Προπτυχιακή Εργασία. Γρυμανέλη Αικατερίνη. το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προπτυχιακή Εργασία. Γρυμανέλη Αικατερίνη. το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση"

Transcript

1 Προπτυχιακή Εργασία Γρυμανέλη Αικατερίνη το Δικαίωμα στη Ραδιοτηλεόραση 1. ΤΟ ΘΕΜΑ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ερώτημα αν υπάρχει συνταγματικό δικαίωμα στη ραδιοτηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα αναλύσουμε σε τι συνίσταται η ραδιοτηλεοπτική διαδικασία (βλ. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ) και θα επικεντρώσουμε στο καθεστώς της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ( βλ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ), με την οποία συνέχεται το θέμα της ύπαρξης ατομικού δικαιώματος ίδρυσης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού και το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης δι αυτών των μέσων. Θα αναλύσουμε τις συνταγματικές αρχές λειτουργίας της στο άρθρο 15 παρ. 2 ( βλ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ) και την έννοια του άμεσου κρατικού ελέγχου ( βλ Ο ΑΜΕΣΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ) που της επιβάλλεται, καθώς και τις αρμοδιότητες του ΕΣΡ, ( 2. 6 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( ΕΣΡ ) ) για να δούμε μέχρι που φτάνει η κρατική παρέμβαση. Θα ακολουθήσουμε έπειτα τις νομοθετικές εξελίξεις για να δούμε πώς εξέλαβε ο κοινός νομοθέτης τις επιταγές του συντακτικού ( βλ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ), αλλά και τις τάσεις του διεθνούς και κοινοτικού δικαίου για να διαπιστώσουμε τι επιρροές άσκησαν αυτά στο εσωτερικό δίκαιο ( βλ. 3. Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ). Τέλος θα κλείσουμε με μια κριτική ματιά στις υπάρχουσες ρυθμίσεις υπό το πρίσμα των τεχνολογικών μεταβολών και θα αποπειραθούμε να μιλήσουμε de lege ferenda ( 3. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2001 ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ).. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χάρη στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις το ραδιόφωνο και, ειδικά, η τηλεόραση κατέστησαν τις τελευταίες δεκαετίες ίσως τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού. Ακριβώς εξαιτίας της τεράστιας δύναμης επηρεασμού -κυρίως της δεύτερης-, αλλά και λόγω τεχνικών δυσκολιών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών, το ζήτημα της ρύθμισης του καθεστώτος υπό το οποίο τελει η ραδιοτηλεόραση παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες. Προκαταβολικά αξίζει να ειπωθεί ότι τις βαρυσήμαντες εξελίξεις τεχνικές και μη- δεν μπόρεσε το δίκαιο να προβλέψει και προσπάθησε εκ των υστέρων, ενδεχομένως ανεπαρκώς, να ρυθμίσει. Αυτό ισχύει και για το Σύνταγμα, το οποίο ως εκ της φύσεώς του διεκδικεί ευρεία διατύπωση και διάρκεια. Πριν όμως δούμε τη σχετική συνταγματική διάταξη, σκόπιμο είναι να δώσουμε κάποια εννοιολογικά στοιχεία της ραδιοτηλεόρασης. Η ραδιοτηλεόραση, λοιπόν, συνίσταται στην απευθείας μετάδοση ήχων και εικόνων προς το ευρύ κοινό, που απαιτεί από τους λήπτες τη χρησιμοποίηση δέκτη. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρούμε σε διεθνείς συμβάσεις, χάριν άλλωστε στην υπερεθνική διάστασή της. Παραδοσιακά γίνεται διάκριση της ραδιοτηλεοπτικής διαδικασίας σε εκπομπή, αναμετάδοση και λήψη και είναι το πρώτο στάδιο που υπόκειται στη ρύθμιση του ελληνικού Συντάγματος, ενώ η διάκριση σε αναμετάδοση και εκπομπή δε φαίνεται να επηρεάζει το νομικό ορισμό της ραδιοτηλεόρασης (για τη λήψη βλ. παρακάτω). Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο της απεύθυνσης σε ευρύ κοινό,το οποίο δεν ορίζεται και δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το αν περιλαμβάνει διάφορες μορφές, όπως τη συνδρομητική τηλεόραση κ. ά. Μάλλον εδώ περιλαμβάνονται οι εκπομπές γενικής ή δυνάμει γενικής λήψης, δηλαδή αυτές των οποίων η λήψη από το κοινό είναι ελεύθερη ή απαιτεί αποκωδικοποιητή και καταβολή τέλους χωρίς περαιτέρω διακρίσεις και περιορισμούς. 3. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Για πρώτη φορά στον ελληνικό δικαιικό χώρο το καθεστώς της ραδιοτηλεόρασης ρυθμίζεται θετικά στο Σύνταγμα του Αναλυτικά: Άρθρο 15, παράγραφος 1: Οι προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις του προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται στον κινηματογράφο, τη φωνογραφία, τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και κάθε άλλο παρεμφερές μέσο μετάδοσης λόγου ή παράστασης. Άρθρο 15, παράγραφος 2**: Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Το παραπάνω άρθρο προστατεύει την ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων στην εσωτερική έννομη τάξη μας. Η πρώτη παράγραφος, με ιστορική αφετηρία το άρθρο 14 του Συντάγματος του 1952, εξαιρεί ορισμένα μέσα, ανάμεσα στα οποία και η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, από την αυξημένη προστασία της οποίας απολαύει ο τύπος. Αυτό σημαίνει ότι λογοκρισία, δηλαδή παρέμβαση επί του περιεχομένου, και προληπτικά μέτρα, δηλαδή παρέμβαση επί της διαδικασίας, είναι ανεκτά από το Σύνταγμα επ αυτών. Η διατύπωση αυτή ίσως δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση ότι τα οπτικοακουστικά αυτά μέσα δεν απολαύουν κάποιας συνταγματικής ελευθερίας. Αντίθετα γίνεται δεκτό από τη θεωρία ότι, παρά τη δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων και άσκησης λογοκρισίας, εφαρμόζεται η ελευθερία του άρθρου 14 παρ.1 («Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.») και σε όλους τους μετέχοντες σε δραστηριότητες των ανωτέρω μέσων. Απλώς, η ελεύθερη αυτή έκφραση ασκείται με όριο το διοικητικό έλεγχο, δυνάμενος να ασκηθεί σε δομή, οργάνωση, περιεχόμενο της ραδιοτηλεοπτικής δραστηριότητας. Σ αυτό όμως θα επανέλθουμε διεξοδικά αργότερα.

2 3. 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Το άρθρο 15 ρυθμίζει τη ραδιοτηλεόραση ως θεσμό. Καθιερώνει αντικειμενικές αρχές από τις οποίες απορρέουν υποκειμενικά δίκαια, δικαιώματα. Άλλωστε, η είσοδος του ανθρώπου στους θεσμούς συνεπάγεται μεγαλύτερη ή μικρότερη «θεσμοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων», δηλαδή εντασσόμενος αυτός σε κάποιο θεσμό δεν μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του κατά τρόπο που προσιδιάζει στη γενική σχέση, αλλά οφείλει να τα ασκεί έτσι ώστε να μην αναιρείται ο θεσμός και να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη προστασία θεσμού και δικαιωμάτων ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ Η ραδιοτηλεοπτική λήψη, ή όπως λέγεται η παθητική πλευρά της ραδιοτηλεοπτικής εμπειρίας, δεν υπόκειται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 15 παρ. 2. Αντίθετα το δικαίωμα του πληροφορείσθαι δια της ραδιοτηλεόρασης βαίνει παράλληλα προς το δικαίωμα του πληροφορείσθαι δια του τύπου. Έτσι, η ραδιοτηλεοπτική λήψη είναι ελευθερία ανεπίδεκτη περιορισμών. Τώρα πια που κατοχυρώνεται συνταγματικά δικαίωμα πληροφόρησης στο άρθρο 5Α, τα πράγματα είναι πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, η ελευθερία αυτή απορρέει από το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 5 παρ. 1, που μιλά για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Τελικά, δεν αμφισβητείται το δικαίωμα λήψης. Σε περίπτωση ανυπαρξίας του ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων θα βρισκόταν αποκλεισμένος από διαθέσιμες πληροφορίες. Έτσι θεωρείται ότι αυτό το δικαίωμα προϋποθέτει την ελευθερία αγοράς της κατάλληλης τεχνικής υποδομής και την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και το διαρκή εκσυγχρονισμό των απαραίτητων εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λήψη προγραμμάτων. Στα πλαίσια αυτά θεωρείται αντισυνταγματική η επιβολή απαγορευτικού ύψους περιορισμών (δασμοί, φόροι κ. λπ.) για την προμήθεια εξαρτημάτων (π. χ. κεραιών). Επίσης μπορεί να γίνεται δεκτή αξίωση κατά του κράτους για την εξασφάλιση των ελάχιστων προϋποθέσεων άσκησής της (διασφαλιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος ), ενώ αντισυνταγματική θεωρείται η παρεμπόδιση λήψης από το κράτος με την παρεμβολή παρασίτων ( jamming )- εκτός αν αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Έπειτα, το 14 παρ. 1 κάνοντας λόγο για διάδοση στοχασμών καλύπτει και τους δυο πόλους της επικοινωνιακής και πληροφοριακής διαδικασίας. Τέλος, κατοχυρώνεται δικαίωμα αντικειμενικής, επί ίσοις όροις πληροφόρησης, κάτι που προκύπτει από τις υποχρεώσεις της ραδιοτηλεόρασης στο άρθρο 15 παρ. 2. Αλλά και αυτό θα εξεταστεί στο πλαίσιο των οριοθετήσεων και περιορισμών του δικαιώματος εκπομπής ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Η παραπάνω ελευθερία της ραδιοτηλεοπτικής λήψης, όμως, προϋποθέτει ένα minimum ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής. Από ποιο καθεστώς διέπεται η τελευταία; Πριν εξετάσουμε αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί προς τι η ειδική ρύθμιση. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς, που συνίσταται κυρίως στον άμεσο κρατικό έλεγχο, οφείλεται αφενός σε τεχνικούς λόγους, δηλαδή στο περιορισμένο των συχνοτήτων, απ όπου γίνονται οι εκπομπές, αφετέρου στη θέληση της πολιτικής εξουσίας να ελέγξει την πρωτοεμφανιζόμενη εξουσία. Αυτό άλλωστε οδήγησε στην κρατούσα για χρόνια αντίληψη ότι η εν λόγω διάταξη θεσπίζει κρατικό μονοπώλιο. Κατά καιρούς έχουν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι η ραδιοτηλεοπτική εκπομπή θα αποτελούσε περιεχόμενο δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές της αντικειμενικότητας, της ισοτιμίας και της ποιότητας. Αυτό όμως αποκρούεται, καθώς προφανώς δε νοείται άμεσος έλεγχος του κράτους επί παροχών του ιδίου. Βέβαια η διαδικασία του ελέγχου προϋποθέτει έναν ελέγχοντα κι έναν ελεγχόμενο, μια πράξη πέραν του κράτους. Κι αν ήθελε ο νομοθέτης να δώσει το χαρακτήρα της υπηρεσίας, θα ελέγετο ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο «παρέχεται» από το κράτος, όχι «ελέγχεται». Άλλωστε, η αναγωγή σε δημόσια υπηρεσία θα αναιρούσε ουσιαστικά την ελευθερία έκφρασης και διάδοσης στοχασμών και ανάπτυξης της προσωπικότητας. Ακόμη λέγεται πως ο χαρακτήρας των διατάξεων του άρθρου 15 δεν αποκλείει την αντιμετώπιση του όλου πλέγματος ως θεσμικής εγγύησης ( Institutionelle Garantie ), έννοια που αναφέρεται σε συνταγματική εγγύηση κατατείνουσα στη διασφάλιση περισσότερο ενός θεσμού και λιγότερο στην προστασία του εκάστοτε φορέα ενός ατομικού δικαιώματος. Είναι όμως θα λέγαμε σήμερα μια παρωχημένη θεωρία, καθώς θεωρείται ότι τα συνταγματικά δικαιώματα αντικειμενικοποιούνται, αναλύονται αντικειμενικά και βαίνουμε προς την ταυτόχρονη κατοχύρωση θεσμών και δικαιωμάτων. Aς πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το άρθρο 15 παρ. 1 εξαιρεί διάφορα οπτικοακουστικά μέσα, ανάμεσα στα οποία, φυσικά και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, από τις προστατευτικές για τον τύπο διατάξεις, χωρίς βέβαια να τα αποκλείει από την ευρύτερη ελευθερία πνευματικής κίνησης. Η εξαίρεση αναφέρεται στην ειδική- όπως ήδη ειπώθηκε παραπάνω- προστασία για τον τύπο, επομένως όχι και σ αυτήν του άρθρου 14 παρ. 1. Πρόκειται για εξαίρεση από την εξαιρετική προστασία του τύπου, άρα για επιστροφή στον κανόνα του άρθρου 14 παρ. 1. Αλλά και αυτή η εξαίρεση δεν είναι εν λευκώ εξουσιοδότηση στον κοινό νομοθέτη να επιβάλλει ανεξέλεγκτα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, καθώς κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στην όλη θεωρία περί ατομικών δικαιωμάτων. Η διάταξη, όμως της παραγράφου 2 είναι αυτή που έχει συγκεντρώσει την περισσότερη επιστημονική προσοχή ως η θετική ρύθμιση. Και είναι ακριβώς ο άμεσος κρατικός έλεγχος που χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Πάντως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι δυο παράγραφοι να ιδωθούν συμπληρωματικά, στα πλαίσια μιας συστηματικής ερμηνείας ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Για να απαντηθεί το ερώτημα αν κατοχυρώνεται δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής είναι απαραίτητο να εξεταστεί αν ο κρατικός έλεγχος συνεπάγεται κρατικό μονοπώλιο. Παγίως γίνεται δεκτό από τη θεωρία ότι, σε αντίθεση με τον τύπο, δεν καθιερώνεται ελευθερία ραδιοτηλεόρασης από τη στιγμή που επιβάλλεται έλεγχος του κράτους, ο οποίος βέβαια επιβάλλεται χάριν των ρητών συνταγματικών αρχών του άρθρου 15. Ωστόσο, το ίδιο το Σύνταγμα δεν ορίζει ρητά και δεσμευτικά αν η ραδιοτηλεόραση θα ανήκει αποκλειστικά στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή και στους δυο. Το γεγονός ότι δεν κατοχυρώνεται τέτοια ελευθερία, δεν αποκλείει

3 τη διενέργεια εκπομπών από ιδιώτες. Απλώς, κατά μια άποψη, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη ο ορισμός των φορέων της ραδιοτηλεόρασης. Έτσι μπορεί αυτός να δημιουργήσει νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ενδεχομένως παράλληλα με υφιστάμενους κρατικούς. Σε μια σημαντική της απόφαση- την 5040/1987- η Ολομέλεια του ΣτΕ απεφάνθη ότι το κρατικό μονοπώλιο δεν επιβάλλεται εκ του Συντάγματος, αλλά ο κοινός νομοθέτης μπορεί να το θεσπίσει, όπως και το έκανε με το νόμο 230/1975 (άρθρο 9). Πολύ ενδιαφέρουσα υπήρξε, ωστόσο η άποψη της μειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία: Στην κρίση του εν λόγω ζητήματος υπεισέρχονται και άλλες συνταγματικές διατάξεις, όπως η 5 παρ. 1 ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας -, η 14 παρ. 1 ελευθερία διάδοσης ιδεών -, η 16 παρ. 1 ελευθερία της τέχνης -, καθώς και οι αρχές της επικουρικότητας του κράτους και της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα επικαλέστηκε το επιχείρημα ότι το κράτος δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερο απέναντι σ ένα τόσο κρίσιμο θέμα ( Ωστόσο έχει κατακριθεί ως αντιφατική ως προς την ταυτόχρονη επίκληση αυτού του τελευταίου και της αρχής της επικουρικότητας.). Προσέθεσε δε ότι το άρθρο 15 παρ. 2 όρισε τον άμεσο κρατικό έλεγχο ως το maximum κρατικής παρέμβασης, επομένως απαγορεύει και την ακόμη βαθύτερη παρέμβαση που είναι το μονοπώλιο. Μνημόνευσε δε και τη διάταξη του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, που έχει υπερνομοθετική ισχύ και που κατοχυρώνει δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης, λήψεως, μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών χωρίς περιορισμούς από τις δημόσιες αρχές, αλλά χωρίς να θεωρείται ταυτόχρονα ότι αυτή παρακωλύει τα κράτη από τη θέσπιση καθεστώτος άδειας. Αυτή πάντως η απόφαση αντιπροσωπεύει πλήρως την εποχή κατά την οποία εκδόθηκε και κατά την οποία είχε νομοθετηθεί η κρατική ραδιοτηλεόραση. Αργότερα αναγνωρίστηκε η λειτουργία ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και νομιμοποιήθηκε μια κατάσταση de facto, και μάλιστα χωρίς λεκτική μεταβολή της συνταγματικής διάταξης: ενώ δηλαδή αρχικά θεωρήθηκε ότι το Σύνταγμα επιτρέπει μόνο την κρατική ραδιοτηλεόραση, αργότερα αναγνωρίστηκε και η ιδιωτική. Αυτό το νέο περιεχόμενο που προσδόθηκε στη διάταξη επιτρέπεται από τη διατύπωσή της, καθώς δεν κάνει λόγο για υποχρεωτική κρατική ραδιοτηλεόραση. Αντιθέτως, με τη μεταβολή αυτή του νοήματος α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι π λ έ ο ν τ ο κ ρ α τ ι κ ό μ ο ν ο π ώ λ ι ο, του οποίου η επαναφορά είναι πια αδύνατη, αν ληφθεί υπόψη και η παραπάνω επιχειρηματολογία. Παρά ταύτα εξακολουθεί να κρατεί στη θεωρία η άποψη ότι ο συντακτικός νομοθέτης εξουσιοδοτεί τον κοινό να ρυθμίσει το ραδιοτηλεοπτικό καθεστώς κατά τρόπο που να μπορεί ο τελευταίος να επαναφέρει το κρατικό μονοπώλιο Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Έχουμε περάσει αναμφισβήτητα, λοιπόν σε μια εποχή που το κρατικό μονοπώλιο έχει καταργηθεί και έχει πλέον παγιωθεί η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση ( βλ. Ν. 2328/1995: Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ). Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών από ιδιώτες. Πού όμως θα εδράσουμε συνταγματικά την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση; Ένας ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός είναι αναμφισβήτητα μέσο διάδοσης γνωμών και πληροφοριών και δεν μπορεί παρά να καλύπτεται από το άρθρο 14 παρ. 1. Δηλαδή συνταγματική βάση στην ίδρυση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών παρέχει η λεγόμενη "ενεργητική ελευθερία" της πληροφόρησης από κοινού με το συλλογικό δικαίωμα των πολιτών για πλουραλιστική και αντικειμενική πληροφόρηση (άρθρο 15 παρ. 2, βλ. παραπάνω δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής λήψης ). Περαιτέρω η αναθεώρηση του 2001 προσέθεσε το άρθρο 5Α, δηλαδή το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Ταυτόχρονα, ένας ραδιοτηλεοπτικός σταθμός αποτελεί και ιδιωτική εμπορική επιχείρηση, η οποία πρέπει κατά το άρθρο 1 παρ. 8 του ν. 2328/1995 να λαμβάνει τη μορφή Α. Ε.. Επομένως, η ίδρυσή του εμπίπτει στο πεδίο άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας ( 5 παρ. 1 ) και της ελευθερίας ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας ( 106 παρ. 2 ). Από μόνη της, ωστόσο, η οικονομική ελευθερία δεν επαρκεί για τη θεμελίωση ραδιοτηλεοπτικής ελευθερίας, δεδομένου ότι δεν αποκλείει τη σύσταση μονοπωλίου στον τομέα αυτό, αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον ( 106 παρ. 3 5 ). Επειδή όμως η ιδιωτική ραδιοτηλεοπτική δραστηριότητα ως οικονομική συμπλέκεται με την πληροφοριακή και μπορεί να συμβάλει στους σκοπούς της ραδιοτηλεόρασης, όπως διαγράφονται στο άρθρο 15 παρ. 2, υπέρμετροι περιορισμοί της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας θα προσέκρουαν στην ελευθερία κυκλοφορίας ιδεών και πληροφοριών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η προστασία που παρέχουν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 στην οικονομική ελευθερία της ραδιοτηλεοπτικής επιχείρησης βαίνει ακριβώς υπέρ της ελευθερίας της πληροφόρησης. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, ως απόρροια της συνταγματικής αναγνώρισης της ελευθερίας της οικονομικής πρωτοβουλίας, μπορεί να ενισχύσει τον πλουραλισμό. Παρ όλα αυτά νεότερη νομολογία εμμένει ουσιαστικά στη γραμμή της μη αναγνώρισης από το Σύνταγμα ατομικού δικαιώματος ίδρυσης σταθμού, αλλά αφήνει το θέμα στη διακριτική ευχέρεια του κοινού νομοθέτη (βλ. ΟλΣτΕ 3840/1997, ΟλΣτΕ 3841/1997.). Το τελευταίο, όμως, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αντίθετα, από την παραπάνω ανάλυση περί κρατικού μονοπωλίου προκύπτει υποχρέωση του νομοθέτη για καθιέρωση συστήματος αδειοδότησης ιδιωτικών σταθμών. Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επαναλάβουμε γιατί υποστηρίζεται, σχεδόν ομόφωνα, από τη θεωρία ότι το άρθρο 15 παρ. 2 δε θεσπίζει ατομικό δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Είπαμε ότι ο συντακτικός νομοθέτης εξαιρεί το ραδιόφωνο και την τηλεόραση από την ειδική προστασία του τύπου, και δη του άρθρου 14 παρ. 2, εξαίρεση που βρίσκει όριο και θεμελίωση στην επιδίωξη των σκοπών του 15 παρ. 2. Επειδή ακριβώς το Σύνταγμα επιτάσσει την επιδίωξη ορισμένων στόχων από τους φορείς της ραδιοτηλεόρασης, δεν προβλέπει ελευθερία ραδιοτηλεόρασης όπως ελευθερία τύπου ( βλ. άρθρο 14 παρ. 2: Ο τύπος είναι ελεύθερος ), αλλά την υπάγει σε άμεσο κρατικό έλεγχο. Και επειδή ακριβώς την υπάγει σ αυτόν τον έλεγχο, ο οποίος θα δούμε παρακάτω σε τι συγκεκριμένα αφορά, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ατομικό δικαίωμα ίδρυσης σταθμού. Άλλωστε τέτοιο δικαίωμα θα οδηγούσε σε δυνατότητα κατάληψης συχνοτήτων και περαιτέρω εκπομπής κατά το δοκούν, κάτι που σημαίνει αδικαιολόγητο προνόμιο γι αυτούς που προλαβαίνουν να καταλάβουν, αποκλείοντας τους άλλους. Σε κάθε περίπτωση οι συχνότητες αποτελούν εθνική περιουσία, την αξιοποίηση της οποίας οφείλει να ελέγχει το κράτος

4 3. 4 Ο ΑΜΕΣΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 15 θεσπίζει την αρχή του άμεσου κρατικού ελέγχου για τη ραδιοτηλεόραση. Αυτός εξυπηρετεί ορισμένους στόχους και αφορά τόσο την ίδρυση όσο και τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οργανώνοντας τον εν λόγω θεσμό. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτός ως εγγύηση της αμεροληψίας και της επίτευξης των διαγραφόμενων στην ίδια παράγραφο στόχων και όχι ως μέσο υποταγής στο εκάστοτε κυβερνόν κόμμα. Α ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Πρόκειται για έλεγχο καταρχήν κρατικό, ο οποίος με την αναθεώρηση του 2001 ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραριοτηλεόρασης- εφεξής ΕΣΡ-, ανεξάρτητη διοικητική αρχή πλέον. Συμβούλιο ιδρυθέν με το ν. 1866/1989, ο οποίος θέσπισε και τη λειτουργία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, του οποίου το θεσμικό πλαίσιο μεταβλήθηκε επανειλημμένα με τους νόμους 2328/1995, 3021/2000, και τα π. δ. 310/1996, 100/2000. Η κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ και συνταγματικά ( άρθρα 15 2, 101Α ) σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν μπορεί να ασκηθεί από τη διοίκηση, λ. χ. από την κυβέρνηση ή τον αρμόδιο υπουργό. Πρόκειται επίσης για έλεγχο άμεσο. Σε καμία περίπτωση αυτό δε σημαίνει κρατική διεύθυνση των πομπών, κρατικό μονοπώλιο της ραδιοτηλεόρασης, πολλώ δε μάλλον κρατική κυριότητα των εγκαταστάσεων, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Η σχέση μπορεί να είναι και μίσθωση ή leasing. Όταν πρόκειται για κρατικούς φορείς, ο έλεγχος αυτός είναι έλεγχος στην κυριολεξία του όρου και όχι απλή εποπτεία, ενώ αποκλείεται η αυτοδιοίκηση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Β ) ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ I ) ΙΔΡΥΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σε επίπεδο πρώτα πρώτα ίδρυσης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ο άμεσος κρατικός έλεγχος λαμβάνει τη μορφή της προηγούμενης διοικητικής άδειας προκειμένου κυρίως να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός και η ποιότητα των εκπομπών. Κατά τη διατύπωση του Συντάγματος η αδειοδότηση είναι υποχρεωτική, αν και υποστηρίζεται ότι είναι δυνητική. Δεχόμενοι την υποχρεωτικότητα της αδειοδότησης, δε σημαίνει ότι αποδεχόμαστε και ότι καταλείπεται ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση. Αντίθετα, ισχύουν αντικειμενικά κριτήρια, θετικές κι αρνητικές προϋποθέσεις, οι οποίες απαριθμούνται στα άρθρα 2 παρ. 6 και 7 παρ. 2, 6 του ν. 2328/1995 ( αυτές αφορούν κυρίως σε τεχνικά στοιχεία, όπως η διαθεσιμότητα συχνοτήτων, των οποίων η ιδιότητα ως κοινών τοις πάσι δικαιολογεί τον άμεσο έλεγχο του κράτους, όπως τον δικαιολογει και η καλωδιακή τηλεόραση που απαιτεί με τη σειρά της τη χρήση δικτύων, εγκατάσταση, συντήρησή τους κ. λπ ). Όταν λοιπόν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές η άδεια θα πρέπει να χορηγείται, λαμβανομένης υπόψη και της αρχής της αναλογικότητας που θεσπίζεται στο 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η αδειοδότηση να γίνεται με γνώμονα την αρχή του πλουραλισμού και της πολυφωνίας, της λεγόμενης εξωτερικής πολυφωνίας, η οποία συνίσταται στην ύπαρξη πολλών σταθμών, που παρουσιάζουν ποικίλες γνώμες και σκοπιές. II ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Σε επίπεδο τώρα λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ο άμεσος έλεγχος του κράτους λαμβάνει πιο παρεμβατική μορφή, καθώς επιβάλλεται να υλοποιούνται οι στόχοι του άρθρου 15 παρ. 2 ως προς το περιεχόμενο των εκπομπών. Φυσικά, η ανάθεση της ελεγκτικής αυτής αρμοδιότητας θα προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις αν γινόταν σε όργανο εντεταγμένο στο πλαίσιο της υπαλληλικής ιεραρχίας με ευθεία εξάρτηση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γι αυτό προτιμήθηκε να ανατεθεί στο ΕΣΡ, ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Η οριοθέτηση των στόχων του άμεσου κρατικού ελέγχου, όπως γίνεται από το Σύνταγμα, αφήνει μεγάλη ευχέρεια επιλογών στο ΕΣΡ. Διαγράφοντας το Σύνταγμα τους σκοπούς και την αποστολή των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οριοθετεί και περιορίζει περαιτέρω το δικαίωμα της έκφρασης. Γιατί η θέσπιση του κρατικού ελέγχου και το όλο πλαίσιο που διέπει τη ραδιοτηλεόραση μπορεί να συνεπάγεται τη μη ύπαρξη ατομικού δικαιώματος ίδρυσης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, δε σημαίνει όμως ότι η ραδιοτηλεόραση δε μετέχει άλλων ελευθεριών συναφών με τη φύση της. Όπως έχει ήδη ειπωθεί η εξαίρεση από την ειδική προστασία του τύπου μας επαναφέρει στο 14 παρ. 1, οπότε και ισχύει η ελευθερία έκφρασης και διάδοσης ιδεών από τους φορείς της. Απλώς λόγω της κατοχύρωσης της ραδιοτηλεόρασης ως θεσμού, έτσι όπως διαγράφεται στο 15 παρ. 2, με την κοινωνική της αποστολή και τους σκοπούς της υπόκειται το δικαίωμα σε περιορισμούς και οριοθετήσεις. Η θεσμική κατοχύρωση δικαιολογεί τους περιορισμούς. Αφού το Σύνταγμα κατοχυρώνει ταυτόχρονα δικαιώματα και θεσμούς, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη θεσμική εφαρμογή του δικαιώματος της έκφρασης. Έτσι κατά την άσκηση της ραδιοτηλεοπτικής λειτουργίας οι φορείς της οφείλουν να υπηρετούν τις εξής συνταγματικές αρχές: αντικειμενικότητα, ισότητα/ισομέρεια, ποιότητα, σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Πριν όμως τις αναλύσουμε, ας ασχοληθούμε ακροθιγώς με τις έννοιες του περιορισμού και της οριοθέτησης. Τόσο οι οριοθετήσεις όσο και οι περιορισμοί ερείζονται στο Σύνταγμα. Οι μεν έχουν πεδίο εφαρμογής τη γενική κυριαρχική σχέση και προσδιορίζουν την περιφέρεια του δικαιώματος, τα ανώτατα όριά του. Οι δε αποτελούν συρρίκνωση του περιεχομένου του δικαιώματος και προϋποθέτουν τις μεν. Βρίσκουν εφαρμογή μόνο στις ειδικές σχέσεις και προβλέπονται ρητά ή μη από το Σύνταγμα. Επιτρέπονται οι αιτιώδεις περιορισμοί, αυτοί που επιβάλλονται από τη φύση των πραγμάτων. Σε περίπτωση μη ρητής πρόβλεψης από το Σύνταγμα θα πρέπει να υπάρχει ρητή επιφύλαξη νόμου για την εισαγωγή περιορισμών ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ Καταρχάς, η αρχή της αντικειμενικότητας είναι αντικειμενική αρχή με καθολική ισχύ που δεσμεύει τόσο την

5 κρατική ραδιοτηλεόραση όσο και την ιδιωτική. Επιβάλλει την προβολή όλων των απόψεων με ίσους όρους. Κυρίως αναφέρεται στην αντικειμενική, επί ίσοις όροις αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων, αλλά όχι μόνο. Το ΣτΕ, σε μια ενδιαφέρουσα απόφασή του, την 930/1990, ορίζει την αντικειμενικότητα ως την αρχή της χρήσης και διάθεσης των ραδιοτηλεοπτικών μέσων κατά τρόπο ώστε να ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς εξαίρεση. Πρόκειται για μια διατύπωση αρκετά απομακρυσμένη από τις δυνατότητες της πραγματικότητας, καθώς ο ραδιοτηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Κατά μια ερμηνεία, η αντικειμενικότητα μεταφράζεται σε πληρότητα, όχι βέβαια αυστηρώς ποσοτική, αλλά σημαίνει μια προβολή όλων των σπουδαίων γεγονότων, καθώς και πρόσδοση της πραγματικής σημασίας στα γεγονότα. Επιπλέον μεταφράζεται σε αμεροληψία, σε τήρηση ίσης απόστασης κατά την παρουσίαση αντίθετων απόψεων και απεξάρτηση από τα πολιτικά κόμματα, πολλώ δε μάλλον από την κυβέρνηση στην περίπτωση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, αντικειμενικότητα δε σημαίνει ψυχρή, ασχολίαστη μετάδοση πληροφοριών. Η επί ίσοις όροις μετάδοση πληροφοριών ούτε κι αυτή μπορεί να μετρηθεί αυστηρά, αλλά μάλλον πρόκειται για τη λεγόμενη αναλογική ισότητα, την οποία υπαγορεύει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 4. Ερμηνεύεται, δηλαδή ως αίτημα για όμοια αντιμετώπιση όμοιων θεμάτων, για παροχή ίσου χρόνου σε πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απόψεις ίσης εμβέλειας. Επομένως δεν μπορούν να μονοπωλήσουν το ραδιοτηλεοπτικό χρόνο κάποιες ομάδες ούτε κάποιες να αποκλειστούν. Σίγουρα, η πιο κρίσιμη εφαρμογή της αρχής της ισότητας λαμβάνει χώρα στην περίπτωση της παραχώρησης τηλεοπτικού χρόνου στα πολιτικά κόμματα κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων. Στο παρελθόν, μικρά, σε εκλογική δύναμη, πολιτικά κόμματα προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας προεκλογικό τηλεοπτικό χρόνο, επειδή είχαν αποκλειστεί από αυτόν. Το ΣτΕ, σε σειρά αποφάσεών του, κατέληξε στην άποψη πως όλα τα πολιτικώς υποστατά κόμματα έχουν αγώγιμο δικαίωμα σε τηλεοπτικό χρόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να διαδώσουν τις απόψεις τους και να έχουν τη δυνατότητα ισχυροποίησης στο επόμενο κοινοβούλιο (βλ. και παρακάτω σε υποχρέωση για δωρεάν μετάδοση προεκλογικών μηνυμάτων ). Σε κάθε περίπτωση οι δυο παραπάνω αρχές συνδέονται με την αρχή της πολυφωνίας,πολιτικής και ευρύτερα κοινωνικής, της ελευθερίας της έκφρασης και με τη δημοκρατική αρχή, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στο δικαίωμα πλήρους πληροφόρησης της κοινής γνώμης και ισότιμης πρόσβασης στις πηγές πληροφοριών. Β ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πρόκειται για έννοια ιδιαίτερα ασαφή και αξιολογική με ιδιαίτερη δυσχέρεια στην υλοποίηση λόγω της σχετικότητας και εκ του γεγονότος ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί είναι ταυτόχρονα και επιχειρήσεις που επιδιώκουν αν μη τι άλλο το κέρδος. Η 2η παράγραφος του άρθρου 15 προσδιορίζει την αρχή της ποιότητας με βάση δυο κριτήρια, ένα κοινωνικό και ένα πολιτιστικό. Το κοινωνικό αναφέρεται στην κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεόρασης και το πολιτιστικό στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων των εκπομπών τους οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ότι ασκούν τεράστια επίδραση στο κοινωνικό σύνολο, κι ακριβώς αυτή η δύναμη δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά θα πρέπει να την προάγει. Οφείλει, λοιπόν να προάγει την εγχώρια πολιτιστική ανάπτυξη, τις παραδόσεις και γενικά τις τάσεις του ελληνικού πολιτισμού. Γ ) ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. Αυτές είναι περαιτέρω οριοθετήσεις της ραδιοτηλεοπτικής ελευθερίας έκφρασης. Και είναι οριοθετήσεις και όχι περιορισμοί, γιατί ποτέ στο δικαίωμα έκφρασης δεν περιλαμβανόταν ελευθερία προσβολής της προσωπικότητας του άλλου, των παιδιών και των νέων. Σε κάθε περίπτωση θα προέκυπταν από την καταστατική αρχή της έννομης τάξης, δηλαδή την αρχή του απαραβιάστου της ανθρώπινης αξίας ( άρθρο 2 παρ. 1 ), από την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ( άρθρο 21 παρ. 1, 3 ) και πάντοτε σε συνάρτηση με το άρθρο 5 παρ. 1, που κάνει λόγο για σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων, του Συντάγματος και των χρηστών ηθών κατά την άσκηση των ιδίων δικαιωμάτων. Γι αυτό η ειδική μνεία τους ερμηνεύεται ως αναγνώριση από το συντακτικό νομοθέτη των κινδύνων που προκύπτουν από τις εκπομπές σχετικά μ αυτά τα θέματα. Περαιτέρω περιορισμός της ελευθερίας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων είναι το δικαίωμα απάντησης και αντίστοιχα η υποχρέωση επανόρθωσης από πλευράς μέσων σε περίπτωση που θίγεται η προσωπικότητα κάποιου. Η νομολογία έχει υπάρξει πολύ πλούσια σ αυτό το θέμα ( βλ. π. χ. ΣτΕ 554/2003 ( Τμήμα Δ ) στο παράρτημα ). Δ ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Με την αναθεώρηση του 2001 προστέθηκαν δυο δημόσια καθήκοντα, που είναι ταυτόχρονα και περιορισμοί της ελευθερίας του οργανωτή της ραδιοτηλεόρασης: η υποχρέωση δωρεάν μετάδοσης των εργασιών της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων. Αναφορικά με την πρώτη, μπορούμε να πούμε τα εξής: δημοκρατία και ραδιοτηλεόραση συνδέονται στενά. Τα πολιτικά κόμματα συζητούν στη Βουλή απευθυνόμενα στο λαό και προσπαθώντας να μεταπείσουν τους ψηφοφόρους και να τους πάρουν με το μέρος τους. Έτσι, μεγάλη σημασία έχει η ελευθερία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ιδίως η ελευθερία και η αντικειμενικότητα της τηλεόρασης. Γιατί μέσω αυτής κυρίως μεταφέρονται οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις στο λαό και συντελείται στο μέτρο του δυνατού η ολοκλήρωση της δημοκρατίας. Γι αυτό, το Σύνταγμα ορίζει την υποχρέωση δωρεάν μετάδοσης των εργασιών της Βουλής, αν και είναι ίσως υπερβολικό ένα τέτοιο καθήκον να ανάγεται σε συνταγματική επιταγή. Και για την κρατική ραδιοτηλεόραση μπορεί αυτό να θεωρηθεί εύλογο, για την ιδιωτική όμως, δε θα πρέπει να αποβαίνει σε βάρος της οικονομικής ελευθερίας και ευρωστίας του σταθμού επιχείρηση. Τη δεύτερη εδώ εξεταζόμενη υποχρέωση πρέπει να τη δούμε ως εξειδίκευση των υπολοίπων συνταγματικών αρχών, ιδίως της αντικειμενικότητας και της ισότητας. Ε ) ΓΕΝΕΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ; Ενδιαφέρον όσο και κρίσιμο είναι το ζήτημα αν εγείρονται αγώγιμες αξιώσεις με βάση το άρθρο 15, ώστε να

6 καταστεί απαιτητό το περιεχόμενο των παραπάνω αρχών. Αν αυτό δε συμβαίνει, τότε μιλάμε για προγραμματικές αρχές. Αποδεχθήκαμε ωστόσο παραπάνω δικαίωμα αντικειμενικής πληροφόρησης, επί ίσοις όροις αντιμετώπισης κ. ο. κ. για τον πολίτη. Συχνότερα φαίνεται αυτό στην περίπτωση των κομμάτων. Για παράδειγμα το ΣτΕ έκανε δεκτή αίτηση του κόμματος Οικολόγοι Ελλάδας, με την οποία εζητείτο ακύρωση απόφασης που είχε αρνηθεί την παροχή τηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα στις αναπληρωματικές εκλογές του 1992 (απόφαση ΣτΕ1288/1992 ) ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( ΕΣΡ ) Μια σημαντική αλλαγή που επήλθε με την αναθεώρηση του 2001 ήταν η συνταγματοποίηση του ΕΣΡ ως φορέα του άμεσου κρατικού ελέγχου στο άρθρο 15 παρ. 2 και η αναγωγή του σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή λειτουργώντας με βάση το άρθρο 101Α του Συντάγματος. Η γένεσή του βέβαια ανάγεται στο ν. 1866/1989, ο οποίος προέβλεψε και τη μη κρατική τηλεόραση. Στην εισηγητική έκθεση αυτού διακηρυσσόταν ότι βασική διαφοροποίηση του νέου νόμου σε σχέση με τον προηγούμενο ν. 1730/1987 ήταν ότι ο κρατικός έλεγχος θα ασκείτο πλέον από το ανεξάρτητο όργανο ΕΣΡ και όχι από την κυβέρνηση. Α ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΡ Το ΕΣΡ απαρτίζεται από 7 μέλη με τετραετή και τριετή θητεία, τα οποία επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της και με πλειοψηφία 4/5 τουλάχιστον. Η απόφαση διορισμού τους εκδίδεται από τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ. Το νομικό καθεστώς των μελών του ΕΣΡ πλησιάζει αυτό των δικαστών, δεδομένου ότι απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. Β ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Το ΕΣΡ έχει ελεγκτικές, γνωμοδοτικές, και κυρωτικές αρμοδιότητες. Αρκετοί συγγραφείς περιλαμβάνουν σ αυτές και τις κανονιστικές. Ωστόσο το ΣτΕ, στην απόφασή του 930/1992, απεφάνθη πως το ΕΣΡ δεν έχει αυτόνομη εκ του Συντάγματος κανονιστική αρμοδιότητα, ούτε και κατ εξουσιοδότηση, αφού δεν είναι διοικητικό όργανο. Είναι προφανές ότι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του οφείλει να λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές που ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 15 παρ. 2. άλλωστε αυτό είναι και το νόημα της θέσπισης αυτού του οργάνου. Επιμέρους, μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: i) Εκδίδει προκηρύξεις αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ανεξαρτήτως μέσου μετάδοσης και τεχνικής μεθόδου επεξεργασίας σήματος και εταιρειών παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών και χορηγεί τις άδειες αυτές. ii) Διαμορφώνει Κώδικες Δεοντολογίας εκπομπών. Τηρεί μητρώα εκπομπών, όπου καταγράφονται τα βασικά στοιχεία κάθε προγράμματος και τα παρακολουθεί για να ελέγξει την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων Κωδίκων Δεοντολογίας. iii) Επεξεργάζεται αποφάσεις που αφορούν την τήρηση της πολιτικής πολυφωνίας iv) Εξετάζει αιτήματα επανόρθωσης από ιδιώτες για προσβολή της προσωπικότητας v) Ελέγχει την τήρηση κανόνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων vi) Ελέγχει την τήρηση κανόνων περί ασυμβιβάστου, όπως αυτά προκύπτουν από το Σύνταγμα (άρθρα 14 παρ. 9 και 57 παρ. 1) και από το νόμο ( ν. 3021/2002 )και περαιτέρω vii) Εκδίδει πιστοποιητικά διαφάνειας σε εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσια έργα για τη βεβαίωση ή μη της συνδρομής των ασυμβιβάστων του άρθρου 3 του ν. 3021/2002. viii) Eλέγχει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τεχνολογίες που αφορούν στη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή ix) Επιβάλλει κυρώσεις, όπως ορίζει το ίδιο το Σύνταγμα σε περιπτώσεις παράβασης νόμου. Οι κυρώσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή προστίμου η πιο συχνή μορφή -, την αναστολή εκπομπής μέχρι και την ανάκληση άδειας του σταθμού. Γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΣΡ Ενώ το 101Α παρ. 1 κάνει λόγο για προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών του ΕΣΡ, στην παρ. 3 ορίζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξάρτητων αρχών. Ωστόσο είναι προφανές πως ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί να πάρει τη μορφή εκδήλωσης δυσπιστίας εκ μέρους της Βουλής. Επίσης, αρχικά θεωρήθηκε πως οι ΑΔΑ ( Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ) δεν υφίστανται ιεραρχικό έλεγχο ούτε απλή εποπτεία από τον αρμόδιο Υπουργό, αργότερα πως ο Υπουργός Τύπου ασκεί έλεγχο νομιμότητας στο ΕΣΡ. Όμως μετά τη συνταγματική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, μάλλον πρέπει να γίνει δεκτό ότι ούτε έλεγχο νομιμότητας μπορεί να ασκήσει ο αρμόδιος Υπουργός. Ως διοικητική αρχή πάντως οι πράξεις του υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, με βάση το άρθρο 95 του Συντάγματος, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η ανάθεση κανονιστικής αρμοδιότητας στο ΕΣΡ υπό τους όρους του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β του Συντάγματος ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Το ίδιο το Σύνταγμα δεν ορίζει τους φορείς της ραδιοτηλεόρασης. Καταρχήν φορείς του δικαιώματος για ελεύθερη έκφραση μέσω της ραδιοτηλεόρασης, με αφετηρία το 14 παρ. 1 είναι κάθε Έλληνας και αλλοδαπός. Ωστόσο, το άρθρο 15 παρ. 2 ορίζοντας άμεσο έλεγχο του κράτους ανοίγει το δρόμο για επιβολή περιορισμών. Ο κοινός νομοθέτης ρυθμίζει ποιοι μπορούν να ιδρύουν σταθμούς και παραπέρα να εκπέμπουν ( βλ. παραπάνω ανάλυση για κρατικό μονοπώλιο και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση ). Φορέας της κρατικής ραδιοτηλεόρασης μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (νπδδ ) ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ( νπιδ ), όπως η ΕΡΤ ( ν. 230/1975, 1730/1987, 1866/1989 ), αλλά και ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, όπως η ΕΡΤ-2 ( ν. 1288/1982 ), ή ως ανεξάρτητη δημόσια αρχή, όπως η βρετανική Independent Broadcasting Authority, κι όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι ο κρατικός έλεγχος δε μετατρέπεται σε κρατική διεύθυνση. Πάντως δεν μπορεί να είναι απλή υπηρεσία ενταγμένη στη διοικητική ιεραρχία ενός υπουργείου, αφού κάτι τέτοιο ξεφεύγει από

7 τη λογική του ελέγχου και ενδεχομένως αγγίζει τα όρια της κρατικής διεύθυνσης. Αναφορικά με την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, ο ν. 2328/1995 ορίζει ότι άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μπορεί να χορηγηθεί σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε Α. Ε. που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε Α. Ε. και ΟΤΑ μπορεί να κατέχει μια μόνο άδεια ή να μετέχει σε μια μόνο εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να μετέχει σε μία μόνο εταιρεία που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού κεφαλαίου ή σε μια μόνο εταιρεία μετέχουσα σε εταιρεία με τέτοια άδεια. Η νέα διατύπωση μετά την αναθεώρηση του του άρθρου 14 παρ. 9 εισάγει περαιτέρω περιορισμούς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περιλαμβανομένης της ραδιοτηλεόρασης για χάρη της διαφάνειας. Προβλέπει καταρχάς δυο επιταγές: την οικονομική διαφάνεια των ΜΜΕ και την πολυφωνία στην ενημέρωση. Έπειτα απαγορεύει τη συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων ΜΜΕ, της μιας ή της άλλης μορφής, ενώ παράλληλα θεσπίζει ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα προσώπου ελέγχοντος ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση και την ιδιότητα προσώπου ελέγχοντος επιχείρηση που εκτελεί δημόσια έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες, απαγόρευση που εκτείνεται σε παρένθετα πρόσωπα, αφήνοντας στο νομοθέτη να εξειδικεύσει τις παραπάνω επιταγές, κυρώσεις κ. ο. κ. Τέλος, από άποψη εκ του ίδιου του Συντάγματος επιβαλλόμενων περιορισμών σημειώνουμε και το άρθρο 57 που θεσπίζει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας βουλευτή και του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοκητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία γ ) κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό. Αποδέκτες της ισχύος του παραπάνω δικαιώματος είναι αφενός το κράτος αφετέρου οι ιδιώτες. Δηλαδή το δικαίωμα που αποκτά ο ιδιώτης με τη χορήγηση σε αυτόν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σταθμού "τριτενεργεί". Άλλωστε, με τη διατύπωση πλέον του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. γ τα δικαιώματα ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών κι έτσι λύνεται το πρόβλημα της "τριτενέργειας". Επικρατεί λοιπόν η άποψη που ανάγει το Σύνταγμα σε καθολικό ρυθμιστή της σύνολης έννομης τάξης υπερβαίνοντας τη διάκριση της παραδοσιακής θεωρίας σε δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Κατά συνέπεια ισχύει και η αρχή της βασικής ισχύος των συνταγματικών δικαιωμάτων, δηλ.όλα τα συνταγματικά δικαιώματα εφαρμόζονται σε όλες τις έννομες σχέσεις και ως προς όλο το περιεχόμενό τους καταρχήν. 4. Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Η ραδιοτηλεόραση πέρασε από πολλά στάδια και από αλλεπάλληλες μεταβολές στο νομοθετικό της καθεστώς, ενώ υποστηρίζεται πως οι ρυθμίσεις που τη διέπουν είναι αρκετά ασαφείς, θολές και αναποτελεσματικές. Κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση θα δούμε τα εξής: Μετά την πτώση της δικτατορίας ψηφίστηκε ο νόμος ν. 230/1975 περί ιδρύσεως ΑΕ υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», φορέας της ραδιοτηλεόρασης λοιπόν ήταν η ΕΡΤ και ως στόχοι διαγράφονταν η «ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία του λαού». Επρόκειτο για νπιδ (ΑΕ, με μοναδικό μέτοχο το κράτος ), το οποίο απόλαυε των προνομίων του δημοσίου και συνυπήρχε μέχρι το 1982 με την ΥΕΝΕΔ, η οποία μετατράπηκε σε ΕΡΤ 2, που είχε τη μορφή της αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας. Η ΕΡΤ υπέκειτο σε έλεγχο τεχνικό, οικονομικό, οργανικό και γενικό από διάφορους υπουργούς. Ακολουθεί ο ν. 1730/1987 ο οποίος κατήργησε την προηγούμενη νομοθεσία για την ΕΡΤ και την ΥΕΝΕΔ και συγχώνευσε τις ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 σε ένα ενιαίο νπιδ παραχωρώντας αποκλειστικό προνόμιο ραδιοτηλεόρασης στην ΕΡΤ ΑΕ και προβλέποντας εξαιρέσεις ύστερα από προηγούμενη κρατική άδεια π. χ. για την ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών τοπικής ισχύος μόνο. Έπειτα υπήγαγε τη ραδιοτηλεόραση σε κρατικό έλεγχο, ασκούμενο από τον Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως και το ΕΣΡ. Ο ν. 1866/1989 ανέθεσε τον κρατικό έλεγχο στο ανεξάρτητο όργανο, το ΕΣΡ. Είναι μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το κρατικό μονοπώλιο της ραδιοτηλεόρασης. Δε θεωρείται μεν ότι το επιβάλλει το Σύνταγμα αλλά ο νομοθέτης έχει τη διακριτική ευχέρεια να το θεσπίσει. Επομένως, τα δικαστήρια θεωρούν νόμιμες τις απορρίψεις εκ μέρους της διοίκησης αιτήσεων ιδιωτών για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Με το ν. 1730/1987 όμως επιτρέπονται τοπικές ραδιοφωνικές εκπομπές εκτός πλαισίου της ΕΡΤ με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις και χωρίς να περιλαμβάνονται οι τηλεοπτικές εκπομπές. Προφανώς ο νομοθέτης θέλησε να αποκλείσει την ιδιωτική τηλεόραση από την Ελλάδα, παραβλέποντας πεισματικά ότι αυτή θα ερχόταν ούτως ή άλλως μέσω δορυφόρου. Αλλά και η άδεια που αφορούσε τις ραδιοφωνικές δινόταν μόνο σε τοπικής ισχύος σταθμούς και μόνο σε ΟΤΑ, φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από Έλληνες πολίτες, και φυσικά μόνο μια σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερες ρυθμίσεις εισάγει για την τοπική ραδιοφωνία ο εν μέρει σήμερα ισχύων ν. 2328/1995 ( άρθρα 6, 7 ) και για το ψηφιακό ραδιόφωνο ο ν. 2644/1998. Πάντως το κρατικό μονοπώλιο στο ραδιόφωνο είχε ήδη αρθεί de facto, το Μάιο του 1987, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων λειτούργησε για πρώτη φορά ραδιοσταθμό του δήμου χωρίς να ζητήσει άδεια λειτουργίας από τη διοίκηση. Η σειρά της τηλεόρασης έρχεται το 1989, οπότε και επιτρέπεται η αδειοδότηση για τη λειτουργία μη κρατικών τηλεοπτικών σταθμών και πάλι τοπικής εμβέλειας ύστερα από απλή γνώμη του νεοσυσταθέντος τότε ΕΣΡ. Ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα επιτρέπεται να λειτουργήσει με βάση τις διατάξεις του ν. 2328/1995 και του 2644/1998, πάντα μετά από χορήγηση σχετικής άδειας και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 5. Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Τόσο το διεθνές όσο και το κοινοτικό δίκαιο δίνουν κατευθύνσεις ως προς την αντιμετώπιση της ραδιοτηλεόρασης. άλλωστε ένας βασικός ορισμός της έχει δοθεί από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Ιστορικά, το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατοχύρωσε ελευθερία αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών από όλον τον κόσμο ασχέτως συνόρων. Στο άρθρο 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κατοχυρώνεται γενικά η ελεύθερη έκφραση και μάλιστα κατά της επέμβασης δημόσιων αρχών ανεξαρτήτως συνόρων. Η κατοχύρωση της λήψης με αυτόν

8 τον τρόπο από την ΕΣΔΑ σημαίνει αναγνώριση ενός δικαιώματος σε παροχή πληροφοριών. Έτσι, η ραδιοτηλεοπτική λήψη, ως ειδικό υποσύνολο της γενικότερης ελευθερίας λήψης προστατεύεται από το κανονιστικό περιεχόμενο του 10 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Η άσκηση δε των προαναφερόμενων ελευθεριών τελεί υπό τους περιοριστικούς όρους της δεύτερης παραγράφου ( εθνική ασφάλεια, εδαφική ακεραιότητα, δημόσια ασφάλεια, πρόληψη εγκλήματος, προστασία υγείας... ). Η νομολογία έχει κρίνει ότι με το 10 παρ. 1 προστατεύονται και τα μέσα διάδοσης πληροφοριών και ιδεών, αλλά και η διαδικασία διάδοσης. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο ορίζεται η υπαγωγή, μεταξύ άλλων, των επιχειρήσεων τηλεόρασης σε καθεστώς άδειας. Πάντως η νομολογία των οργάνων της Σύμβασης έχει δεχτεί ότι η διάταξη του άρθρου 10 αδυνατεί να λειτουργήσει σε περίπτωση κρατικής μονοπώλησης όλων των διαύλων τηλεοπτικής εκπομπής από κάποιο κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ή μέρος της Σύμβασης. Β ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισαγωγικά, μπορεί να σημειωθεί ότι η ραδιοτηλεόραση, ως εκ της φύσεώς της, αγνοεί τα κρατικά σύνορα, οπότε σ ένα σύνδεσμο κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν είναι δυνατό να μην αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος. Η Συνθήκη για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΣυνθΕΚ ) κατοχυρώνει στο άρθρο 59 την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων ( άρθρα 60, 61 ), υπάγεται στην εν λόγω διάταξη και η εμπορία υλικών, ηχοληπτών, ταινιών, συσκευών και άλλων εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών υπάγεται στις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων ( άρθρα 9 επ. ΣυνθΕΚ ). Κατά την απόφαση Sacchi ( ιδιωτική τηλεόραση στην Ιταλία ) - από τη δεκαετία του 70 - το κρατικό μονοπώλιο τηλεοράσεως δεν αντίκειται καθεαυτό στη ΣυνθΕΚ. Η υπαγωγή του αποκλειστικού δικαιώματος τηλεοπτικών εκπομπών σε μια επιχείρηση ενός κράτους μέλους δεν αντίκειται καθεαυτήν στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, των οποίων την προώθηση στην αγορά επιδιώκουν οι εκπομπές αυτές. Το αντίθετο θα ίσχυε αν το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα εχρησιμοποιείτο από το κράτος για να προωθήσει ορισμένες τάσεις ή επιχειρήσεις. Η αποδοχή του θεμιτού των ραδιοτηλεοπτικών μονοπωλίων δε θίγει το απεριόριστο ατομικό δικαίωμα λήψης ανεξαρτήτως προελεύσεως. Σχετική απαγόρευση θα ήταν αντίθετη με τα άρθρα 59 και 62 της ΣυνθΕΚ. Περιεχόμενο του σκεπτικού της Επιτροπής υπήρξε το εξής: σε περίπτωση απαγόρευσης μετάδοσης προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη θα δημιουργείτο ένα ραδιοτηλεοπτικό μονοπώλιο εντός της Κοινότητας σχετικά με αυτήν την περιοχή. Περαιτέρω, θα κατηργείτο ουσιαστικά το δικαίωμα εγκατάστασης για αλλοδαπούς ραδιοτηλεοπτικούς πομπούς αλλά και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τα προγράμματά τους. Θα εμπόδιζε τη δημιουργία κοινής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όμως σ αυτό ακριβώς αποσκοπεί: στη δημιουργία κοινής αγοράς ραδιοτηλεόρασης, μιας τηλεόρασης χωρίς σύνορα. Έτσι, διάφορα ζητήματα που αφορούν τη ραδιοτηλεόραση αναπτύχθηκαν σε μια έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Ιούνιο του 1984 με τίτλο «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα. Πράσινη Βίβλος για την εγκαθίδρυση κοινής αγοράς ραδιοτηλεόρασης, ιδίως μέσω δορυφόρου και καλωδίου». Ενδεικτικά, η «Πράσινη Βίβλος» προτίθεται να ενθαρρύνει και να ενισχύσει μέσω νομοθετικής εναρμονίσεως την πραγματοποίηση μιας κοινής αγοράς ραδιοτηλεόρασης και ενδεχομένως την ίδρυση ενός ραδιοτηλεοπτικού ευρωπαϊκού ιδρύματος και ενός ταμείου για ενίσχυση των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, ώστε να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή και να καταστεί ανταγωνιστική της αμερικανικής. II) H ΟΔΗΓΙΑ 89/552 To 1989 συνήφθη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη διασυνοριακή τηλεόραση, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την οδηγία 89/552, στης οποίας τη μελέτη προβαίνουμε απευθείας. Η οδηγία αυτή ασχολήθηκε με τα εξής αντικείμενα: τηλεοπτική εξουσία των κρατών μελών, προώθηση της διανομής και παραγωγής ορισμένων τηλεοπτικών προγραμμάτων, τηλεοπτική διαφήμιση, προστασία των ανηλίκων και το δικαίωμα απαντήσεως. Αφορά μόνο τις εκπομπές για τις οποίες είναι υπεύθυνο το κράτος μέλος. Αφήνει στα κράτη μέλη την ευχέρεια να θεσπίζουν αυστηρότερους και λεπτομερέστερους κανόνες από αυτούς της οδηγίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν τη λήψη και να μην εμποδίζουν την αναμετάδοση των εκπομπών των προερχομένων από άλλα κράτη μέλη. Μπορούν όμως να αναστείλουν τις εκπομπές μόνο προσωρινά και υπό προϋποθέσεις ( προσβολή ανηλίκων, διπλή παραβίαση μέσα σε διάστημα 12 μηνών, επισήμανση της παραβίασης από το θιγόμενο κράτος, προσπάθεια φιλικού διακανονισμού ). Επιπλέον, η οδηγία ασχολείται με τη διαφήμιση. Απαγορεύει την τηλεοπτική διαφήμιση και τηλεαγορά τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, φαρμάκων και υπό όρους τη διαφήμιση ποτών. Βέβαια, στη νομολογία έχει τεθεί το ενδιαφέρον ερώτημα του θεμιτού χαρακτήρα των περιορισμών στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι οποίοι συνιστούν περιορισμό της ελευθερίας του εμπορικού λόγου και της ελευθερίας της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής. Αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε τα προγράμματά τους να μη βλάπτουν την ανάπτυξη των ανηλίκων και να μην περιέχουν σκηνές πορνογραφικές και άσκοπης βίας. Τέλος, σε ό, τι αφορά το δικαίωμα απάντησης η οδηγία ορίζει: «Με την επιφύλαξη των λοιπών αστικών, διοικητικών ή ποινικών διατάξεων, που θεσπίζουν τα κράτη-μέλη, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του, του οποίου θίγονται τα έννομα συμφέροντα και ιδίως η τιμή και η υπόληψη δία της αναφοράς εσφαλμένων στοιχείων κατά την διάρκεια τηλεοπτικού προγράμματος, πρέπει να έχει δικαίωμα απάντησης ή δικαίωμα σε ισοδύναμα μέτρα θεραπείας». 6. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2001 ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Προϊόντος του χρόνου και εξελισσομένης της τεχνολογίας ραγδαία, τα δεδομένα για τη ραδιοτηλεόραση έχουν σήμερα μεταβληθεί και εξακολουθούν να μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να μπορεί να πει κανείς χωρίς υπερβολή πως η διάταξη του άρθρου15 έχει ήδη ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Σε μια εποχή ψηφιοποίησης της πληροφορίας, εμπορευματοποίησης, διεθνοποίησης και τεχνολογικής σύγκλισης αμφισβητείται το δόγμα της ρύθμισης του περιεχομένου content regulation -, το οποίο υιοθετείται από όλες σχεδόν τις σύγχρονες νομοθεσίες. Η διεθνής βιβλιογραφία, μελετώντας τις τεχνολογικές

9 εξελίξεις, εντοπίζει ένα βασικό χαρακτηριστικό: τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοτηλεόρασης και διαδικτύου. Αφετηρία της επανάστασης στον εν λόγω τομέα υπήρξε η γενίκευση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και συνακόλουθα η ολοένα αυξανόμενη εξάπλωση των πληροφορικών εφαρμογών. Μια από τις βασικότερες όψεις αυτής ψηφιοποίησης - είναι η ικανότητά της να ενσωματώνεται σε εφαρμογές άλλων τεχνολογικών κλάδων. Η σύγκλιση των διαφορετικών τεχνολογιών, συνδεόμενη με την ψηφιοποίηση και την τεράστια χωρητικότητα των δικτύων αποκρούει επαρκώς τη θεωρία της «φυσικής σπάνιος» των συχνοτήτων στοχεύοντας στην από κοινού απόληξη όλων των μέσων σε έναν τηλεοπτικό δέκτη ή στο τερματικό ενός υπολογιστή και αποδυναμώνοντας την ύπαρξη των λόγων διαφορετικής αντιμετώπισης κάποιου ΜΜΕ. Άλλωστε, είναι πλέον απαραίτητη η υιοθέτηση νέων κανόνων ενόψει της δυσκολίας διάκρισης των παραδοσιακά διακριτών ρόλων του οργανωτή της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, του προμηθευτή υπηρεσιών και του διαχειριστή δικτύου. Τι ρόλο όμως τελικά έπαιξαν και παίζουν αυτές οι εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο; Μια συνοπτική επισκόπηση των ρυθμίσεων που κατά καιρούς υιοθετήθηκαν είναι αρκετά χρήσιμη. Με το Σύνταγμα του 1975/86 κατοχυρωνόταν μεν δικαίωμα ελευθεροτυπίας, αλλά κάτι τέτοιο δε συνέβη με την ελευθερία της ραδιοτηλεόρασης. Αρχικά ερμηνεύτηκε ότι το Σύνταγμα ήθελε μεν ελεύθερη ραδιοτηλεόραση, αλλά υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους. Η συνταγματικότητα των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αναγνωρίστηκε δίνοντας μια απάντηση στο ζήτημα του κρατικού μονοπωλίου, το οποίο θεωρήθηκε ως μη υποχρεωτικώς απορρέον από το Σύνταγμα, αλλά ως δυνάμενο να επιβληθεί από αυτό. Η θεωρία υπήρξε σχεδόν πάντα άτολμη στην πλειοψηφία της μη αναγνωρίζοντας ένα δικαίωμα στην ελευθερία της ραδιοτηλεόρασης και εμμένοντας σ ένα κρατικιστικό χαρακτήρα αυτής, λαμβάνοντας υπόψη «την κοινωνική αποστολή» της και το σκοπό της «πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας». Στις περισσότερες αναλύσεις δινόταν έμφαση στο στοιχείο του ελέγχου, όχι τόσο στο ζήτημα των ατομικών ελευθεριών. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που αναγνώρισαν ένα ατομικό δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Το κρατικό μονοπώλιο που κράτησε για χρόνια «έσπασε», ωστόσο, εκ των πραγμάτων με την ίδρυση ιδιωτικών σταθμών από το 1987 και νομοθετικά με το νόμο του Έκτοτε διαμορφώθηκε ένα μικτό σύστημα ραδιοτηλεοπτικής οργάνωσης, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα συνταγματικά δικαστήρια νομολόγησαν ότι το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε ιδιώτες σε περίπτωση εφαρμογής νέων τεχνολογιών τηλεόρασης. Σταθμός όμως στην πορεία προς την αναγνώριση ενός ατομικού δικαιώματος σε ραδιοτηλεοπτική εκπομπή μια μορφή της ελευθερίας της ραδιοτηλεόρασης υπήρξε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ( ΕΔΔΑ ) στην υπόθεση Informationsverein Lentia and others v. Austria το 1993, όπου αναγνωρίστηκε ότι κράτος μέρος στην ΕΣΔΑ δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε ιδιώτες και κρίθηκε ότι η θέσπιση κρατικού μονοπωλίου αντίκειται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ συνιστώντας περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης του κοινού, ο οποίος δε δικαιολογείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Την καθυστέρηση υιοθέτησης αυτής της άποψης στην Ελλάδα μπορούμε να αποδώσουμε σ έναν άκριτο κρατισμό και ένα φόβο απορρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια κατάσταση κλείνει τα μάτια σε μια πραγματικότητα, όπου υπάρχουν πολλές εφημερίδες, πολλά ραδιόφωνα, πολλές τηλεοράσεις και όπου αν μη τι άλλο η ιδιωτική τηλεόραση έχει αναγνωριστεί. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οι παραπάνω σκέψεις μάλλον ελήφθησαν υπόψη από την Αναθεωρητική Επιτροπή. Οι προτάσεις των κομμάτων κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι κατατέθηκε πρόταση για εναρμόνιση του συνταγματικού καθεστώτος ραδιοτηλεόρασης και τύπου και για επέκταση του προστατευτικού πεδίου του άρθρου 14 και στη ραδιοτηλεόραση. Εξ αυτού υποστηρίχθηκε ότι προκύπτει ατομικό δικαίωμα για παροχή άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού σταθμού υπό τις εγγυήσεις της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ισοτιμίας.επομένως η διοίκηση περιορίζεται στην κατά δέσμια αρμοδιότητα εξέταση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών. Μολαταύτα, το τελικό κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος ανέτρεψε τα πράγματα και υιοθέτησε σχεδόν ίδια με την παλαιά ρύθμιση, πράγμα φυσικά που δεν μπορεί να εδραστεί στην de facto διαμορφωμένη κατάσταση. Αυτή η μεταστροφή δεν μπορεί παρά μόνο με πολιτικά κριτήρια να ερμηνευτεί λαμβανομένου υπόψη του φόβου απορρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού φαινομένου και της ανωριμότητας της ελληνικής πολιτικής ζωής να αποδεχτεί την ελευθερία της ραδιοτηλεόρασης. Γιατί με νομικά κριτήρια είναι δύσκολο αυτή η επιλογή να δικαιολογηθεί. ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για πρώτη φορά το Σύνταγμά μας αναφέρεται στην υπαγωγή της λειτουργίας της ραδιοτηλεόρασης σε καθεστώς της προηγούμενης άδειας, κάτι για το οποίο προφανώς προϋποτίθεται μικτό σύστημα οργάνωσης. Τη δυνατότητα έκδοσης διοικητικής άδειας είχε προβλέψει ήδη η ΕΣΔΑ δημιουργώντας έτσι ένα νομικό κεκτημένο Στο Σύνταγμά μας η χορήγηση της άδειας έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, με το «και» να δηλώνει ότι η διαδικασία αυτή είναι μια από τις μορφές του ελέγχου, κι αυτό με το σκεπτικό ότι ο δυνητικός χαρακτήρας θα προκαλούσε ασυδοσία και ανεξέλεγκτη ίδρυση ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, το ίδιο δηλαδή σκεπτικό που συνέτεινε στη διατήρηση και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 15. Πάντως αναμένεται στα επόμενα χρόνια οι ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες να υπάγονται σε πιο χαλαρές μορφές αδειοδότησης, όπως είναι η προηγούμενη δήλωση, καθώς τεχνικά διασφαλίζεται η αφθονία των δυνατοτήτων μετάδοσης, κάτι που σημαίνει όμως και πάλι ότι το Σύνταγμα δε θα μπορεί να καλύψει αυτή τη διαδικασία. Όπως ήδη έχει σημειωθεί και αναλυθεί παραπάνω ( βλ. ενότητα 2. 6 ), ο έλεγχος ανατίθεται στο ΕΣΡ, και αποκλειστικά σ αυτό. Κατά τα άλλα, ωστόσο, η ίδια η πρόβλεψη άμεσου κρατικού ελέγχου παραμένει προβληματική και αναχρονιστική σε μια εποχή φιλελευθεροποίησης. Ενέχει δε μια αντιφατικότητα σε σχέση με την ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων, γιατί πώς θα ασκηθούν οι ελευθερίες έκφρασης, πληροφόρησης και γενικά οι συναφείς με τη ραδιοτηλεόραση σ ένα τέτοιο περιβάλλον; Ενδεχομένως προς αυτή την

10 κατεύθυνση πιο αποδεκτή να γινόταν η θεσμοθέτηση καθεστώτος εποπτείας, με το κράτος απλώς σε ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στα διάφορα υποκείμενα της ραδιοτηλεοπτικής σχέσης. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το άρθρο 15 παρ. 1 εξαιρεί το ραδιόφωνο και την τηλεόραση από την ειδική προστασία του τύπου και δεν κατοχυρώνει ελευθερία ραδιοτηλεόρασης όπως ελευθερία του τύπου. Το άρθρο 15 παρ. 2 κατοχυρώνει τη ραδιοτηλεόραση ως θεσμό με κοινωνική αποστολή και στόχους στους οποίους οφείλουν να κατατείνουν οι εκπομπές της. Από την κατοχύρωση αυτή απορρέουν υποκειμενικά δίκαια, δικαιώματα, τα οποία πρέπει να ασκούνται οριοθετούμενα και περιοριζόμενα σύμφωνα με την αποστολή του θεσμού. Απορρέει δικαίωμα λήψης των τηλεθεατών και ακροατών και μάλιστα δικαίωμα αντικειμενικής, επί ίσοις όροις πληροφόρησης με βάση τα άρθρα 5 παρ. 1, 5Α και σειρά συνταγματικών διατάξεων. Ατομικό δικαίωμα ίδρυσης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού δεν αναγνωρίζεται από τη θεωρία, λόγω του καθεστώτος του άμεσου κρατικού ελέγχου που λαμβάνει και τη μορφή της προηγούμενης διοικητικής άδειας. Ωστόσο, από συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Συντάγματος ( 14 παρ. 1, 5 παρ. 1, 106 παρ. 2 ) μπορούμε να θεμελιώσουμε τέτοια ελευθερία. Η νομολογία αρνήθηκε και αρνείται την ύπαρξη της παραπάνω ελευθερίας και δε θεώρησε παράνομο το ραδιοτηλεοπτικό κρατικό μονοπώλιο, το οποίο έκρινε ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει. Νομοθετικά θεσπίστηκε κρατικό μονοπώλιο μέχρι το 1989, οπότε και αναγνωρίστηκε η ιδιωτική ραδιοτηλεοπτική δραστηριότητα. Αν και η νομολογία εξακολουθεί να πρεσβεύει πως απομένει στη διακριτική ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να θεσπίσει κρατικό μονοπώλιο, έχει επέλθει μεταβολή του νοήματος του συνταγματικού κειμένου χωρίς ταυτόχρονη μεταβολή της λεκτικής διατύπωσης. Επομένως είναι αντισυνταγματική η επαναφορά του μονοπωλίου. Ο άμεσος κρατικός έλεγχος είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ, σε μια προσπάθεια για απεξάρτηση της ραδιοτηλεόρασης από την πολιτική εξουσία. Η ελευθερία έκφρασης δια της ραδιοτηλεοράσεως υπόκειται σε οριοθετήσεις και περιορισμούς που προκύπτουν από την ταυτόχρονη κατοχύρωση θεσμού και δικαιώματος ( θεσμική εφαρμογή ) και αναφέρονται στην αντικειμενικότητα, την ισομέρεια, την ποιότητα, το σεβασμό στην προσωπικότητα, την παιδική ηλικία και τη νεότητα. Το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο δίνουν κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ραδιοτηλεόρασης, προσανατολίζουν σε μια ελεύθερη αγορά με ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και τείνουν σε μια ευρεία προστασία ατομικών ελευθεριών ( βλ. ενδεικτικά άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και νομολογία ΔΕΚ ). Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αφήσει πίσω τους το δίκαιο καθιστώντας αναχρονιστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας έχει λύσει πολλά ζητήματα που εμπόδιζαν την αναγνώριση ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...21 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Φιλελευθερισμός και δημοκρατία στα ΜΜΕ...25 Εκφώνηση καταλόγου ελέγχου 1...31 Ενδεικτική απάντηση καταλόγου ελέγχου 1...32 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός απόφασης 1098/2011 Περίληψη Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών - Η συνέχιση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών μετά τη λήξη της μέχρι την επιλογή των νέων μελών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυφωνία και έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης

Πολυφωνία και έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης Πολυφωνία και έλεγχος συγκέντρωσης στα μέσα ενημέρωσης του Αθανάσιου Δ. Τσεβά * Το Σύνταγμα εγγυάται τον ελεύθερο ανταγωνισμό των ιδεών και την πολυφωνία στο πεδίο του δημόσιου λόγου ως προϋπόθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ: 3183/2003 ΦΕΚ: Λ 227/26.09.2003 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα