ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών Ηράκλειο Κρήτης Τηλ Fax 2810.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810.301442 Fax 2810."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών Ηράκλειο Κρήτης Τηλ Fax ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μηχανικός Περιβάλλοντος ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Περιβάλλοντος Ηράκλειο Οκτώβριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑ /97, ΚΑΙ 14312/1302/2000 ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ 50910/2727/ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΥΛΛΟ- ΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κατόπιν εισήγησης της µόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος, και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα γνωµοδότησης προς την Πολιτεία, όσον αφορά την αναγκαιότητα η όχι της τροποποίησης-επικαιροποίησης του υφισταµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης, η ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου-Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης συνέστησε οµάδα εργασίας µε θέµα : <<Αξιολόγηση του υφισταµένου Περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων>>. Η οµάδα εργασίας πρέπει να εξετάσει τις µελέτες που κατέληξαν στον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασµό και να εισηγηθεί εάν ο περιφερειακός σχεδιασµός είναι ο βέλτιστος, εάν επιδέχεται τροποποιήσεις η εάν θα πρέπει να επανεξετασθεί. Επίσης θα πρέπει να υποδειχθεί η βέλτιστη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις και όχι µόνο για την τελική θέση/εις των ΧΥΤΑ αλλά και των συµπληρωµατικών έργων όπως σταθµοί µεταφόρτωσης και κέντρα διαλογής. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την εκπόνηση της εργασίας µε τίτλο «Αξιολόγηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Κρήτη», εξετάστηκαν οι παρακάτω µελέτες : 1. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Πλαίσιο Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, ΟΑΝΑΚ, Οκτώβριος 2000». 2. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Πλαίσιο Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΟΑΝΑΚ, Οκτώβριος 2000». 3. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ),Φάκελος Καταρχήν Καταλληλότητας, ΟΑΝΑΚ, εκέµβριος 2001». 4. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Συγκριτική Έκθεση Τεχνολογιών ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΟΑΝΑΚ, εκέµβριος 2001». 5. «Συµπλήρωµα Περιφερειακού Σχεδιασµού, ΕΣ ΑΚ, Αύγουστος 2002». Η σύνταξη και το περιεχόµενο του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασµού έχει βασισθεί : 1. Στην ΚΥΑ 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β/1996), µε τίτλο «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων», η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ). 2. Στην ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997), µε τίτλο «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 3. Στην ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997), µε τίτλο «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 4. Στην ΚΥΑ 14312/1302/2000 (ΦΕΚ 723/Β/2000), µε την οποία συµπληρώνεται και εξειδικεύεται η ΚΥΑ /

4 5. Στην εγκύκλιο-έγγραφο του ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ. πρωτ. οικ / , και µε τίτλο «Πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης Μελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων (. Α.) σε Νοµαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο». Σήµερα όµως, η ισχύουσα Νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (µη επικινδύνων) έχει καταργήσει τις προαναφερόµενες (1), (3) και (4) ΚΥΑ και διέπεται από την εφαρµογή των κατωτέρω: 1. Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) 2. ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β) <<Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων>>. 3. ΚΥΑ 15393/2332/ (ΦΕΚ1022/Β) <<Κατάταξη δηµοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Νόµου 3010/2002>> 4. ΚΥΑ 29407/3508/ (ΦΕΚ 1572/Β) << Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων>> 5. Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 11/ ) για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ 6. ΚΥΑ 50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/Β) << Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης>> 7. Εγκύκλιος οικ / , σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή Μεταφορά- Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η νοµοθεσία που διέπει την διαχείριση των αστικών αποβλήτων έχει τροποποιηθεί, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη, την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού και την εναρµόνιση του µε τις ισχύουσες σήµερα διατάξεις. Επιπροσθέτως και η ίδια η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) επιβάλει την αναθεώρηση των Εθνικών και των Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Απορριµµάτων. Ανεξάρτητα, όµως, από την αλλαγή της νοµοθεσίας, γενικά η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣ Α ανά χρονικά διαστήµατα, έχει επισηµανθεί και γι αυτό έχει προβλεφθεί σχετική διάταξη στην ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία (άρθρο 6 της ΚΥΑ). Το Περιφερειακό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) µπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία εφόσον, από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 προκύψει διαπιστωµένη προς τούτο ανάγκη. Στο άρθρο αυτό, αναφέρεται ότι οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών συντάσσουν ανά πενταετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής των κατευθύνσεων και µέτρων των ΠΕΣ Α, τα ενδεδειγµένα µέτρα, προγράµµατα και δράσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση του, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που ενδεχοµένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕΣ Α. Οι πιο πάνω εκθέσεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και αποτελούν τη βάση για την ενδεχόµενη αναθεώρηση των ΠΕΣ Α. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίηση του και πριν την πάροδο πενταετίας, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν: α) από την προώθηση ή 4

5 εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων µε ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά τον χρόνο κατάρτισης του ΠΕΣ Α, β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους γ) την ανάγκη εναρµόνισης µε νέες κατευθύνσεις και µέτρα, που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ Α) ή στις εκάστοτε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του ή δ) την ανάγκη προσαρµογής σε παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13 παρ. 1 της παρούσας απόφασης. Η κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Απορριµµάτων καθορίζεται σήµερα από την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), µε τίτλο «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». Με την εφαρµογή της παραπάνω ΚΥΑ καταργήθηκαν, όπως προαναφέραµε : 1. Η 69728/824/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» (Β' 358). 2. Η /1997 κοινή υπουργική απόφαση «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές Κατευθύνσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (Β' 1016). 3. Η 14312/1302/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Συµπλήρωση και εξειδίκευση της /1997 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ «(Β' 723). Άρα, σε πρώτο στάδιο εξετάζουµε την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣ Α, εξ αιτίας των διαφορών της Νοµοθεσίας αφ ενός µεν εκείνης πάνω στην οποία βασίστηκε η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασµού των απορριµµάτων στην Κρήτη και αφ ετέρου της ισχύουσας σήµερα Νοµοθεσίας 3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑ /97, ΚΑΙ 14312/1302/2000 ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/2003 Ο σχεδιασµός µε βάση την ΚΥΑ του 97 καταρτίζεται σε δύο στάδια, ενώ τα Περιφερειακά Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) µε την ΚΥΑ του 2003 καταρτίζονται σε ένα στάδιο, το οποίο συνιστά την µελέτη ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΣΑ).Ο µόνος αρµόδιος φορέας κατάρτισης σήµερα του σχεδιασµού ΣΑ µιας περιοχής είναι η οικεία Περιφέρεια. Στο Α στάδιο της ΚΥΑ του 1997, περιλαµβάνονταν και οι στόχοι που ετίθεντο ως προς την µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των στερεών απόβλητων (οι στόχοι αναφέρονται στη συµπληρωµατική ΚΥΑ του 2000). Οι στόχοι µε βάση την νέα ΚΥΑ του 2003 ως προς την ποσότητα των στερεών αποβλήτων, αλλά και την επίτευξη τους σε συγκεκριµένα χρονικά όρια έχουν αλλάξει. Σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 50910/2727/2003 για όλες τις παρακάτω κατηγορίες στερεών αποβλήτων δηλαδή για τα υλικά συσκευασίας, για τα µεταχειρισµένα ελαστικά, για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), για τα αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), ποσοτικοποιούνται νέοι στόχοι. 5

6 Υλικά συσκευασίας Για τα υλικά συσκευασίας µε βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 οι ποσοτικοί στόχοι που είναι εναρµονισµένοι µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ είναι οι ακόλουθοι: 1) Μέχρι πρέπει να αξιοποιείται τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας µε ανώτατο όριο το 65%. 2) Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού ποσοτικού στόχου και µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία πρέπει να ανακυκλώνεται από το σύνολο των υλικών συσκευασίας τουλάχιστον το 25% κατά βάρος µε ανώτατο όριο το 65%. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 15% κάθε υλικού συσκευασίας. 3) Μετά την ηµεροµηνία αυτή το ποσοστό αξιοποίησης και ανακύκλωσης θα προσαρµόζεται κατ αντιστοιχία µε το ποσοστό που θα καθορίζεται ανά πενταετία µε απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία 94/62/ΕΚ. Μεταχειρισµένα ελαστικά Οι ποσοτικοί στόχοι για τα µεταχειρισµένα ελαστικά σύµφωνα µε το Π..109/2004 (άρθρο 8) είναι ότι το αργότερο µέχρι της 31 Ιουλίου του 2006, η αξιοποίηση τους θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόµενων ελαστικών. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου η ανακύκλωση θα πρέπει να φτάσει στο 10%. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής οι στόχοι που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις αρµόδιες αρχές µε βάση το Π.. 116/2004 (άρθρο 11) είναι: α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Για τα οχήµατα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. β) το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι ως άνω στόχοι σε συµµόρφωση µε αποφάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ. Αδρανή απόβλητα Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων για τα αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, µη συµπεριλαµβανοµένων των χωµάτων και των µπαζών από εκσκαφές οι ποσοτικοί στόχοι είναι: α)μέχρι την 1/1/2006 θα αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 30% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. 6

7 β) Μέχρι την 1/1/2008 θα αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 50% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. γ) Μέχρι την 1/1/2015 θα αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 80% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) Ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή και αξιοποίηση των Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σύµφωνα µε το Π.. 117/2004 (άρθρο 11) είναι: Α) Ως προς τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ 1. Το αργότερο έως την 31η εκεµβρίου 2006, πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράµµων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά µέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προβλεπόµενος στην παράγραφο (1) ποσοτικός στόχος σε συµµόρφωση µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. Β) Ως προς την αξιοποίηση-επεξεργασία ΑΗΗΕ 1. Για τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία έως την 31η εκεµβρίου 2006, οι παραγωγοί πρέπει να επιτύχουν τους εξής στόχους : (α) Για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 του Παραρτήµατος ΙΑ, - ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του µέσου - βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή. (β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 του Παραρτήµατος ΙΑ, - ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή. (γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7 και 9 του Παραρτήµατος ΙΑ, ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή. (δ) για τους λαµπτήρες εκκενώσεως αερίου, ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαµπτήρων. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι προβλεπόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο 1 ποσοτικοί στόχοι σε συµµόρφωση µε αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 7 (παρ. 4) της οδηγίας 96/2002. Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα Στη ΚΥΑ 50910/2727/2003 για πρώτη φορά γίνεται λόγος για την µείωση του βιοαποπικοδοµήσιµου κλάσµατος που καταλήγει σε ΧΥΤΑ καθώς επίσης και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Σύµφωνα λοιπόν µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ θα πρέπει: α) Μέχρι της 16 Ιουλίου του 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών απόβλητων που είχαν παραχθεί το 1995 ή 7

8 το τελευταίο προ του έτος 1995 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. β) Μέχρι της 16 Ιουλίου του 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών απόβλητων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του έτος 1995 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. γ) Μέχρι της 16 Ιουλίου του 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών απόβλητων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του έτος 1995 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. Αυτό σηµαίνει ότι ο Χώρος Υγιειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), που σήµερα είναι µια διαδεδοµένη µέθοδο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα δεν είναι πλέον λύση, γι αυτό και στη ΚΥΑ του 2003 αναφέρεται επίσης για πρώτη φορά ο όρος ΧΥΤΥ, Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων καθώς επίσης και η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΥ, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών της Χώρας µέχρι το τέλος του 2008 για τις ποσότητες εκείνες για τις οποίες δεν γίνεται αξιοποίηση µέσω επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης προϊόντων και ενέργειας. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ του 1997 η διαδικασία σχεδιασµού είναι η εξής: Για οποιοδήποτε έργο ή δραστηριότητα είναι απαραίτητο να προτείνονται οι κατ αρχήν κατάλληλοι χώροι και αναλόγως να τεθούν και οι όροι που θα το εξειδικεύσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή έρευνας. Έπειτα έχουµε την επιλογή ενός ή περισσοτέρων εναλλακτικών χώρων σύµφωνα µε τα κριτήρια καταλληλότητας. Στη συνέχεια υποβάλλονται σε συγκριτική αξιολόγηση καταλληλότητα και µε βάση το είδος του έργο ή της δραστηριότητας και τη µέθοδο διαχείρισης προτείνεται, να ακολουθούνται κριτήρια αποκλεισµού περιοχών για χωροθέτηση. Αντιθέτως, µε βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 η µελέτη για την επιλογή του κατάλληλου χώρου γίνεται συνολικά για την περιοχή αναφοράς η οποία κατά κανόνα συµπίπτει µε το εδαφικό σύνολο της Περιφέρειας. Ο αποκλεισµός και η εύρεση του κατάλληλου χώρου γίνεται µε τον αποκλεισµό εξαρχής των ακατάλληλων περιοχών για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων µε βάση τις υφιστάµενες δεσµεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 αναφέρεται ότι η µέση παραγωγή Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά κάτοικο ανέρχεται σε 1,14Kg/ηµέρα ενώ στην ΚΥΑ 14312/1302/2000 ήταν 0,97. Επίσης σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από την ΚΥΑ του 2003 περιφερειακό σχεδιασµό και η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων αστικών αποβλήτων έχει διαφοροποιηθεί. Στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 καθορίζονται σε κεφάλαια, οι προδιαγραφές κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι ενότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στη ΚΥΑ του 97 και στην εγκύκλιο 69751/ µε Θέµα: Πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης Μελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων (.Α.) σε Νοµαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο. 1. Εισαγωγή Αντικείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 8

9 Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Οµάδα σύνταξης του Περιφερειακού Σχεδίου (επικεφαλής της οµάδας - κάτοχος πτυχίου της κατηγορίας 27, µέλη της οµάδας, /νση - FΑΧ - Eimail) Πηγές στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου 2. Μη τεχνική περίληψη Πρόκειται για περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου σε µη τεχνική γλώσσα ώστε αυτό να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Περιγράφονται µε συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευµένους τεχνικούς όρους: α) η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα των παραγόµενων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου στερεών αποβλήτων, καθώς και µελλοντικές εκτιµήσεις αυτών β) η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γ) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου δ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου, και ε) τα προτεινόµενα έργα, δράσεις και παρεµβάσεις ανά διαχειριστική ενότητα, µε εκτίµηση του αντίστοιχου κόστους Η µη τεχνική περίληψη θα αποτελεί αυτοτελές κείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου. 3. Περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το Περιφερειακό Σχέδιο. Η περιοχή αυτή κατά κανόνα συµπίπτει µε τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας. ύναται επίσης η περιοχή αυτή να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την προαναφερόµενη (όπως, η περίπτωση νησιών, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, περισσότερες της µιας Περιφέρειες, ευκολότερη πρόσβαση µιας περιοχής προς τα διοικητικά όρια άλλης όµορης Περιφέρειας). 4.Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος Η ενότητα αυτή υπάρχει στη ΚΥΑ 1997 και µε περισσότερη λεπτοµέρεια ως προς το περιεχόµενο της, στην εγκύκλιο 69751/ µε κύρια διαφορά ότι στην νέα ΚΥΑ του 2003 η ανάλυση της γίνεται για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι νοµοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνης. Επίσης στη ΚΥΑ 50910/2727/2003 γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για το Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον και τους παραµέτρους που πρέπει να µελετηθούν. Επιπλέον αναφέρεται για πρώτη φορά η εξέταση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς. Όσο αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά γίνεται επιπλέον αναφορά για καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Στη συνέχεια φαίνονται οι παράµετροι που θα πρέπει ο µελετητής να εστιάσει την προσοχή του κατά την σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου διαχείρισης των Αποβλήτων όσον αφορά το Φυσικό, Ανθρωπογενές και Ατµοσφαιρικό περιβάλλον. Για το Φυσικό περιβάλλον, Καταγραφή των περιοχών Εθνικού καταλόγου ΝΑΤURΑ 2000, RAMSAR, SΡΑ, Εθνικών ρυµών, κλπ. Η απεικόνιση της κατάστασης του περιβάλλοντος για τις περιοχές αυτές γίνεται βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 9

10 Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση µε άλλους περιγραφόµενους τόπους, ονοµασία. Γεωγραφικός προσδιορισµός του τόπου Οικολογικές πληροφορίες: µορφές ενδιαιτηµάτων που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚNτου Συµβουλίου και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά. Άλλα είδη. Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το ευπρόσβλητο, χαρακτηρισµός του τόπου. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση µε τους βιότοπους του CORINE: τύπος προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προστατευόµενοι τόποι που συνδέονται µε τον συγκεκριµένο τόπο -γειτνιάζοντες τόποι και τόποι που ανήκουν σε διάφορους τύπους χαρακτηρισµού-σχέση µε τους βιότοπους CORINE. Στοιχεία διαχείρισης του τόπου, εφ' όσον τέτοια υπάρχουν. Καταγραφή άλλων προστατευόµενων περιοχών βάσει του δασικού ή άλλου θεσµικού πλαισίου Εντοπισµός, σε µια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων της περιοχής αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές). Για το Ανθρωπογενές περιβάλλον Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων Χωροταξικών Σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή προτάσεων χωροταξικών µελετών εφόσον αυτές βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο εκπόνησης {π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσιοποίησης) Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων σχεδίων χρήσεων γης (Ρυθµιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες κ.ά.). Αναφορά στους υπάρχοντες παραδοσιακούς οικισµούς οι οποίοι προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδοµικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα Συνοπτική περιγραφή και χαρτογραφική παρουσίαση των υφιστάµενων κύριων χρήσεων γης (γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, βιοµηχανικές χρήσεις, µεταλλευτικές χρήσεις κλπ). Κύριες περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και ζώνες οικονοµικών και πολεοδοµικών κινήτρων Καταγραφή και απεικόνιση των ορίων, σύµφωνα µετά στοιχεία των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισµού, των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών µνηµείων που βρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Αναφορά τυχόν άλλων θέσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από βιβλιογραφικά δεδοµένα. Περιγραφή του κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, παραγωγικοί τοµείς της οικονοµίας, απασχόληση, επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, σηµαντικές διοικητικές και κοινωνικές υποδοµές κλπ) Καταγραφή των υφιστάµενων ή προγραµµατιζόµενων σηµαντικών τεχνικών υποδοµών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες περιλαµβάνουν το εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. 10

11 Και για το Ατµοσφαιρικό περιβάλλον Καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου µε βάση διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις που προκύπτουν είτε από επίσηµες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩ Ε ή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. 5. Εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Εκτιµάται η συνεισφορά της εξεταζόµενης Περιφέρειας στο σύνολο της Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων. Εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σε Περιφερειακό επίπεδο (περιοχή αναφοράς) τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά µε έµφαση στην πρόληψη και την µείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. Καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου. Προτείνονται µέτρα, δράσεις και παρεµβάσεις ώστε οι εξειδικευµένοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να δηµοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ΚΥΑ, οι υφιστάµενοι Νοµαρχιακοί Σχεδιασµοί ΣΑ πρέπει να ενταχθούν στον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό έως , η δε επιλογή της καταλληλότερης θέσης για εγκατάσταση έργων ΣΑ αποτελεί αντικείµενο της διαδικασίας περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και περιλαµβάνεται στην Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) 4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ 50910/2727/2003 Αφού εντοπίσαµε τις διαφορές της Νοµοθεσίας πάνω στην οποία βασίστηκε η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασµού των απορριµµάτων στην Κρήτη µε την ισχύουσα τότε Νοµοθεσία, εξετάζουµε το περιεχόµενο του Περιφερειακού Σχεδιασµού µε βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), Παράρτηµα ΙΙΙ, «Γενικές τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των Περιφερειακών Σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» Για την καλύτερη µελέτη του περιεχοµένου ακολουθεί η παράθεση των άρθρων του Παραρτήµατος ΙΙΙ και ο σχολιασµός του κάθε άρθρου σε σχέση µε τον υφιστάµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό. 1. Εισαγωγή Αντικείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου 11

12 Οµάδα σύνταξης του Περιφερειακού Σχεδίου (επικεφαλής της οµάδας - κάτοχος πτυχίου της κατηγορίας 27, µέλη της οµάδας, /νση FAX ) Πηγές στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δε γίνεται αναφορά για την Οµάδα σύνταξης, καθώς και για το αν ο επικεφαλής της είναι κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 27. Επίσης δεν παρατίθενται οµαδοποιηµένες οι πηγές των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνησή του. 2. Μη τεχνική περίληψη Πρόκειται για περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου σε µη τεχνική γλώσσα ώστε αυτό να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Περιγράφονται µε συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευµένους τεχνικούς όρους: α) η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα των παραγόµενων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου στερεών αποβλήτων, καθώς και µελλοντικές εκτιµήσεις αυτών β) η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γ) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου δ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου, και ε) τα προτεινόµενα έργα, δράσεις και παρεµβάσεις ανά διαχειριστική ενότητα, µε εκτίµηση του αντίστοιχου κόστους Η µη τεχνική περίληψη θα αποτελεί αυτοτελές κείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό, στο τεύχος «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Πλαίσιο Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΑΝΑΚ, Οκτώβριος 2000», δεν περιγράφεται η σύσταση των απορριµµάτων, καθώς και η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Απλά αναφέρονται τα εξεταζόµενα σενάρια διαχείρισης των απορριµµάτων. 3. Περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το Περιφερειακό Σχέδιο. Η περιοχή αυτή κατά κανόνα συµπίπτει µε τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας. ύναται επίσης η περιοχή αυτή να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την προαναφερόµενη (όπως, η περίπτωση νησιών, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, περισσότερες της µιας Περιφέρειες, ευκολότερη πρόσβαση µιας περιοχής προς τα διοικητικά όρια άλλης όµορης Περιφέρειας). Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω 4. Προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων Περιγράφονται συνοπτικά οι πηγές προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (κατοικίες, εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδοµής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων κλπ). Γίνεται κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγραφή 12

13 των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ, ενώ καταγράφονται επίσης, και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποσότητα τους κατά την διάρκεια του έτους. Περιγράφονται και καταγράφονται, ποιοτικά και ποσοτικά, ειδικής φύσεως στερεά απόβλητα που ενδεχοµένως δεν αναφέρονται στον ΕΚΑ. Καταγράφονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποιότητα τους κατά την διάρκεια του έτους. Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των αποβλήτων αναφέρονται στην χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονείται το Περιφερειακό Σχέδιο. Επί πλέον γίνονται εκτιµήσεις, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσµού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικούς ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) ετών. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δε γίνεται κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγραφή των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ. Επίσης δεν καταγράφονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποιότητα τους κατά την διάρκεια του έτους. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό µια και η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας διαχείρισης των απορριµµάτων βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων (π.χ η υγρασία στην καύση των απορριµµάτων). Η εποχιακή αυτή διακύµανση και ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων επηρεάζεται και από την διαφοροποίηση των δεδοµένων της δυναµικότητας της Περιφέρεια Κρήτης ως προς τα τουριστικά καταλύµατα. Ενδεικτικό είναι ότι µε τα στοιχεία 1999 του ΕΟΤ στον Νοµό Ηρακλείου υπήρχαν κλίνες και µε στοιχεία του 2004 υπάρχουν σύνολο σε κύρια, µη κύρια τουριστικά καταλύµατα, σε τουριστικές κατοικίες και camping κλίνες. Παρόµοια διαφοροποίηση των στοιχείων σε τουριστικά καταλύµατα υπάρχει και στους άλλους Νοµούς της Κρήτης, (Νοµός Ρεθύµνου κλίνες έναντι του 2004, Νοµός Λασιθίου κλίνες έναντι του 2004, Νοµός Χανίων κλίνες έναντι το 2004), γεγονός το οποίο επηρεάζει άµεσα τους υπολογισµούς των ποσοτήτων των παραγοµένων στερεών αποβλήτων. Επιπροσθέτως είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη νεότερα πληθυσµιακά στοιχεία της Κρήτης, αφού αυτά που χρησιµοποιούνται είναι προβλέψεις µε βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία του Εκτός του ότι υπάρχουν πλέον στατιστικά πληθυσµιακά στοιχεία της απογραφής του 2001, τα οποία θα προκαλέσουν εµφανή διαφορά στις υπολογιζόµενες ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων (και λόγω πληθυσµιακής αύξησης αστικών κέντρων), υπάρχει ήδη εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486/ ) µε τις κατευθύνσεις του οποίου πρέπει να είναι σύµφωνος και ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού, η διαχείριση των απορριµµάτων αστικών και πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων, που παραµένει από τα πλέον κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα στην Κρήτη, θα πρέπει να επιλυθεί το αργότερο έως το Από όλες τις έως σήµερα <<τεχνικές λύσεις>>, οι οποίες έχουν διερευνηθεί, η προσφορότερη για το περιβάλλον που µπορεί να συνδυασθεί Και µε σταδιακή διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση είναι η δηµιουργία µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων, οι οποίες είναι µεν δαπανηρές, αλλά επιλύουν 13

14 οριστικά και επιτυχώς το πρόβληµα, τόσο για τα αστικά στερεά απόβλητα όσο και για τα λοιπά πάσης φύσεως (βιοµηχανικά και άλλα ) απορρίµµατα. Προβλέπεται µε Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, να ανατεθεί συνολική µελέτη για την δηµιουργία Κεντρικής Μονάδας θερµικής επεξεργασίας και ανακύκλωσης Απορριµµάτων για τους Νοµούς Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης για την επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων, που θα λειτουργήσει στον Νοµό Χανίων. Από την ειδική αυτή µελέτη,θα πρέπει να διερευνηθούν επίσης οι προϋποθέσεις για την παράλληλη διαχείριση στις δύο κεντρικές µονάδες, των αποβλήτων των 630 ελαιουργείων της Κρήτης, τα οποία δηµιουργούν σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα, σε περίοδο όµως από Νοέµβριο έως Φεβρουάριο, που η παραγωγή αστικών αποβλήτων είναι περιορισµένη, και άρα θα υπάρχει ευχέρεια για την διαχείριση τους στις κεντρικές µονάδες. Οι δύο µονάδες θα πρέπει να συνδυαστούν µε λειτουργικό δίκτυο σταθµών µεταφόρτωσης, όπου θα µπορεί να ενταχθούν όλες οι ως σήµερα εγκεκριµένες θέσεις απόρριψης και διάθεσης απορριµµάτων (10 τον αριθµό), καθώς και οι λιγοστές θέσεις, που έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν ως χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. Τέλος όσον αφορά τη σύνθεση των απορριµµάτων στην Κρήτη τα στοιχεία είναι πολύ παλιά π.χ για το Ηράκλειο Στην µελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασµού αναφέρεται ότι υπάρχει έλλειψη σαφούς γνώσης για την σύνθεση των αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης, και ότι η µελέτη δεν στηρίχθηκε σε δειγµατοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων που προβλέπονταν σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ γ της ΚΥΑ /97, αλλά πήρε στοιχεία του 1999 από το ΥΠΕΧΩ Ε, που αναφέρονταν σε επίπεδο Χώρας, χωρίς εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κρήτης. Εποµένως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέες σχετικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί πχ από τον ΕΣ ΑΚ (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια της Κρήτης, έτους 2004) ή από άλλους φορείς. 5. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος Στο Κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, αξιολογούνται και σχολιάζονται µε ακρίβεια και χωρίς περιττά στοιχεία, οι παράµετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Το εύρος και το βάθος της ανάλυσης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κεφ. 8. Η υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος απεικονίζεται και σε χάρτες ενδεικτικής κλίµακας 1: Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Καταγραφή των σηµαντικών φυσικών συνιστωσών και µορφολογικών χαρακτηριστικών του τοπίου και των δοµικών του στοιχείων (ανάγλυφο, υφή του εδάφους, βλάστηση, ύπαρξη υδάτινων στοιχείων-λιµνάζοντα νερά, χείµαρροι, θάλασσα κλπ.) Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Περιγραφή των βασικών γεωλογικών, τεκτονικών και υδρολιθολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αναφοράς, µε βάση τους υπάρχοντες χάρτες, τυχόν σχετική βιβλιογραφία και υφιστάµενες µελέτες. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην γενική γεωλογική δοµή της περιοχής αναφοράς, στους τεχνικογεωλογικούς χαρακτήρες των γεωλογικών σχηµατισµών, στους υδρολιθολογικούς χαρακτήρες των επισηµανθέντων γεωλογικών σχηµατισµών, και ιδιαίτερα, σε στοιχεία που αφορούν τον υπόγειο 14

15 υδροφόρο ορίζοντα, στην τεκτονική και στην σεισµικότητα της περιοχής, στα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, σε ευδιάβρωτους και σε έντονα καρστικοποιηµένους σχηµατισµούς και σε περιοχές που παρατηρούνται κατολισθήσεις. Καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυµάτων και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δε γίνεται καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυµάτων και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Φυσικό περιβάλλον Καταγραφή των περιοχών Εθνικού καταλόγου ΝΑΤURA2000, RAMSAR, SΡΑ, Εθνικών ρυµών, κλπ. Η απεικόνιση της κατάστασης του περιβάλλοντος για τις περιοχές αυτές γίνεται βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση µε άλλους περιγραφόµενους τόπους, ονοµασία. Γεωγραφικός προσδιορισµός του τόπου Οικολογικές πληροφορίες: µορφές ενδιαιτηµάτων που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚτου Συµβουλίου και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά. Άλλα είδη. Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το ευπρόσβλητο, χαρακτηρισµός του τόπου. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση µε τους βιότοπους του CORΙΝΕ: τύπος προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προστατευόµενοι τόποι που συνδέονται µε τον συγκεκριµένο τόπο -γειτνιάζοντες τόποι και τόποι που ανήκουν σε διάφορους τύπους χαρακτηρισµού- σχέση µε τους βιότοπους CORΙΝΕ. Στοιχεία διαχείρισης του τόπου, εφ' όσον τέτοια υπάρχουν. Καταγραφή άλλων προστατευόµενων περιοχών βάσει του δασικού ή άλλου θεσµικού πλαισίου Εντοπισµός, σε µια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων της περιοχής αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές) Από τον υφιστάµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό απουσιάζουν οικολογικές πληροφορίες που αφορούν τη χλωρίδα και την πανίδα, τα προστατευόµενα είδη και το καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση µε τους βιότοπους του CORΙΝΕ. Απλά παρατίθενται χάρτες µε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος δε γίνεται εντοπισµός, σε µια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων της περιοχής αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές) Ανθρωπογενές περιβάλλον Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων Χωροταξικών Σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή προτάσεων χωροταξικών µελετών 15

16 εφόσον αυτές βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο εκπόνησης (π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσιοποίησης) Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων σχεδίων χρήσεων γης (Ρυθµιστικά σχέδια, ΓΠΣ,ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες κ.ά.). Αναφορά στους υπάρχοντες παραδοσιακούς οικισµούς οι οποίοι προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδοµικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα Συνοπτική περιγραφή και χαρτογραφική παρουσίαση των υφιστάµενων κύριων χρήσεων γης (γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, βιοµηχανικές χρήσεις, µεταλλευτικές χρήσεις κλπ). Κύριες περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και ζώνες οικονοµικών και πολεοδοµικών κινήτρων Καταγραφή και απεικόνιση των ορίων, σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισµού, των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών µνηµείων που βρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Αναφορά τυχόν άλλων θέσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από βιβλιογραφικά δεδοµένα. Περιγραφή του κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, παραγωγικοί τοµείς της οικονοµίας, απασχόληση, επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, σηµαντικές διοικητικές και κοινωνικές υποδοµές κλπ) Καταγραφή των υφιστάµενων ή προγραµµατιζόµενων σηµαντικών τεχνικών υποδοµών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες περιλαµβάνουν το εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας υπερ-υψηλής τάσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό απουσιάζει ή χρειάζεται επικαιροποίηση η καταγραφή των υφιστάµενων ή προγραµµατιζόµενων σηµαντικών τεχνικών υποδοµών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες περιλαµβάνουν το εθνικό οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας υπερ-υψηλής τάσης και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Οµοίως, ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων χρειάζεται ενηµέρωση όσον αφορά τα εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια των οικιστικών συγκροτηµάτων η των πόλεων της Περιφέρειας ( πχ η τροποποίηση ΓΠΣ οικιστικού συγκροτήµατος ήµου Ηρακλείου, ήµου Ν.Αλικαρνασσού και ήµου Γαζίου έγινε µε την µε αρ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 696/ / 2003), η έγκριση ΓΠΣ οικισµών Βούτες και Γιοφυράκια έγινε µε την µε αρ. 9712/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 268/ / ). Την περίοδο αυτή ευρίσκεται σε εξέλιξη η µελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) σε πολλούς ήµους της Περιφέρειας Κρήτης. Οι προτάσεις χρήσεων γης των σχεδίων αυτών πρέπει να είναι συµβατές µε τις χρήσεις που προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε αντίθετη τεκµηριωµένη άποψη θα πρέπει να τροποποιηθεί σχετικά ο Περιφερειακός Σχεδιασµός. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον Καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου µε βάση διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις που προκύπτουν είτε 16

17 από επίσηµες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩ Ε ή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. Από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό απουσιάζει η καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου µε βάση διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις που προκύπτουν είτε από επίσηµες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩ Ε ή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. Επιφανειακά και υπόγεια νερά Περιγραφή του κύριου επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου της περιοχής αναφοράς, των βασικών λεκανών απορροής, καθώς και των βασικών υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών αυτής. Περιγραφή των κύριων υφιστάµενων χρήσεων των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων (άρδευση, ύδρευση, ενέργεια, βιοµηχανία, διατήρηση οικολογικής ισορροπίας, κ.α.). Καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών της περιοχής αναφοράς βάσει διαθέσιµων στοιχείων και εκτιµήσεων, µε αναφορά στα θεσµοθετηµένα όρια ποιότητας του νερού (εάν υπάρχουν) για διάφορες χρήσεις (πόσιµο, διαβίωση ιχθύων, κολύµβηση, κ.λ.π.), καθώς και στην ευαισθησία των αποδεκτών, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τις αρµόδιες αρχές. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν αναφέρεται τίποτα για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. 6. Εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Εκτιµάται η συνεισφορά της εξεταζόµενης Περιφέρειας στο σύνολο της Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων. Εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σε Περιφερειακό επίπεδο (περιοχή αναφοράς) τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά µε έµφαση στην πρόληψη και την µείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. Καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου. Προτείνονται µέτρα, δράσεις και παρεµβάσεις ώστε οι εξειδικευµένοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να δηµοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν αναφέρεται τίποτα για την εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. 7. Προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (µέθοδοι διαχείρισης) Περιγράφονται όλα τα εφικτά από περιβαλλοντική και τεχνικο-οικονοµική άποψη ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που ανταποκρίνονται 17

18 αφ' ενός µεν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου και αφ' ετέρου στους εξειδικευµένους στόχους του σχεδιασµού για την περιοχή αυτή. Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των προαναφερόµενων εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προτείνονται τα βέλτιστα εξ αυτών για την περιοχή αναφοράς, µε κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνοοικονοµικά. Στα πλαίσια αυτά γίνεται προκαταρκτική εκτίµηση της βιωσιµότητας των µονάδων διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, κοµποστοποίησης, παραγωγής καυσίµων προϊόντων (RDF) κλπ. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό περιγράφονται αναλυτικά τα εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων και προτείνεται το βέλτιστο µετά από πολυκριτήρια ανάλυση, χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου και στους εξειδικευµένους στόχους του σχεδιασµού για την περιοχή αυτή. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί πως για την εύρεση του βέλτιστου συστήµατος διαχείρισης η επιλογή των βαρών των κριτηρίων και υποκριτηρίων είναι καθαρά υποκειµενική, και δεν έχει εκπονηθεί ανάλυση ευαισθησίας. 8. Αποκλεισµός περιοχών για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Με βάση τις υφιστάµενες δεσµεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5, εντοπίζονται και καταγράφονται οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, ΕΜΑΚ, θερµική επεξεργασία κλπ). Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Απλά παρατίθενται στοιχεία για αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόµενες περιοχές, δασικοί, γεωλογικοί, υδρολογικοί, χωροταξικοί χάρτες, και χάρτες χρήσεων γης. Για τον ακριβή και ορθό εντοπισµό των ακατάλληλων περιοχών είναι αναγκαία η εισαγωγή και επικάλυψη των χαρτών αυτών σε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS). 9. Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες) Με βάση τα στοιχεία των προηγούµενων κεφαλαίων προτείνονται στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ονοµαζόµενες διαχειριστικές ενότητες. Οι διαχειριστικές ενότητες µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων (π.χ. δύο διαχειριστικές ενότητες σε επίπεδο Περιφέρειας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων εν γένει και µια διαχειριστική ενότητα για την ανακύκλωση του χαρτιού ή του αλουµινίου). Οι προτεινόµενες διαχειριστικές ενότητες οφείλουν να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν να είναι οικονοµικά βιώσιµες. Για κάθε διαχειριστική ενότητα καταγράφονται συνοπτικά τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 4. 18

19 Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό περιγράφονται οι δύο διαχειριστικές ενότητες στην Περιφέρεια της Κρήτης (Νοµός Χανίων Νοµοί Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου), αλλά δεν καταγράφονται συνοπτικά τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Φορείς διαχείρισης ανά διαχειριστική ενότητα Για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου προτείνονται Φορείς για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε κλίµακα διαχειριστικής ενότητας ή και µεγαλύτερης. Στην περίπτωση που υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις παρουσιάζονται τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα της κάθε εναλλακτικής πρότασης και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση τους. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό αναφέρονται χωρίς να περιγράφονται αναλυτικά οι φορείς διαχείρισης σε Νοµαρχιακό επίπεδο και όχι σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας. 11. Προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα. Εκτίµηση κόστους Με βάση τα αναφερόµενα στα προηγούµενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στα Κεφ. 7 και 9, παρουσιάζονται προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για όλες τις εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση κλπ) ανά διαχειριστική ενότητα. Οι προτάσεις αφορούν σε ποιοτική περιγραφή των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων, καθώς και σε στοιχεία πλήθους και βασικών µεγεθών των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Γίνεται, επίσης, µια πρώτη εκτίµηση του πλήθους των δευτερευουσών εγκαταστάσεων (π.χ. σταθµοί µεταφόρτωσης), καθώς και του κόστους υλοποίησης, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, των προτεινόµενων έργων, δράσεων και παρεµβάσεων ανά διαχειριστική ενότητα. Παρουσιάζονται τέλος εναλλακτικές προτάσεις σχετικά µε την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό αναφέρονται λεπτοµερή ανάλυση. τα παραπάνω χωρίς όµως 12. Συµπεράσµατα Καταγράφονται µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο τα συµπεράσµατα του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - µε την µορφή σχεδίου απόφασης - προκειµένου αυτή να χρησιµοποιηθεί σαν βάση συζήτησης στο Περιφερειακό Συµβούλιο αλλά και µε τους συναρµόδιους φορείς που γνωµοδοτούν σχετικά. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν καταγράφονται µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο τα συµπεράσµατα του ΠΕΣ Α έτσι ώστε να µπορεί να ληφθεί µια τεκµηριωµένη απόφαση από το Περιφερειακό Συµβούλιο και τους συναρµόδιους φορείς. 19

20 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ισχύων Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης αναφέρεται σε διαχείριση δύο γεωγραφικών Ενοτήτων, µία µεµονωµένα για τον Νοµό Χανίων και µία για την υπόλοιπη Κρήτη δηλαδή για τους νοµούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνης. Ο νόµος Χανίων έχει δικό του σχεδιασµό, ο οποίος έχει προχωρήσει αρκετά µε την αποκατάσταση της χωµατερής στη θέση Κουρουπητού, τη λειτουργία µονάδας συµπίεσης, δεµατοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και λειτουργία σήµερα στη θέση Κορακιά µονάδας µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης καθώς και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). Επίσης λειτουργεί ένας ΧΥΤΑ στο ήµο Σφακίων. Στο νόµο Ηρακλείου λειτουργούν τρεις Χώροι Υγιεινοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ): του δήµου Χερσονήσου στη θέση Πυργιά, του δήµου Καζαντζάκη στη θέση Ρηµάµπελα και του δήµου Βιάννου. Επίσης υπάρχει ο Χώρος ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ Α) στην θέση Πέρα Γαλήνων στο δήµο Γαζίου (Φόδελε) ο οποίος δέχεται το µεγαλύτερο όγκο αστικών στερεών απορριµµάτων του νοµού αφού οδηγούνται σε αυτόν τα σκουπίδια του οικιστικού συγκροτήµατος της πόλης του Ηρακλείου. Η µεταφορά των απορριµµάτων στο Χ Α Πέρα Γαλήνων από το δήµο Ηρακλείου αλλά και του δήµου Αλικαρνασσού γίνεται από το Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) που λειτουργεί δίπλα στη νέα λαχαναγορά. Στο χώρο του ΣΜΑ έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί πιλοτικά ένα εργοστάσιο ανάκτησης υλικών Κέντρο Ανάκτησης Υλικών (ΚΑΥ) από την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ. ΑΕ). Η δηµιουργία τόσον του ΣΜΑ όσον και του ΚΑΥ προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό προβλέπεται η δηµιουργία 7 ΣΜΑ στον Νοµό Ηρακλείου και 2 στον Νοµό Λασιθίου. Από αυτούς έχουν προχωρήσει σε έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός του ΣΜΑ Ηρακλείου που ήδη λειτουργεί δίπλα στην Λαχαναγορά, όπως προαναφέραµε, οι ΣΜΑ Γαζίου και Μεσσαράς για τον Νοµό Ηρακλείου και ο ΣΜΑ Ιεράπετρας για τον Νοµό Λασιθίου Πρόσφατα (Ιούλιο του 2005), προκηρύχθηκαν από τον Εννιαίο Σύνδεσµο ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, (ΕΣ ΑΚ), οι µελέτες επέκτασης του ΧΥΤΑ ήµων Χερσονήσου και Καζαντζάκη και αναβάθµισης του ΧΥΤΑ Βιάννου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο µεσοπρόθεσµο σενάριο που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Επιπλέον προβλέπεται να γίνει η αποκατάσταση του Χ Α Πέρα Γαλήνων και η συνέχιση της λειτουργίας ως ΧΥΤΑ µόνο ενός νέου κυττάρου στην περιοχή. Για την αποκατάσταση του Χ Α Πέρα Γαλήνων έχει πραγµατοποιηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το έργο έχει δηµοπρατηθεί. Επίσης για το νέο κύτταρο έχει γίνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η οριστική µελέτη κατασκευής του, αλλά το έργο δεν έχει δηµοπρατηθεί ακόµη λόγω έλλειψης σχετικών πιστώσεων στο ήµο Ηρακλείου. Η δηµιουργία ΧΥΤΑ στην Αγία Βαρβάρα, σε µεσοπρόθεσµο στάδιο, µε κάποια πρόβλεψη εργοστασίου θερµικής επεξεργασίας, έχει ήδη έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά το έργο αντιµετωπίζει προβλήµατα κοινωνικής αντίδρασης και προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει. Ο σχεδιασµός για τον νοµό Ρεθύµνης περιλαµβάνει δύο ΧΥΤΑ. Ο ένας από αυτούς ο οποίος δέχεται τα απορρίµµατα του δήµου Ρεθύµνης γι αυτό και ονοµάζεται 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση του Θεσµού της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων και ραστηριοτήτων κατόπιν της Εναρµόνισης του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Ιωάννης. Μαναριώτης ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ).

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 168638 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΝΗ Οι δράσεις του 2007 και η διαµόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του ήµου Κέας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στόχος είναι η υλοποίηση προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα 112

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα