ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Γεωργαλή Κατερίνα Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «ιενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 για την ε ιλογή αναδόχου για την ροµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµούαερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» Έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), 2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 3. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), 4. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), 5. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 6. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς. 7. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 8. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι

2 9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), 10. Την µε αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αραγρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν στην ροµήθεια ροϊόντων, αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργείου Πολιτισµού στις εριφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.» 12. Την αρ. ρωτ.υπποτ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/τ.Β / ) Υ ουργική Α όφαση «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων οι ο οίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 13. Την αρ. ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/108827/17549/14604/7656/ ερί ίδρυσης Υ ουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού. 14. Την.αρ. ρωτ. 2572/ Α όφαση της Ε Α Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της Πράξης µε τίτλο έργου «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ιεράς Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών», µε κωδικό MIS , στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου του ΕΣΠΑ. 15. Την αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ2/Φ121α/17029/145/ Α όφαση Έγκρισης Μελέτης. 16. Την αρ. ρωτ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ2/Φ121α/54336/567/ Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από τη 13η ΕΒΑ του έργου «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ιεράς Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών». 17. Τις εγκεκριµένες ιστώσεις για την εκτέλεση του έργου [ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ: , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2012ΣΕ του Π..Ε. ]. 18. Την µε αρ. ρωτ 3979/ τεχνική έκθεση των ε ιβλε όντων, αναφορικά µε την αναγκαιότητα της ροµήθειας και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορούν στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» 19. Tην µε αρ. ρωτ. 7613/ Α όφαση της 13ης Ε.Β.Α µε Α Α: Β4ΜΛΓ-ΙΩΖ, µε θέµα τη «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 13ης Ε.Β.Α, για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, αρακολούθηση, αραλαβή ροµηθειών, υ ηρεσιών ή έργων κατά το έτος 2013», ου αφορά την συγκρότηση ε ιτρο ής διενέργειας και αξιολόγησης α οτελεσµάτων διαγωνισµών & διαδικασιών δια ραγµάτευσης. Α οφασίζουµε : 1. Την διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ε ιλογή αναδόχου για την «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» εκτιµώµενου συνολικού κόστους (συµβατικό τίµηµα) εξήντα χιλιάδες εντακόσια ευρώ (60.500,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 % και των λοι ών νόµιµων κρατήσεων (49.187,00 ) χωρίς Φ.Π.Α). 2. Η δα άνη, θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό MIS , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2012ΣΕ του Π..Ε. ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και 2

3 α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη αναλυτική ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α (AI & AII), Β, Γ και αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι την ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η και ώρα 10:00. Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Η αρούσα Α όφαση, συνοδευόµενη α ό την αναλυτική ιακήρυξη και ερίληψη αυτής, την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες, τον ενδεικτικό Π/Υ εργασιών, το Έντυ ο Οικονοµικής Προσφοράς και το Σχέδιο της Σύµβασης θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 13ης Ε.Β.Α., στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού κόµβου του Υ ουργείου ( καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ ( για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκαε τά (17) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Ε ίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων ( H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Συθιακάκη Βασιλική Αρχαιολόγος 3

4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση στο ιαδίκτυο 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακόλουθα Παραρτήµατα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙ -Τεχνική έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΙ - Σχέδια εγκεκριµένης µελέτης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 3. Σχέδιο Σύµβασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Περιφέρεια Κρήτης Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ουκός Μ οφώρ 7, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο Κρήτης (θα υ οβληθεί µε τα µηνιαία δελτία του έργου) 2. Υ..Ε. Ηρακλείου Εβανς 44, Ηράκλειο Κρήτης (θα υ οβληθεί µε τα δικαιολογητικά του οικονοµικού φακέλου) Εσωτερική ιανοµή : 1-3. Γ. Κατσαλής, Αικ. Γεωργαλή, Ευ. Λιόλιος ε ιβλέ οντες του έργου. 4. Τµήµα ιοικητικής & Οικονοµικής Υ οστήριξης/λογιστήριο (κ. Ρουκούνη Ελένη, υ όλογο έργου) 5. Φάκελο έργου 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3979/ Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχου για την ροµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Το οθεσία / Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός. 3) Αντικείµενο ιαγωνισµού: Προµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών». Οι ρος ανάθεση εργασίες εριγράφονται αναλυτικά κατά είδος και οσότητα στο Παράρτηµα ΑΙ, ΑΙΙ & Β, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. 4) Τό ος αράδοσης: Τα αγαθά και οι εργασίες του αρόντος διαγωνισµού θα αραδίδονται στον Ι. Ναό Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών Ηρακλείου. 5) ιάρκεια σύµβασης: Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου ( ) και το έρας τυχόν αρατάσεων αυτού και ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο α ό την υ ογραφή της µέχρι την οριστική αραλαβή και την λήρη οικονοµική εκκαθάριση. 7) Προµήθεια ιακήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της Αναλυτικής ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α- ) α ό την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, υ εύθυνη κ. Γεωργαλή Αικ., τηλ , , fax: , (ώρες 12:00 µε 15:00). Η Αναλυτική ιακήρυξη αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και δηµοσιεύεται ε ίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στη διεύθυνση καθώς και στη διεύθυνση εν ροβλέ εται ροθεσµία για την αραλαβή της ιακήρυξης. 5

6 8) Προϋ ολογισµός: Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της σύµβασης είναι ,00 µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (60.500,00 ) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α). 9) Χρηµατοδότηση: H σύµβαση η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ της Υ ηρεσίας της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υ ουργείου και του κάθε Αναδόχου θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου µε τίτλο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό MIS , ΚΩ.ΣΑΕ0148, ΚΩ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ2012ΣΕ του Π..Ε., ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης Νήσων Αιγαίου ». 10) Τρό ος Πληρωµής: εν ροβλέ εται η δυνατότητα χορήγησης ροκαταβολής. Η αράδοση & ληρωµή των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις υ οδείξεις της Υ ηρεσίας. Η ληρωµή στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιείται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µετά την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου της εκάστοτε ε ιµέρους αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. 11) Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: -Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό ρέ ει να ροσκοµίσουν α οδεικτικά εµ ειρίας ό ως αντίγραφα τιµολογίων ή ρωτόκολλα αραλαβής εργασιών, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σε δηµόσια ή ιδιωτικά έργα σε αντίστοιχες εργασίες (εγκαταστάσεις κλιµατισµού µε αντλίες θερµότητας και µονάδες ανεµιστήρα στοιχείων νερού). Σε ερί τωση ου η βεβαίωση καλής εκτέλεσης αφορά σε ιδιωτικό έργο θα συνοδεύεται α αραίτητα α ό το αντίστοιχο τιµολόγιο, διαφορετικά δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση συνεργασίας ροµηθευτών-ενώσεων ή κοινο ραξίας είναι α οδεχτή η άθροιση της ε αγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος δεν ροσκοµίσει α οδεικτικά εµ ειρίας α οκλείεται της εραιτέρω διαδικασίας και δεν α οσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής του ροσφοράς. Ε ίσης ο διαγωνιζόµενος θα είναι υ εύθυνος για την ε ίβλεψη των εργασιών του συνεργείου του και θα φέρει την λήρη ευθύνη της υγείας και ασφάλειας του ροσω ικού ου θα α ασχολεί κατά τις ώρες εργασίας στο χώρο του εργοταξίου. Η ασφάλεια των µηχανηµάτων και του υλικού εξο λισµού ου θα χρησιµο οιηθεί, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και η ασφάλιση των χειριστών των µηχανηµάτων όσο και των λοι ών α ασχολούµενων α ό αυτόν θα βαρύνουν και θα καλύ τονται α ό τον Ανάδοχο. - Ως ρος την εξασφάλιση της οιότητας: Οι τεχνικές ροδιαγραφές των εργασιών αναφέρονται στο Παράρτηµα Β ό ου εριγράφονται αναλυτικά οι ρος ανάθεση εργασίες, τα δικαιολογητικά και οι ιστο οιήσεις ου α αιτούνται για αυτές. 12) Προθεσµία, Τρό ος και Τό ος Υ οβολής Προσφορών: Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υ όψη της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, µέχρι την ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η και ώρα 10:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 13) ιάρκεια Ισχύος Προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι τουλάχιστον 120 ηµέρες. Μετά την κατακύρωση οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και της διάρκειας τυχόν αράτασης αυτού. 14) Α οσφράγιση Προσφορών: Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών θα γίνει α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού στην 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στις , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα. Προσφορές ου κατατέθηκαν εκ ρόθεσµα δεν α οσφραγίζονται αλλά αραδίδονται στην Υ ηρεσία για ε ιστροφή. Για την υ ογραφή της σύµβασης α αιτείται η ροσκόµιση εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης οσού ίσου µε το 10% του συνολικού ροϋ ολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. 6

7 15) ικαιούµενοι συµµετοχής: ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ρόσω α ου:- ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Κοινο ραξίες. 16) Λόγοι α οκλεισµού: Α οκλείονται όσοι δεν ληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 αρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και τους όρους της Αναλυτικής ιακήρυξης και κυρίως των άρθρων 9, 10, 11,13. ικαιολογητικά α όδειξης των ανωτέρω: Περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της Aναλυτικής ιακήρυξης. 17) Στην ερί τωση ε ιλογής κοινο ραξίας, ρέ ει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 18) Προσφυγές και ενστάσεις: Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων ορισµένη από τη 13 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων βάσει της µε αρ. πρωτ. 7613/ Απόφασης µε Α Α: Β4ΜΛΓ-ΙΩΖ για τους λόγους και στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Ηράκλειο, H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας Συθιακάκη Βασιλική Αρχαιολόγος 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3979/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» Συνολικός Προϋ ολογισµός µε Φ.Π.Α.: ,00 ΕΥΡΩ (συµβατικό τίµηµα) Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΗΡΑΚΛΕΙΟ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΆΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΆΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΆΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΆΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 14 ιοικητικές Προσφυγές ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 16 Υ ογραφή Σύµβασης ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Εργασιών ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙ -Τεχνική έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΙ - Σχέδια εγκεκριµένης µελέτης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός εργασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 9

10 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις ό ως τρο ο οιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), 1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45).» ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Οι ρος ανάθεση εργασίες εριγράφονται αναλυτικά κατά είδος και οσότητα στο Παράρτηµα ΑΙ, ΑΙΙ & Β, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. Το αντικείµενο του αρόντος διαγωνισµού είναι η ροµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών». Το κριτήριο αξιολόγησης των ροσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαµηλότερη οικονοµική ροσφορά στο σύνολο του τιµήµατος όλων των ζητούµενων εργασιών. Η υλο οίηση των ρος ανάθεση εργασιών θα αρχίσει µε την υ ογραφή της σύµβασης και θα διαρκέσει µέχρι το έρας του έργου. Η ληρωµή στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιείται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µετά την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου της εκάστοτε ε ιµέρους αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. Το οθεσία έργου : ο χώρος του έργου στον Ι. Ναό Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών Ηρακλείου. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του έργου ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού συµ εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό των εξήντα χιλιάδες εντακόσια Ευρώ ( ,00) συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου µε τίτλο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ι. Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών». ενταγµένου στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανά τυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» µε κωδικό Πράξης , Κωδικός ΣΑ: Ε0148, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Αναλυτικά οι εργασίες, οι τεχνικές ροδιαγραφές/χαρακτηριστικά των υλικών ου θα χρησιµο οιηθούν α ό τον ανάδοχο και οι ροϋ ολογισµοί τους εριγράφονται στα Παραρτήµατα Α (ΑΙ & ΑΙΙ), Β, και Γ της αρούσας διακήρυξης. 10

11 ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Το οθεσία / Πόλη: Ηράκλειο Κρήτης Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τ.Κ Τηλέφωνο: , Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη σε έντυ η µορφή, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , κατό ιν αίτησης για χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα. Ε ι λέον στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στο διαδικτυακό κόµβο του Προγράµµατος ΙΑΥΓΕΙΑ διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. Ε ίσης η ιακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων ΑΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης 1. Οι υ οψήφιοι µ ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας α ό την Αναθέτουσα Αρχή µε e mail ή µε τηλεµοιοτυ ία µέχρι και τις Οι α αντήσεις αρέχονται γρα τώς (µε e mail ή µε τηλεµοιοτυ ία) και το αργότερο µέχρι Οι αρεχόµενες α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ερί τωση δεν ε ιτρέ εται να τρο ο οιούν ουσιωδώς το εριεχόµενο και τους όρους της αρούσας. Όλες οι υ οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες α ό όλες τις α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα Ε αυτών καθώς και ε ί των σχετικών α αντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. 2. Μετά την υ οβολή των ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο ο οιήσεις ή α οκρούσεις όρων της αρούσας α ό τους υ οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστες α αιτήσεις ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ρόσω α, ενώσεις ή συµ ράξεις αυτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, ου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η ο οία κυρώθηκε α ό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν α ό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης ε αγγελµατικής δραστηριότητας για τις εν λόγω ροµήθειες εργασίες. Στην ερί τωση των ενώσεων ροµηθευτών δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει α ό την υ οψήφια ένωση ροµηθευτών ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας, συσταθείσας σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις. 11

12 Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 2. Με την υ οβολή της ροσφοράς τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των εργασιών και της ροµήθειας. Κατά τα λοι ά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υ οψήφιος (φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µ ορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινο ραξίας ή ένωσης. 4. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε ίσης να ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα ε ί εδα όσον αφορά τις ε αγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: α. Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό ρέ ει να ροσκοµίσουν α οδεικτικά εµ ειρίας ό ως αντίγραφα τιµολογίων ή ρωτόκολλα αραλαβής εργασιών, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σε δηµόσια ή ιδιωτικά έργα σε αντίστοιχες εργασίες (εγκαταστάσεις κλιµατισµού µε αντλίες θερµότητας και µονάδες ανεµιστήρα στοιχείων νερού). Σε ερί τωση ου η βεβαίωση καλής εκτέλεσης αφορά σε ιδιωτικό έργο θα συνοδεύεται α αραίτητα α ό το αντίστοιχο τιµολόγιο, διαφορετικά δεν γίνεται α οδεκτή. Σε ερί τωση συνεργασίας ροµηθευτών-ενώσεων ή κοινο ραξίας είναι α οδεχτή η άθροιση της ε αγγελµατικής δραστηριότητας των µελών της. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος δεν ροσκοµίσει α οδεικτικά εµ ειρίας α οκλείεται της εραιτέρω διαδικασίας και δεν α οσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής του ροσφοράς. Ε ίσης ο διαγωνιζόµενος θα είναι υ εύθυνος για την ε ίβλεψη των εργασιών του συνεργείου του και θα φέρει την λήρη ευθύνη της υγείας και ασφάλειας του ροσω ικού ου θα α ασχολεί κατά τις ώρες εργασίας στο χώρο του εργοταξίου. Η ασφάλεια των µηχανηµάτων και του υλικού εξο λισµού ου θα χρησιµο οιηθεί, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και η ασφάλιση των χειριστών των µηχανηµάτων όσο και των λοι ών α ασχολούµενων α ό αυτόν θα βαρύνουν και θα καλύ τονται α ό τον Ανάδοχο. β. Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ως ρος την εξασφάλιση της οιότητας: Οι τεχνικές ροδιαγραφές των εργασιών αναφέρονται στο Παράρτηµα Β ό ου εριγράφονται αναλυτικά οι ρος ανάθεση εργασίες, τα δικαιολογητικά και οι ιστο οιήσεις ου α αιτούνται για αυτές. ΑΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την ηµέρα Πέµ τη και ώρα Ελλάδος 15:00 2. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε 12

13 κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 4. Προσφορά µ ορεί να υ οβληθεί µε ο οιοδή οτε τρό ο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όµως µόνο στην ερί τωση ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό τουλάχιστον για 120 ηµέρες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/2007. Μετά την κατακύρωση οι τιµές δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του έργου και το έρας τυχόν αράτασης του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του. 6. Σε ερί τωση ου οι υ οβαλλόµενες ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υ όψη και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγιστούν. ΑΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού. 2. Οι ροσφορές θα ρέ ει να µην φέρουν αράτυ ες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.). Αν υ άρχουν διορθώσεις, ροσθήκες, κ.λ.. θα ρέ ει να είναι µονογραµµένες α ό τον ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλ. και γενικά θα ε ιβεβαιώνει ότι έγιναν ριν α ό την α οσφράγιση της ροσφοράς. Οι ροσφορές στις ο οίες θα υ άρχουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.) µε τρό ο ου τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας, θα α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 4. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ροσφορές εριλαµβάνουν τα αρακάτω ε ί οινή α οκλεισµού: 5.1. Ε ιστολή-αίτηση, εκτός του σφραγισµένου φακέλου, ου α οτελεί την αίτηση του υ οψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, και στην ο οία ρέ ει να αναφέρεται: Α) το νοµικό/φυσικό ρόσω ο/ένωση ροµηθευτών/κοινο ραξίες ου υ οβάλλει την ροσφορά. Β) Ο χρόνος ισχύος της ροσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αρούσας. Η ε ιστολή-αίτηση υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ό του. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών-κοινο ραξία η αίτηση υ ογράφεται είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης-κοινο ραξίας, είτε α ό τον κοινό εκ ρόσω ο ου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο, το ο οίο ροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της αρούσας Ενιαίο σφραγισµένο φάκελο της ροσφοράς ο ο οίος : Περιλαµβάνει τα γενικά δικαιολογητικά και τους ε ιµέρους φακέλους της τεχνικής και της οικονοµικής ροσφοράς, σε δύο (2) αντίτυ α ου θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ροσφοράς.: 13

14 Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος ροσφοράς ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις εξωτερικά: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 13 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ 71202, Ηράκλειο Κρήτης Α ό: Θα αναγράφονται τα στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης : 3979/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ροµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ιεράς Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου 5.3 Μέσα στον ενιαίο κυρίως φάκελο κάθε ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα στοιχεία ε ί οινή α ορρίψεως. Συγκεκριµένα: Τα δικαιολογητικά κυρίως φακέλου, δηλαδή: όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της αρούσας Χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της αρούσας διακήρυξης Χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 11 της αρούσας διακήρυξης. Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος της αρούσας ροκήρυξης. 6. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 5 του αρόντος άρθρου. Σε ερί τωση κοινο ραξιών θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΑΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του αρόντος διαγωνισµού ήτοι Αριθµ. Πρωτ. ιακήρυξης 3979/ Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ροµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ιεράς Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» και η ηµεροµηνία διενέργειας του 14

15 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ διαγωνισµού και ώρα 10:00. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας, ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. - δεν τελούν υ ό τώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, - δεν τελούν υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης, - στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων ότι δεν τελούν υ ό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), ό ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α), - στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων ότι δεν τελούν υ ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχει ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) ή υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α), - στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων ότι δεν τελούν υ ό αναγκαστική διαχείριση ή υ ό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, - έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο ε ιµελητήριο, - έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του 15

16 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ελληνικού δικαίου, - δεν υ οβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την αροχή των ληροφοριών ου α αιτούνται α ό την αρούσα και έχουν αράσχει τις ληροφορίες αυτές. iii. Να αναλαµβάνεται η υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της αρούσας. iv. Να δηλώνεται ότι α) Α οδέχεται ανε ιφύλακτα τους όρους της αρούσας, β) Η ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας, των ο οίων έλαβε γνώση γ) Τα στοιχεία ου αναφέρονται στην ροσφορά είναι αληθή και ακριβή και δ) Πληροί τις ελάχιστες αναγκαίες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της αρούσας. Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών ή Κοινο ραξίας ισχύουν τα ανωτέρω για το κάθε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ξεχωριστά. 2. Εφόσον οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης (α λό έγγραφο µε το ο οίο εξουσιοδοτείται ένα συγκεκριµένο φυσικό ρόσω ο για υ ογραφή και υ οβολή ροσφοράς σε ερί τωση ου δεν υ ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ ρόσω ος του φορέα την ροσφορά και τα λοι ά α αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού). 3. Σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, έραν των ανωτέρω: α) τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης νοµίµως ε ικυρωµένα (ό ως καταστατικά, ιστο οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ερί τωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Α ό τα ανωτέρω έγγραφα ρέ ει να ροκύ τουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ροσώ ου, όλες οι σχετικές τρο ο οιήσεις των καταστατικών, οιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ ρόσω ος, δικαίωµα υ ογραφής κλ.), καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ερί τρο ο οιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού ροσώ ου. 4. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος ε ικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων ου δεν µετέχουν σε ένωση ροµηθευτών-κοινο ραξία µε τον ροσφέροντα σχετικά µε την εκ λήρωση των ελάχιστων ροϋ οθέσεων οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε άρκειας, ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας ου αναφέρονται στο άρθρο 6 αρ. 4 της αρούσας, οφείλει να ροσκοµίσει κατάλληλα δικαιολογητικά ροκειµένου να α οδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω µέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω µέσα καλύ τουν τους όρους και τις ροϋ οθέσεις της διακήρυξης διαγωνισµού (.χ. κατ ελάχιστον, σχετικές υ εύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής του ίδιου και του τρίτου φορέα, καθώς και α οδεικτικά α ό τα ο οία να ροκύ τουν τα ρόσω α ου νόµιµα δεσµεύουν τον τρίτο φορέα). 5. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών-κοινο ραξία, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση ροµηθευτών- κοινο ραξία. Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ροµηθευτών-κοινο ραξίας ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας και να 16

17 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της ένωσης ροµηθευτών - Κοινο ραξίας. Σε ερί τωση ου τα αρα άνω εριλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, ροσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως ε ικυρωµένο. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας. 6. Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο διαγωνιζόµενος. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 2. ιευκρινίζεται ότι: -Η ως άνω Υ εύθυνη ήλωση υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του, εκτός α ό την ερί τωση των Υ.. αναφορικά µε την οινική κατάσταση οι ο οίες ρέ ει να αφορούν τα ρόσω α των διαχειριστών υ οψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε., /του ροέδρου και του διευθύνοντα σύµβουλου υ οψήφιας Α.Ε., καθώς και του ροέδρου.σ. υ οψήφιας κοινο ραξίας και να υ ογράφεται α ό τα εν λόγω ρόσω α. -Σε ερί τωση ου η ροσφορά δεν κατατίθεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα ή αντι ρόσω ό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά α οστέλλεται µε συστηµένη ε ιστολή ή υ ηρεσία ταχυµεταφορών, θα ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να εξασφαλίζεται η εριέλευση της ροσφοράς στην 13η ΕΒΑ, Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Ηράκλειο, τηλ , fax , (υ όψη Ε ιτρο ής Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την ροµήθεια και το οθέτηση συστήµατος κλιµατισµού-αερισµού ου αφορά στο έργο «Ε ανέκθεση κειµηλίων Ε ικοινωνιακού & Μορφωτικού Ιδρύµατος της Ιεράς Αρχιε ισκο ής Κρήτης στην Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών»,) το αργότερο µέχρι την ροηγουµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις Σε κάθε υ οβαλλόµενο φάκελο δίδεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής. -Σε ερί τωση µη υ οβολής ο οιουδή οτε α ό τα δικαιολογητικά του αρόντος άρθρου ή σε ερί τωση ου τα υ οβληθέντα δεν ικανο οιούν τους όρους τις αρούσας ροκήρυξης, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών - κοινο ραξίας, η κοινή ροσφορά α ορρί τεται όταν δεν υ οβάλλεται ο οιοδή οτε α ό τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κά οιο α ό αυτά δεν ληροί τους όρους της αρούσας, έστω και αναφορικά µε ένα εκ των µελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην ερί τωση ε ίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά µε τον φορέα αυτόν. -Για την ληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. 17

18 ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο οίος εριέχει: 1. Τεχνική ροσφορά σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα Α :ΑΙ&ΑΙΙ & Β). 2. Υ εύθυνη ήλωση του ροσφέροντα ότι: α)έχει λάβει γνώση των α αιτούµενων ιστο οιητικών ό ως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτηµα Α :ΑΙ&ΑΙΙ & Β) της αρούσης και δεσµεύεται για την έγκυρη ροσκόµισή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, εφόσον οριστεί Ανάδοχος και β)δεν έχει α οκλεισθεί τελεσίδικα α ό ιαγωνισµό ηµόσιας υ ηρεσίας ή ΝΠ και δεν έχει κηρυχθεί έκ τωτος, γιατί δεν εκ λήρωσε τις συµβατικές υ οχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει α οκλεισθεί α ό ιαγωνισµούς του ηµοσίου µε Α όφαση του Υ ουργείου Εµ ορίου. 3. Έγγραφη δήλωση ότι ο ροσφέρων εγγυάται καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης την ροσφερόµενη οιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την ο οία ροορίζονται και γενικά την αντα όκρισή τους στις τεχνικές α αιτήσεις της διακήρυξης. 4. Υ εύθυνη ήλωση του ροσφέροντα: i)για το χρόνο ισχύος της ροσφοράς, ii) για το χρόνο αράδοσης των εργασιών, iii) ότι εγγυάται την αντα όκρισή του στις τεχνικές α αιτήσεις της διακήρυξης iv) την αντικατάσταση τους όταν δια ιστωθούν φθορές και αστοχίες τους κατά την αράδοση - αραλαβή των ε ιµέρους τµηµάτων του έργου καθώς και για χρονικό διάστηµα έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες µετά α ό αυτήν σε ερί τωση ου α οδεδειγµένα οι φθορές και οι αστοχίες τους δεν θα οφείλονται σε τυχόν κακή χρήση τους, v) ότι στην ροαναφερόµενη ερί τωση ο ανάδοχος θα ε ιβαρύνεται ολόκληρο το κόστος της αντικατάστασης και µεταφοράς των υλικών στο έργο, vi) ο ανάδοχος οφείλει να αρέχει δωρεάν υ ηρεσίες ετήσιας ρολη τικής συντήρησης, σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές του κατασκευαστή για διάστηµα δύο (2) ετών (δηλαδή 2 συντηρήσεις). Σε ερί τωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου vα τo oθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι τεχνικές ροδιαγραφές α οτελούν στο σύνολό τους α αράβατους όρους και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτές συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς. Προσφορά ου είναι αόριστη και ανε ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. Στα εριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ροσφοράς δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµ εριλαµβανοµένων λέξεων ό ως «δωρεάν») α οτελεί λόγο α όρριψης της ροσφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 18

19 1. Στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά, συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα καθώς και τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Το έντυ ο του Παραρτήµατος της αρούσας συµ ληρώνεται λήρως, ε ί οινή α οκλεισµού, τόσο σε ό,τι αφορά στη συνολική ροσφερόµενη τιµή, όσο και στις ε ιµέρους ανά αντικείµενο τιµές ου αιτιολογούν τη συνολική ροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ροσφοράς. Το άθροισµα των ε ιµέρους τιµών ου αιτιολογούν τη συνολική ρέ ει να ισούται µε αυτή. 4. Η συνολική ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: το κόστος των α αραίτητων υλικών για την εκτέλεση των α αιτούµενων εργασιών, το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης στο χώρο του έργου (θέση: Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών Ηρακλείου), το κόστος τυχόν ροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, το κόστος µικρών αλλαγών ου οδηγούν σε µικρή ροσαύξηση των ε ιµέρους οσοτήτων, το κέρδος του αναδόχου, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ρο Φ.Π.Α., ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο των υ ό ανάθεση εργασιών µετά των αναγκαίων υλικών του Παραρτήµατος της αρούσας για λήρη αράδοση αυτών στο χώρο του έργου (θέση: Ι. Ναός Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών Ηρακλείου). 6. Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεσµεύουν τον ανάδοχο έως το έρας του χρονοδιαγράµµατος του έργου και της διάρκειας τυχόν αράτασης αυτού. εν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 9. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. 11. Σε ερι τώσεις υ ηρεσιών ου ροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει αραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υ άρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι οι αντίστοιχες υ ηρεσίες έχουν ροσφερθεί δωρεάν. ΑΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό την ορισθείσα βάσει της 7613/ Α όφασης της 13 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 19

20 2. Παραλαβή ροσφορών - Α οσφράγιση κυρίως φακέλου ροσφοράς, Έλεγχος ληρότητας & νοµιµότητας υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών του άρθρου 9 της αρούσας Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων υ όψη της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού, µέχρι την , ηµέρα Πέµ τη και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Η α οσφράγιση των φακέλων θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση, α ό την Ε ιτρο ή διαγωνισµού, στη 13 η Ε.Β.Α., κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, στις ήµερα Παρασκευή και ώρα 10:00 στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ροσφορών. Κατά την α οσφράγιση η ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ρος τους όρους της αρούσας διακήρυξης. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις και λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλει ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Στο εν λόγω ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. Α οδεκτοί γίνονται όσοι ροσφέροντες έχουν υ οβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της αρούσας και εφόσον αυτά ληρούν τους όρους της αρούσας. 3. Α οσφράγιση φακέλου τεχνικής ροσφοράς -Αξιολόγηση τεχνικής ροσφοράς Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της αρούσας, η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ροσφορών µε τους όρους της αρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτηµα Α (ΑΙ & ΑΙΙ) & Β αυτής, καθώς και στην τυχόν α όρριψη των τεχνικών ροσφορών ου δεν ληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν α οδεκτοί σύµφωνα µε την αρ. 2 του αρόντος άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού η Ε ιτρο ή συµ ληρώνει το Πρακτικό του ιαγωνισµού αιτιολογώντας τις α οδεκτές και τις τυχόν α ορρι τέες ροσφορές το ο οίο υ οβάλλει στην αναθέτουσα Αρχή. Στην συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική Α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το ρακτικό της Ε ιτρο ής αξιολόγησης. 4. Α οσφράγιση οικονοµικών ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ροσφοράς και ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης σε δηµόσια συνεδρίαση, α οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών µόνο για τους ροσφέροντες των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν σύµφωνα µε την αρ. 3 του αρόντος άρθρου και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ροσφερόµενες τιµές. Η α οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ροσφοράς γίνεται στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής µόνο για τους ροσφέροντες των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν 20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Φιλο οίµενος 56, Πάτρα Ταχ.Κώδικας: 261 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ. Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κων. Ντουβή, Παν. Σκάγκου Τηλ.: 27310 25363 28503, 27320 61403

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚΗ Ε ΝΩ Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: 4900

ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚΗ Ε ΝΩ Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: 4900 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 22 Ταχ.Κώδικας: 10675 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. 16/02/2015 Αρ. Πρωτ: 1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα