Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ Το στίγµα το οποίο άφησε ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης στη διαδροµή της µακραίωνης παράδοσης της ελληνικής µουσικής ιστορίας είναι ανεξίτηλο, η σηµασία του όµως µόλις τώρα αρχίζει να γίνεται στο σύνολο της αντιληπτή. Πολύ συχνά, όσοι ασχολήθηκαν µε την αποκατάσταση της συνέχειας της µουσικής και γενικότερα της πολιτιστικής παράδοσης, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, βρήκαν λογικά επιχειρήµατα και πληροφορίες για να στηρίξουν την ερευνά τους µόνο στη µονόφωνη εκκλησιαστική µουσική της βυζαντινής αυτοκρατορίας και των συγγενών της πολιτισµών των βαλκανικών εθνών. Τους φάνηκε δηλαδή ότι επί πολλούς αιώνες, και όχι µόνον όσο διαρκούσε η τουρκοκρατία, ο ελληνικός µουσικός πολιτισµός (και όχι µόνον) αποτελούσε έναν κόσµο σχεδόν ξένο αναφορικά µε τις πολιτιστικές εξελίξεις της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Συνεπώς, το ελληνικό πνεύµα, που αποτέλεσε την κινητήρια δύναµη για ο- λόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτιστική ανάπτυξη και, κατά τεκµηριωµένη επιστηµονικά άποψη, συνετέλεσε τα µέγιστα κατά τους τελευταίους αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πολιτιστική αφύπνιση και στο στερέωµα της Αναγέννησης, αποµονώθηκε τεχνητά από το ευρωπαϊκό πνεύµα, δηλαδή τη φυσική του συνέχεια. Τη στενόκαρδη αυτή αντιµετώπιση αντικρούει δυναµικά η ίδια η πραγµατικότητα, που θέλει πολλούς Έλληνες των τουρκοκρατούµενων ή των βενετοκρατούµενων περιοχών να µεταναστεύουν στην ελεύθερη ύση και, κυρίως, στην Ιταλία, για να αναπνεύσουν τον αέρα της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και το άρωµα του ξαναγεννή- µατος της ελληνικής αρχαιότητας µέσα από το ευρωπαϊκό πνεύµα. Κι αν η στροφή πολλών από αυτές τις προσωπικότητες στον καθολικισµό αποτελούσε ενίοτε ένα πρόσχηµα για την απαξίωσή τους, σήµερα είναι πια εύλογο να λάβουν τη θέση που τους αξίζει και κυρίως να αποτελέσουν τη γέφυρα ουσιαστικής πολιτιστικής επανασύνδεσης µε τη ύση, από την οποία ο Ελληνισµός ποτέ, ούτε κατά τη βυζαντινή περίοδο, δεν αποκόπηκε. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, ορισµένα τµήµατα του ελληνικού εδάφους, και η Κρήτη, βρίσκονται υπό βενετική κατοχή. Η Κρήτη, εξαιτίας της µακραίωνης υποτέλειάς της στους Βενετούς, ήλθε κατά την περίοδο αυτή σε στενή επαφή µε τα αισθητικά ρεύµατα της εποχής στη υτική Ευρώπη. Από το τέλος του 15ου αιώνα, αλλά 1

2 κυρίως κατά τον 16ο, κυριαρχεί στο νησί πνεύµα απάλυνσης των αντιθέσεων και α- ντιπαραθέσεων µε τον αλλόδοξο κατακτητή και υπερκέρασης των πνευµατικών και κοινωνικών στεγανών που άλλοτε τον χώριζαν από το εντόπιο στοιχείο. Το κλίµα αυτό ευνόησε τις στενότερες επαφές µεταξύ Κρητικών και Βενετών, και τις αµοιβαίες αλληλοεπιδράσεις. Ειδικότερα για τη µουσική, η εποχή αυτή συµπίπτει µε τη µέγιστη ακµή της ιταλικής αναγέννησης. Το κλασικό ιταλικό αναγεννησιακό πνεύµα βρίσκεται στον τοµέα της µουσικής στο αποκορύφωµά του, ακτινοβολώντας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τεχνική της πολυφωνίας, που είχε ξεκινήσει κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, φθάνει τώρα στο α- ποκορύφωµά της. Και ως τέτοια εισάγεται πλέον και στην Κρήτη και επηρεάζει το πνευµατικό της κλίµα. Οι έντονες ιταλικές επιδράσεις υπάρχουν, ως γνωστόν, και σε άλλους τοµείς της πνευµατικής δηµιουργίας της Κρήτης, όπως η λογοτεχνία και το θέατρο. Η ανακάλυψη του κρητικού συνθέτη Φραγκίσκου Αεονταρίτη από τις ακάµατες έρευνες του µακαρίτη καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης και διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη ( ), και η δηµοσίευση το 1990 του αρχειακού υλικού που αφορά τη ζωή και το έργο του, τοποθέτησε την έναρξη της ελληνικής µουσικής σύνθεσης πάνω σε δυτικά πρότυπα, που µέχρι πρόσφατα νοµίζαµε ότι ξεκινά µε την Επτανησιακή Σχολή τον 19ο αιώνα, τρεις και πλέον αιώνες νωρίτερα. Η έρευνα του Παναγιωτάκη µάς δίνει την πρώτη είδηση για την ύπαρξη δυτικότροπης µουσικής καλλιέργειας στην Κρήτη ήδη το Τότε φαίνεται ότι ιδρύθηκε ένα είδος οργανωµένης σχολής µουσικής και εκκλησιαστικού οργάνου στον Άγιο Τίτο του Χάνδακα (Ηράκλειο). Υπάρχουν επίσης λίγο µεταγενέστερες πληροφορίες για τα Χανιά και άλλες πόλεις. Εποµένως, στην Κρήτη υπήρχαν ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα όλες οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση και τη διδασκαλία έ- ντεχνης ενόργανης δυτικότροπης εκκλησιαστικής µουσικής. Και προφανώς, για τους πιο ταλαντούχους µουσικούς, και εφόσον υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα δινόταν και η δυνατότητα να τελειοποιήσουν τις σπουδές τους και να κάνουν ενδεχο- µένως και σταδιοδροµία στη µητρόπολη, τη Βενετία, ή σε άλλες µεγάλες ιταλικές πόλεις. Αυτό ακριβώς συνέβη µε τον σηµαντικότερο εκπρόσωπο της κρητικής µουσικής της εποχής αυτής, τον Φραγκίσκο Λεονταρίτη. Χάρις στις πολύχρονες έρευνες του καθηγητή Νικολάου Παναγιωτάκη στα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες της υτικής Ευρώπης γνωρίσαµε πριν από µερικά χρόνια µια ε- 2

3 ντελώς άγνωστη ώς τότε µορφή του κρητικού πολιτισµού της Αναγέννησης, τον Φραγκίσκο εονταρίτη, έναν άλλο, µουσικό αυτόν, el Greco, που σταδιοδρόµησε αρχικά στην Κρήτη, και αργότερα στη Βενετία, την Πάδοβα και το Μόναχο, και συνεργάστηκε µε δύο από τους διασηµότερους µουσικοσυνθέτες της εποχής του, τον Άντριαν Βίλλαερτ (περίπου ) και τον Ορλάντο ντι Λάσσο ( ), προτού επιστρέψει σε ώριµη ηλικία στην πατρίδα του για να περάσει ήσυχα τα τελευταία χρόνια της πολυτάραχης και µυθιστορηµατικής ζωής του. Ο καθηγητής Ν. Μ. Παναγιωτάκης ευτύχησε να ανακαλύψει, εκτός από ένα εντυπωσιακό σε όγκο και σηµασία αρχειακό υλικό για τη ζωή του Φραγκίσκου Λεονταρίτη, 1 και µερικές έντυπες µουσικές συνθέσεις του: λειτουργίες, µοτέτα, µαδριγάλια, ναπολιτάνες. Οι συνθέσεις του αυτές, µεταγραµµένες ατη σύγχρονη µουσική σηµειογραφία, προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον ειδικών µουσικολόγων και διάφορες χορωδίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό τις έχουν συµπεριλάβει στο ρεπερτόριο τους. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι ο κρητικός µουσικοσυνθέτης και το έργο του παραµένουν εν πολλοίς άγνωστα στο µουσικό φιλο κοινό της χώρας µας. Ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης, νόθος γιός του καθολικού ιερέα, κανονικού και θησαυροφύλακα του καθεδρικού ναού του Αγίου Τίτου, Νικολάου Λεονταρίτη, γεννήθηκε το 1518 στον Χάνδακα, την πρωτεύουσα της βενετοκρατούµενης Κρήτης, µε την ανθηρή οικονοµική και πολιτιστική ζωή. Τις βάσεις της µουσικής παιδείας του τις απέκτησε στη γενέτειρά του, στο πλαίσιο των µουσικών δραστηριοτήτων της Λατινικής Αρχιεπισκοπής, δεν αποκλείεται όµως να τις βελτίωσε στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια µιας σύντοµης αλλά εξαιρετικά αποδοτικής για τη µουσική του διαµόρφωση παραµονής, που τοποθετείται µε ασφάλεια πριν από το Ίσως ο νεαρός Φραγκίσκος να βρέθηκε στη Ρώµη και να παρακολούθησε µαθήµατα µουσικής ως σοπράνο στη χορωδία του ναού του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, βικάριος του οποίου ήταν ο επίσκοπος Αρίου Βαρθολοµαίος Αµπράµο (περίπου ), πρόσωπο που θα συµβάλει λίγο αργότερα στην οικονοµική και επαγγελµατική του αποκατάσταση στην Κρήτη. Το γεγονός ότι από το 1537 ο Λεονταρίτης ήταν κληρικός, ενισχύει την υπόθεση αυτή: για να χειροτονηθεί κληρικός, χρειαζόταν όχι µόνο να απαλλαγεί από το βάρος του νόθου, αλλά και ει δική άδεια να ιερωθεί, έγγραφες προϋποθέσεις τις οποίες µπορούσε να αποκτήσει 1. Το πρωτογενές αυτό υλικό δηµοσίευσε και σχολίασε λεπτοµερώς ο Ν. Μ. ΓΙαναγιωτάκης στο βιβλίο του Φραγκίσκος Λεονταρίτης. Κρητικός µουσικοσυνθέτης τον δέκατου έκτου αιώνα. Μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του, Βενετία 1990 [Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, αρ. 12]. 3

4 µόνο µε παπικές βούλες και µε την παρέµβαση ισχυρών πολιτικών και εκκλησιαστικών παραγόντων της αιώνιας πόλης. Όλα αυτά έγιναν στη Ρώµη, ίσως µε την προσωπική φροντίδα του προστάτη του επισκόπου Αµπράµο. Από το 1536, ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης εργάζεται ως έµµισθος οργανίστας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στον Χάνδακα, όπου διακρίθηκε και ως συνθέτης, και µε το ταλέντο του απέκτησε φήµη µεταξύ των συµπατριωτών του και σεβαστά εισοδήµατα από την κάρπωση διαφόρων προσοδοφόρων αξιωµάτων (κανονικάτα) που του εκχώρησε η Εκκλησία της Κρήτης. Φύση ανήσυχη και δηµιουργική, ο Λεονταρίτης δεν άργησε να θέσει µεγαλύτερους στόχους και να προσβλέψει σε µια σταδιοδροµία έξω από την Κρήτη. εν αποκλείεται να συνέδραµαν σε αυτό και οι ανώτατοι κρατικοί και εκκλησιαστικοί λειτουργοί που παρεπιδηµούσαν στο νησί υπηρετώντας τη θητεία τους και οι οποίοι θα ενεθάρρυναν τη µετακίνησή του στη Βενετία. Το 1544, ο Λεονταρίτης επιχειρεί ένα σύντοµο, διερευνητικού χαρακτήρα ταξίδι στη Βενετία, για να σταθµίσει τα περιθώρια της επιτυχίας αλλά και το µέτρο της επιρροής των εκλεκτών φίλων και προστατών του στην απαιτητική και εκλεπτυσµένη κοινωνία της, η οποία συνέδεε τη µουσική αρµονία µε την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Στην τελική απόφασή του καθοριστικό ρόλο πρέπει να έπαιξε και ένα άλλο, τραγικό, γεγονός: η καταστροφή από πυρκαγιά του µητροπολιτικού ναού του Αγίου Τίτου, χώρου µουσικής δηµιουργίας και πνευµατικής ανάτασης για τον ίδιον και για την ιταλότροπη γενιά του στην Κρήτη. Αν και οι εργασίες ανέγερσης του ναού είχαν ξεκινήσει, προχωρούσαν µε τέτοια βραδύτητα, ώστε φαινόταν ότι η στιγµή της επαναλειτουργίας του θα αργούσε ακόµη πολύ. Την άνοιξη του 1549, ο Λεονταρίτης άφησε πίσω του τον Χάνδακα µε προορισµό τη φηµισµένη πολιτεία των τεναγών, όπου από τις 4 Ιουνίου του ίδιου χρόνου, χάρις στο προσωπικό ενδιαφέρον του δόγη Φραντσέσκο Ντονάτο, µαρτυρείται να εργάζεται ως µέλος (cantore) της περίφηµης χορωδίας του ναού του Αγίου Μάρκου. Στο περιβάλλον αυτό είχε την ευκαιρία να µυηθεί στα µικρά µυστικά της τέχνης του από τον διάσηµο αρχιµουσικό και διευθυντή της χορωδίας του ναού φλαµανδό Άντριαν Βίλλαερτ. Παράλληλα συµµετείχε και σε πολλές άλλες µουσικές εκδηλώσεις που γίνονταν σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους µε την οικονοµική αρωγή βενετών ευγενών και εύπορων αστών της πόλης (λ.χ. του ποιητή Ντοµένικο Βενιέρ και του φιλοµεταρρυθµιστή Αντόνιο Τζαντάνι). Με το ταλέντο του στο τραγούδι και τη µουσική δεξιοτεχνία του δεν άργησε 4

5 να κατακτήσει και το µουσικόφιλο κοινό της Βενετίας, στο οποίο ήταν γνωστός µε το παρωνύµιο il Greco, και να κερδίσει χρήµατα, φήµη και δόξα. Τί όµως συνέβη, ώστε τον Νοέµβριο του 1552 να τιµωρηθεί µε προσωρινή έκπτωση από το ιερατικό του αξίωµα, δεν είναι γνωστό. Πάντως, η καθηµερινή ζωή µε τις τόσες προκλήσεις για έντονη ζωή φαίνεται πως δεν άφηνε ασυγκίνητο τον ασυγκράτητο στα πάθη όσο και δύστροπο και δύσκολο στο χαρακτήρα κρητικό µουσικοσυνθέτη. Αλλά και οι µεταρρυθµιστικές ιδέες φαίνεται πως δεν τον άφηναν αδιάφορο, όπως συνάγεται από τον ιδεολογικό προσανατολισµό των προσώπων µε τα οποία συναναστρεφόταν στην κατά βάθος αντιπαπική Βενετία, και βέβαια από τις µελλοντικές επιλογές του. Λόγοι οικονοµικοί τον έφεραν το 1557 στη γειτονική πόλη της Πάδοβας µε το περίφηµο πανεπιστήµιο της, όπου συνέρρεαν εκατοντάδες φιλοπερίεργοι νέοι, ρέκτες των γραµµάτων και των τεχνών, από την Ιταλία, την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και από την Κύπρο και την Κρήτη, για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα των σηµαντικότερων ακαδηµαϊκών δασκάλων της εποχής και να συµµετάσχουν ενεργά στην ιδεολογική κονίστρα της πανεπιστηµιακής αυτής κοινότητας. Ο Λεονταρίτης εργάστηκε ως χορωδός στον µητροπολιτικό ναό της Πάδοβας µόνο για λίγους µήνες. Εκεί γνωρίστηκε µε µέλη της ισχυρότατης πολιτικά και οικονοµικά βενετικής οικογένειας των Κορνάρο-Πισκόπια, και ανάµεσά τους µε τον φιλόµουσο Αλβίζε Κορνάρο (περίπου ), έναν από τους εκλεκτότερους πάτρωνες των τεχνών, διάσηµο βοτανολόγο, βιβλιόφιλο και συγγραφέα. Από τότε χρονολογούνται και οι φιλικές σχέσεις του µε τον φλαµανδό έµπορο αρχαιοτήτων Νικόλαους Στόπιους και µε πολλούς άλλους γερµανούς εµπόρους που εργάζονταν στη Βενετία για λογαριασµό του µεγάλου εµποροτραπεζικού οίκου των Φούγκερ. Μάλιστα, µε τη µεσολάβηση του Γιόχαν Γιάκοµπ Φούγκερ ( ), για τον δεύτερο γάµο του οποίου συνέθεσε το 1560 δύο µοτέτα σε στίχους του Στόπιους, ο Λεονταρίτης πέτυχε το 1561 να προσκληθεί στο Μόναχο από τον φιλότεχνο δούκα της Βαυαρίας Αλβέρτο τον Ε' ( ) και να προσληφθεί ως χορωδός στο παρεκκλήσιο και µουσικός της αυλής του. Κατά την παραµονή του στο Μόναχο, στο Σάλτσµπουργκ και στο Άουγκσµπουργκ, όπου δέσποζαν οι µουσικές προσωπικότητες του Ορλάντο ντι Λάσσο και του Αντρέα Γκαµπριέλι, κυκλοφόρησαν δύο συλλογές µοτέτων του, τις οποίες τύπωσε στη Βενετία το 1564 και το 1566 και τις αφιέρωσε στους υψηλούς προστάτες του. Η θητεία του στη χορωδία της βαυαρικής αυλής ήταν εξαιρετικά γόνιµη, αφού το µεγαλύτερο µέρος του 5

6 σωζόµενου έργου του χρονολογείται στην περίοδο αυτή: τρεις λειτουργίες, αρκετά µοτέτα και άλλες κοσµικές συνθέσεις, γνωστότερη από τις οποίες ήταν µία που έστειλε στον αυτοκράτορα Μαξιµιλιανό Β' και για την οποία εισέπραξε σαράντα χρυσά νοµίσµατα. Πάντως, και στην πολύβουη και ανταγωνιστική δουκική αυλή του Μονάχου, που έβριθε από καλλιεργηµένους αλλά και καιροσκόπους και φιλόψογους αυλικούς, ο Λεονταρίτης απέκτησε ένθερµους φίλους και θαυµαστές της τέχνης του, δεν απέφυγε όµως και τους εχθρούς, όπως εξάγεται από την προσεκτική ανάλυση του κειµένου των εγκωµιαστικών αφιερώσεων των δύο έντυπων έργων του στον δούκα Αλβέρτο Ε'. Κατά την πεντάχρονη ( ) παραµονή του στο Μόναχο, ο φιλόδοξος και ε- ριστικός Λεονταρίτης υπήρξε αίτιος πολλών και ζωηρών αντιδικιών µε πρόσωπα του αυλικού περιβάλλοντος, µε συνέπεια να κλονιστεί η πάντοτε επισφαλής θέση του και ο ίδιος να πέσει σε παρατεταµένη δυσµένεια. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε τελικά στην τολµηρή απόφαση να εγκαταλείψει τη Βαυαρία αφήνοντας πίσω του υποθέσεις σε εκκρεµότητα, υπέρογκα χρέη και φορτικούς δανειστές, και να γυρίσει βιαστικά, και µάλλον κρυφά, στην Ιταλία. Στους επόµενους µήνες (µέσα 1567) µερικές από τις οικονο- µικές υποθέσεις που τον βάρυναν ρυθµίστηκαν µε την παρέµβαση των ισχυρών φίλων του, κυρίως του Νικόλαους Στόπιους, χωρίς όµως και να αναστραφεί το εις βάρος του βαρύ κλίµα. Στο µεγαλόπρεπο περιβάλλον της ηγεµονικής αυλής του Μονάχου δεν θα επιστρέψει ποτέ πλέον, παρά τη συγκατάθεση του µεγαλόψυχου δούκα και την επιθυµία του ίδιου να δοκιµάσει για µία φορά ακόµη την τύχη του εκεί. Επιθυµία που δεν θα αργήσει να γίνει νοσταλγία και θα τον ακολουθεί στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Από τα µέσα του 1567 µαρτυρείται η παρουσία του Λεονταρίτη στη Βενετία και για ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα στην Κρέµα, πόλη κοντά στο ισπανοκρατούµενο δουκάτο του Μιλάνου, όπου, είναι ενδιαφέρον και κατ' αρχάς περίεργο, φέρεται µπλεγ- µένος σε µια σκοτεινή υπόθεση κατασκοπείας για λογαριασµό των Ισπανών. Η απόφασή του να αποκαλύψει την ταυτότητα του δράστη και να παραδώσει τα σχέδια των οχυρώσεων της πόλης στις βενετικές αρχές αντί στους Ισπανούς, για τους οποίους προορίζονταν, µε την κρυφή ελπίδα να καρπωθεί την πλουσιοπάροχη αµοιβή που στις περιπτώσεις αυτές έδιδε η Γαληνοτάτη, και µε αυτήν να εξοφλήσει τους δανειστές του που τον καταδίωκαν παντού, όχι µόνο δεν έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα αλλά και τον οδήγησε σε πολλές άλλες, το ίδιο ατελέσφορες, ενέργειες: να προσλάβει δικηγόρους για να εισπράξει από τις βενετικές αρχές τη νόµιµη χρηµατική αποζηµίωση, και σωµατοφύ- 6

7 λακες για την προσωπική του ασφάλεια, να µην εργάζεται για να µην εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο, να µην κυκλοφορεί την ηµέρα για το φόβο των δανειστών του, κ.ά. Καταχρεωµένος, σωµατικά και ψυχικά ταλαιπωρηµένος και απογοητευµένος από την περιπετειώδη αυτή ζωή, επέστρεψε στον Χάνδακα τον επόµενο χρόνο (1568), ύ- στερα από εικοσάχρονη απουσία, αναζητώντας στην πάτρια γη την ηρεµία και τη γαλήνη που τόσο πολύ του έλειπαν όλον αυτό τον καιρό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Λεονταρίτης τα πέρασε σε ένα γνώριµο κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον, που τον ενέταξε εκ νέου στους κόλπους του ως οργανίστα και δάσκαλο της µουσικής στον νεόκτιστο καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου, αναγνωρίζοντας µε τον τρόπο αυτόν τη µουσική του αυθεντία και τη διεθνή σταδιοδροµία του. Ώριµος πια και προσγειωµένος στις δυνατότητες του τόπου του, µακριά από τις δυσάρεστες οχλήσεις των δανειστών του και τις αντιδράσεις των σκληρόκαρδων α- νταγωνιστών του, αλλά πάντοτε υπό το εξεταστικό βλέµµα των φιλοπαπικών κύκλων της πόλης, αφοσιώθηκε στα νέα του καθήκοντα µε τη σταθερότητα και την προσοχή του ανθρώπου που πολλά είδε και πολλά γνώρισε στην πολύπλαγκτη ζωή του. Στις συναντήσεις του µε τον ιατρό, πτυχιούχο του Πανεπιστηµίου της Πάδοβας, Μανούσο Μαρά, µε νοσταλγία αναπολούσε τις καλές στιγµές της παραµονής του στη Βαυαρία και, όποτε του δινόταν η ευκαιρία, δεν παρέλειπε να επαινεί τον φιλόµουσο δούκα της για τη φιλοξενία, τη γενναιοδιορία και τη φιλοκαλία του («Et Francesco Londarit, musico, il quale vivo et e in Candia, il qual essaltava quelle bande de la et laudava il Duca di Baviera»). Όσο για τις φιλοµεταρρυθµιστικές ιδέες του, αυτές προσπαθούσε να τις κρατά µακριά από το φιλύποπτο καθολικό περιβάλλον του Χάνδακα και να τις µοιράζεται µε τους λιγοστούς οµοϊδεάτες του. Ο Φραγκίσκος Λεονταρίτης πέθανε το 1572 ή λίγο αργότερα, έχοντας γευτεί τις χάρες και τις χαρές µιας πλούσιας σε εµπειρίες και γνώσεις εποχής, κατά την οποία πολλά παίχτηκαν, πολλά χάθηκαν αλλά και πάρα πολλά κερδήθηκαν στον αγώνα για την ανάδειξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ελεύθερης πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η σηµασία της παρουσίας του Φραγκίσκου Λεονταρίτη, όπως και του άλλου µεγάλου οµολόγου του, από την τέχνη του χρωστήρα, του οµίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), δεν βρίσκεται στο ότι ήταν ένας ακόµη σηµαντικός έλληνας συνθέτης. Τέτοιοι υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί, ακόµη και στη βενετοκρατούµενη Κρήτη. Η σηµασία 7

8 του έγκειται στο ότι ως συνθέτης µπόρεσε να σταθεί επάξια σε δύο από τα σηµαντικότερα τότε και σήµερα ευρωπαϊκά µουσικά κέντρα, τη Βενετία και το Μόναχο. Η σταδιοδροµία του αποδεικνύει τη στενή σχέση που υπήρχε την εποχή εκείνη, παρά τις δυσκολίες στις µεταφορές και τα ταξίδια, µεταξύ της µητρόπολης Βενετίας και της µακρινής κρητικής επαρχίας, αλλά και ένα αξιοζήλευτο διεθνικό πνεύµα που κυριαρχούσε στον ευρωπαϊκό χώρο, µε πολιτιστικό κέντρο την Ιταλία της Αναγέννησης. Η σηµερινή εποχή, παρ' όλο το πλήθος των διεθνών οργανισµών και των πολιτιστικών ανταλλαγών, απέχει πολύ ακόµη απο τον έντονο κοσµοπολιτισµό του 16ου αιώνα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Λεονταρίτης δεν είναι µεµονωµένο φαινόµενο, αλλά προϊόν ενός γενικότερου κλίµατος που κυριαρχούσε στην Κρήτη εκείνη την εποχή. Ση- µαντικά προϊόντα δεν υπάρχουν µάλιστα µόνο στην πλευρά της δυτικότροπης µουσικής παραγωγής: πολύ πιο έντονη µουσική δραστηριότητα υπήρχε γύρω από την ορθόδοξη εκκλησιαστική µουσική. Η κίνηση αυτή ξεκίνησε µε την έλευση σηµαντικών βυζαντινών µελουργών και συνθετών αµέσως µετά την Αλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι αυτοί δηµιούργησαν µιαν αξιόλογη µουσική κίνηση και παράδοση, που κρατά ώς την άλωση του Χάνδακα το Η γνήσια βυζαντινή µουσική παράδοση συνεχίζεται, δηλαδή, κυρίως στην Κρήτη της Βενετοκρατίας. ηµιουργούνται διαρκώς νέες συνθέσεις βυζαντινότροπου µέλους από µελουργούς που γεννήθηκαν ή µετανάστευσαν στην Κρήτη, όπως οι Μανουήλ Χρυσαφής, Ιωάννης Πλουσιαδηνός, Ακάκιος Χαλκιόπουλος, Αντώνιος και Βενέδικτος Επισκοπόπουλοι, Κοσµάς Βαράνης, Ιωάννης Ζαχαρίας και ηµήτριος Ταµίας ή Νταµίας. Το πιο αξιοσηµείωτο µε τους συνθέτες αυτούς είναι ότι έρχονται σε επαφή, επηρεάζονται και υπακούουν στο γενικότερο κλίµα και την ατµόσφαιρα της βενετοκρατού- µενης Κρήτης και εντάσσουν στη µουσική τους, πλάι στα βυζαντινά, δυτικότροπα µουσικά στοιχεία. Εκεί φαίνεται ότι οφείλεται, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, το ότι ορισµένοι από τους σηµαντικότερους, όπως ο Μανουήλ Χρυσάφης, θα συνθέσουν πρώτη φορά έργα για δύο φωνές. Ξεφεύγουν έτσι από τον απαράβατο κανόνα που ίσχυε καθ' όλη τη βυζαντινή περίοδο, ότι η εκκλησιαστική µουσική είναι µονόφωνη, και πειραµατίζονται πάνω στα πρότυπα της δυτικής µουσικής που υπάρχει και είναι ζωντανή στην Κρήτη. υστυχώς, η ορθόδοξη εκκλησιαστική µουσική της Κρήτης δεν έχει µελετηθεί σχεδόν καθόλου, ούτε έχει αποκρυπτογραφηθεί η στενογραφική σηµειογραφία της. 8

9 Συνεπώς, τα συµπεράσµατα ως προς τη µορφή και την ποιότητα της µουσικής αυτής είναι, πολύ περιορισµένα. Υπάρχει ωστόσο ένα γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής µουσικής της Κρήτης µε τη δυτικότροπη. Ο όρος «κρητική µουσική» που ακούγεται στα Επτάνησα λίγες δεκαετίες µετά την άλωση του Χ άνδακα το 1669, υπονοώντας µια εκκλησιαστική ορθόδοξη µουσική γραµµένη µε βάση δυτικά πρότυπα, που φαίνεται ότι καλλιεργούσαν τότε στις εκκλησίες. Τη µουσική αυτή µεταλαµπάδευσαν, όπως φαίνεται, κρητικοί µετανάστες, που είχαν φύγει µετά την πτώση του Χάνδακα για να εγκατασταθούν σε µιαν άλλη περιοχή της βενετικής (τότε) επικράτειας, τα Επτάνησα. Είναι µάλιστα πιθανόν, η στενή σχέση που είχε πάντοτε η εκκλησιαστική µουσική των Επτανήσων µε τα δυτικά πρότυπα να ξεκινά ήδη από αυτή την πρώιµη εποχή. Για να επανέλθουµε όµως στον Φραγκίσκο Λεονταρίτη, ας σηµειώσουµε ότι η συνθετική δραστηριότητά του που µας είναι γνωστή τοποθετείται χρονικά προς την τελευταία δεκαετία της ζωής του και ειδικότερα στην περίοδο του Μονάχου (µετά το 1560). Τότε εκδόθηκαν οι δυο συλλογές των µοτέτων και στην ίδια περίοδο εντάσσονται και τα περισσότερα από τα γνωστά σήµερα έργα του. Πιθανόν να υπάρχουν ακόµη σε ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες ή σε ιδιωτικές συλλογές χειρόγραφα ή εκδόσεις από άλλα άγνωστα έργα του, τα οποία, ελπίζουµε, να έλθουν κάποτε στο φως. Ήδη όµως από το υπαρκτό και προσιτό υλικό µπορεί ο ερευνητής να γνωρίσει και να αποτιµήσει το έργο του Λεονταρίτη. Πρόκειται για σηµαντική µουσική προσωπικότητα, µε βαθιά µουσική παιδεία, την οποία του δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργεί συνεχώς, αφού βρέθηκε στο πλευρό µερικών από τους κορυφαίους µουσικούς της εποχής του. Το µουσικό ύφος και η τεχνική της εποχής του καλλιεργούσε συστηµατικά την τεχνική πληρότητα αλλά και την κλασική λιτότητα στον τρόπο σύνθεσης. Πρόκειται για ιστορική εξέλιξη που θα κορυφωθεί στα συνθετικά επιτεύγµατα των Λάσσο και Παλεστρίνα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Ο Λεονταρίτης κατόρθωσε να αφοµοιώσει πλήρως την τεχνική και το ύφος της εποχής του και να µας παρουσιάσει δείγµατα εφάµιλλα των συνθέσεων κάθε άλλου σύγρχρονού του δηµιουργού. Ανάµεσα όµως στους κύκλους του Βίλλαερτ και του Λάσσο στους οποίους είχε την τύχη να βρεθεί, ο Λεονταρίτης κατόρθωσε επίσης να διατηρήσει το δικό του χαρακτηριστικό ύφος, να θέσει τη δική του προσωπική σφραγίδα στις συνθέσεις του. Όπως είναι αναµενόµενο, το έργο του Λεονταρίτη, αν και είναι αξιόλογο και αξιοµνηµόνευτο, δεν µπορεί να θεωρηθεί από τα κορυφαία της εποχής του. 9

10 Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε ο Λεονταρίτης να είναι το απαύγασµα µιας µακρόχρονης πολυφωνικής δηµιουργίας στην Κρήτη, που να εκπροσωπείται από πολλές εκατοντάδες ελάσσονες συνθέτες, ώστε ο κορυφαίος που θα αναδειχθεί να είναι εφάµιλλος άλλων ανάλογων ευρωπαϊκοίν φαινοµένων. Η µουσική δηµιουργία του Λεονταρίτη είναι σήµερα σε σηµαντικό βαθµό αποκατεστηµένη, χάρις στις προσπάθειες σηµαντικών και πρωτοπόρων ερευνητών. Ο µακαρίτης πια καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας Νικόλαος Παναγιωτάκης, ο οποίος µελετώντας ακούραστα το θησαυρό των βενετικών αρχείων ανακάλυψε πρώτα και αποκατέστησε σταδιακά µέσα από τα διάφορα επεισόδια, το νήµα της ζωής του Λεονταρίτη. Ο άγγλος Graham Dixon και ο γερµανός Horst Leuchtmann, µουσικολόγοι, που αποκάλυψαν διάσπαρτες µέσα σε χειρόγραφα και πρώτες εκδόσεις που βρίσκονταν ξεχασµένες στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, µελέτησαν τις συνθέσεις και αποκατέστησαν τη µουσική του Λεονταρίτη. Τέλος, µουσικοί όπως ο Samuel Baud-Bovy, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, ο Νίκος Κοτροκόης και άλλοι, που µετέγραψαν, εξέδωσαν και εκτέλεσαν µεγάλο µέρος της µουσικής του. Εποµένως, όσα µουσικά έργα του έχουν διασωθεί σε πλήρη µορφή είναι προσιτά στους ενδιαφεροµένους, ορισµένα έχουν µεταγγραφεί σε χρηστική µορφή, (ώστε να µπορούν να εκτελεστούν από σύγχρονους µουσικούς, άλλα δε έχουν τυπωθεί ή ηχογραφηθεί σε ψηφιακό δίσκο. Τα διασωθέντα έργα του Λεονταρίτη εντάσσονται, όπως προαναφέραµε, στη δεκαετία του 1560, που είναι η περίοδος της ωριµότητας και της ποικίλης και θετικά αναγνωρισµένης δηµιουργικής του δραστηριότητας. Το έργο του αποτελείται κατά κύριο λόγο από συνθέσεις θρησκευτικές, δηλαδή λειτουργίες και µοτέτα, σώζονται όµως και κοσµικές συνθέσεις, όπως λίγα µαδριγάλια και δύο ναπολιτάνες. ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΙΑΡΑΣ (Πανεπιστήµιο Αθηνών) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωµανική και τη λατινική κυριαρχία ( ) Κεφάλαιο 1

εύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωµανική και τη λατινική κυριαρχία ( ) Κεφάλαιο 1 1 εύτερη Ενότητα: Οι Έλληνες κάτω από την οθωµανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) Κεφάλαιο 1 Μέσα σε δυο αιώνες (15ος - 17ος αιώνας) οι Οθωµανοί Τούρκοι κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Σαίξπηρ η ζωή του. Εμμανουέλα Τσικαλάκη

Σαίξπηρ η ζωή του. Εμμανουέλα Τσικαλάκη Ουίλιαμ Σαίξπηρ Οι μαθητές του Ε2 τμήματος του 1 ου Δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου συγκέντρωσαν πληροφορίες για τη ζωή, το έργο και τη μουσική που «έντυσε» τα θεατρικά του έργα και στη συνέχεια προετοίμασαν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Κυρίες και κύριοι, Σε μία τόσο σημαντική στιγμή στην ζωή νέων ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των

1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης Ερώτηση ανάπτυξης 1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των Γραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Μια εργασια του Νικολαου Σιδερα

Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Μια εργασια του Νικολαου Σιδερα Λεονάρντο Ντα Βίντσι Μια εργασια του Νικολαου Σιδερα Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (15 Απριλίου 1452 2 Μαΐου 1519) ήταν Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία

Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία Ένα μικρό μουσείο Μια μεγάλη ιστορία Το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στον κερκυραίο Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας και κορυφαίο ευρωπαίο διπλωμάτη, βρίσκεται στην γενέτειρά του, την Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Τζιώρτζης Τηλέφωνο : 2103307645

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη PROJECT Β 1 ΓΕΛ Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση ονομάζεται η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. Υπάρχουν δυο είδη μετανάστευσης : 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15 ος -16 ος αι.)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15 ος -16 ος αι.) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15 ος -16 ος αι.) Την συγκεκριμένη περίοδο, που διαρκεί περίπου δύο αιώνες, έχουμε σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη μουσική, μεγάλης σπουδαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού»

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού» «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού» Η ταξινόµηση µνηµείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναζήτησης. Παιχνίδι θησαυρού: «Ο Πλάτων ταξιδεύει στην περιοχή σου! Ένα φανταστικό ταξίδι...» Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο Τ 7η Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι των ρόλων μεταξύ των μαθητών αποφασίστηκε το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις για τα πλάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ Όνομα συντάκτη: Δρ. Αντώνιος Κώστας Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Των μαθητριών: Στέλλα Κουρκουρίδου Μαρίνα Κουσικιάν ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΤΟΥΡΗ ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΥΖΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou Kostas and Sofia pictures present... TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά)

Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Μπαμπά, αυτό που γράφω είναι δικό μου; (Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτότητα για παιδιά) Δρ. Μαρίνος Παπαδόπουλος Δικηγόρος Τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ενημέρωση για παιδιά για την Πνευματική Ιδιοκτησία;

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Επτανησιακή Σχολή και η Καλλιτεχνική Εκκοσμίκευση

1.1. Η Επτανησιακή Σχολή και η Καλλιτεχνική Εκκοσμίκευση ΕΛΠ 12 - Γ ΤΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο - ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1.1. Η Επτανησιακή Σχολή και η Καλλιτεχνική Εκκοσμίκευση 17 ος 18 ος αι. 1.1.1. Οι Ιστορικές Συνθήκες Το 17 ο αι. τα Επτάνησα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο : " ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ " του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου

Κριτικη της Maria Kleanthous Kouzapa για το βιβλίο :  ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  του Γιώργου Παπαδόπουλου-Κυπραίου Ημερομηνία 13/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://vivliopareas.blogspot.gr/ Μαρία Κλεάνθους Κουζάπα http://vivliopareas.blogspot.gr/2015/07/maria-kleanthous-kouzapa_40.html Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 Κριτικη

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου)

Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου) Ολυμπία Τσαρουχά, «Εισαγωγή» (για το έργο Κλίνη Σολομώντος του Ιωάννη Μορεζήνου) Ο Ιωάννης Μορεζήνος θεωρείται ο πρώτος κρητικός πεζογράφος που, στο τέλος του 16ου αιώνα, μας χάρισε ένα εκτενές γλαφυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Μουσικής. Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι

Εργασία στο μάθημα της Μουσικής. Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι Εργασία στο μάθημα της Μουσικής Τάξη: Γ 3 Μαθήτριες: Τάιχ Βαρβάρα και Στίνη Αΐντα Θέμα: Έντεχνο Τραγούδι Έντεχνο Τραγούδι o Πότε εμφανίστηκε το έντεχνο τραγούδι; Το έντεχνο τραγούδι εμφανίστηκε προς στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι Α ΛΥΚΕΙΟΥ 20\ 11\2016 ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας; Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 195 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics)

Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι της μνήμης στο οποίο χάνουμε συνεχώς» (pics) Πολιτισμός 26/07/2016-08:56 Ο Δημήτρης Στεφανάκης στο CretePlus.gr: «Ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ... 5 Όνομα Ίδρυση... 5 Σύνθεση...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός

Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός Η Τέχνη της Αναγέννησης-Μανιερισμός Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκουσα: Δρ Βικτώρια Φερεντίνου 1. Εισαγωγή στην τέχνη της Αναγέννησης Αναγέννηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΤΩΝΑΣ... Λίνα Παπαεμμανουήλ Μάνος Ορφανίδης Άννα Σαμαρά Στέφανος Τζούμας

ΝΕΥΤΩΝΑΣ... Λίνα Παπαεμμανουήλ Μάνος Ορφανίδης Άννα Σαμαρά Στέφανος Τζούμας ΝΕΥΤΩΝΑΣ... Λίνα Παπαεμμανουήλ Μάνος Ορφανίδης Άννα Σαμαρά Στέφανος Τζούμας Γνωρίζοντας τον Νεύτωνα... Ο Σερ Ισαάκ Νεύτων (Αγγλ. Sir Isaac Newton Σερ Άιζακ Νιούτον, 4 Ιανουαρίου 1643 31 Μαρτίου 1727) ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση. Ορισμός Είδη Ιστορική αναδρομή

Μετανάστευση. Ορισμός Είδη Ιστορική αναδρομή Μετανάστευση Ορισμός Είδη Ιστορική αναδρομή ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση Μετακίνηση ανθρώπων μεμονωμένα ή κατά ομάδες Σε χώρους διαφορετικούς από την κατοικία τους Λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Γενική επιμέλεια: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος Επιστημονική τεκμηρίωση-αρχική ιδέα σεναρίου: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015, αντιπροσωπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Μοναχισμός 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Μοναχισμός Της Μαργαρίτας Βελέντζα Γ1 2011-2012 Με τον όρο μοναχισμός στον Χριστιανισμό εννοείται το θρησκευτικό κίνημα των λαϊκών -κυρίως- που με βάση το κήρυγμα του Ιησού και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας,

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας, Ανακοινωθέν Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Βαυαρίας και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερµανία (EKD) φιλοξένησαν από κοινού την Διάσκεψη Εκκλησιαστικών Ηγετών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας ( ) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου Τηλ. Fax : / Κοιν.

Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας ( ) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου Τηλ. Fax : / Κοιν. Ψαθόπυργος, 19/05/2011 ΑΠ :2 Πληροφορίες: Δημήτρης Καραβίδας (6974360502) Ταχ. Δ/νση : Φαλήρου 66-26504 Τηλ. Fax : 2 6 1 0 / 9 3 1. 5 4 1 www.psathopirgos.gr Προς: Κοιν. : Αξιότιμο Δήμαρχο Πατρέων. κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πορτραίτα: Johanna Lindsey

Πορτραίτα: Johanna Lindsey Ημερομηνία 10/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.bookcity.gr/ Χρύσα Βασιλείου http://www.artsandthecity.gr/bloggers/%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1% CE%AF%CF%84%CE%B1/22032- %CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1-johanna-lindsey

Διαβάστε περισσότερα

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά

Για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους πολίτες» Η ΕΕ με μια ματιά Η ΕΕ με μια ματιά, ς και ανάπτυξη των ΜμΕ Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έντυπο αποτυπώνει τις απόψεις του συντάκτη και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΥΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Το Μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα.Το μοναστήρι του Αποστόλου Αντρέα είναι κτισμένο στο ομώνυμο ακρωτήρι της Κύπρου που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Φοιτητές και φοιτήτριες Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα