Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις"

Transcript

1 1 Πόσα λίτρα πρόουρο σχηματίζονται ημερησίως; α) L β) 1,5-1,7 L γ) L δ) L ε) L 2. Ποιο τμήμα του νεφρού ανήκει στον μυελό του νεφρού; α) Τα νεφρικά σωμάτια β) Η κάψα του Bowman γ) Η νεφρική πυραμίδα δ) Το αγγειώδες σπείραμα ε) Η νεφρική πύελος 3. Στα φυσιολογικά συστατικά των ούρων περιλαμβάνονται: α) Λίπη β) Γλυκόζη γ) Πρωτεΐνες δ) Ορμόνες ε) Μικρόβια 4. Ποια ουσία δεν είναι υποχρεωτικά παρούσα στα ούρα; α) Κρεατινίνη β) Ουρία γ) Γαστρικό οξύ δ) Ουρικό οξύ ε) Ηλεκτρολύτες 5. Στα ούρα: α) Υπάρχουν θειούχα συσσωματώματα β) Υπάρχει 50 % νερό γ) Δεν υπάρχουν ανόργανες ουσίες δ) Δεν υπάρχουν χρωστικές των ούρων ε) Δεν υπάρχουν ηλεκτρολύτες 6. Στον μυελό των νεφρών δεν ανήκουν: α) Οι νεφρικές πυραμίδες β) Τα νεφρικά σωμάτια γ) Τα αθροιστικά σωληνάρια δ) Η αγκύλη του Henle ε) Η ηθμοειδής άλω 7. Η ουρήθρα της γυναίκας έχει μήκος: α) 18 cm β) 25 cm γ) 10 cm δ) 4 cm ε) 1-2 cm 8. Ποιος είναι ο ημερήσιος όγκος των ούρων στον άνθρωπο; α) 1-1,5 L β) ml γ) ml δ) 5-7,5 L ε) L 9. Οι νεφροί: α) Ρυθμίζουν το ισοζύγιο θερμότητας β) Ρυθμίζουν την οσμωτική πίεση Σελίδα 1 από 7

2 γ) Αποθηκεύουν προϊόντα μεταβολισμού δ) Αποθηκεύουν χρωστικές ε) Δεν μεταβολίζουν κανένα φάρμακο 10. Η ουροδόχος κύστη: α) Βρίσκεται μπροστά από την ηβική σύμφυση β) Δεν είναι κοίλο όργανο γ) Βρίσκεται στην ελάσσονα πύελο δ) Αποτελείται από σκελετικούς μύες ε) Έχει σταθερό όγκο 11. Πόσους νεφρικούς κάλυκες περιλαμβάνει μία νεφρική πύελος; α) 15 β) 3-5 γ) 7 δ) 8-10 ε) Πόσα λίτρα αίματος διατρέχουν τους νεφρούς σε 24 ώρες; α) 150 L β) 5 L γ) 50 L δ) 1500 L ε) 15 L 13. Τι μήκος έχει η ουρήθρα στον άντρα; α) 5 cm β) 25 cm γ) 15 cm δ) 10 cm ε) 20 cm 14. Πώς ονομάζεται η λειτουργική μονάδα του νεφρού; α) Νεφρώνας β) Μυελός γ) Πύελος δ) Φλοιός ε) Παρασπειραματική συσκευή 15. Πού βρίσκονται οι νεφροί; α) Εξ ολοκλήρου οπισθοπεριτοναϊκά β) Εν μέρει προσθιοπεριτοναϊκά γ) Εξ ολοκλήρου προσθιοπεριτοναϊκά δ) Εν μέρει οπισθοπεριτοναϊκά ε) Στην ελάσσονα πύελο 16. Η περίπου 1 cm πάχους στιβάδα κάτω από τη νεφρική κάψα ονομάζεται: α) Νεφρική πύελος β) Φλοιώδης ουσία γ) Νεφρικά σωμάτια δ) Μυελώδης ουσία ε) Αγγειώδες σπείραμα 17. Τι μήκος έχουν οι νεφροί; α) 2-4 cm β) cm γ) 5-8 cm δ) cm ε) Μεταβαλλόμενο ανάλογα με την παραγωγή ούρων Σελίδα 2 από 7

3 18. Tι εισχωρεί στους νεφρούς μέσω της νεφρικής πυέλου; α) Λεμφαγγείο β) Νεφρική αρτηρία γ) Νεφρική φλέβα δ) Ουρητήρας ε) Τίποτε εκ των ανωτέρω 19. Που εκβάλλουν τα αθροιστικά σωληνάρια; α) Στο αγγειώδες σπείραμα β) Στην ουροδόχο κύστη γ) Στα νεφρικά σωμάτια δ) Στους θηλαίους πόρους ε) Στους ουρητήρες 20. Η μυελώδης ουσία βρίσκεται ανάμεσα: α) Φλοιώδους ουσίας και νεφρικής πυέλου β) Στα νεφρικά σωμάτια γ) Στον δεξιό και τον αριστερό νεφρό δ) Νεφρικής κάψας και φλοιώδους ουσίας ε) Στον νεφρό και το σύστοιχο επινεφρίδιο 21. Πόσα ml χωρητικότητα έχει η νεφρική πύελος; α) ml β) ml γ) 5-10 ml δ) 500 ml ε) ml 22. Τι δεν ανήκει στον νεφρώνα; α) Η νεφρική πύελος β) Η κάψα του Bowman γ) Η αγκύλη του Henle δ) Το αγγειώδες σπείραμα ε) Ουρητήρας 23. Οι ουρητήρες: α) Δεν εμφανίζουν περισταλτισμό β) Δεν έχουν μυϊκές ίνες γ) Έχουν εγκάρσιες μυϊκές ίνες δ) Έχουν λείες μυϊκές ίνες ε) Έχουν προσθιοπεριτοναϊκή πορεία 24. Οι ουρητήρες: α) Βρίσκονται προσθιοπεριτοναϊκά β) Έχουν μήκος περίπου 20 cm γ) Άγουν πρόουρο δ) Έχουν μήκος περίπου 30 cm ε) Συμβάλλουν στην τελική σύσταση των ούρων 25. Ο άνω νεφρικός πόλος βρίσκεται στο ύψος: α) Της κτενιαίας ακρολοφίας β) Της 7 ης 8 ης πλευράς γ) Της ηβικής σύμφυσης δ) Της 11 ης 12 ης πλευράς ε) Του διαφράγματος 26. Η κυπελλοειδής κοιλότητα που περιβάλλει το αγγειώδες σπείραμα ονομάζεται: α) Νεφρική πύελος Σελίδα 3 από 7

4 β) Ουροφόρο σωληνάριο γ) Νεφρώνας δ) Κάψα του Bowman ε) Παρασπειραματική συσκευή 27. Ποια ουσία ανήκει στα οργανικά συστατικά των ούρων; α) Κάλιο β) Ουρία γ) Αμμωνία δ) Μαγνήσιο ε) Νάτριο 28. Ποια ουσία ανήκει στα ανόργανα συστατικά των ούρων; α) Νάτριο β) Ουρικό οξύ γ) Κρεατινίνη δ) Ουρία ε) Τίποτε εκ των ανωτέρω 29. Τι ph έχουν τα ούρα; α) 3-4 β) Αλκαλικό γ) 8-9 δ) Ελαφρώς όξινο ε) Φυσιολογικά συστατικά στο ίζημα των ούρων είναι: α) Γλυκόζη και πρωτεΐνες β) Λευκοκύτταρα γ) Οξαλικό ασβέστιο δ) Ερυθροκύτταρα ε) Αιμοσφαιρίνη 31. Ο νεφρός: α) Έχει σχήμα πυραμίδας β) Ζυγίζει περίπου 50 gr γ) Βρίσκεται προσθιοπεριτοναϊκά δ) Έχει σχήμα φασολιού ε) Έχει διαφορετικό μήκος ο δεξιός από τον αριστερό 32. Πότε εμφανίζεται το αντανακλαστικό της ούρησης; α) Σε πλήρωση της κύστης με 300 ml β) Σε πλήρωση της κύστης με 50 ml γ) Σε πλήρωση της κύστης με 500 ml δ) Σε πλήρωση της κύστης με 100 ml ε) Σε πλήρωση της κύστης με ml 33. Πόσο είναι το ειδικό βάρος των ούρων; α) β) γ) δ) ε) Ποια είναι η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης; α) ml β) 2-5 L γ) 1-2 L δ) ml Σελίδα 4 από 7

5 ε) ml 35. Ποιος από τους σφιγκτήρες της ουρήθρας υπόκειται στη βούληση; α) Ο έσω και ο έξω β) Κανείς από τους δύο γ) Ο έξω δ) Ο έσω ε) Ο μέσος 36. Πως είναι τα ούρα φυσιολογικά; α) Πορτοκαλί-καφέ β) Θολά γ) Ανοικτό-σκούρο κίτρινο δ) Κόκκινα ε) Αφρίζοντα 37. Πόσες κενώσεις κύστεως γίνονται φυσιολογικά σε μία ημέρα; α) 3-4 β) 6-8 γ) 8-10 δ) 1-2 ε) Ποια ορμόνη παράγεται από τους νεφρούς; α) Ινσουλίνη β) Ερυθροποιητίνη γ) Γλουκαγόνο δ) Παραθορμόνη ε) Κορτιζόλη 39. Που παράγονται τα τελικά ούρα; α) Στην νεφρική πύελο β) Στα αθροιστικά σωληνάρια γ) Στα νεφρικά σωληνάρια δ) Στο αγγειώδες σπείραμα ε) Στην ουροδόχο κύστη 40. Ποια ορμόνη προάγει άμεσα την επαναρρόφηση του ύδατος; α) Ρενίνη β) Ερυθροποιητίνη γ) Αντιδιουρητική ορμόνη δ) Αδρεναλίνη ε) Παραθορμόνη 41. Το ουρικό οξύ είναι προϊόν μεταβολισμού: α) Του πυρήνα κυττάρων β) Των πρωτεϊνών γ) Της χολής δ) Των μυών ε) Της ουρίας 42. Τι δεν ανήκει στον νεφρώνα; α) Το αγγειώδες σπείραμα β) Η κάψα του Bowman γ) Τα νεφρικά σωληνάρια δ) Τα αθροιστικά σωληνάρια 43. Που βρίσκονται τα επινεφρίδια; α) Στην μυελώδη ουσία Σελίδα 5 από 7

6 β) Στην πύλη του νεφρού γ) Στους κάτω νεφρικούς πόλους δ) Στους άνω νεφρικούς πόλους ε) Στις πύλες των νεφρών 44. Ποιες ορμόνες παράγει η σπειροειδής ζώνη του φλοιού των επινεφριδίων; α) Δεν παράγει ορμόνες β) Γλυκοκορτικοειδή γ) Αλατοκορτικοειδή δ) Ανδρογόνα ε) Ρενίνη 45. Ποιες ορμόνες εκκρίνονται από τον μυελό των επινεφριδίων; α) Γλυκοκορτικοειδή β) Ανδρογόνα γ) Αδρεναλίνη και Νοραδρεναλίνη δ) Ρενίνη και Ερυθροποιητίνη ε) Οιστρογόνα 46. Τι εννοούμε με τον όρο «ισοζύγιο ύδατος»; α) Έκκριση ιόντων β) Ρύθμιση pη γ) Έκκριση ξένων ουσιών δ) Ρύθμιση της συγκέντρωσης ιόντων ε) Τίποτε εκ των ανωτέρω 47. Που βρίσκονται οι θηλαίοι πόροι; α) Στο κέντρο της νεφρικής πυέλου β) Στην κορυφή των πυραμίδων του μυελού γ) Στο κέντρο του φλοιού δ) Στην κορυφή των νεφρικών στήλων ε) Στην κάψα του Bowman 48. Ποιο σημείο των νεφρικών σωληναρίων δεν υπάρχει; α) Εγγύς εσπειραμένο β) Αγκυλωτό σωληνάριο γ) Άπω εσπειραμένο δ) Πλάγιο σωληνάριο ε) Αθροιστικό 49. Πόσες καμπές έχει η ανδρική ουρήθρα; α) Μία β) Δύο γ) Τρεις δ) Τέσσερις ε) Καμία 50. Τι επιθήλιο υπάρχει στον προστάτη; α) Κερατινοποιημένο πλακώδες β) Μεταβατικό γ) Μη κερατινοποιημένο πλακώδες δ) Κυλινδρικό ε) Μονόστοιβο πλακώδες 51. Πως ονομάζουμε την έκκριση ούρων μικρότερη από 100 ml / 24 h; α) Πρωτεϊνουρία β) Ανουρία γ) Ολιγουρία δ) Δυσουρία Σελίδα 6 από 7

7 ε) Στραγγουρία 52. Τι προκαλεί το αίσθημα της δίψας; α) Η αύξηση της ρενίνης β) Η αύξηση της αντιδιουρητικής ορμόνης γ) Η αναστολή της ρενίνης δ) Η μείωση της αντιδιουρητικής ορμόνης ε) Η αύξηση της αλδοστερόνης 53. Που σχηματίζεται η αλδοστερόνη; α) Στον υποθάλαμο β) Στον μυελό των επινεφριδίων γ) Στην υπόφυση δ) Στον φλοιό των επινεφριδίων ε) Στην παρασπειραματική συσκευή των νεφρών Η έκκριση ούρων με συχνότητα >500 ml/h ονομάζεται: α) Πολυουρία β) Ανουρία γ) Ολιγουρία δ) Δυσουρία ε) Συχνουρία 55. Ποιο είναι το κύριο όργανο για τη διατήρηση της ομοιόστασης; α) Ο προστάτης β) Ο νεφρός γ) Η ουρήθρα δ) Η ουροδόχος κύστη ε) Τα επινεφρίδια 56. Οι πύλες των νεφρών έχουν κατεύθυνση: α) Ουραία β) Πλάγια γ) Κρανιακή δ) Κεντρική ε) Μεταβαλλόμενη Σελίδα 7 από 7

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. Ενότητα: Περιγραφή του. ουροποιητικού συστήματος

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. Ενότητα: Περιγραφή του. ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Περιγραφή του ουροποιητικού συστήματος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Οι νεφροί Οι ουρητήρες Η ουροδόχος κύστη Η ουρήθρα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ: ΝΕΦΡΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας Τμήμα νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Ε αγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Ε αγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Ε αγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία «ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞEΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή: Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα: Νοσηλευτική ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ»

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ» AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ A ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστημιακό έτος: 2010-2011 Αριθμός: 2564 «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ -ΚΑΘ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ A: 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 o & 4 o A1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. Η αορτή διακρίνεται σε 3 μέρη: α) την, (β) το και (γ) την. 2. Από το αορτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος

Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Οι λειτουργίες του νεφρού Στοιχεία Φυσιολογίας του ουροποιητικού συστήματος ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΣΧΟΛΗ ΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπέρταση Και Παχυσαρκία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΙΖΑΝΗ ΒΑΙΑ (A.M279)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΟΡΑΧΑΗ ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΕΤΑ ΑΝΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2003 1 Αυτή η πτυχιακή εργασία είναι εξαιρετικά αφιερωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΚΟΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΡΟΠΟΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΙΒΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΑ ΚΟΙΛΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ 2006

ΚΟΙΛΙΑ ΚΟΙΛΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ 2006 ΚΟΙΛΙΑ Ροβίθης Μιχαήλ Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ 2006 ΚΟΙΛΙΑ Η κοιλιά είναι το τμήμα του κορμού που βρίσκεται μεταξύ του θώρακα & της πυέλου & πιο συγκεκριμένα μεταξύ του διαφράγματος & του άνω στομίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ )

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε τα μέρη του φάρυγγα και ποια απ' αυτά συμμετέχουν στην λειτουργία της αναπνοής; ΑΠ. Τα μέρη του φάρυγγα είναι το ρινικό, το στοματικό και το λαρυγγικό. Απ' αυτά στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ http://www.med.wayne.edu/diagradiology/anatomy_modules ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΕΣ Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται απο τις μήνιγγες που είναι από έξω προς τα μέσα η σκληρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΝ ΟΚΡΙΝΕΙΣ Α ΕΝΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/51 Σύστηµα ενδοκρινών αδένων 1. Υπόφυση 2. Επίφυση 3. Θυρεοειδής αδένας 4. Παραθυρεοειδής αδένες 5. Επινεφρίδια 6. Πάγκρεας 7. Ωοθήκες 8. Όρχεις 9. Θύµος αδένας 02/51

Διαβάστε περισσότερα

V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πεπτικό Απεκκριτικό

V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πεπτικό Απεκκριτικό V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πεπτικό Απεκκριτικό Πεπτικό Σύστημα Πέψη είναι η διαδικασία με την οποία μετασχηματίζονται οι τροφές σε απλά χημικά μόρια που μπορούν να διεισδύουν στο αίμα και μέσω αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/42 Χαρακτηριστικά του τοιχώµατος του γαστρεντερικού σωλήνα Το τοίχωµα του ΓΕΣ από έξω προς τα µέσα αποτελείται από τις εξής στιβάδες: 1. Ορογόνος υµένας 2. Επιµήκης Μυϊκή στιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Α. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ, MD, MSc, MPH, PhD ΙΑΤΡΟΣ-ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ/ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Φυσιολογία της εγκυμοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές Το πρώτο τρίμηνο: Η μήτρα το μέγεθος δεν αλλάζει αξιόλογα. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα