ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

2 Εισαγωγή Συχνότερος συμπαγής όγκος σε άντρες ηλικίας και αποτελούν συνολικά το 1% των νεοπλασιών σε άντρες Μέση ηλικία εμφάνισης για μη σεμινωματώδεις όγκους και για αμιγή σεμινώματα 55% σε δεξιό όρχη Ίση κατανομή μεταξύ αμιγών σεμινωμάτων και μη σεμινωματώδων όγκων Ετήσια επίπτωση 4-11/ άντρες Διαφορετική φυλετική και γεωγραφική κατανομή Επίπτωση στην Ελλάδα περίπου 5-7/ Αύξηση τα τελευταία 50 έτη-κυρίως στα σεμινώματα 95% ίαση-σχεδόν 100% στο στάδιο Ι και στα σεμινώματα

3 Κατασκευή του όρχη εκφορητικά σωληνάρια σπερματικός πόρος κεφαλή σώμα ουρά επιδιδυμίδας έκτοπο σωληνάριο ορχικό δίκτυο (rete testis) διαφραγμάτια ινώδης χιτώνας (tunica albuginea) ορχικά λόβια

4 Ετήσια επίπτωση καρκίνου όρχεως στις Η.Π.Α

5 Γεωγραφική κατανομή επίπτωσης καρκίνου όρχεως

6 Φυλετική κατανομή επίπτωσης καρκίνου όρχεως

7 Παθογένεση Η ενδοσωληναριακή νεοπλασία από γεννητικά κύτταρα αταξινόμητου τύπου (ITGCNU) αποτελεί την πρόδρομη βλάβη όλων των όγκων του όρχεως από γεννητικά κύτταρα Εξαιρούνται οι προεφηβικοί όγκοι και το σπερματοκυτταρικό σεμίνωμα Το ITGCNU δημιουργείται κατά τη 12 η εβδομάδα της κύησης (c-kit+, PLAP+) Παραμένει σε χειμερία νάρκη και ενεργοποιείται στην εφηβεία ή λίγο μετά λόγω γενετικών, περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων Στη συνέχεια το ITGCNU επεκτείνεται και σε άλλα σπερματικά σωληνάρια και γίνεται διηθητικό νεόπλασμα

8 Παράγοντες κινδύνου Carcinoma in situ (ITGCNU) Κρυψορχία Ιστορικό καρκίνου όρχεως Ιστορικό εξωγοναδικού νεοπλάσματος από γεννητικά κύτταρα Οικογενειακό ιστορικό HIV λοίμωξη Μικρολιθίαση όρχεως Έλλειψη ευαισθησίας στα ανδρογόνα Γενετικά σύνδρομα δυσγενεσίας γονάδων Έκθεση εμβρύου σε στεροειδείς ορμόνες Εθνικότητα και φυλή Διαιτητικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες Άλλοι παράγοντες

9 Osterhuis W., Nature Reviews Cancer, March 2005

10

11

12

13 Hanna N., Einhorn L., NEJM November

14 Σταδιοποίηση του καρκίνου των όρχεων (ΤΝM, American Joint Committee on Cancer )

15 Απαραίτητες εξετάσεις Κλινική εξέταση και ιστορικό Βασικές αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις Ιστολογική ορχεκτομής (εξαιρούνται επείγοντα περιστατικά με εκτεταμένη μεταστατική νόσο) Δείκτες (AFP, b-hcg, LDH, MiR-371) Αξονική θώρακα-κοιλιάς MRI εγκεφάλου αν υπάρχει συμπτωματολογία ή αν b- hcg είναι πάνω από 5000 miu/ml ή σε στάδιο IIIC Άλλες απεικονιστικές εξετάσεις επί συμπτωμάτων

16 Serum Tumor Markers (S) Sx So Δείκτες δε μετρήθηκαν Δείκτες σε φυσιολογικά επίπεδα LDH β-hcg (miu /ml) αfp (ng /ml) S1 < 1.5 X και < και < 1000 S X ή ή S3 > 10 X ή > ή >

17 Σταδιοποίηση του καρκίνου των όρχεων ( ΤΝM, AJCC 2006) Στάδιο pt Ν M S 0 In situ IA ΙB IS IIA IIB IIC IIIA - - 1a 0-1 IIIB a 2 IIIC a b - Ι : νόσος στον όρχη ΙΙ : διηθημένοι οπισθοπεριτοναικοί λεμφαδένες ΙΙΙ : λεμφαδένες άνωθεν του διαφράγματοςεξωλεμφαδενική νόσοςσπλαχνικές μεταστάσεις- πολύ αυξημένοι δείκτες

18 Πρόγνωση μεταστατικών σεμινωμάτων ΚΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 1) Οποιαδήποτε εντόπιση 2) Φυσιολογική AFP 3) Απουσία εξωπνευμονικών σπλαγχνικών μεταστάσεων ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 1) Οποιαδήποτε εντόπιση 2) Φυσιολογική AFP 3) Παρουσία εξωπνευμονικών σπλαγχνικών μεταστάσεων

19 Πρόγνωση μεταστατικών μικτών όγκων ΚΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ* 1) Εντόπιση στον όρχη ή το οπισθοπεριτόναιο 2) Απουσία εξωπνευμονικών σπλαγχνικών μεταστάσεων 3) AFP<1000 ng/ml, b- hcg<5000 miu/ml LDH<1.5 φορά το ανώτερο φυσιολογικό *Να ισχύουν όλα ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ* 1) Εντόπιση στον όρχη ή το οπισθοπεριτόναιο 2) Απουσία εξωπνευμονικών σπλαγχνικών μεταστάσεων 3) AFP: ng/ml b-hcg: miu/ml LDH: φορές το ανώτερο φυσιολογικό *Να ισχύουν όλα

20 Πρόγνωση μεταστατικών μικτών όγκων ΚΑΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ* 1) Πρωτοπαθής εστία εκτός όρχεως και οπισθοπεριτοναίου 2) Παρουσία εξωπνευμονικών σπλαγχνικών μεταστάσεων 3) AFP>10000 ng/ml ή b-hcg>50000 miu/ml ή LDH>10 φορές το ανώτερο φυσιολογικό * Να ισχύει τουλάχιστον 1 από τα 3

21 Πρόγνωση σε θεραπεία δεύτερης γραμμής The International Prognostic Factors Study Group, JCO, November

22 Πρόγνωση σε θεραπεία δεύτερης γραμμής

23 ΣΕΜΙΝΩΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι

24 Σεμίνωμα Επιφάνειες με μεγάλα κύτταρα πλούσια σε κυτταρόπλασμα και στρογγυλό, υπερχρωματικό πυρήνα. Συχνά διηθήσεις λεμφοκυττάρων (και/ή γιγαντοκυττάρων).

25 Σεμίνωμα Στο 15-20% υπάρχουν τροφοβλαστικά κύτταρα που παράγουν β-hcg

26 Προγνωστικοί παράγοντες σεμινώματος σταδίου Ι 80% ασθενών με σεμίνωμα Κίνδυνος υποτροπής 15% Διήθηση αλλήρειου δικτύου και μέγεθος όγκου πάνω από 4 cm αυξάνουν τον κίνδυνο Παρουσία και των δύο παραγόντων δίνουν ένα κίνδυνο υποτροπής στο 30% Νεότερα δεδομένα θεωρούν ως μόνο επιβεβαιωμένο παράγοντα το μέγεθος του όγκου, ενώ προσθέτουν ηλικία και διήθηση αγγείων

27 Aparico J., JCO December

28

29

30 Aparicio J., JCO December

31

32

33 Aparicio J., Annals of Oncology 25: , 2014

34 Chung P., Cancer Medicine 24/7/2014

35 Timothy R., JCO March

36

37

38

39 Beard C., Cancer 1/8/2013

40

41

42

43

44 Mortenesen M., European Urology 66 (2014)

45

46

47

48

49

50 Θεραπευτική προσέγγιση σεμινώματος σταδίου Ι Χημειοθεραπεία με 1 κύκλο carboplatin AUC-7-κάθαρση με EDTA Ακτινοθεραπεία-παραορτικό πεδίο με δόση 20 Gy-τάση εγκατάλειψης Κίνδυνος υποτροπής μετά από ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία περιορίζεται στο 3-5% Παρακολούθηση Κάθε επιλογή παρουσιάζει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα Τάση που υπάρχει διεθνώς είναι υπέρ της παρακολούθησης Στα σπερματοκυτταρικά σεμινώματα δε χρειάζεται καμία συμπληρωματική θεραπεία

51

52

53 ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι

54 Εμβρυϊκό καρκίνωμα Είναι τα πιο αδιαφοροποίητα σωματικά κύτταρα Επιθηλιοειδή στην εμφάνιση Σε κοκκώδης ή σωληνώδεις φωλεές Συχνή η νέκρωση και η αιμορραγία του όγκου

55 Χοριοκαρκίνωμα Αποτελείται από κυτταρο- και συγκυτιοτροφοβλάστες Τα αμιγή σπανιότατα

56 Όγκοι λεκιθικού ασκού Κύτταρα με εμφάνιση θηλώδη, κοκκιώδη ή μικροκυστική Σπανίως είναι αμιγή

57 Τερατώματα χόνδρος Αποτελούνται από σωματικού τύπου κύτταρα προερχόμενα από 2 βλαστικές στιβάδες (εκτόδερμα, μεσόδερμα, εξώδερμα) Ώριμα και άωρα (καλοήθη) Με κακοήθη διαφοροποίηση

58 Προγνωστικοί παράγοντες μικτών όγκων σταδίου Ι 40% ασθενών με μη σεμινωματώδεις όγκους Κίνδυνος υποτροπής 30% Παρουσία αγγειακής-λεμφαγγειακής διήθησης αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής στο 50%-ομάδα υψηλού κινδύνου Παρουσία εμβρυϊκού καρκινώματος σε υψηλό ποσοστό συσχετίζεται με αγγειακή διήθηση Η ομάδα χαμηλού κινδύνου παρουσιάζει κίνδυνο υποτροπής 10-15%

59 Oliver R., Urology 63 (3) 2004

60 Albers P., June

61

62 Daugaard G., JCO September

63

64

65 Tandstad T., Annals of Oncology 25: , 2014

66

67

68

69 Feldman D., JCO November

70

71 Θεραπευτική προσέγγιση μικτών όγκων σταδίου Ι Παρακολούθηση για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου-πιο εντατική την πρώτη διετία 1-2 κύκλοι χημειοθεραπείας με BEP οδηγούν σε μείωση του κινδύνου υποτροπής στο 3% για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου Οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός-rplnd-i, αποδεκτός σε εξειδικευμένα κέντρα Μειονέκτημα του RPLND ότι πρέπει να ακολουθήσει χημειοθεραπεία αν βρεθούν πάνω από 5 λεμφαδένες θετικοί ή έστω ένας μεγαλύτερος από 2 εκατοστά Χρήση 1 κύκλου BEP για ασθενείς υψηλού κινδύνου η πιο αποδεκτή στρατηγική Το στάδιο ΙS αντιμετωπίζεται ως μεταστατική νόσος καλής πρόγνωσης με 3 κύκλους BEP

72

73

74

75

76 Συμπεράσματα Οι όγκοι όρχεως από γεννητικά κύτταρα αποτελούν ιάσιμα σε πολύ υψηλό ποσοστό νεοπλάσματα ακόμη και όταν συνυπάρχουν μεταστάσεις Αντιμετώπιση σε εξειδικευμένα κέντρα Συνεργασία ουρολόγων και ογκολόγων προεγχειρητικά Απαραίτητο το σπερμοδιάγραμμα και η διατήρηση σπέρματος προεγχειρητικά Απαραίτητη η διατήρηση των λεπτών ισορροπιών στη θεραπεία μεταξύ τοξικότητας-υπερθεραπείας-υποθεραπείας Πρόβλημα στην Ελλάδα η απουσία ερευνητικών πρωτοκόλλων θεραπειών διάσωσης για ανθεκτικά περιστατικά και πρωτοκόλλων υψηλής δόσης χημειοθεραπείας με αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού Πρόβλημα στην Ελλάδα η απουσία εξειδικευμένου χειρουργικού κέντρου για εκτομή υπολειπόμενης νόσου μετά τη χημειοθεραπεία Στάδιο Ι πρακτικά πάντα ιάσιμο ανεξαρτήτου θεραπευτικής στρατηγικής

77 Hanna N., Einhorn L., NEJM November

78

79

80 Συμπεράσματα Στάδιο Ι σεμίνωμα η τάση που υπάρχει είναι παρακολούθηση για όλους Εναλλακτικά 1 κύκλος carboplatin-auc-5 με μέτρηση CCr με EDTA Τάση εγκατάλειψης ακτινοθεραπείας-μόνο στάδιο ΙΙΑ Στάδιο Ι μη σεμινωματώδεις όγκοι η τάση που υπάρχει διεθνώς είναι 1 κύκλος χημειοθεραπείας με BEP για τα υψηλού κινδύνου περιστατικά και παρακολούθηση για τα υπόλοιπα Αποδεκτοί και 2 κύκλοι χημειοθεραπείας Σε εξειδικευμένα κέντρα στις ΗΠΑ αποδεκτός και RPLND-I Σε κάποια κέντρα παρακολούθηση για όλους

81

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ (Mερική ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Συχνότης - Επιδημιολογία: ΟΓKΟΙ ΟΡΧEΩΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙKΑ KΥΤΤΑΡΑ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Οι όγκοι του όρχεως αποτελούν λιγότερο από 1% των όγκων του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΙΙ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ Χρήστος Καλαϊτζής, Βασίλης Τζώρτζης

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΙΙ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ Χρήστος Καλαϊτζής, Βασίλης Τζώρτζης ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΙΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΣ Χρήστος Καλαϊτζής, Βασίλης Τζώρτζης ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Χρήστος Καλαϊτζής: Novartis Βασίλης Τζώρτζης: GSK, Merck Άνδρας 27 ετών,εµφανίζει διόγκωση και ήπιο άλγος ΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Μούντζιος Ιωάννης Παθολόγος Ογκολόγος 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Οι όγκοι από γεννητικά κύτταρα αποτελούν μια ιδιαίτερη και με μοναδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs)

ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs) ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs) Μ.Χόρτη επ. A Σισμανόγλειο ΓΠΝΑ Οι NSGCT περιλαμβάνουν όγκους από βλαστικά κύτταρα εκτός του σεμινώματος, είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος των όρχεων

Ο καρκίνος των όρχεων Ο καρκίνος των όρχεων Χρήστος Αθ. Καλαϊτζής Ουρολογική Κλινική ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 1 Σύγκρουση συµφερόντων Καµία 2 Ηλικία ασθενών 10% < 20 ετών 70% 20 40 ετών 20% > 40 ετών Ο µέσος όρος ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση 40 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΟΥ. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

ΝΕΦΡΟΥ. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου; ΟΓΚΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΟΥ - ΠΛΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΗ - ΠΕΟΥΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ - ΟΡΧΕΩΝ - ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ (ΣΠΑΝΙΟΣ) ΝΕΦΡΟΥ Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς

Απόστημα ή βλεννοκήλη σκωληκοειδούς 20. ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Οι εξαρτηματικοί όγκοι είναι συχνοί στη γυναικολογική πρακτική και συχνά παρουσιάζουν διλήμματα στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιπλέκονται με οξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγοναδικοί όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων. Σκόνδρα Μαρία Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Β Πανεπιστημιακή Κλινική

Εξωγοναδικοί όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων. Σκόνδρα Μαρία Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Β Πανεπιστημιακή Κλινική Εξωγοναδικοί όγκοι εκ γεννητικών κυττάρων Σκόνδρα Μαρία Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Β Πανεπιστημιακή Κλινική Ορισμός Εξωγοναδικός όγκος από γεννητικά κύτταρα (ΕΟΓΚ):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ιευθυντής: Καθηγητής ημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος Άρρενος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος Άρρενος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος Άρρενος Συν τονισ τεσ: Κ. Διαμαντοπούλου Α. Λάζαρης Κ. Παναγιωτοπούλου Εισ η γ η τ ε σ : Ι. Γκικόντη Κ. Διαμαντοπούλου Ε. Ελευθεριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοπλάσματα των όρχεων στο σκύλο

Νεοπλάσματα των όρχεων στο σκύλο Νεοπλάσματα των όρχεων στο σκύλο Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ Εκπόνηση Εργασίας 7 ο εξάμηνο Υπεύθυνος: Παπάζογλου Λυσίμαχος, αναπληρωτής καθηγητής Εκπόνηση: Μαλιδάκη Μαρία (7743) Δεκέμβριος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μάζες

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (Ενημέρωση Απρίλιος 2010) B. Ljungberg (πρόεδρος), D.C. Hanbury, M. Hora, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Eur

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. ellmunt, M. olla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB)

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Ορισμός: είναι ουροθηλιακό καρκίνωμα με αμιγή αδενικό φαινότυπο. Το αδενοκαρκίνωμα στην UB μπορεί να είναι πρωτοπαθές συχνότερα όμως είναι τα κατ επέκτασιν

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Καρκίνος του ήπατος»

«Καρκίνος του ήπατος» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καρκίνος του ήπατος» Σπουδάστρια: Tσαουσάι Ελένη Εισηγήτρια: Καραμπελιώτη Τριάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Νικόλαος Μαμουλάκης Χειρουργός Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Στους άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία

Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ.9, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 57-68, 2010 Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία Διαμαντής Ι. Κελλαρτζής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Γιώργος Μορφόπουλος Επιμελητής Α Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ιανουάριος 2005 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα