Πίνακας Περιεχοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχοµένων"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Έκθεση Αποτελεσµάτων

2 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ... 3 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 4 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 5 ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ... 6 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ... 9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Νόρµες: Γενικός Πληθυσµός Ελλάδας Ηµεροµηνία Εξέτασης:

3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ H έκθεση αυτή περιγράφει τα πιο χαρακτηριστικά πρότυπα συµπεριφοράς και τρόπου ζωής του συγκεκριµένου ατόµου. Ό,τι περιγράφεται στην προσωπική αυτή έκθεση βασίζεται στα αποτελέσµατα από τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 16PF (5η έκδοση) και τη συσχέτιση των παραγόντων προσωπικότητας που µετράει το ερωτηµατολόγιο αυτό. Το Ατοµικό Προφίλ Επαγγελµατικής Ανάπτυξης στηρίζεται σε 35 χρόνια ερευνητικής εµπειρίας και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών από επαγγελµατίες συµβούλους της οργάνωσης και της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Η πολυετής αυτή εµπειρία αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται αποτελεσµατικά την πορεία και την ανάπτυξη της σταδιοδροµίας τους, αντανακλούν προσωπικά γνωρίσµατα που µπορούν να συµπυκνωθούν σε πέντε βασικές περιοχές-διαστάσεις της συµπεριφοράς, οι οποίες καλύπτονται στην έκθεση αυτή: (α) Τρόποι επίλυσης προβληµάτων, (β) Τρόποι αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (γ) Μορφές διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (δ) Οργανωτικός ρόλος και προτιµήσεις ως προς το εργασιακό περιβάλλον (ε) Επαγγελµατικά ενδιαφέροντα. Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να βοηθήσει το συγκεκριµένο άτοµο να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να προγραµµατίσει καλύτερα το µέλλον του. Αν και οι επαγγελµατικά επιτυχηµένοι άνθρωποι έχουν προσωπικά χαρακτηριστικά που συµβαδίζουν µε τα παραπάνω συµπεριφοριστικά πρότυπα, κανένας τρόπος συµπεριφοράς δε µπορεί να θεωρηθεί ως «ο καλύτερος τρόπος». ιάφοροι τρόποι µπορεί να βοηθήσουν κάποιον να γίνει επιτυχηµένος, ευτυχισµένος και παραγωγικός. Η κατανόηση των προσωπικών γνωρισµάτων του συγκεκριµένου ατόµου το οποίο αφορά η έκθεση αυτή, για να είναι πλήρης και άρα περισσότερο βοηθητική για το ίδιο, θα πρέπει να λάβει υπόψη και άλλες σηµαντικές πληροφορίες γι αυτό, όπως η εργασιακή του εµπειρία και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου του, η µόρφωση και οι ιδιαίτερες ικανότητές του. Έτσι, εάν θέλει να ωφεληθεί πλήρως από την έκθεση αυτή, θα πρέπει να συζητήσει την έκθεσή του αυτή µ έναν ειδικευµένο σύµβουλο ή εκπαιδευµένο επαγγελµατία. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σηµαντικό η έκθεση αυτή να αντιµετωπιστεί µε τρόπο εµπιστευτικό και υπεύθυνο. 3

4 ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Στην ενότητα αυτή αναλύεται η ικανότητα του συγκεκριµένου ατόµου στην επίλυση προβληµάτων και οι συγκεκριµένοι τρόποι που επιστρατεύει προκειµένου να επιλύει τα προβλήµατα. Συγκεκριµένα, περιγράφονται οι προσωπικές δυνατότητες και οι δεξιότητες που χρησιµοποιεί για να επιλύει τα περισσότερα προβλήµατα ή τις νέες καταστάσεις που της παρουσιάζονται. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος που βλέπει τη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και ο τρόπος που προσεγγίζει συνήθως τις νέες καταστάσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπη. Είναι άτοµο που νιώθει περισσότερο άνετα να αντιµετωπίζει προβλήµατα πρακτικής φύσης παρά προβλήµατα που απαιτούν γρήγορη κατανόηση αφηρηµένων εννοιών και σχέσεων. ουλεύει καλύτερα όταν µπορεί να διαθέσει αρκετό χρόνο για να σκεφτεί όλους τους παράγοντες και τα δεδοµένα που συνθέτουν το πρόβληµα και είναι σε θέση να καταλάβει το νόηµά τους. Μοιάζει αρκετά µε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται περισσότερο για εργασίες που περιλαµβάνουν πρακτικά και µηχανολογικά καθήκοντα. Φαίνεται να προτιµά, επίσης, την ενεργητική εργασία παρά να κάνει πράγµατα που απαιτούν αυστηρά θεωρητική σκέψη και πνευµατική δραστηριότητα. Προσπαθεί γενικά να είναι ευέλικτη όταν βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρ όλα αυτά, οι αποφάσεις της µπορεί, µερικές φορές, να εµπεριέχουν κάποιο βαθµό ρίσκου. 4

5 ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι χαρακτηριστικοί, προσωπικοί τρόποι που το άτοµο αυτό χρησιµοποιεί στις προσπάθειές του να αντιµετωπίσει τις καταστάσεις πίεσης και άγχους που του παρουσιάζονται: Ανάλογα µε την κατάσταση, πώς τείνει να αντιδρά στα συναισθηµατικά φορτισµένα γεγονότα; Τι είναι πιο πιθανό να κάνει όταν βρίσκεται αντιµέτωπη µε τη σύγκρουση ή µε την αντίδραση από την πλευρά των άλλων; Ως επί το πλείστον, φαίνεται άτοµο καλά προσαρµοσµένο. εν παρουσιάζει συνήθως σηµάδια έντασης και ανησυχίας. Πρόκειται για άτοµο που συνήθως προσπαθεί να αντιµετωπίζει τις περισσότερες καταστάσεις µε ηρεµία και να τις χειρίζεται µ έναν ισορροπηµένο και προσαρµοστικό τρόπο. Φαίνεται άτοµο µε αρκετή αυτοπεποίθηση. Έχει µια µάλλον ισχυρή αίσθηση επάρκειας για την ικανότητά της να χειριστεί τις περισσότερες καταστάσεις. Εµφανίζεται, επίσης, να έχει µικρή ανάγκη να εξηγήσει τις ενέργειές της στον εαυτό της ή σε άλλους ανθρώπους. Αυτή την περίοδο, παρουσιάζεται να είναι χαλαρή και ήρεµη. ε φαίνεται ανήσυχη ή απογοητευµένη. Κατά συνέπεια, πιθανώς δεν επιθυµεί πραγµατικά να αλλάξει τον εαυτό της κατά οποιοδήποτε τρόπο σε σηµαντικά θέµατα. Μπορεί, εντούτοις, να δίνει την εντύπωση σε κάποιους ανθρώπους, ότι είναι υπερβολικά αυτάρεσκη και ικανοποιηµένη µε τον εαυτό της. Γενικά, όταν έρχεται αντιµέτωπη µε συγκρούσεις ή διαφωνίες µε άλλους, της αρέσει να προκαλεί αυτούς που διαφωνούν µαζί της και να εκφράζει ξεκάθαρα τις απόψεις της σχετικά µε το θέµα. 5

6 ΜΟΡΦΕΣ ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τρόποι που το άτοµο αυτό χρησιµοποιεί για να σχετίζεται και να επικοινωνεί µε τους άλλους: Πώς αντιδρά συνήθως όταν έχει να κάνει µε άλλους ανθρώπους; Ποια είναι τα σηµαντικά πράγµατα από τα οποία αντλεί ευχαρίστηση και ικανοποίηση για τον εαυτό της όταν οικοδοµεί σχέσεις µε άλλους; Γενικά, έχει την τάση να µοιράζει ισόποσα το χρόνο και την προσοχή της στον εαυτό της και τους άλλους. Τείνει, όµως, κάποιες φορές επίσης να επιθυµεί κάποιο χρόνο να µένει µόνη της. Ωστόσο, φαίνεται ότι προτιµά να κάνει τα πράγµατα µόνη της παρά να συνεργάζεται µε άλλους ανθρώπους. Μοιάζει να είναι πολύ περισσότερο επικεντρωµένη στον εαυτό της απ ό,τι στραµµένη προς το εξωτερικό περιβάλλον και συµµετοχική. Κατά συνέπεια, οι άλλοι θα µπορούσαν να την εκλάβουν ως άτοµο µάλλον απόµακρο. Αν και είναι άτοµο που µπορεί να νιώθει κάποια ανησυχία όταν βρίσκεται σε καταστάσεις που απαιτούν πολλή προσωπική επαφή µε άλλους, προσπαθεί συνήθως να βλέπει την αισιόδοξη και θετική πλευρά των πραγµάτων. Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να ξεπεράσει τις ανησυχίες της µε µια αρκετά θετική προοπτική από τη µεριά της. Η επιθυµία της να ενεργεί µόνη της και η αίσθηση ανεξαρτησίας που τη χαρακτηρίζει µπορεί να είναι τόσο ισχυρές που είναι πιθανό, χωρίς λόγο, να αποφεύγει την αλληλεπίδραση µε άλλους ενώ στην πραγµατικότητα δεν έχει την πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Αισθάνεται να την έλκουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που είναι ευέλικτοι στον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν και που είναι σε θέση να αλλάζουν για να προσαρµόζονται στην εκάστοτε κατάσταση. Νιώθει γενικά αρκετά άνετα να προσεγγίζει και να συνοµιλεί µε τους ανθρώπους στις περισσότερες κοινωνικές συγκεντρώσεις και συναναστροφές. Είναι συνήθως αρκετά διαχυτική και ενεργητική στις κοινωνικές της επαφές. Είναι άτοµο που προσπαθεί συνήθως να ισορροπήσει την επιθυµία του να κυριαρχεί κάπως στις σχέσεις του, µε µια λογική επίδειξη ταπεινοφροσύνης και σεµνότητας όταν είναι σηµαντικό να ενεργήσει έτσι. Είναι άτοµο που έχει την τάση κανονικά να δηλώνει τις επιθυµίες και απόψεις του ξεκάθαρα και αρκετά έντονα. Της αρέσει να έχει τα πράγµατα µε το δικό της τρόπο, τις περισσότερες φορές, και προτιµά την ελευθερία από την επιρροή των άλλων. Ακόµα κι έτσι, εµφανίζεται να θέλει να είναι εύθυµη και ενεργή στις συναλλαγές της µε τους περισσότερους ανθρώπους. Επίσης συνήθως κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί για να είναι όσο το δυνατόν πιο ζωηρή στις περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις. Είναι πιθανό να είναι πολύ προσεκτική όταν σχετίζεται µε κάποιους ανθρώπους. 6

7 Τείνει να αµφισβητεί, µερικές φορές, αυτό που λένε ή κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Έχει, εποµένως, την τάση να δείχνει µεγαλύτερο ενδιαφέρον γι αυτό που θεωρεί η ίδια σηµαντικό απ' ό,τι γι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι. Κατά συνέπεια, µπορεί να κρατάει µια κάπως προσεκτική και καχύποπτη στάση απέναντι σ αυτό που θεωρεί ως παρέµβαση από άλλους στα σχέδιά της. Μπορεί, κάποιες φορές, να µοιράζεται µε άλλους µόνο εκείνες τις ιδέες και σκέψεις που θα τη βοηθήσουν να βρει τον τρόπο της να σχετιστεί και να συνδιαλλαχθεί µαζί τους. 7

8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο προσωπικός τρόπος µε τον οποίο το συγκεκριµένο άτοµο ανταποκρίνεται σε ηγετικούς ή κατώτερους ρόλους στο πλαίσιο των εργασιακών οργανωτικών δοµών και τις προτιµήσεις του ως προς το εργασιακό και οργανωτικό περιβάλλον: Ποια µορφή ηγεσίας ζητά όταν εργάζεται µε άλλους; Πώς αντιδρούν οι άλλοι απέναντί της; Σε ποιο τύπο οργάνωσης και εργασιακού περιβάλλοντος αισθάνεται πιο άνετη και παραγωγική; Είναι άτοµο που ίσως προτιµάει να αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο και είναι δυνατό να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο µε µια οµάδα φίλων ή συνεργατών. Εντούτοις, µερικά µέλη της οµάδας της ενδεχοµένως να µην τη θεωρούν ως ηγέτη και µπορεί να έχουν κάποια δυσκολία να αποδεχτούν πλήρως τους τρόπους που χρησιµοποιεί για να ασκεί έλεγχο πάνω τους και να τους κατευθύνει. Αν επρόκειτο να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο, είναι πιθανό ότι θα προσπαθούσε να διατηρήσει τον έλεγχο αυτού που γίνεται. Της αρέσει να καταπιάνεται άµεσα µε τις περισσότερες προβληµατικές καταστάσεις προκειµένου να χτίσει µια οργάνωση που να στηρίζεται σε µια ισχυρή ηγεσία και σε συνεργάσιµους υφισταµένους. Κάποιες φορές µπορεί να εργαστεί µάλλον µε τρόπο παθιασµένο για να αποκαλύψει τις ανεπάρκειες των άλλων. Τείνει να σέβεται την απόκτηση και τη διατήρηση δύναµης και εξουσίας, κυρίως επειδή έχει την πεποίθηση ότι η δύναµη οδηγεί στην επιτυχία. Προσπαθεί γενικά να βρίσκει αρκετά περιθώρια ελευθερίας ώστε να επιφέρει αλλαγές που θεωρεί σηµαντικές και απαραίτητες. Για το λόγο αυτό, διοχετεύει συνήθως τις ενέργειές της στην προσπάθεια να υπερνικηθούν τα συναισθήµατα ή οι ιδέες που αντιτίθενται στην παραπάνω επιθυµία της. Της αρέσει επίσης να εκφράζει ανοιχτά θετικές όσο και αρνητικές απόψεις για θέµατα που την ενδιαφέρουν. Είναι άτοµο που χαρακτηριστικά αποδίδει αρκετά µεγάλη σηµασία και αξία στο να έχει τον αναγκαίο βαθµό εξουσίας που θα του επιτρέπει να κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να κάνει. Τείνει να πιστεύει ότι η δύναµή της είναι η ικανότητά της να κάνει τα πράγµατα µέσω της ατοµικής της προσπάθειας, παρά µέσω των κοινών προσπαθειών που προκύπτουν από τη συνεργασία µε άλλους. Τείνει να αισθάνεται πιο οικεία όταν εργάζεται σε χαλαρά και ευέλικτα εργασιακά περιβάλλοντα που από τη φύση τους δεν είναι βαρετά και δεν χαρακτηρίζονται από ρουτίνα. Εάν κάποια δοµή είναι απαραίτητη, της αρέσει να τη σχεδιάζει η ίδια παρά να της την επιβάλλει κάποιος άλλος. Σπάνια δίνει µεγάλη αξία στην προσκόλληση σε αυστηρούς κανόνες για το πώς να κάνει τα πράγµατα που είναι σηµαντικά γι αυτό που ελπίζει να πετύχει. Κάνει συνήθως αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει όταν έχει να αντιµετωπίσει πράγµατα που τα θεωρεί ως περιττά εµπόδια ή περιορισµούς. 8

9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα συνιστούν ένα σηµαντικό µέρος των προσωπικών χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου ατόµου και του γενικού προσανατολισµού της προσωπικότητάς του. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρέχει πληροφορίες οι οποίες είτε θα υποστηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες επιλογές σταδιοδροµίας της είτε θα τη βοηθήσουν να διερευνήσει, να εξετάσει και να κάνει σχεδιασµό για άλλη επαγγελµατική κατεύθυνση ή πορεία σταδιοδροµίας. Τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή, ωστόσο, δε θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως συνιστώµενες επαγγελµατικές επιλογές ή επιλογές σταδιοδροµίας. Μερικά µπορεί να µην την συγκινούν. Άλλα µπορεί να µη σχετίζονται πολύ µε την εκπαίδευσή της, την εµπειρία ή τα δηλωµένα ενδιαφέροντά της. εδοµένου ότι αυτά τα πρότυπα ενδιαφερόντων προκύπτουν από ένα σύνολο αποτελεσµάτων ερωτηµατολογίου και από συγκεκριµένη έρευνα πρόβλεψης, µια προσεκτική ανάλυση µπορεί να φέρει στο νου άλλες εναλλακτικές λύσεις που µπορεί να οδηγήσουν σε ακόµα πιο ελκυστικό και σηµαντικό προγραµµατισµό ζωής. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Τα προσωπικά πρότυπα ζωής του συγκεκριµένου ατόµου δείχνουν ότι µοιάζει µε τα άτοµα που τείνουν να απολαµβάνουν επαγγελµατικά ενδιαφέροντα που προϋποθέτουν ότι υπάρχουν: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΙΨΟΚΙΝ ΥΝΟΣ Εντούτοις, τα προσωπικά πρότυπα ζωής του δείχνουν επίσης ότι έχει κάποια οµοιότητα µε άτοµα που τείνουν να απολαµβάνουν επαγγελµατικά ενδιαφέροντα που συνεπάγονται: 9

10 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ: Ασκεί επιρροή: Πειστική, κατευθύνει ή πείθει άλλους να πετύχουν οργανωτικούς στόχους ή/και οικονοµικό κέρδος - δραστηριότητα χαρακτηριστική των ατόµων που βρίσκουν ικανοποίηση να εργάζονται στις πωλήσεις, στο µάρκετινγκ και στις διοικητικές πτυχές της επιχείρησης, ή στα επαγγέλµατα της συµβουλευτικής, του νόµου και της πολιτικής. Τέτοιοι άνθρωποι απολαµβάνουν συνήθως την ευκαιρία να ασκούν έλεγχο σε θέµατα σηµαντικά γι αυτούς, τους αρέσει να έχουν κάποιο βαθµό επιρροής στους ανθρώπους, και να εργάζονται σε καταστάσεις όπου µπορούν να παίρνουν αποφάσεις και να πείθουν άλλους για τις απόψεις τους, στην προσπάθειά τους να κάνουν τα πράγµατα να πετύχουν. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: Παραγωγικός: Ολοκληρώνει καθήκοντα που απαιτούν µεθοδικότητα και συστηµατικότητα µέσω της χρήσης µηχανών, υλικών, αντικειµένων ή εργαλείων -δραστηριότητα χαρακτηριστική των ανθρώπων που εργάζονται στον κατασκευαστικό τοµέα και στα τεχνικά επαγγέλµατα. Προτιµούν συνήθως καταστάσεις όπου µπορούν να εργάζονται µε τα χέρια τους και να βλέπουν τα ορατά αποτελέσµατα των προσπαθειών τους. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ηµιουργική: Φέρνει τη δηµιουργική αυτοέκφραση σε διάφορες µορφές της τέχνης, στη λογοτεχνία ή σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες -δραστηριότητα χαρακτηριστική των ατόµων που βρίσκουν ικανοποίηση εργαζόµενοι σε καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά, θεατρικά, µουσικά επαγγέλµατα και επαγγέλµατα καλών και εφαρµοσµένων τεχνών. Εκτιµούν συνήθως τις δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να εκφράζουν τις ικανότητες, τις ιδέες και τα ταλέντα τους, ειδικά εκείνες που φέρουν τη σφραγίδα των προσπαθειών τους. 10

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το τελευταίο µέρος αυτής της έκθεσης αφιερώνεται σε µια περίληψη των γενικών προτύπων συµπεριφοράς του συγκεκριµένου ατόµου: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των βασικών προτύπων ζωής του ατόµου αυτού; Σε ποια από τα συµπεριφοριστικά του πρότυπα θα µπορούσε να δώσει µεγαλύτερη προσοχή στις προσπάθειές του να επιτύχει καλύτερη διαπροσωπική και επαγγελµατική αποτελεσµατικότητα; Ο τρόπος ζωής του συγκεκριµένου ατόµου είναι χαρακτηριστικός των ανθρώπων που εκτιµούν την ανεξαρτησία και την αυτοκαθοδήγηση. Προτιµά γενικά να έχει τον έλεγχο των προσωπικών και εργασιακών καταστάσεων µαζί µε µια τάση να είναι ενεργά και έντονα αυτοπροσδιοριζόµενη στη σκέψη και τις ενέργειές της. Της αρέσει να είναι υπεύθυνη για ανθρώπους και έργα. Υπερηφανεύεται γενικά για την αποφασιστικότητα και τη δυνατότητά της να καταπιάνεται µε τα προβλήµατα κατά τρόπο άµεσο. Προτιµά συνήθως να διατηρεί τον έλεγχο και την εξουσία σε µια οργάνωση. Επίσης, τείνει να πιστεύει ότι µια καλά λειτουργούσα επιχείρηση εξαρτάται από έναν συνδυασµό ισχυρής ηγεσίας και αρκετά συνεργατικών υφισταµένων. Είναι αρκετά ανεξάρτητη και µπορεί να είναι κάπως ενοχλητική σε µερικούς από τους ανωτέρους της, ιδιαίτερα σ εκείνους που βλέπει ως περιοριστικούς. Σπάνια αισθάνεται άνετα όντας οπαδός ή έχοντας ένα ρόλο υφισταµένου. Θα λειτουργούσε πιθανότατα µε µεγαλύτερη προσωπική αποτελεσµατικότητα, τόσο στη δουλειά της όσο και σε άλλες προσωπικές-επαγγελµατικές καταστάσεις, αν προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει και να εργαστεί συνειδητά ώστε να προφυλαχτεί ενάντια στην επίδραση που ασκεί: η τάση της να αγνοεί µερικές φορές την ανάγκη να σκέφτεται αρκετά για τον εαυτό της ή να διαθέτει αρκετό χρόνο προκειµένου να σκεφτεί ήρεµα και βαθιά για πράγµατα που είναι σηµαντικά για την ίδια η τάση να απολαµβάνει να ρισκάρει και να εµπλέκεται σε τολµηρές δραστηριότητες, ειδικά όταν µπορεί να υιοθετηθεί µια πιο προσεκτική προσέγγιση σ αυτό που γίνεται η υπερβολική εµπιστοσύνη της να δοκιµάζει νέες προσεγγίσεις σε µερικά προβλήµατα και καταστάσεις, σε βαθµό που τα οφέλη από το να διερευνήσει πρώτα τι µπορεί να έχουν οι άλλοι να συµβάλουν στις αναζητούµενες λύσεις µπορεί να αγνοηθούν και επιπλέον, 11

12 η τάση της να καταβάλλει περισσότερη προσπάθεια προκειµένου να αποφύγει να προσαρµοστεί στις πολιτικές και στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από άλλους αντί να προσπαθεί να τους ακολουθήσει παραγωγικά ή να εργαστεί στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών και κανόνων Συµπερασµατικά, είναι άτοµο συνήθως χαρούµενο και πρόθυµο να είναι απλά ο εαυτός του στις περισσότερες καταστάσεις. 12

13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Προσοχή: Τα επαγγέλµατα που ακολουθούν ανταποκρίνονται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου. εν έχουν ληφθεί υπ όψιν οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα σου. Οι κατηγορίες έχουν ταξινοµηθεί ανάλογα µε το πόσο κοντά βρίσκονται στα δικά σου προσωπικά χαρακτηριστικά. Το ουσιαστικότερο στοιχείο στη δραστηριότητα κάθε οµάδας περιγράφεται παρακάτω: ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 13

14 Κατηγορία πρώτη: ιοικητικά Επαγγέλµατα - Marketing Αυτό σηµαίνει ότι έχεις την προσωπικότητα που χρειάζεται για να πείθεις και να καθοδηγείς τους άλλους στην εκπλήρωση των στόχων ενός συγκεκριµένου εργασιακού χώρου ή την επίτευξη οικονοµικού κέρδους. Tέτοιες δραστηριότητες προσφέρονται σε τοµείς όπως: πωλήσεις, οικονοµικά, marketing, management, συµβουλευτική επιχειρήσεων, νοµικά επαγγέλµατα. Tα άτοµα που απασχολούνται σ' αυτούς τους τοµείς συνήθως απολαµβάνουν το γεγονός ότι έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν έλεγχο και επιρροή πάνω στους άλλους και τους αρέσει να εργάζονται σε χώρους στους οποίους χρειάζεται να παίρνουν αποφάσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση διαφόρων καταστάσεων και την επίτευξη στόχων. Χαρακτηριστικά επαγγέλµατα αυτής της κατηγορίας είναι: ιοικητικό & Oικονοµικό στέλεχος επιχειρήσεων, Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Σύµβουλος Επενδύσεων, Ειδικός Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ (Marketing manager), Υπεύθυνη Ανθρώπινου υναµικού, Υπεύθυνη ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ειδικός εµπορίας & διαφήµισηςδιαφηµίστρια (media planner, media programmer, κυρίως: δηµιουργικός τοµέας), Ειδικός Σχεδιασµού Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Προσωπικού. Κατηγορία δεύτερη: Επαγγέλµατα Κατασκευών & οµικών Έργων Μηχανολογικά Επαγγέλµατα Αυτό σηµαίνει ότι έχεις την προσωπικότητα που χρειάζεται για να εκτελείς εργασίες που βασίζονται στη χρήση µηχανών, υλικών, αντικειµένων ή εργαλείων. Tέτοιες δραστηριότητες προσφέρονται σε τοµείς όπως: η αρχιτεκτονική, οι κατασκευές και τα δοµικά έργα και η ηλεκτρολογία. Tα άτοµα που απασχολούνται σ' αυτούς τους τοµείς επιθυµούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν σωµατική δύναµη και µηχανική δεξιότητα και προτιµούν να ασχολούνται περισσότερο µε πρακτικές παρά µε θεωρητικές εργασίες στη δουλειά τους. Χαρακτηριστικά επαγγέλµατα αυτής της κατηγορίας είναι: Aρχιτέκτων Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Hλεκτρολόγος Μηχανικός, Αγρονόµος Tοπογράφος Μηχανικός, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σχεδιάστρια οµικών & Πολιτικών Έργων Υποδοµής, Mηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός Βιοµηχανίας. 14

15 Κατηγορία τρίτη: Επαγγέλµατα Καλών και Εφαρµοσµένων Τεχνών Αυτό σηµαίνει ότι έχεις την προσωπικότητα που χρειάζεται για να εκφράζεσαι µέσα από την λογοτεχνική και εικαστική δηµιουργία. Tέτοιες δραστηριότητες προσφέρονται σε τοµείς όπως: διαφήµιση, γραφικές τέχνες, καλές και εφαρµοσµένες τέχνες, λογοτεχνία. Tα άτοµα που απασχολούνται σε αυτούς τους τοµείς επιθυµούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που τους δίνουν την ευκαιρία δηµιουργίας και έκφρασης των ιδεών και συναισθηµάτων τους και φέρουν τη προσωπική τους σφραγίδα. Χαρακτηριστικά επαγγέλµατα αυτής της κατηγορίας είναι: Αρχιτέκτονας, Αρχιτέκτονας Εσωτερικών Χώρων, Αρχιτέκτονας Τοπίου, Σχεδιάστρια οµικών Έργων, ιακοσµήτρια, Γραφίστρια, ιαφηµίστρια, Φωτογράφος, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων, Σχεδιάστρια εντύπου, Επιµελήτρια Εκδόσεων, Σκηνογράφος, Σκηνοθέτης. 15

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 15/10/2013 www.ev-career.com Evalion People Psychometric Solutions Περιεχόμενα Προσωπικότητα Αξίες Ικανότητες Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παπαδόπουλος Κων/νος 17/1/2015 www.ev-career.com Evalion People Psychometric Solutions Περιεχόμενα Προσωπικότητα Αξίες Ικανότητες Επαγγελματικά ενδιαφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο

2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 2 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 3 4 Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο Αναφορά Προσωπικού Προσανατολισμού Του/ της κ./κας. Προσωπική Αναφορά Όνομα Επώνυμο 5 Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιο επάγγελμα μου αρέσει; Τι επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Μάιος 2010 Σηµείωµα της οµάδας Αγωγής Σταδιοδροµίας Ο οδηγός αυτός δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Σταδιοδροµίας, µε θέµα «Συµµετέχω ενεργά στο σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

OPQ Προφίλ OPQ. Έκθεση γενικών δεξιοτήτων. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Προφίλ OPQ. Έκθεση γενικών δεξιοτήτων. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013. www.ceb.shl.com OPQ Προφίλ OPQ Έκθεση γενικών δεξιοτήτων Όνομα Κος Sample Candidate Ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013 www.ceb.shl.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έκθεση αυτή προορίζεται για χρήση από διευθυντές και υπεύθυνους Ανθρωπίνων Πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πρακτικές Πληροφορίες και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε άριστοι Μέντορες.

Σελ. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πρακτικές Πληροφορίες και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε άριστοι Μέντορες. Σελ. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρακτικές Πληροφορίες και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε άριστοι Μέντορες. 1 Σελ. 2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΣΕ (MESSE) Το MESSE (Μηχανισμός Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Επαγγελματική Αγωγή. Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Επαγγελματική Αγωγή. Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επαγγελματική Αγωγή Σχεδιάζω τις Επιλογές μου Γ~ Γυμνασίου Γνωρίζω Επιλέγω Αποφασίζω Σκέφτομαι Συμμετέχω Αξιολογώ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στο: Καψάλης, Α. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα