ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών Ηράκλειο Κρήτης Τηλ Fax 2810.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 2810.301442 Fax 2810."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών Ηράκλειο Κρήτης Τηλ Fax ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μηχανικός Περιβάλλοντος ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Περιβάλλοντος Ηράκλειο Οκτώβριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑ /97, ΚΑΙ 14312/1302/2000 ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ 50910/2727/ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕ- ΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΥΛΛΟ- ΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ- ΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κατόπιν εισήγησης της µόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος, και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα γνωµοδότησης προς την Πολιτεία, όσον αφορά την αναγκαιότητα η όχι της τροποποίησης-επικαιροποίησης του υφισταµένου Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης, η ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιµελητηρίου-Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης συνέστησε οµάδα εργασίας µε θέµα : <<Αξιολόγηση του υφισταµένου Περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων>>. Η οµάδα εργασίας πρέπει να εξετάσει τις µελέτες που κατέληξαν στον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασµό και να εισηγηθεί εάν ο περιφερειακός σχεδιασµός είναι ο βέλτιστος, εάν επιδέχεται τροποποιήσεις η εάν θα πρέπει να επανεξετασθεί. Επίσης θα πρέπει να υποδειχθεί η βέλτιστη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις και όχι µόνο για την τελική θέση/εις των ΧΥΤΑ αλλά και των συµπληρωµατικών έργων όπως σταθµοί µεταφόρτωσης και κέντρα διαλογής. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την εκπόνηση της εργασίας µε τίτλο «Αξιολόγηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων στην Κρήτη», εξετάστηκαν οι παρακάτω µελέτες : 1. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Πλαίσιο Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, ΟΑΝΑΚ, Οκτώβριος 2000». 2. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Πλαίσιο Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΟΑΝΑΚ, Οκτώβριος 2000». 3. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ),Φάκελος Καταρχήν Καταλληλότητας, ΟΑΝΑΚ, εκέµβριος 2001». 4. «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Συγκριτική Έκθεση Τεχνολογιών ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΟΑΝΑΚ, εκέµβριος 2001». 5. «Συµπλήρωµα Περιφερειακού Σχεδιασµού, ΕΣ ΑΚ, Αύγουστος 2002». Η σύνταξη και το περιεχόµενο του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασµού έχει βασισθεί : 1. Στην ΚΥΑ 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β/1996), µε τίτλο «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων», η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ). 2. Στην ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997), µε τίτλο «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 3. Στην ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997), µε τίτλο «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 4. Στην ΚΥΑ 14312/1302/2000 (ΦΕΚ 723/Β/2000), µε την οποία συµπληρώνεται και εξειδικεύεται η ΚΥΑ /

4 5. Στην εγκύκλιο-έγγραφο του ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ. πρωτ. οικ / , και µε τίτλο «Πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης Μελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων (. Α.) σε Νοµαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο». Σήµερα όµως, η ισχύουσα Νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (µη επικινδύνων) έχει καταργήσει τις προαναφερόµενες (1), (3) και (4) ΚΥΑ και διέπεται από την εφαρµογή των κατωτέρω: 1. Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) 2. ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β) <<Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων>>. 3. ΚΥΑ 15393/2332/ (ΦΕΚ1022/Β) <<Κατάταξη δηµοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Νόµου 3010/2002>> 4. ΚΥΑ 29407/3508/ (ΦΕΚ 1572/Β) << Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων>> 5. Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 11/ ) για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ 6. ΚΥΑ 50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/Β) << Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης>> 7. Εγκύκλιος οικ / , σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή Μεταφορά- Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η νοµοθεσία που διέπει την διαχείριση των αστικών αποβλήτων έχει τροποποιηθεί, γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη, την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού και την εναρµόνιση του µε τις ισχύουσες σήµερα διατάξεις. Επιπροσθέτως και η ίδια η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) επιβάλει την αναθεώρηση των Εθνικών και των Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Απορριµµάτων. Ανεξάρτητα, όµως, από την αλλαγή της νοµοθεσίας, γενικά η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣ Α ανά χρονικά διαστήµατα, έχει επισηµανθεί και γι αυτό έχει προβλεφθεί σχετική διάταξη στην ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία (άρθρο 6 της ΚΥΑ). Το Περιφερειακό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) µπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία εφόσον, από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 προκύψει διαπιστωµένη προς τούτο ανάγκη. Στο άρθρο αυτό, αναφέρεται ότι οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών συντάσσουν ανά πενταετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής των κατευθύνσεων και µέτρων των ΠΕΣ Α, τα ενδεδειγµένα µέτρα, προγράµµατα και δράσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση του, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που ενδεχοµένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕΣ Α. Οι πιο πάνω εκθέσεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και αποτελούν τη βάση για την ενδεχόµενη αναθεώρηση των ΠΕΣ Α. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίηση του και πριν την πάροδο πενταετίας, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν: α) από την προώθηση ή 4

5 εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων µε ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά τον χρόνο κατάρτισης του ΠΕΣ Α, β) εξαιρετικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους γ) την ανάγκη εναρµόνισης µε νέες κατευθύνσεις και µέτρα, που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ Α) ή στις εκάστοτε αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του ή δ) την ανάγκη προσαρµογής σε παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13 παρ. 1 της παρούσας απόφασης. Η κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Απορριµµάτων καθορίζεται σήµερα από την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), µε τίτλο «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». Με την εφαρµογή της παραπάνω ΚΥΑ καταργήθηκαν, όπως προαναφέραµε : 1. Η 69728/824/1996 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» (Β' 358). 2. Η /1997 κοινή υπουργική απόφαση «Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές Κατευθύνσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (Β' 1016). 3. Η 14312/1302/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Συµπλήρωση και εξειδίκευση της /1997 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ «(Β' 723). Άρα, σε πρώτο στάδιο εξετάζουµε την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΠΕΣ Α, εξ αιτίας των διαφορών της Νοµοθεσίας αφ ενός µεν εκείνης πάνω στην οποία βασίστηκε η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασµού των απορριµµάτων στην Κρήτη και αφ ετέρου της ισχύουσας σήµερα Νοµοθεσίας 3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΑ /97, ΚΑΙ 14312/1302/2000 ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 50910/2727/2003 Ο σχεδιασµός µε βάση την ΚΥΑ του 97 καταρτίζεται σε δύο στάδια, ενώ τα Περιφερειακά Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) µε την ΚΥΑ του 2003 καταρτίζονται σε ένα στάδιο, το οποίο συνιστά την µελέτη ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΣΑ).Ο µόνος αρµόδιος φορέας κατάρτισης σήµερα του σχεδιασµού ΣΑ µιας περιοχής είναι η οικεία Περιφέρεια. Στο Α στάδιο της ΚΥΑ του 1997, περιλαµβάνονταν και οι στόχοι που ετίθεντο ως προς την µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των στερεών απόβλητων (οι στόχοι αναφέρονται στη συµπληρωµατική ΚΥΑ του 2000). Οι στόχοι µε βάση την νέα ΚΥΑ του 2003 ως προς την ποσότητα των στερεών αποβλήτων, αλλά και την επίτευξη τους σε συγκεκριµένα χρονικά όρια έχουν αλλάξει. Σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 50910/2727/2003 για όλες τις παρακάτω κατηγορίες στερεών αποβλήτων δηλαδή για τα υλικά συσκευασίας, για τα µεταχειρισµένα ελαστικά, για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), για τα αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), ποσοτικοποιούνται νέοι στόχοι. 5

6 Υλικά συσκευασίας Για τα υλικά συσκευασίας µε βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 οι ποσοτικοί στόχοι που είναι εναρµονισµένοι µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ είναι οι ακόλουθοι: 1) Μέχρι πρέπει να αξιοποιείται τουλάχιστον το 50% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας µε ανώτατο όριο το 65%. 2) Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού ποσοτικού στόχου και µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία πρέπει να ανακυκλώνεται από το σύνολο των υλικών συσκευασίας τουλάχιστον το 25% κατά βάρος µε ανώτατο όριο το 65%. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 15% κάθε υλικού συσκευασίας. 3) Μετά την ηµεροµηνία αυτή το ποσοστό αξιοποίησης και ανακύκλωσης θα προσαρµόζεται κατ αντιστοιχία µε το ποσοστό που θα καθορίζεται ανά πενταετία µε απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από την οδηγία 94/62/ΕΚ. Μεταχειρισµένα ελαστικά Οι ποσοτικοί στόχοι για τα µεταχειρισµένα ελαστικά σύµφωνα µε το Π..109/2004 (άρθρο 8) είναι ότι το αργότερο µέχρι της 31 Ιουλίου του 2006, η αξιοποίηση τους θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόµενων ελαστικών. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου η ανακύκλωση θα πρέπει να φτάσει στο 10%. Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής οι στόχοι που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις αρµόδιες αρχές µε βάση το Π.. 116/2004 (άρθρο 11) είναι: α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Για τα οχήµατα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. β) το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι ως άνω στόχοι σε συµµόρφωση µε αποφάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ. Αδρανή απόβλητα Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 για την συλλογή αξιοποίηση των αποβλήτων για τα αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, µη συµπεριλαµβανοµένων των χωµάτων και των µπαζών από εκσκαφές οι ποσοτικοί στόχοι είναι: α)μέχρι την 1/1/2006 θα αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 30% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. 6

7 β) Μέχρι την 1/1/2008 θα αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 50% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. γ) Μέχρι την 1/1/2015 θα αξιοποιείται κατ ελάχιστο το 80% κατά βάρος των παραγόµενων αποβλήτων από το οποίο θα ανακυκλώνεται το 50%. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) Ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή και αξιοποίηση των Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σύµφωνα µε το Π.. 117/2004 (άρθρο 11) είναι: Α) Ως προς τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ 1. Το αργότερο έως την 31η εκεµβρίου 2006, πρέπει να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράµµων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά µέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιείται ο προβλεπόµενος στην παράγραφο (1) ποσοτικός στόχος σε συµµόρφωση µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. Β) Ως προς την αξιοποίηση-επεξεργασία ΑΗΗΕ 1. Για τα ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία έως την 31η εκεµβρίου 2006, οι παραγωγοί πρέπει να επιτύχουν τους εξής στόχους : (α) Για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 του Παραρτήµατος ΙΑ, - ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 80% τουλάχιστον του µέσου - βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή. (β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 του Παραρτήµατος ΙΑ, - ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 75% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 65% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή. (γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7 και 9 του Παραρτήµατος ΙΑ, ο βαθµός αξιοποίησης πρέπει να αυξηθεί στο 70% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή, και - η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί στο 50% τουλάχιστον του µέσου βάρους ανά συσκευή. (δ) για τους λαµπτήρες εκκενώσεως αερίου, ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να ανέρχεται στο 80% τουλάχιστον του βάρους των λαµπτήρων. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και των συναρµόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι προβλεπόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο 1 ποσοτικοί στόχοι σε συµµόρφωση µε αποφάσεις της Επιτροπής Ε.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 7 (παρ. 4) της οδηγίας 96/2002. Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα Στη ΚΥΑ 50910/2727/2003 για πρώτη φορά γίνεται λόγος για την µείωση του βιοαποπικοδοµήσιµου κλάσµατος που καταλήγει σε ΧΥΤΑ καθώς επίσης και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Σύµφωνα λοιπόν µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ θα πρέπει: α) Μέχρι της 16 Ιουλίου του 2010 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών απόβλητων που είχαν παραχθεί το 1995 ή 7

8 το τελευταίο προ του έτος 1995 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. β) Μέχρι της 16 Ιουλίου του 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών απόβλητων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του έτος 1995 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. γ) Μέχρι της 16 Ιουλίου του 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων αστικών απόβλητων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του έτος 1995 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα τυποποιηµένα στοιχεία της Eurostat. Αυτό σηµαίνει ότι ο Χώρος Υγιειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), που σήµερα είναι µια διαδεδοµένη µέθοδο διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα δεν είναι πλέον λύση, γι αυτό και στη ΚΥΑ του 2003 αναφέρεται επίσης για πρώτη φορά ο όρος ΧΥΤΥ, Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων καθώς επίσης και η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΥ, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών της Χώρας µέχρι το τέλος του 2008 για τις ποσότητες εκείνες για τις οποίες δεν γίνεται αξιοποίηση µέσω επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης προϊόντων και ενέργειας. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ του 1997 η διαδικασία σχεδιασµού είναι η εξής: Για οποιοδήποτε έργο ή δραστηριότητα είναι απαραίτητο να προτείνονται οι κατ αρχήν κατάλληλοι χώροι και αναλόγως να τεθούν και οι όροι που θα το εξειδικεύσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή έρευνας. Έπειτα έχουµε την επιλογή ενός ή περισσοτέρων εναλλακτικών χώρων σύµφωνα µε τα κριτήρια καταλληλότητας. Στη συνέχεια υποβάλλονται σε συγκριτική αξιολόγηση καταλληλότητα και µε βάση το είδος του έργο ή της δραστηριότητας και τη µέθοδο διαχείρισης προτείνεται, να ακολουθούνται κριτήρια αποκλεισµού περιοχών για χωροθέτηση. Αντιθέτως, µε βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 η µελέτη για την επιλογή του κατάλληλου χώρου γίνεται συνολικά για την περιοχή αναφοράς η οποία κατά κανόνα συµπίπτει µε το εδαφικό σύνολο της Περιφέρειας. Ο αποκλεισµός και η εύρεση του κατάλληλου χώρου γίνεται µε τον αποκλεισµό εξαρχής των ακατάλληλων περιοχών για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων µε βάση τις υφιστάµενες δεσµεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 αναφέρεται ότι η µέση παραγωγή Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά κάτοικο ανέρχεται σε 1,14Kg/ηµέρα ενώ στην ΚΥΑ 14312/1302/2000 ήταν 0,97. Επίσης σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από την ΚΥΑ του 2003 περιφερειακό σχεδιασµό και η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων αστικών αποβλήτων έχει διαφοροποιηθεί. Στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 καθορίζονται σε κεφάλαια, οι προδιαγραφές κατάρτισης του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι ενότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στη ΚΥΑ του 97 και στην εγκύκλιο 69751/ µε Θέµα: Πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης Μελέτης Ολοκληρωµένου Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων (.Α.) σε Νοµαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο. 1. Εισαγωγή Αντικείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 8

9 Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Οµάδα σύνταξης του Περιφερειακού Σχεδίου (επικεφαλής της οµάδας - κάτοχος πτυχίου της κατηγορίας 27, µέλη της οµάδας, /νση - FΑΧ - Eimail) Πηγές στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου 2. Μη τεχνική περίληψη Πρόκειται για περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου σε µη τεχνική γλώσσα ώστε αυτό να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Περιγράφονται µε συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευµένους τεχνικούς όρους: α) η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα των παραγόµενων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου στερεών αποβλήτων, καθώς και µελλοντικές εκτιµήσεις αυτών β) η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γ) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου δ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου, και ε) τα προτεινόµενα έργα, δράσεις και παρεµβάσεις ανά διαχειριστική ενότητα, µε εκτίµηση του αντίστοιχου κόστους Η µη τεχνική περίληψη θα αποτελεί αυτοτελές κείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου. 3. Περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το Περιφερειακό Σχέδιο. Η περιοχή αυτή κατά κανόνα συµπίπτει µε τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας. ύναται επίσης η περιοχή αυτή να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την προαναφερόµενη (όπως, η περίπτωση νησιών, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, περισσότερες της µιας Περιφέρειες, ευκολότερη πρόσβαση µιας περιοχής προς τα διοικητικά όρια άλλης όµορης Περιφέρειας). 4.Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος Η ενότητα αυτή υπάρχει στη ΚΥΑ 1997 και µε περισσότερη λεπτοµέρεια ως προς το περιεχόµενο της, στην εγκύκλιο 69751/ µε κύρια διαφορά ότι στην νέα ΚΥΑ του 2003 η ανάλυση της γίνεται για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι νοµοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνης. Επίσης στη ΚΥΑ 50910/2727/2003 γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για το Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον και τους παραµέτρους που πρέπει να µελετηθούν. Επιπλέον αναφέρεται για πρώτη φορά η εξέταση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς. Όσο αφορά τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά γίνεται επιπλέον αναφορά για καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Στη συνέχεια φαίνονται οι παράµετροι που θα πρέπει ο µελετητής να εστιάσει την προσοχή του κατά την σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου διαχείρισης των Αποβλήτων όσον αφορά το Φυσικό, Ανθρωπογενές και Ατµοσφαιρικό περιβάλλον. Για το Φυσικό περιβάλλον, Καταγραφή των περιοχών Εθνικού καταλόγου ΝΑΤURΑ 2000, RAMSAR, SΡΑ, Εθνικών ρυµών, κλπ. Η απεικόνιση της κατάστασης του περιβάλλοντος για τις περιοχές αυτές γίνεται βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 9

10 Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση µε άλλους περιγραφόµενους τόπους, ονοµασία. Γεωγραφικός προσδιορισµός του τόπου Οικολογικές πληροφορίες: µορφές ενδιαιτηµάτων που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚNτου Συµβουλίου και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά. Άλλα είδη. Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το ευπρόσβλητο, χαρακτηρισµός του τόπου. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση µε τους βιότοπους του CORINE: τύπος προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προστατευόµενοι τόποι που συνδέονται µε τον συγκεκριµένο τόπο -γειτνιάζοντες τόποι και τόποι που ανήκουν σε διάφορους τύπους χαρακτηρισµού-σχέση µε τους βιότοπους CORINE. Στοιχεία διαχείρισης του τόπου, εφ' όσον τέτοια υπάρχουν. Καταγραφή άλλων προστατευόµενων περιοχών βάσει του δασικού ή άλλου θεσµικού πλαισίου Εντοπισµός, σε µια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων της περιοχής αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές). Για το Ανθρωπογενές περιβάλλον Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων Χωροταξικών Σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή προτάσεων χωροταξικών µελετών εφόσον αυτές βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο εκπόνησης {π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσιοποίησης) Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων σχεδίων χρήσεων γης (Ρυθµιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες κ.ά.). Αναφορά στους υπάρχοντες παραδοσιακούς οικισµούς οι οποίοι προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδοµικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα Συνοπτική περιγραφή και χαρτογραφική παρουσίαση των υφιστάµενων κύριων χρήσεων γης (γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, βιοµηχανικές χρήσεις, µεταλλευτικές χρήσεις κλπ). Κύριες περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και ζώνες οικονοµικών και πολεοδοµικών κινήτρων Καταγραφή και απεικόνιση των ορίων, σύµφωνα µετά στοιχεία των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισµού, των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών µνηµείων που βρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Αναφορά τυχόν άλλων θέσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από βιβλιογραφικά δεδοµένα. Περιγραφή του κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, παραγωγικοί τοµείς της οικονοµίας, απασχόληση, επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, σηµαντικές διοικητικές και κοινωνικές υποδοµές κλπ) Καταγραφή των υφιστάµενων ή προγραµµατιζόµενων σηµαντικών τεχνικών υποδοµών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες περιλαµβάνουν το εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. 10

11 Και για το Ατµοσφαιρικό περιβάλλον Καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου µε βάση διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις που προκύπτουν είτε από επίσηµες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩ Ε ή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. 5. Εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Εκτιµάται η συνεισφορά της εξεταζόµενης Περιφέρειας στο σύνολο της Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων. Εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σε Περιφερειακό επίπεδο (περιοχή αναφοράς) τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά µε έµφαση στην πρόληψη και την µείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. Καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου. Προτείνονται µέτρα, δράσεις και παρεµβάσεις ώστε οι εξειδικευµένοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να δηµοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ΚΥΑ, οι υφιστάµενοι Νοµαρχιακοί Σχεδιασµοί ΣΑ πρέπει να ενταχθούν στον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό έως , η δε επιλογή της καταλληλότερης θέσης για εγκατάσταση έργων ΣΑ αποτελεί αντικείµενο της διαδικασίας περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και περιλαµβάνεται στην Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) 4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ 50910/2727/2003 Αφού εντοπίσαµε τις διαφορές της Νοµοθεσίας πάνω στην οποία βασίστηκε η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασµού των απορριµµάτων στην Κρήτη µε την ισχύουσα τότε Νοµοθεσία, εξετάζουµε το περιεχόµενο του Περιφερειακού Σχεδιασµού µε βάση την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), Παράρτηµα ΙΙΙ, «Γενικές τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των Περιφερειακών Σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» Για την καλύτερη µελέτη του περιεχοµένου ακολουθεί η παράθεση των άρθρων του Παραρτήµατος ΙΙΙ και ο σχολιασµός του κάθε άρθρου σε σχέση µε τον υφιστάµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό. 1. Εισαγωγή Αντικείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου 11

12 Οµάδα σύνταξης του Περιφερειακού Σχεδίου (επικεφαλής της οµάδας - κάτοχος πτυχίου της κατηγορίας 27, µέλη της οµάδας, /νση FAX ) Πηγές στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δε γίνεται αναφορά για την Οµάδα σύνταξης, καθώς και για το αν ο επικεφαλής της είναι κάτοχος πτυχίου κατηγορίας 27. Επίσης δεν παρατίθενται οµαδοποιηµένες οι πηγές των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνησή του. 2. Μη τεχνική περίληψη Πρόκειται για περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου σε µη τεχνική γλώσσα ώστε αυτό να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Περιγράφονται µε συνοπτικό τρόπο και χωρίς εξειδικευµένους τεχνικούς όρους: α) η υφιστάµενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα των παραγόµενων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου στερεών αποβλήτων, καθώς και µελλοντικές εκτιµήσεις αυτών β) η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, γ) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου δ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου, και ε) τα προτεινόµενα έργα, δράσεις και παρεµβάσεις ανά διαχειριστική ενότητα, µε εκτίµηση του αντίστοιχου κόστους Η µη τεχνική περίληψη θα αποτελεί αυτοτελές κείµενο του Περιφερειακού Σχεδίου. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό, στο τεύχος «Ολοκληρωµένος Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, (ΠΕΠ Κρήτης ), Πλαίσιο Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κρήτης, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΑΝΑΚ, Οκτώβριος 2000», δεν περιγράφεται η σύσταση των απορριµµάτων, καθώς και η κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Απλά αναφέρονται τα εξεταζόµενα σενάρια διαχείρισης των απορριµµάτων. 3. Περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Γίνεται οριοθέτηση της περιοχής για την οποία καταρτίζεται το Περιφερειακό Σχέδιο. Η περιοχή αυτή κατά κανόνα συµπίπτει µε τα διοικητικά όρια της οικείας Περιφέρειας. ύναται επίσης η περιοχή αυτή να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την προαναφερόµενη (όπως, η περίπτωση νησιών, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, περισσότερες της µιας Περιφέρειες, ευκολότερη πρόσβαση µιας περιοχής προς τα διοικητικά όρια άλλης όµορης Περιφέρειας). Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω 4. Προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων Περιγράφονται συνοπτικά οι πηγές προέλευσης των στερεών αποβλήτων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (κατοικίες, εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, κοινωφελείς δραστηριότητες, έργα υποδοµής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων κλπ). Γίνεται κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγραφή 12

13 των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ, ενώ καταγράφονται επίσης, και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποσότητα τους κατά την διάρκεια του έτους. Περιγράφονται και καταγράφονται, ποιοτικά και ποσοτικά, ειδικής φύσεως στερεά απόβλητα που ενδεχοµένως δεν αναφέρονται στον ΕΚΑ. Καταγράφονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποιότητα τους κατά την διάρκεια του έτους. Τα παραπάνω στοιχεία προέλευσης, ποσότητας, ποιότητας και σύνθεσης των αποβλήτων αναφέρονται στην χρονική περίοδο κατά την οποία εκπονείται το Περιφερειακό Σχέδιο. Επί πλέον γίνονται εκτιµήσεις, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία εξέλιξης του πληθυσµού και των αναπτυξιακών τάσεων της περιοχής, για χρονικούς ορίζοντες δέκα (10) και είκοσι (20) ετών. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δε γίνεται κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και καταγραφή των ποσοτήτων τους ανά πηγή προέλευσης και ανά κατηγορία ΕΚΑ. Επίσης δεν καταγράφονται τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι ενδεχόµενες διακυµάνσεις στην ποιότητα τους κατά την διάρκεια του έτους. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό µια και η επιλογή της βέλτιστης τεχνολογίας διαχείρισης των απορριµµάτων βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων (π.χ η υγρασία στην καύση των απορριµµάτων). Η εποχιακή αυτή διακύµανση και ως προς την ποιότητα αλλά και ως προς την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων επηρεάζεται και από την διαφοροποίηση των δεδοµένων της δυναµικότητας της Περιφέρεια Κρήτης ως προς τα τουριστικά καταλύµατα. Ενδεικτικό είναι ότι µε τα στοιχεία 1999 του ΕΟΤ στον Νοµό Ηρακλείου υπήρχαν κλίνες και µε στοιχεία του 2004 υπάρχουν σύνολο σε κύρια, µη κύρια τουριστικά καταλύµατα, σε τουριστικές κατοικίες και camping κλίνες. Παρόµοια διαφοροποίηση των στοιχείων σε τουριστικά καταλύµατα υπάρχει και στους άλλους Νοµούς της Κρήτης, (Νοµός Ρεθύµνου κλίνες έναντι του 2004, Νοµός Λασιθίου κλίνες έναντι του 2004, Νοµός Χανίων κλίνες έναντι το 2004), γεγονός το οποίο επηρεάζει άµεσα τους υπολογισµούς των ποσοτήτων των παραγοµένων στερεών αποβλήτων. Επιπροσθέτως είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη νεότερα πληθυσµιακά στοιχεία της Κρήτης, αφού αυτά που χρησιµοποιούνται είναι προβλέψεις µε βάση τα πληθυσµιακά στοιχεία του Εκτός του ότι υπάρχουν πλέον στατιστικά πληθυσµιακά στοιχεία της απογραφής του 2001, τα οποία θα προκαλέσουν εµφανή διαφορά στις υπολογιζόµενες ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων (και λόγω πληθυσµιακής αύξησης αστικών κέντρων), υπάρχει ήδη εγκεκριµένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486/ ) µε τις κατευθύνσεις του οποίου πρέπει να είναι σύµφωνος και ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού, η διαχείριση των απορριµµάτων αστικών και πάσης φύσεως στερεών αποβλήτων, που παραµένει από τα πλέον κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα στην Κρήτη, θα πρέπει να επιλυθεί το αργότερο έως το Από όλες τις έως σήµερα <<τεχνικές λύσεις>>, οι οποίες έχουν διερευνηθεί, η προσφορότερη για το περιβάλλον που µπορεί να συνδυασθεί Και µε σταδιακή διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση είναι η δηµιουργία µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων, οι οποίες είναι µεν δαπανηρές, αλλά επιλύουν 13

14 οριστικά και επιτυχώς το πρόβληµα, τόσο για τα αστικά στερεά απόβλητα όσο και για τα λοιπά πάσης φύσεως (βιοµηχανικά και άλλα ) απορρίµµατα. Προβλέπεται µε Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, να ανατεθεί συνολική µελέτη για την δηµιουργία Κεντρικής Μονάδας θερµικής επεξεργασίας και ανακύκλωσης Απορριµµάτων για τους Νοµούς Ρεθύµνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικής ικανότητας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης για την επεξεργασία και διάθεση απορριµµάτων, που θα λειτουργήσει στον Νοµό Χανίων. Από την ειδική αυτή µελέτη,θα πρέπει να διερευνηθούν επίσης οι προϋποθέσεις για την παράλληλη διαχείριση στις δύο κεντρικές µονάδες, των αποβλήτων των 630 ελαιουργείων της Κρήτης, τα οποία δηµιουργούν σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα, σε περίοδο όµως από Νοέµβριο έως Φεβρουάριο, που η παραγωγή αστικών αποβλήτων είναι περιορισµένη, και άρα θα υπάρχει ευχέρεια για την διαχείριση τους στις κεντρικές µονάδες. Οι δύο µονάδες θα πρέπει να συνδυαστούν µε λειτουργικό δίκτυο σταθµών µεταφόρτωσης, όπου θα µπορεί να ενταχθούν όλες οι ως σήµερα εγκεκριµένες θέσεις απόρριψης και διάθεσης απορριµµάτων (10 τον αριθµό), καθώς και οι λιγοστές θέσεις, που έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν ως χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων. Τέλος όσον αφορά τη σύνθεση των απορριµµάτων στην Κρήτη τα στοιχεία είναι πολύ παλιά π.χ για το Ηράκλειο Στην µελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασµού αναφέρεται ότι υπάρχει έλλειψη σαφούς γνώσης για την σύνθεση των αποβλήτων της Περιφέρειας Κρήτης, και ότι η µελέτη δεν στηρίχθηκε σε δειγµατοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων που προβλέπονταν σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ γ της ΚΥΑ /97, αλλά πήρε στοιχεία του 1999 από το ΥΠΕΧΩ Ε, που αναφέρονταν σε επίπεδο Χώρας, χωρίς εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κρήτης. Εποµένως, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη νέες σχετικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί πχ από τον ΕΣ ΑΚ (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια της Κρήτης, έτους 2004) ή από άλλους φορείς. 5. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος Στο Κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, αξιολογούνται και σχολιάζονται µε ακρίβεια και χωρίς περιττά στοιχεία, οι παράµετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Το εύρος και το βάθος της ανάλυσης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κεφ. 8. Η υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος απεικονίζεται και σε χάρτες ενδεικτικής κλίµακας 1: Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Καταγραφή των σηµαντικών φυσικών συνιστωσών και µορφολογικών χαρακτηριστικών του τοπίου και των δοµικών του στοιχείων (ανάγλυφο, υφή του εδάφους, βλάστηση, ύπαρξη υδάτινων στοιχείων-λιµνάζοντα νερά, χείµαρροι, θάλασσα κλπ.) Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά Περιγραφή των βασικών γεωλογικών, τεκτονικών και υδρολιθολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αναφοράς, µε βάση τους υπάρχοντες χάρτες, τυχόν σχετική βιβλιογραφία και υφιστάµενες µελέτες. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στην γενική γεωλογική δοµή της περιοχής αναφοράς, στους τεχνικογεωλογικούς χαρακτήρες των γεωλογικών σχηµατισµών, στους υδρολιθολογικούς χαρακτήρες των επισηµανθέντων γεωλογικών σχηµατισµών, και ιδιαίτερα, σε στοιχεία που αφορούν τον υπόγειο 14

15 υδροφόρο ορίζοντα, στην τεκτονική και στην σεισµικότητα της περιοχής, στα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, σε ευδιάβρωτους και σε έντονα καρστικοποιηµένους σχηµατισµούς και σε περιοχές που παρατηρούνται κατολισθήσεις. Καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυµάτων και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δε γίνεται καταγραφή των σηµείων του εδάφους στα οποία υπάρχει ενεργή διάθεση στερεών, επικινδύνων, τοξικών και υγρών αποβλήτων, αδρανών υλικών, βοθρολυµάτων και ιλύων, ώστε να εκτιµηθεί η επιβάρυνση των χαρακτηριστικών ποιότητας του εδάφους. Φυσικό περιβάλλον Καταγραφή των περιοχών Εθνικού καταλόγου ΝΑΤURA2000, RAMSAR, SΡΑ, Εθνικών ρυµών, κλπ. Η απεικόνιση της κατάστασης του περιβάλλοντος για τις περιοχές αυτές γίνεται βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αναγνώριση τόπου: τύπος, κωδικός, σχέση µε άλλους περιγραφόµενους τόπους, ονοµασία. Γεωγραφικός προσδιορισµός του τόπου Οικολογικές πληροφορίες: µορφές ενδιαιτηµάτων που είναι παρόντα στον τόπο και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά, είδη που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και είδη που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚτου Συµβουλίου και αξιολόγηση του τόπου γι' αυτά. Άλλα είδη. Περιγραφή του τόπου: γενικός χαρακτήρας του τόπου, ποιότητα και σπουδαιότητα, το ευπρόσβλητο, χαρακτηρισµός του τόπου. Καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση µε τους βιότοπους του CORΙΝΕ: τύπος προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προστατευόµενοι τόποι που συνδέονται µε τον συγκεκριµένο τόπο -γειτνιάζοντες τόποι και τόποι που ανήκουν σε διάφορους τύπους χαρακτηρισµού- σχέση µε τους βιότοπους CORΙΝΕ. Στοιχεία διαχείρισης του τόπου, εφ' όσον τέτοια υπάρχουν. Καταγραφή άλλων προστατευόµενων περιοχών βάσει του δασικού ή άλλου θεσµικού πλαισίου Εντοπισµός, σε µια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων της περιοχής αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές) Από τον υφιστάµενο Περιφερειακό Σχεδιασµό απουσιάζουν οικολογικές πληροφορίες που αφορούν τη χλωρίδα και την πανίδα, τα προστατευόµενα είδη και το καθεστώς προστασίας του τόπου και σχέση µε τους βιότοπους του CORΙΝΕ. Απλά παρατίθενται χάρτες µε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος δε γίνεται εντοπισµός, σε µια πρώτη προσέγγιση, καταστάσεων ή φαινοµένων που επηρεάζουν την βλάστηση και την πανίδα στους τύπους φυσικών ενδιαιτηµάτων της περιοχής αναφοράς (π.χ. βόσκηση, ξύλευση, αναδασώσεις, εκχερσώσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές) Ανθρωπογενές περιβάλλον Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων Χωροταξικών Σχεδίων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου ή προτάσεων χωροταξικών µελετών 15

16 εφόσον αυτές βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο εκπόνησης (π.χ. βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσιοποίησης) Καταγραφή των βασικών προβλέψεων τυχόν εγκεκριµένων σχεδίων χρήσεων γης (Ρυθµιστικά σχέδια, ΓΠΣ,ΖΟΕ, περιοχές ειδικής προστασίας, παραγωγικές ζώνες κ.ά.). Αναφορά στους υπάρχοντες παραδοσιακούς οικισµούς οι οποίοι προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου πολεοδοµικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα Συνοπτική περιγραφή και χαρτογραφική παρουσίαση των υφιστάµενων κύριων χρήσεων γης (γεωργική γη, γη υψηλής παραγωγικότητας, βοσκότοποι, δασικές εκτάσεις, βιοµηχανικές χρήσεις, µεταλλευτικές χρήσεις κλπ). Κύριες περιοχές αναπτυξιακών κινήτρων, καθώς και ζώνες οικονοµικών και πολεοδοµικών κινήτρων Καταγραφή και απεικόνιση των ορίων, σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισµού, των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών µνηµείων που βρίσκονται εντός της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. Αναφορά τυχόν άλλων θέσεων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος από βιβλιογραφικά δεδοµένα. Περιγραφή του κοινωνικο-οικονοµικού περιβάλλοντος της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου (δηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, παραγωγικοί τοµείς της οικονοµίας, απασχόληση, επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, σηµαντικές διοικητικές και κοινωνικές υποδοµές κλπ) Καταγραφή των υφιστάµενων ή προγραµµατιζόµενων σηµαντικών τεχνικών υποδοµών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες περιλαµβάνουν το εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας υπερ-υψηλής τάσης, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό απουσιάζει ή χρειάζεται επικαιροποίηση η καταγραφή των υφιστάµενων ή προγραµµατιζόµενων σηµαντικών τεχνικών υποδοµών στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου οι οποίες περιλαµβάνουν το εθνικό οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας υπερ-υψηλής τάσης και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Οµοίως, ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων χρειάζεται ενηµέρωση όσον αφορά τα εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια των οικιστικών συγκροτηµάτων η των πόλεων της Περιφέρειας ( πχ η τροποποίηση ΓΠΣ οικιστικού συγκροτήµατος ήµου Ηρακλείου, ήµου Ν.Αλικαρνασσού και ήµου Γαζίου έγινε µε την µε αρ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 696/ / 2003), η έγκριση ΓΠΣ οικισµών Βούτες και Γιοφυράκια έγινε µε την µε αρ. 9712/ Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 268/ / ). Την περίοδο αυτή ευρίσκεται σε εξέλιξη η µελέτη Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) σε πολλούς ήµους της Περιφέρειας Κρήτης. Οι προτάσεις χρήσεων γης των σχεδίων αυτών πρέπει να είναι συµβατές µε τις χρήσεις που προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε αντίθετη τεκµηριωµένη άποψη θα πρέπει να τροποποιηθεί σχετικά ο Περιφερειακός Σχεδιασµός. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον Καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου µε βάση διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις που προκύπτουν είτε 16

17 από επίσηµες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩ Ε ή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. Από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό απουσιάζει η καταγραφή της ποιότητας της ατµόσφαιρας στη περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου µε βάση διαθέσιµα στοιχεία και εκτιµήσεις που προκύπτουν είτε από επίσηµες εκθέσεις του ΥΠΕΧΩ Ε ή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος ή άλλων αξιόπιστων φορέων. Επιφανειακά και υπόγεια νερά Περιγραφή του κύριου επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου της περιοχής αναφοράς, των βασικών λεκανών απορροής, καθώς και των βασικών υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών αυτής. Περιγραφή των κύριων υφιστάµενων χρήσεων των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων (άρδευση, ύδρευση, ενέργεια, βιοµηχανία, διατήρηση οικολογικής ισορροπίας, κ.α.). Καταγραφή της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών της περιοχής αναφοράς βάσει διαθέσιµων στοιχείων και εκτιµήσεων, µε αναφορά στα θεσµοθετηµένα όρια ποιότητας του νερού (εάν υπάρχουν) για διάφορες χρήσεις (πόσιµο, διαβίωση ιχθύων, κολύµβηση, κ.λ.π.), καθώς και στην ευαισθησία των αποδεκτών, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τις αρµόδιες αρχές. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν αναφέρεται τίποτα για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. 6. Εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Εκτιµάται η συνεισφορά της εξεταζόµενης Περιφέρειας στο σύνολο της Χώρας, ως προς το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων. Εξειδικεύονται και αναλύονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σε Περιφερειακό επίπεδο (περιοχή αναφοράς) τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά µε έµφαση στην πρόληψη και την µείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων. Αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των στόχων αυτών. Καταγράφονται εναλλακτικές προτάσεις κινήτρων προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου. Προτείνονται µέτρα, δράσεις και παρεµβάσεις ώστε οι εξειδικευµένοι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων να δηµοσιοποιηθούν στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού, στο ευρύ κοινό, καθώς και στις ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν αναφέρεται τίποτα για την εξειδίκευση των στόχων του Εθνικού Σχεδιασµού για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου. 7. Προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (µέθοδοι διαχείρισης) Περιγράφονται όλα τα εφικτά από περιβαλλοντική και τεχνικο-οικονοµική άποψη ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που ανταποκρίνονται 17

18 αφ' ενός µεν στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου και αφ' ετέρου στους εξειδικευµένους στόχους του σχεδιασµού για την περιοχή αυτή. Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των προαναφερόµενων εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προτείνονται τα βέλτιστα εξ αυτών για την περιοχή αναφοράς, µε κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνοοικονοµικά. Στα πλαίσια αυτά γίνεται προκαταρκτική εκτίµηση της βιωσιµότητας των µονάδων διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, κοµποστοποίησης, παραγωγής καυσίµων προϊόντων (RDF) κλπ. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό περιγράφονται αναλυτικά τα εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων και προτείνεται το βέλτιστο µετά από πολυκριτήρια ανάλυση, χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου και στους εξειδικευµένους στόχους του σχεδιασµού για την περιοχή αυτή. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί πως για την εύρεση του βέλτιστου συστήµατος διαχείρισης η επιλογή των βαρών των κριτηρίων και υποκριτηρίων είναι καθαρά υποκειµενική, και δεν έχει εκπονηθεί ανάλυση ευαισθησίας. 8. Αποκλεισµός περιοχών για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Με βάση τις υφιστάµενες δεσµεύσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5, εντοπίζονται και καταγράφονται οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ, ΕΜΑΚ, θερµική επεξεργασία κλπ). Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι περιοχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν εξ αρχής για την υποδοχή των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Απλά παρατίθενται στοιχεία για αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόµενες περιοχές, δασικοί, γεωλογικοί, υδρολογικοί, χωροταξικοί χάρτες, και χάρτες χρήσεων γης. Για τον ακριβή και ορθό εντοπισµό των ακατάλληλων περιοχών είναι αναγκαία η εισαγωγή και επικάλυψη των χαρτών αυτών σε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS). 9. Γεωγραφικές ενότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες) Με βάση τα στοιχεία των προηγούµενων κεφαλαίων προτείνονται στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ονοµαζόµενες διαχειριστικές ενότητες. Οι διαχειριστικές ενότητες µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων (π.χ. δύο διαχειριστικές ενότητες σε επίπεδο Περιφέρειας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων εν γένει και µια διαχειριστική ενότητα για την ανακύκλωση του χαρτιού ή του αλουµινίου). Οι προτεινόµενες διαχειριστικές ενότητες οφείλουν να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν να είναι οικονοµικά βιώσιµες. Για κάθε διαχειριστική ενότητα καταγράφονται συνοπτικά τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 4. 18

19 Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό περιγράφονται οι δύο διαχειριστικές ενότητες στην Περιφέρεια της Κρήτης (Νοµός Χανίων Νοµοί Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου), αλλά δεν καταγράφονται συνοπτικά τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Φορείς διαχείρισης ανά διαχειριστική ενότητα Για την περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου προτείνονται Φορείς για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε κλίµακα διαχειριστικής ενότητας ή και µεγαλύτερης. Στην περίπτωση που υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις παρουσιάζονται τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα της κάθε εναλλακτικής πρότασης και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση τους. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό αναφέρονται χωρίς να περιγράφονται αναλυτικά οι φορείς διαχείρισης σε Νοµαρχιακό επίπεδο και όχι σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας. 11. Προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανά διαχειριστική ενότητα. Εκτίµηση κόστους Με βάση τα αναφερόµενα στα προηγούµενα κεφάλαια και ιδιαίτερα στα Κεφ. 7 και 9, παρουσιάζονται προτάσεις έργων, δράσεων και παρεµβάσεων για όλες τις εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, µεταφορά, µεταφόρτωση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση κλπ) ανά διαχειριστική ενότητα. Οι προτάσεις αφορούν σε ποιοτική περιγραφή των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων, καθώς και σε στοιχεία πλήθους και βασικών µεγεθών των κύριων εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Γίνεται, επίσης, µια πρώτη εκτίµηση του πλήθους των δευτερευουσών εγκαταστάσεων (π.χ. σταθµοί µεταφόρτωσης), καθώς και του κόστους υλοποίησης, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, των προτεινόµενων έργων, δράσεων και παρεµβάσεων ανά διαχειριστική ενότητα. Παρουσιάζονται τέλος εναλλακτικές προτάσεις σχετικά µε την εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό αναφέρονται λεπτοµερή ανάλυση. τα παραπάνω χωρίς όµως 12. Συµπεράσµατα Καταγράφονται µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο τα συµπεράσµατα του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - µε την µορφή σχεδίου απόφασης - προκειµένου αυτή να χρησιµοποιηθεί σαν βάση συζήτησης στο Περιφερειακό Συµβούλιο αλλά και µε τους συναρµόδιους φορείς που γνωµοδοτούν σχετικά. Στον Περιφερειακό Σχεδιασµό δεν καταγράφονται µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο τα συµπεράσµατα του ΠΕΣ Α έτσι ώστε να µπορεί να ληφθεί µια τεκµηριωµένη απόφαση από το Περιφερειακό Συµβούλιο και τους συναρµόδιους φορείς. 19

20 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ισχύων Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης αναφέρεται σε διαχείριση δύο γεωγραφικών Ενοτήτων, µία µεµονωµένα για τον Νοµό Χανίων και µία για την υπόλοιπη Κρήτη δηλαδή για τους νοµούς Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύµνης. Ο νόµος Χανίων έχει δικό του σχεδιασµό, ο οποίος έχει προχωρήσει αρκετά µε την αποκατάσταση της χωµατερής στη θέση Κουρουπητού, τη λειτουργία µονάδας συµπίεσης, δεµατοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης των απορριµµάτων, τη δηµιουργία και λειτουργία σήµερα στη θέση Κορακιά µονάδας µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης καθώς και Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). Επίσης λειτουργεί ένας ΧΥΤΑ στο ήµο Σφακίων. Στο νόµο Ηρακλείου λειτουργούν τρεις Χώροι Υγιεινοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ): του δήµου Χερσονήσου στη θέση Πυργιά, του δήµου Καζαντζάκη στη θέση Ρηµάµπελα και του δήµου Βιάννου. Επίσης υπάρχει ο Χώρος ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ Α) στην θέση Πέρα Γαλήνων στο δήµο Γαζίου (Φόδελε) ο οποίος δέχεται το µεγαλύτερο όγκο αστικών στερεών απορριµµάτων του νοµού αφού οδηγούνται σε αυτόν τα σκουπίδια του οικιστικού συγκροτήµατος της πόλης του Ηρακλείου. Η µεταφορά των απορριµµάτων στο Χ Α Πέρα Γαλήνων από το δήµο Ηρακλείου αλλά και του δήµου Αλικαρνασσού γίνεται από το Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) που λειτουργεί δίπλα στη νέα λαχαναγορά. Στο χώρο του ΣΜΑ έχει δηµιουργηθεί και λειτουργεί πιλοτικά ένα εργοστάσιο ανάκτησης υλικών Κέντρο Ανάκτησης Υλικών (ΚΑΥ) από την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ. ΑΕ). Η δηµιουργία τόσον του ΣΜΑ όσον και του ΚΑΥ προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό προβλέπεται η δηµιουργία 7 ΣΜΑ στον Νοµό Ηρακλείου και 2 στον Νοµό Λασιθίου. Από αυτούς έχουν προχωρήσει σε έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός του ΣΜΑ Ηρακλείου που ήδη λειτουργεί δίπλα στην Λαχαναγορά, όπως προαναφέραµε, οι ΣΜΑ Γαζίου και Μεσσαράς για τον Νοµό Ηρακλείου και ο ΣΜΑ Ιεράπετρας για τον Νοµό Λασιθίου Πρόσφατα (Ιούλιο του 2005), προκηρύχθηκαν από τον Εννιαίο Σύνδεσµο ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης, (ΕΣ ΑΚ), οι µελέτες επέκτασης του ΧΥΤΑ ήµων Χερσονήσου και Καζαντζάκη και αναβάθµισης του ΧΥΤΑ Βιάννου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο µεσοπρόθεσµο σενάριο που προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Επιπλέον προβλέπεται να γίνει η αποκατάσταση του Χ Α Πέρα Γαλήνων και η συνέχιση της λειτουργίας ως ΧΥΤΑ µόνο ενός νέου κυττάρου στην περιοχή. Για την αποκατάσταση του Χ Α Πέρα Γαλήνων έχει πραγµατοποιηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το έργο έχει δηµοπρατηθεί. Επίσης για το νέο κύτταρο έχει γίνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η οριστική µελέτη κατασκευής του, αλλά το έργο δεν έχει δηµοπρατηθεί ακόµη λόγω έλλειψης σχετικών πιστώσεων στο ήµο Ηρακλείου. Η δηµιουργία ΧΥΤΑ στην Αγία Βαρβάρα, σε µεσοπρόθεσµο στάδιο, µε κάποια πρόβλεψη εργοστασίου θερµικής επεξεργασίας, έχει ήδη έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά το έργο αντιµετωπίζει προβλήµατα κοινωνικής αντίδρασης και προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει. Ο σχεδιασµός για τον νοµό Ρεθύµνης περιλαµβάνει δύο ΧΥΤΑ. Ο ένας από αυτούς ο οποίος δέχεται τα απορρίµµατα του δήµου Ρεθύµνης γι αυτό και ονοµάζεται 20

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.2.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα