγραμμα των δρομολογίων die Schnellstraße, -n ο αυτοκινητόδρομος auf Schnellstraßen στους αυτοκινητόδρομους die Distanz, -en η απόσταση die Kosten, (Plural) τα έξοδα das Benzin, -e η βενζίνη die Vignette, -n τα διόδια die Zugfahrt, -en η διαδρομή με το τρένο die Autofahrt, -en η διαδρομή με το αυτοκίνητο der Flug, "-e η πτήση der Auslandstarif, -e η τιμή για το εξωτερικό preiswert οικονομικός umweltfreundlich umweltfeindlich φιλικός προς το περιβάλλον εχθρικός προς 3

4 το περιβάλλον die Flugbuchung, -en η κράτηση πτήσης die Variante, -n η παραλλαγή anstrengend κουραστικός der Flughafen, "- το αεροδρόμιο der Komparativ (Grammatik) ο συγκριτικός βαθμός der Superlativ (Grammatik) ο υπερθετικός βαθμός unverändert απαράλλακτος Kb.S. 159 die Auskunft, "-e η πληροφορίες die Reisemöglichkeiten (Plural) η προσφορές ταξιδιών verwenden (er verwendet verwendete hat χρησιμοποιώ verwendet) der Inhalt, -e το περιεχόμενο folgend ακόλουθος das Redemittel, - ο τρόπος έκφρασης Was kann ich für Sie tun? Τι μπορώ να κάνω για σας; Ja, einen Moment bitte. Ναι, μισό λεπτό παρακαλώ. Gern geschehen. Ευχαρίστησή μου. abfliegen (er fliegt ab flog ab ist abgeflogen) απογειώνομαι abfahren (er fährt ab fuhr ab ist abgefahren) αναχωρώ umsteigen (er steigt um stieg um ist αλλάζω συγκοινωνία umgestiegen) der Preis, -e η τιμή die Abfahrt, -en η αναχώρηση die Ankunft, "-e η άφιξη der Abflug, "-e η απογείωση das Umsteigen η αλλαγή συγκοινωνίας die Bestätigung, -en η βεβαίωση inzwischen εν τω μεταξύ klären (er klärt klärte hat geklärt) ξεκαθαρίζω bestätigen (er bestätigt bestätigte hat βεβαιώνω bestätigt) die Buchung, -en η κράτηση senden (er sendet sendete hat gesendet) στέλνω Vielen Dank im Voraus. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Verehrte Fahrgäste! Αγαπητοί επιβάτες! die Durchsage, -n η εκφώνηση der Passagier, -e ο επιβάτης der Flugsteig, -e η πύλη αεροδρομίου das Gewitter, - η καταιγίδα landen (er landet landete ist gelandet) προσγειώνομαι Wann fährt der nächste Zug? Πότε φεύγει το επόμενο τρένο ; das Gleis, -e η σιδηροδρομική γραμμή, σιδηροτροχιά die Verbindung, -en η σύνδεση der Hauptbahnhof, "-e ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός ab (Präposition) εδώ: για την ώρα αναχώρησης ab 11:51 αναχώρηση 11:51 4

5 Kb.S. 160 beschädigen (er beschädigt beschädigte hat beschädigt) vertauschen (er vertauscht vertauschte hat vertauscht) zwischen (Präposition) der/die Angestellte, -n der Lost and Found Schalter, - zuerst die Fluggesellschaft, -en funktionieren (er funktioniert funktionierte hat funktioniert) am Ende reparieren (er repariert reparierte hat repariert) die Anrede, -n die Grußformel, -n die Gliederung, -en die Angabe, -n die Problembeschreibung, -en die Problemlösung, -en die Rechnung, -en das Koffergeschäft, -e die Schadensmeldung, -en das Flugticket, -s die Bankverbindung, -en Anbei finden Sie überweisen (er überweist überwies hat überwiesen) auf mein Konto überweisen der Rechnungsbetrag, "-e bei der Bank die Bankleitzahl, -en das Gepäck, (Singular) der Gepäckschein, -e beschreiben (er beschreibt beschrieb hat beschrieben) das Gepäckstück, -e das Material, -ein der Koffer, - der Trolley, -s die Reisetasche, -n der Rucksack, "-e mittelgroß aus Leder aus Nylon aus Aluminium βλάπτω αλλάζω μεταξύ ο/η ιδιωτικός/ιδιωτική υπάλληλος η θυρίδα πρώτα, αρχικά η αεροπορική εταιρία λειτουργώ στο τέλος επισκευάζω η προσφώνηση ο χαιρετισμός η δομή η δήλωση η περιγραφή του προβλήματος η λύση του προβλήματος ο λογαριασμός η παράνομη μεταφορά χρεογράφων με τη βαλίτσα η δήλωση ζημιάς το αεροπορικό εισιτήριο ο τραπεζικός λογαριασμός Συνημμένα θα βρείτε καταθέτω, στέλνω έμβασμα καταθέτω στο λογαριασμό μου το ποσό του απόδειξης στη τράπεζα ο κωδικός της τράπεζας οι αποσκευές η απόδειξη των αποσκευών περιγράφω η αποσκευή το υλικό η βαλίτσα το καρότσι μεταφοράς αποσκευών η τσάντα ταξιδιού το σακβουαγιάζ μέτριου μεγέθους από δέρμα από νάιλον από αλουμίνιο 5

6 Kb.S. 161 die Erfahrung, -en η εμπειρία vergehen (er vergeht verging ist vergangen) περνάω (χρονικό) Die Zeit vergeht. Ο χρόνος περνάει. die Arbeitswoche, -n η εργάσιμη εβδομάδα etwas hinter mir haben ξεπέρασα κάτι die Fußgängerzone, -n ο πεζόδρομος der Ski-Fan, -s ο οπαδός του σκι auf jeden Fall οπωσδήποτε außerdem εκτός αυτού hervorragend θαυμάσιος die Sammlung, -en η συλλογή erledigen (er erledigt erledigte hat erledigt) διεκπεραιώνω die Abteilung, -en το τμήμα in den ersten Wochen τις πρώτες εβδομάδες der Kollege, -n ο συνάδελφος die Kollegin, -nen η συνάδελφος fast σχεδόν miteinander ο ένας με τον άλλον eingerichtet διακοσμημένος, επιπλωμένος der Schreibtisch, -e το γραφείο blicken (er blickt blickte hat geblickt) κοιτάω auf die Berge στα βουνά traumhaft ονειρεμένος der Alpenblick, -e η θέα προς τις Άλπεις der Raum, "-e ο χώρος der Praktikant, -en ο ασκούμενος die Praktikantin, -nen η ασκούμενη der Trainee, -s η πρακτική άσκηση insgesamt συνολικά sich wohlfühlen (er fühlt sich wohl fühlte sich αισθάνομαι καλά wohl hat sich wohlgefühlt) ziemlich αρκετά sicher unsicher σίγουρος ανασφαλής gespannt sein έχω αγωνία, περιμένω ανυπόμονα anschließend επομένως übrigens επί τι ευκαιρία die Überraschung, -en η έκπληξη lecker νόστιμος täglich καθημερινός Und was gibt es Neues bei dir? Και τι νέα από σένα; der Relativsatz, "-e (Grammatik) η αναφορική πρόταση gehören zu +D (er gehört gehörte hat ανήκω σε gehört) das Freizeitangebot, -e η προσφορά ελεύθερου χρόνου die Arbeitszeit, -en το ωράριο die Wohnung, -en το διαμέρισμα 6

7 die Einzimmerwohnung, -en η γκαρσονιέρα der Wunsch, "-e η επιθυμία die Traineestelle, -n η θέση πρακτικής άσκησης suchen nach +D (er sucht suchte hat ψάχνω για gesucht) der Grund, "-e η αιτία interkulturell διαπολιτισμικός die Kompetenz, -en η αρμοδιότητα, η ικανότητα verbessern (er verbessert verbesserte hat βελτιώνω verbessert) Ab.S. 154 gründen (er gründet gründete hat ιδρύω gegründet) maximal το πολύ die Wohngemeinschaft, -en το κοινόβιο eine eigene Wohnung ένα ιδιόκτητο διαμέρισμα das Monatsticket, -s η μηνιαία κάρτα συγκοινωνιών der Bahnhof, "-e ο σταθμός stören (er stört störte hat gestört) ενοχλώ Ab.S. 155 möbliert επιπλωμένος zentral liegen βρίσκομαι κεντρικά bestimmt σίγουρα weiterhelfen (er hilft weiter half weiter hat βοηθάω weitergeholfen) das Ding, -e το πράγμα ganz τελείως an deiner Stelle στη θέση σου am Anfang στην αρχή kaum σχεδόν καθόλου sich konzentrieren (er konzentriert sich συγκεντρώνομαι konzentrierte sich hat sich konzentriert) unbedingt οπωσδήποτε raten (er rät riet hat geraten) συμβουλεύω die Reaktion, -en η αντίδραση früher später νωρίτερα αργότερα der Ferienjob, -s η καλοκαιρινή δουλειά müde κουρασμένος schenken (er schenkt schenkte hat χαρίζω geschenkt) Allerlei Wissenswertes über +A Κάθε λογής ενδιαφέροντα πράγματα για bezahlen (er bezahlt bezahlte hat bezahlt) πληρώνω die Zugverbindung, -en η σύνδεση με το τρένο Ab.S. 156 das Mitteleuropa η κεντρική Ευρώπη das Referat, -e η αγόρευση detailliert λεπτομερής enthalten (er enthält enthielt hat enthalten) περιέχω das Verkehrsmittel, - το μέσο μεταφοράς Regionalzug, "-e η κοινή αμαξοστοιχία 7

8 die Möglichkeit, -en η δυνατότητα Ab.S. 157 die Strecke, -n η διαδρομή informiert sein über +A είμαι πληροφορημένος για der Mitbewohner, - ο συγκάτοικος die Mitbewohnerin, -nen η συγκάτοικος verlängern (er verlängert verlängerte hat παρατείνω verlängert) entscheiden (er entscheidet entschied hat αποφασίζω entschieden) die Abreise, -n η αναχώρηση das Gebäude, - το κτήριο beliebt δημοφιλής berühmt διάσημος Ab.S. 158 das Bestätigungsschreiben, - η βεβαίωση absagen (er sagt ab sagte ab hat abgesagt) ακυρώνω stornieren (er storniert stornierte hat ακυρώνω storniert) der Kunde, -n ο πελάτης die Kundin, -nen η πελάτισσα die Sitzreihe, -n η σειρά θέσεων Ab.S. 159 selbstverständlich φυσικά übernehmen (er übernimmt übernahm hat αναλαμβάνω übernommen) der Schaden, "- η ζημιά ausfüllen (er füllt aus füllte aus hat συμπληρώνω ausgefüllt) erstatten (er erstattet erstattete hat επιστρέφω erstattet) formlos άτυπος das Schreiben, - το έγγραφο auf dem Rücken tragen κουβαλάω στη πλάτη Ab.S. 160 die Ausstellung, -en η έκθεση besonders ιδιαίτερα Ab.S. 161 akzentuieren (er akzentuiert akzentuierte προφέρω hat akzentuiert) der Akzent, -e η προφορά DaF kompakt B1 Lektion 20 Lektion 20 Kb.S. 164 der Verkehrsunfall, "-e το τροχαίο ατύχημα ein schwerer Verkehrsunfall ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα die Innenstadt, "-e το κέντρο της πόλης übersehen (er übersieht übersah hat übersehen) παραβλέπω, αγνοώ 8

9 sich beziehen auf +A (er bezieht sich bezog sich hat sich bezogen) der 27-jährige die Straße, -n auf der Straße fahren die Kreuzung, -en an die Kreuzung fahren die Ampel, -n Die Ampel wechselte gerade auf Gelb. wechseln (er wechselt wechselte hat gewechselt) von links, von rechts der Pfeil, -e der Rechtsabbieger, - erlauben (er erlaubt erlaubte hat erlaubt) abbiegen (er biegt ab bog ab ist abgebogen) rechts in die Bloherfelder Straße abbiegen bemerken (er bemerkt bemerkte hat bemerkt) rechts neben ihm der Fahrradweg, -e beachten (er beachtet beachtete hat beachtet) überqueren (er überquert überquerte hat überquert) die Kreuzung überqueren der Pkw-Fahrer, - ausweichen (er weicht aus wich aus ist ausgewichen) die Vollbremsung, -en zu spät stürzen (er stürzt stürzte ist gestürzt) zu Boden stürzen liegen bleiben (er bleibt liegen blieb liegen ist liegen geblieben) schwer verletzt geraten (er gerät geriet ist geraten) auf die Gegenfahrbahn geraten die Gegenfahrbahn, -en zusammenstoßen (er stößt zusammen stieß zusammen ist zusammengestoßen) entgegenkommend mit einen entgegenkommenden VW Golf zusammenstoßen über die Kreuzung fahren der Zusammenstoß, "-e bei dem Zusammenstoß αναφέρομαι σε ο 27χρονος η οδός, ο δρόμος οδηγώ στο δρόμο η διασταύρωση πηγαίνω προς τη διασταύρωση το φανάρι το φανάρι μόλις άλλαξε σε κίτρινο αλλάζω από αριστερά, από δεξιά το βέλος αυτός που στρίβει δεξιά επιτρέπω στρίβω στρίβω δεξιά στην οδό Bloherfelder αντιλαμβάνομαι δεξιά δίπλα του ο ποδηλατόδρομος προσέχω, παρατηρώ διασχίζω περνάω το διασταύρωση ο οδηγός του ΙΧ αποφεύγω το απότομο/δυνατό φρενάρισμα πολύ αργά πέφτω πέφτω στο πάτωμα παραμένω ξαπλωμένος βαριά τραυματισμένος καταλήγω καταλήγω στο αντίθετο ρεύμα το αντίθετο ρεύμα συγκρούομαι ερχόμενος κατά πάνω μου συγκρούομαι με ένα VW Golf που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα περνάω την διασταύρωση η σύγκρουση κατά τη σύγκρουση 9

10 der Beifahrer, - ο συνοδηγός die Beifahrerin, -nen η συνοδηγός leicht verletzt ελαφρώς τραυματισμένος unverletzt bleiben παραμένω άθικτος der Rettungswagen, - το ασθενοφόρο das Krankenhaus, "-er το νοσοκομείο jemanden ins Krankenhaus bringen πηγαίνω κάποιον στο νοσοκομείο entstehen (er entsteht entstand ist δημιουργούμαι entstanden) der Sachschaden, "- η υλική ζημιά in Höhe von ca ύψους περίπου 8 χιλιάδων Ευρώ die Zeugin, -nen η μάρτυρας der Zeuge, -n ο μάρτυρας der Unfall, "-e το ατύχημα beobachten (er beobachtet beobachtete hat παρατηρώ beobachtet) der Unfallort, -e ο τόπος του ατυχήματος vernehmen (er vernimmt vernahm hat ανακρίνω vernommen) Die Zeugin ist am Unfallort vernommen worden. Η μάρτυρας ανακρίθηκε στον τόπο του ατυχήματος weitere περεταίρω geschehen (er geschieht geschah ist συμβαίνει geschehen) beteiligt sein συμμετέχω σε sich ereignen (er ereignet sich ereignete sich συμβαίνω hat sich ereignet) die Folge, -n η συνέπεια schuld sein an +D είμαι ένοχος σε, φταίω για der Knall, -e η βροντή die Aussage, -n η δήλωση die Aussage stimmt η δήλωση αληθεύει Kb.S. 165 schauen (er schaut schaute hat geschaut) κοιτάω schlimm φοβερός der Notarzt, "-e ο γιατρός έκτακτων περιστατικών untersuchen (er untersucht untersuchte hat εξετάζω untersucht) das Schleudertrauma, -traumen το σύνδρομο αυχενικού τραυματισμού vielleicht ίσως der Beteiligte, -n ο συμμετέχων das Passiv (Grammatik) η παθητική φωνή (Γραμματική) die konjugierte Form ο κλιτός τύπος das Agens, Agenzien το ποιητικό αίτιο nötig unnötig απαραίτητος μη απαραίτητος schriftlich mündlich γραπτός προφορικός der Bericht, -e η αναφορά, η έκθεση überholen (er überholt überholte hat προσπερνάω 10

11 Kb.S. 166 Kb.S. 167 überholt) bremsen (er bremst bremste hat gebremst) operieren (er operiert operierte hat operiert) wie ein Verrückter fahren wütend überrascht die Untersuchung, -en staunen (er staunt staunte hat gestaunt) sauer sein auf +A Das ist ja eine Überraschung! Das macht mich jetzt wirklich wütend! Das ist doch Unsinn! Das ist ja eine Frechheit! Das ist doch echt blöd! Jetzt reicht es aber! Da staune ich aber! Du bist/sie sind richtig unverschämt! Das ist ja die Höhe! Das überrascht mich jetzt aber! die Überraschung, -en die Wut, (Singular) die Prellung, -en die Krankengymnastik die Halswirbelsäule, -n sich weiterstreiten (er streitet sich weiter stritt sich weiter hat sich weitergestritten) das Gefühl, -e sowieso wieso? behandeln (er behandelt behandelte hat behandelt) nützen (er nützt nützte hat genützt) sich melden (er meldet sich meldete sich hat sich gemeldet) der Schlüsselbeinbruch, "-e die Rippe, -n angebrochen an der Schulter am Bein die Wunde, -n nähen (er näht nähte hat genäht) der Schmerz, -en zum Glück der Spezialverband, "-e die Geduld, (Singular) peinlich φρενάρω χειρουργώ οδηγάει σαν τρελός εξοργισμένος έκπληκτος η εξέταση μένω έκπληκτος είμαι θυμωμένος με Μα τι έκπληξη είναι αυτή! Αυτό τώρα πραγματικά με εξοργίζει! Αυτά είναι βλακείες! Αυτό είναι θράσος! Αυτό είναι πραγματικά βλακεία! Τώρα φτάνει όμως! Αυτό με εκπλήσσει πραγματικά! Είσαι/Είσαστε τελείως απαράδεκτη! Αυτό είναι άνω ποταμών! Αυτό με εκπλήσσει όμως τώρα! η έκπληξη η οργή ο μώλωπας η φυσικοθεραπεία η αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης συνεχίζω να τσακώνομαι το συναίσθημα ούτως ή άλλως γιατί; θεραπεύω ωφελώ δηλώνομαι το κάταγμα κλείδας το πλευρό ραγισμένος στον ώμο στο πόδι η πληγή ράβω ο πόνος ευτυχώς ο ειδικός επίδεσμος η υπομονή ντροπιαστικός 11

12 mir ist es immer noch sehr peinlich ακόμα νιώθω ντροπή sich vertragen (er verträgt sich vertrug sich τα πάω καλά με κάποιον, συμφιλιώνομαι hat vertragen) feiern (er feiert feierte hat gefeiert) γιορτάζω genug haben von +D βαρέθηκα πια κάτι die Sonn- und Feiertage, (Plural) τις Κυριακές και αργίες gute Besserung καλή ανάρρωση der Streit, (Singular) ο τσακωμός wählen (er wählt wählte hat gewählt) διαλέγω die Auskunft εδώ: οι πληροφορίες, η ρεσεψιόν die Versicherung, -en η ασφάλιση das Formular, -e το έντυπο der Rettungsdienst, -e η υπηρεσία διάσωσης Kb.S. 168 behandelt θεραπευμένος versichert ασφαλισμένος die Fehlermeldung, -en το μήνυμα λανθασμένης λειτουργίας telefonisch erreichbar unter μπορεί κάποιος να με βρει στο τηλέφωνο στον αριθμό der Versicherungsschein, -e το ασφαλιστήριο der Unfallhergang, "-e η πορεία εξέλιξης του ατυχήματος strukturieren (er strukturiert strukturierte διαρθρώνω hat strukturiert) die Schilderung, -en περιγράφω gegen Uhr κατά τις δέκα και μισή die Angabe, -n η πληροφορία zunächst καταρχήν das Autoteil, -e το εξάρτημα του αυτοκινήτου die Zeichnung, -en το σχέδιο die Motorhaube, -n το καπό die Stoßstange, -n ο προφυλακτήρας der Kotflügel, - το φτερό der Kofferraumdeckel, - το καπάκι του πορτ-μπαγκάζ der Reifen, - το λάστιχο die Tür, -en η πόρτα die Frontscheibe, -n το παρμπρίζ die Heckscheibe, -n το πίσω τζάμι stark eingedrückt έντονα στραβωμένος zerbrochen σπασμένος Kb.S. 169 der/die Verletzte, -n ο/η τραυματίας der Zustand, "-e η κατάσταση bereits ήδη jemanden ärztlich versorgen παρέχω σε κάποιον ιατρική βοήθεια auf dem Weg der Besserung sein είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης die Todesfolge, -n θανατηφόρα βλάβη stammen von +D (er stammt stammte hat κατάγομαι από gestammt) darstellen (er stellt dar stellte dar hat παρουσιάζω 12

13 dargestellt) betragen (er beträgt betrug hat betragen) ανέρχομαι um gestiegen sein αυξήθηκε κατά kontinuierlich συστηματικά fallen (er fällt fiel ist gefallen) πέφτω Ab.S. 162 der Zeitungsartikel, - το άρθρο εφημερίδας der Verkaufsraum, "-e η αίθουσα πωλήσεων schwerer Sturz σοβαρή πτώση der Sekundenschlaf ο ύπνος του δευτερόλεπτου auf der Autobahn στον αυτοκινητόδρομο am frühen Montagmorgen νωρίς τη Δευτέρα το πρωί von einer Brücke από μια γέφυρα der Stau, -s το μποτιλιάρισμα die Länge, -n το μήκος der Grund, "-e für +A ο λόγος για wahrscheinlich μάλλον die Geschwindigkeit, -en η ταχύτητα Glück im Unglück τύχη στην ατυχία einschlafen (er schläft ein schlief ein ist με παίρνει ο ύπνος eingeschlafen) der Totalschaden, "- η ολική ζημιά der Berufsverkehr η ώρα αιχμής das Schaufenster, - η βιτρίνα in das Schaufenster fahren μπαίνω με το αυτοκίνητο στη βιτρίνα reagieren (er reagiert reagierte hat reagiert) αντιδρώ das Glasfenster, - το γυάλινο παράθυρο stehen bleiben (er bleibt stehen blieb stehen μένω σταματημένος ist stehengeblieben) Ab.S. 163 der gestürzte Rennfahrer ο ραλίστας που γκρεμίστηκε aufmerksam προσεχτικός Ab.S. 164 der Krankenwagen, - το ασθενοφόρο den Krankenwagen rufen φωνάζω το ασθενοφόρο die Werkstatt, "-e το συνεργείο in die Werkstatt bringen πηγαίνω κάτι στο συνεργείο verursachen (er verursacht verursachte hat προκαλώ verursacht) befragen (er befragt befragte hat befragt) ανακρίνω schildern (er schildert schilderte hat περιγράφω geschildert) etwas frech finden βρίσκω κάτι αναιδές schockiert σοκαρισμένος Ab.S. 165 der Mechaniker, - ο μηχανικός abholen (er holt ab holte ab hat abgeholt) παραλαμβάνω blinken (er blinkt blinkte hat geblinkt) βγάζω φλας räumen (er räumt räumte hat geräumt) εκκενώνω, αδειάζω sperren (er sperrt sperrte hat gesperrt) κλείνω, απαγορεύω Ab.S. 166 die U-Bahn, -en το μετρό 13

14 das öffentliche Verkehrsmittel, - το δημόσιο μέσο μεταφοράς allgemein γενικά die Versicherungsnummer, -n ο αριθμός ασφάλισης die Rückfrage, - η ερώτηση (διευκρίνησης) erreichbar προσιτός, μπορούν να με βρουν στο τηλέφωνο die Unfallstelle, -n ο τόπος του ατυχήματος das Ereignis, -se το συμβάν der Augenzeuge, -n ο αυτόπτης μάρτυρας die Augenzeugin, -nen η αυτόπτης μάρτυρας es handelt sich um +A πρόκειται για der Zug, "-e το τρένο die Eisenbahn, -en το τρένο die S-Bahn, -en το επίγειο ηλεκτρικό τρένο sonstig λοιπός die Bezeichnung, -en ο χαρακτηρισμός die Fahrtrichtung, -en η κατεύθυνση πορείας die Stadtmitte το κέντρο της πόλης erleiden (er erleidet erlitt hat erlitten) παθαίνω Erste Hilfe leisten παρέχω τις πρώτες βοήθειες abschließen (er schließt ab schloss ab hat κλείνω abgeschlossen) Ab.S. 167 der Schadenersatz, (Singular) η αποζημίωση der Wettbewerb, -e ο διαγωνισμός der Personenschaden, "- η σωματική βλάβη beenden (er beendet beendete hat beendet) τελειώνω versorgen (er versorgt versorgte hat φροντίζω versorgt) das Protokoll, -e το πρωτόκολλο die Aufräumarbeiten, (Plural) καθαρισμός, αποκατάσταση das Fahrzeug, -e το όχημα die Spritze, -n η ένεση das Rezept, -e η συνταγή das Röntgenbild, -er η ακτινογραφία der Patientenbogen, "- το φύλλο του ασθενή der Chefarzt, "-e ο αρχίατρος verbinden (er verbindet verband hat δένω verbunden) messen (er misst maß hat gemessen) μετράω vorbereiten (er bereitet vor bereitete vor προετοιμάζω hat vorbereitet) die Krankenschwester, -n η νοσοκόμα formulieren (er formuliert formulierte hat διατυπώνω formuliert) Ab.S. 168 gebrochen σπασμένος befahren πολυσύχναστος ausgefüllt συμπληρωμένος 14

15 beschädigt κατεστραμμένος ausgeschaltet σβηστός gestohlen κλεμμένος gekauft αγοραστός geöffnet ανοιχτός gestartet απογειωμένος eingeschaltet αναμμένος vergessen ξεχασμένος verspätet αργοπορημένος verletzt τραυματισμένος verbunden δεμένος das Fernlicht, -er τα μεγάλα φώτα πορείας der Kofferraum, "-e το πορτ μπαγκάζ die Haut, "-e το δέρμα der Getötete, -n ο νεκρός benützt χρησιμοποιημένος der Straßenverkehr, (Singular) η κυκλοφορία stammen von/aus +D (er stammt stammte κατάγομαι προέρχομαι hat gestammt) der Überblick, -e η γενική άποψη das Liniendiagramm, -e το γραμμικό γράφημα unterwegs καθ οδόν töten (er tötet tötete hat getötet) σκοτώνω der/die Verkehrstote, -n ο νεκρός/η νεκρή σε τροχαίο der/die Schwerverletzte, -n ο βαριά/ η βαριά τραυματισμένος/-η gleich αμέσως leicht gesunken/gefallen ελαφρώς μειώθηκε leicht gestiegen ελαφρώς αυξήθηκε die Wandzeitung, -en ο πίνακας ανακοινώσεων Ab.S. 169 anstrengend κουραστικός der Dienst, -e η υπηρεσία der Notfall, "-e η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ruhig wirken δίνω ήρεμη εντύπωση bei der Visite στην εξέταση heilen (er heilt heilte hat geheilt) θεραπεύω entlassen (er entlässt entließ hat entlassen) δίνω εξιτήριο 15

16 DaF kompakt B1 Lektion 21 Lektion 21 Kb.S. 172 kreativ δημιουργικός das Gesicht, -er το πρόσωπο überfliegen (er überfliegt überflog hat ξεφυλλίζω überflogen) der Reiseführer, - ο ταξιδιωτικός οδηγός die Wasserfläche, -n η έκταση νερού in der Mitte στη μέση die Binnenalster η εσωτερική Άλστερ die Außenalster η εξωτερική Άλστερ der Hektar, -e το εκτάριο besichtigen (er besichtigt besichtigte hat επισκέπτομαι besichtigt) das Schiff, -e το πλοίο die Weiße Flotte ο λευκός στόλος der Anblick, -e η θέα das Panorama, Panoramen το πανόραμα genießen (er genießt genoss hat genossen) απολαμβάνω malerisch γραφικός die Häuserfassaden, (Plural) οι προσόψεις σπιτιών die Parkanlage, -n η εγκατάσταση πάρκινγκ weltbekannt παγκοσμίως γνωστός seit Langem εδώ και καιρό die Privatadresse, -n η διεύθυνση κατοικίας sich abwechseln (er wechselt sich ab εναλλάσσομαι wechselte sich ab hat sich abgewechselt) das Wahrenzeichen, - το έμβλημα bewundern (er bewundert bewunderte hat θαυμάζω bewundert) die Fontäne, -n ο πίδακας, το σιντριβάνι das Fotomotiv, -e το οπτικό μοτίβο begeistert ενθουσιασμένος der Besucher, - ο επισκέπτης die Besucherin, -nen η επισκέπτρια der Fischmarkt, "-e η ψαραγορά kriegen (er kriegt kriegte hat gekriegt) λαμβάνω der Markt, "-e η αγορά sich versorgen (er versorgt sich versorgte sich φροντίζω τον εαυτό μου hat versorgt) das bunte Treiben η κίνηση και η φασαρία της αγόρας traditionsreich με πολύ παράδοση die Stimme, -n η φωνή 16

17 Kb.S. 173 der Marktschreier, - die Menge, -n nicht zuletzt der Genuss, "-e lebhaft wirtschaftlich das Engagement, -s der Mediencampus die Medienausbildung, -en konzentriert die private- und staatliche Einrichtung, -en zahlreich der Studiengang, "-e die Weiterbildungsmöglichkeit, -en die Werbung, -en etc. et cetera der Art-Direktor, -en ausbilden (er bildet aus bildete aus hat ausgebildet) erfordern (er erfordert erforderte hat erfordert) das Schulgeld, -er betragen (er beträgt betrug hat betragen) pro Quartal der Standort, -e sich aussuchen (er sucht sich aus suchte sich aus hat sich ausgesucht) rund verdienen (er verdient verdiente hat verdient) in dieser Branche von früh bis spät gründen (er gründet gründete hat gegründet) erfolgreich abschließen (er schließt ab schloss ab hat abgeschlossen) exzellent an der Praxis orientiert die Werbeagentur, -en begeistert für das alles wählen (er wählt wählte hat gewählt) das Abitur, -e wunderbar ο κράχτης της αγοράς η ποσότητα, το πλήθος μη ξεχνάμε η απόλαυση ζωηρός οικονομικός η κινητοποίηση η πανεπιστημιούπολη των μέσων μαζικής ενημέρωσης η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεντρωμένος το ιδιωτικό και δημόσιο ίδρυμα αμέτρητος ο τομέας σπουδών η δυνατότητα μετεκπαίδευσης η διαφήμιση κλπ. ο καλλιτεχνικός διευθυντής εκπαιδεύω απαιτώ τα δίδακτρα ανέρχομαι ανά τρίμηνο η τοποθεσία διαλέγω γύρω κερδίζω χρήματα σε αυτόν τον τομέα από το πρωί έως το βράδυ ιδρύω επιτυχημένος κλείνω θαυμάσιος προσανατολισμένος στη πράξη το διαφημιστικό πρακτορείο ενθουσιασμένος για όλα αυτά διαλέγω το απολυτήριο γερμανικού λυκείου θαυμάσιος 17

18 beeindruckend εντυπωσιακός die Heimatstadt, "-e η πόλη όπου γεννιέται κάποιος die Karrierechancen, (Plural) οι ευκαιρίες καριέρας eine Verbindung zu +D μια σύνδεση με mit der Praxis zu tun haben έχω να κάνω με τη πράξη weiterführend συνεχιζόμενος Kb.S. 174 die Veranstaltung, -en η εκδήλωση der Hafengeburtstag, -e τα γενέθλια του λιμανιού spannend συναρπαστικός unterhaltsam διασκεδαστικός zu Land und in der Luft στη στεριά και στον αέρα verpassen (er verpasst verpasste hat χάνω verpasst) das Schauspielhaus το θέατρο die Dreigroschenoper η όπερα της πεντάρας das Stück, -e το κομμάτι das Vorspiel, -e το πρελούδιο die Regie, -n η σκηνοθεσία das Straßenfest, -e το πανηγύρι die Bühne, -n η σκηνή der Flohmarkt, "-e το υπαίθριο παζάρι μεταχειρισμένων ειδών die Gastronomie, (Singular) η γαστρονομία die Theatergruppe, -n η θεατρική ομάδα erwischt τσακωμένος begleiten (er begleitet begleitete hat συνοδεύω begleitet) die Suche, -n nach +D η αναζήτηση die Suche nach dem Trompeter η αναζήτηση του τρομπονιστή die Abendkasse, -n το βραδινό ταμείο die Faszination, -en η γοητεία, η μαγεία einzigartig μοναδικός unvergesslich αξέχαστος das Erlebnis, -se το βίωμα die Aufführung, -en η παράσταση die Landungsbrücken η γέφυρα αποβίβασης abholen (er holt ab holte ab hat abgeholt) παραλαμβάνω die Anfangszeit, -en ο αρχικός χρόνος der Zuschauer, - ο θεατής die Zuschauerin, -nen η θεατής bereits ήδη der Hobbydetektiv, -e ο ντετέκτιβ erleben (er erlebt erlebte hat erlebt) βιώνω mörderisch δολοφονικός das Krimidinner, -s το αστυνομικό γεύμα ehemalig τέως die Kaffeebörse, -n το εμπόριο του καφέ 18

19 delikat εκλεκτός das Vier-Gänge-Menü το γεύμα τεσσάρων πιάτων die Vorstellung, -en η παράσταση pro Person ανά άτομο das Theaterstück, -e το θεατρικό έργο berühmt διάσημος der Autor, -en ο συγγραφέας der Kommilitone, -n ο συμφοιτητής die Kommilitonin, -nen η συμφοιτήτρια der Rundflug, "-e η σύντομη πτήση πάνω από την πόλη draußen drinnen έξω μέσα unternehmen (er unternimmt unternahm κάνω hat unternommen) die Hafenrundfahrt, -en ο γύρος του λιμανιού das Argument, -e το επιχείρημα Kb.S. 175 der Infinitivsatz, "-e (Grammatik) η απαρεμφατική πρόταση die Vermutung, -en η υποψία entweder oder (Doppelkonjunktion) είτε είτε Du hast schon recht, aber Έχεις δίκιο αλλά Vielleicht könnten wir Ίσως θα μπορούσαμε να Das finde ich nicht so gut, denn Αυτό δεν το βρίσκω τόσο καλό, διότι Das klingt gut. Αυτό ακούγεται καλό. Wie wäre es mit? Τι θα έλεγες αν ; Mir persönlich gefällt das nicht besonders. Σε μένα προσωπικά δεν αρέσει ιδιαίτερα. Ja, machen wir das. Εντάξει, ας το κάνουμε. Ich würde gern Θα ήθελα Ich bin einverstanden. Είμαι σύμφωνος. Jetzt fällt mir etwas anderes ein: Τώρα μου έρχεται κάτι άλλο στο νου: Stimmt, finde ich auch. Σωστό, συμφωνώ και εγώ. der Vorschlag, "-e η πρόταση die Zustimmung η αποδοχή die Ablehnung η απόρριψη Kb.S. 176 der Tatort, -e ο τόπος του εγκλήματος der Turm, "-e ο πύργος prägen (er prägt prägte hat geprägt) καθορίζω die Silhouette, -n η σιλουέτα der Orientierungspunkt, -e το σημείο προσανατολισμού die Plattform, -en η πλατφόρμα der Ausblick, -e η θέα einen weiten Ausblick auf die Stadt haben ρίχνω ένα μακρινό βλέμμα στη πόλη die Stufe, -n το σκαλοπάτι der Fahrstuhl, "-e το ασανσέρ erreichen (er erreicht erreichte hat erreicht) φτάνω, βρίσκω die bedeutendste Barockkirche η πιο σημαντική εκκλησία της εποχής του Barock das Faltblatt, "-er το φυλλάδιο 19

20 die Personenbeschreibung, -en unten still besorgt er geht nicht ans Handy die Nachricht, -en die Kellnerin, -nen der Kellner, - das Fernsehen der Rundfunk die Reportage, -n der Turmbläser, - η περιγραφή ατόμου κάτω σιωπηλός ανήσυχος δεν απαντάει στο κινητό του το μήνυμα η σερβιτόρα ο σερβιτόρος η τηλεόραση το ραδιόφωνο το ρεπορτάζ ο παίκτης των πνευστών οργάνων του πύργου ο τέως φίλος η τέως φίλη ο οδηγός γερανού ανησυχώ για επαγγελματικά ο φίλος από το παρελθόν υποψιάζομαι der Exfreund, -e die Exfreundin, -nen der Kranführer, - sich Sorgen machen um +A beruflich der frühere Freund Kb.S. 177 vermuten (er vermutet vermutete hat vermutet) Wie geht es weiter? Πώς συνεχίζει; die Szene, -n η σκηνή bedrohen (er bedroht bedrohte hat bedroht) απειλώ das Messer, - το μαχαίρι fliehen (er flieht floh hat geflohen) δραπετεύω die Trompete, -n η τρομπέτα niederschlagen (er schlägt nieder schlug ρίχνω κάτω nieder hat niedergeschlagen) das Brückengeländer, - τα κάγκελα της γέφυρας stoßen (er stößt stieß hat gestoßen) χτυπώ umarmen (er umarmt umarmte hat αγκαλιάζω umarmt) überlegen (er überlegt überlegte hat σκέφτομαι überlegt) beschützen (er beschützt beschützte hat προστατεύω beschützt) die Selbstverteidigung, -en η αυτοάμυνα fesseln (er fesselt fesselte hat gefesselt) δένω der Pastor, -en ο πάστορας ohnmächtig λιπόθυμος der Kühlcontainer, - η νταλίκα ψυγείο retten (er rettet rettete hat gerettet) σώζω das Gefängnis, -se η φυλακή glücklich unglücklich ευτυχισμένος δυστυχισμένος Ab.S. 170 die Tradition, -en η παράδοση der Kinofilm, -e η ταινία κινηματογράφου 20

21 sich weiterbilden (er bildet weiter bildete μετεκπαιδεύομαι weiter hat weitergebildet) die Filmbranche, -n ο τομέας κινηματογράφησης Ab.S. 171 die Niederlassung, -en το παράρτημα, το υποκατάστημα renommiert φημισμένος das Hafenfest, -e η γιορτή του λιμανιού Ab.S. 172 das Dialekt, -e η διάλεκτος Ab.S. 173 das Tanztheater, - το χοροθέατρο beim Bummeln κατά τη διάρκεια της βόλτας der Krimi, -s το αστυνομικό θρίλερ der Studienkollege, -n ο συμφοιτητής das Studententheater, - το φοιτητικό θέατρο vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat προτείνω vorgeschlagen) einverstanden sein είμαι σύμφωνος Ab.S. 174 motivieren (er motiviert motivierte hat παρακινώ motiviert) überraschen (er überrascht überraschte hat εκπλήσσω überrascht) unterbrechen (er unterbricht unterbrach διακόπτω hat unterbrochen) erwarten (er erwartet erwartete hat αναμένω erwartet) entdecken (er entdeckt entdeckte hat ανακαλύπτω entdeckt) Ab.S. 175 der Stadtrundgang, "-e ο γύρος της πόλης verschwinden (er verschwindet verschwand εξαφανίζομαι ist verschwunden) der Gesprächstermin, -e το ραντεβού για συζήτηση der Bart, "-e το γένι Ab.S. 176 der Zeugenbericht, -e η κατάθεση του μάρτυρα die Pistole, -n το πιστόλι hinter jemanden herlaufen τρέχω πίσω από κάποιον Angst haben vor +D φοβάμαι Ab.S. 177 stimmlos άφωνος der Kongress, -e το κογκρέσο die Kunsthochschule, -e η ακαδημία καλών τεχνών 21

22 DaF kompakt B1 Lektion 22 Lektion 22 Kb.S. 180 Ab die Post Πάμε! das Paket, -e το δέμα das Päckchen, - το δεματάκι die Welt, -en ο κόσμος die Post, (Singular) το ταχυδρομείο der Absender, - ο αποστολέας der Empfänger, - ο παραλήπτης der Herr, -en ο κύριος die Postleitzahl, -en ο ταχυδρομικός κώδικας der Ort, -e ο τόπος das Land, "-er η χώρα die Unzustellbarkeit, (Singular) η αδυναμία διανομής bei Unzustellbarkeit όταν υπάρχει αδυναμία διανομής της αποστολής das Rücksenden η επιστροφή (π.χ. γράμματος) die Preisgabe εδώ: ακύρωση αποστολής Premium εδώ: αποστολή αεροπορικώς die Zollinhaltserklärung, -en η υπεύθυνη δήλωση περιεχομένου δέματος για το τελωνείο kann amtlich geöffnet werden μπορεί να ανοιχτεί από την υπηρεσία die Art, -en το είδος die Sendung, -en η αποστολή ankreuzen (er kreuzt an kreuzt an hat βάζω σταυρό angekreuzt) das Geschenk, -e το δώρο das Dokument, -e το έγγραφο die Warenrücksendung, -en η επιστροφή εμπορεύματος sonstig λοιπά die Inhaltsbeschreibung, -en η περιγραφή περιεχομένου die Handelsware, -n το εμπόρευμα die Menge, -n η ποσότητα das Nettogewicht, -e το καθαρό βάρος der Wert, -e η αξία die Währung, (Singular) το συνάλλαγμα das Stofftier, -e το μαλλιαρό ζωάκι ausfüllen (er füllt aus füllte aus hat συμπληρώνω ausgefüllt) der Paketschein, -e το ειδοποιητήριο δέματος der Preis, -e η τιμή der Zoll, (Singular) το τελωνείο die Sendungsdauer, (Singular) η διάρκεια αποστολής 22

23 das Gewicht, -e το βάρος der Paketinhalt, -e το περιεχόμενο δέματος der Postschalter, - η θυρίδα ταχυδρομείου angeben (er gibt an gab an hat angegeben) δηλώνω weltweit παγκοσμίως der Vorteil, - το προτέρημα der Nachteil, - το μειονέκτημα der Standartbrief, -e το απλό γράμμα das Einschreiben, - το συστημένο γράμμα Kb.S. 181 der Kunde, -n ο πελάτης die Kundin, -nen η πελάτισσα schicken (er schickt schickte hat geschickt) στέλνω außerdem εκτός αυτού der/die Postangestellte, -n ο/η υπάλληλος ταχυδρομείου das EU-Land, "-er η χώρα της ΕΕ kg das Kilogramm, -e το κιλό die Standartbriefmarke, -n το απλό γραμματόσημο Ich weiß noch nicht genau Δεν ξέρω ακόμη με ακρίβεια wem? σε ποιόν; warum? γιατί; sich freuen auf +A (er freut sich freute sich χαίρομαι (για κάτι που θα γίνει) hat sich gefreut) besonders ιδιαίτερα sich entscheiden (er entscheidet sich αποφασίζω entschied sich hat sich entschieden) irgendwann κάποτε, κάποια στιγμή irgendjemand κάποιος οποιοσδήποτε in der Zeit στο διάστημα αυτό sich kümmern um +A (er kümmert sich φροντίζω για kümmert sich hat sich gekümmert) der Flug, "-e η πτήση buchen (er bucht buchte hat gebucht) κάνω κράτηση voll leer γεμάτος άδειος wahrscheinlich πιθανώς irgendein κάποιος, κάποιο der Nachtflug, "-e η νυχτερινή πτήση die Wartezeit, -en ο χρόνος αναμονής das Umsteigen η αλλαγή μεταφορικού μέσου beim Umsteigen κατά τη διάρκεια αλλαγής συγκοινωνίας wie letztes Jahr όπως πέρυσι im Moment αυτή τη στιγμή ziemlich αρκετά kompliziert πολύπλοκος irgendwie κάπως schaffen (er schafft schaffte hat geschafft) καταφέρνω sich melden (er meldet sich meldete sich hat sich gemeldet) δηλώνομαι 23

24 verreisen (er verreist verreiste ist verreist) ταξιδεύω noch nicht sicher ακόμα αβέβαιο beschreiben (er beschreibt beschrieb hat περιγράφω beschrieben) unbestimmt αόριστα pünktlich συνεπής der Geburtstag, -e τα γενέθλια Kb.S. 182 der Ärger, (Singular) η φασαρία ankommen (er kommt an kam an ist φτάνω angekommen) die Sendungsnummer, -n ο αριθμός αποστολής der Vorschlag, "-e η πρόταση die Sendungsverfolgung, -en η παρακολούθηση αποστολής der Kundenservice, -s η εξυπηρέτηση πελατών ausprobieren (er probiert aus probiert aus δοκιμάζω hat ausprobiert) der Nachforschungsauftrag, "-e η εντολή έρευνας bitten um +A (er bittet bat hat gebeten) παρακαλώ για schade κρίμα tun (er tut tat hat getan) κάνω ordentlich unordentlich τακτικός ακατάστατος nachforschen (er forscht nach forschte nach ερευνώ hat nachgeforscht) der Sendungsstatus, - η κατάσταση αποστολής auf der Post στο ταχυδρομείο frühestens spätestens το νωρίτερο το αργότερο die Geduld, (Singular) η υπομονή nachfragen (er fragt nach fragte nach hat ρωτάω nachgefragt) der Deutschlandaufenthalt, -e η διαμονή στη Γερμανία inzwischen εν τω μεταξύ Bescheid geben ειδοποιώ der Kollege, -n ο συνάδελφος die Kollegin, -nen η συνάδελφος abstimmen (er stimmt ab stimmte ab hat ψηφίζω abgestimmt) nachschauen (er schaut nach schaute nach κοιτώ hat nachgeschaut) der Konjunktiv II (Grammatik) ο υποθετικός λόγος (Γραμματική) der Konditionalsatz, (Grammatik) η υποθετική πρόταση (Γραμματική) Kb.S. 183 die Bedingung, -en ο όρος erfüllt εκπληρωμένος realisieren (er realisiert realisiert hat πραγματοποιώ realisiert) irreal μη πραγματικός ausdrücken (er drückt aus drückte aus hat ausgedrückt) εκφράζω 24

25 die Schneckenpost η αργή/ καθυστερημένη αποστολή verspätet αργοπορημένος die Reaktion, -en η αντίδραση die Nachricht, -en το μήνυμα abschicken (er schickt ab schickte ab hat αποστέλλω abgeschickt) Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Σας εύχομαι ένα χαρούμενο νέο έτος. die Neujahrswünsche, (Plural) οι ευχές της πρωτοχρονιάς passen (er passt passte hat gepasst) ταιριάζω der Urenkel, - ο δισέγγονος die Urenkelin, -nen η δισέγγονη das Schiffsticket, -s το εισιτήριο πλοίου die Verspätung, -en η καθυστέρηση die Nonne, -n η καλόγρια der Brief, -e το γράμμα der/die Verlobte, -n ο/η αρραβωνιασμένος/-η nachkommen (er kommt nach kam nach ist ακολουθώ nachgekommen) heiraten (er heiratet heiratete hat παντρεύομαι geheiratet) verzweifelt απελπισμένος das Kloster, - το μοναστήρι Ich bin so froh zu wissen, dass Χαίρομαι, που ξέρω ότι damals τότε Kb.S. 184 wen? ποιόν; vorhaben (er hat vor hatte vor hat σκοπεύω vorgehabt) der Eintrag, "-e η καταχώρηση Das nervt sehr. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό. wegschmeißen (er schmeißt weg schmiss weg πετάω στα σκουπίδια hat weggeschmissen) vorschlagen (er schlägt vor schlug vor hat προτείνω vorgeschlagen) der Tipp, -s συμβουλή der Briefkasten, "- το γραμματοκιβώτιο auf deinen Briefkasten legen το βάζω επάνω στο γραμματοκιβώτιο σου kleben (er klebt klebte hat geklebt) κολλάω der Postbote, -n ο ταχυδρόμος zurückbringen (er bringt zurück brachte επιστρέφω zurück hat zurückgebracht) die falsch eigeworfenen Briefsendungen οι επιστολές που στάλθηκαν σε λάθος κάδο zuständig αρμόδιος das Postamt, "-er το ταχυδρομείο der Hinweis, -e η υπόδειξη mit dem Hinweis με την υπόδειξη passieren (er passiert passierte ist passiert) συμβαίνει an deiner Stelle στη θέση σου 25

26 Kb.S. 185 der Briefumschlag, "-e falsch zugestellt hoffentlich werfen (er wirft warf hat geworfen) wegwerfen (er wirft weg warf weg hat weggeworfen) auf gar keinen Fall fair unfair in der Nähe vorbeigehen (er geht vorbei ging vorbei ist vorbeigegangen) verwöhnen (er verwöhnt verwöhnte hat verwöhnt) daher die Notiz, -en abgeben (er gibt ab gab ab hat abgegeben) vorkommen (er kommt vor kam vor ist vorgekommen) sich beschweren bei +D (er beschwert sich beschwerte sich hat sich beschwert) die Webseite, -n die Vorlage, -n die Beschwerde, -n schauen (er schaut schaute hat geschaut) adressieren (er adressiert adressierte hat adressiert) das Briefgeheimnis, -se verletzen (er verletzt verletzte hat verletzt) die Geldstrafe, -n die Freiheitsstrafe, -n der Ratschlag, "-e folgend das Redemittel, - das Internetforum, -foren das Telefonbuch, "-er der Spaziergang, "-e der Gaststudent, -en die Freude, -n die Einladung zum Tee versprechen (er verspricht versprach hat versprochen) der Hund, -e die Katze, -n der Zeitungsartikel, - das Stichwort, -e GEZ die Gebühreneinzugszentrale, -n ο φάκελος γράμματος λάθος σταλμένο ελπίζω, ας ελπίσουμε πετάω πετάω στα σκουπίδια σε καμιά περίπτωση δίκαιος άδικος κοντά περνάω καλομαθαίνω γι αυτό το λόγο η σημείωση παραδίδω συμβαίνει παραπονιέμαι η ιστοσελίδα το έτοιμο έντυπο για συμπλήρωση το παράπονο κοιτάω απευθύνω το απόρρητο της επιστολής εδώ: καταπατώ το πρόστιμο η φυλάκιση η συμβουλή ακολούθως το μέσο έκφρασης το φόρουμ του διαδικτύου (διαδικτυακός χώρος συζήτησης) ο τηλεφωνικός κατάλογος η βόλτα ο φιλοξενούμενος φοιτητής η χαρά η πρόσκληση για τσάι υπόσχομαι ο σκύλος η γάτα το άρθρο εφημερίδας το λήμμα το κέντρο είσπραξης τελών 26

27 das Haustier, -e το κατοικίδιο ζώο sterben (er stirbt starb ist gestorben) πεθαίνω sich wundern (er wundert sich wunderte sich παραξενεύομαι hat sich gewundert) erhalten (er erhält erhielt hat erhalten) λαμβάνω bitten (er bittet bat hat gebeten) παρακαλώ sich anmelden (er meldet sich an meldete sich δηλώνομαι an hat sich angemeldet) tot νεκρός auffordern (er fordert auf forderte auf hat ζητάω aufgefordert) das Einwohnermeldeamt, "-er το δημοτολόγιο sich besorgen (er besorgt sich besorgte sich προμηθεύομαι hat sich besorgt) zunächst καταρχήν die Adressenanbieterin, -nen η πάροχος διευθύνσεων unter anderem μεταξύ άλλων das Preisausschreiben, - ο διαγωνισμός herausfinden (er findet heraus fand heraus βρίσκω hat herausgefunden) real unreal αληθινός φανταστικός hinter (Präposition) πίσω από direkt απευθείας löschen (er löscht löschte hat gelöscht) σβήνω weitere περαιτέρω das Schreiben, - η επιστολή die Panne, -n η βλάβη Ab.S. 178 die Ländervorwahl, -en ο τηλεφωνικός κωδικός χωρών sich befinden (er befindet sich befand sich βρίσκομαι hat sich befunden) das Versenden η αποστολή wiegen (er wiegt wog hat gewogen) ζυγίζω die Quittung, -en η απόδειξη Ab.S. 179 aufgeben (er gibt auf gab auf hat εδώ: καταθέτω aufgegeben) ein Paket nach Frankreich aufgeben καταθέτω ένα δέμα για τη Γαλλία der Wunsch, "-e η επιθυμία normalerweise κανονικά der Werktag, -e η εργάσιμη μέρα übersteigen (er übersteigt überstieg hat υπερβαίνω überstiegen) irgendwer κάποιος raus aus der Stadt έξω από την πόλη Ab.S. 180 irgendwoher από κάπου irgendwohin προς τα κάπου irgendwo κάπου die Vermutung, -en η υπόθεση 27

28 nirgends πουθενά nirgendwo πουθενά Das ist mir egal. Μου είναι αδιάφορο. Ab.S. 181 die Komposita, (Plural) τα παραθετικά zusammensetzen (er setzt zusammen setzte συνθέτω zusammen hat zusammengesetzt) der Kundenauftrag, "-e η εντολή του πελάτη als Beleg ως απόδειξη die Abgabe, -n η παράδοση die Garantie, -n η εγγύηση Ab.S. 182 es klappt κάτι πάει καλά die Geburtstagsüberraschung, -en η έκπληξη για τα γενέθλια früher später νωρίτερα αργότερα Ab.S. 183 auftauchen (er taucht auf tauchte auf ist εμφανίζομαι aufgetaucht) sich verlieben (er verliebt sich verliebte sich ερωτεύομαι hat sich verliebt) abstempeln (er stempelt ab stempelte ab σφραγίζω hat abgestempelt) die Zeitung, -en η εφημερίδα der Bundesstaat, -en το ομοσπονδιακό κρατίδιο der Abschluss, "-e η σύναψη, η αποπεράτωση der Untertitel, - ο υπότιτλος Ab.S. 184 der Beschwerdebrief, -e η επιστολή παραπόνου erwarten (er erwartet erwartete hat αναμένω erwartet) stecken (er steckt steckte hat gesteckt) βάζω reichen (er reicht reichte hat gereicht) φτάνω die Zustellung, -en διαμονή, επίδοση die Fachzeitschrift, -en το εξειδικευμένο περιοδικό funktionieren (er funktioniert funktionierte λειτουργώ hat funktioniert) der Nachbar, -n ο γείτονας die Nachbarin, -nen η γειτόνισσα der Verlag, -e ο εκδοτικός οίκος korrekt σωστός der Monatsanfang, "-e η αρχή του μήνα Ab.S. 185 hart weich σκληρός μαλακός der Laut, -e ο φθόγγος die Tasse, -n το φλιτζάνι die Möbel, (Plural) τα έπιπλα die Dose, -n το μεταλλικό κουτί die Gasse, -n το σοκάκι das Laken, - το σεντόνι 28

29 DaF kompakt B1 Lektion 23 Lektion 23 Kb.S. 188 die Wirtschaftsinformatik η Πληροφορική των Επιχειρήσεων theoretisch praktisch θεωρητικός πρακτικός die Ausbildung, -en η εκπαίδευση die Erfahrung, -en η εμπειρία sammeln (er sammelt sammelte hat συλλέγω gesammelt) das Wintersemester, - το χειμερινό εξάμηνο Jura η Νομική der Studienschwerpunkt, -e το κέντρο βάρους των σπουδών das internationale Recht το Διεθνές Δίκαιο die Organisation, -en η οργάνωση arbeiten (er arbeitet arbeitete hat δουλεύω gearbeitet) das Musikkonservatorium, -konservatorien το ωδείο das Hauptfach, "-er το κύριο μάθημα das Klavier, -e το πιάνο das Nebenfach, "-er το μάθημα επιλογής der Gesang, "-e το τραγούδι der Traum, "-e το όνειρο die Solokarriere, -n η σόλο καριέρα berühmt διάσημος das Orchester, - η ορχήστρα Anglistik η Αγγλική Φιλολογία Germanistik η Γερμανική Φιλολογία der Berufswunsch, "-e η επιλογή επαγγέλματος der Dolmetscher, - ο διερμηνέας der Übersetzer, - ο μεταφραστής der Hochschultyp, -en το είδος ανώτατης σχολής der Studienwunsch, "-e η επιλογή σπουδών der Teilnehmer, - ο συμμετέχων die Teilnehmerin, -nen η συμμετέχουσα die Hochschule, -n η ανώτατη σχολή die Voraussetzung, -en η προϋπόθεση die allgemeine Hochschulreife το δικαίωμα φοίτησης σε ανώτατη σχολή σε κατόχους απολυτήριου λυκείου gesamt συνολικά das Fachspektrum, -spektren το φάσμα μαθημάτων πανεπιστημίου die Fakultät, -en η σχολή die Geisteswissenschaften οι Θεωρητικές Επιστήμες die Theologie η Θεολογία die Rechtswissenschaften οι Νομικές Επιστήμες 29

30 die Medizin η Ιατρική die Mathematik τα Μαθηματικά die Naturwissenschaften οι Φυσικές Επιστήμες die Wirtschaftswissenschaften οι Οικονομικές Επιστήμες die Sozialwissenschaften οι Κοινωνικές Επιστήμες die Technische Universität, -en το πολυτεχνείο schwerpunktartig προσανατολισμένο στο κέντρο βάρος die Ingenieurwissenschaften οι Θετικές Επιστήμες lehren (er lehrt lehrte hat gelehrt) διδάσκω die Forschung, -en η έρευνα die Lehre, -n η επαγγελματική εκπαίδευση eng στενός miteinander ο ένας με τον άλλον verbinden (er verbindet verband hat συνδέω verbunden) die Regelstudienzeit, -en η κανονική διάρκεια σπουδών betragen (er beträgt betrug hat betragen) ανέρχομαι das Semester, - το εξάμηνο die Fachhochschule, -n η ανωτάτη σχολή die Sechzigerjahre η δεκαετία των 60 entstehen (er entsteht entstand ist δημιουργούμαι entstanden) zahlreich αμέτρητος die Hochschule für Angewandte Wissenschaften η ανώτατη σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών zurzeit αυτό τον καιρό praxisorientiert προσανατολισμένος στην πρακτική vorbereiten (er bereitet vor bereitete vor προετοιμάζω hat vorbereitet) der Einstieg ins Berufsleben το ξεκίνημα στην επαγγελματική ζωή die Mindeststudienvoraussetzung, -en η ελάχιστη προϋπόθεση σπουδών die Fachhochschulreife, (Singular) το δικαίωμα φοίτησης σε ανωτέρα σχολή σε κατόχους απολυτήριου λυκείου der Meistertitel, - η πιστοποίηση μάστορα in der Regel κατά κανόνα anschließend μετά der Schwerpunkt, -e το κέντρο βάρος der Bereich, -e ο τομέας die Gestaltung η διοργάνωση das Sozialwesen οι κοινωνικές επιστήμες der Tourismus ο τουρισμός absolvieren (er absolviert absolvierte hat αποπερατώνω absolviert) die Musikhochschule, -n το πανεπιστήμιο μουσικών σπουδών die Kunsthochschule, -n το πανεπιστήμιο καλών τεχνών die Filmhochschule, -n η ανώτατη σχολή κινηματογράφου künstlerisch καλλιτεχνικός 30

31 die Begabung, -en το ταλέντο, το χάρισμα der Beruf, -e το επάγγελμα rund γύρω staatlich anerkannt κρατικά αναγνωρισμένος je nach ανάλογα με die Bildende Kunst η Εικαστική Τέχνη die Instrumentenausbildung, -en η μάθηση μουσικού οργάνου anbieten (er bietet an bot an hat προσφέρω angeboten) wesentlich ουσιαστικός das Merkmal, -e το χαρακτηριστικό der Einzelunterricht, -e το ιδιαίτερο μάθημα die Eignungsprüfung, -en η εισαγωγική εξέταση die Aufnahmeprüfung, -en οι εισαγωγικές εξετάσεις schwierig einfach δύσκολος εύκολος der Master, - το μάστερ die Pädagogische Hochschule η παιδαγωγική ακαδημία existieren (er existiert existierte hat υπάρχω existiert) die Grundschule, -n το δημοτικό σχολείο die Hauptschule, -n το κατώτερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται στην 9 η τάξη μαζί με το Δημοτικό die Realschule, -n το μέσο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται στην 10 η τάξη μαζί με το Δημοτικό die Förderschule, -n το σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες ausbilden (er bildet aus bildete aus hat εκπαιδεύω ausgebildet) das Bundesland, "-er το ομοσπονδιακό κρατίδιο umwandeln (er wandelt um wandelte um μετατρέπω hat umgewandelt) integrieren (er integriert integrierte hat εντάσσω integriert) die Psychologie η Ψυχολογία Kb.S. 189 das Fächerangebot, -e η προσφορά μαθημάτων die Besonderheit, -en η ιδιαιτερότητα hospitieren (er hospitiert hospitiert hat παρακολουθώ μάθημα ως ακροατής hospitiert) sich einschreiben (er schreibt sich ein schrieb εγγράφομαι sich ein hat sich eingeschrieben) zutreffend σωστός das Auslandssemester, - το εξάμηνο στο εξωτερικό erweitern (er erweitert erweiterte hat διευρύνω erweitert) den Horizont erweitern διευρύνω τον ορίζοντα wegen (Präposition) εξαιτίας (πρόθεση) Kb.S. 190 der Hochschulkompass, -e μια δωρεάν δικτυακή πύλη για την πλήρη 31

DaF kompakt B1 Lektion 19

DaF kompakt B1 Lektion 19 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen)

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε;

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 05 εν γνωριζόµαστε; 05 εν γνωριζόµαστε; Η Άννα πηγαίνει το µουσικό κουτί στον ρολογά για να το διορθώσει. Για τον Paul Winkler όµως είναι περισσότερο από µια απλή δουλειά. Νοµίζει ότι ξέρει την Άννα από παλιά. Μα πώς είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard-Adressenformat in Deutschland: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Η διδακτική της ορολογίας Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Οόρος«ορολογία» Σύμφωνα με τον Schmidt η ορολογία αποτελεί το μέσο συνεννόησης

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

www.laraguidedogs.gr

www.laraguidedogs.gr www.laraguidedogs.gr Γεια σας! Με λένε «Λάρα» και είμαι βετεράνος σκύλος-οδηγός τυφλών! Εμείς οι σκύλοι-οδηγοί, πάμε παντού κι όλοι μας θαυμάζουν! Η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική διότι «δανείζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Können Sie mir bitte helfen? Παράκληση για βοήθεια Sprechen Sie Englisch? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Sprechen Sie _[Sprache]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Ich spreche kein

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα;

Δημοσιογράφος: Όχι, όχι, δεν θα καθυστερήσετε. Οι ερωτήσεις είναι πολύ λίγες. Έχετε κόψει τελείως κάποια από τις συνήθειες που είχατε παλιότερα; Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Καθημερινή ζωή συνήθειες Θα ακούσετε (2) φορές έναν διάλογο μεταξύ ενός δημοσιογράφου που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάλλοντας αίτηση για γερμανικά Πανεπιστήμια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήματα, διαδικασίες

Υποβάλλοντας αίτηση για γερμανικά Πανεπιστήμια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήματα, διαδικασίες Υποβάλλοντας αίτηση για γερμανικά Πανεπιστήμια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήματα, διαδικασίες 1 ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Πριν από την ταχυδρομική υποβολή του μεταφρασμένου Απολυτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Musterbogen Deutsche Auslandsschulen Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 Seite 1 von 6 UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 AUFGABE 1: VIER ELEMENTE Σύμφωνα με μια αρχαία θεωρία τα πάντα στο σύμπαν μας αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάλλοντας αίτηση για γερµανικά Πανεπιστήµια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήµατα, διαδικασίες

Υποβάλλοντας αίτηση για γερµανικά Πανεπιστήµια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήµατα, διαδικασίες Υποβάλλοντας αίτηση για γερµανικά Πανεπιστήµια Γενικές πληροφορίες, πρακτικά ζητήµατα, διαδικασίες 1 ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Πριν από την ταχυδροµική υποβολή του µεταφρασµένου Απολυτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε τον γύρο της Θεσσαλονίκης με ένα λεωφορείο!

Κάντε τον γύρο της Θεσσαλονίκης με ένα λεωφορείο! Συγγραφέας: Δαλπαναγιώτη Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μετακίνηση - Ταξίδια ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Βλέπετε την παρακάτω διαφήμιση σε ένα τουριστικό περιοδικό. Διαβάζετε προσεκτικά το κείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Das Perfekt Παρακείμενοσ

Das Perfekt Παρακείμενοσ Schwache Verben (ομαλά ριματα) Das Perfekt Παρακείμενοσ Einfache Verben (απλά ριματα) fragen arbeiten klettern ich habe gefragt habe gearbeitet bin geklettert du hast gefragt hast gearbeitet bist geklettert

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Το Γερμανικό Εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στον τρόπο πρόσβασης σε AEI. PD Dr. Ελενα Σταμούλη Τμήμα Παιδαγωγικής Πανεπιστήμιο Regensburg/Γερμανίας

Το Γερμανικό Εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στον τρόπο πρόσβασης σε AEI. PD Dr. Ελενα Σταμούλη Τμήμα Παιδαγωγικής Πανεπιστήμιο Regensburg/Γερμανίας Το Γερμανικό Εκπαιδευτικό σύστημα με έμφαση στον τρόπο πρόσβασης σε AEI PD Dr. Ελενα Σταμούλη Τμήμα Παιδαγωγικής Πανεπιστήμιο Regensburg/Γερμανίας Περιεχόμενα (1) Δομή της Γερμανικής Εκπαίδευσης (2)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των 5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο

Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Yπηρεσίες Βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο Ο νέος, σύγχρονος τρόπος ασφάλισης! Η Anytime αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στην ιδιωτική ασφάλιση. Πρόκειται για έναν νέο μοναδικό τρόπο να ασφαλιστείτε εύκολα, σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;

Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο; Ημερομηνία 28/09/2015 Μέσο Συντάκτης Link clickatlife.gr Χριστίνα Χρυσανθοπούλου http://www.clickatlife.gr/euzoia/story/63076/pos-tha-kano-to-paidi-mou-naagapisei-to-sxoleio ΕΥΖΩΙΑ Πώς θα κάνω το παιδί

Διαβάστε περισσότερα