ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Συµµετοχή 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας & Περιβαλλοντικής Μηχανικής Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οργανικής Χηµικής Τεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλασσίων Έργων 2. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Κορωναίος Χριστοφής Κούκιος Εµµανουήλ Τζιά Κωνσταντίνα Ωραιοπούλου Βασιλική Μποναζούντας Μάρκος Κόννης Γεώργιος Λαµπρινός Ηλίας Περιβαλλοντική διαχείριση στη γεωργία Τεχνολογικές προοπτικές για την ελληνική γεωργία και την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου συµπεράσµατα και προτάσεις από πρόσφατο σχετικό έργο της ΓΓΕΤ Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίµων: Ανάπτυξη και εφαρµογή στη διασφάλιση ποιότητας και το σχεδιασµό νέων προϊόντων τροφίµων Aνάκτηση φυσικών εκχυλισµάτων και δράση κατά της οξείδωσης λιπαρών ουσιών Γεωργία και διαχείριση περιβάλλοντος Ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεϊατρικής για την υποστήριξη επειγόντων περιστατικών µε δυνατότητες παραµετροποίησης για την εξυπηρέτηση λοιπών εφαρµογών παροχής υγειονοµικής περίθαλψης Σχεδίαση πρωτοκόλλου πρόσβασης στο µέσο για ασύρµατα δίκτυα ιατρικών αισθητήρων µε έµφαση στην ενεργειακή του απόδοση : : : : : : : : : : : : : :

2 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσοµοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ» Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Νικήτα Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου Ιωάννα 1. Μοριακή απεικόνιση µε µεθόδους πυρηνικής ιατρικής 2. ANALYSIS Ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για την ανάλυση υφής και κίνησης ανατοµικών περιοχών ενδιαφέροντος από ιατρικές εικόνες 3. «ιάγνωση». Ολοκληρωµένο σύστηµα λογισµικού για την ενίσχυση της διαγνωστικής και διαχειριστικής δυνατότητας τοµογραφικών εικόνων 4. «ΓΑΛΗΝΟΣ». Λογισµικό εικονικής εξοµοίωσης και σχεδίασης πλάνου ακτινοθεραπείας µε δυνατότητες τηλεµατικής συνεργασίας Micro FTIR φασµατοσκοπία για προδιάγνωση καρκίνου του µαστού Κόλλιας Γεώργιος Καινοτοµία στη θεραπεία της αρθρίτιδας Κοσσίδα Σοφία Χρονάκη Κατερίνα VIDAVO Αγγελίδης Παντελής Στρατηγική βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοπιστίας της τηλεκαρδιολογίας OpenECG: Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας στην ηλεκτροκαρδιογραφία Mobinet: Τηλεµετρία Ιατρικών Παραµέτρων : : : : : : : : : : : : 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος», Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής Χατζανδρούλης Σταύρος Μικροµηχανικοί αισθητήρες πυριτίου για µηχανική, χηµική και βιολογική ανίχνευση : : Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής Βακάκης Αλέξανδρος Νέες µέθοδοι και τεχνικές για αποτελεσµατική αποµόνωση κραδασµών και ταλαντώσεων : :

3 Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Φυσικής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πλέγµατος της Οµάδας Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου & Ρυθµίσεως Μηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Θερµικών Στροβιλοµηχανών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας Λιαροκάπης Ευθύµιος Παπαδηµητρίου ήµητρα Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ευάγγελος Παπαηλίου Κυριάκος Πολύδωρας Σταµάτιος Κέκος ηµήτριος Τσολοµύτης Αθανάσιος 1. Έλεγχος µεσοσκοπικού διαχωρισµού φάσεων 2. Μελέτη ανταγωνισµού φάσεων σε συστήµατα ισχυρά συσχετισµένων ηλεκτρονίων Παρασκευή και χαρακτηρισµός λεπτών υµενίων για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία Συστήµατα παρακολούθησης λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών στροβιλοµηχανών 1. Ιατρικός εκπαιδευτικός εξοµοιωτής ουρολογικών επεµβάσεων 2. Ανάλυση, σχεδιασµός, έλεγχος και κατασκευή µικροροµπότ επίπεδης κίνησης οδηγούµενο από δύο επενεργητές φυγοκεντρικών δυνάµεων 3. Σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος & πειραµατική αξιολόγηση τηλεχειριζόµενου ροµποτικού ψαριού µε πρόωση από ουραίο πτερύγιο 4. Βέλτιστος σχεδιασµός ηλεκτροϋδραυλικών σερβοσυστηµάτων υψηλής απόδοσης µε κριτήρια την ισχύ, το βάρος ή το κόστος του εξοπλισµού. Σχεδιασµός και δοκιµές µικρού µεγέθους υψηλών επιδόσεων στροβιλοµηχανών (συµπιεστών και στροβίλων) για πολλαπλές χρήσεις Σύγχρονες µέθοδοι υποστήριξης ανάπτυξης και κατασκευής βιοµηχανικών προϊόντων στα πλαίσια του ολοκληρωµένου µηχανολογικού σχεδιασµού Καινοτοµίες στην παραγωγή βιοαιθανόλης ως βιοκαυσίµου 1. Σύνθεση ετεροκυκλικών ενώσεων παραγώγων του πυρρολίου ως συνθετικών ενδιαµέσων παρασκευής φαρµακευτικών προϊόντων και χρωµάτων 2. Σύνθεση ετεροκυκλικών οργανικών ενώσεων µε πιθανή εφαρµογή στη νανοτεχνολογία : : : : : : : : : : : , : : : : :

4 ΖΗΝΩΝ Α.Ε. Ροµποτική & Πληροφορική ΘΕΩΝ Αισθητήρες ΑΕΒΕ Ιδιώτης Χρυσάγης Κωνσταντίνος Σπυροπούλου Αικατερίνη Γέρου Γεώργιος Ανάπτυξη µιας νέας και καινοτόµου χαµηλού κόστους µεθόδου επιθεώρησης µε ροµπότ για εγκαταστάσεις πυρηνικών αντιδραστήρων (RIMINI) 1. Σύστηµα µέτρησης ροής αέρος 2. Μικροηλεκτροµηχανικός χωρητικός αισθητήρας πίεσης 1. Νοηµατική διάταξη του γραπτού λόγου 2. Ανηρτηµένοι και πλευρικά εδραζόµενοι αεραγωγοί 3. Αναλογική µουσική σηµειογραφία 4. Στηλώδης γραφή για ταχεία και υπερταχεία ανάγνωση 5. Σειρά υλικών στοιχείων χρησιµεύουσα εις την εκµάθησιν της αριθµητικής (Εφευρέσεις) Ιδιώτης ήµος Βασίλειος Αξονικός κινητήρας εσωτερικής καύσεως (Εφεύρεση) Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και ιεργασιών Υψηλών Θερµοκρασιών Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Μεταλλοδοµή ΑΒΕΕ Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού Geomorph Instruments Νικολάκης Βλαδίµηρος Γεωργακόπουλος Ανδρέας Κυρµιζόγλου Στυλιανός Χρυσολούρης Γεώργιος Αρβανίτης Μιχάλης M- Technology ΕΠΕ Καΐκας ηµήτριος Υβριδικά συστήµατα διαχωρισµού CO2 H2 Biotechnology for metal bearing materials in Europe Επιφανειακές κατεργασίες αναγοµώσεις µετάλλων µε δέσµη laser 1. Ανάπτυξη τεχνολογιών λείανσης χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης & φιλικές προς το περιβάλλον (ENGY) 2. Υψηλής αποτελεσµατικότητας και ευελιξίας συστήµατα συγκόλλησης µε laser εξ αποστάσεως για προηγµένες συγκολλητές κατασκευές (REMOWELD) Εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας για µη καταστροφικό έλεγχο κατασκευών και δοµών Αυτόνοµο σύστηµα καταγραφής, εποπτείας, ασφάλειας θερµοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, δικτύου ρεύµατος κτλ : (Εσ. 841) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

5 Nanothinx S.A. Tropical ΑΕΒΕ Νιτοδάς Στέφανος Καπλάνης Γεώργιος Ανάπτυξη νανοσωλήνων άνθρακα υψηλής καθαρότητας και χαµηλού κόστους 1. Γεννήτρια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1.5kW µέγιστη απόδοση) από αναµορφωµένο υδρογόνο χρησιµοποιώντας υγραέριο ή φυσικό αέριο ή προπάνιο 2. Αυτοκίνητο πόλεως υδρογόνου (4 θέσεων) µηδενικών ρύπων : : : ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πoλυµέσων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, Μονάδα Εργονοµίας Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ετερογενών Μειγµάτων & Συστηµάτων Καύσης ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας Ηλίοτρον Ενεργειακή ΑΕΤΒΕΕ Κακαράς Εµµανουήλ Λούµος Βασίλειος Κακαράς Εµµανουήλ Μαρµαράς Νικόλαος Φούντη Μαρία Λυγούρας ηµήτριος Παπαδόπουλος Αλέξανδρος 1. Enhanced Capture of CO2 (ENCAP) 2. ραστηριότητες Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΙΤΕΣΚ) ιαδικτυακό σύστηµα βέλτιστης διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακών πόρων, µέσω οντολογικής προσέγγισης και σηµασιολογικής συσταδοποίησης (EMIR) Παρουσίαση του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων και Λεβήτων του Ε.Μ.Π. Σχεδιασµός διαµεσολαβητή συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µε την προσέγγιση της µηχανικής γνωστικών συστηµάτων 1. Bioflam: Application of liquid biofuels in new heating technologies for domestic appliances based on cool flame vaporization and porous medium combustion 2. Λογισµικό συνολικής αξιολόγησης καινοτόµων τεχνολογιών «ΠΥΘΙΑ» Προεµπορική µονάδα παραγωγής υδρογόνου από πολλαπλά καύσιµα Ηλιακή τριπαραγωγή για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής, θερµικής και ψυκτικής ενέργειας (PROTEAS PV SYSTEM) : , : : : : , : : , : : : : : : :

6 Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Πρεβεζάνος Inflow Ο.Ε. 5. ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Γεωργακόπουλος Ανδρέας Αγαπητίδης Ιωάννης Πρεβεζάνος Σπυρίδων Περιβολάρης Ιωάννης Νιάρχος ηµήτριος 1. Συµβολή της γεωθερµικής ενέργειας στην ανάπτυξη 2. Έρευνα και µελέτη επιλεγµένων κοιτασµάτων οργανωµένων πρώτων υλών για τη δυνατότητα χρησιµοποίησής τους σε εξω ηλεκτρικές χρήσεις 1. Πάρκο ενεργειακής αγωγής 2. Εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια 3. ραστηριότητες - υπηρεσίες σε τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Μέθοδος και σύστηµα εξοικονόµησης θερµικής ενέργειας από τα υφιστάµενα κτίρια 1. Σύζευξη ατµοσφαιρικού συστήµατος πρόγνωσης καιρού µεσοκλίµατος µε µικροκλιµατικό CFO για την πρόγνωση παραγωγής αιολικών πάρκων σε σύνθετη τοπογραφία: Επιδεικτική εφαρµογή στη Νήσο Εύβοια 2. Συµβολή της µικροκλιµατικής ανάλυσης στην εκτίµηση των µακροχρόνιων χαρακτηριστικών τoυ ανέµου σε σύνθετη τοπογραφία: Εφαρµογή σε τρεις περιοχές των Νοµών Βοιωτίας και Φθιώτιδας Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Μαλούτας Θωµάς Πανόραµα απογραφικών δεδοµένων Μαρίνος - Κουρής ηµήτριος Βυζοβίτη Σοφία Ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσµατα του Εργαστηρίου Σχεδιασµού και Ανάλυσης ιεργασιών Υπερ-επιφάνεια: Πτυχωτή µεµβράνη αναπτυσσόµενη οροφή : : : : : : : : : : : : ; : , : : :

7 TWI Ltd Αβδελίδης Νικόλαος NDT+E in TWI: Capabilities and involvement in research funded projects : : 6. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) Παπάζογλου Βασίλειος Παπανικολάου Απόστολος Τζαµπίρας Γεώργιος Σουκισιάν Τακβόρ Αντωνίου Αντώνιος Παρουσίαση του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ Ο/Γ πλοίων. Εφαρµογή στη σχεδίαση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας 1. Μονάδα παροχής υπηρεσιών πεδίου (Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Γ. Γρηγορόπουλος) 2. Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής Ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σύστηµα παρακολούθησης και πρόγνωσης κυµατισµών µε εφαρµογές στην Ελληνική ναυσιπλοΐα Α. Ανάπτυξη ολοκληρωµένης µεθοδολογίας σχεδίασης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων και εφαρµογή στη σχεδίαση τροφοδοτικών γραµµών για τις ανάγκες της Ελληνικής ακτοπλοΐας Β. Ανάπτυξη µελέτης από Ναυπηγεία Ελευσίνας ταχύπλοου σκάφους πολλαπλών χρήσεων από αλουµίνιο : : : : : : : : : : 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Μηχανικής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Αντισεισµικής Τεχνολογίας Τσαµασφύρος Γεώργιος Καρύδης Παναγιώτης Παρακολούθηση δοµικής ακεραιότητας κατασκευών µε τη χρήση Οπτικών Ινών Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αντισεισµικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. : : : :

8 Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισµικών Ερευνών Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Γενικής Χηµείας Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ελληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Ελληνικό Τµήµα Σκυροδέµατος BPM Α.Ε. Σαπουντζάκης Ευάγγελος Συρµακέζης Κωνσταντίνος Επιρροή στρέβλωσης και διατµητικής παραµόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού µε εφαρµογή σε χωρικές κατασκευές Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών: Ανάλυση και Σχεδιασµός οµηµάτων Παντουβάκης Πάρις Κέντρο Καινοτοµίας Κατασκευών (ΕΜΠΥ) Λοϊζίδου Μαρία Μοροπούλου Αντωνία Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Σαλονικιός Θωµάς Αειφόρος κατασκευή σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα µέσω της ολοκληρωµένης πολιτικής προϊόντων (SUSCON) Έλεγχος ποιότητας κατασκευών / υποδοµών µε µη καταστρεπτικές µεθόδους Ελληνική Πλατφόρµα Έρευνας & Τεχνολογίας για την Κατασκευή Ευφυή Κτήρια Πειραµατική και αναλυτική εκτίµηση δυναµικών χαρακτηριστικών σηµαντικών κατασκευών από τη µέτρηση της απόκρισής τους λόγω εξωτερικών διεγέρσεων Κανιτάκη Ειρήνη Παρουσίαση Ελληνικού Τµήµατος Σκυροδέµατος Βώττα Μαρία 1. KNOWLEDGE: ιερεύνηση των αναγκών επιµόρφωσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών κατασκευών και των επιβλεπόντων µηχανικών 2. POLIS: Εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής για υποστήριξη της Σχεδίασης Κτιρίων για Όλους : : : , : : , : : : : , : : : : : : : : : : :

9 8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οχηµάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Μιχαήλ Γεώργιος Πολυτεχνείο Κρήτης, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο οµής της Ύλης & Φυσικής Laser Σπέντζας Κωνσταντίνος Μπαλλής Αθανάσιος Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Μιχαήλ Γεώργιος Βαρδάκης Εµµανουήλ Παρουσίαση του Εργαστηρίου Οχηµάτων του Ε.Μ.Π. 1. Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης του στόλου των σιδηροδροµικών οχηµάτων στην Ευρώπη (ερευνητικό πρόγραµµα F-MAN) 2. Το πληροφορικό σύστηµα ETIS για την πολιτική και τις υποδοµές µεταφορών στην Ευρώπη Προληπτική συντήρηση σιδηροτροχιών Ανάπτυξη, εφαρµογή, προτυποποίηση και εγκατάσταση συστήµατος µη καταστρεπτικού ελέγχου Σχεδιασµός συστήµατος παρακολούθησης και προειδοποίησης φθορών Ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής και υποστήριξης υπηρεσιών ΙΑχείρισης µεµονωµένων ΜΕΤΑΦορικών οχηµάτων, για την πιο ανταγωνιστική ΟΡγάνωση και διαχείριση κρίσιµων τοµέων της Αλυσίδας µεταφοράς αγαθών ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑ Αρθρωτό πτυσσόµενο και λυόµενο ποδήλατο µε σύστηµα ειδικής ανάρτησης (Εφεύρεση) Σύστηµα έρευνας και ανάπτυξης κινητής αυτόνοµης πλατφόρµας πολλαπλών εφαρµογών Link Technologies S.A. αµιανός Ιωάννης Τηλεµατική για συγκοινωνίες : , : : : , : : : : : : : : : 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Τοµέας Φυσικής Παπαδοπούλου Θεοδώρα Υλοποίηση Grid Cluster GR-03 - HEPNTUA στο ΕΜΠ και τεχνολογικές εφαρµογές : :

10 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Βίντεο και Πολυµέσων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών, Ερευνητική οµάδα Επικοινωνιών Πολυµέσων και Τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Συστηµάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Βιοιατρικής Οπτικής και Εφαρµοσµένης Φυσικής Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Εργαστήριο Πληροφορικής Πολυµέσων Ουζούνογλου Νικόλαος Κόλλιας Στέφανος Μήτρου Νικόλαος Πατρικάκος Αναστάσιος Γιόβα ιδώ Μπεκιάρη Χρυσούλα Τζιρίτας Γεώργιος Ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών -ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ- Παρουσίαση πρωτότυπων Συστηµάτων Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων ενοποιηµένης πρόσβασης σε πληροφορίες πολυµέσων Πληροφοριακά συστήµατα περιρρέουσας πληροφορίας για τον τουρισµό, τις µεταφορές και την ασφάλεια 1. «Οµιλούντες Ιστότοποι»: Εργαλείο φωνητικής επαύξησης δικτυακών τόπων 2. Qualia Technology of understanding Τεχνολογίες κατανόησης Wide Wavelength light for public Welfare: High-Brightness Laser Diode Systems for Health, Telecom and Environment Use CRINNO: Χάρτης κινδύνων για τους τοιχογραφηµένους ναούς της Κρήτης Εικονική αναπαράσταση σύνθετων φυσικών σκηνών και της πανίδας τους : : : : : , : : : : , : : i: : :

11 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού Χρυσολούρης Γεώργιος 1. Ολοκληρωµένο περιβάλλον ηλεκτρονικής συνεργασίας για το σχεδιασµό προϊόντων & παραγωγικών διαδικασιών µε χρήση 3D µοντέλων και ανθρωποειδών (e-merit) 2. Ευφυής διαχείριση διαδικασιών συνεργαζόµενων επιχειρήσεων για την εκτεταµένη ναυτιλιακή επιχείρηση - (INTERMAR) 3. Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Εικονικής Πραγµατικότητας για Προσοµοίωση Κρίσιµων ιαδικασιών που Απαιτούν Ανθρώπινη Παρέµβαση (PROREAL) 4. Virtual reality environment for the simulation of critical industrial processes involving human intervention (VIRTUE) Metropolis Informatics SA Φουστέρης Μιχάλης Telemetry management information systems (TELMIS) 10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ήµος Αθηναίων, Πρόγραµµα "ΠΡΟΣΟΨΗ" ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ» Ακριτίδης Πολυχρόνης Λιώλιος Αστέριος Νιάρχος ηµήτριος Μοροπούλου Αντωνία Πατρικάκος Αναστάσιος Στρατηγικές συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, µε ενίσχυση καινοτόµων δράσεων ανάπλασης όψεων των κτηρίων Τα σύγχρονα έργα της Εγνατίας Οδού ως υποδείγµατα προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις ζώνες επιρροής της Καινοτόµο φασµατόµετρο ακτίνων Χ για επιτόπιες µη καταστροφικές αναλύσεις αρχαιολογικών αντικειµένων και έργων τέχνης Σχεδιασµός συµβατών κονιαµάτων και σκυροδεµάτων αποκατάστασης Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση και προβολή κινητών πολιτιστικών αντικειµένων και ακίνητων µνηµείων και χώρων : : : : : : : : : : : , : : :

12 Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ) Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας Υπουργείο Πολιτισµού, ιεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης Τάσιος Θεοδόσιος Λειτουργικά οµοιώµατα αρχαίας Ελληνικής τεχνολογίας Γεωργακόπουλος Ανδρέας Λούβη Ασπασία Ξένος Θωµάς Μιλτιάδου Ανδρονίκη Έρευνα και καταγραφή επιλεγµένων δοµικών λίθων µνηµείων Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς ως φορέας προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς Η στρατηγική το Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Κεραµοποιίας για την παραγωγή υλικών συµβατών µε τα παραδοσιακά Έρευνες και µελέτες για την αποκατάσταση του σεισµόπληκτου καθολικού της Iεράς Mονής αφνίου : : : : : : : : : : 11. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Olympia Electronics A.E. Παπακώστας ηµήτριος ιευθυνσιοδοτούµενος Πίνακας Πυρανίχνευσης (BSR- 1116) : , : Raycap Κουλαξουζίδης Ανδρέας Συσκευή ασφαλείας σε δίκτυα ηλεκτρικών σιδηροδρόµων : : 12. ΥΛΙΚΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος» Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας Νιάρχος ηµήτριος Πασπαλιάρης Ιωάννης Οι δρόµοι του εµπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη µινωική περίοδο Νέα υλικά υψηλής τεχνολογικής σπουδαιότητας Επανασχεδιασµός της παραγωγικής διαδικασίας φυσικών λίθων µέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και συστηµάτων οργάνωσης Πάνιας ηµήτριος Γεωπολυµερή: Καινοτόµα ανόργανα πολυµερή υλικά : : : : : :

13 Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής & Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας KNAUF Γυψοποιία ΑΒΕΕ Μοροπούλου Αντωνία Σύστηµα ελέγχου ποιότητας υλικών / επεµβάσεων συντήρησης µνηµείων Ιωαννίδης Θεόφιλος ιαφανής Θερµική Μόνωση Γιαννόπουλος ηµήτριος Retrofitting existing plants for low cost production of high performance building boards (ZEOGYP) : , : : : : : 13. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Οµάδα Εφαρµογών Συστηµάτων Πληροφορικής ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ιαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωµατιδίων και Αερολυµάτων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καρατζάς Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης Βασίλειος Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος Καραθανάση Βασιλεία Κασσιός Κωνσταντίνος Έγκαιρη και έγκυρη ηλεκτρονική περιβαλλοντική πληροφόρηση Έλεγχος δυσοσµίας σε δίκτυα αστικών λυµάτων 1. Eργο: Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων µη- µεταλλικών ορυκτών στην παραγωγή υλικών προστιθέµενης αξίας για εφαρµογές καθαρισµού ρυπογόνων απαερίων (VALORMIN) 2. Προηγµένα ολοκληρωµένα συστήµατα αντιρρύπανσης για τις εκποµπές πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και καινοτοµικοί µονολιθικοί αντιδραστήρες για την παραγωγή υδρογόνου από τη διάσπαση υδρατµών µέσω ηλιακής ακτινοβολίας Ανάπτυξη αεροµεταφερόµενου συστήµατος τηλεσκοπικών υπερφασµατικών δεκτών για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού (ΙΡΙΣ) SCAPEVIEWER - Πρωτότυπο πιλοτικό σύστηµα αξιολόγησης τοπίου βασισµένο σε µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης : : : : : : : : : :

14 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εργαστήριο Επιστήµης & Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Χηµικών Μηχανικών, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Εργαστήριο Εµπλουτισµού Σωµατείο Επιχειρήσεων Μαρµάρου Αττικής Τσέζος Μάριος Γκαζέτας Γεώργιος Κουτσογιάννης ηµήτριος Μιµίκου Μαρία Μαρκάτος Νικόλαος Γεωργακόπουλος Ανδρέας Σταµπολιάδης Ηλίας Περράκη Μαγουλά Ευφροσύνη Αντιδραστήρες θειοαναγωγικών βακτηρίων στην ττεχνολογία επεξεργασίας υγρών µεταλλουργικών αποβλήτων Επίδραση σεισµού στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον: τεχνολογίες ανάλυσης, σχεδιασµού και προστασίας Ολοκληρωµένη διαχείριση υδατικών συστηµάτων σε σύζευξη µε εξελιγµένο υπολογιστικό σύστηµα (Ο ΥΣΣΕΥΣ) Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικών προγραµµάτων του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Π. Επιχειρησιακό σύστηµα σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων για διαχείριση δασικών πυρκαγιών (Firementor) 1. Καινοτόµες τεχνολογίες, τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριµµάτων µεταλλευτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας και εγκαταλειµµένων δηµοσίων µεταλλείων. Πιλοτικές εφαρµογές. 2. Καινοτόµες Τεχνολογίες, τεχνικές αποτίµησης και αξιοποίησης µεταλλικών ορυκτών 3. Αστική/Περιαστική δράση - Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4. Νέες Μέθοδοι Μείωσης του Σεισµικού Κινδύνου σε Υπάρχουσες Κατασκευές Κοµποστοποίηση λυµατολάσπης µε τη µέθοδο της σβολοποίησης Πάρος Πεντέλη: Το χθες και το αύριο στην υπόγεια εκµετάλλευση ελληνικού µαρµάρου : : : , : : : : : : , : : : : : : :

15 Τεχνική Αντιρρύπανσης Κ. Κρεµαλής & ΣΙΑ Ο.Ε. Βιοµηχανικές Μελέτες - Κατασκευές Υδροεξυγιαντική, Λ.Σ. Λαζαρίδης & Σία ΕΕ Κρεµαλής Κωνσταντίνος Μίχας Σπυρίδων 1. Επεξεργασία αέριων αποβλήτων βιοµηχανικών διεργασιών 2. Ανάπτυξη - σχεδιασµός εξοπλισµού & εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης & διακίνησης χύδην στερεών Υδρολογική διερεύνηση για την ανάπτυξη µοντέλων βροχής - απορροής στην περιοχή των νησιών του Αιγαίου : : : : 14. ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Γραφείο ιαµεσολάβησης & Μεταφοράς Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Γραφείο ιαµεσολάβησης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών Γραφείο ιαµεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης Γραφείο ιαµεσολάβησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Χαλκίδας ίκτυο ΠΡΑΞΗ Λουκάκης Θεόδωρος Βασιλειάδης Νικόλαος Μπακατσάκη Μαρία Κίτσος Χρήστος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος Μπαλντούκας Αντώνιος Καρατζιά Μαρία Προσφερόµενες υπηρεσίες των εργαστηριακών µονάδων παροχής υπηρεσιών του ΕΜΠ Γραφείο ιαµεσολάβησης, χτίζοντας γέφυρες ανάµεσα στην έρευνα την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνία Παρουσίαση του Γραφείου ιαµεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Στόχοι του νεοσύστατου Γραφείου ιαµεσολάβησης (Γ Μ) του ΤΕΙ Αθήνας 1. Eντροπήµετρο 2. Μικρές Ανεµογεννήτριες 3. Σύστηµα παρακολούθησης στόλου οχηµάτων 4. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση Ερευνητικές ράσεις του ΤΕΙ Χαλκίδας Παρεχόµενες υπηρεσίες µεταφοράς τεχνολογίας: από την τεχνοδιάγνωση και την τεχνολογική πληροφόρηση έως τη διαµεσολάβηση για εξεύρεση τεχνολογικών, ερευνητικών και επιχειρηµατικών συνεργατών και τον εντοπισµό χρηµατοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο : , : : : : , : : : : : : , : : :

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΕΙΛ ΤΟ 2003

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΕΙΛ ΤΟ 2003 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΕΙΛ ΤΟ 2003 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 2011-2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιεχόμενα. Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης Περιεχόμενα Oδηγός Εργαστηρίων Πολυτεχνείου Κρήτης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά, 73100 Τηλ: 28210 37680, 37630 Fax: 2821037856 email: info@liaison.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Κρήτη ανταποκρινόµενη στην πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να ενισχύσει τη δηµιουργία ισχυρών συµπλεγµάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΤΑΜΕΙΟ " Περιβαλλοντική Βελτιστοποίηση της αμπελουργίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, Εργαστήριο Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής, Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αποστολή, επιμέρους στόχοι και ειδικότερες γενικές αρχές και αξίες επί των οποίων βασίζεται η λειτουργία του ιδρύματος. ΦΕΚ... Π.Δ. Υπ αριθμ.... Οργανισμός Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενταγμένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας

Ενταγμένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" Ενταγμένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας Στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ μέχρι και 11-03-2011 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6 ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης (Στ. Καζαντζίδη) Τ.Θ. 60361 57001 Θέρμη, Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498110 web: www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE

Διαβάστε περισσότερα

Ενταγµένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας

Ενταγµένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" Ενταγµένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας Στοιχεία καταχωρηµένα στο ΟΠΣ µέχρι και 20-11-2008 ποσά σε ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενταγµένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης

Ενταγµένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Ε.Υ.. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα Ενταγµένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης Στοιχεία καταχωρηµένα στο ΟΠΣ µέχρι και 26/9/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενταγµένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης

Ενταγµένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Ε.Υ.. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα Ενταγµένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης Στοιχεία καταχωρηµένα στο ΟΠΣ µέχρι και 19/2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΕΙΛ ΤΟ 2007

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΕΙΛ ΤΟ 2007 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΕΙΛ ΤΟ 2007 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣ 1 SPI Water - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενταγμένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης

Ενταγμένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Ενταγμένα Έργα ανά Κατηγορία Πράξης Στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ μέχρι και 17/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 327 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Αθήνα Ε.Μ.Π. 328 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 329 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεµβρίου 2010 Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Χρηματοδότησης "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ".

Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα