Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου."

Transcript

1 Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) Σαμαράς Νικόλαος 1, Χαρατσής Κωνσταντίνος 2, Καπανιάρης Αλέξανδρος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ20, επιμορφούμενος Β- επιπέδου 2 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ19, επιμορφούμενος Β-επιπέδου 2 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας, Επιμορφωτής Β επιπέδου ΠΕ19-20 Περίληψη Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα από τα διδακτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν από τους επιμορφούμενους του κλάδου της Πληροφορικής κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης για το συγκεκριμένο κλάδο. Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματεύεται τη διαδικασία αναπαράστασης συμβόλων (χαρακτήρων - κειμένου) στο δυαδικό σύστημα με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε Πληροφορικού γραμματισμού καθώς και με εργαλεία οπτικού γραμματισμού. Βασίζεται στη θεωρία του επικοδομητισμού του J. Piaget, στη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner καθώς και στις προτάσεις των G.Yang και C. Lavery, για την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα η εφαρμογή του σεναρίου γίνεται με τη ενσωμάτωση ψηφιακού κόμικ προετοιμασμένου από τον εκπαιδευτικό καθώς και με τη χρήση των διαδραστικών πόρων που βρίσκονται στο εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο Πληροφορικής (http://ebooks.edu.gr) και στο Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr). Βασικοί στόχοι του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι: να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη δυαδική ως μορφή επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων στον υπολογιστή, να μετατρέψουν χαρακτήρες από το δεκαδικό σύστημα σε μορφή δυαδικής αναπαράστασης ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία κωδικοποίησης στον υπολογιστή, να περιγράψουν τη διαδικασία μετατροπής πληροφοριών από τη γλώσσα μηχανής σε αναπαραστάσεις οικείες σε αυτούς, να εξηγήσουν τη χρησιμότητα και λειτουργία του πίνακα ASCII στη διαδικασίας κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Επιπλέον το σενάριο στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με εργαλεία Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού (εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο, εμπλουτισμένοι πόροι του Φωτόδεντρου) καθώς και με εργαλεία οπτικού γραμματισμού (ψηφιακό κόμικ). Λέξεις κλειδιά: Δυαδικό σύστημα, πίνακας ASCII, ψηφιακό κόμικ, διαδραστικό εμπλουτισμένο βιβλίο - φωτόδεντρο, ανακαλυπτική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μάθηση. Εισαγωγή Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο παροτρύνει και ενισχύει το μαθητή στην ενεργητική οικοδόμηση της γνώσης μέσω της διερεύνησης, του πειραματισμού, της ανάλυσης και της σύνθεσης, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για το σκοπό αυτό. Οι διαδικασίες αυτές συνάδουν με τη θεωρία του επικοδομητισμού του J.Piaget και με τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του J. Bruner. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες του πειράματος, της δοκιμής, της επαλήθευσης ή της διάψευσης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες οικοδόμησης της γνώσης, να εμψυχώνει, να διευκολύνει και να καθοδηγεί στη διαδικασία της ανακάλυψης. Ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει και ο εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του αυτή, την οποία ο μαθητής όμως πραγματοποιεί με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές του αποφάσεις και επιλογές (Μπαλκίζας 2008). Η παραπάνω προσέγγιση επιτυγχάνεται με την υλοποίηση κατάλληλων διαδραστικών δραστηριοτήτων, μέσω της χρήσης εργαλείων Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού και μέσω εργαλείων οπτικού γραμματισμού. Το ειδικό φύλλο εργασίας του σεναρίου καθοδηγεί τους μαθητές, μέσα από μια σειρά ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, στη διερεύνηση, τον πειραματισμό και στην ανάπτυξη της κριτικής και της αναλυτικής σκέψης. Η χρήση των προαναφερόμενων εργαλείων σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις αποτελούν τους κύριους λόγους των θετικών αποτελεσμάτων που προήλθαν από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης στη τάξη. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει τίτλο: «Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ)». Υλοποιήθηκε στη Β τάξη του 8ου Γυμνάσιου Βόλου σε μία (1) διδακτική ώρα. Η μία (1) διδακτική ώρα αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου με την

2 προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η ανάλογη προετοιμασία όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα 1.5 «Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή» του προτεινόμενου σεναρίου». Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο αποσκοπούν στο να είναι οι μαθητές σε θέση να αναγνωρίζουν ότι όλα τα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, αναπαρίστανται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε δυαδική μορφή, να μετατρέψουν χαρακτήρες (γράμματα, σύμβολα ή και ολόκληρες φράσεις), από το δεκαδικό σύστημα σε μορφή δυαδικής αναπαράστασης κατανοώντας έτσι τη διαδικασία κωδικοποίησης στον υπολογιστή. Επιπλέον στοχεύει στο να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν πως από τη γλώσσα μηχανής του υπολογιστή, τα δεδομένα και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε αναπαραστάσεις οικείες σε αυτούς, μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης καθώς και να εξηγούν τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του πίνακα ASCII για την αναπαράσταση χαρακτήρων σε δυαδική μορφή μέσα από τη διαδικασία της κωδικοποίησης χαρακτήρων, (Αράπογλου, Μαβόγλου, Οικονομάκος, Φύτρος 2006). Σε ότι αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών, το διδακτικό σενάριο στοχεύει, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με εργαλεία Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού (Ψηφιακό Σχολείο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Διαδραστικές Εφαρμογές Φωτόδεντρου), να εξοικειωθούν με εργαλεία οπτικού γραμματισμού με τη χρήση Τ.Π.Ε. (ψηφιακό κόμικ). Σε ότι αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, το διδακτικό σενάριο στοχεύει, ώστε οι μαθητές να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν σε μια ομαδικοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία εξερευνώντας την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή μέσα από τις προτεινόμενες ανοικτές, διαδραστικές εφαρμογές του Φωτόδεντρου. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της αναλυτικής και κριτικής σκέψης των μαθητών σε ότι αφορά τις έννοιες της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας, μέσα από τη δοκιμασία και τον πειραματισμό των προτεινόμενων ανοικτών διαδραστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, το διδακτικό σενάριο στοχεύει στο να ξεπεράσουν οι μαθητές τις δυσκολίες αναγνώρισης και να αναδομήσουν ιδέες και εικόνες για να την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης σε δυαδική μορφή, μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που μπορεί να περιέλθει από το διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης και παραμετροποίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων του Φωτόδεντρου, καθώς και στο να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή μέσω της οπτικής ανάλυσης μιας ιστορίας ενός ψηφιακού κόμικ (οπτικός γραμματισμός με χρήση Τ.Π.Ε.). Αρχικά οι μαθητές καλούνται συνεργατικά, να ανακαλύψουν τις διαδικασίες μετατροπής συμβόλων από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφά και να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης του κώδικα ASCII στις διαδικασίες μετατροπής. Οι μαθητές διαβάζουν μια ειδικά σχεδιασμένη για το σκοπό αυτό ιστορία σε μορφή κόμικ και συνεργατικά αναγνωρίζουν και σχεδιάσουν τα βήματα της διαδικασίας αναπαράστασης ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή. Τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τα κόμικς στη διδασκαλία τους, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας και της χρήσης εικόνων. (Ράπτης-Ράπτη 2002, Βοσνιάδου, 2006 στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Μέσα από την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρονται κίνητρα, προκειμένου οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης (Yang 2003, Lavery, 2007 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Επιπλέον τα κόμικς αποτελούν ένα πλήρως οπτικό μέσο που συνδυάζει αλληλεπίδραση κειμένου και εικόνας, και συνεπώς συμβάλει στην καλύτερη εποπτεία ενός θέματος (Yang, 2003, Versaci 2001 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας τις ανοικτού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχονται στο εμπλουτισμένο Ψηφιακό Βιβλίο Πληροφορικής, ή εναλλακτικά στο Φωτόδεντρο, πειραματίζονται και ανακαλύπτουν τις διαδικασίες μετατροπής από και προς το δυαδικό σύστημα, (ανακαλυπτική μάθηση, Bruner). Μέσα από δοκιμές διαφόρων συμβόλων και γραμμάτων καταγράφουν τα αποτελέσματα, τα συγκρίνουν, και μέσα από περαιτέρω διερεύνηση, συζήτηση, και κριτική σκέψη οικοδομούν τις γνώσεις για την ψηφιακή αναπαράσταση και για τις μεθόδους κωδικοποίησης συμβόλων με τη χρήση του κώδικα ASCII. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, ο εκπαιδευτικός συντονίζει, εμψυχώνει και καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία.

3 Συμπεράσματα Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να αναδεικνύει τον έντονο συμμετοχικό και συνεργατικό χαρακτήρα για τους μαθητές. Υποστηρίζει και προωθεί τη διδακτική προσέγγιση μέσα από τις σύγχρονες θεωρίες του επικοδομιτισμού και της ανακαλυπτικής μάθησης, ενώ υιοθετεί τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων Τ.ΠΕ. και οπτικού γραμματισμού για την επίτευξη των παραπάνω. Αποτελεί βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό την ανάπτυξη άλλων διδακτικών παρεμβάσεων στα μαθήματα Πληροφορικής του Γυμνασίου. Το σενάριο επιδέχεται επεκτάσεων με πιο ενδιαφέρουσα τη σχεδίαση εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές για την παρουσίαση των βημάτων της διαδικασίας δυαδικής αναπαράστασης ενός συμβόλου, όπως επίσης και σχεδιασμός ενός κόμικ για την παρουσίαση της αντίστροφης διαδικασίας δηλαδή της μετατροπής ενός συμβόλου από τη δυαδική του αναπαράσταση σε αναπαράσταση οικεία προς τους μαθητές. Ειδικότερα μέσω του αναστοχασμού που επήλθε μετά την υλοποίηση του σεναρίου στην τάξη προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης ήταν επιτυχής. Ο διδακτικός χρόνος ήταν επαρκής ώστε να καταφέρουν οι μαθητές να υλοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες του φύλλου δραστηριοτήτων. Σημειώνεται ότι καθοριστικό ρόλο στην επάρκεια του διδακτικού χρόνου έπαιξε η προηγούμενη κατάλληλη οργάνωση και προετοιμασία του όπως αυτή αναφέρεται στην ενότητα 1.5 του διδακτικού σεναρίου. Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος οι οποίοι και επετεύχθησαν. Δεν δημιουργήθηκε κάποιος διδακτικός θόρυβος και η διδακτική παρέμβαση διεξήχθη ομαλά. Η χρήση κόμικ και ανοικτών διαδραστικών εφαρμογών από το διαδραστικό ψηφιακό βιβλίο πληροφορικής και το φωτόδεντρο, ενθουσίασε τους μαθητές. Η οπτικοποίηση των εννοιών και η δυνατότητα πειραματισμού βοήθησαν τους μαθητές να ξεπεράσουν γνωστικές δυσκολίες και να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου. Οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου και επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο συμμετέχοντας ενεργά στη διδακτική διαδικασία και στην εργασία με το φύλλο δραστηριοτήτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Πληροφορική, Τ.Π.Ε Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται Το σενάριο αφορά τους μαθητές της B τάξης Γυμνασίου. 1.4 Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Το σενάριο σχετίζεται άμεσα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), (ΦΕΚ 303/Β ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού - Γυμνασίου, (ΦΕΚ 304/Β ), στο οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι προτεινόμενες διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει να προωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν: «την ενεργοποίηση του μαθητή και την εµπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη δημιουργική δράση και τον πειραματισμό, τη συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον προβληματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη μάθηση πάνω στο πώς μαθαίνουμε». Ειδικότερα το σενάριο εντάσσεται στην ενότητα της Β Γυμνασίου με τίτλο «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύνολο», στο κεφάλαιο 1 «Ψηφιακός Κόσμος». Επιπλέον το σενάριο είναι πλήρως ενταγμένο στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο (Τζιμογιάννης κ.ά., 2011). Στους στόχους του Νέου Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνεται η διαπραγμάτευση των βασικών εννοιών, των αρχών και των μεθόδων που θεμελιώνουν την Πληροφορική ως επιστήμη στο

4 ευρύτερο πλαίσιο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Στόχο επίσης αποτελεί και η καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (επεξεργασία δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων, μοντελοποίηση λύσεων, προγραμματισμός υπολογιστών, δημιουργικότητα και καινοτομία) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (διερεύνηση, κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα, ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας). Το σενάριο καλύπτει τον άξονα μαθησιακών στόχων «Χειρίζομαι και δημιουργώ με τα εργαλεία των ΤΠΕ - Βασικές έννοιες ΤΠΕ», του Νέου Π.Σ. για τη Β Γυμνασίου και συνάδει με τις προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση του πρωτίστως με τους συμμαθητές του και στη συνέχεια με το διδάσκοντα Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή Οργάνωση της Διδασκαλίας Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Το φύλλο δραστηριοτήτων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί σε των 2-3 μαθητών ώστε να επιτευχθεί στην πράξη ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός θα επιλέξει για κάθε ομάδα και θα συνδυάσει μαθητές με μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και μαθητές με μικρότερη ή καθόλου ευχέρεια. Επιπλέον κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει και η αρμονική συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους. Το φύλλο δραστηριοτήτων προτείνεται να δοθεί στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή για την ευκολότερη και γρηγορότερη χρήση των προτεινόμενων URL διευθύνσεων. Οι μαθητές καλούνται αρχικά να εργαστούν πάνω σε μια έτοιμη ιστορία κόμικ (http://www.toondoo.com), που τους δίδεται στο φύλλο δραστηριοτήτων, και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις προτεινόμενες ανοικτού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες που βρίσκονται στο εμπλουτισμένο βιβλίο Πληροφορικής (http://ebooks.edu.gr) ή εναλλακτικά στο (Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων) ή αλλιώς Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr). Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του φύλλου δραστηριοτήτων, οι μαθητές κάθε ομάδας προτείνεται να εναλλάσσουν ρόλους. Σε κάθε βήμα, κάθε μέλος της ομάδας, δοκιμάζει και πειραματίζεται με την προτεινόμενη διαδραστική εφαρμογή. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας καλούνται μέσα από ένα συνεργατικό κλίμα να συζητήσουν, να λάβουν αποφάσεις, να καταγράψουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται στο φύλλο δραστηριοτήτων και τέλος να θέσουν τις απαντήσεις αυτές στην ολομέλεια της τάξης προς συζήτηση. Το εργαλείο ToonDoo, (http://www.toondoo.com), προτείνεται ως μια εναλλακτική διαδικτυακή (Web 2.0.) εφαρμογή δημιουργίας σύντομου κόμικ (comic strip) καθώς και βιβλίου κόμικ (comic book). Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης έτοιμων συλλογών με ήρωες, γραφικά, τοποθεσίες, κείμενα και αντικείμενα καθώς και εργαλεία για την εισαγωγή ή και τη δημιουργία τους από το μηδέν. Είναι φιλικό στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, ατομικά ή ομαδικά, για την εύκολη και γρήγορη δημιουργία κόμικς. Η υπηρεσία είναι δωρεάν με μόνο περιορισμό την επί πληρωμή εκτύπωση των δημιουργιών σε υψηλές αναλύσεις. Γνωστικά Προαπαιτούμενα/ Γνωστικές δυσκολίες Για την εκπόνηση του παρόντος σεναρίου, οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και χρήσης φυλλομετρητή για την περιήγηση στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι μαθητές διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές ήδη από το Δημοτικό. Σε αντίθετη περίπτωση προτείνεται μια σύντομη παρουσίαση της εκκίνησης και των βασικών λειτουργιών ενός φυλλομετρητή. Προτείνεται επίσης να γίνει μια σύντομη παρουσίαση στους μαθητές της πλατφόρμας «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία», (http://ebooks.edu.gr), του Ψηφιακού Σχολείου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που προσφέρει και να εξοικειωθούν στη χρήση της. Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί τις έννοιες «δυαδικό σύστημα αρίθμησης», «δυαδικό ψηφίο bit», το «χαρακτήρα byte» καθώς και τις διαδικασίες μετατροπής αριθμών από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία κωδικοποίησης συμβόλων προς και από το δυαδικό σύστημα με τη χρήση πίνακα του κώδικα ASCII. Συνήθως οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες στο να αναγνωρίσουν ότι όλα τα δεδομένα, σε οποιασδήποτε μορφή, αναπαρίστανται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε μια νέα και άγνωστη για αυτούς μορφή, τη δυαδική, και όχι στις μορφές που είναι μέχρι εκείνη τη στιγμή οικείες για αυτούς. Το παρόν διδακτικό σενάριο ωθεί τους μαθητές στο ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές. Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

5 Απαιτείται ένα εργαστήριο με έναν υπολογιστή ανά ομάδα. Κάθε υπολογιστής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο ένα φυλλομετρητή, (Μοzilla Firefox, Google Chrome κ.α.), και να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπλέον για την ομαλή εκτέλεση των προτεινόμενων εφαρμογών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στους φυλλομετρητές ο Flash player (http://get.adobe.com/flashplayer/) και η Java (http://java.com/en/download/). Ένα εποπτικό μέσο, όπως για παράδειγμα ένας βιντεοπροβολέας, θα διευκόλυνε τον εκπαιδευτικό, να παρουσιάσει παραδείγματα μέσα από τις ανοικτές διαδραστικές εφαρμογές του Ψηφιακού βιβλίου Πληροφορικής ή εναλλακτικά του Φωτόδεντρου αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 1.6 Διδακτικοί Στόχοι Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν ότι όλα τα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή, αναπαρίστανται, γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται στο υπολογιστή σε δυαδική μορφή, να μετατρέψουν χαρακτήρες (γράμματα, σύμβολα ή και ολόκληρες φράσεις), από το δεκαδικό σύστημα σε μορφή δυαδικής αναπαράστασης κατανοώντας έτσι τη διαδικασία κωδικοποίησης στον υπολογιστή, να περιγράφουν πως από τη γλώσσα μηχανής του υπολογιστή, τα δεδομένα και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε αναπαραστάσεις οικείες σε αυτούς, μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, να εξηγούν τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του πίνακα ASCII για την αναπαράσταση χαρακτήρων σε δυαδική μορφή μέσα από τη διαδικασία της κωδικοποίησης χαρακτήρων. Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών να εξοικειωθούν με εργαλεία Τ.Π.Ε. Πληροφορικού γραμματισμού (Ψηφιακό Σχολείο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Διαδραστικές Εφαρμογές Φωτόδεντρου), να εξοικειωθούν με εργαλεία οπτικού γραμματισμού με τη χρήση Τ.Π.Ε. (ψηφιακό κόμικ). Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα πρέπει: να ενεργοποιηθούν και να εμπλακούν σε μια ομαδικοσυνεργατική μαθησιακή διαδικασία, εξερευνώντας την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή μέσα από τις προτεινόμενες ανοικτές, διαδραστικές εφαρμογές του Φωτόδεντρου, να ενισχύσουν την αναλυτική και κριτική σκέψη σε ότι αφορά τις έννοιες της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας μέσα από δοκιμασία και πειραματισμό των προτεινόμενων ανοικτών διαδραστικών δραστηριοτήτων, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αναγνώρισης και να αναδομήσουν ιδέες και εικόνες για να την έννοια της ψηφιακής αναπαράστασης σε δυαδική μορφή, μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που μπορεί να περιέλθει από το διαφορετικό τρόπο αναπαράστασης και παραμετροποίησης των ψηφιακών δραστηριοτήτων του Ψηφιακού Σχολείου, (Φωτόδεντρο), να κατανοήσουν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή μέσω της οπτικής ανάλυσης μιας ιστορίας ενός ψηφιακού κόμικ (οπτικός γραμματισμός με χρήση Τ.Π.Ε.). 1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 1 διδακτική ώρα 2. Διδακτική προσέγγιση Θεωρητική προσέγγιση Η διερεύνηση, ο πειραματισμός, η ανάλυση και η σύνθεση, η ενεργητική οικοδόμηση της γνώσης μέσα από κατάλληλες συνθήκες, διαδικασίες που ενθαρρύνει και ενισχύει το προτεινόμενο σενάριο, συνάδουν με τη θεωρία του επικοδομητισμού του J.Piaget και με τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης

6 του J. Bruner. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση. Η σταδιακή ανακάλυψη των εσωτερικών δομών, αρχών και νόμων που διέπουν ένα φαινόμενο συντελούν στη βαθύτερη κατανόησή του από το μαθητή. Η ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κίνητρο για το μαθητή, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ή και να καθοδηγήσει ακόμη (καθοδηγούμενη ανακάλυψη). Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες οικοδόμησης της γνώσης, εμψυχώνει, διευκολύνει και καθοδηγεί στη διαδικασία της ανακάλυψης. Ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει και ο εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει στην προσπάθειά του αυτή, την οποία ο μαθητής όμως πραγματοποιεί με το δικό του ρυθμό και με βάση τις δικές του αποφάσεις και επιλογές (Μπαλκίζας 2008). Μέσα λοιπόν από τις ανοικτού τύπου διαδραστικές δραστηριότητες που παρέχονται στο εμπλουτισμένο βιβλίο πληροφορικής, ή εναλλακτικά στο Φωτόδεντρο, υποστηρίζεται η ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, καθώς αυτός πειραματίζεται, διερευνά, ανακαλύπτει σταδιακά, κάνει υποθέσεις τις οποίες επαληθεύει ή διαψεύδει, αλληλεπιδρώντας με τις διαδραστικές εφαρμογές, τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό. Τέλος, στο παρόν διδακτικό σενάριο έχει αξιοποιηθεί η χρήση των κόμικς. Τα ψηφιακά κόμικς μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους ίδιους τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τα κόμικς στη διδασκαλία τους, προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας και της χρήσης εικόνων. (Ράπτης-Ράπτη 2002, Βοσνιάδου, 2006 στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Μέσα από την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρονται κίνητρα, προκειμένου οι μαθητές να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης (Yang 2003, Lavery, 2007 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Επιπλέον τα κόμικς αποτελούν ένα πλήρως οπτικό μέσο που συνδυάζει αλληλεπίδραση κειμένου και εικόνας, και συνεπώς συμβάλει στην καλύτερη εποπτεία ενός θέματος (Yang, 2003, Versaci 2001 στο: Καπανιάρης & Παπαδημητρίου 2012 και στο: Αλμπανάκη, Λαμπριανού & Σαρικάς 2011). Μεθοδολογική προσέγγιση Η υλοποίηση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει δραστηριότητες με τη χρήση ενός φύλλου δραστηριοτήτων το οποίο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής. Αρχικά ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση σε έννοιες που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενο μάθημα και αφορούν το δυαδικό σύστημα, το δυαδικό ψηφίο bit καθώς και το byte. Επιπλέον τονίζεται η αναγκαιότητα χρήσης τους για τη διευκόλυνση των κατασκευαστών υπολογιστών και αναφέρονται ξανά οι διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης αριθμών προς και από το δυαδικό σύστημα. Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις ενεργοποιεί τους μαθητές, ενθαρρύνει τη συζήτηση και δημιουργεί το ανάλογο μαθησιακό κλίμα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση με τις καινούργιες έννοιες του σεναρίου: την αναπαράσταση των συμβόλων, (γραμμάτων, λέξεων, φράσεων), σε δυαδική μορφή, του κώδικα ASCII, και του τρόπου χρήσης του από τον υπολογιστή, στις ενδιάμεσες διαδικασίες κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης συμβόλων. Στην συνέχεια οι μαθητές μέσα από τα φύλλα δραστηριότητας, καλούνται συνεργατικά, να ανακαλύψουν τις διαδικασίες μετατροπής συμβόλων από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφά. Επιπλέον αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης του κώδικα ASCII στις διαδικασίες μετατροπής. Ακολουθώντας τα βήματα του φύλλου δραστηριοτήτων, ζητείται από τους μαθητές, να διαβάσουν μια ιστορία σε μορφή κόμικ και συνεργατικά να αναγνωρίσουν και να σχεδιάσουν τα βήματα της διαδικασίας αναπαράστασης ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή στον υπολογιστή. Στη συνέχεια τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν τις προτεινόμενες διαδραστικές εφαρμογές του ψηφιακού βιβλίου πληροφορικής, να πειραματιστούν μαζί τους και να ανακαλύψουν τις διαδικασίες μετατροπής από και προς το δυαδικό σύστημα, (ανακαλυπτική μάθηση, Bruner). Μέσα από δοκιμές διαφόρων συμβόλων και γραμμάτων καλούνται να καταγράψουν τα αποτελέσματα, να τα συγκρίνουν, και μέσα από περαιτέρω διερεύνηση, συζήτηση, και κριτική σκέψη καλούνται να οικοδομήσουν τις γνώσεις για την ψηφιακή αναπαράσταση και για τις μεθόδους κωδικοποίησης συμβόλων με τη χρήση του κώδικα ASCII. Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του συντονιστή, εμψυχωτή και καθοδηγητή στη μαθησιακή διαδικασία.

7 2.2 Το προτεινόμενο σενάριο Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει ένα φύλλο δραστηριοτήτων το οποίο θα υλοποιηθεί σε μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα χωριστούν σε 2 ή 3 ατόμων ανά υπολογιστή. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φύλλο Δραστηριότητας 1 Η προτεινόμενη δραστηριότητα αφορά τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου. Τα φύλλα είναι ατομικά και σε κάθε μαθητή αντιστοιχεί ένα φύλλο δραστηριότητας. Αφού ο εκπαιδευτικός εξηγήσει με λίγα λόγια το σκοπό του φύλλου δραστηριότητας, ο οποίος αναγράφεται και μέσα στο ίδιο το φύλλο, συνεχίζει με μια σύντομη ανακεφαλαίωση στις έννοιες «δυαδικό σύστημα» «δυαδικό ψηφίο Bit», «χαρακτήρας byte», καθώς και στις διαδικασίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης αριθμών προς και από το δυαδικό σύστημα. Μετά τη σύντομη εισήγηση, οι μαθητές ως μέλη ομάδων με εναλλασσόμενους ρόλους ακολουθούν ένα προς ένα τα βήματα του φύλλου δραστηριότητας. Ξεκινώντας τη δραστηριότητα, στο βήμα 1, οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν την ιστορία κόμικς με τίτλο «Μια δυαδική ιστορία». Στην ιστορία αυτή παρουσιάζεται με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο η διαδικασία μετατροπής ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή με την χρήση του πίνακα του κώδικα ASCII. Μέσα από την ανάγνωση της ιστορίας κόμικς ζητείται από τους μαθητές να αναλύσουν τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθείται για την κωδικοποίηση ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή. Μέσα από μια ομαδοσυνεργατική διαδικασία, στο βήμα 2, οι μαθητές πρέπει να εντοπίσουν έννοιες όπως: κωδικοποίηση, πίνακας ASCII, χαρακτήρας, δυαδική μορφή, δεκαδική μορφή, υπολογιστής. Στη συνέχεια πρέπει να συνθέσουν στο χαρτί έναν πρόχειρο εννοιολογικό χάρτη, τύπου διαγράμματος ροής, που να παρουσιάζει τη διαδικασία μετατροπής του ενός χαρακτήρα στο δυαδικό σύστημα. Με τη λήξη της διαδικασίας, οι μαθητές κάθε ομάδας, σε επίπεδο ολομέλειας παρουσιάζουν εν συντομία το χάρτη που κατασκεύασαν και συζητούν με τους υπόλοιπους μαθητές για τη διαδικασία κωδικοποίησης. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει και ενθαρρύνει τη συζήτηση, ενώ παρεμβαίνει και καθοδηγεί όποτε το κρίνει απαραίτητο ώστε η ολομέλεια της τάξης να οδηγηθεί ορθά συμπεράσματα για τη διαδικασία μετατροπής στο δυαδικό σύστημα, και κάθε ομάδα να επαληθεύσει ή και να αναθεωρήσει το χάρτη που δημιούργησε. Στο βήμα 3 οι μαθητές καλούνται με τη χρήση ενός φυλλομετρητή να διερευνήσουν μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει έναν πίνακα κωδικοποίησης ASCII ο οποίος περιέχει λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες. Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου πίνακα. Στη συνέχεια καλούνται να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα σε συνδυασμό με τη διαδραστική εφαρμογή «Μετατροπή από το Δεκαδικό στο Δυαδικό» του Φωτόδεντρου, για να κωδικοποιήσουν συγκεκριμένους χαρακτήρες και σύμβολα σε δυαδική μορφή σύμφωνα με τη διαδικασία που συζήτησαν στο προηγούμενο βήμα. Επιπλέον ζητείται στους μαθητές να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, θέτοντας τους το ερώτημα της διαφοράς των χαρακτήρων 0 και 9 σε σχέση με τους αντίστοιχους αριθμούς, (ως αξίες). Στο βήμα 4, οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν προτεινόμενα εργαλεία για να ακολουθήσουν την αντίστροφη διαδικασία των βημάτων με τα οποία πειραματίστηκαν έως τώρα. Θα πρέπει πλέον να μετατρέψουν μια ολόκληρη φράση από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό χρησιμοποιώντας την ανοικτού τύπου διαδραστική εφαρμογή «Από το Δυαδικό στο Δεκαδικό» του Φωτόδεντρου, και στη συνέχεια με τη βοήθεια του πίνακα ASCII να «αποκρυπτογραφήσουν» τη φράση. Επιπλέον πρόκληση αποτελεί για τους μαθητές αφού ανακαλύψουν τη φράση, (carpe diem), μέσα από τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, να αναζητήσουν στο παγκόσμιο ιστό περισσότερες πληροφορίες για το νόημα της. Μέσα από τις προτεινόμενες διαδικασίες, βασιζόμενες στις διδακτικές προσεγγίσεις της διερεύνησης και της ανακάλυψης, της συνεργασίας, της γνωσιακής σύγκρουσής και της αναθεώρησης, καθώς και της οπτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, του φύλλου δραστηριοτήτων, ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο όσο και ως προς τις μαθησιακές διαδικασίες. Επιπλέον μέσα από τη χρήση των διαδραστικών εφαρμογών, του ψηφιακού σχολικού βιβλίου πληροφορικής και του ψηφιακού κόμικ, ικανοποιείται η επίτευξη των στόχων ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών.

8 2.3 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται από τον εκπαιδευτικό καθ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος να παρατηρεί τη πρόοδο των μαθητών αλλά και να καταγράφει τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Η αξιολόγηση του σεναρίου γίνεται από τον εκπαιδευτικό στο τέλος της διδακτικής ώρας σε επίπεδο ομάδας, σύμφωνα με τη δραστηριοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των μελών της, τόσο στην ομάδα όσο και στην ολομέλεια. Επιπλέον αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης των εννοιών και των μεθοδολογιών από τους μαθητές σύμφωνα με την ορθότητα των απαντήσεων τους. Για την αξιολόγηση του σεναρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μία σχάρα όπως αυτή που ακολουθεί: Κλίμακα Αξιολόγησης Καθόλου Ικανοποιητική Λίγο Ικανοποιητική Αρκετά Ικανοποιητική Ικανοποιητική Φύλλο Δραστηριότητας 1 Οι μαθητές διάβασαν το κόμικς στο βήμα 1. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές σχεδίασαν το διάγραμμα ροής (εννοιολογικό χάρτη) στο βήμα 2. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση σε ολομέλεια για την παρουσίαση του χάρτη στο βήμα 2. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές εντόπισαν τη διαφορά της κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα σε σχέση με την κωδικοποίηση ενός αριθμού σε δυαδική μορφή. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές αναγνώρισαν την ανάγκη χρήσης του πίνακα ASCII μέσα από την ανάγνωση του κόμικς. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές συμπλήρωσαν σωστά τις απαντήσεις στον πίνακα του βήματος 3. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές διερεύνησαν με επιτυχία και συμπλήρωσαν σωστά την παρατήρηση στο βήμα 3. Λίγες Όλες οι Οι μαθητές Λίγες Όλες οι

9 αποκωδικοποίησαν σωστά τη ζητούμενη φράση (carpe diem) στο βήμα 4. Οι μαθητές εντόπισαν πηγές και το νόημα της ζητούμενης φράσης (carpe diem) στον παγκόσμιο ιστό στο βήμα 4. Λίγες Όλες οι 3. Βιβλιογραφία Πηγές Αμπανάκη Ξ., Λαμπρινού Σ., Σαρικάς Σ. (2011). Ψηφιακά Κόμικς. Επισκόπηση διαδικτυακών εφαρμογών. Πρακτικά 8ου Παν. Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Το ψηφιακό σχολείο». Αράπογλου Α., Μαβόγλου Χ., Οικονομάκος Η., Φύτρος Κ. (2006). Πληροφορικής Α Β Γ Γυμνασίου - Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Καπανιάρης Α., Παπαδημητρίου Ε. (2012). Ψηφιακά Μαθησιακά Πλαίσια στο Νέο Ψηφιακό Σχολείο, Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Μπαλκίζας, Ν. (2008). Σύγχρονες Θεωρίες για τη Μάθηση με Εργαλεία ΤΠΕ, Διαθέσιμο στο: ErgaleiaTPE.pdf Τζιμογιάννης Α κ.α. (2011) Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4 η έκδοση Μάιος Πηγές Βιβλίο Καθηγητή Πληροφορικής Γυμνασίου, έκδοση Β 2007 ΟΕΔΒ. Εμπλουτισμένο Ψηφιακό Βιβλίο Πληροφορικής: Διαθέσιμο στο: Ψηφιακό Μαθησιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο», Διαθέσιμο στο:

10 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 Κεφάλαιο: 1 ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Ενότητα: 1.3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εμπλεκόμενες έννοιες: Κωδικοποίηση /Αποκωδικοποίηση χαρακτήρων, Πίνακας ASCII Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: Σκοπός Ονοματεπώνυμο: Να Τάξη μπορείτε / Τμήμα: να μετατρέπετε χαρακτήρες και κείμενα σε δυαδική μορφή και αντίστροφα, (κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση), χρησιμοποιώντας τον πίνακα του κώδικα ASCII. Βήμα 1 ο Διαβάστε την ιστορία κόμικς με τίτλο «Μια Δυαδική Ιστορία», για το χαρακτήρα «α» που ήθελε να κωδικοποιηθεί στο δυαδικό σύστημα.

11 Βήμα 2 ο Αφού συζητήσετε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας, σε ένα φύλλο χαρτί προσπαθήστε να σχεδιάσετε έναν χάρτη εννοιών με μορφή διαγράμματος ροής, όπου θα περιγράφετε τη διαδικασία κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή, χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες που εντοπίζετε μέσα στο κόμικς. Αφού ολοκληρώστε το χάρτη σας παρουσιάστε τον, μαζί με τις υπόλοιπες, προς συζήτηση με όλη τη τάξη. Ποια είναι η διαφορά της κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα σε σχέση με την κωδικοποίηση ενός αριθμού σε δυαδική μορφή; Ποιο είναι το «βοήθημα» που θα χρειαστούμε για να κωδικοποιήσουμε χαρακτήρες σε δυαδική μορφή; Βήμα 3 ο Κωδικοποίηση Ανοίξτε το φυλλομετρητή σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Η ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί παρουσιάζει έναν Πίνακα Κωδικοποίησης ASCII ο οποίος περιέχει χαρακτήρες του Λατινικού και του Ελληνικού αλφάβητου καθώς και διάφορα άλλα σύμβολα. Η πρώτη στήλη (Dec), περιέχει τον κωδικό του χαρακτήρα σε δεκαδική μορφή,

12 η δεύτερη (Hex), τον κωδικό του χαρακτήρα σε δεκαεξαδική μορφή, η τρίτη στήλη (Char), περιέχει το χαρακτήρα και η τέταρτη (Name), μια περιγραφή του χαρακτήρα σε αγγλική γλώσσα. Με τη βοήθεια του πίνακα του κώδικα ASCII βρείτε τους δεκαδικούς κωδικούς για τους χαρακτήρες του ακόλουθου πίνακα και σημειώστε τους στη δεύτερη στήλη. Στην συνέχεια με τη βοήθεια του μετατροπέα από το Δεκαδικό στο Δυαδικό σύστημα μετατρέψτε τον κάθε κωδικό σε δυαδική μορφή και σημειώστε τον στην τρίτη στήλη. Το μετατροπέα θα τον βρείτε στη διεύθυνση photodentro.edu.gr/v/item/ds/5222. Ενδεικτικά δίνεται ως παράδειγμα συμπλήρωσης, η πρώτη γραμμή του πίνακα. Χαρακτήρας Δεκαδικός Κωδικός στον πίνακα ASCII Κωδικός σε δυαδική μορφή Κενό (space) Q Σ 0 9

13 Μετατρέψτε τους αριθμούς 0 και 9 στο δυαδικό σύστημα και συγκρίνετε τους με τους δυαδικούς κωδικούς του χαρακτήρα 0 και του χαρακτήρα 9. Τι παρατηρείτε; Συζητήστε τα αποτελέσματα σας με όλη την τάξη. Βήμα 4 ο Αποκωδικοποίηση Η διαδικασία της αποκωδικοποίησης ακολουθεί την αντίστροφη σειρά βημάτων της κωδικοποίησης ενός χαρακτήρα. Έχοντας λοιπόν τα ακόλουθα διαθέσιμα εργαλεία: 1. Τον μετατροπέα αριθμών από δυαδικό στο Δεκαδικό σύστημα. Θα τον βρείτε στη διεύθυνση photodentro.edu.gr/v/item/ds/ Τον πίνακα του κώδικα ASCII στη διεύθυνση Προσπαθήστε να «αποκωδικοποιήσετε» την ακόλουθη φράση : Η φράση είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο

Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο Κογχυλάκης Γεώργιος 1, Αγγελιδάκης Νικόλαος 2 kogxylak@sch.gr, aggelid@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 (Υποδιευθυντής 7 ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τίτλος σεναρίου Μεταγραφή του γενετικού υλικού 1.2 Δημιουργός σεναρίου Δασκαλάκη Αικατερίνη, ΠΕ04.04

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό της γης

Το εσωτερικό της γης Το εσωτερικό της γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Κόσμος. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ

Ψηφιακός Κόσμος. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ Ψηφιακός Κόσμος Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΔΟΥΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Ποιος έφαγε την τούρτα;» Αθήνα Μάρτιος 2008 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ» ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ «TORRICELLI» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ» ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ «TORRICELLI» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ» ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ «TORRICELLI» ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΑΙΑ ΙΙ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία: Η ατμόσφαιρα Τάξεις - Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. Στ τάξη Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο

6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Διδακτικές δραστηριότητες και μικροσενάρια Εισαγωγή στο Φωτόδεντρο ΣΤΟΧΟΙ Οι επιμορφούμενοι μετά το πέρας της Συνεδρίας θα πρέπει: να γνωρίζουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Φωτόδεντρο.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Περιεχόμενα Σεναρίου 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή»

«Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» Ψηφιακό σχολείο: Το γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών «Ψηφιακά δομήματα στα μαθηματικά ως εργαλεία μάθησης για το δάσκαλο και το μαθητή» ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Πληροφορικός ΠΕ19 (1 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος.

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. Μπάλες Μπιλιάρδου Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Μπάλες μπιλιάρδου 2. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αναστασία Μπάρτζη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών

Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών Μηχανές Αναζήτησης : Δομή & Μέθοδοι Αποτελεσματικής Αναζήτησης Πληροφοριών Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η «Επανάληψη» ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ/ΟΙ Αρβανίτη Μικέτα Νικήτα Μαρία Παπαζώη Εύα ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το διδακτικό σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από µαθητές της Πέµπτης (Ε ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Χημεία Δημιουργός: Χριστίνα Μαστή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ευαγγελία Λιάνου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου)

Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ (Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου) Συστάδα Β1.3: Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικονομία Διοίκηση Επιχειρήσεων Συνεδρία 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ).

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ). Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ). Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης Η αναπνοή στα φυτά Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα