Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου."

Transcript

1 Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) Σαμαράς Νικόλαος 1, Χαρατσής Κωνσταντίνος 2, Καπανιάρης Αλέξανδρος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ20, επιμορφούμενος Β- επιπέδου 2 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ19, επιμορφούμενος Β-επιπέδου 2 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας, Επιμορφωτής Β επιπέδου ΠΕ19-20 Περίληψη Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα από τα διδακτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν από τους επιμορφούμενους του κλάδου της Πληροφορικής κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης για το συγκεκριμένο κλάδο. Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματεύεται τη διαδικασία αναπαράστασης συμβόλων (χαρακτήρων - κειμένου) στο δυαδικό σύστημα με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε Πληροφορικού γραμματισμού καθώς και με εργαλεία οπτικού γραμματισμού. Βασίζεται στη θεωρία του επικοδομητισμού του J. Piaget, στη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner καθώς και στις προτάσεις των G.Yang και C. Lavery, για την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα η εφαρμογή του σεναρίου γίνεται με τη ενσωμάτωση ψηφιακού κόμικ προετοιμασμένου από τον εκπαιδευτικό καθώς και με τη χρήση των διαδραστικών πόρων που βρίσκονται στο εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο Πληροφορικής (http://ebooks.edu.gr) και στο Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr). Βασικοί στόχοι του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι: να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη δυαδική ως μορφή επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων στον υπολογιστή, να μετατρέψουν χαρακτήρες από το δεκαδικό σύστημα σε μορφή δυαδικής αναπαράστασης ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία κωδικοποίησης στον υπολογιστή, να περιγράψουν τη διαδικασία μετατροπής πληροφοριών από τη γλώσσα μηχανής σε αναπαραστάσεις οικείες σε αυτούς, να εξηγήσουν τη χρησιμότητα και λειτουργία του πίνακα ASCII στη διαδικασίας κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Επιπλέον το σενάριο στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με εργαλεία Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού (εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο, εμπλουτισμένοι πόροι του Φωτόδεντρου) καθώς και με εργαλεία οπτικού γραμματισμού (ψηφιακό κόμικ). Λέξεις κλειδιά: Δυαδικό σύστημα, πίνακας ASCII, ψηφιακό κόμικ, διαδραστικό εμπλουτισμένο βιβλίο - φωτόδεντρο, ανακαλυπτική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μάθηση. Εισαγωγή Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο παροτρύνει και ενισχύει το μαθητή στην ενεργητική οικοδόμηση της γνώσης μέσω της διερεύνησης, του πειραματισμού, της ανάλυσης και της σύνθεσης, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για το σκοπό αυτό. Οι διαδικασίες αυτές συνάδουν με τη θεωρία του επικοδομητισμού του J.Piaget και με τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες του πειράματος, της δοκιμής, της επαλήθευσης ή της διάψευσης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες οικοδόμησης της γνώσης, να εμψυχώνει, να διευκολύνει και να καθοδηγεί στη διαδικασία της ανακάλυψης. Ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει και ο εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του αυτή, την οποία ο μαθητής όμως πραγματοποιεί με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές του αποφάσεις και επιλογές (Μπαλκίζας 2008). Η παραπάνω προσέγγιση επιτυγχάνεται με την υλοποίηση κατάλληλων διαδραστικών δραστηριοτήτων, μέσω της χρήσης εργαλείων Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού και μέσω εργαλείων οπτικού γραμματισμού. Το ειδικό φύλλο εργασίας του σεναρίου καθοδηγεί τους μαθητές, μέσα από μια σειρά ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, στη διερεύνηση, τον πειραματισμό και στην ανάπτυξη της κριτικής και της αναλυτικής σκέψης. Η χρήση των προαναφερόμενων εργαλείων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις αποτελούν τους κύριους λόγους των θετικών αποτελεσμάτων που προήλθαν από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης στη τάξη. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει τίτλο: «Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ)». Υλοποιήθηκε στη Β τάξη του 8ου Γυμνάσιου Βόλου σε μία (1) διδακτική ώρα. Η μία (1) διδακτική ώρα αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου με την

2 προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η ανάλογη προετοιμασία όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα 1.5 «Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή» του προτεινόμενου σεναρίου». Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο αποσκοπούν στο να είναι οι μαθητές σε θέση να αναγνωρίζουν ότι όλα τα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, αναπαρίστανται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε δυαδική μορφή, να μετατρέψουν χαρακτήρες (γράμματα, σύμβολα ή και ολόκληρες φράσεις), από το δεκαδικό σύστημα σε μορφή δυαδικής αναπαράστασης κατανοώντας έτσι τη διαδικασία κωδικοποίησης στον υπολογιστή. Επιπλέον στοχεύει στο να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν πως από τη γλώσσα μηχανής του υπολογιστή, τα δεδομένα και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε αναπαραστάσεις οικείες σε αυτούς, μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης καθώς και να εξηγούν τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του πίνακα ASCII για την αναπαράσταση χαρακτήρων σε δυαδική μορφή μέσα από τη διαδικασία της κωδικοποίησης χαρακτήρων, (Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονομάκος, Φύτρος 2006). Σε ότι αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών, το διδακτικό σενάριο στοχεύει, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με εργαλεία Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού (Ψηφιακό Σχολείο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Διαδραστικές Εφαρμογές Φωτόδεντρου), να εξοικειωθούν με εργαλεία οπτικού γραμματισμού με τη χρήση Τ.Π.Ε. (ψηφιακό κόμικ). Σε ότι αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, το διδακτικό σενάριο στοχεύει, ώστε οι μαθητές να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν σε μια ομαδικοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία εξερευνώντας την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή μέσα από τις προτεινόμενες ανοικτές, διαδραστικές εφαρμογές του Φωτόδεντρου. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της αναλυτικής και κριτικής σκέψης των μαθητών σε ότι αφορά τις έννοιες της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας, μέσα από τη δοκιμασία και τον πειραματισμό των προτεινόμενων ανοικτών διαδραστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, το διδακτικό σενάριο στοχεύει στο να ξεπεράσουν οι μαθητές τις δυσκολίες αναγνώρισης και να αναδομήσουν ιδέες και εικόνες για να την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης σε δυαδική μορφή, μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που μπορεί να περιέλθει από το διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης και παραμετροποίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων του Φωτόδεντρου, καθώς και στο να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή μέσω της οπτικής ανάλυσης μιας ιστορίας ενός ψηφιακού κόμικ (οπτικός γραμματισμός με χρήση Τ.Π.Ε.). Αρχικά οι μαθητές καλούνται συνεργατικά, να ανακαλύψουν τις διαδικασίες μετατροπής συμβόλων από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφά και να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης του κώδικα ASCII στις διαδικασίες μετατροπής. Οι μαθητές διαβάζουν μια ειδικά σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό ιστορία σε μορφή κόμικ και συνεργατικά αναγνωρίζουν και σχεδιάσουν τα βήματα της διαδικασίας αναπαράστασης ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή. Τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τα κόμικς στη διδασκαλία τους, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας και της χρήσης εικόνων. (Ράπτης-Ράπτη 2002, Βοσνιάδου, 2006 στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Μέσα από την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρονται κίνητρα, προκειμένου οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης (Yang 2003, Lavery, 2007 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Επιπλέον τα κόμικς αποτελούν ένα πλήρως οπτικό μέσο που συνδυάζει αλληλεπίδραση κειμένου και εικόνας, και συνεπώς συμβάλει στην καλύτερη εποπτεία ενός θέματος (Yang, 2003, Versaci 2001 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας τις ανοικτού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχονται στο εμπλουτισμένο Ψηφιακό Βιβλίο Πληροφορικής, ή εναλλακτικά στο Φωτόδεντρο, πειραματίζονται και ανακαλύπτουν τις διαδικασίες μετατροπής από και προς το δυαδικό σύστημα, (ανακαλυπτική μάθηση, Bruner). Μέσα από δοκιμές διαφόρων συμβόλων και γραμμάτων καταγράφουν τα αποτελέσματα, τα συγκρίνουν, και μέσα από περαιτέρω διερεύνηση, συζήτηση, και κριτική σκέψη οικοδομούν τις γνώσεις για την ψηφιακή αναπαράσταση και για τις μεθόδους κωδικοποίησης συμβόλων με τη χρήση του κώδικα ASCII. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, ο εκπαιδευτικός συντονίζει, εμψυχώνει και καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία.

3 Συμπεράσματα Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να αναδεικνύει τον έντονο συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα για τους μαθητές. Υποστηρίζει και προωθεί τη διδακτική προσέγγιση μέσα από τις σύγχρονες θεωρίες του επικοδομιτισμού και της ανακαλυπτικής μάθησης, ενώ υιοθετεί τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων Τ.ΠΕ. και οπτικού γραμματισμού για την επίτευξη των παραπάνω. Αποτελεί βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό την ανάπτυξη άλλων διδακτικών παρεμβάσεων στα μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου. Το σενάριο επιδέχεται επεκτάσεων με πιο ενδιαφέρουσα τη σχεδίαση εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές για την παρουσίαση των βημάτων της διαδικασίας δυαδικής αναπαράστασης ενός συμβόλου, όπως επίσης και σχεδιασμός ενός κόμικ για την παρουσίαση της αντίστροφης διαδικασίας δηλαδή της μετατροπής ενός συμβόλου από τη δυαδική του αναπαράσταση σε αναπαράσταση οικεία προς τους μαθητές. Ειδικότερα μέσω του αναστοχασμού που επήλθε μετά την υλοποίηση του σεναρίου στην τάξη προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης ήταν επιτυχής. Ο διδακτικός χρόνος ήταν επαρκής ώστε να καταφέρουν οι μαθητές να υλοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες του φύλλου δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην επάρκεια του διδακτικού χρόνου έπαιξε η προηγούμενη κατάλληλη οργάνωση και προετοιμασία του όπως αυτή αναφέρεται στην ενότητα 1.5 του διδακτικού σεναρίου. Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος οι οποίοι και επετεύχθησαν. Δεν δημιουργήθηκε κάποιος διδακτικός θόρυβος και η διδακτική παρέμβαση διεξήχθη ομαλά. Η χρήση κόμικ και ανοικτών διαδραστικών εφαρμογών από το διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο πληροφορικής και το φωτόδεντρο, ενθουσίασε τους μαθητές. Η οπτικοποίηση των εννοιών και η δυνατότητα πειραματισμού βοήθησαν τους μαθητές να ξεπεράσουν γνωστικές δυσκολίες και να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου. Οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου και επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο συμμετέχοντας ενεργά στη διδακτική διαδικασία και στην εργασία με το φύλλο δραστηριοτήτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Πληροφορική, Τ.Π.Ε Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται Το σενάριο αφορά τους μαθητές της B τάξης Γυμνασίου. 1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το σενάριο σχετίζεται άμεσα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), (ΦΕΚ 303/Β ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού - Γυμνασίου, (ΦΕΚ 304/Β ), στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι προτεινόμενες διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει να προωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν: «την ενεργοποίηση του μαθητή και την εµπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη δημιουργική δράση και τον πειραματισμό, τη συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον προβληματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη μάθηση πάνω στο πώς μαθαίνουμε». Ειδικότερα το σενάριο εντάσσεται στην ενότητα της Β Γυμνασίου με τίτλο «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύνολο», στο κεφάλαιο 1 «Ψηφιακός Κόσμος». Επιπλέον το σενάριο είναι πλήρως ενταγμένο στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (Τζιμογιάννης κ.ά., 2011). Στους στόχους του Νέου Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση των βασικών εννοιών, των αρχών και των μεθόδων που θεμελιώνουν την Πληροφορική ως επιστήμη στο

4 ευρύτερο πλαίσιο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Στόχο επίσης αποτελεί και η καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (επεξεργασία δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων, μοντελοποίηση λύσεων, προγραμματισμός υπολογιστών, δημιουργικότητα και καινοτομία) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (διερεύνηση, κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας). Το σενάριο καλύπτει τον άξονα μαθησιακών στόχων «Χειρίζομαι και δημιουργώ με τα εργαλεία των ΤΠΕ - Βασικές έννοιες ΤΠΕ», του Νέου Π.Σ. για τη Β Γυμνασίου και συνάδει με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση του πρωτίστως με τους συμμαθητές του και στη συνέχεια με το διδάσκοντα Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Οργάνωση της Διδασκαλίας Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Το φύλλο δραστηριοτήτων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε των 2-3 μαθητών ώστε να επιτευχθεί στην πράξη ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει για κάθε ομάδα και θα συνδυάσει μαθητές με μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και μαθητές με μικρότερη ή καθόλου ευχέρεια. Επιπλέον κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει και η αρμονική συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους. Το φύλλο δραστηριοτήτων προτείνεται να δοθεί στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή για την ευκολότερη και γρηγορότερη χρήση των προτεινόμενων URL διευθύνσεων. Οι μαθητές καλούνται αρχικά να εργαστούν πάνω σε μια έτοιμη ιστορία κόμικ (http://www.toondoo.com), που τους δίδεται στο φύλλο δραστηριοτήτων, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις προτεινόμενες ανοικτού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες που βρίσκονται στο εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής (http://ebooks.edu.gr) ή εναλλακτικά στο (Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων) ή αλλιώς Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr). Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του φύλλου δραστηριοτήτων, οι μαθητές κάθε ομάδας προτείνεται να εναλλάσσουν ρόλους. Σε κάθε βήμα, κάθε μέλος της ομάδας, δοκιμάζει και πειραματίζεται με την προτεινόμενη διαδραστική εφαρμογή. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας καλούνται μέσα από ένα συνεργατικό κλίμα να συζητήσουν, να λάβουν αποφάσεις, να καταγράψουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στο φύλλο δραστηριοτήτων και τέλος να θέσουν τις απαντήσεις αυτές στην ολομέλεια της τάξης προς συζήτηση. Το εργαλείο ToonDoo, (http://www.toondoo.com), προτείνεται ως μια εναλλακτική διαδικτυακή (Web 2.0.) εφαρμογή δημιουργίας σύντομου κόμικ (comic strip) καθώς και βιβλίου κόμικ (comic book). Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης έτοιμων συλλογών με ήρωες, γραφικά, τοποθεσίες, κείμενα και αντικείμενα καθώς και εργαλεία για την εισαγωγή ή και τη δημιουργία τους από το μηδέν. Είναι φιλικό στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, ατομικά ή ομαδικά, για την εύκολη και γρήγορη δημιουργία κόμικς. Η υπηρεσία είναι δωρεάν με μόνο περιορισμό την επί πληρωμή εκτύπωση των δημιουργιών σε υψηλές αναλύσεις. Γνωστικά Προαπαιτούμενα/ Γνωστικές δυσκολίες Για την εκπόνηση του παρόντος σεναρίου, οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και χρήσης φυλλομετρητή για την περιήγηση στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι μαθητές διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές ήδη από το Δημοτικό. Σε αντίθετη περίπτωση προτείνεται μια σύντομη παρουσίαση της εκκίνησης και των βασικών λειτουργιών ενός φυλλομετρητή. Προτείνεται επίσης να γίνει μια σύντομη παρουσίαση στους μαθητές της πλατφόρμας «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», (http://ebooks.edu.gr), του Ψηφιακού Σχολείου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει και να εξοικειωθούν στη χρήση της. Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί τις έννοιες «δυαδικό σύστημα αρίθμησης», «δυαδικό ψηφίο bit», το «χαρακτήρα byte» καθώς και τις διαδικασίες μετατροπής αριθμών από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία κωδικοποίησης συμβόλων προς και από το δυαδικό σύστημα με τη χρήση πίνακα του κώδικα ASCII. Συνήθως οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες στο να αναγνωρίσουν ότι όλα τα δεδομένα, σε οποιασδήποτε μορφή, αναπαρίστανται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε μια νέα και άγνωστη για αυτούς μορφή, τη δυαδική, και όχι στις μορφές που είναι μέχρι εκείνη τη στιγμή οικείες για αυτούς. Το παρόν διδακτικό σενάριο ωθεί τους μαθητές στο ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές. Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

5 Απαιτείται ένα εργαστήριο με έναν υπολογιστή ανά ομάδα. Κάθε υπολογιστής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ένα φυλλομετρητή, (Μοzilla Firefox, Google Chrome κ.α.), και να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον για την ομαλή εκτέλεση των προτεινόμενων εφαρμογών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στους φυλλομετρητές ο Flash player (http://get.adobe.com/flashplayer/) και η Java (http://java.com/en/download/). Ένα εποπτικό μέσο, όπως για παράδειγμα ένας βιντεοπροβολέας, θα διευκόλυνε τον εκπαιδευτικό, να παρουσιάσει παραδείγματα μέσα από τις ανοικτές διαδραστικές εφαρμογές του Ψηφιακού βιβλίου Πληροφορικής ή εναλλακτικά του Φωτόδεντρου αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 1.6 Διδακτικοί Στόχοι Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν ότι όλα τα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, αναπαρίστανται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται στο υπολογιστή σε δυαδική μορφή, να μετατρέψουν χαρακτήρες (γράμματα, σύμβολα ή και ολόκληρες φράσεις), από το δεκαδικό σύστημα σε μορφή δυαδικής αναπαράστασης κατανοώντας έτσι τη διαδικασία κωδικοποίησης στον υπολογιστή, να περιγράφουν πως από τη γλώσσα μηχανής του υπολογιστή, τα δεδομένα και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε αναπαραστάσεις οικείες σε αυτούς, μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, να εξηγούν τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του πίνακα ASCII για την αναπαράσταση χαρακτήρων σε δυαδική μορφή μέσα από τη διαδικασία της κωδικοποίησης χαρακτήρων. Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών να εξοικειωθούν με εργαλεία Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού (Ψηφιακό Σχολείο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Διαδραστικές Εφαρμογές Φωτόδεντρου), να εξοικειωθούν με εργαλεία οπτικού γραμματισμού με τη χρήση Τ.Π.Ε. (ψηφιακό κόμικ). Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα πρέπει: να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν σε μια ομαδικοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία, εξερευνώντας την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή μέσα από τις προτεινόμενες ανοικτές, διαδραστικές εφαρμογές του Φωτόδεντρου, να ενισχύσουν την αναλυτική και κριτική σκέψη σε ότι αφορά τις έννοιες της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας μέσα από δοκιμασία και πειραματισμό των προτεινόμενων ανοικτών διαδραστικών δραστηριοτήτων, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αναγνώρισης και να αναδομήσουν ιδέες και εικόνες για να την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης σε δυαδική μορφή, μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που μπορεί να περιέλθει από το διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης και παραμετροποίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων του Ψηφιακού Σχολείου, (Φωτόδεντρο), να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή μέσω της οπτικής ανάλυσης μιας ιστορίας ενός ψηφιακού κόμικ (οπτικός γραμματισμός με χρήση Τ.Π.Ε.). 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 1 διδακτική ώρα 2. Διδακτική προσέγγιση Θεωρητική προσέγγιση Η διερεύνηση, ο πειραματισμός, η ανάλυση και η σύνθεση, η ενεργητική οικοδόμηση της γνώσης μέσα από κατάλληλες συνθήκες, διαδικασίες που ενθαρρύνει και ενισχύει το προτεινόμενο σενάριο, συνάδουν με τη θεωρία του επικοδομητισμού του J.Piaget και με τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης

6 του J. Bruner. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση. Η σταδιακή ανακάλυψη των εσωτερικών δομών, αρχών και νόμων που διέπουν ένα φαινόμενο συντελούν στη βαθύτερη κατανόησή του από το μαθητή. Η ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για το μαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ή και να καθοδηγήσει ακόμη (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες οικοδόμησης της γνώσης, εμψυχώνει, διευκολύνει και καθοδηγεί στη διαδικασία της ανακάλυψης. Ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει και ο εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του αυτή, την οποία ο μαθητής όμως πραγματοποιεί με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές του αποφάσεις και επιλογές (Μπαλκίζας 2008). Μέσα λοιπόν από τις ανοικτού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχονται στο εμπλουτισμένο βιβλίο πληροφορικής, ή εναλλακτικά στο Φωτόδεντρο, υποστηρίζεται η ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, καθώς αυτός πειραματίζεται, διερευνά, ανακαλύπτει σταδιακά, κάνει υποθέσεις τις οποίες επαληθεύει ή διαψεύδει, αλληλεπιδρώντας με τις διαδραστικές εφαρμογές, τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό. Τέλος, στο παρόν διδακτικό σενάριο έχει αξιοποιηθεί η χρήση των κόμικς. Τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τα κόμικς στη διδασκαλία τους, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας και της χρήσης εικόνων. (Ράπτης-Ράπτη 2002, Βοσνιάδου, 2006 στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Μέσα από την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρονται κίνητρα, προκειμένου οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης (Yang 2003, Lavery, 2007 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Επιπλέον τα κόμικς αποτελούν ένα πλήρως οπτικό μέσο που συνδυάζει αλληλεπίδραση κειμένου και εικόνας, και συνεπώς συμβάλει στην καλύτερη εποπτεία ενός θέματος (Yang, 2003, Versaci 2001 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Μεθοδολογική προσέγγιση Η υλοποίηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει δραστηριότητες με τη χρήση ενός φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Αρχικά ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση σε έννοιες που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο μάθημα και αφορούν το δυαδικό σύστημα, το δυαδικό ψηφίο bit καθώς και το byte. Επιπλέον τονίζεται η αναγκαιότητα χρήσης τους για τη διευκόλυνση των κατασκευαστών υπολογιστών και αναφέρονται ξανά οι διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης αριθμών προς και από το δυαδικό σύστημα. Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις ενεργοποιεί τους μαθητές, ενθαρρύνει τη συζήτηση και δημιουργεί το ανάλογο μαθησιακό κλίμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις καινούργιες έννοιες του σεναρίου: την αναπαράσταση των συμβόλων, (γραμμάτων, λέξεων, φράσεων), σε δυαδική μορφή, του κώδικα ASCII, και του τρόπου χρήσης του από τον υπολογιστή, στις ενδιάμεσες διαδικασίες κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης συμβόλων. Στην συνέχεια οι μαθητές μέσα από τα φύλλα δραστηριότητας, καλούνται συνεργατικά, να ανακαλύψουν τις διαδικασίες μετατροπής συμβόλων από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφά. Επιπλέον αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης του κώδικα ASCII στις διαδικασίες μετατροπής. Ακολουθώντας τα βήματα του φύλλου δραστηριοτήτων, ζητείται από τους μαθητές, να διαβάσουν μια ιστορία σε μορφή κόμικ και συνεργατικά να αναγνωρίσουν και να σχεδιάσουν τα βήματα της διαδικασίας αναπαράστασης ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή. Στη συνέχεια τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδραστικές εφαρμογές του ψηφιακού βιβλίου πληροφορικής, να πειραματιστούν μαζί τους και να ανακαλύψουν τις διαδικασίες μετατροπής από και προς το δυαδικό σύστημα, (ανακαλυπτική μάθηση, Bruner). Μέσα από δοκιμές διαφόρων συμβόλων και γραμμάτων καλούνται να καταγράψουν τα αποτελέσματα, να τα συγκρίνουν, και μέσα από περαιτέρω διερεύνηση, συζήτηση, και κριτική σκέψη καλούνται να οικοδομήσουν τις γνώσεις για την ψηφιακή αναπαράσταση και για τις μεθόδους κωδικοποίησης συμβόλων με τη χρήση του κώδικα ASCII. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συντονιστή, εμψυχωτή και καθοδηγητή στη μαθησιακή διαδικασία.

7 2.2 Το προτεινόμενο σενάριο Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει ένα φύλλο δραστηριοτήτων το οποίο θα υλοποιηθεί σε μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα χωριστούν σε 2 ή 3 ατόμων ανά υπολογιστή. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φύλλο Δραστηριότητας 1 Η προτεινόμενη δραστηριότητα αφορά τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου. Τα φύλλα είναι ατομικά και σε κάθε μαθητή αντιστοιχεί ένα φύλλο δραστηριότητας. Αφού ο εκπαιδευτικός εξηγήσει με λίγα λόγια το σκοπό του φύλλου δραστηριότητας, ο οποίος αναγράφεται και μέσα στο ίδιο το φύλλο, συνεχίζει με μια σύντομη ανακεφαλαίωση στις έννοιες «δυαδικό σύστημα» «δυαδικό ψηφίο Bit», «χαρακτήρας byte», καθώς και στις διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης αριθμών προς και από το δυαδικό σύστημα. Μετά τη σύντομη εισήγηση, οι μαθητές ως μέλη ομάδων με εναλλασσόμενους ρόλους ακολουθούν ένα προς ένα τα βήματα του φύλλου δραστηριότητας. Ξεκινώντας τη δραστηριότητα, στο βήμα 1, οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν την ιστορία κόμικς με τίτλο «Μια δυαδική ιστορία». Στην ιστορία αυτή παρουσιάζεται με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο η διαδικασία μετατροπής ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή με την χρήση του πίνακα του κώδικα ASCII. Μέσα από την ανάγνωση της ιστορίας κόμικς ζητείται από τους μαθητές να αναλύσουν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή. Μέσα από μια ομαδοσυνεργατική διαδικασία, στο βήμα 2, οι μαθητές πρέπει να εντοπίσουν έννοιες όπως: κωδικοποίηση, πίνακας ASCII, χαρακτήρας, δυαδική μορφή, δεκαδική μορφή, υπολογιστής. Στη συνέχεια πρέπει να συνθέσουν στο χαρτί έναν πρόχειρο εννοιολογικό χάρτη, τύπου διαγράμματος ροής, που να παρουσιάζει τη διαδικασία μετατροπής του ενός χαρακτήρα στο δυαδικό σύστημα. Με τη λήξη της διαδικασίας, οι μαθητές κάθε ομάδας, σε επίπεδο ολομέλειας παρουσιάζουν εν συντομία το χάρτη που κατασκεύασαν και συζητούν με τους υπόλοιπους μαθητές για τη διαδικασία κωδικοποίησης. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει και ενθαρρύνει τη συζήτηση, ενώ παρεμβαίνει και καθοδηγεί όποτε το κρίνει απαραίτητο ώστε η ολομέλεια της τάξης να οδηγηθεί ορθά συμπεράσματα για τη διαδικασία μετατροπής στο δυαδικό σύστημα, και κάθε ομάδα να επαληθεύσει ή και να αναθεωρήσει το χάρτη που δημιούργησε. Στο βήμα 3 οι μαθητές καλούνται με τη χρήση ενός φυλλομετρητή να διερευνήσουν μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει έναν πίνακα κωδικοποίησης ASCII ο οποίος περιέχει λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες. Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου πίνακα. Στη συνέχεια καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα σε συνδυασμό με τη διαδραστική εφαρμογή «Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό» του Φωτόδεντρου, για να κωδικοποιήσουν συγκεκριμένους χαρακτήρες και σύμβολα σε δυαδική μορφή σύμφωνα με τη διαδικασία που συζήτησαν στο προηγούμενο βήμα. Επιπλέον ζητείται στους μαθητές να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, θέτοντας τους το ερώτημα της διαφοράς των χαρακτήρων 0 και 9 σε σχέση με τους αντίστοιχους αριθμούς, (ως αξίες). Στο βήμα 4, οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν προτεινόμενα εργαλεία για να ακολουθήσουν την αντίστροφη διαδικασία των βημάτων με τα οποία πειραματίστηκαν έως τώρα. Θα πρέπει πλέον να μετατρέψουν μια ολόκληρη φράση από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό χρησιμοποιώντας την ανοικτού τύπου διαδραστική εφαρμογή «Από το Δυαδικό στο Δεκαδικό» του Φωτόδεντρου, και στη συνέχεια με τη βοήθεια του πίνακα ASCII να «αποκρυπτογραφήσουν» τη φράση. Επιπλέον πρόκληση αποτελεί για τους μαθητές αφού ανακαλύψουν τη φράση, (carpe diem), μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, να αναζητήσουν στο παγκόσμιο ιστό περισσότερες πληροφορίες για το νόημα της. Μέσα από τις προτεινόμενες διαδικασίες, βασιζόμενες στις διδακτικές προσεγγίσεις της διερεύνησης και της ανακάλυψης, της συνεργασίας, της γνωσιακής σύγκρουσής και της αναθεώρησης, καθώς και της οπτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, του φύλλου δραστηριοτήτων, ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο όσο και ως προς τις μαθησιακές διαδικασίες. Επιπλέον μέσα από τη χρήση των διαδραστικών εφαρμογών, του ψηφιακού σχολικού βιβλίου πληροφορικής και του ψηφιακού κόμικ, ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών.

8 2.3 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται από τον εκπαιδευτικό καθ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος να παρατηρεί τη πρόοδο των μαθητών αλλά και να καταγράφει τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Η αξιολόγηση του σεναρίου γίνεται από τον εκπαιδευτικό στο τέλος της διδακτικής ώρας σε επίπεδο ομάδας, σύμφωνα με τη δραστηριοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των μελών της, τόσο στην ομάδα όσο και στην ολομέλεια. Επιπλέον αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης των εννοιών και των μεθοδολογιών από τους μαθητές σύμφωνα με την ορθότητα των απαντήσεων τους. Για την αξιολόγηση του σεναρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μία σχάρα όπως αυτή που ακολουθεί: Κλίμακα Αξιολόγησης Καθόλου Ικανοποιητική Λίγο Ικανοποιητική Αρκετά Ικανοποιητική Ικανοποιητική Φύλλο Δραστηριότητας 1 Οι μαθητές διάβασαν το κόμικς στο βήμα 1. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές σχεδίασαν το διάγραμμα ροής (εννοιολογικό χάρτη) στο βήμα 2. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση σε ολομέλεια για την παρουσίαση του χάρτη στο βήμα 2. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές εντόπισαν τη διαφορά της κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα σε σχέση με την κωδικοποίηση ενός αριθμού σε δυαδική μορφή. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές αναγνώρισαν την ανάγκη χρήσης του πίνακα ASCII μέσα από την ανάγνωση του κόμικς. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές συμπλήρωσαν σωστά τις απαντήσεις στον πίνακα του βήματος 3. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές διερεύνησαν με επιτυχία και συμπλήρωσαν σωστά την παρατήρηση στο βήμα 3. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές Λίγες Όλες οι

9 αποκωδικοποίησαν σωστά τη ζητούμενη φράση (carpe diem) στο βήμα 4. Οι μαθητές εντόπισαν πηγές και το νόημα της ζητούμενης φράσης (carpe diem) στον παγκόσμιο ιστό στο βήμα 4. Λίγες Όλες οι 3. Βιβλιογραφία Πηγές Αμπανάκη Ξ., Λαμπρινού Σ., Σαρικάς Σ. (2011). Ψηφιακά Κόμικς. Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών. Πρακτικά 8ου Παν. Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Το ψηφιακό σχολείο». Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. (2006). Πληροφορικής Α Β Γ Γυμνασίου - Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Καπανιάρης Α., Παπαδημητρίου Ε. (2012). Ψηφιακά Μαθησιακά Πλαίσια στο Νέο Ψηφιακό Σχολείο, Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Μπαλκίζας, Ν. (2008). Σύγχρονες Θεωρίες για τη Μάθηση με Εργαλεία ΤΠΕ, Διαθέσιμο στο: ErgaleiaTPE.pdf Τζιμογιάννης Α κ.α. (2011) Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4 η έκδοση Μάιος Πηγές Βιβλίο Καθηγητή Πληροφορικής Γυμνασίου, έκδοση Β 2007 ΟΕΔΒ. Εμπλουτισμένο Ψηφιακό Βιβλίο Πληροφορικής: Διαθέσιμο στο: Ψηφιακό Μαθησιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο», Διαθέσιμο στο:

10 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Κεφάλαιο: 1 ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Ενότητα: 1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εμπλεκόμενες έννοιες: Κωδικοποίηση /Αποκωδικοποίηση χαρακτήρων, Πίνακας ASCII Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: Σκοπός Ονοματεπώνυμο: Να Τάξη μπορείτε / Τμήμα: να μετατρέπετε χαρακτήρες και κείμενα σε δυαδική μορφή και αντίστροφα, (κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση), χρησιμοποιώντας τον πίνακα του κώδικα ASCII. Βήμα 1 ο Διαβάστε την ιστορία κόμικς με τίτλο «Μια Δυαδική Ιστορία», για το χαρακτήρα «α» που ήθελε να κωδικοποιηθεί στο δυαδικό σύστημα.

11 Βήμα 2 ο Αφού συζητήσετε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, σε ένα φύλλο χαρτί προσπαθήστε να σχεδιάσετε έναν χάρτη εννοιών με μορφή διαγράμματος ροής, όπου θα περιγράφετε τη διαδικασία κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή, χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες που εντοπίζετε μέσα στο κόμικς. Αφού ολοκληρώστε το χάρτη σας παρουσιάστε τον, μαζί με τις υπόλοιπες, προς συζήτηση με όλη τη τάξη. Ποια είναι η διαφορά της κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα σε σχέση με την κωδικοποίηση ενός αριθμού σε δυαδική μορφή; Ποιο είναι το «βοήθημα» που θα χρειαστούμε για να κωδικοποιήσουμε χαρακτήρες σε δυαδική μορφή; Βήμα 3 ο Κωδικοποίηση Ανοίξτε το φυλλομετρητή σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Η ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί παρουσιάζει έναν Πίνακα Κωδικοποίησης ASCII ο οποίος περιέχει χαρακτήρες του Λατινικού και του Ελληνικού αλφάβητου καθώς και διάφορα άλλα σύμβολα. Η πρώτη στήλη (Dec), περιέχει τον κωδικό του χαρακτήρα σε δεκαδική μορφή,

12 η δεύτερη (Hex), τον κωδικό του χαρακτήρα σε δεκαεξαδική μορφή, η τρίτη στήλη (Char), περιέχει το χαρακτήρα και η τέταρτη (Name), μια περιγραφή του χαρακτήρα σε αγγλική γλώσσα. Με τη βοήθεια του πίνακα του κώδικα ASCII βρείτε τους δεκαδικούς κωδικούς για τους χαρακτήρες του ακόλουθου πίνακα και σημειώστε τους στη δεύτερη στήλη. Στην συνέχεια με τη βοήθεια του μετατροπέα από το Δεκαδικό στο Δυαδικό σύστημα μετατρέψτε τον κάθε κωδικό σε δυαδική μορφή και σημειώστε τον στην τρίτη στήλη. Το μετατροπέα θα τον βρείτε στη διεύθυνση photodentro.edu.gr/v/item/ds/5222. Ενδεικτικά δίνεται ως παράδειγμα συμπλήρωσης, η πρώτη γραμμή του πίνακα. Χαρακτήρας Δεκαδικός Κωδικός στον πίνακα ASCII Κωδικός σε δυαδική μορφή Κενό (space) Q Σ 0 9

13 Μετατρέψτε τους αριθμούς 0 και 9 στο δυαδικό σύστημα και συγκρίνετε τους με τους δυαδικούς κωδικούς του χαρακτήρα 0 και του χαρακτήρα 9. Τι παρατηρείτε; Συζητήστε τα αποτελέσματα σας με όλη την τάξη. Βήμα 4 ο Αποκωδικοποίηση Η διαδικασία της αποκωδικοποίησης ακολουθεί την αντίστροφη σειρά βημάτων της κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα. Έχοντας λοιπόν τα ακόλουθα διαθέσιμα εργαλεία: 1. Τον μετατροπέα αριθμών από δυαδικό στο Δεκαδικό σύστημα. Θα τον βρείτε στη διεύθυνση photodentro.edu.gr/v/item/ds/ Τον πίνακα του κώδικα ASCII στη διεύθυνση Προσπαθήστε να «αποκωδικοποιήσετε» την ακόλουθη φράση : Η φράση είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δραστηριότητα 8 ης εβδομάδας ΟΜΑΔΑΣ Α: Γ. Πολυμέρης, Χ. Ηλιούδη, Ν. Μαλλιαρός και Δ. Θεοτόκης ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Περιγραφή Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Χρήστος Πράμας Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην κατεύθυνση της καλλιέργειας Γνώσεων και Ικανοτήτων για τη ζωή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ: Διδακτικές παρεμβάσεις στην ενότητα της "Θερμότητας" στην Ε' τάξη Χρήστος Πράμας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών

Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών Αλέξανδρος Καπανιάρης Πιστοποιημένος Επιμορφωτής Β Επιπέδου M.A., Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αντικείμενο, Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Λουμπαρδιά Αγγελική 1, Ναστάκου Μαρία 2 1 Καθηγήτρια Μαθηματικών, 2 o Γενικό Λύκειο Τρίπολης loumpardia@sch.gr 2 Διευθύντρια, ΙΕΚ Σπάρτης marynasta@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα