Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών Κ. Δημητρακάκης1, Α. Σοφός2, Θ. Βαλμάς3. 1ΠΕΚ Λαμίας, kdim gm ail.com. 2Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. rhodes.aegean.gr 3Σχ. Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. m fvalm upatras.gr Περίληψη Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τους Διαδικτυακούς κινδύνους των μαθητών και να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο και την λήψη μέτρων προστασίας απέναντι στους Διαδικτυακούς κινδύνους, ιδιαίτερα από την πλευρά της εκπαίδευσης και των γονέων. Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν α) στην επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το παραβατικό περιεχόμενο του διαδικτύου, β) στις απόψεις τους σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, γ) στις διαμορφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του διαδικτύου και δ) στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες ενίσχυσης του μιντιακού γραμματισμού των μαθητών. Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακοί κίνδυνοι, μέτρα προστασίας, ασφάλεια στο Διαδίκτυο, γονείς, εκπαιδευτικοί. 1. Εισαγωγή Το Διαδίκτυο θεωρείται στις μέρες μας η μεγαλύτερη τεχνολογική αλλά και κοινωνικοοικονομική επανάσταση που έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η χρήση του αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς ικανοποιώντας ποικίλες ανάγκες που αφορούν την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία, την αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εργασία αλλά και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Σοφός. 2009). Σημειώνεται επίσης ότι το 2008, το 43,5% των Ελλήνων πολιτών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το 34% από αυτούς έκανε συχνή (εβδομαδιαία) χρήση του διαδικτύου. (Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009). Ιδιαίτερα για τους νέους, το διαδίκτυο έχει αναχθεί σε τρόπο ζωής, με τα οφέλη είναι πολλά και μεγάλα, χωρίς όμως να λείπουν και οι αρνητικές συνέπειες, όπως και οι κίνδυνοι από την άκριτη και ανεξέλεγκτη χρήση του. Έρευνες δείχνουν ότι ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από τη χρήση του διαδικτύου και των απειλών του, υπάρχει θετική συσχέτιση, αφού όσο αυξάνουν οι διαδικτυακές ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 216 ευκαιρίες, τόσο αυξάνουν και οι διαδικτυακές απειλές, με την τελευταία διάσταση να υπερτονίζεται συχνά. (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2008). Το ζήτημα της χρήσης του Διαδικτύου συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για τους μαθητές μιας και η υπερβολική ενασχόληση των μαθητών με το Διαδίκτυο αλλά και επακόλουθες απειλές που αυτό εγκυμονεί, μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στην κοινωνική, συναισθηματική, σωματική και αισθητικοκινητική ανάπτυξη των μαθητών. Η σημαντικότητα της ασφαλούς πλοήγησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι 9 στα 10 παιδιά στη Ευρώπη χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενώ 6 στα 10 παιδιά καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, με μέσο όρο χρόνου σύνδεσης περίπου 1,5 ώρες καθημερινά και σχεδόν 2 ώρες για τα παιδιά χρονών. (Ελληνικό Κεντρο Ασφαλούς διαδικτύου, 2010). Από την άλλη μεριά, σχετικές έρευνες δείχνουν, ότι οι γονείς που έχουν και την κύρια ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών στο Διαδίκτυο, ασκούν συχνά μειωμένη εποπτεία στην διαχείριση της διαδικτυακής συμπεριφοράς των εφήβων, λόγω της έλλειψης μιντιακού γραμματισμού και διαθέσιμου χρόνου. (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου, 2007). Οι γονείς των παιδιών 6-17 ετών στην Ε.Ε των 27, ύστερα από σχετική μελέτη, φαίνεται να είναι αρκετά ή πολύ ανήσυχοι σχετικά με την έκθεση του παιδιού τους σε διαδικτυακή απειλή (Ευρωβαρόμετρο, 2008). Αν και η Ελλάδα, έχοντας χαμηλό δείκτη πρόσβασης στις ευρυζωνικές συνδέσεις χαρακτηρίζεται αναφορικά με τις διαδικτυακές απειλές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ως χώρα χαμηλού κινδύνου, εντούτοις ένα μεγάλο μέρος των ελλήνων γονιών (το 56%) εκφράζει «συχνά» ή «πολύ συχνά» ανησυχία σχετικά με την ενασχόληση των παιδιών με τον η/υ και το Διαδίκτυο, (Ευρωβαρόμετρο, Tsaliki, 2010) Κατερέλος, 2009.). Στα ίδια αποτελέσματα έχει καταλήξει πανευρωπαϊκή μελέτη του Ευρωβαρόμετρου (Ευρωβαρόμετρο, 2008), κατατάσσοντας τους έλληνες γονείς στην πρώτη θέση μαζί με τους Γάλλους, ως τους πλέον ανήσυχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών τους. Σύμφωνα με τους Έλληνες γονείς, τα παιδιά αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο απασχόλησης με τον η/υ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με συνέπεια την ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Πανευρωπαϊκή έρευνα της EU Kids Online, έδειξε ότι στην Ελλάδα το 33% των ανήλικων χρηστών φαίνεται ότι έχει βιώσει κάποια εμπειρία διαδικτυακού κινδύνου. (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2009) Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις (Sofos 2001, Σοφός 2009) διατυπώνεται επιτακτικά το αίτημα προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί γύρω από την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο. Αντίστοιχη πρόταση διατυπώνεται και από την Ε.Ε, μιας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Barroso, δηλώνει ότι «καθώς όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν διαδικτυακές τεχνολογίες στο σπίτι ή στο σχολείο, τα ίδια, οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν» (Έγγραφο ΕΕ : IP/08/310,2008). ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ερευνητικά δεδομένα γύρω από βασικές διαστάσεις του θέματος Τα ερευνητικά δεδομένα που βασίζονται στη βασική έρευνα γύρω από τις βασικές διαστάσεις του ερευνητικού ζητήματος εστιάζουν α) στη χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές, β) Διαδικτυακές απειλές των μαθητών και γ) στον μιντιακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών. 2.1 Η χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές Η χρήση του Διαδικτύου στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το έτος 2005 στην Ευρώπη των 25, το 79% των μαθητών χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ στην Ελλάδα, από τα επίσημα στατιστικά δεδομένα του 2008, φαίνεται ότι καθημερινή χρήση του Διαδικτύου γίνεται μόνο από το 16% των παιδιών ηλικίας ετών και σε μεγαλύτερο ποσοστό (41%) από παιδιά ηλικίας ετών. (Γενική Γραμματεία της ΕΣΥΕ, (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network, 2009).Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να κάνουν χρήση του διαδικτύου σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Έτσι, ενώ στη Σουηδία η ηλικία έναρξης της χρήσης διαδικτύου είναι τα 7 έτη κατά μέσο όρο, στην Ελλάδα είναι τα 11 έτη και είναι ο μεγαλύτερος μέσος όρος ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες. Η συχνότητα χρήσης υπολογιστή και Διαδικτύου αυξάνει συνεχώς μέχρι την ηλικία των 15, όπου σημειώνει και τα μεγαλύτερα ποσοστά (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network, 2009). Σε σχέση με τις διαδικτυακές δραστηριότητες των μαθητών, τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν, ότι κάθε παιδί στην διαδικτυακή του ενασχόληση, ανεβαίνει μια «σκάλα διαδικτυακών δραστηριοτήτων», ξεκινώντας από την αναζήτηση πληροφοριών, προχωρώντας στην ενασχόληση με τα παιχνίδια και την επικοινωνία, στην εξοικείωση με πιο διαδραστικές μορφές επικοινωνίας και φτάνοντας, τέλος, σε δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες.(κατερέλος, 2009) Διαδικτυακές απειλές των μαθητών Μελέτες δείχνουν ότι, οι πιο διαδεδομένοι διαδικτυακοί κίνδυνοι για την Ελλάδα - αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, είναι κυρίως η έκθεση των μαθητών σε ακατάλληλο υλικό (πορνογραφικό, βίαιο ή ρατσιστικό υλικό), οι ηλεκτρονικές απάτες, η πειρατεία λογισμικού, οι ιοί, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο εκβιασμός, ο εκφοβισμός, η υβριστική συμπεριφορά, η παρενόχληση, η αποπλάνηση (grooming), οι σελίδες με επικίνδυνο υλικό (self harm sites-suicide, drugs, anorexia), ο τζόγος, ο εθισμός στο διαδίκτυο, η ανεπιθύμητη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Από τους παραπάνω διαδικτυακούς κινδύνους στους οποίους τα ελληνόπουλα φαίνεται να είναι εκτεθειμένα, η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών να αποτελεί την πιο ριψοκίνδυνη δραστηριότητα, (τουλάχιστον το 50% περίπου των εφήβων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο). Η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την Ελλάδα αγγίζει το 9% των μαθητών όπως διαπιστώνει σχετική έρευνα.(μονάδα Εφηβικής Υγείας, 2009), (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ). Η δια ζώσης συναντήσεις εφήβων με διαδικτυακούς φίλους μπορεί να είναι μεν η μικρότερη στατιστικά διαδεδομένη απειλή, αλλά αποτελεί αναμφισβήτητα και την πιο επικίνδυνη. Αξίζει να αναφερθεί ότι περισσότερο εκτεθειμένα στους διαδικτυακούς κινδύνους (ποσοστό 61%) είναι τα παιδιά ηλικίας ετών, που προέρχονται από οικογένειες χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2009) 2.3 Εκπαιδευτικοί και μιντιακός γραμματισμός Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς ψηφιακό και μιντιακό γραμματισμό, με μόνο το 41% δηλώνει ανεπάρκεια συγκεκριμένης γνώσης σχετικά με την καθοδήγηση. Πιο ενισχυμένος εκλαμβάνεται από τους γονείς και ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση και την ασφάλεια των μαθητών στο Διαδίκτυο, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι μαθητές σε σχετική έρευνα. (Κατερέλος,2009). Σε σχέση με την ασφάλεια των μαθητών στο Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι δηλώνοντας σε ποσοστό 91%, ότι ο κίνδυνος κακής χρήσης του Διαδίκτυο είναι πιο "σοβαρός" έως "πολύ σοβαρός". (Κατερέλος,2009). Παρά ταύτα οι εκπαιδευτικοί προσδίδουν στο σχολείο ως θεσμό ελαφρώς περισσότερο αυξημένο ρόλο για την εκπαίδευση των μαθητών στη σωστή χρήση του Διαδίκτυο από ότι έχουν οι ίδιοι. (Κατερέλος, 2009). Από τα παραπάνω φαίνεται γονείς και εκπαιδευτικοί να υποεκτιμούν τον αναφαίρετο ρόλο τους στον μιντιακό γραμματισμό των μαθητών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών, στην υποτίμηση του θέματος αλλά και στο φοβικό σύνδρομο για την τεχνολογία από το οποίο φαίνεται να διακατέχονται οι ψηφιακά αναλφάβητοι γονείς και εκπαιδευτικοί. (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει και άλλη έρευνα, όπου διαπιστώνεται μια αντίφαση από τους εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στην ασφάλεια του Διαδικτύου και την προτροπή των μαθητών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αν και το 57% των εκπαιδευτικών προτρέπει τους μαθητές να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ταυτόχρονα δηλώνει αδυναμία στο να το ελέγξει σοβαρά. (Κατερέλος, 2009). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μιντιακός γραμματισμός των μαθητών κρίνεται απόλυτα αναγκαίος. Οι γονείς, το σχολείο αλλά κυρίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως καθ' ύλην αρμόδιοι για την εκπαίδευση των μαθητών, έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη δόμηση ενός τέτοιου γραμματισμού. Το ερώτημα συνεπώς που αβίαστα προκύπτει μετά από τα παραπάνω είναι αν και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τον αναγκαίο μιντιακό γραμματισμό και αν γενικότερα έχουν επίγνωση αυτής της κατάστασης Απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί μέσα από τις σχετικές τους απόψεις.και τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας 3. Μεθοδολογία Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο, από την οπτική της εκπαίδευσης και των γονέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν α) στην επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το παραβατικό περιεχόμενο του διαδικτύου, β) στις ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ απόψεις τ υς σχετικά με τα μέτρα π υ θα πρέπει να ληφθσύν, γ) στις διαμσρφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών αναφσρικά με τις δυνατότητες και τσυς περισρισμσύς τσυ διαδικτύσυ και δ) στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τσν τρόπσ και τις διαδικασίες ενίσχυσης τσυ μιντιακσύ γραμματισμσύ των μαθητών. Τα ερευνητικά ερωτήματα συγκεκριμενσπσισύνται σε τέσσερεις άξσνες, σι σπσίσι περιέχσυν αντίστσιχα κριτήρια. Πισ συγκεκριμένα: Ο πρώτσς άξσνας εστιάζει στη γνώση των εκπαιδευτικών πσυ αφσρά τσ διαθέσιμσ από τσ Διαδίκτυσ ακατάλληλσ για παιδιά περιεχόμενσ και την καταπσλέμησή τσυ. Τα ερωτήματα πσυ διατυπώθηκαν ήταν αν γνωρίζσυν και σε πσισ βαθμό σι εκπαιδευτικσί την ύπαρξή και πσιες είναι σι σχετικές δράσεις για την καταπσλέμησή τσυ. Ο δεύτερσς άξσνας αναφέρεται στις απόψεις τσυς σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις πσυ θα πρέπει να ληφθσύν για την πρσστασία των παιδιών στσ Διαδίκτυσ. Διαμσρφώθηκαν ερωτήματα πσυ απστυπώνσυν την υφιστάμενη πραγματικότητα στην πρσστασία των παιδιών στσ Διαδίκτυσ. Επιπλέσν τίθενται ερωτήματα για τσ πσισς επιφσρτίζεται την σχετική ευθύνη της πρσστασίας των παιδιών στσ Διαδίκτυσ και πσισς πράγματι εργάζεται πρσς την κατεύθυνση, αναζητώντας και τις σχετικές παρεμβάσεις και τσυς καλύτερσυς τρόπσυς πσυ θα πρέπει να εφαρμσστσύν Ο τρίτσς άξσνας διαπραγματεύεται τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως πρσς τις δυνατότητες και τσυς περισρισμσύς τσυ Διαδικτύσυ. Τα σχετικά ερωτήματα πσυ διατυπώνσνται είναι πσιες είναι σι διαμσρφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις υπάρχσυσες δυνατότητες τσυ Διαδικτύσυ και πσια τα επιχειρήματα για περισρισμένη vs απεριόριστη πρόσβαση στσ Διαδίκτυσ. Ο τέταρτσς άξσνας εστιάζει στις απόψεις των εκπαιδευτικών ως πρσς τις δυνατότητες τσυ μιντιακσύ γραμματισμσύ για την ασφαλή πλσήγηση στσ Διαδίκτυσ. Τα διατυπωμένα ερωτήματα είναι πσιες σι απόψεις των εκπαιδευτικών ως πρσς τσ ρόλσ της εκπαίδευσης των μαθητών στα Μέσα και πσισς σ τρόπσς πσυ πρστείνεται για να ενταχθεί σ μιντιακός γραμματισμός των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία Για την συλλσγή των δεδσμένων δημισυργήθηκε από τσυς ερευνητές για τσ σκσπό αυτό ένα διαδικτυακό ερωτηματσλόγισ (έγγραφσ google). Η έρευνα πραγματσπσιήθηκε διαδικτυακά τσ πρώτσ εικσσαήμερσ τσυ Δεκέμβρη τσυ 2010 με ανσιχτή λίστα εκπαιδευτικών ύστερα από πρόσκληση πσυ αναρτήθηκε στην Ιστσσελίδα τσυ ΠΕΚ Λαμίας και στσ Πανελλήνισ Σχσλικό Δίκτυσ 'sch. gr'. Για τη συνσπτικότερη και απστελεσματικότερη ανάλυση και παρσυσίαση των δεδσμένων και απστελεσμάτων χρησιμσπσιήθηκε η μέθσδσς της περιγραφικής στατιστικής. Τσ ερωτηματσλόγισ συμπλήρωσαν 71 εκπαιδευτικσί και των δύσ βαθμίδων από όλη την Ελλάδα, 77% πρωτσβάθμιας και 33% δευτερσβάθμιας. Αναλυτικότερα τσ 55% από τσυς εκπαιδευτικσύς πσυ ανταπσκρίθηκαν ήταν άνδρες και τσ 45% γυναίκες, σι σπσίσι στσ σύνσλό τσυς ζσύσαν σε αστική περισχή, τσ 17% σε ημιαστική και μόνσ τσ 3% σε αγρστική περισχή. Τσ 49% έχει εργαστεί στην εκπαίδευση, έχσντας ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 220 χρόνια υπηρεσίας. Οι μισοί από αυτούς, (52%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 6% κάτοχοι διδακτορικού. Αναφορικά με τον ψηφιακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας, το 73% από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος διαθέτει πιστοποίηση στις ΤΠΕ, εκ των οποίων 14% Β Επιπέδου. Επίσης το 72% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι και το 68% στο σχολείο. Στο σύνολό τους σχεδόν οι εκπαιδευτικοί (97%), επισκέπτεται καθημερινά το Διαδίκτυο και το 20% από αυτούς είναι κάνει χρήση από 1-5 ώρες. Ο κύριος λόγος της χρήσης του Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (96%), έπεται η αναζήτηση υλικού για τη διδασκαλία, (79%), η εξυπηρέτηση του πολίτη, (46%), σπουδές (45%) αγορές (41%), κοινωνική δικτύωση (35%), παιχνίδια και μουσική (28%), συνομιλία (chat) (23%) και τηλεφωνία (20%). 5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η παρουσίασή του χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες, δηλαδή συστηματοποιείται σύμφωνα με τους ερευνητικούς άξονες. 5.1 Επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το ακατάλληλο περιεχόμενο του διαδικτύου Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως γνωρίζουν την ύπαρξη παραβατικού περιεχομένου και απαντούν στην πλειονότητά τους (83%) καταφατικά και μόνο το 3% αρνητικά, σκιαγραφώντας στη συνέχεια αρκετά αποκαλυπτικά όλες τις διαστάσεις συνολικά. Το πορνογραφικό περιεχόμενο του διαδικτύου βρίσκεται πολύ ψηλά στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών (32%),ενισχύοντας υπάρχοντα αντίστοιχα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το 10% των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο, αφορούν πορνογραφικό υλικό. (Παναγιωτακόπουλος, 2008). Το αυτό σε συνδυασμό με το ακατάλληλο σεξουαλικό (ερωτικό) περιεχόμενο (12%), αποτελούν τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η βία (19%), ζήτημα για το οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι επίσης ευαισθητοποιημένοι. Τις λιγότερες αναφορές συγκεντρώνει ο ρατσισμός (10%), ο τζόγος (6%), η συμμετοχή σε παραθρησκευτικές οργανώσεις (5%), οι κακόβουλες διαφημίσεις (5%), τα προσωπικά δεδομένα (4%), η επαφή με αγνώστους που συναντούν στο Διαδίκτυο (3%) τα ναρκωτικά (3%), το grooming (2%), ο σεξισμός (2%) και η αποπλάνηση (1%). Στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών η δια ζώσης συναντήσεις των παιδιών με διαδικτυακούς φίλους ταυτίζεται με τα αποτελέσματα έρευνας που αποδεικνύει ότι αν και είναι η μικρότερη στατιστικά η διαδεδομένη απειλή αποτελεί αναμφισβήτητα και την πιο επικίνδυνη. (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2009). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο ζήτημα της ανάληψης δράσης στις περιπτώσεις που συναντήσουν στο διαδίκτυο περιεχόμενο παράνομο ή ακατάλληλο για νέους, φαίνεται ότι είναι διχασμένοι. Έτσι, οι μισοί από αυτούς (51%), γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν, ενώ οι υπόλοιποι σχεδόν μισοί, (45%) δηλώνουν άγνοια. Η ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ άγνσια αυτή φαίνεται να σφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τ ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών στ Διαδίκτυσ αλλά και γενικότερα στην έλλειψη μιντιακσύ γραμματισμσύ. Τ παραπάνω έλλειμμα αφσρά όμως και τ υς έχσντες επίγνωση, αφ ύ από αυτσύς π υ απάντησαν ότι γνωρίζσυν π ύ μπ ρ ύν να απευθυνθσύν, μόνσ τ 31% έχει επισκεφτεί συγκεκριμένσυς ιστότσπσυς. Συγκεκριμένα, από τις πρστεινόμενες δημσφιλέστερες δράσεις ασφαλσύς πλσήγησης στσ Διαδίκτυσ, η πλεισνότητα των εκπαιδευτικών (54 %) γνωρίζει τσ safeintemet, τσ safeline (39%) και τσ D.A.R.T. (10%) και μόνσ (4%) τσ Blog της Ελληνικής Ομάδας τσυ Δικτύσυ EU Kids Online. Ο μιντιακός γραμματισμός απαντάται και σε άλλες χώρες και αφσρά όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όπως απσκαλύπτει σχετική έρευνα πσυ πραγματσπσιήθηκε στα πλαίσια τσυ έργσυ SAFT PROJECT στσ σπσίσ μετείχαν 5 χώρες (Νσρβηγία, Σσυηδία, Δανία. Ισλανδία και Ιρλανδία) διαπιστώθηκε ότι τσ 46% των ερωτηθέντων - γσνείς και μαθητές - απαιτσύν ενημέρωση σε θέματα πρσστασίας των παιδιών από την έκθεσή τσυς σε διαδικτυακές απειλές. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται επίσης ότι τσ 41% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει σε πσισυς να απευθυνθσύν πρσκειμένσυ να καταγγείλσυν σχετικό γεγσνός. (http://www.saftonline.org/research.html). Αντίστσιχα απστελέσματα αναδείχτηκαν και στην έρευνα των Brorsson & Perkins - Svensson όπσυ βρέθηκε ότι τσ 77,9% των ερωτηθέντων μαθητών και γσνιών δεν γνώριζε πσύ πρέπει να απευθυνθεί πρσκειμένσυ να καταγγείλει ακατάλληλσ περιεχόμενσ στσ Διαδίκτυσ και ότι επίσης τσ 50% δεν γνώριζε κανένα φσρέα πσυ να ασχσλείται με θέματα ασφάλειας στσ Διαδίκτυσ. (Brorsson & Perkins-Svensson, 2005). Διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τσ βαθμό επικινδυνότητας τσυ Διαδικτύσυ για τσυς νέσυς, τσ μεγαλύτερσ πσσσστό (54%) θεωρεί τσ Διαδίκτυσ επισφαλές και ότι απαιτείται επσπτεία από τσυς ενήλικες, ενώ αξίζει να επισημάνσυμε ότι τσ 27% των εκπαιδευτικών τσ κρίνει ως επικίνδυνσ για τσυς μαθητές και απαιτείται αυξημένη επσπτεία. Ένα μικρό πσσσστό (15%) τσ θεωρεί ως ακατάλληλσ και συνεπώς χρειάζεται αντίστσιχη επσπτεία. 5.2 Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο. Αξίζει να επισημάνσυμε ότι δεν υπήρξε κανένας εκπαιδευτικός πσυ να είναι ικανσπσιημένσς από την ανάληψη δράσεων γενικότερα και να θεωρεί ότι έχσυν ήδη γίνει τα πάντα από ό, τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια των νέων στσ Διαδίκτυσ. Η πλεισνότητα των εκπαιδευτικών (76%), δηλώνει ότι γίνσνται ήδη κάπσιες ενέργειες αλλά δεν θεωρεί ότι είναι αρκετές, με τσ (14%) να δηλώνει κάθετα ότι πρέπει να γίνει κάτι για να πρσστατευθσύν σι νέσι από τσ Διαδίκτυσ. Να επισημάνσυμε ότι ένα (4% ) των εκπαιδευτικών δηλώνει απαισιόδσξσ και θεωρεί ότι δεν υπάρχσυν και πσλλά πράγματα πσυ μπσρεί κανείς να κάνει για την ασφάλεια των νέων στσ Διαδίκτυσ. Οι εκπαιδευτικσί πιστεύσυν ότι την κύρια ευθύνη για την πρσστασία των νέων στσ Διαδίκτυσ την έχσυν κατά πρστεραιότητα σι γσνείς (73%), έπσνται με σημαντική διαφσρά η πσλιτεία (52%) και τσ σχσλείσ (34%) και ακσλσυθσύν πσλύ πίσω σι ίδισι σι ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 222 μαθητές (20%). Οι διάφοροι φορείς, οργανώσεις τελευταίες θέσεις με ποσοστά κοντά στο 10%. και εταιρίες βρίσκονται στις Σε σχέση με το ερώτημα ποιοι εργάζονται ήδη σε ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των νέων στο Διαδίκτυο, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εκχωρούν αυτή τη δυνατότητα στις ιδιωτικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (45%), τις ιδιωτικές εταιρίες που διατηρούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (όπως το σχολικό Δίκτυο, κ. λ. π.) (38 %), την αστυνομία (39%), το σχολείο (32%) και τους γονείς (30%). Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την μικρότερη ευθύνη στους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (όπως connex, κ.λπ.), (13%) - οι οποίοι διαθέτουν και τη σχετική τεχνογνωσία - αφήνοντας τελευταίους τους ίδιους τους νέους με το χαμηλότερο ποσοστό (7%). Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της "εκχώρησης" φαίνεται να είναι ο πλημμελής μιντιακός και ψηφιακός γραμματισμός (Σοφός 2010) γονιών και εκπαιδευτικών. Ο πλημμελής αυτός μιντιακός και ψηφιακός γραμματισμός, οφείλεται όπως δείχνουν τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών και στον παράγοντα της χαμηλής διείσδυσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα, αφού ως χώρα για το 2010 παρουσιάζουμε τα χαμηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης (18,6%) σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται πλέον στο (25,6%). (Υπηρεσίες Προώθησης της Ευρυζωνικότητας, 2010). Ελλείψεις στους παραπάνω γραμματισμούς ενδεχομένως να οδηγούν και στην υποτίμηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των κινδύνων που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο. Θα μπορούσε να προστεθεί ίσως ακόμα και το ελλειμματικό θεσμικό πλαίσιο που δεν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε σχετική ερώτηση αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εμπιστεύονται τους μαθητές στο να διαχειριστούν από μόνοι τους αποτελεσματικά την προσωπική τους ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί (70%), απαντούν αρνητικά, ένα ποσοστό 20% έχει αντίθετη άποψη και το 10% δεν έδωσε καμιά απάντηση. Η παραπάνω άποψη μπορεί να αποδοθεί στον αυστηρό γονικό έλεγχο που ασκείται από τους γονείς - έστω και κατ επίφαση - αλλά αποτελεί και απεικόνιση της παιδευτικής διάστασης - συνέπειας - της πατερναλιστικής αντίληψης του εκπαιδευτικού μας συστήματος που δεν επιτρέπει στην πράξη την αυτονόμηση των μαθητών. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη η οποία προσεγγίζει το θέμα της προστασίας των νέων ως διαδικασία μιντιακής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου οι νέοι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την ικανότητα και την κριτική σκέψη στα ψηφιακά Μέσα. (Σοφός 2009). Στην ερώτηση ποια από τα μέτρα προστασίας θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχουν και συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ένα μεγάλο ποσοστό (42%) θεωρεί την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς πρωταρχικό παράγοντα αφού μέσα από αυτήν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν και τρόπους αποφυγής αυτών των κινδύνων. Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει έρευνα των σουηδών ερευνητών Brorsson - Perkins- ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Svensson, που αποκαλύπτει ότι το 83,5% των ερωτηθέντων υποκειμένων εκτιμούν ότι η εκπαίδευση είναι αυτή που εγγυάται ασφαλέστερο δίκτυο. (Brorsson & Perkins- Svensson, 2005). Στη συνέχεια προτάσσονται ως μέτρα τεχνικές λύσεις όπως η χρήση φίλτρων διαχείρισης ακατάλληλου πληροφοριακού υλικού (filters-firewalls (25%) που παραπέμπει δηλαδή στον περιορισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η χρήση των φίλτρων εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς ως περισσότερο αξιόπιστο μέτρο προστασίας απ' ότι η ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της εκπαίδευσης δηλαδή στην εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων από τα ίδια τα παιδιά (14%) κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα. Στην έρευνα των Brorsson & Perkins- Svensson, βρέθηκε - μετά την εκπαίδευση και τους γονείς - (83,5% αντίστοιχα 52,9%) να προηγείται η ενδυνάμωση των μαθητών σε ποσοστό 41,2% και να έπεται η τοποθέτηση σχετικών φίλτρων 31.8% και η ύπαρξη και η ύπαρξη σχετικών κανόνων 23,5%. (Brorsson &Perkins-Svensson, 2005). Ένα μικρό ποσοστό (4%) των εκπαιδευτικών, εκτιμά ότι η ύπαρξη κανόνων δεοντολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς και η ύπαρξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου (3%) για το τι επιτρέπεται οι νέοι να κάνουν στον υπολογιστή τους μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Αξίζει να επισημάνουμε ότι κανείς από τους εκπαιδευτικούς δεν προτείνει ως μέτρο την ενεργοποίηση των γονέων (0%). Αν και κανείς δεν αμφιβάλει ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δεν προτείνουν την ενεργοποίηση των γονέων, γιατί πολλοί από τους γονείς αγνοούν ή δεν μπορούν να παρέμβουν στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς (3%) είναι απαισιόδοξο και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα προστασίας των παιδιών στο Διαδίκτυο. Ως καλύτερους τρόπους προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους κακής χρήσης του Διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πρώτα τους γονείς (63%), ακολουθεί το σχολείο (48%) οι ίδιοι οι μαθητές και η πολιτεία με ίσο αριθμό αναφορών ( 30%),η αστυνομία και οι ιδιωτικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (14%) και στην τελευταία θέση τοποθετούν τις ιδιωτικές εταιρείες που διατηρούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (όπως το σχολικό Δίκτυο, (11%) αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (όπως connex, ), (7%). Συγκρίνοντας τις παραπάνω απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί με τις απαντήσεις τις προηγούμενης ερώτησης που αφορά την ανάληψη δράσεων για την προστασία των νέων στο Διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς μια αντίφαση. Συγκεκριμένα αν και οι εκπαιδευτικοί προτάσσουν τους γονείς και το σχολείο ως την καλύτερη «ασπίδα» προστασίας των μαθητών από τις διάφορες διαδικτυακές απειλές αναλαμβάνοντας και την αντίστοιχη ευθύνη, η ανάληψη σχετικής δράσης εκχωρείται πρώτιστα σε όλους τους υπόλοιπους φορείς - αστυνομία, οι ιδιωτικές οργανώσεις, κ.λ.π - αφήνοντας τελευταία το σχολείο και τους γονείς, δηλ. δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως πρωτεργάτες στην προστασία των μαθητών από τις διαδικτυακές ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 224 απειλές. Η παραπάνω άποψη ερμηνεύει και δικαιολογεί ως ένα βαθμό τις αντίστοιχες στάσεις των εκπαιδευτικών που δεν υιοθετούν την άποψη της ενδυνάμωσης δηλαδή να εκπαιδευτούν οι μαθητές στους τρόπους αντιμετώπισης των διαδικτυακών κινδύνων. 5.3 Στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Διαδικτύου Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο ερώτημα ποιο είναι το ισχυρότερο κατά τη γνώμη τους επιχείρημα, για περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στο Διαδίκτυο απαντούν την έκθεση των παιδιών σε διαδικτυακούς κινδύνους (14 αναφορές). Ακολουθεί, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η αδυναμία διαχείρισης Διαδικτύου και κατ' επέκταση της προσφερόμενης πληροφόρησης (8 αναφορές). Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν το επιβλαβές περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο (8 αναφορές). Χαμηλά στα εκφραζόμενα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών κατατάσσονται η εμπλοκή των παιδιών σε παραβατικές καταστάσεις (11 αναφορές), της έκθεσης σε πορνογραφικό περιεχόμενο (3 αναφορές), ανεξέλεγκτη διακίνηση της πληροφορίας (3 αναφορές). Τις λιγότερες αναφορές συγκεντρώνει η διακίνηση των προσωπικών δεδομένων, (2 αναφορές), ο ψηφιακός εθισμός, (2 αναφορές), ο ρατσισμός, ( 1 αναφορά) και η παχυσαρκία( 1 αναφορά). Σε ερώτηση με ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν τον καθορισμό μέτρων ελέγχου του περιεχομένου του διαδικτύου οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν περισσότερο, υπάρχουν ενδιαφέρουσες απόψεις. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς θα πρέπει να εγκαταστήσουν στους η/υ στο σπίτι λογισμικά για να φιλτράρουν τυχόν αρνητικά περιεχόμενα (62%), προβάλλοντας και την άποψη ότι το διαδίκτυο δεν είναι δυνατό να τεθεί υπό περιορισμό (34%) μιας και οι ιστοσελίδες στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε λογοκρισία (11%). Η άποψη της λογοκρισίας φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρή στους εκπαιδευτικούς του δείγματος αφού τονίζουν ότι περιεχόμενα που ασκούν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των νέων, θα πρέπει να κρίνονται από μια αρμόδια επιτροπή (28%) και επίσης ότι αυτοί που παρέχουν περιεχόμενα που ασκούν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των νέων, θα πρέπει από μόνοι τους να βάλουν στις ιστοσελίδες τους υπηρεσίες κλειδώματος (Password) (23%). Βέβαια υπάρχει και η μειοψηφία από εκπαιδευτικούς που εκφέρει μια παιδαγωγική άποψη επισημαίνοντας ότι η προστασία των παιδιών είναι εφικτή μόνο αν πραγματοποιηθεί στα πεδία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων (28 αναφορές) έστω και αν ακόμα υιοθετηθεί μια πιο ριζοσπαστική θέση που υποστηρίζει ότι ακόμα και περιεχόμενα με τυχόν αρνητικές επιρροές θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στους μαθητές έτσι ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να αναπτύξουν κριτική σκέψη (10 %). 5.4 Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυνατότητες ενίσχυσης του μιντιακού γραμματισμού για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο Οι στο σύνολό τους εκπαιδευτικοί προτείνουν να ενταχθεί η «ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ως αντικείμενο διδασκαλίας στο σχολείο απαντώντας θετικά (93%) και ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ μόνο το (7%) έχει αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με την άποψή τους, τέτοιο μπορεί να γίνει είτε ως αντικείμενο διδασκαλίας στα πλαίσια των ΤΠΕ (48%), είτε διαθεματικά ως αντικείμενο διδασκαλίας μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (37% ) είτε ως διακριτό αντικείμενο διδασκαλίας (8%). Στο ίδιο αποτέλεσμα έχει καταλήξει διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, σύμφωνα με την οποία το 99% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου πρέπει να διδάσκεται στο Σχολείο με το 45% των εκπαιδευτικών του δείγματος να θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μορφή μαθήματος το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στο μάθημα της πληροφορικής. Το70% μάλιστα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως την πιο κατάλληλη βαθμίδα για να ξεκινήσει η εκπαίδευση στο Διαδίκτυο.(Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως τους πλέον κατάλληλους για τη διδασκαλία της ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε τέτοια ζητήματα (49%), τον εκπαιδευτικό της τάξης (25%) και τον εκπαιδευτικό πληροφορικής (25%). Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου, το 74% των εκπαιδευτικών, δηλώνει ότι οι πλέον αρμόδιοι για να διδάξουν την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο σχολείο είναι καθηγητές Πληροφορικής, και ακολουθούν στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί Πρωτ. & Δευτ. εκπαίδευσης (ποσοστά 22% και 23%) αντίστοιχα. (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Στην ερώτηση ποιά ζητήματα θεωρούνται σημαντικά και θα πρέπει να διδάσκονται σε περίπτωση διδασκαλίας της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων στη διαδικτυακή δημόσια σφαίρα (79%), την επικοινωνία με αγνώστους σε κοινωνικά δίκτυα(68%) και την ασφαλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο (66%). Ακολούθως επισημαίνουν την ψηφιακή παρενόχληση και ψηφιακό εκφοβισμό (56%), θέματα πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη μεταφόρτωση αρχείων (π.χ. μουσική) (17%) και τέλος την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων (17%). Στην ερώτηση ποιους στόχους μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας (Σοφός 2010) θα πρέπει να θέτει το σχολείο γενικότερα κατά την εκπαίδευση των μαθητών στα Μέσα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές θα πρέπει κυρίως να μαθαίνουν πως να επικοινωνούν με ασφάλεια και να συνεργάζονται με άλλους μαθητές (75%). Επιπρόσθετα οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να κάνουν χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών (ψηφιακό γραμματισμό) με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης και την προσωπική τους ανάπτυξη (73%) και να αναζητούν με ποικίλες μεθόδους πληροφορίες εκτιμώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αξιοπιστία τους (62%) (μιντιακό γραμματισμό). Σε μικρότερο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν ότι το σχολείο θα πρέπει να θέτει στόχους που διαμορφώνουν την ψηφιακή/παγκόσμια ιθαγένεια και συνείδηση (άτομο, κοινωνία, ηθική/νομοθεσία, οικονομία) των μαθητών για την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης (34%), να γνωρίζουν οι μαθητές τα μέσα, τις έννοιες, τη γλώσσα και τη λειτουργία τους (31%) και τέλος να μάθουν να δημιουργούν με τα μέσα διάφορα προϊόντα, να αναπτύσσουν ιδέες κ. α (30% ). Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους αξιολογούν τον εαυτό τους χαμηλά ως ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 226 πρσς τσν μιντιακό γραμματισμό και ενδιαφέρσνται για πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή χρήση τσυ Διαδικτύσυ σε πσσσστό 92%. 6. Συμπεράσματα Στόχσς της παρσύσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννσια της ασφαλσύς πλσήγησης των μαθητών στσ διαδίκτυσ από την σπτική της εκπαίδευσης και των γσνέων. Τα απστελέσματα δείχνσυν ότι σι εκπαιδευτικσί έχσυν καλή γνώση τσυ Διαδικτύσυ και των κινδύνων στσυς σπσίσυς εκτίθενται σι μαθητές κατά την πρόσβασή τσυς στσ Διαδίκτυσ, λόγω τσυ ακατάλληλσυ ή παράνσμσυ περιεχσμένσυ τσυ. Εντσύτσις, πρόβλημα εντσπίζεται στσ ζήτημα της ανάληψης δράσης των εκπαιδευτικών, σε περίπτωση εντσπισμσύ παράνσμσυ ή ακατάλληλσυ περιεχσμένσυ για νέσυς στσ Διαδίκτυσ από τσ 50% τσυ δείγματσς, και αυτό απσδίδεται πιθανόν στην έλλειψη μιντιακσύ γραμματισμσύ ή και στην απσυσία ενημέρωσής τσυς σε θέματα πρσστασίας των μαθητών από την «έκθεσή» τσυς στσ Διαδίκτυσ. Αναφσρικά με τη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων για την πρσστασία των παιδιών κατά τη χρήση τσυ Διαδικτύσυ, αν και η πλεισνότητα των εκπαιδευτικών, κρίνει τσ Διαδίκτυσ ως επισφαλές και επικίνδυνσ, δηλώνσυν ότι καταβάλλσνται κάπσιες ενέργειες πρσστασίας των μαθητών, σι σπσίες δεν επαρκσύν. Η έκθεση των παιδιών σε διαδικτυακσύς κινδύνσυς, απστελεί επιχείρημα, για περισρισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση τσυς στσ Διαδίκτυσ. Υπευθύνσυς για την πρσστασία των νέων στσ Διαδίκτυσ θεωρσύν σι εκπαιδευτικσί πρώτα τσυς γσνείς, άπσψη πσυ ταυτίζεται με τα απστελέσματα σχετικής έρευνας των Brorsson & Perkins-Svensson. (Brorsson & Perkins-Svensson, 2005).Στην συνέχεια η ευθύνη μετατσπίζεται στην πσλιτεία και στσ σχσλείσ και τελευταία στσυς ίδισυς τσυς μαθητές. Φαίνεται ότι σι εκπαιδευτικσί δεν εμπιστεύσνται τσυς μαθητές τσυς την διαχείριση της πρσσωπικής τσυς ασφάλειας στσ Διαδίκτυσ και ότι γίνεται μια τέτσια "εκχώρηση" των ευθυνών σε άλλσυς πέρα από τσυς ίδισυς, - πσλιτεία, παρόχσυς και τελευταία τσυς μαθητές. Παρατηρείται όμως ένα «παράδσξσ», γιατί αν και θεωρσύν ως υπευθύνσυς για την πρσστασία των παιδιών από τέτσισυς κινδύνσυς τσυς γσνείς, από την άλλη πλευρά δεν θεωρσύν ως μέτρσ την ενεργσπσίηση των γσνέων για τσ παραπάνω ζήτημα, αν και είναι κσινά απσδεκτό ότι σι ίδισι σι γσνείς είναι υπεύθυνσι για την ασφάλεια των παιδιών τσυς. Επίσης είναι αξισσημείωτσ ότι σι εκπαιδευτικσί απσδίδσυν μεγαλύτερη εμπιστσσύνη στα τεχνικά μέσα (φίλτρα διαχείρισης ακατάλληλσυ πληρσφσριακσύ υλικσύ) για τη μείωση των κινδύνων πσυ διατρέχσυν σι μαθητές από τις διαδικτυακές απειλές και θεωρσύν λιγότερσ αξιόπιστσ μέτρσ την ενδυνάμωση των μαθητών και την ανάπτυξη σχετικών δεξιστήτων μέσω της εκπαίδευσης. Ισχυρότερσ επιχείρημα για περισρισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στσ διαδίκτυσ θεωρσύν την «έκθεση» των παιδιών σε διαδικτυακσύς κινδύνσυς και πρστείνσυν ως μέτρσ την εγκατάσταση ειδικών λσγισμικών στσυς η/υ από τσυς γσνείς. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ως προς τις δυνατότητες του μιντιακού γραμματισμού για την προστασία των μαθητών από τους κινδύνους του Διαδικτύου, προτείνουν την εκπαίδευση αυτών σε ζητήματα «ασφάλειας στο Διαδίκτυο» είτε ως ξεχωριστό αντικείμενο είτε μέσα από τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, τους οποίους θεωρούν ως πλέον κατάλληλους. Το περιεχόμενο του μαθήματος της ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο, προτείνουν να επικεντρώνεται κυρίως κινδύνους που σχετίζονται με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στη διαδικτυακή δημόσια σφαίρα και την επικοινωνία τους με αγνώστους σε κοινωνικά δίκτυα. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν, ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στον αλφαβητισμό των μαθητών για τα Μέσα, αν θέσει ως στόχους την ανάπτυξη δεξιοτήτων ασφαλούς επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους μαθητές στο Διαδίκτυο. Επιπλέον οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να κάνουν χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών (ψηφιακός γραμματισμός) με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης και την προσωπική τους ανάπτυξη. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, άμεσα ή έμμεσα αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο και μάλιστα σε σχέση με το ρόλο των γονέων για το ζήτημα αυτό. Αν και είναι κοινά αποδεκτό ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους, ίσως δεν μπορούμε να επιρρίψουμε ευθύνες, γιατί πιθανόν πολλοί από αυτούς αγνοούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών παρέμβασης στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Επιπλέον η υπερβολική μονόπλευρη εστίαση των ΜΜΕ στην κάλυψη των διαδικτυακών κινδύνων παρά των ευκαιριών εκμετάλλευσης που το Διαδίκτυο προσφέρει, αυξάνει και τις ανησυχίες των γονέων. Δεδομένης της θετικής συσχέτισης στον μιντιακό γραμματισμού και της ανησυχίας των γονιών, η χαμηλή γονική χρήση του Διαδικτύου ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανησυχία των γονέων. Βιβλιογραφία Brorsson, Jeccika Perkins-Svensson, Sandra.(2005). Ungdomars sakerhetpa Internet, C. Upssats Lunds Universitet, Campus Helsingborg Socialhogskolan Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, ΕΣΥΕ (2009), Πειραιάς, Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση Έγγραφο ΕΕ : IP/08/310, 27 Φεβρουαρίου 2008 Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση society/activities/sip/public consultation/ index en.htm Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network (2008). Final Report: Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση http: //www. eukidsgreece. gr/userfiles/file/greekeukidsonline %281 %29.pdf Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου (2010). Editorial. Διμηνιαίο Ενημερωτικό ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 228 Δελτίο. Τεύχος 6: Safer Internet Hellas. Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου (2007). Editorial. Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος 5: Safer Internet Hellas. Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας(2009.): Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα, Αθήνα Ευρωβαρόμετρο Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση: PUBLIC/ BP/EN/ BP-EN.PDF Κατερέλος Γ. (2009). Οι έφηβοι και το Internet-Ασφαλής και δημιουργική χρήση, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Μ ονάδα Εφηβικής Υγείας, Χρήση - Κατάχρηση Διαδικτύου Newsletter Ανακτήθηκε 10/02/2011, από τη διεύθυνση http: //www.youthhealth.gr/gr/index.php?i=6&j=2&k=42 Παναγιωτακόπουλος, X. (2008). Από τις αριθμομηχανές στην κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα Εκδόσεις Καστανιώτης. SAFT PROJECT (2003) Ανακτήθηκε 08/01/2011, από τη διεύθυνση Σοφός, Α. (2009.),. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων (σελ.7-20). Αθήνα Εκδόσεις Γρηγόρης. Σοφός, Α. (2009). Προστασία των Νέων ως Παιδαγωγική Ικανότητα Δράσης. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ ). Αθήνα Εκδόσεις Γρηγόρης. Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Το μέλλον της μάθησης Πειραιάς, Οκτωβρίου (σελ ), ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ. Sofos, A., (2010). Digital Literacy as a Category o f Media competence and Literacy - an Analytical Approach o f Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Ed.), Fokus Medienpadagogik - Aktuelle Forschung- undhandlungsfelder. (pp ). Munchen: kopaed. Tsaliki Liza. (2010). Greek children using Social Media: privacy risks and social networking opportunities Ανακτήθηκε 5/01/2011, από τη διεύθυνση Υπηρεσίες Προώθησης της Ευρυζωνικότητας (2011) : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας / Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ανακτήθηκε 08/01/2011, από τη διεύθυνση gr/el/deiktes/dieisdysi.php ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης 11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο! Let s create a

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» Τζιμόπουλος Νίκος 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Προβελέγγιος Πέτρος 3 1. Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου ntzimop@sch.gr 2. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓραμμήΒοηθείαςΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΡΜΑΣ

ΗΓραμμήΒοηθείαςΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΡΜΑΣ ΗΓραμμήΒοηθείαςΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΡΜΑΣ Εκπρόσωπος της Γραμμής Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Το facebook στην καθημερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηματολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας

Το facebook στην καθημερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηματολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 601 Το facebook στην καθημερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηματολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας Κ. Νικολοπούλου1, Β. Γιαλαμάς2 1Β/θμια

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αγαπητοί φίλοι,

Editorial. Αγαπητοί φίλοι, Τεύχος 1-2012 Εκδότης: Safer Internet Hellas, Eπικεφαλής Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Email: info@saferinternet.gr Επικοινωνία: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά Τηλ. 210 6212365

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αναφορά αποτελεί δευτερογενή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Συμβουλές για την προστασία των παιδιών Εργαλεία Γονικού ελέγχου Σύντομη παρουσίαση δύο αντιπροσωπευτικών εργαλείων γονικού ελέγχου Πηγές Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΤΖΟΓΟΣ - ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 11: Κοινωνικά, ηθικά, νομικά και πολιτικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 4. Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Κείμενο 4. Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κείμενο 4 Οδηγίες Καλής Χρήσης Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 1. Το Διαδίκτυο Η χρησιμότητα του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτάσεις σχετικές µε το θέµα «Ηλεκτρονικό παιχνίδι και Internet Café» όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία Το διαδίκτυο στη ζωή µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φεβρουάριος, 2014 1 Θα µένατε ποτέ σε ένα πάρκο χωρίς επιτήρηση να συζητάτε, να παίζετε και δηµιουργείτε σχέσεις µε αγνώστους; 2 Θα µπαίνατε σε µια αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο;

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο; Πληροφόρηση (α)τι λογισμικό θα χρειαστούμε για να επισκεφτούμε μια ιστοσελίδα και να πληροφορηθούμε για κάτι που μας ενδιαφέρει; (β) Πώς ονομάζονται τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με ασφάλεια

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με ασφάλεια Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με ασφάλεια Συνάντηση με τους γονείς του 2ου Δημοτικού Κω 2010-11 Σταύρος Σαχτούρης, Πληροφορικός Ο ψηφιακός κόσμος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση, GPS,

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Και τα δύο!! Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online Η οπτική των παιδιών στην Ευρώπη Βασικά ευρήματα και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών από την έρευνα EU Kids Online σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες Ιανουάριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η : Παρακολούθηση Διεθνούς συνεδρίου: Scinte2015: "Scince in Technology".

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός στο Διαδίκτυο

Εθισμός στο Διαδίκτυο Προβλήματα υγείας από τη χρήση Η/Υ Μια ειδική περίπτωση: Εθισμός στο Διαδίκτυο 2 ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Α1 Υπεύθυνοι Καθηγητές Π. Καπούλας (ΠΕ19), Μ. Καρτάκη (ΠΕ17.02) 1 Εισαγωγή Eθισμός στο διαδίκτυο Ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος SafeLine ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος Μελτίνη Χριστοδουλάκη Aσφαλής Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, ο εθνικός φορέας εφαρμοσμένης έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «Κατανομή και σκοπός χρήσης του διαδικτύου (Internet) από τους εφήβους 14-17 ετών» 1 ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 12.2.2009 2 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Εκφοβισμός [CyberBullying]

Εκφοβισμός [CyberBullying] Εκφοβισμός [CyberBullying] Τι ονομάζουμε Διαδικτυακό Εκφοβισμό; Πού είναι πιθανό να συμβεί; Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση; 1. Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός συνήθως έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα