Ημερίδα με θέμα: Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την. ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα με θέμα: Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την. ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού"

Transcript

1 (ELIH MED) Ημερίδα με θέμα: Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Φανερωμένης, 1011 Λευκωσία Πολιτική Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη στεγασ στική πολιτική και την κοινωνική στέγαση 22 Δεκεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Γιώργος Χατζημιχαήλ

2 εσμικές υποχρεώσεις Πλ Πολ λιτείας ργατικές κατοικίες έγαση προσφύγων οσφυγικοί συνοικισμοί εγαστική πολιτική Υπουργ γείου Εσωτερικών ρίοδος κρίσης οινωνική στέγη ράμετροι συσχετισμού οργανωμένης στέγασης ι αστικής ανάπτυξης

3 νή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948 (άρθρο 25) one has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of f and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessa ervices, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability ood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. ωπαϊκό Κοινωνικό Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,1961,1996 (άρθρο 31) ensuring the effective exercise of the right to housing, the Parties undertake to take measures designed: 1. to promote access to housing of an adequate standard; 2. to prevent and redu ith a view to its gradual elimination; 3. to make the price of housing accessible to those without adequate resources. χο τη διασφάλιση του δικαιώματος στη στέγαση, τα Μέρη ανέλαβαν να πάρουν μ οσκοπούν : 1. στην πρόσβαση σε κατοικία ικανοποιητικών προτύπων 2. στην πή και μείωση του προβλήματος των αστέγων με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη κα διαμόρφωση προσιτών τιμών κατοικίας για όσους δεν έχουν αρκετούς πόρους

4 νταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (άρθρο 9) στος έχει δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβιώσεως και κοινωνικής ασφάλειας. Ο νόμος λέπει περί προστασίας των εργατών, αρωγής προς τους πτωχούς και συστήματο νικών ασφαλίσεων μοθεσίες: ί Στέγασης, Κεφ.222 του 1955 (ο οποίος καταργήθηκε με τον Νόμο Ν.71(Ι)/1992) ( ) ) ί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972, άρθρο 11, ί Δήμων Νόμος 111/1985, άρθρο 84 (ιε), ί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος 42/1980, άρθρο 17

5 Αρμοδιότητες ΤΠΟ να σημαντικό μέρος της εργασίας του Τμήματος φορά την οικιστική πολιτική. Το 1955, ιδρύεται ο λάδος Οίκησης με στόχο τη ην εφαρμογή προγράμματος ροσφοράς στέγης σε εργατικές ή άλλες τάξεις του ληθυσμού με το σύστημα ενοικιαγοράς. Το ρόγραμμα εφαρμόστηκε μέ έχρι το Δεκέμβρη του 1963

6 Περίοδος σμικό πλαίσιο ήταν συνοπτικό, αλλά λειτουργ ην πράξη εντοπίζεται ότι : υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας για προσφο ινωνικής στέγης, ήταν μάλλον υποτυπώδεις κ οικονομικές δυνατότη ητες για προσφορά

7 ισιαούλη και Καβάζογλου, στην Τ/Κ συνοικία Λεμεσού

8 Εργατικές κατοικίες στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού Οι εργατικές κατοικίες δεν είναι διατηρητέες. Έχει δημιουργηθεί μια Κίνηση ηπολιτών για την κήρυξή τους σε διατηρητέα. Ο Δήμος υποσχέθηκε να την μελετήσει. περιοχή έχει μεγάλη αξία και θα μπορούσε να τύχει μεγαλύτερες οικονομικής εκμετάλλευσης όπως αυτής του ΚΟΑΓ που έγινε στο Νότιο μέρος. Αντιλαμβάνεστε ότι το δίλημμα είναι τεράστιο και είναι μεταξύ: Προστασίας και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της μεγιστοποίησης του οικονομικού οφέλους που μπορεί να προκύψει.

9

10 ο θέμα θα μπορούσε να τεθεί και ως τρίλημμα. α αποκτήσει δηλαδή, ακόμα μια τρίτη δυνατότητα. πορεί με κάποιο τρόπο να συνυπάρξει η διατήρηση ν εργατικών κατοικιών με κάποια νέα ανάπτυξη στο ιο χώρο? ερώτημα δεν έχει εύκολη απάντηση, αλλά πιστεύω τι θα μπορούσε να μελετη ηθεί, θίίσως και στα πλαίσια

11

12 Παλιές εργατικές κατοικίες και νέες κατοικίες του ΚΟΑΓ

13 Περίοδος μετά το 1974 την τουρκική εισβολή του 1974, η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε να ετωπίσει το πρόβλημα ρβημ της στέγα ασης των προσφύγων. Από του 197 υθύνη για τη στέγαση των εκτοπισθέντων έχει αναλάβει το Τμήμα. ι σήμερα έχουν ανεγερθεί 69 Κυβερνητικοί Οικισμοί με περίπου 0 οικιστικές μονάδες. Τα τελευταία στεγαστικά προγράμματα λέπουν την ανέγερση 400 περίπ που οικιστικών μονάδων σε κενούς

14 Περίοδος ές επιπτώσεις από την ανάγκη στέγασης των φύγων: εσες και τεράστιες ανάγκες (για το μέγεθος της Κύπρου) οθέτηση στον αστικό ιστό ( σε μεγάλο βαθμό εκεί που

15 Συνοικισμός Στρόβολος ΙΙΙ, Λευκωσία (32 εκτάρια, 705 μονάδες, 18 καταστήματα)

16 Συνοικισμός Αγίων Αναργύρων, Λάρνακας

17 Συνοικισμός Κάψαλος στη Λεμεσό

18 Συνοικισμός Πάνω Λακατάμιας

19 Συνοικισμός Πάνω Λακατάμιας

20 Συνοικισμός Ταχτακαλά κατοικίες και 5 καταστήματα στην καρδιά της παλιάς Λευκωσίας )

21 Επεκτάσεις

22 η περιοχή πριν την παρέμβαση

23

24 Σχέδια για την Οδό Θησέως

25 Ισόγεια

26 Όροφοι

27 Ταχτακαλάς μετά την παρέμβαση

28

29 πριν

30 μετά

31 Ερώτημ Χωροθετ εκεί π υπάρχ Κυβερνη γη ή εκεί Χωροθέτηση 20 συνοικισμών, για 20,000 περίπου άτομα 6 οικιστικές μονάδες (2957, 1147, 656, 834, 502) στην ευρύτ ική περιοχή Λευκωσίας, σε 5 φάσεις από το *2

32 τε εναλλακτικοί τρόποι (*3) ένταξης νέων κατοίκων (Π, π) σε ένα μενο πολεοδομικό συγκρότημα στο οποίο διαμένουν ντόπιοι (Ν (Ε: εμπόριο, Δ.Υ. : δημόσιες υπηρεσίες) * 3, σκίτσα από άρθρο Τρόποι λύσης του στεγαστικού προβλήματος, Πολεοδομικές και ψυχοκοινωνιολογικές συνέπειες, Πολεοδομικά Θέματα, τεύχος 9, 1979, της κ. Ν. Λάππα, αρχιτέκτονα ρόπος: περιφερειακή εξάρ ρτηση (πρώτοι συνοικισμοί π.χ. Στρόβολος

33 2 ος τρόπος : ανάμιξη λευταίοι μεγάλοι συνο οικισμοί, π.χ. Λακατάμιας)

34 3 ος τρόπος : διασπορά (Ταχτακαλάς)

35 4 ος τρόπος : αυτονόμηση

36 5 ος τρόπος : υνάμωση υφιστάμενου πολεοδομικού ιστού

37 Ο χρόνος κάπ έλυνε το πρόβλ ρύτερη αστική περιοχή Λευκωσίας (Τοπικό Σχέδιο 2013) μετά από 30 χρόνια

38 Περίοδος ιμετώπιση των βασικότερων προβλημάτων μ τεταμένες συντηρήσεις ους οικισμούς (προσθήκη κλιμακοστασίω

39 Αξιολόγηση οικιστικών μονάδων του Συνοικισμού Πάνω Λακατάμιας Επιδιόρθωση (12) - Διερεύνηση (10) - Κατεδάφιση (18)

40 Συνοικισμός Πάνω Λακατάμιας

41 Πάνω Λακατάμια, πριν

42 Πάνω Λακατάμια, μετά

43 Πάνω Λακατάμια, πριν

44 Πάνω Λακατάμια, μετά

45 Νέες κατοικίες στο συνοικισμό Πάνω Λακατάμιας

46 Προσθήκη ανελκυστήρα σε πολυκατοικία στο Συνοικισμό Άγιος Παύλος

47 Νέες πολυκατοικίες στο Συνοικισμό Άγιος Μάμας

48 Στεγαστική Πολιτική Υπουργείου Εσωτερικών

49 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Σχέδια που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού ίο Στεγαστικό Σχέδιο Σημερινό ή προωθούμενο καθεστώς του Σχεδίου Το Σχέδιο έχει ανασταλεί. (Οι εγκριμένοι δικαιούχοι παίρνουν τις εγκριθείσες επιδοτήσεις μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγ αστικό Σχέδιο παροχής κινήτρων για συστέγαση προσώπων με γενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού αστικό Σχέδιο για τη βελτίωση συνθηκών στέγασης ληπτών δημόσιου θήματος Δεν ισχύει Οι σχετικοί προϋπολογισμοί έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Το Σχέδιο είναι υπό μελέτη με πιθανότητα να συνδυαστεί με το Σχέδιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ) αστικό Σχέδιο για τη βελτίωση κατοικίαςγια στέγασηκαι φροντίδ δα Οι σχετικοί προϋπολογισμοί έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Σχέδιο είναι υπό μελέτη με πιθανότητα να

50 μερινή περίοδος κρίσης ότερα προβλήματα σημερινής κατάστασης : λειψη κρατικών πόρων λόγ γω οικονομικής ύφεσης σκολίες χρηματοδότησης ιδιωτικού τομέα που επιζητεί ηρ ητρα για να επαναδραστηρ ριοποιηθεί και να συμβάλει

51 Διαχρονική εξέλιξη στην προσφορά κοινωνικής στέγης ράμετροι Χρονικές περίοδοι (1974) (2012) ουργίας των αναγκών Οικονομική κατάσταση οικογενειών 1. Εισβολή Τουρκίας και ο εκτοπισμός προσφύγων και 2. Η οικονομική κατάσταση οικογενειών Παγκόσμια οικονομική κρίση, ύφεση οικονομίας, υπογραφή Μνημονίου με αγκών Με βάση και τις παραχθείσες οικιστικές μονάδες, πρέπει να κυμαίνονταν σε μερικές δεκάδες ανά έτος Άμεση ανάγκη στέγασης δεκάδων χιλιάδων προσφύγων Θα πρέπει να γίνουν ειδικές έρευνες γ εξακρίβωση των αναγκών ρακτηριστικά ν αναγκών Το κοινό χαρακτηριστικό των αιτητών η οικονομική κατάσταση Πρόσφυγες διαφορετικής οικονομικής βάσης, μορφωτικού επιπέδου κλπ από τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου Αρκετές μη προνομιούχες τάξεις της κ απολαβές κάτω από τα όρια της φτώχ κός Φορέας Κράτος Κράτος ( ΤΠΟ για το 1 πιο πάνω και ο ΚΟΑΓ για το 2 πιο πάνω) Κράτος

52

53 Νέες ανάγκες, νέες προκλήσεις ην μεσαίες εισοδηματικές τά ξεις περιλαμβάνονται πλέον στις ες που χρειάζονται στήριξη η των ανέργων

54 Βασικά ερωτήματα και πιθανές επιλογές Κράτος συνεχίζει να έχε ει τις θεσμικές του ευθύν η δεινή οικονομική κατάσταση απαιτεί νέες εγγίσεις στην παροχή κοινωνικής στέγης

55 Κοινωνική στέγη ση πρόνοιας για παροχή κοινωνικής στέγης στα τέσσερα μεγάλα ικά Σχεδία που τροποποιήθηκαν το 2011 και οριστικοποιήθηκαν το 3 ωνική στέγη: ορίζεται η οικονομικά προσιτή στέγη που θα διατεθε ρά, ενοικιαγορά ή ενοικίαση, σε τιμές άμεσα συσχετισμένες με τις ωνικοοικονομικές συνθήκες του τόπου, σε δικαιούχους με βάση τα

56 προτεινόμενα κίνητρα διαλαμβάνου υνολικό πρόσθετο συντελεστή δόμησης : 25% ο 12.5% του οποίου θα διατεθεί ι το υπόλοιπο 12.5% για ελεύθερη χρήση) σε τιμές κόστους για κοινωνική στέγ ικρότερα εμβαδά κατοικ κιών κατά 20% των προτύπ

57

58 τότητες χωροθέτησης κοινωνικής στέγης : ο ίδιο κτίριο ο ίδιο τεμάχιο αλλά σε άλλο κτίριο γειτονικό τεμάχιο στην ίδια περιβαλλοντική περιοχ

59 Παράμετροι συσχετισμού της προσφοράς κοινωνικής στέγης και της αστικής ανάπτυξης οσδιορισμός των πραγματικών αναγκών και του ποσοστού των αναγκώ ις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το Κράτος (α%) κονομικά δεδομένα του Κράτους και συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέ σκοπούς μείωσης του διοικητικού κόστους και της διαμόρφωσης έλικτων και αποτελεσματικών μηχανισμών ικανοποίησης των αναγκών

60 οινωνικο-πολιτιστικό προφίλ των ομάδων που παρουσιάζουν την ανάγκ τήριξης σχετισμός της στέγασης με χώρους εργασίας, προσπελασιμότητα σε λεςυποδομές εκπαίδευσης, κοινων νικοποίησης κλπ έτρα αποφυγής στιγματισμού, γκετοποίησης και απομόνωσης των καιούχων κοινωνικής στέγης και υιο οθέτηση μέτρων εμπλοκής και ανάμιξης

61 Κίνητρα για χρήση ΑΠΕ ων ΑΠΕ δενεμπίπτειστηνεμπίπτει παρούσα παρου υσίαση, εμπίπτει όμως στο γενικότερο θέμα σης των προσπαθειών της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών (όχι μόνο των ευάλωτων λωτών, αλλά γενικότερα όλων των ενδιαφερόμενων). αίσια αυτά σημειώνεται ότι στις εγκρίθηκε και δημοσιεύθη ντολή (με αριθμό 1 του 2014) του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με αναπτύξεις η α αφορά λεπτομερείς διασαφηνίσεις και εμπλουτισμό προνοιών

62 ήση πέραν των ου ς ορίου (ή νάπτυξης γάλων και σεων, άλων και κών Προϋποθέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικές προϋποθέσεις Προαιρετική αξιοποίηση κινήτρου Κατηγορία ή υποχρεωτική προϋπόθεση για να ισχύσουν τα Ενεργειακής απόδοσης του άλλα κίνητρα που αφορούν το συγκεκριμένο είδος υποστατικού της ανάπτυξης Προαιρετικό Υποχρεωτική κίνητρο προϋπόθεση για να ισχύσουν τα άλλα κίνητρα των Σχεδίων Ανάπτυξης προαιρετικό προαιρετικό ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ Ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό (%) κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ, επί του συνόλου της αντίστοιχης χρήσης ή ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς σε σχέση με το εμβαδό της ανάπτυξης Α 25% (*1), (*2) Α 25% (*1), (*2) Κίνητρο για % αύξηση επί του υφιστάμε νου συντελεσ τή δόμησης κατά: Πεδίο Εφαρμογή 5% Παγκύπρια 5% Παγκύπρια

63

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα