ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. Ε ίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανε ιστηµίου Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ. Ε ίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανε ιστηµίου Κρήτης"

Transcript

1 ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ε ίκουρη Καθηγήτρια Τµήµατος Φ.Κ.Σ. Πανε ιστηµίου Κρήτης i. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ii. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σταµατίνα Κακλαµάνη ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1961 Ι ΙΟΤΗΤΑ: Κοινωνιολόγος / ηµογράφος ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κεφαλάς -. Βάµου, Χανιά ΤΗΛΕΦΩΝΟ: κινητό: και 1. ΣΠΟΥ ΕΣ Histoire de l'art (Université de Paris - Sorbonne II Degré) Diplôme Supérieur d Études Françaises (Université de Paris-Sorbonne III- Degré) Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales -France, Πτυχίο (Maîtrise) Κοινωνιολογίας Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales, Μετα τυχιακό ί λωµα (D.E.A.) στην Κοινωνιολογία ιδάκτωρ του Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté des Sciences Sociales. L interférence entre l activité professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce contemporaine [Σχέση γυναικείας α ασχόλησης και µητρότητας στην σύγχρονη Ελλάδα]. 2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ελληνικά - Γαλλικά - Αγγλικά 3. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - Μέλος της Γ.Σ. και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Φ.Κ.Σ. - Μέλος της Εξεταστικής Ε ιτρο ής του Π.Μ.Σ. Πολιτισµός και Ανθρώ ινη Ανά τυξη. (2007-) - Μέλος της οµάδας συγγραφής της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Φ.Κ.Σ., εαρινό εξάµηνο Μέλος Τµηµατικής Ε ιτρο ής µετεγγραφών, αναγνώρισης µαθηµάτων και φοιτητικών ζητηµάτων - Μέλος της Ε ιτρο ής Βιβλιοθήκης Σελίδα 2 α ό 18

3 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.1. ιδακτική εµ ειρία Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) , εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.. 470/80), στο Πανε ιστήµιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Ε ιστηµών, Τµήµα Κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία του Γάµου και της Οικογένειας (χειµερινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών και ). Μάθηµα ε ιλογής. Κοινωνική ηµογραφία (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους , χειµερινό και εαρινό Ακαδηµαϊκού Έτους και χειµερινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους ). Μάθηµα ε ιλογής. Κοινωνική Στατιστική Ι (χειµερινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας (Ποσοτικές Μέθοδοι) (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Εργαστηριακή Άσκηση στις Μεθόδους και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού Έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό. Αστεακή Κοινωνιολογία (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα ε ιλογής (εαρινά εξάµηνα), εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.. 470/80) στο ηµοκρίτειο Πανε ιστήµιο Θράκης, Τµήµα Κοινωνικής ιοίκησης. Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας και της Κοινωνικής Προστασίας (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών και ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Κοινωνική ηµογραφία (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών , , και ). Μάθηµα υ οχρεωτικό. Κοινωνική Στατιστική (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών και ). Μάθηµα υ οχρεωτικό (εαρινά εξάµηνα), εντεταλµένη διδασκαλίας (Π.. 470/80) στο Πανε ιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα ιεθνών και Ευρω αϊκών Σ ουδών. Ανά τυξη και Τεκµηρίωση Εκ αιδευτικών Πρακτικών (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα ε ιλογής. Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές (εαρινό εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό. Σελίδα 3 α ό 18

4 Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Προ τυχιακά: Ε ιστηµολογία των Κοινωνικών Ε ιστηµών (ΚΕΑ 200) (χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών , , ). Υ οχρεωτικό µάθηµα. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ε ιστηµών (ΚΜΑ250). (χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών , , , ). Μάθηµα ε ιλογής. Εισαγωγή στην Περιγραφική Στατιστική (ΚΟΙΣ 117). (εαρινό εξάµηνό ακαδηµαϊκού έτους ). Μάθηµα ε ιλογής. Ζητήµατα της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα και στην Ευρώ η (Κ Γ495). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους και χειµερινά εξάµηνα , , , , , ). Σεµινάριο ε ιλογής. Εφαρµογές στις οσοτικές µεθόδους των Κοινωνικών Ε ιστηµών (ΚΜΑ550). ( χειµερινά εξάµηνα ακαδηµαϊκών ετών , , , , , , ). Σεµινάριο ε ιλογής. Ζητήµατα Μετανάστευσης στη Σύγχρονη Ελλάδα (Κ Γ504). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο ε ιλογής. Π.Μ.Σ. Πολιτισµός και ανθρώ ινη Ανά τυξη: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Ε ιστήµες. (εαρινά εξάµηνα Ακαδηµαϊκών ετών , , , ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό. Π.Μ.Σ. Εκ αιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική: Μέθοδοι Κοινωνικής και Παιδαγωγικής Έρευνας (ΚΜ61). (εαρινό εξάµηνό ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό ( εριορισµένος αριθµός αρουσιάσεων). Μέθοδοι Έρευνας (ΚΜ61). (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ). Σεµινάριο υ οχρεωτικό ( εριορισµένος αριθµός αρουσιάσεων). Π.Μ.Σ. Population, Development, Foresight (PoDePro) (University Montesquieu- Bordeau IV- University of Thessaly): Research methodology (U4.5 ). (2 nd semester ) 3.2. Ε ιστηµονική και Ερευνητική Εµ ειρία Ε ιστηµονικός συνεργάτης ερευνητής του Εργαστηρίου ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε ΚΑ) του ΤΜΧΠΠΑ του Πανε ιστήµιου Θεσσαλίας ου τελεί υ ό τη ιεύθυνση του Καθηγητή Βύρωνα Κοτζαµάνη. 4. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.1. Μέλος Συµβουλευτικών και Εξεταστικών Ε ιτρο ών - Μέλος Τριµελών Συµβουλευτικών Ε ιτρο ών για την εκ όνηση Σελίδα 4 α ό 18

5 διδακτορικής διατριβής Ρυθµικές µιµήσεις και συρρυθµίες στις αλληλε ιδράσεις βρεφών-µητέρων, Αντωνακάκης ηµήτριος, Εξαναγκαστική µεταναστευτική εργασία στους τοµείς της αγροτικής και οικιακής εργασίας. Υ οψήφιος ιδάκτωρ: Κολλάτος Θεόδωρος Μέλος Ε ταµελών Ε ιτρο ών για την υ οστήριξη διδακτορικής διατριβής Ο κόσµος της έτρας, Ψιλάκη Έφη, 2010 Εκκλησία και Κράτος στην Ελλάδα. Κοινωνιολογική ανάλυση των ιδεολογικών αντι αραθέσεων, Κεσσαρέας Ευστάθιος, 2010 Μίµηση στις αλληλε ιδράσεις δίδυµων διζυγωτικών βρεφών µεταξύ τους και µε τη µητέρα, Πατεράκη Μαρία, 2011 Ε ιβλέ ουσα µετα τυχιακών εργασιών Ψυχοκοινωνική ροσέγγιση του εφηβικού εθισµού στο ιαδίκτυο, Μαυριδάκης Γρηγόρης, Η συµβολή του Κοινωνικού Παντο ωλείου στην κατα ολέµηση του κοινωνικού α οκλεισµού: η ερί τωση του. Ηρακλείου Κρήτης, Γλύ τη Μαρία, Μέλος Τριµελών Ε ιτρο ών για την εκ όνηση µετα τυχιακής εργασίας Η ανά τυξη της φιλίας στην εφηβεία, Παναγιωτάκη Μαρία, Ιστορική και κοινωνική ανάλυση της φωτογραφίας τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας, Χαλκιαδάκη Ελένη, Αναµνήσεις α ό την αιδική ηλικία: συναίσθηµα, αυτοεκτίµηση και αυτοβιογραφική µνήµη, Καµ ουρούδη Μαριάννα, Η κακο οίηση εφήβων στο διαδίκτυο: ψυχο-κοινωνικές και ολιτισµικές διαστάσεις του φαινοµένου, Τσίτου Τερψιθέα, Ε ιβλέ ουσα τυχιακών εργασιών Ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη γενική και ε αγγελµατική εκ αίδευση, Κα ετανάκη Ευαγγελία, Οι µονογονεϊκές οικογένειες στην Κύ ρο, Κασά η Άννα, Ζητήµατα λειτουργίας των µονογονεϊκών οικογενειών και κοινωνικός α οκλεισµός στις χώρες της Ε.Ε., Αβραάµ Μελ οµένη, Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) «Ορισµοί και µέθοδοι συλλογής δηµογραφικών στατιστικών», Eurostat (Ινστιτούτο ηµογραφίας, Σχολή Κοινωνικών Ε ιστηµών, Παν/µιο Ανθρω ιστικών Ε ιστηµών του Στρασβούργου), Στρασβούργο, «Α οτίµηση εκ αιδευτικού έργου και αρεχόµενων υ ηρεσιών του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανε ιστηµίου Κρήτης», ε ιστ. υ εύθυνος/ ε ιµ. Σ. Πα αϊωάννου Ρέθυµνο, Πρόγραµµα Π.ΕΝ.Ε µε τίτλο «Το ορτραίτο της σύγχρονης Ελληνίδας: Σελίδα 5 α ό 18

6 Α οτύ ωση και ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών και δηµογραφικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ελληνίδας και χωρικές διαφορο οιήσεις τους», υλο οιούµενο α ό το Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, τριετούς διάρκειας ( ), χρηµατοδοτούµενο α ό την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας «Documentation of the 2000 Round of Population and Housing Censuses in the E.U., EFTA and Candidate Countries», ερευνητικό ρόγραµµα τριετούς διάρκειας ( ), ου υλο οιήθηκε στο Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, α ό ερευνητική οµάδα στην ο οία συµµετείχαν έλληνες και ξένοι ερευνητές, χρηµατοδοτούµενο α ό την Στατιστική Υ ηρεσία των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) «Consulting on GIS and thematic mapping on non-income dimensions of poverty in Albania», ερευνητικό ρόγραµµα υλο οιούµενο α ό το Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, εξάµηνης διάρκειας (Α ρίλιος Σε τέµβριος 2003), χρηµατοδοτούµενο α ό την World Bank «Α οτύ ωση της αγοράς εργασίας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου», έρευνα η ο οία ανατέθηκε α ό την ΠΑΕΠ Α.Ε. στο Κέντρο Ερευνών του Πανε ιστηµίου Πειραιώς, µε υ εύθυνο έργου τον Καθηγητή Γεωργιακώδη Φώτη, εξάµηνης διάρκειας (Νοέµβριος 2003-Μάϊος 2004) «e-demography Ψηφιακή υ οδοµή ληροφόρησης, τεκµηρίωσης και ανάλυσης της δηµογραφικής ληροφορίας», υλο οιηθήκε α ό το Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, ΤΜΧΠΠΑ, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας. Το ρόγραµµα ήταν διετούς διάρκειας ( ), χρηµατοδοτήθηκε α ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο λαίσιο του ανταγωνιστικού ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα Πανε ιστήµια». Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) ίδυµα και µη δίδυµα βρέφη στην ε ικοινωνία τους µε τους Σηµαντικούς Άλλους: Γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική ανά τυξη, υλο οιούµενο α ό το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σ ουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανε ιστήµιο Κρήτης. Πρόγραµµα διετούς διάρκειας ( ), χρηµατοδοτούµενο α ό την Γ.Γ.Ε.Τ. στο λαίσιο του ανταγωνιστικού ρογράµµατος «Πυθαγόρας, ενίσχυση των ερευνητικών οµάδων στα Πανε ιστήµια» Μελέτη συσχέτισης ρύ ων µε τη νοσηρότητα και θνησιµότητα καρδιοανα νευστικών αθήσεων κατά τη χρονική ερίοδο στο Βόλο, µε υ εύθυνο έργου τον Κ. Γουργουλιάνη, Καθηγητή Πνευµονολογίας, Πρύτανη Πανε ιστηµίου Θεσσαλίας. Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) Γεωργούλας Αντώνης, Κακλαµάνη Σταµατίνα, Νικολακάκης Γιώργος (ε ιµ.), ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, Κατα ολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού α οκλεισµού στο Νοµό Ηρακλείου, [Ερευνήτριες: Γλύ τη Μαρία, Χαλκιαδάκη Ελένη], Πανε ιστήµιο Κρήτης/ Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας, εκέµβριος Σελίδα 6 α ό 18

7 Α. Εµβαλωτής Κ. Μ ονίδης Γ. Ανδρουλάκης, Σ. Κακλαµάνη,. Σταµοβλάσης, 2011, Εµ ειρίες και α όψεις εκ αιδευτικών αναφορικά µε τη λειτουργία των Ολοήµερων Σχολείων Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκ αιδευτικού Προγράµµατος. Μια ρώτη ανάγνωση των ευρηµάτων. Αθήνα, Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Μελετών-Ερευνών.Ο.Ε Συµµετοχή σε Μελέτες Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ «Το ικό Ανα τυξιακό Πρόγραµµα ήµου Αλικαρνασσού», Ηράκλειο, «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανά τυξης Αγροτικού Χώρου. Περιοχή Μυλο οτάµου Ν. Ρεθύµνης», Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.ΑΜ Ε.Π.Ε) «Μελέτη Τουριστικής-Οικολογικής Αξιο οίησης των ορεινών όγκων της Κρήτης», Ηράκλειο, 2000 (σε συνεργασία µε την ΕΤ.Α.Μ. Ε.Π.Ε) ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ήµου Πρεσ ών, Ελλάδα, (Ανάθεση: ECOPLAN Ε.Π.Ε.) «Μελέτη ροκαταρκτικής διερεύνησης σκο ιµότητας του Κεντρικού Οδικού Άξονα Κρήτης», Ελλάδα, 21/7/ /12/2008,(Ανάθεση: ECOPLAN Ε.Π.Ε.) «Ε ικαιρο οίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης», Ελλάδα, Ιουλ. 2007, (Ανάθεση: Α. Κοτζαµ ό ουλος) «Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ήµου Σκύρου», Νοέµβριος 2007 εκέµβριος 2009, (Ανάθεση: Α. Κοτζαµ ό ουλος). ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Συµµετοχή στην «Τεχνικοοικονοµική µελέτη για την κατασκευή του Περιφερειακού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής» (υ εύθυνος Α. Κοτσαµ ό ουλος), Αθήνα, Μέλος της οµάδας έργου του Σύµβουλου ιαχείρισης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος: «Κοινωνικός Α οκλεισµός α ό την Αγορά Εργασίας», Αθήνα, Υ ουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υ ουργείο Εθνικής Οικονοµίας ( ) «Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο ιµότητας για το έργο της ιανοµής Φυσικού Αερίου, στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης», Αθήνα, 1999, (Network Ltd για την ACTOR Α.Ε.) Σελίδα 7 α ό 18

8 «Τεχνικοοικονοµική µελέτη σκο ιµότητας για το έργο της ιανοµής Φυσικού Αερίου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Αστικές εριοχές Λάρισας και Βόλου», Αθήνα, 1999, (Network Ltd για την ACTOR Α.Ε.) «Μελέτη ροσανατολισµού των αρεµβάσεων σε σχέση µε την α ασχόληση στον τοµέα της µετα οίησης και των υ ηρεσιών στην εριοχή της Αττικής», Ελλάδα 2000, (σε συνεργασία µε την ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε.) «Μελέτη σχεδιασµού δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στους ήµους Ευόσµου και Πανοράµατος του Ν. Θεσσαλονίκης», Αθήνα 2001, (Network Ltd) «Μελέτη Χάραξης Ανα τυξιακών Κατευθύνσεων για τις υ οβαθµισµένες εριοχές του υτικού Παραλιακού Μετώ ου Ηρακλείου Κρήτης », ου ανατέθηκε α ό τον ήµο Ηρακλείου στο λαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN (Υ εύθυνος Α. Κοτσαµ ό ουλος), Αθήνα «Καταχώρηση στοιχείων Ερωτηµατολογίων σε Η/Υ, διενέργεια στατιστικών ε εξεργασιών και σύνταξη αναφοράς α οτελεσµάτων της ιλοτικής έρευνας α οφοίτων ηµοσίων Ι.Ε.Κ. και της έρευνας Συνεντευκτών», υ αριθ. ρωτ.β/20040α διακήρυξη του Οργανισµού Ε αγγελµατικής Εκ αίδευσης και Κατάρτισης, Υ ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Ολοκληρωµένο Το ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά τυξης του ήµου Καρ ενησίου, σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ Ε), Ολοκληρωµένο Το ικό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανά τυξης του ήµου Άνω Σύρου, σε εφαρµογή της Habitat Agenda (ΥΠΕΧΩ Ε), Μελέτη για τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης της φυτικής αραγωγής στην Στερεά Ελλάδα για την ολοκληρωµένη αγροτική ανά τυξη, Ελλάδα Μάιος 2006 Ιούνιος 2007, (Ανάθεση: ΤΗΕΜΑ Ε.Π.Ε. ECOPLAN Ε.Π.Ε.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Αξιολόγηση ροτάσεων στο λαίσιο του Προγράµµατος «Αρχιµήδης Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ)», ου υ εβλήθησαν για χρηµατοδότηση α ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα, Οκτώβριος Αξιολόγηση ροτάσεων στο λαίσιο του Προγράµµατος «Ηράκλειτος Υ οτροφίες έρευνας µε ροτεραιότητα στη βασική έρευνα», ου υ εβλήθησαν για χρηµατοδότηση α ό το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υ ουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Αθήνα, Νοέµβριος Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειµένου του Υ οέργου: «Αξιο οίηση και αναβάθµιση µελετών / ερευνών µε στόχο την ρόβλεψη της δυναµικής του ε ιχειρηµατικού και αραγωγικού συστήµατος», στο λαίσιο της Κ.Π. Equal, της Ανα τυξιακής Σύµ ραξης «Εν ράσει», µε τίτλο: «ίκτυο Σελίδα 8 α ό 18

9 ροώθησης της α ασχόλησης», Αθήνα, 25/09/ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ- ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) ιοργάνωση του ρογράµµατος: «Σεµινάριο Ανέργων Κοινωνικών Ε ιστηµόνων στον ήµο Κερατσινίου», Αθήνα, Εισηγήτρια ενδο-ε ιχειρησιακών σεµιναρίων σε εργαζοµένους ξενοδοχειακών ε ιχειρήσεων, µε θέµατα: «Βασικές Αρχές ιοίκησης», «Ζητήµατα Ανθρώ ινης Συµ εριφοράς», «Αρχές Ε ικοινωνίας», «Θεωρίες ερί Ηγεσίας», Ο.Α.Ε.. -Υ ουργείο Εργασίας, Αθήνα, Εισηγήτρια σε σεµινάριο «Κατάρτιση Αξιολογητών Κατάρτισης», Πάντειο Πανε ιστήµιο, Π.Ε.Π. Αττικής, Αθήνα, Συµµετοχή σε Ε ιστηµονικά Ερευνητικά ίκτυα - Ε. Η.Μ. - AIDELF - DEMOBALK 5. ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 5.1. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ L interférence entre l activité professionnelle des femmes et la maternité dans la Grèce contemporaine [Σχέση µεταξύ Γυναικείας Α ασχόλησης και Μητρότητας στην Σύγχρονη Ελλάδα], ιδακτορική ιατριβή, Στρασβούργο, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Ιωάννου, Τ. Κακλαµάνη, «Ανεργία και Κοινωνικός Α οκλεισµός», στο, Α. Μοσχονάς ε ιµ., Ευρω αϊκή Ένωση: Ε ίκαιροι Προβληµατισµοί, Εξάντας, Αθήνα, 2000, σ Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην Ελλάδα ( )», στο, Γ. Σιάµ ος ε ιµ., Πληθυσµός και Ανά τυξη στην Ελλάδα (Πανελλαδικό ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, Νοεµβρίου 1998), Ελληνική Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα 2003, σ Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα αδάκης, Κ. Τσίµ ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός α οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο ούλου ε ιµ., Κοινωνικός α οκλεισµός και ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Ε αγγελµάτων ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Πα αζήσης, Αθήνα 2005, σ Τ. Κακλαµάνη, Μ. Ντυκέν, «Πληθυσµός ορεινών εριοχών : Προτυ ο οίηση δηµογραφικών & οικονοµικών δεικτών ταξινόµησης», Σελίδα 9 α ό 18

10 στο, Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα άς ε ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης, Πολυτεχνική Σχολή - Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 2005, σ Τ. Κακλαµάνη, «Η ά οψη των γυναικών για τον θεσµό του γάµου: Παρουσίαση και κριτική ροσέγγιση ερευνητικών α οτελεσµάτων», στο, Σ. Κονιόρδος, Λ. Μαράτου-Αλι ράντη, Ρ. Παναγιωτο ούλου ε ιµ., Κοινωνικές εξελίξεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Εργασία, Εκ αίδευση, Οικογένεια, Παρέκκλιση, Σάκκουλας, Αθήνα 2006, σ Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Στ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η θνησιµότητα στην Ελλάδα ( )», στο, Β. Κοτζαµάνης ε ιµ., Η δηµογραφική ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί, οι δείκτες για τους ο οίους υ ήρχαν ρόσφατα δεδοµένα έχουν ε ικαιρο οιηθεί έως το έτος Η έκδοσή του έ εται της εκλογής] Μ.N. Ντυκέν, Στ. Κακλαµάνη, «Οι χωρικές διαφορο οιήσεις των σύγχρονων µορφών Κινητικότητας στην ύ αιθρο χώρα», στο, Β. Κοτζαµάνης ε ιµ., Η δηµογραφική ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2009, Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) Στ. Κακλαµάνη, «Ζητήµατα ένταξης στην αγορά εργασίας και ε αγγελµατικής ενεργο οίησης των α οφοίτων Α.Ε.Ι. και των τυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών, στο, Μ. Σ υριδάκης ε ιµ., Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε ίδραση των αλλοδα ών και οι χωρικές της ροεκτάσεις στην ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119Α,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, Risk factors for smoking among school adolescents in Greece, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp , [Decision on Manuscript CCH R1]. (Παράγοντες οι ο οίοι ευνοούν τη συνήθεια του κα νίσµατος στους µαθητές) Πατεράκη, Μ., Μαρκοδηµητράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης, Γ., 2008, «Συχνότητα, κατεύθυνση και είδη µίµησης στις αλληλε ιδράσεις δίδυµων Ζ βρεφών». Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ Μαρκοδηµητράκη, Μ.,Πατεράκη, Μ., Κακλαµάνη, Σ. & Κουγιουµουτζάκης, Γ., «Οι δοµές αλληλε ίδρασης στη µίµηση δίδυµων Ζ βρεφών.» Ψυχολογικά Θέµατα, 14, σσ Κακλαµάνη Σταµατίνα, Ντύκεν Μαρί Νοέλ, 2009, «ιερευνώντας τις ε ι τώσεις της κινητικότητας στο ολιτισµικό λαίσιο του αγροτικού Σελίδα 10 α ό 18

11 χώρου», Αριάδνη 14, σσ Κουγιουµουτζάκης, Γ., Κακλαµάνη, Σ. Σαραφείδου, Ε., Μαρκοδηµητράκη, Μ. & Πατεράκη, Μ. (2009). «Χρονικές διάρκειες στη µιµητική αλληλε ίδραση δίδυµων Ζ βρεφών.» Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχο αθολογία, 11(1), σσ Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Σταµατίνα Κακλαµάνη, «Η καθηµερινή κινητικότητα των α ασχολουµένων στην Ελλάδα: µια ροσ άθεια α οτύ ωσης του φαινοµένου». ηµογραφικά Νέα, nο 6, Ε ΚΑ,Ιούλιος-Αύγουστος 2009 (ISSN: ) Σταµατίνα Κακλαµάνη, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, «Τα νοικοκυριά και η οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα». ηµογραφικά Νέα, nο 8, Ε ΚΑ, Νοέµβριος - εκέµβριος 2009 (ISSN: ). Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina Kaklamani, Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, 2011, Air pollutants and morbidity of cardiopulmonary diseases in a semi-urban, Greek peninsula, Atmospheric Environment, 2011, 45: Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Το νέο ιστορικό λαίσιο της ληθυσµιακής γήρανσης», ηµογραφικά Νέα, nο 21, Ε ΚΑ, 2013 (ISSN: ) Eirini G. Kalantzi, Demosthenes Makris, Marie Noelle Duquenne, Stamatina Kaklamani, Herricos Stapountzis, Konstantinos I. Gourgoulianis, "Air pollution and respiratory health of children growing up in a semi urban peninsula", Atmospheric Environment (υ ό κρίση) Duquenne Marie-Noelle, Kaklamani Stamatina, 2012, Commuting flows in rural Greece: attempting to assess the spatial differences in commuting levels, Population, Space and Place, Manuscript ID: PSP (υ ό κρίση) Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαµάνη Σταµατίνα, «Γήρανση στην Ελλάδα και νέες µορφές ανάληψης φροντίδας των ηλικιωµένων», Αειχώρος (υ ό κρίση) ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ Α Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης σε ληθυσµό µεταναστών α ό την Ασία και την Αφρική», Νοσοκοµειακά Χρονικά, 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας, Αθήνα, 2001, τ. 63(2001), ειδική έκδοση, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στις Αγροτικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική Ιατρική, 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης νευµονο αθειών και ε αγγελµατικών αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 2001, τ. 67(2001), συµ λ. τεύχος 4, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Σελίδα 11 α ό 18

12 Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στις ικαστικές Φυλακές Χανίων», Ελληνική Ιατρική, 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακα, Εταιρεία µελέτης νευµονο αθειών και ε αγγελµατικών αθήσεων θώρακος, Θεσσαλονίκη, 2001, τ. 67(2001), συµ λ. τεύχος 4, σ Μακρής, Α. αµιανάκη, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στο ιατρικό και νοσηλευτικό ροσω ικό του Θερα ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη τικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη τικής Ιατρικής, υ ό την αιγίδα του Υ ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, Μακρής, Α. αµιανάκη, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ασθενείς του Θερα ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προλη τικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Προλη τικής Ιατρικής, υ ό την αιγίδα του Υ ουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, «Cigarette smoking among schoolchildren in Chania-Crete, Preliminary Report» (Κα νιστικές συνήθειες µεταξύ των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων: Προκαταρκτική Έκθεση), 1 st International Seminar Lung and Environment, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and Harefield Hospital, NHS Trust, Athens, D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του Ν. Χανίων), 1 st International Seminar Lung and Environment, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, Royal Brompton Hospital and Harefield Hospital, NHS Trust, Athens, Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Το κά νισµα των µαθητών στον Νοµό Χανίων», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, Ηράκλειο Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by mantoux test among refugees» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης µεταξύ ροσφύγων στην Κρήτη), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 320s-321s, P Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of TB skin test positivity among prisoners in Crete» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης σε ληθυσµούς φυλακισµένων της Κρήτης), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 165s, P Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Prevalence of Tuberculosis reactivity among psychiatric inpatients and health care workers in a psychiatric hospital» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ασθενείς, το ιατρικό και νοσηλευτικό ροσω ικό του Θερα ευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων του Ν. Χανίων), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 555s, P Α. Damianaki, D. Makris, T. Kaklamani and alii, «Tuberculosis screening by Σελίδα 12 α ό 18

13 mantoux test in persons considered at high risk in Chania of Crete» ( είκτης Μυκοβακτηριδιακής Μόλυνσης στους ληθυσµούς υψηλού κινδύνου του Ν. Χανίων), in European Respiratory Journal, 12 th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm September 2002, vol. 20(2002), suppl. 38, p. 164s-165s, P D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Cigarette smoking among schoolchildren in Chania-Crete, Final Report» (Κα νιστικές συνήθειες µεταξύ των µαθητών των σχολείων του Νοµού Χανίων: Τελική Έκθεση), in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99 th International Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Patients with more than one admission in a year due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Ασθενείς µε λέον της µίας εισαγωγές στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, κατά την διάρκεια ενός έτους λόγω αρόξυνσης Χρόνιας Ανα νευστικής Πνευµονο άθειας), in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99 th International Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Hospital stay in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation» (Νοσηλεία Ασθενών στο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων, λόγω αρόξυνσης Χρόνιας Ανα νευστικής Πνευµονο άθειας), in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 99 th International Conference of American Thoracic Society, Seattle 2003, vol. 167, no 3(2003), p. A D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Trends of cigarette smoking habit among schoolchildren», in European Respiratory Journal, 13 th European Respiratory Society Annual Congress, Vienna September 2003, vol. 22(2003), suppl. 45, p. 25s, P D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani, «Smoking habits in schoolchildren: a comparison between two Cretan regions», in European Respiratory Journal, 13 th European Respiratory Society Annual Congress, Vienna September 2003, vol. 22(2003), suppl. 45, p. 25s, P Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Χαρακτηριστικά της κα νιστικής συνήθειας των µαθητών», Πνεύµων, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 εκεµβρίου 2003, συµ ληρωµατικό τεύχος, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Οι κα νιστικές συνήθειες των µαθητών: Σύγκριση µεταξύ δύο εριοχών της Κρήτης», Πνεύµων, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 εκεµβρίου 2003, συµ ληρωµατικό τεύχος, σ Α. αµιανάκη,. Μακρής, Τ. Κακλαµάνη κ.α., «Έλεγχος του δείκτη µυκοβακτηριδιακής µόλυνσης ( ΜΜ) σε άτοµα υψηλού κινδύνου στα Χανιά», Πνεύµων, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-7 εκεµβρίου 2003, συµ ληρωµατικό τεύχος, σ. 69. Σελίδα 13 α ό 18

14 Β Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et modifications de la structure par sexe et âge de la population de la Grèce et de ses départements», in Al. Parant (ed.), Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly Press, Volos 2005, pp (Εισροή µεταναστών α ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές στην κατά φύλο και ηλικία δοµή της Ελλάδας και των νοµών της) M. Duquenne, S. Kaklamani, «Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce», Les migrations internationales : Observation, analyse et perspectives, AIDELF, Colloque International de Budapest, Hongrie, septembre 2004, P.U.F. Παρίσι 2007, σσ (Κυρίαρχες διαστάσεις και χαρακτηριστικά της οικονοµικής µετανάστευσης στην Ελλάδα). [το κείµενο αυτό έχει ήδη κριθεί. Η έκδοσή του έ εται της εκλογής] M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de résidence et le lieu d origine : quels impacts?», Population et Cultures, Colloque International AIDELF, Québec aout (http://www.aidelf.org/quebec-2008/actesquebec.html). (Ε ιδράσεις της ολιτισµικής κινητικότητας µεταξύ τό ου καταγωγής και τό ου κατοικίας) Λ. Μαράτου-Αλι ράντη, Σ. Κακλαµάνη, 2009, «Γαµηλιότητα- ιαζυγιότητα και Οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα», Συνέδριο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) και της Ελληνικής Εταιρείας ηµογραφικών Μελετών (Ε ΗΜ), Πληθυσµιακές τάσεις και ροο τικές: Ελλάδα και Ευρω αϊκή Ένωση, Αθήνα, Μαρτίου 2009, Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδηµία Αθηνών & Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών, Αθήνα 2011, σσ Α. αµιανάκη, Σ. Χρυσικός, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Τρό ος διάγνωσης του καρκίνου του νεύµονα στο Νοσοκοµείο Χανίων», Πνεύµων, 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2009, 22(συµ λ. Τεύχος), σ Α. αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Λανθάνουσα Φυµατίωση στους οικονοµικούς µετανάστες», Πνεύµων, 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2009, 22(συµ λ. Τεύχος), σ. 51. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S. Kaklamani, alii, «Latent Tuberculosis in Immigrants in Chania, Crete», Journal of International Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B), 2010, (http://www.journal-imab-bg.org) Α. αµιανάκη, Χ. Πετράκη, Σ. Κακλαµάνη κ.α., 2009, «Συµµόρφωση των µεταναστών µε λανθάνουσα φυµατίωση στη χηµειο ροφύλαξη», Πνεύµων, 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος, Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία και Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη Νοεµβρίου 2009, 22(συµ λ. Τεύχος), σ. 52. Αναδηµοσίευση: A. Damianaki, S. Kaklamani, alii, «Chemoprophylaxis Against Tuberculosis and Compliance of Immigrants in Crete, Greece», Journal of International Medical Association Bulgaria, Annual Proceedings (Scientific Papers), 16(1-B), 2010, (http://www.journal-imab-bg.org). Σελίδα 14 α ό 18

15 A. αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Κατευθυνόµενη βιοψία υ ό αξονικό τοµογράφο στη διάγνωση του καρκίνου του νεύµονα», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ A. αµιανάκη, Σ. Κακλαµάνη, κ.α., «Ε ί τωση του καρκίνου του νεύµονα στο Νοµό Χανίων», Καρκίνος Πνεύµονα, Πνευµονολογική Κλινική Νοσοκοµείου Κέρκυρας, Ιουνίου 2010, Κέρκυρα, σ Γ Μετά την εκλογή στη Βαθµίδα του Ε ίκουρου (Μάρτιος 2011) M. Duquenne, S. Kaklamani, «La mobilité en Grèce : tentatives d évaluation des différentiels d intensité dans l espace grec», Démographie spatiale des Balkans : tendances et enjeux», IVth International Conference of Balkans Demography, Budva-Monténégro,13 15/05/2010. (Η κινητικότητα στην Ελλάδα: ροσ άθεια αξιολόγησης της διαφορικής έντασης στον ελλαδικό χώρο). (Έχει κατατεθεί το τελικό κείµενο και αναµένεται η έκδοση του τόµου των Πρακτικών του Συνεδρίου) S. Kaklamani, «La contribution des femmes immigrées en tant que personnel domestique auprès les personnes âgées en Grèce rurale», Colloque international: Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation, mai 2013, CRASC, Oran-Algérie Σ. Κακλαµάνη, Γάµοι και ιαζύγια στην Ελλάδα: ιαχρονικές τάσεις, Συµ όσιο: «Σύγχρονη Ελληνική Οικογένεια: δηµογραφικές, κοινωνικές και νοµικές διαστάσεις» µε συντονίστρια την Λ. Αλι ράντη- Μαράτου, στο λαίσιο του 2oυ Πανελλήνιου Συνέδριου «Σχολές Γονέων», «Η οικογένεια εκ αιδεύεται δια βίου», Νοεµβρίου ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) Thematic mapping on non-income dimensions of Poverty in Albania, World Bank, (2004). ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Προβολή άρθρων α ό ιεθνείς Βιβλιοθήκες και Εκ αιδευτικούς ερευνητικούς οργανισµούς µέσω WEB/SITE 1. Site Institut National d études démographiques, INED : Marie-Noëlle DUQUENNE, Stamatina KAKLAMANI - Dimensions et caractéristiques dominantes de l'immigration économique en Grèce. In : Les Migrations Internationales : observations, analyses et perspectives, AIDELF, No 12, 2007, pp RaMses, Réseau d excellence des centres de recherche en sciences humaines sur la méditerranée, Bibliothèque de la méditerranée (http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/ Marie-Noëlle Duquenne et Stamatina Kaklamani, Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce, in : Les migrations internationales : Observation, analyse et perspectives. 13e colloque de l'aidelf à Budapest (Hongrie), du 20 au 24 septembre Σελίδα 15 α ό 18

16 3. United Nations, Instraw: Albanian Migration to Greece (http://www.uninstraw.org/index.php?option=com_content&id=343&lang=en&task=view&itemid =449) 4. Marie-Noëlle Duquenne et Stamatina Kaklamani, Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce, en Colloques de l Association des Démographes de Langue Française, Budapest, 15/06/ M. N. Duquenne, S. Kaklamani, 2008, «Le va-et-vient culturel entre le lieu de résidence et le lieu d origine : quels impacts?», Population et Cultures, Colloque International AIDELF, Québec aout D. Makris, A. Damianaki, S. Kaklamani and alii, 2008, Risk factors for smoking among school adolescents in Greece, Child: Care, Health & Development, 34, 3, pp Αναφορές (CITATIONS) 1. World Bank, (2004) The World Bank research program: abstracts of current studies, (cote Νο 34041). Αναφορά στην εργασία ου ακολουθεί στη σελ. 15. Kotzamanis, Byron, Marie-Noelle Duquenne, Vassilis Pappas, and Stamatina Kaklamani Consultant Report on GIS and Thematic Mapping on Nonincome Dimensions of Poverty in Albania. 2 vols. World Bank, Development Research Group, Washington, D.C. 2. Καλαµ αλίκης Γεράσιµος, Θνησιµότητα και αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, , Μετα τυχιακή Εργασία, Υ εύθυνος Καθηγητής Κ. Φ. Αλεβίζος, Οκτώβριος 2005, Τµήµα Μαθηµατικό, Σχολή Θετικών Ε ιστηµών, Πανε ιστήµιο Πατρών, Αναφορά στην εργασία ου ακολουθεί στη σ. 63. Τ. Κακλαµάνη, Γ. Κοτσυφάκης, «Η φυσιογνωµία της θνησιµότητας στην Ελλάδα ( )», στο, Γ. Σιάµ ος ε ιµ., Πληθυσµός και Ανά τυξη στην Ελλάδα (Πανελλαδικό ηµογραφικό Συνέδριο Αθήνα, Νοεµβρίου 1998), Ελληνική Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών, Κορφή, Αθήνα Γραµµατικογιάννης Α. Ηλίας, Η Φτώχεια, ιε ιστηµονικό- ιατµηµατικό Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανά τυξη», Ε.Μ.Π., Ε ιβλέ ων Καθηγητής. Ρόκος, Αθήνα, Φεβρουάριος Αναφορά στην εργασία ου ακολουθεί στη σ. 30. Τ. Κακλαµάνη, Μ. Πα αδάκης, Κ. Τσίµ ος, «Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικός α οκλεισµός στην Ελλάδα», στο, Γ. Ο. Τσοµ άνογλου, Γ. Κορρές, Ι. Γιαννο ούλου ε ιµ., Κοινωνικός α οκλεισµός και ολιτικές ενσωµάτωσης, Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Ε αγγελµάτων ΕΡΓΑΞΙΑ, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Πα αζήσης, Αθήνα Κοτζαµάνης Βύρων, «Οι αλλοδα οί στην Ελλάδα, µία ρώτη ανάλυση της γεωγραφικής τους διασ οράς και της συµβολής τους στις ληθυσµιακές µεταβολές της τελευταίας δεκαετίας ( )», στο Καβουνίδη Τζένη, Κόντης Αντώνης, Λιανός Θεόδωρος, Φακιολάς Ρωσσέτος (ε ιµ.), Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εµ ειρίες - Πολιτικές Προο τικές, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΜΕΠΟ, ΑΘΗΝΑ 2008, Αναφορά στις εργασίες ου ακολουθούν (Κακλαµάνη & Ανδρουλάκη, 2005, 2006) στη σελ. 36. Σελίδα 16 α ό 18

17 5. Kokkali Ifigeneia Evlampia, Migrations albanaises en Grèce : stratégies migratoires et modes d adaptation, Le cas de Thessalonique, Thèse de Doctorat, Discipline : Etudes Urbaines, Aménagement et Urbanisme, sous la direction de François Ascher, Université Paris 8, Institut Français d Urbanisme, Ecole Doctorale Ville et Environnement, Laboratoire Théories Des Mutations Urbaines, UMR CNRS 7136, Paris Αναφορά στις εργασίες ου ακολουθούν (Κακλαµάνη & Ανδρουλάκη, 2005, 2006) στη σελ Kostaki Anastasia, Kotzamanis Byron and Agorastakis Michail, «Effects of immigration on population growth and structures in Greece A spatial approach», Vienna Yearbook of Population Research 2009, pp Αναφορά στις εργασίες ου ακολουθούν (Κακλαµάνη & Ανδρουλάκη, 2005, 2006) στη σελ T. Kaklamani, El. Androulaki, «Immigration en provenance des Balkans et modifications de la structure par sexe et âge de la population de la Grèce et de ses départements», in Al. Parant (ed.), Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, DEMOBALK, University of Thessaly Press, Volos 2005, pp (Εισροή µεταναστών α ό Βαλκανικές χώρες και µεταβολές στην κατά φύλο και ηλικία δοµή της Ελλάδας και των νοµών της). Σ. Κακλαµάνη, Ελ. Ανδρουλάκη, «Η ε ίδραση των αλλοδα ών και οι χωρικές της ροεκτάσεις στην ληθυσµιακή δοµή της Ελλάδας», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119Α,2006, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, σσ Cangiano A., (2008), Foreign Migrants in Southern European Countries: Evaluation of Recent Data, In James Raymer, Frans Willekens (ed.), International Migration in Europe. Data, Models and Estimates, John Wiley & Sons, Ltd. Αναφορά στην εργασία Duquenne, Kaklamani, 2004 στη σελ Alessio Cangiano and Salvatore Strozza, (2008), Foreign immigration in Southern European receiving countries: New evidence from national data sources, In: Corrado Bonifazi, Marek Okolski, Jeannette Schoorl & Patrick Simon (eds.), International Migration in Europe: New Trends and New Methods of Analysis, IMISCOE Research, Amsterdam University Press. ISBN Αναφορές στην εργασία Duquenne, Kaklamani, 2004 στις σελ. 161 & 178. Duquenne, M. N. & S. Kaklamani (2004), Dimensions et caractéristiques dominantes de l immigration économique en Grèce, paper presented at the thirteenth AIDELF conférence Les migrations internationales: observation, analyse et perspectives. Budapest, September ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Πριν την εκλογή στη Βαθµίδα του Λέκτορα (Νοέµβριος 2005) 7.1. Christian de Montlibert, «Οι σύγχρονες τάσεις της Κοινωνιολογίας στην Γαλλία», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ε ιστηµών, 82 (1991), σ Γεώργιος-Φώτιος Τα εινός, ηµογραφία, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2002, σ. 240, µετάφραση: Γ. Καυκιάς, ε ιστηµονική ε ιµέλεια: Β. Κοτζαµάνης, ε ιµέλεια κειµένου: Τ. Κακλαµάνη Olivier Mériaux, «Το Γαλλικό µοντέλο ανασύστασης της κοινωνικής συνεργασίας», στο, Α. Μοσχονάς-Σ. Κονιόρδος ε ιµ., Ευρω αϊκή Ολοκλήρωση και Εργασιακές Σχέσεις: Προβληµατισµοί και Αναζητήσεις σε Εθνικό και ιευρω αϊκό Πεδίο, Τυ ωθήτω-γ. αρδάνος, Αθήνα 2004, σ Σελίδα 17 α ό 18

18 7.4. Francis Aubert, «ιαχείριση της α ασχόλησης στις αγροτικές ε ιχειρήσεις και λειτουργία της αγοράς εργασίας», στο,. Γούσιος (ε ιµ.), Ο ύ αιθρος χώρος του Ευρω αϊκού Νότου: Κοινωνικο-οικονοµικοί µετασχηµατισµοί και χωρικές ανασυνθέσεις, Εκδόσεις Παν/µιου Θεσσαλίας, Βόλος 2009, υ ό έκδοση Gilles Allaire, «Πόλεις και ύ αιθρος, ρος νέες ισορρο ίες. Νέα δεδοµένα για την αγροτική α ασχόληση»,. Γούσιος, ό.., Βόλος Bertrand Hervieu «Σχετικά µε την ολυ-λειτουργικότητα της γεωργίας»,. Γούσιος, ό.., Βόλος 2009, υ ό έκδοση Γούσιος, Μ. Ντυκέν ε ιµ., Ο ύ αιθρος χώρος του Ευρω αϊκού Νότου: Κοινωνικοοικονοµικοί µετασχηµατισµοί και χωρικές ανασυνθέσεις, ε ιµ. κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, υ ό έκδοση α ό τις Εκδόσεις Παν/µιου Θεσσαλίας, Βόλος 2009, υ ό έκδοση Β. Κοτζαµάνης, Β. Πα άς ε ιµ., Χώρος και Πληθυσµός. Αναλυτικές Προσεγγίσεις, ε ιµ. κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, Εργαστήριο ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανά τυξης, Πολυτεχνική Σχολή - Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Β. Κοτζαµάνης ε ιµ., Η δηµογραφική ρόκληση, γεγονότα και διακυβεύµατα, ε ιµέλεια κειµένου: Σ. Κακλαµάνη, Πανε ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος Σελίδα 18 α ό 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Χαρά Στρατουδάκη. Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Χαρά Στρατουδάκη Κοινωνιολόγος Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 6.6, τηλ. 210-7491.648, e-mail: hstrat@ekke.gr Σπουδές ιδακτορικό ίπλωµα, Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

A N A Κ O I N Ω Σ Η. Για ρόσληψη Ε ικουρικού Προσω ικού δεκαέξι (16) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ)

A N A Κ O I N Ω Σ Η. Για ρόσληψη Ε ικουρικού Προσω ικού δεκαέξι (16) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 23/9/2015 Αρ. Πρωτ. 1690 Ταχ. /νση: Σµύρνης 25, ΤΚ 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΔΗΜ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009 Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής»

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» «Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» Eισηγήτρια: Νάνσυ Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ

Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Έργο: Οι διαστάσει τη ξενοφοβία και η προώθηση πολύπολιτισµικών προτύπων Σα καλωσορίζουµε στο 1 ο τεύχο του ενηµερωτικού δελτίου τη ΑΣ ΞΕΝΙΟΣ ΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Κλεισιάρη Σοφία ηµήτριος Ελένη ηµ. Ζαχαρόπουλος ΗΜΕΡΟΜ.\ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11/02/1968 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. 13/05/2014 ως και 31/05/2014, ηλεκτρονικά ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12/05/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1312 Ρόδος, 26.03.2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 - 2005-2006

(   ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 -  2005-2006 Σωκράτους (πρώην πάροδος Φιλίππου) 10 Α, 56625 Συκιές, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο2310 621146, 6932 170596 e mail stjibil@gma il.com ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε 1 παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) www.dimosiodikaio.gr «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) Αίθουσα Εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL:

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: ΒΙΟΡΓΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. 23-12-1961 ΤΗΛ. 210 9634522, 6979675187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: erpalka@windowslive.com ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. Πτυχίο Μαιευτικής :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημογραφικές μέθοδοι έρευνας δημόσιας υγείας Μεθοδολογία έρευνας, παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημογραφικές μέθοδοι έρευνας δημόσιας υγείας Μεθοδολογία έρευνας, παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Διεύθυνση 8-86, Δημητριάδος, 38,Βόλος, Μαγνησία Τηλέφωνο +30-4074393, κιν. +30-6946978880 Τηλεομοιοτυπία +30-4074394 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α. Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ανακοινώσεις εισηγήσεις-προτάσεις σε Συμβούλια Επιτροπές Εισηγήσεις για θέματα πορείας υλοποίησης και ένταξης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (αρ. πρωτοκόλλου: 16.894) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εξωτερική συνεργασία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (αρ. πρωτοκόλλου: 16.894) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εξωτερική συνεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μαρία Σιμπερά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία γέννησης: 13/09/78 Διεύθυνση: Κρέοντος 133, Τ.Κ: 10443, Σεπόλια, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-5149191 6977-972200 e-mail: mariasibera@gmail.com Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών µε κατεύθυνση Κοινωνιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο.

1990 Πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών µε κατεύθυνση Κοινωνιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο. Μπαµπανέλου έσποινα Γαυγαµήλων 8, Άνω Ιλίσια 15771 Ζωγράφου Τηλ. εργασίας: 2103327734 Κινητό τηλ: 6973001178 Ηµεροµηνία Γέννησης: 02/09/68 Τόπος Γέννησης: Βέροια Ηµαθίας Σπουδές 1990 Πτυχίο του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία

Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικοί μηχανισμοί, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αναπαραγωγή Κοινωνική Οικονομία Αντουανέττα Καπέλλα Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Δ Βαθμίδας Προϊσταμένη Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού Επικοινωνία Γραφείο 8.3, τηλ. 210-7491681, e-mail el@ekke.gr Σπουδές 1996 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Το «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.0)», είναι ένα ροηγµένο δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά) εκ αιδευτικό λογισµικό ολυµέσων ου α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας Νη ιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Υ ηκοότητα: Ελληνική Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: 13/2/2007 13/2/2008, Στρατός Ξηράς Πανε ιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα