ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Σχέδιο πρακτικών της 16ης συνεδρίασης Βρυξέλλες Τρίτη 22 Απριλίου και Τετάρτη 23 Απριλίου 2003 Περιεχόµενα 1. Έγκριση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης Έγκριση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης της MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας, που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια στις 29 και 30 Οκτωβρίου Κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και εξέλιξη της βουλγαρικής κοινής γνώµης σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ: ανταλλαγή απόψεων µε αντιπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης, της προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εφαρµογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από την MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας στο τέλος της 15ης συνεδρίασής της (Σόφια, 29 και 30 Οκτωβρίου 2002) και πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στους σχετικούς τοµείς Μεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος στη Βουλγαρία και καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας Η οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονοµική αναδόµηση και την πρόοδο του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης Έγκριση των συστάσεων Σελίδα 8. ιάφορα θέµατα Hµεροµηνία και τόπος της 17ης συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βουλγαρίας Σεπτεµβρίου 2003 PV\ doc 1/16 PE /αναθ.

2 Η συνεδρίαση ξεκινά την Τρίτη 22 Απριλίου 2003 και ώρα 3.20 µ.µ. Η κ. Catherine GUY- QUINT, αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ Βουλγαρίας (ΜΚΕ), καλωσορίζει τα µέλη της ΜΚΕ, καθώς και τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζει την επιθυµία της η ΜΚΕ να συµβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ της Βουλγαρίας και της ΕΕ για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ το Ο κ. Daniel VALTCHEV, πρόεδρος της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΜΚΕ, τονίζει τη σηµασία του έτους 2003 για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας και, στο πλαίσιο αυτό, εκείνη της τακτικής ετήσιας έκθεσης που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διάρκεια της χρονιάς αυτής, η Βουλγαρία ελπίζει να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τα κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά, µε στόχο να τα κλείσει πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1. Έγκριση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται. 2. Έγκριση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης της MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2002 Τα πρακτικά εγκρίνονται µε µια τροποποίηση που προτάθηκε από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία κατόπιν αιτήσεως του κ. PAPARIZOV. 3. Κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και εξέλιξη της βουλγαρικής κοινής γνώµης σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ: ανταλλαγή απόψεων µε αντιπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης, της προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο κ. Αριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, εξ ονόµατος της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραµµίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης υποδέχτηκε πολύ θετικά την πρόοδο που πέτυχε η Βουλγαρία. Έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι η Ένωση έθεσε ως στόχο να υποδεχτεί από το 2007 τη Βουλγαρία ως νέο κράτος µέλος. Η ΕΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν στη βάση των ίδιων αρχών µε εκείνες που καθοδήγησαν τις µέχρι τώρα διαπραγµατεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική Προεδρία εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυµία της να συνεχιστεί ο ρυθµός των διαπραγµατεύσεων και να υπάρξει πρόοδος στο κλείσιµο των κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων µε χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους. Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ υπενθυµίζει την αναγκαιότητα µεταρρύθµισης του δικαστικού και του διοικητικού συστήµατος και υπογραµµίζει ότι η προενταξιακή βοήθεια για τη Βουλγαρία έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουµένου. Έχοντας αναφέρει την πρόσφατη πολιτική συµφωνία που συνάφθηκε στο Συµβούλιο για την αναθεωρηµένη εταιρική σχέση ένταξης, επιµένει στη συµµετοχή της χώρας ως παρατηρητή στην προσεχή ιακυβερνητική ιάσκεψη, για να µπορέσει να συνεισφέρει στη µελλοντική αρχιτεκτονική της Ένωσης. Ο οµιλητής υπογραµµίζει ότι η ελληνική Προεδρία θεωρεί την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ µείζονα σταθµό στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Κλείνοντας, υπενθυµίζει ότι µετά την PE /αναθ. 2/16 PV\ doc

3 Κοπεγχάγη, η Βουλγαρία εισήλθε σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας ένταξης, µε στόχο να γίνει δεκτή στην ευρωπαϊκή οικογένεια από το 2007, και όσον αφορά εκείνον, είναι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εντός του επιθυµητού χρόνου. Ο κ. Solomon PASSY, Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, αναφέρει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της βουλγαρικής κυβέρνησης, κυρίως δε την προσχώρηση στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, καθώς και τις δεσµεύσεις της ως µη µόνιµου µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την προεδρία του ΟΑΣΕ το Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου τροποποίησαν τη σειρά των προτεραιοτήτων. Ενηµερώνει τα µέλη της ΜΚΕ για τα αποτελέσµατα της συνάντησης στην Αθήνα των Υπουργών Εξωτερικών 6 ευρωπαϊκών χωρών, µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίοι επεδίωξαν την επίτευξη συναίνεσης σε θέµατα διεθνούς ασφάλειας, έχοντας παράλληλα κατά νου την κρίση που ξέσπασε τις παραµονές του πολέµου στο Ιράκ. Όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ, υπογραµµίζει ότι στόχος της Βουλγαρίας είναι η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής, και συγκεκριµένα µέχρι την 1η Μαΐου 2004, και, στη συνέχεια, η υπογραφή της συνθήκης ένταξης και η απόκτηση ενός ρόλου ενεργού παρατηρητή στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Η κ. Meglena KUNEVA, Υπουργός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Βουλγαρίας, επαναλαµβάνει ότι η βουλγαρική πλευρά είναι έτοιµη να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις εφόσον υπάρξουν οι χρηµατοοικονοµικές προοπτικές όσον αφορά τα κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά. Εφιστά την προσοχή στα υφιστάµενα προβλήµατα, ενώ παράλληλα δίνει λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων σε κάθε ανοικτό κεφάλαιο, όπως για παράδειγµα το περιβάλλον. Η Υπουργός υπογραµµίζει ότι οι βούλγαροι βουλευτές στήριξαν τις προσπάθειες των διαπραγµατευτών, συντάσσοντας µια κοινή δήλωση σχετικά µε τη δικαστική µεταρρύθµιση, όπου αναφέρονται οι στόχοι, οι προθεσµίες και τα µέσα που θα διατεθούν ώστε η µεταρρύθµιση να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ενηµερώνει επίσης για τις άµεσες προτεραιότητες, κυρίως όσον αφορά τον οδικό χάρτη και την εταιρική σχέση ένταξης, την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων στα τεχνικά κεφάλαια, την εντατικοποίηση της διοικητικής και δικαστικής µεταρρύθµισης, καθώς και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων. Ο κ. JUNG-OLSEN, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρεί ότι, από την τελευταία συνεδρίαση της ΜΚΕ τον Οκτώβριο του 2002 µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί ορισµένες πολύ σηµαντικές εξελίξεις οι αποφάσεις της Κοπεγχάγης, η έγκριση του οδικού χάρτη και της αναθεωρηµένης εταιρικής σχέσης ένταξης. Οι αποφάσεις της Κοπεγχάγης έχουν µεγάλη σηµασία για τη Βουλγαρία, δεδοµένου ότι η διεύρυνση της ΕΕ είναι µια διαδικασία αµετάκλητη και ότι έχει προβλεφθεί ηµεροµηνία για την ένταξη της χώρας. Το πλαίσιο οικονοµικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί θα αυξηθεί κατά 30% κατά µέσο όρο για την περίοδο Η Βουλγαρία θα γίνει, εποµένως, ένας από τους κυριότερους δικαιούχους προενταξιακών ενισχύσεων, περνώντας από 300 σε 400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υπογράµµισε εξάλλου ότι είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη Βουλγαρία να συνεχίσει να βελτιώνει τις ικανότητες διαχείρισης της ενίσχυσης αυτής, γεγονός που θα της επιτρέψει να αποκτήσει εµπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραµµάτων και κονδυλίων, για την περίοδο µετά την ένταξη. PV\ doc 3/16 PE /αναθ.

4 Ο κ. JUNG-OLSEN επανέρχεται επίσης στα βασικά στοιχεία της εταιρικής σχέσης ένταξης και στα κυριότερα προβλήµατα που η Βουλγαρία θα πρέπει να επιλύσει βραχυπρόθεσµα, όπως η δικαστική µεταρρύθµιση, η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, η µεταρρύθµιση του συστήµατος βοήθειας των παιδιών, το σύστηµα δηµόσιας υγείας κλπ. Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, το 2002 επιτεύχθηκε θετική πρόοδος, όµως απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες αν η Βουλγαρία θέλει να αντισταθεί στην ανταγωνιστική πίεση που θα προκύψει από την ένταξη. Ο οµιλητής τονίζει το γεγονός ότι η Βουλγαρία παρουσίασε σηµαντική πρόοδο σε θέµατα διαπραγµάτευσης και συγχαίρει τη βουλγαρική οµάδα για τα εξαιρετικά αποτελέσµατα. Καταλήγει εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η Βουλγαρία θα καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες και θα είναι έτοιµη να ενταχθεί σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Ο κ. CASHMAN εκφράζει τη µεγάλη εκτίµησή του για το έργο και την πρόοδο που επετεύχθησαν στην Βουλγαρία, παρότι το πολιτικό κόστος υπήρξε ορισµένες φορές πολύ βαρύ. * * * Λόγω τεχνικών προβληµάτων, η συνεδρίαση διακόπτεται στις 4.15 µ.µ. και επαναλαµβάνεται στις 4.35 µ.µ. * * * Η κ. GUY-QUINT ενηµερώνει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά µε την εξέταση των δύο σχεδίων συστάσεων (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του βουλγαρικού κοινοβουλίου) και ανακοινώνει ότι η προθεσµία για την κατάθεση των τροπολογιών ορίζεται στις 7 µ.µ. Ο κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ ζητά να ενηµερωθεί για τα πρακτικά προβλήµατα που συνάντησε η Βουλγαρία κατά την εφαρµογή της εγκριθείσας κοινοτικής νοµοθεσίας. Η κ. KUNEVA εξηγεί ότι, βάσει του βουλγαρικού νόµου περί κανονισµών, κάθε νόµος που αφορά την εναρµόνιση της βουλγαρικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο υπόκειται καταρχήν σε µια προκαταρκτική αξιολόγηση, ως προς το διοικητικό δυναµικό και την χρηµατοοικονοµική ικανότητα που απαιτούνται για την εφαρµογή του. Εκτιµά ότι η Βουλγαρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρµογή των νόµων, ιδίως σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο κ. VALTCHEV καλωσορίζει τον κ. GIL-ROBLES που αναλαµβάνει την συµπροεδρία της ΜΚΕ. Η κ. BOKOVA µοιράζεται τις προσωπικές της σκέψεις σχετικά µε τη διεύρυνση. Επισηµαίνει τις ανησυχίες της βουλγαρικής κοινωνίας για το ενδεχόµενο εκτόπισης της χώρας σε µια «γκρίζα ζώνη» µετά την προσχώρηση των δέκα νέων χωρών το Είναι σηµαντικό να οριστεί µια καταληκτική ηµεροµηνία για την ένταξη της Βουλγαρίας, αλλά θα πρέπει να οριστεί και µια ηµεροµηνία τερµατισµού των διαπραγµατεύσεων, ώστε να κινητοποιηθεί η κοινωνία για PE /αναθ. 4/16 PV\ doc

5 να βρει λύσεις στα σηµερινά προβλήµατα. ηλώνει ότι βασίζει πολλές ελπίδες στα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης. Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ εκφράζει την προσωπική του ελπίδα για σύντοµο τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων και υπενθυµίζει ότι η ΕΕ επιβεβαίωσε, στην Αθήνα, την προσδοκία της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας να γίνουν µέλη της ΕΕ, γεγονός που είναι σηµαντικό από ψυχολογικής απόψεως. Ο κ. JUNG-OLSEN τονίζει ότι η ηµεροµηνία για τη λήξη των διαπραγµατεύσεων θα προταθεί βάσει µιας πολύ προσεκτικής ανάλυσης του ρεαλιστικού και εφικτού χαρακτήρα του χρονοδιαγράµµατος, αλλά και ότι η Επιτροπή δεν θα θέσει εµπόδια. Ο κ. PASSY ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση για την εξαιρετική Προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ και κάνει κάποια σχόλια σχετικά µε τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του βουλγαρικού χρονοδιαγράµµατος για τις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, το οποίο, στην αρχή, είχε φανεί κάπως υπερβολικά αισιόδοξο. Ο κ. NORDMANN κάνει µια γενική παρατήρηση σχετικά µε τον απογοητευµένο τόνο που είχε η παρέµβαση της κ. BOKOVA και δηλώνει ότι ορισµένες από τις σηµαντικές οµάδες στους κόλπους του ΕΚ στηρίζουν την προθεσµία του 2007 και η Βουλγαρία δεν θα πρέπει να απελπίζεται πρόωρα, κυρίως δε αν συγκρίνει κανείς την κατάστασή της µε εκείνη της Τουρκίας! Ο κ. VALTCHEV εξηγεί ότι θα ήταν σηµαντικό να υπάρχει µια καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων, όχι επειδή οι Βούλγαροι είναι ανήσυχοι ή απαισιόδοξοι, αλλά για να αποφευχθούν διάφοροι αρνητικοί παράγοντες που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδια στην ένταξη της Βουλγαρίας. Επικαλείται κυρίως ενδεχόµενη αδιαφορία της ΕΕ σε θέµατα διεύρυνσης µετά την ένταξη των δέκα χωρών, καθώς και τη σύµπτωση των εκλογικών κύκλων - που θα καταστήσει δύσκολη τη λήψη σηµαντικών πολιτικών αποφάσεων - και κυρίως την εκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004, τις διαβουλεύσεις για τον διορισµό της νέας Επιτροπής, καθώς και τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία το Ο κ. GIL-ROBLES εκφράζεται σχετικά µε την ξεκάθαρη θέση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέµατος: το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων σε ένα χρόνο από τώρα, παρότι φαίνεται πολύ φιλόδοξο, είναι εφικτό και η Βουλγαρία µπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών οµάδων για την τήρησή του. Η κ. KESSLER, αφού συγχαίρει τη Βουλγαρία για το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη διµερή συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για την ασυλία του προσωπικού τους ενώπιον του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου, θίγει το ζήτηµα των ατόµων που υποφέρουν από νοητικά προβλήµατα, θυµίζοντας ότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος και παρέχει τη στήριξή της στους βούλγαρους βουλευτές, προκειµένου να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Στη συνέχεια θέτει άλλο ένα πρόβληµα, στην προκειµένη περίπτωση, τον υπερβολικά υψηλό αριθµό παιδιών στη Βουλγαρία που PV\ doc 5/16 PE /αναθ.

6 εξακολουθούν να ζουν σε οικοτροφεία. Η κ. KESSLER ελπίζει ότι αυτή τη χρονιά θα καταβληθούν νέες προσπάθειες, ώστε τα ιδρύµατα αυτά να εξαφανιστούν σταδιακά και τα παιδιά να φιλοξενούνται, όλο και περισσότερο, σε οικογένειες. Ο κ. CASHMAN εκτιµά ότι θα ήταν πολύ σηµαντικό να µεταφερθεί στο βουλγαρικό λαό ένα σαφές µήνυµα σχετικά µε τη διεύρυνση που να τονίζει κυρίως ότι το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα θα τηρηθεί. Θα ήταν επίσης σκόπιµο να ληφθούν µέτρα ώστε να ενισχυθεί η θέση των υπέρµαχων της Ευρώπης στη Βουλγαρία. Όσον αφορά το αίτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών για σύναψη διµερούς συµφωνίας, εκτιµά ότι πρόκειται για µια επικίνδυνη κατάσταση και µία ενορχηστρωµένη προσπάθεια. Ο κ. GIL-ROBLES υπενθυµίζει το προηγούµενο που δηµιουργήθηκε µε τη συµφωνία µεταξύ της Ρουµανίας και των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία επικρίθηκε ελεύθερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ερώτηµα της κ. KESSLER αναφορικά µε το αίτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών για υπογραφή διµερούς συµφωνίας σχετικά µε το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο, ο κ. PASSY επιβεβαιώνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα λάβει υπόψη το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο και την κοινή θέση της ΕΕ. Το ιδανικό θα ήταν να µπορούσαν να συµβιβαστούν τα συµφέροντα και των µεν και των δε και να βρισκόταν τρόπος ώστε η ευρωπαϊκή θέση να µην ερµηνευθεί ως εχθρότητα απέναντι σε τρίτες χώρες. Η κ. KUNEVA ενηµερώνει σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στην προετοιµασία ενός νοµικού πλαισίου και κυρίως όσον αφορά την έγκριση του νέου νόµου για την προστασία των παιδιών. Οι τελευταίες τροποποιήσεις του οικογενειακού κώδικα θα επιτρέψουν την επίλυση του προβλήµατος της τοποθέτησης των παιδιών σε ειδικά ιδρύµατα, κάτι που θα αποτελεί ύστατη λύση, η οποία θα χρησιµοποιείται µόνο εφόσον όλες οι άλλες πιθανές λύσεις έχουν εξαντληθεί. Ολοκληρώνει την παρέµβασή της υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και καταβολής προσπαθειών από κοινού µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο κ. KAZAK προσθέτει ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόµου για την προστασία των παιδιών που ψηφίστηκαν από το βουλγαρικό κοινοβούλιο θέτουν ως προτεραιότητα την εφαρµογή µιας νέας πολιτικής, στόχος της οποίας θα είναι να βγουν τα παιδιά από τα ειδικά ιδρύµατα, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Υπογραµµίζει ότι ο νόµος προβλέπει επίσης ευρεία συµµετοχή των µη κυβερνητικών οργανώσεων στην επίλυση των διαφόρων περιπτώσεων. Ο κ. MLADENOV ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαιτέρως την κ. KESSLER, διότι έθιξαν το ζήτηµα της κατάστασης των παιδιών που βρίσκονται στα ιδρύµατα και διότι ενθάρρυναν τη συζήτηση επί του θέµατος αυτού. Τους ζητά επίσης να προάγουν το διάλογο και να ενθαρρύνουν τις ΜΚΟ, τους διεθνείς οργανισµούς και την ΕΕ, ώστε να εφαρµοστεί στη Βουλγαρία µια πραγµατική πολιτική στον τοµέα αυτόν. PE /αναθ. 6/16 PV\ doc

7 4. Εφαρµογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από την MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας στο τέλος της 15ης συνεδρίασής της (Σόφια, 29 και 30 Οκτωβρίου 2002) και πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στους σχετικούς τοµείς Η κ. GRANCHAROVA παρουσιάζει λεπτοµερώς τα µέτρα που ελήφθησαν για την εφαρµογή των συστάσεων της προηγούµενης συνεδρίασης, ιδιαίτερα σε θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς, εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, βελτίωσης του συστήµατος προστασίας των παιδιών, αστυνοµίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εµπορίας ανθρώπινων όντων. 5. Μεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος στη Βουλγαρία και καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας Ο κ. BOZHIKOV, Υφυπουργός ικαιοσύνης της Βουλγαρίας, παρουσιάζει τις εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν από την τελευταία ΜΚΕ σε ό,τι αφορά τη δικαστική µεταρρύθµιση. Τονίζει δύο διακηρύξεις που είναι αφιερωµένες στη δικαστική µεταρρύθµιση: η πρώτη του Συνταγµατικού ικαστηρίου, ως ανώτατου οργάνου του δικαστικού συστήµατος, και η δεύτερη προερχόµενη από τις πολιτικές δυνάµεις. Οι διακηρύξεις αυτές κατέδειξαν ότι η δικαστική µεταρρύθµιση θα ξεπερνούσε κάθε πολιτική δύναµη και ότι το ίδιο το δικαστικό σύστηµα αναγνωρίζει την ανάγκη πραγµατοποίησης µιας µεταρρύθµισης. Ο οµιλητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη του διαλόγου σχετικά µε τις τροποποιήσεις του βουλγαρικού Συντάγµατος, οι οποίες θα δώσουν λύσεις σε ορισµένα προβλήµατα, όπως εκείνο της ασυλίας των δικαστών και της προαγωγής και των θητειών των επικεφαλής του δικαστικού συστήµατος. Κατά τη γνώµη του, είναι απαραίτητη η τροποποίηση ορισµένων νόµων για τις αστικές και ποινικές διαδικασίες, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αρχική και διαρκής κατάρτιση των βουλγάρων δικαστών, µε τη δηµιουργία µιας εθνικής δικαστικής σχολής, µε την εισαγωγή της ετήσιας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους δικαστές και την εισαγωγή ενός κώδικα συµπεριφοράς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς θα διευκολυνθεί αργότερα µε την εισαγωγή ενός διοικητικού ποινικού κώδικα, µε τροποποιήσεις του κώδικα των εταιρειών και µε βελτιώσεις στη λειτουργία των εµποροδικείων. Το Υπουργείο εργάζεται αυτή τη στιγµή για να θέσει σε λειτουργία εξειδικευµένα δικαστήρια και ένα ενοποιηµένο δίκτυο ηλεκτρονικής πληροφόρησης. υστυχώς, τα διαθέσιµα δηµοσιονοµικά µέσα δεν επαρκούν. Άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τη συµµετοχή στις διεθνείς συµβάσεις και τις επαφές µε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. CASHMAN εκφράζει την ικανοποίησή του για όλες τις βελτιώσεις που ανακοινώθηκαν και αφορούν τη διαχείριση του δικαστικού µηχανισµού, ιδιαιτέρως δε για τις αλλαγές που αφορούν την ασυλία των δικαστών και των εισαγγελέων και τις αυξήσεις του προϋπολογισµού. Θέτει επίσης το ζήτηµα των στοιχείων που υπάρχουν ακόµη στο άρθρο 157, εδάφιο 3 του βουλγαρικού ποινικού κώδικα και τα οποία δηµιουργούν διακρίσεις κατά των οµοφυλοφίλων. Ο κ. NORDMANN ζητά να µάθει ποια είναι τα συγκεκριµένα µέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων και ποια είναι η εφαρµογή τους. Υπογραµµίζει ότι υπάρχει «εξαγωγή ανθρώπων» από τη Βουλγαρία, δηλαδή πορνεία, που είναι αποτέλεσµα της αθλιότητας και οργανώνεται από τις µαφίες, η οποία είναι ιδιαίτερα ορατή σε ορισµένες PV\ doc 7/16 PE /αναθ.

8 χώρες της ΕΕ και κυρίως στη Γαλλία. Τον ενδιαφέρει να µάθει ποιες είναι οι επαφές που υπάρχουν µεταξύ των βουλγαρικών αρχών και των αρχών των χωρών µελών της ΕΕ. Ο κ. MLADENOV επισηµαίνει την ύπαρξη συναίνεσης στους κόλπους του βουλγαρικού κοινοβουλίου για τη δικαστική και τη συνταγµατική µεταρρύθµιση, γεγονός που αποδεικνύει ότι τόσο η αντιπολίτευση όσο και τα κυβερνητικά κόµµατα έχουν τη βούληση να φέρουν εις πέρας τη µεταρρύθµιση αυτή. Στη συνέχεια, παρουσιάζει την άποψη της αντιπολίτευσης της κεντροδεξιάς σχετικά µε τους προσανατολισµούς της δικαστικής µεταρρύθµισης και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθούν ριζικές συνταγµατικές τροποποιήσεις, ώστε να µπορέσουν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζει σήµερα το δικαστικό σύστηµα της Βουλγαρίας. Εξάλλου, τονίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό η ΜΚΕ να στείλει σαφή σήµατα στην κοινωνία των πολιτών της Βουλγαρίας, για να την ενθαρρύνει να συνεχίσει το έργο της και να στηρίξει τις εξαγγελθείσες µεταρρυθµίσεις. Ο κ. BOZHIKOV απαντά στο ερώτηµα του κ. CASHMAN σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νόµου περί δικαστικής εξουσίας και σχολιάζει την απόφαση του Συνταγµατικού ικαστηρίου σχετικά µε τις τροποποιήσεις αυτές. Απαριθµεί τις τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονοµίας που προβλέπουν µεγαλύτερη διαφάνεια και µεγαλύτερο άνοιγµα, για παράδειγµα µέσω της εισαγωγής ενός αµερόληπτου συστήµατος ανάθεσης των υποθέσεων και της δηµιουργίας ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος παρακολούθησης των διαδικασιών, καθώς και µείωση των δικονοµικών προθεσµιών. Όσον αφορά το άρθρο 157, εγκρίθηκαν σηµαντικές τροποποιήσεις προκειµένου να επιτευχθεί η ίση µεταχείριση οµοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ατόµων. Ο κ. BOZHIKOV εξηγεί ότι το εδάφιο 3 του συγκεκριµένου άρθρου παραµένει σε ισχύ λόγω του βάρους των παραδόσεων και της ευαισθησίας της βουλγαρικής κοινής γνώµης. Σχετικά µε την εµπορία ανθρώπινων όντων και την πορνεία, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εντατικές επαφές µε τις αρχές των χωρών στόχων, µε την ελπίδα να µπορέσουν να καταπολεµηθούν καλύτερα τα εγκλήµατα αυτά βάσει της διµερούς συνεργασίας. ***** Η συνεδρίαση λήγει στις 6.35 µ.µ. και επαναλαµβάνεται την εποµένη, Τετάρτη 23 Απριλίου, στις 9.11 π.µ. ***** Ο κ. KAZAK παρεµβαίνει στο ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης και της πορνείας και αναφέρει τις τροποποιήσεις του νόµου για τα έγγραφα ταυτότητας που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις για τους βούλγαρους υπηκόους που βρίσκονται παράνοµα στο έδαφος κρατών µελών της ΕΕ. Ωστόσο, επισηµαίνει την κατά βάση οικονοµική φύση του προβλήµατος αυτού. Η κ. GRANCHAROVA παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων. Παρέχει επίσης λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία ενός λειτουργικού συµβουλευτικού κέντρου στο πλαίσιο της εθνικής υπηρεσίας καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη των PE /αναθ. 8/16 PV\ doc

9 διασυνοριακών παράνοµων δικτύων, καθώς και σχετικά µε τις τροπολογίες επί του άρθρου 157 του ποινικού κώδικα που παρουσιάστηκαν από τρεις βουλευτές. Ο κ. VALTCHEV, µε τη σειρά του, παρέχει λεπτοµέρειες για τις τροποποιήσεις του άρθρου 157, εδάφιο 3 του ποινικού κώδικα, το οποίο αφορά τα σεξουαλικά εγκλήµατα, καθώς και για τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλγαρία σχετικά µε το θέµα αυτό, καθώς η κοινή γνώµη εξακολουθεί να αντιτίθεται στην τροποποίηση του συγκεκριµένου εδαφίου. Όσον αφορά τη δικαστική µεταρρύθµιση, προσθέτει ότι οι πολιτικές δυνάµεις στη Βουλή κατέληξαν σε συµφωνία και ότι, προσεχώς, θα συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή µε σκοπό να συντάξει τις τροπολογίες του Συντάγµατος. Ο κ. GIL-ROBLES κλείνει τη συζήτηση ζητώντας να µη µειωθεί η προσοχή στην καταπολέµηση της παιδεραστίας στην Ευρώπη. 6. Η οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονοµική αναδόµηση και την πρόοδο του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης Ο κ. Henri MALOSSE, µέλος της Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής (ΜΣΕ) ΕΕ- Βουλγαρίας της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ευχαριστεί για τη δυνατότητα που έχει να παρέµβει ενώπιον της ΜΚΕ. Υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων στην πολιτική διαδικασία εν γένει και ειδικότερα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εκτιµά ότι η Βουλγαρία µπορεί να συνεισφέρει πολλά στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα µε τις οικονοµικές της ικανότητες, την ικανότητα καινοτοµίας και το ανθρώπινο δυναµικό της. Ο οµιλητής παρουσιάζει την ιστορία της Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής, που υφίσταται από το 1998 στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Βουλγαρίας και της ΕΕ, παρουσιάζει τις επιτυχίες της, αλλά και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει εσχάτως. Ο κ. MALOSSE επισηµαίνει ότι η ΜΣΕ θα µπορέσει να συµβάλει σηµαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας, κυρίως συµβάλλοντας στην ενίσχυση του διαλόγου και της διαφάνειας. Αναφέρει επίσης τη συµµετοχή του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου (ECOSOC) και των αντιπροσώπων των υποψηφίων χωρών στις εργασίες της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης. Ο κ. PAPARIZOV ενηµερώνει για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της Βουλγαρίας για να διορίσουν τα µέλη τους στους κόλπους της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΜΣΕ του ECOSOC. Ο κ. BÖSCH, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώνει ότι η Επιτροπή του σκοπεύει να στείλει, το φθινόπωρο του 2003, αντιπροσωπεία, προκειµένου να ενηµερωθεί για τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στη Βουλγαρία. Παρατηρεί ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας Bulgartabac δεν ανταποκρινόταν στο κριτήριο της διαφάνειας, ούτε στα διεθνή πρότυπα. Η κ. KASSABOVA κάνει µια ανασκόπηση της εξέλιξης της οικονοµικής κατάστασης (οικονοµική ανάπτυξη, πληθωρισµός) στη Βουλγαρία. Επισηµαίνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο της την εξυγίανση του οικονοµικού περιβάλλοντος, PV\ doc 9/16 PE /αναθ.

10 προκειµένου να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις, κυρίως περιορίζοντας τα διοικητικά εµπόδια και απλουστεύοντας τις διαδικασίες. Η κ. KASSABOVA αναφέρεται στις τελευταίες τροποποιήσεις του νόµου περί φορολογίας, έπειτα από τις οποίες το ένα τρίτο του εγχώριου πληθυσµού απαλλάσσεται από φόρους, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή στις µειονεκτούσες περιοχές. Η ανάλυση των ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη Βουλγαρία το 2002 δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ο πρώτος οικονοµικός εταίρος της Βουλγαρίας, η Γερµανία ο δεύτερος και η Ιταλία ο τρίτος. Από τους δεκατέσσερις πρώτους εταίρους, εννέα είναι κράτη µέλη της ΕΕ. Ενηµερώνει για το νέο νόµο περί τµηµατικών πληρωµών και για την ιδιωτικοποίηση και παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε το ρυθµό των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και για εκείνες που επίκεινται (Balkan Air). Όσον αφορά την εταιρεία Bulgartabac, κατά τη γνώµη της, η κυβέρνηση ενήργησε µε διαφανή τρόπο αποφασίζοντας να διακόψει τη διαδικασία πώλησης της συγκεκριµένης επιχείρησης, προκειµένου να διαφυλάξει τα εθνικά συµφέροντα. Πράγµατι, ο αγοραστής είχε δείξει την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη δέσµευση να µην πουλήσει τις µετοχές για τουλάχιστον 5 έτη. Η κ. GUY-QUINT αναγνωρίζει την αξιοσηµείωτη πρόοδο της Βουλγαρίας όσον αφορά τη µακροοικονοµία και τη σταθεροποίηση. Έπειτα από την εισαγωγή αυτή, θέτει ορισµένα ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία, όπως η αύξηση του ελλείµµατος των πληρωµών, η επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων, η ανεργία στις αγροτικές περιοχές, η υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναµικού, µε την απασχόληση να βρίσκεται µόνο στο 50% σε σχέση µε το Εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τον τρόπο ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι επικεντρωµένη στις µεγάλες πόλεις, γεγονός που ενδέχεται να δηµιουργήσει µεγάλες ανισότητες εις βάρος µιας αρµονικής ανάπτυξης του συνόλου της χώρας. Η κ. GUY-QUINT εκφράζει την ανησυχία της για το αν το βουλγαρικό κράτος, µετά τις ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών, θα διασφαλίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος για το σύνολο του πληθυσµού. Η αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων των εταιρειών Bulgartabac και Télécom προκάλεσε νέα ανησυχία ως προς τη µεθοδολογία των ιδιωτικοποιήσεων και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού του ΕΚ αποφάσισε να εξετάσει το ζήτηµα. Η οµιλήτρια διαπιστώνει ότι η µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας είχε πλήξει βαριά τη γεωργική ανάπτυξη και επιµένει στην κακή απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος SAPARD (Ειδικό Ενταξιακό Πρόγραµµα για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη), παρά την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε. Κλείνοντας, ενθαρρύνει, αφενός, τους βούλγαρους υπευθύνους να βοηθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη, καταπολεµώντας τη διαφθορά, τη µαύρη αγορά και την ανεργία, και, αφετέρου, την ΕΕ να δείξει µεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τη Βουλγαρία, απλουστεύοντας τις διαδικασίες για τη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων. Ο κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ διερωτάται εάν ο αγροτικός τοµέας διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση για να ανταποκριθεί στα κριτήρια του ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικότητας και ζητά να µάθει εάν δηµιουργήθηκαν εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου ή συνεταιρισµοί. Προειδοποιεί για τις «ιδιωτικοποιήσεις πανάκεια» που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη µετάβαση από το κρατικό µονοπώλιο σε ένα ιδιωτικό µονοπώλιο, και ταυτόχρονα να αφήσουν τον κόσµο στη φτώχεια! Μιλά για το πρόβληµα της «διαρροής εγκεφάλων», γνωρίζοντας ότι περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι σε γενικές γραµµές οι πιο δυναµικοί- έχουν εγκαταλείψει τη Βουλγαρία. PE /αναθ. 10/16 PV\ doc

11 Ο κ. PAPARIZOV παρουσιάζει την άποψή του σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης και απαντά στα ερωτήµατα της κ. GUY-QUINT. Αναγνωρίζει ότι απαιτείται έµφαση στις ικανότητες παραγωγής, ενώ πολύ λίγες επενδύσεις πραγµατοποιούνται στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας. Η Βουλγαρία εξάγει προϊόντα µε πολύ µικρή προστιθέµενη αξία, γεγονός που εξηγεί το διευρυνόµενο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Παραδέχεται ότι η Βουλγαρία εµφανίζει µεγάλες περιφερειακές ανισότητες µεταξύ, αφενός, των µεγάλων πόλεων και, αφετέρου, όλης της υπόλοιπης χώρας που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση. Υπάρχουν πολλές «γκρίζες» ζώνες στη νοµοθεσία, γεγονός που αποβαίνει εις όφελος των απατεώνων και της «γκρίζας» οικονοµίας. Παρά τη µακροοικονοµική σταθερότητα, ο πληθωρισµός παραµένει σχετικά υψηλός. Η άνοδος του ευρώ έναντι του αµερικανικού δολαρίου θα έχει αρνητικές συνέπειες στη Βουλγαρία, εξαιτίας του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών και εµπορικών συναλλαγών. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, συνιστά έναν προγραµµατισµό σε επίπεδο 8 ή 9 νέων περιφερειών. Στη συνέχεια, κάνει τον απολογισµό των ιδιωτικοποιήσεων της Bulgartabac, του Ταµιευτηρίου και της Télécom και σχολιάζει τις νέες διατάξεις του νόµου περί ιδιωτικοποιήσεων. Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις του Ταµιευτηρίου και της Télécom, τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Σχετικά µε τη γεωργία, ο κ. PAPARIZOV εκτιµά ότι η µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας είχε ως αποτέλεσµα να παρουσιάσει κάµψη η βουλγαρική γεωργία και τώρα είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε αναδασµό, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αποδοτική γεωργία. Όσον αφορά το πρόγραµµα SAPARD, θα πρέπει να τροποποιηθεί ως προς τα κριτήριά του, διότι λίγοι είναι οι βούλγαροι αγρότες που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν καταρχήν, για να µπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν µερική επιστροφή από το πρόγραµµα SAPARD. Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να τροποποιηθεί υπέρ της παροχής στήριξης σε κεφάλαια εκκίνησης µικρών και µεσαίων αγροτών. Ο κ. KAZAK αναγνωρίζει το πρόβληµα των περιφερειακών δυσαναλογιών µεταξύ της πρωτεύουσας και της υπόλοιπης χώρας, ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Βουλγαρία, όπως το αντιµετωπίζει και η Γαλλία. Εξηγεί ότι, βάσει του άρθρου 20 του Συντάγµατος, ο νέος νόµος για την περιφερειακή ανάπτυξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τη δηµιουργία περιοχών - στόχων (ουσιαστικά οι ορεινές, παραµεθόριες και αγροτικές περιοχές), στις οποίες πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα για την αύξηση των άµεσων επενδύσεων και την αναδιάρθρωση της τοπικής βιοµηχανίας. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, εκτιµά ότι στη Βουλγαρία υπάρχει ήδη µια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Σχετικά µε τη γεωργία και την απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος SAPARD, η κυβέρνηση προβλέπει πιστώσεις µε προνοµιακό επιτόκιο για τους αγρότες που δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ένα αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τα σχέδιά τους και που, στη συνέχεια, θα µπορούσαν να ζητήσουν την επιστροφή του µισού της πίστωσης αυτής στο πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD. Τα µέτρα αυτά θα διευκολύνουν την απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD και θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση της πρόκλησης που αποτελεί ο ανταγωνισµός της ευρωπαϊκής ενοποιηµένης γεωργίας. Ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ υπενθυµίζει στα µέλη της ΜΚΕ ότι πρέπει να περιορίζονται στα συγκεκριµένα σηµεία της ηµερήσιας διάταξης και να µην αρχίζουν συζητήσεις γενικής φύσεως περί οικονοµίας. Τονίζει ότι παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στη Βουλγαρία και ότι είναι πολύ ικανοποιηµένος µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. εν πρέπει να PV\ doc 11/16 PE /αναθ.

12 ξεχνά κανείς ότι η Βουλγαρία είχε ένα σύστηµα προγραµµατισµένης και συγκεντρωτικής οικονοµίας, και εποµένως η πρόοδος δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τη µια ηµέρα στην άλλη, αλλά τα πράγµατα θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Αναφερόµενος στην Bulgartabac, ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ παρατηρεί ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήµες και επιθυµεί να λάβει διευκρινίσεις για το τι συµβαίνει πραγµατικά. Όσον αφορά την ασφάλεια, εκτιµά ότι η ΕΕ µπορεί να εγγυηθεί καλύτερα από ό,τι το ΝΑΤΟ την ασφάλεια της Βουλγαρίας. Ο κ. VALTCHEV δίνει ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac. εν πρόκειται απλώς για τον εκσυγχρονισµό µιας επιχείρησης που έχει το µονοπώλιο σε ένα σηµαντικό τοµέα της βουλγαρικής οικονοµίας, αλλά για µια ιδιωτικοποίηση που θα έχει εξαιρετικά σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η στρατηγική ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac απαιτεί από τον νέο ιδιοκτήτη να αναλάβει ορισµένες πολύ σηµαντικές κοινωνικές δεσµεύσεις που αφορούν τις βουλγαρικές οικογένειες που εξαρτώνται πραγµατικά από την Bulgartabac. Παρατηρεί επίσης ότι η βουλγαρική οικονοµία αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ πιο αργούς από εκείνους που θα ήθελε η κοινή γνώµη, γεγονός που δηµιουργεί κοινωνική ένταση. Ο κ. PAPARIZOV δίνει µερικές ακόµη διευκρινίσεις σχετικά µε την αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac: η στρατηγική προέβλεπε ότι ο αγοραστής έπρεπε να είναι ένας στρατηγικός επενδυτής που θα δεσµευόταν ότι θα παρέµενε ο ένας και µοναδικός ιδιοκτήτης για πέντε χρόνια, προκειµένου να τηρήσει, µεταξύ άλλων, ορισµένες κοινωνικές δεσµεύσεις. Ο όρος αυτός δεν ικανοποιήθηκε από τον δυνητικό αγοραστή, γεγονός που οδήγησε στην αποτυχία της διαδικασίας. Ο οµιλητής εκθέτει επίσης την άποψή του σχετικά µε ορισµένες πτυχές του νέου νόµου περί ιδιωτικοποίησης, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, οι οποίες συνέβαλαν σηµαντικά, κατά τη γνώµη του, στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac και εκτιµά ότι η αποτυχία αυτή θα αποτελέσει καλό µάθηµα για την κυβέρνηση. Ο κ. VALTCHEV απαντά στην ερώτηση του κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ σχετικά µε τη «διαρροή εγκεφάλων», αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του προβλήµατος αυτού. Πολλές χώρες που διαθέτουν ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αυτό, κυρίως λόγω της οικονοµικής τους κατάστασης και της απουσίας θετικών επαγγελµατικών προοπτικών, αλλά και ως συνέπεια της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. * * * Ο κ. GIL-ROBLES προτείνει ένα διάλειµµα, προκειµένου οι δυο αντιπροσωπείες να συνεδριάσουν χωριστά και να επεξεργαστούν τις θέσεις τους επί του σχεδίου συστάσεων και επί των κατατεθειµένων τροπολογιών. Οι εργασίες διακόπτονται στις π.µ. και επαναλαµβάνονται στις π.µ. 7. Έγκριση των συστάσεων * * * ιεξάγεται συζήτηση γύρω από τις τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνη την οποία κατέθεσε ο κ. CASHMAN σχετικά µε τη µη διακριτική µεταχείριση οµοφυλόφιλων ατόµων, και γύρω από το PE /αναθ. 12/16 PV\ doc

13 σηµείο που αφορά την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εξέταση του τελευταίου αυτού σηµείου αποφασίζεται να αναβληθεί για προσεχή συνεδρίαση. Κατόπιν, εγκρίνονται οι συστάσεις µε τις σχετικές τροποποιήσεις. 8. ιάφορα θέµατα Ουδέν. 9. Hµεροµηνία και τόπος της 17ης συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βουλγαρίας Ο κ. GIL-ROBLES ανακοινώνει την ηµεροµηνία της προσεχούς συνεδρίασης, που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2003 στη Βάρνα. Ευχαριστεί όλους τους συµµετέχοντες, τους διερµηνείς, τη Γραµµατεία και όλους τους συνεργάτες. ***** Η συνεδρίαση λήγει στις µ.µ. ***** PV\ doc 13/16 PE /αναθ.

14 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA DTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ENCO DEI PRESENTI/PRESENTIIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DTAGARLISTA Til stede Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) GIL-ROBLES GIL-DGADO (P) (1,2), GUY-QUINT (VP) (1, 2) Anwesend Παρόvτες Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ Ledamöter: ΜΠΑΛΤΑΣ (2), CASHMAN (1,2), KESSLER (1,2), ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ (1,2), NORDMANN (1,2) Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: CAUDRON (1,2) Present Presentes Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Art Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαv επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresiτ/ Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog BÖSCH (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do diapunto/punto orden del dia/ Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρώv στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) (2) (3) PE /αναθ. 14/16 PV\ doc

15 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do presidente/puhemiehen kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Πρέσβης Αριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, (εκ µέρους της ελληνικής Προεδρίας) Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) Mr. NEMOZ-HERVENS Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ Kommissionen: (*) Mr. YAVUZ, Mr Morten JUNG-OLSEN Cour des comptes: C.E.S.: Mr. MALOSSE Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόvτες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Puolueryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat PPE-DE PSE DR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI BILLER VANDEN BROUCKE RIEU MICHAIS Cab. du Président. Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γεvική ιεύθυvση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção general Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτρoπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretaria de comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βoηθός I II III IV V VI VII VIII KAUFFD MAZZI-ZISSIS WHITTALL, ESCOFET * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman PV\ doc 15/16 PE /αναθ.

16 NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA DEGATION TO THE EU-BULGARIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE Mr Daniel VALTCHEV Chairman Ms Irina BOKOVA Vice-Chairman Ms Kamelia KASSABOVA Ms Gergana GRANCHAROVA Mr Nikolai MLADENOV Mr Atanas PAPARIZOV Mr Tchetin KAZAK National Movement Simeon II Coalition for Bulgaria National Movement Simeon II, Vice-President of the National Assembly National Movement Simeon II United Democratic Forces, Vice-chairman of the Committee on European Integration Coalition for Bulgaria Movement for Rights and Freedoms Representatives of the Bulgarian Government Mr Solomon PASSY Ms Meglena KUNEVA Mr. Sevdalin BOJIKOV Ms. Teodora PETKOVA Ms Tanya MIHAYLOVA Minister of Foreign Affairs Minister of European Integration and Chief negotiator Deputy Minister of Justice Advisor to Minister Kuneva Parliamentary Secretary of the Ministry of Foreign Affairs Representatives of the Bulgarian Mission to the EU Ambassador Stanislav DASKALOV Mr Michayl CHRISTOV Secretariat National Assembly Mr Vesselin PASKALEV Secretariat of the JPC NMSS UDF CB MRF 22 April 2003 National Movement Simeon Second United Democratic Forces Coalition for Bulgaria Movement for Rights and Freedom PE /αναθ. 16/16 PV\ doc

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ REX/057 Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2001 8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Μαΐου 2001 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία προέβησαν οι δύο συμπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού PE/XIII/PV/03-11 ΠΡΑΚΤΙΚΑ της συνεδρίασης της ευτέρας 20ης Οκτωβρίου 2003, 7.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2005/2028(INI) 17.2.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αίτηση ένταξης της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005/2028(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ Επιτροπή Οικονοµικής Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Εµπορίου 19 Οκτωβρίου 2004 APP 3686/1-28 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-28 Σχέδιο έκθεσης (APP 3686/1 28) David Matongo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8463/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 437 C5-0599/2001), P5_TA(2002)0319 Κοινοτική δράση για τις παραµεθόριες περιοχές Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τον αντίκτυπο της διεύρυνσης στις περιοχές που συνορεύουν

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7η Συνεδρίαση - Σκόπια, Φεβρουαρίου 2010

7η Συνεδρίαση - Σκόπια, Φεβρουαρίου 2010 ΜΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7η Συνεδρίαση - Σκόπια, 18-19 Φεβρουαρίου 2010 Συστάσεις (εγκριθείσες στις 19 Φεβρουαρίου 2010) FdR 810274EL

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.02.2002 COM(2002) 80 τελικό 2002/0044 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 10.1.2005 B6-0041/2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισµού των βουλευτών: Jan Marinus

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εγκρίθηκε από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0205(NLE) 31.10.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0023/1. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0023/1. Τροπολογία. Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.2.2017 A8-0023/1 1 του 2016 για την Αλβανία Παράγραφος 23 α (νέα) 23 α. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη ζωή, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενός ορισμένου αριθμού παιδιών να φοιτούν σε σχολείο και

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 27 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς προς την Επιτροπή Συνταγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2014 Μάιος 2014 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 1 Τομείς δραστηριότητας της ΟΔΕ 1. Επιτάχυνση έργων της Πολιτικής για τη Συνοχή 2. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017 (OR. EN) Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ----------------------------------------- Το έργο που επιτέλεσε η Βουλή κατά τη σύνοδο που

Διαβάστε περισσότερα