Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Παρουσίαση ϖεριστατικού Ε` Παθολογική Κλινική ιευθυντής: ρ. Αθανάσιος Θ. Σκουτέλης, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεων Θεράϖων Ιατρός: ρ. Κουτσουβέλης Ιωάννης Τότσικας Χαρίσης (ειδικευόµενος)

2 Παρουσίαση περιστατικού Γυναίκα 39 ετών µεταφέρθηκε στο ΤΕΠ λόγω επιγαστραλγίας και δεκατικής πυρετικής κίνησης από τριηµέρου. Το άλγος είχε αιφνίδια έναρξη, συσφικτικό χαρακτήρα, συνεχόµενη ένταση, µη σχετιζόµενο µε τη λήψη τροφής και αντανακλούσε στη ράχη και στους ώµους. Είχαν προηγηθεί διαδοχικές νοσηλείες σε Νοσοκοµεία των Αθηνών, µε τελική διάγνωση εξόδου: << γαστρίτης >>. Adapted from N Engl J Med 2012; 366:e37

3 Ατοµικό αναµνηστικό Αρτηριακή υπέρταση από τετραετίας υπό αγωγή µε αµλοδιπίνη Παχυσαρκία (BMI~35 kg/m²), Καπνίστρια (~ 20 pack-years), Καισαρική τοµή προ 6 µηνών, Αυτόµατη αποβολή προ 12 ετίας. Adapted from N Engl J Med 2012; 366:e37

4 Κλινική εξέταση αρτηριακήπίεση: mmhg σφύξεις: 92/min SpO 2 = 99% στονατµοσφαιρικόαέρα θερµοκρασία: 37,4 C κοιλία: ΜΕΑ µε ευκρινείς εντερικούς ήχους σε όλα τα τερτατηµόρια κόρες:ισοµεγέθεις, άµεσο και έµµεσο φωτοκινητικό κφ καρδία: S1, S2 ευκρινείς, ρυθµικοί πνεύµονες: µείωση του ΑΨ στην αριστερή βάση Λεµφαδένες: (-) σηµείο Giordano (+) δεξιά ευαισθησία κατά την πλήξη της ΣΣ στο ύψος του Θ12- Ο2 Χωρίς περιφερικά οιδήµατα Σφύξεις οµότιµα ψηλαφητές Adapted from N Engl J Med 2012; 366:e37

5 Παρακλινικός έλεγχος ΗΚΓ: Φλεβοκοµβικός ρυθµός, 92/min Φυσιολογικός άξονας QRS Χωρίς ισχαιµικές αλλοιώσεις

6 Εργαστηριακός έλεγχος:

7 Εργαστηριακός έλεγχος:

8 Εργαστηριακός έλεγχος:

9 Εργαστηριακός έλεγχος:

10 Εργαστηριακός έλεγχος:

11 Εργαστηριακός έλεγχος: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ: ΣΤΕΙΡΑ x 4 x 4 ερµοαντίδραση MANTOUX: ΑΡΝΗΤΙΚΗ

12 Εργαστηριακός έλεγχος:

13 Εργαστηριακός έλεγχος: εν ανιχνεύεται παραπρωτείνη

14 Εργαστηριακός έλεγχος:

15 Απεικονιστικός έλεγχος: Rö Θώρακος

16 Απεικονιστικός έλεγχος: Rö Κοιλίας

17 Απεικονιστικός έλεγχος: U/S ήπατος- χοληφόρων- παγκρέατος Ήπαρ µε αύξηση των ορίων και της ηχογένειας ως επί λιπώδους διήθησης. Άνηχο µόρφωµα -απλή κύστη- παρά τη χοληδόχο κύστη διαµέτρου 2 cm περίπου. Η χοληδόχος κύστη ελέγχεται χωρίς λίθους ή σηµεία φλεγµονής. εν παρατηρείται διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων και του χοληδόχου πόρου. Το πάγκρεας, στο βαθµό που απεικονίζεται, έχει φυσιολογικές διαστάσεις αλλά δίδεται η εντύπωση αδρανοποίησης της ηχοδοµής του.

18 Απεικονιστικός έλεγχος: U/S άνω- κάτω κοιλίας Το πάγκρεας, στο βαθµό που απεικονίζεται, έχει φυσιολογικές διαστάσεις, και αδρανοποίηση της ηχοδοµής του, χωρίς την ανάδειξη εστιακών αλλοιώσεων στο βαθµό που δύναται να ελεγθεί. Νεφροί φυσιολογικού µεγέθους χωρίς εικόνα ευµεγέθους λίθου ή διάταση των πυελοκαλυκικών συστηµάτων Ουροδόχος κύστη σε ατελή πλήρωση Μόλις υποσηµαινόµενη πλευριτική συλλογή αριστερά.

19 Απεικονιστικός έλεγχος: (χωρίς IVC) Υπεζωκοτική συλλογή αριστερά Ανευρυσµατική διάταση κατιούσης θωρακικής αορτής 3,2 cm µε ατελεκτατικές αλλοιώσεις πέριξ αυτής. Μικρή περικαρδιακή συλλογή ιάταση του κώνου της πνευµονικής Εντύπωση υπόπυκνης εστίας στα όρια σώµατος και ουράς παγκρέατος Υπόπυκνο µόρφωµα µε ασαφή όρια 2 cm παρά τη χολ. κύστη στο ήπαρ Αύξηση διαστάσεων και ανοµοιογένια µήτρας

20 Ενδοσκοπικός έλεγχος:

21 Απεικονιστικός έλεγχος: ECHO καρδίας (ΤΤΕ)

22 Πορεία νόσου: Το άλγος σταδιακά υποχώρησε, ο πυρετός όµως παρουσίασε αύξηση παρά τη χορήγηση εµπειρικής αντιβιοτικής αγωγής Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της το εργαστηριακό profil παρέµεινε αµετάβλητο, µε µικρή πτωτική τάση του αιµατοκρίτη

23 Συνοπτικά Γυναίκα 39 ετών µε επιγαστραλγία, αριστερή πλευριτική συλλογή και εµπύρετο, που δεν υφίετο, παρά τη λήψη αντιβιοτικής αγωγής Ακολούθησε εξέταση που έθεσε τη διάγνωση...

24 ιαφορική ιάγνωση επιγαστραλγία, αριστερή πλευριτική συλλογή εµπύρετο κ. Κρίτσος Κωνσταντίνος, ειδικευόµενος Παθολογικής κλινικής ΠΓΝΑ Ο Ευαγγελισµός

25

26

27 ιάγνωση Μαγνητική αγγειογραφία: ιαχωρισµός θωρακικής αορτής από το ύψος της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας

28 Ανατοµία της θωρακικής αορτής ενδοθήλιο Έσω χιτώνας (tunica intima) υποενδοθήλιο Έσω ελαστική µεµβράνη Μέσος χιτώνας (tunica media) Έξω χιτώνας (tunica adventitia) Έξω ελαστική µεµβράνη Αιµοφόρα αγγεία των αγγείων

29 Οξέα αορτικά σύνδροµα Οξύς διαχωρισµός ιατιτραίνων έλκος Ενδοτοιχωµατικό αιµάτωµα Mayo Clin Proc May; 84(5):

30 ιαχωριστικό ανεύρυσµα θωρακικής αορτής Με τον όρο διαχωριστικό ανεύρυσµα της θωρακικής αορτής (ή πιο σωστά, αορτικός διαχωρισµός διότι δε συνοδεύεται πάντα από ανεύρυσµα), ορίζεται η επιµήκης σχάση του µέσου χιτώνα του αορτικού τοιχώµατος µε την παρουσία αίµατος εντός αυτού. ηµιουργούνται έτσι δύο αυλοί, ο αληθής που συνέχεται µε την αορτική βαλβίδα και ο ψευδής, ο εντός του τοιχώµατος του αγγείου. Ο ψευδής αυλός, µπορεί να επικοινωνεί περιφερικότερα µε τον αληθή (σηµείο επανεισόδου). ιακρίνεται σε οξύ (τις πρώτες 2 εβδοµάδες), υποξύ (από το πέρας των δύο πρώτων εβδοµάδων έως τους πρώτους δύο µήνες) και χρόνιος διαχωρισµός. Mayo Clin Proc May; 84(5):

31 ιαχωριστικό ανεύρυσµα θωρακικής αορτής Έσω χιτώνας (tunica intima) Ο οξύς αορτικός διαχωρισµός αρχίζει από σχάση του έσω χιτώνα της αορτής διαµέσου της οποίας διεισδύει το αίµα και προκαλεί διαχωρισµό των στιβάδων του µέσου χιτώνα. Σε 10% περίπου των περιπτώσεων η έναρξη του διαχωρισµού είναι αυτόµατη µέσα στο τοίχωµα της αορτής, λόγω ρήξης των τροφοφόρων αρτηριών (vasa vasorum), χωρίς να υπάρχει επικοινωνία µε τον αυλό (ενδοτοιχωµατικό αιµάτωµα intramural hematoma). Μέσος χιτώνας (tunica media) Έξω χιτώνας (tunica adventitia) Image courtesy of Wikimedia Commons

32 Επίπτωση ανευρυσµάτων και διαχωρισµού θωρακικής αορτής: % αύξηση στους άνδρες 60 Επίπτωση/10 6 /έτος % αύξηση στις γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Εγχειρήσεις/10 6 /έτος Άνδρες Γυναίκες Επίπτωση: 2.6 εώς 3.5 σε 100,000 άτοµα-έτη Chest. 2000;117(5):1271; Olsson C et al. Circulation 2006;114:

33 Χρονοβιολογική συσχέτιση: Συσχέτιση µε ΑΠ? Circulation Aug 27;106(9):1110-5; Lancet 1978; 311:

34 Προδιαθεσικοί παράγοντες: Τύπου Α (n=617) Τύπου Β (n=384) <40 ετών (n=68) Ηλικία (έτη) 61 (14) 65 (13) 30 (6.6) Ηλικία> 70 έτη 194 (31%) 159(42%) - Φύλο (άνδρες) 413 (67%) 274 (71%) 52 (76%) Υπέρταση 408 (67%) 303 (80%) 23 (34%) Αθηροσκλήρωση 169 (28%) 140 (38%) 1 (1%) Ανεύρυσµα αορτής 42 (7%) 68 (18%) 13 (19%) Προηγειθέν CV χειρουργείο * 100 (16%) 62 (17%) 8 (12%) Σύνδροµο Marfan 38 (6%) 11 (3%) 34 (50%) Συσχετιζόµενο µε στεφανιογραφία 34 (6%) 9(2%) 0 ιγλώχινα αορτική βαλβίδα 14 (4%) 14(4%) 6 (9%) Προηγηθέν αορτικός διαχωρισµός 21 (3%) 33 (9%) 5 (7%) Εγκυµοσύνη 1 (<1%) 1 (<1%) 2 (3%) Κατάχρηση κοκαίνης 1 (<1%) 4 (1%) 0 Data are mean (SD) or number (%). Percentages represent total number for whom data were available. * Προηγειθέν CV χειρουργείο περιλαµβάνει bypass στεφανιαίων, αντικατάσταση βαλβίδας, ανεύρυσµα ή διαχωρισµός αορτικής The Lancet, 2008, 372, 55-66

35 Προδιαθεσικοί παράγοντες: Νόσος του συνδετικού ιστού: Κληρονοµικές παθήσεις του κολλαγόνου Σύνδροµο Marfan Σύνδροµο Loeys-Dietz Σύνδροµα Ehlers- Danlos (τύπου IV) Αγγειίτιδες Γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα Αρτηρίτιδα Takayasu Νόσος Behcet Σύφιλη Σύνδροµο Ormond Τραυµατισµός εξ επιβραδύνσεως: Αυτοκινητιστικό δυστύχηµα Πτώση από µεγάλο ύψος Circulation.2003; 108:

36 Προδιαθεσικοί παράγοντες: Ο T2DM φαίνεται να προστατεύει έναντι ανευρύσµατος ή διαχωρισµού της θωρακικής αορτής J Am Heart Assoc April; 1(2): jah3-e000323

37 Παθογενετικοί µηχανισµοί: Προυπάρχουσα εκφύλιση του µέσου χιτώνα Ανεπάρκεια του Fibrillin-1 οδηγεί σε εξασθένηση της δοµής της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας. Μεταλλάξεις στους υποδοχείς 1 και 2 του TGFβ Ελαττωµατική σύνθεση του προκολλαγόνου τύπου III (COL3A1). Αυξηµένη δραστηριότητα των µεταλλοπρωτεινασών The Lancet, 2008, 372, 55-66

38 Παθογενετικοί µηχανισµοί: MMP Yale J Biol Med. 2008; 81(4):

39 Ταξινόµηση: Clinic Journal of Medicine 2011;78:

40 Ταξινόµηση: (κατά Svensson) Eur Heart J, Vol. 22, issue 18, September 2001

41 Επιπλοκές: The Lancet 2008; 372:55-66

42 Συµπτωµατολογία: JAMA. 2000;283(7):

43 Συµπτωµατολογία: Πυρετός Hirst AE, Johns VJ, Kime SW. Dissecting aneurysm of the aorta: A review of 505 cases. Medicine 1958; 37: (Περίπου το 1/3 των ασθενών (n= 505) µε διαχωρισµό εµφάνισαν πυρετό) Murray HW, Mann JJ, Genecin A, Mckusick VA. Fever with dissecting aneurysm of the aorta. Am J Med 1976; 61: Geppert AG, Mahvi A, Hainaut P, Lambert M. Chronic aortic dissection masquerading as systemic disease. Acta Clin Belg 1998; 53: Turner N, Pusey CD. Aortic dissection masquerading as systemic disease:the post dissection syndrome. Q J Med 1990; 75: Mackowiak PA, Lipscomb KM, Mills LJ, Smith JW. Dissecting aortic aneurysm manifested as fever of unknown origin. JAMA 1976; 236: McKeown PP, Campbell NP. Pyrexia of unknown origin and aortic dissection. Int J Cardiol 1989; 25: Giladi M, Pines A, Averbuch M, Hershkoviz R, Sherez J, Levo Y. Aortic dissection manifested as fever of unknown origin. Cardiology 1991; 78: Miyairi T, Inaba H, Matsumoto J, Tanaka K, Kanda J, Suzuki M. Dissecting aortic Aneurysm presenting as pyrexia of unknown origin:report of a case. Surg Today 1998; 28: Dai MS, Cheng SM. Aortic dissection presenting as fever of unknown origin. Acta Cardiol 2001; 56: Suzuki C et al. Fever of unknown origin; The Lancet 2011, 378, 1756

44 Συµπτωµατολογία: Πυρετός Πιθανότατα οφείλεται: 1. Στη δηµιουργία θρόµβου 2. Στον κατεστραµµένο ιστό 3. Στην έκκριση κυτταροκινών και ελευθέρων ριζών οξυγόνου Circ J 2007; 71:

45 Συµπτωµατολογία: ιάρκεια του πυρετού Group A 15 days Group B 16 days Circ J 2007; 71:

46 Συµπτωµατολογία: είκτες φλεγµονής Circ J 2007; 71:

47 Συµπτωµατολογία: Πυρετός Χαρακτηριστικά του πυρετού ως αποτέλεσµα διαχωρισµού Θερµοκρασία 37,8 Cκαι 39 C Συχνότερο σε ασθενείς µε τύπου Β διαχωρισµό ή χειρουργηθέν τύπου Α Έναρξη του πυρετού 48-72h µετά το διαχωρισµό ιακύµανση στην ηµερήσια θερµοκρασία < 1,2 C Οι ασθενείς είναι σε <<καλή>> κατάσταση εν προκύπτει εστία από τη φυσική εξέταση, τις καλλιέργειες και τις ακτινογραφίες θώρακος Ο πυρετός δεν υφίετο 48h µετά τη λήψη αντιβιοτικών Ανταπόκριση στη χορήγηση ινδοµεθακίνης σε <24 h υποδηλώνει ότι ο πυρετός οφείλεται στο διαχωρισµό Rev Esp Cardiol May;63(5):602-6

48 ιάγνωση: Εργαστηριακές εξετάσεις Αναιµία και λευκοκυττάρωση. Αύξηση BUN, κρεατινίνης, αιµατουρία, ολιγουρίαεώς ανουρία όταν ο διαχωρισµός περιλαµβάνει τις νεφρικές αρτηρίες. Αύξηση της CKMB και της τροπονίνης όταν συνυπάρχει ισχαιµία του µυοκαρδίου Αύξησηγαλακτικούοξέος, τρανσαµινασών, CRP

49 ιάγνωση: Εργαστηριακές εξετάσεις D-Dimers Τα D- Dimers είναι αυξηµένα στις περιπτώσεις οξέος διαχωριστικού ανευρύσµατος της αορτής. Η τιµή των 500ng/mL που χρησιµοποιείται για τον αποκλεισµό της πνευµονικής εµβολής, βοηθάει στον αποκλεισµό και του ιαχωρισµού, µε αρνητικό δείκτηπιθανότητας (negative likelihood ratio) 0.07 τιςπρώτες 24 ώρες. Sodeck G et al. Eur Heart J 2007;28: , Suzuki T et al. Circulation 2009;119:

50 ιάγνωση: Εργαστηριακές εξετάσεις smooth-muscle myosin heavy-chain protein 98% ευαισθησία 83% ειδικότητα Suzuki T et al. Circulation 1996;93:

51 ιάγνωση: Ηλεκτροκαρδιογράφηµα Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι φυσιολογικό Μπορεί να παρατηρηθούν µη ειδικές αλλοιώσεις του ST-T, κατάσπαση ή ανάσπαση του ST, καθώς και αναστροφή των Τ.

52 ιάγνωση: Ακτινογραφία θώρακος i) αύξηση του µεγέθους της θωρακικής αορτής, ii) διπλή παρυφή αορτικού τόξου, iii) διεύρυνση µεσοθωρακίου, iv) πλευριτική συλλογή, v) µετατόπιση της τραχείας

53 ιάγνωση: ΤΤ και ΤΕ ECHO Η χρήση του διαθωρακικού υπερηχογραφήµατος (ΤΤΕ) περιορίζεται µόνο στον τύπου Α διαχωρισµό. Μπορεί να αναδειχθεί πιθανή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, πιθανή επέκταση του διαχωρισµού προς τις στεφανιαίες αρτηρίες ή πιθανός επιπωµατισµός. Το διοισοφάγειο υπερηχογράφηµα διενεργείται µε τεχνικές Doppler έγχρωµης ροής σε πολλαπλά επίπεδα. Εκτός από την αναγνώριση του διαχωρισµού, µπορεί να αναδειχθεί το σηµείο εισόδου, πιθανό ενδοτοιχωµατικό αιµάτωµα ή διατιτραίνων έλκος.

54 ιάγνωση: Αξονική Τοµογραφία Η ελικοειδής αξονική τοµογραφία µε ivc, που επιτρέπει τρισδιάστατες ανασυνθέσεις, µπορεί να αναδείξει i) τη σχάση του έσω χιτώνα, ii) τους δύο αυλούς µε διαφορετική σκιαγραφική ενίσχυση, iii) διάταση της αορτής, iv) συµπίεση του αληθούς αυλού από τον ψευδή, v) θρόµβωση του ψευδούς αυλού, vi) αιµάτωµα µεσοθωρακίου, vii) περικαρδιακή συλλογή viii)µετατόπιση αποτιτάνωσης του έσω χιτώνα

55 ιάγνωση: Μαγνητική Τοµογραφία Η µαγνητική τοµογραφία και η µαγνητική αγγειογραφία µε τη χρήση σκιαγραφικού i) παρέχουν αναλυτικές εικόνες εξ ολοκλήρου της αορτής, του περικαρδιακού χώρου και της υπεζωκοτικής κοιλότητας. ii) Είναι επίσης δυνατή η εκτίµηση των κλάδων της αορτής και της αορτικής βαλβίδας. iii) Η κλινική υποψία του διαχωρισµού και η σχέση του µε τους αορτικούς κλάδους, επιβεβαιώνεται µε την ανάδειξη του διαχωριστικού διαφράγµατος (ιστίο), που χωρίζει δύο ή και περισσότερους αυλούς και µε τα διαφορετικής έντασης σήµατα στον αληθή και τον ψευδή αυλό που οφείλονται σε διαφορές στην ταχύτητα ροής του αίµατος ή στην παρουσία θρόµβου.

56 ιάγνωση: Αγγειογραφία Έχει αντικατασταθεί σήµερα από τις προηγούµενες µη επεµβατικές µεθόδους απεικόνισης σε σχέση µε τις οποίες παρουσιάζει χαµηλότερη ευαισθησία. ιενεργείται προεγχειρητικά ή κατά τη διάρκεια ενδοαυλικής αντιµετώπισης του διαχωρισµού. εν είναι δυνατή η διάγνωση του ενδοτοιχωµατικού αιµατώµατος ή του χρόνιου διαχωρισµού µε θρόµβωση του ψευδούς αυλού, ενώ το διατιτραίνων αθηροσκληρωτικό έλκος αναδεικνύεται ευχερώς.

57 ιάγνωστική αξία: Nienaber CA et al. N Engl J Med 1993;328:1-9.

58 Figure 3 ιάγνωστική προσέγγιση Θεραπεία The Lancet 2008; 372:55-66

59 Θεραπεία κ. Σουλτάνης Κωνσταντίνος, ειδικευόµενος Β Καρδιοχειρουργικής κλινικής ΠΓΝΑ Ο Ευαγγελισµός

60 Παθογενετικοί µηχανισµοί: Vascular May Jun; 17(3):

61

62

63 N Engl J Med 2007; 357:

64 Yale J Biol Med. 2008; 81(4):

65 Two classification schemes for acute aortic dissection. BRAVERMAN A C Cleveland Clinic Journal of Medicine 2011;78: by Cleveland Clinic

66 A complication of acute type A aortic dissection Aortic regurgitation complicating acute type A aortic dissection. BRAVERMAN A C Cleveland Clinic Journal of Medicine 2011;78: by Cleveland Clinic

67

68 Παθογενετικοί µηχανισµοί: Vascular May Jun; 17(3):

Παρουσίαση ϖεριστατικού Ε` Παθολογική Κλινική ιευθυντής: ρ. Αθανάσιος Θ. Σκουτέλης, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεων Θεράϖων Ιατρός: ρ. Κουτσουβέλης Ιωάννης Τότσικας Χαρίσης (ειδικευόµενος) Παρουσίαση περιστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ»

«ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Πράξη. Επιδημιολογία - Παράγοντες Kινδύνου. Θεραπεία - Φάρμακα. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Κλινική Πράξη. Επιδημιολογία - Παράγοντες Kινδύνου. Θεραπεία - Φάρμακα. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Κλινική Πράξη 2 Επιδημιολογία - Παράγοντες Kινδύνου Θεραπεία - Φάρμακα 21 10 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 32 Υπεύθυνος Σύνταξης Μανώλης Γανωτάκης Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ B.ΠΡΟΠ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. 2898 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Χρυσός 20-2-2010

ηµήτριος Χρυσός 20-2-2010 ηµήτριος Χρυσός 20-2-2010 ΕΠΙΠΤΩΣΗ: 3/100.000/έτος Συνήθως 6 η και 7 η δεκαετία Άνδρες/γυναίκες: 2/1 ΠΡΩΪΜΗΘΝΗΤΟΤΗΣ: 1% / 1ώρα Proposed mechanisms of initiation of aortic dissection. A = adventitia; I

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθυντής Ι.Ε. Καλλικάζαρος ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Βλασερός AΘΗΝΑ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης

Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ελληνικό Ινστιτούτο ιαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου & Καρδιάς (Ε. Ι.ΠΑ.Κ.Κ.) Επιστηµονικό Πρόγραµµα και Πεπραγµένα Επιστηµονικής Εκδήλωσης Ταχύρυθµη εκπαίδευση ιατρών των Κέντρων Υγείας για επείγοντα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμική κολίτιδα. Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2

Ισχαιμική κολίτιδα. Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2 Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση Ισχαιμική κολίτιδα Θεοδώρα Σαμοΐλη 1, Νικόλαος Τσιγαρίδας 1, Ευστράτιος Τρογκάνης 1, Ελευθέριος Πέλεχας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3.

Ht: 41,7%, PLT: 166.000 WBC: 1770 (Π:81%), K + : 4,3 TKE:10 CRP: 34,3. 16:30 17.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις (ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις) Προεδρείο: Ζερµπαλά Σ., Ρέβελα Ι. 1. ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΜΕ AEROCOCCUS VIRIDANS ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Τσούτσος Ηλ. 1, Φίλη Κων.1, Μερεντίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 3357 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 2 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Πέτρος Δανιάς, Εμμανουήλ Καράτζης

Άρθρα 2 Μαγνητική τομογραφία καρδιάς Πέτρος Δανιάς, Εμμανουήλ Καράτζης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ Ελπιδοφόρος Δουράτσος Μαιευτήρας

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (LIVER CIRRHOSIS) Πτυχιακή εργασία των φοιτητών: Θεοχαρίδου Ζαχαρένια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ

ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ ΓΑΓΓΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ Η Θρομβοεμβολική νόσος εκδηλώνεται: Εν τω βάθει Φλεβοθρόμβωση (ΕΒΦ) Deep Vein Thromvosis (DVT) Πνευμονική Εμβολή ( Π.Ε.) Pulmonary Embolism (P.E.) Πνευμονική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση

Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση (www.pegkaspanagiotis.gr) Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση...1 Γενικά...2 Αίτια- μηχανισμοί αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητές...3 Πρωτόκολλο καρδιολογικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα