ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 184/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (1979) για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση και του Πρωτοκόλλου (1984) αυτής Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 184 του 1991 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1979) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (1984) ΑΥΤΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Κυρωτικός της Σύμβασης (1979) για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση και του Πρωτοκόλλου (1984) αυτής Νόμος του Κατά την έννοια του παρόντος Νόμου «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση, η οποία έγινε στη Γενεύη στις 13 Νοεμβρίου 1979 και της οποίας το αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Α του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος Β του Πίνακα* «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφορά τη Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση του Προγράμματος για τη Συνεχή Παρακολούθηση και Εκτίμηση της Μεταφοράς σε Μεγάλη Απόσταση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ), το οποίο έγινε στη Γενεύη στις 28 Σεπτεμβρίου 1984 και του οποίου το αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Α του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος Β του Πίνακα. 3. (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο αυτής. (2) Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των εκτιθέμενων στο Μέρος Α του Πίνακα πρωτότυπων κειμένων και των εκτιθέμενων στο Μέρος Β αυτού ελληνικών μεταφράσεων θα υπερισχύουν τα εκτιθέμενα στο Μέρος Α του Πίνακα κείμενα. (1805) Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Πίνακας. Μέρος Α Μέρος Β. Πίνακας. Μέρος Α Μέρος Β. Κύρωση της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου.

2 1806 ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 2) ΜΕΡΟΣ Α CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION done at Geneva, on 13 November 1979 The Parties to the present Convention. Determined to promote relations and co-operation in the field of environmental protection, Avare of the. significance of the activities of the United Nations Economic Commission for Europe in strengthening euch relations and co-operation, particularly -in the field of air pollution including long-range transport of air pollutants, Recognizing the contribution of the Economic Commission for Europe to themultilateral implementation of the pertinent provisions of the Pinal Act of the Conference on Security and Co-cperation in Europe, Cognizant of the references in the chapter on environment of the Final. Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe calling for co-operation to control air pollution and its effects, including long-range transport of air pollutants, and to the development through international co-operation of an extensive programme for the monitoring and evaluation of long-range transport of air pollutants, starting with sulphur dioxide and with possible extension to other pollutants, Consider in? the pertinent provisions of the Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, and in particular principle 21, which expresses the comeon conviction that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction, Recognizing the existence of possible adverse effects, in the short and long term, of air pollution including transboundary air pollution, Concerned that a rise in the level of emissions of air pollutants within the region as forecast may increase such adverse effects, Recognizing the need to study the implications of the long-range transport of air pollutants and the need to seek solutions for the problems identified, Affirming their willingness to reinforce active international co-operation to develop appropriate national policies and by means of exchange of information, consultation, research and monitoring, to co-ordinate national action for cor.bating air pollution including long-range transboundary.air pollution, Have agreed as follows: DEFINITIONS Article 1 For the purposes of the.present Convention: (a) "air pollution" means the introduction by man, directly or indirectly, of substances cr energy into the air resulting in deleterious effects of such, a

3 1807 nature as to encang-er human health, harm living resources and ecosystems and material property and impair or interfere with anenities and ether legitimate uses of the environment, and "air pollutants" shall be constrjed accordingly; (b) "leng-range trar.sb:-undary air pollution" means air pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one State and which has adverse effects in the area under the jurisdiction of another State at such a distance that it is not generally possible to distinguish the contribution of individual emission sources or groups of sources. FJJDAKEJITAL PRINCIPLES Article 2 The Contracting Parties, taking due account of the facts and problems involved, axe determined to protect nan and his environment against air pollution and shall endeavour to limit and, as far as possible, gradually reduce and prevent air pollution including long-range transboundary air pollution. Article 3 The Contracting Parties, vithin the framework of the present Convention, shall by means of exchanges of information, consultation, research and monitoring, develop without undue delay policies and strategies which shall serve as a means of combating the discharge of air pollutants, taking into account efforts already made at national and international levels. Article 4 The Contracting Parties shall exchange information on and review their policies, scientific activities and technical measures aimed at combating, as far as possible, the discharge of air pollutants which may have adverse effects, thereby contributing to the reduction of air pollution including long-range transboundary air pollution. Article 5 Consultations shall be held, upon request, at an early stage between, on the one hand, Contracting Parties which are actually affected by or exposed to a significant risk of long-range transboundary air pollution and, on the other hand, Contracting Parties within which and subject to whose jurisdiction a significant contribution to long-range transboundary air pollution originates, or could originate, in connexion with activities carried on or contemplated therein. AIR QUALITY MANAGEMENT Article 6 Taking into account articles 2 to 5, the ongoing research, exchange of information and monitoring and the results thereof, the cost and effectiveness of local and other remedies and, in order to combat air pollution, in particular that originating from new cr rebuilt installations, each Contracting Party

4 1808 undertakes to develop the test policies and strategies including air Quality management systems and, as part of them, control measures compatible vith "balanced development, in particular by using the best available technology which is economically feasible and lev- and ncr.-vaste technology. EESEAECH JU3) EEVELOR-ENT Article 7 The Contracting Parties, as appropriate to their needs, shall initiate and co-operate in the conduct of research into and/or development of: (a) existing and proposed technologies for reducing emissions of sulphur compounds and other major air pollutants, including technical and economic feasibility, and environmental consequences; (b) instrumentation and ether techniques for monitoring and measuring emission rates and ambient concentrations of air pollutants} (c) improved models for a better understanding of the transmission of long-range transbcundary air pollutants; (d) the effects of sulphur compounds and ether major air pollutants on human health and the envirorj^nt, including agriculture, forestry, materials, aquatic and other natural ecosystems and visibility, vith a view to establishing ε scientific basis for dose/effect relationships designed to protect the environment; (e) the economic, social and environnental assessment of alternative measures for attaining environmental objectives including the reduction of long-range transboundary air pollution; (f) education and training progresses related to the environnental aspects of pollution by sulphur compounds and ether major air pollutants. EXCHANGE OF ETCE-IATIOK Article 8 The Contracting Farties, vithin the framework of the Executive Body referred to in article 10 and bilaterally, shall, in their common interests, exchange available information on: (a) data on emissions at periods cf tine to be agreed upon, of agreed air pollutants, starti.^g vith sulphur dioxide, coning from grid-units of agreed size; or on the fluxes cf agreed air pollutants, starting vith sulphur dioxide-, across national borders, at distances and at periods of tine to be agreed upon; (b) ir.ajor changes in naticrial policies and in general industrial development, and their potential impact, which would be likely to cause significant changes in long-range transboundary air pollution; (c) control technologies for reducing air pollution relevant to long-range trarisboundary air pollution; (d) the projected cost of the emission control of sulphur compounds and other major air pollutants on a national scale; (e) meteorological and physico-chemical data relating to the processes during transmission;

5 1809 (f) physico chemical and biological data relating to the effectb of long range transboundary air pollution and the extent of the damage l/ which these data indicate can be attributed to long range transboundary air pollution; (g) national, eubregional and regional policies and strategies for the control of sulphur compounds and other major air pollutants. ΙΚΡΙΞ3 ΕΝΤΑΤΙ0Ν A! FURTHER BEVELCFI ENT OF THE CO OPERATIVE PSXRAl S E FOR THE MONITORING AND EVALUATION OF THE LONG RANGE TRANSMISSION OF AIR POLLUTANTS IN EDROIE Article? The Contracting Parties stress the need for the implementation of the existing "Co operative programs» for the monitoring and evaluation of the long range transmission of air pollutants in Europe" (hereinafter referred to as EI EP) and, vith regard to the further development of this programme, agree to emphasize: (a) the desirability of Contracting Parties joining in and fully implementing ΕΪ-ΕΡ vhich, as a first step, is based on the monitoring of sulphur dioxide and related substances; (b) the need to use comparable or standardized procedures for Donitoring whenever possible; (c) the desirability of basing the monitoring programme on the framework of both national and international programes. The establishment of monitoring stations and the collection of data shall be carried cut under the national jurisdiction of the country in which the monitoring stations are located; * (d) the desirability of establishing a framework for a co-operative environmental monitoring programme, based on and taking into account present and future national, subregional, regional and other international programmes; (e) the need to exchange data on emissions at periods of time to be agreed upon, of agreed air pollutants, starting vith sulphur dioxide, coming from grid-units of agreed size; or on the fluxee of agreed air pollutantsi starting vith sulphur dioxide, across national borders, at distances and at periods of time to be agreed upon. The method, including the model, used to determine the fluxes, as well as the method, including the model, used to determine the transmission of air pollutants based on the emissions per grid-unit, shall be made available and periodically reviewed, in order to improve the methods and the models; (f) their willingness to continue the exchange and periodic updating of national data on total emissions of agreed air pollutants, starting vith sulphur dioxide; (g) the need to provide meteorological and physico-chemical data relating to processes during transmission; (h) the need to monitor chemical components in other media such as water, soil and vegetation, as well as a similar monitoring programme to record effects on health and environment; (i) the desirability of extending the national EMEP networks to make them operational for control and surveillance purposes. 1/ The present Convention does not contain a rule on State liability as to damage.

6 1810 EXECUTIVE BODY Article The representatives of the Contracting Parties shall, within the framework of the Senior Advisers to ECE Governments on Environmental Problems, constitute the Executive Body of the present Convention, and shall meet at least annually.in that capacity. 2. The Executive Body shall: (a) (b) (c) review the implementation of the present Convention; establish, as appropriate, working groups to consider tatters related to the implementation and development of the present Convention and to this end to prepare appropriate studies and other documentation and to submit recommendations to be considered by the Executive Bodyi fulfil such other functions as may be appropriate under the provisions of the present Convention. J. The Executive Body shall utilize the Steering Body for the EMEP to play an integral part in the operation of the present Convention, in particular with regard to data collection and scientific co-operation. 4. The Executive Body, in discharging its functions, shall, when it deems appropriate, also make use of information from other relevant international organizations. SECHEIAKIAT Article 11 The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall carry out, for the Executive Body, the following secretariat functions: (a) to convene and prepare the meetings of the Executive Body; (b) to transmit to the Contracting Parties reports and other information received in accordance with the provisions of the present Convention} (c) to discharge the functions assigned by the Executive Body. AMENDMENTS TO THE CONVENTION Article Any Contracting Party Day propose amendments to the present Convention. 2. The" text of proposed aoendri&nts shall be subsitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall ccnnrunicate them to all Contracting Parties. The Executive Body shall discuss proposed amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been circulated by the Executive Secretary of the Economic Conn's si on for Europe to the Contracting Parties at least ninety cays in advance.

7 1811 J. An amendment to the present Convention shall be adopted ty consensus of the representatives of the Contracting Forties, and shall enter into force for the Contracting Farties vhich have accepted it on the ninetieth'day after the date en vhich tvo thirds of the Contracting Farties have deposited their instruments of acceptance vith the depositary. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after the date on vhich that Contracting Party deposits its insiranent of acceptance of the amendment. SETTI MENT OF DISPUTES Article 13 If a dispute arises betveen two or oore Contracting Parties to the present Convention as to the interpretation or application of the Convention, they shall seek a solution "by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute. SIGKATUHE Article The present Convention shall be open for signature at the United Nations Office at Geneva frr n 13 to 16 November 1979 on the occasion of the Kigh level ifeeting within the framework of the Economic Commission for Europe on the Protection of the Environment, by the member States of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe, pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 Karen 1947, and by regional economic integration organizations, constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe, which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by the present Convention. 2. In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their ovn behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which the present Convention attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually. PATIFICATIOli, ACCEPTANCE, APPROVAL A] ACCESSION Article The present Convention shall be ε bject to ratification, acceptance or approval. 2. The present Convention shall be open for accession as from 17 November 1979 fcy the States and organizations referred to in article 14, paragraph The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited vith the Secretary General of the United Katicns, vho will perform the functions of the depositary.

8 1812 EKTRY ΉΓΓΟ FDBCE Article The present Convention shall enter into force en the ninetieth dayafter the date of deposit of the twenty-fourth instruiaent of ratification, acceptance, approval or accession. 2. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves the present Convention or accedes thereto after the deposit of the twenty-fourth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. WITHDRAWAL Article I? At any tine after five years froia the date on which the present Convention has cone into force with respect to a Contracting Party, that Contracting Party Eay withdraw fron the Convention by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the depositary. AUTHsrcric TEXTS Article 18 The original cf the present Convention, of which the English, French and Eussian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IK WIT]3SS VKEEEOF the. undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Convention. DONE at Geneva, this thirteenth day of Nbveober, one thousand nine hundred and seventy-nine.

9 1813 FROTOCOL TO THE 1979 CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION ON LONG-TERM FINANCING OF THE CO-OPERATIVE PROGRAMME FOR MONITORING AND EVALUATION OF THE LONG-RANGE TRANSMISSION OF AIR POLLUTANTS IN EUROPE (EKEP) done in Geneva, on,28 September 1984 The Contracting Parties Recalling that the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (hereinafter referred to as "the Convention") entered into force on 16 March 1983, Aware of the importance of the "Co-operative programme for the monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe" (hereinafter referred to as EKEP), as provided for in Articles 9 and 10 of the Convention, Cognizant of the positive results achieved so far in the implementation of EKEP, Recognizing that the implementation of EMEP has hitherto been made possible by financial means provided by the United Nations Environment Programme (UNEP) and by voluntary contributions from Government, Searing in mind that since the UNEP contribution will continue only until the end of 19b,, and that since this contribution together with the voluntary contributions from Governments have been inadequate to support fully the EKEP work plan, it will therefore be necessary to provide for long-term funding after Considering the appeal of the Economic Commission for Europe to ECE member Governments, contained in its decision Β (XXXVIII), to make available, on a basis to be agreed at the firet meeting of the Executive Body for the Convention (hereinafter referred to as the "Executive Body"), the financial resources to enable the Executive Body to carry out its activities, in particular as regards the work of EKEP, Noting that the Convention does not contain any provisions for financing EKEP and that it is, therefore, necessary to make appropriate arrangements regarding this matter. Considering the elements to guide the drafting of a formal instrument supplementing the Convention, a listed in recommendations adopted by the Executive Body at its first session (7-10 June 1983), Have agreed as followst Article 1 Definitions For the purposee of the present Protocol ι 1. "UN assessment rate" means a Contracting Party's rate for the financial year in question in the scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations. 2. "Financial year" means the financial year of the United Nationsι and "annual basis"'and "annual costs" shall be construed accordingly. 3. "General Trust Fund" means the General Trust Fund for the Financing of the Implementation of the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, which has been established by the Secretary-General of the United Nations.

10 "Geographical scope of EKEP" means the area within which, co-ordinated by the international centres of EKEP, a/ monitoring ie carried out. Article 2 Financing of EKEP The financing of FKEP shall cover the annual costs of the international centres co-operating within EKEP for the -activities appearing in the work programme of the Steering Body of EKEP. Article 3 Contributions 1. In accordance with the provisions of this article the financing of EKEP shall consist of mandatory contributions, supplemented by voluntary contributions. Contributions nay be made in convertible currency, non-convertible currency, or in kind. 2. Mandatory contributions shall be made on an annual basis by all Contracting Parties to the present Protocol which are within the geographical «cope of EKEP. 3. Voluntary contributions may be made by the Contracting Parties or Signatories to the present Protocol, even if their territory lies outside the geographical scope of EKEP, as well as, subject to approval by the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body of EKEP, by any other country, organization or individual which wishes to contribute to the work programme. 4. The annual costs of the work programme shall be covered by the mandator} contributions. Contributions in cash and in kind, such as those provided by host countries for international centres, shall be specified in the work programme. Voluntary contributions may, subject to the approval by the Executive Body, on the recommendation of the Steering Body, be utilised either for reducing the mandatory contributions or for financing specific activities within the scope of EKEP. 5. Mandatory and voluntary contributions in cash shall be deposited in the General Trust Fund. Article 4 Sharing of costs 1. Mandatory contributions shall be made in accordance with the terms of the Annex to the preeent Protocol. 2. The Executive Body shall consider the need to amend the Annex (a) if the annual budget of EMEP increases by a factor of two and half times the level of the annual budget adopted for the year of entry into force of the present Protocol or for the year of last amendment of the Annex, whichever is later» or (b) if the Executive Body, on the reccscnendation of the Steering Body, designates a new international centre» r a/ The international centres are at present the Chemical Co-ordinating Centre, the Meteorological Synthesizing Centre-East and the Meteorological Synthesizing Centre-West.

11 1815 (c) six years after the entry into force of the present Protocol, or six years after last amendment to the Annex, whichever is later. 3. Amendments to the Annex shall be adopted by consensus of the Executive Body. Article S Annual budget An annual budget for EMEP shall be drawn up by the Steering Body of EMEP, and shall be adopted by the Executive Body not later than one year in advance of the financial year to whieh it applies. Article 6 Amendments to the Protocol 1. Any Contracting Party to the present Protocol may propose amendments to it. 2. The text of proposed amendments shall be submitted in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall communicate them to all Contracting Parties to the Protocol. The Executive Body shall «? i SCUSB the proposed amendments at its next annual meeting provided that such proposals have been circulated by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe to the Contracting Parties to the Protocol at least 90 days in advance. 3. An amendment to the present Protocol, other than an amendment to its Annex, shall be adopted by consensus of the representatives of the Contracting Parties to the Protocol and shall enter into force for the Contracting Parties to the Protocol which have accepted it on the ninetieth day after the day on which two-thirds of those Contracting Parties have deposited with the depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the ninetieth day after the. date.on which that Contracting Party deposits its instrument of acceptance of the amendment. Article 7 Settlement of disputes If a dispute arises between two or more Contracting Parties to the present Protocol as to its interpretation or application, they shall seek a solution by negotiation or by any other method of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute. Article 8 Signature 1. The present Protocol shall be open for signature at the United Nations Office in Geneva from 28 September 1984 until 5 October 1984 Inclusive, then at the Hea-dquarters of the Dnited Nations in Kew York until 4 April 1985, by the member States of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe, pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations, constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe, which have competence in respect of the negotiation, conclusion and application of international agreements in matters covered by the present Protocol, provided that the States and organizations concerned are parties to the Convention.

12 In matters within their competence, such regional economic integration organizations shall, on their own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which the present Protocol attributes to their member States. In such cases, the member States of these organizations shall not be entitled to exercise such rights individually. Article 9 Ratification, acceptance, approval and accession 1. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by Signatories. 2. The present Protocol shall be open for accession as from 5 October 1984 by the States and Organizations referred to in Article 8, paragraph The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the united Katlons, who will perform the functions of the depositary. Article 10 Entry into force 1. The present Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date on which ι (a) instruments of ratification, acceptance, approval or accession have been deposited by at least nineteen States and Organizations referred to in article 8 paragraph 1 which are vithin the geographical scope of EKEPi and (b) the aggregate of the UK assessment rates for such States and Organizations exceeds forty per cent. 2. For each State and Organization referred to in article 8, paragraph 1, which ratifies, accepts or approves the present protocol or accedes thereto after the requirements for entry into force laid down in paragraph 1 above have been met, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or Organisation of Its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. Article 11 Withdrawal 1. At any time after five years from the date on which the present Protocol has come into force with respect to a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw from it by giving written notification to the depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the depositary. 2. Withdrawal shall not affect the financial obligations of the withdrawing Party until the date on which the withdrawal takes effect. Article 12 Authentic texts The original of the present Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Katlons.

13 1817 Τη witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Protocol. Done at Geneva, this twenty-eighth day of September one thousand nine hundred and eighty-four. Annex referred to in article 4 of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range Trar.sboundary Air Pollution on Long-t< rm Financing of the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EKEP) Mandatory contributions for sharing of costs for financing the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP}, shall be calculated according to the follovina scalet Austria Bulgaria Byelorussian SSR Czechoslovakia Finland German Democratic Republic Holy See Hungary Iceland Liechtenstein Korvay Poland Portugal Romania San Marino Spain Sweden Switzerland Turkey Ukrainian SSR* USSR Yugoslavia Keaber countries of the European Economic Communityt Belgium Denmark France Germany, Federal Republic of Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands United Kingdom EEC TOTAL « The order in which the Contracting Parties are listed in this Annex is specifically made in relation to the cost-sharing system agreed upon by the Executive Body for the Convention. Accordingly, the listing is a feature which is specific to the Protocol on the financing of EKEP.

14 1818 ΠΙΝΆΚΑς (Αρθρο 2) Μέρος Β ΣΥΜΒΑΣΗ για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση now έγινε στη Γενεύη στις 13 Νοεμβρίου 1979 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΨΑΣΙΣΜΕΝΑ να προάγουν τις σχέσεις και τη συνεργασία τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, στον ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙ2ΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεων αυτών και της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα στον τομέα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση. ΑΝΑΓΝ9ΡΙΖ0ΝΤΑΣ τη συμβολή της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη στην πολυμερή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της τελικής πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το κεφάλαιο για το περιβάλλον της τελικής πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη καλεί σε συνεργασία με σκοπό τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των συνεπειών της ρυπάνσεως αυτής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση και για να καταρτισθεί, με διεθνή συνεργασία, cvpv πρόγραμμα επίβλεψης και εκτίμησης της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση, ορχίζοντας από το διοξείδιο του θείου και συνεχίζοντας ενδεχομένως με άλλους ρύπους. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις σχετικές διατάξεις της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον του ανθρώπου και ιδιαίτερα την αρχή 21, η οποία εκφράζει την κοινή πεποίθηση ότι, σύμφωνα με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα Κράτη έχουν το κυριαρχικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των ιδίων τους πόρων ανάλογα με τη δική τους πολιτική περιβάλλοντος και υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε οι δραστηριότητες, που ασκούνται

15 1819 εντός των ορίων της δικαιοδοσίας χους και υπό τον έλεγχο τους, να μη προξενούν ζημιές στο περιβάλλον άλλων Κρατών ή περιοχών που δεν υπάγοντας σε καμμία διεθνή" δικαιοδοσία.. "' \ ΔΙΑΠΙΣΤ2Ν0ΝΤΑΣ ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας,περίλαμβανομένης και της διαμεθοριακής ρύπανσης δύναται να έχει βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιζήμιες συνεπείς. τοβουμενα ότι η προβλεπόμενη αύξηση της στάθμης εκπομπής ατμοσφαιρικών punuv στην περιοχή δύναται να αυξήσει τις επιζήμιες αυτές συνέπειες. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη μελέτης tuv επιπτώσεων της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση και την ανάγκη επιδίωξης λύσεων των οξακριβούμενων προβλημάτων. ΕΠΙΒΕ3ΑΙ ΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη διεθνή ενεργό συνεργασία στην ανάπτυξη της αναγκαίας εθνικής πολιτικής και να συντονίσουν με ανταλλαγές πληροφοριών, διαβουλεύσεις και δραστηριότητος στον τομέα της έρευνας και της επίβλεψης, τα μέτρα που έχουν λάβει οι χώρες για την καταπολέμηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, περιλαμβανομένης της διαμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ στα ακόλουθα.: Ορισμοί Άρθρο 1 Γιο τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: (σ) "ρύπανση της ατμόσφαιρας" νοείται η από τον άνθρωπο άμεση ή έμμεση αποβολή στην ατμόσφαιρα ουσιών ή ενέργειας των οποίων η βλαβερή δράση δύναται να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου, να προκαλεί ζημιές στους βιολογικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, να φθείρει τα υλικά αγαθά και να θίγει ή παραβλάπτει την ψυχαγωγική αξία και άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος. Η έκφραση "ατμοσφαιρικοί ρύποι" έχει την ίδια έννοια*

16 1820 (β) "διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση" νοείται η ατμοσφαιρική ρύπανση της οποίας η φυσική πηγή περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά στην περιοχή πον υπάγεται στην εθνική δικαιοδοσία ενός κράτους και έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην περιοχή που υπόκειται στη δικαιοδοσία άλλου κράτους σε τέτοια απόσταση, που γενικά δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ τυν ρύπυν που προέρχονται οπό μεμονωμένες πηγές ή ομάδες πηγών εκπομπής. θεμελειώδεις Άρθρο 2 αρχές Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω γεγονότα και προβλήματα, αποφάσισαν να προστατεύσουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον του κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θα προσπαθήσουν να περιορίσουν και, όσο είναι δυνατόν, να μειώσουν βαθμιαία και να προλάβουν την ατμοσφαιρική ρύπανση, περιλαμβανομένης της διαμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση. Άρθρο 3 Στα πλαίσια της παρούσης Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη καταρτίζουν, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, με ανταλλαγές πληροφοριών, διαβουλεύσεις και δραστηριότητες στον τομέα της upcvwaq και της επίβλεψης, πολιτική και στρατηγικές που θα τους χρησιμεύσουν για την καταπολέμηση των απορρίψεων ατμοσφαιρικών ρύπυν, λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάζουν πληροφορίες και θα προβαίνουν σε γενική επισκόπηση της πολιτικής τους, των επιστημονικών δραστηριοτήτων και των τεχνικών μέτρων που έχουν σαν στόχο την κατά το μέτρο του δυνατού καταπολέμηση των απορρίψεων ατμοσφαιρικών ρύπων που δύνανται να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις, και με τον τρόπο αυτό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιλαμβανομένης της διαμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση.

17 1821 Άρθρο 5 Διαβουλεύσεις* θα διεξαχθούν σύντομα μετά από αίτηση, μεταξύ από την μια ή των Γυμβολλομένων Μερών που πράγματι προσβάλλονται από τη δισμεθορισκή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση ή nou εκτίθενται, σε σημαντικό κίνδυνο τέτοιας ρύπανσης και από την άλλη του ή των συμβαλλομένων μερών στην επικράτεια κοι στη δικαιοδοσία των οποίων δημιουργείται ή θα μπορούσε να δημιουργηθεί ουσιώδης αύξηση της διομεθοριακής ρύπανσης της οτμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση λόγω δραστηριοτήτων που διεξάγονται ή που προβλέπεται, να διεξαχθούν. Διαχείριση της ποιότητας του αέρα Άρθρο 6 Λαμβάνοντος υπόψη τα άρθρα 2 ως 5, τις τρέχουσες ύροννζς, τις ανταλλαγές πληροφοριών, τις δραστηριότητες επίβλεψης και τα αποτελέσματα τους, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών μέτρων που λήφθηκαν σε τοπική κλίμακα και άλλων μέτρων, και για να καταπολεμηθεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα εκείνη που προέρχεται από καινούριος ή ανακατασκευασμένες εγκαταστάσεις, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαμορφώσει την καλύτερη πολιτική και στρατηγική, περιλαμβανομένων των συστημάτων διαχειρίσεως της ποιότητας του αέρα και να καταρτίσει, στα πλαίσια των συστημάτων αυτών, μέτρα ελέγχου που να μην αντίκεινται oc μια ισορροπημένη ανάπτυξη, καταφεύγοντας ιδίως στην καλύτερη διοθέσιμη τεχνολογία που είναι οικονομικά εφαρμόσιμη και σο τεχνολογία που παράγει λίγα ή καθόλου απόβλητα. * Ερευνα και ανάπτυξη Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ανάλογο με τις ανάγκες τους, θα αναλάβουν συντονισμένες δραστηριότητες έρεχ'νας ή/και ανάπτυξης, στους εξής τομείς: (α) στις υπάρχουσες και προτεινόμενες τεχνικές για τη μείωση των εκπομπών θειούχων ενώσεων και άλλων βασικών

18 1822 ρύπων της ατμόσφαιρας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας τεχνικής πραγματοποίησης και της αποδοτικότητας των τεχνικών αυτών καθώς και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον (β) στις τεχνικές που αφορούν όργανα και στις άλλες τεχνικές που επιτρέπουν την μέτρηση και καταγραφή των ρυθμών εκπομπής και τις συγκεντρώσεις tuv ατμοσφαιρικών ρύπων στον περιβάλλοντα χώρο (γ) στα βελτιωμένα μοντέλλα για την καλύτερη κατανόηση της διομεθοριακής μεταφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση (δ) στις επιπτώσεις των θειούχων ενώσεων και των κυριότερων άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον περιλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοκαλλιέργειας, των υλικών, των υδρόβιων και άλλων οικοσυστημάτων και της ορατότητος, για να καθορισθεί σε επιστημονική βάση ο προσδιορισμός της σχέσης δόση/αποτέλεσμα σύμφωνα με την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος* (ε) στην οικονομική κοινωνική και περιβαλλοντική εκτίμηση εναλλακτικών μέτρων που παρέχουν τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της διμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (στ) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγρομμότων σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος οπό τις θειούχες ενώσεις και τους κυριότερους άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ανταλλαγή πληροφοριών Άρθρο 8 Είτε στα πλαίσια του Εκτελεστικού Οργάνου του άρθρου 10 είτε διμερώς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσουν χρήσιμες πληροφορίες, προς το κοινό τους συμφέρον, σχετικά με: (α) τνς εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων καθορισμένης περιοδικότητας, αρχίζοντας από το διοξείδιο του θείου, βάσει χωρικής διάταξης καθορισμένων διαστάσεων ή τις ροές καθορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, αρχίζοντας από το διοξείδιο

19 1823 του BCLOXJ που διασχίζει τα σύνορα των κρατών σε αποστάσεις και. με περιοδικότητα που πρέπει να καθορισθούν (β) τις κυριότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στην εθνική πολιτική και γενικό στη βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και, ενδεχόμενες επιπτώσεις τους που θα ήταν ικανές να προκαλέσουν σημαντικές τροποποιήσεις στη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας ac μεγάλη απόσταση* (γ) τις τεχνικές μειώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιδρούν στη διαμεθοριακή ρύπανση σε μεγάλη απόσταση (δ) το προβλεπόμενο κόστος της καταπολέμησης των εκπομπών θειούχων ενώσεων και άλλων κυριοτέρων ατμοσφαιρικών ρύπων σε επίπεδο των χωρών ζε) τα μετεωρολογικά και φυσιοκοχημικά δεδομένα που αφορούν τα φαινόμενα που συμβαίνουν κατά τη μεταφορά των ρύπων (στ) τα φυσικοχημικά και βιολογικά δεδομένα που αφορούν τις επιπτώσεις της διαμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση και το μέγεθος της ζημίας* που, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά καταλογίζεται στη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη οπόστοση- (ζ) την εθνική περιφερειακή και υηοπεριφερειακή πολιτική και στρατηγική καταπολέμηση των θειούχων ενώσεων και. των κυριοτέρων άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Εφαρμογή και διεύρυνση του συντονισμένου προγράμματος για συνεχή επίβλεψη και εκτίμηση της μεταφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων ac μεγάϊη απόσταση στην Ευρώπη. Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα εφορμογής του υπάρχοντος "συντονισμένου προγράμματος * Η παρούσα r Σύμβαση δεν περιέχει κανόνα σχετικά με την ευθύνη των Κρατών σε θέματα ζημίας.

20 1824 επίβλεψης και εκτίμησης της μεταφοράς tuv ατμοσφαιρικών ρύπων cc μεγάλη απόσταση στην Ευρώπη" {ονομαζόμενου πιο κάτω ΕΜΕΡ) και προκειμένου να διευρυνθεί το πρόγραμμα αυτό συμφωνούν να τονίσουν: (α) το συμφέρον που αποκομίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη από τη συμμετοχή και την πραγματοποίηση του ΕΜΕΡ, που σε ένα πρώτο στάδιο αποσκοπεί στη συνεχή επίβλεψη του διοξειδίου του θείου και συγγενών ουσιών (β) την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης, κάθε φορά που υπάρχει η δυνατότητα, συγκρίσιμων και τυποποιημένων μεθόδων επίβλεψης * (γ) τη σημασία της κατάρτισης του προγράμματος για συνεχή επίβλεψη στα πλαίσια τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών προγραμμάτων. Η ίδρυση σταθμών για συνεχή επίβλεψη και συλλογή δεδομένων θα υπάγεται στη δικαιοδοσία της χώρας στην οποία βρίσκονται οι σταθμοί αυτοί. (δ) τη σημασία καθορισμού των πλαισίων ενός συντονισμένου προγράμματος για συνεχή επίβλεψη του περιβάλλοντος που να έχει ως βάση και που λαμβάνει υπόψη εθνικά περιφερειακά, υποπερίφερειακά και άλλα παρόντα ή μελλοντικά διεθνή προγράμματα* (ε) την αναγκαιότητα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (αρχίζοντας από το διοξείδιο του θείου) καθορισμένης περιοδικότητας, βάσει χωρικών διατάξεων καθορισμένων διαστάσεων ύ σχετικά με τις ροές καθορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (αρχίζοντας από το διοξείδιο του θείου) πον διασχίζουν τα σύνορα των κρατών, σε αποστάσεις και με περιοδικότητα που θα καθορισθούν. Η μέθοδος και το μοντέλλο που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ροής, καθώς και η μέθοδος και το μοντέλλο που θα χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η μεταφορά ατμοσφαιρικών ρύπων, βάσει των εκπομπών ανά χωρική διάταξη, θα είναι διαθέσιμα και θα εξετάζονται περιοδικά με σκοπό τη βελτίωση τους

21 1825 (στ) την πρόθεση τους να συνεχίσουν την ανταλλαγή και την περιοδική ενημέρωση tuv εθνικών δεδομένων, για- τις συνολικές εκπομπές καθορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, αρχίζοντας από το διοξείδιο του θείου (ζ) την αναγκαιότητα παροχής μετεωρολογικών και φυσικοχημικών δεδομένων σχετικά με τα φαινόμενα που Λαμβάνουν χώρα κατά τη μεταφορά (η) την αναγκαιότητα διασφάλισης του συνεχούς ελέγχου των χημικών συστατικών σε άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος όπως το νερό, το έδαφος, η βλάστηση, και εφαρμογής ενός ανάλογου προγράμματος επίβλεψης για την καταγραφή των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον ^θ) τη σημασία της διεύρυνσης των εθνικών δικτύων του ΕΜΕΡ ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά από πλευράς καταπολέμησης και επίβλεψης. Εκτελεστικό Οργανο Αρθρο Οι αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών θα αποτελούν το εκτελεστικό όργανο της παρούσας Σύμβασης στα πλαίσια των Ανώτερων Συμβούλων των Κυβερνήσεων των χωρών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη για τα θέματα του περιβάλλοντος και θα συνέρχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με την ανωτέρω ιδιότητα. 2. Το Εκτελεστικό Όργανο (α) θα εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης* (β) θα συστήνει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ομάδες εργασίας οι οποίες θα μελετούν τα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή και την ανάπτυξη της παρούσας Σύμβασης και οι οποίες για το σκοπό αυτό, θα ετοιμάζουν τις απαραίτητες μελέτες, θα συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και θα του υποβάλλουν συστάσεις (γ) θα ασκεί κάθε άλλο καθήκον που θα μπορούσε να είναι ονογκοίο δυνάμει των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.

22 To Εκτελεστικό Όργανο θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες tou Sicu6uvciROu οργάνου rov EMEP ώστε το τελευταίο va μετέχει πλήρως στις δραστηριότητος της παρούσας Σύμβασης, ιδιαίτερα όσον οφορά τη συλλογή δεδομένων και την επιστημονική συνεργασία. 4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το Εκτελεστικό Όργανο θα χρησιμοποιεί επίσης, κάθε φορά που το κρίνει χρήσιμο, πληροφορίες που παρέχονται από άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Γραμματεία Άρθρο 11 Η Εκτελεστική Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη θα αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα γραμματείας για λογαριασμό του Εκτελεστικού Οργανον: (α) πρόσκληση και προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Οργάνου (β) διαβίβαση στα Συμβαλλόμενα Μέρη των εκθέσεων και άλλων πληροφοριών που ελήφθησαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης (γ) όλα τα καθήκοντα που θα ήταν δυνατόν να της αναθέσει το Εκτελεστικό Όργανο. Τροποποιήσεις της Σύμβασης Άρθρο Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης. 2. Το κείμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων θα υποβάλλεται εγγράφως στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη που α το κοινοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το Εκτελεστικό Όργανο θα εξετάζει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην προσεχή ετήσια συνεδρίαση του, εφ'όσον ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη κοινοποίησε τις εν λόγω προτάσεις στα Συμβαλλόμενο Μέρη, τουλάχιστον πριν από ενενήντα ημέρες.

23 Τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης θα πρέπει να θεσπί ζοντσι με κοινή συμφωνία των αντιπροσώπων των Συμβαλλομένων Μερών και θα αρχίζουν να ισχύουν, για τα Συμβαλλόμενα Μέρη που τις δέχτηκαν, την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία που τα δύο τρία των Συμβαλλομένων Μερών κατάθεσαν το έγγραφο οποδοχής τους στο θεματοφύλακα. Στη συνέχεια, η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για κάθε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος θα καταθέσει το δικό του έγγραφο αποδοχής της τροποποίησης. \ διευθέτηση διαφορών Άρθρο 13 Σε περίπτωση διαφοράς, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών στην παρούσα Σύμβαση, όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα εν λόγω μέρη θα επιζητήσουν την ανεύρεση λύσης με διαπραγματεύσεις ή με κάθε άλλη αποδεκτή από αυτά μέθοδο διευθέτησης των διαφορών. Υπογραφή Άρθρο Με την ευκαιρία της Συνεδρίασης Υψηλού Επιπέδου για την Προστασία του Περιβάλλοντος στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη από τις 13 έως τις'16 Νοεμβρίου 1979 προς υπογραφή από τα Κράτη μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, από τα Κράτη που απολαύουν τον συμβουλευτικού καθεστώτος στην Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, δυνάμει της παραγράφου 8 του ψηφίσματος 36 (IV) της 28ης Μαρτίου 1947 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, και από τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ενοποίησης που έχουν ουσταθοί από τα κυρίαρχα Κράτη μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη και που έχουν την αρμοδιότητα να διεξάγουν διαπραγματεύσεις, να συνάπτουν και να εφαρμόζουν διεθνείς συμφωνίες στους τομείς ηου καλύπτει η παρούσα Σύμβαση.

24 Εφ*όσον πρόκειται για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, οι οργανισμοί περιφερειακής οικονομικής ενοποίησης θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ιδίω ονόματι τα δικαιώματα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις, τις οποίος η παρούσα Σύμβοση παρέχει στα αντίστοιχα Κράτη μέλη. Σε παρόμοιος περιπτώσεις, τα Κράτη μέλη των οργανισμών αυτών δον δικαιούνται να ασκήσουν μεμονωμένα τα cv λόγω δικαιώματα. ν. Επικύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση Άρθρο Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε enικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. 2. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή στην προσχώρηση των Κρατών και οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 1 από τις 17 Νοεμβρίου Το έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή θα κοτοτεθούν στον Γονικό Γραμματέα του Οργανισμού Εθνών, ο οποίος θοα εκτελεί χρέη θεματοφύλακα. προσχώρησης Ηνωμένων Έναρξη ισχύος Άρθρο Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την ονενηκοστή ημέρα από την κατάθεση του εικοστού τετάρτου cγγράφου enικύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2. Για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει την παρούσα Σύμβαση ή προσχωρεί σο αυτή μετά την κατάθεση του εικοστού τετάρτου εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία που το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος καταθέτει το δικό του έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Αποχώρηση Άρθρο 17 Μετό πάροδο πενταετίας από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Σύμβασης γισ κάθο Συμβαλλόμενο Μέρος, το εν λόγω

25 1829 Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από τη Σύμβαση με έγγραφο κοινοποίηση που απευθύνει στο θεματοφύλακα. Η αποχώρηση ουτή παράγει οηοτελέσμστα την ενενηκοστή ημέρα οπό tnv ημέρα λήψης της κοινοποίησης από to θεματοφύλακα. Αυθεντικά κείμενα Άρθρο 18 Το πρωτότυπο της παρούσης Σύμβασης, της οποίας το Αγγλικό, Γαλλικό και Ρωσικό κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έγινε στη Γενεύη την εννιακόσια εβδομήντα τριακοστή A/ec«piou χίλια εννέα.

26 1830 ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ της Σύμβασης του 1979 tea τη Διαμεθοριαχη Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση, που αφορά τη Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση του Προγράμματος για τη Συνεχή Παρακολούθηση και Εκτίμηση της Μεταφοράς σε Μεγάλη Απόσταση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (ΕΚΕΡ) που έγινε στη Γενεύη στις 28 Σεπτεμβρίου, 1984 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Σύμβαση για τη Αιαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση (που πιο κάτω αναφέρεται ως "Σύμβαση"), άρχισε να ισχύει στις 16 Μαρτίου 1983, ΕΧΟΝΤΑΣ συνείδηση της σπουδαιότητας ηου έχει το "συντονισμένο πρόγραμμα για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μετοφορός σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη" (καθούμενο εφεξής ΕΜΕΡ), το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 9 κοι 10 της Σύμβασης, ΕΧΟΝΤΑΣ επίγνωση των θετικών αποτελεσμάτων που έχει στιγμής αποδώσει η εφαρμογή του ΕΜΕΡ, μέχρι ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εφαρμογή του ΕΜΕΡ ήταν μέχρι στιγμής δυνατή χάρη στα χρηματοδοτικά μέσα που παρέσχε το πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και χάρη στις εθελοντικές εισφορές των κυβερνήσεων, των ΓΝ2ΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εισφορά του UNEP θα συνεχίσει να καταβάλλεται μόνο μέχρι το τέ/ϊσς του 1984 και ότι το ύψος της εισφοράς αυτής και τι~ν εθελοντικών εισφορών των Κυβερνήσεων δεν καλύπτει εξ ΟΛΟΚ^ήρου τις δαπάνες εφαρμογής του σχεδίου εργασίας του ΕΜΕΡ και ότι συνεπώς θα είναι αναγκαίο να θεσπισθούν διατάξεις που να πξοοφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μετά το 1984, ΕΚΤΙΜ2ΝΤΑΣ την έκκίηση την οποία απηύθυνε η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, (ΟΕΕ), στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΟΕΕ στο πλαίσιο της απόφασης της Β (XXXVIII), με την οποία τους ζητεί να διαθέσουν αμέσως, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

Ερμηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια. «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Π 14 Ν. 20(ΙΙΙ)/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Ο περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 20(ΠΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3014 της 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 99 Ν. 6(ΠΙ)/94 Ο περί της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4000 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4000 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4000 της 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Κυρωτικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες. Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις πράσινες τεχνολογίες Νισσήμ Μπενμαγιώρ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων Περίληψη Ρόλος των ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ,.. : 0907 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ημερομηνία παρουσίασης : 28/06/2011 Επιβλέπων καθηγητής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά Μέλη τριμελούς επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 201/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2647 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλιακών Δορυφόρων (INMARSAT) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Establishment of a Technology Park in Cyprus

Establishment of a Technology Park in Cyprus Establishment of a Technology Park in Cyprus Regional Innovation Strategy in Cyprus Dr Costas Kadis Officer A, Research Promotion Foundation NEED EU Policy Innovation will have to play a key role if the

Διαβάστε περισσότερα