πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ"

Transcript

1 πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

2 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας λειτουργεί από το 1994 µε έδρα την Κοζάνη και έχει παραρτήµατα στη Φλώρινα και στην Καστοριά. Οι βασικοί σκοποί του Γραφείου ιασύνδεσης είναι: να διευκολύνει την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων ΤΕΙ να τους ενηµερώνει για µεταπτυχιακά προγράµµατα και σεµινάρια εξειδικευµένα να παρέχει υπηρεσίες συµβουλευτικής να βοηθά τις επιχειρήσεις στην επιλογή του κατάλληλου επιστηµονικού προσωπικού να διατηρεί µια µόνιµη επικοινωνία του ΤΕΙ µε τους παραγωγικούς και επαγγελµατικούς φορείς Από το 2004 το Γ του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας έχει αναλάβει και το πρόγραµµα της «Επιχειρηµατικότητας» ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το πρόγραµµα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας άρχισε να υλοποιείται από τον Απρίλη του 2004 στις 3 πόλεις (Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά) που φιλοξενούν Σχολές και Τµήµατα του ΤΕΙ. Την ευθύνη του προγράµµατος έχει επιφορτιστεί το Γραφείο Επιχειρηµατικότητας το οποίο είναι στελεχωµένο µε έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό. Οµάδα στόχος είναι οι φοιτητές απόφοιτοι του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τη δυνατότητα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ως αυτοαπασχολούµενοι. Με βάση τα τελευταία στοιχειά της Eurostat η νεανική ανεργία στην Ελλάδα αγγίζει το 24%. Οι νέοι επωµίζονται άνισα το βάρος της ανεργίας εµφανίζοντας µεγάλο ποσοστό στις ακριτικές Περιφέρειες όπως η υτική Μακεδονία (46,9% για τις ανεργία για τις ηλικίες ετών). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδίδει µεγάλη σηµασία σήµερα στην ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων εµπορικών και βιοτεχνικών που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

3 Η αυτοαπασχόληση συνεπώς των αποφοίτων του ΤΕΙ και η ίδρυση µικρών και ευέλικτων επιχειρήσεων µε παράλληλη συµβουλευτική υποστήριξη, είναι µια εναλλακτική διέξοδος στην ανεργία. Το Γραφείο Επιχειρηµατικότητας του ΤΕΙ θα επιδιώξει την ανάδειξη νέων επιχειρηµατιών που θα συνδυάζουν την επιστηµονική κατάρτιση και την επιχειρηµατική παιδεία, συµβάλλοντας στην ίδρυση σύγχρονων επιχειρήσεων µε αυξηµένες πιθανότητες βιωσιµότητας και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εργαστήρια επιχειρηµατικότητας και συµβουλευτικής Το Γ θα ενθαρρύνει τη συµµετοχή σπουδαστών αποφοίτων στα Εργαστήρια που οργανώνουν τα ΚΕΤΑ µε στόχο να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των επιχειρήσεων και να υποστηριχτούν στην αναζήτηση καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών. Ενέργειες ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης και προβολή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για θέµατα επιχειρηµατικότητας. Μόνιµη συνεργασία µε τις Σχολές του ΤΕΙ που έχουν αποφασίσει να εισάγουν το µάθηµα «Αγορά εργασίας και επιχειρηµατικότητας» και να καθιερώσουν τις µελέτες περιπτώσεων (case studies) για εικονικές ή πραγµατικές επιχειρήσεις της περιοχής. Παροχή γνώσεων και κινήτρων για ανάπτυξη επιχειρηµατικών µονάδων και ενηµέρωση για δυνατότητες πρόσβασης σε χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις. ιερεύνηση των αναγκών ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας των πτυχιούχων του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας και καταγραφή των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας που ασχολούνται µε την επιχειρηµατικότητα και ηλεκτρονική δικτύωση µαζί τους. Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών-αποφοίτων ώστε να αναπτύξουν καινοτόµες και βιώσιµες επιχειρηµατικές ιδέες. Υπόδειξη δοµών και φορέων στους οποίους µπορούν να απευθυνθούν οι απόφοιτοι για να εξασφαλίσουν στήριξη στα πρώτα στάδια της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.

4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Συγκεκριµένα: 1. Μελέτη περιπτώσεων (Case studies) Είναι µικρές µελέτες πραγµατικών περιπτώσεων επιχειρήσεων σε φοιτητές για καλλιέργεια της επιχειρηµατικότητας. Για την ανάπτυξη των case studies προβλέπεται η συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ µε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία είναι δυνατόν να συµµετέχουν στην διαδικασία. Οι περιπτώσεις θα επιλέγονται ώστε να καλύπτουν διάφορους τοµείς δραστηριότητας, να ανταποκρίνονται στις ειδικότητες των φοιτητών, στις δραστηριότητες του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς. 2. Οι εικονικές επιχειρήσεις θεωρούνται αποτελεσµατική µέθοδος εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και αυτοαξιολόγησης για τους φοιτητές. Πρόκειται για µια υποθετική αλλά ρεαλιστική εξοµοίωση λειτουργίας επιχείρησης που αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων. Ο φοιτητής επιλέγει µεταξύ διαφόρων λύσεων και το «σύστηµα προσοµοίωσης» αντιδρά αναλόγως. 3. Το Mentoring ηλαδή η αξιοποίηση και η συνεργασία παλιών επιτυχηµένων επιχειρηµατιών για την καθοδήγηση και µετάγγιση εµπειρίας στους νέους που θα αναλάβουν επιχειρηµατικές δράσεις. 4. Νέες τεχνολογίες Η εστίαση σε µοντέρνους κλάδους επιχειρήσεων που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, αγροτουρισµού, ηλεκτρονικό εµπόριο, κλπ. Θα ενθαρρυνθεί σ όλες τις φάσεις του προγράµµατος η χρήση δικτύων και βάσεων δεδοµένων σε συνεργασία µε ιεθνείς, Εθνικούς και Τοπικούς φορείς επιχειρηµατικότητας (Ενιαίο Κέντρο Επαφής µε τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας, Οριζόντια ράση, ΑΝΚΟ, κλπ.), καθώς και η παραγωγή νέου ηλεκτρονικού υλικού, όπως τοπικό cluster νέων επιχειρηµατιών, κλπ. 5. Συµβουλευτική υποστήριξη Επιδίωξη της είναι η ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηµατικότητας µε στόχο την ίδρυση και λειτουργία νέων µικρών βιώσιµων εµπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα για τις ειδικότητες που οι γυναίκες φοιτήτριες είναι πλειοψηφία (Λογιστική, Βιοµηχανικός Σχεδιασµός, κλπ.). 6. Συνεργασίες δικτύωση Συνεργασία µε επιχειρηµατικούς φορείς εθνικής και διεθνούς εµβέλειας που είναι αρµόδιοι για την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ΚΕΤΑ / ΟΑΕ / ΕΒΕ / ΕΚΠ / ΕΕΤΕΜ / ΓΓΝΓ κα, Ηλεκτρονική ικτύωση µε ορισµένους από τους συνεργαζόµενους φορείς, όπως το Παρατηρητήριο και τις

5 θυρίδες Επιχειρηµατικότητας, την Οριζόντια ράση των Γ.. και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Επιχειρηµατικότητας. Για το Γραφείο Επιχειρηµατικότητας Επιστηµονικός Υπεύθυνος Τσικριτζής Λάζαρος Συντονιστής προγράµµατος Καλκετινίδου Αθηνά Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) κατά 75% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ /5 εσωτ.: 627 FAX kozani.teikoz.gr

ΑΣΤΑ-iNews. «οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας» Άρθρο του ηµητρίου Κωνσταντινίδη Καθηγητή Σ.Τ.Εφ. Ο κ. ηµήτρης Κωνσταντινίδης Επιστηµονικός.

ΑΣΤΑ-iNews. «οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας» Άρθρο του ηµητρίου Κωνσταντινίδη Καθηγητή Σ.Τ.Εφ. Ο κ. ηµήτρης Κωνσταντινίδης Επιστηµονικός. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 Σ Ε Π Τ Ε Μ Ν Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΑΣΤΑ-iNews «οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας» Άρθρο του ηµητρίου Κωνσταντινίδη Καθηγητή Σ.Τ.Εφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής ράσης και Καινοτοµικών Εφαρµογών Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Ι.1 Γενικά...3 Ι.2 Μεθοδολογία προσέγγισης...3 Ι.3 Οµάδα έργου...4 Ι.4 Το περιβάλλον της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα σήµερα και ο ρόλος των οµών Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας...5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο: Women in Business support growth and competitiveness 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το Newsletter

Σε αυτό το Newsletter Περιοδική έκδοση ενημερωτικού δελτίου - Σεπτέμβριος 2014 (Τεύχος 1 ο ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Κιθαιρώνεια Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ OPEN DAYS ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ OPEN DAYS ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ OPEN DAYS ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Το Γραφείο ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία µε τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας διεξάγει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2009-2010 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ)

Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ) Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ) Η Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ) είναι μια νεοσύστατη, καινοτόμα δομή,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Των: Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, Κωνσταντίνου Παναγιώτη Κωστόπουλου* Περίληψη Το παρόν άρθρο αποτελεί μια πρόταση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείο Κρήτης

Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείο Κρήτης Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείο Κρήτης Δ.Α.ΣΤΑ. - Χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων - Εργαλεία αναζήτησης Κλειώ Λακιωτάκη Δ.Α.ΣΤΑ Δ.Α.ΣΤΑ. = Δομή Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα