ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συµµετοχή 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οργανικής Χηµικής Τεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλασσίων Έργων 2. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Κορωναίος Χριστοφής Κούκιος Εµµανουήλ Τζιά Κωνσταντίνα Ωραιοπούλου Βασιλική Μποναζούντας Μάρκος Κόννης Γεώργιος Λαµπρινός Ηλίας Περιβαλλοντική διαχείριση στη γεωργία Τεχνολογικές προοπτικές για την ελληνική γεωργία και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου συµπεράσµατα και προτάσεις από πρόσφατο σχετικό έργο της ΓΓΕΤ Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίµων: Ανάπτυξη και εφαρµογή στη διασφάλιση ποιότητας και το σχεδιασµό νέων προϊόντων τροφίµων Aνάκτηση φυσικών εκχυλισµάτων και δράση κατά της οξείδωσης λιπαρών ουσιών Γεωργία και διαχείριση περιβάλλοντος Ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεϊατρικής για την υποστήριξη επειγόντων περιστατικών µε δυνατότητες παραµετροποίησης για την εξυπηρέτηση λοιπών εφαρµογών παροχής υγειονοµικής περίθαλψης Σχεδίαση πρωτοκόλλου πρόσβασης στο µέσο για ασύρµατα δίκτυα ιατρικών αισθητήρων µε έµφαση στην ενεργειακή του απόδοση : : : : : : : : : : : : : :

2 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ» Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Νικήτα Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου Ιωάννα 1. Μοριακή απεικόνιση µε µεθόδους πυρηνικής ιατρικής 2. ANALYSIS Ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για την ανάλυση υφής και κίνησης ανατοµικών περιοχών ενδιαφέροντος από ιατρικές εικόνες 3. «ιάγνωση». Ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για την ενίσχυση της διαγνωστικής και διαχειριστικής δυνατότητας τοµογραφικών εικόνων 4. «ΓΑΛΗΝΟΣ». Λογισµικό εικονικής εξοµοίωσης και σχεδίασης πλάνου ακτινοθεραπείας µε δυνατότητες τηλεµατικής συνεργασίας Micro FTIR φασµατοσκοπία για προδιάγνωση καρκίνου του µαστού Κόλλιας Γεώργιος Καινοτοµία στη θεραπεία της αρθρίτιδας Κοσσίδα Σοφία Χρονάκη Κατερίνα VIDAVO Αγγελίδης Παντελής Στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοπιστίας της τηλεκαρδιολογίας OpenECG: Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας στην ηλεκτροκαρδιογραφία Mobinet: Τηλεµετρία Ιατρικών Παραµέτρων : : : : : : : : : : : : 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος», Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής Χατζανδρούλης Σταύρος Μικροµηχανικοί αισθητήρες πυριτίου για µηχανική, χηµική και βιολογική ανίχνευση : : Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής Βακάκης Αλέξανδρος Νέες µέθοδοι και τεχνικές για αποτελεσµατική αποµόνωση κραδασµών και ταλαντώσεων : :

3 Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Φυσικής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλέγµατος της Οµάδας Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου & Ρυθµίσεως Μηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας Λιαροκάπης Ευθύµιος Παπαδηµητρίου ήµητρα Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ευάγγελος Παπαηλίου Κυριάκος Πολύδωρας Σταµάτιος Κέκος ηµήτριος Τσολοµύτης Αθανάσιος 1. Έλεγχος µεσοσκοπικού διαχωρισµού φάσεων 2. Μελέτη ανταγωνισµού φάσεων σε συστήµατα ισχυρά συσχετισµένων ηλεκτρονίων Παρασκευή και χαρακτηρισµός λεπτών υµενίων για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία Συστήµατα παρακολούθησης λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών στροβιλοµηχανών 1. Ιατρικός εκπαιδευτικός εξοµοιωτής ουρολογικών επεµβάσεων 2. Ανάλυση, σχεδιασµός, έλεγχος και κατασκευή µικροροµπότ επίπεδης κίνησης οδηγούµενο από δύο επενεργητές φυγοκεντρικών δυνάµεων 3. Σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος & πειραµατική αξιολόγηση τηλεχειριζόµενου ροµποτικού ψαριού µε πρόωση από ουραίο πτερύγιο 4. Βέλτιστος σχεδιασµός ηλεκτροϋδραυλικών σερβοσυστηµάτων υψηλής απόδοσης µε κριτήρια την ισχύ, το βάρος ή το κόστος του εξοπλισµού. Σχεδιασµός και δοκιµές µικρού µεγέθους υψηλών επιδόσεων στροβιλοµηχανών (συµπιεστών και στροβίλων) για πολλαπλές χρήσεις Σύγχρονες µέθοδοι υποστήριξης ανάπτυξης και κατασκευής βιοµηχανικών προϊόντων στα πλαίσια του ολοκληρωµένου µηχανολογικού σχεδιασµού Καινοτοµίες στην παραγωγή βιοαιθανόλης ως βιοκαυσίµου 1. Σύνθεση ετεροκυκλικών ενώσεων παραγώγων του πυρρολίου ως συνθετικών ενδιαµέσων παρασκευής φαρµακευτικών προϊόντων και χρωµάτων 2. Σύνθεση ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων µε πιθανή εφαρµογή στη νανοτεχνολογία : : : : : : : : : : : , : : : : :

4 ΖΗΝΩΝ Α.Ε. Ροµποτική & Πληροφορική ΘΕΩΝ Αισθητήρες ΑΕΒΕ Ιδιώτης Χρυσάγης Κωνσταντίνος Σπυροπούλου Αικατερίνη Γέρου Γεώργιος Ανάπτυξη µιας νέας και καινοτόµου χαµηλού κόστους µεθόδου επιθεώρησης µε ροµπότ για εγκαταστάσεις πυρηνικών αντιδραστήρων (RIMINI) 1. Σύστηµα µέτρησης ροής αέρος 2. Μικροηλεκτροµηχανικός χωρητικός αισθητήρας πίεσης 1. Νοηµατική διάταξη του γραπτού λόγου 2. Ανηρτηµένοι και πλευρικά εδραζόµενοι αεραγωγοί 3. Αναλογική µουσική σηµειογραφία 4. Στηλώδης γραφή για ταχεία και υπερταχεία ανάγνωση 5. Σειρά υλικών στοιχείων χρησιµεύουσα εις την εκµάθησιν της αριθµητικής (Εφευρέσεις) Ιδιώτης ήµος Βασίλειος Αξονικός κινητήρας εσωτερικής καύσεως (Εφεύρεση) Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Μεταλλοδοµή ΑΒΕΕ Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού Geomorph Instruments Νικολάκης Βλαδίµηρος Γεωργακόπουλος Ανδρέας Κυρµιζόγλου Στυλιανός Χρυσολούρης Γεώργιος Αρβανίτης Μιχάλης M- Technology ΕΠΕ Καΐκας ηµήτριος Υβριδικά συστήµατα διαχωρισµού CO2 H2 Biotechnology for metal bearing materials in Europe Επιφανειακές κατεργασίες αναγοµώσεις µετάλλων µε δέσµη laser 1. Ανάπτυξη τεχνολογιών λείανσης χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης & φιλικές προς το περιβάλλον (ENGY) 2. Υψηλής αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας συστήµατα συγκόλλησης µε laser εξ αποστάσεως για προηγµένες συγκολλητές κατασκευές (REMOWELD) Εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας για µη καταστροφικό έλεγχο κατασκευών και δοµών Αυτόνοµο σύστηµα καταγραφής, εποπτείας, ασφάλειας θερµοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, δικτύου ρεύµατος κτλ : (Εσ. 841) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

5 Nanothinx S.A. Tropical ΑΕΒΕ Νιτοδάς Στέφανος Καπλάνης Γεώργιος Ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα υψηλής καθαρότητας και χαµηλού κόστους 1. Γεννήτρια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1.5kW µέγιστη απόδοση) από αναµορφωµένο υδρογόνο χρησιµοποιώντας υγραέριο ή φυσικό αέριο ή προπάνιο 2. Αυτοκίνητο πόλεως υδρογόνου (4 θέσεων) µηδενικών ρύπων : : : ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πoλυµέσων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, Μονάδα Εργονοµίας Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ετερογενών Μειγµάτων & Συστηµάτων Καύσης ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας Ηλίοτρον Ενεργειακή ΑΕΤΒΕΕ Κακαράς Εµµανουήλ Λούµος Βασίλειος Κακαράς Εµµανουήλ Μαρµαράς Νικόλαος Φούντη Μαρία Λυγούρας ηµήτριος Παπαδόπουλος Αλέξανδρος 1. Enhanced Capture of CO2 (ENCAP) 2. ραστηριότητες Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) ιαδικτυακό σύστηµα βέλτιστης διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακών πόρων, µέσω οντολογικής προσέγγισης και σηµασιολογικής συσταδοποίησης (EMIR) Παρουσίαση του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων και Λεβήτων του Ε.Μ.Π. Σχεδιασµός διαµεσολαβητή συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε την προσέγγιση της µηχανικής γνωστικών συστηµάτων 1. Bioflam: Application of liquid biofuels in new heating technologies for domestic appliances based on cool flame vaporization and porous medium combustion 2. Λογισµικό συνολικής αξιολόγησης καινοτόµων τεχνολογιών «ΠΥΘΙΑ» Προεµπορική µονάδα παραγωγής υδρογόνου από πολλαπλά καύσιµα Ηλιακή τριπαραγωγή για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής, θερµικής και ψυκτικής ενέργειας (PROTEAS PV SYSTEM) : , : : : : , : : , : : : : : : :

6 Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Πρεβεζάνος Inflow Ο.Ε. 5. ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γεωργακόπουλος Ανδρέας Αγαπητίδης Ιωάννης Πρεβεζάνος Σπυρίδων Περιβολάρης Ιωάννης Νιάρχος ηµήτριος 1. Συµβολή της γεωθερµικής ενέργειας στην ανάπτυξη 2. Έρευνα και µελέτη επιλεγµένων κοιτασµάτων οργανωµένων πρώτων υλών για τη δυνατότητα χρησιµοποίησής τους σε εξω ηλεκτρικές χρήσεις 1. Πάρκο ενεργειακής αγωγής 2. Εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια 3. ραστηριότητες - υπηρεσίες σε τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Μέθοδος και σύστηµα εξοικονόµησης θερµικής ενέργειας από τα υφιστάµενα κτίρια 1. Σύζευξη ατµοσφαιρικού συστήµατος πρόγνωσης καιρού µεσοκλίµατος µε µικροκλιµατικό CFO για την πρόγνωση παραγωγής αιολικών πάρκων σε σύνθετη τοπογραφία: Επιδεικτική εφαρµογή στη Νήσο Εύβοια 2. Συµβολή της µικροκλιµατικής ανάλυσης στην εκτίµηση των µακροχρόνιων χαρακτηριστικών τoυ ανέµου σε σύνθετη τοπογραφία: Εφαρµογή σε τρεις περιοχές των Νοµών Βοιωτίας και Φθιώτιδας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Μαλούτας Θωµάς Πανόραµα απογραφικών δεδοµένων Μαρίνος - Κουρής ηµήτριος Βυζοβίτη Σοφία Ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσµατα του Εργαστηρίου Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Υπερ-επιφάνεια: Πτυχωτή µεµβράνη αναπτυσσόµενη οροφή : : : : : : : : : : : : ; : , : : :

7 TWI Ltd Αβδελίδης Νικόλαος NDT+E in TWI: Capabilities and involvement in research funded projects : : 6. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) Παπάζογλου Βασίλειος Παπανικολάου Απόστολος Τζαµπίρας Γεώργιος Σουκισιάν Τακβόρ Αντωνίου Αντώνιος Παρουσίαση του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ Ο/Γ πλοίων. Εφαρµογή στη σχεδίαση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας 1. Μονάδα παροχής υπηρεσιών πεδίου (Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Γ. Γρηγορόπουλος) 2. Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής Ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σύστηµα παρακολούθησης και πρόγνωσης κυµατισµών µε εφαρµογές στην Ελληνική ναυσιπλοΐα Α. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και εφαρµογή στη σχεδίαση τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής ακτοπλοΐας Β. Ανάπτυξη µελέτης από Ναυπηγεία Ελευσίνας ταχύπλοου σκάφους πολλαπλών χρήσεων από αλουµίνιο : : : : : : : : : : 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας Τσαµασφύρος Γεώργιος Καρύδης Παναγιώτης Παρακολούθηση δοµικής ακεραιότητας κατασκευών µε τη χρήση Οπτικών Ινών Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αντισεισµικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. : : : :

8 Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Γενικής Χηµείας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ελληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ελληνικό Τµήµα Σκυροδέµατος BPM Α.Ε. Σαπουντζάκης Ευάγγελος Συρµακέζης Κωνσταντίνος Επιρροή στρέβλωσης και διατµητικής παραµόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού µε εφαρµογή σε χωρικές κατασκευές Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών: Ανάλυση και Σχεδιασµός οµηµάτων Παντουβάκης Πάρις Κέντρο Καινοτοµίας Κατασκευών (ΕΜΠΥ) Λοϊζίδου Μαρία Μοροπούλου Αντωνία Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Σαλονικιός Θωµάς Αειφόρος κατασκευή σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα µέσω της ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων (SUSCON) Έλεγχος ποιότητας κατασκευών / υποδοµών µε µη καταστρεπτικές µεθόδους Ελληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή Ευφυή Κτήρια Πειραµατική και αναλυτική εκτίµηση δυναµικών χαρακτηριστικών σηµαντικών κατασκευών από τη µέτρηση της απόκρισής τους λόγω εξωτερικών διεγέρσεων Κανιτάκη Ειρήνη Παρουσίαση Ελληνικού Τµήµατος Σκυροδέµατος Βώττα Μαρία 1. KNOWLEDGE: ιερεύνηση των αναγκών επιµόρφωσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών κατασκευών και των επιβλεπόντων µηχανικών 2. POLIS: Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής για υποστήριξη της Σχεδίασης Κτιρίων για Όλους : : : , : : , : : : : , : : : : : : : : : : :

9 8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οχηµάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Μιχαήλ Γεώργιος Πολυτεχνείο Κρήτης, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο οµής της Ύλης & Φυσικής Laser Σπέντζας Κωνσταντίνος Μπαλλής Αθανάσιος Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Μιχαήλ Γεώργιος Βαρδάκης Εµµανουήλ Παρουσίαση του Εργαστηρίου Οχηµάτων του Ε.Μ.Π. 1. Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης του στόλου των σιδηροδροµικών οχηµάτων στην Ευρώπη (ερευνητικό πρόγραµµα F-MAN) 2. Το πληροφορικό σύστηµα ETIS για την πολιτική και τις υποδοµές µεταφορών στην Ευρώπη Προληπτική συντήρηση σιδηροτροχιών Ανάπτυξη, εφαρµογή, προτυποποίηση και εγκατάσταση συστήµατος µη καταστρεπτικού ελέγχου Σχεδιασµός συστήµατος παρακολούθησης και προειδοποίησης φθορών Ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής και υποστήριξης υπηρεσιών ΙΑχείρισης µεµονωµένων ΜΕΤΑΦορικών οχηµάτων, για την πιο ανταγωνιστική ΟΡγάνωση και διαχείριση κρίσιµων τοµέων της Αλυσίδας µεταφοράς αγαθών ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ Αρθρωτό πτυσσόµενο και λυόµενο ποδήλατο µε σύστηµα ειδικής ανάρτησης (Εφεύρεση) Σύστηµα έρευνας και ανάπτυξης κινητής αυτόνοµης πλατφόρµας πολλαπλών εφαρµογών Link Technologies S.A. αµιανός Ιωάννης Τηλεµατική για συγκοινωνίες : , : : : , : : : : : : : : : 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Φυσικής Παπαδοπούλου Θεοδώρα Υλοποίηση Grid Cluster GR-03 - HEPNTUA στο ΕΜΠ και τεχνολογικές εφαρµογές : :

10 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυµέσων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών, Ερευνητική οµάδα Επικοινωνιών Πολυµέσων και Τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοιατρικής Οπτικής και Εφαρµοσµένης Φυσικής Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Εργαστήριο Πληροφορικής Πολυµέσων Ουζούνογλου Νικόλαος Κόλλιας Στέφανος Μήτρου Νικόλαος Πατρικάκος Αναστάσιος Γιόβα ιδώ Μπεκιάρη Χρυσούλα Τζιρίτας Γεώργιος Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών -ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ- Παρουσίαση πρωτότυπων Συστηµάτων Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων ενοποιηµένης πρόσβασης σε πληροφορίες πολυµέσων Πληροφοριακά συστήµατα περιρρέουσας πληροφορίας για τον τουρισµό, τις µεταφορές και την ασφάλεια 1. «Οµιλούντες Ιστότοποι»: Εργαλείο φωνητικής επαύξησης δικτυακών τόπων 2. Qualia Technology of understanding Τεχνολογίες κατανόησης Wide Wavelength light for public Welfare: High-Brightness Laser Diode Systems for Health, Telecom and Environment Use CRINNO: Χάρτης κινδύνων για τους τοιχογραφηµένους ναούς της Κρήτης Εικονική αναπαράσταση σύνθετων φυσικών σκηνών και της πανίδας τους : : : : : , : : : : , : : i: : :

11 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού Χρυσολούρης Γεώργιος 1. Ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής συνεργασίας για το σχεδιασµό προϊόντων & παραγωγικών διαδικασιών µε χρήση 3D µοντέλων και ανθρωποειδών (e-merit) 2. Ευφυής διαχείριση διαδικασιών συνεργαζόµενων επιχειρήσεων για την εκτεταµένη ναυτιλιακή επιχείρηση - (INTERMAR) 3. Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εικονικής Πραγµατικότητας για Προσοµοίωση Κρίσιµων ιαδικασιών που Απαιτούν Ανθρώπινη Παρέµβαση (PROREAL) 4. Virtual reality environment for the simulation of critical industrial processes involving human intervention (VIRTUE) Metropolis Informatics SA Φουστέρης Μιχάλης Telemetry management information systems (TELMIS) 10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ήµος Αθηναίων, Πρόγραµµα "ΠΡΟΣΟΨΗ" ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ακριτίδης Πολυχρόνης Λιώλιος Αστέριος Νιάρχος ηµήτριος Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Στρατηγικές συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, µε ενίσχυση καινοτόµων δράσεων ανάπλασης όψεων των κτηρίων Τα σύγχρονα έργα της Εγνατίας Οδού ως υποδείγµατα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις ζώνες επιρροής της Καινοτόµο φασµατόµετρο ακτίνων Χ για επιτόπιες µη καταστροφικές αναλύσεις αρχαιολογικών αντικειµένων και έργων τέχνης Σχεδιασµός συµβατών κονιαµάτων και σκυροδεµάτων αποκατάστασης Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση και προβολή κινητών πολιτιστικών αντικειµένων και ακίνητων µνηµείων και χώρων : : : : : : : : : : : , : : :

12 Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης Τάσιος Θεοδόσιος Λειτουργικά οµοιώµατα αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας Γεωργακόπουλος Ανδρέας Λούβη Ασπασία Ξένος Θωµάς Μιλτιάδου Ανδρονίκη Έρευνα και καταγραφή επιλεγµένων δοµικών λίθων µνηµείων Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς ως φορέας προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς Η στρατηγική το Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας για την παραγωγή υλικών συµβατών µε τα παραδοσιακά Έρευνες και µελέτες για την αποκατάσταση του σεισµόπληκτου καθολικού της Iεράς Mονής αφνίου : : : : : : : : : : 11. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Olympia Electronics A.E. Παπακώστας ηµήτριος ιευθυνσιοδοτούµενος Πίνακας Πυρανίχνευσης (BSR- 1116) : , : Raycap Κουλαξουζίδης Ανδρέας Συσκευή ασφαλείας σε δίκτυα ηλεκτρικών σιδηροδρόµων : : 12. ΥΛΙΚΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας Νιάρχος ηµήτριος Πασπαλιάρης Ιωάννης Οι δρόµοι του εµπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη µινωική περίοδο Νέα υλικά υψηλής τεχνολογικής σπουδαιότητας Επανασχεδιασµός της παραγωγικής διαδικασίας φυσικών λίθων µέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και συστηµάτων οργάνωσης Πάνιας ηµήτριος Γεωπολυµερή: Καινοτόµα ανόργανα πολυµερή υλικά : : : : : :

13 Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής & Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας KNAUF Γυψοποιία ΑΒΕΕ Μοροπούλου Αντωνία Σύστηµα ελέγχου ποιότητας υλικών / επεµβάσεων συντήρησης µνηµείων Ιωαννίδης Θεόφιλος ιαφανής Θερµική Μόνωση Γιαννόπουλος ηµήτριος Retrofitting existing plants for low cost production of high performance building boards (ZEOGYP) : , : : : : : 13. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Οµάδα Εφαρµογών Συστηµάτων Πληροφορικής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ιαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωµατιδίων και Αερολυµάτων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καρατζάς Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης Βασίλειος Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος Καραθανάση Βασιλεία Κασσιός Κωνσταντίνος Έγκαιρη και έγκυρη ηλεκτρονική περιβαλλοντική πληροφόρηση Έλεγχος δυσοσµίας σε δίκτυα αστικών λυµάτων 1. Eργο: Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων µη- µεταλλικών ορυκτών στην παραγωγή υλικών προστιθέµενης αξίας για εφαρµογές καθαρισµού ρυπογόνων απαερίων (VALORMIN) 2. Προηγµένα ολοκληρωµένα συστήµατα αντιρρύπανσης για τις εκποµπές πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και καινοτοµικοί µονολιθικοί αντιδραστήρες για την παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση υδρατµών µέσω ηλιακής ακτινοβολίας Ανάπτυξη αεροµεταφερόµενου συστήµατος τηλεσκοπικών υπερφασµατικών δεκτών για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού (ΙΡΙΣ) SCAPEVIEWER - Πρωτότυπο πιλοτικό σύστηµα αξιολόγησης τοπίου βασισµένο σε µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης : : : : : : : : : :

14 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Επιστήµης & Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Χηµικών Μηχανικών, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εµπλουτισµού Σωµατείο Επιχειρήσεων Μαρµάρου Αττικής Τσέζος Μάριος Γκαζέτας Γεώργιος Κουτσογιάννης ηµήτριος Μιµίκου Μαρία Μαρκάτος Νικόλαος Γεωργακόπουλος Ανδρέας Σταµπολιάδης Ηλίας Περράκη Μαγουλά Ευφροσύνη Αντιδραστήρες θειοαναγωγικών βακτηρίων στην ττεχνολογία επεξεργασίας υγρών µεταλλουργικών αποβλήτων Επίδραση σεισµού στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον: τεχνολογίες ανάλυσης, σχεδιασµού και προστασίας Ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών συστηµάτων σε σύζευξη µε εξελιγµένο υπολογιστικό σύστηµα (Ο ΥΣΣΕΥΣ) Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικών προγραµµάτων του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Π. Επιχειρησιακό σύστηµα σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων για διαχείριση δασικών πυρκαγιών (Firementor) 1. Καινοτόµες τεχνολογίες, τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριµµάτων µεταλλευτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας και εγκαταλειµµένων δηµοσίων µεταλλείων. Πιλοτικές εφαρµογές. 2. Καινοτόµες Τεχνολογίες, τεχνικές αποτίµησης και αξιοποίησης µεταλλικών ορυκτών 3. Αστική/Περιαστική δράση - Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4. Νέες Μέθοδοι Μείωσης του Σεισµικού Κινδύνου σε Υπάρχουσες Κατασκευές Κοµποστοποίηση λυµατολάσπης µε τη µέθοδο της σβολοποίησης Πάρος Πεντέλη: Το χθες και το αύριο στην υπόγεια εκµετάλλευση ελληνικού µαρµάρου : : : , : : : : : : , : : : : : : :

15 Τεχνική Αντιρρύπανσης Κ. Κρεµαλής & ΣΙΑ Ο.Ε. Βιοµηχανικές Μελέτες - Κατασκευές Υδροεξυγιαντική, Λ.Σ. Λαζαρίδης & Σία ΕΕ Κρεµαλής Κωνσταντίνος Μίχας Σπυρίδων 1. Επεξεργασία αέριων αποβλήτων βιοµηχανικών διεργασιών 2. Ανάπτυξη - σχεδιασµός εξοπλισµού & εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης & διακίνησης χύδην στερεών Υδρολογική διερεύνηση για την ανάπτυξη µοντέλων βροχής - απορροής στην περιοχή των νησιών του Αιγαίου : : : : 14. ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Γραφείο ιαµεσολάβησης & Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Γραφείο ιαµεσολάβησης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Γραφείο ιαµεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Χαλκίδας ίκτυο ΠΡΑΞΗ Λουκάκης Θεόδωρος Βασιλειάδης Νικόλαος Μπακατσάκη Μαρία Κίτσος Χρήστος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος Μπαλντούκας Αντώνιος Καρατζιά Μαρία Προσφερόµενες υπηρεσίες των εργαστηριακών µονάδων παροχής υπηρεσιών του ΕΜΠ Γραφείο ιαµεσολάβησης, χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στην έρευνα την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνία Παρουσίαση του Γραφείου ιαµεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Στόχοι του νεοσύστατου Γραφείου ιαµεσολάβησης (Γ Μ) του ΤΕΙ Αθήνας 1. Eντροπήµετρο 2. Μικρές Ανεµογεννήτριες 3. Σύστηµα παρακολούθησης στόλου οχηµάτων 4. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ερευνητικές ράσεις του ΤΕΙ Χαλκίδας Παρεχόµενες υπηρεσίες µεταφοράς τεχνολογίας: από την τεχνοδιάγνωση και την τεχνολογική πληροφόρηση έως τη διαµεσολάβηση για εξεύρεση τεχνολογικών, ερευνητικών και επιχειρηµατικών συνεργατών και τον εντοπισµό χρηµατοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο : , : : : : , : : : : : : , : : :

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ. Επαμεινώνδας Βουτσάς. Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Επαμεινώνδας Βουτσάς Λέκτορας Ε.Μ.Π. Στον ιδρυτικό νόμο 980 του 1917 γράφεται: "Το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, σκοπούν τον καταρτισμόν επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015

Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 7/15-05-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 15-05-2015, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.10-1Β Έκδοση 1 η / 2.10.2014 Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Α/Α Τίτλος Θέματος Φοιτητές (Ονομ/νυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Υποδοχή Πρωτοετών ΧΜ ΕΜΠ 3 Οκτωβρίου 200 Το Πρόγραµµα Σπουδών Χηµικού Μηχανικού Στο Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εµµ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Στόχοι Προγράµµατος Σπουδών ΧΜ Παροχή γνώσεων, µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ένα Πρωτοποριακό Εγχείρηµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ι ΡΥΣΗ Πρωτοβουλία ΕΜΠ (1977-1991) για τη διάσωση των εγκαταστάσεων της ΓΕΜΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας για την υποβοήθηση της υποβολής πρότασης για την δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Π..Ε

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ. 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 4ο Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες 4ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 112 20.193 1.476 19.044 19.767 19.866 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 112 19.170 1.570

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr

διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα εισαγωγή εισαγωγή βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΕΡΓΟ: Κοινοπραξίες Ε+Τ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ. 30 Νοεμβρίου 2014 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Α ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ Σταδιοδρομία 2014 Σταδιοδρομία 2014 30 Νοεμβρίου 2014 Δομή παρουσίασης: Το μάθημα της Φυσικής και η ανάπτυξη του μαθητή Το μάθημα της Φυσικής και τα Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής:

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής: Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής: Από τον τομέα της Ενέργειας Κατάργηση της Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Α.Ε). Από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ `Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Λέκτορα κ. Χρήστου Παπαδόπουλου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 30822/7.12.2011 Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοιχεία Μηχανών και Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) «Ο Κύκλος της Ενέργειας» Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) Σύνολο ωρών: 36 2η Σειρά Σεµιναρίων 1 η Ενότητα Τετάρτη, 2 Μαρτίου Εισαγωγικές Ομιλίες Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (ταξινόµηση κατα ΕΞΑΜΗΝΟ και Κύκλο Εξειδίκευσης) _ 27/09/2012 1ο _ (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (103) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (105) Πληροφορική Ι (557-558) (102) Φυσική (557-558) Κουρούκλης Γ. (102) Φυσική (557-558)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία

ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ, ΛΙΜ, Β/ΕΝ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚ, ΠΡΑ 3-ετία 5-ετία με σχετική εμπειρία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής

1ο ΕΠ Ε Α Π Λ Α ΑΡ Α Τ Ρ Α Τ Σ Α 1ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1 ο ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ Παρουσίαση Τοµέα Ηλεκτρονικής ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ Α. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Είναι ισότιµο µε το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β και Γ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β, Γ και Δ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 04/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007.

ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΖΥ1-ΡΑΡ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Φ.2/125186/Β3/22-11-2006 και Φ.2/63260/Β3/15-6-2007. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 20/5/2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1) Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι Α.Ε.Ι. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ξάνθη, 22-6-2015 Αρ. Πρωτ. 1860 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους αποφοίτους των Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011

ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΝΠΔΔ 1985/ Ν 1514 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Δ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Φεβρουάριος 2011 ΕΚΕΦΕ «Δ» σήμερα. 600 στρέμματα 2 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Επίλυση μεγάλων προκλήσεων έρευναs σε περιοχές αιχμής (Solving grand

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε. Κακαράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ. Διάρθρωση Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2014-2015

2 ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ. Διάρθρωση Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 2 ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ Διάρθρωση Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 Α ΤΑΞΗ Ομάδες Προσανατολισμού: Α. Τεχνολογικών Εφαρμογών. Β. Διοίκησης και Οικονομίας. Γ. Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα