C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\ΕΦΕΤ\Πρωτόκολλο 2013\Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου 2013.Docx\ιγ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\ΕΦΕΤ\Πρωτόκολλο 2013\Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου 2013.Docx\ιγ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕ54Η-7Μ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/04/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ. 30/003/391 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Ι. Γαρδίκης Δ. Δανιήλ Τηλ. : Πίνακας Διανομής C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\ΕΦΕΤ\Πρωτόκολλο 2013\Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου 2013.Docx\ιγ ΘΕΜΑ: Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ και ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων έτους 2013 ΣΧΕΤ.: Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. Γ.Χ.Κ. 30/003/273/ (αριθ. πρωτ. ΕΦΕΤ 4707/ ) με θέμα «Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2013». Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί το κεντρικό πρωτόκολλο συνεργασίας έτους 2013 μεταξύ της Γενικής Δ/νσης του ΓΧΚ και του ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων. Το πρωτόκολλο, πέραν των γενικών κανόνων συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, περιγράφει σε 21 παραρτήματα αναλυτικά τους εξειδικευμένους εργαστηριακούς ελέγχους τους οποίους θα εκτελέσουν τα εργαστήρια του ΓΧΚ, και τα υποστρώματα που θα ελεγχθούν. Η χρονική κατανομή των δειγμάτων διαμορφώνεται κατά περίπτωση με συνεννόηση μεταξύ ΓΧΚ και ΕΦΕΤ. Το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά σε ελέγχους, η ανάγκη εκτέλεσης των οποίων προέκυψε μετά από ανάλυση κινδύνου, στην οποία συμμετείχε το ΓΧΚ. Στο πρωτόκολλο του 2013 έχουν συμπεριληφθεί προγράμματα ελέγχου που αφορούν σε ελέγχους της ασφάλειας των τροφίμων, της ποιότητας και γνησιότητας προϊόντων εθνικού ενδιαφέροντος όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς και προγράμματα διερευνητικού χαρακτήρα (νάτριο σε βούτυρο και snacs, διάφορες παράμετροι σε υλικά σε επαφή με τρόφιμα, κ.α.). Επίσης έχουν περιληφθεί 4 νέα προγράμματα για το 2013 (2 ο εξάμηνο) που αφορούν σε προσδιορισμό ποσοστού κρέατος, βιταμίνης C, Ω3 λιπαρών και καφεΐνης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών θα οριστικοποιηθούν μέχρι 31/05/2013. Συνημμένα αποστέλλονται τα παραρτήματα των προγραμμάτων ελέγχου που είναι δυνατόν να αρχίσουν να εκτελούνται άμεσα. Σελίδα 1/4

2 ΑΔΑ: ΒΕ54Η-7Μ2 Εκτός των προγραμματισμένων ελέγχων, το πρωτόκολλο προβλέπει τη συνεργασία ΓΧΚ και ΕΦΕΤ σε περιπτώσεις έκτακτων ελέγχων (π.χ. λόγω διατροφικών κρίσεων) καθώς και σε περιπτώσεις καταγγελιών. Για την ομαλή εκτέλεση του πρωτοκόλλου οι Χημικές Υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ και τις Υπηρεσίες των Περιφερειών στις οποίες θα ανατεθεί μέρος των δειγματοληψιών από τον ΕΦΕΤ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι Χημικές Υπηρεσίες παρεκκλίνουν από τους όρους του πρωτοκόλλου (π.χ. υπέρβαση του προβλεπόμενου χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων), θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την Αρχή που τους απέστειλε τα δείγματα. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει κατά την εκτέλεση του πρωτοκόλλου και δεν είναι δυνατόν να λυθεί σε τοπικό επίπεδο, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση Τροφίμων ή τη Δ/νση Περιβάλλοντος κατά περίπτωση. Στο γενικό μέρος του πρωτοκόλλου προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση προκύπτει μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η έκθεση εξέτασης του δείγματος θα κοινοποιείται από τα εργαστήρια ελέγχου και στη Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, στη διεύθυνση Κηφισίας και Ιατρίδου 2, Αθήνα, Fax Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις Μη Κανονικών δειγμάτων εμφιαλωμένων νερών θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΓΧΚ. Επίσης εφιστάται η προσοχή ώστε, ιδίως σε περιπτώσεις Μη Κανονικών δειγμάτων, να αναγράφονται στην έκθεση εξέτασης όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δείγμα όπως: αριθμός παρτίδας, βάρος, πλήρεις ενδείξεις συσκευασίας κλπ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τυχόν παραπομπή των δειγμάτων στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι Χημικές Υπηρεσίες διαπιστώνουν την ανάγκη συμπληρωματικών ελέγχων που δεν περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο με τον ΕΦΕΤ ή δέχονται αιτήματα για έλεγχο από άλλες τοπικές αρχές, είναι δυνατόν να συντάσσουν τοπικά συμπληρωματικά πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλες Αρχές κατόπιν συνεννόησης με τις Διευθύνσεις Τροφίμων ή Περιβάλλοντος κατά περίπτωση, ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις των ελέγχων. Προκειμένου να ελέγχεται η αποτελεσματική εκτέλεση του πρωτοκόλλου όπως απαιτείται από τη στοχοθεσία της Υπηρεσίας και να είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω του ΟΠΣ από τις κεντρικές Διευθύνσεις χωρίς μεσολάβηση των Χημικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να συμπληρώνονται στο ΟΠΣ όλα τα στοιχεία των δειγμάτων που παραλαμβάνονται και εξετάζονται. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής: Τα δείγματα των προγραμμάτων του Πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ (εκτός των καταγγελιών) πρέπει να καταχωρούνται στο ΟΠΣ ως δείγματα Ελέγχου Εσωτερικής Αγοράς, να συμπληρώνεται η επιλογή ΝΑΙ στο πεδίο «Εμπίπτει σε πρωτόκολλο συνεργασίας» και να επιλέγεται ο ΕΦΕΤ στο πεδίο στο «Φορέας πρωτοκόλλου συνεργασίας». Ο ΕΦΕΤ θα πρέπει να επιλέγεται ως ο Φορέας πρωτοκόλλου συνεργασίας και στις περιπτώσεις (α) δειγμάτων που εντάσσονται στο Πρωτόκολλο και αποστέλλονται από Υπηρεσίες των Περιφερειών κατόπιν ανάθεσης από τον ΕΦΕΤ (β) δειγμάτων καταγγελιών που αποστέλλονται Σελίδα 2/4

3 από Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και (γ) δειγμάτων έκτακτων ελέγχων (π.χ. λόγω διατροφικών κρίσεων). Θα πρέπει να συμπληρώνεται πάντοτε τόσο ο χαρακτηρισμός κάθε παραμέτρου που εξετάστηκε ως προς την κανονικότητα, όσο και ο χαρακτηρισμός του δείγματος συνολικά. Για το συνολικό χαρακτηρισμό του δείγματος συνιστάται να γίνεται χρήση των τυποποιημένων χαρακτηρισμών του συστήματος από την επιλογή «Αναζήτηση χαρακτηρισμού». Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός του δείγματος έχει γίνει υποχρεωτικό πεδίο στο ΟΠΣ. Οι Χημικές Υπηρεσίες παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους. Παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση του παρόντος το προσωπικό των Χημικών Υπηρεσιών, το οποίο συμμετέχει στην εκτέλεση του πρωτοκόλλου. Η προϊσταμενη ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πρωτόκολλο συνεργασίας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Γενικό μέρος (Σελίδες 6) Παραρτήματα 1-7,9, Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια (αποστολή με πλεκτρονικό ταχυδρομείο) Δ/νση Τροφίμων Δ/νση Περιβάλλοντος, Τμ. ΑΙ Β', ΔΙ Χ.Υ. Αθηνών ΑΙ Χ.Υ. ΠειΡαιά Β' Χ.Υ. Θεσσαλονίκης Χ.Υ. Βόλου Χ.Υ. Ηρακλείου Χ.Υ. Ιωαννίνων Χ.Υ. Καβάλας Χ.Υ. Κέρκυρας Χ.Υ. Ρόδου "rιapina ΚΟΡΔΩΣΗ 11. Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. Υπουργείο Οικονομικών Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. κ. Θεοχάρη Β. Χ. Υ. πλην των ανωτέρω προς ενέργεια (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Γ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης - οικονομική Επιθεώρηση Αθηνών, Κολωνού 2, Αθήνα - Οικονομική Επιθεώρηση Θεσσαλονίκης, Νικηφόρου Ουρανού 15, Θεσσαλονίκη Σελίδα 3/4

4 ΑΔΑ: ΒΕ54Η-7Μ2 2. ΕΦΕΤ (χωρίς συνημμένα) A. Γραφείο Προέδρου (FAX ) B. Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων (FAX ) Κηφισίας 124&Ιατρίδου 2, Αθήνα ΙΙΙ. Εσωτερική διανομή (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γ.Χ.Κ. κας. Α. Παπαθανασίου Δ/νση Χημικοτεχνική -Δασμολογίου Δ/νση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης Τμ. Γ και Δ Δ/νση Αλκοόλης Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου. Σελίδα 4/4

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. Πρωτ.: 4707/ Αριθμ. Πρωτ.: 30/003/273 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Σήμερα, 22 Μαρτίου 2013 μεταξύ των: 1. NΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων» (ΕΦΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ κο. Ιωάννη Τσιάλτα και του 2. Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ και εκπροσωπείται από τη Γενική Διευθύντρια κα. Ασημούλα Παπαθανασίου Έχοντας υπόψη: Το Ν. 2741/1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Ν. 4328/1929 περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την υπ αριθμ. 64/2013 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ περί εγκρίσεως από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ των προτεινόμενων Τομεακών Δράσεων και Προγραμμάτων Επισήμου Ελέγχου Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων του έτους Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΦΕΤ Γ.Χ.Κ έτους 2013 Γενικό Μέρος Σελίδα 1 από 6

6 Εδραιώνεται συνεργασία εξειδικευμένης μορφής με στόχο την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που τίθενται στο ΠΟΕΣΕ καθώς και των Εθνικών Προγραμμάτων για την Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων η οποία αποσκοπεί : I. Στη συμμόρφωση προς την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων, II. III. IV. Στη διερεύνηση συγκεκριμένων κινδύνων που αφορούν στα τρόφιμα και στα υλικά συσκευασίας τους, για τους οποίους υφίσταται ή όχι, νομοθετικό πλαίσιο, Στον έλεγχο της Ποιότητας, Γνησιότητας και της Επισήμανση των τροφίμων και Στην αποτύπωση της εικόνας της Ελληνικής αγοράς ως προς τα ανωτέρω. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι συνεργαζόμενοι φορείς όσον αφορά στον έλεγχο κατανέμονται ως εξής: Oι έλεγχοι αφορούν κατ αρχήν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι θα διεξάγονται και από άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες αυτό θα καταστεί γνωστό με έγγραφο του ΕΦΕΤ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διεξάγουν τους ελέγχους (δειγματοληψία) και αποστέλλουν τα δείγματα στις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ όπως αναφέρονται στα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας. Το ΓΧΚ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των εργαστηριακών δοκιμών και την αποστολή των αποτελεσμάτων στην εκάστοτε Αρμόδια Αρχή Ελέγχου εντός του προδιαγραφόμενου σε κάθε παράρτημα χρονικού διαστήματος. Τα εργαστήρια του ΓΧΚ που συμμετέχουν στο έργο είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005. Για την εξέταση παραμέτρων ή/και υποστρωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο διαπίστευσης, τα εργαστήρια εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΓΧΚ (ISO/IEC 17025:2005) διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία επικύρωσης των μεθόδων που χρησιμοποιούν και συμμετέχουν σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών όπου είναι εφικτό. Οι έλεγχοι που περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο αποτελούν δραστηριότητα του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων έτους Στον πίνακα 1 φαίνονται τα Προγράμματα Ελέγχου Τροφίμων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος πρωτοκόλλου. Από τα περιγραφόμενα στον πίνακα 1 Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΦΕΤ Γ.Χ.Κ έτους 2013 Γενικό Μέρος Σελίδα 2 από 6

7 το με αριθ. 18 πρόγραμμα είναι διερευνητικού χαρακτήρα τα υπόλοιπα αποτελούν Εθνικά Προγράμματα Επισήμου Ελέγχου της Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων. Η υλοποίηση των κατωτέρω προγραμμάτων ελέγχου Τροφίμων προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του έτους α/α Τίτλος προγράμματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αριθμός δειγμάτων α/α Παρ/τος 1 Έλεγχος Ισταμίνης σε προϊόντα αλιευμάτων Έλεγχος σε εμφιαλωμένα νερά Έλεγχος σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) Μονοχλωρο-προπανο-1,2-διόλη (3-MCPD) Μυκοτοξίνες Ιοντίζουσα ακτινοβολία Νιτρικά Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε παιδικές τροφές και διάφορα άλλα τρόφιμα. 10 Βαρέα Μέταλλα Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί Αλλεργιογόνα Πρόσθετα (έλεγχος περιεκτικότητας σε τρόφιμα) Ποιότητα-γνησιότητα ελαιολάδου Ποιότητα μελιού Ποιότητα γαλακτοκομικών * Προσδιορισμός του ποσοστού κρέατος σε προϊόντα με βάση το κρέας 18* Καταγραφή συγκεντρώσεων νατρίου σε βούτυρο και διάφορα snacks * Προσδιορισμός Βιταμίνης C * Προσδιορισμός ω3 λιπαρών οξέων * Προσδιορισμός καφεΐνης σε καφεϊνούχα ποτά * Τα παραρτήματα με α/α 17 έως 21 θα διαμορφωθούν μέχρι 31/5/2013 ώστε να υλοποιηθούν εντός του 2 ου εξαμήνου του Σε περίπτωση που ειδικές και απρόσμενες συνθήκες, όπως αιφνίδιες διατροφικές κρίσεις, ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας, αναγκάσουν τους συμβαλλόμενους να υπερβούν το αναφερόμενο στα επιμέρους παραρτήματα χρονικό διάστημα παράδοσης δειγμάτων ή αποτελεσμάτων αντίστοιχα, τότε ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την παρέκκλιση από το καταρτισθέν πρόγραμμα, υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως τον Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΦΕΤ Γ.Χ.Κ έτους 2013 Γενικό Μέρος Σελίδα 3 από 6

8 έτερο συμβαλλόμενο και να μεριμνήσει για την δυνατόν συντομότερη διευθέτηση του προβλήματος. Σε περίπτωση εμφάνισης διατροφικής κρίσης σχετικής με τους διατροφικούς κινδύνους που ελέγχονται/διερευνώνται από τα ανωτέρω προγράμματα ελέγχου τροφίμων, ο ΕΦΕΤ επιταχύνει στο μέγιστο τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων προτάσσοντάς τους. Το ΓΧΚ, αντίστοιχα, επιταχύνει στο μέγιστο την διενέργεια των σχετικών δοκιμών, αναλύοντας κατά προτεραιότητα αυτά τα δείγματα και κατά παρέκκλιση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος παράδοσης των αποτελεσμάτων. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέλη δεσμεύονται να προσαρμόσουν τους ρυθμούς της εργασίας τους στις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την υποχρέωση ανταπόκρισής τους στην διατροφική κρίση, για την προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού. Το ΓΧΚ πέραν των δειγμάτων που περιγράφονται στα επί μέρους Προγράμματα Ελέγχου της Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων θα δέχεται επίσης και δείγματα, που αφορούν σε υποθέσεις καταγγελιών με τις κατωτέρω προϋποθέσεις : 1. Η υπόθεση θα αποτελεί καταγγελία με σαφώς διατυπωμένα τα «εύλογα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πωλητής ή ο προμηθευτής διέπραξε ή ενδέχεται να διαπράξει παράβαση» σύμφωνα με το Παράρτημα VI Κεφάλαιο Α παρ. 5 της ΚΥΑ 15523/ (ΦΕΚ 1187 Β) και την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 1498/ /Γενική Δ/νση /ΕΦΕΤ 2. Επί του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας θα διατυπώνεται σαφώς το ερώτημα ως προς το τι θα εξετασθεί στο δείγμα. Το ερώτημα μπορεί να διαμορφώνεται μετά από συνεργασία του ΕΦΕΤ και με τα σχετικά εργαστήρια του ΓΧΚ. Το ερώτημα θα αναφέρεται αποκλειστικά σε χημικό προσδιορισμό ή ανίχνευση ή ταυτοποίηση ουσιών ή ξένων σωμάτων λαμβανομένων υπ όψη και των δυνατοτήτων των εργαστηρίων 3. Δεν θα διατυπώνονται γενικά ερωτήματα για βλάβη της υγείας μετά από κατανάλωση του τροφίμου, λόγω μη αρμοδιότητας του ΓΧΚ, παρά μόνο αν αυτά συσχετίζονται άμεσα με τα ερωτήματα του ανωτέρω σημείου 2 Η τήρηση των ανωτέρω αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή των δειγμάτων αυτών από τα εργαστήρια του ΓΧΚ. Σε περίπτωση που ανακύψουν και νέες έκτακτες ανάγκες ελέγχου πέραν των ανωτέρω, θα γίνεται τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας. Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΦΕΤ Γ.Χ.Κ έτους 2013 Γενικό Μέρος Σελίδα 4 από 6

9 Οι Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου θα αποστέλλουν με κάθε δείγμα και το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται σε κάθε ένα από τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας. Το κάθε δείγμα, μαζί με το αντίστοιχο πρωτόκολλο δειγματοληψίας θα αποστέλλονται στην Χ.Υ. του ΓΧΚ υποχρεωτικά με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο. Το ΓΧΚ θα αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή Ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο, έκθεση δοκιμής συνοδευόμενη από αντίστοιχη γνωμάτευση. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη γνωμάτευση προκύπτει μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η έκθεση δοκιμής θα κοινοποιείται και στη Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ. Η γνωμάτευση σχετικά με την κανονικότητα ή μη του δείγματος θα αναφέρεται στο ερώτημα του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας και, θα βασίζεται : I. στα αποτελέσματα των δοκιμών που έχει διεξάγει, II. σε τυχόν συνοδευτικά έγγραφα των δειγμάτων, όπου υπάρχουν και είναι αναγκαία, III. στην ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Οι χαρακτηρισμοί των δειγμάτων στη γνωμάτευση πρέπει να είναι σύμφωνοι με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία Σε περίπτωση που δεν υφίσταται η απαραίτητη νομοθεσία για την εξαγωγή της γνωμάτευσης, το ΓΧΚ θα αποστέλλει την επιστημονική του άποψη για το δείγμα, βασιζόμενο σε επιστημονικά και έγκυρα διεθνή δεδομένα. Σύνδεσμος συντονισμού για τον ΕΦΕΤ είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εργαστηριακών Ελέγχων, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του ΕΦΕΤ. Σύνδεσμος συντονισμού για το ΓΧΚ είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τροφίμων, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του ΓΧΚ. Στα Παραρτήματα που ακολουθούν και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου, καθορίζονται οι συγκεκριμένοι, για κάθε Πρόγραμμα Ελέγχου της Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, όροι της συνεργασίας. Οι Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου στις οποίες έχει ανατεθεί η υλοποίηση του έργου που περιγράφεται στο παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΦΕΤ Γ.Χ.Κ έτους 2013 Γενικό Μέρος Σελίδα 5 από 6

10 τοπικό επίπεδο τη ροή των δειγμάτων από την Αρμόδια Αρχή προς το ΓΧΚ, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες που υπάρχουν, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το χρονικό διάστημα περάτωσης των προγραμμάτων που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση των επιμέρους προγραμμάτων από πλευράς ΓΧΚ είναι οι Προϊστάμενοι των αντιστοίχων Υπηρεσιών ενώ από πλευράς ΕΦΕΤ είναι οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Ελέγχου της Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων θα γίνει με ευθύνη και των δύο μερών και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. Η τήρηση των συμφωνηθέντων στο παρόν πρωτόκολλο αποτελεί δέσμευση τόσο για τις Κεντρικές όσο και για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και των δύο συμβαλλόμενων, όπως αυτές κατονομάζονται στα παραρτήματα που ακολουθούν. Το ΓΧΚ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, για λόγους επιστημονικούς, δημιουργία βάσεων δεδομένων και υποστήριξη θέσεων σε ομάδες εργασίας της Ε.Ε. κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΕΦΕΤ. Η χρήση των αποτελεσμάτων από το ΓΧΚ σε επιστημονικές εργασίες γίνεται μετά από ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ΕΦΕΤ. Ομοίως ο ΕΦΕΤ κάνει χρήση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων μνημονεύοντας σε κάθε περίπτωση την πηγή των αποτελεσμάτων δηλαδή το ΓΧΚ. Στις περιπτώσεις επιστημονικών εργασιών επιβάλλεται η συνεργασία των δύο μερών. Το ΓΧΚ κοινοποιεί στον ΕΦΕΤ τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που εμπίπτουν στο αντικείμενο των Προγραμμάτων Ελέγχου της Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ περιλαμβάνει το ΓΧΚ στους αποδέκτες προς τους οποίους κοινοποιεί τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα των προγραμμάτων Ελέγχου των Τροφίμων. Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο όμοια πρωτότυπα υπογεγραμμένα από αμφότερα τα συνεργαζόμενα μέρη. Για τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Για το Γενικό Χημείο του Κράτους Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Τσιάλτας Η Γενική Διευθύντρια Ασημούλα Παπαθανασίου Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΦΕΤ Γ.Χ.Κ έτους 2013 Γενικό Μέρος Σελίδα 6 από 6

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011... 5 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 2011 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)... 5 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ... 6 2.1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Χημείο του Κράτους Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ....

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 17η 1 Οκτωβρίου 2011 Κωδ. Εντύπου: 160-1/17/01.10.2011 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης σελ. 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9249540-1 Fax: 210 9249542 Ταχ. Δ/νση : Λαγουμιτζή 23 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.2 ΕΡΓΟ: SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.... 3 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Υποδομές εξοπλισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»

ΠΡΑΞΗ «Υποδομές εξοπλισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: ΑΔΑ (περίληψης): Ψ0Ι846914Ο-ΦΑΚ ΑΔΑΜ: 15PROC002883862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 8 Μαΐου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 05/06/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 05/06/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, 05/06/2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ.: Δ23/οικ.25416/1618 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα