ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»"

Transcript

1 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρείας «..» και της «ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» σχετικά µε τη Σύνδεση στο Σύστηµα του Θερµοηλεκτρικού Σταθµού Παραγωγής ισχύος. ΜW στη θέση... του ήµου... του Νοµού..... Aριθµός Σύµβασης ΕΣΜΗΕ: /2008 V1.6_Απρίλιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...5 Άρθρο 1 - Αντικείµενο της Σύµβασης... 5 Άρθρο 2 - Ευθύνη των Μερών... 6 Άρθρο 3 - Συµµόρφωση µε τους Κώδικες και τη σχετική νοµοθεσία... 6 Άρθρο 4 - Αλληλογραφία... 6 Άρθρο 5 - Ανωτέρα Βία... 7 Άρθρο 6 - Μερική Ακυρότητα... 7 Άρθρο 7 - Ισχύς της Σύµβασης... 7 Άρθρο 8 - Τροποποιήσεις της Σύµβασης... 8 Άρθρο 9 - Εφαρµοστέο ίκαιο... 8 Άρθρο 10 - Παραβίαση όρων Σύµβασης Επίλυση διαφορών... 8 Άρθρο 11 - ιάδοχοι Μερών... 9 Άρθρο 12 - Λύση-Καταγγελία της Σύµβασης... 9 Άρθρο 13 - Ερµηνευτικές διατάξεις... 9 Άρθρο 14 - Εκχώρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...11 Άρθρο 1 - Αντικείµενο του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης Άρθρο 2 - Γενικοί Όροι Σύνδεσης Άρθρο 3 - Όρια εγκαταστάσεων του Παραγωγού Άρθρο 4 - Απαιτούµενα έργα για τη σύνδεση και λειτουργία του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα Γενικά Έργα Γ.Μ Υποσταθµός Άρθρο 5 - Προδιαγραφές Άρθρο 6 - Κτίριο Ελέγχου Άρθρο 7 - Εξοπλισµός που εγκαθίσταται από τη ΕΗ για λογαριασµό του ΕΣΜΗΕ Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας Εξοπλισµός Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης, Τηλεχειρισµού Άρθρο 8 - Εγκατάσταση µετρητικών διατάξεων από τη ΕΗ Άρθρο 9 - Υπηρεσίες που παρέχονται από ΕΗ και ΕΣΜΗΕ Υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΕΗ για λογαριασµό του ΕΣΜΗΕ Υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΕΣΜΗΕ Άρθρο 10 - Πιστοποίηση και Παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση Άρθρο 11- Ηµεροµηνία υλοποίησης Σύνδεσης και έναρξης περιόδου οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Άρθρο 12 - Χρονοδιαγράµµατα Άρθρο 13 - Συντήρηση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση - Εκπαίδευση Άρθρο 14 - Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων χρήστη Άρθρο 15 - Υποβολή δεδοµένων σχεδιασµού έργου Άρθρο 16 - ικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού Άρθρο 17 - Υποχρέωση γνωστοποίησης συµβάντων Άρθρο 18 - Επικουρικές υπηρεσίες Άρθρο 19 - Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Άρθρο 20 - Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας εγκαταστάσεων Παραγωγού και Κανόνες ασφάλειας Άρθρο 21 - Αποζηµιώσεις, κόστος Τίµηµα που καταβάλλεται από τον Παραγωγό στη ΕΗ Τίµηµα που καταβάλλεται από τον Παραγωγό στο ΕΣΜΗΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ...29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ...30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...32 Άρθρο 1 - Εκπροσώπηση των Μερών κατά την εκτέλεση των Έργων Άρθρο 2 - Εκπόνηση µελετών Άρθρο 3 - Υποβολή και Έλεγχος Μελετών και Σχεδίων Άρθρο 4 - οκιµές Τύπου Άρθρο 5 - Περάτωση Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση Άρθρο 6 - Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση Άρθρο 7- Ολοκλήρωση της οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση Άρθρο 8 Ανταλλακτικά-Εργαλεία για τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΑ ΟΣΗΣ...41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ...47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4 Στην Αθήνα σήµερα, την , µεταξύ: της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ΕΣΜΗΕ ή ιαχειριστής του Συστήµατος), η οποία εδρεύει στη Νέα Σµύρνη, Λ. Αµφιθέας 11, έχει ΑΦΜ. ΟΥ. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο δυνάµει της υπ αριθµόν... αποφάσεως του.σ. της σε συνδυασµό µε το καταστατικό της, ως ιαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.» (εφεξής ΕΗ ή Κύριος του Συστήµατος), η οποία εδρεύει, οδ..., έχει ΑΦΜ ΟΥ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.... δυνάµει της υπ αριθµόν... αποφάσεως του.σ. της σε συνδυασµό µε το καταστατικό της, ως Κύριος του Συστήµατος και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο η οποία εδρεύει στο ήµο., του Νοµού....., έχει ΑΦΜ..., ΟΥ... και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ...., δυνάµει του υπ αριθµόν... πρακτικού του.σ. της εταιρείας σε συνδυασµό µε το καταστατικό της, η οποία θα ονοµάζεται στο εξής Παραγωγός, λαµβάνοντας υπόψη: 1. το Νόµο 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. τον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικας) που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 655Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. την από Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ του ΕΣΜΗΕ και του Κυρίου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό 5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 4. την µε αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία χορηγήθηκε Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Παραγωγό για εγκατεστηµένη ισχύ MW, 5. την µε αρ. πρωτ.. άδεια εγκατάστασης που κατέχει ο Παραγωγός για εγκατεστηµένη ισχύ...mw, 6. την από... αίτηση του Παραγωγού για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης, 7. την µε αρ. πρωτ. ΕΣΜΗΕ.... Προσφορά Σύνδεσης. 4

5 ΕΠΕΙ Η, ο ΕΣΜΗΕ παρέχει βάσει του σκοπού του πρόσβαση στο Σύστηµα µεταξύ άλλων και σε Παραγωγούς και υπογράφει Σύµβαση Σύνδεσης µε αυτούς, η οποία προσδιορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε: α) τη µέθοδο σύνδεσης στο Σύστηµα και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης, β) το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που πρέπει να παρέχονται από κάθε χρήστη, γ) τις απαιτήσεις ορολογίας και ονοµατολογίας που χρησιµοποιούνται για το σύνολο των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που συνδέονται στο Σύστηµα, και δ) τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασµού και απόδοσης Μονάδας Παραγωγής (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 275 του Κώδικα). ΕΠΕΙ Η, η « » είναι Παραγωγός, επιθυµεί τη σύνδεση στο Σύστηµα του Σταθµού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος.... MW, στη θέση... του ήµου.... του Νοµού... (εφεξής Σταθµός Παραγωγής) και έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα στο ΕΣΜΗΕ. ΕΠΕΙ Η, η ΕΗ είναι ο Κύριος του Συστήµατος και έχοντας την υποχρέωση ανάπτυξής του, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδοµή για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του Συστήµατος των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση στο Σύστηµα του Σταθµού Παραγωγής του Παραγωγού. Ήδη, τα Μέρη συµφωνούν τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 - Αντικείµενο της Σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση καθορίζει τους όρους για τη σύνδεση του Σταθµού Παραγωγής ισχύος...mw, στη θέση... του ήµου... του Νοµού... στο Σύστηµα, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β αυτής. Σύµφωνα µε τον Κώδικα η τήρηση των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση του Παραγωγού στο Σύστηµα. Περιγράφει επίσης τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση του εν λόγω Σταθµού Παραγωγής στο Σύστηµα, όπως και τα έργα που αναλαµβάνει η ΕΗ για το σκοπό αυτό. Τέλος στην παρούσα Σύµβαση καθορίζονται οι αµοιβαίες υποχρεώσεις των Μερών σε ότι αφορά την τηλεποπτεία και τηλερύθµιση των Έργων Σύνδεσης και των εγκαταστάσεων του Παραγωγού καθώς και τις µετρητικές διατάξεις που απαιτούνται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του τελευταίου. 5

6 Άρθρο 2 - Ευθύνη των Μερών Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι οι ευθύνες των Μερών έχουν ως εξής : - Ο ΕΣΜΗΕ ευθύνεται για τις µελέτες των όρων σύνδεσης, την παροχή στοιχείων Συστήµατος, τον καθορισµό των γενικότερων απαιτήσεων σύνδεσης (µετάδοση σηµάτων, µετρήσεις) και για την παροχή πρόσβασης στο Σύστηµα. Ο έλεγχος και η έγκριση των µελετών για την κατασκευή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση καθώς και η επίβλεψη και παραλαβή τους ανατίθενται από το ΕΣΜΗΕ στη ΕΗ. - Ο Παραγωγός ευθύνεται για την έντεχνη, χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τον Κώδικα και τις προδιαγραφές του Συστήµατος εκτέλεση των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση, καθώς και για την τήρηση των όρων σύνδεσης που περιγράφονται στην παρούσα και των όρων του Κώδικα. Επίσης ο Παραγωγός ευθύνεται για την έγκαιρη καταβολή των πληρωµών. - Η ΕΗ ευθύνεται, κατόπιν αναθέσεως του συγκεκριµένου έργου από το ΕΣΜΗΕ, για τον έλεγχο, την επίβλεψη και την παραλαβή των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση, ώστε αυτά να είναι έντεχνα, χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τον Κώδικα και τις προδιαγραφές του Συστήµατος. Επίσης η ΕΗ ευθύνεται για την έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που της ανατίθενται στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 3 - Συµµόρφωση µε τους Κώδικες και τη σχετική νοµοθεσία Τα συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς επίσης και µε το σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι κάθε ζήτηµα, που δεν ρυθµίζεται ρητά από την παρούσα Σύµβαση, διέπεται από τον Κώδικα και το λοιπό νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 4 - Αλληλογραφία Κάθε έγγραφο σχετικό µε την παρούσα Σύµβαση, πρέπει να κοινοποιείται επί αποδείξει : Για το ΕΣΜΗΕ Λεωφ. Αµφιθέας 11, Νέα Σµύρνη Τηλ: Φαξ: Επιχειρησιακή ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστήµατος (Ε ΑΣΣ ) Για τον Παραγωγό οδός :... Τηλ :... Φαξ :... Υπόψη :... 6

7 Για τη ΕΗ οδός :... Τηλ :... Φαξ :... /νση Εξωτερικών Σχέσεων Μεταφοράς ( ΕΣΜ) Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή της εκπροσώπησης οποιουδήποτε συµβαλλοµένου, ή του αριθµού τηλεφώνου ή του αριθµού τηλετύπου, πρέπει να γνωστοποιείται στους άλλους συµβαλλόµενους µε έγγραφο. Άρθρο 5 - Ανωτέρα Βία Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν παρόλη την επιµέλεια που θα επιδεικνυόταν, θεωρούνται ως περιστατικά ανωτέρας βίας. Οι απεργίες από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες ή µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών, παρεµπόδιση του έργου από τοπικούς φορείς ή κατοίκους της περιοχής, κωλυσιπλοΐα, θεοµηνίες, στάση, εξέγερση, εισβολή, αποκλεισµός, εµπρησµός, επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας φύσης περιστατικά, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε πταίσµα των Μερών, που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό τους και εµποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το έργο, είναι αποδεκτά µόνο ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Παραγωγού. Ο Παραγωγός δεν δικαιούται να εγείρει κατά της ΕΗ και του ΕΣΜΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και οικονοµική επιβάρυνσή του, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. Άρθρο 6 - Μερική Ακυρότητα Η ακυρότητα ή το µη εκτελεστό όρου της παρούσας Σύµβασης δεν θα επηρεάσουν το κύρος ή την εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου όρου. Άρθρο 7 - Ισχύς της Σύµβασης Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. Συζητήσεις, διαπραγµατεύσεις ή συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων που έγιναν πριν από την υπογραφή της παρούσας, δεν έχουν καµία ισχύ και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ούτε για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία των όρων της Σύµβασης. 7

8 Άρθρο 8 - Τροποποιήσεις της Σύµβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύµβασης είναι άκυρη αν δεν γίνει εγγράφως και υπογραφεί από τους συµβαλλόµενους. Για την απόδειξη τέτοιας τροποποίησης, απαιτείται έγγραφο, αποκλείεται δε για το σκοπό αυτό αποδεικτικό µέσο των µαρτύρων ή του όρκου, ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας. Οι πιο πάνω περιορισµοί ισχύουν και για την τυχόν τροποποίηση του παρόντος όρου. Άρθρο 9 - Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται, εκτελείται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο. Άρθρο 10 - Παραβίαση όρων Σύµβασης Επίλυση διαφορών Κάθε αδυναµία οποιουδήποτε µέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από τη Σύµβαση καθώς και οποιαδήποτε απόκλιση από τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση και τα Παραρτήµατα αυτής συνιστούν παράβαση. Σε περίπτωση που κάποιο µέρος θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση όρου της Σύµβασης θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία προς το σκοπό της γνωστοποίησης της παράβασης και επίλυσης της διαφοράς: α. Το µέρος που δεν έχει υποπέσει σε παράβαση θα γνωστοποιήσει εγγράφως στο µέρος που έχει υποπέσει σε παράβαση, την παράβαση, το χρόνο τελέσεως της που δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 5 εργάσιµες ηµέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση και θα θέτει εύλογη προθεσµία αποκατάστασής της. β. Το µέρος το οποίο θα λάβει τέτοια γνωστοποίηση θα πρέπει εντός της τασσόµενης προθεσµίας είτε να συµµορφωθεί αποκαθιστώντας την παράβαση µέσα στα πλαίσια της ταχθείσας προθεσµίας, είτε αν ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποπέσει σε παράβαση να γνωστοποιήσει τούτο µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες από το χρόνο λήψης της παραπάνω έγγραφης γνωστοποίησης, εξηγώντας επακριβώς και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν έχει υποπέσει στην επικαλούµενη παράβαση. γ. Αν η παράβαση δεν αποκατασταθεί ή αν οι εξηγήσεις που παρέχονται δεν κρίνονται επαρκείς από το µέρος που δεν έχει υποπέσει σε παράβαση ή αν δεν παρέχονται εξηγήσεις, τότε: Εάν η διαφορά σχετίζεται µε τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συνάψει ο Παραγωγός µε το ιαχειριστή του Συστήµατος, η διαφορά θα επιλυθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Άρθρα 9 και 10 του Κώδικα. Σε κάθε άλλη περίπτωση και µε την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νοµοθεσίας για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία, εκτέλεση και εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, τα 8

9 Μέρη θα επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς τους κατ αρχήν µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Οι εν λόγω διαπραγµατεύσεις θα διεξαχθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από νοµίµως διορισµένους εκπροσώπους των Μερών, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως ενός εκ των Μερών της παρούσας Σύµβασης προς το άλλο. Το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων, εφόσον αυτές ευοδωθούν, θα διατυπώνεται σε πρακτικό και θα υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής, δεσµεύοντας πλέον αµοιβαία τα Μέρη. Σε περίπτωση αδυναµίας επίλυσης της διαφοράς µε τις εν λόγω φιλικές διαπραγµατεύσεις, η διαφορά αυτή θα παραπέµπεται προς επίλυση στα ικαστήρια Αθηνών. Ρητά συµφωνείται ότι το υπαίτιο µέρος δεν θα υποχρεούται σε αποκατάσταση οποιασδήποτε αποθετικής ζηµίας ή διαφυγόντος κέρδους του άλλου µέρους. Άρθρο 11 - ιάδοχοι Μερών Η παρούσα Σύµβαση ισχύει και δεσµεύει και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους των Μερών. Άρθρο 12 - Λύση-Καταγγελία της Σύµβασης 1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου παρέχει δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης που γίνεται εγγράφως και επιδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο µε δικαστικό επιµελητή, υπό την επιφύλαξη του Άρθρου 10 ανωτέρω. 2. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Παραγωγού, του ΕΣΜΗΕ και της ΕΗ που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως: (α) σε περίπτωση που ο Παραγωγός πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, (β) σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσεως ισχύος των αδειών που απαιτούνται από το Νόµο για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Παραγωγού. Άρθρο 13 - Ερµηνευτικές διατάξεις Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον Κώδικα. 9

10 Άρθρο 14 - Εκχώρηση Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για τη ΕΗ και το ΕΣΜΗΕ, η µεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Παραγωγό σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της ΕΗ ή του ΕΣΜΗΕ και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 1 - Αντικείµενο του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει : 1. Τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε : i) τη µέθοδο σύνδεσης του Θερµοηλεκτρικού Σταθµού Παραγωγής...MW στη θέση... του ήµου... του Νοµού..., στο Σύστηµα και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης. ii) το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που είναι απαραίτητο να παρέχονται στον ΕΣΜΗΕ από τον Παραγωγό. iii) την ορολογία και ονοµατολογία για τις εγκαταστάσεις που συνδέονται στο Σύστηµα. 2. Τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση στο Σύστηµα του Θερµοηλεκτρικού Σταθµού Παραγωγής... ΜW στη θέση... του ήµου... του Νοµού......, τα οποία αναλαµβάνονται από τον Παραγωγό. Τα εν λόγω έργα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, την Προσφορά Όρων Σύνδεσης του ΕΣΜΗΕ (Παράρτηµα Α), τα ιαγράµµατα και Σχετικά Έγγραφα (Παράρτηµα Β), τα εδοµένα Σχεδιασµού Έργου (Παράρτηµα Γ), τους Ειδικούς Όρους (Παράρτηµα ), τα Σήµατα Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στοιχείων Τηλεµετάδοσης (Παράρτηµα Ε), την Ηλεκτρονική Μετάδοση Εντολών Κατανοµής σχετικών µε την Οικονοµική Φόρτιση των Μονάδων (Παράρτηµα ΣΤ), τις Προδιαγραφές Εναερίων Γραµµών Μεταφοράς (Παράρτηµα Ζ), την Τεχνική Περιγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-. και τον Κώδικα, τα δε Παραρτήµατα Α έως Ζ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Σε περίπτωση αντιφατικών όρων µεταξύ των ανωτέρω, υπερισχύει ο Κώδικας, ακολουθεί το κύριο µέρος της Σύµβασης (Γενικοί Όροι, Σύνδεση στο Σύστηµα), τα Παραρτήµατα και έπεται η Τεχνική Περιγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ Τα έργα που αναλαµβάνει η ΕΗ σχετικά µε τη σύνδεση στο Σύστηµα του Σταθµού Παραγωγής. Συγκεκριµένα η ΕΗ αναλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού που αφορά τις µετρητικές διατάξεις καθώς και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που απαιτείται για τη σύνδεση του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα. Επίσης η ΕΗ αναλαµβάνει, για λογαριασµό του ΕΣΜΗΕ, τον έλεγχο των µελετών και υλικών του εξοπλισµού, την επίβλεψη της κατασκευής και την παραλαβή όλων των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση. Το τίµηµα για τα παραπάνω έργα καταβάλλεται από τον Παραγωγό απ ευθείας στη ΕΗ. 11

12 Άρθρο 2 - Γενικοί Όροι Σύνδεσης 1. Με την παρούσα Σύµβαση ο Παραγωγός αποδέχεται τον τρόπο σύνδεσης των εγκαταστάσεών του στο Σύστηµα, όπως αυτός αρχικώς καθορίστηκε στην Προσφορά Σύνδεσης και τελικώς εξειδικεύεται στην παρούσα Σύµβαση. Επίσης, ο Παραγωγός αποδέχεται ρητά ότι ο τρόπος σύνδεσης που καθορίζεται στην παρούσα Σύµβαση είναι η βέλτιστη τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτή λύση. 2. Ως «Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση» του Σταθµού Παραγωγής (εφεξής «Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση») ορίζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, που απαιτούνται για τη σύνδεση του Σταθµού Παραγωγής από το όριο των εγκαταστάσεων του Παραγωγού µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα (βλ. Άρθρο 3 - Όρια εγκαταστάσεων του Παραγωγού). 3. Το κόστος υλοποίησης, η ευθύνη υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης των γηπέδων, των δαπανών απαλλοτριώσεων ή άλλων δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά τον Παραγωγό. Επιπρόσθετα, όλες οι απαραίτητες έρευνες για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισµό των δεδοµένων που απαιτούνται για τον άρτιο σχεδιασµό και τη µελέτη των έργων σύνδεσης αποτελούν καθ ολοκληρία υποχρεώσεις του Παραγωγού (π.χ. γεωτεχνικές έρευνες, διερευνήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εδάφους κλπ). 4. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές για την κατασκευή και λειτουργία των έργων σύνδεσης και των εγκαταστάσεων του Παραγωγού (π.χ. οικοδοµικές άδειες, άδειες περιβαλλοντικές, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας κλπ) καθώς και η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από τους όρους έκδοσης των αδειών αυτών, αποτελούν υποχρεώσεις αποκλειστικά του Παραγωγού. 5. Σύµφωνα µε το Άρθρο 306 του Κώδικα, η κυριότητα των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος και αποτελεί πάγιο σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτό ο Παραγωγός υποχρεούται αφενός να µεταβιβάσει στον Κύριο του Συστήµατος την κυριότητα και να παραδώσει τη νοµή και κατοχή των εν γένει µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αφετέρου να µεταβιβάσει στον Κύριο του Συστήµατος την κυριότητα του γηπέδου και των κτισµάτων επ αυτού επί του οποίου εκτελέστηκαν τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση. Εάν ο Παραγωγός στερείται κυριότητας του ως άνω γηπέδου θα παραδώσει τη νοµή και κατοχή του και θα εκχωρήσει κάθε δικαίωµα επ αυτού και των επ αυτού εγκαταστάσεων. Η µεταβίβαση αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός ενός µηνός από τη στιγµή που θα υποδειχτεί από τον Κύριο του Συστήµατος στον Παραγωγό νοµικά κατοχυρωµένη διαδικασία µεταβίβασης, που δεν θα προκαλεί επιβάρυνση στον Παραγωγό πέραν των προβλεποµένων στον Κώδικα. 6. Ειδικά σε ότι αφορά τη διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς, ο Παραγωγός υποχρεούται να µεταβιβάσει στον Κύριο του Συστήµατος, µέχρι την χρονική προθεσµία της ως άνω παραγράφου, τα τετράγωνα έδρασης των απαιτούµενων πυλώνων και τα δικαιώµατα της δουλείας διέλευσης της Γραµµής. Τα δικαιώµατα δουλείας διέλευσης θα αφορούν τους δρόµους προσπέλασης, τη διέλευση αγωγών πάνω από δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, γραµµές τηλεπικοινωνίας, γραµµές 12

13 ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και τη διέλευση και εκτέλεση εργασιών σε δασικές εκτάσεις. 7. Σε περίπτωση που στο µέλλον συνδεθεί νέος χρήστης σε σηµείο που περιλαµβάνεται στα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 306 του Κώδικα. 8. Ο Παραγωγός οφείλει να έχει προσκοµίσει στον ΕΣΜΗΕ, πριν από την ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, «εξουσιοδότηση Επιλέγοντος Πελάτη για την εκπροσώπηση µετρητή» για τα φορτία εκείνα που ο Σταθµός Παραγωγής απορροφά από το Σύστηµα. Όσον αφορά στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τα φορτία αυτά, ο Παραγωγός υπόκειται στις ισχύουσες χρεώσεις σύµφωνα µε τους κείµενους κώδικες και διατάξεις. Άρθρο 3 - Όρια εγκαταστάσεων του Παραγωγού Ως όριο των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ορίζεται το σηµείο µεταξύ του(ων) διακόπτη(ων) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.).kV του(ων) µετασχηµατιστή(ων) (Μ/Σ) ανύψωσης του Υποσταθµού (Υ/Σ) και του(ων) αποζεύκτη(ων) (Α/Ζ) ζυγού(ων) Υ.Τ. της(ων) πύλης(ων) kv του(ων) Μ/Σ ανύψωσης. Ο(οι) εν λόγω αποζεύκτης(ες) περιλαµβάνεται(ονται) στα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση ενώ ο(οι) διακόπτης(ες) kv ανήκει(ουν) στον Παραγωγό. Οι µετασχηµατιστές εντάσεως (CT) και τάσεως (VT) Υ.Τ. του(ων) Μ/Σ ανύψωσης περιλαµβάνονται στα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση, ανεξαρτήτως της θέσης τους σε σχέση µε το ως άνω όριο. Το πιο πάνω όριο αποτελεί και το όριο ευθύνης λειτουργίας µεταξύ του ΕΣΜΗΕ και του Παραγωγού και φαίνεται στο αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα του Παραρτήµατος Β της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 4 - Απαιτούµενα έργα για τη σύνδεση και λειτουργία του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα 4.1. Γενικά Ο Σταθµός Παραγωγής θα συνδεθεί µε το Σύστηµα επί της Γραµµής Μεταφοράς (Γ.Μ.)...kV... κυκλώµατος,...τύπου (.../...), µέσω νέου Υποσταθµού (Υ/Σ).../...kV. Στη συνέχεια, ο νέος Υ/Σ θα ονοµάζεται «Υ/Σ» και ο Σταθµός Παραγωγής «ΘΗΣ...». Τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση καθορίζονται στην παρούσα φάση από τη συνηµµένη προσφορά σύνδεσης του Παραρτήµατος Α και το συνηµµένο αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα του Παραρτήµατος Β της παρούσας Σύµβασης, ως ακολούθως: Τα εν λόγω έργα διακρίνονται σε Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση και Έργα εντός των Εγκαταστάσεων του Παραγωγού. 13

14 Τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση περιλαµβάνουν τα έργα Γ.Μ. και το Τµήµα Σύνδεσης του νέου Υποσταθµού / kv και υλοποιούνται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Παραγωγού (Άρθρα 272, 306 του Κώδικα). Οι εγκαταστάσεις του Παραγωγού περιλαµβάνουν το τµήµα του Υ/Σ από το όριο του Συστήµατος όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Σύµβασης και αποτελούν τον κυρίως Υ/Σ, για τον οποίο ο Παραγωγός έχει και την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του Έργα Γ.Μ. Τα έργα Γ.Μ. θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΗ (Παράρτηµα Ζ) και θα αφορούν τη σύνδεση στην υφιστάµενη Γραµµή Μεταφοράς...kV,... κυκλώµατος,... τύπου (.../...)..., σε απόσταση περίπου...km από τον Υ/Σ... Για το σκοπό αυτό, η εν λόγω Γ.Μ. θα διακοπεί και θα συνδεθεί µε είσοδο-έξοδο στον Υ/Σ..., µέσω νέας Γ.Μ..kV,.. κυκλώµατος,... τύπου (.../...) µήκους...km. Το εν λόγω νέο τµήµα Γ.Μ. θα περιλαµβάνει πύργους κυκλώµατος της σειράς της ΕΗ (τύποι.) και θα έχει... αγωγό(ούς) ανά φάση τύπου διατοµής mm Υποσταθµός Ο Υ/Σ καθώς και κάθε άλλος αναγκαίος εξοπλισµός για τη σύνδεση του Παραγωγού µε το Σύστηµα κατασκευάζεται µε ευθύνη του Παραγωγού και εγκαθίσταται σε περιφραγµένη έκταση του Παραγωγού, σε ένα τµήµα του χώρου που περικλείεται από τις πιο κάτω γεωγραφικές συντεταγµένες: Σηµείο Χ Υ Α Β Γ Ε Σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87. Οι παραπάνω συντεταγµένες φαίνονται στο επισυναπτόµενο Τοπογραφικό ιάγραµµα 1: του Παραρτήµατος Β. Το τµήµα του Υ/Σ που αποτελεί πάγιο σύνδεσης φαίνεται στο Τοπογραφικό ιάγραµµα 1: 500 του Παραρτήµατος Β. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ περιλαµβάνονται: α) το αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα, β) τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: µε τη θέση του Υ/Σ, γ) τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 500 µε την ανάπτυξη του Υ/Σ και τα όρια Συστήµατος -Παραγωγού, δ) έγγραφο ΝΕΜ περί καταλληλότητας του γηπέδου του Υ/Σ. ε) έγγραφο ΝΕΜ για την έγκριση της προµελέτης της διασυνδετικής Γ.Μ. 14

15 4.3.1 Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα Το τµήµα αυτό βρίσκεται στην πλευρά Υ.Τ. ( kv) του Υ/Σ και περιλαµβάνει, όπως φαίνεται και στο αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα του Παραρτήµατος Β, τα εξής:. πύλη(ες) Γ.Μ..kV, που (έκαστη) περιλαµβάνει... αποζεύκτη(ες) ζυγού(ών)...kv (µε... γειωτή(ές)), ένα (1) διακόπτη ισχύος...kv, έναν (1) αποζεύκτη γραµµής µε γειωτή(ες), τρεις (3) µονοφασικούς Μ/Σ έντασης...kv και τρεις (3) µονοφασικούς Μ/Σ τάσης...kv, Ζυγό(ους). kv, εφοδιασµένο(ους) µε... µονοφασικούς Μ/Σ τάσης...kv (ένας ανά φάση για κάθε ζυγό) Έναν (1) διασυνδετικό διακόπτη ζυγών...kv, εφοδιασµένο µε δυο αποζεύκτες ζυγών.kv (και γειωτές) καθώς και µε...μ/σ έντασης...kv... πύλη(ες) Μ/Σ ανύψωσης που (έκαστη) περιλαµβάνει ηλεκτροκίνητο(τους) αποζεύκτη(ες) (Α/Ζ) kv ζυγού(ών) (µε γειωτή) Σύστηµα(τα) προστασίας..., Σύστηµα(τα) µετρήσεων που (έκαστο) περιλαµβάνει τρεις (3) µονοφασικούς Μ/Σ τάσεως...kv και τρεις (3) µονοφασικούς Μ/Σ εντάσεως.kv, Kτιριακά και δοµικά έργα, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β της παρούσας, Γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, φωτισµός Κυρίως Υ/Σ (εγκαταστάσεις του Παραγωγού) Αποτελεί τµήµα των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του και περιλαµβάνει ενδεικτικά: διακόπτη(ες) ισχύος. kv για τη σύνδεση του(ων) Μ/Σ ανύψωσης τάσης.. Μετασχηµατιστή(ες) (Μ/Σ) ανύψωσης τάσης / kv, ονοµαστικής ικανότητας / MVA (έκαστος). Όλα τα απαιτούµενα συστήµατα προστασίας. Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία Άρθρο 5 - Προδιαγραφές O Παραγωγός υποχρεούται να τηρήσει την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της ΕΗ, Τεύχος ΝΕΜ-.. (Τόµοι.. ) καθώς και τα οριζόµενα στα Παραρτήµατα, Ε και ΣΤ της παρούσας Σύµβασης για τη µελέτη και κατασκευή των ακόλουθων έργων: Το Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα (όπως περιγράφεται στο άρθρο 4), Το(ους) διακόπτη(ες) ισχύος Υ.Τ. του(ων) Μ/Σ ανύψωσης του Υ/Σ, Το σύστηµα γείωσης ολόκληρου του Υ/Σ, Το Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) ολόκληρου του Υ/Σ, Την περίφραξη και τον φωτισµό ολόκληρου του Υ/Σ, Τις βοηθητικές Παροχές AC, DC του Υ/Σ, Όσον αφορά τη διασυνδετική Γ.Μ. ο Παραγωγός θα τηρήσει τις Προδιαγραφές της ΕΗ που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ζ. 15

16 Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι δεσµευτικές για τον Παραγωγό και τα σχετικά έργα, θα ονοµάζονται στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης «Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος». Πριν από την έναρξη της κατασκευής των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, τόσο η µελέτη όσο και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τα «Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος» θα εγκριθούν µε ευθύνη του Κύριου του Συστήµατος, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της παρούσας Σύµβασης. Η επίβλεψη της κατασκευής για τα «Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος», σε ότι αφορά τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες µελέτες και προδιαγραφές, θα γίνει µε ευθύνη της ΕΗ. Αντίστοιχα τα συστήµατα προστασίας των ως άνω τµηµάτων θα ασφαλίζονται από τη ΕΗ. Οι ρυθµίσεις των Η/Ν που επενεργούν σε συσκευές των ως άνω τµηµάτων και οι οποίοι οφείλουν να έχουν επιλογική συνεργασία µε τις προστασίες του Συστήµατος, θα εγκριθούν από το ΕΣΜΗΕ. Τα απαραίτητα συστήµατα προστασίας των ως άνω τµηµάτων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ... Άρθρο 6 - Κτίριο Ελέγχου Για την εγκατάσταση του βοηθητικού εξοπλισµού που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία και τον έλεγχο των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση από το ΕΣΜΗΕ και τον Κύριο του Συστήµατος, θα κατασκευασθεί από τον Παραγωγό κατάλληλο κτίριο ελέγχου. Το κτίριο αυτό θα περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τους χώρους που απαιτούνται στην Τεχνική Περιγραφή της ΕΗ/ ΝΕΜ.. Μικρές αποκλίσεις από τις καθορισµένες στην Τεχνική Προδιαγραφή διαστάσεις είναι αποδεκτές εφόσον δεν εµποδίζουν την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω κτίριο ελέγχου είναι ανεξάρτητο από το κτίριο ελέγχου του Υ/Σ ή του Σταθµού Παραγωγής που θα κατασκευάσει ο Παραγωγός για την εγκατάσταση του δικού του εξοπλισµού και θα έχει ανεξάρτητη αποκλειστική είσοδο. Στην κατασκευή των υποδαπέδιων καναλιών καλωδίων ο Παραγωγός θα πρέπει να προβλέψει την όδευση όλων των καλωδίων που απαιτούνται για την σύνδεση όλων των στοιχείων του εξοπλισµού που περιλαµβάνονται στα έργα σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένων και των καλωδίων εκείνων που απαιτούνται για σύνδεση εξοπλισµού που θα χορηγηθεί από τη ΕΗ ή/ και το ΕΣΜΗΕ. Άρθρο 7 - Εξοπλισµός που εγκαθίσταται από τη ΕΗ για λογαριασµό του ΕΣΜΗΕ Η ΕΗ ως Κύριος του Συστήµατος θα εγκαταστήσει τον ακόλουθο εξοπλισµό : Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας, Εξοπλισµό Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης, Τηλεχειρισµού, 16

17 Ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν (ή υποχρεωτικής) συντήρησης του ανωτέρου εξοπλισµού είναι 12 µήνες από τη θέση του σε λειτουργία. Κατά το χρονικό διάστηµα εγγύησης και δωρεάν (ή υποχρεωτικής) συντήρησης, η ΕΗ ευθύνεται και υποχρεούται να αποκαθιστά µε δαπάνες της, οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά ή καταστροφή που τυχόν θα δηµιουργηθεί ή διαπιστωθεί και η οποία θα προέρχεται από ατελή ή ελαττωµατική ή κακότεχνη κατασκευή από αυτήν Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας 1. Οι συσκευές φερεσυχνιακής επικοινωνίας (εκτός των κυµατοπαγίδων και των πυκνωτών ζεύξης) θα χορηγηθούν, εγκατασταθούν και συρµατωθούν από τη ΕΗ σε ανεξάρτητο χώρο του εν λόγω Κτιρίου Ελέγχου. Στις υποχρεώσεις του Παραγωγού περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των ειδικών καλωδίων σύνδεσης του εξοπλισµού φερεσυχνιακής ζεύξης που θα προµηθεύσει η ΕΗ. Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση των συσκευών φερεσυχνιακής επικοινωνίας και των καλωδίων σύνδεσής τους, βαρύνει αποκλειστικά τον Παραγωγό και αναφέρεται στο Άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 2. Ο Παραγωγός θα προµηθευτεί και θα εγκαταστήσει στις πύλες Γραµµής Μεταφοράς...kV τις κυµατοπαγίδες και τους πυκνωτές ζεύξης για το δίκτυο φερεσύχνων. Οι κυµατοπαγίδες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής και οι πυκνωτές ζεύξης της αντίστοιχα. Για τις κυµατοπαγίδες επισηµαίνεται η απαίτηση αντοχής σε σφάλµα ka για s. Tα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυµατοπαγίδων και των πυκνωτών του Έργου (ονοµαστική αυτεπαγωγή, ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας, περιοχή συχνοτήτων, ζώνες αποκλεισµού της κυµατοπαγίδας, ονοµαστική χωρητικότητα του πυκνωτή) και ο καθορισµός της φάσης (A, B, C) σύνδεσης των στοιχείων, θα προσδιορίζονται από το αρµόδιο τµήµα της ΕΗ ( ΣΜ/ Τοµέας Τηλεπικοινωνιών), κατά τη φάση εκτέλεσης του Έργου Εξοπλισµός Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης, Τηλεχειρισµού 1. Προκειµένου να επιτευχθεί η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής καθώς και του νέου Υ/Σ από το ΕΣΜΗΕ, απαιτείται αφενός η συλλογή λειτουργικών στοιχείων και πληροφοριών από τις εγκαταστάσεις τους και η µετάδοση τους στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) σε πραγµατικό χρόνο και αφετέρου η δυνατότητα µετάδοσης εντολών ελέγχου από το ΚΕΕ προς τoν Σταθµό Παραγωγής και τον Υ/Σ. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί από τον Κύριο του Συστήµατος Τερµατική Μονάδα Ελέγχου (Remote Terminal Unit - RTU) εντός του Κτιρίου Ελέγχου του Υ/Σ. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί η RTU θα πρέπει να είναι επαρκώς κλιµατιζόµενος. Μέσω της συσκευής αυτής ψηφιακά και αναλογικά δεδοµένα θα συλλέγονται στο ΚΕΕ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα µετάδοσης από το ΚΕΕ εντολών τηλερύθµισης προς το Σταθµό Παραγωγής και εντολών τηλεχειρισµού προς τον Υ/Σ. 2. Ο σχετικός εξοπλισµός θα χορηγηθεί, εγκατασταθεί και συρµατωθεί από τη ΕΗ, στο Κτίριο Ελέγχου ΕΗ/ ΕΣΜΗΕ εντός σαράντα (40) ηµερών από την παράδοση από τον Παραγωγό των απαραιτήτων υποδοµών του εν λόγω κτιρίου. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει και δεν έχει εγκατασταθεί ο ανωτέρω εξοπλισµός από πλευράς της ΕΗ, οι εργασίες για την ολοκλήρωση του 17

18 έργου και την λειτουργία του Σταθµού Παραγωγής θα προχωρούν χωρίς τον παραπάνω εξοπλισµό. Σε κάθε περίπτωση όµως η εγκατάσταση του ανωτέρου εξοπλισµού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τη ΕΗ πριν την έναρξη της οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση. Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση του ανωτέρω εξοπλισµού, καθώς και των καλωδίων σύνδεσης, βαρύνει αποκλειστικά τον Παραγωγό. 3. Ο εξοπλισµός και τα αναγκαία έργα για τον παραπάνω σκοπό είναι τα εξής: - Εγκατάσταση από τη ΕΗ RTU και σύνδεση της µε τον ενδιάµεσο πίνακα, τα modems και τις τροφοδοτικές διατάξεις αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Σύνδεση του ενδιάµεσου πίνακα µε τους πίνακες IR, TDB. Ο Παραγωγός µε ευθύνη και δαπάνες του, θα κατασκευάσει τα απαραίτητα κανάλια για την όδευση των καλωδίων σύνδεσης της RTU µε τον ενδιάµεσο πίνακα. - Εγκατάσταση από τον Παραγωγό κατάλληλων Πινάκων συνεργασίας IR και TDB οι οποίοι θα περιέχουν µορφοτροπείς, ηλεκτρονόµους τηλεχειρισµών 48Vdc, βοηθητικούς ηλεκτρονόµους σηµάνσεων...vdc και οριολωρίδες, όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ/.... Οι Πίνακες αυτοί θα εγκατασταθούν από τον Παραγωγό στον ίδιο χώρο µε αυτόν που θα εγκατασταθεί η RTU και θα δοθούν µε ευθύνη και δαπάνη του Παραγωγού σε οριολωρίδες τους όλα τα σήµατα τηλεποπτείας, τηλερύθµισης, τηλεχειρισµών. Τα σήµατα θα συνοδεύονται από κείµενο, όπου θα καθορίζεται από τον Παραγωγό για κάθε σήµα η ακριβής θέση του στις οριολωρίδες και θα δίνεται σύντοµη περιγραφή του. Επιπλέον για τα αναλογικά σήµατα και τα αναλογικά setpoints θα δίνεται η αντιστοίχιση των ma µε το φυσικό µέγεθος. Επιπλέον των ανωτέρω πινάκων, ο Παραγωγός θα εγκαταστήσει στον ίδιο χώρο µε την RTU πίνακα, αντιστοίχων χαρακτηριστικών µε τους ανωτέρω, ο οποίος θα περιέχει µόνο οριολωρίδες και θα χρησιµοποιηθεί σαν ενδιάµεσος πίνακας των IR, TDB και της RTU. Ο Παραγωγός, µε ευθύνη και δαπάνες του, θα κατασκευάσει τα απαραίτητα κανάλια για την όδευση των καλωδίων σύνδεσης των πινάκων IR, TDB και του ενδιάµεσου πίνακα. - Εγκατάσταση διπλής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ανάµεσα στην RTU και το ΚΕΕ. Η µια τηλεπικοινωνιακή σύνδεση θα υλοποιηθεί µέσω της φερεσυχνικής συσκευής που εγκαθίσταται από τη ΕΗ στις εγκαταστάσεις του Υ/Σ. Η δεύτερη ανεξάρτητη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση υλοποιείται µε δαπάνες του Παραγωγού µέσω παροχέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µε µισθωµένο κύκλωµα από το χώρο του Υ/Σ µέχρι το Κέντρο Ελέγχου. Οι δαπάνες εκµίσθωσης βαρύνουν τον Παραγωγό. Για την αδιάλειπτη λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα εγκατασταθούν από τη ΕΗ, µε δαπάνες του Παραγωγού, τροφοδοτικές διατάξεις αδιάλειπτης τροφοδοσίας, καθώς και τα αντίστοιχα modems για τη µεταφορά των πληροφοριών µέσω και των δύο (2) συνδέσεων στο ΚΕΕ. Ο Παραγωγός µε ευθύνη και δαπάνη του θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη τάση τροφοδοσίας 220Vac στο χώρο που θα εγκατασταθεί η RTU, επιπλέον της ανωτέρω τροφοδοσίας. Στο Σταθµό Παραγωγής και στον Υ/Σ αντίστοιχα θα εγκατασταθεί από τον Παραγωγό ο απαραίτητος εξοπλισµός ο οποίος αφενός θα αποστέλλει 18

19 πληροφορίες στην RTU και αφετέρου µέσω της RTU θα λαµβάνει και θα εκτελεί αυτόµατα κάθε εντολή από το ΚΕΕ, σε πραγµατικό χρόνο (η δειγµατοληψία των ψηφιακών σηµάτων από την RTU γίνεται κάθε 5msec και των αναλογικών κάθε 500msec, ενώ ενηµέρωση των αναλογικών setpoints κάθε 8sec). Η ροή των πληροφοριών προς και από την RTU απαιτείται να είναι αδιάλειπτη και µεγάλης αξιοπιστίας. Η εγκατάσταση και λειτουργία του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και η µεταφορά των πληροφοριών (σηµάτων) από τις εγκαταστάσεις του Σταθµού Παραγωγής και του Υ/Σ µέχρι τους πίνακες IR, TDB και αντίστροφα, θα γίνει µε ευθύνη και δαπάνες του Παραγωγού. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του παραπάνω εξοπλισµού ο ΕΣΜΗΕ έχει το δικαίωµα να αποσυνδέει το Σταθµό από το Σύστηµα, µέχρι την αποκατάσταση της ανωµαλίας. Οι πληροφορίες (σήµατα) που θα ανταλλάσσονται µεταξύ της RTU και των εγκαταστάσεων του Σταθµού Παραγωγής και του Υ/Σ είναι αφενός οι προβλεπόµενες για ένα τηλεχειριζόµενο Υ/Σ.kV, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΗ/ ΝΕΜ... και αφετέρου οι προβλεπόµενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της παρούσας Σύµβασης. Επιπλέον αυτών ο ΕΣΜΗΕ θα έχει τη δυνατότητα τηλεχειρισµού (µόνο άνοιγµα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, «emergency trip») στο(ους) διακόπτη(ες)...kv πύλης(ων) Γραµµής...kV προς Σταθµό Παραγωγής. Κάθε εντολή τηλεχειρισµού από τα ΚΕΕ θα µεταφέρεται, µέσω της RTU, σε µία καθορισµένη επαφή ηλεκτρονόµου 48Vdc, του πίνακα TDB. 4. Επιπλέον των ανωτέρω, θα ανταλλάσσονται και πληροφορίες µέσω της RTU- µεταξύ των ΚΕΕ και του Σταθµού Παραγωγής, οι οποίες πληροφορίες αφορούν Κατανεµόµενες Μονάδες παραγωγής. Συγκεκριµένα τα δεδοµένα αυτά αφορούν Εντολές Κατανοµής σχετικές µε την οικονοµική φόρτιση (economic dispatch) των Μονάδων του Σταθµού Παραγωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΣΤ της παρούσας Σύµβασης. Στο Σταθµό Παραγωγής θα εγκατασταθεί από τον Παραγωγό ο απαραίτητος εξοπλισµός, ο οποίος θα ανταλλάσσει µε την RTU τις εν λόγω πληροφορίες. Η ροή των πληροφοριών από και προς την RTU απαιτείται να είναι αδιάλειπτη και µεγάλης αξιοπιστίας. Η εγκατάσταση και λειτουργία του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και η µεταφορά των πληροφοριών από τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού µέχρι την RTU θα γίνει µε ευθύνες και δαπάνες του Παραγωγού. 5. Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση από τη ΕΗ του εξοπλισµού τηλεποπτείας, τηλερύθµισης, τηλεχειρισµού όπως αναλύεται στο παρόν Άρθρο θα καταβληθεί από τον Παραγωγό και αναφέρεται στο Άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 8 - Εγκατάσταση µετρητικών διατάξεων από τη ΕΗ 1. Στη πλευρά Υψηλής Τάσης του(έκαστου) Μ/Σ ανύψωσης τάσης θα εγκατασταθεί µετρητική διάταξη για τη µέτρηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης από το Σύστηµα ενεργού και άεργου ενέργειας. Οι µετρήσεις θα διεξάγονται µε περίοδο δεκαπέντε (15) λεπτών. 19

20 Για τη διενέργεια των µετρήσεων θα εγκατασταθεί Κύριος µετρητής και Εναλλακτικός µετρητής (µετρητής επαλήθευσης) κλάσεως... Ο Κύριος µετρητής και ο Εναλλακτικός µετρητής θα λειτουργούν από ανεξάρτητα τυλίγµατα Μ/Σ τάσης κλάσης ακρίβειας... και έντασης κλάσης ακρίβειας... Τα τυλίγµατα που τροφοδοτούν τον Εναλλακτικό µετρητή µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλες χρήσεις, µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι συνολικές απαιτήσεις ακρίβειας. Οι µετρητές θα εγκατασταθούν στο Κτίριο Ελέγχου εντός πινάκων που θα διαθέσει ο Παραγωγός. Ο χώρος των µετρητών θα είναι επαρκώς κλιµατιζόµενος. Για τη λειτουργία των µετρητών ο Παραγωγός οφείλει να διαθέτει αδιάλειπτη τροφοδοσία 220V AC /10A καθώς και 220 V DC ή 110V DC. Η µετρητική διάταξη θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του Κώδικα. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των Μ/Σ έντασης και Μ/Σ τάσης, θα είναι αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-... Η ΕΗ είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιµών ελέγχου της µετρητικής διάταξης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς της, επί τόπου του έργου. 2. Για την τηλεµετάδοση των µετρήσεων ενέργειας θα εγκατασταθεί αποκλειστική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. Ο Παραγωγός µεριµνά για την εγκατάσταση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και διασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεµετάδοσης των µετρήσεων. Επίσης αναλαµβάνει το αρχικό κόστος εγκατάστασης, καθώς και το σταθερό κόστος λειτουργίας αυτής. Ο ΕΣΜΗΕ αναλαµβάνει το µεταβλητό κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. 3. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Άρθρο 159 του Κώδικα, τα µέρη αναλαµβάνουν να εκτελέσουν τις παρακάτω εργασίες: - Η ΕΗ αναλαµβάνει την προµήθεια και την εγκατάσταση των µετρητών (Κύριου και Εναλλακτικού). Το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης των µετρητών βαρύνει τον Παραγωγό και θα καταβληθεί στη ΕΗ από τον Παραγωγό όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Σύµβασης. - Η ΕΗ αναλαµβάνει επίσης την επίβλεψη, τις δοκιµές και την πιστοποίηση της εγκατάστασης των καλωδίων, που θα αναλάβει ο Παραγωγός, καθώς και των συνδέσεων των καλωδίων µέτρησης από τα δευτερεύοντα τυλίγµατα των Μ/Σ τάσης και έντασης µέχρι τους πίνακες όπου είναι εγκατεστηµένοι οι µετρητές. Οι προδιαγραφές των καλωδίων καθορίζονται από µελέτη επάρκειας την οποία εγκρίνει η ΕΗ. - Ο Παραγωγός αναλαµβάνει να προµηθευθεί τους κατάλληλους Μ/Σ µέτρησης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και κατόπιν εγκρίσεως της ΕΗ και τους οποίους θα παραδώσει στη ΕΗ/Μεταφορά για έλεγχο στα εργαστήριά της. Οι Μ/Σ θα µεταφερθούν και θα εγκατασταθούν στον Υ/Σ από τον Παραγωγό υπό την επίβλεψη της ΕΗ. Η ΕΗ αναλαµβάνει να εκτελέσει τις τελικές δοκιµές και µετρήσεις πιστοποίησης και παραλαβής της µετρητικής διάταξης επί τόπου του έργου. 4. Η ΕΗ αναλαµβάνει τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών της µετρητικής διάταξης. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας της µετρητικής διάταξης βαρύνει τη ΕΗ (Άρθρο 159 του Κώδικα). 20

21 5. Ο ΕΣΜΗΕ καταχωρεί στο Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών που τηρεί, τις πληροφορίες που αφορούν τις µετρητικές διατάξεις του Παραγωγού. Επίσης µεριµνά για τη σφράγιση των µετρητών, του εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών και των συνδεδεµένων modems καθώς και των συναφών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, φροντίζει για τη διεξαγωγή ελέγχων στους µετρητές και πιστοποιεί τη συµβατότητα της µετρητικής διάταξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα. Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 299 του Κώδικα. Ο Παραγωγός οφείλει να ενηµερώσει άµεσα το ΕΣΜΗΕ για τυχόν αποσφράγιση µετρητή που διενεργήθηκε χωρίς τη συναίνεση του ΕΣΜΗΕ, σε επείγουσα περίπτωση. Άρθρο 9 - Υπηρεσίες που παρέχονται από ΕΗ και ΕΣΜΗΕ 9.1. Υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΕΗ για λογαριασµό του ΕΣΜΗΕ α. Έλεγχος υποστηρικτικών µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων του έργου και τεχνική αξιολόγηση εξοπλισµού και υλικών σε ότι αφορά τα Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος, β. Επίβλεψη της ανέγερσης του Τµήµατος Σύνδεσης του νέου Υ/Σ µε το Σύστηµα και της διασυνδετικής Γ.Μ., γ. Εργασίες πιστοποίησης και παραλαβής των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση (τµήµα Υ/Σ και διασυνδετική Γ.Μ.) Υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΕΣΜΗΕ Οι εργασίες αυτές αφορούν: α. Συντονισµό και παρακολούθηση εργασιών των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, β. Παροχή στοιχείων Συστήµατος, γ. Έλεγχο ρυθµίσεων ηλεκτρονόµων προστασίας (Η/Ν), δ. Ένταξη του Σταθµού Παραγωγής στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας. ε. Παρακολούθηση των λειτουργικών δοκιµών του Σταθµού Παραγωγής. Το τίµηµα για τις πιο πάνω υπηρεσίες βαρύνει τον Παραγωγό και καθορίζεται στο Άρθρο 21 «Αποζηµιώσεις, κόστος» του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης. Άρθρο 10 - Πιστοποίηση και Παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση Η πιστοποίηση και παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση θα γίνει από τη ΕΗ, κατ εξουσιοδότηση του ΕΣΜΗΕ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ειδικοί Όροι της παρούσας σύµβασης. Η διαδικασία περάτωσης και θέσης σε λειτουργία των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση έχει ως ακολούθως: Μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Παραγωγού και αφού αυτός έχει προσκοµίσει στο ΕΣΜΗΕ βεβαιώσεις περάτωσης της κατασκευής των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση καθώς και της ετοιµότητάς τους προς ηλέκτριση, η ΕΗ ενεργεί αυτοψία εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών και βεβαιώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι 21

22 κατασκευές σύνδεσης του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα, µε τήρηση των όρων και προδιαγραφών που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και στον Κώδικα. Το κόστος των υπηρεσιών πιστοποίησης, δοκιµών και παραλαβής βαρύνει τον Παραγωγό και καθορίζεται στο Άρθρο 21 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 11 - Ηµεροµηνία υλοποίησης Σύνδεσης και έναρξης περιόδου οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής 1. Η ηµεροµηνία υλοποίησης της Σύνδεσης του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα καθορίζεται σε συµφωνία µεταξύ Παραγωγού, ΕΗ και ΕΣΜΗΕ. Η σύνδεση στο Σύστηµα ταυτίζεται µε τον πρώτο συγχρονισµό του Σταθµού Παραγωγής µε το Σύστηµα και σηµατοδοτεί την έναρξη της περιόδου οκιµαστικής Λειτουργίας του. 2. Η διάρκεια της περιόδου οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής ορίζεται καταρχήν σε έξι (6) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης ή σύντµησής της κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήµατος του Παραγωγού προς το ΕΣΜΗΕ και σύµφωνης γνώµης του ΕΣΜΗΕ. 3. Κατά τη διάρκεια της οκιµαστικής Λειτουργίας γίνονται οι απαιτούµενες δοκιµές των εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των λειτουργικών χαρακτηριστικών του Σταθµού Παραγωγής από τον Παραγωγό και τον ΕΣΜΗΕ ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του (δοκιµές απόδοσης κλπ.), καθώς και η ένταξη του Σταθµού Παραγωγής στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας. Για την εκτέλεση των παραπάνω δοκιµών και ελέγχων ο Παραγωγός υποβάλλει για έγκριση στο ΕΚΕΕ ΕΣΜΗΕ, πριν την έναρξη της οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού, πρόγραµµα της οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Ο Σταθµός λειτουργεί κατά την περίοδο οκιµαστικής Λειτουργίας µόνο σύµφωνα µε εγκεκριµένο από το ΕΣΜΗΕ πρόγραµµα λειτουργίας. Ο ΕΣΜΗΕ κατά τη οκιµαστική Λειτουργία διατηρεί το δικαίωµα αποσύνδεσης των εγκαταστάσεων του Σταθµού Παραγωγής για λόγους ασφαλείας του Συστήµατος, αφού πρώτα εγγράφως και µε πλήρη αιτιολογία ενηµερώσει τον Παραγωγό. Σε κάθε περίπτωση η οκιµαστική Λειτουργία συνεχίζεται από το σηµείο που διακόπηκε. 4. Ο Παραγωγός δικαιούται κατά την περίοδο οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής να αποζηµιώνεται από το ΕΣΜΗΕ για κάθε ώρα κατά την οποία εγχύει ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Κώδικα. 5. Το πέρας της οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής οριοθετείται από την έκδοση από το ΥΠΑΝ της Άδειας Λειτουργίας αυτού και σηµατοδοτεί την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας του. 22

23 Άρθρο 12 - Χρονοδιαγράµµατα 1. Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο Άρθρο 7 και στο Άρθρο 8 του Κεφαλαίου Β θα εγκατασταθεί από τον Κύριο του Συστήµατος εντός 40 ηµερών από την παράδοση από τον Παραγωγό των απαραίτητων υποδοµών του Κτιρίου Ελέγχου και οπωσδήποτε πριν από την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων. 2. Εκτιµώµενοι χρόνοι κατασκευής και θέσης σε λειτουργία των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και του Σταθµού Παραγωγής. Περιγραφή Εργασιών Ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση Έναρξη οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και του Σταθµού Παραγωγής Έναρξη εµπορικής λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής Ηµεροµηνία Άρθρο 13 - Συντήρηση των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση - Εκπαίδευση 1. Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη συντήρησης του τµήµατος του Υ/Σ που περιλαµβάνεται στις εγκαταστάσεις του. 2. Μετά την παραχώρηση στη ΕΗ της κυριότητας των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, η ΕΗ αναλαµβάνει τη συντήρηση τους (Άρθρο 272 του Κώδικα). ). Για τις αρχικές ανάγκες συντήρησης των έργων αυτών ο Παραγωγός θα παραδώσει εφάπαξ στη ΕΗ, κατά την παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, τα ανταλλακτικά και εργαλεία σύµφωνα µε το Άρθρο -8 του Παραρτήµατος. Οι αρχικοί χρόνοι εγγύησης των µηχανηµάτων των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, καθώς και των ανταλλακτικών, που έχουν δοθεί από τους κατασκευαστές του εξοπλισµού παραµένουν σε όλες τις περιπτώσεις σε ισχύ. 3. Για τη διασφάλιση της συντήρησης των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, ο Παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού που θα του υποδείξει η ΕΗ σε συνεργασία µε το ΕΣΜΗΕ. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης θα περιλαµβάνει τον τρόπο λειτουργίας, αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, ενώ το χρονοδιάγραµµα εκπαίδευσης θα καθοριστεί σε συνεργασία µε τη ΕΗ και το ΕΣΜΗΕ. Ορίζεται ότι το υποδειχθέν από τη ΕΗ προσωπικό δε δύναται να υπερβαίνει τον αριθµό των δέκα (10) ατόµων. Άρθρο 14 - Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων χρήστη 1. Όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόµενης από τον Παραγωγό ισχύος και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα των εγκαταστάσεών του, πρέπει να ακολουθείται η τελευταία έκδοση της σειράς προτύπων IEC και του προτύπου EN

24 όπως αυτά εφαρµόζονται και εξειδικεύονται από τον Κώδικα. Ο Παραγωγός θα υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ πιστοποιητικά δοκιµών ελέγχου των εγκαταστάσεών του σχετικά µε την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιο πάνω προτύπων. 2. Ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του Παραγωγού πρέπει να είναι συµβατός µε τις συνθήκες που δηµιουργούνται από την παράλληλη λειτουργία του µε το Σύστηµα Μεταφοράς (υπερτάσεις, υποτάσεις, βυθίσεις συχνότητας). 3. Ο ΕΣΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, όταν παρατηρούνται προβλήµατα στο σύστηµα Παραγωγής-Μεταφοράς που επιδεινώνονται από τη λειτουργία του Σταθµού Παραγωγής, να ζητά τον περιορισµό της παραγωγής, ή και τη διακοπή της λειτουργίας αυτού, εφόσον διατηρούνται οι δυσµενείς αυτές συνθήκες λειτουργίας. 4. Εάν ο ΕΣΜΗΕ κρίνει ότι ο Σταθµός Παραγωγής δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Σύνδεσης ή τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά του, οφείλει να ειδοποιεί τον Παραγωγό σχετικά. Ο Παραγωγός οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Σταθµού Παραγωγής σύµφωνα µε τους όρους της σύνδεσης και τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά. Ο ΕΣΜΗΕ δικαιούται στην περίπτωση αυτή να θέτει εκτός τάσεως την εγκατάσταση και τις συσκευές του Παραγωγού (άρθρο 293 του Κώδικα). Άρθρο 15 - Υποβολή δεδοµένων σχεδιασµού έργου 1. Τα προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου που αφορούν τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας Σύµβασης. 2. Ο Παραγωγός οφείλει εντός 60 εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης να υποβάλλει στον ΕΣΜΗΕ τα δεδοµένα που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 56 του Κώδικα. Αυτά, εφόσον γίνουν αποδεκτά από τον ΕΣΜΗΕ, αποτελούν τα «Συµφωνηµένα εδοµένα Σχεδιασµού Έργου» (άρθρο 301 του Κώδικα). 3. Σε περίπτωση που τα εδοµένα Σχεδιασµού Έργου τροποποιούνται επειδή τεχνικοί λόγοι το επιβάλουν και µόνο εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές της παρούσας Σύµβασης, ο Παραγωγός οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Κώδικα. 4. Ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει στο ΕΣΜΗΕ, µέχρι την 31 η Μαΐου κάθε έτους, πρόβλεψη για τα επόµενα πέντε (5) έτη της ζήτησης που δηµιουργείται λόγω κατανάλωσης βοηθητικών, για κάθε σηµείο σύνδεσής του µε το Σύστηµα, όπως προβλέπεται στον Κώδικα (Άρθρο 296 Κώδικα). 24

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 «...»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 «...» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2007. Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2007. Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2007 Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών στοιχείων υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), στα ΜΔΝ

Δ. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών στοιχείων υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), στα ΜΔΝ Δ. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τεχνικών στοιχείων υφιστάμενων Αιολικών Πάρκων (Α/Π), στα ΜΔΝ Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επέρχεται μεταβολή στον κύριο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2/24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 1.1 Περιοχή λειτουργίας για τάση και συχνότητα... 5 1.2 Υποχρεωτική δυνατότητα ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) Οι εξής συμβαλλόμενοι : η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ.

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ. Α. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους απαιτείται έκδοση Άδειας Παραγωγής 1. Αίτημα Επενδυτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 29/ 12 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 61751 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Ανάγκη ρύθµισης Τάσης από Αιολικούς Σταθµούς 2. Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα