ΙΣΤΟΡΙΑ THΣ ΠEPIOXHΣ ΔOΞATOY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΑ THΣ ΠEPIOXHΣ ΔOΞATOY"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΑ THΣ ΠEPIOXHΣ ΔOΞATOY

2 «Το Δοξάτον, κείμενον επί της δεξιάς όχθης του χειμάρρου Κουρού Δερέ (Ξηροποτάμου) κατοικείται υπό Μωαμεθανών και Ελλήνων, οίτινες φιλόμουσοι και φιλάρχαιοι όντες, διατηρούσι καλά ελληνικά εκπαιδευτήρια και περί πολλού ποιούνται τα αρχαία λείψανα. Εν ταις Τουρκικαίς και Χριστιανικαίς οικίαις υπάρχουσι διεσπαρμέναι αρχαιότητες και διάφορα μνημεία επί των τειχών και του λιθόστρωτου της εκκλησίας, άτινα αποτελούσιν εν αγροτικόν, ούτως ειπείν μουσείον»

3 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

4 Oι επιγραφές δίνουν στοιχεία για: την οικονομία τη διοικητική οργάνωση της πόλης αλλά και τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές ιδέες της εποχής

5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔOΞATOY: Πληροφορούν για την παρουσία του ανθρώπου από τους Προϊστορικούς ήδη χρόνους πριν από χρόνια (Ντοξάτ-Τεπέ) Μαρτυρούν την παρουσία του Θρηκίου έθνους των Ηδωνών (Ηρόδοτος) Φανερώνουν την ιδιαίτερη ανάπτυξη της ως Μακεδονικής πόλης στην ευρύτερη περιοχή των Φιλίππων

6 Από αναφορές σε κώδικες και βιβλία διαπιστώνεται η παρουσία της κώμης στα Βυζαντινά (Δόκαλον) και Οθωμανικά χρόνια

7 ο Ελληνικός χαρακτήρας του πολιτισμού φαίνεται ακόμη από: τα ψηφίσματα: «φάνηκε καλό στους πολίτες» και τη λειτουργία του Δήμου τους ελληνικούς όρους: πλέθρον την ελληνική τέχνη: κιονόκρανα στον ναό του Αγίου Αθανασίου και αλλού τη θρησκεία: λατρεία Διονυσιακή με πομπές και δρώμενα τα πρότυπά της μυθολογίας: τους ημιθέους Ηρακλή και Αχιλλέα και τις αντιλήψεις εν γένει για τη ζωή και το θάνατο.

8 MEΛETHTEΣ KAI ΠEPIHΓHTEΣ ΓIA THN ΠEPIOXH ΔOΞATOY

9 ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΣΩΘΕΝΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ο HEUZEY ΕΙΚΑΖΕΙ ΟΤΙ: υπήρχε «Ρωμαϊκή» κώμη πιθανόν πόλισμα Θρακικό, Ηδωνικόν ή Μακεδονικόν, τα ερείπια της πιθανόν να βρίσκονται κάτω από το σημερινό χωριό ή γύρω στα χωράφια, οι κάτοικοι της περιοχής καλλιεργούν αμπέλια Υπήρξε πόλη εξαρτωμένη από τους Φιλίππους αλλά με χωριστή διοίκηση και αρχές αποικίας όπως: Αγορανόμου, ταμία και δικαστή

10 Tο «Ντοξάτ-Μπαγ- Ερέμ» είναι μια παραμυθένια πολιτεία του Καζά της Ντιράμα, που βρίσκεται στην ομώνυμη πεδιάδα τη γεμάτη αμπέλια. Έχει τρακόσια σπίτια, τζαμί, μεστζίτ, χαμάμ, χάνια και μαγαζιά. Το κλίμα της είναι πολύ καλό και τα οικοδομήματά της καλοφτιαγμένα.. Εκεί εδρεύει Ναΐπης και βακουφική υπηρεσία Ατυχώς δεν μπόρεσα να τη δω ο φουκαράς, γιατί έτσι όπως τριγυρίζαμε πάνω- κάτω πήραμε λάθος δρόμο, που μας έβγαλε στο χωριό Τσατάλτζα Εβλιά Τσελεμπή Tούρκος περιηγητής

11 Γύρω στα 1600 υπάρχει γραπτή αναφορά στο όνομα Δοξάτο από μοναχό της μονής Εικοσιφοί- νισσας. Οι ειδικοί στα τοπωνύμια διαφωνούν στην ονομασία του Δοξάτου, που παραπέμπει στη δόξα, αλλά επικρατέστερη εκδοχή φαίνεται να είναι αυτή του ευρύχωρου χώρου του πρώτου ορόφου στα Μακεδονικά σπίτια.

12 «Διέρχομαι βραδέως τα κλεινά των Φιλίππων ερείπια και διαβάς τον ιστορικόν ποταμόν Ζυγάκτην ή τον μικρόν Ιορδάνην και επί ώραν αμαξοδρομών εισέρχομαι εις το εύφημον πολύχνιον Δοξάτον. Την ονομασίαν Δοξάτον τινές μεν εις την δεδοξασμένην τοποθεσίαν, την προς τους Φιλίππους, συνορεύουσαν, αποδίδουσιν, έτεροι δ εις το πεδινόν και ομαλόν και αναπεπταμένον αυτής, εν είδει ευρύχωρου προς υποδοχήν αιθούσης, ην ο λαός ο δοξάτος και το δοξάτον προσονομάζουσιν». Γεώργιος Χατζηκυριακού( )

13 «ΤοΔοξάτονειςτονεισερχόμενον, το πρώτον φαίνεται ως πόλις. Το ευρύ και το ευθές της οδού και το ευπρεπές των οικιών τοιαύτην όψιν εμφαίνουσιν. Το Δοξάτον αποτελεί μίαν των σημαντικοτέρων ελληνικών Ορθοδόξων κοινοτήτων της επαρχίας Δράμας. Ένθεν μεν το ευφυές της τοποθεσίας, ως προς την προμήθειαν του καπνού εξ όλης της περιχώρου εις τους μεγάλους καπνοσυλλέκτας, προσεπόρισαν αυτώ οικονομικήν ισχύν και πρόοδον και ανέδειξαν το δεύτερον ιδίως οίκους ευπορούντας και εις την κοινότητα ευεξίαν προσδίδοντας» Γεώργιος Χατζηκυριακού( )

14 ΤΟ ΔOΞATO ΣTOYΣ EΘNIKOYΣ AΓΩNEΣ

15 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

16 Δοξατιανοί πρόκριτοι είναι ενταγμένοι στις μυστικές ομάδες και χρησιμοποιούν τα δώματα των όμορφων κατοικιών για τις κρυφές συναντήσεις και την περίθαλψη τραυματιών. Στις ένοπλες ομάδες της περιοχή, όπως αυτής του καπετάν Τζάρα προσχωρούν Δοξατιανοί αγωνιστές όπως ο Δημήτριος Κομήτης κ.ά.

17 Eνδεικτικά αναφέρονται: Ο Θωμάς Βογιατζής και τα παιδιά του Αθανάσιος, Μιχαήλ, Νικόλαος και Κλεάνθης. Με τον Κλεάνθη αναφέρονται ο Γεώργιος Αργυριάδης, ο Ωρολογάς και ο πρόεδρος της κοινότητας. Ακόμη αναφέρονται οι: Θασίτης Αγγελος, Αθανάσιος Βογιατζής, Θεόδωρος Τζήμου, Θεόδωρος Αργυριάδης, Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, Σπύρος Μπαζίνας, Λάμπρου Κώστας, Νίκος Κώνστας, Αριστοτέλης Γιαννάκης, Κερκωστάκης της Λεμονιάς και Βασίλης της Μαρούδας, Προδρόμου Νικόλαος, Τζήμος Δημοσθένης, Χατζηβασιλείου Διονύσιος και Αργυριάδης Χριστόδουλος.

18

19 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ Κατάληψη από τους Βουλγάρους το 1912 και απελευθέρωση το Β Βαλκανικό 1 η Ιουλίου 1913

20 30 Ιουνίου 1913: Λίγο πριν την πολυπόθητη ελευθερία το πρώτο ολοκαύτωμα Οι κάτοικοι έντρομοι συλλέξαντες ό, τι πολύτιμον είχον ήρχισαν να φεύγωσιν προς Καβάλαν και άλλοι δια της κοίτης του ξεροχείμαρρου προς τα όρη. Εκατοντάδες τινές εκλείσθησαν εντός των οικιών. Αίφνης ενεφανίσθη βουλγαρικό ιππικό και ήρχισε λυσσώδη καταδίωξη των φευγόντων. 400 Βούλγαροι στρατιώτες εισήρχοντο με «εφ όπλου λόγχη», ακολουθούμενοι υπό δύο αμαξών, φορτωμένων με πετρέλαιον. Το ιππικό εξ 120 ανδρών υπό των Μπίρνεφ και Συμεώνωφ κατεδίωκαν τους φεύγοντας, άνδρας, γυναίκες και παιδιά ρίπτοντες αυτούς καταγής διά σπαθισμών» Ιταλική εφημερίδα ΣΕΚΟΛΟ

21 «Ηναγκάσθην να φωνάξω επανειλημμένως δια να εμφανισθώσι γραίαι τινές εκ των ερειπίων» γράφει Ο Άγγλος πλοίαρχος Cardal στην εφημερίδα Daily Telegraph «Η πόλις τελείως κατεστραμμένη εφαίνετο έρημος. Αγέλη κυνών καταβροχθιζόντων ανθρωπίνας σάρκας, τα πτώματα διάτρητα υπό λογχών και έφερον τα ίχνη απίστευτων ακρωτηριασμών» Ο απολογισμός της καταστροφής είναι φοβερός. 650 νεκροί, 80 μαγαζιά και 240 σπίτια καταστρέφονται περιουσίες λεηλατούνται, κοσμήματα διαρπάζονται χρηματοκιβώτια διαρρηγνύονται

22 1917: Eίσοδος της Eλλάδας στον A Παγκόσμιο Πόλεμο ( )

23 H ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι Βούλγαροι τον Ιούνιο του 1917 οδήγησαν όλους τους άνδρες από 17 ως 51 χρόνων ως ομήρους στη Βουλγαρία. Εκεί σε στρατόπεδα εργασίας και σε κάτεργα οι περισσότεροι πέθαναν από τις κακουχίες. Aπό τους λίγους τυχερούς που επέστρεψαν ήταν ο Ιωάννης Χατζηδημητρίου

24 Μετά τις τραγικές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής θωρακίζεται πληθυσμιακά η ευρύτερη περιοχή με ελληνικό στοιχείο αφού δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό των εργατικών, δημοκρατικών και δημιουργικών προσφύγων του Πόντου, της Α. Θράκης και της Μ. Ασίας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

25

26

27

28 Οι Δοξατιανοί αγωνίζονται με αυταπάρνηση στα βουνά της βορείου Ηπείρου, αλλά και στη μάχη της Κρήτης. Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

29 Βουλγαρική κατοχή και πάλι στο Δοξάτο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για εκβουλγαρισμό της περιοχής με την διείσδυση στο χώρο της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της εκκλησίας.

30 Απαγορεύουν την ελληνική γλώσσα, τοποθετούν βουλγάρους νομάρχες, δημάρχους και κοινοτάρχες, απελαύνουν όσους θεωρούν επικίνδυνους, λεηλατούν και αρπάζουν περιουσίες, εικόνες ιερά σκεύη, αρχεία, χειρόγραφα, απαγορεύουν τα ελληνικά σχολεία, τυπογραφεία και δίνουν προνόμια σε όσους δήλωναν βουλγαρική εθνικότητα.

31 Το ελληνικό στοιχείο συμπιέζεται και οι βούλγαροι προχωρούν σε εποικισμό. Από τις πρώτες ημέρες κατοχής εκδηλώθηκε αντιστασιακό κίνημα. Λίγους μήνες αργότερα θα οδηγηθούμε στα γεγονότα της Δράμας με τις γνωστές συνέπειες από τα μέσα καταστολής που χρησιμοποίησαν οι Bούλγαροι και πάλι στο Δοξάτο

32 Για δεύτερη φορά οι Δοξατιανοί θα οδηγηθούν στην ομηρία.

33

34

Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Η ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Βασλή Δήμητρα Ιούλιος 2002 1 Γεωφυσικά στοιχεία της περιοχής Ο νομός Δράμας βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Μακεδονίας στα σύνορα με την Βουλγαρία. Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1. Περίληψη Στα τέλη του ογδόου αιώνα π.χ., οι Έλληνες ζούσαν σε ανεξάρτητες πόλεις-κράτη.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού (κατεδαφίστηκε το 1981).

Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη Ιατρού (κατεδαφίστηκε το 1981). Το βιβλίο τυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε στο τυπογραφείο ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. στις Σέρρες τον Μάρτιο του 2012 με έξοδα του συγγραφέα και δεν διατίθεται στο εμπόριο. Φωτ. Εξωφύλλου: Νεοκλασικό Χρήστου Χρηστίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Δράμας

Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Δράμας Πολιτιστική Διαδρομή στην πόλη της Δράμας Αγαπητοί επισκέπτες Καλωσήρθατε στην όμορφη Δράμα μας. Η επιλογή σας να επισκεφθείτε την περιοχή μας, μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ελπίζουμε η παραμονή

Διαβάστε περισσότερα

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ Η Γερµανία νικά, η Βουλγαρία καταλαµβάνει Στη διάρκεια του Μεσοπολέµου (1919-1939), η Βουλγαρία υπήρξε η κατεξοχήν αναθεωρητική δύναµη των συνθηκών που είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή: Σ..Ο. Τµήµα: MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή: Σ..Ο. Τµήµα: MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή: Σ..Ο. Τµήµα: MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΡΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Περιεχόµενα. 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ -1- -2- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου καθορίστηκε η μετάθεσή σας στη φρουρά Διδυμοτείχου. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και της οικογενείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεζζαλονίκη. ζηο σώπο και ηο σπόνο

Η Θεζζαλονίκη. ζηο σώπο και ηο σπόνο Η Θεζζαλονίκη ζηο σώπο και ηο σπόνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Η Θεσσαλονίκη στο χώρο και το χρόνο Περιεχόμενα Περίληψη Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ Χάρτες Β ΜΕΡΟΣ Η Γεωγραφική θέση της πόλης-πυρκαγιά-σημερινή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

100 Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (1913-2013)

100 Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (1913-2013) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 100 Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ (1913-2013) Ιστορικά κι άλλα γεγονότα - αντιπαράθεση απόψεων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στην ιστορία των Σερρών ίσως να υπάρχουν πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ Π. ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία Ξεχασµένη Ελληνική Πατρίδα... 1

Μία Ξεχασµένη Ελληνική Πατρίδα... 1 πƒø Ο πιο ευφυής άνθρωπος στην Ελλάδα ζωγραφίζει την Βόρεια Ήπειρο... Μία Ξεχασµένη Ελληνική Πατρίδα... 1 borioipirotis.blogspot.com e-mail: zioulis@live.com 2 Πρόλογος Η Βόρειος Ήπειρος, είναι ένα κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Το Αγιον Ορος της Πελοποννήσου

Το Αγιον Ορος της Πελοποννήσου ΠΑΡΝΩΝΑΣ Το Αγιον Ορος της Πελοποννήσου ISBN 978-960-285-136-4 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕ 13 ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ιδιοκτησία SABD A.E. Εκδότες Δημήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΒΙΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Εξόρμηση 2011 στα Πομακοχώρια Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ. ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Εξόρμηση 2011 στα Πομακοχώρια Ξάνθης ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κολλέγιο Ψυχικού ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Εξόρμηση 2011 στα Πομακοχώρια Ξάνθης ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Κολλέγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903-2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσ/νίκης 16 1 εκτ. ΤΕΥΧΟΣ 14ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΤΗΣ ΜΑΤΣΟΥ ΜΕΛΛΩ 148/03 ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IΣ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η

IΣ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μόλις 64 χιλιόμετρα απέχει από τα Γιάννενα και η διαφορά στο τοπίο δεν είναι τόσο έντονη ώστε να γίνει αντιληπτή. Έχει χάρες η Κόνιτσα που τις κρύβει επιμελώς. Σκαρφαλωμένη αμφιθεατρικά στο βουνό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 17-18 Σεπτ. 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νικολάου Ρουδομέτωφ Το Copyright ανήκει στο Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας. Οι συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ 1 φύση-µνηµεία-πρόσωπα

ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ 1 φύση-µνηµεία-πρόσωπα ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ 1 Οµιλία στο Συνέδριο «Η Νάξος διά µέσου των αιώνων», Κωµιακή 4.9.08 «Εις τα βασιλικά όρη της Νάξου υπάγεται και ο ήµος Κορωνίδος που έχει πρωτεύουσα την Κωµιακή. Το µέρος αυτό έχει µια εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΑΠΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ;

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΑΠΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ; Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΑΠΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ; ΠΑΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑ ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΜΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 9 η Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Φεβρουάριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σελίδα 1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ -1-2. ΕΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Θ. Μπάκας. ιδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και. Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Ιωάννης Θ. Μπάκας. ιδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και. Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Ιωάννης Θ. Μπάκας Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΛΕΝΟΙΚΟΥ 1850 1912 ιδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2003 Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών

Διαβάστε περισσότερα

φοιτητουπόλεις! Ένας μικρός τουριστικός οδηγός

φοιτητουπόλεις! Ένας μικρός τουριστικός οδηγός 137 φοιτητουπόλεις! Ένας μικρός τουριστικός οδηγός 138 2007-2008 Άγιος Νικόλαος Η τουριστική υποδομή είναι πολύ καλή μια και ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εσόδων της περιοχής. Συνεπώς, αν κινηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΛΑΪΛΙΑΣ ΤΟ ΔΑΣΩΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ

ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΛΑΪΛΙΑΣ ΤΟ ΔΑΣΩΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΛΑΪΛΙΑΣ ΤΟ ΔΑΣΩΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΒΑΒΑΛΕΚΑΣ 2007 ΛΑΪΛΙΑΣ Το δασωμένο βουνό.προσέγγιση γνωριμία. Σελίδα 1 από 176 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TΑ ΠΡΩΤΑ...... 3 Κ Ε Φ ΑΛ ΑΙ Ο 1 Ο... 6 Λιαϊλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά και της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κεφάλαιο 8 Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι () Μετά το 1910, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και να μεγαλώσουν τα σύνορά

Διαβάστε περισσότερα

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών

Διαβάστε περισσότερα