ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ειρήνη Δ. Λεϊμονή Δρ. Βιολόγος, ΥπεύθυνηΔιασφάλισηςΠοιότητας, ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ειρήνη Δ. Λεϊμονή Δρ. Βιολόγος, ΥπεύθυνηΔιασφάλισηςΠοιότητας, ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ειρήνη Δ. Λεϊμονή Δρ. Βιολόγος, ΥπεύθυνηΔιασφάλισηςΠοιότητας, ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ 1

2 ΤαΚλινικά Εργαστήρια Διαπιστεύονται από το Ε.ΣΥ.Δ. κατάτο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 2

3 Διαφορέςανάμεσασε ΠΡΟΤΥΠΑ ISO και ISO Εξετάσεις σε δείγματα, προερχόμενα από το ανθρώπινο σώμα. Δίδεται έμφασησε δραστηριότητες πουαφορούν σε φροντίδα και υγεία ασθενούς. Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας, Αρχή Εμπιστευτικότητας ΙατρικούΙστορικούΑσθενούς Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προ-αναλυτικήκαι Μετα-αναλυτικήφάση ΑποκομιδήΙατρικώνΑποβλήτων Εργαστήρια Αναφοράς /β γνώμης

4 ISO ΚΛΙΝΙΚΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICAL LABORATORIES Εργαστήριο για εξετάσεις: Βιολογικές Μικροβιολογικές Ανοσοχημικές / Ανοσοβιολογικές Ανοσοαιματολιγικές Αιματολογικές Βιοφυσικές Κυτταρολογικές Παθολογικές Άλλες

5 ISO ΚΛΙΝΙΚΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICAL LABORATORIES Σε υλικά λαμβανόμενα από το ανθρώπινο σώμα για σκοπούςπαροχήςπληροφοριών για: Διάγνωση Πρόληψη Θεραπεία ασθενειών ήτης αξιολόγησης της υγείας ανθρώπων και το οποίο μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πουκαλύπτουν όλα ταθέματα των εργαστηριακών εξετάσεων περιλαμβανομένων της επεξεργασίας αποτελεσμάτων και της συμβουλής για περαιτέρω κατάλληλες εξετάσεις

6 ISO ΚΛΙΝΙΚΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICAL LABORATORIES Εξετάσεις περιλαμβάνουν ακόμα διαδικασίες για τον προσδιορισμό, καταμέτρησηήμε άλλο τρόπο περιγραφήτης παρουσίας ήαπουσίας διαφόρων ουσιών ήμικροοργανισμών. Εγκαταστάσεις για συλλογήήπροετοιμασία δειγμάτων, ήπουλειτουργούν ως ταχυδρομικό κέντρο ήκέντρο διανομής, δεν θεωρούνται κλινικά εργαστήρια, παρόλο πουμπορείνα είναι τμήμα ενός μεγαλύτερουδικτύουεργαστηρίων ήσυστήματος.

7 In Vivo δείγμα (σε συνθήκες ζωής) In Vitro δείγμα (σεσυνθήκεςεργαστηρίου) 7

8 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑΔΙΩΝ 20,2% Προ-αναλυτικό Στάδιο εντός Εργαστηρίου 37,1% Προ-αναλυτικό Στάδιο εκτός Εργαστηρίου 25,1% Αναλυτικό Στάδιο 13,6% Μετα-αναλυτικό Στάδιο εντός Εργαστηρίου 3,7% ΑποστολήΑποτελεσμάτων 8

9 9

10 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 20,2% ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 37,1% ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 10

11 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Βιολογική μεταβλητότητα είναι ηδιακύμανση φυσιολογικώνπαραμέτρων και χαρακτηρίζεται από διαφορές σε εργαστηριακές μετρήσεις (CV), πουδεν σχετίζονται με προαναλυτικήήαναλυτικήμεταβλητότητα Διακρίνεται σε: Ενδοατομικήμεταβλητότητα (CV I ) Διατομικήβιολογικήμεταβλητότητα (CV G ) 11

12 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Ηενδοατομικήβιολογικήμεταβλητότητα είναι αποτέλεσμα της εγγενούς μεταβλητότητας των βιοχημικών μηχανισμών κάθε οργανισμού Ηδιατομικήμεταβλητότητα αντιπροσωπεύεισυνήθως το σύνολο των διαφορώνμεταξύπληθυσμών, πουεμφανίζουν διάφορα χαρακτηριστικά 12

13 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ CV T2 = CV A2 + CV I 2 CV I : ενδοατομικήμεταβλητότητα CV A : αναλυτικήδιακύμανση CV T : ολικήενδοατομικήμεταβλητότητα CV W : within subject variation Συνολικήενδο-ατομικήμεταβλητότητα 13

14 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn vivo δείγμα Ενδοατομικήβιολογικήμεταβλητότητα 1. Βιολογικήεπίδρασητουχρόνου Γραμμική (π.χ. ηλικία) Περιοδική: Ημερήσια (κιρκάδιος ρυθμός) Εποχιακή Βιολογική (π.χ. έμμηνος ρύση) 14

15 Κιρκάδιοι ρυθμοί: Π.χ. ησυγκέντρωσητου καλίου είναι χαμηλότερητις απογευματινές ώρες σεσχέσημε αυτήτων πρωινών ωρών. Ησυγκέντρωσηκορτιζόλης αυξάνει κατά τηδιάρκεια της ημέρας και μειώνεται τηνύχτα. Εποχή: Π.χ. Ηέκθεσηστον ήλιο για ένα Σ/Κ Καλοκαιριούπροκαλείελάττωσητης χολερυθρίνης κατά 20%. Κύκλος εμμήνου ρύσεως: Π.χ. Ησυγκέντρωσητης χοληστερόλης 20% χαμηλότερη, κατά την α φάση κύκλου. Ολικές Πρωτεΐνες και λευκωματίνη ελαττώνονται κατά την ωοθυλακιορρηξία. 15

16 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn vivo δείγμα Ενδοατομικήβιολογικήμεταβλητότητα 2. Επιπλέον προ-αναλυτικοί παράγοντες Εγχειρήσεις Μεταγγίσεις Φάρμακα Ψυχολογικό stress Φυσικό stress (π.χ. άσκηση) κ.α. 16

17 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn vivo δείγμα Διατομικήβιολογικήμεταβλητότητα 1. Βιολογικοί παράγοντες αυστηρά προσωπικοί Ηλικία Φυλή Φύλο Γενετικοί παράγοντες Εγκυμοσύνη 17

18 Ηλικία: Π.χ. ηαλκαλικήφωσφατάσηέχει άλλες Τιμές Αναφοράς για τα νεογέννητα, άλλες για τουςεφήβους, άλλες για τους ηλικιωμένους. Φυλή: Π.χ. Οι έγχρωμοι άνδρες έχουνπυκνότερα οστά. Στην παιδικήηλικία έχουν υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης σε σχέσημε τους λευκούς. Φύλο: Π.χ. Η CK καιηκρεατινίνη, πουεξαρτώνται από τη μυϊκήμάζα, είναι πιοαυξημένες στους άντρες. Εγκυμοσύνη: οόγκοςτουπλάσματος αυξάνεται μέχρι 50% 18

19 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn vivo δείγμα Διατομικήβιολογικήμεταβλητότητα 2. Βιολογικοί παράγοντεςπουμπορούννα ρυθμιστούν Διατροφή Νηστεία Άσκηση Υψόμετρο 19

20 ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn n vivo δείγμα Διατομικήβιολογικήμεταβλητότητα 3. Διάφορα διεγερτικά (καφεΐνη, κάπνισμα, αλκοόλ) και ναρκωτικά. Π.χ. στους τοξικομανείς παρατηρείται αύξησητων πρωτεϊνών τουπλάσματος, της θυροξίνης και της αμυλάσης και ελάττωσητης χοληστερόλης. 20

21 ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn n vivo δείγμα Διατομικήβιολογικήμεταβλητότητα Μετά από δύο καφέδες, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα αυξάνονται μέχρι και 30%. Ηκατάχρησηαλκοόλης προκαλεί, αρχικά, αύξηση τουσακχάρουμέχρι και 20% -50%. Οχρόνιος αλκοολισμός αναστέλλει τη γλυκονεογένεσηκαι οδηγεί σε υπογλυκαιμίακαι κέτωση. 21

22 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Παράδειγμα της χοληστερόλης: Βιολογικήδιακύμανσηαπό μέρα σε μέρα 6% Διακύμανσημέσα στην ίδια μέρα < 3% Τείνει να είναι υψηλότερητο Χειμώνα από τοκαλοκαίρι κατά 2,5% Κατά την ωορρηξία παρατηρείται αύξησηκατά 14 mg/dl Μείωσηστα πιο χαμηλά επίπεδα κατά την εμμηνόρροια 22

23 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΟΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣύνταξητουΠαραπεμπτικού Προετοιμασία τουασθενούς Δειγματοληψία Μεταφοράτου δείγματος στο Εργαστήριο 23

24 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Νηστείατουλάχιστον 12 ωρών Ενημέρωσητουεργαστηρίου για τυχόν φαρμακευτική αγωγή 24

25 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ιn vitro δείγμα Αιτίες αλλοίωσης της χημικής ακεραιότητας των συστατικών τουείναι οι: Μεταβολισμός των κυττάρων τουαίματος Εξάτμιση/Εξάχνωση Χημικές αντιδράσεις Μικροβιακήδιάσπαση Όσμωση Επίδρασητουφωτός Διάχυσηαερίων 25

26 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ In vitro δείγμα Θέσηαιμοληψίας Ταχύτητα ροής τουφλεβικούαίματος Συνθήκες φυγοκέντρισης (διάρκεια και ταχύτητα) Ετερογένεια των βιολογικών δειγμάτων Χρήσησυντηρητικών αντιπηκτικών Αραίωσηήεκχύλιση Φαινόμενα μήτρας (π.χ. λιπαιμικό, αιμολυμένο δείγμα) 26

27 Θέση αιμοληψίας: Π.χ. παρατεταμένηπερίδεση δημιουργεί συνθήκες τοπικής υποξείας στηνπεριοχή της φλεβοκέντησης. Διάρκεια περίδεσης 1 min δεν αλλοιώνει τις συγκεντρώσεις τωνπαραμέτρων του ορού/πλάσματος και των παραγόντων πήξης. Ψυχολογικό stress: Π.χ. αυξημένηέκλυσηορμονών (αλδοστερόνης, αγγειοτενσίνης, κορτιζόλης, προλακτίνης, ρενίνης, TSH κ.λπ.) Επιπλέον, αυξημένες συγκεντρώσεις αλβουμινών, ινωδογόνου, γλυκόζης, ινσουλίνης, γαλακτικούοξέος και χοληστερόλης. 27

28 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Είναιπολύ δύσκοληηδιαδικασίατης ποσοτικοποίησηςτωνεπιμέρουςαβεβαιοτήτων 1. Ηποσοτικοποίησητης αβεβαιότητας λόγω ετερογένειας του δείγματος γίνεται με επαναλαμβανόμενηδειγματοληψία 2. Με πειράματα ανάκτησης, προσθέτοντας συγκεκριμένη ποσότητα ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ορό ήπλάσμα, μελετήθηκε ηεπίδρασηδιαφόρων βαθμών αιμόλυσης στην μέτρησηκάποιας παραμέτρου 28

29 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΑΙΜΟΛΥΣΗΣ 29

30 ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΛΙΠΑΙΜΙΑΣ 30

31 ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ Σε ένα διαγνωστικό κέντρο βελτιστοποιούνται οι συνθήκες δειγματοληψίας, μεταφοράς, φυγοκέντρισης, επεξεργασίας και φύλαξης όλων των βιολογικώνυλικών Επίσημες οδηγίες απότον ΔιεθνήΟργανισμόΥγείας (World Health Organization-WHO) 31

32 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣΧΡΟΝΟΣΚΑΙ ΧΩΡΟΣΦΥΛΑΞΗΣΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ o C 4-8 o C -20 o C Ορός κλινική χημεία 6 ώρες 24 ώρες 7 ημέρες Ορός-ηλεκτρολύτες-Γλυκόζη ΟΧΙ 24 ώρες ΟΧΙ Πλάσμα/κιτρικά παράγοντες πήξης ΟΧΙ 24 ώρες ΟΧΙ Ολικό αίμα αιματολογικά 8 ώρες 48 ώρες ΟΧΙ Ούρα (γενική καλλιέργεια ) ΟΧΙ 2 ώρες ΟΧΙ Στυλεοί βακτηρίων - καλλιέργειες 8 ώρες 24 ώρες ΟΧΙ Στυλεοί μυκοπλάσματος / ουρεοπλάσματος- χλαμύδια 8 ώρες 48 ώρες ΟΧΙ Κόπρανα καλλιέργειες, παρασιτολογικές, ανίχνευση ιών 2 ώρες 24 ώρες ΟΧΙ Πτύελα καλλιέργεια 8 ώρες 24 ώρες ΟΧΙ Σπέρμα κλινική χημεία ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Σπέρμα σπερμοδιάγραμμα 30 min ΟΧΙ ΟΧΙ 32

33 ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ασθενούς Όνομα Πατρός Ημερομηνία Γέννησης Στοιχεία Επικοινωνίας Ημερομηνία Δειγματοληψίας Ώρα Δειγματοληψίας Είδος Βιολογικούυλικού Ζητούμενες αναλύσεις Ιατρικό Ιστορικό ασθενούς Παραπέμπων Ιατρός Ημερομηνία και ώραπαραλαβής δείγματος 33

34 ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ο.Ε. για τηνπροετοιμασίαασθενών Εγχειρίδιογιατη Δειγματοληψία Καθορισμόςαπαιτούμενηςποσότηταςυλικού Κριτήριααποδοχής/απόρριψηςδειγμάτων Ο.Ε. για τηδιαχείρισηδειγμάτων Διαδικασίαγια τοχειρισμό «Επείγοντος» δείγματος 34

35 ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ο.Ε. για τημεταφοράδειγμάτων στο Εργαστήριο Πολιτικήγια προφορικήπαραγγελία αναλύσεων Φύλαξηδειγμάτων/καταλληλότητα για προσθήκηεξετάσεων Ιχνηλασιμότητα αντιδειγμάτων Καταγραφήεισερχομένων δειγμάτων στο Εργαστήριο Υπεύθυνοςπαραλαβής δειγμάτων 35

36 ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Κατάλογοςπροσφερομένωναναλύσεων ΣυσχέτισηΙατρικού Ιστορικού ασθενώνμεαναλύσεις Τρόποςκαιυλικάγιατηδειγματοληψία Καθορισμός/περιοδικήανασκόπησητης απαιτούμενηςποσότηταςβιολογικώνυλικών Ταυτότητααιμολήπτη Διαχείρισηδειγμάτωνκαισήμανσήτους Τρόποςφύλαξηςδειγμάτων 36

37 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξασφάλισητης ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερομένου βιολογικού υλικού Συγκεκριμένηδιαδικασία μεταφοράς ανάλογα με το είδος τουβιολογικούυλικού, τις αναγκαίες συνθήκες μεταφοράς (ιδίως θερμοκρασίας) τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς Σεβασμός της υγιεινήςκαι ασφάλειας για τηδιαφύλαξητης Δημόσιας Υγείας και τουπεριβάλλοντος 37

38 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ηθέσπισηκανόνων και ειδικώνπροδιαγραφώνγιατην ασφαλή μεταφοράβιολογικού υλικού, διέπεται από τους κανόνες ορθής πρακτικής (π.χ. μεταφορά GMOs),τηναναφερόμενηως ψυκτική αλυσίδα (Cold chain) του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (W.H.O. W.H.O.) και άλλωνδιεθνών Οργανισμών (ADR/ ADR/χερσαίες οδικές, ΙΑΤΑ/αεροπορικές αεροπορικές, DGR, Code IMDG) 38

39 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Καταγραφή/καταχώρησητουαποτελέσματος Σωστήαντιστοίχισηδείγματος τιμής Έγκαιρηκαι έγκυρηκοινοποίησηαποτελέσματος Ερμηνεία των αποτελεσμάτων ΚαθορισμόςΚρίσιμωνΤιμών Παραμέτρων Πολιτικήφύλαξης δειγμάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Ασφαλής απόρριψη/διαχείρισηιατρικών αποβλήτων 39

40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Με τον όροιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα πουπαράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες, όπως δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια, κέντρα υγείας, διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα κ.λπ. ΙατρικάαπόβληταΑστικού χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ) ΕπικίνδυναΙατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) Αμιγώς ΜολυσματικούΧαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ) Μολυσματικούκαι ΤοξικούΧαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ) Αμιγώς ΤοξικούΧαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ) 40

41 41

42 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ηεπικινδυνότητάτους οφείλεται στο ότι: περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες, είναιτοξικά για το γονιδίωμα, περιέχουν τοξικές ήεπικίνδυνες χημικές ήφαρμακευτικές ουσίες, είναι ραδιενεργά, περιέχουν αιχμηρά αντικείμενα. Ομάδες που διατρέχουνκίνδυνο: προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες καθαριότητας, εργαζόμενοι στους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης των ιατρικώναποβλήτων, ιατροί, νοσοκόμοι, επιστήμονες, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό, ασθενείςπουνοσηλεύονται και επισκέπτες. 42

43 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Συλλογή: Διαχωρισμός, συγκέντρωση, τοποθέτησησε κατάλληλησυσκευασία Μεταφορά: Από τουςχώρους παραγωγής στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης Προσωρινήαποθήκευση: Ειδικά σχεδιασμένος χώρος Επεξεργασία: ΑποτέφρωσηήΑποστείρωση Τελικήδιάθεση: Ηαπόθεσητων ιατρικών αποβλήτων σε κατάλληλους χώρους 43

44 44

45 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΑ Τον ορισμό των Υπευθύνων για την εποπτείακαι την τήρησητων μέτρων. Τις κατηγορίες των αποβλήτων πουπαράγονται στην υγειονομικήμονάδα. Το Διαχωρισμό, τησυλλογή, τημεταφορά και την προσωρινήαποθήκευσηεντός της Υγειονομικής Μονάδας. Την Επεξεργασία και την Τελικήδιάθεσή τους. Τα Μέτρα Υγιεινής καιασφάλειας κατά τηδιαχείριση τους. Την Εκπαίδευσητουπροσωπικού. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. 45

46 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΤΙΜΩΝ Μακροσκοπικός έλεγχος τωνδειγμάτων Έλεγχος των αποτελεσμάτωντωνδιαλυμάτωνελέγχου και των άλλωναποτελεσμάτωντης ίδιας σειράς. Επανάληψη των προσδιορισμών στα δείγματα με κρίσιμες τιμές. Έλεγχος των προηγούμενωναποτελεσμάτωντου ασθενούς (Δ-check, έλεγχος διαφοράς τιμών). Ζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριώνγιατηνκλινική κατάστασητου ασθενούς. 46

47 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΤΙΜΩΝ Επανάληψητης αιμοληψίας μετάαπό έγκρισητου ιατρού. Επανάληψητου προσδιορισμού του νέου δείγματος. Αναφοράτωννέων κρίσιμωντιμώνστονυπεύθυνο ή τονδιευθυντήτου Εργαστηρίου. Κοινοποίησητου αποτελέσματος στονκλινικό ιατρό, όσο γίνεται γρηγορότερα (σημειώνεται οχρόνος, το πρόσωπο που καλεί, ο ιατρός που απαντά, ο τρόπος επικοινωνίας. 47

48 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Συγκεκριμένος τρόποςπαράδοσης αποτελεσμάτων Προσδιορισμός χρόνουπαράδοσης και σε ποιο άτομο Ταυτότητα Εργαστηρίου Ταυτότητα ασθενούς (Ονομ/νο Φύλο - Ηλικία) Ταυτότητα & διεύθυνσηόποιουαιτείται την ανάλυση Ημερομηνία και ώρααιμοληψίας Ώρα παραλαβής από το Εργαστήριο Ημερομηνία & ώρα παράδοσης έκθεσης αποτελεσμάτων Αναλύσεις (μέτρηση, μονάδες μέτρησης, Τιμές Αναφοράς) Είδος ΒιολογικούΥλικού Μεθοδολογία αναλύσεων Ευκρινείς και υπογεγραμμένες οι τροποποιήσεις Υπογραφήυπευθύνουγια αποδέσμευσηαποτελεσμάτων Δυνατότητα σχολίων (καταλληλότητα δείγματος) 48

49 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Πολιτικήγια ενημέρωσητουασθενούς σε περίπτωση καθυστέρησης Πολιτικήγια ακύρωσηέκθεσης αποτελέσματος σε περιπτώσεις λάθους Καθορισμός του «ΑπαιτούμενουΧρόνουΠεράτωσης» και διαρκής βελτίωσήτου (Turn Around Time) Πολιτικήδιασφάλισης αποτελεσμάτων πουδίδονται μέσω ηλεκτρονικούμέσουήτηλεφώνου Καθορισμός χρόνουφύλαξης των Εκθέσεων αποτελεσμάτων 49

50 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠροσοχήστηχρήσηΛογοτύπουτουΕ.ΣΥ.Δ. Πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά η Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ. 50

51 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Ή ΕΠΑΛΗΘΕΥΣH ; 51

52 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣΜΕΘΟΔΟΙ 52

53 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝΜΕΘΟΔΩΝ Επαναληψιμότητα Πιστότητα (Precision) Αναπαραγωγιμότητα Ακρίβεια (Accuracy) Δείγματα ελέγχου (control) Ανάκτηση (Recovery) 53

54 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝΜΕΘΟΔΩΝ ΌριοΑνίχνευσης (Limit of Detection) ΌριοΠοσοτικοποίησης (Limit of Quantitation) Εκτίμησητηςαβεβαιότητας 54

55 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ (PRECISION) γ-gt [ Control Level 1 ] SD Αριθμός μέτρησης Διάγραμμα Levey-Jennings τουδιαλύματος ελέγχου, χαμηλούεπιπέδουγιατην ανάλυσηγ-gt 55

56 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ (PRECISION) γ-gt [Control Level 2] SD Αριθμός μέτρησης Διάγραμμα Levey-Jennings τουδιαλύματος ελέγχου, υψηλούεπιπέδουγια την ανάλυσηγ-gt 56

57 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝΜΕΘΟΔΩΝ Εάνυπάρχουνδύοαναλυτές: Ίδιαςκατασκευάστριαςεταιρείας Ίδιου τύπου (π.χ. βιοχημικός, αιματολογικός) Ίδιου μοντέλου # Διαφορετικόςχαρακτηριστικόςαριθμός (serial number) Ηεπαλήθευση γίνεταιχωριστάγιακαθέναν αναλυτή 57

58 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Είναιπολύ σημαντικότοεργαστήριονα γνωρίζειτιςεπιθυμητέςπροδιαγραφές, ώστενα δηλώσειτηνκαταλληλότητατηςμεθόδου μετά τηνεπικύρωσηήεπαλήθευσήτης. 58

59 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚριτήριαΚαταλληλότητας: ΔεδομέναΕπικύρωσηςαπότην κατασκευάστριαεταιρεία Πιστοποιητικότωνδιαλυμάτωνελέγχου Διεργαστηριακάπρογράμματαελέγχου Βιβλιογραφικάδεδομένα 59

60 Μεβάσητηνενδο-ατομικήβιολογική μεταβλητότηταορίζουμετακριτήρια τηςορθήςεργαστηριακήςπρακτικής, ώστεναικανοποιούνταιγενικάοι ιατρικέςανάγκες 60

61 Το CV (τυχαίοαναλυτικόσφάλμα) κάθε εξέτασηςπρέπεινα είναιμικρότεροήίσομε τοήμισυ τηςενδο-ατομικήςβιολογικής μεταβλητότητας, δηλαδή: CV < 0,5 CV W CV W = Ενδο-ατομικήμεταβλητότητα 61

62 Τοολικόσφάλμα (ΤΕ) μίαςμεθόδου πρέπειναείναι: Ολικό Σφάλμα < 1,65 (τυχαίο σφάλμα)+(συστηματικό) Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 62

63 Τοαναλυτικόσφάλμαμίαςμεθόδου πρέπειναείναι: Β < 0,25 CV w + CVg 2 2 CV W = Ενδο-ατομικήβιολογικήμεταβλητότητα CVg = Διατομικήβιολογικήμεταβλητότητα 63

64 ΔΗΛΩΣΗΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ MEAN CV CV Σάκχαρο ορού Ουρία ορού Κάλιο ορού 89,0 mg/dl 30,7 mg/dl 3,6 meq/l Φερριτίνη 73,8 mg/ml MEΘΟΔΟΥ 2,0 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 1,7 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ CV RICOS CV EQC CV BioRad ΑΠΟΔΕΚΤΟ 2,9 3,7 3,3 ΝΑΙ 6,2 2,5 6,3 ΝΑΙ 2,4 0,86 2,4-3,6 ΝΑΙ 2,0 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 7,50 11,50 11,4 ΝΑΙ ΕλεύθερηΤ4 10,5 pmol/l 4,1 2,7 3,8 4,4 5,8 ΝΑΙ 64

65 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ MEAN Φερριτίνη 73,8 ng/ml %CV RW %CV ΚΑΤΑΣΚ/ΤΗ ΤΗ 2,02 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ %CV RW = 0,5 CVw RICOS %CVRB EQC %CVRB BioRad ΑΠΟΔΕΚΤΟ 7,1 11,5 11,4 ΝΑΙ Φυλλικό οξύ 3,4 ng/ml 16,2 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 12,0 5,0 18,9 ΝΑΙ Ελεύθερη Τ3 4,20 pmol/l 6,20 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 3,95 4,50 8,10 ΝΑΙ Ολική Τ3 1,1 ng/ml CA ,7 U/ml 8,08 4,5 4,35 6,90 9,2 ΝΑΙ 3,4 1,8 6,2-5,8 ΝΑΙ 65

66 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ MEAN SD TARGET (Biorad) % B (ΕΡΓ( ΕΡΓ) % B (RICOS) ΑΠΟΔΕΚΤΟ Φερριτίνη 73,8 ng/ml Φυλλικό οξύ 3,4 ng/ml Ελεύθερη Τ3 4,19 pmol/l 1,49 73,0 1,09 5,16 ΝΑΙ 0,56 3,6 5,5 19,2 ΝΑΙ 0,26 4,3 2,56 4,82 ΝΑΙ Ολική Τ3 1,1 ng/ml CA ,7 U/ml 0,09 1,06 3,77 4,8 ΝΑΙ 1,0 30,0 2,3 15,1 ΝΑΙ 66

67 67

68 Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύονται ποσοτικές αναλυτικέςμέθοδοι που εκτελούνται με τις παρακάτω μεθοδολογίες: Ανοσοχημειοφωταύγεια Χημειοφωταύγεια Ηλεκτροχημειοφωταύγεια Νεφελομετρία (ειδικές πρωτεΐνες) Θολωσιμετρία (ειδικέςπρωτεΐνες) RIA In Vitro 68

69 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΤΗΣΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ Στονμετα-αναλυτικόέλεγχο, πριντηνέκδοση τωναποτελεσμάτωνπρέπεινααξιολογούνται οιχαμηλέςτιμέςπου λαμβάνονταιαπό τους αυτόματουςαναλυτές Π.χ. ΜεΌριοΠοσοτικοποίησηςτηςμεθόδου προσδιορισμού Σιδήρου: 15μg/dl, τααποτελέσματαδειγμάτωνμετιμές μικρότερεςτου LOQ κοινοποιούνται στουςιατρούςως < 15μg/dl 69

70 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΤΗΣΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ Κατά τηνπαρουσίασηαποτελεσμάτων δειγμάτωνηάσκοπηχρήσηπολλώνψηφίων δενείναιδήλωσητηςαξιοπιστίαςτης αναλυτικήςμεθόδου που χρησιμοποιήθηκε Κλινικήσημασίατηςπροσδιοριζόμενηςουσίας Δυνατότητατου αντιδραστηρίου ναπαρέχει ακρίβειαπολλώνδεκαδικώνψηφίων ΧαμηλόΌριοΠοσοτικοποίησης 70

71 ΕΛΕΓΧΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερήσιος έλεγχος ποιότητας (καθημερινά, σε όλα τα διαθέσιμα επίπεδα διαλυμάτων ελέγχου) Διεργαστηριακός έλεγχος ποιότητας (1 με 2 φορές /μήνα) Μέτρησηουδέτερουδιαλύματος ελέγχου, ανεξάρτητης εταιρείας Σχηματίζονται διαγράμματα: Levey-Jennings και Youden για την παρακολούθησητων τάσεων τουεργαστηρίου μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα 71

72 Διάγραμμα Levey-Jennings διαλυμάτων ελέγχου, δύο επιπέδων συγκέντρωσης, για την ανάλυσητ3 72

73 Διάγραμμα Levey-Jennings διαλυμάτων ελέγχου, δύο επιπέδων συγκέντρωσης, για την ανάλυσηε2 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ UNITS MEAN SD CV% CV% MΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟ RBC 10 6 /μl 2,6 0,02 0,82 < 1,75 ΝΑΙ MCV fl 81,0 0,19 0,23 < 0,8 ΝΑΙ PLT 1000/μl 76,7 3,06 3,99 < 14,0 ΝΑΙ MPV fl 8,1 0,11 1,34 < 2,5 ΝΑΙ Επαναληψιμότητα δείγματος φυσιολογικούατόμου (10 μετρήσεις) 79

80 ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ UNITS MEAN TARGET RECOVERY ( % ) z-score ΑΠΟΔΕΚΤΟ RBC 6 / μl 10 2,6 2,59 99,46-0,02 ΝΑΙ MCV fl 81,0 82,0 98,76-0,41 ΝΑΙ PLT 1000/ μl 76,7 85,0 90,24-0,66 ΝΑΙ MPV fl 8,1 8,5 94,71-0,45 ΝΑΙ 80

81 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝΔΟΚΙΜΩΝ Μικροσκοπικήπαρατήρηση: Πολλές φορές το αποτέλεσμα εξάγεται με τη συνεκτίμησητης μικροσκοπικής ανάλυσης των δειγμάτων.. Σύγκρισημεταξύαιματολόγων στο ίδιο εργαστήριο «δεύτερηγνώμη» απόομοειδές εργαστήριο και τήρησηαρχείουπλακιδίων (για ειδικέςπεριπτώσεις) 81

82 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝΔΟΚΙΜΩΝ Μικροσκοπικήπαρατήρηση: Σύγκρισημεταξύαιματολόγων στο ίδιο εργαστήριο: ΠαρατήρησηΑ ΠαρατήρησηΒ< 2,8 SD μεθόδου 82

83 4.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & Β ΓΝΩΜΗΣ ΤοΕργαστήριοπρέπειναέχειτεκμηριωμένη διαδικασίαεπιλογήςκαιαξιολόγησηςτων ΕργαστηρίωνΑναφοράςκαιΒ γνώμης. Πρέπειναδιασφαλίζεταιότι: a) ΤοΕργαστήριοείναιυπεύθυνογιατην επιλογήτωνεργαστηρίωναναφοράςκαι Β γνώμης, παρακολουθώνταςτηνποιότητα τηςεπίδοσήςτους. 83

84 4.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & Β ΓΝΩΜΗΣ b) ΣυμφωνίεςμεΕργαστήριαΑναφοράςή Β γνώμηςανασκοπούνταικαιαξιολογούνται περιοδικά. c) Τηρούνταιαρχείαπεριοδικώνανασκοπήσεων. d) Τηρείταικατάλογοςμεόλαταεγκεκριμένα ΕργαστήριαΑναφοράςκαιΒ γνώμηςπου χρησιμοποιούνται, καθώςκαιγιαποιεςεξετάσεις 84 τοκαθένα.

85 4.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & Β ΓΝΩΜΗΣ e) Τηρείταιαρχείομετααιτήματακαι αποτελέσματααπόόλαταδείγματαπουέχουν αποσταλεί, γιαένακαθορισμένοχρονικό διάστημα. 85

86 4.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εκτόςεάνέχεικαθοριστείδιαφορετικάστη συμφωνία, τοπαραπέμπονεργαστήριοπρέπει ναείναιυπεύθυνογιαναδιασφαλίζειότιτα αποτελέσματατουεργαστηρίουαναφοράς έχουνπαραδοθείστονασθενήπουαιτήθηκε τηνεξέταση. 86

87 4.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κατάτησύνταξητηςέκθεσηςαποτελεσμάτων απότοπαραπέμπονεργαστήριο, πρέπεινα περιλαμβάνονταιόλαταουσιαστικάστοιχεία τωναποτελεσμάτωντουεργαστηρίου ΑναφοράςήΒ γνώμης, χωρίςτροποποιήσεις πουθαμπορούσανναεπηρεάσουντηνκλινική ερμηνεία. 87

88 4.5 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤοΕργαστήριοπρέπεινακαταδεικνύειποιες εξετάσειςδιενεργήθηκαναπόεργαστήριο ΑναφοράςήΒ γνώμης. Οσυγγραφέαςόποιωνεπιπρόσθετων παρατηρήσεωνπρέπειναταυτοποιείται. 88

89 4.7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤοΕργαστήριοπρέπειναέχειδιαδικασίεςγια τηνεπικοινωνίαμετουςασθενείςσχετικάμε: a)παροχήσυμβουλώνγιατηνεπιλογήτων εξετάσεωνκαιτηχρήσητωνυπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένουτουαπαιτούμενου βιολογικούυλικού, συχνότητααιτούμενης εξέτασης, οδηγίεςγιατηνπροετοιμασία b) Παροχήσυμβουλώνγιαμεμονωμένα κλινικάπεριστατικά. 89

90 4.7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤοΕργαστήριοπρέπειναέχειδιαδικασίεςγια τηνεπικοινωνίαμετουςασθενείςσχετικάμε: c) Κρίσειςγιατηνερμηνείατων αποτελεσμάτωντωνεξετάσεων. d) Προώθησητηςαποτελεσματικής χρήσηςτωνεργαστηριακώνυπηρεσιών. e) Παροχήσυμβουλώνγιαεπιστημονικάή θέματαμεταφορών, όπωςκριτήρια αποδοχήςδείγματος 90

91 UPS Laboratory Information System Απαγορεύεταιηπρόσβαση σεμη εξουσιοδοτημένο προσωπικό Έλεγχοςτης σωστήςεισαγωγής δεδομένων Υπολογιστικέςεξετάσεις Αποτελεσματικό back-up Σχεδιασμόςγια την αντιμετώπιση καταστάσεως κατάρρευσηςτου ηλεκτρονικού συστήματος 91

92 ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ηυγείακαιτοσυμφέροντου ασθενούςέχουν απόλυτηπροτεραιότητα Τοεργαστήριοσυμπεριφέρεταισεόλουςτουςασθενείς τοίδιο Τοεργαστήριοπρέπεινααποφεύγειτησυλλογήμη σχετικώνπροςτοαντικείμενότου πληροφοριών Συναίνεση, ιδιωτικότητα, σεβασμόςκαιενημέρωση του ασθενούς 92

93 ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Οποιαδήποτεπαραποίησητωναποτελεσμάτωντου εργαστηρίου είναιαπαράδεκτη. Χρήσητωνεργαστηριακώναποτελεσμάτωνγια ερευνητικούςσκοπούς, μόνονεφ όσονκαταστούν ανώνυμα. Πρέπεινααποφεύγονταικαταστάσεις που δημιουργούνσύγκρουσησυμφερόντων 93

94 Σας ευχαριστώ πολύ!!! 94

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C ΟΛΙΚΟ (CH 100) [03272] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 75-160 U/ml C1q [03288] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 100-250 mg/l C1r [03184] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 50-100 mg/l C1s [03185] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 30-100 mg/l CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού

Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, συνοψίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών Πέτρου Καρκαλούσου Καθηγητή εφαρμογών Κλινικής Χημείας, ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Αν και το βιοχημικό εργαστήριο είναι το κατ εξοχήν εργαστήριο όπου αναλύονται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά δεδομένα και

Εργαστηριακά δεδομένα και Εργαστηριακά δεδομένα και βιολογικοί ίδί δείκτες Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Δομή μαθήματος Ορισμοί Παραδείγματα Μεγέθη και αριθμοί Σημασία Τιμές μςαναφοράς Προβλήματα Υποκαταστάτες δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ήπαρ To συκώτι (ήπαρ) είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα όργανα. Βρίσκεται κάτω από τα πλευρά, δεξιά από την κοιλιά. Ζυγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr Ηµερίδα του τµήµατος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ε.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για το αίμα σας

Γνωρίζετε για το αίμα σας Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων εκπαιδεύει μελλοντικούς επιστήμονες που θα στελεχώσουν τα εργαστήρια Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων & θα πραγματοποιούν όλες τις εξετάσεις Έτσι, στα Νοσοκομεία, επανδρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Χρήστος Κρούπης, MSc, PhD EurClinChem Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής Αττικόν Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/

Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/ Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/ Υπόδειγµα Τιµολογίου που πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κοινό Καθεστώς Υγειονοµικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και ΤΕΧΝΙ Κ ΕΣ ΠΡΟ Ι Α ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Μ Ε ΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙ Μ Α ΤΟΣ Π Α Ρ ΑΓΩΓΩΝ & ΒΙ Ο ΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙ Κ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ω Ν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Έλεγχος ποιότητας Το σημαντικότερο εργαλείο στην εργαστηριακή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δρ. Αγγ. Σταθάκη- Φερδερίγου ΑΘΗΝΑ,, 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Η ικανοποίηση της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης τεκμηρίωσης και αμοιβαίας

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ

Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τους βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων... 15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής Διευθύντρια: Ανθή Δρουσιώτου, BSc, PhD Τ.Κ 3462, Λευκωσία Κύπρος Τηλ.+357-22-392643 γραφείο +357-22-392644/5 Εργαστήριο I 05.04.04.BG

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης των προβλημάτων στον τομέα της ανδρικής γονιμότητας Λεωφ. Κηφισίας 46 115 26 Αθήνα (2ος όροφος) Τηλ: 210 6452 172, 210 6400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ συνεργασία με NeoLab

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ συνεργασία με NeoLab ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ συνεργασία με NeoLab Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε άλλη μια συνεργασία που καλύπτει τις ανάγκες σας για σπάνιες και εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν τα μεταβολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10 -2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10 -2014 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ 15:30-16:00μμ 16:00-17:00μμ 17:00-17:30μμ 17:30-17:50μμ 17:50-18:00μμ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10 -2014 Προεδρείο: Ν. Μοσχονάς Εγγραφές Χαιρετισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ DVM, GPCertSAM, GPCertEndo (ESVPS) 3Ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ DVM, GPCertSAM, GPCertEndo (ESVPS) 3Ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ DVM, GPCertSAM, GPCertEndo (ESVPS) 3Ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ALP ; ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γεωτεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr

Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr Δηλώσεις συμμετοχής: grammateia@gmail.com locus_medicus@yahoo.gr ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2012 16:00-17:00 Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Εργαστηρίων Κώστας Τυροσβούτης, Βιολόγος, Ιδρυτής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη

Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη Ενημέρωση των γονέων για την έγκαιρη διάγνωση των εγγενών διαταραχών στα βρέφη Αγαπητοί γονείς, το παιδί σας πρόκειται σύντομα να γεννηθεί ή μόλις έχει γεννηθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών

Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών Γυμνάσιο Κερατέας Κόλλια Γεωργία Παραγωγή και τρόπος δράσης των αντιβιοτικών 1 Τι είναι το αντιβιοτικό; Αρχικά, ως Αντιβιοτικά ορίστηκαν τα Χημειοθεραπευτικά φάρμακα που παράγονται με βιοσυνθετική μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τηλέφ: 2 891 5040-43 Fax: 2 891 5008 Καβούρι, 12 Φεβ 20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/20 1. Γνωρίζεται ότι η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013)

ToxPlus. Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ (2007 2013) KENTΡΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Step C, N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη www.toxplus.gr ToxPlus Spin-off εταιρία του Εργαστηρίου Τοξικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Γιάννης Βασαλάκης Chief Uwr Ζωής & Υγείας Interamerican Τάσος Γαρυφαλλάκης Uwr Ζωής & Υγείας Αξίωμα Συνήθη ερωτήματα- προβληματισμοί Είναι παθολογικό το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Στόχοι για την αντιμετώπιση του Γνώση Δεξιότητες Πηγές Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) Το κάπνισμα στην Ελλάδα Καρακατσάνη Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ ΠΓΝ«ΑΤΤΙΚΟΝ» Ε.ΜΕ.ΝΟ Είναι η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ( Η.Π.Α ) Νόσοι πεπτικού και ήπατος : 50 εκατοµµύρια επισκέψεις σε : Ιατρούς Νοσοκοµεία Τµήµατα επειγόντων Πιο συχνές διαγνώσεις : Τροφικές γαστρεντερίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Msc ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πτυχιούχος Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Τηλ. 210 8995614, κιν.

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Msc ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πτυχιούχος Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Τηλ. 210 8995614, κιν. Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Msc ΚΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πτυχιούχος Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Τηλ. 210 8995614, κιν. 6992519192 Ονοµατεπώνυµο:... Ηµερ. συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου:... Διεύθυνση:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ- ΒΑΓΙΩΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ VS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ Ι 1. Η στατιστική σημαντικότητα αντανακλά την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes_ protect our future.mp4

Diabetes_ protect our future.mp4 Diabetes_ protect our future.mp4 14/11 Γενέθλια του νομπελίστα γιατρού Φρέντερικ Μπάντινγκ 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη 2007:επίσημη Ημέρα από τα Ηνωμένα Έθνη Θέμα 2009 2013: Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΑΡΞΗ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 ΠΛΗΡ. : ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΛΙΚΗ ΤΗΛ.: 210 98.39.373 ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα.

Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Ουδέτερα Οξέα Με την κλίμακα ph μετράμε το πόσο όξινο ή βασικό είναι ένα διάλυμα. Βάσεις Για να δείτε περίπου πως μετριέται η ποσότητα οξέος ή βάσης στα διαλύματα, σε σχέση με το ph, δείτε αυτό τον πινάκα!!!

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ (1) 5.1.1. Ηορθότητα καιηαξιοπιστία των δοκιμώνπου εκτελούνταιαπό ένα Εργαστήριο προσδιορίζονταιαπό πολλούς παράγοντες. Οιπαράγοντες αυτοίσυμπεριλαμβάνουν συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα