ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αλεξάνδρα Επίθετο Γκεμιτζή Όνομα Πατέρα Ευάγγελος Όνομα Μητέρας Μαρία Ημερομηνία γεννήσεως 07/08/1971 Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Τ Μέλος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Α.Μ Διεύθυνση κατοικίας Οικισμός Κοσμίου Κομοτηνής, Ταχ. Θυρ Τηλέφωνο & Οικογενειακή κατάσταση e.mail Έγγαμη με δύο παιδιά 1 ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1 ΤΙΤΛΟΙ 1989: Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 18 και 3/ : Πτυχίο Γεωλογίας από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό : Master of Science (M.Sc) in Groundwater Engineering, University of Newcastle upon Tyne, U.K : Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό "Άριστα". 1.2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά: Γαλλικά: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge. Certificat de Langue Française 1

2 1.3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Τον Απρίλιο του 1997, κατέλαβα την πρώτη θέση στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο αντικείμενο της υδρογεωλογίας, και ανακηρύχθηκα υπότροφος του Ι.Κ.Υ. προκειμένου να εκπονήσω τη διδακτορική μου διατριβή. 1.4 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ Γλώσσες Προγραμματισμού: Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων: Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων (G.I.S): Προγράμματα Σχεδίασης και Επεξεργασίας Εικόνας: Προγράμματα Φύλλων Δεδομένων και Στατιστικής Επεξεργασίας: Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου: Προγράμματα Παρουσιάσεων: Επιστημονικό Λογισμικό: Προγράμματα Προσομοίωσης Υπογείων Ροών: Προγράμματα επεξεργασίας υδρογεωλογικών-υδροχημικών δεδομένων: Προγράμματα χωρικής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων: Προγράμματα επεξεργασίας γεωλογικών δεδομένων: Matlab, Visual Basic, Map Basic, Fortran MS Access MapInfo Professional, Vertical Mapper, Idrisi Andes, ArcView, QunatumGIS Corel Draw, Corel Photopaint, Adobe Photoshop MS Excel, SPSS MS Word MS PowerPoint Visual Modflow Aquifer Test, AquaChem, Flowpath, LogPlot Surfer, Grapher Rockware, MinPet 2

3 2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Γεωλόγος με σύμβαση έργου στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών : Γεωλόγος στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης : Λέκτορας (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Απρίλιος Ιούλιος 2011: Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ιούλιος 2011 σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στους φοιτητές του 6 ου εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/ : Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Προγραμματισμός σε γλώσσα Fortran Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Ειδικά κεφάλαια Η/Υ Matlab (Συνδιδασκαλία) Αριθμητική ανάλυση (Συνδιδασκαλία) Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος Διαχείριση και Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ με τίτλο: Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνητών Συστημάτων, και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών που οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωμα, της 3

4 Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ Διδασκαλία του μαθήματος «Προσομοίωση και αποτίμηση υπογείων υδάτων» στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ Διδασκαλία και υπεύθυνη ενότητας «Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ σήμερα Επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 2009 σήμερα Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής «Αλληλεπίδραση υπόγειων υδροφορέων και οικοσυστημάτων εξαρτώμενων από τα υπόγεια νερά», του υποψηφίου διδάκτορα κ. Κυριάκου Στεφανόπουλου. Συμμετοχή στις Ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης επταμελείς εξεταστικές επιτροπές των πολύπλοκων συστημάτων υπόγειων υδατικών πόρων του κ. Πισινάρα Βασίλειου, που υποβλήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. τον Ιούνιο του διδακτορικών: Evaluation of losses in water balance and methods of control in Wadi Fara a area Palestine του κ. Farah Sawafta, που υποβλήθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. το Νοέμβριο του Υπολογιστική υποστήριξη πολυκριτήριων αναλύσεων καταλληλότητας περιοχών με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών της κ. Ολυμπίας Δεμεσούκα που υποβλήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τον Απρίλιο του ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΈΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ : Ερευνητικό πρόγραμμα αρχαιομετρίας στον Ευρωπό Κιλκίς υπό την επίβλεψη του καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Γ. Τσόκα. 4

5 2 1992: Ερευνητικό πρόγραμμα αρχαιομετρίας στο Μακρύγιαλο Κατερίνης με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γ. Tσόκα. Στα δύο προαναφερθέντα ερευνητικά προγράμματα, εφαρμόσαμε μεθόδους γεωφυσικής διασκόπησης (βαρυτομετρία, μαγνητομετρία, μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας) για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων : Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής μεταπτυχιακών φοιτητών Erasmus. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εκπόνησα εργασία με τίτλο "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανενεργού χωματερής Δερβενίου Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη ρύπανση των υδάτων της περιοχής", υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γ. Μπαλαφούτα, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Η εργασία αυτή ήταν η τελική υποχρέωση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc in Groundwater Engineering, του University of Newcastle upon Tyne της Αγγλίας και κρίθηκε ως επιτυχής από τους εξεταστές. 4 Από το 1999 ως το 2001, στα πλαίσια της συνεργασίας μου με το Ι.Γ.Μ.Ε., συμμετείχα στα εξής ερευνητικά προγράμματα που εντάσσονταν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π) της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: "Μελέτη Υδατικού Δυναμικού ευρύτερης περιοχής Ορεστιάδας Ν. Έβρου". Στο έργο αυτό επεξεργάστηκα τα γεωλογικά, υδρογεωλογικά, υδροχημικά, μετεωρολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης του ποταμού Άρδα, ενώ συμμετείχα στη σύνταξη των αντίστοιχων γεωλογικών, υδρογεωλογικών, υδροχημικών χαρτών σε κλίμακα 1:50,000, μέσω της χρήσης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. "Υδρογεωλογική μελέτη ευρύτερης περιοχής Αλεξανρούπολης Μάκρης -Μαρώνειας". Στο έργο αυτό συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα, ενώ επεξεργάστηκα όλα τα υδρογεωλογικά και υδροχημικά δεδομένα και κατασκεύασα τους αντίστοιχους θεματικούς χάρτες σε κλίμακα 1: 50,000. "Τεχνικογεωλογική μελέτη καταστροφικών φαινομένων ορεινών όγκων Ν. Ροδόπης". Στο έργο αυτό συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα, ενώ επεξεργάστηκα τα τεχνικογεωλογικά δεδομένα μέσω των GIS και συνέταξα τους τελικούς θεματικούς χάρτες σε κλίμακα 1:50,000. "Υδρογεωλογική μελέτη Δυτ. Θράκης και Ανατ. Μακεδονίας". Στο έργο αυτό επεξεργάστηκα υδρογεωλογικά και υδροχημικά δεδομένα 5

6 γεωτρήσεων και πηγών της περιοχής Ορέων Λεκάνης, ενώ κατασκεύασα τον υδροχημικό χάρτη της περιοχής σε κλίμακα 1:50,000. " Υδρογεωλογική μελέτη ορεινής περιοχής Ν. Ροδόπης Υδροδότηση οικισμών". Στο έργο αυτό συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα, ενώ επεξεργάστηκα μετεωρολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά, υδροχημικά δεδομένα και κατασκεύασα τους αντίστοιχους θεματικούς χάρτες για τον ορεινό όγκο του Ν. Ροδόπης. Με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έγινε δυνατή η διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη δυνατότητα ύδρευσης των ορεινών οικισμών. "Έρευνα - μελέτη αξιοποίησης του πρωτογενούς χρυσού (Ν. Ροδόπης, Ν Έβρου)". Στο έργο αυτό επεξεργάστηκα μέσω του προγράμματος Η/Υ MinPet τα γεωχημικά και πετροχημικά δεδομένα από ηφαιστειακά πετρώματα της Ροδόπης, τα οποία φιλοξενούν τις σημαντικότερες μεταλλοφορίες της περιοχής. Μέσω αυτής της επεξεργασίας έγινε δυνατή η ταυτοποίηση της προέλευσης των ηφαιστειακών πετρωμάτων καθώς και η διάκριση των διαφόρων τύπων πρωτογενούς χρυσού. "Εντοπισμός Αξιολόγηση και Αξιοποίηση μαρμάρων και άλλων πετρωμάτων κατάλληλων για ειδικές χρήσεις στην Αν. Μακεδονία και Θράκη". Στο έργο αυτό εργάστηκα κυρίως στην απεικόνιση, μέσω των GIS, των περιοχών των Ν. Καβάλας και Δράμας που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες εμφανίσεις μαρμάρων. 5 Από το 1998 ως το 2003 και στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής, συμμετείχα στο Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Κύπρου Ελλάδας με θέμα: Μελέτες και έρευνες υδατικών πόρων στον Κυπριακό Χώρο, που υποστηρίχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων Κύπρου, το Α.Π.Θ., το Δ.Π.Θ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα αμφίδρομο μοντέλο συνεργασίας σύμφωνα με το οποίο τα διάφορα αναλυτικά εργαλεία και μοντέλα που αναπτύσσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκουν πεδίο εφαρμογής στην Κύπρο. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμόσω το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξα στον υδροφορέα Γερμασόγειας της Κύπρου. 6

7 : Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο: Αρχιτεκτονική και Τριτογενή μέχρι σήμερα τεκτονική ανάπτυξη της ιζηματογενούς λεκάνης Ξάνθης-Κομοτηνής-Περάματος και η σχέση της με την ορογενετική εξέλιξη των Ελληνίδων και την ενεργό τεκτονική (Θράκη, ΒΑ Ελλάδα) : Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος INTERREG IIIA με τίτλο: Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης διασυνοριακής λεκάνης ποταμού Νέστου : Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος INTERREG IIIB MEDOCC: Réseau Durable d Aménagement des Ressources Hydrauliques HYDRANET (Δίκτυο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων) : Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος της ΓΓΕΤ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ιλύος Εγκαταστάσεων Αστικών Λυμάτων και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων με Φυσικά Συστήματα. 10 Δεκέμβριος 2009 Μάϊος 2010: Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Υδροχημική διερεύνηση επιφανειακών και υπόγειων νερών ευρύτερης περιοχής Περάματος Ν..Εβρου», με αναθέτουσα εταιρία την Χρυσορυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε. Στο πρόγραμμα αυτό εκπαίδευσα το προσωπικό της εταιρίας στη χρήση επιστημονικού λογισμικού καθώς και στους τρόπους συλλογής και επεξεργασίας των γεωχωρικών δεδομένων : Συμμετοχή στη διεκδίκηση του προγράμματος και στην κύρια ερευνητική ομάδα του προγράμματος FP7 «Genesis: Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχα ως κύρια ερευνήτρια στην ερευνητική ομάδα που τροφοδοτεί με νέα επιστημονικά δεδομένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την αναθεώρηση ή τη θέσπιση νέων ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών για ρύπους, που θα ενσωματωθούν στην κοινοτική οδηγία για τα υπόγεια νερά (DIRECTIVE 2006/118/EC). Τα νέα επιστημονικά δεδομένα προέρχονται από τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν από 16 πρότυπες περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Μια από αυτές τις περιοχές έχει επιλεγεί να είναι η λεκάνη του ποταμού Βοσβόζη στο Ν. Ροδόπης. Στα πλαίσια της έρευνας που εκτελείται στην περιοχή αυτή, είμαι υπεύθυνη 7

8 για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πειραμάτων πεδίου καθώς και για την κατάρτιση των μοντέλων επιφανειακής απορροής, ροής και μεταφοράς ρύπων στην ακόρεστη ζώνη και στα υπόγεια ύδατα. Επίσης έχω οριστεί υπεύθυνη για την επιλογή των σεναρίων αλλαγής χρήσεων γης και κλίματος, καθώς και για τον καθορισμό των οριακών συνθηκών όσων αφορά στη μοντελοποίηση των υπογείων υδροφόρων συστημάτων και για τις 16 πρότυπες περιοχές της Ευρώπης. 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 1. Διπλωματική εργασία: Αδαμίδης Α., Βαλαή Μ., Γεωργιάδης Κ., Γκεμιτζή Α., Λεμονή Ε., Κουντούρης Κ., 1993: "Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής Λεχόβου Φλώρινας", Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. σ.σ. 102, (επιβλέπων καθ. Γ. Σούλιος). 2. M.Sc Thesis: Gemitzi A., 1995: The environmental impacts of the landfill of Derveni (Thessaloniki Greece) with emphasis on the water pollution in the surrounding area. Postgraduate dissertation, Dept. of Civil Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, U.K., pp 104 (στα αγγλικά, επιβλέπων Γ. Μπαλαφούτας). 3. Διδακτορική διατριβή: Γκεμιτζή Α., 2002: Προσομοίωση παράκτιων υδροφορέων με τη συνδυασμένη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και G.I.S. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. σσ. 173 (επιβλέπων καθ. Δ. Τολίκας). ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διεθνή περιοδικά με κριτές (* corresponding author): 1. Gemitzi A.* and Tolikas D., 2004: Development of a sharp interface model that simulates costal aquifer flow with the coupled use of G.I.S. Hydrogeology Journal, 12(3): Gemitzi A.*, Petalas C., Tsihrintzis V.A., Pisinaras V., 2006: Assessment of groundwater vulnerability to pollution: a combination of GIS, fuzzy logic and decision making techniques. Environmental Geology 49:

9 3. Gemitzi A., Tsihrintzis V.A.*, Cristou O., Petalas C., 2007: Use of GIS in siting stabilization pond facilities for domestic wastewater treatment. J Environ Management 82 (2): Gemitzi A.*, Tsihrintzis V.A., Voudrias V., Petalas C., Stravodimos G., 2007: Combining GIS, multicriteria evaluation techniques and fuzzy logic in siting MSW landfills. Environ Geol 51 (5): Gemitzi A.* and Tolikas D., 2007: HYDRA model: Simulation of salt intrusion in coastal aquifers using Visual Basic and GIS. Environ Modell Softw 22 (7): Pisinaras V., Petalas C., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A.*, 2007: Water quantity and quality monitoring of Kosynthos river, North-Eastern Greece. Global Nest Journal 9 (3): Moutsopoulos K, Gemitzi A.*, Tsihrintzis V.A., Delineation of groundwater protection zones by the backward particle tracking method: theoretical background and GIS-based stochastic analysis. Environ Geology 54 (5): Panilas S., Petalas C.*, Gemitzi A., The possible hydrologic effects of the proposed lignite open-cast mining in Drama lignite field, Greece. Hydrological Processes 22 (11): Petalas C.*, Pisinaras V., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Ouzounis K., Current Conditions of Saltwater Intrusion in the Coastal Rhodope Aquifer System, Northeastern Greece. Desalination 237: Gemitzi A.*, Petalas C., Pisinaras V., Tsihrintzis V.A., Spatial prediction of nitrate pollution in groundwaters using neural networks and GIS: An application to South Rhodope aquifer (Thrace, Greece). Hydrological Processes 23 (3): Pisinaras V., Petalas C., Gikas G., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A.*, Hydrological and water quality modeling in a medium-sized basin using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Desalination 250: Gemitzi A.*, Falalakis G., Eskioglou P., Petalas C, Evaluating landslide susceptibility using environmental factors, fuzzy membership functions and GIS Global NEST Journal 13:

10 13. Gemitzi A.*, Stefanopoulos K., Evaluation of the effects of climate and man intervention on ground waters and their dependent ecosystems using time series analysis. Journal of Hydrology, 403: Gemitzi A.* Evaluating the anthropogenic impacts on groundwaters; a methodology based on the determination of Natural Background Levels and Threshold Values. Environmental Earth Sciences, 67: Balderacchi M.*, Benoit P., Cambier P., Eklo O.M., Gargini A., Gemitzi A., Gurel M., Klöve B., Nakic Z., Preda E., Ruzicic S., Wachniew P., Trevisan M., Groundwater pollution and quality monitoring approaches at the European level. Critical Reviews of Environmental Science and Technology, 43: DOI: / Gemitzi A.*, Christou O., LAN Tool: A GIS tool for the improvement of digital elevation models using drainage network attributes. Journal of Geographic Information System, 5: DOI: /jgis (open access). 17. Gemitzi A.*, Stefanopoulos K., Schmidt M., Richnow H.H., Sea water intrusion into groundwater aquifer through coastal lake - Complex interaction characterised by D and 18 O isotopes. Isotopes in Environmental & Health Studies, 50: DOI: / Stefanopoulos K.*, Yang H., Gemitzi A., Tsagarakis K.P., Application of the Multi-Attribute Value Theory for Engaging Stakeholders in Groundwater Protection in the Vosvozis Catchment in Greece. Science of the Total Environment , DOI: /j.scitotenv Vangeli P.A., Koutsidou A., Gemitzi A., Tsagarakis K.P.*, Public perception for monitoring and management of environmental risk: the case of the tires fire in Drama region, Greece. Journal of Risk Research. (accepted manuscript). DOI: / Kløve B.*, Balderacchi M., Gemitzi A., Hendry S., Kværner J., Muotka T., Preda E., Protection of groundwater dependent ecosystems: Current policies and future management options. Water Policy, 16: DOI: /wp Balderacchi M.*, Filippini M., Gemitzi A., Klöve B., Petitta M., Trevisan M., P. Wachniew, Witczak S., Gargini A Does groundwater protection in 10

11 Europe require new EU-wide environmental quality standards? Frontiers in Chemistry, Volume 2: Article 32, 1 6. DOI: /fchem Pisinaras V., Wei Y., Bärring L., Gemitzi A.*, Conceptualizing and assessing the effects of installation and operation of photovoltaic power plants on major hydrologic budget constituents. Science of the Total Environment, 493: DOI: /j.scitotenv Groenendijk P.*, Heinen M., Klammler G., Fank J., Kupfersberger H., Pisinaras V., Gemitzi A., Peña-Haro S., García-Prats A., Pulido-Velazquez M., Perego A., Acutis M., Trevisan M., 2014.Performance assessment of nitrate leaching models for highly 1 vulnerable soils used in low input farming based on lysimeter data. Science of the Total Environment, 499: Κεφάλαια βιβλίων: Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Petalas C., Use of GIS and Multi-Criteria Evaluation Techniques in Environmental Problems. In (George A. Tsihrintzis and Lakhmi C. Jain, Eds) SMART INNOVATION, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES: Multimedia Services in Intelligent Environments Integrated Systems Volume 3, 2010, DOI: / Ελληνικά και διεθνή συνέδρια με κριτές: 1 Balafoutas G. and Gemitzi A., 1997: Leachate Impact on water and soil of the landfill of Derveni, Greece Proceedings of the International Symposium of Engineering Geology and Environment, pp , Athens, Greece. 2 Gemitzi A. and Tolikas D., 2001: Numerical and G.I.S. coupling model for the study of saline intrusion in coastal aquifers: a case study from Yermasogia aquifer (Limassol, Cyprus). Proceedings of the International Conference Ecological Protection of the Planet Earth, Volume 1, pp , Xanthi, Greece. 3 Γκεμιτζή Α. και Τολίκας Δ., 2002: Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης παράκτιων υδροφορέων με τη συνδυασμένη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Πρακτικά 6 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, σσ , Ξάνθη. 11

12 4 Γκεμιτζή Α., Τσιχριντζής Β.Α., Χρίστου Ο., Πεταλάς Χ., 2005: Η χρήση των GIS στη χωροθέτηση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, σσ , Ξάνθη. 5 Γκεμιτζή Α., Πεταλάς Χ., Πισινάρας Β., Τσιχριντζής Β., Γεωργιάδης Π., 2005: Εκτίμηση της τρωτότητας στη ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και Ασαφούς Λογικής. Περίληψη. Πρακτικά επιστημονικής συνεδρίας με θέμα: Γεωλογία της Θράκης Σεισμοτεκτονική του ΒΑ Αιγαίου, Σαμοθράκη. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας; Τόμ. 37 (2005); Gemitzi A., Gikas G., Petalas C., Sylaios G., Tsihrintzis V., 2005: Evaluating the parameters of the water balance equation using GIS. Application to Vistonida catchment area (North Greece). Proceedings of the 1 st International Conference of the Tethys Geological Society, Cairo, Egypt. 7 Kilias A., Falalakis G., Gemitzi A., Christaras B., 2005: Faulting and paleostress evolution in the Maronia-Petrota basin. Evidences of active faults (Thrace, Greece). Proceedings of the 1st International conference of the Geology of Tethys, organized by the Tethys Geological Society, on November 2005, Cairo, Egypt. 8 Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Voudrias V., Petalas C., Stravodimos G., 2006: Siting a MSW landfill using GIS Multicriteria evaluation and fuzzy logic techniques. In proceedings of the 8 th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece. 9 Petalas C., Gemitzi A., Pisinaras V., Charalambidis G., Tsihrintzis V.A., 2006: Hydrogeological investigation of the Paradisos karst aquifer system, North East Greece. In proceedings of the 8 th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece. 10 Pisinaras V.G., Petalas C., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A.,, Kasnis S., 2006 : Water quantity and quality monitoring of Kosynrthos river, North Greece. In proceedings of the 8 th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece. 11 Τσιλφίδης Κ., Γκίκας Γ.Δ., Ακράτος Χ.Σ., Γκεμιτζή Α., Τσιχριντζής Β.Α., Jerrentrup H., Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις 12

13 διαχείρισης για 4 λίμνες γλυκού νερού. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., Ξάνθη. 12 Μάρκου Δ., Συλαίος Γ., Γκεμιτζή Α., Γκίκας Γ., Τσιχριντζής Β.Α., Εκτίμηση τροφικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας με τη χρήση υδρολογικού και ισοζυγιακού ομοιώματος. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., Ξάνθη. 13 Πεταλάς Χ., Πισινάρας Β., Γκεμιτζή Α., Τσιχριντζής Β.Α., Ζαγκλιαβού Σ., Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ποταμού Βοσβόζη, Ν. Ροδόπης. Πρακτικά 10 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.Υ.Ε., Ξάνθη. 14 Petalas C., Pisinaras V., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Ouzounis K., Current Conditions of Saltwater Intrusion in the Coastal Rhodope Aquifer System, Northeastern Greece. EWRA Conference, Chania, Greece. 15 Gemitzi A., Petalas C., Pisinaras V., Tsihrintzis V.A., Spatial prediction of nitrate pollution using neural networks and GIS: In proceedings of the 1 st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, Greece. 16 Boskidis I., Pisinaras V., Gikas G.D., Tsihrintzis V.A., Gemitzi A., Petalas C., Yannopoulos P., Water quantity and quality monitoring and modeling of Vosvozis river, Northern Greece. In proceedings of the 1 st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, Greece,June 24 to 28, Pisinaras V., Petalas C., Gikas G.D., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Hydrological and water quality modeling of a medium-sized basin using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). In proceedings of the 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, Greece. 18 Kotti I., Melidis P., Tsihrintzis V.A., Petalas C., Ouzounis K., Gemitzi A., Tzelepis V., Pilot rainwater harvesting systems in Thrace. In proceedings of the 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, Greece. 19 Boskidis I., Sylaios G.K., Petalas C., Pisinaras V., Gikas G.K., Moutsopoulos K., Gemitzi A., Tsihrintzis V.A., Water quantity and quality monitoring of Nestos River, North-Eastern Greece. Proceedings of the 10th International 13

14 Conference on Environmental Science and Technology, September 5th - 7th 2007, Kos island, Greece. 20 Takamanis H., Demertzidis N., Gikas G.D., Gemitzi A., Boskidis I., Tsihrintzis V.A., Petalas C., Ouzounis K., Quality of irrigation return water and proposals for its reuse in Chryssoupolis plain, Kavala, Greece. Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, September 5th - 7th 2007, Kos island, Greece. 21 Gkarlaouni C., Papadimitriou E.E., Kilias A., Falalakis G., Gemitzi A., The evolution of the stress filed in Eastern Macedonia and Thrace. In Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens. 22 Gemitzi A., Falalakis G., Eskioglou P., Petalas C., Tsihrintzis V.A., Landslide susceptibility assessment in Xanthi area (Thrace Greece) by factor analysis, fuzzy membership functions and GIS. Proceedings of the 9 th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Kefalonia, Greece. 23 Pisinaras V, Petalas C, Boskidis I, Moutsopoulos K, Gemitzi A, Tsihrintzis V.A., Groundwater modeling of the alluvial aquifers of Nestos River basin, North Greece. Proceedings of the 9th International Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Kefalonia, Greece. 24 Grekos A, Voudrias EA, Gemitzi A, Iatrides A., Hazardous medical waste management at the regional level: The case of region of east Macedonia-Thrace in Greece. In HazWasteManagement: D6.4, (Oct 2008) 25 Galazoulas E., Petalas C., Gemitzi A., Agricultural costs due to saltwater intrusion in South Rhodope coastal aquifer. In proceedings of the 2 nd International Conference on Water Economics, Statistics and Finance. Alexandroupolis, Thrace, Greece, 3-5 July Gemitzi A., Akratos C., Petalas C., Investigation of the impacts of climate and land use changes on groundwater dependent ecosystems. The Vosvosis case study (Thrace, Greece). In proceedings of the 2 nd International Conference on Water Economics, Statistics and Finance. Alexandroupolis, Thrace, Greece, 3-5 July

15 27 Gemitzi A., Natural background levels and threshold values derivation in Rhodope area (Thrace, Greece). Proceedings of the Third Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011), Skiathos island, Greece. 28 Gemitzi A., Stefanopoulos K., Schmidt M., Richnow H.H., Use of stable isotopes in order to clarify complex interactions among various water bodies in a coastal aquifer system. European Geosciences Union, General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 April Groenendijk P., Heinen M., Klammler G., Fank J., Kupfersberger H., Pisinaras V., Gemitizi A., Peña-Haro S., Garcia-Prats A., Pulido-Velazquez M., Perego A., Acutis. M., Trevisan M., Performance assessment of nitrate leaching models for highly vulnerable soils used for low input farming based on lysimeter data. Land Use and Water Quality, Reducing the Effects of Agriculture. The Hague, The Netherlands, June. 30 Gemitzi A., Stefanopoulos K., Pisinaras V., Tsagarakis K., The Vosvozis Case Study: Lessons Learnt Within Genesis Project. Conference on Integrated Management of Groundwater Resources and Dependent Ecosystems. Prague, Czech Republic, 5-7 March Groenendijk P., Heinen M., Klammler G., Fank J., Kupfersberger H., Pisinaras V., Gemitzi A., Peña-Haro S., García-Prats A., Pulido-Velazquez M., Perego A., Acutis M., Trevisan M., Performance Assessment of Nitrate Leaching Models for Highly Vulnerable Soils Used for Low Input Farming Based on Lysimeter Data. Conference on Integrated Management of Groundwater Resources and Dependent Ecosystems. Prague, Czech Republic, 5-7 March Stefanopoulos K., Gemitzi A., Kyritsaki I., Tsagkarakis K.P., (2014). Socio- Economic Illustration of a Deteriorating Ecosystem in North-Eastern Greece. Conference on Integrated Management of Groundwater Resources and Dependent Ecosystems. Prague, Czech Republic, 5-7 March

16 Ημερίδες: 1 Γκεμιτζή Α. και Τολίκας Δ., 1998: Προσομοίωση της υφαλμύρωσης σε τρισδιάστατα πεδία ροής Εφαρμογή στον υδροφορέα της Γερμασόγειας Κύπρου. Ημερίδα Τ.Ε.Ε. με θέμα "Υφαλμύρωση υπογείων υδάτων", Αθήνα. 2 Γκεμιτζή Α. και Τολίκας Δ., 2002: Υπολογιστικό μοντέλο διαχείρισης παράκτιων υφαλμυρούμενων υδροφορέων. Πρακτικά 1 ης Ημερίδας Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 3 Γκεμιτζή Α. & Τολίκας Δ. 2003: Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης παράκτιων υδροφορέων με τη συνδυασμένη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και GIS. Εφαρμογή στον υδροφορέα Γερμασόγειας Κύπρου. Πρακτικά ημερίδας με θέμα: Μελέτες και έρευνες υδατικών πόρων στον Κυπριακό χώρο, σσ , Λευκωσία. 4 Γεωργιάδης Π., Πεταλάς Χ., Γκεμιτζή Α., Χαραλαμπίδου Κ., Χατζοπούλου Α., 2006: Διαχείριση του αρδευτικού νερού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εργασία που παρουσιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης Agrotica, από την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση στις 2 Φεβρουαρίου 2006 στη Θεσσαλονίκη. 5 Γκεμιτζή Α., 2006: Χωροθέτηση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με τη χρήση GIS. Εργασία που παρουσιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ, στις 20 Μαΐου 2006 στην Ξάνθη. ΜΕΛΕΤΕΣ 1 Δημάδης Ε., Γκεμιτζή Α., Κάρμης Π., 2001: Υδρογεωλογική μελέτη ορεινής περιοχής Ν. Ροδόπης Υδροδότηση οικισμών. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Περιφ. Μονάδα Α.Μ.-Θ. 2 Δημάδης Ε., Ρόζος Δ., Κωνσταντοπούλου Γ., Γκεμιτζή Α., 2001: Τεχνικογεωλογική μελέτη καταστροφικών φαινομένων ορεινού όγκου κεντρικής Ροδόπης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Περιφ. Μονάδα Α.Μ.-Θ. 16

17 3 Παπαδόπουλος Κ., Φάβας Ν., Αναστασιάδης Ι., Παπαδόπουλος Π., Γκεμιτζή Α., 2001: Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Μάκρης Μαρώνειας. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Περιφ. Μονάδα Α.Μ.- Θ. 4 Γκεμιτζή Α. και Τσιχριντζής Β.Α., 2004: Χωροθέτηση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στη Θράκη με τη χρήση G.I.S. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 5 Γκεμιτζή Α., Πεταλάς Χ., Πισινάρας Β., Τσιχριντζής Β., Γεωργιάδης Π., 2005: Εκτίμηση της τρωτότητας στη ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, πολυκριτηριακής ανάλυσης και ασαφούς λογικής. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 6 Γκεμιτζή Α., Στραβοδήμος Γ., Τσιχριντζής Β.Α., Βουδριάς Ε., Πεταλάς Χ., 2005: Χωροθέτηση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχής του Ν. Έβρου, με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, πολυκριτηριακής ανάλυσης και ασαφούς λογικής. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΔΙΑΦΟΡΑ Συμμετοχή στη συγγραφή των παρακάτω παραδοτέων του ευρωπαϊκού προγράμματος FP7 GENESIS: 1. Deliverable 2.2. Guidelines on flowpath characterization, dynamics and GW renewal. 2. Deliverable 2.3.Critical review of methods for assessment of vulnerability of groundwater systems. 3. Deliverable 3.1 Pollutant input, leacing and background loads. 58&p_menu_id=16904&p_sub_id=16859&p_dim2= Deliverable 3.2. Assessment methods to detect pollutant leaching to groundwater pdf 17

18 5. Deliverable 3.3.Proposal of sustainable measures to protect groundwater bodies. t_gw_bodies_v_1.0.pdf 6. Deliverable 4.2. Groundwater surface water interaction in GDE. %20Groundwater%20surface%20water%20interaction%20in%20GDE.pdf 7. Deliverable 4.4. Protection of GDE related ecosystem services in future groundwater resources management: current policies, methods and future recommendations. pdf 8. Deliverable 4.5. Land-use and climate change effects on GDE. (υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 9. Deliverable 5.3. Modelling protocol for land-use and climate change effects. (υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 10. Deliverable 5.4. Impacts of measures and scenarios on groundwater quantity and quality. (υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 11. Deliverable 7.8. Final technical report on groundwater vulnerability and indicators. (υπό αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Γκεμιτζή Α., 1998: Σημειώσεις παραδόσεων στο σεμινάριο με τίτλο: Visual Basic, που εντάσσονταν στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με τίτλο: Αναβάθμιση των σπουδών πολιτικού μηχανικού με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και μέσων εκπαίδευσης, σσ 43, Θεσσαλονίκη. 2 Γκεμιτζή Α., 2004: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Σημειώσεις παραδόσεων Στ Εξαμήνου). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, σσ. 115, Ξάνθη. 6 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κριτής σας παρακάτω διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 18

19 1. Desalination 2. Environment Development and Sustainability 3. Environmental & Engineering Geosciences 4. Environmental Earth Sciences (former Environmental Geology) 5. Environmental Modelling and Software 6. Hydrological Processes 7. International Journal of Geosciences 8. Journal of Environmental Management 9. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 10. New Forests. 11. Science of the Total Environment 12. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 13. Urban Water Journal 14. Waste Management 15. Waste Management and Research 16. Water Policy Εξωτερική αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στα εξής ιδρύματα: 1. Ίδρυμα Επιστημών της Κροατίας 2. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Ελλάδας 4. Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου Από το Νοέμβριο του 2012 έχει οριστεί ειδική εμπειρογνώμονας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Working Group C (Υπόγεια Ύδατα). Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ και της European Geosciences Union (EGU) 19

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS

CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS CURRICULUM VITAE CHRISTOS STELIOS AKRATOS ADDRES Office: G. Seferi 2 Department of Environment and Natural Resources Management University of Western Greece Agrinio, 30100 Phone: 2641074209, Fax: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176 Οικίας: Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραφείου: Γ. Σεφέρη 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Αγρίνιο, 30100 Τηλέφωνο: 2641074209, Φαξ: 2641074176

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Κρασάκης Παύλος Ημερομηνία γέννησης: 19/04/83 Διεύθυνση: Γοργοποτάμου 1, Παλλήνη, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-6039806 / 6947849806 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης)

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: 3/5/2012 Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Σταυρίδου - ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α. Π. Θ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Δρ. Σπυριδάκη Αθηνάς,, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100, Κρήτη Τηλ. (++30)-6976100691, Fax. -, email: athena.spyridaki@enveng.tu c.gr, aspyridaki@isc.tuc.gr http://www.enveng.tuc.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ονοματεπώνυμο: e-mail: Ειδικότητα: Δικηγόρος Δημοσιογράφος Μεταπτυχιακή ειδίκευση: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ virginia.balafouta@gmail.com, vbalafouta@turkmas.uoa.gr Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87382 Θεσσαλονίκη, 28/02/2013 Αρ.Πρωτ.: 20199/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πτυχίο στα Οικονομικά (βαθμός 7,7) 1998 ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΙΝΤΖΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη 2005-2008 Τίτλος Έρευνας: Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές» 16 Μαρτίου 2015, Αθήνα, Αμφιθέατρο YΠΑΠΕΝ Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi.

Λέκτορας Γεώργιος Γαλανός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Προσωπικά Στοιχεία. Γαλανός Γεώργιος. Mail: galgeorg@unipi. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Γαλανός Γεώργιος Mail: galgeorg@unipi.gr 1 / 14 Σπουδές - Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστημίου Πειραιά - Θέμα «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1977-1982 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση σε συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Πολυτεχνική Σχολή Παν/μίου Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Νίκος Χατζηγιαννάκης Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Μυτιλήνη, Λέσβος, 8/3/1960 Διεύθυνση: Μικρός Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη Επικοινωνία: 2251041688, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 17-4-2013 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 Διεύθυνση: Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Ελλάδα. Τηλέφωνο: 2610-997391. e-mail: vvlachou@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελική Μωυσίδου ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση: Κομνηνών 16, 57010, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934080220 E-mail: amoysido@socadm.duth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2011-σήμερα: Υποψήφια Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting

Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών. Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting Ευρωπαϊκοί Πόροι στην Υπηρεσία των Προορισμών Εμμ. Νικολαίδης, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, PhD Δ.Σ Premium Consulting 1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ως Πρόκληση Ανάπτυξης 2 Ευρωπαϊκοί Πόροι: Εργαλεία Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. info@demetzos.gr www.demetzos.gr. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. info@demetzos.gr www.demetzos.gr. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όνομα πατρός: ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 18/11/1984 Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 6973305571 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα