Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Έχοντας υπόψη τους νόμους περί ψευδών δηλώσεων, δηλώνω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όσα αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν συμφωνητικό και στους επισυναπτόμενους κανόνες. Εφόσον έχω επιλεγεί ως αναπληρωματικός, η σύμβαση αυτή με δεσμεύει σαν να είχα επιλεγεί οριστικά ως συμμετέχων. Αντιλαμβάνομαι, εφόσον έxω επιλεγεί ως αναπληρωματικός, ότι μέχρι να οριστώ ως οριστικός συμμετέχων και συμμετάσχω κερδίζοντας σε μεταδοθέν επεισόδιο σύμφωνα με τα παρακάτω, δεν δικαιούμαι καμιά αμοιβή, καμία αποζημίωση και κανένα έπαθλο. 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 1.1. Έχω συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας μου Δηλώνω υπεύθυνα και εγγυώμαι ότι όλα τα στοιχεία μου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ) που έχω δηλώσει στην «JK PRODUCTION Α.Ε.» είναι αληθή και ακριβή και δεν έχω κάνει χρήση ψευδωνύμων Δηλώνω ότι δεν είμαι υπάλληλος, συγγενής ή έχω άλλη επαγγελματική ή προσωπική σχέση με την εταιρεία «JK PRODUCTION Α.Ε.», το «STAR CHANNEL», τη «CBS Broadcast International B.V.» ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, η οποία σχετίζεται με την παραγωγή της εκπομπής «Wheel of Fortune» («Ο Τροχός της Τύχης»). Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή μου θα θεωρηθεί άκυρη και υποχρεούμαι σε επιστροφή χρημάτων που έχω κερδίσει Αποδέχομαι ότι εφόσον κερδίσω χρηματικό ποσό, αυτό υπόκειται σε νόμιμη φορολογία και θα μου καταβληθεί από το «STAR CHANNEL» μετά την παρακράτηση του φόρου, καθαρό, έξι (6) μήνες μετά τη μετάδοση του συγκεκριμένου επεισοδίου. Τα μέρη συμφωνούν ότι η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού ή / και απόδοση οποιουδήποτε επάθλου τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της μη μετάδοσης του συγκεκριμένου επεισοδίου από το STAR CHANNEL, στο οποίο επεισόδιο αφορά η απόδοση επάθλου ή η είσπραξη του ποσού. Δηλαδή, κάποιος θεωρείται νικητής και δικαιούχος οποιουδήποτε επάθλου / ποσού μόνο υπό τη βασική προϋπόθεση να μεταδοθεί από το «STAR CHANNEL» το επεισόδιο στο οποίο συμμετείχε, εμφανίζεται ότι κέρδισε ή ανακηρύσσεται ως νικητής. Εάν λοιπόν κάποιο ή κάποια επεισόδια δεν μεταδοθούν από το STAR για οποιοδήποτε λόγο, κανείς από τους μετέχοντες στα μη μεταδοθέντα επεισόδια ακόμα και αν ανακηρύχθηκε νικητής, δε δικαιούται κανένα ποσό ή έπαθλο. Όλα τα έπαθλα / ποσά που αποδίδονται στα πλαίσια της εκπομπής αποδίδονται από το «STAR CHANNEL». Ενημερώθηκα και αποδέχομαι ότι, τα χρηματικά έπαθλα θα παραδίδονται στους νικητές από τις εγκαταστάσεις της STAR CHANNEL, ενώ για τα υπόλοιπα δώρα θα παραδίδονται στους νικητές βεβαιώσεις με τις οποίες θα μπορούν να τα παραλάβουν απευθείας από τα καταστήματα Η ενεργητική συμμετοχή μου στην εκπομπή είναι αποκλειστικά απόφαση του παραγωγού ή αντιπροσώπου του και δεν έχω κανένα δικαίωμα αμφισβήτησης αυτής ή άσκησης ένστασης Συμφωνώ ότι θα τηρήσω όλους τους κανόνες της εκπομπής, καθώς και ότι θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση του παραγωγού ή αντιπροσώπου του, ο οποίος μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει κάθε φορά αναγκαία για την τελική εγγραφή της εκπομπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ακατάλληλη η συμμετοχή μου, η «JK PRODUCTION Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα αντικαταστάσεώς μου με άλλο διαγωνιζόμενο Οικειοθελώς και με δική μου πρωτοβουλία συμμετέχω στο τηλεπαιχνίδι «Wheel of Fortune» («Ο Τροχός της Τύχης») και δεν έχω, είχα ή θα έχω καμία οικονομική απαίτηση από την «JK PRODUCTION Α.Ε.» και το «STAR CHANNEL», πλην των χρημάτων που ενδεχομένως να κερδίσω από το επεισόδιο στο οποίο θα συμμετάσχω Παρέχω το δικαίωμα στην εταιρεία «JK PRODUCTION Α.Ε.» και το «STAR CHANNEL» να μαγνητοσκοπήσει την εικόνα μου σε μέσα αποτύπωσης εικόνας και ήχου (video, κλπ) και μεταδώσει 1

2 χωρίς χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, οπτικοακουστικό-μονταρισμένο υλικό που να περιλαμβάνει την εικόνα μέσω της τηλεόρασης (με μετάδοση κάθε μορφής όπως επίγεια, δορυφορική, ψηφιακή, κωδικοποιημένη) στην Ελλάδα, την Κύπρο και όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, για όσο χρονικό διάστημα και όσες επαναλήψεις η εταιρεία «JK PRODUCTION Α.Ε.» και το «STAR CHANNEL» κρίνουν σκόπιμο για το σκοπό αυτό Δηλώνω, ότι δεν θα έρθω σε επαφή με κανένα Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και δεν θα δώσω πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή σε κανένα τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της εταιρείας «JK PRODUCTION Α.Ε.» και του «STAR CHANNEL». Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν τα γυρίσματα και όσο χρόνο μεταδίδεται η εκπομπή και μέχρι και έξι (6) μήνες μετά την μετάδοση του τελευταίου επεισοδίου. Παραβίαση αυτής της υποχρέωσης δίνει το δικαίωμα στη «JK PRODUCTION Α.Ε.» να με αποκλείσει ή/και να με κηρύξει έκπτωτο εφόσον έχω αναδειχθεί νικητής, αναζητώντας την επιστροφή όσων χρημάτων ή επάθλων πιθανότατα έχω κερδίσει. Επιπλέον, σε περίπτωση που ευθύνομαι για διαρροή πληροφοριών σχετικά με την έκβαση του παιχνιδιού, η οποία θα καταστεί επιζήμια για την «JK PRODUCTION Α.Ε.», η ποινή της έκπτωσης μου από το παιχνίδι δεν αποκλείει την αξίωση περαιτέρω αποζημιώσεως για την αποκατάσταση ζημιών της «JK PRODUCTION Α.Ε.» Αποδέχομαι οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφιών σε περιοδικά ή εφημερίδες, εφόσον αυτό έχει κανονιστεί από τη «JK PRODUCTION Α.Ε.», το «STAR CHANNEL» Αν για οποιονδήποτε λόγο (ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα εικόνας και ήχου, σημαντικά γεγονότα) δεν προβληθεί η συγκεκριμένη εκπομπή στην οποία συμμετέχω από τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL», τότε αυτομάτως ακυρώνεται : α) η συμμετοχή μου και β) παραιτούμαι από κάθε απαίτηση να λάβω το χρηματικό ποσό ή τα έπαθλα (τα οποία σημειώθηκε ότι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο παιχνίδι Η συμμετοχή μου στη βιντεοσκόπηση της εκπομπής «Wheel of Fortune» («Ο Τροχός της Τύχης») γίνεται με ατομική μου ευθύνη και για οποιασδήποτε μορφής ατύχημα, η «JK PRODUCTION Α.Ε.» και το «STAR CHANNEL» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη Δηλώνω υπεύθυνα, ότι δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου στην εκπομπή Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν διώκομαι ποινικά και δεν έχω καταδικασθεί για κανένα ποινικό αδίκημα Αποδέχομαι ως αξιόπιστες, έγκυρες και πέραν πάσης αμφισβητήσεως τις χρησιμοποιούμενες από τη «JK PRODUCTION Α.Ε.» πηγές για τη διαμόρφωση των γρίφων - φράσεων του παιχνιδιού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υπερισχύουν έναντι κάθε άλλης πιθανώς υφιστάμενης παράλληλης πηγής και είναι : το ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, το ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, τα ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, η ΠΑΠΥΡΟΣ LARUSSE BRITANNICA, το ΠΑΠΥΡΑΚΙ - ΠΑΠΥΡΟΣ LARUSSE, star.gr Αποδέχομαι ότι, οι παρόντες Όροι Συμμετοχής όπως και οι Κανόνες Συμμετοχής του τηλεπαιχνιδιού δύνανται να τροποποιηθούν είτε από τη «JK PRODUCTION Α.Ε.» είτε από το «STAR CHANNEL». 2. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2.1. Ο Συμμετέχων αντιλαμβάνεται, ότι η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά και η εμπορική εκμετάλλευση της εν λόγω εκπομπής, προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων και τη λήψη εκ μέρους της «JK PRODUCTION Α.Ε.» και του «STAR CHANNEL», ορισμένων μέτρων, που συνδέονται άρρηκτα με συγκεκριμένες εκφάνσεις του δικαιώματος επί της προσωπικότητάς του (ιδίως στο δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, του ονόματος και της φωνής του). Για το λόγο αυτό, ο Συμμετέχων παρέχει ήδη με το παρόν συμφωνητικό προς το «STAR CHANNEL», τη συναίνεσή του και εκχωρεί σε αυτόν το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται εμπορικά σε ολόκληρο τον κόσμο την εικόνα, τη φωνή και γενικότερα την παρουσία του με τους εξής ειδικότερους τρόπους: 2

3 i. με την εγγραφή και αναπαραγωγή και γενικά αποτύπωση με οποιονδήποτε τεχνικό τρόπο (μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα) της εικόνας του και της φωνής του σε κάθε μορφής υλικούς φορείς ήχου και εικόνας ή ήχου ή εικόνας (π.χ. φιλμ, videodiscs, CD video, CDs, CD-R, tape slides, φωτογραφίες, holographs, τρισδιάστατες εικόνες κλπ.) ii. με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του εγγεγραμμένου υλικού, άπαξ ή σε οποιονδήποτε αριθμό επαναλήψεων, στο σύνολό του, ή σε αποσπάσματα της επιλογής του «STAR CHANNEL», με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. Στον τρόπο αυτό της εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται κάθε μορφή τηλεοπτικής μετάδοσης, όπως η επίγεια ελεύθερη τηλεόραση (αναλογική και ψηφιακή), η συνδρομητική τηλεόραση κάθε μορφής (αναλογική και ψηφιακή), αλλά και η ραδιοφωνική εκμετάλλευση με κάθε μέσον, επίγειο ή δορυφορικό, ελεύθερο ή συνδρομητικό, αναλογικό ή ψηφιακό. iii. με τη μετάδοση και εμπορική εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, στο διαδίκτυο (INTERNET). iv. με την καθ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προώθηση του εγγεγραμμένου υλικού Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συμμετέχων θεωρηθεί ότι αποκτά πρωτογενώς από τη συμμετοχή και την παρουσία του στη σειρά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα, αυτά εκχωρούνται με το παρόν στην «JK PRODUCTION Α.Ε.», στο «STAR CHANNEL» και στη «CBS Broadcast International B.V.», ως προς όλες τις ειδικότερες περιουσιακές εξουσίες που τα απαρτίζουν όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 3 και 46 του Ν. 2121/93, προς την οποία ήδη παρέχεται το δικαίωμα να τα εκχωρήσει εν όλω ή εν μέρει σε τρίτους Εκτός από τη χρήση και εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και της φωνής του με όλους τους προαναφερθέντες τρόπους, ο Συμμετέχων συναινεί και αποδέχεται την εφαρμογή του συνόλου των Κανόνων Συμμετοχής και όρων διεξαγωγής της σειράς. Οι κανόνες αυτοί, που απαρτίζουν το πλαίσιο της συμπεριφοράς όλων των συμμετεχόντων στο εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα, αποτυπώνονται σε χωριστό κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται «Κανόνες Συμμετοχής», που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση, αποτελώντας ενιαίο με αυτήν σώμα και συνυπογράφεται από το Συμμετέχοντα, ύστερα από προσεκτική μελέτη του. Ο Συμμετέχων δηλώνει κατά συνέπεια, ότι τελεί σε πλήρη γνώση των συνθηκών και περιστάσεων της συμμετοχής του στο εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα και ότι η παρεχόμενη με το παρόν συναίνεσή του αφορά και καλύπτει οποιαδήποτε τυχόν επενέργεια των ως άνω κανόνων στην άσκηση των ατομικών του δικαιωμάτων Ο συμμετέχων δηλώνει, ότι τελεί σε άριστη διανοητική, ψυχική σωματική και φυσική κατάσταση, αντιλαμβάνεται δε πλήρως το νόημα, το περιεχόμενο και την έκταση της παρεχομένης από αυτόν συναινέσεως. 3. Χρονική Διάρκεια Παρεχόμενης Συναίνεσης - Εκχώρησης Το «STAR CHANNEL» αποκτά το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας, της φωνής και γενικότερα της εμφάνισης του συμμετέχοντος, για την οποία ο τελευταίος συναινεί, εκχωρώντας στο «STAR CHANNEL» και στη «CBS Broadcast International B.V.» τις αναφερόμενες στον όρο 2. εξουσίες, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών από την έναρξη προβολής της εκπομπής. 4. Τοπική έκταση της παρούσας σύμβασης Όλες οι εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στην «JK PRODUCTION Α.Ε.», στο «STAR CHANNEL» και στη «CBS Broadcast International B.V.» και όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, αφορούν στην επικράτεια της Ελλάδας και της Κύπρου και κάθε χώρας του εξωτερικού. 5. Εμπιστευτικότητα Ο Συμμετέχων αντιλαμβάνεται ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του θα περιέλθουν ενδεχομένως σε γνώση του πληροφορίες, σχετικές με την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής, 3

4 μη δημοσιοποιηθείσες στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές, τυχόν δε κοινοποίησή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω συνεντεύξεων σε άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή μέσω συγγραφής άρθρων ή βιβλίων) απαγορεύεται απολύτως. Η απαγόρευση αυτή επιβιώνει και εξακολουθεί να δεσμεύει τον συμμετέχοντα για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της παρούσας, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν αυτή η λήξη επέλθει. 6. Λοιπά Ζητήματα 6.1. Απαγόρευση συνεντεύξεων Πριν και κατά τη διάρκεια μετάδοσης της εκπομπής, ο Συμμετέχων δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με κανένα απολύτως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «JK PRODUCTION Α.Ε.», το «STAR CHANNEL». Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει για ένα (1) ακόμη έτος μετά το πέρας της εκπομπής. Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο ή τύπος) προσεγγίσει τον συμμετέχοντα για παροχή συνεντεύξεως, ο τελευταίος θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη «JK PRODUCTION Α.Ε.» προκειμένου να εξασφαλίσει την κατά τα ανωτέρω απαιτούμενη γραπτή συναίνεση Ανόρθωση ζημιών Σε περίπτωση που από την παράβαση, είτε των όρων της παρούσας είτε των όρων των Κανόνων, προκύψει ζημία της «JK PRODUCTION Α.Ε.» και του «STAR CHANNEL» (ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να επιφέρουν π.χ. καταστροφή τεχνικού εξοπλισμού, μικροφώνων, καθυστέρηση ή ματαίωση γυρισμάτων, προσβολή της τιμής και της επαγγελματικής φήμης της εκπομπής και των παραγωγών ή του τηλεοπτικού σταθμού, προσβολή της αξιοπρέπειας τρίτων όπως άλλων συμμετεχόντων, παράβαση των κανονισμών ασφαλείας, κλπ), η «JK PRODUCTION Α.Ε.» και το «STAR CHANNEL» διατηρούν, πλην του αυτονόητου δικαιώματος αποβολής του Συμμετέχοντος από την παραγωγή, επιπλέον το δικαίωμα να αξιώσουν την αποκατάσταση της επελθούσας εις βάρος τους θετικής ή αποθετικής ζημίας, με την καταβολή αποζημίωσης ποσού ύψους από , ,00 ευρώ. 7. Θέματα προσωπικών δεδομένων Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα συγκεντρωθούν σε ειδικό φυλασσόμενο χώρο από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνη εκτέλεσης της επεξεργασίας και θα τηρηθούν σε αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υποψηφίων του προγράμματος σύμφωνα με το Ν.2472/1997. Όλα τα στοιχεία που έχεις συμπληρώσει στην αίτηση σου καθώς και κάθε άλλο προσωπικό σου δεδομένο που τυχόν θα την συνοδεύει θα αρχειοθετηθούν εκεί. Έχεις όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και ιδίως αυτά που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ του Ν.2472/97. Αποδέκτες θα είναι μόνο τα ειδικά εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα της «JK PRODUCTION Α.Ε.» και του «STAR CHANNEL» και κάθε υποκείμενο των δεδομένων, όσον αφορά τα δικά του δεδομένα. Η επεξεργασία δεν θα είναι αυτοματοποιημένη. Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν στο αρχείο θα προέρχονται μόνο από εσάς τους ίδιους και θα περιορίζεται σε εκείνα τα δεδομένα που έχουν περιληφθεί στην αίτηση /δήλωση υποψηφιότητας και τα τυχόν συνοδευτικά τους. Έχετε πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα σας οποτεδήποτε το θελήσετε μέχρι την οριστική καταστροφή /διαγραφή τους. Εάν μετά την αποστολή/υπογραφή της αίτησής σας αλλάξατε γνώμη, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο πριν την ημερομηνία οριστικής διαγραφής του. Η εταιρία θα διαγράψει τα δεδομένα σας μέσα το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες (15) μέρες από την παραλαβή του εγγράφου αιτήματος σας. Σε κάθε περίπτωση τα πιο πάνω στοιχεία που υποβάλλονται και καταχωρούνται στο πιο πάνω αρχείο καταστρέφονται /διαγράφονται από το αρχείο, εντός το αργότερο ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της μετάδοσης του κύκλου των εξήντα (60) επεισοδίων του προγράμματος, εκτός αν ζητηθεί η διαγραφή τους πιο πριν από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω. 4

5 ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (WHEEL OF FORTUNE) ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Τροχός της Τύχης είναι ένα 45λεπτο παιχνίδι-σώου στο οποίο τρεις συμμετέχοντες διαγωνίζονται για να λύσουν γρίφους με λέξεις, προκειμένου να κερδίσουν μετρητά και έπαθλα. Όταν ένας διαγωνιζόμενος λύνει έναν γρίφο, τα μετρητά και/ή τα βραβεία μπαίνουν στην τράπεζά του για τον γύρο αυτό και οι τράπεζες των δύο άλλων διαγωνιζομένων για τον γύρο αυτόν διαγράφονται. Αν κάποιος γρίφος δεν λυθεί από κανένα διαγωνιζόμενο, τότε διαγράφονται όλα τα ποσά από τις τράπεζες και των τριών. Αφού παιχτεί το σύνολο των γύρων, που ορίζει η παραγωγή, «νικητής» είναι ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος έχει κερδίσει τη μεγαλύτερη συνολική αξία σε μετρητά και έπαθλα στο σύνολο των γύρων, που παίχθηκαν με τους τρεις διαγωνιζομένους. Ο νικητής παίζει στην συνέχεια στον «τελικό γύρο». Το πρόγραμμα για κάθε ημέρα είναι ότι τρεις νέοι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάζονται σε κάθε σώου. (Σε ειδικές θεματικές μέρες, που προκαθορίζονται από τους παραγωγούς, μπορεί να επιτραπεί στους διαγωνιζόμενους να εμφανισθούν σε περισσότερα από ένα σώου). ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Το παιχνίδι παίζεται σε γύρους. Έκαστος γύρος θα αρχίζει με την εισαγωγή ενός γρίφου με λέξεις, η λύση του οποίου είναι το όνομα ενός προσώπου, ενός τόπου, ενός πράγματος, κλπ. Πρόσθετες κατηγορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση του παραγωγού. Ο πίνακας μπροστά στους διαγωνιζόμενους στην αρχή εκάστου γύρου θα είναι κενός. Εν τούτοις, τα τετράγωνα στον πίνακα, πίσω από τα οποία υπάρχουν οι λέξεις του γρίφου, θα διακρίνονται σαφώς από τα άλλα τετράγωνα. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των γραμμάτων και/ή των λέξεων στον γρίφο θα διακρίνεται εύκολα. Πριν από τον γύρο 1, θα υπάρχουν δύο γρίφοι - «λεξομαχίες» (βλέπε γρίφο «λεξομαχίες»). Ο πρώτος γρίφος «λεξομαχίες» (αξίας 100 ευρώ) θα λαμβάνει χώρα μετά την εισαγωγή του παρουσιαστή. Ένας δεύτερος γρίφος «λεξομαχίες» (αξίας 150 ευρώ) θα καθορίσει αυτόν που θα ξεκινήσει τον πρώτο γύρο. Ο γύρος 2 θα αρχίσει με τον επόμενο διαγωνιζόμενο σε διαδοχική αριθμητική σειρά, ο δε γύρος 3 θα αρχίσει με τον απομένοντα διαγωνιζόμενο. Σημείωση: Αν ο γρίφος «λεξομαχίες» δεν λυθεί, ο πρώτος γύρος αρχίζει (όπως καθορίζεται από τυχαία κλήρωση που λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη του σώου) με τον διαγωνιζόμενο ο οποίος στέκεται αμέσως στα αριστερά του παρουσιαστή, ο δεύτερος γύρος αρχίζει με τον διαγωνιζόμενο που στέκεται στην μέση και ο τρίτος 5

6 γύρος αρχίζει με τον τελευταίο διαγωνιζόμενο. Ένας πρόσθετος γρίφος «λεξομαχίες» (αξίας 200 ευρώ) θα εμφανιστεί πριν τον γύρο 4. Αυτός που λύνει τον γρίφο «λεξομαχίες» θα αρχίσει τον γύρο 4. Αν δεν λύσει κανείς τον γρίφο «λεξομαχίες», ο γύρος 4 θα αρχίσει με τον αμέσως επόμενο στην διαδοχική αριθμητική σειρά από τον προηγούμενο γύρο. Στην αρχή της σειράς του/της, ένας/μία διαγωνιζόμενος/η έχει τρεις επιλογές να αγοράσει ένα φωνήεν (υπό την προϋπόθεση ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 100 ευρώ, με τα οποία να το αγοράσει), να γυρίσει τον τροχό ή να λύσει τον γρίφο. Ο ΤΡΟΧΟΣ Ο τροχός διαιρείται σε διαστήματα και αποτελείται από διάφορα χρηματικά ποσά και ειδικά τμήματα όπως «χάνεις την σειρά», «πτώχευση», «δεύτερη ευκαιρία», «μυστήριο», κλπ. Το παιχνίδι θα αρχίσει με το γύρισμα του τροχού από τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Αν, κατά την γνώμη του παρουσιαστή, ένας διαγωνιζόμενος έχει γυρίσει τον τροχό κατά τρόπο ώστε να προσπαθήσει να στοχεύσει σε συγκεκριμένο ποσό, τότε ο παρουσιαστής θα σταματήσει τον τροχό, θα τον επιστρέψει στην αρχική θέση του και θα ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο να γυρίσει και πάλι τον τροχό. Αν ένας διαγωνιζόμενος γλιστρήσει τυχαία, ενώ προσπαθεί να γυρίσει τον τροχό, θα ζητηθεί από τον διαγωνιζόμενο να γυρίσει και πάλι τον τροχό, χωρίς να επιστρέψει τον τροχό στην αρχική θέση του. Εν τούτοις, ο παρουσιαστής δεν θα ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο να γυρίσει και πάλι τον τροχό, αν ο τροχός έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία περιστροφή. Αν το πτερύγιο σταματήσει πάνω σε μία ακτίνα μεταξύ δύο αξιών, κλπ., ο διαγωνιζόμενος λαμβάνει την αξία, κλπ., που είναι αμέσως στα αριστερά της ακτίνας, όπως την βλέπουν οι διαγωνιζόμενοι. Με άλλα λόγια, το πτερύγιο πρέπει να είναι καθαρά έξω από μία ακτίνα προκειμένου να πιστωθεί στον διαγωνιζόμενο αυτό που είναι στα δεξιά της ακτίνας αυτής. Αν ο τροχός σταματήσει σε ένα τμήμα χρηματικού ποσού, θα ζητηθεί από τον πρώτο διαγωνιζόμενο να επιλέξει ένα γράμμα μόνον σύμφωνο (όχι φωνήεν). Εφόσον το επιλεγέν γράμμα υπάρχει μέσα στον γρίφο, η αξία στον τροχό στο σημείο αυτό πηγαίνει στην τράπεζα του διαγωνιζόμενου. Αν το επιλεγέν από τον διαγωνιζόμενο γράμμα εμφανίζεται στον γρίφο περισσότερο από μία φορά, η αξία πάνω στον τροχό θα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των φορών που το γράμμα αυτό εμφανίζεται στον γρίφο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον διαγωνιζόμενο μέχρι να λύσει τον γρίφο ή: (α) ζητήσει ένα γράμμα που υπάρχει ήδη στον γρίφο, (β) ζητήσει ένα γράμμα που δεν υπάρχει στον γρίφο, (γ) προσγειωθεί σε ένα «χάνεις την σειρά» ή «πτώχευση», (δ) αγοράσει ένα σύμφωνο που δεν υπάρχει στον γρίφο, (ε) κάνει μία εσφαλμένη εικασία για την λύση του γρίφου. 6

7 Κατά την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, αν ένας διαγωνιζόμενος ζητήσει ένα σύμφωνο πριν να γυρίσει τον τροχό, θα του ζητηθεί να γυρίσει τον τροχό και, αν επιτύχει κάποιο χρηματικό ποσό, θα παραμείνει στο γράμμα, που ζήτησε προηγουμένως. Αν ο διαγωνιζόμενος γυρίσει τον τροχό και μετά ζητήσει να αγοράσει ένα φωνήεν (ακόμη και αν το γράμμα έχει ήδη κληθεί), ο παρουσιαστής θα ζητήσει τότε από τον διαγωνιζόμενο ένα σύμφωνο. Αν το γράμμα υπάρχει μέσα στον γρίφο, η σειρά του θα συνεχιστεί. Αν ο διαγωνιζόμενος γυρίσει τον τροχό και στην συνέχεια λύσει τον γρίφο χωρίς να δώσει ένα σύμφωνο, η απάντηση, εφόσον είναι ακριβής, θα γίνει αποδεκτή, αλλά δεν θα πιστωθεί περαιτέρω αξία στον διαγωνιζόμενο. Ένας διαγωνιζόμενος μπορεί να λύσει τον γρίφο χωρίς να γυρίσει τον τροχό. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή ένας διαγωνιζόμενος προσγειωθεί στο τμήμα «πτώχευση», αυτός χάνει οτιδήποτε του έχει πιστωθεί κατά την διάρκεια του γύρου αυτού συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μετρητών και/ή επάθλων, αλλά δεν χάνει οποιαδήποτε από τα μετρητά και/ή τα έπαθλα που αποκτήθηκαν σε προηγούμενους γύρους. Μόλις ένας διαγωνιζόμενος κερδίσει έναν γύρο, αυτά τα μετρητά και/ή τα έπαθλα παραμένουν σε αυτόν. Μέσα στο στούντιο, ο «πίνακας χρησιμοποιηθέντων γραμμάτων» παρέχεται, για να βοηθά τους διαγωνιζόμενους να παρακολουθούν τα γράμματα, τα οποία έχουν παιχθεί σε κάθε γύρο. Σημειώστε παρακαλώ, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να γνωρίζουν, ποια γράμματα έχουν παιχθεί, και ότι ο «πίνακας χρησιμοποιηθέντων γραμμάτων» είναι μόνον ένας «οδηγός». ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ Κατά γενικό κανόνα, ένας διαγωνιζόμενος πρέπει να γυρίσει, να αγοράσει ένα φωνήεν ή να λύσει τον γρίφο μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 5 δευτερολέπτων (εφόσον γυρίσει τον τροχό, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ονομάσει ένα σύμφωνο μέσα σε 5 δευτερόλεπτα). Το χρονικό περιθώριο αρχίζει από την τελευταία λέξη της δήλωσης του παρουσιαστή προς έναν διαγωνιζόμενο. Αν, κατά την γνώμη του(ων) κριτή(ών), ένας διαγωνιζόμενος καθυστερεί σκόπιμα περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα, τότε ο διαγωνιζόμενος αυτός θα «αποβληθεί» και η σειρά θα περάσει στον επόμενο παίκτη. Οι τρεις διαγωνιζόμενοι θα συνεχίσουν να παίζουν το παιχνίδι σε σειρά μέχρις ότου ένας από αυτούς λύσει τον γρίφο. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΡΙΦΟΥ Στην αρχή της σειράς του διαγωνιζόμενου ή αφού ο διαγωνιζόμενος έχει προσθέσει ένα νέο γράμμα στον γρίφο, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να επιχειρήσει να λύσει τον γρίφο. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να λύσει τον γρίφο, όπως αυτός εμφανίζεται στον πίνακα του γρίφου, συμπεριλαμβανομένης και της σειράς των λέξεων. 7

8 Σε κάθε περίπτωση οι κριτές θα προσπαθούν να δίνουν το «πλεονέκτημα της αμφιβολίας» στον διαγωνιζόμενο, που λύνει τον γρίφο, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στην ομιλία, τις τοπικές διαλέκτους, τους αγχωμένους διαγωνιζόμενους και τις συνθήκες του στούντιο. Κάθε περίπτωση θα αξιολογείται χωριστά και η απόφαση των κριτών θα είναι τελεσίδικη. Κατά γενικό κανόνα, οι διαγωνιζόμενοι δεν θα πρέπει να προσθέτουν οποιουσδήποτε πρόσθετους ήχους ή λέξεις, που δεν εμπεριέχονται στον γρίφο, και η λύση του γρίφου θα θεωρείται, γενικώς, ακριβής, εφόσον δεν έχουν προστεθεί, ή αφαιρεθεί γράμματα. Ένας διαγωνιζόμενος δεν θα αποκλείεται, επειδή προσέθεσε την λέξη «είναι» στον γρίφο, εφόσον πρόκειται για απάντηση στην ερώτηση του παρουσιαστή «Τι είναι;» ή «Τι ψάχνουμε;», ή σε οποιαδήποτε παραλλαγή της, ή αν η ερώτηση υπονοείται και αν το «είναι» είναι ένα φυσικό και γραμματικά ορθό τμήμα της δομής της πρότασης. Κατά την λύση του γρίφου, είτε αυτό γίνεται στο κυρίως παιχνίδι είτε στην διάρκεια του τελικού γύρου, εφόσον ένας διαγωνιζόμενος έχει αρχίσει να λύνει τον γρίφο και διαπράξει ένα σφάλμα, ο διαγωνιζόμενος αυτός πρέπει να διορθώσει το σφάλμα και να λύσει τον γρίφο ορθά. Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει πριν την ολοκλήρωση της πλήρους απάντησης, ενώ κάθε περίπτωση κρίνεται χωριστά, η δε απόφαση των κριτών είναι τελεσίδικη. Αν ο διαγωνιζόμενος διστάζει/κάνει παύση για πολύ χρόνο (κατά την εκτίμηση των κριτών) κατά την ολοκλήρωση της απάντησης, δεν θα του αναγνωριστεί η λύση. Κάθε περίπτωση θα κρίνεται χωριστά, η δε απόφαση των κριτών είναι τελεσίδικη. Αν έχουν απομείνει μόνον φωνήεντα στον γρίφο, θα ζητηθεί από τον διαγωνιζόμενο, που έχει σειρά, να λύσει τον γρίφο, ή πρώτα να αγοράσει ένα φωνήεν(τα) και στην συνέχεια να λύσει τον γρίφο. Αν το επιλεγέν φωνήεν δεν υπάρχει μέσα στον γρίφο, δεν θα επιτραπεί στον διαγωνιζόμενο να λύσει τον γρίφο. Δεν θα επιτραπεί γύρισμα του τροχού. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον τρόπο αυτό μέχρις ότου λυθεί ο γρίφος, ή μέχρις ότου κανείς από τους διαγωνιζόμενους να μην έχει αρκετά χρήματα να αγοράσει ένα φωνήεν και έκαστος διαγωνιζόμενος έχει αποτύχει να λύσει τον γρίφο στην τελευταία σειρά του. Στην περίπτωση αυτή ο γρίφος θα απορριφθεί και όλα τα μετρητά και/ή έπαθλα, που έχουν πιστωθεί, θα διαγραφούν. Μόλις ένας διαγωνιζόμενος λύσει τον γρίφο ορθά, τα περιεχόμενα στις τράπεζες των δύο ηττηθέντων στον γύρο αυτό διαγωνιζόμενων διαγράφονται και στον διαγωνιζόμενο, ο οποίος έλυσε τον γρίφο, απονέμονται τα περιεχόμενα στην τράπεζά του σε μετρητά και/ή έπαθλα για τον γύρο αυτό. ΦΕΤΑ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Η φέτα ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ είναι διαθέσιμη στην διάρκεια όλων των γύρων γυρίσματος των τροχών Κατά την διάρκεια του γυρίσματος για τον γρήγορο γύρο, αν ο παρουσιαστής προσγειωθεί σε μία 8

9 φέτα ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, θα γυρίσει και πάλι μέχρι να προσγειωθεί σε μία φέτα με χρηματικό ποσό. Αν ένας διαγωνιζόμενος προσγειωθεί στη ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, η φέτα δεν αναλαμβάνεται, αλλά παραμένει πάνω στον τροχό. Μόνον η πρώτη πράξη ή απόφαση ενός διαγωνιζομένου, αφού προσγειωθεί στην φέτα ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε ποινή ή συνέπεια. Ο παίκτης έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1/ Αυτός/αυτή μπορεί να ζητήσει ένα σύμφωνο. Εφόσον αυτό υπάρχει μέσα στον γρίφο, ο διαγωνιζόμενος, λαμβάνει 45 ευρώ για κάθε σύμφωνο και η σειρά του/της συνεχίζεται. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί στη συνέχεια να γυρίσει τον τροχό και να ονοματίσει ένα σύμφωνο, να αγοράσει ένα φωνήεν (εφόσον διαθέτει 100 ευρώ) ή να λύσει τον γρίφο. Εφόσον το σύμφωνο δεν υπάρχει στον γρίφο, ή έχει ήδη ονοματιστεί, ο παίκτης δεν χάνει την σειρά του. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί τότε να γυρίσει τον τροχό και να ονοματίσει ένα σύμφωνο, να αγοράσει ένα φωνήεν (εφόσον διαθέτει 100 ευρώ) ή να λύσει τον γρίφο. 2/ Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να ζητήσει ένα φωνήεν είτε διαθέτει 100 ευρώ είτε όχι (Αν ο παίκτης διαθέτει το ποσό, τα 100 ευρώ δεν αφαιρούνται). Αν το φωνήεν δεν υπάρχει στον γρίφο, ή έχει ήδη ονοματιστεί, ο παίκτης δεν χάνει την σειρά του. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί τότε να γυρίσει τον τροχό και να ονοματίσει ένα σύμφωνο, να αγοράσει ένα φωνήεν (εφόσον διαθέτει 100 ευρώ) ή να λύσει τον γρίφο. 3/ Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να επιχειρήσει να λύσει τον γρίφο. Αν κάνει λάθος, ο παίκτης δεν χάνει την σειρά του. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί τότε να γυρίσει τον τροχό και να ονοματίσει ένα σύμφωνο, να αγοράσει ένα φωνήεν (εφόσον διαθέτει 100 ευρώ) ή να λύσει τον γρίφο. Κατά την διάρκεια των επομένων γυρισμάτων του τροχού κατά το υπόλοιπο του παιχνιδιού, αν ο διαγωνιζόμενος προσγειωθεί εκ νέου στην φέτα ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ακολουθείται η ίδια διαδικασία/επιλογές, που περιγράφονται πιο πάνω. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των φορών, που ένας διαγωνιζόμενος μπορεί να προσγειωθεί στο ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Αν ο διαγωνιζόμενος έχει έναν «Μπαλαντέρ» στην κατοχή του και προσγειωθεί στην φέτα ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και στη συνέχεια ονοματίσει ένα σύμφωνο που υπάρχει στον γρίφο (λαμβάνοντας 45 ευρώ κάθε φορά που εμφανίζεται στον γρίφο), αυτός μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τον «Μπαλαντέρ» να ονοματίσει άλλο ένα σύμφωνο (για 45 επιπλέον ευρώ κάθε φορά που αυτό εμφανίζεται στον γρίφο). ΦΕΤΑ «ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ» Στην αρχή του γύρου 1, ο «Μπαλαντέρ» θα τοποθετηθεί πάνω σε μία φέτα στον τροχό, όπως θα ορίσει ο παραγωγός κατά την απόλυτη κρίση του. Προκειμένου να πάρει τον «Μπαλαντέρ» ένας διαγωνιζόμενος πρέπει να γυρίσει τον τροχό, να προσγειωθεί πάνω στο τμήμα του «Μπαλαντέρ» και να ονοματίσει ένα σύμφωνο, που υπάρχει στον γρίφο. Αν το γράμμα υπάρχει στον γρίφο, 45 ευρώ 9

10 (ανά σύμφωνο) θα μεταφερθούν στην τράπεζα του παίκτη, ο διαγωνιζόμενος θα πάρει τον «Μπαλαντέρ» και η κανονική ροή του παιχνιδιού θα συνεχιστεί. Ο «Μπαλαντέρ» μπορεί ή χρησιμοποιηθεί από τον διαγωνιζόμενο, που κέρδισε τον «Μπαλαντέρ» στην διάρκεια του κανονικού παιχνιδιού ή κατά την διάρκεια του τελικού γύρου (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον «Μπαλαντέρ» στον τελικό γύρο (Για διευκρινίσεις σχετικά με τον «Μπαλαντέρ» στον τελικό γύρο, δείτε παρακαλώ το τμήμα «Τελικός Γύρος»). Σημειώστε παρακαλώ, ότι ο διαγωνιζόμενος, που κέρδισε τον «Μπαλαντέρ», είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση του. Ο «Μπαλαντέρ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον μία φορά (Αν ο «Μπαλαντέρ» δεν διεκδικηθεί μετά την λήξη του γύρου 3, αφαιρείται από τον τροχό). Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο «Μπαλαντέρ» κατά την διάρκεια του κανονικού μέρους του παιχνιδιού, θα πρέπει να είναι η σειρά του διαγωνιζομένου ο οποίος θα πρέπει: (α) Να γυρίσει τον τροχό (β) Να προσγειωθεί σε κάποιο χρηματικό ποσό (γ) Να ονοματίσει ένα σύμφωνο που υπάρχει στον γρίφο Ο διαγωνιζόμενος μπορεί τότε να επιλέξει να παίξει τον «Μπαλαντέρ» παραδίδοντάς τον στον παρουσιαστή και στην συνέχεια ονοματίζει ένα επιπλέον σύμφωνο για τον ίδιο χρηματικό ποσό κάθε φορά, που αυτό εμφανίζεται μέσα στον γρίφο. Αν το επιπλέον σύμφωνο δεν υπάρχει μέσα στον γρίφο, ο διαγωνιζόμενος χάνει την σειρά του. Αν ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιήσει τον «Μπαλαντέρ» για να ονοματίσει ένα σύμφωνο, που έχει ήδη ονοματιστεί, τότε αυτός θα χάσει την σειρά του. Αν ένας διαγωνιζόμενος προσγειωθεί στην Πτώχευση, ενώ έχει στην κατοχή του τον «Μπαλαντέρ», αυτός θα χάσει τον «Μπαλαντέρ», καθώς και την σειρά του. Αν ο διαγωνιζόμενος προσγειωθεί σε μία φέτα «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ή σε μία φέτα «Γωνία Δώρων» ή «Φέτα δώρου» και ονοματίσει ένα σύμφωνο, το οποίο υπάρχει στον γρίφο (εισπράττοντας το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο κάθε φορά που αυτό εμφανίζεται στον γρίφο), αυτός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον «Μπαλαντέρ» για να ονοματίσει ένα επιπλέον σύμφωνο για ένα πρόσθετο ποσό 45 ευρώ κάθε φορά που αυτό εμφανίζεται μέσα στον γρίφο. «ΦΕΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ» Στον γύρο 2, δύο «Φέτες Μυστήριο» υπάρχουν πάνω στον τροχό (Η «Φέτα Μυστήριο» έχει ονομαστική αξία 500 ευρώ). Στην πίσω όψη μιας από τις «Φέτες Μυστήριο» υπάρχει ένα έπαθλο αξίας 500 ευρώ, ενώ στην πίσω όψη της άλλης υπάρχει ένα «χρεοκοπία». 10

11 Όταν ένας διαγωνιζόμενος γυρίσει τον τροχό και προσγειωθεί σε μία «Φέτα Μυστήριο», πρέπει πρώτα να ονοματίσει ένα γράμμα (σύμφωνο). Αν το γράμμα υπάρχει στον γρίφο, ο παρουσιαστής θα το γνωστοποιήσει και θα ανακοινώσει πόσα υπάρχουν στον γρίφο. Ο διαγωνιζόμενος έχει να λάβει την ακόλουθη απόφαση: μπορεί να λάβει τα 45 ευρώ ανά γράμμα στον γρίφο, ή να επιλέξει αυτό που βρίσκεται στην πίσω όψη της «Φέτας Μυστήριο» (η οποία έχει είτε το έπαθλο είτε τη «Χρεοκοπία»). Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν διακινδυνεύσει κι επιλέξει τα 45 ευρώ/γράμμα, το χρηματικό ποσό προστίθεται στο σύνολο της τράπεζάς του για τον γύρο αυτό (και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά φωνηέντων). Η κανονική ροή του παιχνιδιού συνεχίζεται (ο διαγωνιζόμενος πρέπει να λύσει τον γρίφο, για να κερδίσει το συνολικό υπόλοιπο της τράπεζας). Οι «Φέτες Μυστήριο» παραμένουν στο παιχνίδι για το υπόλοιπο του γύρου αυτού. Αν ο διαγωνιζόμενος επιλέξει αυτό που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της «Φέτας Μυστήριο», παίρνει την φέτα και την αναποδογυρίζει, για να αποκαλύψει είτε το έπαθλο είτε τη «Χρεοκοπία» (Σημείωση: η πίσω όψη της άλλης «Φέτας Μυστήριο» δεν θα μετέχει πλέον στο παιχνίδι για το υπόλοιπο του γύρου. Η φέτα διατηρεί την ονομαστική αξία των 500 ευρώ). Αν η πίσω όψη αποκαλύψει τη «Χρεοκοπία», ο διαγωνιζόμενος θα χάσει τα χρήματα, που βρίσκονται την ώρα εκείνη στην τράπεζά του για τον γύρο και χάνει επίσης την σειρά του (όπως αν προσγειωνόταν σε οποιοδήποτε άλλη «Χρεοκοπία»). Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο διαγωνιζόμενο. Αν η πίσω όψη αποκαλύψει ένα έπαθλο, η φέτα τοποθετείται μπροστά από τον διαγωνιζόμενο (αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα έπαθλο «Δώρων»). Η αξία του επάθλου δεν αντιπροσωπεύει μετρητά αναλώσιμα στην διάρκεια του γύρου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά φωνηέντων. Όπως και με όλα τα έπαθλα «δώρων», το έπαθλο απονέμεται μόνον εφόσον λυθεί ο γρίφος (υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θα υπάρξει προσγείωση στη «χρεοκοπία»). Αν το έπαθλο κερδηθεί, η λιανική αξία του (όπως θα έχει οριστεί από τον παραγωγό) θα περιληφθεί στο σωρευτικό αποτέλεσμα του διαγωνιζομένου για το παιχνίδι. Οι «Φέτες Μυστήριο» (αν δεν υπάρξει προσγείωση σε αυτές) θα αφαιρεθούν από τον τροχό με την λήξη του γύρου 2. «ΦΕΤΑ ΟΛΑ Η ΤΙΠΟΤΑ» Η «φέτα ΟΛΑ Η ΤΙΠΟΤΑ» θα είναι διαθέσιμη στον γύρο 3. Όταν προσγειωθεί στην «φέτα ΟΛΑ Η ΤΙΠΟΤΑ», ο παίκτης θα ονοματίσει πρώτα ένα σύμφωνο (45 ευρώ ανά σύμφωνο). Εφόσον το σύμφωνο υπάρχει μέσα στον γρίφο, αποκαλύπτεται το κάθε ένα από τα σύμφωνα αυτά. Στην συνέχεια ο παίκτης πρέπει να δηλώσει αν «πάει πάσο» ή «παίζει». Αν η απόφαση είναι «πάσο», ο 11

12 παίκτης πρέπει να γυρίσει τον τροχό, να αγοράσει ένα φωνήεν (εφόσον έχει τουλάχιστον 100 ευρώ) ή να λύσει τον γρίφο. Αν η απόφαση είναι «παίζει», ο παίκτης ονοματίζει ένα σύμφωνο και κερδίζει 45 ευρώ για κάθε ένα που υπάρχει στον γρίφο. Αφού έχουν αποκαλυφθεί όλα, ο παίκτης πρέπει να συνεχίσει να ονοματίζει σύμφωνα (χωρίς να γυρίσει και πάλι τον τροχό), προσθέτοντας 45 ευρώ στο σύνολό του για κάθε σύμφωνο μέσα στον γρίφο μέχρις ότου να είναι σε θέση να λύσει τον γρίφο. Αν διαθέτει τουλάχιστον 100 ευρώ, ο παίκτης μπορεί επίσης να αγοράσει φωνήεν(τα) (Αν το φωνήεν δεν υπάρχει στον γρίφο, ο παίκτης θα «χρεοκοπήσει» και θα χάσει την σειρά του). Αν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την προσπάθεια να λύσει τον γρίφο, ο παίκτης ονοματίσει ένα σύμφωνο το οποίο δεν υπάρχει μέσα στον γρίφο, αγοράσει ένα φωνήεν το οποίο δεν υπάρχει μέσα στον γρίφο, ξαναχρησιμοποιήσει ένα γράμμα ή κάνει μία εσφαλμένη εικασία ως προς την λύση του γρίφου, ο διαγωνιζόμενος θα «χρεοκοπήσει» - χάνοντας την σειρά του καθώς και τα μετρητά και/ή έπαθλα που έχει αποκτήσει στον συγκεκριμένο γύρο (συμπεριλαμβανομένης και της Πινακίδας Δώρου, του Μπαλαντέρ, που αποκτήθηκαν μέσα στον συγκεκριμένο ή σε προηγούμενους γύρους). ΦΕΤΑ «ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ» Η φέτα χρεοκοπία βρίσκεται στον τροχό σε όλους τους γύρους του παιχνιδιού. Αν ο διαγωνιζόμενος πέσει στην φέτα χρεοκοπία χάνει όλα τα χρήματα και τα δώρα του γύρου. Στον γρήγορο γύρο, αν ο παρουσιαστής πέσει πάνω στην φέτα «χρεοκοπία», τότε ξαναγυρίζει τον τροχό, εως ότου προσγειωθεί σε ποσό. ΦΕΤΑ «ΧΑΝΕΙΣ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ» Η φέτα χάνεις τη σειρά σου βρίσκεται στον τροχό σε όλους τους γύρους του παιχνιδιού. Αν ο παίκτης πέσει πάνω στην φέτα, χάνει τη σειρά του και δεν έχει δικαίωμα να ονοματίσει σύμφωνο, φωνήεν, ή να λύσει τον γρίφο. Στον γρήγορο γύρο, αν ο παρουσιαστής πέσει πάνω στην φέτα «χάνεις τη σειρά σου», τότε ξαναγυρίζει τον τροχό, εως ότου προσγειωθεί σε ποσό. ΦΕΤΑ «ΕΠΑΘΛΟ ΔΩΡΩΝ Ή ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΔΩΡΟΥ» Στην αρχή ενός γύρου, που αποφασίζεται από τον παραγωγό, μία ειδική φέτα ή φέτες που αναγράφουν έπαθλο «δώρων» ή «πινακίδα δώρου» θα τοποθετηθεί πάνω στον τροχό. Αν ένας διαγωνιζόμενος προσγειωθεί στο τμήμα(τα) αυτό(ά), πρέπει να ονοματίσει ένα ορθό σύμφωνο προκειμένου να μεταφερθεί το έπαθλο «δώρων» ή η «πινακίδα δώρου» στην τράπεζα του διαγωνιζομένου. Αν το γράμμα υπάρχει στον γρίφο, 10 ευρώ (ανά σύμφωνο) θα μεταφερθούν στην τράπεζα του διαγωνιζομένου και η σειρά του θα συνεχιστεί. Αν δεν δοθεί ορθό σύμφωνο, το έπαθλο «δώρων» ή η «πινακίδα δώρου» παραμένει στον τροχό και η σειρά περνά στον επόμενο παίκτη. Αν ο διαγωνιζόμενος λύσει τον γρίφο, θα κερδίσει το έπαθλο «δώρων» ή η «πινακίδα δώρου» (με την 12

13 προϋπόθεση ότι δεν θα προσγειωθεί στην χρεοκοπία) μαζί με οποιαδήποτε άλλα μετρητά που έχουν σωρευθεί στην διάρκεια του γύρου αυτού. Αν κερδηθεί, η λιανική αξία του(ων) επάθλου(ων), όπως αυτή ορίζεται από τον παραγωγό, θα περιληφθεί στο αποτέλεσμα του διαγωνιζόμενου για τον γύρο αυτό. ΦΕΤΑ «600 ΕΥΡΩ ΓΩΝΙΑ ΔΩΡΩΝ» Η φέτα «Γωνιά των Δώρων» μπαίνει στον Τροχό στην αρχή του 2 ου και του 4 ου γύρου. Όταν ένας διαγωνιζόμενος πέσει στην φέτα «600 ευρώ γωνία δώρων» πρώτα επιλέγει ένα σύμφωνο για 10 ευρώ και στη συνέχεια έχει στη διάθεσή του, 20 δευτερόλεπτα, για να επιλέξει τα δώρα, που θέλει από την γωνία των δώρων. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, καθώς τα δώρα πρέπει να αξίζουν έως 600 ευρώ. Αν υπερβούν τα 600 ευρώ ή λήξει ο χρόνος, χωρίς ο παίκτης να έχει επιλέξει, τότε δεν κερδίζει τίποτα. Οι τιμές αφορούν στην αντικειμενική αξία των δώρων, και όχι σε προσφορές, που μπορεί να έχουν κατά καιρούς τα καταστήματα. Ο διαγωνιζόμενος, για να κερδίσει τα δώρα, πρέπει να λύσει τον γρίφο. ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ Η λιανική αξία όλων των επάθλων θα στρογγυλεύεται στο εγγύτερο ακέραιο ευρώ. Με άλλα λόγια, αν η λιανική αξία λήγει σε ποσό 50 σεντς ή περισσότερο, η αξία του πράγματος θα «στρογγυλεύεται» στο αμέσως υψηλότερο ποσό ακεραίου ευρώ. Ως λιανική αξία νοείται η αξία εκτός τυχόν περιστασιακών προσφορών των καταστημάτων. ΓΡΙΦΟΣ «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» Οι διαγωνιζόμενοι θα χρησιμοποιούν «μπάζερ» για τον γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ». Για τον γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ», δεν χρειάζεται περιστροφή του τροχού, όπως στο κανονικό παιχνίδι. Ο παρουσιαστής θα ανακοινώσει την κατηγορία του γρίφου και στην συνέχεια τα γράμματα στον γρίφο θα αποκαλυφθούν σε τυχαία σειρά, ενώ, αν υπάρχουν ίδια γράμματα στον γρίφο, αυτά δεν θα αποκαλυφθούν υποχρεωτικά στην σειρά ή ταυτόχρονα. Ο διαγωνιζόμενος, που θα πατήσει πρώτος το μπάζερ και θα λύσει ορθά τον γρίφο θα κερδίσει 100 ευρώ (Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να απαντήσει αμέσως, αφού πατήσει το μπάζερ, διαφορετικά η απάντηση θα θεωρηθεί εσφαλμένη). Αφού ο παρουσιαστής πάρει συνέντευξη από τους διαγωνιζόμενους (αρχίζοντας από εκείνον ο οποίος έλυσε τον πρώτο γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ»), θα υπάρχει ένας δεύτερος γρίφος «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» (αξίας 150 ευρώ). Αυτός που θα λύσει τον δεύτερο γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» θα αρχίσει τον γύρο 1 (Ο επόμενος διαγωνιζόμενος σε διαδοχική αριθμητική θέση θα αρχίσει τον γύρο 2 και ο απομένων διαγωνιζόμενος θα αρχίσει τον γύρο 3). 13

14 Αν ο παίκτης, που πάτησε πρώτος το μπάζερ, δώσει εσφαλμένη απάντηση στον γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ», ο διαγωνιζόμενος αυτός «αποκλείεται» από τον γύρο, και οι απομένοντες παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να πατήσουν το μπάζερ και να επιχειρήσουν να λύσουν τον γρίφο (υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρος ο γρίφος). Αν αυτός που θα πατήσει το μπάζερ στην συνέχεια κάνει λάθος, ο απομένων διαγωνιζόμενος θα έχει μία ευκαιρία να λύσει τον γρίφο (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρος ο γρίφος). Αν δεν λυθεί ο γρίφος «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» από κάποιον από τους διαγωνιζόμενους (πριν να έχουν αποκαλυφθεί όλα τα γράμματα), κανείς δεν θα κερδίσει τα μετρητά. Αν ο δεύτερος γρίφος «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» δεν λυθεί, ο γύρος 1 θα αρχίσει με τον διαγωνιζόμενο, που βρίσκεται αμέσως αριστερά του παρουσιαστή (όπως θα καθοριστεί με τυχαία κλήρωση που γίνεται πριν από την έναρξη του σώου). Επιπρόσθετα, αν υπάρξει οποιαδήποτε δυσλειτουργία των μηχανημάτων «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» πριν ή κατά την διάρκεια του δεύτερου γρίφου «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ», τότε ο γύρος 1 θα αρχίσει με τον διαγωνιζόμενο που βρίσκεται αμέσως αριστερά του παρουσιαστή (όπως θα καθοριστεί με τυχαία κλήρωση που γίνεται πριν από την έναρξη του σώου). Ένας επιπλέον γρίφος «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» θα λάβει χώρα πριν τον γύρο 4. Θα ισχύουν σε αυτόν οι ίδιοι κανόνες με εκείνους των άλλων γρίφων «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ». Αυτός που θα λύσει αυτόν τον γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» θα κερδίσει 200 ευρώ και θα αρχίσει τον γύρο 4. Αν κανείς δεν λύσει τον γρίφο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ», ο γύρος 4 θα αρχίσει με αυτόν που ακολουθεί σε διαδοχική αριθμητική σειρά (από τον προηγούμενο γύρο). Επιπρόσθετα, αν υπάρξει δυσλειτουργία του μηχανήματος «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ» πριν ή κατά την διάρκεια του τρίτου γρίφου «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ», τότε ο γύρος 1 θα αρχίσει με τον διαγωνιζόμενο, που ακολουθεί σε διαδοχική αριθμητική σειρά (από τον προηγούμενο γύρο). ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΓΥΡΟΣ Σε χρόνο που έχει προκαθοριστεί πριν από το σώου μπορεί να χτυπήσει μία σειρήνα σημαίνοντας την έναρξη του «γρήγορου γύρου». Ο τροχός θα γυρίσει από τον παρουσιαστή μέχρις ότου επιτευχθεί μία χρηματική αξία. Αφού επιτευχθεί το χρηματικό ποσό, το σώου θα απαλλαγεί από το γύρισμα του τροχού και στον διαγωνιζόμενο, που έχει σειρά στο σημείο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να ονοματίσει ένα σύμφωνο ή φωνήεν για τον γρίφο. Αν το γράμμα αυτό υπάρχει μέσα στον γρίφο, θα αποκαλυφθεί. Η ληφθείσα από το γύρισμα του τροχού χρηματική αξία, που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα πιστώνεται στην τράπεζα του διαγωνιζομένου (ο «κανόνας πολλαπλού γράμματος» ισχύει ακόμη) για κάθε σύμφωνο το οποίο εμφανίζεται μέσα στον γρίφο. Τα φωνήεντα δεν θα αποφέρουν ούτε θα κοστίζουν χρήματα στον διαγωνιζόμενο. Αφού επιλέξει ένα γράμμα, που υπάρχει μέσα στον γρίφο, ο διαγωνιζόμενος θα έχει χρονικό περιθώριο 3 δευτερολέπτων, για να λύσει τον γρίφο. Στην διάρκεια αυτού του περιθωρίου των 3 δευτερολέπτων, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει περισσότερες από μία απαντήσεις. Εν τούτοις, η ορθή απάντηση θα πρέπει να έχει 14

15 αρχίσει πριν από τον ήχο του μπάζερ, ο οποίος σημαίνει το τέλος του χρονικού περιθωρίου. Αν ο διαγωνιζόμενος διστάσει/ κάνει μεγάλη παύση (κατά την εκτίμηση των κριτών) κατά την ολοκλήρωση της απάντησης, δεν θα του αναγνωριστεί η λύση του γρίφου. Έκαστη περίπτωση θα αξιολογείται χωριστά, η δε απόφαση των κριτών θα είναι τελεσίδικη. ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος έχει κερδίσει τα περισσότερα μετρητά και έπαθλα στο τέλος του κυρίως παιχνιδιού, είναι ο «μεγάλος νικητής» και θα παίξει στον «τελικό γύρο». Θα εισαχθεί ο «Τροχός του Νικητή». Υπάρχουν 24 σφήνες στον «Τροχό του Νικητή» και κάθε φέτα έχει τον δικό της φάκελο. Η ανάλυση των φακέλων του Τροχού του Νικητή και η αξία και/ή ποσότητα των μετρητών και/ή των επάθλων, που περιέχονται σε αυτούς καθορίζονται κατά την απόλυτη κρίση της Παραγωγής. Ο διαγωνιζόμενος θα γυρίσει τον «Τροχό του νικητή» (Ο τροχός πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία περιστροφή. Αν ο τροχός δεν κάνει τουλάχιστον μία περιστροφή, θα ζητηθεί από τον διαγωνιζόμενο να γυρίσει και πάλι τον τροχό, αφού ο τροχός θα έχει επανατοποθετηθεί στην θέση εκκίνησής του). Ο διαγωνιζόμενος θα αφαιρέσει τον φάκελο, που αντιστοιχεί στην φέτα, στην οποία προσγειώθηκε και θα τον παραδώσει στον παρουσιαστή. Στον διαγωνιζόμενο θα δοθεί η κατηγορία του γρίφου και στη συνέχεια θα του επιδειχθούν μέσα στον γρίφο 5 γράμματα (4 σύμφωνα και 1 φωνήεν), που έχει ορίσει η παραγωγή. Τα γράμματα είναι τα Λ, Π, Σ, Τ και Α (τα γράμματα θα είναι πάντα ίδια, για να μην έχουμε μπερδέματα, ότι στήνουμε τις λέξεις. Συμφωνείς με αυτά τα γράμματα; Θεωρείς υπερβολή να υπάρχουν στο συμβόλαιο;). Θα του ζητηθεί μετά να επιλέξει τρία επιπλέον σύμφωνα και ένα επιπλέον φωνήεν (Σημείωση: Αν έχει αποκαλυφθεί αρχικά ένα Ε, μπορεί να υπάρχουν επιπλέον φωνήεντα ή να μην υπάρχουν. Εν τούτοις, ο παρουσιαστής δεν θα το υποδείξει με οποιονδήποτε τρόπο και θα ζητήσει και πάλι ένα επιπλέον φωνήεν). Στο σημείο αυτό, ο διαγωνιζόμενος θα παίξει τον «Μπαλαντέρ», αν τον έχει στην κατοχή του. Στην περίπτωση αυτή, θα τον επιστρέψει και θα επιλέξει ακόμη ένα σύμφωνο. Ο διαγωνιζόμενος διαθέτει 10 δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο. Στην διάρκεια αυτών των 10 δευτερολέπτων, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να δώσει περισσότερες από μία απαντήσεις. Εν τούτοις, η ορθή απάντηση θα πρέπει να έχει αρχίσει πριν από τον ήχο του μπάζερ, ο οποίος σημαίνει το τέλος του χρονικού περιθωρίου. Αν ο διαγωνιζόμενος διστάσει/ κάνει μεγάλη παύση (κατά την εκτίμηση των κριτών) κατά την ολοκλήρωση της απάντησης, δεν θα του αναγνωριστεί η λύση του γρίφου. Έκαστη περίπτωση θα αξιολογείται χωριστά, η δε απόφαση των κριτών θα είναι τελεσίδικη. Σημείωση: ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δώσει την απάντηση ολόκληρη χωρίς οποιεσδήποτε επιπλέον λέξεις μέσα στην ορθή σειρά των λέξεων στην λύση του γρίφου. Είτε ο διαγωνιζόμενος λύσει τον γρίφο του τελικού είτε όχι, ο παρουσιαστής θα ανοίξει τον φάκελο, για να δει, ποιο ήταν το έπαθλο του γύρου αυτού. Το έπαθλο θα επιστρέψει στον τροχό του νικητή 15

16 και μπορεί να παιχθεί και πάλι στο επόμενο σώου. Οι φάκελοι με τα έπαθλα μπορούν είτε να ανακατευθούν είτε όχι αφού ο επιλεγείς φάκελος επάθλου επιστρέψει στον «Τροχό του Νικητή». ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΥΡΟΣ NOK OUT Αν δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι έχουν κερδίσει το ίδιο ποσό και το ποσό αυτό είναι το υψηλότερο στο σώου, οι «ισόπαλοι» διαγωνιζόμενοι θα παίξουν έναν γύρο «NOK OUT», που είναι όμοιος με τον γύρο «ΛΕΞΟΜΑΧΙΕΣ», για να καθοριστεί ο μεγάλος νικητής. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Αν απορριφθεί ένας γρίφος διότι έχει δοθεί μία απάντηση από ένα μέλος του κοινού ή διότι οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να λύσουν τον γρίφο, ένας νέος γρίφος θα τον αντικαταστήσει και όλα τα μετρητά και/ή έπαθλα στις τράπεζες των διαγωνιζομένων θα διαγραφούν. Η JK Production και η Star Channel μπορούν να τροποποιήσουν τους κανόνες, τα ποσά και τα έπαθλα του παιχνιδιού. 16

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τηλέφωνα: 2103203473 & 2103202292 Τηλεομοιότυπο (fax): 2103231691 Ηλ. Διεύθυνση (e-mail):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «StarGR Quiz» A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «StarGR Quiz» A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «StarGR Quiz» A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Πάροχος του παιχνιδιού «StarGR Quiz» είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΖΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ BETA

ΟΡΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ BETA ΟΡΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ BETA ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ;... 5 ΡΟΛΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ... 5 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ... 5 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ... 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ... 7 ΠΑΙΚΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23583, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Πεδίο εφαρμογής όρων χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν και ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ της ιστοσελίδας και των μελών/χρηστών αυτής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα