ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συµµετοχή 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οργανικής Χηµικής Τεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλασσίων Έργων 2. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Κορωναίος Χριστοφής Κούκιος Εµµανουήλ Τζιά Κωνσταντίνα Ωραιοπούλου Βασιλική Μποναζούντας Μάρκος Κόννης Γεώργιος Λαµπρινός Ηλίας Περιβαλλοντική διαχείριση στη γεωργία Τεχνολογικές προοπτικές για την ελληνική γεωργία και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου συµπεράσµατα και προτάσεις από πρόσφατο σχετικό έργο της ΓΓΕΤ Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίµων: Ανάπτυξη και εφαρµογή στη διασφάλιση ποιότητας και το σχεδιασµό νέων προϊόντων τροφίµων Aνάκτηση φυσικών εκχυλισµάτων και δράση κατά της οξείδωσης λιπαρών ουσιών Γεωργία και διαχείριση περιβάλλοντος Ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεϊατρικής για την υποστήριξη επειγόντων περιστατικών µε δυνατότητες παραµετροποίησης για την εξυπηρέτηση λοιπών εφαρµογών παροχής υγειονοµικής περίθαλψης Σχεδίαση πρωτοκόλλου πρόσβασης στο µέσο για ασύρµατα δίκτυα ιατρικών αισθητήρων µε έµφαση στην ενεργειακή του απόδοση : : : : : : : : : : : : : :

2 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ» Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Νικήτα Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου Ιωάννα 1. Μοριακή απεικόνιση µε µεθόδους πυρηνικής ιατρικής 2. ANALYSIS Ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για την ανάλυση υφής και κίνησης ανατοµικών περιοχών ενδιαφέροντος από ιατρικές εικόνες 3. «ιάγνωση». Ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για την ενίσχυση της διαγνωστικής και διαχειριστικής δυνατότητας τοµογραφικών εικόνων 4. «ΓΑΛΗΝΟΣ». Λογισµικό εικονικής εξοµοίωσης και σχεδίασης πλάνου ακτινοθεραπείας µε δυνατότητες τηλεµατικής συνεργασίας Micro FTIR φασµατοσκοπία για προδιάγνωση καρκίνου του µαστού Κόλλιας Γεώργιος Καινοτοµία στη θεραπεία της αρθρίτιδας Κοσσίδα Σοφία Χρονάκη Κατερίνα VIDAVO Αγγελίδης Παντελής Στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοπιστίας της τηλεκαρδιολογίας OpenECG: Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας στην ηλεκτροκαρδιογραφία Mobinet: Τηλεµετρία Ιατρικών Παραµέτρων : : : : : : : : : : : : 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος», Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής Χατζανδρούλης Σταύρος Μικροµηχανικοί αισθητήρες πυριτίου για µηχανική, χηµική και βιολογική ανίχνευση : : Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής Βακάκης Αλέξανδρος Νέες µέθοδοι και τεχνικές για αποτελεσµατική αποµόνωση κραδασµών και ταλαντώσεων : :

3 Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Φυσικής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλέγµατος της Οµάδας Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου & Ρυθµίσεως Μηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας Λιαροκάπης Ευθύµιος Παπαδηµητρίου ήµητρα Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ευάγγελος Παπαηλίου Κυριάκος Πολύδωρας Σταµάτιος Κέκος ηµήτριος Τσολοµύτης Αθανάσιος 1. Έλεγχος µεσοσκοπικού διαχωρισµού φάσεων 2. Μελέτη ανταγωνισµού φάσεων σε συστήµατα ισχυρά συσχετισµένων ηλεκτρονίων Παρασκευή και χαρακτηρισµός λεπτών υµενίων για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία Συστήµατα παρακολούθησης λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών στροβιλοµηχανών 1. Ιατρικός εκπαιδευτικός εξοµοιωτής ουρολογικών επεµβάσεων 2. Ανάλυση, σχεδιασµός, έλεγχος και κατασκευή µικροροµπότ επίπεδης κίνησης οδηγούµενο από δύο επενεργητές φυγοκεντρικών δυνάµεων 3. Σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος & πειραµατική αξιολόγηση τηλεχειριζόµενου ροµποτικού ψαριού µε πρόωση από ουραίο πτερύγιο 4. Βέλτιστος σχεδιασµός ηλεκτροϋδραυλικών σερβοσυστηµάτων υψηλής απόδοσης µε κριτήρια την ισχύ, το βάρος ή το κόστος του εξοπλισµού. Σχεδιασµός και δοκιµές µικρού µεγέθους υψηλών επιδόσεων στροβιλοµηχανών (συµπιεστών και στροβίλων) για πολλαπλές χρήσεις Σύγχρονες µέθοδοι υποστήριξης ανάπτυξης και κατασκευής βιοµηχανικών προϊόντων στα πλαίσια του ολοκληρωµένου µηχανολογικού σχεδιασµού Καινοτοµίες στην παραγωγή βιοαιθανόλης ως βιοκαυσίµου 1. Σύνθεση ετεροκυκλικών ενώσεων παραγώγων του πυρρολίου ως συνθετικών ενδιαµέσων παρασκευής φαρµακευτικών προϊόντων και χρωµάτων 2. Σύνθεση ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων µε πιθανή εφαρµογή στη νανοτεχνολογία : : : : : : : : : : : , : : : : :

4 ΖΗΝΩΝ Α.Ε. Ροµποτική & Πληροφορική ΘΕΩΝ Αισθητήρες ΑΕΒΕ Ιδιώτης Χρυσάγης Κωνσταντίνος Σπυροπούλου Αικατερίνη Γέρου Γεώργιος Ανάπτυξη µιας νέας και καινοτόµου χαµηλού κόστους µεθόδου επιθεώρησης µε ροµπότ για εγκαταστάσεις πυρηνικών αντιδραστήρων (RIMINI) 1. Σύστηµα µέτρησης ροής αέρος 2. Μικροηλεκτροµηχανικός χωρητικός αισθητήρας πίεσης 1. Νοηµατική διάταξη του γραπτού λόγου 2. Ανηρτηµένοι και πλευρικά εδραζόµενοι αεραγωγοί 3. Αναλογική µουσική σηµειογραφία 4. Στηλώδης γραφή για ταχεία και υπερταχεία ανάγνωση 5. Σειρά υλικών στοιχείων χρησιµεύουσα εις την εκµάθησιν της αριθµητικής (Εφευρέσεις) Ιδιώτης ήµος Βασίλειος Αξονικός κινητήρας εσωτερικής καύσεως (Εφεύρεση) Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Μεταλλοδοµή ΑΒΕΕ Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού Geomorph Instruments Νικολάκης Βλαδίµηρος Γεωργακόπουλος Ανδρέας Κυρµιζόγλου Στυλιανός Χρυσολούρης Γεώργιος Αρβανίτης Μιχάλης M- Technology ΕΠΕ Καΐκας ηµήτριος Υβριδικά συστήµατα διαχωρισµού CO2 H2 Biotechnology for metal bearing materials in Europe Επιφανειακές κατεργασίες αναγοµώσεις µετάλλων µε δέσµη laser 1. Ανάπτυξη τεχνολογιών λείανσης χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης & φιλικές προς το περιβάλλον (ENGY) 2. Υψηλής αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας συστήµατα συγκόλλησης µε laser εξ αποστάσεως για προηγµένες συγκολλητές κατασκευές (REMOWELD) Εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας για µη καταστροφικό έλεγχο κατασκευών και δοµών Αυτόνοµο σύστηµα καταγραφής, εποπτείας, ασφάλειας θερµοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, δικτύου ρεύµατος κτλ : (Εσ. 841) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

5 Nanothinx S.A. Tropical ΑΕΒΕ Νιτοδάς Στέφανος Καπλάνης Γεώργιος Ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα υψηλής καθαρότητας και χαµηλού κόστους 1. Γεννήτρια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1.5kW µέγιστη απόδοση) από αναµορφωµένο υδρογόνο χρησιµοποιώντας υγραέριο ή φυσικό αέριο ή προπάνιο 2. Αυτοκίνητο πόλεως υδρογόνου (4 θέσεων) µηδενικών ρύπων : : : ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πoλυµέσων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, Μονάδα Εργονοµίας Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ετερογενών Μειγµάτων & Συστηµάτων Καύσης ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας Ηλίοτρον Ενεργειακή ΑΕΤΒΕΕ Κακαράς Εµµανουήλ Λούµος Βασίλειος Κακαράς Εµµανουήλ Μαρµαράς Νικόλαος Φούντη Μαρία Λυγούρας ηµήτριος Παπαδόπουλος Αλέξανδρος 1. Enhanced Capture of CO2 (ENCAP) 2. ραστηριότητες Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) ιαδικτυακό σύστηµα βέλτιστης διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακών πόρων, µέσω οντολογικής προσέγγισης και σηµασιολογικής συσταδοποίησης (EMIR) Παρουσίαση του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων και Λεβήτων του Ε.Μ.Π. Σχεδιασµός διαµεσολαβητή συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε την προσέγγιση της µηχανικής γνωστικών συστηµάτων 1. Bioflam: Application of liquid biofuels in new heating technologies for domestic appliances based on cool flame vaporization and porous medium combustion 2. Λογισµικό συνολικής αξιολόγησης καινοτόµων τεχνολογιών «ΠΥΘΙΑ» Προεµπορική µονάδα παραγωγής υδρογόνου από πολλαπλά καύσιµα Ηλιακή τριπαραγωγή για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής, θερµικής και ψυκτικής ενέργειας (PROTEAS PV SYSTEM) : , : : : : , : : , : : : : : : :

6 Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Πρεβεζάνος Inflow Ο.Ε. 5. ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γεωργακόπουλος Ανδρέας Αγαπητίδης Ιωάννης Πρεβεζάνος Σπυρίδων Περιβολάρης Ιωάννης Νιάρχος ηµήτριος 1. Συµβολή της γεωθερµικής ενέργειας στην ανάπτυξη 2. Έρευνα και µελέτη επιλεγµένων κοιτασµάτων οργανωµένων πρώτων υλών για τη δυνατότητα χρησιµοποίησής τους σε εξω ηλεκτρικές χρήσεις 1. Πάρκο ενεργειακής αγωγής 2. Εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια 3. ραστηριότητες - υπηρεσίες σε τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Μέθοδος και σύστηµα εξοικονόµησης θερµικής ενέργειας από τα υφιστάµενα κτίρια 1. Σύζευξη ατµοσφαιρικού συστήµατος πρόγνωσης καιρού µεσοκλίµατος µε µικροκλιµατικό CFO για την πρόγνωση παραγωγής αιολικών πάρκων σε σύνθετη τοπογραφία: Επιδεικτική εφαρµογή στη Νήσο Εύβοια 2. Συµβολή της µικροκλιµατικής ανάλυσης στην εκτίµηση των µακροχρόνιων χαρακτηριστικών τoυ ανέµου σε σύνθετη τοπογραφία: Εφαρµογή σε τρεις περιοχές των Νοµών Βοιωτίας και Φθιώτιδας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Μαλούτας Θωµάς Πανόραµα απογραφικών δεδοµένων Μαρίνος - Κουρής ηµήτριος Βυζοβίτη Σοφία Ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσµατα του Εργαστηρίου Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Υπερ-επιφάνεια: Πτυχωτή µεµβράνη αναπτυσσόµενη οροφή : : : : : : : : : : : : ; : , : : :

7 TWI Ltd Αβδελίδης Νικόλαος NDT+E in TWI: Capabilities and involvement in research funded projects : : 6. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) Παπάζογλου Βασίλειος Παπανικολάου Απόστολος Τζαµπίρας Γεώργιος Σουκισιάν Τακβόρ Αντωνίου Αντώνιος Παρουσίαση του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ Ο/Γ πλοίων. Εφαρµογή στη σχεδίαση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας 1. Μονάδα παροχής υπηρεσιών πεδίου (Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Γ. Γρηγορόπουλος) 2. Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής Ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σύστηµα παρακολούθησης και πρόγνωσης κυµατισµών µε εφαρµογές στην Ελληνική ναυσιπλοΐα Α. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και εφαρµογή στη σχεδίαση τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής ακτοπλοΐας Β. Ανάπτυξη µελέτης από Ναυπηγεία Ελευσίνας ταχύπλοου σκάφους πολλαπλών χρήσεων από αλουµίνιο : : : : : : : : : : 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας Τσαµασφύρος Γεώργιος Καρύδης Παναγιώτης Παρακολούθηση δοµικής ακεραιότητας κατασκευών µε τη χρήση Οπτικών Ινών Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αντισεισµικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. : : : :

8 Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Γενικής Χηµείας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ελληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ελληνικό Τµήµα Σκυροδέµατος BPM Α.Ε. Σαπουντζάκης Ευάγγελος Συρµακέζης Κωνσταντίνος Επιρροή στρέβλωσης και διατµητικής παραµόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού µε εφαρµογή σε χωρικές κατασκευές Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών: Ανάλυση και Σχεδιασµός οµηµάτων Παντουβάκης Πάρις Κέντρο Καινοτοµίας Κατασκευών (ΕΜΠΥ) Λοϊζίδου Μαρία Μοροπούλου Αντωνία Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Σαλονικιός Θωµάς Αειφόρος κατασκευή σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα µέσω της ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων (SUSCON) Έλεγχος ποιότητας κατασκευών / υποδοµών µε µη καταστρεπτικές µεθόδους Ελληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή Ευφυή Κτήρια Πειραµατική και αναλυτική εκτίµηση δυναµικών χαρακτηριστικών σηµαντικών κατασκευών από τη µέτρηση της απόκρισής τους λόγω εξωτερικών διεγέρσεων Κανιτάκη Ειρήνη Παρουσίαση Ελληνικού Τµήµατος Σκυροδέµατος Βώττα Μαρία 1. KNOWLEDGE: ιερεύνηση των αναγκών επιµόρφωσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών κατασκευών και των επιβλεπόντων µηχανικών 2. POLIS: Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής για υποστήριξη της Σχεδίασης Κτιρίων για Όλους : : : , : : , : : : : , : : : : : : : : : : :

9 8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οχηµάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Μιχαήλ Γεώργιος Πολυτεχνείο Κρήτης, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο οµής της Ύλης & Φυσικής Laser Σπέντζας Κωνσταντίνος Μπαλλής Αθανάσιος Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Μιχαήλ Γεώργιος Βαρδάκης Εµµανουήλ Παρουσίαση του Εργαστηρίου Οχηµάτων του Ε.Μ.Π. 1. Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης του στόλου των σιδηροδροµικών οχηµάτων στην Ευρώπη (ερευνητικό πρόγραµµα F-MAN) 2. Το πληροφορικό σύστηµα ETIS για την πολιτική και τις υποδοµές µεταφορών στην Ευρώπη Προληπτική συντήρηση σιδηροτροχιών Ανάπτυξη, εφαρµογή, προτυποποίηση και εγκατάσταση συστήµατος µη καταστρεπτικού ελέγχου Σχεδιασµός συστήµατος παρακολούθησης και προειδοποίησης φθορών Ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής και υποστήριξης υπηρεσιών ΙΑχείρισης µεµονωµένων ΜΕΤΑΦορικών οχηµάτων, για την πιο ανταγωνιστική ΟΡγάνωση και διαχείριση κρίσιµων τοµέων της Αλυσίδας µεταφοράς αγαθών ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ Αρθρωτό πτυσσόµενο και λυόµενο ποδήλατο µε σύστηµα ειδικής ανάρτησης (Εφεύρεση) Σύστηµα έρευνας και ανάπτυξης κινητής αυτόνοµης πλατφόρµας πολλαπλών εφαρµογών Link Technologies S.A. αµιανός Ιωάννης Τηλεµατική για συγκοινωνίες : , : : : , : : : : : : : : : 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Φυσικής Παπαδοπούλου Θεοδώρα Υλοποίηση Grid Cluster GR-03 - HEPNTUA στο ΕΜΠ και τεχνολογικές εφαρµογές : :

10 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυµέσων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών, Ερευνητική οµάδα Επικοινωνιών Πολυµέσων και Τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοιατρικής Οπτικής και Εφαρµοσµένης Φυσικής Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Εργαστήριο Πληροφορικής Πολυµέσων Ουζούνογλου Νικόλαος Κόλλιας Στέφανος Μήτρου Νικόλαος Πατρικάκος Αναστάσιος Γιόβα ιδώ Μπεκιάρη Χρυσούλα Τζιρίτας Γεώργιος Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών -ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ- Παρουσίαση πρωτότυπων Συστηµάτων Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων ενοποιηµένης πρόσβασης σε πληροφορίες πολυµέσων Πληροφοριακά συστήµατα περιρρέουσας πληροφορίας για τον τουρισµό, τις µεταφορές και την ασφάλεια 1. «Οµιλούντες Ιστότοποι»: Εργαλείο φωνητικής επαύξησης δικτυακών τόπων 2. Qualia Technology of understanding Τεχνολογίες κατανόησης Wide Wavelength light for public Welfare: High-Brightness Laser Diode Systems for Health, Telecom and Environment Use CRINNO: Χάρτης κινδύνων για τους τοιχογραφηµένους ναούς της Κρήτης Εικονική αναπαράσταση σύνθετων φυσικών σκηνών και της πανίδας τους : : : : : , : : : : , : : i: : :

11 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού Χρυσολούρης Γεώργιος 1. Ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής συνεργασίας για το σχεδιασµό προϊόντων & παραγωγικών διαδικασιών µε χρήση 3D µοντέλων και ανθρωποειδών (e-merit) 2. Ευφυής διαχείριση διαδικασιών συνεργαζόµενων επιχειρήσεων για την εκτεταµένη ναυτιλιακή επιχείρηση - (INTERMAR) 3. Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εικονικής Πραγµατικότητας για Προσοµοίωση Κρίσιµων ιαδικασιών που Απαιτούν Ανθρώπινη Παρέµβαση (PROREAL) 4. Virtual reality environment for the simulation of critical industrial processes involving human intervention (VIRTUE) Metropolis Informatics SA Φουστέρης Μιχάλης Telemetry management information systems (TELMIS) 10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ήµος Αθηναίων, Πρόγραµµα "ΠΡΟΣΟΨΗ" ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ακριτίδης Πολυχρόνης Λιώλιος Αστέριος Νιάρχος ηµήτριος Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Στρατηγικές συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, µε ενίσχυση καινοτόµων δράσεων ανάπλασης όψεων των κτηρίων Τα σύγχρονα έργα της Εγνατίας Οδού ως υποδείγµατα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις ζώνες επιρροής της Καινοτόµο φασµατόµετρο ακτίνων Χ για επιτόπιες µη καταστροφικές αναλύσεις αρχαιολογικών αντικειµένων και έργων τέχνης Σχεδιασµός συµβατών κονιαµάτων και σκυροδεµάτων αποκατάστασης Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση και προβολή κινητών πολιτιστικών αντικειµένων και ακίνητων µνηµείων και χώρων : : : : : : : : : : : , : : :

12 Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης Τάσιος Θεοδόσιος Λειτουργικά οµοιώµατα αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας Γεωργακόπουλος Ανδρέας Λούβη Ασπασία Ξένος Θωµάς Μιλτιάδου Ανδρονίκη Έρευνα και καταγραφή επιλεγµένων δοµικών λίθων µνηµείων Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς ως φορέας προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς Η στρατηγική το Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας για την παραγωγή υλικών συµβατών µε τα παραδοσιακά Έρευνες και µελέτες για την αποκατάσταση του σεισµόπληκτου καθολικού της Iεράς Mονής αφνίου : : : : : : : : : : 11. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Olympia Electronics A.E. Παπακώστας ηµήτριος ιευθυνσιοδοτούµενος Πίνακας Πυρανίχνευσης (BSR- 1116) : , : Raycap Κουλαξουζίδης Ανδρέας Συσκευή ασφαλείας σε δίκτυα ηλεκτρικών σιδηροδρόµων : : 12. ΥΛΙΚΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας Νιάρχος ηµήτριος Πασπαλιάρης Ιωάννης Οι δρόµοι του εµπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη µινωική περίοδο Νέα υλικά υψηλής τεχνολογικής σπουδαιότητας Επανασχεδιασµός της παραγωγικής διαδικασίας φυσικών λίθων µέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και συστηµάτων οργάνωσης Πάνιας ηµήτριος Γεωπολυµερή: Καινοτόµα ανόργανα πολυµερή υλικά : : : : : :

13 Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής & Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας KNAUF Γυψοποιία ΑΒΕΕ Μοροπούλου Αντωνία Σύστηµα ελέγχου ποιότητας υλικών / επεµβάσεων συντήρησης µνηµείων Ιωαννίδης Θεόφιλος ιαφανής Θερµική Μόνωση Γιαννόπουλος ηµήτριος Retrofitting existing plants for low cost production of high performance building boards (ZEOGYP) : , : : : : : 13. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Οµάδα Εφαρµογών Συστηµάτων Πληροφορικής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ιαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωµατιδίων και Αερολυµάτων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καρατζάς Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης Βασίλειος Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος Καραθανάση Βασιλεία Κασσιός Κωνσταντίνος Έγκαιρη και έγκυρη ηλεκτρονική περιβαλλοντική πληροφόρηση Έλεγχος δυσοσµίας σε δίκτυα αστικών λυµάτων 1. Eργο: Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων µη- µεταλλικών ορυκτών στην παραγωγή υλικών προστιθέµενης αξίας για εφαρµογές καθαρισµού ρυπογόνων απαερίων (VALORMIN) 2. Προηγµένα ολοκληρωµένα συστήµατα αντιρρύπανσης για τις εκποµπές πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και καινοτοµικοί µονολιθικοί αντιδραστήρες για την παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση υδρατµών µέσω ηλιακής ακτινοβολίας Ανάπτυξη αεροµεταφερόµενου συστήµατος τηλεσκοπικών υπερφασµατικών δεκτών για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού (ΙΡΙΣ) SCAPEVIEWER - Πρωτότυπο πιλοτικό σύστηµα αξιολόγησης τοπίου βασισµένο σε µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης : : : : : : : : : :

14 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Επιστήµης & Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Χηµικών Μηχανικών, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εµπλουτισµού Σωµατείο Επιχειρήσεων Μαρµάρου Αττικής Τσέζος Μάριος Γκαζέτας Γεώργιος Κουτσογιάννης ηµήτριος Μιµίκου Μαρία Μαρκάτος Νικόλαος Γεωργακόπουλος Ανδρέας Σταµπολιάδης Ηλίας Περράκη Μαγουλά Ευφροσύνη Αντιδραστήρες θειοαναγωγικών βακτηρίων στην ττεχνολογία επεξεργασίας υγρών µεταλλουργικών αποβλήτων Επίδραση σεισµού στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον: τεχνολογίες ανάλυσης, σχεδιασµού και προστασίας Ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών συστηµάτων σε σύζευξη µε εξελιγµένο υπολογιστικό σύστηµα (Ο ΥΣΣΕΥΣ) Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικών προγραµµάτων του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Π. Επιχειρησιακό σύστηµα σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων για διαχείριση δασικών πυρκαγιών (Firementor) 1. Καινοτόµες τεχνολογίες, τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριµµάτων µεταλλευτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας και εγκαταλειµµένων δηµοσίων µεταλλείων. Πιλοτικές εφαρµογές. 2. Καινοτόµες Τεχνολογίες, τεχνικές αποτίµησης και αξιοποίησης µεταλλικών ορυκτών 3. Αστική/Περιαστική δράση - Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4. Νέες Μέθοδοι Μείωσης του Σεισµικού Κινδύνου σε Υπάρχουσες Κατασκευές Κοµποστοποίηση λυµατολάσπης µε τη µέθοδο της σβολοποίησης Πάρος Πεντέλη: Το χθες και το αύριο στην υπόγεια εκµετάλλευση ελληνικού µαρµάρου : : : , : : : : : : , : : : : : : :

15 Τεχνική Αντιρρύπανσης Κ. Κρεµαλής & ΣΙΑ Ο.Ε. Βιοµηχανικές Μελέτες - Κατασκευές Υδροεξυγιαντική, Λ.Σ. Λαζαρίδης & Σία ΕΕ Κρεµαλής Κωνσταντίνος Μίχας Σπυρίδων 1. Επεξεργασία αέριων αποβλήτων βιοµηχανικών διεργασιών 2. Ανάπτυξη - σχεδιασµός εξοπλισµού & εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης & διακίνησης χύδην στερεών Υδρολογική διερεύνηση για την ανάπτυξη µοντέλων βροχής - απορροής στην περιοχή των νησιών του Αιγαίου : : : : 14. ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Γραφείο ιαµεσολάβησης & Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Γραφείο ιαµεσολάβησης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Γραφείο ιαµεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Χαλκίδας ίκτυο ΠΡΑΞΗ Λουκάκης Θεόδωρος Βασιλειάδης Νικόλαος Μπακατσάκη Μαρία Κίτσος Χρήστος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος Μπαλντούκας Αντώνιος Καρατζιά Μαρία Προσφερόµενες υπηρεσίες των εργαστηριακών µονάδων παροχής υπηρεσιών του ΕΜΠ Γραφείο ιαµεσολάβησης, χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στην έρευνα την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνία Παρουσίαση του Γραφείου ιαµεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Στόχοι του νεοσύστατου Γραφείου ιαµεσολάβησης (Γ Μ) του ΤΕΙ Αθήνας 1. Eντροπήµετρο 2. Μικρές Ανεµογεννήτριες 3. Σύστηµα παρακολούθησης στόλου οχηµάτων 4. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ερευνητικές ράσεις του ΤΕΙ Χαλκίδας Παρεχόµενες υπηρεσίες µεταφοράς τεχνολογίας: από την τεχνοδιάγνωση και την τεχνολογική πληροφόρηση έως τη διαµεσολάβηση για εξεύρεση τεχνολογικών, ερευνητικών και επιχειρηµατικών συνεργατών και τον εντοπισµό χρηµατοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο : , : : : : , : : : : : : , : : :

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Ιστορία του τμήματος Μηχανολόγων 1873 ιδρύεται η Σχολή Μηχανουργών. 1914 η Σχολή Μηχανουργών μετονομάζεται σε Σχολή Μηχανικών και Μηχανολόγων. 1917 η Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων μετατρέπεται σε Ανωτάτη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η Συμβολή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στην Ανάπτυξη της Έρευνας και Τεχνολογίας Ε. Κακαράς, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΝΠΔΔ) Πρόεδρος ΔΣ ( Κέντρου) µελη ΔΣ (Διευθυντές Ινστιτούτων) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8µελές Δ.Σ. & & ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 5 από την ex officio (Προκηρυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ. Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ από την Υπουργό

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ. Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ από την Υπουργό Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΝΠΔΔ) Πρόεδρος ΔΣ (Διευθυντής Κέντρου) 8µελές Δ.Σ. & Διευθυντής & επιστηµονικό Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ από την Υπουργό Ex officio (Προκήρυξη, εισήγηση ΕΣΕΤ, επιλογή και διορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-05-2015, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των µνηµείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕ 31/8 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.10-1Β Έκδοση 1 η / 2.10.2014 Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Α/Α Τίτλος Θέματος Φοιτητές (Ονομ/νυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ένα Πρωτοποριακό Εγχείρηµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ι ΡΥΣΗ Πρωτοβουλία ΕΜΠ (1977-1991) για τη διάσωση των εγκαταστάσεων της ΓΕΜΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

πολιτιστικής κληρονοµιάς Προς περιβάλλοντος στο όλο περιβάλλον

πολιτιστικής κληρονοµιάς Προς περιβάλλοντος στο όλο περιβάλλον Συνάντηση SUSCON, 18 Σεπτεµβρίου 2008, ΕΜΠ, Αίθουσα Τελετών ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. Μοροπούλου, καθ ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΠΕΤΚ, ρ. Μ. Καρόγλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑ 1/9 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Μετάδοση Θερμότητας /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ

Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ Γενικά Στοιχεία Τίτλος ΕΜΠΥ Αγγλικός τίτλος ΕΜΠΥ Σχολή Τομέας Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Laboratory of Mining & Environmental Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ . Ανδρεάδης Γ. Βλάχος Δ. 901 Ξένη Γλώσσα Ι ΔΕ 14/9 14:00 ΑΒΔΕ 902 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΔΕ 14/9 14:00 ΑΒΔΕ 346 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ. από Η/Υ (CIM) ΔΕ 31/8 12:00 H 364 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των μνημείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4075/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Κατηγορία / Τμήμα / Είδος ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4075/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Κατηγορία / Τμήμα / Είδος ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 4075/18.5.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατηγορίας με ΦΠΑ Κατηγορία 1.1 Κατηγορία 2.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας για την υποβοήθηση της υποβολής πρότασης για την δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Π..Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ . Ανδρεάδης Γ. Βλάχος Δ. Βουτσά Δ. Γεωργιάδης Π. Γρηγοριάδου M. Διαμαντόπουλος Ι. Ευσταθίου K. Κάλφας Α. 902 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΠΕ 15/9 14:00 ΑΒΔΕ 901 Ξένη Γλώσσα Ι ΠΕ 15/9 14:00 ΑΒΔΕ 346 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Εισαγωγή Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος βρίσκεται σε διαδικασία μετεξέλιξης σε ένα σύγχρονο Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Ε/ΤΕΕ, υπεύθυνη από τη Ε/ΤΕΕ για τη διοργάνωση

Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Ε/ΤΕΕ, υπεύθυνη από τη Ε/ΤΕΕ για τη διοργάνωση Ηµέρες Έρευνας - Τεχνολογίας Ηµέρες Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΤΤΙΚO ΜΕΤΡO ΑΕ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ, Μέλος Ε/ΤΕΕ, υπεύθυνη από τη Ε/ΤΕΕ για τη

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τµήµατος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 139 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 24.03.2017 Αρ.Πρωτ.: 398 Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ταξινόµηση κατά ΑΙΘΟΥΣΑ) 12/02/2014

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ταξινόµηση κατά ΑΙΘΟΥΣΑ) 12/02/2014 ΑΙΘΟΥΣΑ : 557-558 (557-558) (557-558) (370) Εισαγωγή στη µηχανοηλεκτρονική (557-558) (370) Εισαγωγή στη µηχανοηλεκτρονική (557-558) (106) Μαθηµατικά ΙΙ (557-558) Ρόθος Β., Ιωαννίδου Θ. (106) Μαθηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) «Ο Κύκλος της Ενέργειας» Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) Σύνολο ωρών: 36 2η Σειρά Σεµιναρίων 1 η Ενότητα Τετάρτη, 2 Μαρτίου Εισαγωγικές Ομιλίες Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα

Βιοπληροφορική και Πολυµέσα. Ειρήνη Αυδίκου Αθήνα Βιοπληροφορική και Πολυµέσα Αθήνα 1.2.2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πως σχετίζεται µε τα Πολυµέσα 2. Τι είναι η Βιοπληροφορική 3. Χρήσεις 4. Συµπεράσµατα 5. Βιβλιογραφία Βιοπληροφορική και Πολυµέσα 2 1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Σταδιοδρομία 2014 Σταδιοδρομία 2014 30 Νοεμβρίου 2014 Δομή παρουσίασης: Το μάθημα της Φυσικής και η ανάπτυξη του μαθητή Το μάθημα της Φυσικής και τα Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) 1ο (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (101) Μαθηµατικά Ι (557-558) Ιωαννίδου Θ. (101) Μαθηµατικά Ι (557-558) Ιωαννίδου Θ. (102) Φυσική (557-558) Λαζαρίδης Γ. (102)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής:

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής: Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής: Από τον τομέα της Ενέργειας Κατάργηση της Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Α.Ε). Από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα εισαγωγή εισαγωγή βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο: Μεταλλουργίας Ενεργειακή Διαχείριση FP7 Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 1336/Β /26-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. Κωδικός τος 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 55 100 1 45 82% 476 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 85 150 4 65 76% 366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 130 225 2 95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα