Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ Το στίγµα το οποίο άφησε ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης στη διαδροµή της µακραίωνης παράδοσης της ελληνικής µουσικής ιστορίας είναι ανεξίτηλο, η σηµασία του όµως µόλις τώρα αρχίζει να γίνεται στο σύνολο της αντιληπτή. Πολύ συχνά, όσοι ασχολήθηκαν µε την αποκατάσταση της συνέχειας της µουσικής και γενικότερα της πολιτιστικής παράδοσης, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, βρήκαν λογικά επιχειρήµατα και πληροφορίες για να στηρίξουν την ερευνά τους µόνο στη µονόφωνη εκκλησιαστική µουσική της βυζαντινής αυτοκρατορίας και των συγγενών της πολιτισµών των βαλκανικών εθνών. Τους φάνηκε δηλαδή ότι επί πολλούς αιώνες, και όχι µόνον όσο διαρκούσε η τουρκοκρατία, ο ελληνικός µουσικός πολιτισµός (και όχι µόνον) αποτελούσε έναν κόσµο σχεδόν ξένο αναφορικά µε τις πολιτιστικές εξελίξεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Συνεπώς, το ελληνικό πνεύµα, που αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη για ο- λόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτιστική ανάπτυξη και, κατά τεκµηριωµένη επιστηµονικά άποψη, συνετέλεσε τα µέγιστα κατά τους τελευταίους αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πολιτιστική αφύπνιση και στο στερέωµα της Αναγέννησης, αποµονώθηκε τεχνητά από το ευρωπαϊκό πνεύµα, δηλαδή τη φυσική του συνέχεια. Τη στενόκαρδη αυτή αντιµετώπιση αντικρούει δυναµικά η ίδια η πραγµατικότητα, που θέλει πολλούς Έλληνες των τουρκοκρατούµενων ή των βενετοκρατούµενων περιοχών να µεταναστεύουν στην ελεύθερη ύση και, κυρίως, στην Ιταλία, για να αναπνεύσουν τον αέρα της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και το άρωµα του ξαναγεννή- µατος της ελληνικής αρχαιότητας µέσα από το ευρωπαϊκό πνεύµα. Κι αν η στροφή πολλών από αυτές τις προσωπικότητες στον καθολικισµό αποτελούσε ενίοτε ένα πρόσχηµα για την απαξίωσή τους, σήµερα είναι πια εύλογο να λάβουν τη θέση που τους αξίζει και κυρίως να αποτελέσουν τη γέφυρα ουσιαστικής πολιτιστικής επανασύνδεσης µε τη ύση, από την οποία ο Ελληνισµός ποτέ, ούτε κατά τη βυζαντινή περίοδο, δεν αποκόπηκε. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, ορισµένα τµήµατα του ελληνικού εδάφους, και η Κρήτη, βρίσκονται υπό βενετική κατοχή. Η Κρήτη, εξαιτίας της µακραίωνης υποτέλειάς της στους Βενετούς, ήλθε κατά την περίοδο αυτή σε στενή επαφή µε τα αισθητικά ρεύµατα της εποχής στη υτική Ευρώπη. Από το τέλος του 15ου αιώνα, αλλά 1

2 κυρίως κατά τον 16ο, κυριαρχεί στο νησί πνεύµα απάλυνσης των αντιθέσεων και α- ντιπαραθέσεων µε τον αλλόδοξο κατακτητή και υπερκέρασης των πνευµατικών και κοινωνικών στεγανών που άλλοτε τον χώριζαν από το εντόπιο στοιχείο. Το κλίµα αυτό ευνόησε τις στενότερες επαφές µεταξύ Κρητικών και Βενετών, και τις αµοιβαίες αλληλοεπιδράσεις. Ειδικότερα για τη µουσική, η εποχή αυτή συµπίπτει µε τη µέγιστη ακµή της ιταλικής αναγέννησης. Το κλασικό ιταλικό αναγεννησιακό πνεύµα βρίσκεται στον τοµέα της µουσικής στο αποκορύφωµά του, ακτινοβολώντας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τεχνική της πολυφωνίας, που είχε ξεκινήσει κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, φθάνει τώρα στο α- ποκορύφωµά της. Και ως τέτοια εισάγεται πλέον και στην Κρήτη και επηρεάζει το πνευµατικό της κλίµα. Οι έντονες ιταλικές επιδράσεις υπάρχουν, ως γνωστόν, και σε άλλους τοµείς της πνευµατικής δηµιουργίας της Κρήτης, όπως η λογοτεχνία και το θέατρο. Η ανακάλυψη του κρητικού συνθέτη Φραγκίσκου Αεονταρίτη από τις ακάµατες έρευνες του µακαρίτη καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης και διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη ( ), και η δηµοσίευση το 1990 του αρχειακού υλικού που αφορά τη ζωή και το έργο του, τοποθέτησε την έναρξη της ελληνικής µουσικής σύνθεσης πάνω σε δυτικά πρότυπα, που µέχρι πρόσφατα νοµίζαµε ότι ξεκινά µε την Επτανησιακή Σχολή τον 19ο αιώνα, τρεις και πλέον αιώνες νωρίτερα. Η έρευνα του Παναγιωτάκη µάς δίνει την πρώτη είδηση για την ύπαρξη δυτικότροπης µουσικής καλλιέργειας στην Κρήτη ήδη το Τότε φαίνεται ότι ιδρύθηκε ένα είδος οργανωµένης σχολής µουσικής και εκκλησιαστικού οργάνου στον Άγιο Τίτο του Χάνδακα (Ηράκλειο). Υπάρχουν επίσης λίγο µεταγενέστερες πληροφορίες για τα Χανιά και άλλες πόλεις. Εποµένως, στην Κρήτη υπήρχαν ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα όλες οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση και τη διδασκαλία έ- ντεχνης ενόργανης δυτικότροπης εκκλησιαστικής µουσικής. Και προφανώς, για τους πιο ταλαντούχους µουσικούς, και εφόσον υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα δινόταν και η δυνατότητα να τελειοποιήσουν τις σπουδές τους και να κάνουν ενδεχο- µένως και σταδιοδροµία στη µητρόπολη, τη Βενετία, ή σε άλλες µεγάλες ιταλικές πόλεις. Αυτό ακριβώς συνέβη µε τον σηµαντικότερο εκπρόσωπο της κρητικής µουσικής της εποχής αυτής, τον Φραγκίσκο Λεονταρίτη. Χάρις στις πολύχρονες έρευνες του καθηγητή Νικολάου Παναγιωτάκη στα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες της υτικής Ευρώπης γνωρίσαµε πριν από µερικά χρόνια µια ε- 2

3 ντελώς άγνωστη ώς τότε µορφή του κρητικού πολιτισµού της Αναγέννησης, τον Φραγκίσκο εονταρίτη, έναν άλλο, µουσικό αυτόν, el Greco, που σταδιοδρόµησε αρχικά στην Κρήτη, και αργότερα στη Βενετία, την Πάδοβα και το Μόναχο, και συνεργάστηκε µε δύο από τους διασηµότερους µουσικοσυνθέτες της εποχής του, τον Άντριαν Βίλλαερτ (περίπου ) και τον Ορλάντο ντι Λάσσο ( ), προτού επιστρέψει σε ώριµη ηλικία στην πατρίδα του για να περάσει ήσυχα τα τελευταία χρόνια της πολυτάραχης και µυθιστορηµατικής ζωής του. Ο καθηγητής Ν. Μ. Παναγιωτάκης ευτύχησε να ανακαλύψει, εκτός από ένα εντυπωσιακό σε όγκο και σηµασία αρχειακό υλικό για τη ζωή του Φραγκίσκου Λεονταρίτη, 1 και µερικές έντυπες µουσικές συνθέσεις του: λειτουργίες, µοτέτα, µαδριγάλια, ναπολιτάνες. Οι συνθέσεις του αυτές, µεταγραµµένες ατη σύγχρονη µουσική σηµειογραφία, προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον ειδικών µουσικολόγων και διάφορες χορωδίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό τις έχουν συµπεριλάβει στο ρεπερτόριο τους. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι ο κρητικός µουσικοσυνθέτης και το έργο του παραµένουν εν πολλοίς άγνωστα στο µουσικό φιλο κοινό της χώρας µας. Ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης, νόθος γιός του καθολικού ιερέα, κανονικού και θησαυροφύλακα του καθεδρικού ναού του Αγίου Τίτου, Νικολάου Λεονταρίτη, γεννήθηκε το 1518 στον Χάνδακα, την πρωτεύουσα της βενετοκρατούµενης Κρήτης, µε την ανθηρή οικονοµική και πολιτιστική ζωή. Τις βάσεις της µουσικής παιδείας του τις απέκτησε στη γενέτειρά του, στο πλαίσιο των µουσικών δραστηριοτήτων της Λατινικής Αρχιεπισκοπής, δεν αποκλείεται όµως να τις βελτίωσε στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια µιας σύντοµης αλλά εξαιρετικά αποδοτικής για τη µουσική του διαµόρφωση παραµονής, που τοποθετείται µε ασφάλεια πριν από το Ίσως ο νεαρός Φραγκίσκος να βρέθηκε στη Ρώµη και να παρακολούθησε µαθήµατα µουσικής ως σοπράνο στη χορωδία του ναού του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, βικάριος του οποίου ήταν ο επίσκοπος Αρίου Βαρθολοµαίος Αµπράµο (περίπου ), πρόσωπο που θα συµβάλει λίγο αργότερα στην οικονοµική και επαγγελµατική του αποκατάσταση στην Κρήτη. Το γεγονός ότι από το 1537 ο Λεονταρίτης ήταν κληρικός, ενισχύει την υπόθεση αυτή: για να χειροτονηθεί κληρικός, χρειαζόταν όχι µόνο να απαλλαγεί από το βάρος του νόθου, αλλά και ει δική άδεια να ιερωθεί, έγγραφες προϋποθέσεις τις οποίες µπορούσε να αποκτήσει 1. Το πρωτογενές αυτό υλικό δηµοσίευσε και σχολίασε λεπτοµερώς ο Ν. Μ. ΓΙαναγιωτάκης στο βιβλίο του Φραγκίσκος Λεονταρίτης. Κρητικός µουσικοσυνθέτης τον δέκατου έκτου αιώνα. Μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του, Βενετία 1990 [Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, αρ. 12]. 3

4 µόνο µε παπικές βούλες και µε την παρέµβαση ισχυρών πολιτικών και εκκλησιαστικών παραγόντων της αιώνιας πόλης. Όλα αυτά έγιναν στη Ρώµη, ίσως µε την προσωπική φροντίδα του προστάτη του επισκόπου Αµπράµο. Από το 1536, ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης εργάζεται ως έµµισθος οργανίστας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στον Χάνδακα, όπου διακρίθηκε και ως συνθέτης, και µε το ταλέντο του απέκτησε φήµη µεταξύ των συµπατριωτών του και σεβαστά εισοδήµατα από την κάρπωση διαφόρων προσοδοφόρων αξιωµάτων (κανονικάτα) που του εκχώρησε η Εκκλησία της Κρήτης. Φύση ανήσυχη και δηµιουργική, ο Λεονταρίτης δεν άργησε να θέσει µεγαλύτερους στόχους και να προσβλέψει σε µια σταδιοδροµία έξω από την Κρήτη. εν αποκλείεται να συνέδραµαν σε αυτό και οι ανώτατοι κρατικοί και εκκλησιαστικοί λειτουργοί που παρεπιδηµούσαν στο νησί υπηρετώντας τη θητεία τους και οι οποίοι θα ενεθάρρυναν τη µετακίνησή του στη Βενετία. Το 1544, ο Λεονταρίτης επιχειρεί ένα σύντοµο, διερευνητικού χαρακτήρα ταξίδι στη Βενετία, για να σταθµίσει τα περιθώρια της επιτυχίας αλλά και το µέτρο της επιρροής των εκλεκτών φίλων και προστατών του στην απαιτητική και εκλεπτυσµένη κοινωνία της, η οποία συνέδεε τη µουσική αρµονία µε την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Στην τελική απόφασή του καθοριστικό ρόλο πρέπει να έπαιξε και ένα άλλο, τραγικό, γεγονός: η καταστροφή από πυρκαγιά του µητροπολιτικού ναού του Αγίου Τίτου, χώρου µουσικής δηµιουργίας και πνευµατικής ανάτασης για τον ίδιον και για την ιταλότροπη γενιά του στην Κρήτη. Αν και οι εργασίες ανέγερσης του ναού είχαν ξεκινήσει, προχωρούσαν µε τέτοια βραδύτητα, ώστε φαινόταν ότι η στιγµή της επαναλειτουργίας του θα αργούσε ακόµη πολύ. Την άνοιξη του 1549, ο Λεονταρίτης άφησε πίσω του τον Χάνδακα µε προορισµό τη φηµισµένη πολιτεία των τεναγών, όπου από τις 4 Ιουνίου του ίδιου χρόνου, χάρις στο προσωπικό ενδιαφέρον του δόγη Φραντσέσκο Ντονάτο, µαρτυρείται να εργάζεται ως µέλος (cantore) της περίφηµης χορωδίας του ναού του Αγίου Μάρκου. Στο περιβάλλον αυτό είχε την ευκαιρία να µυηθεί στα µικρά µυστικά της τέχνης του από τον διάσηµο αρχιµουσικό και διευθυντή της χορωδίας του ναού φλαµανδό Άντριαν Βίλλαερτ. Παράλληλα συµµετείχε και σε πολλές άλλες µουσικές εκδηλώσεις που γίνονταν σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους µε την οικονοµική αρωγή βενετών ευγενών και εύπορων αστών της πόλης (λ.χ. του ποιητή Ντοµένικο Βενιέρ και του φιλοµεταρρυθµιστή Αντόνιο Τζαντάνι). Με το ταλέντο του στο τραγούδι και τη µουσική δεξιοτεχνία του δεν άργησε 4

5 να κατακτήσει και το µουσικόφιλο κοινό της Βενετίας, στο οποίο ήταν γνωστός µε το παρωνύµιο il Greco, και να κερδίσει χρήµατα, φήµη και δόξα. Τί όµως συνέβη, ώστε τον Νοέµβριο του 1552 να τιµωρηθεί µε προσωρινή έκπτωση από το ιερατικό του αξίωµα, δεν είναι γνωστό. Πάντως, η καθηµερινή ζωή µε τις τόσες προκλήσεις για έντονη ζωή φαίνεται πως δεν άφηνε ασυγκίνητο τον ασυγκράτητο στα πάθη όσο και δύστροπο και δύσκολο στο χαρακτήρα κρητικό µουσικοσυνθέτη. Αλλά και οι µεταρρυθµιστικές ιδέες φαίνεται πως δεν τον άφηναν αδιάφορο, όπως συνάγεται από τον ιδεολογικό προσανατολισµό των προσώπων µε τα οποία συναναστρεφόταν στην κατά βάθος αντιπαπική Βενετία, και βέβαια από τις µελλοντικές επιλογές του. Λόγοι οικονοµικοί τον έφεραν το 1557 στη γειτονική πόλη της Πάδοβας µε το περίφηµο πανεπιστήµιο της, όπου συνέρρεαν εκατοντάδες φιλοπερίεργοι νέοι, ρέκτες των γραµµάτων και των τεχνών, από την Ιταλία, την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και από την Κύπρο και την Κρήτη, για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα των σηµαντικότερων ακαδηµαϊκών δασκάλων της εποχής και να συµµετάσχουν ενεργά στην ιδεολογική κονίστρα της πανεπιστηµιακής αυτής κοινότητας. Ο Λεονταρίτης εργάστηκε ως χορωδός στον µητροπολιτικό ναό της Πάδοβας µόνο για λίγους µήνες. Εκεί γνωρίστηκε µε µέλη της ισχυρότατης πολιτικά και οικονοµικά βενετικής οικογένειας των Κορνάρο-Πισκόπια, και ανάµεσά τους µε τον φιλόµουσο Αλβίζε Κορνάρο (περίπου ), έναν από τους εκλεκτότερους πάτρωνες των τεχνών, διάσηµο βοτανολόγο, βιβλιόφιλο και συγγραφέα. Από τότε χρονολογούνται και οι φιλικές σχέσεις του µε τον φλαµανδό έµπορο αρχαιοτήτων Νικόλαους Στόπιους και µε πολλούς άλλους γερµανούς εµπόρους που εργάζονταν στη Βενετία για λογαριασµό του µεγάλου εµποροτραπεζικού οίκου των Φούγκερ. Μάλιστα, µε τη µεσολάβηση του Γιόχαν Γιάκοµπ Φούγκερ ( ), για τον δεύτερο γάµο του οποίου συνέθεσε το 1560 δύο µοτέτα σε στίχους του Στόπιους, ο Λεονταρίτης πέτυχε το 1561 να προσκληθεί στο Μόναχο από τον φιλότεχνο δούκα της Βαυαρίας Αλβέρτο τον Ε' ( ) και να προσληφθεί ως χορωδός στο παρεκκλήσιο και µουσικός της αυλής του. Κατά την παραµονή του στο Μόναχο, στο Σάλτσµπουργκ και στο Άουγκσµπουργκ, όπου δέσποζαν οι µουσικές προσωπικότητες του Ορλάντο ντι Λάσσο και του Αντρέα Γκαµπριέλι, κυκλοφόρησαν δύο συλλογές µοτέτων του, τις οποίες τύπωσε στη Βενετία το 1564 και το 1566 και τις αφιέρωσε στους υψηλούς προστάτες του. Η θητεία του στη χορωδία της βαυαρικής αυλής ήταν εξαιρετικά γόνιµη, αφού το µεγαλύτερο µέρος του 5

6 σωζόµενου έργου του χρονολογείται στην περίοδο αυτή: τρεις λειτουργίες, αρκετά µοτέτα και άλλες κοσµικές συνθέσεις, γνωστότερη από τις οποίες ήταν µία που έστειλε στον αυτοκράτορα Μαξιµιλιανό Β' και για την οποία εισέπραξε σαράντα χρυσά νοµίσµατα. Πάντως, και στην πολύβουη και ανταγωνιστική δουκική αυλή του Μονάχου, που έβριθε από καλλιεργηµένους αλλά και καιροσκόπους και φιλόψογους αυλικούς, ο Λεονταρίτης απέκτησε ένθερµους φίλους και θαυµαστές της τέχνης του, δεν απέφυγε όµως και τους εχθρούς, όπως εξάγεται από την προσεκτική ανάλυση του κειµένου των εγκωµιαστικών αφιερώσεων των δύο έντυπων έργων του στον δούκα Αλβέρτο Ε'. Κατά την πεντάχρονη ( ) παραµονή του στο Μόναχο, ο φιλόδοξος και ε- ριστικός Λεονταρίτης υπήρξε αίτιος πολλών και ζωηρών αντιδικιών µε πρόσωπα του αυλικού περιβάλλοντος, µε συνέπεια να κλονιστεί η πάντοτε επισφαλής θέση του και ο ίδιος να πέσει σε παρατεταµένη δυσµένεια. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε τελικά στην τολµηρή απόφαση να εγκαταλείψει τη Βαυαρία αφήνοντας πίσω του υποθέσεις σε εκκρεµότητα, υπέρογκα χρέη και φορτικούς δανειστές, και να γυρίσει βιαστικά, και µάλλον κρυφά, στην Ιταλία. Στους επόµενους µήνες (µέσα 1567) µερικές από τις οικονο- µικές υποθέσεις που τον βάρυναν ρυθµίστηκαν µε την παρέµβαση των ισχυρών φίλων του, κυρίως του Νικόλαους Στόπιους, χωρίς όµως και να αναστραφεί το εις βάρος του βαρύ κλίµα. Στο µεγαλόπρεπο περιβάλλον της ηγεµονικής αυλής του Μονάχου δεν θα επιστρέψει ποτέ πλέον, παρά τη συγκατάθεση του µεγαλόψυχου δούκα και την επιθυµία του ίδιου να δοκιµάσει για µία φορά ακόµη την τύχη του εκεί. Επιθυµία που δεν θα αργήσει να γίνει νοσταλγία και θα τον ακολουθεί στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Από τα µέσα του 1567 µαρτυρείται η παρουσία του Λεονταρίτη στη Βενετία και για ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα στην Κρέµα, πόλη κοντά στο ισπανοκρατούµενο δουκάτο του Μιλάνου, όπου, είναι ενδιαφέρον και κατ' αρχάς περίεργο, φέρεται µπλεγ- µένος σε µια σκοτεινή υπόθεση κατασκοπείας για λογαριασµό των Ισπανών. Η απόφασή του να αποκαλύψει την ταυτότητα του δράστη και να παραδώσει τα σχέδια των οχυρώσεων της πόλης στις βενετικές αρχές αντί στους Ισπανούς, για τους οποίους προορίζονταν, µε την κρυφή ελπίδα να καρπωθεί την πλουσιοπάροχη αµοιβή που στις περιπτώσεις αυτές έδιδε η Γαληνοτάτη, και µε αυτήν να εξοφλήσει τους δανειστές του που τον καταδίωκαν παντού, όχι µόνο δεν έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα αλλά και τον οδήγησε σε πολλές άλλες, το ίδιο ατελέσφορες, ενέργειες: να προσλάβει δικηγόρους για να εισπράξει από τις βενετικές αρχές τη νόµιµη χρηµατική αποζηµίωση, και σωµατοφύ- 6

7 λακες για την προσωπική του ασφάλεια, να µην εργάζεται για να µην εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, να µην κυκλοφορεί την ηµέρα για το φόβο των δανειστών του, κ.ά. Καταχρεωµένος, σωµατικά και ψυχικά ταλαιπωρηµένος και απογοητευµένος από την περιπετειώδη αυτή ζωή, επέστρεψε στον Χάνδακα τον επόµενο χρόνο (1568), ύ- στερα από εικοσάχρονη απουσία, αναζητώντας στην πάτρια γη την ηρεµία και τη γαλήνη που τόσο πολύ του έλειπαν όλον αυτό τον καιρό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Λεονταρίτης τα πέρασε σε ένα γνώριµο κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον, που τον ενέταξε εκ νέου στους κόλπους του ως οργανίστα και δάσκαλο της µουσικής στον νεόκτιστο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, αναγνωρίζοντας µε τον τρόπο αυτόν τη µουσική του αυθεντία και τη διεθνή σταδιοδροµία του. Ώριµος πια και προσγειωµένος στις δυνατότητες του τόπου του, µακριά από τις δυσάρεστες οχλήσεις των δανειστών του και τις αντιδράσεις των σκληρόκαρδων α- νταγωνιστών του, αλλά πάντοτε υπό το εξεταστικό βλέµµα των φιλοπαπικών κύκλων της πόλης, αφοσιώθηκε στα νέα του καθήκοντα µε τη σταθερότητα και την προσοχή του ανθρώπου που πολλά είδε και πολλά γνώρισε στην πολύπλαγκτη ζωή του. Στις συναντήσεις του µε τον ιατρό, πτυχιούχο του Πανεπιστηµίου της Πάδοβας, Μανούσο Μαρά, µε νοσταλγία αναπολούσε τις καλές στιγµές της παραµονής του στη Βαυαρία και, όποτε του δινόταν η ευκαιρία, δεν παρέλειπε να επαινεί τον φιλόµουσο δούκα της για τη φιλοξενία, τη γενναιοδιορία και τη φιλοκαλία του («Et Francesco Londarit, musico, il quale vivo et e in Candia, il qual essaltava quelle bande de la et laudava il Duca di Baviera»). Όσο για τις φιλοµεταρρυθµιστικές ιδέες του, αυτές προσπαθούσε να τις κρατά µακριά από το φιλύποπτο καθολικό περιβάλλον του Χάνδακα και να τις µοιράζεται µε τους λιγοστούς οµοϊδεάτες του. Ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης πέθανε το 1572 ή λίγο αργότερα, έχοντας γευτεί τις χάρες και τις χαρές µιας πλούσιας σε εµπειρίες και γνώσεις εποχής, κατά την οποία πολλά παίχτηκαν, πολλά χάθηκαν αλλά και πάρα πολλά κερδήθηκαν στον αγώνα για την ανάδειξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ελεύθερης πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η σηµασία της παρουσίας του Φραγκίσκου Λεονταρίτη, όπως και του άλλου µεγάλου οµολόγου του, από την τέχνη του χρωστήρα, του οµίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), δεν βρίσκεται στο ότι ήταν ένας ακόµη σηµαντικός έλληνας συνθέτης. Τέτοιοι υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί, ακόµη και στη βενετοκρατούµενη Κρήτη. Η σηµασία 7

8 του έγκειται στο ότι ως συνθέτης µπόρεσε να σταθεί επάξια σε δύο από τα σηµαντικότερα τότε και σήµερα ευρωπαϊκά µουσικά κέντρα, τη Βενετία και το Μόναχο. Η σταδιοδροµία του αποδεικνύει τη στενή σχέση που υπήρχε την εποχή εκείνη, παρά τις δυσκολίες στις µεταφορές και τα ταξίδια, µεταξύ της µητρόπολης Βενετίας και της µακρινής κρητικής επαρχίας, αλλά και ένα αξιοζήλευτο διεθνικό πνεύµα που κυριαρχούσε στον ευρωπαϊκό χώρο, µε πολιτιστικό κέντρο την Ιταλία της Αναγέννησης. Η σηµερινή εποχή, παρ' όλο το πλήθος των διεθνών οργανισµών και των πολιτιστικών ανταλλαγών, απέχει πολύ ακόµη απο τον έντονο κοσµοπολιτισµό του 16ου αιώνα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Λεονταρίτης δεν είναι µεµονωµένο φαινόµενο, αλλά προϊόν ενός γενικότερου κλίµατος που κυριαρχούσε στην Κρήτη εκείνη την εποχή. Ση- µαντικά προϊόντα δεν υπάρχουν µάλιστα µόνο στην πλευρά της δυτικότροπης µουσικής παραγωγής: πολύ πιο έντονη µουσική δραστηριότητα υπήρχε γύρω από την ορθόδοξη εκκλησιαστική µουσική. Η κίνηση αυτή ξεκίνησε µε την έλευση σηµαντικών βυζαντινών µελουργών και συνθετών αµέσως µετά την Αλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι αυτοί δηµιούργησαν µιαν αξιόλογη µουσική κίνηση και παράδοση, που κρατά ώς την άλωση του Χάνδακα το Η γνήσια βυζαντινή µουσική παράδοση συνεχίζεται, δηλαδή, κυρίως στην Κρήτη της Βενετοκρατίας. ηµιουργούνται διαρκώς νέες συνθέσεις βυζαντινότροπου µέλους από µελουργούς που γεννήθηκαν ή µετανάστευσαν στην Κρήτη, όπως οι Μανουήλ Χρυσαφής, Ιωάννης Πλουσιαδηνός, Ακάκιος Χαλκιόπουλος, Αντώνιος και Βενέδικτος Επισκοπόπουλοι, Κοσµάς Βαράνης, Ιωάννης Ζαχαρίας και ηµήτριος Ταµίας ή Νταµίας. Το πιο αξιοσηµείωτο µε τους συνθέτες αυτούς είναι ότι έρχονται σε επαφή, επηρεάζονται και υπακούουν στο γενικότερο κλίµα και την ατµόσφαιρα της βενετοκρατού- µενης Κρήτης και εντάσσουν στη µουσική τους, πλάι στα βυζαντινά, δυτικότροπα µουσικά στοιχεία. Εκεί φαίνεται ότι οφείλεται, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, το ότι ορισµένοι από τους σηµαντικότερους, όπως ο Μανουήλ Χρυσάφης, θα συνθέσουν πρώτη φορά έργα για δύο φωνές. Ξεφεύγουν έτσι από τον απαράβατο κανόνα που ίσχυε καθ' όλη τη βυζαντινή περίοδο, ότι η εκκλησιαστική µουσική είναι µονόφωνη, και πειραµατίζονται πάνω στα πρότυπα της δυτικής µουσικής που υπάρχει και είναι ζωντανή στην Κρήτη. υστυχώς, η ορθόδοξη εκκλησιαστική µουσική της Κρήτης δεν έχει µελετηθεί σχεδόν καθόλου, ούτε έχει αποκρυπτογραφηθεί η στενογραφική σηµειογραφία της. 8

9 Συνεπώς, τα συµπεράσµατα ως προς τη µορφή και την ποιότητα της µουσικής αυτής είναι, πολύ περιορισµένα. Υπάρχει ωστόσο ένα γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής µουσικής της Κρήτης µε τη δυτικότροπη. Ο όρος «κρητική µουσική» που ακούγεται στα Επτάνησα λίγες δεκαετίες µετά την άλωση του Χ άνδακα το 1669, υπονοώντας µια εκκλησιαστική ορθόδοξη µουσική γραµµένη µε βάση δυτικά πρότυπα, που φαίνεται ότι καλλιεργούσαν τότε στις εκκλησίες. Τη µουσική αυτή µεταλαµπάδευσαν, όπως φαίνεται, κρητικοί µετανάστες, που είχαν φύγει µετά την πτώση του Χάνδακα για να εγκατασταθούν σε µιαν άλλη περιοχή της βενετικής (τότε) επικράτειας, τα Επτάνησα. Είναι µάλιστα πιθανόν, η στενή σχέση που είχε πάντοτε η εκκλησιαστική µουσική των Επτανήσων µε τα δυτικά πρότυπα να ξεκινά ήδη από αυτή την πρώιµη εποχή. Για να επανέλθουµε όµως στον Φραγκίσκο Λεονταρίτη, ας σηµειώσουµε ότι η συνθετική δραστηριότητά του που µας είναι γνωστή τοποθετείται χρονικά προς την τελευταία δεκαετία της ζωής του και ειδικότερα στην περίοδο του Μονάχου (µετά το 1560). Τότε εκδόθηκαν οι δυο συλλογές των µοτέτων και στην ίδια περίοδο εντάσσονται και τα περισσότερα από τα γνωστά σήµερα έργα του. Πιθανόν να υπάρχουν ακόµη σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες ή σε ιδιωτικές συλλογές χειρόγραφα ή εκδόσεις από άλλα άγνωστα έργα του, τα οποία, ελπίζουµε, να έλθουν κάποτε στο φως. Ήδη όµως από το υπαρκτό και προσιτό υλικό µπορεί ο ερευνητής να γνωρίσει και να αποτιµήσει το έργο του Λεονταρίτη. Πρόκειται για σηµαντική µουσική προσωπικότητα, µε βαθιά µουσική παιδεία, την οποία του δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργεί συνεχώς, αφού βρέθηκε στο πλευρό µερικών από τους κορυφαίους µουσικούς της εποχής του. Το µουσικό ύφος και η τεχνική της εποχής του καλλιεργούσε συστηµατικά την τεχνική πληρότητα αλλά και την κλασική λιτότητα στον τρόπο σύνθεσης. Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη που θα κορυφωθεί στα συνθετικά επιτεύγµατα των Λάσσο και Παλεστρίνα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Ο Λεονταρίτης κατόρθωσε να αφοµοιώσει πλήρως την τεχνική και το ύφος της εποχής του και να µας παρουσιάσει δείγµατα εφάµιλλα των συνθέσεων κάθε άλλου σύγρχρονού του δηµιουργού. Ανάµεσα όµως στους κύκλους του Βίλλαερτ και του Λάσσο στους οποίους είχε την τύχη να βρεθεί, ο Λεονταρίτης κατόρθωσε επίσης να διατηρήσει το δικό του χαρακτηριστικό ύφος, να θέσει τη δική του προσωπική σφραγίδα στις συνθέσεις του. Όπως είναι αναµενόµενο, το έργο του Λεονταρίτη, αν και είναι αξιόλογο και αξιοµνηµόνευτο, δεν µπορεί να θεωρηθεί από τα κορυφαία της εποχής του. 9

10 Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε ο Λεονταρίτης να είναι το απαύγασµα µιας µακρόχρονης πολυφωνικής δηµιουργίας στην Κρήτη, που να εκπροσωπείται από πολλές εκατοντάδες ελάσσονες συνθέτες, ώστε ο κορυφαίος που θα αναδειχθεί να είναι εφάµιλλος άλλων ανάλογων ευρωπαϊκοίν φαινοµένων. Η µουσική δηµιουργία του Λεονταρίτη είναι σήµερα σε σηµαντικό βαθµό αποκατεστηµένη, χάρις στις προσπάθειες σηµαντικών και πρωτοπόρων ερευνητών. Ο µακαρίτης πια καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας Νικόλαος Παναγιωτάκης, ο οποίος µελετώντας ακούραστα το θησαυρό των βενετικών αρχείων ανακάλυψε πρώτα και αποκατέστησε σταδιακά µέσα από τα διάφορα επεισόδια, το νήµα της ζωής του Λεονταρίτη. Ο άγγλος Graham Dixon και ο γερµανός Horst Leuchtmann, µουσικολόγοι, που αποκάλυψαν διάσπαρτες µέσα σε χειρόγραφα και πρώτες εκδόσεις που βρίσκονταν ξεχασµένες στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, µελέτησαν τις συνθέσεις και αποκατέστησαν τη µουσική του Λεονταρίτη. Τέλος, µουσικοί όπως ο Samuel Baud-Bovy, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, ο Νίκος Κοτροκόης και άλλοι, που µετέγραψαν, εξέδωσαν και εκτέλεσαν µεγάλο µέρος της µουσικής του. Εποµένως, όσα µουσικά έργα του έχουν διασωθεί σε πλήρη µορφή είναι προσιτά στους ενδιαφεροµένους, ορισµένα έχουν µεταγγραφεί σε χρηστική µορφή, (ώστε να µπορούν να εκτελεστούν από σύγχρονους µουσικούς, άλλα δε έχουν τυπωθεί ή ηχογραφηθεί σε ψηφιακό δίσκο. Τα διασωθέντα έργα του Λεονταρίτη εντάσσονται, όπως προαναφέραµε, στη δεκαετία του 1560, που είναι η περίοδος της ωριµότητας και της ποικίλης και θετικά αναγνωρισµένης δηµιουργικής του δραστηριότητας. Το έργο του αποτελείται κατά κύριο λόγο από συνθέσεις θρησκευτικές, δηλαδή λειτουργίες και µοτέτα, σώζονται όµως και κοσµικές συνθέσεις, όπως λίγα µαδριγάλια και δύο ναπολιτάνες. ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΙΑΡΑΣ (Πανεπιστήµιο Αθηνών) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15 ος -16 ος αι.)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15 ος -16 ος αι.) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15 ος -16 ος αι.) Την συγκεκριμένη περίοδο, που διαρκεί περίπου δύο αιώνες, έχουμε σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη μουσική, μεγάλης σπουδαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 30 Οκτωβρίου 2013 στις 10:00-17:00 Έναρξη της έκθεσης ζωγραφικής που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ γρήγορα, η Σεφαραδίτικη δη μιουρ γικότητα στην Θεσσαλονίκη έφθασε στην ακμή της τον 16ο αιώνα.

Πολύ γρήγορα, η Σεφαραδίτικη δη μιουρ γικότητα στην Θεσσαλονίκη έφθασε στην ακμή της τον 16ο αιώνα. M TH Ο Ι εβραιοι Ïé Åâñáßïé τησ θε ôç Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσ σαλο νίκης ιδρύθηκε για να τιμήσει την πλούσια και δημιου ρ γική Σεφαραδίτικη κλη ρο νομιά του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην πόλη αυτή μετά

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 1 : Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα 3-4 Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου 5-7 Οι διάλεκτοι της Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Oι συναυλίες του Gruppo d Archi Veneto

Oι συναυλίες του Gruppo d Archi Veneto Ηµέρα τση Ζάκυθος, 31 εκεµβρίου 2010 Oι συναυλίες του Gruppo d Archi Veneto Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 31 εκεµβρίου 2010 Συντάκτης: Βασίλης Μούτσιος Θεµατική κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μια υπέροχη συναυλία όπου

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες.

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Γαλιλαίος (1581-1643) Γεννήθηκε στην Πίζα το 1581 Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Ως δευτεροετής φοιτητής ανακάλυψε: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη. Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου,

Συνέντευξη. Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου, Συνέντευξη με τον Δρ. Ελευθέριο Οικονόμου, Διευθυντή, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Παράρτημα Βερολίνου, στην κα ΕύαΣεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η παρούσα συνέντευξη είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

O Λάιον ΦΩΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε στον ΒΟΤΑΝΙΚΟ,

O Λάιον ΦΩΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε στον ΒΟΤΑΝΙΚΟ, O Λάιον ΦΩΤΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Μεγάλωσε και ανδρώθηκε στον ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ένεκα της μεταφοράς της επιχείρησης του πατρός του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΩΝ απο το 1976

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΩΝ απο το 1976 ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΩΝ απο το 1976 H γιορτη μας εγινε 40 ετων Το 1976 το Κοινοτικό Συμβούλιο Δαφνών έχοντας και την συμπαράσταση όλων των Δαφνιανών, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της ποιότητας και της φήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα