2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Νοέμβριος Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Νοέμβριος 2014. Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Νοέμβριος 2014 Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο.

2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο Στοιχεία ένταξης οφειλών Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών Παλαιότητα οφειλών Ανάλυση και αξιολόγηση των οφειλετών - δράσεις εντοπισμού αδυναμιών του συστήματος εισπράξεων ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ενημέρωση του οφειλέτη Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων Χαρακτηρισμός οφειλών ως προς την εισπραξιμότητα Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Συνολικές εισπράξεις έως και τον Οκτώβριο του Εισπράξεις Οκτωβρίου ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4305/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κ.Ε.Α.Ο. αποτελεί μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Με τη σύσταση του Κ.Ε.Α.Ο. οργανώθηκε για πρώτη φορά ένας συνεκτικός μηχανισμός είσπραξης οφειλών για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την έγκαιρη είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών με ενιαίες διαδικασίες. Η δημιουργία του αποτελούσε από καιρό πάγιο αίτημα για την αύξηση της εισροής των εσόδων και την εξασφάλιση των παροχών των ΦΚΑ και «έγινε πραγματικότητα» με τη σύσταση του Κ.Ε.Α.Ο. Βασικός στόχος είναι ο εντοπισμός και η καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης (πληρώνει όποιος θέλει, όσο θέλει, όποτε θέλει) και η λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των συνεισφερόντων στην κοινωνική ασφάλιση και η μη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, να προστατευτούν οι πολίτες που καταβάλλουν τις εισφορές τους έναντι όσων δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, χωρίς το Κ.Ε.Α.Ο. να απολέσει το ανθρώπινο πρόσωπο που έχει και τους κανόνες χρηστής διοίκησης που διέπουν τη λειτουργία του. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο τέθηκαν σε εφαρμογή δύο σημαντικές για την αποτελεσματικότητα του ΚΕΑΟ διαδικασίες: Τον Αύγουστο ξεκίνησε η διαδικασία του συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Β/7/11711/884/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το ΚΕΑΟ ως διαμετακομιστικό κόμβο για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των ΦΚΑ. Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους ΦΚΑ ανεξαρτήτως υπαγωγής των οφειλών αυτών σε καθεστώς τμηματικής καταβολής. Οι συμψηφισμοί που έχουν διενεργηθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας για οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ αφορούν οφειλές συνολικού ύψους 1,4 εκ. ευρώ. Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών με σκοπό να επικεντρωθούν οι υπηρεσίες στην κατά προτεραιότητα είσπραξη των άμεσα εισπράξιμων οφειλών και να αποτραπεί η κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων με την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή και μηδενική εισπραξιμότητα. Οι οφειλές πάνω από οφειλετών εξετάζονται μεμονωμένα με στόχο την αξιολόγηση των οφειλών ως προς την εισπραξιμότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της Φ.80000/32195/364/ Υπουργικής Απόφασης. Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στην ενότητα

4 Επιπρόσθετα, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών, το ΚΕΑΟ εστιάζει στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την πληροφόρηση και την συναλλαγή με τους ενδιαφερόμενους. Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλέτη», «Πίνακας Χρεών Οφειλέτη» και «Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης». Στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμη η ολοκληρωμένη διαδικασία υπαγωγής σε ρύθμιση μέσω του διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται παρουσία του ενδιαφερόμενου στην Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ. Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους οφειλέτες δίνονται στην ενότητα 4. Στην παρούσα έκθεση προόδου αποτυπώνονται στοιχεία για το χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του K.E.A.O. έως το τέλος Οκτωβρίου 2014 και αφορούν τους ακόλουθους τομείς: Ανάλυση των Οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. Ενέργειες Είσπραξης Στοιχεία Εισπράξεων Τα στοιχεία της προόδου εργασιών του Κ.Ε.Α.Ο. αντλούνται από το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών που τηρείται στο Κ.Ε.Α.Ο. και παρουσιάζονται αναλυτικά σε τριμηνιαία βάση, στο ειδικό τεύχος «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ». Σημειώνεται ότι για την πληροφοριακή υποδομή του Κ.Ε.Α.Ο. αξιοποιείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., έτσι όπως αυτό προσαρμόζεται για την κάλυψη των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων του Κ.Ε.Α.Ο. (Υ.Α. υπ. αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/ ). 4

5 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο Στοιχεία ένταξης οφειλών Στο Κ.Ε.Α.Ο. έχει δημιουργηθεί Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών, στο οποίο εντάσσονται σταδιακά από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.) οι οφειλές άνω των ευρώ των εργοδοτών ή ασφαλισμένων που δεν εξόφλησαν, δεν ρύθμισαν την οφειλή ή απώλεσαν την ρύθμιση στον Φορέα τους. Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους ΦΚΑ, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών. ΦΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ / ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ) ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,45 ΟΑΕΕ ,13 ΟΓΑ ,90 ΕΤΑΑ , ,34 ΗΜ/ΝIΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ / ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ (ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ) 30/9/2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,30 10/12/2013 ΟΑΕΕ , /12/2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,98 6/3/2014 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,39 7/4/2014 ΟΓΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,66 11/4/2014 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,27 29/4/2014 ΟΓΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,03 29/4/2014 ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,77 20/6/2014 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,05 10/7/2014 ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,22 10/7/2014 ΕΤΑΑ - ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,73 15/7/2014 ΟΑΕΕ ,17 16/7/2014 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,25 30/7/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,47 31/7/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,47 16/9/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,40 24/9/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,15 30/9/2014 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,48 5

6 15/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,34 16/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,41 20/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,77 23/10/2014 ΟΓΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,43 24/10/2014 ΟΓΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,78 30/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΑΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,41 30/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΕΑΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,65 30/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΥΔΘ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,16 30/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΥΔΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,54 30/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΥΔΠ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ,23 31/10/2014 ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ) ,87 ΣΥΝΟΛΟ , Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών Το συνολικό ποσό των ,34 σε οφειλές, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. έχει σήμερα διαμορφωθεί στα (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά καθώς οι οφειλές, είτε επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, είτε μειώνονται από τμηματικές καταβολές, είτε εξοφλούνται. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 ανά εύρος οφειλής. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΕΥΡΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΙΣ 31/10/2014) Εύρος Οφειλής Αριθμός Κύρια Οφειλή ( ) Πρόσθετα Τέλη ( ) Συνολικές Οφειλές ( ) ( ) Οφειλετών Σύνολο Από τον πίνακα διακρίνεται ότι: υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με οφειλέτες (περίπου 57% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως ο καθένας. 6

7 μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλής αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες (871 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 26% του υπόλοιπου οφειλών) Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στα διαγράμματα που ακολουθούν: Διάγραμμα 1 : Αριθμός Οφειλετών ανά Εύρος Οφειλής ( ) Διάγραμμα 2 : Συνολικές Οφειλές ανά Εύρος Οφειλής ( ) 7

8 1.3. Παλαιότητα οφειλών Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία σχετικά με την παλαιότητα των οφειλών που έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. Συγκεκριμένα, ο πίνακας απεικονίζει δύο ομάδες οφειλετών. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές πριν από το 2009 και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά. ΕΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 2009 και παλαιότερα ΟΦΕΙΛΕΣ από το 2009 και πριν ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΦΚΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ( ) ΟΦΕΙΛΕΣ το 2010 ΟΦΕΙΛΕΣ το 2011 ΟΦΕΙΛΕΣ το 2012 ΟΦΕΙΛΕΣ το 2013 ΟΦΕΙΛΕΣ το 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους , το 18,58% (ποσό ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά, ενώ το 81,42% (ποσό ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα Ανάλυση και αξιολόγηση των οφειλετών - δράσεις εντοπισμού αδυναμιών του συστήματος εισπράξεων Στο Κ.Ε.Α.Ο. εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών. Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο. προέβαλε την πραγματική διάσταση του προβλήματος της εισφοροδιαφυγής, εντοπίζοντας περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που συνδυαζόμενες, πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα αδικήματα του Α.Ν. 86/67 (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Έχουν ήδη 8

9 ασκηθεί ποινικές διώξεις εις βάρος των επιχειρήσεων γιατί στοιχειοθετήθηκαν παραβατικές συμπεριφορές. Στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. Αυτήν την περίοδο έχουν εντοπιστεί 40 περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποστούν άμεσα το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ γιατί εμφανίζουν υψηλό δείκτη αφερεγγυότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελέγχων. Ο δείκτης αφερεγγυότητας μιας κοινής επιχείρησης οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο., προκύπτει από στοιχεία που αφορούν: στην υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών στο είδος της επιχείρησης (επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, κέντρα αισθητικής) στο αν πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. υπέργηροι, αλλοδαποί, απασχολούμενοι των επιχειρήσεων ως υπεύθυνοι) στη νομική μορφή των επιχειρήσεων (μονοπρόσωπες, ΕΠΕ, ΙΚΕ) στο αν οι ειδικότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση είναι άσχετες με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης με δραστηριότητα καθαρισμοί με απασχολούμενους μάγειρες, νοσοκόμους και νηπιαγωγούς) στην όλη συμπεριφορά της επιχείρησης Έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις με πολύ υψηλές οφειλές και υπέργηρους υπευθύνους, επιχειρήσεις με συστηματική χρήση υπεργολαβιών και υπευθύνους πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης είτε είναι πρώην/νυν εργαζόμενοι της επιχείρησης χωρίς οικονομική επιφάνεια. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη παρακολούθηση και ανάλυση των οφειλών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., έχει γίνει χαρτογράφηση του χαρτοφυλακίου του Κ.Ε.Α.Ο. Στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το πλήθος των Κοινών Επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και το αντίστοιχο συνολικό χρέος ανά Κλάδο Δραστηριότητας. Τα στοιχεία δίνονται τόσο για το σύνολο των οφειλετών του ΚΕΑΟ, όσο και για ένα υποσύνολο αυτών με οφειλές άνω των ευρώ. 9

10 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Για τη διαχείριση των οφειλών εφαρμόζονται ενιαίες διαδικασίες για τους οφειλέτες όλων των Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Γ.Α., Ε.Τ.Α.Α.). 2.1 Ενημέρωση του οφειλέτη Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών» Στον οφειλέτη που δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών (εξόφληση ή διακανονισμό) αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» κατά Κ.Ε.Δ.Ε. με την οποία ενημερώνεται ότι αν δεν ανταποκριθεί σε 20 ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (π.χ. εργοδότες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των Φ.Κ.Α. που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται και ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Στους υπόλοιπους οφειλέτες η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Μέχρι σήμερα από το Κ.Ε.Α.Ο. έχουν αποσταλεί προσκλήσεις και Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α. 2.2 Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους. Αξιολόγηση Δημιουργία προφίλ οφειλέτη Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: o το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου o η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της 10

11 αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή. o η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Πλήθος προσκλήσεων για τακτοποίηση οφειλών (α' ειδοποιήσεις) Πλήθος Ατομικών ειδοποιήσεων (β' ειδοποιήσεις) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Συνολικό Ποσό Οφειλών για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αριθμός ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) Ποσό ρυθμισμένων οφειλών , Χαρακτηρισμός οφειλών ως προς την εισπραξιμότητα Έχει ξεκινήσει από τη Δ/νση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του Κ.Ε.Α.Ο. η εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. Φ.80000/32195/364/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε αυτή τη φάση είναι υπό επεξεργασία και αξιολόγηση οφειλές που χαρακτηρίζονται ως μη άμεσα εισπράξιμες και περιλαμβάνουν: A. Οφειλέτες που εμφανίζονται στο μητρώο να είναι σε οριστική διακοπή, πτώχευση ή εκκαθάριση Οριστική διακοπή Πτώχευση Εκκαθάριση Σύνολο B. Οφειλέτες (κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικά έργα, οφειλέτες ΟΑΕΕ, ειδικές κατηγορίες, εργοδότες ΟΓΑ, άλλες περιπτώσεις καταλογισμένων οφειλών) με οφειλές μέχρι και το Επίσης, οι οφειλέτες αυτοί δεν έχουν υποβάλλει ΑΠΔ μετά το Κοινή επιχείρηση Οικοδ/κο εργο ΟΑΕΕ Καταλογισμός

12 Ειδικές κατηγορίες ΟΓΑ εργοδότης Σύνολο ** Οι οφειλέτες των παραπάνω κατηγοριών Α και Β προωθούνται άμεσα στα Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο. για έλεγχο και περαιτέρω διερεύνηση. Γ. Τέλος, αξιολογείται η άμεση εισπραξιμότητα ορισμένων ειδικών, ως προς την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κατηγοριών οφειλετών (συνεταιρισμοί κλπ.). Πρόκειται για οφειλέτες με συνολική οφειλή Το συνολικό οφειλόμενο ποσό των παραπάνω κατηγοριών είναι περίπου 1,5 δις. ευρώ. 2.4 Συμψηφισμός επιστροφών Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Τον Αύγουστο ξεκίνησε η διαδικασία του συμψηφισμού επιστροφών Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υπ. αριθ. Β/7/11711/884/ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., κατά την εξόφληση των εκκαθαρισμένων επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους ΦΚΑ (ανεξαρτήτως υπαγωγής σε ρύθμιση). Το Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλει προς συμψηφισμό τα χρεωστικά υπόλοιπα των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. Παράλληλα, το Κ.Ε.Α.Ο. ορίζεται ως διαμετακομιστικός κόμβος για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών ΦΚΑ για την διενέργεια των συμψηφισμών των οφειλών των Φορέων. Οι οφειλές του Κ.Ε.Α.Ο. που έχουν συμψηφιστεί στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι περίπου 1,4 εκ. ευρώ. Στις 16/10/2014 εκδόθηκε η υπ αρίθμ. Β/7/35889/2582 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία ορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού. Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ, για τη διενέργεια των συμψηφισμών δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι οφειλέτες, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης. Για τη διενέργεια των συμψηφισμών υποβάλλονται, με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, αιτήματα συμψηφισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης στην ΗΔΙΚΑ. 12

13 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3.1. Συνολικές εισπράξεις έως και τον Οκτώβριο του 2014 Το σύνολο των εισπράξεων του Κ.Ε.Α.Ο. από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των Το μεγαλύτερο ποσοστό, 58% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 42% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων, όπως φαίνεται στα στοιχεία που δίνονται παρακάτω: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Ε.Α.Ο. (ΕΩΣ 31/10/2014) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,30% ΟΑΕΕ ,76% ΟΓΑ ,93% ΕΤΑΑ ,01% ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις ,39% Εισπραχθέν ποσό από έναντι καταβολές ,61% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ Διάγραμμα 3: Συνολικές εισπράξεις ΚΕΑΟ (εντός και εκτός ρύθμισης) 13

14 Διάγραμμα 4: Συνολικές εισπράξεις ΚΕΑΟ ανά φορέα (εντός και εκτός ρύθμισης) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ 14

15 Διάγραμμα 5: Μηνιαίες Εισπράξεις (Σύνολο Εντός Ρυθμίσεων Εκτός Ρυθμίσεων) 15

16 3.2. Εισπράξεις Οκτωβρίου 2014 Τον Οκτώβριο του 2014 παρατηρείται μείωση στο ποσό εισπράξεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μείωση αυτή θεωρείται αναμενόμενη δεδομένου ότι τον Οκτώβριο το μεγαλύτερο μέρος των οφειλετών ανέμενε την έκδοση νομοθεσίας για τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση, η οποία τελικά καθιερώθηκε στις αρχές του Νοεμβρίου. Οι συνολικές εισπράξεις Οκτωβρίου είναι , με ποσοστό 51% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 49% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά κατά τους προηγούμενους μήνες ήταν: τον Σεπτέμβριο 2014: 55% από ρυθμίσεις και 45% εκτός ρύθμισης τον Αύγουστο 2014: 58% από ρυθμίσεις και 42% εκτός ρύθμισης τον Ιούλιο 2014: 60% από ρυθμίσεις και 40% εκτός ρύθμισης Στους πίνακες που ακολουθούν, αναλύονται οι εισπράξεις σε ποσό από ρυθμίσεις και σε ποσό εκτός ρύθμισης, καθώς και οι εισπράξεις ανά ΦΚΑ. Εισπραχθέν ποσό από ρυθμίσεις Νέας Αρχής Πάγια Ρύθμιση Παλαιές ρυθμίσεις Εισπραχθέν ποσό εκτός ρύθμισης ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Κύρια Οφειλή Πρόσθετα Τέλη Κύρια Οφειλή Πρόσθετα Τέλη Κύρια Οφειλή Πρόσθετα Τέλη Κύρια Οφειλή Πρόσθετα Τέλη ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ,26% ,27% ,38% ,09% ΣΥΝΟΛΑ

17 4. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. Στο Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες: Διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών Εφαρμογή στο Κ.Ε.Α.Ο. του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο.: Με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών, το ΚΕΑΟ εστιάζει στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την πληροφόρηση και την συναλλαγή με τους ενδιαφερόμενους. Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες: «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών» Μέσω της υπηρεσίας δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας με τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., μέσω του οποίου προς το παρόν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά η παραλαβή της "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ" και της "ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ". «Πίνακας Χρεών Οφειλέτη» Μέσω της υπηρεσίας αυτής εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι. «Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης» Μέσω της υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. και του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές. Ειδικότερα, επιλέγοντας κάθε εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης, καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων που επιθυμούν και προβαίνουν σε υπολογισμό του ύψους αυτών καθώς και των τυχόν εκπτώσεων που δικαιούνται. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να ενεργοποιηθούν στο άμεσο μέλλον αφορούν: προβολή της καρτέλας του οφειλέτη, όπου πιστοποιημένοι οφειλέτες θα ενημερώνονται για τις οφειλές, τις πιστώσεις και τις ρυθμίσεις τους διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική συναλλαγή με τον οφειλέτη, που θα περιλαμβάνει την αίτηση ρύθμισης, έκδοση απόφασης ρύθμισης και πληρωμή οφειλών μέσω ΔΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται παρουσία στην Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. 17

18 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4305/2014 Με τις διατάξεις του αρ.54 του Ν.4305/2014 θεσπίζεται μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών (πλην ΝΑΤ) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για τις οφειλές που έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. από τους Φορείς σημειώνονται μεγάλες επιχειρησιακές αλλαγές που συμβάλλουν τόσο στην απλούστευση όσο και στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Συγκεκριμένα, με τη νέα διαδικασία για υπαγωγή σε ρύθμιση, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. υποβάλουν την αίτηση ρύθμισης στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. και η απόφαση ρύθμισης εκδίδεται απευθείας με την καταχώρηση της αίτηση ρύθμισης και την πληρωμή της πρώτης δόσης, χωρίς τη μεσολάβηση χρονικού διαστήματος μεταξύ υποβολής αίτησης και έκδοσης απόφασης. Με τον τρόπο αυτό απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο δύο αιτήσεις όπως συνέβαινε με τις προηγούμενες ρυθμίσεις (μία αίτηση στο Υποκατάστημα για έλεγχο, ώστε να προσδιοριστεί η οφειλή, και μία στην ταμειακή υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ρύθμισης), αλλά μόνο μία αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. επιταχύνεται η εισροή εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς οι αποφάσεις ρύθμισης εκδίδονται άμεσα χωρίς να παρεμβάλλεται το στάδιο του ελέγχου (ο ουσιαστικός έλεγχος πραγματοποιείται από τα Τμήματα Εσόδων μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης και εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων ή να εξοφληθεί εφάπαξ). Η κατάργηση του ουσιαστικού ελέγχου ως προαπαιτούμενου για τη ρύθμιση έγινε γιατί οι οφειλές προσδιορίζονται πλέον κεντρικά, με μηνιαίες διασταυρώσεις στις δηλωθείσες (ΑΠΔ) και καταβληθείσες εισφορές επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές ζητούν την άμεση ρύθμιση των οφειλών τους είτε για να καταστούν ενήμεροι είτε για να αποδεσμεύσουν τραπεζικούς λογαριασμούς που κατασχέθηκαν 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Α.Δ. 2ΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ΨΗΦΙΟΥ Κ.Α.Δ. Κ.Α.Δ. 4ΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4ΨΗΦΙΟΥ Κ.Α.Δ. ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ( ) ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Κ.Ε.Α.Ο. ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ( ) 01 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες που δεν , ,52 κατατάσσονται αλλού 0112 Καλλιέργεια λαχανικών, κηπευτικών ποικιλιών και , ,60 προϊόντων φυτωρίου 0113 Δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια, καλλιέργειες , ,71 φυτών για αφεψήματα και μπαχαρικά 012 Κτηνοτροφία , Εκτροφή βοοειδών, γαλακτοκομία , Εκτροφή προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, όνων, ,01 ημιόνων και γίννων 0123 Εκτροφή χοίρων , , Εκτροφή πουλερικών , , Εκτροφή άλλων ζώων , Μεικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες , Δραστηριότητες συναφείς με τη γεωργία και ζωοτεχνικές ,91 δραστηριότητες, εκτός των κτηνιατρικών υπηρεσιών 0141 Δραστηριότητες συναφείς με τη γεωργία , , Ζωοτεχνικές δραστηριότητες, εκτός των κτηνιατρικών ,57 υπηρεσιών 0150 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων, αναπαραγωγή θηραμάτων ,11 και συναφείς δραστηριότητες ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,59 02 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 0201 Δασοκομία και υλοτομία , Δραστηριότητες συναφείς με τη δασοκομία και την ,95 υλοτομία ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ΑΛΙΕΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

20 0501 Αλιεία υπηρεσίες σχετικές με την αλιεία , , Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων και μονάδων παραγωγής , ,70 γόνου ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,36 10 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ 1010 Εξόρυξη και συσσωμάτωση λιθάνθρακα , Εξόρυξη και συσσωμάτωση λιγνίτη , , Εξόρυξη και συσσωμάτωση τύρφης ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,60 11 ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1110 'Aντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου , , Δραστηριότητες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και , ,46 φυσικού αερίου, με εξαίρεση τις μελέτες ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , , Εξόρυξη 1200 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ 12-0,00-0,00 13 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 1310 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος , Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, εκτός από τα ,24 μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ ,39-0,00 14 ΛΟΙΠΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 141 Εξόρυξη λίθων , Εξόρυξη λίθων για οικοδομικές χρήσεις , , Εξόρυξη ασβεστόλιθου, γύψου και κιμωλίας , , Εξόρυξη σχιστόλιθου , , Εξόρυξη άμμου και αργίλου , Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου , , Εξόρυξη αργίλου και καολίνη , Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη ,64 βιομηχανία λιπασμάτων 1440 Παραγωγή αλατιού , , Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α , ,46 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,78 15 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ , Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος ,38 20

21 1511 Παραγωγή και συντήρηση κρέατος , , Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών , , Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών , , Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και προϊόντων , ,21 ψαριών 153 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών , Επεξεργασία και συντήρηση παρασκευασμένων και , ,46 διατηρημένων πατατών 1532 Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά , Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών , ,09 π.δ.κ.α. 154 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 1541 Παραγωγή μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών , Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών , Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών , Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων , Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία , , Παραγωγή παγωτών , , Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 1561 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων , , Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου , Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών , , Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που , ,23 εκτρέφονται σε αγροκτήματα 1572 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ,95 κατοικίδια ζώα 158 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής , Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής , , Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή , ,88 διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 1583 Παραγωγή ζάχαρης , Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών , , Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και , ,27 παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 1586 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ , , Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων , , Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων ,97 διατροφής και διαιτητικών τροφών 1589 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α , , Ποτοποιία ,82 21

22 1591 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών , , Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που , ,76 υφίστανται ζύμωση 1593 Παραγωγή κρασιού , , Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα , Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που ,08 υφίστανται ζύμωση 1596 Ζυθοποιία , Παραγωγή βύνης , Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών , ,69 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , , Παραγωγή 1600 Παραγωγή προϊόντων καπνού , ,21 προϊόντων καπνού ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,21 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 171 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 1711 Προπαρασκευή και νηματοποίηση βαμβακερών ινών , , Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου για την , ,69 κατασκευή εριονήματος καρντέ 1713 Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου για την , ,19 κατασκευή εριονήματος πενιέ 1714 Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών λιναριού 1715 "Συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού, έστω και από χνούδια, συστροφή και περαιτέρω επεξεργασία νημάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες (παραγωγή νήματος ""τεξτουρέ"")" 1716 Κατασκευή ραφοκλωστών , Προπαρασκευή και νηματοποίηση άλλων υφαντικών ινών 172 Ύφανση υφαντικών υλών , Ύφανση βαμβακερών νημάτων , , Ύφανση εριονημάτων καρντέ , Ύφανση εριονημάτων πενιέ 1724 Ύφανση μεταξωτών νημάτων , Ύφανση άλλων νημάτων , Φινίρισμα υφαντουργικών προϊόντων , , Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός , ,89 από ενδύματα 175 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών 1751 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών , , Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και ,99 22

23 διχτυών 1753 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη ,29 υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα 1754 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α , , Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης ,78 κροσέ 177 Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 1771 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης , ,14 κροσέ 1772 Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακετών και παρόμοιων , ,14 ειδών απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,62 18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 1810 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων , , Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και παρόμοιων ,55 εξαρτημάτων 1821 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας , , Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων , , Κατασκευή εσώρουχων , , Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης , , Κατεργασία και βαφή γουναρικών, κατασκευή γούνινων ,70 ειδών ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,89 19 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1910 Κατεργασία και δέψη δέρματος , , Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και , ,26 παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 1930 Κατασκευή υποδημάτων , ,04 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,77 20 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ,67 ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 2010 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός του ξύλου , , Κατασκευή επενδυμένων ξυλοφύλλων (καπλαμάδων) , ,63 κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ), επικολλητών σανίδων, μοριοπλακών (μοριοσανίδων), ινοπλακών (ινοσανίδων) και άλλων φύλλων και σανίδων 2030 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική , , Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων , , Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ,77 23

24 ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 2051 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο , , Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και ,31 σπαρτοπλεκτικής ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,26 21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ , , Παραγωγή χαρτοπολτού κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 2111 Παραγωγή χαρτοπολτού , Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού , , Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι , Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και , ,32 εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι 2122 Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ,50 ειδών τουαλέτας 2123 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικά) , , Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες) 2125 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α , ,95 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,68 22 ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,86 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Η ΕΙΚΟΝΑΣ Η ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 221 Εκδόσεις , Έκδοση βιβλίων , , Έκδοση εφημερίδων , , Έκδοση περιοδικών κάθε είδους , , Έκδοση προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου , , Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες , , Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες , , Εκτύπωση εφημερίδων , Εκτύπωση π.δ.κ.α , , Βιβλιοδεσία και φινίρισμα , , Στοιχειοθεσία και σύνθεση τυπογραφικών πλακών , , Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση , , Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και προεγγεγραμμένων μέσων πληροφορικής 2231 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου 2232 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής εικόνας , ,56 24

25 2233 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων πληροφορικής , ,82 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,78 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΟΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ,02 ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2310 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης ,75 (κοκοποίησης) 2320 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου , , Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,18 24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 241 Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων 2411 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων , , Παραγωγή χρωστικών υλών , Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών , Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών , Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων , Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές , , Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού ,56 καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 2420 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών ,69 προϊόντων 2430 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων , ,84 επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 244 Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς και βοτανικών προϊόντων 2441 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων , Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων , , Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 2451 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων , ,97 καθαρισμού και στίλβωσης 2452 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων , ,13 καλλωπισμού 246 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων 2461 Παραγωγή εκρηκτικών , Παραγωγή διάφορων τύπων κόλλας και ζελατινών , Παραγωγή αιθέριων ελαίων 2464 Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για ,84 φωτογραφικές χρήσεις 2465 Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας κ.λ.π ,48 25

26 2466 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α , , Παραγωγή συνθετικών ινών ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,56 25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ , , Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 2511 Κατασκευή επισώτρων και αεροθαλάμων από ,54 καουτσούκ 2512 Αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από ,11 καουτσούκ 2513 Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ , , Κατασκευή πλαστικών προϊόντων , Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και , ,71 ειδών καθορισμένης μορφής 2522 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας , , Κατασκευή οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες , , Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων , ,74 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,18 26 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 261 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί 2611 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού , , Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού , Κατασκευή κοίλου γυαλιού , Κατασκευή ινών γυαλιού 2615 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις , Κατασκευή μη δομικών, μη πυρίμαχων κεραμικών ειδών κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων 2621 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και , ,31 κεραμικών διακοσμητικών ειδών 2622 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής , , Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 2624 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 2625 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων , Κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων , , Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και κυβόλιθων , , Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών , ,42 προϊόντων από οπτή γη 265 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου 2651 Παραγωγή τσιμέντου , ,25 26

27 2652 Παραγωγή ασβέστη , , Παραγωγή γύψου 266 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 2661 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα , , Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο , , Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος , , Παραγωγή κονιαμάτων , Παραγωγή ινοτσιμέντου , , Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και , ,38 τσιμέντο 2670 Κοπή και κατεργασία λίθων , , Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2681 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων , , Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων , ,31 π.δ.κ.α. ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,73 27 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2710 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και ,89 σιδηροκραμάτων 272 Κατασκευή σωλήνων 2721 Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων , , Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων , , Άλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου και του χάλυβα και παραγωγή σιδηροκραμάτων εκτός ΕΚΑΧ 2731 Ψυχρή επεκτατική ολκή , Ψυχρή έλαση στενών φύλλων 2733 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση , , Συρματοποίηση , , Άλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου και του , ,40 χάλυβα π.δ.κ.α., παραγωγή κραμάτων σιδήρου εκτός ΕΚΑΧ 274 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 2741 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων , Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου) , , Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσίτερου , Παραγωγή χαλκού , , Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων , , Χύτευση μετάλλων 2751 Χύτευση σιδήρου , ,50 27

28 2752 Χύτευση χάλυβα , , Χύτευση ελαφρών μετάλλων , , Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων , ,84 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,56 28 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 281 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων , Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών , ,74 σκελετών 2812 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων , , Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και ,59 δοχείων κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2821 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και , ,29 δοχείων 2822 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης , , Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες , ,22 ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 2840 Σφυρηλάτηση, συμπίεση, ανισόπαχη τύπωση και , ,26 μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία 285 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων. Γενικές ,19 μηχανολογικές εργασίες 2851 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων , , Γενικές μηχανολογικές εργασίες , , Κατασκευή μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών 2861 Κατασκευή μαχαιροπήρουνων , Κατασκευή εργαλείων , Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων , , Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων , Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων , ,89 δοχείων 2872 Κατασκευή μεταλλικών ελαφρών ειδών συσκευασίας , Κατασκευή ειδών από σύρμα , , Κατασκευή συνδετήρων εν γένει, προϊόντων , ,69 κοχλιομηχανών, αλυσίδων και ελατηρίων 2875 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α , ,93 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,06 29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 291 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή και τη χρησιμοποίηση μηχανικής ενέργειας, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων ,70 28

29 2911 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους , ,73 κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 2912 Κατασκευή αντλιών και συμπιεστών , , Κατασκευή ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων , , Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης , ,21 κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 292 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 2921 Κατασκευή κλιβάνων και καυστήρων , , Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης , ,86 φορτίων 2923 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη , ,23 οικιακής χρήσης 2924 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α , , Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 2931 Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων 2932 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών , ,25 μηχανημάτων 2940 Κατασκευή εργαλειομηχανών , , Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 2951 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία , , Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και , ,21 τις δομικές κατασκευές 2953 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, , ,26 ποτών και καπνού 2954 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία ,77 κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 2955 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και ,29 χαρτονιού 2956 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α , , Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών , , Κατασκευή οικιακών συσκευών π.δ.κ.α Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών , , Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών , ,83 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΔ , ,19 30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , Κατασκευή μηχανών γραφείου , Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής , ,40 29

1 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο.

1 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Επιμέλεια Κ.Ε.Α.Ο. Αύγουστος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κ.Ε.Α.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

4 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 4 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων 10.62 Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου 10.71 Αρτοποιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.31 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2015 του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 2 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2015 του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

3 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

1 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1 η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2016 του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.02.2006 COM(2006) 39 τελικό 2006/0011 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της στατιστικής ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΙΟΝ/ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ 2010 2009 2010-2009 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 39.147.101 17.981.294 117,71% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Ν.Α. Ασία 314.030 93.638 235,37% 12 ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 16.642.761

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΙΑ 2010 2009 2010-2009 Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ασία 480.327.563 409.613.313 17,26% 28 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 51.966.605 21.526.576 141,41% Ανατολική Ασία 38.833.071 17.887.656 117,09% Νότια Ασία 12.045.684 3.545.282 239,77% Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ενίσχυση επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 3. ΠΙΝΑΚΑΣ III : ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σελίδα 5-6 4. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, α εξάμηνο 2012 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 /11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. & Αρ. Φακέλου: Β/7 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ: Νεοφυής επιχειρηματικότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ: Νεοφυής επιχειρηματικότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ: Νεοφυής επιχειρηματικότητα Ενισχυόμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικός κατάλογος) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 1. Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2. Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου 3. Εξόρυξη αλατιού ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β/7/35889/2582/

Β/7/35889/2582/ Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρ. Φύλλου 2795 17

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΔ 2008 10.39.22 Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος 10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Λομβαρδίας 1 ς 1 Η Λομβαρδία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κέντρο της Ιταλίας και τη σημαντικότερη Περιφέρεια, όσον αφορά στο διμερές εμπόριο αγαθών με την Ελλάδα το 2015. Στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 24% των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, (Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ραστηριοτήτων. NACE Αναθ. 2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, (Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ραστηριοτήτων. NACE Αναθ. 2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 2008 (Με βάση το Σύστηµα Ταξινόµησης Οικονοµικών ραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μάρτιος, 2011 -

Διαβάστε περισσότερα

1.15 3.15 4.15 7.15 15.81 / 15.82 15.91 to 15.97 15.98 2.28 4.28 5.28 7.28 1.29 2.29 3.29 5.29 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 1.26 2.26 3.

1.15 3.15 4.15 7.15 15.81 / 15.82 15.91 to 15.97 15.98 2.28 4.28 5.28 7.28 1.29 2.29 3.29 5.29 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 1.26 2.26 3. 2012 Εγχειρίδιο Χρήστη Υπολογιστικό εργαλείο για τη διάγνωση, χαρακτηρισµό και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε βιοµηχανικούς κλάδους. Φάση αναζήτησης www.pineaudit.eu Απαλλακτική ρήτρα Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012

Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος 2012) Παρατίθενται πίνακες εμπορικών ανταλλαγών Α εξαμήνου 2012 Πορεία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών (Ιανουάριος Ιούνιος ) Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., κατά το διάστημα του α εξαμήνου οι ελληνικές εξαγωγές (εξαιρουμένων των καυσίμων) ανήλθαν σε 15,7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μιικρών επιχειρήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μιικρών επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών & μιικρών επιχειρήσεων Ενισχυόμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικός κατάλογος) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 1. Βιομηχανία τροφίμων (ζυμαρικά, κακάο, σοκολάτα, ζαχαρώδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001

Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001 Κωδικοί δραστηριοτήτων κατά ΚΑ που δεν είναι επιλέξιµοι για τη ράση βάσει του Κανόνα 70/2001 ΤΙΤΛΟΙ ΓΟΡΙΕΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ 01.1 ΟΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ Καλλιέργεια φυτών "µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 2 Σελ. 1 από 68 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/04/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠ Φ.2152.1 / ΑΣ 31 Προς: ΥΠΕΞ - Β4 Δ/νση Κοιν.: ΥΠΕΞ - Δ. Γ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Π. Δούκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Επιμέλεια: Κ.Ε.Α.Ο. - Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου Φεβρουάριος 2015 Π ίνακας π ερ ιεχο μ ένω ν 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ 25.01.2013 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Πειραιάς, 14 Aπριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

5.3.3.1.2. Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (ii) και 54 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2) Δ. Μακεδονία (3) Ήπειρος (4) Στερεά Ελλάδα (5) Θεσσαλία (6) Ιόνια (7) Δ. Ελλάδα (8) Πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

BMS Management Consultants S.A. Πλαστήρα Νέα Σμύρνη Τηλ.: Fax:

BMS Management Consultants S.A. Πλαστήρα Νέα Σμύρνη Τηλ.: Fax: ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Οι Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. Ι

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής. Ι 5.3.3.1.1. ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (i) και 53 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 35 και σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛ ΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2005 2015 Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία (αφίξεις προϊόντων από τη χώρα μας) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες: 27: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Οι κυριότερες ελληνικές εξαγωγές στη Σλοβενία (αφίξεις προϊόντων από τη χώρα μας) περιλαμβάνουν: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κυρίως έλαια πετρελαίου), ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ (Οξείδιο & υδροξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 100% των λειτουργικών δαπανών νέων επιχειρήσεων και ανέργων που ετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα