Β. εληγιάννη-κουϊµτζή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. εληγιάννη-κουϊµτζή"

Transcript

1 Ταυτότητες φύλου και σχολείο: νέες προσεγγίσεις για τον παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο και ερευνητικά ευρήµατα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Εισαγωγή Η παιδαγωγική φεµινιστική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έχει διαµορφώσει διεθνώς ένα σώµα µελετών και δηµοσιεύσεων που εµπλούτισε την κατανόησή µας για το ρόλο της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή των παραδοσιακών κοινωνικών σχέσεων των φύλων και έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο το σχολείο επηρέασε και επηρεάζει τις ζωές των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών. Στα πρώτα βήµατά της και ως τα ως τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 80 η έρευνα αυτή επικέντρωνε στις µαθήτριες και στα προβλήµατά τους, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες ο θεσµός της εκπαίδευσης καθοδηγούσε τις νέες κοπέλες σε τυπικά γυναικεία επαγγέλµατα και επιλογές ζωής που είχαν ως επίκεντρο τον κυρίαρχο ρόλο των γυναικών ως µητέρων και συζύγων (βλ. για παράδειγµα Deem 1978, 1980). Το κυρίαρχο θέµα της φεµινιστικής έρευνας για το φύλο στην εκπαίδευση ήταν η µειωµένες επιδόσεις και η αδιάφορη παρουσία των κοριτσιών στο σχολείο, καθώς και οι αιτίες που ευθύνονταν για την κατάσταση αυτή (Arnot 1980, Arnot & Weiner 1987, Weiner & Arnot 1987). Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, οι µαθήτριες περιγράφονταν ως «οι µεγάλοι χαµένοι» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Spender & Sarah 1980). Από τα µισά προς το τέλος της δεκαετίας του 80, όµως, κάποιες φεµινίστριες ερευνήτριες άρχισαν να αµφισβητούν αυτή την εικόνα της παθητικής µαθήτριας στην τάξη, θεωρώντας ότι παραποιεί την πραγµατικότητα. Οι ίδιες (Anyon, 1983, Riddel 1989, Lees 1993) επιχείρησαν να δείξουν, µε τις έρευνές τους, ότι υπάρχουν κορίτσια που αντιστέκονται στις παραδοσιακές δοµές των σχολικών τάξεων, χρησιµοποιώντας κάποιες ιδιαίτερες κατασκευές της θηλυκότητας για να το πετύχουν το σκοπό τους. Οι διαπιστώσεις αυτές, λαµβάνοντας υπόψη και την όλο και αυξανόµενη ακαδηµαϊκή επιτυχία των κοριτσιών στο σχολείο κατά τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε συµπεράσµατα σύµφωνα µε τα οποία η διαµόρφωση της θηλυκότητας δεν είναι απαραίτητα συµπαγής και περιλαµβάνει πολλές αντιφάσεις. Την ίδια εποχή αµφισβητείται πλέον ανοικτά παραδοσιακή φεµινιστική ερµηνεία του κοινωνικού καταµερισµού των φύλων, σύµφωνα µε την οποία η πατριαρχία και η ανδρική κυριαρχία αποτελούν τους κυριότερους λόγους της γυναικείας καταπίεσης (Walby 1986) Όλο και περισσότερο επικρατεί η άποψη πλέον ότι οι σχέσεις των φύλων είναι εξαιρετικά σύνθετες για να θεωρείται ότι εξαρτώνται από έναν µόνο παράγοντα. αντίθετα, ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόµενο µε ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις, το οποίο βιώνεται µε

2 διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές οµάδες ανδρών και γυναικών και το οποίο θα έπρεπε να µελετηθεί ως τέτοιο (Walby, 1986, Wolpe, 1988, Griffin, 1993, Connell, 1991 &1995, Hearn, 1992, Mac an Ghail, 1996). Αυτού του είδους τα ευρήµατα, σε συνδυασµό µε την επίδραση του µετα-δοµισµού και του µετα-µοντερνισµού στις κοινωνικές επιστήµες, είχαν ως αποτέλεσµα την εκδήλωση ενός νέου ενδιαφέροντος για τις ταυτότητες φύλου (Francis 2000). Έτσι, η έρευνα για το φύλο στην εκπαίδευση µετακινείται στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τα αρχικά της ενδιαφέροντα για την κοινωνικοποίηση στο ρόλο του φύλου και την αναπαραγωγή των ανισοτήτων φύλου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προς τη σύνδεσή της µε την κοινωνική και πολιτισµική θεωρία και τις αναλύσεις της για την κατασκευή των ταυτοτήτων φύλου στο σχολείο (Dillabough 2001). Πρόκειται για µια θεµατική που έρχεται να συµπληρώσει την ήδη υπάρχουσα φεµινιστική έρευνα για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση, την κοινωνική θέση και το ρόλο των κοριτσιών και γυναικών γενικότερα. Οι ταυτότητες φύλου προσεγγίζονται ως κοινωνικές κατασκευές που διαµορφώνονται συλλογικά µέσα από τους κυρίαρχους λόγους της εκπαίδευσης, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται τόσο στις στρατηγικές και τις µεθόδους µε τις οποίες τα νεαρά άτοµα επιχειρούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του φύλου τους, όσο και στις αλλαγές, αντιφάσεις και αντιστάσεις που συνδέονται µε τις πρακτικές αυτές (Francis & Skelton 2001, Francis 2000). Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης βρήκε πρόσφορο έδαφος η έρευνα για τις ταυτότητες φύλου, η οποία εµπλουτίζεται πλέον µε τη µελέτη και των ανδρικών ταυτοτήτων, που ήρθε να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα έρευνα για τη θηλυκότητα, καθώς έχει γίνει σαφές ότι υπάρχουν παράλληλοι, αν και όχι κοινοί νόµοι που διέπουν τη διαµόρφωση των ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων. Ειδικότερα, η διερεύνηση της ανάπτυξης και του περιεχοµένου του ανδρισµού αντιµετωπίζεται από την έρευνα ως θέµα κεντρικής σηµασίας, τόσο για την κατανόηση των σχέσεων των φύλων, όσο και για την προώθηση της κοινωνικής ισότητας ( Skelton 1996, Ramazanoglou 1992, Kenway 1996). Τέλος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εφηβική ηλικία, καθώς, από ότι φαίνεται, η σχετική έρευνα µπορεί να δώσει απαντήσεις σε µια σειρά από προβληµατισµούς που ξεκινούν από τις σχολικές επιδόσεις και φθάνουν στις επιλογές ζωής, ως στοιχείων που εξαρτώνται άµεσα από τις ταυτότητες φύλου (Deliyanni & Sakka 1999) Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται µε συνοπτικό τρόπο αποτελέσµατα ερευνών που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα µε θέµα τις ταυτότητες φύλου στην εφηβεία και τον τρόπο που αυτές διαµορφώνουν αντίστοιχες κουλτούρες ανδρισµού και θηλυκότητας στον εκπαιδευτικό χώρο.

3 Ταυτότητες φύλου και το σχολικό πλαίσιο: η έρευνα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Στόχος της παρουσίασης είναι να δείξει τόσο το περιεχόµενο, όσο και τον τρόπο διαµόρφωσης των ταυτοτήτων φύλου στην Ελλάδα σήµερα, µέσα από την συζήτηση των σχετικών ερευνητικών δεδοµένων. Παρουσιάζονται ευρήµατα πρόσφατων ερευνών (βλ. πίνακα 1), χωρίς, βέβαια, να εξαντλούνται όλες οι έρευνες για το φύλο στην εκπαίδευση που εκπονούνται σήµερα στην Ελλάδα. Επιχειρείται, απλώς, µια καταγραφή ενδεικτικών ερευνητικών παραδειγµάτων και αποτελεσµάτων που επιτρέπει την έναρξη της σχετικής συζήτησης. Πίνακας 1 : Έρευνες µε θέµα τη ιαµόρφωση των Ταυτοτήτων Φύλου στην Εφηβεία Συγγραφέας/είς Χρονολογία Τίτλος Είδος έρευνας είγµα εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. και Σακκά Αριάδνη: ιευρύνοντας τις ανδρικές ταυτότητες στην εφηβεία Εµπειρική έρευνα Μαθητές/τριες Γ Γυµνασίου, Α και Β Λυκείου τεσσάρων σχολείων της Θεσ/νίκης και 17 εκπαιδευτικοί εληγιάννη-κουϊµτζή, Β, Σακκά,. και Κουρέτα, Χ «Ο άνδρας το χει µέσα του»: Μελετώντας τις απόψεις εφήβων για τη βία και την επιθετικότητα Εµπειρική έρευνα 195 έφηβοι Α και Β Λυκείου τριών σχολείων της Θες/νίκης εληγιάννη, Β., Σακκά,., Ψάλτη, Α., Φρόση, Λ., Αρκουµάνη, Σ., Στογιαννίδου, Α., Συγκολλίτου, Ε Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής Εµπειρική έρευνα 1110 µαθητές/τριες Γυµνασίων και Λυκείων όλης της Ελλάδος εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. και Ρεντζή, Σ Ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα : απόψεις και στάσεις εφήβων για την οµοφυλοφιλία και την οµοφυλοφοβία Εµπειρική έρευνα 25 µαθητές/τριες Α και Β Λυκείου τεσσάρων σχολείων της Θες/νίκης Ηρακλείδου, Μ. & εληγιάννη-κουϊµτζή, Β Αναπαραστάσεις εφήβων για τα δύο φύλα ως συντρόφους στο πλαίσιο των εφηβικών εταιροφυλοφιλικών σχέσεων Εµπειρική έρευνα 20 αγόρια και κορίτσια Β και Γ Λυκείου από δύο σχολεία της Θεσσαλονίκης Το ερευνητικό πρόγραµµα Αριάδνη µε τίτλο Ανδρικές Ταυτότητες στην εφηβεία που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οκτώ χώρες-µέλη στόχευε στη µελέτη και διεύρυνση των ανδρικών ταυτοτήτων στην εφηβεία ( εληγιάννη και Σακκά, 1998). Στην έρευνα πήραν µέρος µαθητές και µαθήτριες τεσσάρων Γυµνασίων και Λυκείων από διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια δόµησης ταυτοτήτων φύλου: ένα σχολείο του κέντρου της πόλης, το Πειραµατικό Γυµνάσιο/Λύκειο του Πανεπιστηµίου, ένα Ιδιωτικό σχολείο, το Γυµνάσιο/ Λύκειο Καλαµαρί, ένα σχολείο εργατικών συνοικιών, το Λύκειο Μετεώρων και ένα σχολείο αγροτικής περιοχής, το Γυµνάσιο/Λύκειο Καλής. Χρησιµοποιήθηκε µια ποικιλία µεθόδων συλλογής των δεδοµένων, όπως ερωτηµατολόγια µε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, θέµατα εκθέσεων, γραπτές

4 δραστηριότητες, ηµιδοµηµένοι κατάλογοι ερωτήσεων για συζητήσεις σε οµάδες εστίασης κλπ. Οι άξονες έρευνας και δράσης και δράσης παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2. Πίνακας 2. Θεµατικοί άξονες του Ερευνητικού Προγράµµατος Αριάδνη ( εληγιάννη & Σακκά 1998) Άξονες διερεύνησης Θεµατικές και αντικείµενα διερεύνησης Σχολείο, επιδόσεις και επιλογές 1. Εκπαιδευτικές προτιµήσεις και επιλογές 2. Επιδόσεις 3. Επαγγελµατικό µέλλον/ προοπτικές ζωής 4. Αναπαραστάσεις της επιτυχίας Οικογενειακή ζωή και φροντίδα Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία Οι σχέσεις των φύλων 1. Γάµος και ροµαντισµός 2. Κοινωνικές αναπαραστάσεις της πατρότητας 3. Ηθικοί κανόνες, συµπεριφορές και φροντίδα 1. Πώς µεγαλώνει ένα αγόρι (έµφαση στην ιδιωτική και δηµόσια σφαίρα, πιέσεις που βιώνουν οι έφηβοι) Ναρκωτικά το µοντέλο του παραδοσιακού άνδρα, ο άνδρας κουβαλητής η πίεση της επιτυχίας 2. Η χρήση της γλώσσας 3. Επιθετικότητα (φυσική-λεκτική) / το αντίθετο της επιθετικότητας 4. Σεξουαλικότητα : πώς βιώνεται η σεξουαλικότητα το πρότυπο του αντίθετου φύλου περιγράφοντας τον µελλοντικό σύντροφο 1. Η κουλτούρα της σχολικής τάξης 2. Φιλίες: τι σηµαίνει η φιλία για τα αγόρια (και τα κορίτσια); Φιλίες και κουλτούρες του ελεύθερου χρόνου φιλίες ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου 3. Γυναίκες και εξουσία: τι σκέφτονται τα αγόρια-έφηβοι - για τις γυναίκες; - για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία; ποιες αναπαραστάσεις γυναικών δοµούν Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.2 η έρευνα επικεντρώθηκε σε µια ποικιλία θεµατικών, µε στόχο να διεισδύσει στη µορφή και το περιεχόµενο του ανδρισµού κατά την εφηβική ηλικία. Καθώς, µάλιστα, οι ταυτότητες φύλου δοµούνται συµπληρωµατικά η µια µε την άλλη, ενδιαφέροντα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν και για τις γυναικείες ταυτότητες. Τα αποτελέσµατα είναι παρά πολλά και δεν είναι δυνατή η παρουσίασή τους αναλυτικά. Εποµένως θα γίνει αναφορά στα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν: 1. Εντοπίσθηκαν και διαφορές αλλά και οµοιότητες ανάµεσα στους εφήβους των τεσσάρων σχολείων ως προς τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουν την εµπειρία της ταυτότητας που έχει σχέση µε το φύλο. Έτσι, επιβεβαιώθηκε η σύλληψη της πολυδιάστατης δόµησης της ανδρικής ταυτότητας, γεγονός που επιτρέπει να µιλά κανείς για πολλαπλές ανδρικές ταυτότητες, οι οποίες δοµούνται στο πλαίσιο του ιδιαίτερου κάθε φορά σχολικού περιβάλλοντος και

5 ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου. Πέρα από τις ηγεµονικές µορφές του ανδρισµού, που είναι παρούσες σε κάθε περίπτωση, χειραφετηµένες ανδρικές ταυτότητες εντοπίζονται, δίνοντας νέα διάσταση στην ερµηνεία των κοινωνικών σχέσεων των φύλων. 2. Στο πλαίσιο αυτών των πολλαπλών ανδρικών ταυτοτήτων, η εικόνα του νέου άνδρα αρχίζει να υπεισέρχεται στην παραδοσιακή δόµηση του ανδρισµού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της παραδοσιακής ανδρικής ταυτότητας µε νέες αξίες και συµπεριφορές. Αυτό το νέο περιεχόµενο των ανδρικών ταυτοτήτων βιώνεται µε αµηχανία εκ µέρους των εφήβων προκαλώντας για το λόγο αυτό αντιφατικές στάσεις και συµπεριφορές. Είναι σαφές ότι και αγόρια και τα κορίτσια βρίσκονται αντιµέτωπα µε αντιφάσεις και συγκρούσεις ως προς το ρόλο τους και την κοινωνική τους αποστολή, αν και οι συγκρούσεις και οι αντιφάσεις είναι διαφορετικές για το κάθε φύλο. 3. ιαπιστώθηκε µια διάσταση ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια γενικά, ως προς το πώς βλέπουν τους ρόλους των φύλων στην ενήλικη ζωή, ιδιαίτερα το θέµα του καταµερισµού της εργασίας και των ευθυνών στην οικογένεια, θέµα στο οποίο η διάσταση µπορεί να µετατραπεί σε σύγκρουση. Είναι φανερό ότι τα κορίτσια προσβλέπουν σε ρόλους που ξεφεύγουν από τους παραδοσιακούς, ενώ τα αγόρια µένουν προσκολληµένα στον παραδοσιακό τρόπο κατανοµής της οικιακής εργασίας. Στο πλαίσιο της διάστασης αυτής, οι αξίες που ασπάζονται τα δύο φύλα εξακολουθούν να είναι προσκολληµένες σε παραδοσιακά πρότυπα. Έτσι, η φροντίδα προς τους άλλους, µε έµφαση στην φροντίδα του µικρού παιδιού, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η θετική αξιολόγηση της οικογενειακής ζωής δεν αποτελούν κεντρικό στόχο στη διαπαιδαγώγηση των αγοριών, ενώ αντίθετα διατηρούν την πρώτη θέση στον τρόπο µε τον οποίο κοινωνικοποιούνται τα κορίτσια. Προφανώς και τα αγόρια αξιολογούν αρνητικά µε τη σειρά τους τις αξίες αυτές 4. Έγινε φανερό οι καλές ακαδηµαϊκές επιδόσεις έρχονται σε σύγκρουση µε κάποιες µορφές του ανδρισµού. Έτσι, το σχολείο φαίνεται σαν να µην έχει να προσφέρει σηµαντικά πράγµατα σε ορισµένες κατηγορίες αγοριών τα οποία δεν είναι προσανατολισµένα προς τις σπουδές και τη µόρφωση., Αντίθετα, η σχολική επιτυχία φαίνεται να συνδυάζεται µε τη σύγχρονη έκφανση της γυναικείας ταυτότητας. 5. Στα πλαίσια των σχέσεων των φύλων, φάνηκε ότι σε γενικές γραµµές τα αγόρια δεν προβληµατίζονται για τη µειονεκτική θέση των γυναικών στην κοινωνία. Επίσης προβληµατικές εµφανίζονται οι σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ τους. ιαπιστώθηκε σαφής διάσταση απόψεων ως προς το τι το ένα φύλο περιµένει από το άλλο στα πλαίσια της σεξουαλικότητας. Η αντισύλληψη, η έλλειψη σεβασµού, που συχνά παίρνει την έκφραση της σεξουαλικής παρενόχλησης, η έλλειψη ροµαντισµού φάνηκε ότι αποτελούν στοιχεία της κοινωνικής κατασκευής της ηγεµονικής ανδρικής ταυτότητας και θεωρούνται προβλήµατα κεντρικής σηµασίας από τα κορίτσια- εφήβους, όταν αυτά συζητούν θέµατα σχέσεων των

6 φύλων. Αντίθετα, το άγχος της απόρριψης, το AIDS, η οµοφυλοφιλία αποτελούν καταπιεστικές εµπειρίες του ανδρισµού και είναι τα προβλήµατα που συζητούν τα αγόρια. Εκτός από τα πολύ ενδιαφέροντα γενικά συµπεράσµατα θα γίνει ειδικότερη αναφορά σε κάποια από τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τις στάσεις και απόψεις των εφήβων για την επιθετικότητα και την οµοφυλοφιλία, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τις κατασκευασµένες ταυτότητες φύλου, όπως αυτές διαµορφώνονται στο πλαίσιο των κοινωνικών δοµών και της σχολικής πραγµατικότητας. Επιµέρους έρευνα και ανάλυση των δεδοµένων είχε ως στόχο να µελετήσει τις απόψεις των µαθητών και µαθητριών για τη βία και την επιθετικότητα και να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνουν την εικόνα του ανδρισµού και της ανδρικής ταυτότητας σε συνδυασµό µε τη βίαιη και επιθετική συµπεριφορά ( εληγιάννη, Σακκά και Κουρέτα, 1999). Συµµετείχαν σε αυτό το κοµµάτι της έρευνας 195 έφηβοι από τα τέσσερα σχολεία(βλ. Πίνακα 3.2). Από αυτούς οι 170 συµπλήρωσαν ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και οι υπόλοιποι 25 χωρίστηκαν σε οµάδες εστίασης και πήραν µέρος σε οµαδικές συζητήσεις. Από την ανάλυση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών δεδοµένων προέκυψε ότι τα παιδιά του δείγµατος σε γενικές γραµµές γνωρίζουν και αναγνωρίσουν την επιθετικότητα και τη βία και µπορούν να καταθέσουν εµπειρίες και βιώµατα. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι όρισαν και περιέγραψαν την επιθετική συµπεριφορά. Και τα αγόρια και τα κορίτσια που συµµετείχαν έχουν διαµορφωµένες αντιλήψεις και απόψεις που συνδέουν τη βία και την επιθετικότητα µε την ανδρική ταυτότητα εκφράζοντας προφανώς τις κυρίαρχες ιδεολογίες που επικρατούν στο σχολικό και τον ευρύτερο κοινωνικό τους χώρο. Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων φάνηκε ότι οι έφηβοι δόµησαν µια ηγεµονική αναπαράσταση του ανδρισµού, στην οποία η βία και η επιθετικότητα αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία. Κατασκεύασαν µε το λόγο τους µια κοινωνική πραγµατικότητα, στην οποία οι σχέσεις των φύλων διαµορφώνονται ως σχέσεις εξουσίας και υποταγής και όπου η ανδρική βία εναντίον των γυναικών ερµηνεύεται και νοµιµοποιείται. Τα ποσοτικά δεδοµένα δείχνουν ότι τα κορίτσια σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι τα αγόρια βιώνουν τη βία και την επιθετικότητα ως έκφραση εξουσίας ( εληγιάννη, Σακκά και Κουρέτα, 1999). Την κοινωνική κατασκευή των ταυτοτήτων φύλου διερευνά και η µελέτη των Ηρακλείδου και εληγιάννη-κουϊµτζή (2001), η οποία προσεγγίζει το λόγο των εφήβων που επιχειρούν να δοµήσουν αναπαραστάσεις για τα δύο φύλα ως συντρόφους, στο πλαίσιο ετεροφυλοφιλικών σχέσεων. Στην έρευνα πήραν µέρος 20 αγόρια και κορίτσια Β και Γ Λυκείου από δύο σχολεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία συµµετείχαν σε οµαδικές συζητήσεις σε αµιγείς ως προς το φύλο οµάδες εστίασης. Οι έφηβοι συζήτησαν θέµατα σχετικά µε το πώς βλέπουν τα αγόρια και τα κορίτσια της ηλικίας τους όταν τα έχουν µε ένα αγόρι ή κορίτσι, τις εµπειρίες τους από τις δικές τους σχέσεις, το πώς φαντάζονται τον/την ιδανικό/ή σύντροφο κλπ. Οι αποµαγνητοφωνηµένες συζητήσεις προσεγγίσθηκαν µε τη µέθοδο της ανάλυσης

7 λόγου, η οποία εστιάστηκε στις εικόνες που δοµούν οι συγκεκριµένοι έφηβοι για τα δύο φύλα ως συντρόφους και στους λόγους µέσα από τους οποίους αναδύονται οι εικόνες αυτές. Η ανάλυση αυτή ανέδειξε τέσσερα ζεύγη εικόνων, στο πλαίσιο των οποίων περιγράφονται τα αγόρια και τα κορίτσια ως τα άκρα ενός συνεχούς. Τα ζεύγη αυτά είναι τα εξής: α) το κορίτσι- ειδικός σε αντιπαράθεση µε το ανώριµο αγόρι, β) το πολύπλοκο/ ασταθές κορίτσι σε αντιπαράθεση µε το σταθερό αγόρι, γ) το εξαρτηµένο κορίτσι σε σχέση µε το ανεξάρτητο αγόρι και δ) το κορίτσι θύτης σε αντιπαράθεση µε το αγόρι θύµα. Στη συζήτηση και ερµηνεία των λόγων αυτών των εφήβων, διαπιστώνεται η κοινωνική κατασκευή του κοριτσιού ως ειδικού επί των ετεροφυλοφιλικών σχέσεων, και µια πολύ ισχυρή σύλληψη της έφηβης ως ετεροφυλοφιλικού συντρόφου. Ταυτόχρονα, το κορίτσι κατασκευάζεται και ως ασταθές και εξαρτηµένο και τοποθετείται σε θέση άµυνας απέναντι στη σεξουαλικότητα των αγοριών, ενώ είναι εµφανής η υπεροχή των αγοριών στον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας. Από την άλλη µεριά, η εικόνα του αγοριού ως συντρόφου εµφανίζεται προβληµατική, καθώς το αγόρι, µέσα από την κοινωνικά κατασκευασµένη ταυτότητα του φύλου του, εµφανίζεται ως µη έτοιµο για τη σχέση και ως ξένο προς το ετεροφυλοφιλικό πλαίσιο, το οποίο απαιτεί να αρνηθεί τις στερεοτυπικές πλευρές του ανδρισµού του και να µεταµορφωθεί, αποδεχόµενο γυναικείες πρακτικές και συµπεριφορές: ροµαντισµό, τρυφερότητα, πίστη και δόσιµο στη σχέση. Αυτός ο φόβος της αλλοτρίωσης εµφανίστηκε ιδιαίτερα έντονος στα αγόρια της έρευνας. Ποιοτικά δεδοµένα από οµάδες εστίασης περιλάµβανε και ακόµη µια επιµέρους έρευνα η οποία θέλησε να µελετήσει απόψεις των εφήβων για την οµοφυλοφιλία και να δείξει ότι αυτές οι απόψεις και οι στάσεις συνδέονται άµεσα µε τις κατασκευασµένες ταυτότητες φύλου ( εληγιάννη-κουϊµτζή και Ρεντζή, 2000). Πήραν µέρος 25 έφηβοι σε αµιγείς ως προς το φύλο οµάδες εστίασης, στις οποίες τους ζητήθηκε να εκφράσουν τις απόψεις τους για την οµοφυλοφιλία ως µορφή σεξουαλικής έκφρασης, για τις εµπειρίες µε οµοφυλόφιλα άτοµα και για τον τρόπο µε τον οποίο ο κοινωνικός τους περίγυρος αντιµετωπίζει το θέµα αυτό. Η ανάλυση του λόγου των µαθητών και µαθητριών δείχνει την ύπαρξη τριών λόγων για την οµοφυλοφιλία. Ο καταδικαστικός-απορριπτικός λόγος. Ένας αριθµός εφήβων και των δύο φύλων καταδικάζει την οµοφυλοφιλία στο σύνολό της. Ο λόγος τους χαρακτηρίζεται από ποικιλία στερεοτύπων και δηλώσεων άρνησης αποδοχής των οµοφυλόφιλων ατόµων στο περιβάλλον τους. Ο στερεοτυπικός λόγος. Ο λόγος αυτός γίνεται εµφανής από µια σειρά αρνητικών απόψεων και στάσεων και από τις στερεότυπες αντιλήψεις που τις συνοδεύουν. Οι έφηβοι που χρησιµοποιούν αυτό το λόγο δεν διστάζουν να υποστηρίξουν αρχικά ότι δεν είναι εναντίον των οµοφυλόφιλων ατόµων αλλά δεν θέλουν να συναναστρέφονται µαζί τους. Ο λόγος του αυτοκαθορισµού του σεξουαλικού προσανατολισµού. Πολύ λίγοι έφηβοι µιλώντας για την οµοφυλοφιλία µπόρεσαν να δοµήσουν ένα λόγο σύµφωνα µε τον οποίο δεν

8 είναι αφύσικο να είναι κανείς οµοφυλόφιλος. Αναγνωρίζουν το δικαίωµα του αυτοκαθαρισµού του σεξουαλικού προτύπου και κατακρίνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό των οµοφυλόφιλων. Οι µαθητές και οι µαθήτριες φάνηκαν πιο ανεκτικοί όταν θεωρούσαν ότι η οµοφυλοφιλία είναι βιολογικά καθορισµένη και όχι επιλογή του ίδιου του ατόµου, ενώ διαπιστώθηκς ότι περιπτώσεις οµοφυλοφιλίας στο σχολείο αντιµετωπίζονται εχθρικά. Η έρευνα αυτή αποδεικνύει ότι η ταυτότητα του φύλου ταυτίζεται άρρηκτα µε τη σεξουαλική συµπεριφορά. Ο λόγος των εφήβων είναι ένας λόγος οµοφυλοφοβικός που θέτει ετικέτες και περιθωριοποιεί όλους αυτούς που δεν ταυτίζονται µε την ηγεµονική αντίληψη για το τι είναι φυσιολογικό και κοινωνικά αποδεκτό. Έρευνα που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης χρηµατοδοτούµενη από το 1 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας είχε ως κεντρικό στόχο να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο δοµούνται οι ταυτότητες φύλου στην εφηβεία στο πλαίσιο της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας και να µελετήσει πως αυτές συνδέονται µε τις επιλογές ζωής των νεαρών ατόµων ( εληγιάννη, Σακκα, Ψάλτη, Φρόση, Αρκουµάνη, Στογιαννίδου, Συγκολλίτου, 2000). Σε ένα πανελλαδικό δείγµα 1110 µαθητών και µαθητριών Γυµνασίου και Λυκείου οι ερευνήτριες χορήγησαν ερωτηµατολόγιο το οποίο είχε στόχο να διερευνήσει: - Την παρουσία των δύο φύλων στο Σχολείο, εξετάζοντας τις επιδόσεις των µαθητών(- τριών) τις πεποιθήσεις τους για τα µαθήµατα που θεωρούν ανδρικά ή γυναικεία, σχέδια για το ακαδηµαϊκό τους µέλλον, τη γνώµη τους για τους στόχους του σχολείου, τις αντιλήψεις τους για τις επιδόσεις και τις ικανότητες των δύο φύλων κλπ. - Τις επαγγελµατικές προσδοκίες των νεαρών ατόµων, εξετάζοντας τις πεποιθήσεις τους για την ύπαρξη ή όχι ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων, το επάγγελµα που επιθυµούν να ασκήσουν στο µέλλον, καθώς και τις επαγγελµατικές τους αξίες. - Τις απόψεις των εφήβων για την οικογένεια, επικέντρωση στους ρόλους των φύλων στην οικογένεια και τις πεποιθήσεις τους για τη θέση των ανδρών και των γυναικών µέσα σ αυτήν, τις προσδοκίες τους για τη δοµή και λειτουργία της δικής τους µελλοντικής οικογένειας. - Την εµπειρία του εαυτού τους ως αγοριού ή κοριτσιού εκ µέρους των εφήβων, µε έµφαση, ανάµεσα σε άλλα και στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους στο µέλλον, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των δύο φύλων, τις καταπιεστικές εµπειρίες που βιώνουν ως αγόρια ή κορίτσια, τις απόψεις τους για την επιτυχία στη ζωή κλπ. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων αποκάλυψε τη δόµηση δύο ταυτοτήτων φύλου, µια ανδρικής και µιας γυναικείας, που είναι απολύτως διακριτές µεταξύ τους. Παράλληλα διαµορφώθηκε µια εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας καταµερισµένης σε δύο ευδιάκριτες σφαίρες επιρροής: τα νεαρά άτοµα του δείγµατός φάνηκε ότι δοµούν τη δηµόσια

9 σφαίρα του σχολείου, της εργασίας και της δηµόσιας ζωής ως ανδρική, και την ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας και της προσωπικής ζωής ως γυναικεία. Στα πλαίσια αυτών των δύο σφαιρών εντοπίσθηκαν επιµέρους διχοτοµήσεις: στη δηµόσια σφαίρα, ένας καταµερισµός των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, των επιστηµών σε θετικές και θεωρητικές και η σύνδεση αυτών των τελευταίων µε το ανδρικό και γυναικείο φύλο αντίστοιχα. Στην ιδιωτική σφαίρα, ένας καταµερισµό των καθηκόντων, ρόλων, τοµέων εξουσίας και επιρροής. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι ταυτότητες του φύλου διαµορφώνονται ως εξής: Η ανδρική ταυτότητα οµείται µε βάση χαρακτηριστικά όπως η σωµατική δύναµη, η αξία και η προσωπική ελευθερία, συνδέεται µε τη δηµόσια σφαίρα και τις θετικές επιστήµες ταυτίζεται µε παραδοσιακές αξίες και αντιλήψεις για τον φυλετικό καταµερισµό της εργασίας και τις σχέσεις των φύλων στην οικογένεια και την αγορά εργασίας διατηρεί το ρόλο του άνδρα-κουβαλητή στην οικογένεια στοχεύει στην οικονοµική και την επαγγελµατική εξασφάλιση, όσον αφορά τη σύλληψη της έννοιας της επιτυχίας και Η γυναικεία ταυτότητα οµείται µε βάση χαρακτηριστικά όπως η φροντίδα, η επιµέλεια, οι καλές επιδόσεις, η πειθαρχία, η ήπια συµπεριφορά συνδέεται µε την ιδιωτική σφαίρα και τις θεωρητικές επιστήµες ταυτίζεται µε ανανεωτικές ιδέες όσον αφορά τις σχέσεις των φύλων στην οικογένεια και τον καταµερισµό της εργασίας, διατηρώντας παράλληλα µια παραδοσιακή αντίληψη για το ρόλο του άνδρα ως κουβαλητή διατηρεί το ρόλο της µητέρας- νοικοκυράς στην οικογένεια στοχεύει στην προσωπική ολοκλήρωση, όσον αφορά τη σύλληψη της έννοιας της επιτυχίας ( εληγιάννη, Σακκα, Ψάλτη, Φρόση, Αρκουµάνη, Στογιαννίδου, Συγκολλίτου, 2000). Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας τις έρευνες για τη διαµόρφωση των ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων που παρουσιάσθηκαν πιο πάνω, µπορούµε να σταθούµε σε µερικά ενδιαφέροντα σηµεία, στα οποία κατέληξαν οι επιµέρους έρευνες: (α) Ηγεµονικές µορφές του ανδρισµού και της θηλυκότητας και παραδοσιακές αντιλήψεις για το τι συνδέεται µε την ανδρική και τι µε τη γυναικεία ταυτότητα εξακολουθούν να κυριαρχούν στο ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο και να επηρεάζουν τη διαµόρφωση των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβεία.

10 (β) Παρόλα αυτά, η σχετική έρευνα εντοπίζει τη διείσδυση χειραφετηµένων αναπαραστάσεων των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβεία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη πολλαπλών ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων, οι οποίες επισκιάζονται, όµως, από τις ηγεµονικές εκφάνσεις του ανδρισµού και της θηλυκότητας που επικρατούν στο σχολικό πλαίσιο. (γ) Σε όλες τις έρευνες διαπιστώθηκε µεγαλύτερη διεύρυνση των γυναικείων ταυτοτήτων, οι οποίες συνδέονται έτσι µε αξίες, συµπεριφορές και ρόλους που αποτελούσαν στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας. Αντίθετα, οι ανδρικές ταυτότητες παραµένουν σε µεγάλο βαθµό προσκολληµένες σε παραδοσιακά στοιχεία και χαρακτηριστικά, υπεραµυνόµενες των τυπικών µορφών της ανδρικής κυριαρχίας απέναντι στις αλλαγές που επιδιώκουν οι γυναίκες στην κοινωνική τους θέση και το ρόλο τους. (δ) Τέλος, επισηµάνθηκα σηµαντικές διαφορές φύλων που αποτελούν ένα θέµα κεντρικής σηµασίας για τη µελέτη των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβεία. Τα αγόρια και τα κορίτσια στις περισσότερες έρευνες φαίνεται ότι έχουν διαφορετικές απόψεις, προτεραιότητες, αντιλήψεις, αξίες και επιδιώξεις σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη του Mac an Ghail (1996), o οποίος υποστήριξε ότι «τα αγόρια και τα κορίτσια µεγαλώνουν σαν να ανήκουν σε δύο διαφορετικές φυλές αυτό δεν είναι παράλογο έχει φροντίσει γι αυτό το εκπαιδευτικό σύστηµα» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anyon, J. (1983). Intersection of gender and class. In S. Walker & L. Barton (eds) Gender, Class and Education. London: Falmer Arnot, M. (1980) Arnot, M. & Weiner, G.(eds) (1987) Gender and the Politics of Schooling. London: Falmer Connell, R. (1991) Gender and Power. Cambridge: Policy Press Connell, R. (1995) Masculinities. Cambridge: Policy Press Deliyanni, K. & Sakka, D (1999).. εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. και Σακκά,. (1998) Πρόγραµµα Αριάδνη : Ανδρικές ταυτότητες στην εφηβεία. Εθνική Έκθεση. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. εληγιάννη-κουϊµτζή, Β., Σακκά,., και Κουρέτα, Χ. (1999) «Ο άνδρας το έχει µέσα του»: Μελετώντας τις απόψεις εφήβων για τη βία και την επιθετικότητα. Επιστηµονική Επετηρίδα του τµήµατος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης εληγιάννη-κουϊµτζή, Β. και Ρεντζή, Σ. (2000) Ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα : απόψεις και στάσεις εφήβων για την οµοφυλοφιλία και την οµοφυλοφοβία. Πρακτικά 1 ης ιεπιστηµονικής Συνάντησης για την Οµοφυλοφιλία και την Οµοφυλοφοβία, Θεσσαλονίκη 9 & 10 Οκτωβρίου εληγιάννη-κουϊµτζή, Β., Σακκά,., Ψάλτη, Α., Φρόση, Λ., Αρκουµάνη, Σ., Στογιαννίδου, Α.,

11 και Συγκολλίτου, Ε. (2000) Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής. Τελική Έκθεση, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη Dillabough, J.-A. (2001) Gender theory and research in education: modernist traditions and emerging contemporary themes. In B. Francis. & Chr. Skelton.(eds) (2001). Investigating Gender : Contemporary Perspectives in Education. Buckingham: Open University Press Francis, B. (2000) Boys, Girls and Achievement. London: Routledge-Falmer Francis, B. & Skelton, Chr.(eds) (2001). Investigating Gender : Contemporary Perspectives in Education. Buckingham: Open University Press Griffin, C. (1993): Representation of Youth: the study of youth and adolescence in Britain and America. Cambridge: Policy Press Ηρακλείδου Μ. και Β. εληγιάννη-κουϊµτζή. (2001). «Αναπαραστάσεις Εφήβων για τα δύο Φύλα ως Συντρόφους στο Πλαίσιο των Εφηβικών Ετεροφυλοφιλικών Σχέσεων». Επιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµα Ψυχολογίας, τόµος 4 ος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Hearn, J. (1992) Men in the Public Eye: the construction and deconstruction of public men and public masculinities. London: Routledge Kenway, J. (1996) Reasserting masculinity in Australian Schools. Women s Studies International Forum, 19(4), Lees, S. (1993). Sugar and Spice. London: Penguin Mac en Ghail, M. (1996) Understanding masculinities. Buckingham: Open University Press Ramazanoglou, C. (1992) What can you do with a man? Feminism and critical appraisal of masculinity. Women s Studies International Forum, 15(3,) Riddell, S. (1989) Pupils, resistance and gender codes. Gender and Education, 1, 2, Skelton, C. (1996) Learning to be tough : the fostering of maleness in one primary school. Gender and Education, 8(2) Spender, D. & Sarah, E.(eds) (1980) Learning to lose: Sexism and Education. London: The Women s Press Walby, S. (1986) Gender, class and stratification: towards a new approach. In R. Crompton and R. Mann (eds) Gender and Stratification. Cambridge: Harvard University Press Weiner, G. & Arnot, M. (eds) (1987). Gender under Scrutiny. London: Falmer Wolpe, A.M. (1988) Within School Walls: The Role of Discipline, Sexuality and the Curriculum. London: Routledge

12

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ΙΙII ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ 44 ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ 44..11 ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ 44..11..11 -- ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44..11..11..αα Ε Ρ ΓΟ :: «Ε ΥΑ ΙΙ Σ Θ ΗΤΟΠΟ ΙΙΗΣΗ Ε ΚΠΑ ΙΙ ΕΥΤ ΙΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤ ΙΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εύη Πάτκου 1 ο Γυµνάσιο Πυλαίας Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2004 1 Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες

Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες Επαγγελματικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά μαθητές και μαθήτριες Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελμα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια 14-16 ετών. Έχοντας μια στερεότυπη εικόνα για τον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ Το Γενικό Λύκειο Μίκρας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :., : - - 2008 - : On Demand Περιεχόμενα Οι συγγραφείς του Τόμου 5 Πρόλογος 7 1. Φύλο και μεταβατικές διαδικασίες: Θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :. - -,,,,,,, 2008 - : On Demand : 5 : 37 : 61, : 89, : - 127 : 161 : 179 : 195 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ»

«ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ» «ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ» Επιµέλεια: : Αρκουµάνη Σοφία Εκπαιδευτικός, MSc Σχολική Ψυχολογία Στέλεχος Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 1 «Τα αγόρια δεν κλαίνε»

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 1o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 «ΣΩΣΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΥΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Βοηθός ιευθύντρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηαναζήτηση οικουµενικών διαστάσεων. Ορισµένες διαφορές των κοινωνικών φύλων.

Ηαναζήτηση οικουµενικών διαστάσεων. Ορισµένες διαφορές των κοινωνικών φύλων. Ηαναζήτηση οικουµενικών διαστάσεων. Ορισµένες διαφορές των κοινωνικών φύλων. Σε διαφορετικούς πολιτισµούς παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στη συµπεριφορά των δύο φύλων. Στα αγγλικά υπάρχουν δύο διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα

1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα Βασικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα...2 1.1 Αναγκαιότητα...2 1.2 Στόχοι της έρευνας...2 2. Το Ερωτηματολόγιο...3 2.1 Δομή...3 2.2 Δείγμα...3 2.3 Μορφή...3 3. Φορέας Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΒΑΣΩ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 1 Εφηβεία (4590)

Κείμενο 1 Εφηβεία (4590) Κείμενο 1 Εφηβεία (4590) Οι έφηβοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα του επόμενου βήματος, που οδηγεί στην ενηλικίωση, ενώ η κοινωνία απαιτεί απ αυτούς να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Θέμα: Επόπτρια/ επόπτης: ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΜΠΟΝΙΔΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Θέμα: Επόπτρια/ επόπτης: ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΜΠΟΝΙΔΗΣ Ονοματεπώνυμο: Θέμα: Επόπτρια/ επόπτης: ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΜΠΟΝΙΔΗΣ 1 2 3 4 5 6 1 Stanworth, M., (1986), Gender and Schooling, σ. 9 2 Ηλιού, Μ., (1995), «Η διάτρητη ανισότητα και οι μεταμορφώσεις της ανισότητας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΦΗΒΟΙ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ»

3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΦΗΒΟΙ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ» ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΦΗΒΟΙ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΡΝΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γκασούκα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Φύλου και Λαογραφίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παράγοντες που συντελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 8: Η Συνειδητοποίηση μέσα από τον Κριτικό Στοχασμό Γιώργος Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ενίσχυση δεσμών ομάδας, ομαδικό κινητικό παιχνίδι με διαλογική συζήτηση, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής μάθησης

ενίσχυση δεσμών ομάδας, ομαδικό κινητικό παιχνίδι με διαλογική συζήτηση, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης και βιωματικής μάθησης Ενότητα: Σκοπός: Στόχοι: Βασικές Έννοιες: Μεθοδολογικές Επιλογές: ισότητα φύλων, έμφυλες ταυτότητες ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοσυνείδησης σε σχέση με τις ταυτότητες φύλου 1) κατανόηση του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μάθημα: «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» Ονομ/μο Εκπ/κού : Πέτη-Παραδείση Καβαρνού, φιλόλογος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μάθημα: «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» Ονομ/μο Εκπ/κού : Πέτη-Παραδείση Καβαρνού, φιλόλογος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΤΑΞΗ Β Μάθημα: «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ» Ονομ/μο Εκπ/κού : Πέτη-Παραδείση Καβαρνού, φιλόλογος Θέμα: «Η αγωγή των αγοριών και των κοριτσιών στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τα ΛΟΑΤ* δικαιώματα Μάιος 2015

Έρευνα κοινής γνώμης για τα ΛΟΑΤ* δικαιώματα Μάιος 2015 Έρευνα κοινής γνώμης για τα ΛΟΑΤ* δικαιώματα Μάιος 15 *Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά, Τρανσεξουαλικά/Διεφυλικά #FocusBari Ταυτότητα έρευνας Το παρόν κοινωνικό βαρόμετρο σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 2 ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ροντογιάννη Ελένη, Φιλόλογος Ντάρδας Αθανάσιος, Μαθηματικός ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αντεκελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων ή σύγχυση των ρόλων;* Διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της ψυχολογίας Α Λυκείου

Ισότητα των φύλων ή σύγχυση των ρόλων;* Διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της ψυχολογίας Α Λυκείου Ανθούσα Βασιλάκη Ισότητα των φύλων ή σύγχυση των ρόλων;* Διδακτική παρέμβαση στο μάθημα της ψυχολογίας Α Λυκείου *Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΡΓΡΜΜ ΕΥΙΘΗΙΗΗ ΕΚΙ ΕΥΙΚΩΝ ΚΙ ΡΕΜΒΙΚ ΡΓΡΜΜ ΓΙ ΗΝ ΡΩΘΗΗ Η ΙΗ ΩΝ ΦΥΛΩΝ ΧΖΗΝΙΚΛ Γ. ΜΙΧΗΛ «ΒΙ ΚΙ ΕΙΘΕΙΚΗ» ΕΡΕΥΝ ΡΗ Ενότητα ΙΙΙ: «Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία» Ιαλυσός Ρόδου 2 ΒΙ ΚΙ ΕΙΘΕΙΚΗ ΙΝΚ ΕΡΙΕΧΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 4: Ομάδες και Φορείς Κοινωνικοποίησης Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακές παραβάσεις στην υπερνεωτερικότητα: Ο διυποκειμενικός εαυτός στη μυστική πλευρά των σχέσεων: Βιωμένες. εμπειρίες εξωδυαδικών σχέσεων

Σχεσιακές παραβάσεις στην υπερνεωτερικότητα: Ο διυποκειμενικός εαυτός στη μυστική πλευρά των σχέσεων: Βιωμένες. εμπειρίες εξωδυαδικών σχέσεων Περίληψη πρότασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ Συγγραφέας: Nτάλη Ευδοκία Επιβλέπων Καθηγητής: κ.χρηστάκης Νικόλας, Καθηγητής Σχεσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Βασικές κατευθύνσεις Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Επιδιώξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία Να µεταδοθούν γνώσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν, θα επηρεάσουν τις στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος

Εφηβεία, μία δυστοπία. Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος Εφηβεία, μία δυστοπία Ερευνητική εργασία Α τετραμήνου της Α Λυκείου των Λ.Τ. Αρμενίου Σχολικό έτος 2012-13 Τομείς έρευνας: Συμπεριφορά των εφήβων Τρόπος ζωής και καθημερινότητα Ασχολίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Μύθοι & Αλήθειες Ο εκφοβισμός είναι απλά ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα

Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα Ελληνικό Ερωτηματολόγιο Στάσεων προς τη Σεξουαλικότητα Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν μια ποικιλία θεμάτων σχετικά με στάσεις απέναντι στο σεξ, στη σεξουαλικότητα, την σεξουαλική αγωγή και τα άτομα με νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της «Θεματικής Εβδομάδας» στο 3 ο Γυμνάσιο Βόλου

Η Εφαρμογή της «Θεματικής Εβδομάδας» στο 3 ο Γυμνάσιο Βόλου 3 ο Γυμνάσιο Βόλου Η Εφαρμογή της «Θεματικής Εβδομάδας» στο 3 ο Γυμνάσιο Βόλου Ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 3 ου Γυμνασίου Βόλου Νίκη Ρηγάκη, Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός. Mονογραφίες υπό έκδοση 2007-10 1. Ευθυμίου, Η., Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Εμπειρικές Προσεγγίσεις. Επιστημονική Σειρά Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια Σειράς: Χρυσή Βιτσιλάκη. Αθήνα: Ατραπός.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το φύλο δεν είναι ένα απλό γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Εισήγηση-παρουσίαση: Κοινωνικο-πολιτισμική ετερότητα & Αναλυτικό Πρόγραμμα Βασίλης Τσάφος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολιάζουν: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων της φυσικής άσκησης για την υγεία - ο ρόλος του δικτύου ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Το απλό εκπαιδευτικό σχήµα Στόχοι Εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μύθοι» και αλήθειες(;) του γάμου: κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση

«Μύθοι» και αλήθειες(;) του γάμου: κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση «Μύθοι» και αλήθειες(;) του γάμου: κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Στο συμπόσιο «Στενές διαπροσωπικές σχέσεις», συνέδριο «Ψυχολογία και Κοινωνία»,

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης.

The Jobbies. 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Project Β τριμήνου «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα. Βάκουλης Παναγιώτης. The Jobbies 1ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Project Β τριμήνου 2013-201 «Το επάγγελμα που επιλέγω» Αντωνιάδου Δέσποινα Βάκουλης Παναγιώτης Δοξάκης Δημήτρης Δρούγκας Στάθης Καρβουνίδης Χάρης Η επιρροή που ασκούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξελικτική Ψυχολογία

Εξελικτική Ψυχολογία Εξελικτική Ψυχολογία Ενότητα 12: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας ΙII Ασημίνα Ράλλη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εφηβική Ηλικία ΙΙΙ Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Ισότητα των δύο φύλων ονομάζουμε την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, ώστε νομικά και ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα»

ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ «Προκλήσεις και Διέξοδοι. Η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη στον 21ο αιώνα» Παράμετρος Λυκείου Κοκκινοχωρίων: «Η απαξίωση των νέων απέναντι στους θεσμούς» Συντονιστές παραμέτρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της παιδείας

Φιλοσοφία της παιδείας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας να γίνει

Διαβάστε περισσότερα