Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης"

Transcript

1 Οδοντική Χειρουργική ΣTOMA 2010; 38 : Πρακτικό θέμα Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης Δ. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ 1, Π. ΔIONYΣOΠOYΛOΣ 2 Eργαστήριο Oδοντικής Xειρουργικής, Oδοντιατρική Σχολή A.Π.Θ. Use of composite resin restorations in conservative treatment of amelogenesis imperfecta. A case report D. DIONYSOPOULOS 1, P. DIONYSOPOULOS 2 Department of Operative Dentistry, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Περίληψη Η ατελής αδαμαντινογένεση είναι μια συγγενής κληρονομική διαταραχή της δομής της αδαμαντίνης των νεογιλών και των μόνιμων δοντιών, χωρίς να συνοδεύεται από προσβολή άλλων οργάνων. Η αδαμαντίνη μπορεί να εμφανίζει απλασία, υποπλασία ή υπενασβεστίωση και να είναι λεπτή ή εύθραυστη. Παρουσιάζεται μια περίπτωση 14χρονου κοριτσιού με ατελή αδαμαντινογένεση, το οποίο παρουσίαζε έντονο αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Το ιατρικό ιστορικό ήταν ελεύθερο, ενώ το χρώμα των δοντιών ήταν κιτρινόφαιο και το σχήμα τους δεν ήταν κανονικό. Η επιφάνειά τους ήταν τραχεία και ανώμαλη με εκτεταμένη απώλεια αδαμαντίνης. Η σύγκλειση παρουσίαζε πρόσθια ανοικτή δήξη και οπίσθια σταυροειδή δήξη. Η αντιμετώπιση του αισθητικού προβλήματος έγινε προσωρινά με αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης Filtek (Ζ250, 3Μ ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA), ενώ προγραμματίστηκε αρχικά η ορθοδοντική αποκατάσταση και σε δεύτερο χρόνο η οριστική αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, μετά την ενηλικίωση. Για την αισθητική αποκατάσταση των 12 πρόσθιων δοντιών χρησιμοποιήθηκαν στεφάνες κελλουλοΐτη και σύνθετη ρητίνη. Αρχικά έγινε αδροποίηση της επιφάνειας των δοντιών με φωσφορικό οξύ 35% για 30sec στην αδαμαντίνη και 15sec στην οδοντίνη και, στη συνέχεια, εφαρμόστηκε συνδετικός παράγοντας Scotchbond 1 (3M ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA) και έγινε ο φωτοπολυμερισμός. Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκαν οι στεφάνες κελλουλοΐτη, οι οποίες αφού πληρώθηκαν με τη σύνθετη ρητίνη Filtek (Ζ250, 3Μ ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA) κατάλληλου χρώματος, τοποθετήθηκαν στα δόντια και ακολούθησε ο φωτοπολυμερισμός. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση μιας περίπτωσης ατελούς αδαμαντινογένεσης, η οποία αντιμετωπίστηκε με μια μεταβατική αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη. Summary Amelogenesis imperfecta is a rare developmental disturbance which impairs the function of the enamel. The disease is hereditary and it results in agenesis, or hypoplasia of the enamel, or hypomineralization. The enamel, if present, is thin and friable. The anatomy of teeth with hypoplastic enamel is altered. Attrition also alters the shape and contour of hypoplastic enamel. Case report: A 14-year-old female patient who suffered from esthetic and functional inadequacy of maxillary and mandibular permanent teeth, presented no abnormal medical history or systemic problems except for amelogenesis imperfecta. She exhibited an anterior openbite, constricted maxilla, and posterior crossbite. All of her 28 permanent teeth were discolored. Treatment: The surfaces of the teeth were not prepared, cleaned with pumice slurry and conditioned with 35% phosphoric acid gel for 20 sec. A bonding agent (Scotchbond 1, 3M ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA) was brushed on surfaces of the teeth and air thinned before light curing. The technical process involved the selection of suitable crown forms. Starting with a central incisor, the corresponding crown form was filled with composite resin Filtek (Z250, 3M ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA) of the desired shade, placed on the tooth and light polymerization was performed with a light activating unit (Elipar High Light) for 40 sec from each side. The patient was monitored at 6-month intervals for 1 year. The restorations remained intact, with no discoloration, crazing, or carious lesions. This study reports the treatment sequence and short term clinical performance of a patient with amelogenesis imperfecta by using a composite resin and suitable crown forms. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ατελής αδαμαντινογένεση, θεραπείας σχέδιο treatment plan- KEY WORDS: Amelogenesis imperfecta, ning Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Mεταπτυχιακός φοιτητής 2 Kαθηγητής Received on 15 th Sept., Accepted on 26 th Nov., Postgraduate Student 2 Professor

2 198 Εισαγωγή Η ατελής αδαμαντινογένεση (ΑΑ) αποτελεί μια ομάδα κληρονομικών αναπτυξιακών διαταραχών της δομής της αδαμαντίνης των νεογιλών και των μονίμων δοντιών, χωρίς να συνοδεύεται από προσβολή άλλων οργάνων ή συστημάτων του οργανισμού 1. Η επίδραση του βλαπτικού παράγοντα συμβαίνει στα αρχικά στάδια της οδοντογονικής εξέλιξης στο αδαμαντινικό επιθήλιο, με αποτέλεσμα να προκύπτει διαταραχή στην αλληλεπίδραση των ιστών και, συνεπώς, διαταραχή στην ιστολογική υφή της αδαμαντίνης 2,3. Η βλάβη αφορά τη σύνθεση και εναπόθεση του οργανικού υποστρώματος της αδαμαντίνης ή την παρεμπόδιση της φυσιολογικής ενασβεστίωσής του ή και τα δύο. Η κλινική εικόνα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τη βαρύτητα της νόσου. Έτσι, η αδαμαντίνη μπορεί να έχει πολύ μικρό πάχος μέχρι και το 1/8 του φυσιολογικού και είναι εύθρυπτη οπότε γρήγορα αποτρίβεται και αποκαλύπτεται η οδοντίνη. Πολλές φορές το πάχος της αδαμαντίνης είναι φυσιολογικό, εμφανίζει όμως όψη κιμωλίας και θραύεται εύκολα. Τα δόντια μπορεί να έχουν κιτρινόφαιο χρώμα, λόγω της αποκαλυμμένης οδοντίνης, ενώ παρατηρείται συχνά τερηδόνα. Η ΑΑ απαντάται με συχνότητα 1/ , 1/ ή 1/ και εξαρτάται από την πληθυσμιακή ομάδα που γίνεται η μελέτη και από τα διαγνωστικά κριτήρια. Η ταξινόμηση της ΑΑ γίνεται με κλινικά, ακτινογραφικά, ιστολογικά και γενετικά κριτήρια και σύμφωνα με την ταξινόμηση, κατά Witkop 1, η οποία είναι η επικρατέστερη και έχει τύχει διεθνούς αποδοχής (Πίνακας Ι). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Η ταξινόμηση της ατελούς αδαμαντινογένεσης κατά Witkop. ΤΥΠΟΣ Υπενασβεστιωμένη μορφή Υποπλαστική μορφή Υποώριμη μορφή Υποώριμη-υποπλαστική μορφή με ταυροδοντία ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 υποκατηγορίες 7 υποκατηγορίες 4 υποκατηγορίες 1 κατηγορία Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Witkop 1,οι4 τύποι της ΑΑ περιλαμβάνουν 14 υποκατηγορίες, ανάλογα με την κλινική εικόνα της αδαμαντίνης, των οποίων οι τρόποι μεταβίβασης είναι με σωματική ή φυλοσύνδετη κληρονομικότητα επικρατούντα ή υπολειπόμενου τύπου. H ποικιλία αυτή φαινοτύπων οφείλεται στο μεγάλο αριθμό γονιδίων που μπορούν να μεταλλαχθούν, ώστε να προκαλέσουν την νόσο. Oι μεταλλάξεις του γονιδίου amelogenin (AMELX) Διονυσόπουλος, Διονυσόπουλος είναι ένα από τα υπεύθυνα για την πρόκληση της νόσου 6. Έχουν αναφερθεί 14 μεταλλάξεις του ΑΜΕLX 7. H ποικιλία των φαινοτύπων της αδαμαντίνης σχετίζεται με τη θέση που γίνεται η μετάλλαξη στο ΑΜΕLX 8. H μελέτη των γονιδίων και των μεταλλάξεών τους που προκαλούν ατελή αδαμαντινογένεση ίσως δώσει πληροφορίες για τη συσχέτιση των γονότυπων με τους φαινότυπους της νόσου και τελικά των γονότυπων με την αντίστοιχη γονιδιακή θεραπεία, βοηθώντας στην πρόληψη και θεραπεία της νόσου. Τα γονίδια στα οποία οφείλονται οι τύποι της ατελούς αδαμαντινογένεσης είναι αυτά που κωδικοποιούν το σχηματισμό των πρωτεϊνών της αδαμαντίνης, οι οποίες είναι οι enamelin και ameloblastin (4q-q21), η tuftelin (1q21-31), η MMP-20 (11q22) και η kallikrein-4 (19q13.3-q13.4). Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μεταλλάξεις μόνο στο γονίδιο της enamelin αλλά φαίνεται πως συμμετέχουν και άλλα γονίδια 9,10. To γονίδιο της enamelin, έχει 10 εξόνια από τα οποία τα 8 κωδικοποιούνται 11. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου της enamelin προκαλούν υποπλαστικές μορφές αυτοσωμικού και επικρατούντος ή υπολειπόμενου τύπου ατελούς αδαμαντινογένεσης. Η κλινική εικόνα κυμαίνεται από σχετικά μικρές τοπικές κοιλότητες της αδαμαντίνης μέχρι και σοβαρού τύπου υποπλασία της 12,13. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο παρουσίας της νόσου σε πολύ ήπια μορφή, η οποία δε γίνεται αντιληπτή από την κλινική εξέταση. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρείται πολυτερηδονισμός που πολλές φορές προκαλεί προβληματισμό, επειδή δε μπορεί να αποδοθεί σε άλλο αίτιο 6. Η ΑΑ εκτός από τις βλάβες στην αδαμαντίνη είναι δυνατό να εμφανίσει αυξημένη πιθανότητα έγκλεισης δοντιών και ανωμαλίες στην ανατολή τους, συγγενή έλλειψη δοντιών, πρόσθια ανοικτή δήξη, ενδοπολφικές ενασβεστιώσεις, οδοντικές δυσπλασίες, απορρόφηση μύλης ή ρίζας και ταυροδοντισμό Η θεραπεία της ΑΑ εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης και συχνά απαιτεί μια πολύπλευρη αντιμετώπιση από ευρεία ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει ορθοδοντικό, γναθοχειρουργό και προσθετολόγο 22. Η τελική αποκατάσταση γίνεται με προσθετική εργασία, η οποία αντικαθιστά τα ελλείποντα δόντια και καλύπτει τα προσβεβλημένα από τη δυσπλασία 14-16,23. Ο σκοπός της θεραπείας είναι η δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά αποδεκτού μασητικού συστήματος και η διατήρηση της σωστής διάστασης των οδοντικών τόξων και της φυσιολογικής κατακόρυφης διάστασης των γνάθων. Η θεραπεία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η βαρύτητα της νόσου, η ηλικία, το φύλο, η πνευματική κατάσταση και ο βαθμός συνεργασίας του παιδιού και το ενδιαφέρον των γονέων. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η παρουσίαση μιας περίπτωσης ΑΑ υπενασβεστιωμένης μορφής, η οποία αντιμετωπίστηκε με μια μεταβατική αισθητι-

3 Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης 199 κή αποκατάσταση των προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη. Παρουσίαση περιστατικού Νεαρή ασθενής ηλικίας 14 ετών με ατελή αδαμαντινογένεση προσήλθε για την αντιμετώπιση του αισθητικού και λειτουργικού της προβλήματος (Εικόνες 1,2 και 3). Το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο, ενώ κατά τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού ανέφερε μέτρια ευαισθησία Εικόνα 1. Η αρχική κλινική εικόνα της ασθενούς χαρακτηριστική της ελλιπούς στοματικής υγιεινής. στα θερμικά ερεθίσματα. Από τις διαιτητικές της συνήθειες δεν προέκυψε κάτι που θα μπορούσε να συσχετισθεί με την κατάσταση των δοντιών. Κατά την κλινική εξέταση βρέθηκε ότι η ασθενής παρουσίαζε ελλιπή στοματική υγιεινή με ύπαρξη οδοντικής πλάκας και τρυγίας και ούλα ερυθρά που αιμορραγούσαν κατά την ανίχνευση με περιοδοντική μήλη, αλλά και αυτόματα. Το χρώμα των δοντιών ήταν κιτρινόφαιο και το σχήμα τους δεν ήταν φυσιολογικό. Η επιφάνειά τους ήταν τραχεία και ανώμαλη με εκτεταμένη απώλεια αδαμαντίνης, η οποία είχε την τάση να αποσπάται κατά την περιοδοντική θεραπεία. Σε ορισμένα σημεία των δοντιών η αδαμαντίνη κατέληγε σε αιχμηρά άκρα, ενώ σε άλλα σημεία φαινόταν η απογυμνωμένη οδοντίνη. Ακανόνιστες κοιλότητες με αιχμηρά άκρα παρατηρήθηκαν στη μασητική επιφάνεια ορισμένων οπισθίων δοντιών. Τα περισσότερα πρόσθια δόντια δεν εμφάνιζαν σημεία επαφής, υπήρχαν μικρές τερηδόνες στους γομφίους της άνω και κάτω γνάθου και δεν υπήρχαν εμφράξεις. Η σύγκλειση παρουσίαζε πρόσθια ανοιχτή δήξη και οπίσθια σταυροειδή δήξη. Η εξωστοματική εξέταση δεν έδειξε κάτι το παθολογικό. Η διάγνωση ήταν υπενασβεστιωμένη ατελής αδαμαντινογένεση και βασίστηκε στην τραχεία, ανώμαλη και εύθραυστη επιφάνεια της αδαμαντίνης, στο κιτρινόφαιο χρώμα των δοντιών, στην απουσία όμορων επαφών μεταξύ των δοντιών και στην αδυναμία διάκρισης ακτινογραφικά της αδαμαντίνης από την οδοντίνη. Θεραπεία Εικόνα 2. Το εκμαγείο μελέτης της κάτω γνάθου. Εικόνα 3. Το εκμαγείο μελέτης της άνω γνάθου. Αρχικά έγινε η απομάκρυνση της τρυγίας με την περιοδοντική θεραπεία της ασθενούς και στη συνέχεια ελήφθησαν τα αρχικά αποτυπώματα και έγινε ανάρτηση των διαγνωστικών εκμαγείων σε αρθρωτήρα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της σύγκλεισης. Στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες στοματικής υγιεινής στην ασθενή και πραγματοποιήθηκαν οι εμφράξεις στα πίσω δόντια. Επίσης, έγινε φθορίωση με ατομικούς νάρθηκες φθορίωσης με σκεύασμα φθοριούχου νατρίου και έγινε σύσταση για τακτικές επαναλήψεις της φθορίωσης. Η πλήρης αποκατάσταση των οπισθίων δοντιών δεν έγινε, αλλά αναβλήθηκε μέχρι την ενηλικίωση της ασθενούς. Έγινε αποκατάσταση μόνο των προσθίων δοντιών, κυρίως, για αισθητικούς λόγους, αλλά και για την προστασία από την ευαισθησία των δοντιών από τους θερμικούς ερεθισμούς, όπως και για την αποφυγή της περαιτέρω φθοράς. Οι επιφάνειες των προσθίων δοντιών δεν παρασκευάστηκαν, αλλά καθαρίστηκαν με κύπελα στίλβωσης. Έγινε λοξοτόμηση της αδαμαντίνης και αποστρογγυλεύτηκαν, όπου υπήρχαν οξύαιχμα όρια. Ακολούθησε απομόνωση της περιοχής με τολύπια

4 200 Εικόνα 4. Η κλινική εικόνα της ασθενούς μετά την αποκατάσταση. βάμβακος και σιελαντλία. Στη συνέχεια έγινε αδροποίηση της αδαμαντίνης για 30 sec και της οδοντίνης για 15 sec με φωσφορικό οξύ 35%. Οι οδοντικές επιφάνειες ξεπλύθηκαν και στεγνώθηκαν με τη χρήση αεροσύριγγας. Κατόπιν, τοποθετήθηκε ο συνδετικός παράγοντας Scotchbond 1 (3M ESPE, Dental Products St. Paul, MN, USA), εφαρμόστηκε ελαφρύ ρεύμα αέρα για μερικά δευτερόλεπτα για την εξάτμιση του διαλύτη και πολυμερίστηκε για 20 sec με συσκευή φωτοπολυμερισμού αλογόνου (QTH), (Elipar 2500, 3M ESPE, Dental Products, Seefeld, Germany) υψηλής έντασης. Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκαν στεφάνες κελλουλοΐτη, οι οποίες προηγουμένως είχαν επιλεγεί και είχαν προσαρμοσθεί στις μύλες των δοντιών. Αρχικά ξεκινώντας από τους κεντρικούς τομείς τοποθετήθηκε στις οδοντικες επιφάνειες στρώμα σύνθετης ρητίνης Filtek (Ζ250, 3Μ ESPE Dental Products St. Paul, MN, USA) χρώματος οδοντίνης (UD) και πάχους όχι περισσότερο από 1mm για να καλύψει τη δυσχρωμία της οδοντίνης. Αμέσως μετά οι αντίστοιχες στεφάνες πληρώθηκαν κατά το κοπτικό άκρο με κοπτική διαφάνεια (Ι) και στη συνέχεια με σύνθετη ρητίνη χρώματος Α2. Μετά τοποθετήθηκαν στα δόντια και αφού αφαιρέθηκε η περίσσεια της σύνθετης ρητίνης, φωτοπολυμερίστηκαν με τη συσκευή φωτοπολυμερισμού για 40 sec από κάθε πλευρά. Το πάχος των στρωμάτων της σύνθετης ρητίνης που πολυμερίστηκαν δεν ήταν μεγαλύτερο από 2 mm. Μετά την αφαίρεση των στεφανών του κελλουλοΐτη έγινε έλεγχος των αυχενικών ορίων των αποκαταστάσεων, αφαιρέθηκαν οι περίσσειες της σύνθετης ρητίνης και έγινε η τελική λείανση και στίλβωση με εγγλυφίδες λειάνσεως και δίσκους Sof-lex (3M ESPE) (Εικόνα 4). Η ασθενής μετά την αποκατάσταση εκδήλωσε μεγάλη ικανοποίηση για την εμφάνισή της. Ο επανέλεγχος της ασθενούς έγινε ύστερα από 6 και 12 μήνες. Οι αποκαταστάσεις ήταν ακέραιες χωρίς δυσχρωμία, μικροσπασίματα ή τερηδόνα. Η μέθοδος θεραπείας που περιγράφηκε φαίνεται να είναι αποδεκτή ως μια ενδιάμεση λύση μέχρι την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας, η οποία είχε προγραμματιστεί και μέχρι την ενηλικίωση της ασθενούς, οπότε όλα τα δόντια θα μπορούσαν να αποκατασταθούν με στεφάνες ολικής κάλυψης. Συζήτηση Διονυσόπουλος, Διονυσόπουλος Η θεραπεία της ΑΑ πολλές φορές απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώπιση από ευρεία ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει ορθοδοντικό, γναθοχειρουργό και προσθετολόγο 24. Σε όλες τις μορφές της ΑΑ πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από διάφορα σύνδρομα και συστηματικές νόσους που συνοδεύονται από κλινική εικόνα όμοια της ΑΑ, όπως η χονδροεξωδερμική δυσπλασία, το τριχο-οδοντο-οστικό σύνδρομο, το σύνδρομο Goltz, το σύνδρομο Albright και η ραχίτιδα από υποβιταμίνωση D 25,26. Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για τη χαμηλή αισθητική του στόματός της και για μέτρια ευαισθησία στα θερμικά ερεθίσματα. Αυτά είναι συχνά συμπτώματα ασθενών με ΑΑ υπενασβεστιωμένου τύπου 27. Η ασθενής παρουσίαζε κακή στοματική υγιεινή με ύπαρξη πλάκας και τρυγίας και ούλα ερυθρά που αιμορραγούσαν αυτόματα. Η ευαισθησία στα θερμικά ερεθίσματα εμποδίζει το σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την κακή στοματική υγιεινή. Η αδρή επιφάνεια της αδαμαντίνης των δοντιών με ΑΑ συμβάλλει σημαντικά στην κατακράτηση της μικροβιακής πλάκας Αρχικά έγινε καλός καθαρισμός της μικροβιακής πλάκας και της τρυγίας και δόθηκαν οδηγίες σωστής στοματικής υγιεινής. Ο τρόπος αυτός αρχικής αντιμετώπισης της ΑΑ υπενασβεστιωμένου τύπου προτείνεται σε αρκετές σχετικές μελέτες Η αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη είχε σκοπό τη βελτίωση της αισθητικής για να ενισχυθεί, έτσι, η αυτοεκτίμησή της ασθενούς και να βελτιωθεί η συνεργασία της, αλλά και για να ελαττωθεί η ευαισθησία στα θερμικά ερεθίσματα και η κατακράτηση πλάκας από τις αδρές επιφάνειες της αδαμαντίνης 25,31. Η σύνδεση των συνθέτων ρητινών στην αδαμαντίνη ασθενών με ΑΑ φαίνεται να είναι ικανοποιητική 30,32. Μερικοί ερευνητές προτείνουν την εφαρμογή υποχλωριώδους νατρίου 5% πριν από την αδροποίηση για να απομακρυνθεί η περίσσεια του οργανικού υποστρώματος 32,33. Η μόνιμη αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση προγραμματίστηκε να γίνει σε πρώτη φάση με ορθοδοντική αποκατάσταση και σε δεύτερη φάση με προσθετική αποκατάσταση. Η παρουσία των αποκαταστάσεων με σύνθετη ρητίνη στα πρόσθια δόντια έχει τα πλεονεκτήματα της καλύτερης συγκόλλησης των ορθοδοντικών αγκίστρων, εξαιτίας της ύπαρξης

5 Συντηρητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη ατελούς αδαμαντινογένεσης. Αναφορά περίπτωσης 201 μικρής ποσότητας υγιούς αδαμαντίνης στις επιφάνειες των δοντιών. Η πρόσθια ανοικτή δήξη που εμφάνισε η ασθενής είναι από τα συχνά ευρήματα σε ασθενείς με ΑΑ. Η σχέση της πρόσθιας ανοικτής δήξης με την ΑΑ έχει επιβεβαιωθεί από αρκετές μελέτες και η συχνότητά της κυμαίνεται από 24% 34 μέχρι 60% 35,36.Οι Witkop και Sank 34 θεωρούν την ανοικτή δήξη, κυρίως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του μηχανισμού ανατολής των δοντιών και κατά δεύτερο λόγο θεωρούν ότι οφείλεται στις μεταβολές της οργανικής μήτρας της αδαμαντίνης. Υποστηρίζουν ότι λόγω της υπερευαισθησίας των δοντιών στο θερμό και το ψυχρό, η γλώσσα μετακινείται (προβολή γλώσσας) για να τα προστατέψει και έτσι, εμποδίζει μηχανικά την ανάπτυξη της άνω γνάθου 34. Αντίθετα, οι Rowley και συν. 36 υποστήριξαν ότι η πρόσθια ανοικτή δήξη οφείλεται λιγότερο σε τοπικούς παράγοντες και περισσότερο σε μια γενετική ανωμαλία κρανιοπροσωπικής ανάπτυξης 37. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ΑΑ όπου συνυπάρχει ελάττωση της κατακόρυφης διάστασης, η οποία οφείλεται στην αποτριβή των δοντιών, λόγω της μη φυσιολογικής δομής τους 27,38,39. Η προσωρινή αισθητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη στην παρούσα περίπτωση βελτίωσε ικανοποιητικά την εικόνα της πρόσθιας ανοικτής δήξης. Η μόνιμη αποκατάσταση της πρόσθιας ανοικτής δήξης μπορεί να γίνει με προσθετική αποκατάσταση 30, με κλασσική ορθοδοντική θεραπεία, ενώ σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί η Le Fort I οστεοτομία Συμπεράσματα Η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της ΑΑ γίνεται με στεφάνες ολικής κάλυψης σε όλα τα δόντια που έχουν επηρεαστεί. Σε νεαρά όμως άτομα, όπου η τελική αποκατάσταση αναβάλλεται μέχρι την ενηλικίωση, η προσωρινή αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ικανοποιητική μεταβατική λύση. Με την προσωρινή αποκατάσταση επιτυγχάνεται η εξάλειψη της ευαισθησίας στα θερμικά ερεθίσματα, η ελάττωση της κατακράτησης πλάκας και η βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης του ασθενή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του. Βιβλιογραφία 1. Witkop CJ Jr. Amelogenesis imperfecta, Dentinogenesis imperfecta and Dentin dysplasia revisited: Problems in classification. J Oral Pathol : Σταυριανός Χ. Κλινική-ακτινολογική-κυτταρο-γενετική και παλαμοδακτυλική μελέτη στην ατελή αδαμαντι- νογένεση. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη Τζιαφάς Δ. Βιολογία των οδοντικών ιστών. University Studio Press, Θεσσαλονίκη Burzynski NJ, Gonzales WE, Snawder KD. Autosomal dominant smooth hypoplastic amelogenesis imperfecta: case report. Oral Surg : Sundell S, Valentin J. Hereditary aspects and classification of hereditary amelogenesis imperfecta. Community Dent Oral Epidemic : Kim JW, Seymen F, Lin BP-J, Kiziltan B, Gencay K, Simmer JP, Hu JC-C. ΕΝΑΜ Mutations in Autosomaldominant Amelogenesis Imperfecta. J Dent Res : Kim JW, Simmer JP, Hu YY, Lin BP-L, Boyd C, Wright JT. Amelogenin p.m1t and p.w2s mutations underlying hypoplastic X-linked amelogenesis imperfecta. J Dent Res : Wright JT, Hart PS, Aldred MJ, Seow K, Crawford PJ, Hong SP. Relationship of phenotype and genotype in X- linked amelogenesis imperfecta. Connect Tissue Res : Karrman C, Backman B, Holmgren G, Forsman K. Genetic heterogeneity of autosomal dominant amelogenesis imperfecta demonstrated by its exclusion from the AIH2 region on human chromosome 4q. Arch Oral Biol : Hart TC, Hart PS, Gorry MC, Michalec MD, Ryu OH, Uygur C. Novel ENAM mutation responsible for autosomal recessive amelogenesis imperfecta and localised enamel defects. J Med Genet : Hu JC-C, Zhang CH, Ying Y, Simmer JP. Cloning and characterization of the mouse and human enamelin genes. J Dent Res : Hart PS, Wright JT, Savage M, Kang G, Bensen JT, Gorry MC. Exclusion of candidate genes in two families with autosomal dominant hypocalcified amelogenesis imperfecta. Eur J Oral Sci : Hu JC, Yamakoshi Y. Enamelin and autosomal-dominant amelogenesis imperfecta. Crit Rev Oral Biol Med : Encias RR, Garcia-Espona I, Rodriguez de Mondela JMN, Αmelogenesis imperfecta: Diagnosis and resolution of a case with hypoplasia and hypocalcification of enamel, dental agenesis, and skeletal open bite. Quintessence Int : Greenfield R, Iacono V, Zove S. Periodontal and prosthodontic treatment of amelogenesis imperfecta: A clinical report. J Prosthet Dent : Nel JC, Pretorius JA, Weber A, Marais JT. Restoring function and esthetics in a patient with amelogenesis imperfecta. Int J Periodon Restor Dent : Peters E, Cohen M, Altini M. Rough hypoplastic amelogenesis imperfecta with follicular hyperplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol : Collins MA, Mauriello SM, Tyndall DA, Wright JT. Dental anomalies associated with amelogenesis imperfecta. A radiographic assessment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol : Aldred MJ, Crawford PJM. Variable expression in amelogenesis imperfecta with taurodontism. J Oral Pathol :

6 202 Διονυσόπουλος, Διονυσόπουλος 20. Congleton J, Burkes E. Amelogenesis imperfecta with taurodontism. Oral Surg Oral Med Oral Pathol : Winter GB. Amelogenesis Imperfecta with enamel opacities and taurodontism: An alternative diagnosis for "Idiopathic dental fluorosis". Br Dent T : Gemalmaz D, Isik F, Keles R, Kükrez D. Use of adhesively inserted full-ceramic restorations in the conservative treatment of amelogenesis imperfecta: A case report. J Adhes Dent : Patel R-RA, Hovijitra S, Kafrawy AH, Bixler D. X-linked (reces-sive) hypomaturation amelogenesis imperfecta: A prosthodontic, genetic, and histopathologic report. J Prosthet Dent : Alexander SA. The Treatment of Hypocalcified Amelogenesis Imperfecta in a Young Adolescent. J Pedodont : Witcop CJ, Brearley LJ, Gentry WC. Hypoplastic enamel, onycholysis, and hypohidrosis inherited as an autosonial dominant trait. Oral Surg Oral Med Oral Pathol : Normand de la Tranchade I, Bonarek H, Marteau JM, Boileau MJ, Nancy J. Amelogenesis imperfecta and nephrocalcinosis: A new case of this rare syndrome. J Clin Pediatr Dent : Seow WK. Clinical Diagnosis and Management Strategies of Amelogenesis Imperfecta. Variants Pediatr Dent : Yip HK, Smales RJ. Oral Rehabilitation of Young Adults with Amelogenesis Imperfecta. Int J Prosthodont : Brennan MT, O'Connell BC, Rams TE, O'Connell AC. Management of gingival overgrowth associated with generalized enamel defects in a child. J Clin Pediatr Dent : Bouvier D, Duprez JP, Pirel C, Vincent B. Amelogenesis imperfecta-a prosthetic rehabilitation: A clinical report. J Prosthet Dent : Harley KE, Ibbetson RJ. Dental anomalies- Are adhesive castings the solution? Br Dent J : Seow WK, Amaratunge A. The effects of acid-etching on enamel from different clinical variants of amelogenesis imperfecta: An SEM study. Pediatr Dent : Venezie RD, Vadiakas G, Christensen JR, Wright JT. Enamel pretreatment with sodium hypochlorite to enhance bonding in hypocalcified amelogenesis imperfecta: Case report and SEM analysis. Pediatr Dent : Witkop CI, Sauk JJ. Heritable defects of enamel. In: Stewart RE, Prescott GH (eds). Oral facial genetics. St. Louis: Mosby, Backman B, Holm AK. Amelogenesis imperfecta: Prevalence and incidence in a northern Swedish country. Community Dent Oral Epidemiol : Rowley R, Hill FJ, Winter GB. An investigation of the association between anterior open-bite and amelogenesis imperfecta. Am J Orthod : Backmann B, Adolfsson U. Craniofacial structure related to inheritance pattern in amelogenesis imperfecta. Am J Orthod Dentofacial Orthop : Garcia M, Martin MC, Llamas JM, Compagni R. Treatment of a case of multiple agenesis and amelogenesis imperfecta. Arch Odontoestom : Rosenblum SH. Restorative and orthodontic treatment of an adolescent patient with Amelogenesis Imperfecta. Pediatr Dent : Hoppenreijs TJM, Voorsmit RACA, Freihofer HPM. Open Bite Deformity in Amelogenesis Imperfecta Part 1: An Analysis of Contributory Factors and Implications for Treatment. J CranioMaxillofac Surg : Hoppenreijs TJM, Voorsmit RACA, Freihofer HPM, Van't Hop MA. Open Bite Deformity in Amelogenesis Imperfecta Part 2: Le Fort I osteotomies and treatment results. J CranioMaxillofac Surg (5): Wright TJ, Waite P, Mueninghoff L, Sarver DM. The multidisciplinary approach managing enamel defects. J Am Dent Assoc : 62-5.

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003)

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο Λυκείου (Άριστα 19,3 ) 2003 Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (Λίαν καλώς 7,03) 2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντική θεραπεία παιδιού με Σύνδρομο Down

Ορθοδοντική θεραπεία παιδιού με Σύνδρομο Down 92 ΟρθοδοντικΗ θεραπεια παιδιου με ΣΥνδρομο Down Ορθοδοντική θεραπεία παιδιού με Σύνδρομο Down Λύρος Ι. 1, Φόρα Ε. 2, Νασίκα Μ. 3, Μάκου Μ. 4 Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περίπτωσης ενός δεκατριάχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικς Υγιεινς ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακς πλάκας... ΟΥΛΙΤΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ...και του ερεθισμού των ούλων 500 ml & Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1o ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 η ΟΜΑΔΑ: 1. ΒΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΕΜΙΝ ΜΑΡΙΛΝΤΙ 3. ΝΤΟΥΝΤΙΤΣ ΣΑΝΤΡΑ 4. ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη σελίδες 12 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39 : 17-28 Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 A conservative approach to diastema closure in the esthetic zone K. GIANNAKOPOULOS,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Είναι γνωστό πως η στοματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συστηματική υγεία, κάτι που αποδεικνύεται από τις επιπλοκές που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΚΥΗΣΗ 35 ΕΒΔ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Κουμπής Δ.Χρυσοβαλάντης M. 96 ΤΥΕΘ - Κλινική Χιος, 2401 ΓΣΝΑ, 3Κλινίκη Χίος, 4ΓΝΝ ΧΙΟΥ 1 Εισαγωγή Το περιστατικό που περιγράφεται αποτελεί σπάνια εμφάνιση του συνδρόμου της ωχρινοτρόπου διέγερσης των ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 Ορισμοί Γενετική: μελέτη της κληρονομικότητας και των παραλλαγών της Ιατρική γενετική: η γενετική του ανθρώπινου είδους Κλινική γενετική:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple UNIVERSAL NANO COMPOSITE beauty made simple Dr. med. dent. Mario J. Besek Swiss Dental Center, Zürich, Ελβετία SYNERGY D6 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TO SYNERGY D6 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΥΠΕΡΜΟ- ΝΤΕΡΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Φυλοσύνδετη στο Χ Ή την τοπική σας κλινική γενετικής διάγνωσης: κληρονοµικότητα Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων " Αγία Σοφία" Αθήνα Τηλ: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος

Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος του Θήλεος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προσοχή: Οι παρουσιάσεις μαθημάτων αποτελούν βοήθημα παρακολούθησης των παραδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης. Επιστηµονικό πρόγραµµα. Geneva. 19-20 Οκτωβρίου 2012 Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης. Επιστηµονικό πρόγραµµα. Geneva. 19-20 Οκτωβρίου 2012 Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 18 ο Συµπόσιο Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης The Geneva Concept 19-20 Οκτωβρίου 2012 Αµφιθέατρο Ιδρύµατος Ευγενίδου Επιστηµονικό πρόγραµµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Βασίλειος Ψυχογιός DVM, ESAVS dentistry ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Παθήσεις των δοντιών Παιδοδοντικές Ορθοδοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Kοζάνη_31 Μαΐου 2014

Kοζάνη_31 Μαΐου 2014 EUROPEAN ACADEMY OF CONTINUOUS EDUCATION Άμεσες και Έμμεσες αποκαταστάσεις Οπισθίων δοντιών με Σύνθετη Ρητίνη από την Θεωρία στην Πράξη Kοζάνη_31 Μαΐου 2014 Ξενοδοχείο Αλιάκμων OMIΛΗΤΗΣ Μίνως Σταυριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. σύγχρονο. Θέμα Α. Α.1. δ. Α.2. γ. Α.3. β. Α.4. γ. Α.5. β. Θέμα Β. Θέμα Α. Α.1. δ Α.2. γ Α.3. β Α.4. γ Α.5. β Θέμα Β. TETAPTH 4 OYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Β.1. 4 2 1-6 3-5 B.2. α.) ) DNA πολυμεράσες β.) ) πριμόσωμα γ.) ) DNA δεσμάση δ.) ) DNA ελικάσες ε.) ) RNA

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεωφ. Κηφισίας 39 Αθήνα 210 6871706 president@eopyy.gov.gr H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπο διαμόρφωση Σελ. 2 1. Εισαγωγή Οι δείκτες στοματικής υγείας των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία

Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σύγχρονες μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας και γενετικής στη γυναικολογία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ph.D. Λέκτορας Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ήπια φθορίαση Ήπια φθορίαση Σοβαρή φθορίαση. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η οδοντόπαστα για να έχει όφελος στα δόντια χωρίς να βλάπτει, πρέπει

Ήπια φθορίαση Ήπια φθορίαση Σοβαρή φθορίαση. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η οδοντόπαστα για να έχει όφελος στα δόντια χωρίς να βλάπτει, πρέπει Κατανοούν οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας τις οδηγίες χρήσης όσον αφορά την ποσότητα της φθοριούχου οδοντόπαστας που πρέπει να χρησιμοποιούν; Ποιοί οι κίνδυνοι από την υπέρ δοσολογία; CE Huebner,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004)

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Πέτρος Κ. Σπίνος e-mail: petros_spin@yahoo.gr, petros_spin@hotmail.com Οδοντιατρική εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Εξειδίκευση : Msc

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και. παρουσίαση περίπτωσης

Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και. παρουσίαση περίπτωσης Ονυχοειδές φύµα (talon cusp ).Ανασκόπηση και παρουσίαση περίπτωσης Κ.Μαριδάκη*, Κ. οντά -Μπακογιάννη**, Γ. Σίσκος *** * Οδοντίατρος. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια. ιαγνωστική και Ακτινολογία Στόµατος, Οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α1. δ Α2. γ Α3. β Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Β. Β1. 4-2-1-6-3-5 Β2. α) DNA πολυμεράσες β) πριμόσωμα γ) DNA δεσμάσεις δ) DNA ελικάσες ε) RNA πολυμεράσες Β3. σελ 98:

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015

Οι εταιρείες. σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting. 19-20 Ιουνίου 2015 Οι εταιρείες & 1ο σας προσκαλούν στο: SKY Expert Meeting 19-20 Ιουνίου 2015 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Hakan Ozyuvaci Αχιλλέας Κατσούπας Πελοπίδας Ι. Λομβαρδάς Κλεάνθης Μανωλάκης Αλέξανδρος Μανωλάκης Αίθουσα σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙI ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΕΠ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ε Α2. στ Α3. ε Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. Η απάντηση περιλαμβάνεται στις σελ. 90 91 σχολικού βιβλίου από το παράδειγμα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας πολλές ομοιότητες με την αρχική.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» Εκπόνηση : Χατζή Κατερίνα ΑΜ:11625 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ gide / UCLA 1 year Master Program Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική University of California Los Angeles ΧΟΡΗΓΟΣ Διάρκειας 1 έτους, με την επιστημονική επίβλεψη του Dr. Ed. Mclaren και

Διαβάστε περισσότερα

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία Ενημερωτική Ομιλία για την επιτροπή Προληπτικής, Σεληνίδου Αγγελική Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 Σχέση αυχενικής οριακής προσαρμογής με την ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδόνας σε εμφράξεις ΙΙης ομάδας από υαλοϊνομερή κονία τροποποιημένη με ρητίνη σε νεογιλούς γομφίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ.

Γενικά. Τί είναι ο κληρονομικός καρκίνος; κληρονομικός και σποραδικός καρκίνος. Κληρονομικός καρκίνος - Site Ε.Ο.Π.Ε. - Μ.Σ. 1 Γενικά Ο καρκίνος προκαλείται από αλλαγές στα υλικά του σώματος μας που ονομάζονται «γονίδια». Πρόκειται για τις μονάδες πληροφοριών σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Τα γονίδια υπαγορεύουν στπν οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β 3-2 - 5-1 - 6-4. α-dna πολυμεράση β-πριμόσημα γ- DNA δεσμάση δ- DNA ελικάση ε- RNA πολυμεράση

ΘΕΜΑ Α. Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β 3-2 - 5-1 - 6-4. α-dna πολυμεράση β-πριμόσημα γ- DNA δεσμάση δ- DNA ελικάση ε- RNA πολυμεράση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 δ Α2 γ Α3 β Α4 γ Α5 β ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού

Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού Εισαγωγή Στον άνθρωπο, 20 νεογιλά και 32 µόνιµα δόντια αναπτύσσονται κατά την εµβρυϊκή περίοδο από την αλληλεπίδραση των στοµατικών επιθηλιακών κυττάρων και των υποκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα