Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης"

Transcript

1 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανάπτυξη και προμήθεια συστημάτων Διαχείριση έργων ΠΜΣ Λογιστική Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη ΤΕΙ 2017

2 Ανάπτυξη και προμήθεια συστημάτων 2

3 Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων 1. Προγραμματισμός (planning) 2. Ανάλυση απαιτήσεων 3. Σχεδιασμός 4. Ανάπτυξη 5. Έλεγχος 6. Εγκατάσταση 7. Συντήρηση 3

4 1. Προγραμματισμός (planning) Στην φάση του προγραμματισμού γίνεται: Καθορισμός της επιχειρησιακής ανάγκης Αξιολόγηση της σημασίας που έχει για τον οργανισμό Επικεφαλής της φάσης προγραμματισμού τίθεται μια συντονιστική επιτροπή steering committee Η επιλογή κατανομής πόρων για τα έργα ανάπτυξης συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: την απόδοση της επένδυσης (ROI=Return Of Investment) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ενδεχόμενα θα δημιουργήσει θέματα διαχείρισης κινδύνου που διευθετεί (π.χ. ζητήματα ασφάλειας, απορρήτου, συμμόρφωσης με κανονισμούς) 4

5 Μελέτη σκοπιμότητας Εξετάζει κατά πόσο το έργο είναι βιώσιμο από τεχνικής, οικονομικής και νομικής πλευράς Σε περίπτωση που η μελέτη σκοπιμότητας είναι αρνητική σχετικά με την υλοποίηση του συστήματος το έργο δεν πραγματοποιείται 5

6 2. Ανάλυση απαιτήσεων (requirements analysis) Καταγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών που θα χρειαστεί να διαθέτει το σύστημα (μέσω συνεντεύξεων, συσκέψεων, αξιολογήσεων υφιστάμενων διαδικασιών) Κατάταξη των λειτουργικών χαρακτηριστικών σε σειρά προτεραιότητας: Υποχρεωτικά χαρακτηριστικά Προτιμώμενα χαρακτηριστικά Μη ουσιώδη χαρακτηριστικά Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR=Business Process Reengineering): Σχεδιασμός και ανάλυση της ροής εργασιών ενός οργανισμού με στόχο την εξάλειψη διαδικασιών που δεν προσθέτουν κανενός είδους αξία 6

7 Διαγράμματα ροής διαδικασιών Η αποτύπωση των διαδικασιών που θα υποστηρίζει το σύστημα γίνεται μέσω των διαγραμμάτων ροής διαδικασιών (process diagrams) Τα διαγράμματα ροής διαδικασιών είναι γραφικές παραστάσεις που περιγράφουν κατανοητά κάθε διαδικασία την οποία θα υποστηρίζει το νέο Πληροφοριακό σύστημα 7

8 Έγγραφο ορισμού απαιτήσεων (RDD=Requirements Definition Document) Το έγγραφο ορισμού απαιτήσεων προσδιορίζει λεπτομερώς ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει το σύστημα Τα ενδιαφερόμενα μέρη συνυπογράφουν το κείμενο, επιβεβαιώνοντας ότι πράγματι αυτό είναι το σύστημα που χρειάζονται Το έγγραφο ορισμού απαιτήσεων χρησιμοποιείται έτσι ώστε να γίνει έρευνα σχετικά με εμπορικά διαθέσιμα Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία πιθανώς καλύπτουν τις απαιτήσεις Αν μεγάλο ποσοστό των απαιτήσεων καλύπτονται (>80%) και η τιμή είναι λογική τότε είναι καλή λύση η αγορά του έτοιμου λογισμικού 8

9 3. Σχεδιασμός (design) Ο σχεδιασμός μετασχηματίζει το έγγραφο ορισμού απαιτήσεων σε ένα εκτελέσιμο τεχνικό σχέδιο Στη φάση του σχεδιασμού καθορίζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος Η διόρθωση λαθών στη φάση της σχεδίασης βοηθά στην αποφυγή κοστοβόρων διορθωτικών κινήσεων στο μέλλον Συχνά χρησιμοποιείται η γλώσσα UML (Unified Markup Language) που αποτελεί μια τυποποιημένη προσέγγιση στη μοντελοποίηση συστημάτων 9

10 Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη σε υπηρεσίες (SOA=Service Oriented Architecture) Η SOA είναι μια σύγχρονη τάση η οποία κερδίζει έδαφος στο σχεδιασμό λογισμικού Τα συστήματα «συναρμολογούνται» από σχετικά ανεξάρτητα επιμέρους στοιχεία λογισμικού καθένα εκ των οποίων χειρίζεται μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή υπηρεσία 10

11 Software as a Service (SaaS) Το SaaS είναι η πλέον συνηθισμένη μορφή υπηρεσίας νέφους (cloud service), χρησιμοποιεί φυλλομετρητές (browsers) για να έχει πρόσβαση σε λογισμικό το οποίο εκτελείται σε εξυπηρετητές (servers) Η διαχείριση του λογισμικού και η εγκατάστασή του δεν είναι ευθύνη της επιχείρησης Δημοφιλείς SaaS εφαρμογές για επιχειρήσεις είναι το λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Salesforce, Microsoft Office 365, η εφαρμογή διαμοιρασμού και συγχρονισμού αρχείων Dropbox, το λογισμικό τηλεδιασκέψεων GoΤoMeeting κ.α. Η χρήση εφαρμογών SaaS τείνει να μειώνει τα κόστη που σχετίζονται με το λογισμικό καθώς το κόστος άδειας χρήσης είναι μικρότερο και δεν υπάρχει η ανάγκη τεχνικού προσωπικού που θα πραγματοποιεί εγκαταστάσεις και ενημερώσεις 11

12 Platform as a Service (PaaS) To PaaS λειτουργεί σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το SaaS και παρέχει την υποδομή στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ή να εγκατασταθεί λογισμικό Οι πάροχοι PaaS φροντίζουν έτσι ώστε να προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους υποδομές εξυπηρετητών και δικτυακής υποδομής σε συνδυασμό με λογισμικό λειτουργικών συστημάτων και άλλου λογισμικού εξυπηρετητών Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητούν επιπλέον πόρους καθώς τους χρειάζονται αντί να επενδύουν σε υλικό που μπορεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων να υποχρησιμοποιείται Πάροχοι PaaS είναι οι: Engine Yard, Heroku, Google App Engine, Red Hat OpenShift, Windows Azure Cloud Services, Amazon Web Services, AppFog κ.α. 12

13 Infrastructure as a Service (IaaS) To IaaS αφορά την αυτοματοποιημένη διάθεση υπολογιστικής ισχύος σε συνδυασμό με αποθήκευση στο νέφος καθώς και δυνατότητες δικτύωσης Οι πάροχοι IaaS παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα εικονικό κέντρο δεδομένων στο νέφος και να έχουν πρόσβαση στους ίδιους πόρους με αυτούς που θα είχαν αν διέθεταν ένα παραδοσιακό κέντρο δεδομένων στις δικές τους εγκαταστάσεις Πάροχοι IaaS είναι οι: Amazon Web Services, Windows Azure, Google Compute Space, Rackspace Open Cloud κ.α. 13

14 4. Ανάπτυξη (implementation) Στη φάση της ανάπτυξης μετατρέπεται το αποτέλεσμα του σχεδιασμού σε ένα πλήρως λειτουργικό Πληροφοριακό Σύστημα Στη φάση της ανάπτυξης χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές χρήσιμα λογισμικά που υποβοηθούν την ανάπτυξη του λογισμικού: Λογισμικό ελέγχου εκδόσεων (version control software): Καταγράφει τις διάφορες εκδόσεις του κώδικα έτσι ώστε να διευκολύνει την από κοινού εργασία των προγραμματιστών Λογισμικό παρακολούθησης έργου και συμβάντων (project and issue tracking software): οι προγραμματιστές μπορούν να αναφέρουν σφάλματα, να ζητούν βοήθεια και να μένουν ενήμεροι για την ιστορία και την πρόοδο του συστήματος Ανασκόπηση κώδικα (code review): διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία προγραμματιστές ελέγχουν τη δουλειά άλλων προγραμματιστών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητά της 14

15 5. Έλεγχος (testing) Έλεγχοι διενεργούνται σε όλη τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης, κάθε φορά που ολοκληρώνονται τα υποσυστήματα Όταν το σύστημα ολοκληρωθεί τότε υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο Καθένας έλεγχος μιμείται γεγονότα που θα κληθεί να χειριστεί το σύστημα όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία Τύπος ελέγχου Έλεγχος μονάδας (unit testing) Έλεγχος συστήματος (system testing) Έλεγχος ακραίων καταστάσεων (stress testing) Έλεγχος παράλληλης λειτουργίας (parallel testing) Έλεγχος ολοκλήρωσης (integration testing) Έλεγχος αποδοχής (acceptance testing) Περιγραφή Έλεγχος υπομονάδων που γίνεται στη φάση της ανάπτυξης Έλεγχος συστήματος από προγραμματιστές και χρήστες Έλεγχος απόκρισης του συστήματος σε καταστάσεις φόρτου Σύγκριση της εξόδου του συστήματος με το σύστημα που αντικαθιστά Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήματος με άλλα συστήματα με τα οποία αλληλοεπιδρά Τελικός έλεγχος συμφωνίας με τις προδιαγραφές 15

16 6. Εγκατάσταση (deployment) Στη φάση της εγκατάστασης το σύστημα τίθεται σε κανονική λειτουργία Εναλλακτικές στρατηγικές εγκατάστασης είναι: Παράλληλη εγκατάσταση (το παλαιό σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ενώ το νέο σύστημα ξεκινά να λειτουργεί και διενεργούνται έλεγχοι ορθής λειτουργίας) Σταδιακή εγκατάσταση (τα επιμέρους υποσυστήματα τίθενται σε λειτουργία σε φάσεις και όχι ταυτόχρονα, π.χ. ERP) Άμεση εγκατάσταση (το παλαιό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας και αντικαθίσταται από το νέο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία) 16

17 7. Συντήρηση (maintenance) Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να υποστηριχθούν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις Η συντήρηση των συστημάτων επηρεάζεται από τις αλλαγές στους κανονισμούς που θεσπίζει το κράτος Με το πέρασμα του χρόνου, το βάρος της συντήρησης μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο Συστήματα παλαιού τύπου (legacy systems): Συστήματα τα οποία στηρίζονται σε απαρχαιωμένες αρχιτεκτονικές τα οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται λόγω του ότι είτε λειτουργούν ικανοποιητικά είτε η αντικατάστασή τους είναι εξαιρετικά ακριβή 17

18 Στρατηγικές ανάπτυξης συστημάτων Η μέθοδος του καταρράκτη Επαναληπτικές μέθοδοι Ευέλικτες μέθοδοι 18

19 Η μέθοδος του καταρράκτη (waterfall method) Στη μέθοδο του καταρράκτη οι φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων λαμβάνουν χώρα διαδοχικά, με την κάθε εργασία να ξεκινά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη Στη φάση ανάλυσης καθορίζονται οι απαιτήσεις και υπολογίζεται ο χρόνος και οι πόροι που θα απαιτηθούν από κάθε επόμενη φάση Οι προγραμματιστές δεν ξεκινούν να γράφουν κώδικα παρά μόνο όταν όλες οι προηγούμενες φάσεις της ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί Η μέθοδος του καταρράκτη συχνά αποτυγχάνει καθώς οι απαιτήσεις μπορεί να μεταβληθούν πριν ολοκληρωθεί το έργο 19

20 Επαναληπτικές μέθοδοι (iterative methods) Οι επαναληπτικές μέθοδοι είναι στρατηγικές που συμπιέζουν τον χρονικό ορίζοντα ανάπτυξης του λογισμικού έτσι ώστε να μειωθεί η επίδραση των μεταβαλλόμενων επιχειρησιακών αλλαγών Εστιάζουν στο διαθέσιμο χρόνο μέχρι την επόμενη έκδοση Η ομάδα ανάπτυξης καθορίζει ποιες από τις απαιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στο διαθέσιμο χρόνο Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογής (RAD=Rapid Application Development): Οι προγραμματιστές δημιουργούν ένα πρωτότυπο λογισμικό το οποίο μοιράζονται με τους χρήστες έτσι ώστε να λάβουν διορθώσεις και ανατροφοδότηση 20

21 Ευέλικτες μέθοδοι (agile software development) Η ομάδα ανάπτυξης είναι κατά κανόνα πολύ συνεκτική και τα μέλη της συστεγάζονται Στην ομάδα ανάπτυξης συμμετέχουν με αποκλειστική δέσμευση χρόνου ένας ή περισσότεροι χρήστες Πολλές εργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα έτσι ώστε να επιταχυνθεί η παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού λογισμικού Η διάρκεια ανάπτυξης (time box) είναι πολύ μικρή (2-6 εβδομάδες) Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ευέλικτες μέθοδοι είναι η Scrum και ο ακραίος προγραμματισμός (XP) 21

22 Οι 12 αρχές που διέπουν το ευέλικτο λογισμικό 1. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της έγκαιρης και συνεχούς παράδοσης χρήσιμου λογισμικού. 2. Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες διαδικασίες δαμάζουν τις αλλαγές με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη. 3. Παραδίδουμε συχνά λογισμικό που λειτουργεί, σε διαστήματα μερικών εβδομάδων ή μηνών, με προτίμηση στη συντομότερη χρονική κλίμακα. 4. Οι προγραμματιστές και οι ειδικοί της αγοράς πρέπει να συνεργάζονται καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. 5. Θεμελιώνουμε τα έργα γύρω από άτομα με πάθος και ενδιαφέρον. Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τους παρέχουμε την αναγκαία υποστήριξη, και εμπιστευόμαστε την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. 6. Η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδος για τη μετάδοση πληροφορίας προς και εντός της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού είναι η συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο. 7. Το λογισμικό που λειτουργεί είναι το κύριο μέτρο προόδου. 8. Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη. Οι χορηγοί, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό επ' αόριστον. 9. Η διαρκής έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και στην εύρυθμη σχεδίαση ενισχύουν την ευελιξία. 10. Η απλότητα -- η τέχνη της μεγιστοποίησης του όγκου της δουλειάς που δεν χρειάζεται να γίνει -- είναι ουσιώδης. 11. Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια προκύπτουν από ομάδες πού οργανώνονται μόνες τους. 12. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα συλλογίζεται για το πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική, ρυθμίζοντας και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά της αναλόγως. 22

23 Η μέθοδος Scrum Ισχυρά συνεκτικές ομάδες συχνές συσκέψεις μικρής διάρκειας Ρόλοι στην ομάδα: Ιδιοκτήτης προϊόντος: χρήστης που συμμετέχει στην ομάδα και διασφαλίζει ότι το έργο προσδίδει αξία στην επιχείρηση Αρχηγός (master) του Scrum: διαχειριστής του έργου Κάθε ομάδα εκτελεί ένα επαναληπτικό κύκλο ανάπτυξης διάρκειας 1-4 εβδομάδων (sprint) Στην αρχή κάθε επαναληπτικού κύκλου ο ιδιοκτήτης περιγράφει και ιεραρχεί τις ανεκτέλεστες απαιτήσεις (backlog) Η ομάδα ξεκινά άμεσα εργασία με στόχο στο τέλος κάθε επαναληπτικού κύκλου να παραδοθεί λογισμικό με νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά 23

24 Ακραίος προγραμματισμός (extreme Programming-XP) Ο XP βασίζεται σε ομάδες και χαρακτηρίζεται από τη συχνή έκδοση εφαρμόσιμου λογισμικού, τα στενά χρονικά πλαίσια ανάπτυξης, τους προγραμματιστές που εργάζονται σε ζεύγη και την έμφαση στη διενέργεια ελέγχων Το έργο ξεκινά με ιστορίες χρηστών (user stories) που συχνά γράφονται σε κάρτες 3x5 εκ.) Οι προγραμματιστές εργάζονται σε ζεύγη (pair programming) αξιολογώντας ο ένας την εργασία του άλλου, είναι του ίδιου επιπέδου και μοιράζονται τον ίδιο υπολογιστή pair programming 24

25 Σύγκριση προσεγγίσεων ανάπτυξης λογισμικού Όλες οι μέθοδοι μπορούν να επιφέρουν καλά ή κακά αποτελέσματα ανάλογα με την περίσταση και τους ανθρώπους που καλούνται να τις εφαρμόσουν Η επιλογή μεθόδου εξαρτάται από τη σαφήνεια των απαιτήσεων Μεγάλο ποσοστό των έργων λογισμικού χρησιμοποιούν παρά τα μειονεκτήματα που έχει τη μέθοδο καταρράκτη Στη μέθοδο καταρράκτη: Οι προγραμματιστές μπορεί να θεωρούν την εργασία τους επιτυχημένη ακόμα και αν το έργο αποτύχει Οι προγραμματιστές τείνουν να αντιστέκονται σε αλλαγές ή προσθήκες στις απαιτήσεις μετά τη φάση ανάλυσης Στις ευέλικτες ομάδες: Οι προγραμματιστές πρέπει να δέχονται ευχάριστα τις αλλαγές διότι κατανοούν ότι ο τελικός σκοπός είναι να δημιουργηθεί λογισμικό που θα θέλει πραγματικά ο πελάτης Η ευθύνη για την παράδοση ενός έργου είναι συλλογική 25

26 Προμήθεια λογισμικού (η στρατηγική αγοράς έναντι της ανάπτυξης κατά παραγγελία) Η στρατηγική αξία, το συνολικό κόστος, ο χρόνος που απαιτείται για ανάπτυξη, η ανάγκη παραμετροποίησης και η διαθεσιμότητα πληροφοριακών πόρων επηρεάζουν την απόφαση αγοράς ή ανάπτυξης λογισμικού Πλεονεκτήματα μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες του οργανισμού Αγορά έτοιμου λογισμικού Πλεονεκτήματα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές κάθε κλάδου μικρότερο κόστος μικρότερος χρόνος υλοποίησης Ανάπτυξη κατά παραγγελία Μειονεκτήματα δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μπορεί να μην ταιριάζει με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική Μειονεκτήματα υψηλότερο κόστος απαιτεί περισσότερο χρόνο 26

27 Διαδικασία προμήθειας Πληροφοριακού Συστήματος 1. Προγραμματισμός 2. Ανάλυση απαιτήσεων και υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών 3. Υποβολή αιτήματος παροχής προσφορών Αίτημα παροχής πληροφοριών (RFI=Request For Information): Σύνταξη αρχικού καταλόγου απαιτήσεων και αποστολή σε μεγάλο αριθμό υποψήφιων προμηθευτών 4. Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτή 5. Διαπραγμάτευση και υπογραφή σύμβασης 6. Παραμετροποίηση 7. Εγκατάσταση Αίτημα παροχής προσφορών (RFP=Request For Proposal): Πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται οι λεπτομερείς απαιτήσεις προς επιλεγμένες εταιρείες λογισμικού έτσι ώστε να υποβάλλουν επίσημη πρόταση με περιγραφή υπηρεσιών και κόστους 8. Συντήρηση 27

28 Αξιολόγηση διαθέσιμων προσφορών Η συντονιστική επιτροπή 1. μελετά επιδείξεις λογισμικού, επισκέπτεται εταιρείες στις οποίες χρησιμοποιείται και προσπαθεί να περιορίσει τις επιλογές στις πλέον αξιόλογες 2. καταστρώνει στρατηγική αξιολόγησης με ιεράρχηση κριτηρίων Βαρύτητα (1=πολύ κακή έως 5=πολύ καλή) Προμηθευτής Α 30% Συνάφεια με απαιτήσεις 20% Εμπειρία προμηθευτή 10% Συστάσεις προμηθευτή 20% Αρχιτεκτονι κή προμηθευτή 20% Κόστος 100% Σύνολο ,7 2,5 Καλύτερο στο είδος του Αρχιτεκτονική προμηθευτή Ενιαία προμήθεια 28

29 Προσαρμογή και παραμετροποίηση Αν το έτοιμο λογισμικό δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις η επιχείρηση μπορεί είτε να προσαρμόσει τις διαδικασίες της έτσι ώστε να ταιριάζουν με όσα υποστηρίζει το λογισμικό είτε να ζητήσουν από τον προμηθευτή παραμετροποίηση του λογισμικού Ο παραμετροποιημένος κώδικας μπορεί να δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αυξημένου κόστους, σφαλμάτων, προβλημάτων υποστήριξης κ.α. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να κρατούν την παραμετροποίηση στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο 29

30 Ο ανθρώπινος παράγοντας στην ανάπτυξη και προμήθεια του λογισμικού Μπορεί να προκύψουν χάσματα στην επικοινωνία στις ομάδες που δημιουργούνται για την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικού λόγω του διαφορετικού υποβάθρου των μελών τους Τα χάσματα επικοινωνίας θα πρέπει να γεφυρωθούν έτσι ώστε να υπάρξει επιτυχία στο έργο Η καλή γνώση ενός μέρους της διαδικασίας δεν αρκεί για τη συνολική σχεδίαση της διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος Ο αναλυτής που ηγείται της προσπάθειας θα πρέπει να έχει τη συνολική εικόνα και να συνθέτει τις εμπειρίες και τις γνώσεις των μελών της ομάδας ενθαρρύνοντας την επικοινωνία μεταξύ τους 30

31 Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης Η ανώτατη διοίκηση εστιάζει στη στρατηγική αξία που θα προσδώσει το νέο λογισμικό διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους προετοιμάζει τον οργανισμό για τις επερχόμενες αλλαγές Σύμβουλοι (consultants): Ειδικοί που διαθέτουν βαθιά γνώση του λογισμικού και έχουν εμπειρία συμμετοχής σε παρόμοιες εφαρμογές 31

32 Διαχείριση έργων 32

33 Τι είναι έργο; Έργο είναι μια προσωρινή δραστηριότητα η οποία ξεκινά για ένα συγκεκριμένο σκοπό Χαρακτηριστικά έργου Έχει ένα βασικό πελάτη καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη Απαιτεί πόρους και συμμετοχή ειδικών από διάφορες επιστημονικές περιοχές Περιλαμβάνει το στοιχείο της αβεβαιότητας Διαθέτει δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του 33

34 Χρόνος, κόστος και αντικείμενο έργου Κάθε έργο περιορίζεται από τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις: το χρόνο, το κόστος και το εύρος του αντικειμένου του έργου Συχνά στα έργα ένας από τους τρεις περιορισμούς είναι αυστηρά προκαθορισμένος με αποτέλεσμα να πρέπει να προσαρμοστούν οι άλλοι δύο αν προκύψουν αλλαγές 34

35 Διαχείριση έργου Η διαχείριση έργου αφορά τη συστηματική προσέγγιση στον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διαχείριση των πόρων, καταλήγοντας σε ένα έργο που επιτυγχάνει τους στόχους του Οι 5 διαδικασίες της διαχείρισης έργου 1. Εκκίνηση 2. Προγραμματισμός 3. Υλοποίηση 4. Παρακολούθηση και έλεγχος 5. Κλείσιμο 35

36 1. Εκκίνηση έργου Οι διαδικασίες εκκίνησης θέτουν τις βάσεις του έργου, καθορίζοντας με σαφήνεια την αξία που θα προσδώσει στον οργανισμό, προσδιορίζοντας τους στόχους του, υπολογίζοντας τη χρονική διάρκεια, το αντικείμενο και το κόστος, καθορίζοντας τα μέλη της ομάδας και λαμβάνοντας έγκριση Καταστατικό έργου (project charter): Έγγραφο που περιγράφει σαφή διατύπωση στόχων, ονόματα και ρόλους μελών, προσωρινό προϋπολογισμό, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, κριτήρια αξιολόγησης επιτυχούς επικοινωνίας Εναρκτήρια συνάντηση (kickoff meeting): συνάντηση των ενδιαφερόμενων μελών στην οποία γίνεται αξιολόγηση του καταστατικού του έργου 36

37 2. Προγραμματισμός έργου Στα πλαίσια του προγραμματισμού θα πρέπει να γίνει η κατάστρωση ενός πλάνου διαχείρισης έργου Το πλάνο διαχείρισης έργου αποτελεί ένα οδηγό υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει οργανόγραμμα, περιγραφή των εργασιών, παραδοτέα, πληροφορίες χρονοπρογραμματισμού και δείκτες μέτρησης της επιτυχίας του έργου Αποφυγή ανεξέλεγκτης αύξησης του φυσικού αντικειμένου (scope creep) 37

38 3. Υλοποίηση έργου Οι διαδικασίες υλοποίησης αφορούν τις προσπάθειες συντονισμού, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι εργασίες που έχουν καταγραφεί στην αναλυτική δομή εργασιών εκτελούνται σωστά Ο διαχειριστής του έργου αναλαμβάνει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας του έργου, καθοδήγηση των μελών, καταγραφή της προόδου του έργου κ.α. 38

39 4. Παρακολούθηση και έλεγχος έργου Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου αφορούν τον εντοπισμό παρεκκλίσεων από το αρχικό πλάνο και στη λήψη διορθωτικών ενεργειών έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αστοχίες στις χρονικές εκτιμήσεις για τις επιμέρους εργασίες 39

40 5. Κλείσιμο έργου Οι διαδικασίες κλεισίματος αφορούν τον οργανωμένο τρόπο τέλους του έργου Ο χρηματοδότης του έργου μπορεί να χρειαστεί να εγκρίνει όλα τα παραδοτέα του έργου Καταγραφή της εμπειρίας που αποκτήθηκε στο έργο έτσι ώστε να αποτελέσει τεκμηρίωση για μελλοντικά έργα 40

41 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικών διαχειριστών έργου Δυναμικά ηγετικά χαρακτηριστικά Εξαιρετικές «ανθρώπινες» δεξιότητες Τεχνική κατάρτιση σε όλες τις πτυχές του έργου Καλές δεξιότητες ακρόασης Δεξιότητες οικοδόμησης ομάδων Εξαιρετικές ικανότητες παρουσίασης Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης Ο διαχειριστής έργου έχει την υποχρέωση να εντοπίζει και να αποτρέπει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων για όλα τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης του έργου Ικανότητα εξισορρόπησης προτεραιοτήτων, οργανωτική σκέψη και διατήρηση της ομάδας σε σωστό δρόμο 41

42 Παράγοντες αποτυχίας των έργων Έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση Απουσία εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών Ασαφείς απαιτήσεις Τεχνολογικά προβλήματα Ανεξέλεγκτη αύξηση αντικειμένου Ασαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα Κακή επικοινωνία Κακοδιαχείριση αλλαγής 42

43 Επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στη διαχείριση έργου Οι άνθρωποι συχνά υποπίπτουν σε σφάλματα Αναγνώριση καταστάσεων που οδηγούν συστηματικά σε λάθος εκτιμήσεις μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισής τους Στρέβλωση επιβεβαίωσης: Η τάση εστίασης σε πληροφορίες που υποστηρίζουν την άποψη που έχει ήδη σχηματιστεί, αγνοώντας δεδομένα τα οποία πιθανό την καταρρίπτουν Πλάνη προγραμματισμού: Η τάση υποεκτίμησης του χρόνου που χρειάζεται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας Στρέβλωση διαθεσιμότητας: Η τάση υπολογισμού της πιθανότητας να συμβεί ένα γεγονός με βάσει την ευκολία ανάκλησης σχετικών περιστατικών από προσωπική εμπειρία 43

44 Μαύροι κύκνοι Μαύρος κύκνος είναι ένας όρος που περιγράφει εξαιρετικά σπάνια γεγονότα που είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθούν αλλά μπορεί να έχουν τεράστιες επιπτώσεις Οι μαύροι κύκνοι δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις στο στρατηγικό σχεδιασμό Παραδείγματα: Σπάνια φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.) Τρομοκρατία Οικονομικές καταστροφές Καινοτόμα προϊόντα (προσωπικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, έξυπνα τηλέφωνα κ.α.) 44

Κεφάλαιο 13: : Εφαρμογές νέφους. Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 13: : Εφαρμογές νέφους. Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 13: : Εφαρμογές νέφους Καραμαούνας Π. 1 13.1 Eισαγωγή στις εφαρμογές νέφους Βασικά χαρακτηριστικά: Εξυπηρέτηση κατ απαίτηση: άμεσα και χωρίς καθυστέρηση Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο: προσβάσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ενότητα 2- Οι αρχές της agile προσέγγισης Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ > ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Το Cloud Computing είναι η ονοµασία της τεχνολογίας η οποία επιτρέπει στους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Εφαρμογές νέφους. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Συνεργασία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Εφαρμογές νέφους. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Συνεργασία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές Πληροφορικής 110 Εφαρμογές νέφους Διδακτικές ενότητες 13.1 Eισαγωγή στις εφαρμογές νέφους 13.2 Μοντέλα υπηρεσιών νέφους 13.3 Εφαρμογές υπηρεσιών νέφους Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να αποσαφηνίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού

Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Agile Προσέγγιση στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της agile προσέγγισης Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου SECOVIA: στόχοι και αποτελέσματα

Παρουσίαση του Έργου SECOVIA: στόχοι και αποτελέσματα Παρουσίαση του Έργου SECOVIA: στόχοι και αποτελέσματα Πάτρα, 4 Οκτωβρίου 2013 Δρ. Πέτρος Γανός Σύμβουλος Περιφερειάρχη σε θέματα ΤΠΕ Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής SECOVIA SEE (South East Europe) Transnational

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:02/2021 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο των Αντικειμένων - IoT.

Διαδίκτυο των Αντικειμένων - IoT. Διαδίκτυο των Αντικειμένων - IoT sdima@ece.upatras.gr ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΚ/MIS) Ε.655/ 5001184. sdima@ece.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Ενότητα 2 Πηγές Λογισμικού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση με εναλλακτικές πηγές λογισμικού Κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης έτοιμου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Σκοπός της Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας υπολογιστική πλέγματος. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design

The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ The Customization Process for Organizational Package Information Systems: A Challenge for Participatory Design Anita Krabbel,, Ingrid Wetzel Κοτσικόρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

05 Ανάλυση απαιτήσεων

05 Ανάλυση απαιτήσεων 05 Ανάλυση απαιτήσεων Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Εαρινό εξάμηνο 2016 17 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Ανάλυση και Σχεδιασμός Η διαδικασία που μας επιτρέπει να:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Ενότητα 4 Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 4-1 Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση των διαδικασιών προσδιορισμού και επιλογής έργων ανάπτυξης ΠΣ Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - Τρόποι πρόληψης της αποτυχίας Η ΣΑΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 10 : Παραδοσιακές οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 5

Διαχείριση έργων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 5 Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 6 : Τύποι και διαχέιριση αποφάσεων Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 1

Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία λογισμικού Στόχοι Έννοια της τεχνολογίας λογισμικού (ΤΛ) και ερμηνεία της σημασίας της Απαντήσεις σε θεμελιώδεις ερωτήσεις για την ΤΛ Ανάδειξη ηθικών και επαγγελματικών ζητημάτων

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αντικείµενο & Σκοπός Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία 11 Μαρτίου 2017 Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4 ο Πίνακας Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γιαννακόπουλος Ιωάννης Περιεχόμενα E.R.P. Ορισμός, Στόχοι Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -3 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Σχεδιασμός διαδικασιών ορισμός Συστημική προσέγγιση Μεθοδολογίες σχεδιασμού διαδικασιών Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον»

Σημειώσεις στο μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον» 1. Κύκλος ζωής λογισμικού Ο κύκλος ζωής λογισμικού είναι οι φάσεις (τα στάδια) από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού, από την σύλληψη της ιδέας, τη διαδικασία κατασκευής / ανάπτυξης, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 7: Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Ανάπτυξη Προγράμματος Β ΕΠΑΛ Τομέας Πληροφορικής Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος/λογισμικού Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα