ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Σχέδιο πρακτικών της 16ης συνεδρίασης Βρυξέλλες Τρίτη 22 Απριλίου και Τετάρτη 23 Απριλίου 2003 Περιεχόµενα 1. Έγκριση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης Έγκριση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης της MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας, που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια στις 29 και 30 Οκτωβρίου Κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και εξέλιξη της βουλγαρικής κοινής γνώµης σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ: ανταλλαγή απόψεων µε αντιπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης, της προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εφαρµογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από την MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας στο τέλος της 15ης συνεδρίασής της (Σόφια, 29 και 30 Οκτωβρίου 2002) και πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στους σχετικούς τοµείς Μεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος στη Βουλγαρία και καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας Η οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονοµική αναδόµηση και την πρόοδο του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης Έγκριση των συστάσεων Σελίδα 8. ιάφορα θέµατα Hµεροµηνία και τόπος της 17ης συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βουλγαρίας Σεπτεµβρίου 2003 PV\ doc 1/16 PE /αναθ.

2 Η συνεδρίαση ξεκινά την Τρίτη 22 Απριλίου 2003 και ώρα 3.20 µ.µ. Η κ. Catherine GUY- QUINT, αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ Βουλγαρίας (ΜΚΕ), καλωσορίζει τα µέλη της ΜΚΕ, καθώς και τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζει την επιθυµία της η ΜΚΕ να συµβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ της Βουλγαρίας και της ΕΕ για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ το Ο κ. Daniel VALTCHEV, πρόεδρος της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΜΚΕ, τονίζει τη σηµασία του έτους 2003 για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας και, στο πλαίσιο αυτό, εκείνη της τακτικής ετήσιας έκθεσης που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διάρκεια της χρονιάς αυτής, η Βουλγαρία ελπίζει να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τα κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά, µε στόχο να τα κλείσει πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1. Έγκριση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται. 2. Έγκριση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης της MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2002 Τα πρακτικά εγκρίνονται µε µια τροποποίηση που προτάθηκε από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία κατόπιν αιτήσεως του κ. PAPARIZOV. 3. Κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και εξέλιξη της βουλγαρικής κοινής γνώµης σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ: ανταλλαγή απόψεων µε αντιπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης, της προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο κ. Αριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, εξ ονόµατος της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραµµίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης υποδέχτηκε πολύ θετικά την πρόοδο που πέτυχε η Βουλγαρία. Έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι η Ένωση έθεσε ως στόχο να υποδεχτεί από το 2007 τη Βουλγαρία ως νέο κράτος µέλος. Η ΕΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν στη βάση των ίδιων αρχών µε εκείνες που καθοδήγησαν τις µέχρι τώρα διαπραγµατεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική Προεδρία εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυµία της να συνεχιστεί ο ρυθµός των διαπραγµατεύσεων και να υπάρξει πρόοδος στο κλείσιµο των κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων µε χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους. Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ υπενθυµίζει την αναγκαιότητα µεταρρύθµισης του δικαστικού και του διοικητικού συστήµατος και υπογραµµίζει ότι η προενταξιακή βοήθεια για τη Βουλγαρία έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουµένου. Έχοντας αναφέρει την πρόσφατη πολιτική συµφωνία που συνάφθηκε στο Συµβούλιο για την αναθεωρηµένη εταιρική σχέση ένταξης, επιµένει στη συµµετοχή της χώρας ως παρατηρητή στην προσεχή ιακυβερνητική ιάσκεψη, για να µπορέσει να συνεισφέρει στη µελλοντική αρχιτεκτονική της Ένωσης. Ο οµιλητής υπογραµµίζει ότι η ελληνική Προεδρία θεωρεί την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ µείζονα σταθµό στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Κλείνοντας, υπενθυµίζει ότι µετά την PE /αναθ. 2/16 PV\ doc

3 Κοπεγχάγη, η Βουλγαρία εισήλθε σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας ένταξης, µε στόχο να γίνει δεκτή στην ευρωπαϊκή οικογένεια από το 2007, και όσον αφορά εκείνον, είναι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εντός του επιθυµητού χρόνου. Ο κ. Solomon PASSY, Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, αναφέρει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της βουλγαρικής κυβέρνησης, κυρίως δε την προσχώρηση στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, καθώς και τις δεσµεύσεις της ως µη µόνιµου µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την προεδρία του ΟΑΣΕ το Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου τροποποίησαν τη σειρά των προτεραιοτήτων. Ενηµερώνει τα µέλη της ΜΚΕ για τα αποτελέσµατα της συνάντησης στην Αθήνα των Υπουργών Εξωτερικών 6 ευρωπαϊκών χωρών, µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίοι επεδίωξαν την επίτευξη συναίνεσης σε θέµατα διεθνούς ασφάλειας, έχοντας παράλληλα κατά νου την κρίση που ξέσπασε τις παραµονές του πολέµου στο Ιράκ. Όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ, υπογραµµίζει ότι στόχος της Βουλγαρίας είναι η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής, και συγκεκριµένα µέχρι την 1η Μαΐου 2004, και, στη συνέχεια, η υπογραφή της συνθήκης ένταξης και η απόκτηση ενός ρόλου ενεργού παρατηρητή στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Η κ. Meglena KUNEVA, Υπουργός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Βουλγαρίας, επαναλαµβάνει ότι η βουλγαρική πλευρά είναι έτοιµη να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις εφόσον υπάρξουν οι χρηµατοοικονοµικές προοπτικές όσον αφορά τα κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά. Εφιστά την προσοχή στα υφιστάµενα προβλήµατα, ενώ παράλληλα δίνει λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων σε κάθε ανοικτό κεφάλαιο, όπως για παράδειγµα το περιβάλλον. Η Υπουργός υπογραµµίζει ότι οι βούλγαροι βουλευτές στήριξαν τις προσπάθειες των διαπραγµατευτών, συντάσσοντας µια κοινή δήλωση σχετικά µε τη δικαστική µεταρρύθµιση, όπου αναφέρονται οι στόχοι, οι προθεσµίες και τα µέσα που θα διατεθούν ώστε η µεταρρύθµιση να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ενηµερώνει επίσης για τις άµεσες προτεραιότητες, κυρίως όσον αφορά τον οδικό χάρτη και την εταιρική σχέση ένταξης, την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων στα τεχνικά κεφάλαια, την εντατικοποίηση της διοικητικής και δικαστικής µεταρρύθµισης, καθώς και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων. Ο κ. JUNG-OLSEN, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρεί ότι, από την τελευταία συνεδρίαση της ΜΚΕ τον Οκτώβριο του 2002 µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί ορισµένες πολύ σηµαντικές εξελίξεις οι αποφάσεις της Κοπεγχάγης, η έγκριση του οδικού χάρτη και της αναθεωρηµένης εταιρικής σχέσης ένταξης. Οι αποφάσεις της Κοπεγχάγης έχουν µεγάλη σηµασία για τη Βουλγαρία, δεδοµένου ότι η διεύρυνση της ΕΕ είναι µια διαδικασία αµετάκλητη και ότι έχει προβλεφθεί ηµεροµηνία για την ένταξη της χώρας. Το πλαίσιο οικονοµικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί θα αυξηθεί κατά 30% κατά µέσο όρο για την περίοδο Η Βουλγαρία θα γίνει, εποµένως, ένας από τους κυριότερους δικαιούχους προενταξιακών ενισχύσεων, περνώντας από 300 σε 400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υπογράµµισε εξάλλου ότι είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη Βουλγαρία να συνεχίσει να βελτιώνει τις ικανότητες διαχείρισης της ενίσχυσης αυτής, γεγονός που θα της επιτρέψει να αποκτήσει εµπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραµµάτων και κονδυλίων, για την περίοδο µετά την ένταξη. PV\ doc 3/16 PE /αναθ.

4 Ο κ. JUNG-OLSEN επανέρχεται επίσης στα βασικά στοιχεία της εταιρικής σχέσης ένταξης και στα κυριότερα προβλήµατα που η Βουλγαρία θα πρέπει να επιλύσει βραχυπρόθεσµα, όπως η δικαστική µεταρρύθµιση, η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, η µεταρρύθµιση του συστήµατος βοήθειας των παιδιών, το σύστηµα δηµόσιας υγείας κλπ. Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, το 2002 επιτεύχθηκε θετική πρόοδος, όµως απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες αν η Βουλγαρία θέλει να αντισταθεί στην ανταγωνιστική πίεση που θα προκύψει από την ένταξη. Ο οµιλητής τονίζει το γεγονός ότι η Βουλγαρία παρουσίασε σηµαντική πρόοδο σε θέµατα διαπραγµάτευσης και συγχαίρει τη βουλγαρική οµάδα για τα εξαιρετικά αποτελέσµατα. Καταλήγει εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η Βουλγαρία θα καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες και θα είναι έτοιµη να ενταχθεί σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Ο κ. CASHMAN εκφράζει τη µεγάλη εκτίµησή του για το έργο και την πρόοδο που επετεύχθησαν στην Βουλγαρία, παρότι το πολιτικό κόστος υπήρξε ορισµένες φορές πολύ βαρύ. * * * Λόγω τεχνικών προβληµάτων, η συνεδρίαση διακόπτεται στις 4.15 µ.µ. και επαναλαµβάνεται στις 4.35 µ.µ. * * * Η κ. GUY-QUINT ενηµερώνει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά µε την εξέταση των δύο σχεδίων συστάσεων (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του βουλγαρικού κοινοβουλίου) και ανακοινώνει ότι η προθεσµία για την κατάθεση των τροπολογιών ορίζεται στις 7 µ.µ. Ο κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ ζητά να ενηµερωθεί για τα πρακτικά προβλήµατα που συνάντησε η Βουλγαρία κατά την εφαρµογή της εγκριθείσας κοινοτικής νοµοθεσίας. Η κ. KUNEVA εξηγεί ότι, βάσει του βουλγαρικού νόµου περί κανονισµών, κάθε νόµος που αφορά την εναρµόνιση της βουλγαρικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο υπόκειται καταρχήν σε µια προκαταρκτική αξιολόγηση, ως προς το διοικητικό δυναµικό και την χρηµατοοικονοµική ικανότητα που απαιτούνται για την εφαρµογή του. Εκτιµά ότι η Βουλγαρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρµογή των νόµων, ιδίως σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο κ. VALTCHEV καλωσορίζει τον κ. GIL-ROBLES που αναλαµβάνει την συµπροεδρία της ΜΚΕ. Η κ. BOKOVA µοιράζεται τις προσωπικές της σκέψεις σχετικά µε τη διεύρυνση. Επισηµαίνει τις ανησυχίες της βουλγαρικής κοινωνίας για το ενδεχόµενο εκτόπισης της χώρας σε µια «γκρίζα ζώνη» µετά την προσχώρηση των δέκα νέων χωρών το Είναι σηµαντικό να οριστεί µια καταληκτική ηµεροµηνία για την ένταξη της Βουλγαρίας, αλλά θα πρέπει να οριστεί και µια ηµεροµηνία τερµατισµού των διαπραγµατεύσεων, ώστε να κινητοποιηθεί η κοινωνία για PE /αναθ. 4/16 PV\ doc

5 να βρει λύσεις στα σηµερινά προβλήµατα. ηλώνει ότι βασίζει πολλές ελπίδες στα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης. Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ εκφράζει την προσωπική του ελπίδα για σύντοµο τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων και υπενθυµίζει ότι η ΕΕ επιβεβαίωσε, στην Αθήνα, την προσδοκία της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας να γίνουν µέλη της ΕΕ, γεγονός που είναι σηµαντικό από ψυχολογικής απόψεως. Ο κ. JUNG-OLSEN τονίζει ότι η ηµεροµηνία για τη λήξη των διαπραγµατεύσεων θα προταθεί βάσει µιας πολύ προσεκτικής ανάλυσης του ρεαλιστικού και εφικτού χαρακτήρα του χρονοδιαγράµµατος, αλλά και ότι η Επιτροπή δεν θα θέσει εµπόδια. Ο κ. PASSY ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση για την εξαιρετική Προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ και κάνει κάποια σχόλια σχετικά µε τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του βουλγαρικού χρονοδιαγράµµατος για τις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, το οποίο, στην αρχή, είχε φανεί κάπως υπερβολικά αισιόδοξο. Ο κ. NORDMANN κάνει µια γενική παρατήρηση σχετικά µε τον απογοητευµένο τόνο που είχε η παρέµβαση της κ. BOKOVA και δηλώνει ότι ορισµένες από τις σηµαντικές οµάδες στους κόλπους του ΕΚ στηρίζουν την προθεσµία του 2007 και η Βουλγαρία δεν θα πρέπει να απελπίζεται πρόωρα, κυρίως δε αν συγκρίνει κανείς την κατάστασή της µε εκείνη της Τουρκίας! Ο κ. VALTCHEV εξηγεί ότι θα ήταν σηµαντικό να υπάρχει µια καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων, όχι επειδή οι Βούλγαροι είναι ανήσυχοι ή απαισιόδοξοι, αλλά για να αποφευχθούν διάφοροι αρνητικοί παράγοντες που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδια στην ένταξη της Βουλγαρίας. Επικαλείται κυρίως ενδεχόµενη αδιαφορία της ΕΕ σε θέµατα διεύρυνσης µετά την ένταξη των δέκα χωρών, καθώς και τη σύµπτωση των εκλογικών κύκλων - που θα καταστήσει δύσκολη τη λήψη σηµαντικών πολιτικών αποφάσεων - και κυρίως την εκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004, τις διαβουλεύσεις για τον διορισµό της νέας Επιτροπής, καθώς και τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία το Ο κ. GIL-ROBLES εκφράζεται σχετικά µε την ξεκάθαρη θέση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέµατος: το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων σε ένα χρόνο από τώρα, παρότι φαίνεται πολύ φιλόδοξο, είναι εφικτό και η Βουλγαρία µπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών οµάδων για την τήρησή του. Η κ. KESSLER, αφού συγχαίρει τη Βουλγαρία για το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη διµερή συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για την ασυλία του προσωπικού τους ενώπιον του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου, θίγει το ζήτηµα των ατόµων που υποφέρουν από νοητικά προβλήµατα, θυµίζοντας ότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος και παρέχει τη στήριξή της στους βούλγαρους βουλευτές, προκειµένου να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Στη συνέχεια θέτει άλλο ένα πρόβληµα, στην προκειµένη περίπτωση, τον υπερβολικά υψηλό αριθµό παιδιών στη Βουλγαρία που PV\ doc 5/16 PE /αναθ.

6 εξακολουθούν να ζουν σε οικοτροφεία. Η κ. KESSLER ελπίζει ότι αυτή τη χρονιά θα καταβληθούν νέες προσπάθειες, ώστε τα ιδρύµατα αυτά να εξαφανιστούν σταδιακά και τα παιδιά να φιλοξενούνται, όλο και περισσότερο, σε οικογένειες. Ο κ. CASHMAN εκτιµά ότι θα ήταν πολύ σηµαντικό να µεταφερθεί στο βουλγαρικό λαό ένα σαφές µήνυµα σχετικά µε τη διεύρυνση που να τονίζει κυρίως ότι το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα θα τηρηθεί. Θα ήταν επίσης σκόπιµο να ληφθούν µέτρα ώστε να ενισχυθεί η θέση των υπέρµαχων της Ευρώπης στη Βουλγαρία. Όσον αφορά το αίτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών για σύναψη διµερούς συµφωνίας, εκτιµά ότι πρόκειται για µια επικίνδυνη κατάσταση και µία ενορχηστρωµένη προσπάθεια. Ο κ. GIL-ROBLES υπενθυµίζει το προηγούµενο που δηµιουργήθηκε µε τη συµφωνία µεταξύ της Ρουµανίας και των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία επικρίθηκε ελεύθερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ερώτηµα της κ. KESSLER αναφορικά µε το αίτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών για υπογραφή διµερούς συµφωνίας σχετικά µε το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο, ο κ. PASSY επιβεβαιώνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα λάβει υπόψη το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο και την κοινή θέση της ΕΕ. Το ιδανικό θα ήταν να µπορούσαν να συµβιβαστούν τα συµφέροντα και των µεν και των δε και να βρισκόταν τρόπος ώστε η ευρωπαϊκή θέση να µην ερµηνευθεί ως εχθρότητα απέναντι σε τρίτες χώρες. Η κ. KUNEVA ενηµερώνει σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στην προετοιµασία ενός νοµικού πλαισίου και κυρίως όσον αφορά την έγκριση του νέου νόµου για την προστασία των παιδιών. Οι τελευταίες τροποποιήσεις του οικογενειακού κώδικα θα επιτρέψουν την επίλυση του προβλήµατος της τοποθέτησης των παιδιών σε ειδικά ιδρύµατα, κάτι που θα αποτελεί ύστατη λύση, η οποία θα χρησιµοποιείται µόνο εφόσον όλες οι άλλες πιθανές λύσεις έχουν εξαντληθεί. Ολοκληρώνει την παρέµβασή της υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και καταβολής προσπαθειών από κοινού µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο κ. KAZAK προσθέτει ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόµου για την προστασία των παιδιών που ψηφίστηκαν από το βουλγαρικό κοινοβούλιο θέτουν ως προτεραιότητα την εφαρµογή µιας νέας πολιτικής, στόχος της οποίας θα είναι να βγουν τα παιδιά από τα ειδικά ιδρύµατα, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Υπογραµµίζει ότι ο νόµος προβλέπει επίσης ευρεία συµµετοχή των µη κυβερνητικών οργανώσεων στην επίλυση των διαφόρων περιπτώσεων. Ο κ. MLADENOV ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαιτέρως την κ. KESSLER, διότι έθιξαν το ζήτηµα της κατάστασης των παιδιών που βρίσκονται στα ιδρύµατα και διότι ενθάρρυναν τη συζήτηση επί του θέµατος αυτού. Τους ζητά επίσης να προάγουν το διάλογο και να ενθαρρύνουν τις ΜΚΟ, τους διεθνείς οργανισµούς και την ΕΕ, ώστε να εφαρµοστεί στη Βουλγαρία µια πραγµατική πολιτική στον τοµέα αυτόν. PE /αναθ. 6/16 PV\ doc

7 4. Εφαρµογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από την MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας στο τέλος της 15ης συνεδρίασής της (Σόφια, 29 και 30 Οκτωβρίου 2002) και πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στους σχετικούς τοµείς Η κ. GRANCHAROVA παρουσιάζει λεπτοµερώς τα µέτρα που ελήφθησαν για την εφαρµογή των συστάσεων της προηγούµενης συνεδρίασης, ιδιαίτερα σε θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς, εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, βελτίωσης του συστήµατος προστασίας των παιδιών, αστυνοµίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εµπορίας ανθρώπινων όντων. 5. Μεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος στη Βουλγαρία και καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας Ο κ. BOZHIKOV, Υφυπουργός ικαιοσύνης της Βουλγαρίας, παρουσιάζει τις εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν από την τελευταία ΜΚΕ σε ό,τι αφορά τη δικαστική µεταρρύθµιση. Τονίζει δύο διακηρύξεις που είναι αφιερωµένες στη δικαστική µεταρρύθµιση: η πρώτη του Συνταγµατικού ικαστηρίου, ως ανώτατου οργάνου του δικαστικού συστήµατος, και η δεύτερη προερχόµενη από τις πολιτικές δυνάµεις. Οι διακηρύξεις αυτές κατέδειξαν ότι η δικαστική µεταρρύθµιση θα ξεπερνούσε κάθε πολιτική δύναµη και ότι το ίδιο το δικαστικό σύστηµα αναγνωρίζει την ανάγκη πραγµατοποίησης µιας µεταρρύθµισης. Ο οµιλητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη του διαλόγου σχετικά µε τις τροποποιήσεις του βουλγαρικού Συντάγµατος, οι οποίες θα δώσουν λύσεις σε ορισµένα προβλήµατα, όπως εκείνο της ασυλίας των δικαστών και της προαγωγής και των θητειών των επικεφαλής του δικαστικού συστήµατος. Κατά τη γνώµη του, είναι απαραίτητη η τροποποίηση ορισµένων νόµων για τις αστικές και ποινικές διαδικασίες, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αρχική και διαρκής κατάρτιση των βουλγάρων δικαστών, µε τη δηµιουργία µιας εθνικής δικαστικής σχολής, µε την εισαγωγή της ετήσιας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους δικαστές και την εισαγωγή ενός κώδικα συµπεριφοράς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς θα διευκολυνθεί αργότερα µε την εισαγωγή ενός διοικητικού ποινικού κώδικα, µε τροποποιήσεις του κώδικα των εταιρειών και µε βελτιώσεις στη λειτουργία των εµποροδικείων. Το Υπουργείο εργάζεται αυτή τη στιγµή για να θέσει σε λειτουργία εξειδικευµένα δικαστήρια και ένα ενοποιηµένο δίκτυο ηλεκτρονικής πληροφόρησης. υστυχώς, τα διαθέσιµα δηµοσιονοµικά µέσα δεν επαρκούν. Άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τη συµµετοχή στις διεθνείς συµβάσεις και τις επαφές µε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. CASHMAN εκφράζει την ικανοποίησή του για όλες τις βελτιώσεις που ανακοινώθηκαν και αφορούν τη διαχείριση του δικαστικού µηχανισµού, ιδιαιτέρως δε για τις αλλαγές που αφορούν την ασυλία των δικαστών και των εισαγγελέων και τις αυξήσεις του προϋπολογισµού. Θέτει επίσης το ζήτηµα των στοιχείων που υπάρχουν ακόµη στο άρθρο 157, εδάφιο 3 του βουλγαρικού ποινικού κώδικα και τα οποία δηµιουργούν διακρίσεις κατά των οµοφυλοφίλων. Ο κ. NORDMANN ζητά να µάθει ποια είναι τα συγκεκριµένα µέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων και ποια είναι η εφαρµογή τους. Υπογραµµίζει ότι υπάρχει «εξαγωγή ανθρώπων» από τη Βουλγαρία, δηλαδή πορνεία, που είναι αποτέλεσµα της αθλιότητας και οργανώνεται από τις µαφίες, η οποία είναι ιδιαίτερα ορατή σε ορισµένες PV\ doc 7/16 PE /αναθ.

8 χώρες της ΕΕ και κυρίως στη Γαλλία. Τον ενδιαφέρει να µάθει ποιες είναι οι επαφές που υπάρχουν µεταξύ των βουλγαρικών αρχών και των αρχών των χωρών µελών της ΕΕ. Ο κ. MLADENOV επισηµαίνει την ύπαρξη συναίνεσης στους κόλπους του βουλγαρικού κοινοβουλίου για τη δικαστική και τη συνταγµατική µεταρρύθµιση, γεγονός που αποδεικνύει ότι τόσο η αντιπολίτευση όσο και τα κυβερνητικά κόµµατα έχουν τη βούληση να φέρουν εις πέρας τη µεταρρύθµιση αυτή. Στη συνέχεια, παρουσιάζει την άποψη της αντιπολίτευσης της κεντροδεξιάς σχετικά µε τους προσανατολισµούς της δικαστικής µεταρρύθµισης και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθούν ριζικές συνταγµατικές τροποποιήσεις, ώστε να µπορέσουν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζει σήµερα το δικαστικό σύστηµα της Βουλγαρίας. Εξάλλου, τονίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό η ΜΚΕ να στείλει σαφή σήµατα στην κοινωνία των πολιτών της Βουλγαρίας, για να την ενθαρρύνει να συνεχίσει το έργο της και να στηρίξει τις εξαγγελθείσες µεταρρυθµίσεις. Ο κ. BOZHIKOV απαντά στο ερώτηµα του κ. CASHMAN σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νόµου περί δικαστικής εξουσίας και σχολιάζει την απόφαση του Συνταγµατικού ικαστηρίου σχετικά µε τις τροποποιήσεις αυτές. Απαριθµεί τις τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονοµίας που προβλέπουν µεγαλύτερη διαφάνεια και µεγαλύτερο άνοιγµα, για παράδειγµα µέσω της εισαγωγής ενός αµερόληπτου συστήµατος ανάθεσης των υποθέσεων και της δηµιουργίας ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος παρακολούθησης των διαδικασιών, καθώς και µείωση των δικονοµικών προθεσµιών. Όσον αφορά το άρθρο 157, εγκρίθηκαν σηµαντικές τροποποιήσεις προκειµένου να επιτευχθεί η ίση µεταχείριση οµοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ατόµων. Ο κ. BOZHIKOV εξηγεί ότι το εδάφιο 3 του συγκεκριµένου άρθρου παραµένει σε ισχύ λόγω του βάρους των παραδόσεων και της ευαισθησίας της βουλγαρικής κοινής γνώµης. Σχετικά µε την εµπορία ανθρώπινων όντων και την πορνεία, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εντατικές επαφές µε τις αρχές των χωρών στόχων, µε την ελπίδα να µπορέσουν να καταπολεµηθούν καλύτερα τα εγκλήµατα αυτά βάσει της διµερούς συνεργασίας. ***** Η συνεδρίαση λήγει στις 6.35 µ.µ. και επαναλαµβάνεται την εποµένη, Τετάρτη 23 Απριλίου, στις 9.11 π.µ. ***** Ο κ. KAZAK παρεµβαίνει στο ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης και της πορνείας και αναφέρει τις τροποποιήσεις του νόµου για τα έγγραφα ταυτότητας που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις για τους βούλγαρους υπηκόους που βρίσκονται παράνοµα στο έδαφος κρατών µελών της ΕΕ. Ωστόσο, επισηµαίνει την κατά βάση οικονοµική φύση του προβλήµατος αυτού. Η κ. GRANCHAROVA παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων. Παρέχει επίσης λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία ενός λειτουργικού συµβουλευτικού κέντρου στο πλαίσιο της εθνικής υπηρεσίας καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη των PE /αναθ. 8/16 PV\ doc

9 διασυνοριακών παράνοµων δικτύων, καθώς και σχετικά µε τις τροπολογίες επί του άρθρου 157 του ποινικού κώδικα που παρουσιάστηκαν από τρεις βουλευτές. Ο κ. VALTCHEV, µε τη σειρά του, παρέχει λεπτοµέρειες για τις τροποποιήσεις του άρθρου 157, εδάφιο 3 του ποινικού κώδικα, το οποίο αφορά τα σεξουαλικά εγκλήµατα, καθώς και για τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλγαρία σχετικά µε το θέµα αυτό, καθώς η κοινή γνώµη εξακολουθεί να αντιτίθεται στην τροποποίηση του συγκεκριµένου εδαφίου. Όσον αφορά τη δικαστική µεταρρύθµιση, προσθέτει ότι οι πολιτικές δυνάµεις στη Βουλή κατέληξαν σε συµφωνία και ότι, προσεχώς, θα συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή µε σκοπό να συντάξει τις τροπολογίες του Συντάγµατος. Ο κ. GIL-ROBLES κλείνει τη συζήτηση ζητώντας να µη µειωθεί η προσοχή στην καταπολέµηση της παιδεραστίας στην Ευρώπη. 6. Η οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονοµική αναδόµηση και την πρόοδο του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης Ο κ. Henri MALOSSE, µέλος της Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής (ΜΣΕ) ΕΕ- Βουλγαρίας της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ευχαριστεί για τη δυνατότητα που έχει να παρέµβει ενώπιον της ΜΚΕ. Υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων στην πολιτική διαδικασία εν γένει και ειδικότερα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εκτιµά ότι η Βουλγαρία µπορεί να συνεισφέρει πολλά στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα µε τις οικονοµικές της ικανότητες, την ικανότητα καινοτοµίας και το ανθρώπινο δυναµικό της. Ο οµιλητής παρουσιάζει την ιστορία της Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής, που υφίσταται από το 1998 στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Βουλγαρίας και της ΕΕ, παρουσιάζει τις επιτυχίες της, αλλά και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει εσχάτως. Ο κ. MALOSSE επισηµαίνει ότι η ΜΣΕ θα µπορέσει να συµβάλει σηµαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας, κυρίως συµβάλλοντας στην ενίσχυση του διαλόγου και της διαφάνειας. Αναφέρει επίσης τη συµµετοχή του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου (ECOSOC) και των αντιπροσώπων των υποψηφίων χωρών στις εργασίες της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης. Ο κ. PAPARIZOV ενηµερώνει για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της Βουλγαρίας για να διορίσουν τα µέλη τους στους κόλπους της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΜΣΕ του ECOSOC. Ο κ. BÖSCH, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώνει ότι η Επιτροπή του σκοπεύει να στείλει, το φθινόπωρο του 2003, αντιπροσωπεία, προκειµένου να ενηµερωθεί για τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στη Βουλγαρία. Παρατηρεί ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας Bulgartabac δεν ανταποκρινόταν στο κριτήριο της διαφάνειας, ούτε στα διεθνή πρότυπα. Η κ. KASSABOVA κάνει µια ανασκόπηση της εξέλιξης της οικονοµικής κατάστασης (οικονοµική ανάπτυξη, πληθωρισµός) στη Βουλγαρία. Επισηµαίνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο της την εξυγίανση του οικονοµικού περιβάλλοντος, PV\ doc 9/16 PE /αναθ.

10 προκειµένου να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις, κυρίως περιορίζοντας τα διοικητικά εµπόδια και απλουστεύοντας τις διαδικασίες. Η κ. KASSABOVA αναφέρεται στις τελευταίες τροποποιήσεις του νόµου περί φορολογίας, έπειτα από τις οποίες το ένα τρίτο του εγχώριου πληθυσµού απαλλάσσεται από φόρους, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή στις µειονεκτούσες περιοχές. Η ανάλυση των ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη Βουλγαρία το 2002 δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ο πρώτος οικονοµικός εταίρος της Βουλγαρίας, η Γερµανία ο δεύτερος και η Ιταλία ο τρίτος. Από τους δεκατέσσερις πρώτους εταίρους, εννέα είναι κράτη µέλη της ΕΕ. Ενηµερώνει για το νέο νόµο περί τµηµατικών πληρωµών και για την ιδιωτικοποίηση και παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε το ρυθµό των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και για εκείνες που επίκεινται (Balkan Air). Όσον αφορά την εταιρεία Bulgartabac, κατά τη γνώµη της, η κυβέρνηση ενήργησε µε διαφανή τρόπο αποφασίζοντας να διακόψει τη διαδικασία πώλησης της συγκεκριµένης επιχείρησης, προκειµένου να διαφυλάξει τα εθνικά συµφέροντα. Πράγµατι, ο αγοραστής είχε δείξει την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη δέσµευση να µην πουλήσει τις µετοχές για τουλάχιστον 5 έτη. Η κ. GUY-QUINT αναγνωρίζει την αξιοσηµείωτη πρόοδο της Βουλγαρίας όσον αφορά τη µακροοικονοµία και τη σταθεροποίηση. Έπειτα από την εισαγωγή αυτή, θέτει ορισµένα ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία, όπως η αύξηση του ελλείµµατος των πληρωµών, η επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων, η ανεργία στις αγροτικές περιοχές, η υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναµικού, µε την απασχόληση να βρίσκεται µόνο στο 50% σε σχέση µε το Εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τον τρόπο ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι επικεντρωµένη στις µεγάλες πόλεις, γεγονός που ενδέχεται να δηµιουργήσει µεγάλες ανισότητες εις βάρος µιας αρµονικής ανάπτυξης του συνόλου της χώρας. Η κ. GUY-QUINT εκφράζει την ανησυχία της για το αν το βουλγαρικό κράτος, µετά τις ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών, θα διασφαλίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος για το σύνολο του πληθυσµού. Η αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων των εταιρειών Bulgartabac και Télécom προκάλεσε νέα ανησυχία ως προς τη µεθοδολογία των ιδιωτικοποιήσεων και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού του ΕΚ αποφάσισε να εξετάσει το ζήτηµα. Η οµιλήτρια διαπιστώνει ότι η µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας είχε πλήξει βαριά τη γεωργική ανάπτυξη και επιµένει στην κακή απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος SAPARD (Ειδικό Ενταξιακό Πρόγραµµα για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη), παρά την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε. Κλείνοντας, ενθαρρύνει, αφενός, τους βούλγαρους υπευθύνους να βοηθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη, καταπολεµώντας τη διαφθορά, τη µαύρη αγορά και την ανεργία, και, αφετέρου, την ΕΕ να δείξει µεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τη Βουλγαρία, απλουστεύοντας τις διαδικασίες για τη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων. Ο κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ διερωτάται εάν ο αγροτικός τοµέας διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση για να ανταποκριθεί στα κριτήρια του ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικότητας και ζητά να µάθει εάν δηµιουργήθηκαν εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου ή συνεταιρισµοί. Προειδοποιεί για τις «ιδιωτικοποιήσεις πανάκεια» που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη µετάβαση από το κρατικό µονοπώλιο σε ένα ιδιωτικό µονοπώλιο, και ταυτόχρονα να αφήσουν τον κόσµο στη φτώχεια! Μιλά για το πρόβληµα της «διαρροής εγκεφάλων», γνωρίζοντας ότι περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι σε γενικές γραµµές οι πιο δυναµικοί- έχουν εγκαταλείψει τη Βουλγαρία. PE /αναθ. 10/16 PV\ doc

11 Ο κ. PAPARIZOV παρουσιάζει την άποψή του σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης και απαντά στα ερωτήµατα της κ. GUY-QUINT. Αναγνωρίζει ότι απαιτείται έµφαση στις ικανότητες παραγωγής, ενώ πολύ λίγες επενδύσεις πραγµατοποιούνται στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας. Η Βουλγαρία εξάγει προϊόντα µε πολύ µικρή προστιθέµενη αξία, γεγονός που εξηγεί το διευρυνόµενο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Παραδέχεται ότι η Βουλγαρία εµφανίζει µεγάλες περιφερειακές ανισότητες µεταξύ, αφενός, των µεγάλων πόλεων και, αφετέρου, όλης της υπόλοιπης χώρας που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση. Υπάρχουν πολλές «γκρίζες» ζώνες στη νοµοθεσία, γεγονός που αποβαίνει εις όφελος των απατεώνων και της «γκρίζας» οικονοµίας. Παρά τη µακροοικονοµική σταθερότητα, ο πληθωρισµός παραµένει σχετικά υψηλός. Η άνοδος του ευρώ έναντι του αµερικανικού δολαρίου θα έχει αρνητικές συνέπειες στη Βουλγαρία, εξαιτίας του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών και εµπορικών συναλλαγών. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, συνιστά έναν προγραµµατισµό σε επίπεδο 8 ή 9 νέων περιφερειών. Στη συνέχεια, κάνει τον απολογισµό των ιδιωτικοποιήσεων της Bulgartabac, του Ταµιευτηρίου και της Télécom και σχολιάζει τις νέες διατάξεις του νόµου περί ιδιωτικοποιήσεων. Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις του Ταµιευτηρίου και της Télécom, τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Σχετικά µε τη γεωργία, ο κ. PAPARIZOV εκτιµά ότι η µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας είχε ως αποτέλεσµα να παρουσιάσει κάµψη η βουλγαρική γεωργία και τώρα είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε αναδασµό, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αποδοτική γεωργία. Όσον αφορά το πρόγραµµα SAPARD, θα πρέπει να τροποποιηθεί ως προς τα κριτήριά του, διότι λίγοι είναι οι βούλγαροι αγρότες που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν καταρχήν, για να µπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν µερική επιστροφή από το πρόγραµµα SAPARD. Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να τροποποιηθεί υπέρ της παροχής στήριξης σε κεφάλαια εκκίνησης µικρών και µεσαίων αγροτών. Ο κ. KAZAK αναγνωρίζει το πρόβληµα των περιφερειακών δυσαναλογιών µεταξύ της πρωτεύουσας και της υπόλοιπης χώρας, ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Βουλγαρία, όπως το αντιµετωπίζει και η Γαλλία. Εξηγεί ότι, βάσει του άρθρου 20 του Συντάγµατος, ο νέος νόµος για την περιφερειακή ανάπτυξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τη δηµιουργία περιοχών - στόχων (ουσιαστικά οι ορεινές, παραµεθόριες και αγροτικές περιοχές), στις οποίες πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα για την αύξηση των άµεσων επενδύσεων και την αναδιάρθρωση της τοπικής βιοµηχανίας. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, εκτιµά ότι στη Βουλγαρία υπάρχει ήδη µια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Σχετικά µε τη γεωργία και την απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος SAPARD, η κυβέρνηση προβλέπει πιστώσεις µε προνοµιακό επιτόκιο για τους αγρότες που δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ένα αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τα σχέδιά τους και που, στη συνέχεια, θα µπορούσαν να ζητήσουν την επιστροφή του µισού της πίστωσης αυτής στο πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD. Τα µέτρα αυτά θα διευκολύνουν την απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD και θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση της πρόκλησης που αποτελεί ο ανταγωνισµός της ευρωπαϊκής ενοποιηµένης γεωργίας. Ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ υπενθυµίζει στα µέλη της ΜΚΕ ότι πρέπει να περιορίζονται στα συγκεκριµένα σηµεία της ηµερήσιας διάταξης και να µην αρχίζουν συζητήσεις γενικής φύσεως περί οικονοµίας. Τονίζει ότι παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στη Βουλγαρία και ότι είναι πολύ ικανοποιηµένος µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. εν πρέπει να PV\ doc 11/16 PE /αναθ.

12 ξεχνά κανείς ότι η Βουλγαρία είχε ένα σύστηµα προγραµµατισµένης και συγκεντρωτικής οικονοµίας, και εποµένως η πρόοδος δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τη µια ηµέρα στην άλλη, αλλά τα πράγµατα θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Αναφερόµενος στην Bulgartabac, ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ παρατηρεί ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήµες και επιθυµεί να λάβει διευκρινίσεις για το τι συµβαίνει πραγµατικά. Όσον αφορά την ασφάλεια, εκτιµά ότι η ΕΕ µπορεί να εγγυηθεί καλύτερα από ό,τι το ΝΑΤΟ την ασφάλεια της Βουλγαρίας. Ο κ. VALTCHEV δίνει ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac. εν πρόκειται απλώς για τον εκσυγχρονισµό µιας επιχείρησης που έχει το µονοπώλιο σε ένα σηµαντικό τοµέα της βουλγαρικής οικονοµίας, αλλά για µια ιδιωτικοποίηση που θα έχει εξαιρετικά σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η στρατηγική ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac απαιτεί από τον νέο ιδιοκτήτη να αναλάβει ορισµένες πολύ σηµαντικές κοινωνικές δεσµεύσεις που αφορούν τις βουλγαρικές οικογένειες που εξαρτώνται πραγµατικά από την Bulgartabac. Παρατηρεί επίσης ότι η βουλγαρική οικονοµία αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ πιο αργούς από εκείνους που θα ήθελε η κοινή γνώµη, γεγονός που δηµιουργεί κοινωνική ένταση. Ο κ. PAPARIZOV δίνει µερικές ακόµη διευκρινίσεις σχετικά µε την αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac: η στρατηγική προέβλεπε ότι ο αγοραστής έπρεπε να είναι ένας στρατηγικός επενδυτής που θα δεσµευόταν ότι θα παρέµενε ο ένας και µοναδικός ιδιοκτήτης για πέντε χρόνια, προκειµένου να τηρήσει, µεταξύ άλλων, ορισµένες κοινωνικές δεσµεύσεις. Ο όρος αυτός δεν ικανοποιήθηκε από τον δυνητικό αγοραστή, γεγονός που οδήγησε στην αποτυχία της διαδικασίας. Ο οµιλητής εκθέτει επίσης την άποψή του σχετικά µε ορισµένες πτυχές του νέου νόµου περί ιδιωτικοποίησης, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, οι οποίες συνέβαλαν σηµαντικά, κατά τη γνώµη του, στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac και εκτιµά ότι η αποτυχία αυτή θα αποτελέσει καλό µάθηµα για την κυβέρνηση. Ο κ. VALTCHEV απαντά στην ερώτηση του κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ σχετικά µε τη «διαρροή εγκεφάλων», αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του προβλήµατος αυτού. Πολλές χώρες που διαθέτουν ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αυτό, κυρίως λόγω της οικονοµικής τους κατάστασης και της απουσίας θετικών επαγγελµατικών προοπτικών, αλλά και ως συνέπεια της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. * * * Ο κ. GIL-ROBLES προτείνει ένα διάλειµµα, προκειµένου οι δυο αντιπροσωπείες να συνεδριάσουν χωριστά και να επεξεργαστούν τις θέσεις τους επί του σχεδίου συστάσεων και επί των κατατεθειµένων τροπολογιών. Οι εργασίες διακόπτονται στις π.µ. και επαναλαµβάνονται στις π.µ. 7. Έγκριση των συστάσεων * * * ιεξάγεται συζήτηση γύρω από τις τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνη την οποία κατέθεσε ο κ. CASHMAN σχετικά µε τη µη διακριτική µεταχείριση οµοφυλόφιλων ατόµων, και γύρω από το PE /αναθ. 12/16 PV\ doc

13 σηµείο που αφορά την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εξέταση του τελευταίου αυτού σηµείου αποφασίζεται να αναβληθεί για προσεχή συνεδρίαση. Κατόπιν, εγκρίνονται οι συστάσεις µε τις σχετικές τροποποιήσεις. 8. ιάφορα θέµατα Ουδέν. 9. Hµεροµηνία και τόπος της 17ης συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βουλγαρίας Ο κ. GIL-ROBLES ανακοινώνει την ηµεροµηνία της προσεχούς συνεδρίασης, που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2003 στη Βάρνα. Ευχαριστεί όλους τους συµµετέχοντες, τους διερµηνείς, τη Γραµµατεία και όλους τους συνεργάτες. ***** Η συνεδρίαση λήγει στις µ.µ. ***** PV\ doc 13/16 PE /αναθ.

14 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA DTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ENCO DEI PRESENTI/PRESENTIIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DTAGARLISTA Til stede Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) GIL-ROBLES GIL-DGADO (P) (1,2), GUY-QUINT (VP) (1, 2) Anwesend Παρόvτες Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ Ledamöter: ΜΠΑΛΤΑΣ (2), CASHMAN (1,2), KESSLER (1,2), ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ (1,2), NORDMANN (1,2) Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: CAUDRON (1,2) Present Presentes Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Art Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαv επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresiτ/ Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog BÖSCH (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do diapunto/punto orden del dia/ Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρώv στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) (2) (3) PE /αναθ. 14/16 PV\ doc

15 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do presidente/puhemiehen kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Πρέσβης Αριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, (εκ µέρους της ελληνικής Προεδρίας) Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) Mr. NEMOZ-HERVENS Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ Kommissionen: (*) Mr. YAVUZ, Mr Morten JUNG-OLSEN Cour des comptes: C.E.S.: Mr. MALOSSE Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόvτες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Puolueryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat PPE-DE PSE DR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI BILLER VANDEN BROUCKE RIEU MICHAIS Cab. du Président. Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γεvική ιεύθυvση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção general Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτρoπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretaria de comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βoηθός I II III IV V VI VII VIII KAUFFD MAZZI-ZISSIS WHITTALL, ESCOFET * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman PV\ doc 15/16 PE /αναθ.

16 NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA DEGATION TO THE EU-BULGARIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE Mr Daniel VALTCHEV Chairman Ms Irina BOKOVA Vice-Chairman Ms Kamelia KASSABOVA Ms Gergana GRANCHAROVA Mr Nikolai MLADENOV Mr Atanas PAPARIZOV Mr Tchetin KAZAK National Movement Simeon II Coalition for Bulgaria National Movement Simeon II, Vice-President of the National Assembly National Movement Simeon II United Democratic Forces, Vice-chairman of the Committee on European Integration Coalition for Bulgaria Movement for Rights and Freedoms Representatives of the Bulgarian Government Mr Solomon PASSY Ms Meglena KUNEVA Mr. Sevdalin BOJIKOV Ms. Teodora PETKOVA Ms Tanya MIHAYLOVA Minister of Foreign Affairs Minister of European Integration and Chief negotiator Deputy Minister of Justice Advisor to Minister Kuneva Parliamentary Secretary of the Ministry of Foreign Affairs Representatives of the Bulgarian Mission to the EU Ambassador Stanislav DASKALOV Mr Michayl CHRISTOV Secretariat National Assembly Mr Vesselin PASKALEV Secretariat of the JPC NMSS UDF CB MRF 22 April 2003 National Movement Simeon Second United Democratic Forces Coalition for Bulgaria Movement for Rights and Freedom PE /αναθ. 16/16 PV\ doc

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009

ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ. ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΙΓ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟ ΟΣ Α ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΛΖ ευτέρα 21 εκεµβρίου 2009 ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ηµοκρατίας κ. Ευγενία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα