Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών Κ. Δημητρακάκης1, Α. Σοφός2, Θ. Βαλμάς3. 1ΠΕΚ Λαμίας, kdim gm ail.com. 2Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. rhodes.aegean.gr 3Σχ. Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας. m fvalm upatras.gr Περίληψη Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τους Διαδικτυακούς κινδύνους των μαθητών και να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο και την λήψη μέτρων προστασίας απέναντι στους Διαδικτυακούς κινδύνους, ιδιαίτερα από την πλευρά της εκπαίδευσης και των γονέων. Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν α) στην επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το παραβατικό περιεχόμενο του διαδικτύου, β) στις απόψεις τους σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, γ) στις διαμορφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του διαδικτύου και δ) στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες ενίσχυσης του μιντιακού γραμματισμού των μαθητών. Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακοί κίνδυνοι, μέτρα προστασίας, ασφάλεια στο Διαδίκτυο, γονείς, εκπαιδευτικοί. 1. Εισαγωγή Το Διαδίκτυο θεωρείται στις μέρες μας η μεγαλύτερη τεχνολογική αλλά και κοινωνικοοικονομική επανάσταση που έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η χρήση του αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς ικανοποιώντας ποικίλες ανάγκες που αφορούν την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την επικοινωνία, την αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την εργασία αλλά και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Σοφός. 2009). Σημειώνεται επίσης ότι το 2008, το 43,5% των Ελλήνων πολιτών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το 34% από αυτούς έκανε συχνή (εβδομαδιαία) χρήση του διαδικτύου. (Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009). Ιδιαίτερα για τους νέους, το διαδίκτυο έχει αναχθεί σε τρόπο ζωής, με τα οφέλη είναι πολλά και μεγάλα, χωρίς όμως να λείπουν και οι αρνητικές συνέπειες, όπως και οι κίνδυνοι από την άκριτη και ανεξέλεγκτη χρήση του. Έρευνες δείχνουν ότι ανάμεσα στα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από τη χρήση του διαδικτύου και των απειλών του, υπάρχει θετική συσχέτιση, αφού όσο αυξάνουν οι διαδικτυακές ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 216 ευκαιρίες, τόσο αυξάνουν και οι διαδικτυακές απειλές, με την τελευταία διάσταση να υπερτονίζεται συχνά. (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2008). Το ζήτημα της χρήσης του Διαδικτύου συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για τους μαθητές μιας και η υπερβολική ενασχόληση των μαθητών με το Διαδίκτυο αλλά και επακόλουθες απειλές που αυτό εγκυμονεί, μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στην κοινωνική, συναισθηματική, σωματική και αισθητικοκινητική ανάπτυξη των μαθητών. Η σημαντικότητα της ασφαλούς πλοήγησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι 9 στα 10 παιδιά στη Ευρώπη χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, ενώ 6 στα 10 παιδιά καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, με μέσο όρο χρόνου σύνδεσης περίπου 1,5 ώρες καθημερινά και σχεδόν 2 ώρες για τα παιδιά χρονών. (Ελληνικό Κεντρο Ασφαλούς διαδικτύου, 2010). Από την άλλη μεριά, σχετικές έρευνες δείχνουν, ότι οι γονείς που έχουν και την κύρια ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών στο Διαδίκτυο, ασκούν συχνά μειωμένη εποπτεία στην διαχείριση της διαδικτυακής συμπεριφοράς των εφήβων, λόγω της έλλειψης μιντιακού γραμματισμού και διαθέσιμου χρόνου. (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου, 2007). Οι γονείς των παιδιών 6-17 ετών στην Ε.Ε των 27, ύστερα από σχετική μελέτη, φαίνεται να είναι αρκετά ή πολύ ανήσυχοι σχετικά με την έκθεση του παιδιού τους σε διαδικτυακή απειλή (Ευρωβαρόμετρο, 2008). Αν και η Ελλάδα, έχοντας χαμηλό δείκτη πρόσβασης στις ευρυζωνικές συνδέσεις χαρακτηρίζεται αναφορικά με τις διαδικτυακές απειλές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ως χώρα χαμηλού κινδύνου, εντούτοις ένα μεγάλο μέρος των ελλήνων γονιών (το 56%) εκφράζει «συχνά» ή «πολύ συχνά» ανησυχία σχετικά με την ενασχόληση των παιδιών με τον η/υ και το Διαδίκτυο, (Ευρωβαρόμετρο, Tsaliki, 2010) Κατερέλος, 2009.). Στα ίδια αποτελέσματα έχει καταλήξει πανευρωπαϊκή μελέτη του Ευρωβαρόμετρου (Ευρωβαρόμετρο, 2008), κατατάσσοντας τους έλληνες γονείς στην πρώτη θέση μαζί με τους Γάλλους, ως τους πλέον ανήσυχους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών τους. Σύμφωνα με τους Έλληνες γονείς, τα παιδιά αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο απασχόλησης με τον η/υ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με συνέπεια την ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Πανευρωπαϊκή έρευνα της EU Kids Online, έδειξε ότι στην Ελλάδα το 33% των ανήλικων χρηστών φαίνεται ότι έχει βιώσει κάποια εμπειρία διαδικτυακού κινδύνου. (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2009) Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις (Sofos 2001, Σοφός 2009) διατυπώνεται επιτακτικά το αίτημα προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί γύρω από την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο. Αντίστοιχη πρόταση διατυπώνεται και από την Ε.Ε, μιας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Barroso, δηλώνει ότι «καθώς όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν διαδικτυακές τεχνολογίες στο σπίτι ή στο σχολείο, τα ίδια, οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν» (Έγγραφο ΕΕ : IP/08/310,2008). ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ερευνητικά δεδομένα γύρω από βασικές διαστάσεις του θέματος Τα ερευνητικά δεδομένα που βασίζονται στη βασική έρευνα γύρω από τις βασικές διαστάσεις του ερευνητικού ζητήματος εστιάζουν α) στη χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές, β) Διαδικτυακές απειλές των μαθητών και γ) στον μιντιακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών. 2.1 Η χρήση του Διαδικτύου από τους μαθητές Η χρήση του Διαδικτύου στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Το έτος 2005 στην Ευρώπη των 25, το 79% των μαθητών χρησιμοποιούσε το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ στην Ελλάδα, από τα επίσημα στατιστικά δεδομένα του 2008, φαίνεται ότι καθημερινή χρήση του Διαδικτύου γίνεται μόνο από το 16% των παιδιών ηλικίας ετών και σε μεγαλύτερο ποσοστό (41%) από παιδιά ηλικίας ετών. (Γενική Γραμματεία της ΕΣΥΕ, (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network, 2009).Τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να κάνουν χρήση του διαδικτύου σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Έτσι, ενώ στη Σουηδία η ηλικία έναρξης της χρήσης διαδικτύου είναι τα 7 έτη κατά μέσο όρο, στην Ελλάδα είναι τα 11 έτη και είναι ο μεγαλύτερος μέσος όρος ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες. Η συχνότητα χρήσης υπολογιστή και Διαδικτύου αυξάνει συνεχώς μέχρι την ηλικία των 15, όπου σημειώνει και τα μεγαλύτερα ποσοστά (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network, 2009). Σε σχέση με τις διαδικτυακές δραστηριότητες των μαθητών, τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν, ότι κάθε παιδί στην διαδικτυακή του ενασχόληση, ανεβαίνει μια «σκάλα διαδικτυακών δραστηριοτήτων», ξεκινώντας από την αναζήτηση πληροφοριών, προχωρώντας στην ενασχόληση με τα παιχνίδια και την επικοινωνία, στην εξοικείωση με πιο διαδραστικές μορφές επικοινωνίας και φτάνοντας, τέλος, σε δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες.(κατερέλος, 2009) Διαδικτυακές απειλές των μαθητών Μελέτες δείχνουν ότι, οι πιο διαδεδομένοι διαδικτυακοί κίνδυνοι για την Ελλάδα - αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, είναι κυρίως η έκθεση των μαθητών σε ακατάλληλο υλικό (πορνογραφικό, βίαιο ή ρατσιστικό υλικό), οι ηλεκτρονικές απάτες, η πειρατεία λογισμικού, οι ιοί, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο εκβιασμός, ο εκφοβισμός, η υβριστική συμπεριφορά, η παρενόχληση, η αποπλάνηση (grooming), οι σελίδες με επικίνδυνο υλικό (self harm sites-suicide, drugs, anorexia), ο τζόγος, ο εθισμός στο διαδίκτυο, η ανεπιθύμητη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Από τους παραπάνω διαδικτυακούς κινδύνους στους οποίους τα ελληνόπουλα φαίνεται να είναι εκτεθειμένα, η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών να αποτελεί την πιο ριψοκίνδυνη δραστηριότητα, (τουλάχιστον το 50% περίπου των εφήβων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο). Η δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την Ελλάδα αγγίζει το 9% των μαθητών όπως διαπιστώνει σχετική έρευνα.(μονάδα Εφηβικής Υγείας, 2009), (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ). Η δια ζώσης συναντήσεις εφήβων με διαδικτυακούς φίλους μπορεί να είναι μεν η μικρότερη στατιστικά διαδεδομένη απειλή, αλλά αποτελεί αναμφισβήτητα και την πιο επικίνδυνη. Αξίζει να αναφερθεί ότι περισσότερο εκτεθειμένα στους διαδικτυακούς κινδύνους (ποσοστό 61%) είναι τα παιδιά ηλικίας ετών, που προέρχονται από οικογένειες χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2009) 2.3 Εκπαιδευτικοί και μιντιακός γραμματισμός Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς ψηφιακό και μιντιακό γραμματισμό, με μόνο το 41% δηλώνει ανεπάρκεια συγκεκριμένης γνώσης σχετικά με την καθοδήγηση. Πιο ενισχυμένος εκλαμβάνεται από τους γονείς και ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση και την ασφάλεια των μαθητών στο Διαδίκτυο, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι μαθητές σε σχετική έρευνα. (Κατερέλος,2009). Σε σχέση με την ασφάλεια των μαθητών στο Διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι δηλώνοντας σε ποσοστό 91%, ότι ο κίνδυνος κακής χρήσης του Διαδίκτυο είναι πιο "σοβαρός" έως "πολύ σοβαρός". (Κατερέλος,2009). Παρά ταύτα οι εκπαιδευτικοί προσδίδουν στο σχολείο ως θεσμό ελαφρώς περισσότερο αυξημένο ρόλο για την εκπαίδευση των μαθητών στη σωστή χρήση του Διαδίκτυο από ότι έχουν οι ίδιοι. (Κατερέλος, 2009). Από τα παραπάνω φαίνεται γονείς και εκπαιδευτικοί να υποεκτιμούν τον αναφαίρετο ρόλο τους στον μιντιακό γραμματισμό των μαθητών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών, στην υποτίμηση του θέματος αλλά και στο φοβικό σύνδρομο για την τεχνολογία από το οποίο φαίνεται να διακατέχονται οι ψηφιακά αναλφάβητοι γονείς και εκπαιδευτικοί. (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει και άλλη έρευνα, όπου διαπιστώνεται μια αντίφαση από τους εκπαιδευτικούς, ανάμεσα στην ασφάλεια του Διαδικτύου και την προτροπή των μαθητών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αν και το 57% των εκπαιδευτικών προτρέπει τους μαθητές να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ταυτόχρονα δηλώνει αδυναμία στο να το ελέγξει σοβαρά. (Κατερέλος, 2009). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μιντιακός γραμματισμός των μαθητών κρίνεται απόλυτα αναγκαίος. Οι γονείς, το σχολείο αλλά κυρίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ως καθ' ύλην αρμόδιοι για την εκπαίδευση των μαθητών, έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη δόμηση ενός τέτοιου γραμματισμού. Το ερώτημα συνεπώς που αβίαστα προκύπτει μετά από τα παραπάνω είναι αν και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τον αναγκαίο μιντιακό γραμματισμό και αν γενικότερα έχουν επίγνωση αυτής της κατάστασης Απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δοθεί μέσα από τις σχετικές τους απόψεις.και τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας 3. Μεθοδολογία Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο, από την οπτική της εκπαίδευσης και των γονέων. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν α) στην επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το παραβατικό περιεχόμενο του διαδικτύου, β) στις ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ απόψεις τ υς σχετικά με τα μέτρα π υ θα πρέπει να ληφθσύν, γ) στις διαμσρφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών αναφσρικά με τις δυνατότητες και τσυς περισρισμσύς τσυ διαδικτύσυ και δ) στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τσν τρόπσ και τις διαδικασίες ενίσχυσης τσυ μιντιακσύ γραμματισμσύ των μαθητών. Τα ερευνητικά ερωτήματα συγκεκριμενσπσισύνται σε τέσσερεις άξσνες, σι σπσίσι περιέχσυν αντίστσιχα κριτήρια. Πισ συγκεκριμένα: Ο πρώτσς άξσνας εστιάζει στη γνώση των εκπαιδευτικών πσυ αφσρά τσ διαθέσιμσ από τσ Διαδίκτυσ ακατάλληλσ για παιδιά περιεχόμενσ και την καταπσλέμησή τσυ. Τα ερωτήματα πσυ διατυπώθηκαν ήταν αν γνωρίζσυν και σε πσισ βαθμό σι εκπαιδευτικσί την ύπαρξή και πσιες είναι σι σχετικές δράσεις για την καταπσλέμησή τσυ. Ο δεύτερσς άξσνας αναφέρεται στις απόψεις τσυς σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις πσυ θα πρέπει να ληφθσύν για την πρσστασία των παιδιών στσ Διαδίκτυσ. Διαμσρφώθηκαν ερωτήματα πσυ απστυπώνσυν την υφιστάμενη πραγματικότητα στην πρσστασία των παιδιών στσ Διαδίκτυσ. Επιπλέσν τίθενται ερωτήματα για τσ πσισς επιφσρτίζεται την σχετική ευθύνη της πρσστασίας των παιδιών στσ Διαδίκτυσ και πσισς πράγματι εργάζεται πρσς την κατεύθυνση, αναζητώντας και τις σχετικές παρεμβάσεις και τσυς καλύτερσυς τρόπσυς πσυ θα πρέπει να εφαρμσστσύν Ο τρίτσς άξσνας διαπραγματεύεται τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως πρσς τις δυνατότητες και τσυς περισρισμσύς τσυ Διαδικτύσυ. Τα σχετικά ερωτήματα πσυ διατυπώνσνται είναι πσιες είναι σι διαμσρφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις υπάρχσυσες δυνατότητες τσυ Διαδικτύσυ και πσια τα επιχειρήματα για περισρισμένη vs απεριόριστη πρόσβαση στσ Διαδίκτυσ. Ο τέταρτσς άξσνας εστιάζει στις απόψεις των εκπαιδευτικών ως πρσς τις δυνατότητες τσυ μιντιακσύ γραμματισμσύ για την ασφαλή πλσήγηση στσ Διαδίκτυσ. Τα διατυπωμένα ερωτήματα είναι πσιες σι απόψεις των εκπαιδευτικών ως πρσς τσ ρόλσ της εκπαίδευσης των μαθητών στα Μέσα και πσισς σ τρόπσς πσυ πρστείνεται για να ενταχθεί σ μιντιακός γραμματισμός των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία Για την συλλσγή των δεδσμένων δημισυργήθηκε από τσυς ερευνητές για τσ σκσπό αυτό ένα διαδικτυακό ερωτηματσλόγισ (έγγραφσ google). Η έρευνα πραγματσπσιήθηκε διαδικτυακά τσ πρώτσ εικσσαήμερσ τσυ Δεκέμβρη τσυ 2010 με ανσιχτή λίστα εκπαιδευτικών ύστερα από πρόσκληση πσυ αναρτήθηκε στην Ιστσσελίδα τσυ ΠΕΚ Λαμίας και στσ Πανελλήνισ Σχσλικό Δίκτυσ 'sch. gr'. Για τη συνσπτικότερη και απστελεσματικότερη ανάλυση και παρσυσίαση των δεδσμένων και απστελεσμάτων χρησιμσπσιήθηκε η μέθσδσς της περιγραφικής στατιστικής. Τσ ερωτηματσλόγισ συμπλήρωσαν 71 εκπαιδευτικσί και των δύσ βαθμίδων από όλη την Ελλάδα, 77% πρωτσβάθμιας και 33% δευτερσβάθμιας. Αναλυτικότερα τσ 55% από τσυς εκπαιδευτικσύς πσυ ανταπσκρίθηκαν ήταν άνδρες και τσ 45% γυναίκες, σι σπσίσι στσ σύνσλό τσυς ζσύσαν σε αστική περισχή, τσ 17% σε ημιαστική και μόνσ τσ 3% σε αγρστική περισχή. Τσ 49% έχει εργαστεί στην εκπαίδευση, έχσντας ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 220 χρόνια υπηρεσίας. Οι μισοί από αυτούς, (52%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού και το 6% κάτοχοι διδακτορικού. Αναφορικά με τον ψηφιακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας, το 73% από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος διαθέτει πιστοποίηση στις ΤΠΕ, εκ των οποίων 14% Β Επιπέδου. Επίσης το 72% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι και το 68% στο σχολείο. Στο σύνολό τους σχεδόν οι εκπαιδευτικοί (97%), επισκέπτεται καθημερινά το Διαδίκτυο και το 20% από αυτούς είναι κάνει χρήση από 1-5 ώρες. Ο κύριος λόγος της χρήσης του Διαδικτύου τους τελευταίους 3 μήνες είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (96%), έπεται η αναζήτηση υλικού για τη διδασκαλία, (79%), η εξυπηρέτηση του πολίτη, (46%), σπουδές (45%) αγορές (41%), κοινωνική δικτύωση (35%), παιχνίδια και μουσική (28%), συνομιλία (chat) (23%) και τηλεφωνία (20%). 5. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η παρουσίασή του χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες, δηλαδή συστηματοποιείται σύμφωνα με τους ερευνητικούς άξονες. 5.1 Επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το ακατάλληλο περιεχόμενο του διαδικτύου Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως γνωρίζουν την ύπαρξη παραβατικού περιεχομένου και απαντούν στην πλειονότητά τους (83%) καταφατικά και μόνο το 3% αρνητικά, σκιαγραφώντας στη συνέχεια αρκετά αποκαλυπτικά όλες τις διαστάσεις συνολικά. Το πορνογραφικό περιεχόμενο του διαδικτύου βρίσκεται πολύ ψηλά στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών (32%),ενισχύοντας υπάρχοντα αντίστοιχα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το 10% των πληροφοριών που διακινούνται στο Διαδίκτυο, αφορούν πορνογραφικό υλικό. (Παναγιωτακόπουλος, 2008). Το αυτό σε συνδυασμό με το ακατάλληλο σεξουαλικό (ερωτικό) περιεχόμενο (12%), αποτελούν τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η βία (19%), ζήτημα για το οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι επίσης ευαισθητοποιημένοι. Τις λιγότερες αναφορές συγκεντρώνει ο ρατσισμός (10%), ο τζόγος (6%), η συμμετοχή σε παραθρησκευτικές οργανώσεις (5%), οι κακόβουλες διαφημίσεις (5%), τα προσωπικά δεδομένα (4%), η επαφή με αγνώστους που συναντούν στο Διαδίκτυο (3%) τα ναρκωτικά (3%), το grooming (2%), ο σεξισμός (2%) και η αποπλάνηση (1%). Στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών η δια ζώσης συναντήσεις των παιδιών με διαδικτυακούς φίλους ταυτίζεται με τα αποτελέσματα έρευνας που αποδεικνύει ότι αν και είναι η μικρότερη στατιστικά η διαδεδομένη απειλή αποτελεί αναμφισβήτητα και την πιο επικίνδυνη. (Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network 2009). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο ζήτημα της ανάληψης δράσης στις περιπτώσεις που συναντήσουν στο διαδίκτυο περιεχόμενο παράνομο ή ακατάλληλο για νέους, φαίνεται ότι είναι διχασμένοι. Έτσι, οι μισοί από αυτούς (51%), γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν, ενώ οι υπόλοιποι σχεδόν μισοί, (45%) δηλώνουν άγνοια. Η ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ άγνσια αυτή φαίνεται να σφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τ ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών στ Διαδίκτυσ αλλά και γενικότερα στην έλλειψη μιντιακσύ γραμματισμσύ. Τ παραπάνω έλλειμμα αφσρά όμως και τ υς έχσντες επίγνωση, αφ ύ από αυτσύς π υ απάντησαν ότι γνωρίζσυν π ύ μπ ρ ύν να απευθυνθσύν, μόνσ τ 31% έχει επισκεφτεί συγκεκριμένσυς ιστότσπσυς. Συγκεκριμένα, από τις πρστεινόμενες δημσφιλέστερες δράσεις ασφαλσύς πλσήγησης στσ Διαδίκτυσ, η πλεισνότητα των εκπαιδευτικών (54 %) γνωρίζει τσ safeintemet, τσ safeline (39%) και τσ D.A.R.T. (10%) και μόνσ (4%) τσ Blog της Ελληνικής Ομάδας τσυ Δικτύσυ EU Kids Online. Ο μιντιακός γραμματισμός απαντάται και σε άλλες χώρες και αφσρά όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όπως απσκαλύπτει σχετική έρευνα πσυ πραγματσπσιήθηκε στα πλαίσια τσυ έργσυ SAFT PROJECT στσ σπσίσ μετείχαν 5 χώρες (Νσρβηγία, Σσυηδία, Δανία. Ισλανδία και Ιρλανδία) διαπιστώθηκε ότι τσ 46% των ερωτηθέντων - γσνείς και μαθητές - απαιτσύν ενημέρωση σε θέματα πρσστασίας των παιδιών από την έκθεσή τσυς σε διαδικτυακές απειλές. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται επίσης ότι τσ 41% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει σε πσισυς να απευθυνθσύν πρσκειμένσυ να καταγγείλσυν σχετικό γεγσνός. (http://www.saftonline.org/research.html). Αντίστσιχα απστελέσματα αναδείχτηκαν και στην έρευνα των Brorsson & Perkins - Svensson όπσυ βρέθηκε ότι τσ 77,9% των ερωτηθέντων μαθητών και γσνιών δεν γνώριζε πσύ πρέπει να απευθυνθεί πρσκειμένσυ να καταγγείλει ακατάλληλσ περιεχόμενσ στσ Διαδίκτυσ και ότι επίσης τσ 50% δεν γνώριζε κανένα φσρέα πσυ να ασχσλείται με θέματα ασφάλειας στσ Διαδίκτυσ. (Brorsson & Perkins-Svensson, 2005). Διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τσ βαθμό επικινδυνότητας τσυ Διαδικτύσυ για τσυς νέσυς, τσ μεγαλύτερσ πσσσστό (54%) θεωρεί τσ Διαδίκτυσ επισφαλές και ότι απαιτείται επσπτεία από τσυς ενήλικες, ενώ αξίζει να επισημάνσυμε ότι τσ 27% των εκπαιδευτικών τσ κρίνει ως επικίνδυνσ για τσυς μαθητές και απαιτείται αυξημένη επσπτεία. Ένα μικρό πσσσστό (15%) τσ θεωρεί ως ακατάλληλσ και συνεπώς χρειάζεται αντίστσιχη επσπτεία. 5.2 Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο. Αξίζει να επισημάνσυμε ότι δεν υπήρξε κανένας εκπαιδευτικός πσυ να είναι ικανσπσιημένσς από την ανάληψη δράσεων γενικότερα και να θεωρεί ότι έχσυν ήδη γίνει τα πάντα από ό, τι πρέπει να γίνει για την ασφάλεια των νέων στσ Διαδίκτυσ. Η πλεισνότητα των εκπαιδευτικών (76%), δηλώνει ότι γίνσνται ήδη κάπσιες ενέργειες αλλά δεν θεωρεί ότι είναι αρκετές, με τσ (14%) να δηλώνει κάθετα ότι πρέπει να γίνει κάτι για να πρσστατευθσύν σι νέσι από τσ Διαδίκτυσ. Να επισημάνσυμε ότι ένα (4% ) των εκπαιδευτικών δηλώνει απαισιόδσξσ και θεωρεί ότι δεν υπάρχσυν και πσλλά πράγματα πσυ μπσρεί κανείς να κάνει για την ασφάλεια των νέων στσ Διαδίκτυσ. Οι εκπαιδευτικσί πιστεύσυν ότι την κύρια ευθύνη για την πρσστασία των νέων στσ Διαδίκτυσ την έχσυν κατά πρστεραιότητα σι γσνείς (73%), έπσνται με σημαντική διαφσρά η πσλιτεία (52%) και τσ σχσλείσ (34%) και ακσλσυθσύν πσλύ πίσω σι ίδισι σι ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 222 μαθητές (20%). Οι διάφοροι φορείς, οργανώσεις τελευταίες θέσεις με ποσοστά κοντά στο 10%. και εταιρίες βρίσκονται στις Σε σχέση με το ερώτημα ποιοι εργάζονται ήδη σε ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των νέων στο Διαδίκτυο, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εκχωρούν αυτή τη δυνατότητα στις ιδιωτικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (45%), τις ιδιωτικές εταιρίες που διατηρούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (όπως το σχολικό Δίκτυο, κ. λ. π.) (38 %), την αστυνομία (39%), το σχολείο (32%) και τους γονείς (30%). Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την μικρότερη ευθύνη στους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (όπως connex, κ.λπ.), (13%) - οι οποίοι διαθέτουν και τη σχετική τεχνογνωσία - αφήνοντας τελευταίους τους ίδιους τους νέους με το χαμηλότερο ποσοστό (7%). Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της "εκχώρησης" φαίνεται να είναι ο πλημμελής μιντιακός και ψηφιακός γραμματισμός (Σοφός 2010) γονιών και εκπαιδευτικών. Ο πλημμελής αυτός μιντιακός και ψηφιακός γραμματισμός, οφείλεται όπως δείχνουν τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών και στον παράγοντα της χαμηλής διείσδυσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα, αφού ως χώρα για το 2010 παρουσιάζουμε τα χαμηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης (18,6%) σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται πλέον στο (25,6%). (Υπηρεσίες Προώθησης της Ευρυζωνικότητας, 2010). Ελλείψεις στους παραπάνω γραμματισμούς ενδεχομένως να οδηγούν και στην υποτίμηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των κινδύνων που ελλοχεύουν στο Διαδίκτυο. Θα μπορούσε να προστεθεί ίσως ακόμα και το ελλειμματικό θεσμικό πλαίσιο που δεν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε σχετική ερώτηση αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εμπιστεύονται τους μαθητές στο να διαχειριστούν από μόνοι τους αποτελεσματικά την προσωπική τους ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί (70%), απαντούν αρνητικά, ένα ποσοστό 20% έχει αντίθετη άποψη και το 10% δεν έδωσε καμιά απάντηση. Η παραπάνω άποψη μπορεί να αποδοθεί στον αυστηρό γονικό έλεγχο που ασκείται από τους γονείς - έστω και κατ επίφαση - αλλά αποτελεί και απεικόνιση της παιδευτικής διάστασης - συνέπειας - της πατερναλιστικής αντίληψης του εκπαιδευτικού μας συστήματος που δεν επιτρέπει στην πράξη την αυτονόμηση των μαθητών. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη η οποία προσεγγίζει το θέμα της προστασίας των νέων ως διαδικασία μιντιακής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου οι νέοι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την ικανότητα και την κριτική σκέψη στα ψηφιακά Μέσα. (Σοφός 2009). Στην ερώτηση ποια από τα μέτρα προστασίας θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχουν και συμβάλλουν σε ικανοποιητικό βαθμό στην προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ένα μεγάλο ποσοστό (42%) θεωρεί την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς πρωταρχικό παράγοντα αφού μέσα από αυτήν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν και τρόπους αποφυγής αυτών των κινδύνων. Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει έρευνα των σουηδών ερευνητών Brorsson - Perkins- ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Svensson, που αποκαλύπτει ότι το 83,5% των ερωτηθέντων υποκειμένων εκτιμούν ότι η εκπαίδευση είναι αυτή που εγγυάται ασφαλέστερο δίκτυο. (Brorsson & Perkins- Svensson, 2005). Στη συνέχεια προτάσσονται ως μέτρα τεχνικές λύσεις όπως η χρήση φίλτρων διαχείρισης ακατάλληλου πληροφοριακού υλικού (filters-firewalls (25%) που παραπέμπει δηλαδή στον περιορισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η χρήση των φίλτρων εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς ως περισσότερο αξιόπιστο μέτρο προστασίας απ' ότι η ενδυνάμωση των μαθητών μέσω της εκπαίδευσης δηλαδή στην εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων από τα ίδια τα παιδιά (14%) κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα. Στην έρευνα των Brorsson & Perkins- Svensson, βρέθηκε - μετά την εκπαίδευση και τους γονείς - (83,5% αντίστοιχα 52,9%) να προηγείται η ενδυνάμωση των μαθητών σε ποσοστό 41,2% και να έπεται η τοποθέτηση σχετικών φίλτρων 31.8% και η ύπαρξη και η ύπαρξη σχετικών κανόνων 23,5%. (Brorsson &Perkins-Svensson, 2005). Ένα μικρό ποσοστό (4%) των εκπαιδευτικών, εκτιμά ότι η ύπαρξη κανόνων δεοντολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς και η ύπαρξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου (3%) για το τι επιτρέπεται οι νέοι να κάνουν στον υπολογιστή τους μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Αξίζει να επισημάνουμε ότι κανείς από τους εκπαιδευτικούς δεν προτείνει ως μέτρο την ενεργοποίηση των γονέων (0%). Αν και κανείς δεν αμφιβάλει ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δεν προτείνουν την ενεργοποίηση των γονέων, γιατί πολλοί από τους γονείς αγνοούν ή δεν μπορούν να παρέμβουν στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς (3%) είναι απαισιόδοξο και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα προστασίας των παιδιών στο Διαδίκτυο. Ως καλύτερους τρόπους προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους κακής χρήσης του Διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πρώτα τους γονείς (63%), ακολουθεί το σχολείο (48%) οι ίδιοι οι μαθητές και η πολιτεία με ίσο αριθμό αναφορών ( 30%),η αστυνομία και οι ιδιωτικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (14%) και στην τελευταία θέση τοποθετούν τις ιδιωτικές εταιρείες που διατηρούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (όπως το σχολικό Δίκτυο, (11%) αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (όπως connex, ), (7%). Συγκρίνοντας τις παραπάνω απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί με τις απαντήσεις τις προηγούμενης ερώτησης που αφορά την ανάληψη δράσεων για την προστασία των νέων στο Διαδίκτυο διαπιστώνει κανείς μια αντίφαση. Συγκεκριμένα αν και οι εκπαιδευτικοί προτάσσουν τους γονείς και το σχολείο ως την καλύτερη «ασπίδα» προστασίας των μαθητών από τις διάφορες διαδικτυακές απειλές αναλαμβάνοντας και την αντίστοιχη ευθύνη, η ανάληψη σχετικής δράσης εκχωρείται πρώτιστα σε όλους τους υπόλοιπους φορείς - αστυνομία, οι ιδιωτικές οργανώσεις, κ.λ.π - αφήνοντας τελευταία το σχολείο και τους γονείς, δηλ. δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως πρωτεργάτες στην προστασία των μαθητών από τις διαδικτυακές ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 224 απειλές. Η παραπάνω άποψη ερμηνεύει και δικαιολογεί ως ένα βαθμό τις αντίστοιχες στάσεις των εκπαιδευτικών που δεν υιοθετούν την άποψη της ενδυνάμωσης δηλαδή να εκπαιδευτούν οι μαθητές στους τρόπους αντιμετώπισης των διαδικτυακών κινδύνων. 5.3 Στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Διαδικτύου Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο ερώτημα ποιο είναι το ισχυρότερο κατά τη γνώμη τους επιχείρημα, για περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στο Διαδίκτυο απαντούν την έκθεση των παιδιών σε διαδικτυακούς κινδύνους (14 αναφορές). Ακολουθεί, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η αδυναμία διαχείρισης Διαδικτύου και κατ' επέκταση της προσφερόμενης πληροφόρησης (8 αναφορές). Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν το επιβλαβές περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο (8 αναφορές). Χαμηλά στα εκφραζόμενα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών κατατάσσονται η εμπλοκή των παιδιών σε παραβατικές καταστάσεις (11 αναφορές), της έκθεσης σε πορνογραφικό περιεχόμενο (3 αναφορές), ανεξέλεγκτη διακίνηση της πληροφορίας (3 αναφορές). Τις λιγότερες αναφορές συγκεντρώνει η διακίνηση των προσωπικών δεδομένων, (2 αναφορές), ο ψηφιακός εθισμός, (2 αναφορές), ο ρατσισμός, ( 1 αναφορά) και η παχυσαρκία( 1 αναφορά). Σε ερώτηση με ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν τον καθορισμό μέτρων ελέγχου του περιεχομένου του διαδικτύου οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν περισσότερο, υπάρχουν ενδιαφέρουσες απόψεις. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς θα πρέπει να εγκαταστήσουν στους η/υ στο σπίτι λογισμικά για να φιλτράρουν τυχόν αρνητικά περιεχόμενα (62%), προβάλλοντας και την άποψη ότι το διαδίκτυο δεν είναι δυνατό να τεθεί υπό περιορισμό (34%) μιας και οι ιστοσελίδες στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε λογοκρισία (11%). Η άποψη της λογοκρισίας φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρή στους εκπαιδευτικούς του δείγματος αφού τονίζουν ότι περιεχόμενα που ασκούν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των νέων, θα πρέπει να κρίνονται από μια αρμόδια επιτροπή (28%) και επίσης ότι αυτοί που παρέχουν περιεχόμενα που ασκούν αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των νέων, θα πρέπει από μόνοι τους να βάλουν στις ιστοσελίδες τους υπηρεσίες κλειδώματος (Password) (23%). Βέβαια υπάρχει και η μειοψηφία από εκπαιδευτικούς που εκφέρει μια παιδαγωγική άποψη επισημαίνοντας ότι η προστασία των παιδιών είναι εφικτή μόνο αν πραγματοποιηθεί στα πεδία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων (28 αναφορές) έστω και αν ακόμα υιοθετηθεί μια πιο ριζοσπαστική θέση που υποστηρίζει ότι ακόμα και περιεχόμενα με τυχόν αρνητικές επιρροές θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στους μαθητές έτσι ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να αναπτύξουν κριτική σκέψη (10 %). 5.4 Απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις δυνατότητες ενίσχυσης του μιντιακού γραμματισμού για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο Οι στο σύνολό τους εκπαιδευτικοί προτείνουν να ενταχθεί η «ασφάλεια στο Διαδίκτυο» ως αντικείμενο διδασκαλίας στο σχολείο απαντώντας θετικά (93%) και ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ μόνο το (7%) έχει αντίθετη άποψη. Σύμφωνα με την άποψή τους, τέτοιο μπορεί να γίνει είτε ως αντικείμενο διδασκαλίας στα πλαίσια των ΤΠΕ (48%), είτε διαθεματικά ως αντικείμενο διδασκαλίας μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (37% ) είτε ως διακριτό αντικείμενο διδασκαλίας (8%). Στο ίδιο αποτέλεσμα έχει καταλήξει διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, σύμφωνα με την οποία το 99% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου πρέπει να διδάσκεται στο Σχολείο με το 45% των εκπαιδευτικών του δείγματος να θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με τη μορφή μαθήματος το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στο μάθημα της πληροφορικής. Το70% μάλιστα των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως την πιο κατάλληλη βαθμίδα για να ξεκινήσει η εκπαίδευση στο Διαδίκτυο.(Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως τους πλέον κατάλληλους για τη διδασκαλία της ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε τέτοια ζητήματα (49%), τον εκπαιδευτικό της τάξης (25%) και τον εκπαιδευτικό πληροφορικής (25%). Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου, το 74% των εκπαιδευτικών, δηλώνει ότι οι πλέον αρμόδιοι για να διδάξουν την ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο σχολείο είναι καθηγητές Πληροφορικής, και ακολουθούν στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί Πρωτ. & Δευτ. εκπαίδευσης (ποσοστά 22% και 23%) αντίστοιχα. (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου 2010). Στην ερώτηση ποιά ζητήματα θεωρούνται σημαντικά και θα πρέπει να διδάσκονται σε περίπτωση διδασκαλίας της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων στη διαδικτυακή δημόσια σφαίρα (79%), την επικοινωνία με αγνώστους σε κοινωνικά δίκτυα(68%) και την ασφαλή συμπεριφορά στο διαδίκτυο (66%). Ακολούθως επισημαίνουν την ψηφιακή παρενόχληση και ψηφιακό εκφοβισμό (56%), θέματα πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη μεταφόρτωση αρχείων (π.χ. μουσική) (17%) και τέλος την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων (17%). Στην ερώτηση ποιους στόχους μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας (Σοφός 2010) θα πρέπει να θέτει το σχολείο γενικότερα κατά την εκπαίδευση των μαθητών στα Μέσα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές θα πρέπει κυρίως να μαθαίνουν πως να επικοινωνούν με ασφάλεια και να συνεργάζονται με άλλους μαθητές (75%). Επιπρόσθετα οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να κάνουν χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών (ψηφιακό γραμματισμό) με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης και την προσωπική τους ανάπτυξη (73%) και να αναζητούν με ποικίλες μεθόδους πληροφορίες εκτιμώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αξιοπιστία τους (62%) (μιντιακό γραμματισμό). Σε μικρότερο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί προκρίνουν ότι το σχολείο θα πρέπει να θέτει στόχους που διαμορφώνουν την ψηφιακή/παγκόσμια ιθαγένεια και συνείδηση (άτομο, κοινωνία, ηθική/νομοθεσία, οικονομία) των μαθητών για την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης (34%), να γνωρίζουν οι μαθητές τα μέσα, τις έννοιες, τη γλώσσα και τη λειτουργία τους (31%) και τέλος να μάθουν να δημιουργούν με τα μέσα διάφορα προϊόντα, να αναπτύσσουν ιδέες κ. α (30% ). Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους αξιολογούν τον εαυτό τους χαμηλά ως ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

12 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 226 πρσς τσν μιντιακό γραμματισμό και ενδιαφέρσνται για πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή χρήση τσυ Διαδικτύσυ σε πσσσστό 92%. 6. Συμπεράσματα Στόχσς της παρσύσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την έννσια της ασφαλσύς πλσήγησης των μαθητών στσ διαδίκτυσ από την σπτική της εκπαίδευσης και των γσνέων. Τα απστελέσματα δείχνσυν ότι σι εκπαιδευτικσί έχσυν καλή γνώση τσυ Διαδικτύσυ και των κινδύνων στσυς σπσίσυς εκτίθενται σι μαθητές κατά την πρόσβασή τσυς στσ Διαδίκτυσ, λόγω τσυ ακατάλληλσυ ή παράνσμσυ περιεχσμένσυ τσυ. Εντσύτσις, πρόβλημα εντσπίζεται στσ ζήτημα της ανάληψης δράσης των εκπαιδευτικών, σε περίπτωση εντσπισμσύ παράνσμσυ ή ακατάλληλσυ περιεχσμένσυ για νέσυς στσ Διαδίκτυσ από τσ 50% τσυ δείγματσς, και αυτό απσδίδεται πιθανόν στην έλλειψη μιντιακσύ γραμματισμσύ ή και στην απσυσία ενημέρωσής τσυς σε θέματα πρσστασίας των μαθητών από την «έκθεσή» τσυς στσ Διαδίκτυσ. Αναφσρικά με τη λήψη μέτρων και παρεμβάσεων για την πρσστασία των παιδιών κατά τη χρήση τσυ Διαδικτύσυ, αν και η πλεισνότητα των εκπαιδευτικών, κρίνει τσ Διαδίκτυσ ως επισφαλές και επικίνδυνσ, δηλώνσυν ότι καταβάλλσνται κάπσιες ενέργειες πρσστασίας των μαθητών, σι σπσίες δεν επαρκσύν. Η έκθεση των παιδιών σε διαδικτυακσύς κινδύνσυς, απστελεί επιχείρημα, για περισρισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση τσυς στσ Διαδίκτυσ. Υπευθύνσυς για την πρσστασία των νέων στσ Διαδίκτυσ θεωρσύν σι εκπαιδευτικσί πρώτα τσυς γσνείς, άπσψη πσυ ταυτίζεται με τα απστελέσματα σχετικής έρευνας των Brorsson & Perkins-Svensson. (Brorsson & Perkins-Svensson, 2005).Στην συνέχεια η ευθύνη μετατσπίζεται στην πσλιτεία και στσ σχσλείσ και τελευταία στσυς ίδισυς τσυς μαθητές. Φαίνεται ότι σι εκπαιδευτικσί δεν εμπιστεύσνται τσυς μαθητές τσυς την διαχείριση της πρσσωπικής τσυς ασφάλειας στσ Διαδίκτυσ και ότι γίνεται μια τέτσια "εκχώρηση" των ευθυνών σε άλλσυς πέρα από τσυς ίδισυς, - πσλιτεία, παρόχσυς και τελευταία τσυς μαθητές. Παρατηρείται όμως ένα «παράδσξσ», γιατί αν και θεωρσύν ως υπευθύνσυς για την πρσστασία των παιδιών από τέτσισυς κινδύνσυς τσυς γσνείς, από την άλλη πλευρά δεν θεωρσύν ως μέτρσ την ενεργσπσίηση των γσνέων για τσ παραπάνω ζήτημα, αν και είναι κσινά απσδεκτό ότι σι ίδισι σι γσνείς είναι υπεύθυνσι για την ασφάλεια των παιδιών τσυς. Επίσης είναι αξισσημείωτσ ότι σι εκπαιδευτικσί απσδίδσυν μεγαλύτερη εμπιστσσύνη στα τεχνικά μέσα (φίλτρα διαχείρισης ακατάλληλσυ πληρσφσριακσύ υλικσύ) για τη μείωση των κινδύνων πσυ διατρέχσυν σι μαθητές από τις διαδικτυακές απειλές και θεωρσύν λιγότερσ αξιόπιστσ μέτρσ την ενδυνάμωση των μαθητών και την ανάπτυξη σχετικών δεξιστήτων μέσω της εκπαίδευσης. Ισχυρότερσ επιχείρημα για περισρισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στσ διαδίκτυσ θεωρσύν την «έκθεση» των παιδιών σε διαδικτυακσύς κινδύνσυς και πρστείνσυν ως μέτρσ την εγκατάσταση ειδικών λσγισμικών στσυς η/υ από τσυς γσνείς. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Ως προς τις δυνατότητες του μιντιακού γραμματισμού για την προστασία των μαθητών από τους κινδύνους του Διαδικτύου, προτείνουν την εκπαίδευση αυτών σε ζητήματα «ασφάλειας στο Διαδίκτυο» είτε ως ξεχωριστό αντικείμενο είτε μέσα από τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, τους οποίους θεωρούν ως πλέον κατάλληλους. Το περιεχόμενο του μαθήματος της ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο, προτείνουν να επικεντρώνεται κυρίως κινδύνους που σχετίζονται με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών στη διαδικτυακή δημόσια σφαίρα και την επικοινωνία τους με αγνώστους σε κοινωνικά δίκτυα. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν, ότι το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στον αλφαβητισμό των μαθητών για τα Μέσα, αν θέσει ως στόχους την ανάπτυξη δεξιοτήτων ασφαλούς επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους μαθητές στο Διαδίκτυο. Επιπλέον οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να κάνουν χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών (ψηφιακός γραμματισμός) με σκοπό την οικοδόμηση γνώσης και την προσωπική τους ανάπτυξη. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί, άμεσα ή έμμεσα αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο και μάλιστα σε σχέση με το ρόλο των γονέων για το ζήτημα αυτό. Αν και είναι κοινά αποδεκτό ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών τους, ίσως δεν μπορούμε να επιρρίψουμε ευθύνες, γιατί πιθανόν πολλοί από αυτούς αγνοούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών παρέμβασης στις διαδικτυακές δραστηριότητες των παιδιών τους. Επιπλέον η υπερβολική μονόπλευρη εστίαση των ΜΜΕ στην κάλυψη των διαδικτυακών κινδύνων παρά των ευκαιριών εκμετάλλευσης που το Διαδίκτυο προσφέρει, αυξάνει και τις ανησυχίες των γονέων. Δεδομένης της θετικής συσχέτισης στον μιντιακό γραμματισμού και της ανησυχίας των γονιών, η χαμηλή γονική χρήση του Διαδικτύου ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανησυχία των γονέων. Βιβλιογραφία Brorsson, Jeccika Perkins-Svensson, Sandra.(2005). Ungdomars sakerhetpa Internet, C. Upssats Lunds Universitet, Campus Helsingborg Socialhogskolan Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, ΕΣΥΕ (2009), Πειραιάς, Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση Έγγραφο ΕΕ : IP/08/310, 27 Φεβρουαρίου 2008 Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση society/activities/sip/public consultation/ index en.htm Ελληνική Ομάδα του EU Kids Online Network (2008). Final Report: Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση http: //www. eukidsgreece. gr/userfiles/file/greekeukidsonline %281 %29.pdf Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου (2010). Editorial. Διμηνιαίο Ενημερωτικό ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 228 Δελτίο. Τεύχος 6: Safer Internet Hellas. Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς διαδικτύου (2007). Editorial. Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος 5: Safer Internet Hellas. Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας(2009.): Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα, Αθήνα Ευρωβαρόμετρο Ανακτήθηκε 12/01/2011, από τη διεύθυνση: PUBLIC/ BP/EN/ BP-EN.PDF Κατερέλος Γ. (2009). Οι έφηβοι και το Internet-Ασφαλής και δημιουργική χρήση, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Μ ονάδα Εφηβικής Υγείας, Χρήση - Κατάχρηση Διαδικτύου Newsletter Ανακτήθηκε 10/02/2011, από τη διεύθυνση http: //www.youthhealth.gr/gr/index.php?i=6&j=2&k=42 Παναγιωτακόπουλος, X. (2008). Από τις αριθμομηχανές στην κοινωνία της Πληροφορίας, Αθήνα Εκδόσεις Καστανιώτης. SAFT PROJECT (2003) Ανακτήθηκε 08/01/2011, από τη διεύθυνση Σοφός, Α. (2009.),. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων (σελ.7-20). Αθήνα Εκδόσεις Γρηγόρης. Σοφός, Α. (2009). Προστασία των Νέων ως Παιδαγωγική Ικανότητα Δράσης. Στο: Σοφός, Α. (Επιμ.), Παιδαγωγικές Διαστάσεις των Νέων Μέσων. Ενίσχυση Μιντιακού Γραμματισμού και Ικανότητας για ένα Ασφαλές Διαδίκτυο (σελ ). Αθήνα Εκδόσεις Γρηγόρης. Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Το μέλλον της μάθησης Πειραιάς, Οκτωβρίου (σελ ), ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ. Sofos, A., (2010). Digital Literacy as a Category o f Media competence and Literacy - an Analytical Approach o f Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Ed.), Fokus Medienpadagogik - Aktuelle Forschung- undhandlungsfelder. (pp ). Munchen: kopaed. Tsaliki Liza. (2010). Greek children using Social Media: privacy risks and social networking opportunities Ανακτήθηκε 5/01/2011, από τη διεύθυνση Υπηρεσίες Προώθησης της Ευρυζωνικότητας (2011) : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας / Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ανακτήθηκε 08/01/2011, από τη διεύθυνση gr/el/deiktes/dieisdysi.php ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» Τζιμόπουλος Νίκος 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Προβελέγγιος Πέτρος 3 1. Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου ntzimop@sch.gr 2. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις

EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις EU Kids Online Θεματικό Ερευνητικό δίκτυο για τη συγκριτική μελέτη της έρευνας σχετικά με τα παιδιά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET): ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Μονάδα Εφηβικής Υγείας-Β Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική- Νοσοκοµείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» ιευθυντής : κος ηµήτριος Καφετζής Επιστηµονική Υπέυθυνη : κα. Άρτεµις Τσίτσικα http://www.youth-health.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αγαπητοί φίλοι,

Editorial. Αγαπητοί φίλοι, Τεύχος 1-2012 Εκδότης: Safer Internet Hellas, Eπικεφαλής Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Email: info@saferinternet.gr Επικοινωνία: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά Τηλ. 210 6212365

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτάσεις σχετικές µε το θέµα «Ηλεκτρονικό παιχνίδι και Internet Café» όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Και τα δύο!! Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο;

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο; Πληροφόρηση (α)τι λογισμικό θα χρειαστούμε για να επισκεφτούμε μια ιστοσελίδα και να πληροφορηθούμε για κάτι που μας ενδιαφέρει; (β) Πώς ονομάζονται τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online

Ιανουάριος 2011. www.eukidsonline.net. Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig και Kjartan Ólafsson, με τα μέλη του δικτύου EU Kids Online Η οπτική των παιδιών στην Ευρώπη Βασικά ευρήματα και συστάσεις για τη χάραξη πολιτικών από την έρευνα EU Kids Online σε παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τους γονείς τους σε 25 ευρωπαϊκές χώρες Ιανουάριος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΤΖΟΓΟΣ - ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό φθινόπωρο.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλό φθινόπωρο. Τεύχος 5-2010 Εκδότης: Safer Internet Hellas, Eπικεφαλής δράσης Saferinternet.gr, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Email: info@saferinternet.gr Επικοινωνία: Δρ. Βερόνικα Σαμαρά Τηλ. 210 6212365 Email:

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο;

Εισαγωγή. Τι είναι ''social media''; Τι είναι ο εθισμός; Τι είναι εθισμός στο διαδίκτυο; Εισαγωγή Τι είναι ''social media''; Ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ορίζονται τα μέσα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ ομάδων ανθρώπων μέσω των διαδικτυακών κοινοτήτων. Υπάρχουν διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με ασφάλεια

Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με ασφάλεια Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με ασφάλεια Συνάντηση με τους γονείς του 2ου Δημοτικού Κω 2010-11 Σταύρος Σαχτούρης, Πληροφορικός Ο ψηφιακός κόσμος Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση, GPS,

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies.

Safer internet. a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies. Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο - EU NET ADB Άρτεμις Τσίτσικα Λέκτορας Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Προγράμματος «Αριάδνη» ρ η Επιστ. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ GOOGLE Ο αριθμός των κατοίκων της Ελλάδας με πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Εφηβεία και Διαδίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο Άρτεμις Τσίτσικα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Διαδίκτυο Διαδίκτυο Θετικά του Διαδικτύου Μη ενδεδειγμένη χρήση Χρήση χωρίς επιτήρηση από τους γονείς Χρήση για περισσότερη από 1,5 ώρα την ημέρα Ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ Ασφάλεια και Κοινωνικά δίκτυ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Το διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία Το διαδίκτυο στη ζωή µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φεβρουάριος, 2014 1 Θα µένατε ποτέ σε ένα πάρκο χωρίς επιτήρηση να συζητάτε, να παίζετε και δηµιουργείτε σχέσεις µε αγνώστους; 2 Θα µπαίνατε σε µια αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου!

Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου! Η SafeLine γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας και Προστασίας των Ελλήνων χρηστών από τους κινδύνους του Διαδικτύου! Σημαντικές χρονολογίες κατά τη δεκαετή πορεία της SafeLine: 2003: Έτος έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΘΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ επιμελήτρια Τζάνειου νοσοκομείου bournia@ppsy.gr ΟΡΙΣΜΟΣ Ανήκει στο φάσμα των ψυχαναγκαστικών- παρορμητικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότητα των προγραμμάτων γονικού ελέγχου στην προστασία των. Το θέμα της εργασίας έχει να κάνει με μια κατηγορία προγραμμάτων που

Χρησιμότητα των προγραμμάτων γονικού ελέγχου στην προστασία των. Το θέμα της εργασίας έχει να κάνει με μια κατηγορία προγραμμάτων που Χρησιμότητα των προγραμμάτων γονικού ελέγχου στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. (Parental Control Programs) Αρδανιώτης Χρήστος 1, Δερεκενάρης Γρηγόρης 1, Καλκάνης Αλέξανδρος 2, Καραθάνος Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου

Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου Το Διαδίκτυο θα μπορούσε εύκολα να διεκδικήσει τον τίτλο ενός από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για ένα μέσο που δίνει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB

Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Ευρωπαϊκή Μελέτη για τις συμπεριφορές εξάρτησης στο Διαδίκτυο- EU NET ADB Kορμάς Γιώργος Συντονιστής Προγράμματος«Αριάδνη» Υπεύθυνος Γραμμής Βοηθείας Υποστηρίζω Επ.Συνεργάτης Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος

SafeLine. ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος SafeLine ΗΕλληνικήΑνοικτήΓραμμήπουδέχεται καταγγελίες για παράνομο περιεχόμενο που διακινείται στο Διαδίκτυο, Είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος Μελτίνη Χριστοδουλάκη Aσφαλής Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία.

Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. Παιδιά και νέες τεχνολογίες: το ψηφιακό χάσμα στα παιδιά με αναπηρία. Παρουσίαση: Σόνια Κοντογιάννη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λίζα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη

Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια. Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη Μαθαίνουµε τα παιδιά να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια Μαρία Ζάππα - Κασαπίδη Παλαιάκαινέαδεδοµένα 1. Νέοι όροι στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο ιαδικτυακόραδιόφωνο, αναµετάδοσηεκποµπής,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις:

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις: Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Πλαγεράς Αντώνιος Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 17 03 Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα