ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. Ε ίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανε ιστηµίου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. Ε ίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανε ιστηµίου Κρήτης"

Transcript

1 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ε ίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανε ιστηµίου Κρήτης i. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ii. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σταµατίνα Κακλαµάνη ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1961 Ι ΙΟΤΗΤΑ: Κοινωνιολόγος / ηµογράφος ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κεφαλάς -. Βάµου, Χανιά ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κινητό: και 1. ΣΠΟΥ ΕΣ Histoire de l'art (Université de Paris - Sorbonne II Degré) Diplôme Supérieur d Études Françaises (Université de Paris-Sorbonne III- Degré) Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales -France, Πτυχίο (Maîtrise) Κοινωνιολογίας Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales, Μετα τυχιακό ί λωµα (D.E.A.) στην Κοινωνιολογία ιδάκτωρ του Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales. L interférence entre l activité professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce contemporaine [Σχέση γυναικείας α ασχόλησης και µητρότητας στην σύγχρονη Ελλάδα]. 2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικά - Γαλλικά - Αγγλικά 3. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - Μέλος της Γ.Σ. και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φ.Κ.Σ. - Μέλος της Εξεταστικής Ε ιτρο ής του Π.Μ.Σ. Πολιτισµός και Ανθρώ ινη Ανά τυξη. (2007-) - Μέλος της οµάδας συγγραφής της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Φ.Κ.Σ., εαρινό εξάµηνο Μέλος Τµηµατικής Ε ιτρο ής µετεγγραφών, αναγνώρισης µαθηµάτων και φοιτητικών ζητηµάτων - Μέλος της Ε ιτρο ής Βιβλιοθήκης Σελίδα 2 α ό 18

3 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.1. ιδακτική εµ ειρία Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) , εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.. 470/80), στο Πανε ιστήµιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Ε ιστηµών, Τµήµα Κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία του Γάµου και της Οικογένειας (χειµερινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών και ). Μάθηµα ε ιλογής. Κοινωνική ηµογραφία (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους , χειµερινό και εαρινό Ακαδηµαϊκού Έτους και χειµερινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους ). Μάθηµα ε ιλογής. Κοινωνική Στατιστική Ι (χειµερινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας (Ποσοτικές Μέθοδοι) (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Εργαστηριακή Άσκηση στις Μεθόδους και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό. Αστεακή Κοινωνιολογία (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα ε ιλογής (εαρινά εξάµηνα), εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.. 470/80) στο ηµοκρίτειο Πανε ιστήµιο Θράκης, Τµήµα Κοινωνικής ιοίκησης. Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας και της Κοινωνικής Προστασίας (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών και ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Κοινωνική ηµογραφία (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών , , και ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Κοινωνική Στατιστική (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών και ). Μάθηµα υ οχρεωτικό (εαρινά εξάµηνα), εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.. 470/80) στο Πανε ιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα ιεθνών και Ευρω αϊκών Σ ουδών. Ανά τυξη και Τεκµηρίωση Εκ αιδευτικών Πρακτικών (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα ε ιλογής. Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό. Σελίδα 3 α ό 18

4 Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Προ τυχιακά: Ε ιστηµολογία των Κοινωνικών Ε ιστηµών (ΚΕΑ 200) (χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών , , ). Υ οχρεωτικό µάθηµα. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ε ιστηµών (ΚΜΑ250). (χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών , , , ). Μάθηµα ε ιλογής. Εισαγωγή στην Περιγραφική Στατιστική (ΚΟΙΣ 117). (εαρινό εξάµηνό ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα ε ιλογής. Ζητήµατα της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα και στην Ευρώ η (Κ Γ495). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους και χειµερινά εξάµηνα , , , , , ). Σεµινάριο ε ιλογής. Εφαρµογές στις οσοτικές µεθόδους των Κοινωνικών Ε ιστηµών (ΚΜΑ550). ( χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών , , , , , , ). Σεµινάριο ε ιλογής. Ζητήµατα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα (Κ Γ504). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο ε ιλογής. Π.Μ.Σ. Πολιτισµός και ανθρώ ινη Ανά τυξη: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Ε ιστήµες. (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών , , , ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό. Π.Μ.Σ. Εκ αιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική: Μέθοδοι Κοινωνικής και Παιδαγωγικής Έρευνας (ΚΜ61). (εαρινό εξάµηνό ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό ( εριορισµένος αριθµός αρουσιάσεων). Μέθοδοι Έρευνας (ΚΜ61). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό ( εριορισµένος αριθµός αρουσιάσεων). Π.Μ.Σ. Population, Development, Foresight (PoDePro) (University Montesquieu- Bordeau IV- University of Thessaly): Research methodology (U4.5 ). (2 nd semester ) 3.2. Ε ιστηµονική και Ερευνητική Εµ ειρία Ε ιστηµονικός συνεργάτης ερευνητής του Εργαστηρίου ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε ΚΑ) του ΤΜΧΠΠΑ του Πανε ιστήµιου Θεσσαλίας ου τελεί υ ό τη ιεύθυνση του Καθηγητή Βύρωνα Κοτζαµάνη. 4. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1. Μέλος Συµβουλευτικών και Εξεταστικών Ε ιτρο ών - Μέλος Τριµελών Συµβουλευτικών Ε ιτρο ών για την εκ όνηση Σελίδα 4 α ό 18

5 διδακτορικής διατριβής Ρυθµικές µιµήσεις και συρρυθµίες στις αλληλε ιδράσεις βρεφών-µητέρων, Αντωνακάκης ηµήτριος, Εξαναγκαστική µεταναστευτική εργασία στους τοµείς της αγροτικής και οικιακής εργασίας. Υ οψήφιος ιδάκτωρ: Κολλάτος Θεόδωρος Μέλος Ε ταµελών Ε ιτρο ών για την υ οστήριξη διδακτορικής διατριβής Ο κόσµος της έτρας, Ψιλάκη Έφη, 2010 Εκκλησία και Κράτος στην Ελλάδα. Κοινωνιολογική ανάλυση των ιδεολογικών αντι αραθέσεων, Κεσσαρέας Ευστάθιος, 2010 Μίµηση στις αλληλε ιδράσεις δίδυµων διζυγωτικών βρεφών µεταξύ τους και µε τη µητέρα, Πατεράκη Μαρία, 2011 Ε ιβλέ ουσα µετα τυχιακών εργασιών Ψυχοκοινωνική ροσέγγιση του εφηβικού εθισµού στο ιαδίκτυο, Μαυριδάκης Γρηγόρης, Η συµβολή του Κοινωνικού Παντο ωλείου στην κατα ολέµηση του κοινωνικού α οκλεισµού: η ερί τωση του. Ηρακλείου Κρήτης, Γλύ τη Μαρία, Μέλος Τριµελών Ε ιτρο ών για την εκ όνηση µετα τυχιακής εργασίας Η ανά τυξη της φιλίας στην εφηβεία, Παναγιωτάκη Μαρία, Ιστορική και κοινωνική ανάλυση της φωτογραφίας τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, Χαλκιαδάκη Ελένη, Αναµνήσεις α ό την αιδική ηλικία: συναίσθηµα, αυτοεκτίµηση και αυτοβιογραφική µνήµη, Καµ ουρούδη Μαριάννα, Η κακο οίηση εφήβων στο διαδίκτυο: ψυχο-κοινωνικές και ολιτισµικές διαστάσεις του φαινοµένου, Τσίτου Τερψιθέα, Ε ιβλέ ουσα τυχιακών εργασιών Ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη γενική και ε αγγελµατική εκ αίδευση, Κα ετανάκη Ευαγγελία, Οι µονογονεϊκές οικογένειες στην Κύ ρο, Κασά η Άννα, Ζητήµατα λειτουργίας των µονογονεϊκών οικογενειών και κοινωνικός α οκλεισµός στις χώρες της Ε.Ε., Αβραάµ Μελ οµένη, Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) «Ορισµοί και µέθοδοι συλλογής δηµογραφικών στατιστικών», Eurostat (Ινστιτούτο ηµογραφίας, Σχολή Κοινωνικών Ε ιστηµών, Παν/µιο Ανθρω ιστικών Ε ιστηµών του Στρασβούργου), Στρασβούργο, «Α οτίµηση εκ αιδευτικού έργου και αρεχόµενων υ ηρεσιών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανε ιστηµίου Κρήτης», ε ιστ. υ εύθυνος/ ε ιµ. Σ. Πα αϊωάννου Ρέθυµνο, Πρόγραµµα Π.ΕΝ.Ε µε τίτλο «Το ορτραίτο της σύγχρονης Ελληνίδας: Σελίδα 5 α ό 18

6 Α οτύ ωση και ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας και χωρικές διαφορο οιήσεις τους», υλο οιούµενο α ό το Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, τριετούς διάρκειας ( ), χρηµατοδοτούµενο α ό την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας «Documentation of the 2000 Round of Population and Housing Censuses in the E.U., EFTA and Candidate Countries», ερευνητικό ρόγραµµα τριετούς διάρκειας ( ), ου υλο οιήθηκε στο Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, α ό ερευνητική οµάδα στην ο οία συµµετείχαν έλληνες και ξένοι ερευνητές, χρηµατοδοτούµενο α ό την Στατιστική Υ ηρεσία των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) «Consulting on GIS and thematic mapping on non-income dimensions of poverty in Albania», ερευνητικό ρόγραµµα υλο οιούµενο α ό το Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, εξάµηνης διάρκειας (Α ρίλιος Σε τέµβριος 2003), χρηµατοδοτούµενο α ό την World Bank «Α οτύ ωση της αγοράς εργασίας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου», έρευνα η ο οία ανατέθηκε α ό την ΠΑΕΠ Α.Ε. στο Κέντρο Ερευνών του Πανε ιστηµίου Πειραιώς, µε υ εύθυνο έργου τον Καθηγητή Γεωργιακώδη Φώτη, εξάµηνης διάρκειας (Νοέµβριος 2003-Μάϊος 2004) «e-demography Ψηφιακή υ οδοµή ληροφόρησης, τεκµηρίωσης και ανάλυσης της δηµογραφικής ληροφορίας», υλο οιηθήκε α ό το Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας. Το ρόγραµµα ήταν διετούς διάρκειας ( ), χρηµατοδοτήθηκε α ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο λαίσιο του ανταγωνιστικού ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα Πανε ιστήµια». Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη στην ε ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς Άλλους: Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανά τυξη, υλο οιούµενο α ό το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανε ιστήµιο Κρήτης. Πρόγραµµα διετούς διάρκειας ( ), χρηµατοδοτούµενο α ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο λαίσιο του ανταγωνιστικού ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα Πανε ιστήµια» Μελέτη συσχέτισης ρύ ων µε τη νοσηρότητα και θνησιµότητα καρδιοανα νευστικών αθήσεων κατά τη χρονική ερίοδο στο Βόλο, µε υ εύθυνο έργου τον Κ. Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πνευµονολογίας, Πρύτανη Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας. Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) Γεωργούλας Αντώνης, Κακλαµάνη Σταµατίνα, Νικολακάκης Γιώργος (ε ιµ.), ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, Κατα ολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού α οκλεισµού στο Νοµό Ηρακλείου, [Ερευνήτριες: Γλύ τη Μαρία, Χαλκιαδάκη Ελένη], Πανε ιστήµιο Κρήτης/ Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας, εκέµβριος Σελίδα 6 α ό 18

7 Α. Εµβαλωτής Κ. Μ ονίδης Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κακλαµάνη,. Σταµοβλάσης, 2011, Εµ ειρίες και α όψεις εκ αιδευτικών αναφορικά µε τη λειτουργία των Ολοήµερων Σχολείων Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ αιδευτικού Προγράµµατος. Μια ρώτη ανάγνωση των ευρηµάτων. Αθήνα, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Μελετών-Ερευνών.Ο.Ε Συµµετοχή σε Μελέτες Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ «Το ικό Ανα τυξιακό Πρόγραµµα ήµου Αλικαρνασσού», Ηράκλειο, «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανά τυξης Αγροτικού Χώρου. Περιοχή Μυλο οτάµου Ν. Ρεθύµνης», Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.ΑΜ Ε.Π.Ε) «Μελέτη Τουριστικής-Οικολογικής Αξιο οίησης των ορεινών όγκων της Κρήτης», Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.Α.Μ. Ε.Π.Ε) ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ήµου Πρεσ ών, Ελλάδα, (Ανάθεση: ECOPLAN Ε.Π.Ε.) «Μελέτη ροκαταρκτικής διερεύνησης σκο ιµότητας του Κεντρικού Οδικού Άξονα Κρήτης», Ελλάδα, 21/7/ /12/2008,(Ανάθεση: ECOPLAN Ε.Π.Ε.) «Ε ικαιρο οίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης», Ελλάδα, Ιουλ. 2007, (Ανάθεση: Α. Κοτζαµ ό ουλος) «Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ήµου Σκύρου», Νοέµβριος 2007 εκέµβριος 2009, (Ανάθεση: Α. Κοτζαµ ό ουλος). ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Συµµετοχή στην «Τεχνικοοικονοµική µελέτη για την κατασκευή του Περιφερειακού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής» (υ εύθυνος Α. Κοτσαµ ό ουλος), Αθήνα, Μέλος της οµάδας έργου του Σύµβουλου ιαχείρισης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κοινωνικός Α οκλεισµός α ό την Αγορά Εργασίας», Αθήνα, Υ ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υ ουργείο Εθνικής Οικονοµίας ( ) «Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο ιµότητας για το έργο της ιανοµής Φυσικού Αερίου, στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης», Αθήνα, 1999, (Network Ltd για την ACTOR Α.Ε.) Σελίδα 7 α ό 18

8 «Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο ιµότητας για το έργο της ιανοµής Φυσικού Αερίου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Αστικές εριοχές Λάρισας και Βόλου», Αθήνα, 1999, (Network Ltd για την ACTOR Α.Ε.) «Μελέτη ροσανατολισµού των αρεµβάσεων σε σχέση µε την α ασχόληση στον τοµέα της µετα οίησης και των υ ηρεσιών στην εριοχή της Αττικής», Ελλάδα 2000, (σε συνεργασία µε την ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε.) «Μελέτη σχεδιασµού δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στους ήµους Ευόσµου και Πανοράµατος του Ν. Θεσσαλονίκης», Αθήνα 2001, (Network Ltd) «Μελέτη Χάραξης Ανα τυξιακών Κατευθύνσεων για τις υ οβαθµισµένες εριοχές του υτικού Παραλιακού Μετώ ου Ηρακλείου Κρήτης », ου ανατέθηκε α ό τον ήµο Ηρακλείου στο λαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN (Υ εύθυνος Α. Κοτσαµ ό ουλος), Αθήνα «Καταχώρηση στοιχείων Ερωτηµατολογίων σε Η/Υ, διενέργεια στατιστικών ε εξεργασιών και σύνταξη αναφοράς α οτελεσµάτων της ιλοτικής έρευνας α οφοίτων ηµοσίων Ι.Ε.Κ. και της έρευνας Συνεντευκτών», υ αριθ. ρωτ.β/20040α διακήρυξη του Οργανισµού Ε αγγελµατικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης, Υ ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Ολοκληρωµένο Το ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά τυξης του ήµου Καρ ενησίου, σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ Ε), Ολοκληρωµένο Το ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά τυξης του ήµου Άνω Σύρου, σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ Ε), Μελέτη για τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης της φυτικής αραγωγής στην Στερεά Ελλάδα για την ολοκληρωµένη αγροτική ανά τυξη, Ελλάδα Μάιος 2006 Ιούνιος 2007, (Ανάθεση: ΤΗΕΜΑ Ε.Π.Ε. ECOPLAN Ε.Π.Ε.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Αξιολόγηση ροτάσεων στο λαίσιο του Προγράµµατος «Αρχιµήδης Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)», ου υ εβλήθησαν για χρηµατοδότηση α ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα, Οκτώβριος Αξιολόγηση ροτάσεων στο λαίσιο του Προγράµµατος «Ηράκλειτος Υ οτροφίες έρευνας µε ροτεραιότητα στη βασική έρευνα», ου υ εβλήθησαν για χρηµατοδότηση α ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα, Νοέµβριος Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειµένου του Υ οέργου: «Αξιο οίηση και αναβάθµιση µελετών / ερευνών µε στόχο την ρόβλεψη της δυναµικής του ε ιχειρηµατικού και αραγωγικού συστήµατος», στο λαίσιο της Κ.Π. Equal, της Ανα τυξιακής Σύµ ραξης «Εν ράσει», µε τίτλο: «ίκτυο Σελίδα 8 α ό 18

9 ροώθησης της α ασχόλησης», Αθήνα, 25/09/ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ- ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) ιοργάνωση του ρογράµµατος: «Σεµινάριο Ανέργων Κοινωνικών Ε ιστηµόνων στον ήµο Κερατσινίου», Αθήνα, Εισηγήτρια ενδο-ε ιχειρησιακών σεµιναρίων σε εργαζοµένους ξενοδοχειακών ε ιχειρήσεων, µε θέµατα: «Βασικές Αρχές ιοίκησης», «Ζητήµατα Ανθρώ ινης Συµ εριφοράς», «Αρχές Ε ικοινωνίας», «Θεωρίες ερί Ηγεσίας», Ο.Α.Ε.. -Υ ουργείο Εργασίας, Αθήνα, Εισηγήτρια σε σεµινάριο «Κατάρτιση Αξιολογητών Κατάρτισης», Πάντειο Πανε ιστήµιο, Π.Ε.Π. Αττικής, Αθήνα, Συµµετοχή σε Ε ιστηµονικά Ερευνητικά ίκτυα - Ε. Η.Μ. - AIDELF - DEMOBALK 5. ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 5.1. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ L interférence entre l activité professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce contemporaine [Σχέση µεταξύ Γυναικείας Α ασχόλησης και Μητρότητας στην Σύγχρονη Ελλάδα], ιδακτορική ιατριβή, Στρασβούργο, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Ιωάννου, Τ. Κακλαµάνη, «Ανεργία και Κοινωνικός Α οκλεισµός», στο, Α. Μοσχονάς ε ιµ., Ευρω αϊκή Ένωση: Ε ίκαιροι Προβληµατισµοί, Εξάντας, Αθήνα, 2000, σ Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην Ελλάδα ( )», στο, Γ. Σιάµ ος ε ιµ., Πληθυσµός και Ανά τυξη στην Ελλάδα (Πανελλαδικό ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, Νοεµβρίου 1998), Ελληνική Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα 2003, σ Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα αδάκης, Κ. Τσίµ ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός α οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο ούλου ε ιµ., Κοινωνικός α οκλεισµός και ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Ε αγγελµάτων ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Πα αζήσης, Αθήνα 2005, σ Τ. Κακλαµάνη, Μ. Ντυκέν, «Πληθυσµός ορεινών εριοχών : Προτυ ο οίηση δηµογραφικών & οικονοµικών δεικτών ταξινόµησης», Σελίδα 9 α ό 18

10 στο, Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα άς ε ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης, Πολυτεχνική Σχολή - Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 2005, σ Τ. Κακλαµάνη, «Η ά οψη των γυναικών για τον θεσµό του γάµου: Παρουσίαση και κριτική ροσέγγιση ερευνητικών α οτελεσµάτων», στο, Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλι ράντη, Ρ. Παναγιωτο ούλου ε ιµ., Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Εργασία, Εκ αίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση, Σάκκουλας, Αθήνα 2006, σ Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Στ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η θνησιµότητα στην Ελλάδα ( )», στο, Β. Κοτζαµάνης ε ιµ., Η δηµογραφική ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί, οι δείκτες για τους ο οίους υ ήρχαν ρόσφατα δεδοµένα έχουν ε ικαιρο οιηθεί έως το έτος Η έκδοσή του έ εται της εκλογής] Μ.N. Ντυκέν, Στ. Κακλαµάνη, «Οι χωρικές διαφορο οιήσεις των σύγχρονων µορφών Κινητικότητας στην ύ αιθρο χώρα», στο, Β. Κοτζαµάνης ε ιµ., Η δηµογραφική ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) Στ. Κακλαµάνη, «Ζητήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και ε αγγελµατικής ενεργο οίησης των α οφοίτων Α.Ε.Ι. και των τυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών, στο, Μ. Σ υριδάκης ε ιµ., Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε ίδραση των αλλοδα ών και οι χωρικές της ροεκτάσεις στην ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119Α,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, Risk factors for smoking among school adolescents in Greece, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp , [Decision on Manuscript CCH R1]. (Παράγοντες οι ο οίοι ευνοούν τη συνήθεια του κα νίσµατος στους µαθητές) Πατεράκη, Μ., Μαρκοδηµητράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης, Γ., 2008, «Συχνότητα, κατεύθυνση και είδη µίµησης στις αλληλε ιδράσεις δίδυµων Ζ βρεφών». Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ Μαρκοδηµητράκη, Μ.,Πατεράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης, Γ., «Οι δοµές αλληλε ίδρασης στη µίµηση δίδυµων Ζ βρεφών.» Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ Κακλαµάνη Σταµατίνα, Ντύκεν Μαρί Νοέλ, 2009, «ιερευνώντας τις ε ι τώσεις της κινητικότητας στο ολιτισµικό λαίσιο του αγροτικού Σελίδα 10 α ό 18

11 χώρου», Αριάδνη 14, σσ Κουγιουµουτζάκης, Γ., Κακλαµάνη, Σ. Σαραφείδου, Ε., Μαρκοδηµητράκη, Μ. & Πατεράκη, Μ. (2009). «Χρονικές διάρκειες στη µιµητική αλληλε ίδραση δίδυµων Ζ βρεφών.» Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχο αθολογία, 11(1), σσ Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Σταµατίνα Κακλαµάνη, «Η καθηµερινή κινητικότητα των α ασχολουµένων στην Ελλάδα: µια ροσ άθεια α οτύ ωσης του φαινοµένου». ηµογραφικά Νέα, nο 6, Ε ΚΑ,Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ISSN: ) Σταµατίνα Κακλαµάνη, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, «Τα νοικοκυριά και η οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα». ηµογραφικά Νέα, nο 8, Ε ΚΑ, Νοέµβριος - εκέµβριος 2009 (ISSN: ). Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina Kaklamani, Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, 2011, Air pollutants and morbidity of cardiopulmonary diseases in a semi-urban, Greek peninsula, Atmospheric Environment, 2011, 45: Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Το νέο ιστορικό λαίσιο της ληθυσµιακής γήρανσης», ηµογραφικά Νέα, nο 21, Ε ΚΑ, 2013 (ISSN: ) Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina Kaklamani, Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, "Air pollution and respiratory health of children growing up in a semi urban peninsula", Atmospheric Environment (υ ό κρίση) Duquenne Marie-Noelle, Kaklamani Stamatina, 2012, Commuting flows in rural Greece: attempting to assess the spatial differences in commuting levels, Population, Space and Place, Manuscript ID: PSP (υ ό κρίση) Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Γήρανση στην Ελλάδα και νέες µορφές ανάληψης φροντίδας των ηλικιωµένων», Αειχώρος (υ ό κρίση) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης σε ληθυσµό µεταναστών α ό την Ασία και την Αφρική», Νοσοκοµειακά Χρονικά, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας, Αθήνα, 2001, τ. 63(2001), ειδική έκδοση, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στις Αγροτικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική Ιατρική, 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης νευµονο αθειών και ε αγγελµατικών αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 2001, τ. 67(2001), συµ λ. τεύχος 4, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Σελίδα 11 α ό 18

12 Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στις ικαστικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική Ιατρική, 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης νευµονο αθειών και ε αγγελµατικών αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 2001, τ. 67(2001), συµ λ. τεύχος 4, σ Μακρής, Α. αµιανάκη, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό ροσω ικό του Θερα ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη τικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη τικής Ιατρικής, υ ό την αιγίδα του Υ ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, Μακρής, Α. αµιανάκη, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ασθενείς του Θερα ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη τικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη τικής Ιατρικής, υ ό την αιγίδα του Υ ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, «Cigarette smoking among schoolchildren in Chania-Crete, Preliminary Report» (Κα νιστικές συνήθειες µεταξύ των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων: Προκαταρκτική Έκθεση), 1 st International Seminar Lung and Environment, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and Harefield Hospital, NHS Trust, Athens, D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του Ν. Χανίων), 1 st International Seminar Lung and Environment, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and Harefield Hospital, NHS Trust, Athens, Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Το κά νισµα των µαθητών στον Νοµό Χανίων», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, Ηράκλειο Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by mantoux test among refugees» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης µεταξύ ροσφύγων στην Κρήτη), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 320s-321s, P Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of TB skin test positivity among prisoners in Crete» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης σε ληθυσµούς φυλακισµένων της Κρήτης), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 165s, P Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of Tuberculosis reactivity among psychiatric inpatients and health care workers in a psychiatric hospital» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό ροσω ικό του Θερα ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 555s, P Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by Σελίδα 12 α ό 18

13 mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του Ν. Χανίων), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 164s-165s, P D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Cigarette smoking among schoolchildren in Chania-Crete, Final Report» (Κα νιστικές συνήθειες µεταξύ των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων: Τελική Έκθεση), in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99 th International Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Patients with more than one admission in a year due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Ασθενείς µε λέον της µίας εισαγωγές στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, κατά την διάρκεια ενός έτους λόγω αρόξυνσης Χρόνιας Ανα νευστικής Πνευµονο άθειας), in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99 th International Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Hospital stay in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Νοσηλεία Ασθενών στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, λόγω αρόξυνσης Χρόνιας Ανα νευστικής Πνευµονο άθειας), in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99 th International Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Trends of cigarette smoking habit among schoolchildren», in European Respiratory Journal, 13 th European Respiratory Society Annual Congress, Vienna September 2003, vol. 22(2003), suppl. 45, p. 25s, P D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Smoking habits in schoolchildren: a comparison between two Cretan regions», in European Respiratory Journal, 13 th European Respiratory Society Annual Congress, Vienna September 2003, vol. 22(2003), suppl. 45, p. 25s, P Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Χαρακτηριστικά της κα νιστικής συνήθειας των µαθητών», Πνεύµων, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 εκεµβρίου 2003, συµ ληρωµατικό τεύχος, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Οι κα νιστικές συνήθειες των µαθητών: Σύγκριση µεταξύ δύο εριοχών της Κρήτης», Πνεύµων, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 εκεµβρίου 2003, συµ ληρωµατικό τεύχος, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Έλεγχος του δείκτη µυκοβακτηριδιακής µόλυνσης ( ΜΜ) σε άτοµα υψηλού κινδύνου στα Χανιά», Πνεύµων, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 εκεµβρίου 2003, συµ ληρωµατικό τεύχος, σ. 69. Σελίδα 13 α ό 18

14 Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et modifications de la structure par sexe et âge de la population de la Grèce et de ses départements», in Al. Parant (ed.), Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly Press, Volos 2005, pp (Εισροή µεταναστών α ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές στην κατά φύλο και ηλικία δοµή της Ελλάδας και των νοµών της) M. Duquenne, S. Kaklamani, «Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce», Les migrations internationales : Observation, analyse et perspectives, AIDELF, Colloque International de Budapest, Hongrie, septembre 2004, P.U.F. Παρίσι 2007, σσ (Κυρίαρχες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της οικονοµικής µετανάστευσης στην Ελλάδα). [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί. Η έκδοσή του έ εται της εκλογής] M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de résidence et le lieu d origine : quels impacts?», Population et Cultures, Colloque International AIDELF, Québec aout (http://www.aidelf.org/quebec-2008/actesquebec.html). (Ε ιδράσεις της ολιτισµικής κινητικότητας µεταξύ τό ου καταγωγής και τό ου κατοικίας) Λ. Μαράτου-Αλι ράντη, Σ. Κακλαµάνη, 2009, «Γαµηλιότητα- ιαζυγιότητα και Οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα», Συνέδριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) και της Ελληνικής Εταιρείας ηµογραφικών Μελετών (Ε ΗΜ), Πληθυσµιακές τάσεις και ροο τικές: Ελλάδα και Ευρω αϊκή Ένωση, Αθήνα, Μαρτίου 2009, Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδηµία Αθηνών & Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών, Αθήνα 2011, σσ Α. αµιανάκη, Σ. Χρυσικός, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Τρό ος διάγνωσης του καρκίνου του νεύµονα στο Νοσοκοµείο Χανίων», Πνεύµων, 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2009, 22(συµ λ. Τεύχος), σ Α. αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Λανθάνουσα Φυµατίωση στους οικονοµικούς µετανάστες», Πνεύµων, 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2009, 22(συµ λ. Τεύχος), σ. 51. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S. Kaklamani, alii, «Latent Tuberculosis in Immigrants in Chania, Crete», Journal of International Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B), 2010, (http://www.journal-imab-bg.org) Α. αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Συµµόρφωση των µεταναστών µε λανθάνουσα φυµατίωση στη χηµειο ροφύλαξη», Πνεύµων, 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2009, 22(συµ λ. Τεύχος), σ. 52. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S. Kaklamani, alii, «Chemoprophylaxis Against Tuberculosis and Compliance of Immigrants in Crete, Greece», Journal of International Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B), 2010, (http://www.journal-imab-bg.org). Σελίδα 14 α ό 18

15 A. αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Κατευθυνόµενη βιοψία υ ό αξονικό τοµογράφο στη διάγνωση του καρκίνου του νεύµονα», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ A. αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Ε ί τωση του καρκίνου του νεύµονα στο Νοµό Χανίων», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) M. Duquenne, S. Kaklamani, «La mobilité en Grèce : tentatives d évaluation des différentiels d intensité dans l espace grec», Démographie spatiale des Balkans : tendances et enjeux», IVth International Conference of Balkans Demography, Budva-Monténégro,13 15/05/2010. (Η κινητικότητα στην Ελλάδα: ροσ άθεια αξιολόγησης της διαφορικής έντασης στον ελλαδικό χώρο). (Έχει κατατεθεί το τελικό κείµενο και αναµένεται η έκδοση του τόµου των Πρακτικών του Συνεδρίου) S. Kaklamani, «La contribution des femmes immigrées en tant que personnel domestique auprès les personnes âgées en Grèce rurale», Colloque international: Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation, mai 2013, CRASC, Oran-Algérie Σ. Κακλαµάνη, Γάµοι και ιαζύγια στην Ελλάδα: ιαχρονικές τάσεις, Συµ όσιο: «Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: δηµογραφικές, κοινωνικές και νοµικές διαστάσεις» µε συντονίστρια την Λ. Αλι ράντη- Μαράτου, στο λαίσιο του 2oυ Πανελλήνιου Συνέδριου «Σχολές Γονέων», «Η οικογένεια εκ αιδεύεται δια βίου», Νοεµβρίου ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Thematic mapping on non-income dimensions of Poverty in Albania, World Bank, (2004). ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Προβολή άρθρων α ό ιεθνείς Βιβλιοθήκες και Εκ αιδευτικούς ερευνητικούς οργανισµούς µέσω WEB/SITE 1. Site Institut National d études démographiques, INED : Marie-Noëlle DUQUENNE, Stamatina KAKLAMANI - Dimensions et caractéristiques dominantes de l'immigration économique en Grèce. In : Les Migrations Internationales : observations, analyses et perspectives, AIDELF, No 12, 2007, pp RaMses, Réseau d excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la méditerranée, Bibliothèque de la méditerranée (http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/ Marie-Noëlle Duquenne et Stamatina Kaklamani, Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce, in : Les migrations internationales : Observation, analyse et perspectives. 13e colloque de l'aidelf à Budapest (Hongrie), du 20 au 24 septembre Σελίδα 15 α ό 18

16 3. United Nations, Instraw: Albanian Migration to Greece (http://www.uninstraw.org/index.php?option=com_content&id=343&lang=en&task=view&itemid =449) 4. Marie-Noëlle Duquenne et Stamatina Kaklamani, Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce, en Colloques de l Association des Démographes de Langue Française, Budapest, 15/06/ M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de résidence et le lieu d origine : quels impacts?», Population et Cultures, Colloque International AIDELF, Québec aout D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, Risk factors for smoking among school adolescents in Greece, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp Αναφορές (CITATIONS) 1. World Bank, (2004) The World Bank research program: abstracts of current studies, (cote Νο 34041). Αναφορά στην εργασία ου ακολουθεί στη σελ. 15. Kotzamanis, Byron, Marie-Noelle Duquenne, Vassilis Pappas, and Stamatina Kaklamani Consultant Report on GIS and Thematic Mapping on Nonincome Dimensions of Poverty in Albania. 2 vols. World Bank, Development Research Group, Washington, D.C. 2. Καλαµ αλίκης Γεράσιµος, Θνησιµότητα και αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, , Μετα τυχιακή Εργασία, Υ εύθυνος Καθηγητής Κ. Φ. Αλεβίζος, Οκτώβριος 2005, Τµήµα Μαθηµατικό, Σχολή Θετικών Ε ιστηµών, Πανε ιστήµιο Πατρών, Αναφορά στην εργασία ου ακολουθεί στη σ. 63. Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην Ελλάδα ( )», στο, Γ. Σιάµ ος ε ιµ., Πληθυσµός και Ανά τυξη στην Ελλάδα (Πανελλαδικό ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, Νοεµβρίου 1998), Ελληνική Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα Γραµµατικογιάννης Α. Ηλίας, Η Φτώχεια, ιε ιστηµονικό- ιατµηµατικό Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανά τυξη», Ε.Μ.Π., Ε ιβλέ ων Καθηγητής. Ρόκος, Αθήνα, Φεβρουάριος Αναφορά στην εργασία ου ακολουθεί στη σ. 30. Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα αδάκης, Κ. Τσίµ ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός α οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο ούλου ε ιµ., Κοινωνικός α οκλεισµός και ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Ε αγγελµάτων ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Πα αζήσης, Αθήνα Κοτζαµάνης Βύρων, «Οι αλλοδα οί στην Ελλάδα, µία ρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους διασ οράς και της συµβολής τους στις ληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας ( )», στο Καβουνίδη Τζένη, Κόντης Αντώνης, Λιανός Θεόδωρος, Φακιολάς Ρωσσέτος (ε ιµ.), Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εµ ειρίες - Πολιτικές Προο τικές, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΜΕΠΟ, ΑΘΗΝΑ 2008, Αναφορά στις εργασίες ου ακολουθούν (Κακλαµάνη & Ανδρουλάκη, 2005, 2006) στη σελ. 36. Σελίδα 16 α ό 18

17 5. Kokkali Ifigeneia Evlampia, Migrations albanaises en Grèce : stratégies migratoires et modes d adaptation, Le cas de Thessalonique, Thèse de Doctorat, Discipline : Etudes Urbaines, Aménagement et Urbanisme, sous la direction de François Ascher, Université Paris 8, Institut Français d Urbanisme, Ecole Doctorale Ville et Environnement, Laboratoire Théories Des Mutations Urbaines, UMR CNRS 7136, Paris Αναφορά στις εργασίες ου ακολουθούν (Κακλαµάνη & Ανδρουλάκη, 2005, 2006) στη σελ Kostaki Anastasia, Kotzamanis Byron and Agorastakis Michail, «Effects of immigration on population growth and structures in Greece A spatial approach», Vienna Yearbook of Population Research 2009, pp Αναφορά στις εργασίες ου ακολουθούν (Κακλαµάνη & Ανδρουλάκη, 2005, 2006) στη σελ T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et modifications de la structure par sexe et âge de la population de la Grèce et de ses départements», in Al. Parant (ed.), Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly Press, Volos 2005, pp (Εισροή µεταναστών α ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές στην κατά φύλο και ηλικία δοµή της Ελλάδας και των νοµών της). Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε ίδραση των αλλοδα ών και οι χωρικές της ροεκτάσεις στην ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119Α,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ Cangiano A., (2008), Foreign Migrants in Southern European Countries: Evaluation of Recent Data, In James Raymer, Frans Willekens (ed.), International Migration in Europe. Data, Models and Estimates, John Wiley & Sons, Ltd. Αναφορά στην εργασία Duquenne, Kaklamani, 2004 στη σελ Alessio Cangiano and Salvatore Strozza, (2008), Foreign immigration in Southern European receiving countries: New evidence from national data sources, In: Corrado Bonifazi, Marek Okolski, Jeannette Schoorl & Patrick Simon (eds.), International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis, IMISCOE Research, Amsterdam University Press. ISBN Αναφορές στην εργασία Duquenne, Kaklamani, 2004 στις σελ. 161 & 178. Duquenne, M. N. & S. Kaklamani (2004), Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce, paper presented at the thirteenth AIDELF conférence Les migrations internationales: observation, analyse et perspectives. Budapest, September ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) 7.1. Christian de Montlibert, «Οι σύγχρονες τάσεις της Κοινωνιολογίας στην Γαλλία», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ε ιστηµών, 82 (1991), σ Γεώργιος-Φώτιος Τα εινός, ηµογραφία, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2002, σ. 240, µετάφραση: Γ. Καυκιάς, ε ιστηµονική ε ιµέλεια: Β. Κοτζαµάνης, ε ιµέλεια κειµένου: Τ. Κακλαµάνη Olivier Mériaux, «Το Γαλλικό µοντέλο ανασύστασης της κοινωνικής συνεργασίας», στο, Α. Μοσχονάς-Σ. Κονιόρδος ε ιµ., Ευρω αϊκή Ολοκλήρωση και Εργασιακές Σχέσεις: Προβληµατισµοί και Αναζητήσεις σε Εθνικό και ιευρω αϊκό Πεδίο, Τυ ωθήτω-γ. αρδάνος, Αθήνα 2004, σ Σελίδα 17 α ό 18

18 7.4. Francis Aubert, «ιαχείριση της α ασχόλησης στις αγροτικές ε ιχειρήσεις και λειτουργία της αγοράς εργασίας», στο,. Γούσιος (ε ιµ.), Ο ύ αιθρος χώρος του Ευρω αϊκού Νότου: Κοινωνικο-οικονοµικοί µετασχηµατισµοί και χωρικές ανασυνθέσεις, Εκδόσεις Παν/µιου Θεσσαλίας, Βόλος 2009, υ ό έκδοση Gilles Allaire, «Πόλεις και ύ αιθρος, ρος νέες ισορρο ίες. Νέα δεδοµένα για την αγροτική α ασχόληση»,. Γούσιος, ό.., Βόλος Bertrand Hervieu «Σχετικά µε την ολυ-λειτουργικότητα της γεωργίας»,. Γούσιος, ό.., Βόλος 2009, υ ό έκδοση Γούσιος, Μ. Ντυκέν ε ιµ., Ο ύ αιθρος χώρος του Ευρω αϊκού Νότου: Κοινωνικοοικονοµικοί µετασχηµατισµοί και χωρικές ανασυνθέσεις, ε ιµ. κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, υ ό έκδοση α ό τις Εκδόσεις Παν/µιου Θεσσαλίας, Βόλος 2009, υ ό έκδοση Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα άς ε ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, ε ιµ. κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης, Πολυτεχνική Σχολή - Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Β. Κοτζαµάνης ε ιµ., Η δηµογραφική ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, ε ιµέλεια κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος Σελίδα 18 α ό 18

ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011)

ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011) ΝΤΥΚΕΝ Μαρί-Νοέλ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης» (ΦΕΚ 1201/30-12-2011) 1 Ηµεροµηνία γέννησης: 30 01-1957 Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΤΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΤΟΥ Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 01/03/1970 Τόπος γέννησης: Χανιά, Κρήτη Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη µε ένα παιδί Τρέχουσα θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΑΛΑΚΟΥΡΑ Λέκτορα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών του Πανε ιστηµίου Κρήτης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΑΛΑΚΟΥΡΑ Λέκτορα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών του Πανε ιστηµίου Κρήτης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Ι. ΑΛΑΚΟΥΡΑ Λέκτορα στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών του Πανε ιστηµίου Κρήτης Ρέθυµνο Οκτώβριος 2010 ΠEPIEXOMENΑ 1.0 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημογραφικές μέθοδοι έρευνας δημόσιας υγείας Μεθοδολογία έρευνας, παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημογραφικές μέθοδοι έρευνας δημόσιας υγείας Μεθοδολογία έρευνας, παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Διεύθυνση 8-86, Δημητριάδος, 38,Βόλος, Μαγνησία Τηλέφωνο +30-4074393, κιν. +30-6946978880 Τηλεομοιοτυπία +30-4074394 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υ ηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανε ιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΣΗ Π. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δρ. Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθήνα -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιµη & Ε ικοινωνίας: Ι. Θεολόγου 39Α, Σέρρες 621-21 (Α ΟΥ Σερρών) Τηλέφωνο Εργασίας: 23210-49261 Κινητό: 6974-132931. Άγαµος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιµη & Ε ικοινωνίας: Ι. Θεολόγου 39Α, Σέρρες 621-21 (Α ΟΥ Σερρών) Τηλέφωνο Εργασίας: 23210-49261 Κινητό: 6974-132931. Άγαµος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοµατε ώνυµο: Αθανάσιος Λ. Αθανάσαινας Τό ος Γεννήσεως: Κατερίνη, Πιερίας. Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 31 Ιανουαρίου, 1959. Υ ηκοότητα: Ελληνική ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μόνιµη & Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας ηµήτριος I. Μαδυτινός Ιωάννης Στεργιανή Ηµεροµ. γέννησης 31/01/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-12-1973 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας.

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας. tim ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΦΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CV-SIDIROPOULOS.doclast Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958, ΣΕΡΡΕΣ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ, ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου 15 Δεκεμβρίου 2012 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Τόπος γέννησης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα θέση εργασίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Παρούσα θέση εργασίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΚΑΡΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Αικατερίνη Γκαρή του ηµητρίου Παρούσα θέση εργασίας: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνικής Ψυχολογίας» Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ OΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΊΔΡΥΜΑ: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα