ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ DRIPPERS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ HYDROPONIC SYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ CONTROLLERS ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ELECTROVALVES ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ DRIPPERS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ HYDROPONIC SYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ CONTROLLERS ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ELECTROVALVES ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS"

Transcript

1 ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ DRIPPERS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ HYDROPONIC SYSTEMS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ CONTROLLERS ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ELECTROVALVES ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ GARDEN FITTINGS

2 Σταλάκτες / Drippers Εξαρτήματα Μάνικας Κοχλιωτά / Layflat Fittings ΚΕΡΚΙΝΗ (ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ) / KERKINI (REGULATED NAILED DRIPPER) /pack l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) Β 0,079 Τοποθετείται απευθείας σε σωλήνες Ρ.Ε mm και σε σωληνάκι 6mm Placed directly on P.E. pipes 12-25mm and at the end of PVC spaghetto Ø 6mm ΠΡΕΣΠΕΣ (ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) / PRESPES (ADJUSTABLE DRIPPER LARGE FLOW RATE) NEO / NEW /pack l/h MAYPO / ΒLACK C l/h ΚΟΚΚΙΝΟ / RED C l/h ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN C 0,110 Τοποθετείται απευθείας σε σωλήνες Ρ.Ε mm και σε σωληνάκι 6mm Placed directly on P.E. pipes 12-25mm and at the end of PVC spaghetto Ø6mm Κατάλληλος για αμπελώνες, οπωροκηπευτικά, λουλούδια, γλάστρες Ideal for vineyards, vegetables, flowerbeds and pots ΒΟΛΒΗ (ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ) / VOLVI (ELBOW NAILED DRIPPER) ΔΟΪΡΑΝΗ (ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ) / DOIRANI (AUTO REGULATED ELBOW DRIPPER) l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) l/h (MAYPO / ΒLACK) 100 0, l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) l/h (MΠΛΕ / BLUE) 100 Τοποθετείται απευθείας σε σωλήνες Ρ.Ε mm / Placed directly on P.E. pipes mm Κατάλληλος για δενδροκαλλιέργειες, αμπελοειδή και παρτέρια Ideal for tree cultivation, vineyards and flower beds l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) l/h (MAYPO / ΒLACK) 100 0, l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) l/h (MΠΛΕ / BLUE) 100 Τοποθετείται σε σωλήνες Ρ.Ε mm με σγρόπια Ø3 / Placed on P.E. pipes mm with punch Ø3 Τοποθετείται απευθείας σε σωλήνες Ρ.Ε mm / Placed directly on P.E. pipes 16-20mm Συνίσταται για αμπέλια, οπωροφόρα, κηποτεχνία / Ideal for vineyards, fruit trees, gardening ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΤΥΠΟΣ Α (ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ) / KORONIA (AUTO REGULATED DRIPPER - A TYPE) Kατάλληλο για επικλινή εδάφη Applicable for sloping fields Διατίθεται αναλυτικό προσπέκτους / Ask for our detailed brochure l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) l/h (MAYPO / ΒLACK) 100 0, l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) l/h (MΠΛΕ / BLUE) 100 Τοποθετείται σε σωλήνες Ρ.Ε mm με σγρόπια Ø6 / Placed on P.E. pipes 20-25mm with punch Ø6 Ενδείκνυται για καλλιέργειες οπωροφόρων, γραμμικές καλλιέργειες, αμπελοειδή και κηποτεχνία Ideal for tree cultivations, in line crops, vineyard and for gardening Πίεση λειτουργίαs: 2 bar / Work pressure: 2 bar 20

3 Σταλάκτες / Drippers ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΤΥΠΟΣ B (ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ) / KORONIA (AUTO REGULATED DRIPPER - B TYPE) l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) l/h (MAYPO / ΒLACK) l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) l/h (MΠΛΕ / BLUE) 100 0,175 Τοποθετείται σε σωλήνες Ρ.Ε mm με σγρόπια Ø6 / Placed on P.E. pipes 20-25mm with punch Ø6 Τοποθετείται απευθείας σε σωλήνες Ρ.Ε. Ø16, Ø20, Ø25 / Placed directly on P.E. pipes Ø16, Ø20, Ø25 Κατάλληλος για αμπέλια - παλμέτα / Ideal for slop grounds, vineyard - palmette plantation system /pack. ΤΑΠΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗ / DRIPPER PLUG MAYPO / ΒLACK ,070 ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ - ΤΥΠΟΣ A / UNDERGROUND DRIPPER - A TYPE l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) l/h (MAYPO / ΒLACK) l/h (MΠΛΕ / BLUE) 100 * Η τάπα και η μεμβράνη δεν επιτρέπουν την είσοδο των ριζιδίων και εντόμων * The plug and the inside sealing gasket prevent clogging of the dripper 0,285 ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ - ΤΥΠΟΣ B / UNDERGROUND DRIPPER - B TYPE l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) l/h (MAYPO / ΒLACK) l/h (MΠΛΕ / BLUE) 100 * Η τάπα και η μεμβράνη δεν επιτρέπουν την είσοδο των ριζιδίων και εντόμων * The plug and the inside sealing gasket prevent clogging of the dripper 0,385 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ / REGULATED DRIPPER WITH SPIKE FOR FLOWER POT /pack l/h Α 0,040 Μεγάλο εύρος στην παροχή νερού, ποτίζει από μια γλάστρα έως ένα δέντρο Ideal for trees, vegetables, pots and flower beds Διατίθεται αναλυτικό προσπέκτους / Ask for our detailed brochure 21

4 Σταλάκτες - Εξαρτήματα Υδροπονίας / Drippers - Hydroponic Fittings Εξαρτήματα Μάνικας Κοχλιωτά / Layflat Fittings ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ / DRIPPER WITH STAKE FOR FLOWER POT /pack l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) C l/h (MAYPO / ΒLACK) C l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) C l/h (MΠΛΕ / BLUE) C ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ / AUTOREGULATED DRIPPER WITH STAKE FOR FLOWER POT 0,480 Χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση φυτωρίων και για πότισμα φυτών σε γλάστρες Ideal for nurseries irrigation and for plants in flower pots Για σωληνάκι Ø 6mm - Accepts pvc hose Ø 6mm /pack l/h (ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN) A l/h (MAYPO / ΒLACK) A l/h (ΚΟΚΚΙΝΟ / RED) A l/h (MΠΛΕ / BLUE) A Για μεγαλύτερη ακρίβεια στην παροχή. Για επικλινή εδάφη. Για μπαλκόνια πολυκατοικιών / Excellent flow accuracy. Ideal for slopes. Suitable for nurseries and flower pots. Για σωληνάκι Ø 6mm - Accepts pvc hose Ø 6mm 0,660 ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ / 4 OUTLET MANIFOLD FOR HYDROPONICS /pack ,105 ΤΑΦ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ / 2 OUTLET MANIFOLD FOR HYDROPONICS /pack ,105 ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ / ELBOW MANIFOLD FOR HYDROPONICS /pack ,100 22

5 Εξαρτήματα Υδροπονίας / Hydroponic Fittings Συνδέεται με υποδοχή Ø 4mm Accepts adaptor Ø 4mm ΛΟΓΧΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ - ΤΥΠΟΣ Α / HYDROPONIC STAKE - A TYPE (with labyrinth) /pack. ΜΑΥΡΟ / BLACK Ø 5mm/ 4 lt/h/15 cm long ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN Ø 5mm/ 2 lt/h/15 cm long ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 1 bar / WORKING PRESSURE 1 bar ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ 5,3 mm x 3,2 mm ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ 1 bar: 1,7 lph / FLOWRATE AT 1 bar: 1,7 lph FOR SPACHETTO HOSE 5,3mm x 3,2 mm 0,100 ΛΟΓΧΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ - ΤΥΠΟΣ B / HYDROPONIC STAKE - B TYPE Συνδέεται με σωληνάκι Ø 6 Accepts spagh hose Ø 6 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ / WORKING PRESSURE 1 bar /pack ,100 Ολοκληρωμένο Σύστημα Υδροπονίας / HydroponicComplete System ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 4-OUTLET MANIFOLD ΤΑΦ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 2-OUTLET MANIFOLD ΛΟΓΧΗ ΤΥΠΟΥ Α - Φ5 / STAKE A TYPE - Φ5 ΛΟΓΧΗ ΤΥΠΟΥ B - Φ6 / STAKE B TYPE - Φ6 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ / AUTO REGULATED DRIPPER ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ AUTO REGULATED ELBOW DRIPPER 23

6 Είδη κήπου - Προγραμματιστές - Ηλεκτροβάνες / Garden fittings - Controllers - Electrovalves ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ / ELECTROVALVES ,8 m3 / h 3/4 10 atm , m3 / h 1 10 atm , m3 / h 1 1/2 10 atm , m3 / h 2 10 atm ,00 Εξαρτήματα Μάνικας Κοχλιωτά / Layflat Fittings ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALCON / TAP CONTROLLERS GALCON τύπος / type / EZ 3/4 χωρίς οθόνη / 3/4 no screen 87, D 3/4 με οθόνη / 3/4 with screen 115,00 στάσεις / positions DC-1S 1+ Ηλ/δα / 1 + El/valve (υδρονεφωτής / δευτ - fogger /sec) 230, AC6S 6 (υδρονεφωτής / δευτ - fogger /sec) 275,00 Εξαρτήματα Μάνικας Κοχλιωτά / Layflat Fittings ECOSYSTEM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ / TOP CONTROLLER ECOSYSTEM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ / FAUCET CONTROLLER 100,00 Εξαρτήματα Μάνικας Κοχλιωτά / Layflat Fittings ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ / RAINDRIP WATER TIMER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ / FAUCET CONTROLLER 65,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ HUNTER / OUTDOOR CONTROLLER HUNTER / specifications προγράμματα / τύπος / type στάσεις / station programms EC - 401i , EC - 601i , PRO C - 301i-E ,00 24

7 Εξαρτήματα Υδροπονίας / Hydroponic Fittings ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ HUNTER / INDOOR CONTROLLER HUNTER / specifications προγράμματα / τύπος / type στάσεις / station programms EC i - E , EC i - E , EC i - E ,00 JUNIOR MAX ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / INDOOR CONTROLLER JUNIOR MAX / specifications στάσεις / station , , , ,00 ΚWIK DIAL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡOY / OUTDOOR CONTROLLER KWIK DIAL / specifications στάσεις / station , , ,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΛΑΣΤΡΑΣ / TURN KEY FLOWER POT WATERING / specifications AΠΟ ΜΙΑ ΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΓΛΑΣΤΡΕΣ 50,00 Turn-key flower pot watering kit Suitable for one up to 30 pots Η περιέχει / The package contains: 30 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΓΛΑΣΤΡΑΣ 30 ADJUSTABLE BUBBLERS 15 ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16 15 M PIPE Ø16 30 ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ Ø6 30 M SPAGHETTO HOSE Ø6 2 ΤΑΥ Ø16Χ16Χ16 2 TEE MANIFOLDS Ø16Χ16Χ16 2 ΓΩΝΙΕΣ Ø16Χ16 2 ELBOW MANIFOLDS Ø16X16 2 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ Ø16 2 END RINGS Ø16 1 ΣΓΡΟΜΠΙΑ(ΤΡΥΠΗΤΗΡΙ) Ø3 1 PUNCHING TOOL Ø3 10 ΤΑΠΕΣ ΦΙΣ Ø4 10 BARBED PLUGS Ø4 2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ø16Χ16 2 CONNECTORS Ø16X16 1 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ LOCK Ø16Χ3/4 1 QUICK-LOCK FEMALE CONNECTOR Ø16X3/4 25

8 Είδη κήπου / Garden fittings SUPER POP - UP ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ / SUPER POP - UP FOR SMALL AND MEDIUM FLOWER BED SUPER POP UP ΜΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ / WITH DIVIDABLE NOZZLE AND ADJUSTABLE ARC ΓΩΝΙΑ ΤΟΞΟΥ ANGLE ΠΙΕΣΗ (bar) PRESSURE (bar) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ R3 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ R4 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ R4,5 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ R5 ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΤΙΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΤΙΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΤΙΝΑ ΠΑΡΟΧΗ j Συνδέεται στο δίκτυο με σπείρωμα 1/2 θηλυκό / Connect threaded by 1/2 female j Ρυθμιζόμενο τόξο από 25 O O / Αdjustable arc: from 25 O O j Διατίθεται αναλυτικό προσπέκτους / Αsk for our detailed brochure ΑΚΤΙΝΑ NOZZLE R3 NOZZLE R4 NOZZLE R4,5 NOZZLE R5 SUPPLY RADIAL SUPPLY RADIAL SUPPLY RADIAL SUPPLY RADIAL 45 ο 2,0 70 3,1 90 4, , ,3 1,5 70 3,0 80 4,0 80 4, ,0 2,5 80 3, , , ,6 90 ο 2, , , , ,3 1, , , , ,0 2, , , , ,6 180 ο 2, , , , ,3 1, , , , ,0 2, , , , ,6 270 ο 2, , , , ,3 1, , , , ,0 2, , , , ,6 360 ο 2, , , , ,3 1, , , , ,0 2, , , , ,6 26

9 Εξαρτήματα Υδροπονίας / Hydroponic Fittings POP UP τύπος / type R 3,0 m 50F R 4,0 m 50F R 4,5 m 50F R 5,0 m 50F 4,00 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΝΟΖΖLΕ τύπος / type R 3,0 m R 4,0 m R 4,5 m R 5,0 m 10 2,00 ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ HUNTER / HUNTER GEARED SPRINKLERS / specifications τύπος/type πίεση/pressure R Q(m3/h) PGJ - 04-A 2,1-3,4 bar 4,6-11,3 0,15-1,2 3 25, SRM 2,1-3,4 bar 4,3-9,1 0,10-0, , PGP-ADJ 2,1-4,8 bar 6,7-15,9 0,11-3, ,00 *Eκτοξευτήρας πλαστικός / Plastic sprinkler **Eκτοξευτήρας ανοξείδωτος / Stainless sprinkler / specifications ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΡ Rotator / Nozzles MP Rotator συσκ. 2 pack Ακροφύσια ΜΡ 1000 Rotator 360 / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 1000 Rotator / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 2000 Rotator 360 / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 2000 Rotator / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 2000 Rotator / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 3000 Rotator 360 / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 3000 Rotator / Rotary nozzles MP , Ακροφύσια ΜΡ 3000 Rotator / Rotary nozzles MP , Λωρίδαs διπλήs / Strip MP Rotator CSS 10 13, Λωρίδαs αριστερό / Strip MP Rotator LCS 10 13, Λωρίδαs δεξί / Strip MP Rotator RCS 10 13, Κλειδί ρύθμ. ΜΡ Rotator / MP Adjustable TOOL 1 1, Κομπλέ POP - UP με MP ROTATOR / with MP ROTAROR NOZZLE 50 17,00 27

10 Είδη κήπου / Garden fittings ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 6 / CIRCLE VALVE BOX 6 / ,400 ΦΡΕΑΤΙΟ Εξαρτήματα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 10 / Μάνικας CIRCLE VALVE Κοχλιωτά BOX 10 / Layflat Fittings / ,400 ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 12 / PARALLELOGRAM VALVE BOX 12 / , JUMBO 1 54,00 ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α - Θ - Θ / VALVE BOX SWIVEL TEE COUPLING M - F - F /pack x 1 x B 2,750 ΤΑΦ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ - Θ - Θ / VALVE BOX SWIVEL TEE COUPLING F - F - F /pack x 1 x B 3,600 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ /pack /4 x , /4 x ,500 28

11 Είδη κήπου / Garden fittings ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Α - Θ / VALVE BOX SWIVEL ELBOW COUPLING M - F /pack x B 1,450 ΓΩΝΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ - Θ / VALVE BOX SWIVEL ELBOW COUPLING F - F /pack x B 1,800 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ - Θ / VALVE BOX SWIVEL CONNECTION F - F /pack x B 1,800 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Θ - A / VALVE BOX SWIVEL CONNECTION F - M /pack x B 1,150 ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΘΗΛΥΚΟ / VALVE BOX SWIVEL QUICK COUPLING /pack x Ø B 1,800 θέσεις positions x 1 2 9, x , x ,00 ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ / COLLECTOR 29

12 Είδη κήπου / Garden fittings ΛΟΓΧΕΣ ΓΙΑ ΜΠΕΚ 1/2 x 3/4 / SPRAYER SPIKES 1/2 x 3/4 /pack /2 x 3/4 ΘΗΛΥΚΟ/FEMALE Α 1,300 ΣΤΗΡΙΓΜΑ Εξαρτήματα ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Μάνικας P.E. Κοχλιωτά / GROUND HOOK / Layflat FOR P.E. Fittings PIPE /pack (30cm) C 0,200 ΛΗΨΗ / SNAP FIT NEO / NEW , ,035 Άνοιγμα τρύπας με σγρόπια Ø3mm (για το Ø4 και Ø5) και Ø4 (για το Ø6) Off take hole opening with punch Ø3mm (for the size Ø4 και Ø5) and Ø4 (for size Ø6) ΤΑΥ ΛΗΨΗ / TEE SNAP FIT NEO / NEW x K x 4 / 4 x S x , x K x 6 / 6 x S x ,090 Κ = παροχή / S = supply Άνοιγμα τρύπας με σγρόπια Ø4mm / Off take hole opening with punch Ø4mm ΤΑΦΑΚΙ ΦΙΣ / BABED MINI TEE NEO / NEW x 4 x , x 6 x ,075 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ / BARBED MINI ELBOW NEO / NEW x , x ,115 30

13 Είδη κήπου / Garden fittings ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ / HOSE MENDER FOR GARDEN PIPE / , / ,500 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ / HOSE CONNECTOR FOR GARDEN PIPE / , / ,900 ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ / TAP ADAPTOR FEMALE Θ - Θ 3/4 F - F 100 0, Θ - Θ 1 F - F 100 0,880 ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ / TAP ADAPTOR MALE ΑΡΣΕΝΙΚΟ 3/4 MALE 100 0,800 ΔΙΠΛΟ ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ / DOUBLE TAP CONNECTOR ΘΗΛΥΚΟ 3/4 FEMALE 10 5,000 31

14 Είδη κήπου / Garden fittings ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΠΡΕΫ / SPRAY PISTOL ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ / SNAP ON 10 7,800 ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΠΡΕΫ Εξαρτήματα ΣΠΕΣΙΑΛ / Μάνικας SPRAY PISTOL Κοχλιωτά SPECIAL / Layflat Fittings ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ / SNAP ON 10 9,000 ΥΔΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ / JET SPRAY NOZZLE ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ / SNAP ON 10 2,300 ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ / GARDEN HOSE HANGER ,500 ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ / HOSE CART FOR GARDEN PIPE ΜΕ ΡΟΔΕΣ / WITH WHEELS 1 58,00 μέχρι 50 μέτρα λάστιχο / up to 50 meters garden hose ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ / RUBBER PIPE SPOOL ΚΑΡΟΥΛΙ / SPOOL 1 47,00 μέχρι 50 μέτρα λάστιχο / up to 50 meters garden hose 32

15 Είδη κήπου / Garden fittings ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΠΛΕΚΤΟ ΝΗΜΑ / GARDEN HOSE ΠΡΑΣΙΝO / GREEN mm - 1/ m 0, mm - 5/ m 0, mm - 3/4 50 m 1, mm m 1,800 KITPINO ΜΕ KOKKINH / YELLOW WITH RED RIM mm - 1/ m 0, mm - 5/ m 0, mm - 3/4 50 m 1, mm m 1, mm - 11/4 50 m 2,680 ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΗ / YELLOW WITH BLUE RIM mm - 1/ m 1, mm - 5/ m 1, mm - 3/4 50 m 1, mm m 3,180 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΣΩΛ / WATERPIPE NEROSOL ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΣΩΛ ΣΠΙΡΑΛ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ / WATERPIPE NEROSOL SPIRAL LIGHT - DUTY TYPE mm - 3/4 50 m 1, mm m 1, mm - 11/4 50 m 1, mm - 11/2 50 m 2, mm m 3, mm m 7, mm m 13,00 ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΣΩΛ ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / WATERPIPE NEROSOL SPIRAL HEAVY - DUTY TYPE mm - 1/2 50 m 4, mm - 5/8 50 m 4, mm - 3/4 50 m 1, mm m 1, mm - 11/4 50 m 2, mm - 11/2 50 m 3, mm m 4, mm - 21/2 50 m 6, mm m 7,70 33

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ MICRO SPRAYERS ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ MIST SPRAYER SYSTEM ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MICRO ACCESSORIES ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ SPRAYERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ MICRO SPRAYERS ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ MIST SPRAYER SYSTEM ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MICRO ACCESSORIES ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ SPRAYERS ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ MICRO SPRAYERS ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ MIST SPRAYER SYSTEM ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ MICRO ACCESSORIES ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ SPRAYERS ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 1 ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ /MICRO SPRAYERS, ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ / SPRAYERS ΣΥΣΤΗΜΑ Υ ΡΟΝΕΦΩΣΗΣ / MIST SPRAYER SYSTEM, ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / MICRO ACCESSORIES,

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ /MICRO SPRAYERS, ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ / SPRAYERS ΣΥΣΤΗΜΑ Υ ΡΟΝΕΦΩΣΗΣ / MIST SPRAYER SYSTEM, ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / MICRO ACCESSORIES, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - CONTENTS ΚΕΦΑΛΑΙΟ / UNIT: 1 ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ /MICRO SPRAYERS, ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ / SPRAYERS ΣΥΣΤΗΜΑ Υ ΡΟΝΕΦΩΣΗΣ / MIST SPRAYER SYSTEM, ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / MICRO ACCESSORIES, ΣΕΛΙ Α / PAGE: 3-16

Διαβάστε περισσότερα

Irrigation Fittings Εξαρτήματα Άρδευσης

Irrigation Fittings Εξαρτήματα Άρδευσης Irrigation Fittings Εξαρτήματα Άρδευσης Drippers Microsprinklers Silicone Sprinklers Sprinklers /, 1/2, / & 1 Stands Micro-fittings Layflats & Couplings EOPAL reenhouse Hose & Fittings Σταλάκτες Μικροεκτοξευτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Garden Fittings Pop-up / Controllers / Electrovalves Accessories Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα

Garden Fittings Pop-up / Controllers / Electrovalves Accessories Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα Garden Fittings Popup / Controllers / Electrovalves Accessories 0 Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα Valve Boxes & Swivel Fittings Garden oses Garden Connectors

Διαβάστε περισσότερα

Garden Fittings Pop-up / Controllers / Electrovalves Accessories Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα

Garden Fittings Pop-up / Controllers / Electrovalves Accessories Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα Garden Fittings Popup / Controllers / lectrovalves Accessories Εξαρτήματα Κήπου Εκτοξευτήρες / Προγραμματιστές / Ηλεκτροβάνες Βοηθητικά Εξαρτήματα Palaplast Valve Boxes & Swivel Fittings Garden Hoses Garden

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers FEROCON AGRO Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers H ÌÉÊÑÏÅÊÔÏÎÅÕÔÇÑÅÓ - MICROSPRINGLERS ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ROTATING SUPER SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΖΕΤ ROTATING SPECIAL SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FIT FOR THE JOB! CUSTOMER SERVICE Enquiries and orders can reach us through our wide network of local agents and sales representatives.

FIT FOR THE JOB! CUSTOMER SERVICE Enquiries and orders can reach us through our wide network of local agents and sales representatives. 2009/10 Founded in 1969, Elys e was initially dedicated to the cultivation of flowers. This gave the founders firsthand experience and a full understanding of the diversity of irrigation needs. With such

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Elgo ιδρύθηκε το 1906, τα ποτιστικά Elgo είναι καινοτόμοι στην βιομηχανία ποτιστικών στο Ισραήλ.

Η εταιρεία Elgo ιδρύθηκε το 1906, τα ποτιστικά Elgo είναι καινοτόμοι στην βιομηχανία ποτιστικών στο Ισραήλ. Προϊόντα κήπου Η εταιρεία Elgo ιδρύθηκε το 1906, τα ποτιστικά Elgo είναι καινοτόμοι στην βιομηχανία ποτιστικών στο Ισραήλ. Η εταιρεία Elgo ειναι περήφανη να είναι η καινοτόμος εταιρεία που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ. Turf. Equipment for use in gardening and agricultural applications.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ. Turf. Equipment for use in gardening and agricultural applications. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΗΠΟΥ Turf : Pressure Rating & Materials: Equipment for use in gardening and agricultural applications. The equipment is suitable for exposure to sunlight and have good chemical resistance.

Διαβάστε περισσότερα

T I M O K A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3

T I M O K A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 T I M O K A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 3 2013 Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Η Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού 29 χρόνων υδραυλικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και της εξειδίκευσης μεγάλων εταιρειών που ηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ FILTERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2

ΦΙΛΤΡΑ FILTERS TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2 Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ cm m,c,cm 0,cm FILTERS ΦΙΛΤΡΑ R=, TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of Contents- Περιεχόμενα MAIN FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας φροντίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας μέσω fax (2810 312730) ή e-mail info@katsamanis,com, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 1 Σωλήνες άρδευσης - Σωληνάκια ποτίσματος Σωλήνες άρδευσης 6 ΑΤΜ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. /m 0 16 0,25 0 20 0,31 0 25 0,46 0 32 0,68 0 40 0,95 0 50 1,35 0 63 2,15 0 75 3,20 Σωληνάκι ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά

Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά Filters: Plastic - Metallic Φίλτρα: Πλαστικά - Μεταλλικά Filtration Systems 10Atm Self-cleaning Disk Filters 10Atm In Line Filters Screen - Disk 10Atm Self Adjustable Hydrocyclonic Filters 10Atm Adjustable

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip

ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip ΒΙΑΡ Α.Ε ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ Bιαρ Drip Η βιοµηχανία ΒΙΑΡ Α.Ε παράγει σωλήνες πολυαιθυλενίου για άρδευση ύδρευση, θερµανση καθώς και σωλήνες µε ενσωµατωµένο σταλάκτη για άρδευση µε σταγόνες. Το εργοστάσιο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN 6 ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN Φίλτρα πλαστικά - Σίτες / Plastic filters - Screen ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm 1-146-01 1-142-01 1-14-01

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου

Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου Προϊόντα Άρδευσης Πρασίνου ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Νέα Προϊόντα Rain Bird του 2013 Κάθε νέο προϊόν για το 2013 είναι σχεδιασμένο να σας εξοικονομεί χρήματα και να αυξάνει την παραγωγικότητά σας, καθώς και για να

Διαβάστε περισσότερα

AgroSerra Περιεχόµενα

AgroSerra Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ύδρευση Εξοπλισµός Κήπου - Θερµοκηπίου - Φυτωρίου Άρδευση Tel: +30 237 844 Fax: +30 237 84 Γενικοί Όροι Πώλησης Οι πιο κάτω αναγραφόµενοι γενικοί όροι πώλησης, αναφέρονται στις παραγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ SELF- CLEANING FILTERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ - SELF CLEANING FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

15,99 23,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

15,99 23,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Καρέκλες / Chairs Τραπέζια / Tables από / from από / from 15,99 23,99 www.leroymerlin.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ SELF- CLEANING FILTERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ TECHNICAL SHEET - MANUAL ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ - SELF CLEANING FILTERS

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43 Όροι Πώλησης Τραπεζικοί Λογαριασμοί 1 Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από 01/03/2015. 2 Οι τιμές αφορούν παράδοση σε πρακτορείο περιοχής Αθηνών- Πειραιώς ή παραλαβή από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος κήπος;...ευκολα! A beautiful garden?...easily! METAL DINING SET IRIS. Τραπέζι / Table 160x90cm 6 καρέκλες / 6 chairs Ομπρέλα / umbrella 2x3m

Όμορφος κήπος;...ευκολα! A beautiful garden?...easily! METAL DINING SET IRIS. Τραπέζι / Table 160x90cm 6 καρέκλες / 6 chairs Ομπρέλα / umbrella 2x3m > ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕΤ IRIS / METAL DINING SET IRIS Τραπέζι / Table 160x90cm 6 καρέκλες / 6 chairs Ομπρέλα / umbrella 2xm 61842200 Διατίθεται και σε μπεζ / Also available in beige ΣET / SET 169 Όμορφος κήπος;...ευκολα!

Διαβάστε περισσότερα

ECOGREEN. Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW. Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί

ECOGREEN. Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW. Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί 285 286 287 ECOGREEN Διακόπτες σφαιρικοί αντιπαγωτικoί Αντιπαγωτικός σφαιρικός διακόπτης για πόσιμο νερό και αέριο τύπου 221GW Ball valves for drinkable water and gas anti-legionella and frost-proof 288

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 25 η Ο ΟΣ ΠΛ. ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ Κ.Α : 35/6662.0002 ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

59 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων πράσινη 60 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων HP TREND πράσινη 61 Σύστημα θερμοκολλητικής

59 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων πράσινη 60 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων HP TREND πράσινη 61 Σύστημα θερμοκολλητικής Περιεχόμενα 9 Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων ATUSA 10 Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων Ιαπωνίας 12 Μπαταρίες θερμομεικτικές SANDRA - 40mm (ελαφρού τύπου) 13 Μπαταρίες θερμομεικτικές GREEN - 35mm 14 Μπαταρίες θερμομεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications.

ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ. Filters & Dosers. Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. ΦΙΛΤΡΑ & ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ ilters & Dosers Description: Main line equipment suitable for a whole range of industrial, agriculture and domestic applications. Pressure Rating & Materials: The equipment is suitable

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015. Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7

Τιμοκατάλογος 2015. Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7 Τιμοκατάλογος 2015 Σωλήνες & Eξαρτήματα 5/7 Λύσεις Προ-μονωμένων Σωλήνων Χαλκός Pre-insulated Pipe Solutions SOLAR Inox 6mm - 22mm 1/4-3/4 *Το Solar είναι διαθέσιμο σε γκρι, μαύρο & λευκό (Silver, Black

Διαβάστε περισσότερα

69,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

69,99 ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΚΗΠΟ! Θαμνοκοπτικά / Bush cutters από / from 69,99 www.leroymerlin.com.cy Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα