ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Σχέδιο πρακτικών της 16ης συνεδρίασης Βρυξέλλες Τρίτη 22 Απριλίου και Τετάρτη 23 Απριλίου 2003 Περιεχόµενα 1. Έγκριση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης Έγκριση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης της MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας, που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια στις 29 και 30 Οκτωβρίου Κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και εξέλιξη της βουλγαρικής κοινής γνώµης σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ: ανταλλαγή απόψεων µε αντιπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης, της προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εφαρµογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από την MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας στο τέλος της 15ης συνεδρίασής της (Σόφια, 29 και 30 Οκτωβρίου 2002) και πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στους σχετικούς τοµείς Μεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος στη Βουλγαρία και καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας Η οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονοµική αναδόµηση και την πρόοδο του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης Έγκριση των συστάσεων Σελίδα 8. ιάφορα θέµατα Hµεροµηνία και τόπος της 17ης συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βουλγαρίας Σεπτεµβρίου 2003 PV\ doc 1/16 PE /αναθ.

2 Η συνεδρίαση ξεκινά την Τρίτη 22 Απριλίου 2003 και ώρα 3.20 µ.µ. Η κ. Catherine GUY- QUINT, αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ Βουλγαρίας (ΜΚΕ), καλωσορίζει τα µέλη της ΜΚΕ, καθώς και τους αντιπροσώπους της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζει την επιθυµία της η ΜΚΕ να συµβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ της Βουλγαρίας και της ΕΕ για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ το Ο κ. Daniel VALTCHEV, πρόεδρος της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΜΚΕ, τονίζει τη σηµασία του έτους 2003 για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας και, στο πλαίσιο αυτό, εκείνη της τακτικής ετήσιας έκθεσης που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διάρκεια της χρονιάς αυτής, η Βουλγαρία ελπίζει να ολοκληρώσει τις διαπραγµατεύσεις όσον αφορά τα κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά, µε στόχο να τα κλείσει πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 1. Έγκριση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται. 2. Έγκριση των πρακτικών της 15ης συνεδρίασης της MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας που πραγµατοποιήθηκε στη Σόφια στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2002 Τα πρακτικά εγκρίνονται µε µια τροποποίηση που προτάθηκε από τη βουλγαρική αντιπροσωπεία κατόπιν αιτήσεως του κ. PAPARIZOV. 3. Κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ και εξέλιξη της βουλγαρικής κοινής γνώµης σχετικά µε τη διεύρυνση της ΕΕ: ανταλλαγή απόψεων µε αντιπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης, της προεδρίας του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο κ. Αριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, εξ ονόµατος της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραµµίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης υποδέχτηκε πολύ θετικά την πρόοδο που πέτυχε η Βουλγαρία. Έχει µεγάλη σηµασία το γεγονός ότι η Ένωση έθεσε ως στόχο να υποδεχτεί από το 2007 τη Βουλγαρία ως νέο κράτος µέλος. Η ΕΕ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν στη βάση των ίδιων αρχών µε εκείνες που καθοδήγησαν τις µέχρι τώρα διαπραγµατεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική Προεδρία εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυµία της να συνεχιστεί ο ρυθµός των διαπραγµατεύσεων και να υπάρξει πρόοδος στο κλείσιµο των κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των κεφαλαίων µε χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους. Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ υπενθυµίζει την αναγκαιότητα µεταρρύθµισης του δικαστικού και του διοικητικού συστήµατος και υπογραµµίζει ότι η προενταξιακή βοήθεια για τη Βουλγαρία έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουµένου. Έχοντας αναφέρει την πρόσφατη πολιτική συµφωνία που συνάφθηκε στο Συµβούλιο για την αναθεωρηµένη εταιρική σχέση ένταξης, επιµένει στη συµµετοχή της χώρας ως παρατηρητή στην προσεχή ιακυβερνητική ιάσκεψη, για να µπορέσει να συνεισφέρει στη µελλοντική αρχιτεκτονική της Ένωσης. Ο οµιλητής υπογραµµίζει ότι η ελληνική Προεδρία θεωρεί την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ µείζονα σταθµό στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Κλείνοντας, υπενθυµίζει ότι µετά την PE /αναθ. 2/16 PV\ doc

3 Κοπεγχάγη, η Βουλγαρία εισήλθε σε ένα νέο στάδιο της διαδικασίας ένταξης, µε στόχο να γίνει δεκτή στην ευρωπαϊκή οικογένεια από το 2007, και όσον αφορά εκείνον, είναι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εντός του επιθυµητού χρόνου. Ο κ. Solomon PASSY, Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, αναφέρει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της βουλγαρικής κυβέρνησης, κυρίως δε την προσχώρηση στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, καθώς και τις δεσµεύσεις της ως µη µόνιµου µέλους του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την προεδρία του ΟΑΣΕ το Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεµβρίου τροποποίησαν τη σειρά των προτεραιοτήτων. Ενηµερώνει τα µέλη της ΜΚΕ για τα αποτελέσµατα της συνάντησης στην Αθήνα των Υπουργών Εξωτερικών 6 ευρωπαϊκών χωρών, µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίοι επεδίωξαν την επίτευξη συναίνεσης σε θέµατα διεθνούς ασφάλειας, έχοντας παράλληλα κατά νου την κρίση που ξέσπασε τις παραµονές του πολέµου στο Ιράκ. Όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ, υπογραµµίζει ότι στόχος της Βουλγαρίας είναι η ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής, και συγκεκριµένα µέχρι την 1η Μαΐου 2004, και, στη συνέχεια, η υπογραφή της συνθήκης ένταξης και η απόκτηση ενός ρόλου ενεργού παρατηρητή στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Η κ. Meglena KUNEVA, Υπουργός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Βουλγαρίας, επαναλαµβάνει ότι η βουλγαρική πλευρά είναι έτοιµη να περατώσει τις διαπραγµατεύσεις εφόσον υπάρξουν οι χρηµατοοικονοµικές προοπτικές όσον αφορά τα κεφάλαια που παραµένουν ανοικτά. Εφιστά την προσοχή στα υφιστάµενα προβλήµατα, ενώ παράλληλα δίνει λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάσταση προόδου των διαπραγµατεύσεων σε κάθε ανοικτό κεφάλαιο, όπως για παράδειγµα το περιβάλλον. Η Υπουργός υπογραµµίζει ότι οι βούλγαροι βουλευτές στήριξαν τις προσπάθειες των διαπραγµατευτών, συντάσσοντας µια κοινή δήλωση σχετικά µε τη δικαστική µεταρρύθµιση, όπου αναφέρονται οι στόχοι, οι προθεσµίες και τα µέσα που θα διατεθούν ώστε η µεταρρύθµιση να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Ενηµερώνει επίσης για τις άµεσες προτεραιότητες, κυρίως όσον αφορά τον οδικό χάρτη και την εταιρική σχέση ένταξης, την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων στα τεχνικά κεφάλαια, την εντατικοποίηση της διοικητικής και δικαστικής µεταρρύθµισης, καθώς και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων. Ο κ. JUNG-OLSEN, αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρεί ότι, από την τελευταία συνεδρίαση της ΜΚΕ τον Οκτώβριο του 2002 µέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί ορισµένες πολύ σηµαντικές εξελίξεις οι αποφάσεις της Κοπεγχάγης, η έγκριση του οδικού χάρτη και της αναθεωρηµένης εταιρικής σχέσης ένταξης. Οι αποφάσεις της Κοπεγχάγης έχουν µεγάλη σηµασία για τη Βουλγαρία, δεδοµένου ότι η διεύρυνση της ΕΕ είναι µια διαδικασία αµετάκλητη και ότι έχει προβλεφθεί ηµεροµηνία για την ένταξη της χώρας. Το πλαίσιο οικονοµικής βοήθειας που έχει προβλεφθεί θα αυξηθεί κατά 30% κατά µέσο όρο για την περίοδο Η Βουλγαρία θα γίνει, εποµένως, ένας από τους κυριότερους δικαιούχους προενταξιακών ενισχύσεων, περνώντας από 300 σε 400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υπογράµµισε εξάλλου ότι είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη Βουλγαρία να συνεχίσει να βελτιώνει τις ικανότητες διαχείρισης της ενίσχυσης αυτής, γεγονός που θα της επιτρέψει να αποκτήσει εµπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραµµάτων και κονδυλίων, για την περίοδο µετά την ένταξη. PV\ doc 3/16 PE /αναθ.

4 Ο κ. JUNG-OLSEN επανέρχεται επίσης στα βασικά στοιχεία της εταιρικής σχέσης ένταξης και στα κυριότερα προβλήµατα που η Βουλγαρία θα πρέπει να επιλύσει βραχυπρόθεσµα, όπως η δικαστική µεταρρύθµιση, η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών, η µεταρρύθµιση του συστήµατος βοήθειας των παιδιών, το σύστηµα δηµόσιας υγείας κλπ. Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, το 2002 επιτεύχθηκε θετική πρόοδος, όµως απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες αν η Βουλγαρία θέλει να αντισταθεί στην ανταγωνιστική πίεση που θα προκύψει από την ένταξη. Ο οµιλητής τονίζει το γεγονός ότι η Βουλγαρία παρουσίασε σηµαντική πρόοδο σε θέµατα διαπραγµάτευσης και συγχαίρει τη βουλγαρική οµάδα για τα εξαιρετικά αποτελέσµατα. Καταλήγει εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η Βουλγαρία θα καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες και θα είναι έτοιµη να ενταχθεί σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα. Ο κ. CASHMAN εκφράζει τη µεγάλη εκτίµησή του για το έργο και την πρόοδο που επετεύχθησαν στην Βουλγαρία, παρότι το πολιτικό κόστος υπήρξε ορισµένες φορές πολύ βαρύ. * * * Λόγω τεχνικών προβληµάτων, η συνεδρίαση διακόπτεται στις 4.15 µ.µ. και επαναλαµβάνεται στις 4.35 µ.µ. * * * Η κ. GUY-QUINT ενηµερώνει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά µε την εξέταση των δύο σχεδίων συστάσεων (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του βουλγαρικού κοινοβουλίου) και ανακοινώνει ότι η προθεσµία για την κατάθεση των τροπολογιών ορίζεται στις 7 µ.µ. Ο κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ ζητά να ενηµερωθεί για τα πρακτικά προβλήµατα που συνάντησε η Βουλγαρία κατά την εφαρµογή της εγκριθείσας κοινοτικής νοµοθεσίας. Η κ. KUNEVA εξηγεί ότι, βάσει του βουλγαρικού νόµου περί κανονισµών, κάθε νόµος που αφορά την εναρµόνιση της βουλγαρικής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο υπόκειται καταρχήν σε µια προκαταρκτική αξιολόγηση, ως προς το διοικητικό δυναµικό και την χρηµατοοικονοµική ικανότητα που απαιτούνται για την εφαρµογή του. Εκτιµά ότι η Βουλγαρία δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρµογή των νόµων, ιδίως σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο κ. VALTCHEV καλωσορίζει τον κ. GIL-ROBLES που αναλαµβάνει την συµπροεδρία της ΜΚΕ. Η κ. BOKOVA µοιράζεται τις προσωπικές της σκέψεις σχετικά µε τη διεύρυνση. Επισηµαίνει τις ανησυχίες της βουλγαρικής κοινωνίας για το ενδεχόµενο εκτόπισης της χώρας σε µια «γκρίζα ζώνη» µετά την προσχώρηση των δέκα νέων χωρών το Είναι σηµαντικό να οριστεί µια καταληκτική ηµεροµηνία για την ένταξη της Βουλγαρίας, αλλά θα πρέπει να οριστεί και µια ηµεροµηνία τερµατισµού των διαπραγµατεύσεων, ώστε να κινητοποιηθεί η κοινωνία για PE /αναθ. 4/16 PV\ doc

5 να βρει λύσεις στα σηµερινά προβλήµατα. ηλώνει ότι βασίζει πολλές ελπίδες στα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Θεσσαλονίκης. Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ εκφράζει την προσωπική του ελπίδα για σύντοµο τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων και υπενθυµίζει ότι η ΕΕ επιβεβαίωσε, στην Αθήνα, την προσδοκία της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας να γίνουν µέλη της ΕΕ, γεγονός που είναι σηµαντικό από ψυχολογικής απόψεως. Ο κ. JUNG-OLSEN τονίζει ότι η ηµεροµηνία για τη λήξη των διαπραγµατεύσεων θα προταθεί βάσει µιας πολύ προσεκτικής ανάλυσης του ρεαλιστικού και εφικτού χαρακτήρα του χρονοδιαγράµµατος, αλλά και ότι η Επιτροπή δεν θα θέσει εµπόδια. Ο κ. PASSY ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση για την εξαιρετική Προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ και κάνει κάποια σχόλια σχετικά µε τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του βουλγαρικού χρονοδιαγράµµατος για τις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, το οποίο, στην αρχή, είχε φανεί κάπως υπερβολικά αισιόδοξο. Ο κ. NORDMANN κάνει µια γενική παρατήρηση σχετικά µε τον απογοητευµένο τόνο που είχε η παρέµβαση της κ. BOKOVA και δηλώνει ότι ορισµένες από τις σηµαντικές οµάδες στους κόλπους του ΕΚ στηρίζουν την προθεσµία του 2007 και η Βουλγαρία δεν θα πρέπει να απελπίζεται πρόωρα, κυρίως δε αν συγκρίνει κανείς την κατάστασή της µε εκείνη της Τουρκίας! Ο κ. VALTCHEV εξηγεί ότι θα ήταν σηµαντικό να υπάρχει µια καταληκτική ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων, όχι επειδή οι Βούλγαροι είναι ανήσυχοι ή απαισιόδοξοι, αλλά για να αποφευχθούν διάφοροι αρνητικοί παράγοντες που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδια στην ένταξη της Βουλγαρίας. Επικαλείται κυρίως ενδεχόµενη αδιαφορία της ΕΕ σε θέµατα διεύρυνσης µετά την ένταξη των δέκα χωρών, καθώς και τη σύµπτωση των εκλογικών κύκλων - που θα καταστήσει δύσκολη τη λήψη σηµαντικών πολιτικών αποφάσεων - και κυρίως την εκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2004, τις διαβουλεύσεις για τον διορισµό της νέας Επιτροπής, καθώς και τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία το Ο κ. GIL-ROBLES εκφράζεται σχετικά µε την ξεκάθαρη θέση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέµατος: το χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων σε ένα χρόνο από τώρα, παρότι φαίνεται πολύ φιλόδοξο, είναι εφικτό και η Βουλγαρία µπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών οµάδων για την τήρησή του. Η κ. KESSLER, αφού συγχαίρει τη Βουλγαρία για το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη διµερή συµφωνία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες για την ασυλία του προσωπικού τους ενώπιον του ιεθνούς Ποινικού ικαστηρίου, θίγει το ζήτηµα των ατόµων που υποφέρουν από νοητικά προβλήµατα, θυµίζοντας ότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος και παρέχει τη στήριξή της στους βούλγαρους βουλευτές, προκειµένου να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Στη συνέχεια θέτει άλλο ένα πρόβληµα, στην προκειµένη περίπτωση, τον υπερβολικά υψηλό αριθµό παιδιών στη Βουλγαρία που PV\ doc 5/16 PE /αναθ.

6 εξακολουθούν να ζουν σε οικοτροφεία. Η κ. KESSLER ελπίζει ότι αυτή τη χρονιά θα καταβληθούν νέες προσπάθειες, ώστε τα ιδρύµατα αυτά να εξαφανιστούν σταδιακά και τα παιδιά να φιλοξενούνται, όλο και περισσότερο, σε οικογένειες. Ο κ. CASHMAN εκτιµά ότι θα ήταν πολύ σηµαντικό να µεταφερθεί στο βουλγαρικό λαό ένα σαφές µήνυµα σχετικά µε τη διεύρυνση που να τονίζει κυρίως ότι το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα θα τηρηθεί. Θα ήταν επίσης σκόπιµο να ληφθούν µέτρα ώστε να ενισχυθεί η θέση των υπέρµαχων της Ευρώπης στη Βουλγαρία. Όσον αφορά το αίτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών για σύναψη διµερούς συµφωνίας, εκτιµά ότι πρόκειται για µια επικίνδυνη κατάσταση και µία ενορχηστρωµένη προσπάθεια. Ο κ. GIL-ROBLES υπενθυµίζει το προηγούµενο που δηµιουργήθηκε µε τη συµφωνία µεταξύ της Ρουµανίας και των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία επικρίθηκε ελεύθερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ερώτηµα της κ. KESSLER αναφορικά µε το αίτηµα των Ηνωµένων Πολιτειών για υπογραφή διµερούς συµφωνίας σχετικά µε το ιεθνές Ποινικό ικαστήριο, ο κ. PASSY επιβεβαιώνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα λάβει υπόψη το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο και την κοινή θέση της ΕΕ. Το ιδανικό θα ήταν να µπορούσαν να συµβιβαστούν τα συµφέροντα και των µεν και των δε και να βρισκόταν τρόπος ώστε η ευρωπαϊκή θέση να µην ερµηνευθεί ως εχθρότητα απέναντι σε τρίτες χώρες. Η κ. KUNEVA ενηµερώνει σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στην προετοιµασία ενός νοµικού πλαισίου και κυρίως όσον αφορά την έγκριση του νέου νόµου για την προστασία των παιδιών. Οι τελευταίες τροποποιήσεις του οικογενειακού κώδικα θα επιτρέψουν την επίλυση του προβλήµατος της τοποθέτησης των παιδιών σε ειδικά ιδρύµατα, κάτι που θα αποτελεί ύστατη λύση, η οποία θα χρησιµοποιείται µόνο εφόσον όλες οι άλλες πιθανές λύσεις έχουν εξαντληθεί. Ολοκληρώνει την παρέµβασή της υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και καταβολής προσπαθειών από κοινού µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο κ. KAZAK προσθέτει ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόµου για την προστασία των παιδιών που ψηφίστηκαν από το βουλγαρικό κοινοβούλιο θέτουν ως προτεραιότητα την εφαρµογή µιας νέας πολιτικής, στόχος της οποίας θα είναι να βγουν τα παιδιά από τα ειδικά ιδρύµατα, ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Υπογραµµίζει ότι ο νόµος προβλέπει επίσης ευρεία συµµετοχή των µη κυβερνητικών οργανώσεων στην επίλυση των διαφόρων περιπτώσεων. Ο κ. MLADENOV ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ιδιαιτέρως την κ. KESSLER, διότι έθιξαν το ζήτηµα της κατάστασης των παιδιών που βρίσκονται στα ιδρύµατα και διότι ενθάρρυναν τη συζήτηση επί του θέµατος αυτού. Τους ζητά επίσης να προάγουν το διάλογο και να ενθαρρύνουν τις ΜΚΟ, τους διεθνείς οργανισµούς και την ΕΕ, ώστε να εφαρµοστεί στη Βουλγαρία µια πραγµατική πολιτική στον τοµέα αυτόν. PE /αναθ. 6/16 PV\ doc

7 4. Εφαρµογή των συστάσεων που εγκρίθηκαν από την MΚE ΕΕ-Βουλγαρίας στο τέλος της 15ης συνεδρίασής της (Σόφια, 29 και 30 Οκτωβρίου 2002) και πρόοδος που πραγµατοποιήθηκε στους σχετικούς τοµείς Η κ. GRANCHAROVA παρουσιάζει λεπτοµερώς τα µέτρα που ελήφθησαν για την εφαρµογή των συστάσεων της προηγούµενης συνεδρίασης, ιδιαίτερα σε θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς, εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, βελτίωσης του συστήµατος προστασίας των παιδιών, αστυνοµίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εµπορίας ανθρώπινων όντων. 5. Μεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος στη Βουλγαρία και καταπολέµηση της οργανωµένης εγκληµατικότητας Ο κ. BOZHIKOV, Υφυπουργός ικαιοσύνης της Βουλγαρίας, παρουσιάζει τις εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν από την τελευταία ΜΚΕ σε ό,τι αφορά τη δικαστική µεταρρύθµιση. Τονίζει δύο διακηρύξεις που είναι αφιερωµένες στη δικαστική µεταρρύθµιση: η πρώτη του Συνταγµατικού ικαστηρίου, ως ανώτατου οργάνου του δικαστικού συστήµατος, και η δεύτερη προερχόµενη από τις πολιτικές δυνάµεις. Οι διακηρύξεις αυτές κατέδειξαν ότι η δικαστική µεταρρύθµιση θα ξεπερνούσε κάθε πολιτική δύναµη και ότι το ίδιο το δικαστικό σύστηµα αναγνωρίζει την ανάγκη πραγµατοποίησης µιας µεταρρύθµισης. Ο οµιλητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη του διαλόγου σχετικά µε τις τροποποιήσεις του βουλγαρικού Συντάγµατος, οι οποίες θα δώσουν λύσεις σε ορισµένα προβλήµατα, όπως εκείνο της ασυλίας των δικαστών και της προαγωγής και των θητειών των επικεφαλής του δικαστικού συστήµατος. Κατά τη γνώµη του, είναι απαραίτητη η τροποποίηση ορισµένων νόµων για τις αστικές και ποινικές διαδικασίες, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αρχική και διαρκής κατάρτιση των βουλγάρων δικαστών, µε τη δηµιουργία µιας εθνικής δικαστικής σχολής, µε την εισαγωγή της ετήσιας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους δικαστές και την εισαγωγή ενός κώδικα συµπεριφοράς. Η καταπολέµηση της διαφθοράς θα διευκολυνθεί αργότερα µε την εισαγωγή ενός διοικητικού ποινικού κώδικα, µε τροποποιήσεις του κώδικα των εταιρειών και µε βελτιώσεις στη λειτουργία των εµποροδικείων. Το Υπουργείο εργάζεται αυτή τη στιγµή για να θέσει σε λειτουργία εξειδικευµένα δικαστήρια και ένα ενοποιηµένο δίκτυο ηλεκτρονικής πληροφόρησης. υστυχώς, τα διαθέσιµα δηµοσιονοµικά µέσα δεν επαρκούν. Άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τη συµµετοχή στις διεθνείς συµβάσεις και τις επαφές µε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. CASHMAN εκφράζει την ικανοποίησή του για όλες τις βελτιώσεις που ανακοινώθηκαν και αφορούν τη διαχείριση του δικαστικού µηχανισµού, ιδιαιτέρως δε για τις αλλαγές που αφορούν την ασυλία των δικαστών και των εισαγγελέων και τις αυξήσεις του προϋπολογισµού. Θέτει επίσης το ζήτηµα των στοιχείων που υπάρχουν ακόµη στο άρθρο 157, εδάφιο 3 του βουλγαρικού ποινικού κώδικα και τα οποία δηµιουργούν διακρίσεις κατά των οµοφυλοφίλων. Ο κ. NORDMANN ζητά να µάθει ποια είναι τα συγκεκριµένα µέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων και ποια είναι η εφαρµογή τους. Υπογραµµίζει ότι υπάρχει «εξαγωγή ανθρώπων» από τη Βουλγαρία, δηλαδή πορνεία, που είναι αποτέλεσµα της αθλιότητας και οργανώνεται από τις µαφίες, η οποία είναι ιδιαίτερα ορατή σε ορισµένες PV\ doc 7/16 PE /αναθ.

8 χώρες της ΕΕ και κυρίως στη Γαλλία. Τον ενδιαφέρει να µάθει ποιες είναι οι επαφές που υπάρχουν µεταξύ των βουλγαρικών αρχών και των αρχών των χωρών µελών της ΕΕ. Ο κ. MLADENOV επισηµαίνει την ύπαρξη συναίνεσης στους κόλπους του βουλγαρικού κοινοβουλίου για τη δικαστική και τη συνταγµατική µεταρρύθµιση, γεγονός που αποδεικνύει ότι τόσο η αντιπολίτευση όσο και τα κυβερνητικά κόµµατα έχουν τη βούληση να φέρουν εις πέρας τη µεταρρύθµιση αυτή. Στη συνέχεια, παρουσιάζει την άποψη της αντιπολίτευσης της κεντροδεξιάς σχετικά µε τους προσανατολισµούς της δικαστικής µεταρρύθµισης και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθούν ριζικές συνταγµατικές τροποποιήσεις, ώστε να µπορέσουν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζει σήµερα το δικαστικό σύστηµα της Βουλγαρίας. Εξάλλου, τονίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό η ΜΚΕ να στείλει σαφή σήµατα στην κοινωνία των πολιτών της Βουλγαρίας, για να την ενθαρρύνει να συνεχίσει το έργο της και να στηρίξει τις εξαγγελθείσες µεταρρυθµίσεις. Ο κ. BOZHIKOV απαντά στο ερώτηµα του κ. CASHMAN σχετικά µε τις τροποποιήσεις του νόµου περί δικαστικής εξουσίας και σχολιάζει την απόφαση του Συνταγµατικού ικαστηρίου σχετικά µε τις τροποποιήσεις αυτές. Απαριθµεί τις τροποποιήσεις του κώδικα ποινικής δικονοµίας που προβλέπουν µεγαλύτερη διαφάνεια και µεγαλύτερο άνοιγµα, για παράδειγµα µέσω της εισαγωγής ενός αµερόληπτου συστήµατος ανάθεσης των υποθέσεων και της δηµιουργίας ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος παρακολούθησης των διαδικασιών, καθώς και µείωση των δικονοµικών προθεσµιών. Όσον αφορά το άρθρο 157, εγκρίθηκαν σηµαντικές τροποποιήσεις προκειµένου να επιτευχθεί η ίση µεταχείριση οµοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ατόµων. Ο κ. BOZHIKOV εξηγεί ότι το εδάφιο 3 του συγκεκριµένου άρθρου παραµένει σε ισχύ λόγω του βάρους των παραδόσεων και της ευαισθησίας της βουλγαρικής κοινής γνώµης. Σχετικά µε την εµπορία ανθρώπινων όντων και την πορνεία, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εντατικές επαφές µε τις αρχές των χωρών στόχων, µε την ελπίδα να µπορέσουν να καταπολεµηθούν καλύτερα τα εγκλήµατα αυτά βάσει της διµερούς συνεργασίας. ***** Η συνεδρίαση λήγει στις 6.35 µ.µ. και επαναλαµβάνεται την εποµένη, Τετάρτη 23 Απριλίου, στις 9.11 π.µ. ***** Ο κ. KAZAK παρεµβαίνει στο ζήτηµα της παράνοµης µετανάστευσης και της πορνείας και αναφέρει τις τροποποιήσεις του νόµου για τα έγγραφα ταυτότητας που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις για τους βούλγαρους υπηκόους που βρίσκονται παράνοµα στο έδαφος κρατών µελών της ΕΕ. Ωστόσο, επισηµαίνει την κατά βάση οικονοµική φύση του προβλήµατος αυτού. Η κ. GRANCHAROVA παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπινων όντων. Παρέχει επίσης λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία ενός λειτουργικού συµβουλευτικού κέντρου στο πλαίσιο της εθνικής υπηρεσίας καταπολέµησης του οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη των PE /αναθ. 8/16 PV\ doc

9 διασυνοριακών παράνοµων δικτύων, καθώς και σχετικά µε τις τροπολογίες επί του άρθρου 157 του ποινικού κώδικα που παρουσιάστηκαν από τρεις βουλευτές. Ο κ. VALTCHEV, µε τη σειρά του, παρέχει λεπτοµέρειες για τις τροποποιήσεις του άρθρου 157, εδάφιο 3 του ποινικού κώδικα, το οποίο αφορά τα σεξουαλικά εγκλήµατα, καθώς και για τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλγαρία σχετικά µε το θέµα αυτό, καθώς η κοινή γνώµη εξακολουθεί να αντιτίθεται στην τροποποίηση του συγκεκριµένου εδαφίου. Όσον αφορά τη δικαστική µεταρρύθµιση, προσθέτει ότι οι πολιτικές δυνάµεις στη Βουλή κατέληξαν σε συµφωνία και ότι, προσεχώς, θα συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή µε σκοπό να συντάξει τις τροπολογίες του Συντάγµατος. Ο κ. GIL-ROBLES κλείνει τη συζήτηση ζητώντας να µη µειωθεί η προσοχή στην καταπολέµηση της παιδεραστίας στην Ευρώπη. 6. Η οικονοµική κατάσταση στη Βουλγαρία, µε έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οικονοµική αναδόµηση και την πρόοδο του προγράµµατος ιδιωτικοποίησης Ο κ. Henri MALOSSE, µέλος της Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής (ΜΣΕ) ΕΕ- Βουλγαρίας της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ευχαριστεί για τη δυνατότητα που έχει να παρέµβει ενώπιον της ΜΚΕ. Υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων στην πολιτική διαδικασία εν γένει και ειδικότερα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εκτιµά ότι η Βουλγαρία µπορεί να συνεισφέρει πολλά στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα µε τις οικονοµικές της ικανότητες, την ικανότητα καινοτοµίας και το ανθρώπινο δυναµικό της. Ο οµιλητής παρουσιάζει την ιστορία της Μεικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής, που υφίσταται από το 1998 στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της Βουλγαρίας και της ΕΕ, παρουσιάζει τις επιτυχίες της, αλλά και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει εσχάτως. Ο κ. MALOSSE επισηµαίνει ότι η ΜΣΕ θα µπορέσει να συµβάλει σηµαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας, κυρίως συµβάλλοντας στην ενίσχυση του διαλόγου και της διαφάνειας. Αναφέρει επίσης τη συµµετοχή του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου (ECOSOC) και των αντιπροσώπων των υποψηφίων χωρών στις εργασίες της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης. Ο κ. PAPARIZOV ενηµερώνει για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της Βουλγαρίας για να διορίσουν τα µέλη τους στους κόλπους της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΜΣΕ του ECOSOC. Ο κ. BÖSCH, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοινώνει ότι η Επιτροπή του σκοπεύει να στείλει, το φθινόπωρο του 2003, αντιπροσωπεία, προκειµένου να ενηµερωθεί για τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στη Βουλγαρία. Παρατηρεί ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας Bulgartabac δεν ανταποκρινόταν στο κριτήριο της διαφάνειας, ούτε στα διεθνή πρότυπα. Η κ. KASSABOVA κάνει µια ανασκόπηση της εξέλιξης της οικονοµικής κατάστασης (οικονοµική ανάπτυξη, πληθωρισµός) στη Βουλγαρία. Επισηµαίνει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο της την εξυγίανση του οικονοµικού περιβάλλοντος, PV\ doc 9/16 PE /αναθ.

10 προκειµένου να προσελκύσει τις ξένες επενδύσεις, κυρίως περιορίζοντας τα διοικητικά εµπόδια και απλουστεύοντας τις διαδικασίες. Η κ. KASSABOVA αναφέρεται στις τελευταίες τροποποιήσεις του νόµου περί φορολογίας, έπειτα από τις οποίες το ένα τρίτο του εγχώριου πληθυσµού απαλλάσσεται από φόρους, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή στις µειονεκτούσες περιοχές. Η ανάλυση των ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στη Βουλγαρία το 2002 δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ο πρώτος οικονοµικός εταίρος της Βουλγαρίας, η Γερµανία ο δεύτερος και η Ιταλία ο τρίτος. Από τους δεκατέσσερις πρώτους εταίρους, εννέα είναι κράτη µέλη της ΕΕ. Ενηµερώνει για το νέο νόµο περί τµηµατικών πληρωµών και για την ιδιωτικοποίηση και παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε το ρυθµό των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και για εκείνες που επίκεινται (Balkan Air). Όσον αφορά την εταιρεία Bulgartabac, κατά τη γνώµη της, η κυβέρνηση ενήργησε µε διαφανή τρόπο αποφασίζοντας να διακόψει τη διαδικασία πώλησης της συγκεκριµένης επιχείρησης, προκειµένου να διαφυλάξει τα εθνικά συµφέροντα. Πράγµατι, ο αγοραστής είχε δείξει την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη δέσµευση να µην πουλήσει τις µετοχές για τουλάχιστον 5 έτη. Η κ. GUY-QUINT αναγνωρίζει την αξιοσηµείωτη πρόοδο της Βουλγαρίας όσον αφορά τη µακροοικονοµία και τη σταθεροποίηση. Έπειτα από την εισαγωγή αυτή, θέτει ορισµένα ζητήµατα που προκαλούν ανησυχία, όπως η αύξηση του ελλείµµατος των πληρωµών, η επιβράδυνση των ξένων επενδύσεων, η ανεργία στις αγροτικές περιοχές, η υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναµικού, µε την απασχόληση να βρίσκεται µόνο στο 50% σε σχέση µε το Εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τον τρόπο ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι επικεντρωµένη στις µεγάλες πόλεις, γεγονός που ενδέχεται να δηµιουργήσει µεγάλες ανισότητες εις βάρος µιας αρµονικής ανάπτυξης του συνόλου της χώρας. Η κ. GUY-QUINT εκφράζει την ανησυχία της για το αν το βουλγαρικό κράτος, µετά τις ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών, θα διασφαλίσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος για το σύνολο του πληθυσµού. Η αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων των εταιρειών Bulgartabac και Télécom προκάλεσε νέα ανησυχία ως προς τη µεθοδολογία των ιδιωτικοποιήσεων και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού του ΕΚ αποφάσισε να εξετάσει το ζήτηµα. Η οµιλήτρια διαπιστώνει ότι η µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας είχε πλήξει βαριά τη γεωργική ανάπτυξη και επιµένει στην κακή απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος SAPARD (Ειδικό Ενταξιακό Πρόγραµµα για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη), παρά την πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε. Κλείνοντας, ενθαρρύνει, αφενός, τους βούλγαρους υπευθύνους να βοηθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη, καταπολεµώντας τη διαφθορά, τη µαύρη αγορά και την ανεργία, και, αφετέρου, την ΕΕ να δείξει µεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τη Βουλγαρία, απλουστεύοντας τις διαδικασίες για τη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων. Ο κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ διερωτάται εάν ο αγροτικός τοµέας διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση για να ανταποκριθεί στα κριτήρια του ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικότητας και ζητά να µάθει εάν δηµιουργήθηκαν εκµεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου ή συνεταιρισµοί. Προειδοποιεί για τις «ιδιωτικοποιήσεις πανάκεια» που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη µετάβαση από το κρατικό µονοπώλιο σε ένα ιδιωτικό µονοπώλιο, και ταυτόχρονα να αφήσουν τον κόσµο στη φτώχεια! Μιλά για το πρόβληµα της «διαρροής εγκεφάλων», γνωρίζοντας ότι περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι σε γενικές γραµµές οι πιο δυναµικοί- έχουν εγκαταλείψει τη Βουλγαρία. PE /αναθ. 10/16 PV\ doc

11 Ο κ. PAPARIZOV παρουσιάζει την άποψή του σχετικά µε την οικονοµική πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης και απαντά στα ερωτήµατα της κ. GUY-QUINT. Αναγνωρίζει ότι απαιτείται έµφαση στις ικανότητες παραγωγής, ενώ πολύ λίγες επενδύσεις πραγµατοποιούνται στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας. Η Βουλγαρία εξάγει προϊόντα µε πολύ µικρή προστιθέµενη αξία, γεγονός που εξηγεί το διευρυνόµενο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Παραδέχεται ότι η Βουλγαρία εµφανίζει µεγάλες περιφερειακές ανισότητες µεταξύ, αφενός, των µεγάλων πόλεων και, αφετέρου, όλης της υπόλοιπης χώρας που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση. Υπάρχουν πολλές «γκρίζες» ζώνες στη νοµοθεσία, γεγονός που αποβαίνει εις όφελος των απατεώνων και της «γκρίζας» οικονοµίας. Παρά τη µακροοικονοµική σταθερότητα, ο πληθωρισµός παραµένει σχετικά υψηλός. Η άνοδος του ευρώ έναντι του αµερικανικού δολαρίου θα έχει αρνητικές συνέπειες στη Βουλγαρία, εξαιτίας του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών και εµπορικών συναλλαγών. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, συνιστά έναν προγραµµατισµό σε επίπεδο 8 ή 9 νέων περιφερειών. Στη συνέχεια, κάνει τον απολογισµό των ιδιωτικοποιήσεων της Bulgartabac, του Ταµιευτηρίου και της Télécom και σχολιάζει τις νέες διατάξεις του νόµου περί ιδιωτικοποιήσεων. Όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις του Ταµιευτηρίου και της Télécom, τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία σε όλη την επικράτεια της χώρας. Σχετικά µε τη γεωργία, ο κ. PAPARIZOV εκτιµά ότι η µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου ιδιοκτησίας είχε ως αποτέλεσµα να παρουσιάσει κάµψη η βουλγαρική γεωργία και τώρα είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε αναδασµό, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αποδοτική γεωργία. Όσον αφορά το πρόγραµµα SAPARD, θα πρέπει να τροποποιηθεί ως προς τα κριτήριά του, διότι λίγοι είναι οι βούλγαροι αγρότες που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν καταρχήν, για να µπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν µερική επιστροφή από το πρόγραµµα SAPARD. Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να τροποποιηθεί υπέρ της παροχής στήριξης σε κεφάλαια εκκίνησης µικρών και µεσαίων αγροτών. Ο κ. KAZAK αναγνωρίζει το πρόβληµα των περιφερειακών δυσαναλογιών µεταξύ της πρωτεύουσας και της υπόλοιπης χώρας, ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Βουλγαρία, όπως το αντιµετωπίζει και η Γαλλία. Εξηγεί ότι, βάσει του άρθρου 20 του Συντάγµατος, ο νέος νόµος για την περιφερειακή ανάπτυξη που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τη δηµιουργία περιοχών - στόχων (ουσιαστικά οι ορεινές, παραµεθόριες και αγροτικές περιοχές), στις οποίες πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα για την αύξηση των άµεσων επενδύσεων και την αναδιάρθρωση της τοπικής βιοµηχανίας. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, εκτιµά ότι στη Βουλγαρία υπάρχει ήδη µια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Σχετικά µε τη γεωργία και την απορρόφηση των πόρων του προγράµµατος SAPARD, η κυβέρνηση προβλέπει πιστώσεις µε προνοµιακό επιτόκιο για τους αγρότες που δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν ένα αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τα σχέδιά τους και που, στη συνέχεια, θα µπορούσαν να ζητήσουν την επιστροφή του µισού της πίστωσης αυτής στο πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD. Τα µέτρα αυτά θα διευκολύνουν την απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράµµατος SAPARD και θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση της πρόκλησης που αποτελεί ο ανταγωνισµός της ευρωπαϊκής ενοποιηµένης γεωργίας. Ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ υπενθυµίζει στα µέλη της ΜΚΕ ότι πρέπει να περιορίζονται στα συγκεκριµένα σηµεία της ηµερήσιας διάταξης και να µην αρχίζουν συζητήσεις γενικής φύσεως περί οικονοµίας. Τονίζει ότι παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή την κατάσταση στη Βουλγαρία και ότι είναι πολύ ικανοποιηµένος µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. εν πρέπει να PV\ doc 11/16 PE /αναθ.

12 ξεχνά κανείς ότι η Βουλγαρία είχε ένα σύστηµα προγραµµατισµένης και συγκεντρωτικής οικονοµίας, και εποµένως η πρόοδος δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τη µια ηµέρα στην άλλη, αλλά τα πράγµατα θα πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Αναφερόµενος στην Bulgartabac, ο κ. ΜΠΑΛΤΑΣ παρατηρεί ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές φήµες και επιθυµεί να λάβει διευκρινίσεις για το τι συµβαίνει πραγµατικά. Όσον αφορά την ασφάλεια, εκτιµά ότι η ΕΕ µπορεί να εγγυηθεί καλύτερα από ό,τι το ΝΑΤΟ την ασφάλεια της Βουλγαρίας. Ο κ. VALTCHEV δίνει ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac. εν πρόκειται απλώς για τον εκσυγχρονισµό µιας επιχείρησης που έχει το µονοπώλιο σε ένα σηµαντικό τοµέα της βουλγαρικής οικονοµίας, αλλά για µια ιδιωτικοποίηση που θα έχει εξαιρετικά σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η στρατηγική ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac απαιτεί από τον νέο ιδιοκτήτη να αναλάβει ορισµένες πολύ σηµαντικές κοινωνικές δεσµεύσεις που αφορούν τις βουλγαρικές οικογένειες που εξαρτώνται πραγµατικά από την Bulgartabac. Παρατηρεί επίσης ότι η βουλγαρική οικονοµία αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ πιο αργούς από εκείνους που θα ήθελε η κοινή γνώµη, γεγονός που δηµιουργεί κοινωνική ένταση. Ο κ. PAPARIZOV δίνει µερικές ακόµη διευκρινίσεις σχετικά µε την αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac: η στρατηγική προέβλεπε ότι ο αγοραστής έπρεπε να είναι ένας στρατηγικός επενδυτής που θα δεσµευόταν ότι θα παρέµενε ο ένας και µοναδικός ιδιοκτήτης για πέντε χρόνια, προκειµένου να τηρήσει, µεταξύ άλλων, ορισµένες κοινωνικές δεσµεύσεις. Ο όρος αυτός δεν ικανοποιήθηκε από τον δυνητικό αγοραστή, γεγονός που οδήγησε στην αποτυχία της διαδικασίας. Ο οµιλητής εκθέτει επίσης την άποψή του σχετικά µε ορισµένες πτυχές του νέου νόµου περί ιδιωτικοποίησης, που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, οι οποίες συνέβαλαν σηµαντικά, κατά τη γνώµη του, στην αποτυχία της ιδιωτικοποίησης της Bulgartabac και εκτιµά ότι η αποτυχία αυτή θα αποτελέσει καλό µάθηµα για την κυβέρνηση. Ο κ. VALTCHEV απαντά στην ερώτηση του κ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΥ σχετικά µε τη «διαρροή εγκεφάλων», αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του προβλήµατος αυτού. Πολλές χώρες που διαθέτουν ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αυτό, κυρίως λόγω της οικονοµικής τους κατάστασης και της απουσίας θετικών επαγγελµατικών προοπτικών, αλλά και ως συνέπεια της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. * * * Ο κ. GIL-ROBLES προτείνει ένα διάλειµµα, προκειµένου οι δυο αντιπροσωπείες να συνεδριάσουν χωριστά και να επεξεργαστούν τις θέσεις τους επί του σχεδίου συστάσεων και επί των κατατεθειµένων τροπολογιών. Οι εργασίες διακόπτονται στις π.µ. και επαναλαµβάνονται στις π.µ. 7. Έγκριση των συστάσεων * * * ιεξάγεται συζήτηση γύρω από τις τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνη την οποία κατέθεσε ο κ. CASHMAN σχετικά µε τη µη διακριτική µεταχείριση οµοφυλόφιλων ατόµων, και γύρω από το PE /αναθ. 12/16 PV\ doc

13 σηµείο που αφορά την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εξέταση του τελευταίου αυτού σηµείου αποφασίζεται να αναβληθεί για προσεχή συνεδρίαση. Κατόπιν, εγκρίνονται οι συστάσεις µε τις σχετικές τροποποιήσεις. 8. ιάφορα θέµατα Ουδέν. 9. Hµεροµηνία και τόπος της 17ης συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Βουλγαρίας Ο κ. GIL-ROBLES ανακοινώνει την ηµεροµηνία της προσεχούς συνεδρίασης, που θα πραγµατοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 2003 στη Βάρνα. Ευχαριστεί όλους τους συµµετέχοντες, τους διερµηνείς, τη Γραµµατεία και όλους τους συνεργάτες. ***** Η συνεδρίαση λήγει στις µ.µ. ***** PV\ doc 13/16 PE /αναθ.

14 BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA DTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ENCO DEI PRESENTI/PRESENTIIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DTAGARLISTA Til stede Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*) GIL-ROBLES GIL-DGADO (P) (1,2), GUY-QUINT (VP) (1, 2) Anwesend Παρόvτες Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/ Ledamöter: ΜΠΑΛΤΑΣ (2), CASHMAN (1,2), KESSLER (1,2), ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ (1,2), NORDMANN (1,2) Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ Membri supplenti/plaatsvervangers/membros suplentes/varajäsenet/suppleanter: CAUDRON (1,2) Present Presentes Présents Presenti Aanwezig Läsnä Närvarande Art. 153,2 Art. 166,3 Art Endv. deltog/weitere Teiln./ Συµµετείχαv επίσης/also present Participaron igualmente/ Participaient également/ Hanno partecipato altresiτ/ Andere deelnemers/ Outros participantes/ Muut osallistujat/ Dessutom deltog BÖSCH (Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ιάταξη Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do diapunto/punto orden del dia/ Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): * (P) =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. Til stede den/anwesend am/παρώv στις/present on/présent le/presente il/aanwezig op/presente em/presente el/läsnä/närvarande den. (1) (2) (3) PE /αναθ. 14/16 PV\ doc

15 Efter indbydelse fra formanden/auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del presidente/sur l'invitation du président/su invito del presidente/op uitnodiging van de voorzitter/a convite do presidente/puhemiehen kutsusta/ På ordförandens inbjudan: Πρέσβης Αριστείδης ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, (εκ µέρους της ελληνικής Προεδρίας) Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) Mr. NEMOZ-HERVENS Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ Kommissionen: (*) Mr. YAVUZ, Mr Morten JUNG-OLSEN Cour des comptes: C.E.S.: Mr. MALOSSE Andre deltagere/andere Teilnehmer Επίσης Παρόvτες/Also present Otros participantes/autres participants/altri partecipanti Andere aanwezigen/outros participantes Muut osallistujat/övriga deltagare Gruppernes sekretariat Sekretariat der Fraktionen Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv Secretariat political groups Secr. de los grupos politicos Secr. groupes politiques Segr. dei gruppi politici Secr. van de fracties Secr. dos grupos politicos Puolueryhmien sihteeristö Gruppernas sekretariat PPE-DE PSE DR Verts/ALE GUE/NGL UEN EDD NI BILLER VANDEN BROUCKE RIEU MICHAIS Cab. du Président. Cab. du Secrétaire Général Generaldirektorat Generaldirektion Γεvική ιεύθυvση Directorate-General Dirección general Direction générale Direzione generale Directoraat-generaal Direcção general Contrôle financier Service juridique Pääosasto Generaldirektorat Udvalgssekretariatet Ausschußsekretariat Γραµµατεία επιτρoπής Committee secretariat Secretaria de la comisión Secrétariat de la commission Segretariato della commissione Commissiesecretariaat Secretaria de comissão Valiokunnan sihteeristö Utskottssekretariatet Assist./Βoηθός I II III IV V VI VII VIII KAUFFD MAZZI-ZISSIS WHITTALL, ESCOFET * (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande (VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. (M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot (F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman PV\ doc 15/16 PE /αναθ.

16 NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA DEGATION TO THE EU-BULGARIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE Mr Daniel VALTCHEV Chairman Ms Irina BOKOVA Vice-Chairman Ms Kamelia KASSABOVA Ms Gergana GRANCHAROVA Mr Nikolai MLADENOV Mr Atanas PAPARIZOV Mr Tchetin KAZAK National Movement Simeon II Coalition for Bulgaria National Movement Simeon II, Vice-President of the National Assembly National Movement Simeon II United Democratic Forces, Vice-chairman of the Committee on European Integration Coalition for Bulgaria Movement for Rights and Freedoms Representatives of the Bulgarian Government Mr Solomon PASSY Ms Meglena KUNEVA Mr. Sevdalin BOJIKOV Ms. Teodora PETKOVA Ms Tanya MIHAYLOVA Minister of Foreign Affairs Minister of European Integration and Chief negotiator Deputy Minister of Justice Advisor to Minister Kuneva Parliamentary Secretary of the Ministry of Foreign Affairs Representatives of the Bulgarian Mission to the EU Ambassador Stanislav DASKALOV Mr Michayl CHRISTOV Secretariat National Assembly Mr Vesselin PASKALEV Secretariat of the JPC NMSS UDF CB MRF 22 April 2003 National Movement Simeon Second United Democratic Forces Coalition for Bulgaria Movement for Rights and Freedom PE /αναθ. 16/16 PV\ doc

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 12 ΚΑΙ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου της 12ης και 13ης εκεµβρίου 1997 αποτελεί ιστορικό oρόσηµο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 εκεµβρίου. Οι εργασίες άρχισαν µε ανταλλαγή απόψεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ... 5 1.1. Γενικοί στόχοι... 5 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της συνεργασίας... 6 1.3. ιµερείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΝΕΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου, για να χαράξει πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ CRI(2011)20 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011 ηµοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2011 ECRI Secretariat Directorate General

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn

Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων Οδηγός για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των Catherine Barnes και Manon Olsthoorn Μετάφραση: Νίκος Μαστρακούλης Επιµέλεια: Παναγιώτης ηµητράς ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2001-2002 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Πέµπτης 15 Μαρτίου 2001 TA 03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 301.343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1. Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 3-001 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 3-002 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΟΥ κ. COX Προέδρου (Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05) 1 3-003 Randzio-Plath (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς πήγαινα εχθές από την αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα